Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 184 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
184 Franz 1
ISO8859-1
2
ab4ai
3
ab6ar
4
ab5r
5
ac6ad
6
ach6ar
7
ad6aim
8
ad6am
9
ae5n
10
ag6ar
11
agh4a
12
ag4ó
13
ag5r
14
ag6úi
15
ai6c5
16
ail6te
17
ain3g4
18
ain6te.
19
ain6t5ín
20
air6ní
21
ais3
22
aist4
23
ais6te.
24
aí4
25
ala5m6
26
al5g6
27
allag6
28
alm4ó
29
al2t5a
30
al6t5á
31
am6ac
32
am6á
33
an2a
34
ana5c
35
anach6
36
an2á
37
anc6
38
an6dór
39
an6dr
40
an6fa
41
ang4l
42
an6i
43
an6lain
44
an6lan
45
an6ó
46
an6rai
47
an6sa
48
an2ta
49
ar2
50
aral4
51
aralt3
52
ara5m6
53
ara5s6
54
ard5
55
aró5
56
aróc6
57
art4
58
as6ail
59
as6aim5
60
as6al.
61
as6am
62
asa5m6a
63
asc6ar
64
as6ó
65
as6pa.
66
as2t
67
ast5ai
68
ast5aí
69
ast3ó
70
as6tú
71
as4ú
72
ata6
73
at5ar.
74
at6á
75
áil6te.
76
áil6t5ea
77
áir5ge
78
áir5gí
79
áir6s
80
ál6t
81
ár2a
82
ár6m
83
ba6d
84
bad3á
85
bal6b
86
beo5f
87
beo5g
88
beo5id
89
beo5im
90
bh4
91
bhá5ite.
92
bhá5ití
93
bheo5f
94
bheo5id
95
bheo5im
96
bheo5in
97
bhí5dís
98
bhí5mis
99
bhí5oda
100
bhí5omar
101
bhí5teá
102
bhí5tí
103
bhlí3
104
bhreo5f
105
bhreo5id
106
bhreo5im
107
bhreo5in
108
bhrí3o
109
blí3
110
breo5f
111
breo5id
112
breo5im
113
brí3o
114
ca4
115
cach5
116
cacht6
117
cad5á
118
caí5d
119
caí5gí
120
caí5m
121
caí5o
122
car6t5ar
123
ch4
124
cha4
125
chach5
126
chad5á
127
chaí5d
128
chaí5gí
129
chaí5m
130
chaí5o
131
chaí5teá
132
chaí5tí
133
chan5á
134
char6t5ar
135
char6tá
136
chár5ta.
137
cheil6te.
138
chí6
139
chló5f
140
chló5id
141
chló5im
142
chló5inn
143
chnaí3
144
chnó5
145
chóis5
146
ci6
147
cil6
148
cí6
149
cli6
150
clip5
151
cló5f
152
cló5id
153
cló5im
154
cnaí3
155
cnó5
156
da6
157
dh2
158
dhlí5d
159
dhlí5g
160
dhlí5m
161
dhlí3o
162
dhó5ite.
163
dhó5ití
164
dhreach5
165
dhreacht6
166
dhreo5f
167
dhreo5id
168
dhreo5im
169
dhreo5in
170
dlí5d
171
dlí5g
172
dlí5m
173
dlí5o
174
dó5f
175
dó5idí
176
dó5im
177
dó5ite.
178
dó5ití
179
dreach5
180
dreo5f
181
dreo5id
182
dreo5im
183
ead1
184
ea6g3
185
eal4t3
186
earb5
187
eas3tó
188
ei6
189
eisc3e
190
eis4il
191
éa6b
192
éad6ar
193
éa3g6ó
194
éar5
195
éart6
196
éi5d6r
197
éi5gear
198
éim5í
199
fa6
200
fach3
201
feo5f
202
feo5idí
203
feo5im
204
fhrioch5
205
fhua6fair
206
fhua6fara
207
fhua5im.
208
fí5dí
209
fí5g
210
fí5m
211
fí5odh
212
fí5onn
213
geal6t5aí
214
geat5
215
gh2
216
ghair5t
217
ghlae3
218
ghrá6n
219
góf5
220
ha4
221
hab6ai
222
hab6ar
223
hac6ad
224
hag6ar
225
hag4ó
226
hail6te
227
hain3g
228
hain3t
229
hain6te.
230
hair6ní
231
hais5ce
232
hais5tea
233
hais5t6eo
234
haist6i
235
hais5tig
236
haí4
237
hala5m6
238
halm4ó
239
hal4t3a
240
hal6t5á
241
han2a
242
hana5c
243
hanc6
244
han6fa
245
hang4l
246
han6ó
247
han4ta
248
har2a
249
har6á
250
har6ó5
251
haróc6
252
hart6
253
has6ai
254
has6al.
255
has6am
256
has4ta
257
hat6á
258
há6
259
háil6te.
260
háil6t5ea
261
háir5ge
262
háir5gí
263
háir6s
264
hál6t
265
hár4a
266
hár6m
267
head3
268
heal4t3
269
heis6il
270
héad6ar
271
héa3g6ó
272
héid4e
273
héi5dea
274
hib6é
275
him6ire
276
hios5
277
hiosc6
278
hir4
279
his4
280
hist3
281
hit6eo
282
hit6r
283
hí2
284
híl3
285
híoch5
286
híocht6
287
hoc4r
288
hod6
289
hogh6
290
hoir6n5i
291
hol6ac
292
hom2
293
hor5m
294
hort4
295
hó6
296
hua4f
297
huaf5a
298
huil4e
299
húd4
300
ia5it
301
iat6
302
ib6é
303
ibh5
304
id2
305
il3
306
im6ire
307
in6d5ia
308
in6id
309
in6ín
310
in4ío
311
in6ír
312
in6ste.
313
int6e
314
iomáin5
315
ios3
316
iosc6
317
iost4
318
ir4
319
is4
320
ist6
321
it6
322
íl3
323
ío6
324
íoch5
325
íocht6
326
íos5
327
la4
328
lach6t5
329
lad5a
330
lag5á
331
lait5
332
lan5c
333
lao5n
334
lá5ití
335
leab3ó
336
lea6m
337
leas5
338
leat6aí
339
leo3c
340
leoch4
341
lé5ann.
342
lé5igí
343
li6
344
lib5é
345
lim5
346
lint6
347
lip5
348
lí5d
349
lí5g
350
lí5mi
351
lí5od
352
lí5omar
353
lí5onn
354
lí6t
355
lít5i
356
lú2
357
mad5a
358
mair5tí.
359
maí5d
360
maí5gí
361
maí5mi
362
maí5od
363
maí5oma
364
maí5on
365
maí5teá
366
maí5tí
367
mam5
368
man2t
369
ma6r
370
mar6l5
371
mar6s5ac
372
mar6s5ai
373
mar5ta
374
mar5ú
375
ma6t
376
mat3á
377
mead5a
378
meat5á
379
mh2
380
mhad5a
381
mhais6te.
382
mhais6tí.
383
mhaí5d
384
mhaí5gí
385
mhaí5mi
386
mhaí5od
387
mhaí5oma
388
mhaí5on
389
mhaí5te.
390
mhaí5teá
391
mhaí5tí
392
mhan4t3
393
mhar6l5
394
mhar6sa.
395
mhion6t5a
396
mhí6oc
397
mhú6
398
mhúch5
399
mí6oc
400
mí5st
401
nair5
402
nais5
403
naí3
404
naío5l6
405
nar5
406
nd6
407
ndó5f
408
ndó5idí
409
ndó5im
410
ndó5in
411
neach6
412
neacht5
413
neá6
414
neád5
415
ng4
416
ngóf5
417
nit6
418
ní5d
419
ní5gí
420
ní5m
421
ní6oc
422
ní5od
423
ní5om
424
ní5on
425
nom6
426
och6t5
427
oc4r
428
od6
429
ogh6
430
oilt6
431
oir4n3e
432
oir6n5i
433
oir6ní
434
oir5t
435
ol6ac
436
om6a
437
or6ai
438
ort4
439
or6thu
440
os6ló.
441
ost5a
442
óp6
443
ór4á
444
phor5t6r
445
pist6
446
ra4
447
rad5a
448
rad5ó
449
raf6t5
450
rai6
451
rat5á
452
rá6
453
reas5
454
reo5f
455
reo5id
456
reo5im
457
reo5in
458
réim5i
459
rí5dí
460
rí5gí
461
rí5mi
462
rí6ocha
463
rí5od
464
rí5oma
465
rí5onn
466
rób5a
467
ró5c
468
róch6
469
róst5
470
rua5im.
471
rúm5
472
sa6l
473
sal5a
474
sá5ití
475
sc6
476
sca6
477
scad5á
478
scar5
479
scart6
480
searbh5
481
séa5l6ain
482
shá5inn.
483
si4
484
sim3
485
siún4
486
siúnt3
487
sí4o
488
slios5
489
sm4
490
sní5d
491
sní5g
492
sní5m
493
sní5od
494
sní5oma
495
sní5on
496
só5f
497
só5idí
498
só5im
499
só5inn
500
spléach5
501
st4
502
steam5
503
ta6
504
tach6t5
505
tan5g
506
tap5
507
tar5ta
508
téit5e
509
th2
510
théit5ea
511
thrá5ití
512
thróf5
513
ti6
514
tróf5
515
tsí6o
516
tua5im
517
ua4f
518
uaf5a
519
ua6i
520
uas6ala
521
uil2e
522
uir6t
523
uirthi5
524
un6s5
525
ur5b
526
ur3n4
527
úd2
528
úm5
529
úr6ái
530
ab1a
531
abac6
532
aba5ca
533
aba5dá
534
ab4airt
535
a3b4al
536
ab4art
537
ab1á
538
ab3d
539
abh1
540
abh6aile
541
a3bh6e
542
abh6ór
543
abh6re
544
abh2t
545
a5bi
546
ab1l
547
a5bó.
548
ab3óig
549
a5bón
550
a1br
551
ab3rad6
552
abra3da
553
a5bu
554
ab1ú
555
ac1a
556
ac4adú
557
acae6
558
ac4aoi
559
ac6ard
560
aca1s4
561
ac4astó
562
aca3t4ú
563
a3cáid
564
acár5
565
ac5é
566
ach1a
567
a4cha.
568
acha6d5á
569
achar5
570
ach4arf
571
acharn6
572
achart6
573
ach1á
574
6achár
575
6a3che
576
ach3í
577
4ach1l
578
a6chli
579
ach3óg
580
ach5ór
581
ach1r
582
6achri
583
ach1ú
584
ac1l
585
3acm
586
ac1n
587
ac1ó
588
ac1ra
589
acra3f
590
ac4ras
591
ac3ré
592
a5cró
593
ac5ua
594
ac5ú
595
adag6
596
ad1al
597
ad1am
598
4adamh
599
ada5n6ó
600
ad3ara
601
ad3arl
602
ad5art
603
ad5áil
604
ad5ás
605
4adc
606
adh1
607
adhb1
608
a3dhi
609
4adhro
610
a5dhú
611
ad3i
612
4ad3l
613
4a3d4o
614
a1dó
615
a4d3ód
616
a2dóf
617
a2d3óid
618
a4d3óig
619
a2d3óim
620
a4d3óinn
621
ad1r
622
ad3rog
623
ad3u
624
ad1ú
625
a3d4úr
626
ae3a
627
ae1á
628
aeil3
629
aeilg4
630
aeilí5te
631
af1
632
afa3dá
633
af5air
634
af5art
635
afáil3
636
afáilt6
637
afhol6
638
afholt5
639
a3f6l
640
a3fo
641
a3fóib
642
a3fóin
643
a1f2ón
644
af6rá
645
af6ú
646
agad3á
647
agair5n6
648
ag2al
649
ag5áis
650
ag3e
651
ag3é
652
agh1
653
agh4aid
654
agh5an
655
a5ghi
656
ag3i
657
ag1l
658
a3go
659
a3graim
660
a3gram
661
a6g5re
662
ag3ri
663
ag5rui
664
ag3rú
665
ag3ua
666
ag3ú
667
a1h
668
ah6a
669
aich6t
670
ai5ciú
671
aic5r
672
6aidear
673
4aidhl
674
aid1i
675
aidít5
676
ai3fil
677
ai3gin
678
6aigis
679
ail5bhí
680
ailc3ea
681
ailp3i
682
ailp3ín
683
ailt2
684
a6imh
685
4ai3mia
686
aim3ise
687
ain5í
688
ains5eo
689
ain6tean
690
ain5té
691
air6bh3r
692
airb4í
693
air4b5r
694
air4dé
695
airf5ean
696
air6f5in.
697
airf3í
698
air4fín
699
4airisc
700
airis6t
701
air5nín
702
air5nío
703
air4t5éis
704
6aisei
705
aisi3n4é
706
ai5s6íl
707
4aisp
708
ais5teog
709
ais6ti5s
710
ais5t6ín.
711
4aitei
712
ai5t6il
713
aits3e
714
4aivi
715
aí2c
716
4aíní
717
aí3o3dó
718
aío5l6an
719
aí3onna
720
aí5ói
721
al1a
722
ala3b
723
alabh4
724
al4ainne
725
alait4
726
al3aí
727
alan4a
728
alan5d
729
al2ann
730
alas3
731
alasc6
732
4al4ath
733
al1á
734
a3láib
735
6alám
736
a3lár
737
al1có
738
6al5e
739
al4f3air
740
al3gó
741
al3i
742
a3lí
743
a6ll
744
al5o
745
al1ó
746
2alr
747
a6lt
748
alt3e
749
al6t5ód
750
al4tóf
751
al6t5óid
752
al6t5óim
753
al6t5óin
754
al6tú
755
al3ui
756
al3ú
757
alú3ch4
758
ama3b
759
ama3d4ú
760
am1al
761
am5all
762
am1an
763
am3ara
764
ama3raí
765
a6mas
766
ama5só
767
4amál
768
am4ána
769
4amb
770
amh1
771
amh5ad
772
amhais6t
773
a3mhas
774
a1mo
775
am5óna
776
6amp
777
amp1a
778
amp1á
779
am4pr
780
4amt
781
am5ut
782
am3úi
783
am5úr
784
anac4
785
ana3ca
786
an6ag
787
6anaige
788
anaist4
789
an3ait
790
an5aí
791
ana5l6ó
792
ana5m6ó
793
ana5r6a
794
anat6
795
an1á
796
an5áis
797
a5n6áise
798
an5ár
799
6anb
800
anc1a
801
anc4aire
802
an5cé5
803
an2d3á
804
andí6
805
andíb5
806
and3o
807
an3dr
808
6andu
809
an3e
810
an6ea
811
an3é
812
ang1
813
ang3a
814
anga3rú
815
ang3á
816
an5gó.
817
anin5
818
an4ma
819
ann5
820
6anná
821
an3oi
822
an5oí
823
an1ó
824
anód4
825
anó3dó
826
an4san
827
an6sin
828
an6tu
829
an3u
830
anuas6
831
an1ú
832
aoch3
833
aocht6
834
6aod
835
ao5dar
836
ao5idís
837
ao5im.
838
ao3imi
839
aoin6s
840
aoin3t2
841
ao4l1
842
ao5mar
843
aon3u
844
ao6r1
845
aorg4
846
aort4
847
aos3t
848
ap1
849
apa5dá
850
a3p4ait
851
aplais6
852
ar1a
853
ara3bú
854
ar6ac.
855
ara3c6á
856
arach6t5
857
ara5có
858
ara3g4a
859
araic6í
860
ara5l4á
861
ara3p4
862
ar5as.
863
ara5só
864
ara3tó
865
ar1á
866
arbh3a
867
ar3bhe
868
arch6
869
arc1ó
870
ar1cr
871
ar1e
872
ar2f1ó
873
ar3i
874
arm4ó
875
a5ro
876
ar1ó
877
aróc6ar
878
ar5ón
879
ar5óp
880
ar1p
881
ar4p3ó
882
ar4s3ál
883
ar6sta
884
ar3u
885
ar3úil
886
ar5úl
887
ar3úp
888
ar5ú5s6
889
a5rút
890
asa5c6a
891
a3s4ae
892
asain4
893
as5aí
894
as6alait
895
asal2t
896
asa5mait
897
as6arb
898
asc1
899
ascar5
900
as5cara
901
ascart6
902
as3co
903
4ascr
904
4as3e
905
as3é
906
as3i
907
as3í
908
2asl
909
as1o
910
as1ó
911
as6óil
912
a3s4ól
913
as1ta
914
as6t5ais
915
ast4aí.
916
ast3al
917
asta5r6ó
918
as6tas
919
as3tán.
920
as5té
921
as3ti
922
as5to
923
a4stó
924
as5tór
925
as5tua
926
as3tú
927
as1u
928
as1ú
929
asúd6
930
asú3it
931
asú5m
932
at1a
933
atac6
934
ata5cá
935
atad5án
936
at4agr
937
a5t6aint
938
at5a1l2
939
ata3m
940
atam4á
941
a3t4ant
942
ata3p4
943
at5arn
944
at3as
945
atá6i
946
a5tár
947
atá5t
948
atáth6
949
até3
950
atéad6
951
ath1
952
athrí5d
953
athrí5gí
954
athrí5m
955
athrí5o
956
ath6us
957
at5ód
958
a6tóg
959
at3óid
960
at3óig
961
at3óim
962
at5rap
963
at1rá
964
a6tro
965
ats5a
966
at6sar
967
at1u
968
at4ui
969
at1ú
970
a5vó
971
áb3a
972
áb4al
973
áb1á
974
ábh1
975
ábht6
976
áb1l
977
á5bo
978
áb3ó
979
áb3ú
980
ác1a
981
ácar5
982
ácarn6
983
ách5á
984
ách5e
985
ách5i
986
ách3l
987
ách5r
988
ách4t3
989
ác3l
990
ác3r
991
ác3ú
992
ád1
993
á3d4ar
994
ádh3a
995
ádh5ú
996
á1fa
997
á4fa.
998
á6f3ac
999
áf5air
1000
áf5ara
1001
á3fá
1002
áf3l
1003
áf1r
1004
ága5dá
1005
á3gó
1006
ág3r
1007
ág5u
1008
á5há
1009
áib5é
1010
áid1
1011
á3idís
1012
á3igí
1013
áil5b
1014
áil3c6
1015
áilt6eá
1016
áilt3i
1017
ái6m
1018
á3im.
1019
áim5é
1020
á6imh
1021
á1imi
1022
á6im5ise
1023
6áinia
1024
áins4
1025
áin3te
1026
áin4teo
1027
6áip
1028
4áir4g3
1029
áirt3
1030
áisc1
1031
áist3e
1032
áist3i
1033
áis5t6íní
1034
á3itear
1035
áit3é
1036
áit3s
1037
á5íre
1038
ál1
1039
álc6
1040
ál4s3
1041
ám3an
1042
á3mar
1043
ám3at
1044
ámh1
1045
án1
1046
án6ga
1047
á3nna
1048
ánt4
1049
áp1
1050
ár1
1051
árach3
1052
ár5aim
1053
ár5am
1054
ár6ca
1055
á5r6é
1056
4árn2
1057
á3rol
1058
ár4ta
1059
árt6ai
1060
árt6an
1061
árt6r
1062
ás3a
1063
ásc3
1064
ás5c6á
1065
ás5e
1066
ás3í
1067
ás1ó
1068
ás1t4a
1069
ás3tú
1070
ás3u
1071
ás3ú
1072
át3a
1073
át1á
1074
áth1
1075
á3th4e
1076
át1ó
1077
át3r
1078
á5úl
1079
ba5cas
1080
4bacá
1081
bac6s5
1082
b5adar
1083
ba3dái
1084
b3aidí
1085
b3aig
1086
b3aim
1087
bain5t4
1088
baisc5e
1089
baist3
1090
bait3é
1091
b6aití
1092
b1aí
1093
balbh5á
1094
bamb6
1095
banais3
1096
ban3d4
1097
bar3b
1098
bar1n2
1099
b4arr
1100
bar3ú
1101
ba5s6áir
1102
ba5s6ár
1103
bas5c6ar6
1104
bascarn5
1105
bat5a
1106
bá5inn
1107
bá5ite.
1108
bá5iteá
1109
bá5ití
1110
bá5í6
1111
b1ál
1112
b4ált
1113
bár4
1114
bárth5
1115
b1c
1116
bc4á
1117
b5da
1118
b5dé
1119
b3dh
1120
3beab
1121
bea5bh6
1122
bea6c
1123
beal5t6
1124
bear3bó
1125
b1eá
1126
b6eár
1127
5b4ei
1128
beif6
1129
beil6t
1130
beir5f
1131
beir5tí
1132
beo3c
1133
beoch4
1134
beo5itea
1135
beo5m
1136
3béit
1137
b1f
1138
b3gh
1139
6bh.
1140
b4ha
1141
bha6d3á
1142
bha3g4á
1143
bh3aig
1144
bhain3t4
1145
bhaist3
1146
bhal6b
1147
bhalbh5
1148
bhar3b
1149
bhar3t4
1150
bhat5a
1151
bhá5inn
1152
bhá5iteá
1153
bhár6
1154
bhárth5
1155
bhc6á
1156
b4he
1157
4bhe.
1158
bh5eam
1159
3bh4ear
1160
2bh1eá
1161
bheif6
1162
bheil6t
1163
bheir5f
1164
bheir5tí
1165
bheo3c
1166
bheoch4
1167
bheo5g
1168
bhéal5
1169
bhéalt6
1170
bhé5ann
1171
bhia5ta.
1172
bhia5tac
1173
3bh4id
1174
bh3im
1175
bhin6s3e
1176
bhin6sí
1177
bhin6t5e
1178
bhion5gó
1179
bhios5
1180
3bh4irt
1181
6bh3iú
1182
4bhíg
1183
4bh3ím
1184
bh3ín
1185
4bhío
1186
bhí5ot
1187
4bhít
1188
bhí6th
1189
3bh4las
1190
bhlá6
1191
bhláf5
1192
bhlead5
1193
1bho
1194
bhol6ta.
1195
bhol6t5aí
1196
bhol6tá
1197
bh1ó
1198
bhói5s6
1199
bhó5l6ac
1200
bhran6d5
1201
6bhre.
1202
bh6réa
1203
bh6ric
1204
bhrí3oc
1205
bhrío5mh4
1206
4bhs
1207
bh5tí
1208
1bhu
1209
bh4ua
1210
bhua5da
1211
bhua5im
1212
bhua5ite.
1213
bhual5
1214
4bhuit
1215
bh3uith
1216
bhurd5á
1217
bhur2l3
1218
bhust5
1219
bhúir5
1220
bhúis5
1221
bhúm5
1222
bia3l
1223
bia5ta.
1224
bia5t6ac
1225
bia5t6aig
1226
bia5t6aí
1227
b1id
1228
bid5i
1229
bin4
1230
bi3né
1231
bin5i
1232
bins3
1233
bint3
1234
bion5gó
1235
bios5
1236
biosc6
1237
6b1ir
1238
6bis3
1239
bist4
1240
bit5s
1241
bí3c
1242
b1ín
1243
b1ít
1244
bít5eac
1245
bí6th5
1246
bí6tig
1247
blad5a
1248
bla3gr
1249
blas3
1250
blá4
1251
bláf3
1252
blead5
1253
bl6i
1254
blim6
1255
b1lí
1256
b1ló
1257
bn6i
1258
b3ní
1259
bod3ó
1260
bol4s
1261
bol6ta.
1262
bol6t5aí
1263
bol4tá
1264
bord3
1265
bos5t6
1266
b1óg
1267
b3óid
1268
bó5l6ac
1269
bó6s5
1270
bóth5
1271
bp6á
1272
bp6i
1273
bpist6
1274
b5po
1275
brad5á
1276
bran6d5
1277
bran3g4
1278
brat5ó
1279
bré6
1280
b1rí
1281
brío3mh4
1282
b1s2
1283
b1t
1284
bth6
1285
bua5da
1286
bua3im
1287
buair3
1288
bua5ite.
1289
bua5itear
1290
buin6t
1291
bun1
1292
bur2
1293
burd3
1294
burl1
1295
bust5
1296
3búid
1297
búir5
1298
búis5
1299
búm3
1300
cab5al
1301
c1ac
1302
c1ad
1303
ca3dá
1304
cae4d3
1305
caib5é
1306
caidh5ne
1307
cai5m4é
1308
cain6d
1309
cain2t3
1310
cair6b
1311
cairbh5
1312
cair6d5í
1313
cair6t5e
1314
c2aisn
1315
cais3t6
1316
cait3é
1317
c1aí
1318
cal5an
1319
calbh3a
1320
cal4m
1321
ca3mán
1322
can5c6
1323
can5s6
1324
can3t2
1325
5caod
1326
c6ara
1327
3c4ar1b
1328
carbh4
1329
card3
1330
c4arl
1331
carn5á
1332
c4ars
1333
c6arta
1334
cart6ac
1335
car3ú
1336
cas1
1337
cast6
1338
cas5tó
1339
cat5a
1340
cat3ó
1341
c1á
1342
5c6ác
1343
cá4f3
1344
cá6i
1345
c2áid
1346
cáin6t5eac
1347
cáin6ti
1348
c6ánn
1349
cár5ta.
1350
c2át
1351
c3bh6
1352
c3dh
1353
2ce
1354
cea6b
1355
c3eab5a
1356
6cead
1357
cead5as
1358
c3eadá
1359
5c6eai
1360
3ceana
1361
5ceanó
1362
cean4tá
1363
cear3b
1364
cearbh4
1365
3ceasm
1366
ceas6t
1367
ceast5a
1368
cea3stá
1369
ceast5ó
1370
cea3sú
1371
c1eá
1372
5ceá.
1373
ceá6f5
1374
ceá3n4
1375
3c4eána
1376
c4ei
1377
ceil4t
1378
ceir5m4
1379
ceit6s
1380
ceo3m
1381
ce3r4
1382
céal5
1383
céalt6
1384
5céas
1385
céa3tá
1386
céi6
1387
c6éit
1388
2c1f
1389
c3gh
1390
c2h
1391
4ch.
1392
6ch5acha
1393
chacht6
1394
ch1ad
1395
chaint3
1396
chair6d5
1397
chais5t6
1398
5ch6aite
1399
ch5al.
1400
chal4m
1401
5champ
1402
chan5c6
1403
ch4antó
1404
char3b
1405
charbh6
1406
ch3arf
1407
charn5
1408
ch1as1
1409
chast4
1410
chat5a
1411
chat5ó
1412
chá6
1413
ch3áir
1414
ch1ál
1415
ch1án
1416
5chár
1417
2che.
1418
chear3b
1419
chearbh6
1420
cheas6t5
1421
cheá6
1422
cheáf5
1423
cheir5m6
1424
3ché
1425
ch1f
1426
chia6
1427
chil6
1428
chin5t
1429
chíl5
1430
ch4lasa
1431
chlas6p5
1432
ch4lár
1433
chlé6i
1434
3ch4lo
1435
chloch5
1436
chlocht6
1437
chlód6
1438
ch1m2
1439
ch3nú
1440
3c4ho
1441
ch5oba
1442
choirn6
1443
cho4m
1444
chomh3
1445
chona5m
1446
chon3c
1447
chon5g
1448
chorb5
1449
chorn5
1450
chor6p3
1451
chor5t6
1452
5chó.
1453
5chóc
1454
5chóda
1455
ch3ódh
1456
ch3óg.
1457
ch3óig
1458
3chóip
1459
chó1m
1460
5chórai
1461
5chóras
1462
3chót
1463
5ch6raic
1464
3ch6rao
1465
3chrap
1466
chrá5inn
1467
chrá5ití
1468
3ch4re
1469
chreach5
1470
chreacht6
1471
chri6
1472
3chrio
1473
ch6rit
1474
ch4rí6
1475
chríoch5
1476
1chro
1477
chros3
1478
chrost6
1479
chrua5im
1480
4cht
1481
1chu
1482
chua6
1483
chuacht6
1484
chuil5c
1485
chuil6t
1486
chul5
1487
chulc6
1488
chur6l5
1489
chus3
1490
c6hú
1491
chú6i
1492
chúl5
1493
ch3ús
1494
cia6f5
1495
c3iam.
1496
cid5i
1497
c1idí
1498
c3igh
1499
c1igí
1500
c4illi
1501
ci3mé
1502
cim6p5íní
1503
cin4d
1504
cineach5
1505
cineacht6
1506
3cint
1507
3cion
1508
3cip
1509
ci6p5é
1510
ci3p4l
1511
3cirt
1512
cis5tear
1513
cis5teá
1514
cis3t6in
1515
c3iú.
1516
c3iúl
1517
ci5v
1518
2cí.
1519
cíl5
1520
c1ím
1521
2c1ín
1522
3cír
1523
cít6
1524
3c4ít.
1525
3c4íte.
1526
cí6th
1527
cla4
1528
clad5á
1529
clad3ó
1530
clas6p5
1531
cleach6t5
1532
cleat5a
1533
clé6i
1534
clim5
1535
2clo
1536
cloch5
1537
clocht6
1538
clód4
1539
cló3dó
1540
cló5im.
1541
cló5ití
1542
4clu
1543
c1m2
1544
2cn2
1545
cna6
1546
cnag5
1547
cneá5c
1548
c2o
1549
cod3
1550
cof5
1551
coil4t3
1552
coirn4
1553
co4m
1554
comh3
1555
cona6c
1556
cona3m
1557
con3c
1558
con5g
1559
coran4
1560
corant3
1561
corb3
1562
corn3
1563
cor6p1
1564
cor3t4
1565
5cos
1566
cosc3
1567
c6óc
1568
4c1óf
1569
c4óip
1570
cóis3
1571
cóist4
1572
3c4ó1m
1573
có4ma
1574
3cón
1575
6cóp
1576
cór5
1577
5c6ót3
1578
c1p
1579
c3ra.
1580
crag5
1581
crai3l4
1582
crais4
1583
craist5
1584
c4rat
1585
crá5inn
1586
crá5ití
1587
c2re
1588
crea6b
1589
creab5a
1590
creach5
1591
creacht6
1592
crea5sc
1593
c5reá
1594
créal3
1595
créalt4
1596
cri5b
1597
c5ril
1598
cri6t
1599
crit5é
1600
criú5i
1601
crí6
1602
críoch5
1603
croch3
1604
crocht4
1605
cros3
1606
crost4
1607
cruacht6
1608
crua5im
1609
crua5itea
1610
crú5ití
1611
c6se.
1612
csea5g6
1613
c6s5eal
1614
c4sic
1615
csi5d
1616
c4sig
1617
c6s5il
1618
cs4im
1619
cs5is
1620
c4s3ít
1621
c3s4m
1622
cs3ó
1623
c3st4
1624
c6s5tar
1625
cs3ú
1626
2c1t
1627
c6te.
1628
c4t3eac
1629
c6t5ean
1630
c6teái
1631
c6t5eár
1632
ct4eo
1633
cth4
1634
ct6iú
1635
ct4ío
1636
cuacht6
1637
cuach5taí
1638
cua6m
1639
cuil3
1640
cuilc6
1641
cuil6t
1642
cul3
1643
culc4
1644
cul6t5ai
1645
cur6l5
1646
cus3
1647
cú6i
1648
cúl5
1649
c3úla.
1650
c4ún
1651
3cúr
1652
da6b
1653
dab5a
1654
d1ac
1655
da5c6ac
1656
da5c6aí
1657
3d4acs
1658
d1ad
1659
dae5
1660
d3a3g
1661
dagas5c6
1662
d1ai
1663
dai3ghn
1664
5d6aine
1665
3d4aing
1666
dai5p
1667
3d4air4b
1668
dairbh5
1669
3d4airi
1670
dair4n
1671
d1aí
1672
dalbh5
1673
6da3l4ú
1674
d1an
1675
4dann
1676
dar1
1677
da3r4ao
1678
d4ará
1679
dar6d
1680
darg4
1681
darn4
1682
d3ars
1683
dar5t4
1684
da3st
1685
3d4at
1686
d6ád
1687
3dáid
1688
d5áis
1689
d4áit
1690
d1ál
1691
dár5
1692
dára5s
1693
dárt6
1694
dá3th
1695
d1b
1696
dbhin4
1697
d1c
1698
4d3ead
1699
6deag3
1700
d5eagó
1701
deal5a
1702
6deam
1703
d6eand
1704
4deann
1705
5d6eannai
1706
5d6eannas
1707
5d6earb6
1708
dear5ba
1709
dearbh5
1710
dear5t6
1711
deat3
1712
deá4
1713
deáth3
1714
deilbh5
1715
deil6te.
1716
3d4eir
1717
d6em
1718
d1eo
1719
4deoir
1720
4deor
1721
déam5
1722
déidlia5
1723
d4éim
1724
2d1f
1725
d1g
1726
d2h
1727
6dh.
1728
dh4ao
1729
dhar3t4
1730
dhas5
1731
dhasc6
1732
1dhá
1733
dh2b
1734
dh6c5a
1735
dh4cá
1736
dh4ci
1737
dhearb6
1738
dhear5ba
1739
dhearbh5
1740
dhear5t6
1741
dheá6
1742
dheilbh5
1743
dheil6te.
1744
3d6hé
1745
dh5f
1746
dhia5f
1747
dhint5
1748
dhip5
1749
dhí4o
1750
dhí3ré
1751
dh6l5ean
1752
dhlío5dó
1753
dh4n3e
1754
dh5nu
1755
dh5nú
1756
3dho
1757
dhob4
1758
dho5chaid
1759
dho5che
1760
dho5dh
1761
dho5ghl
1762
dhoir4n5
1763
dhor2
1764
dho5ré
1765
dhorn5
1766
dhosc6a
1767
dhos5caí
1768
dho5s6m
1769
dho5thr
1770
dho5thu
1771
dhó3f
1772
dhó5idí
1773
dhó3im
1774
dhó5in
1775
3dh4ro
1776
dhró5l6
1777
dh2s3á
1778
dh6te
1779
3dhu
1780
dhual5
1781
dhua5m
1782
dhuamh6
1783
dhur1
1784
dhurd4
1785
dhú5lé
1786
dhú5rú
1787
dhú3s
1788
dia5f6
1789
6d5iam.
1790
dia3mh
1791
4dib
1792
dic4
1793
dic5e
1794
3dict
1795
d5idh
1796
d3idí
1797
d1ig
1798
di5lé
1799
d1im
1800
4din
1801
d3iné
1802
di3n4éi
1803
din6t5
1804
5dip
1805
dist5
1806
d1it
1807
dí1gh
1808
dí3le
1809
dí4lea
1810
d1ím
1811
dí2o
1812
dí3ré
1813
d2ís
1814
d1ít
1815
dí6the
1816
dít6i
1817
dív3
1818
d1la
1819
d4l3ad
1820
dlam5pa.
1821
d3lan
1822
5d6lá
1823
d1lé
1824
dlí3b
1825
dlío3dó
1826
d3ló
1827
3d4lú
1828
d1m
1829
dman4
1830
dmh2
1831
dm6i
1832
d1n
1833
dn4i
1834
dob4
1835
do3br
1836
do5chaid
1837
do5che
1838
doch6t5a
1839
doch6tá
1840
do3dh
1841
do3ghl
1842
d3oif
1843
doilbh3
1844
5doir
1845
doir4n3
1846
do5lag
1847
do5le
1848
do3mhi
1849
do5mho
1850
do5mhú
1851
3dor
1852
dor2c
1853
dorch3
1854
dord3
1855
do5r6é
1856
do5ri
1857
dor6n3
1858
dosc4a
1859
dos3caí
1860
do5s6m
1861
do3t
1862
doth4
1863
do6th5a
1864
3dó.
1865
3d4óc
1866
d1óf
1867
2d1óg
1868
5d6óic
1869
5d6óigh
1870
dó5im.
1871
2d3óirs
1872
5dóiv
1873
dó5m6
1874
3dónn
1875
6d5ós
1876
dóth3
1877
6draim
1878
dra5n6ó
1879
d1rá
1880
d3reá
1881
dreo5it
1882
3d4reor
1883
d1rí
1884
3d2ro
1885
4drog
1886
3dróc
1887
dró3l4
1888
3dróm
1889
3d4ru
1890
dr4ú
1891
d1s
1892
ds4a
1893
ds6r
1894
d1t2
1895
dta6
1896
dtach6t5
1897
dtaist5
1898
dtan5g
1899
dtap5
1900
dtéit5ea
1901
dt6i6
1902
dtrá5ití
1903
dtróf5
1904
dtua5im
1905
dual5
1906
dua3m
1907
duamh4
1908
duar5t
1909
3d4uc
1910
duch6
1911
ducht5
1912
d1uit
1913
3d4ul
1914
dun6s5
1915
dur1
1916
durd2
1917
dú3bh
1918
dú3l4é
1919
dú5rú
1920
dú3sc
1921
d3ve
1922
eabh5t6
1923
ea5car
1924
each3ó
1925
ea5c6ló
1926
ea5co
1927
ea5có.
1928
ead1á
1929
ea6dh
1930
ea4d3óin
1931
eaft5
1932
ea4g3a
1933
ea3g4ál
1934
eagh2d3
1935
6eagm
1936
eag3ó
1937
eain5
1938
eais6t3
1939
ealbh5ac
1940
eal6p5
1941
eal4t3ac
1942
eal6t5aig
1943
ealt3á
1944
eal6tái
1945
eal6tán
1946
eam5ait
1947
eamar4
1948
eama3ra
1949
ea3mat
1950
6eamá
1951
eam4p3ló
1952
ean3d4
1953
ean6táil
1954
6eanú
1955
earai5c
1956
earb3á
1957
ear3f4
1958
ear1m2
1959
earn3
1960
6earta.
1961
ea3rúi
1962
eas3a
1963
ea3s4áir
1964
6eash
1965
4easm
1966
ea3s2tr
1967
4easú
1968
ea4tá.
1969
ea5táir
1970
2eá.
1971
eá5g
1972
4eáib
1973
eá3id
1974
eá1im
1975
eá3inn
1976
5eáis
1977
eá3it
1978
eáit4e
1979
eáit6i
1980
4eám
1981
eá1t
1982
eáth2
1983
e3bh
1984
e1c
1985
e1d
1986
e1f
1987
e1g
1988
eg6í
1989
eib3é
1990
ei6bh5
1991
ei4c
1992
eic4si
1993
eic6s5í
1994
4eid
1995
eidh5n6
1996
eidh5t6
1997
eid1i
1998
eig4eac
1999
4eil
2000
eilít6
2001
eilp5
2002
eil6t5eac
2003
eil6t5ean
2004
eil5tear
2005
eil5teá
2006
eil4t3i
2007
6eimh
2008
eimin3
2009
eini3c
2010
ein2t3e
2011
ein3t4eá
2012
4eip
2013
eips6
2014
eipt4
2015
eirbh6i
2016
eir4bí
2017
eir6fig
2018
eirg3
2019
eir2m
2020
eirm5é
2021
eirm5is
2022
eir5m6ít
2023
eir6p5
2024
eir6st
2025
ei4s
2026
eisc5eac
2027
eis5cir
2028
eis6ean.
2029
eis6ilid
2030
eis5in4
2031
eist3
2032
eit3é
2033
eithin6
2034
eitim6
2035
eiti5mí
2036
eits3
2037
el1a
2038
e3lá
2039
el3ó
2040
e3lu
2041
e3m4ac
2042
e5m6aí
2043
e3mh
2044
emhá6
2045
en1
2046
e5n6i
2047
eo3dar
2048
eod5ór
2049
eo3fad
2050
eo3fai
2051
eog4acht
2052
eo1gh
2053
eoi3f
2054
eo3im.
2055
eo5itear
2056
eo3iteá
2057
eo3ití
2058
eol3c4
2059
eol5g6
2060
eo3lu
2061
eo5mar
2062
eomh2a
2063
eo3nna
2064
eor1
2065
eorn4
2066
eo3st
2067
eó5d
2068
e5ólac
2069
e5ólaí
2070
er1
2071
era5d6
2072
era3s4
2073
eró3b
2074
e3s4a
2075
e5se
2076
e3s4p
2077
e1t
2078
ethan5
2079
éab5ró
2080
éa2d1
2081
éag3ói
2082
éa1gr
2083
éa1gu
2084
éal1
2085
éalbh6
2086
éalt3
2087
éal5tar
2088
éam3at
2089
é6amh
2090
4éann
2091
3éa3p
2092
éar5g6
2093
éars5a
2094
éast4
2095
éat3a
2096
é1b
2097
ébhrí3
2098
é1c
2099
éch4
2100
é3dh
2101
é1f
2102
é1g
2103
é6go
2104
é3hé
2105
éic4s3
2106
éid1
2107
éi5dei
2108
éi5d6reo
2109
éif4ear
2110
é3if2i
2111
é5ifí
2112
éi3g4eal
2113
éi5g6é
2114
éi3ghn
2115
éi5g6ia
2116
éi3g4il
2117
éig3in.
2118
éi3g4rí
2119
éil5g
2120
éilips3
2121
éil4t3
2122
é6im.
2123
éim5ir
2124
é6in
2125
éint3
2126
éin6tea
2127
éin4té
2128
éip4s
2129
éir4g3i
2130
éir2n3
2131
éir6s5eá
2132
éisc1
2133
éi6se
2134
éist3e
2135
éist3i
2136
é6ite.
2137
é3iteá
2138
éit3é
2139
éit6ir
2140
éit1s
2141
é3lá
2142
é5le
2143
é3lí
2144
é5mh
2145
é5n6á
2146
é1r
2147
é6rb
2148
é1s
2149
é1t
2150
é5úl
2151
fa4b
2152
fab3r
2153
facht2
2154
facht5a
2155
f6ain.
2156
faist3
2157
faisti3
2158
faistic4
2159
fal3c4
2160
f6an.
2161
faois3
2162
far6am
2163
far6at
2164
far3n4
2165
fas4t
2166
fáil2t3
2167
fáir5
2168
4fás
2169
f3ch
2170
fea6
2171
fead5a
2172
f6eadh
2173
4fean
2174
fear5t6a
2175
feil6te.
2176
feis5c6
2177
f4e3l4
2178
feo5itea
2179
6feol
2180
feo5m
2181
f4ep
2182
féach5
2183
féacht6
2184
féalt6
2185
f6éit
2186
fg4a
2187
f3gh
2188
1fh2
2189
fha6
2190
fhach3
2191
fhacht4
2192
fhair5t
2193
fhal5c6
2194
fhas6t
2195
fháil2
2196
fháilt3
2197
fháir5
2198
f4he
2199
fhead5a
2200
fhear5t6a
2201
fheil6te.
2202
fheis5c6
2203
fheo5f
2204
fheo5idí
2205
fheo5im
2206
fheo5in
2207
fhéach5
2208
fhéacht6
2209
fhid5
2210
fhios5
2211
fhiosc6
2212
fhí5dí
2213
fhí5g
2214
fhí5m
2215
fhí4o
2216
fhí5oda
2217
fhí5odh
2218
fhí5om
2219
fhí5onn
2220
fho5b
2221
fho3dh
2222
fhoil5
2223
fhoin6
2224
fhol6ta.
2225
fhor5b6
2226
fhor5n6
2227
fhómh3
2228
fhraim5
2229
fhriocht6
2230
f6hu
2231
fhua5itea
2232
fhuir4s3
2233
fiach5
2234
fiacht6
2235
fid5i
2236
f4ill
2237
fios3
2238
fiosc4
2239
fir6m
2240
fisc3
2241
fi3té
2242
fí4o
2243
fíod3ó
2244
f2ís
2245
fl6i
2246
flít5
2247
f4lu
2248
f1n
2249
fn4i
2250
fo3b
2251
fo1d
2252
fo6d5a
2253
f4oi
2254
foil5
2255
foin6
2256
foirn4
2257
fo3le
2258
fol6ta.
2259
fol3u
2260
f4or
2261
for3b6
2262
forch4
2263
for3n6
2264
fo3scr
2265
fost3
2266
3f4ób
2267
f4óib
2268
f4óin
2269
fóint6
2270
fómh1
2271
frai3d
2272
f6raim5
2273
5f6ram
2274
4fri
2275
fri3d
2276
frioch3
2277
friocht4
2278
f2t
2279
ft5á
2280
f5té
2281
ft3i
2282
fuad3
2283
fua6fair
2284
fua6f5ara
2285
fua5im.
2286
fua5itea
2287
fuir2s3
2288
fúith6
2289
f6úl
2290
fús4
2291
fúst3
2292
g1a
2293
g2ab
2294
ga5b6a
2295
gabh5
2296
gabht6
2297
ga3dao
2298
g2ae
2299
6gaig
2300
gair4n3e
2301
gai3sp
2302
gais5tea
2303
gais5teá
2304
gai3té
2305
g3al.
2306
5galm6
2307
4g5amar
2308
gana3
2309
g6and
2310
3g2ao
2311
gaof3
2312
g6a5p6
2313
garbh5á
2314
gard3
2315
gar5ma.
2316
gar1n2
2317
gar6tú
2318
gas5c6ar
2319
gas3c4r
2320
ga3stá
2321
g1á
2322
gáir5
2323
6gáis
2324
g3ál
2325
6g5ánt
2326
3g4ár
2327
g1b
2328
gb6a
2329
g1c2
2330
gca4
2331
gcach5
2332
gcacht6
2333
gcad5á
2334
gcaí5d
2335
gcaí5gí
2336
gcaí5m
2337
gcaí5o
2338
gcaí5teá
2339
gcaí5tí
2340
gcar6t5a
2341
gcar6tá
2342
gc6i6
2343
gcil6
2344
gcin5t
2345
gcí6
2346
gcli6
2347
gclip5
2348
gcló5f
2349
gcló5id
2350
gcló5im
2351
gcló5inn
2352
gcnaí3
2353
gcnó5
2354
gc6ú
2355
g1d
2356
gd6a
2357
2ge
2358
g1eac
2359
gea4d
2360
6g5eadar
2361
gead5as
2362
6g5eadh
2363
gead3ó
2364
g6eaf
2365
geal5a
2366
geal5b
2367
geal6ta.
2368
gea3nam
2369
6gear.
2370
5g6eart.
2371
gea3st
2372
geat5a
2373
g1eá
2374
g4ec
2375
geit5
2376
g1eo
2377
g6es
2378
géa5b6
2379
5g6éas
2380
2g1f
2381
g2h
2382
4gh.
2383
ghabh3
2384
ghabht4
2385
ghair4n5e
2386
ghais5tea
2387
ghais5teá
2388
gh6am.
2389
gharbh5á
2390
gháir5
2391
gh5c6
2392
6ghd
2393
ghd3ac
2394
ghd3á
2395
gh4de.
2396
gh2di
2397
gheal5a
2398
gheit5
2399
gh1f
2400
ghint6i
2401
ghin5tí
2402
ghis5
2403
gh2lu
2404
3gho
2405
ghoin5
2406
ghó6f5
2407
ghrá5inn.
2408
ghrá5ití
2409
ghrá3m
2410
ghrámh4
2411
3ghrú6
2412
6ghrú.
2413
gh4s3á
2414
ght4
2415
ghual5
2416
g1id
2417
3g4id.
2418
g1ig
2419
gild5
2420
g4ili
2421
g1im
2422
3gine
2423
3giní
2424
g3inn.
2425
3ginnt
2426
gin5t6í
2427
1gio
2428
gios3
2429
giost4
2430
gip4
2431
gip5s
2432
gipt5
2433
g1is
2434
g1it
2435
g1iú
2436
giúm5
2437
giús3
2438
g1í
2439
glae1
2440
g4lán
2441
gl4i6
2442
5g6lic
2443
3glif
2444
g6lis
2445
g1lí
2446
g6lo
2447
gl6ú
2448
g1m2
2449
gmh2
2450
2g1n2
2451
g2ná
2452
gnó3l4
2453
goin5
2454
gó1c
2455
g3ód
2456
g1ó6f
2457
g1óg
2458
g3óid
2459
g3óig
2460
g1óim
2461
góin4
2462
g3óinn
2463
góint3
2464
g4ól
2465
g3óra.
2466
g3ra.
2467
g1rac
2468
1g4raf
2469
3graif
2470
g3raig
2471
g3rait
2472
g1raí
2473
gra6m
2474
grama5d6
2475
g5ras
2476
3grád
2477
grá5inn.
2478
grá5ití
2479
grá3m
2480
grámh4
2481
grá4n
2482
4gri
2483
g1ró
2484
3gru
2485
grú6i
2486
g1s2
2487
2g1t
2488
gth4
2489
gual5
2490
g3uc
2491
g3uir
2492
1gum
2493
gust5a
2494
4gú.
2495
g5wa
2496
hab3r
2497
ha4c
2498
hach6ar
2499
hach5ó
2500
hac6s5
2501
had6aimh
2502
had6amh
2503
ha3dái
2504
ha3dán.
2505
hae5nn
2506
hagá5l
2507
hag5r
2508
hag6úis
2509
hai6c
2510
haic5í
2511
haidh5ne
2512
h1aim
2513
hain2t
2514
haint5í
2515
hain6tín
2516
hais5t6eor
2517
hais5tic
2518
hait3é
2519
h1aí
2520
haít5eac
2521
haí6ti
2522
hal5a
2523
halbh3a
2524
hal5g6
2525
hallag6
2526
halt5ar
2527
ham5at
2528
hamb6
2529
ham5ó
2530
h6ams
2531
han4á
2532
han3d4
2533
han6lain
2534
han6lan
2535
han6rai
2536
han6sa.
2537
han6sac
2538
han3t4á
2539
haof3
2540
hara5b6
2541
harai5s6í
2542
haral4
2543
haralt3
2544
hard3á
2545
h4arg
2546
har5ma.
2547
har3n4ó
2548
h6arr
2549
har6s5ac
2550
har6s5aig
2551
hart4ac
2552
har3ú
2553
hasam6a
2554
ha5s6áir
2555
ha5s6ár
2556
hasc6ar
2557
has5car6n5
2558
has6pa.
2559
has6p5aí
2560
hast5ait
2561
has6tú.
2562
hat5ar.
2563
hat5ra
2564
hat5ú
2565
hách1
2566
háin4t
2567
háint5eac
2568
háí6
2569
há5ío
2570
h4ár
2571
h1b
2572
h2ba
2573
h5bha
2574
hbhain6
2575
h5bhe
2576
hbheo5f
2577
hbheo5id
2578
hbheo5im
2579
hbheo5in
2580
hbhuí6
2581
h1c
2582
hc4a
2583
hc4án
2584
h6cé
2585
h3ch2
2586
h4c3í
2587
h1d
2588
hd2a
2589
hd3aim
2590
hd3an
2591
hd5eam
2592
hd3eann
2593
hdeá5nn
2594
hd6eog
2595
hd6eoig
2596
hdh4
2597
h5dine
2598
hd5inn
2599
hd3iú
2600
hd4ó
2601
h4dt
2602
hea6c
2603
h3eacn
2604
hea6g
2605
heag5r
2606
heal6ta.
2607
heana6
2608
heanad5
2609
h4eang
2610
hea6r
2611
hear5bó
2612
h4eat
2613
heat5á
2614
heat5ó
2615
heá1c
2616
h6eána
2617
heá6t
2618
heáth5
2619
heift5
2620
heod5ó
2621
heo5itea
2622
heo3mh
2623
h6es
2624
h4éadr
2625
héidlia5
2626
héi5gear
2627
héim5í
2628
hfach3
2629
hfair5t
2630
hfeo5f
2631
hfeo5idí
2632
hfeo5im
2633
hfeo5in
2634
hfhuad5
2635
hfhuaf6
2636
hfí5dí
2637
hfí5g
2638
hfí5m
2639
hfí5oda
2640
hfí5odh
2641
hfí5om
2642
hfí5onn
2643
h1g
2644
hgh2
2645
hghair5t
2646
hghin5
2647
h4gí
2648
hg6n
2649
hiach5t6
2650
hiat6ac
2651
hia5t6aig
2652
hia5t6aí.
2653
hi6b
2654
hibh5
2655
h1id
2656
hid4é
2657
h1ig
2658
hil3b
2659
hi4m
2660
him3é
2661
hin6d5ia
2662
h4ine
2663
hineach5
2664
hineacht6
2665
hin6ín
2666
hin4íon
2667
hin6ír
2668
hin6ste.
2669
hint4e
2670
hin5teá
2671
hin4t5iú
2672
hiosc6á
2673
hios3t4
2674
hip4e
2675
hipi5c6
2676
hip6id
2677
hirim5
2678
hir6im.
2679
hir6ime
2680
hir6n
2681
his5tear
2682
his5teá
2683
his3t6in
2684
hit6eor
2685
hit5s
2686
hiúm5
2687
hiúnt3ó
2688
hiúr5
2689
hiús5t
2690
hí1gh
2691
hí3leá
2692
híod5ó
2693
híol5
2694
híoll6
2695
h4íos
2696
híos5t
2697
hí5sti
2698
hí6th5e
2699
hla6
2700
hlac5á
2701
hlad5a
2702
hlad3á
2703
hlad5ó
2704
h1laí
2705
hlas5t
2706
h4láir
2707
hleach6t5
2708
hleat5a
2709
hleá5d6
2710
hléach6
2711
hléacht5
2712
hlé5am
2713
hlé5igí
2714
hlé5imi
2715
hl6i6
2716
hlim6p
2717
hlin4
2718
hlip5
2719
h1lí
2720
hló5im.
2721
hló5ití
2722
hl6ú
2723
hma6
2724
hm4ad
2725
hmad5ó
2726
hm4aid.
2727
hm4ain
2728
hm5ainn
2729
hm3an
2730
h1mh
2731
h4mt
2732
hn2
2733
h1na6
2734
hnag5
2735
h1ne
2736
hn6eán
2737
h1ni
2738
hniú3c
2739
hniúch6
2740
h1ní
2741
h1nó
2742
h6nó.
2743
hnó5l6
2744
h4nr
2745
hn5t
2746
hnua5c
2747
ho3bró
2748
hoch6t5a
2749
hoch6tá
2750
hod3a
2751
hod3ó
2752
hof3a
2753
h4og
2754
hoilt6
2755
hoi4m
2756
hol4agá
2757
ho5le
2758
hol3u
2759
h4om
2760
homai3g
2761
ho5mhú
2762
h4on
2763
hon4c3ó
2764
ho5nu
2765
horan6
2766
horant5
2767
horch3a
2768
hord3á
2769
host5ac
2770
hos6tá
2771
host5áin
2772
host5án
2773
h1óf
2774
hó5im.
2775
hóin4s
2776
hóint6
2777
hóist6
2778
hó5l6ain
2779
hó5l6an
2780
hó6ma.
2781
hó6maí
2782
hóp6a
2783
hó6s
2784
hós5a
2785
h2ót
2786
hóth1
2787
h1p
2788
h2p1e
2789
h6p5i
2790
h6pí
2791
h1ra.
2792
hrad5á
2793
h1raí
2794
hra6m
2795
hramad6
2796
hran5g6ó
2797
hrat5ó
2798
hrá3th4ó
2799
h3re.
2800
hré6i
2801
h4rio
2802
hrioch5t6á
2803
hrí2o
2804
hrí3r
2805
h4rís
2806
hroch3
2807
hrocht6
2808
hruac6
2809
hrua5cá
2810
hruacht6
2811
hrua5itea
2812
hr6ú
2813
hrú3ití
2814
h4rúp
2815
h1s2
2816
hsc2
2817
hscar5
2818
hscart6
2819
ht1
2820
h3t4ae
2821
h3t4aic
2822
ht4anac
2823
hta5p6
2824
h3tar
2825
h2tái
2826
h1t2e
2827
h5th6
2828
hthor6t
2829
hthorth5
2830
ht6i
2831
h2tó
2832
h3t2úir
2833
h1t2úr
2834
huil5ce
2835
huil5c6i
2836
hul6t5ais
2837
hur5b
2838
hur3n4
2839
húch3t6
2840
húd5aí
2841
húin5t
2842
h6úis
2843
hú5ite.
2844
húst5
2845
hút5ó
2846
h3vó
2847
ia3chl
2848
iach3ó
2849
iacht5aí
2850
ia5dar
2851
ia3f4a
2852
ia5fá
2853
iag5ó
2854
ia3gr
2855
ia3idís
2856
ia3igí
2857
4iail
2858
ia5im.
2859
ia3imi
2860
ia5inn
2861
ia3ite
2862
iai3t4r
2863
ialach3
2864
ialacht4
2865
ia3l4ain
2866
ia3lan
2867
ia3lat
2868
ia5mar
2869
iam4b3
2870
ia4mhai
2871
ian5a
2872
ian3g4
2873
iar3b
2874
iarbh6
2875
iarc6
2876
iar3d2
2877
iar5m6
2878
iar3t4
2879
iast5r
2880
ia6tá
2881
ia1t6r
2882
ib1e
2883
ib4eab
2884
ib3éa
2885
ib5éid
2886
ib3éil
2887
ibh1
2888
ibh5é
2889
ibhin4
2890
ibhit4
2891
ib1i
2892
ib5ia
2893
ibia5n
2894
ib5ir
2895
ib1í
2896
ib1l
2897
ib1r
2898
ic1
2899
iceap4
2900
iceapt5
2901
i3cei
2902
icé5an
2903
ich1
2904
i5ch6a
2905
i3chr
2906
icim4
2907
ic6iú.
2908
i3c4íd
2909
icí5tea
2910
ic4ri
2911
ic4st
2912
id1e
2913
id1é
2914
idh3bh
2915
idhc3
2916
idh3e
2917
idh3i
2918
idh1l
2919
idh1r
2920
id1ia
2921
id3icí
2922
idi3f4
2923
id1in
2924
id1iú
2925
id3íd
2926
id3íg
2927
id1ín
2928
id1ío
2929
idí5oc
2930
id1l
2931
id1r
2932
id4ré
2933
i5éa
2934
if1
2935
i6fe
2936
if5in.
2937
ifini5
2938
ifinid6
2939
ifin6t
2940
if3ír
2941
i3fís
2942
if6ré
2943
ig1e
2944
igea3s4
2945
igea5t
2946
ig1é
2947
igh1
2948
ig3ia
2949
igi3b
2950
ig1il
2951
igi3l4i
2952
ig1ip
2953
ig1ir
2954
ig1l
2955
ig1r
2956
i1h
2957
il3a
2958
ilbh5in
2959
il4bh5r
2960
4ilc
2961
il1e
2962
ileac2
2963
ilea3ca
2964
ilea3cá
2965
ilea5có
2966
il5eá
2967
il1é
2968
ilé5an
2969
il6fr
2970
il1i
2971
4ilia
2972
ilia5n
2973
ili5bé
2974
ili3c4é
2975
il1í
2976
ilí6f
2977
il5ío
2978
il2sc
2979
im5a
2980
imar6
2981
imb3l
2982
imeach6
2983
imeacht5
2984
im3éi
2985
2img
2986
imh1
2987
i3mha
2988
imhead6
2989
im3ide
2990
imig6
2991
imi5gé
2992
im3io
2993
im3ire
2994
im3irn
2995
im3irt
2996
im5isc
2997
im5írí
2998
in3á
2999
ind3eá
3000
ind5ia.
3001
ind3iai
3002
ind3ib
3003
indí6
3004
indíl5
3005
indó1
3006
in3e
3007
in5ea
3008
ineam6
3009
inea5maí
3010
inea3mó
3011
in1é
3012
i5n6éag
3013
ing1
3014
in6gir
3015
in3i
3016
in5ic
3017
in5ig
3018
iniúch3
3019
in1í
3020
in5íoc
3021
iní6t
3022
6innis
3023
in3o
3024
in4scn
3025
int3ean
3026
in2tí.
3027
ioch5t4óg
3028
ioch5t6óig
3029
ioc5s6
3030
iod1
3031
iof1
3032
iogad3á
3033
iol5g6
3034
iom3ar
3035
6iomá
3036
ion3c6
3037
iopa5d
3038
ior3d
3039
4ios
3040
iosc6ac
3041
io6t
3042
iot6as
3043
ip1
3044
ipea3g
3045
i3péid
3046
ip5is
3047
ipist6
3048
ip3í
3049
i5plé
3050
ir1
3051
ir5ch
3052
irea5b6
3053
iream6
3054
irea5má
3055
irea5mó
3056
ir5id
3057
ir5ip
3058
ir3í
3059
irír3
3060
ir5sc
3061
irscar5
3062
irscart6
3063
ir6ta
3064
irt3o
3065
ir4tr
3066
irt6s5
3067
i6sc
3068
isc3ead
3069
isc5eal
3070
isc5eam
3071
isc5eann
3072
isc1é
3073
is3céim
3074
isc3inn
3075
is1e
3076
isear3
3077
isearbh6
3078
6iseas
3079
i3sei
3080
is1é
3081
iséal5
3082
is1i
3083
4isic
3084
i3sint
3085
6isis
3086
is1í
3087
i5s6ít.
3088
i5s6íte.
3089
is3o
3090
is5pí
3091
is1ta
3092
ist4r
3093
it5ai
3094
it1ea
3095
6itean
3096
it3eart
3097
it3eán
3098
ith1
3099
ithé5an
3100
ithin6t
3101
it1i
3102
itil4t
3103
i6tínn
3104
i1to
3105
it1r
3106
it6ré
3107
4its
3108
its5ean
3109
iuch3
3110
iucht4
3111
iúch3t6
3112
4iúd
3113
4iúid
3114
iú5im
3115
iú5inn
3116
iúiré5
3117
iúir6s
3118
iúité5
3119
iúr4s3
3120
iúst4
3121
iús5tá
3122
6iút
3123
iú5t6ac
3124
iv1
3125
í5ba
3126
í3bea
3127
íb3eo
3128
í1bha
3129
íbh3ei
3130
í5bheo
3131
íbh1i
3132
í5bhr
3133
íbhuí4
3134
íb1l
3135
íb3o
3136
íb1r
3137
íc1e
3138
ícea3s
3139
í3cei
3140
íc3éa
3141
í5céi
3142
í1ch
3143
í5cha
3144
í4ch3eal
3145
ích6n
3146
íc1i
3147
íd1e
3148
í1dh
3149
íd1i
3150
íd3íd
3151
íd3íg
3152
íd3ín
3153
íd1ío
3154
í1f
3155
í6fe.
3156
íf5ean
3157
í6f5ir
3158
í6f5is
3159
íg3e
3160
ígh4
3161
íghnaí6
3162
íg3i
3163
í5gré
3164
íg5ri
3165
í1h
3166
íl3a
3167
í1lá
3168
í6le.
3169
íl1ea
3170
íleá5cha
3171
íleá5ic
3172
íl3é
3173
íl3ig
3174
íl3im
3175
íl5in
3176
íl3is
3177
í1lit
3178
í4l5ith
3179
íl5iú
3180
í3líth
3181
í5lo
3182
í1ló
3183
í1lu
3184
í4m3é
3185
í1mh
3186
í4mhid
3187
ími3t
3188
ín1
3189
í1n2a
3190
ín5ai
3191
í3n4á
3192
í6nn
3193
í3n4o
3194
í3n4ó
3195
ín3t4
3196
í1oc
3197
ío3c4á
3198
ío6có
3199
íof1
3200
íoga3dá
3201
íomh3
3202
ío4mhe
3203
í3onna.
3204
6íop
3205
2íor1
3206
íorg4
3207
íorn6
3208
íort6
3209
íot6r
3210
í5óga
3211
íp3e
3212
íp3é
3213
íp5i
3214
íp3r
3215
2ír1
3216
í1r2a
3217
í5rá
3218
ír4easc
3219
í3rei
3220
ír2éir
3221
í1r2ia
3222
í5r6u
3223
í5r6ú
3224
í1sca
3225
ísc5e
3226
í3scé
3227
ísc3ir
3228
í1scr
3229
ís1e
3230
4ís3é
3231
4ísh
3232
ís3i
3233
ís1í
3234
í1s2p
3235
ís3ta
3236
íst5e
3237
íst5in
3238
í5stu
3239
ít4e
3240
ít5ean
3241
í4tear
3242
í3teas
3243
ít5é
3244
í1th
3245
íth5is
3246
í6th5oin
3247
í3ti
3248
í1tr
3249
í6úi
3250
í3úl
3251
la5bas
3252
4lacá
3253
la3c4án
3254
lach5ó
3255
lach6tá
3256
ladh2m5
3257
lae6c
3258
la3f4á
3259
la3f6ó
3260
l4agam
3261
la1g2á
3262
l6agh
3263
laghd6
3264
lai5d6é
3265
l4aih
3266
lai3l4
3267
lai3m4é
3268
lain4
3269
lainc4
3270
lain5ci
3271
l4ai3né
3272
lais1
3273
laisc3
3274
laist6
3275
l4aité
3276
lai3tín
3277
la3l4
3278
l4amo
3279
lamp1
3280
la5mú
3281
lan2d3
3282
l5ang
3283
lao3f
3284
lao5inn
3285
lao5ire.
3286
lao5irí
3287
lao5itea
3288
lao5iteá
3289
lao5ití
3290
lao5nna
3291
l1ar
3292
l4ar3n
3293
la3rúi
3294
lasar3
3295
lasarn4
3296
l4asb
3297
las6pa.
3298
las5tó
3299
lat3á
3300
lat3ó
3301
lat5r
3302
lách5
3303
l4áib
3304
l6áim
3305
láin3
3306
lá5inn
3307
láint4
3308
lá5iteá
3309
lá5ití.
3310
1lál
3311
lámhach5
3312
lámhacht6
3313
lár5
3314
lárt6
3315
l1b4a
3316
lba5t
3317
l3bá
3318
lbh5acá
3319
lbh5ad
3320
l5bhain
3321
lbh3ait
3322
l5bhan
3323
l1bhá
3324
l4bh5áin.
3325
l6bh5án.
3326
lbh5ead
3327
lbh5ean
3328
lbh3eo
3329
l3bhé
3330
lbh3f
3331
l6bh5id
3332
lbhin4
3333
lbh5ir.
3334
lbh5ith
3335
lbh1í
3336
l1bhr
3337
l3b6í
3338
lb3n
3339
l4b3ó
3340
lc1a
3341
l3c4ail
3342
lca3l4
3343
l3c4á
3344
l6c5ánt
3345
lc3ean
3346
l3cei
3347
lc3eo
3348
l1ch2
3349
lc5id
3350
lc3im
3351
lc5in
3352
lc3it
3353
lc3í
3354
l3cl
3355
l5cú5
3356
l1d2
3357
ld5ean
3358
ldeighil6
3359
ldú3
3360
ldúd4
3361
leach6tá
3362
lea5gú
3363
lea5m6á
3364
learb3
3365
leat5ó
3366
lea3tra
3367
l4eav
3368
leách3
3369
3leáf
3370
l4ec
3371
l4ef
3372
l4ei
3373
leicead5
3374
leif5
3375
leir5c6
3376
leisc3
3377
l4e5l
3378
l4em
3379
leo6d5
3380
leomh3
3381
lé3ad4ar
3382
lé3adh
3383
léalaim5
3384
lé3idís
3385
lé1if4
3386
lé5imid.
3387
lé5imis
3388
léint6
3389
lé3itea
3390
lé3ití
3391
léit6s
3392
l6éiv
3393
l1f
3394
l4fc
3395
lf5ean
3396
l4fg
3397
lf5ré
3398
lga3dá
3399
l1g2am
3400
lg1e
3401
l3gé
3402
l1gh6
3403
lg3i
3404
lg3l
3405
lg3r
3406
lg6rá
3407
l3ha
3408
l5he
3409
liant3a
3410
lian4tac
3411
lias5
3412
liast6
3413
liat6
3414
l4ibh
3415
li3bhe
3416
li5b6il
3417
li5bí.
3418
li5b6ío
3419
lic6s5
3420
l1id
3421
4l1i1f4
3422
lig3
3423
li5g6éa
3424
li3l6
3425
li5m6é
3426
li3mhi
3427
lim5ir
3428
limp3í
3429
li5n6é
3430
ling6te.
3431
lin4s
3432
lint3e
3433
4liona
3434
lion4t5
3435
liost3
3436
lip4s
3437
l1ir
3438
lis1
3439
list4
3440
li3té
3441
li3tiú
3442
liú5d6ar
3443
liú5ití.
3444
liú5ma
3445
liú3st
3446
lí3bhé
3447
lí6ochá
3448
l1ís
3449
lí3sé5
3450
líth6i
3451
l2l1
3452
llab6
3453
lla5ba
3454
lla3c4á
3455
lla3g
3456
llag6ac
3457
llag6ar
3458
llai3s
3459
llait4
3460
llam6
3461
lla5má
3462
l6ló
3463
llt4
3464
l1m
3465
l2ma
3466
l5ma5n6
3467
lm6á
3468
l2me
3469
lmh2
3470
l6mia
3471
lm6í
3472
l6mí.
3473
lm4óg
3474
lm6óig
3475
l4ms
3476
l1n
3477
ln4a
3478
ln4i
3479
lod5
3480
l3oid
3481
6loine
3482
loit5e
3483
lon5c
3484
lorai5
3485
loraic6
3486
ló5dóir
3487
ló5d6ór
3488
l6óiní
3489
5l6óip
3490
ló3l4
3491
ló5mh
3492
5lóp.
3493
ló1s
3494
lót3a
3495
lóth3
3496
4lóv
3497
lp1a
3498
lp3á
3499
lp1e
3500
l5pei
3501
l3pé
3502
lp5iú
3503
l5pít
3504
l3pó
3505
l1r
3506
lré5
3507
l1s2
3508
l6sc3ai
3509
lsc4á
3510
lsc3e
3511
lsc6ead
3512
l5scid
3513
lsc5in
3514
l5scl
3515
l5s4e
3516
l5s6l
3517
l1t
3518
lt6air
3519
lt4ar
3520
l6tb
3521
lt2e
3522
l4t3eann
3523
lt3eof
3524
lt2i
3525
l4tm
3526
ltor6
3527
lt6rac
3528
ltra3l
3529
lua3im
3530
lua5itear
3531
luch6t5
3532
luí3o
3533
lus5t
3534
3lúb
3535
lúca3
3536
lúch3t4
3537
4lúd
3538
lú4f3
3539
lúg4
3540
lúit5é
3541
l3úl6
3542
lúm3a
3543
lúma5n6
3544
lú4mh5a
3545
lú4mh3á
3546
l1ún
3547
l4úpa
3548
lús3
3549
lút3ó
3550
l1v
3551
m3ab
3552
mabh6
3553
m1ac
3554
5m6ac.
3555
mac5a
3556
m1ad
3557
m5adar
3558
ma5das
3559
ma3dá
3560
m5adh4
3561
madhm5
3562
m3ae
3563
m3a3f4
3564
m3ag
3565
ma5g6l
3566
ma3gr
3567
m1ai
3568
mai5l6ít
3569
4maim
3570
maini3c4
3571
mai3n4id
3572
maint6i
3573
main6t5í
3574
mair6ne
3575
mair6ní
3576
maist6e
3577
mais5teo
3578
mais5t6ín
3579
mai3té
3580
m2aiti
3581
m1aí
3582
maí5te.
3583
maít5eac
3584
maí6ti
3585
m5al.
3586
ma3l6an
3587
m4alá
3588
mal5g6
3589
m1am
3590
mam5ó
3591
mam5ú5
3592
ma5n6am
3593
5m6an5c
3594
3m4an3d6
3595
mant3
3596
ma3r4ad
3597
m3ar6b
3598
marbh3
3599
m1ar6c5
3600
m1ard
3601
mar6f5
3602
mar3m6
3603
m3ars
3604
mar6sa.
3605
m3art
3606
m3a3rú
3607
m1as
3608
mast4
3609
ma3tag
3610
m3a3tó
3611
mat5óg
3612
m1á
3613
mách1
3614
6mál
3615
már5
3616
márt6
3617
m4át
3618
m1b2
3619
mba6d
3620
mbad3á
3621
mbal6b
3622
m6bd
3623
mbeo5f
3624
mbeo5g
3625
mbeo5id
3626
mbeo5im
3627
mbeo5in
3628
mbí5dís
3629
mbí5mis
3630
mbí5teá
3631
mbí5tí
3632
m4bl
3633
mblí3
3634
mb4ó
3635
mbreo5f
3636
mbreo5id
3637
mbreo5im
3638
mbreo5in
3639
mbrí3o
3640
m1c
3641
mch2
3642
m3c4í
3643
m1d
3644
m1e
3645
m2eal
3646
meal6t
3647
mear5c6
3648
mear5t6ai
3649
m2easc
3650
meas5t
3651
meat5án
3652
meá5c
3653
meir6f5
3654
meo3nó
3655
m6es
3656
1méa
3657
6m5é5ac
3658
m5éam
3659
m3éar
3660
4méar.
3661
mé5ic
3662
mé5igh
3663
méin6t
3664
m5éis
3665
2m1f
3666
m6fe.
3667
m1g
3668
2mh.
3669
3mh4ac5a
3670
mh4ad.
3671
mhadh4
3672
mh4ag
3673
mh4aid.
3674
mhaini5c4
3675
mhain5te
3676
mhain5ti
3677
mhais3
3678
mhais6c
3679
mhaist4
3680
mh6am.
3681
mhar6b
3682
mharbh5
3683
mhar6ca
3684
mhar6c5r
3685
mhar4f3
3686
3mharg
3687
mhar3m6
3688
mhar3t4a
3689
mh3asf
3690
mh6at.
3691
mhat3á
3692
mhat5ó
3693
mh6ats
3694
mhár5
3695
mhárt6
3696
mhd6
3697
mhea5dai
3698
mhead5ar
3699
mhea5das
3700
mhear5c6
3701
mheas3t6
3702
mheir6f5
3703
mh4éal
3704
mh1f
3705
mh4ill
3706
mhion6ta.
3707
mhion6t5aí
3708
mhis3
3709
mhist6
3710
mhí3b
3711
mhíbh6
3712
mhí6le
3713
mhí3ré
3714
mh1l
3715
mhluad5
3716
mh1n
3717
5mhol5t6
3718
mhon5c6
3719
mhong5ó
3720
mhon6t5
3721
mhor6c
3722
mhor5n
3723
mhor6s5
3724
mhó5mh
3725
4mh5r
3726
mhrí5oc
3727
mh1t4
3728
3mhuir
3729
mhuis5
3730
mhuisc6
3731
mhuí6
3732
mhur5
3733
mhus3t
3734
mhúd6
3735
mh4úin
3736
m3ia
3737
m1ic
3738
mid5i
3739
m3idí
3740
m1ig
3741
m1il
3742
mi3l4é
3743
milí6
3744
milít5
3745
m1im
3746
m1in2
3747
mi3né
3748
min5se
3749
min5sí
3750
mint1
3751
mion4t5a
3752
mior5
3753
mir4c3
3754
m3i3r4é
3755
m3irí
3756
mirt3
3757
misc3
3758
m1isi
3759
m3is3t6
3760
m1it
3761
mit6e
3762
mi3t4i
3763
m1iú
3764
3miúd
3765
m1í
3766
mí3b
3767
míbh6
3768
mí3gh
3769
mí5gr
3770
3m4íl
3771
mí3lít
3772
mí6na
3773
míos5
3774
5míre.
3775
mí3ré
3776
3m4ít.
3777
3m4íte.
3778
mí3teac
3779
mít6i
3780
m1l
3781
mleat6
3782
mlua5da
3783
mlua5itea
3784
2m1n2
3785
m5na
3786
modh5
3787
m1oi
3788
mol5t6
3789
mon5c6
3790
mong5ó
3791
mon6t5
3792
mor2
3793
morch5
3794
mor5d
3795
morf1
3796
mor5n
3797
mors5
3798
m1ó
3799
4móf
3800
m4óin.
3801
m6óiní
3802
móint6
3803
mó5m
3804
m2ón
3805
3món.
3806
mór5
3807
5m6óró
3808
m4ós
3809
mp3all
3810
mpar5
3811
m3p4arn
3812
m1pe
3813
mp3eann
3814
m5pé.
3815
m5péar
3816
mp5éid
3817
m5péir
3818
m4pf
3819
m1pi
3820
mpis6
3821
mpi5se
3822
m3pí
3823
m1p2l
3824
m1po
3825
m1pr
3826
m6pt
3827
m1pú
3828
m1r
3829
mroch5
3830
mrocht6
3831
m1s2
3832
msc4
3833
m1t
3834
mth6
3835
m1ua
3836
muilc5
3837
muis5
3838
muisc6
3839
muí6
3840
5mul
3841
mur5
3842
murd6
3843
mus3t
3844
m3ú6c
3845
múch3
3846
múcht6
3847
múin5
3848
m3úl
3849
m3ús
3850
mút5
3851
n1a
3852
n3abaí
3853
na3bh4
3854
nach6ain
3855
na3ch4an
3856
na3chl
3857
na5chr
3858
na5có
3859
na3cr
3860
na3dá
3861
nae5m6
3862
n3aer
3863
naf5
3864
2nag
3865
na3g4am
3866
nag3ó
3867
na3gr
3868
nai3l4i
3869
nai5l6ín
3870
nail6t
3871
n4aise
3872
naist3e
3873
nais5teo
3874
naít6
3875
nal3
3876
nalbh4
3877
na3l4óg
3878
na5mara
3879
na5mat
3880
namh5a
3881
na3mhé
3882
nan2
3883
nant1
3884
nao5nn
3885
2nap
3886
narb5a
3887
narbh6
3888
na3stá
3889
nata6
3890
na5tam
3891
na3tó
3892
nava5
3893
4ná.
3894
ná4f3
3895
ná6i
3896
n1áid
3897
n1áil
3898
n5áisc
3899
n5áí
3900
n1ál
3901
n1ár
3902
6n5ásc
3903
n1b
3904
nb6a
3905
n4b3e
3906
nbhan6
3907
nbhand5
3908
n6bh5ao
3909
n6b5i
3910
n6bí
3911
n1c
3912
n2ca
3913
nc5aig
3914
nc5an
3915
ncar5
3916
n5c6ar.
3917
ncarn6
3918
n2cá
3919
n3c4ás
3920
n6cb
3921
nc3e
3922
n3ceas
3923
n5cei
3924
n4c3é
3925
n5céad
3926
n5céid
3927
n5ch2
3928
nchró5
3929
n6cig
3930
n5cisí
3931
nc1lo
3932
nc3lu
3933
n4c4s3
3934
n4c3ú
3935
n5cún
3936
n1d2
3937
nda6g
3938
n5d6án
3939
n5dea
3940
n4deá
3941
n5dé
3942
n4diai
3943
ndic5
3944
n6dis
3945
nd5is.
3946
nd5ise
3947
ndlí5d
3948
ndlí5g
3949
ndlí5m
3950
ndlí3o
3951
nd3óg
3952
ndó5ite.
3953
ndó5ití
3954
ndreach5
3955
ndreacht6
3956
ndreo5f
3957
ndreo5id
3958
ndreo5im
3959
ndreo5in
3960
nd6ró
3961
nea3g4á
3962
nea5ma.
3963
nea5s6ár
3964
neat5
3965
neá5cha
3966
n4ed
3967
n4eg
3968
n4em
3969
neo6
3970
neod5
3971
n5eoiri
3972
5n6eot
3973
néa6
3974
néal5
3975
néalt4
3976
4néas
3977
n1f
3978
n6fa.
3979
nfair6
3980
nfairt5
3981
2ng
3982
nga3dá
3983
ng4aint
3984
ngair5t
3985
ng4aló
3986
n3g4ant
3987
ng2á
3988
ng3án
3989
ng6eal
3990
ngear3t4
3991
ngeat5
3992
n3g4é
3993
n1gh6
3994
ng6ia
3995
n3g4il
3996
n4gin
3997
ng6íne
3998
ng6íoc
3999
ng6lí
4000
ng6óid.
4001
ng6óide
4002
ng6ór
4003
ngt4
4004
n5g6ún
4005
n5gús
4006
n5h6a
4007
n5há
4008
n1i
4009
nia5it
4010
nib6é
4011
ni5cíne
4012
ni3f
4013
n5igí
4014
n3il
4015
6n5im.
4016
ni6m5é
4017
4n3imi
4018
n5in
4019
nin6d5
4020
ninít5
4021
nin4s
4022
2nio
4023
nir5b
4024
nir4i
4025
nis1
4026
nist6
4027
ni3té
4028
nílim5
4029
2níomh
4030
nío3t
4031
n3ír
4032
ní4th5
4033
ní6t5r
4034
n1l
4035
nlé5am
4036
nlé5an
4037
nlé5igí
4038
nlé3imi
4039
nlia5n
4040
n5lí
4041
n1m
4042
nm5an
4043
n6mc
4044
n4me
4045
nmh4
4046
n6mi
4047
n6mí
4048
nm4ó
4049
n2n1
4050
2nn.
4051
nna3b4
4052
6nnac
4053
nn3t2
4054
noch6
4055
nocht5
4056
noich4
4057
nol6
4058
no5la
4059
3nom
4060
n3ord
4061
noscail4
4062
5n6ób
4063
n1óg
4064
3nóia
4065
n4óit
4066
n1ól
4067
5n6óma
4068
n1ón
4069
n1ór
4070
nór6t5as
4071
2n2ót
4072
nó1th2
4073
n1p
4074
n1r
4075
n3ra
4076
n5ri
4077
nroch5
4078
nrocht6
4079
n6ró.
4080
nr6ú
4081
n1s2
4082
nsab6
4083
nsa5ba
4084
ns3ann
4085
n4s3áil
4086
nsá5inn
4087
nsá3it
4088
n2s3ál
4089
nsc6á
4090
nsc6i
4091
nsc6r
4092
n5seac
4093
ns3eá
4094
ns4eán
4095
nseir5
4096
n5sé
4097
nsin6t
4098
n5sín
4099
nst4
4100
nsúd6
4101
nsú5ití
4102
nsú5m
4103
n1t
4104
ntai3b
4105
nt5a5l6ún
4106
nta5mó
4107
nta3p
4108
nt5art
4109
n5tá.
4110
nt4ead
4111
nt3eag
4112
n5tear
4113
n2t1eá
4114
n5teá.
4115
n5t6eán
4116
nt6eog
4117
nt4eol
4118
n5tia
4119
nt3ic
4120
ntil4
4121
nti3lít
4122
n3tin
4123
n5tis
4124
nt5iúir
4125
n4t3iúr
4126
n4t3íl
4127
nt4ín.
4128
nt6íni
4129
nt4íní
4130
nt4íoc
4131
n4tm
4132
nt5oid
4133
n3tr
4134
ntra5b
4135
ntrabh6
4136
n6trais
4137
n6tras
4138
n6ts
4139
nua5ch4an
4140
nua3chó
4141
nua5da
4142
nua5im
4143
nuais6l
4144
nua5itea
4145
nuan6
4146
n5uar
4147
n6uas.
4148
nua5t
4149
n1ui
4150
nú5í
4151
n1úl
4152
n1ún
4153
n1ús
4154
nút6
4155
n3ve
4156
ob1a
4157
oba3dá
4158
ob1á
4159
obh1
4160
obhar3
4161
obhard4
4162
o3bh4e
4163
o5bhré
4164
o3bh6ri
4165
obht4
4166
ob1l
4167
ob1ó
4168
ob1r
4169
ob3ú
4170
4oc.
4171
2oc1a
4172
ocan4
4173
oca3t
4174
oc3á
4175
2ocf
4176
och1a
4177
och1á
4178
4ochb
4179
och3eo
4180
och3i
4181
och5í
4182
och1l
4183
6ochn
4184
och1ó
4185
och1r
4186
och3t4í
4187
och3ua
4188
oc1l
4189
6oc3n
4190
4oc1ó
4191
ocó5c
4192
2oc1r
4193
2oct
4194
4oc3u
4195
oc5ú
4196
od3al
4197
od3am
4198
od3art
4199
o3das
4200
od1á
4201
od5e
4202
odh1a
4203
odhear6
4204
odhearm5
4205
odh5eo
4206
o5dhi
4207
o5dhí
4208
odh6l
4209
o5dhó
4210
odh1r
4211
odh3ú
4212
o6d5r
4213
od3ú
4214
oen6
4215
o6f3ac
4216
of5ó
4217
of5ra
4218
og5al
4219
og3e
4220
ogh1
4221
oghair5t
4222
ogh2e
4223
og1l
4224
og3o
4225
og1ó
4226
og1r
4227
og3u
4228
og1ú
4229
o3hó
4230
oid1i
4231
oif3
4232
oift4
4233
o3igí.
4234
oil5e
4235
oimead5
4236
oim3ir
4237
oimp3é
4238
oim4p3í
4239
6oinn
4240
oint3é
4241
oi6p5
4242
6oir.
4243
oir6bhig
4244
oir4bhí
4245
oir3d4
4246
oirn6eá
4247
oir6n5it
4248
oir6niú
4249
oirn3í
4250
oir6níd
4251
oir6níg
4252
oir4ním
4253
oir4nío
4254
oir4nít
4255
oir4p3í
4256
6ois
4257
oisc1
4258
ois5c4eá
4259
ois1t4
4260
ois4t5ín
4261
oit1é
4262
oí1
4263
oí2c
4264
oíche5
4265
oíl4
4266
oí4te.
4267
ol1a
4268
o5l6ab
4269
ola3dá
4270
ola3f4
4271
ola1g6
4272
o5lagh
4273
ol6aimé
4274
olai3té
4275
olan5d
4276
ol1á
4277
o5láim
4278
ol1b
4279
olbh4
4280
olc3ó
4281
ol3eo
4282
o3lé
4283
ol4g3a
4284
o1li
4285
o3lí
4286
ol3m2
4287
o1lo
4288
ol1ó
4289
6olt
4290
ol1úi
4291
ol3úr
4292
oma3l4ó
4293
om1an
4294
omant4
4295
om3ao
4296
om3ará
4297
om3at
4298
oma5tá
4299
omh1
4300
omhair5t
4301
o5mhara
4302
o1mh2e
4303
o5mhil
4304
o3mh6í
4305
om5ó
4306
om1p
4307
omp6á
4308
om3ú
4309
on5a
4310
ona3b4
4311
ona6cra
4312
ona3g4ó
4313
ona3l4
4314
onam4a
4315
ona5mai
4316
on1á
4317
ondu5s
4318
on3e
4319
on3é
4320
on5gab
4321
ong3á
4322
ong3l
4323
ong3ói
4324
ong5ón
4325
on5gr
4326
on5gúi
4327
on1o
4328
on1ó
4329
o3nót
4330
6onr
4331
onsc2
4332
on6t5ail
4333
on6t5al
4334
ontar3
4335
ontarn4
4336
ont6e
4337
ont6í
4338
ont2ó
4339
on1ú
4340
op1
4341
opad6
4342
opa5dá
4343
opa3la
4344
or5a
4345
ora3dái
4346
ora3dán
4347
ora3tó
4348
or5á
4349
orb5ad
4350
or3bá
4351
or1bh
4352
or4ca
4353
orch3ó
4354
or5có
4355
or3e
4356
or1é
4357
or3i
4358
o5r6ia
4359
or6maí
4360
or3món
4361
or3ne
4362
or5ni
4363
o1ro
4364
or3oid
4365
or1ó
4366
or5pói
4367
or6s5aí
4368
or5tas
4369
orthé3a
4370
or5u
4371
or1ú
4372
osai5l6
4373
os5am
4374
osar5
4375
osarn6
4376
osa3t
4377
osc1a
4378
o5scao
4379
o5scé
4380
osc1l
4381
osc3ói
4382
oscó3l4
4383
osc5ór
4384
osc5ra
4385
o3scri
4386
osc3úi
4387
o5smá
4388
os1ó
4389
ospair3
4390
ospairt4
4391
o3s4pá
4392
ost5ad
4393
ost3ai
4394
os4t3é
4395
os3ti
4396
ost1ó
4397
ost3ú
4398
os5t6ún
4399
os3u
4400
os1ú
4401
ot3a
4402
otam4
4403
ot4asa
4404
ot1á
4405
oth1
4406
o3thais
4407
othar3
4408
oth6as
4409
o3tháir
4410
o3th4e
4411
o3thí
4412
o3tho
4413
oth6ri
4414
oth6us
4415
ot5i
4416
ot1ó
4417
ot1r
4418
ots5ó
4419
ot3u
4420
ot1ú
4421
ó3ál
4422
ób3a
4423
ó6b5ai
4424
ó1bh
4425
ób5r
4426
óc1a
4427
6ócar
4428
óch1a
4429
óch5á
4430
ó3che
4431
óch5r
4432
ócht6a
4433
óch3ú
4434
óc3i
4435
óc5ó
4436
óc3r
4437
óc5s6
4438
óc1ú
4439
ód1
4440
4óda
4441
ódai5d
4442
ó3d4ar
4443
ó3dhe
4444
ó3dhí
4445
ó5dhó
4446
4ódó
4447
ó3fad
4448
6óf5ag
4449
ó1fai
4450
óf5air
4451
óf5ait
4452
óf5á
4453
óf3r
4454
óg1
4455
óg3a
4456
óga3l4
4457
ó5gó.
4458
6ógt
4459
4óia
4460
óib5é
4461
óid3i
4462
ó6igh
4463
ó3igí.
4464
óillí4
4465
ói4m5é
4466
6ói1mh2
4467
óin6se.
4468
óin5si
4469
óin5sí
4470
óin3t
4471
ói3pé
4472
óir3
4473
4óireo
4474
óisc3
4475
óist1
4476
óis5teo
4477
óis6té
4478
ó3itear
4479
ó3iteá.
4480
óit3é
4481
óits3
4482
6óiv
4483
ó5íní
4484
ól1
4485
óla5dá
4486
ó3l4e
4487
ó5l6é
4488
ó3l4i
4489
ó3l4í
4490
ó3mar
4491
óma3s4ó
4492
óm3at
4493
ómh4aí
4494
ó5mhao
4495
ómh5art
4496
ómh3as
4497
ómh3á
4498
ón1
4499
ón2as
4500
ón3as.
4501
óng2
4502
2ó1nn
4503
ó3n4o
4504
2óp1
4505
óp6al
4506
ó5p6é
4507
ór1
4508
6órais
4509
6óras
4510
ór4áid
4511
órg4
4512
ór4ma
4513
órós5
4514
órt2a
4515
ór6t5air
4516
ór4tá
4517
ós6aise
4518
ós5am
4519
ósar5
4520
ósarn6
4521
ósc3a
4522
ós3ó
4523
óst1
4524
ós6tr
4525
ós5u
4526
ós5ú
4527
óta1c4
4528
ót5aig
4529
ót3air
4530
ót1aí
4531
ót5a3m
4532
ótar3
4533
ót1á
4534
óth3á
4535
ót3ó
4536
ó3úl
4537
ó5yó
4538
p4aca
4539
p4acr
4540
pai5g6e
4541
pair4n3e
4542
paisi3
4543
pais3t6i
4544
4pall
4545
pana3m4
4546
pan6t5al
4547
pa3p4ó
4548
para5b6
4549
6parag
4550
parai3s4
4551
par3d4
4552
par3n4
4553
par2s3
4554
par6ta
4555
p6asam
4556
past4
4557
3p4at3
4558
páin4t5
4559
p1ál
4560
pás5
4561
p1c
4562
p5c6í
4563
4pe.
4564
peacht6
4565
peal5a
4566
peam6
4567
pea5mai
4568
6peann
4569
pear3
4570
pearn6
4571
pea3s4ó
4572
pea5st
4573
p4ei
4574
peil3b
4575
peilbh6
4576
pein6t
4577
4peir
4578
peir5t
4579
p4éid
4580
5péin
4581
péin6t
4582
péir6s
4583
p1f
4584
1p2h
4585
ph6a
4586
phais5t6i
4587
phana5m6
4588
phar5d6
4589
phar6s5
4590
phast6
4591
phat3r
4592
pháint5
4593
pheil3b
4594
pheilbh6
4595
phéin6t
4596
phéir6s
4597
ph4i
4598
phin6se.
4599
phion6t5
4600
phis5t6
4601
ph6l
4602
phlé5an
4603
phoin2
4604
phoint3
4605
phol5c6
4606
phonc5
4607
phór6t5a
4608
phós3
4609
phóst6
4610
phréach5
4611
phréacht6
4612
phróis5
4613
phuin4
4614
phun4t3
4615
phúit6
4616
6pias
4617
pic6s5
4618
pi3dé
4619
pid5i
4620
pi3le
4621
p3im
4622
pin6se.
4623
pion6t5
4624
pios5
4625
piost6
4626
pirim5
4627
p6irt
4628
pist3e
4629
pis3ti
4630
p6itei
4631
p4i3té
4632
pit3s
4633
6píl
4634
6píol
4635
3pís
4636
pí6t
4637
pít5i
4638
pla4
4639
4p3lag3
4640
p6lé
4641
pléacht6
4642
plé5am
4643
plé5an
4644
plé5igí
4645
plé5imi
4646
plim4
4647
pló3m6
4648
p1n
4649
pn6a
4650
poch5
4651
pocht6
4652
poin4
4653
point5
4654
poist5
4655
pol2ag
4656
pol4aim
4657
pol5c6
4658
pon4c3
4659
por3t4r
4660
post5ac
4661
pot3
4662
5p6ór
4663
pór4t3a
4664
pós3
4665
póst4
4666
pót3
4667
praoi5
4668
préach5
4669
préacht6
4670
pré5ad6
4671
pré5am
4672
pré5id
4673
pré5imi
4674
pré5itea
4675
pré5ití
4676
próis5
4677
p1s
4678
ps4a
4679
p6sa.
4680
psain6
4681
ps5ean
4682
p5s6im
4683
p5sis
4684
p1t
4685
p4te.
4686
pt3ean
4687
pth4
4688
pt4ig
4689
pt3is
4690
6pu.
4691
puin2
4692
pun4
4693
punt3
4694
6p6us
4695
púin4
4696
púins5
4697
púit6
4698
rabh5t6
4699
ra3bó
4700
rad5ón
4701
raf3
4702
ra3g4á
4703
ragh4
4704
raghs5
4705
rag5o
4706
6raicn
4707
raimh4
4708
rai3mhí
4709
raimp3
4710
rain4
4711
rainc3
4712
rain5tí
4713
rais4eol
4714
rais3t4
4715
rait3é
4716
rait5s
4717
ra5l6aíc
4718
ra3l4aío
4719
r6alan
4720
ra3l4ú
4721
rama5dac
4722
rama5daí
4723
ra3mat
4724
ra3n4am
4725
ra5n6óm
4726
ran4t3á
4727
rant4ó
4728
4raob
4729
4raol
4730
4rap
4731
ra3p4ó
4732
6rasn
4733
ras1t4
4734
rata6m
4735
ra3tá
4736
ra5té
4737
rat3óg
4738
ra3tr
4739
rábh4ail
4740
rách5a
4741
r6áini
4742
rá3iteá
4743
rá3ínt
4744
rb3ac4
4745
rba3cá
4746
rb3adh
4747
r3bair
4748
rb5ais.
4749
r5bait
4750
rb3am
4751
rb3ann
4752
r1bar
4753
rb3as
4754
rb5a5tr
4755
r4be
4756
rb3ea
4757
rbh3as
4758
rbh6at
4759
rbhá5cha
4760
rbh3án
4761
r6bh5eas
4762
r2bh3eo
4763
r5bhia
4764
rbh3in
4765
r6bh5is
4766
r4bh3it
4767
rbh5íd
4768
rbh3íg
4769
rbh3ío
4770
rbh3ít
4771
r2bh1l
4772
r3bhr
4773
rbh5uis
4774
r4b3ia
4775
rb5is
4776
rb3l
4777
r1br
4778
rb4rí
4779
r3bú
4780
rc1a
4781
r3cais
4782
rca3s4
4783
rc1e
4784
r4c3é
4785
r1ch
4786
rch3ac
4787
rcha3d6
4788
rchar5t6
4789
rch4á
4790
rch6i
4791
rch5la.
4792
rch6n
4793
rch3ra
4794
r2c1i
4795
rc4int
4796
r5cisi
4797
r5c6isí
4798
rc1l
4799
r4cm
4800
rc3n
4801
r6cra.
4802
rc3rá
4803
rc3s
4804
rc5ú
4805
rd1a
4806
r6d5acht
4807
rd6air
4808
r5d6ao
4809
r5d6ar
4810
r2d1e
4811
rd3é
4812
r1dh4
4813
rdhó5ití
4814
r2d1i6
4815
rdin5é
4816
r4dí.
4817
r6d5íd
4818
r6d5íg
4819
r4dím
4820
r6d5ínn
4821
r4d3ío
4822
r4dít
4823
rd3l
4824
r6dn
4825
rd5oid
4826
rd1ó
4827
r2d3r
4828
r3d4ré
4829
r6ds
4830
r4dt
4831
rd3u
4832
rd3ú
4833
r5d6úin
4834
r5d4ún
4835
reag3r
4836
reas2t
4837
reast5a
4838
rea3tá
4839
reá3ir
4840
reic5t6
4841
reo3dó
4842
reo5ite.
4843
reo1m
4844
ré5adh
4845
réal5a
4846
réal2t
4847
ré5ann.
4848
r6éas
4849
ré5ife
4850
réig3
4851
ré5igí
4852
réi5mír
4853
r6éith
4854
r1f
4855
rf5eol
4856
rga5dá
4857
r3g4as
4858
r4gd
4859
r3gead
4860
rg5eam
4861
rg5ean4
4862
rg3eas
4863
r4g3é
4864
r1gh6
4865
rghair5
4866
rghin5
4867
r2gi
4868
r3gint
4869
r2gí
4870
r4g1l
4871
r5góit
4872
r5gót
4873
r1gr
4874
r4g3ru
4875
r4gs
4876
r3gú
4877
r3ha
4878
riach3
4879
riacht4
4880
rias4t5
4881
4riat
4882
ribh6i
4883
ri3ch4
4884
ridh4
4885
rid3i
4886
4righn
4887
ri5gin
4888
4rih
4889
ri5lei
4890
rin2
4891
rinc1
4892
ri3né
4893
rins3iú
4894
rint3é
4895
rion2t3
4896
rios3t4
4897
rip4te
4898
rir4
4899
ri5rí
4900
ris3c4é
4901
ris1t4
4902
ri3ta
4903
ri3té
4904
rit5éa
4905
rit5éir
4906
ri5tr
4907
ríbh3
4908
rí2c
4909
rí6ch5e
4910
rí5chí
4911
rí3ocht
4912
río5mhar
4913
rír2
4914
rí6the
4915
rí6thi
4916
r1l
4917
rla5m6án
4918
rleat6
4919
rlé5ama
4920
rlé5an
4921
rlé5igí
4922
rlé5imi
4923
r4lg
4924
rlin6
4925
r1m2ad
4926
r5m6ain
4927
rm6air
4928
rm3al
4929
r3man
4930
r2me
4931
r3measc
4932
r1mh6
4933
r4mig
4934
rm4il
4935
r4mim
4936
r5m6isi
4937
r4mit
4938
r2miú
4939
r2mí
4940
r4ml
4941
r4mo
4942
r3mós
4943
r4ms
4944
r4m3u
4945
rm3ú
4946
r3n4aca
4947
r3n4ap
4948
r3nád
4949
r3nás
4950
r6n5eam
4951
rn5eáilt
4952
rn3eál
4953
r4neálf
4954
rn5eoire
4955
r4nf
4956
rn3g
4957
rn2i
4958
r6n5ia
4959
rn5id
4960
rn3iú
4961
rn4íne
4962
rn6íni
4963
r3no
4964
rn1ó
4965
r5n6óin.
4966
r5n6ón
4967
rn3ú
4968
ro4c
4969
rof5
4970
roi4
4971
4roid
4972
roim3é
4973
2roí
4974
r4ol
4975
rom4p3a
4976
rost3ac
4977
rost5al
4978
rost3á
4979
rost6ór
4980
rób4
4981
4róc
4982
ró6f
4983
rói6
4984
róist5
4985
4róit
4986
ró5l6an
4987
4róm
4988
rómh5ai
4989
rómh5ar
4990
rós6tá
4991
rót1
4992
rót5a
4993
r5pa.
4994
r5paí
4995
rp3ar
4996
r3pán
4997
r4p3e
4998
r4p3i
4999
r6p5óg.
5000
r5póga
5001
rp1r
5002
r2r1
5003
rra3chó
5004
rra3l
5005
rran4
5006
rrbh4
5007
rrc4
5008
rr5d
5009
rrt4
5010
r1s2
5011
rs6ain
5012
r5san
5013
rs6áin
5014
r5s6án
5015
rsc2á
5016
r2scn
5017
r6s3ead
5018
r4sf
5019
rshlua5
5020
rs3im
5021
rt1a
5022
rt4agá
5023
r5t6ail
5024
rt6ainí
5025
r3tair.
5026
rt5aío
5027
r3t4al
5028
r3tana
5029
r1tar
5030
rt6asó
5031
rt1á
5032
r5tá.
5033
r4tc
5034
r2te
5035
rt3eac
5036
rt5eag
5037
rt3eam
5038
rt3ean
5039
r3t4ear
5040
r3t4eá.
5041
r1th2
5042
rtha3t
5043
rthéad6
5044
rthé5id
5045
rthé5igí
5046
rthé5imi
5047
rthé5itea
5048
rthé5ití
5049
r2t1i
5050
r3t4il
5051
rti3s4
5052
r2tí
5053
r4t5l
5054
r4to
5055
rt1ó
5056
rt1r
5057
r6ts
5058
rt3u
5059
rt3úc
5060
r3túi
5061
rt5úil
5062
r6t5úl
5063
r5túm
5064
r1tún
5065
rua5b
5066
ruad6
5067
rua3da
5068
ruai6
5069
rua3imi
5070
rua5itear
5071
ruch3t4ó
5072
r4ud
5073
rusc3a
5074
rus3c4á
5075
rus4t5
5076
rúch6t5
5077
4rúd
5078
rú3d4ar.
5079
rú3idí
5080
rú1im
5081
r5úine
5082
rú3inn
5083
rú3itea
5084
rú5ití.
5085
r1úl
5086
rú3mar
5087
rúst3a
5088
r3wi
5089
s1a
5090
sa3bá
5091
sa5c6as
5092
sa3dá
5093
sa3fó
5094
sa5fr
5095
sa3g4á
5096
saigh6d5
5097
sail5b
5098
sain6t5e
5099
sair5d6
5100
s6aisí
5101
saist3e
5102
sa3l4ain
5103
sa3lan
5104
sal5at
5105
5salám
5106
salt3
5107
s6a5mat
5108
s2amh
5109
s6ams
5110
3s4an.
5111
san2á
5112
sant4
5113
5s6ao.
5114
sar3b
5115
sar5c
5116
s4arl
5117
sa3r4ó
5118
s6at.
5119
sat5a
5120
sa5tá
5121
sat5ra
5122
s6ats
5123
s1á
5124
s6áili
5125
sá5inn.
5126
sáin6t
5127
sá5ite.
5128
sá5iteá.
5129
s1b
5130
sb6a
5131
sbh6
5132
sbheir5
5133
6sc.
5134
sca6b
5135
scach6
5136
sca5chá
5137
s3c4ae
5138
s3c4aird
5139
sc6ao
5140
sc3ar3n4
5141
s5cat
5142
scáin5t
5143
s3cear
5144
sc1eo
5145
s3c4eog
5146
s5c6eoig
5147
sc4éim
5148
s1ch4
5149
3scia
5150
s6cig
5151
sc1im
5152
3scior
5153
sc3it
5154
sc3iúil
5155
2sc1í
5156
s6cí.
5157
sc1n
5158
scoir5
5159
s4cor
5160
scor3b4
5161
s3có.
5162
s6cói
5163
3scóip
5164
s3cól
5165
1scóp
5166
s3cós
5167
sc3raí
5168
s1cré
5169
scréach5
5170
scréacht6
5171
1scrí
5172
sc1ró
5173
sc3um4
5174
sc3úc
5175
s3cún
5176
s1d
5177
seach6t5a
5178
6seag
5179
s5eagá
5180
5seai
5181
seal5a
5182
seal6b
5183
sealbh5
5184
sealt6
5185
seana6
5186
seanad5
5187
sean5m
5188
s5eanna.
5189
seas5t
5190
s4eat
5191
5seáib
5192
s6eic
5193
seic6t
5194
seift5
5195
seil6f
5196
seir4f3
5197
seit5s
5198
6seo.
5199
seod3
5200
séalt6
5201
séar3
5202
séir4s5
5203
s1f
5204
s3fe
5205
3s4féa
5206
3s4féir
5207
sfhear5
5208
s3fi
5209
s1g
5210
sghair5t
5211
1sh2
5212
shaigh6d5
5213
shail5b
5214
shair5d6
5215
shant6
5216
shar5
5217
shá5ite.
5218
shá5iteá.
5219
shá5ití
5220
sheach6t5a
5221
sheal5a
5222
shean5m
5223
shearbh5
5224
sheas5t
5225
sheic4t
5226
sheil6f
5227
sheir6f3
5228
sheit5s
5229
shéa5l6ain
5230
shéir6s
5231
shib5é
5232
ship5
5233
shiún4
5234
shiúnt3
5235
shí5bh
5236
shí6l5
5237
shí4o
5238
shí6t
5239
shlios5
5240
shlíod5
5241
shní5d
5242
shní5g
5243
shní5m
5244
shní5od
5245
shní5oma
5246
shní5on
5247
shnua5
5248
sho5chaid
5249
sho5gh
5250
sho3mh6
5251
shor4
5252
shorb5
5253
sho5th
5254
shó5f
5255
shó5idí
5256
shó5im
5257
shó5inn
5258
shó5ití
5259
shó5mh
5260
shua6i
5261
shua3l6
5262
shú5c
5263
shúch6
5264
shú5d6ar
5265
shú5im.
5266
shú5in
5267
shú5ití.
5268
shú5mar
5269
shús5
5270
s1ia
5271
siach6
5272
siacht5
5273
sia5it
5274
si5be
5275
sib5é
5276
s1ic
5277
s1id
5278
sidh6
5279
6sif
5280
si3f4é
5281
s5i5fr
5282
s1ig
5283
si5g6é
5284
s6ilea
5285
s4ilf
5286
s6iligí
5287
s4ilt
5288
s1im
5289
simea5
5290
s4imé
5291
5s6ing
5292
sin6í
5293
s4int
5294
sint5iú
5295
sios5t6
5296
sis3
5297
sis6c
5298
sist4
5299
s1iú
5300
6siúd
5301
5s6iúit
5302
siúr5
5303
5siút
5304
sí3bh
5305
síl3
5306
3s4íle
5307
s5ímea
5308
síol5
5309
síoll6
5310
sí4th5
5311
s1l
5312
sla4
5313
slac5á
5314
slag3á
5315
slag3ó
5316
s4láin
5317
s6lán
5318
sleá5d6
5319
sléach6
5320
sléacht5
5321
slíod5ó
5322
slí6t
5323
s1m2
5324
sma5la
5325
smeach5
5326
smeacht6
5327
smead5
5328
smear5
5329
smeart6
5330
smeá6
5331
smh4
5332
sm6i
5333
s1n2
5334
snit4
5335
s3nó
5336
snua5
5337
sobh6
5338
so5chaid
5339
soch6t5
5340
sod3
5341
sof3a
5342
so5gh
5343
soir6bh
5344
so5lái
5345
so3mh4
5346
so5nu
5347
sorb5
5348
sor4c
5349
sorch5
5350
so5th6
5351
s1óf
5352
s1óg
5353
sóin4
<