Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14845 | Rev 17816 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
12949 fschmid 1
<editorsettings icon="povray_32.png" description="POV-Ray" >
12952 fschmid 2
        <executable command="povray +WL0 -D +W$scribus_width_px$ +H$scribus_height_px$ +Q$scribus_quality$ $scribus_antialias$$scribus_aathres$ +R$scribus_aadepth$ +I%file" />
12949 fschmid 3
        <imagefile extension=".png" />
12992 herm 4
        <highlighter>
5
                <rule regex="global_settings|sphere|box|light_source|camera" color="#800000" />
6
                <rule regex="[\d+.-]+" color="blue" />
7
                <rule regex="&lt;[ \d+.-]*,[ \d+.-]*,[ \d+.-]*&gt;" color="#008080" />
8
                <rule regex="assumed_gamma|location|direction|look_at|finish|ambient|diffuse|phong|pigment|color|rotate" color="#000080" />
9
                <rule regex="red" color="red"/>
10
                <rule regex="green" color="green"/>
11
                <rule regex="blue" color="blue"/>
12
        </highlighter>
12949 fschmid 13
        <empty-frame-text>
14
global_settings { assumed_gamma 2.2 }
15
camera
16
{
17
   location  &lt;0, 0, -8&gt;
18
   direction &lt;0, 0, 1.2071&gt;
19
   look_at   &lt;0, 0, 0&gt;
20
}
21
 
22
sphere { &lt;0.0, 0.0, 0.0&gt;, 2
23
   finish {
24
      ambient 0.2
25
      diffuse 0.8
26
      phong 1
27
   }
28
   pigment { color red 1 green 0 blue 0 }
29
}
30
 
31
box { &lt;-2.0, -0.2, -2.0&gt;, &lt;2.0, 0.2, 2.0&gt;
32
    finish {
33
       ambient 0.2
34
       diffuse 0.8
35
    }
36
    pigment { color red 1 green 0 blue 1 }
37
 
38
    rotate &lt;-20, 30, 0&gt;
39
}
40
 
41
light_source { &lt;-10, 3, -20&gt; color red 1 green 1 blue 1 }
42
</empty-frame-text>
43
  <preamble/>
44
  <postamble/>
12952 fschmid 45
  <tab type="settings">
46
          <title>
47
                  <i18n>
48
                          <en>Render Options</en>
14600 cbradney 49
                          <cs>Nastavení renderování</cs>
12952 fschmid 50
                          <de>Render Optionen</de>
13037 jghali 51
                          <ru>Параметры визуализации</ru>
15248 jghali 52
                          <hu>Renderelési beállítások</hu>
12952 fschmid 53
                  </i18n>
54
          </title>
55
          <list name="quality" default="11">
56
                <title>
57
                        <i18n>
58
                                  <en>Quality:</en>
14600 cbradney 59
                                  <cs>Kvalita:</cs>
12952 fschmid 60
                                  <de>Qualität:</de>
13037 jghali 61
                                  <ru>Качество:</ru>
15248 jghali 62
                                  <hu>Minőség:</hu>
12952 fschmid 63
                        </i18n>
64
                </title>
15248 jghali 65
                <option value="1"><i18n>
66
                        <en>Just show quick colors</en>
67
                        <hu>Csak gyors színek megjelenítése</hu>
68
                </i18n></option>
69
                <option value="3"><i18n>
70
                        <en>Show specified diffuse and ambient light</en>
71
                        <hu>A megadott diffúz és szórt fény megjelenítése</hu>
72
                </i18n></option>
73
                <option value="4"><i18n>
74
                        <en>Render shadows, but no extended lights</en>
75
                        <hu>Árnyékok renderelése a kiterjesztett fények elhagyásával</hu>
76
                </i18n></option>
77
                <option value="5"><i18n>
78
                        <en>Render shadows, including extended lights</en>
79
                        <hu>Árnyékok renderelése a kiterjesztett fényekkel</hu>
80
                </i18n></option>
81
                <option value="7"><i18n>
82
                        <en>Compute texture patterns and photons</en>
83
                        <hu>Textúra minták és fotonok kiszámítása</hu>
84
                </i18n></option>
85
                <option value="8"><i18n>
86
                        <en>Compute reflections and refractions</en>
87
                        <hu>Tükröződések és fénytörések kiszámítása </hu>
88
                </i18n></option>
89
                <option value="11"><i18n>
90
                        <en>Compute media and radiosity</en>
91
                        <hu>Média és radiozitás kiszámítása</hu>
92
                </i18n></option>
12952 fschmid 93
        </list>
94
        <list name="antialias" default="+A">
95
                <title>
96
                        <i18n>
97
                                <en>Antialiasing:</en>
14600 cbradney 98
                                <cs>Vyhlazování:</cs>
12952 fschmid 99
                                <de>Antialiasing:</de>
13037 jghali 100
                                <ru>Сглаживание:</ru>
15248 jghali 101
                                <hu>Élsimítás:</hu>
12952 fschmid 102
                        </i18n>
103
                </title>
15248 jghali 104
                <option value="+A"><i18n>
105
                        <en>On</en>
106
                        <hu>Bekapcsolva</hu>
107
                </i18n></option>
108
                <option value="-A"><i18n>
109
                        <en>Off</en>
110
                        <hu>Kikapcsolva</hu>
111
                </i18n></option>
12952 fschmid 112
        </list>
113
        <spinbox name="aathres" type="double" min="0.0" max="3.0" step="0.1" default="0.3">
114
                <i18n>
115
                        <en>Antialiasing Threshold:</en>
14845 subik 116
                        <cs>Prahová hodnota vyhlazování:</cs>
12952 fschmid 117
                        <de>Antialiasing Schwellwert:</de>
13037 jghali 118
                        <ru>Порог сглаживания:</ru>
15248 jghali 119
                        <hu>Élsimítási küszöb:</hu>
12952 fschmid 120
                </i18n>
121
        </spinbox>
122
        <spinbox name="aadepth" type="short" min="1" max="9" step="1" default="3">
123
                <i18n>
124
                        <en>Antialiasing Depth:</en>
14600 cbradney 125
                        <cs>Hloubka vyhlazování:</cs>
12952 fschmid 126
                        <de>Antialiasing Rekursion:</de>
13037 jghali 127
                        <ru>Глубина сглаживания:</ru>
15248 jghali 128
                        <hu>Élsimítás mélysége:</hu>
12952 fschmid 129
                </i18n>
130
        </spinbox>
131
        </tab>
12949 fschmid 132
</editorsettings>