Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 17992 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
15401 craig 3
<TS version="2.0" language="lt_LT">
418 Franz 4
<context>
10842 cbradney 5
  <name>AIPlug</name>
6
  <message>
16522 craig 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
10842 cbradney 8
    <source>Importing: %1</source>
15401 craig 9
    <translation>Importuojama: %1</translation>
10842 cbradney 10
  </message>
11
  <message>
16522 craig 12
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
10842 cbradney 13
    <source>Analyzing File:</source>
15401 craig 14
    <translation>Analizuojamas failas:</translation>
10842 cbradney 15
  </message>
16
  <message>
18310 craig 17
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
10842 cbradney 18
    <source>Group%1</source>
15401 craig 19
    <translation>Grupė %1</translation>
10842 cbradney 20
  </message>
21
  <message>
18310 craig 22
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
10842 cbradney 23
    <source>Generating Items</source>
15401 craig 24
    <translation>Generuojami objektai</translation>
10842 cbradney 25
  </message>
26
</context>
27
<context>
3064 cbradney 28
  <name>About</name>
418 Franz 29
  <message>
18310 craig 30
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
418 Franz 31
    <source>&amp;About</source>
15401 craig 32
    <translation>&amp;Apie</translation>
418 Franz 33
  </message>
34
  <message>
18310 craig 35
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
418 Franz 36
    <source>Contributions from:</source>
15401 craig 37
    <translation>Pagalbininkai:</translation>
418 Franz 38
  </message>
39
  <message>
18310 craig 40
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
418 Franz 41
    <source>A&amp;uthors</source>
15401 craig 42
    <translation>A&amp;utoriai</translation>
418 Franz 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>German:</source>
15401 craig 46
    <translation type="obsolete">Vokiečių:</translation>
418 Franz 47
  </message>
48
  <message>
49
    <source>French:</source>
15401 craig 50
    <translation type="obsolete">Prancūzų:</translation>
418 Franz 51
  </message>
52
  <message>
3064 cbradney 53
    <source>Ukrainian:</source>
15401 craig 54
    <translation type="obsolete">Ukrainiečių:</translation>
3064 cbradney 55
  </message>
56
  <message>
57
    <source>Lithuanian:</source>
58
    <translation type="obsolete">Lietuvių:</translation>
59
  </message>
60
  <message>
61
    <source>Slovak:</source>
62
    <translation type="obsolete">Slovakų:</translation>
63
  </message>
64
  <message>
18310 craig 65
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
3064 cbradney 66
    <source>&amp;Translations</source>
15401 craig 67
    <translation>&amp;Vertimai</translation>
418 Franz 68
  </message>
69
  <message>
18310 craig 70
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
3064 cbradney 71
    <source>&amp;Online</source>
15401 craig 72
    <translation>&amp;Internete</translation>
418 Franz 73
  </message>
74
  <message>
18310 craig 75
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
3064 cbradney 76
    <source>&amp;Close</source>
15401 craig 77
    <translation>&amp;Užverti</translation>
418 Franz 78
  </message>
79
  <message>
18310 craig 80
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
3064 cbradney 81
    <source>Development Team:</source>
15401 craig 82
    <translation>Plėtotės grupė:</translation>
418 Franz 83
  </message>
84
  <message>
18310 craig 85
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
3064 cbradney 86
    <source>Official Documentation:</source>
15401 craig 87
    <translation>Oficiali dokumentacija:</translation>
418 Franz 88
  </message>
89
  <message>
18310 craig 90
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
3064 cbradney 91
    <source>Other Documentation:</source>
15401 craig 92
    <translation>Kita dokumentacija:</translation>
418 Franz 93
  </message>
94
  <message>
18310 craig 95
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
3064 cbradney 96
    <source>Homepage</source>
15401 craig 97
    <translation>Interneto svetainė</translation>
418 Franz 98
  </message>
99
  <message>
18310 craig 100
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
3064 cbradney 101
    <source>Online Reference</source>
15401 craig 102
    <translation>Žinynai internete</translation>
418 Franz 103
  </message>
104
  <message>
18310 craig 105
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
3064 cbradney 106
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
15401 craig 107
    <translation>Klaidų fiksavimo ir užklausų sistema</translation>
418 Franz 108
  </message>
109
  <message>
18310 craig 110
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
3064 cbradney 111
    <source>Mailing List</source>
15401 craig 112
    <translation>Pašto grupių sąrašai</translation>
418 Franz 113
  </message>
114
  <message>
18310 craig 115
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
3064 cbradney 116
    <source>Official Translations and Translators:</source>
15401 craig 117
    <translation>Oficialūs vertimai ir vertėjai:</translation>
418 Franz 118
  </message>
119
  <message>
18310 craig 120
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
3064 cbradney 121
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
15401 craig 122
    <translation>Ankstesni vertimo talkininkai:</translation>
418 Franz 123
  </message>
124
  <message>
18310 craig 125
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
3064 cbradney 126
    <source>About Scribus %1</source>
15401 craig 127
    <translation>Apie „Scribus“ %1</translation>
418 Franz 128
  </message>
129
  <message>
18310 craig 130
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
3824 cbradney 131
    <source>Wiki</source>
15401 craig 132
    <translation>Vikis</translation>
418 Franz 133
  </message>
134
  <message>
18310 craig 135
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 136
    <source>%1 %2 %3</source>
16301 mrdocs 137
    <translatorcomment>data lietuviškai</translatorcomment>
16797 jghali 138
    <translation>%3 %2 %1 d.</translation>
418 Franz 139
  </message>
140
  <message>
18310 craig 141
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 142
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
15401 craig 143
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
418 Franz 144
  </message>
145
  <message>
18310 craig 146
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
3824 cbradney 147
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
15401 craig 148
    <translation>Naudojama „Ghostscript“ %1 versija</translation>
418 Franz 149
  </message>
150
  <message>
18310 craig 151
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
3824 cbradney 152
    <source>No Ghostscript version available</source>
15401 craig 153
    <translation>Nėra prieinamos programos „Ghostscript“</translation>
418 Franz 154
  </message>
3824 cbradney 155
  <message>
18310 craig 156
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
3824 cbradney 157
    <source>Build ID:</source>
15401 craig 158
    <translation>Laidos Nr.:</translation>
3824 cbradney 159
  </message>
160
  <message>
18310 craig 161
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
4870 mrdocs 162
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
15401 craig 163
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua prievadas:</translation>
4141 cbradney 164
  </message>
4759 cbradney 165
  <message>
18310 craig 166
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
4870 mrdocs 167
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
15401 craig 168
    <translation>Windows&amp;#174; prievadas:</translation>
4759 cbradney 169
  </message>
170
  <message>
18310 craig 171
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
5328 cbradney 172
    <source>Tango Project Icons:</source>
15401 craig 173
    <translation>„Tango“ projekto piktogramos:</translation>
5328 cbradney 174
  </message>
6261 cbradney 175
  <message>
18310 craig 176
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
6261 cbradney 177
    <source>&amp;Updates</source>
15401 craig 178
    <translation>&amp;Atnaujinimai</translation>
6261 cbradney 179
  </message>
180
  <message>
18310 craig 181
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
9729 cbradney 182
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
15401 craig 183
    <translation>Ieškoti „Scribus“ atnaujinimų. Jokie duomenys iš jūsų kompiuterio nebus siunčiami.</translation>
6261 cbradney 184
  </message>
185
  <message>
18310 craig 186
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
9729 cbradney 187
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
15401 craig 188
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; prievadas:</translation>
6261 cbradney 189
  </message>
7716 cbradney 190
  <message>
18310 craig 191
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
9729 cbradney 192
    <source>Splash Screen:</source>
15401 craig 193
    <translation>Pradžios užsklanda:</translation>
7716 cbradney 194
  </message>
9729 cbradney 195
  <message>
18310 craig 196
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
9729 cbradney 197
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
15401 craig 198
    <translation>Šiame skydelyje rodoma versija, kompiliavimo data ir „Scribus“ bibliotekų naudojimo galimybė.</translation>
9729 cbradney 199
  </message>
200
  <message>
18310 craig 201
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
9729 cbradney 202
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
15401 craig 203
    <translation>„C-C-T-F“ reiškia: C=littlecms C=CUPS T=TIFF palaikymas F=Fontconfig palaikymas. Paskutinė raidė žymi vizualizavimą ir yra arba C=cairo, arba Q=„Qt“</translation>
9729 cbradney 204
  </message>
205
  <message>
18310 craig 206
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
9729 cbradney 207
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
15401 craig 208
    <translation>Jei biblioteka nenaudojama, vietoje raidės rašoma žvaigždutė *. Čia taip pat parodoma aptiktos „Ghostscript“ versija.</translation>
9729 cbradney 209
  </message>
210
  <message>
18310 craig 211
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
9729 cbradney 212
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
15401 craig 213
    <translation>Ši „Windows“ laida nenaudoja šriftų konfigūracijos arba CUPS bibliotekų.</translation>
9729 cbradney 214
  </message>
10132 cbradney 215
  <message>
18310 craig 216
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
10132 cbradney 217
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
15401 craig 218
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10132 cbradney 219
  </message>
220
  <message>
18310 craig 221
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
10132 cbradney 222
    <source>Scribus Version</source>
15401 craig 223
    <translation>„Scribus“ versija</translation>
10132 cbradney 224
  </message>
11652 cbradney 225
  <message>
18310 craig 226
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
227
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
11652 cbradney 228
    <source>Check for Updates</source>
15401 craig 229
    <translation>Tikrinti, ar yra atnaujinimų</translation>
11652 cbradney 230
  </message>
231
  <message>
18310 craig 232
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
11652 cbradney 233
    <source>Abort Update Check</source>
15401 craig 234
    <translation>Nutraukti atnaujinimų paiešką</translation>
11652 cbradney 235
  </message>
12281 cbradney 236
  <message>
18310 craig 237
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
12281 cbradney 238
    <source>Developer Blog</source>
15401 craig 239
    <translation>Kūrėjų ir plėtotojų tinklaraštis</translation>
12281 cbradney 240
  </message>
241
  <message>
18310 craig 242
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
12281 cbradney 243
    <source>&amp;Licence</source>
15401 craig 244
    <translation>&amp;Licencija</translation>
12281 cbradney 245
  </message>
246
  <message>
18310 craig 247
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
12281 cbradney 248
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
16752 jghali 249
    <translation>Negalima atverti licencijos failo. Informacijos apie licenciją ieškokite programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
12281 cbradney 250
  </message>
12612 cbradney 251
  <message>
18310 craig 252
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
12612 cbradney 253
    <source>Doc Translators:</source>
15401 craig 254
    <translation>Dokumentacijos vertėjai:</translation>
12612 cbradney 255
  </message>
256
  <message>
18310 craig 257
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
12612 cbradney 258
    <source>Webmasters:</source>
15401 craig 259
    <translation>Svetainės prižiūrėtojai:</translation>
12612 cbradney 260
  </message>
261
  <message>
18310 craig 262
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
263
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
264
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
12612 cbradney 265
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
15401 craig 266
    <translation>Negalima atverti failo „%1“. Prašome informacijos apie „%1“ ieškoti programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
12612 cbradney 267
  </message>
3064 cbradney 268
</context>
269
<context>
3278 cbradney 270
  <name>AboutPlugins</name>
271
  <message>
272
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 273
    <translation type="obsolete">Taip</translation>
3278 cbradney 274
  </message>
275
  <message>
276
    <source>No</source>
6769 cbradney 277
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 278
  </message>
279
  <message>
15402 craig 280
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 281
    <source>Filename:</source>
15401 craig 282
    <translation>Failo vardas:</translation>
3278 cbradney 283
  </message>
284
  <message>
15402 craig 285
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
3278 cbradney 286
    <source>Version:</source>
15401 craig 287
    <translation>Laida:</translation>
3278 cbradney 288
  </message>
289
  <message>
15402 craig 290
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
3278 cbradney 291
    <source>Enabled:</source>
15401 craig 292
    <translation>Leidžiama:</translation>
3278 cbradney 293
  </message>
294
  <message>
15402 craig 295
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
3278 cbradney 296
    <source>Release Date:</source>
15401 craig 297
    <translation>Laidos data:</translation>
3278 cbradney 298
  </message>
299
  <message>
15402 craig 300
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 301
    <source>Description:</source>
15401 craig 302
    <translation>Aprašas:</translation>
3278 cbradney 303
  </message>
304
  <message>
15402 craig 305
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
3278 cbradney 306
    <source>Author(s):</source>
15401 craig 307
    <translation>Autorius(-iai):</translation>
3278 cbradney 308
  </message>
309
  <message>
15402 craig 310
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 311
    <source>Copyright:</source>
15401 craig 312
    <translation>Autorių teisė:</translation>
3278 cbradney 313
  </message>
314
  <message>
15402 craig 315
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
3278 cbradney 316
    <source>License:</source>
15401 craig 317
    <translation>Licencija:</translation>
3278 cbradney 318
  </message>
319
  <message>
15402 craig 320
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
4759 cbradney 321
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
15401 craig 322
    <translation>„Scribus“: apie papildinius</translation>
4759 cbradney 323
  </message>
3278 cbradney 324
</context>
325
<context>
3064 cbradney 326
  <name>ActionManager</name>
418 Franz 327
  <message>
18310 craig 328
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
3064 cbradney 329
    <source>&amp;New</source>
15401 craig 330
    <translation>&amp;Naujas</translation>
3064 cbradney 331
  </message>
332
  <message>
18310 craig 333
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
3064 cbradney 334
    <source>&amp;Open...</source>
15401 craig 335
    <translation>&amp;Atverti...</translation>
3064 cbradney 336
  </message>
337
  <message>
18310 craig 338
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
418 Franz 339
    <source>&amp;Close</source>
15401 craig 340
    <translation>&amp;Užverti</translation>
418 Franz 341
  </message>
342
  <message>
18310 craig 343
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
3064 cbradney 344
    <source>&amp;Save</source>
15401 craig 345
    <translation>Į&amp;rašyti</translation>
418 Franz 346
  </message>
347
  <message>
18310 craig 348
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
3064 cbradney 349
    <source>Save &amp;As...</source>
15401 craig 350
    <translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
418 Franz 351
  </message>
352
  <message>
18310 craig 353
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
3064 cbradney 354
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
15401 craig 355
    <translation>G&amp;rįžti prie įrašyto</translation>
418 Franz 356
  </message>
357
  <message>
18310 craig 358
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
3064 cbradney 359
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
16752 jghali 360
    <translation>&amp;Surinkti maketo failus...</translation>
418 Franz 361
  </message>
362
  <message>
18310 craig 363
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
3064 cbradney 364
    <source>Get Text...</source>
16301 mrdocs 365
    <translation>Importuoti tekstą...</translation>
3064 cbradney 366
  </message>
367
  <message>
18310 craig 368
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
3064 cbradney 369
    <source>Append &amp;Text...</source>
15401 craig 370
    <translation>Pridurti &amp;tekstą...</translation>
418 Franz 371
  </message>
372
  <message>
18310 craig 373
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
3064 cbradney 374
    <source>Get Image...</source>
16301 mrdocs 375
    <translation>Importuoti paveikslą...</translation>
418 Franz 376
  </message>
377
  <message>
18310 craig 378
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
3064 cbradney 379
    <source>Save &amp;Text...</source>
15401 craig 380
    <translation>Įrašyti &amp;tekstą...</translation>
418 Franz 381
  </message>
382
  <message>
18310 craig 383
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
3064 cbradney 384
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
15401 craig 385
    <translation>Įrašyti kaip P&amp;DF...</translation>
454 fschmid 386
  </message>
387
  <message>
18310 craig 388
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
3064 cbradney 389
    <source>Document &amp;Setup...</source>
15401 craig 390
    <translation>Dokumento nuo&amp;statos...</translation>
454 fschmid 391
  </message>
392
  <message>
18310 craig 393
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
3064 cbradney 394
    <source>&amp;Print...</source>
15401 craig 395
    <translation>S&amp;pausdinti...</translation>
454 fschmid 396
  </message>
397
  <message>
18310 craig 398
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
3064 cbradney 399
    <source>&amp;Quit</source>
15401 craig 400
    <translation>&amp;Išeiti</translation>
454 fschmid 401
  </message>
402
  <message>
18310 craig 403
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
3064 cbradney 404
    <source>&amp;Undo</source>
15401 craig 405
    <translation>Atša&amp;ukti</translation>
454 fschmid 406
  </message>
407
  <message>
18310 craig 408
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
3064 cbradney 409
    <source>&amp;Redo</source>
15401 craig 410
    <translation>A&amp;tstatyti</translation>
454 fschmid 411
  </message>
412
  <message>
18310 craig 413
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
3064 cbradney 414
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
16301 mrdocs 415
    <translation>&amp;Veiksmų tik su pasirinktu objektu veiksena</translation>
454 fschmid 416
  </message>
769 cbradney 417
  <message>
18310 craig 418
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
3064 cbradney 419
    <source>Cu&amp;t</source>
15401 craig 420
    <translation>&amp;Iškirpti</translation>
769 cbradney 421
  </message>
776 fschmid 422
  <message>
18310 craig 423
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
424
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
3064 cbradney 425
    <source>&amp;Copy</source>
15401 craig 426
    <translation>&amp;Kopijuoti</translation>
1525 cbradney 427
  </message>
428
  <message>
18310 craig 429
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
430
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
3064 cbradney 431
    <source>&amp;Paste</source>
15401 craig 432
    <translation>Pa&amp;dėti</translation>
1525 cbradney 433
  </message>
434
  <message>
18310 craig 435
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
16565 craig 436
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
16752 jghali 437
    <translation>Įdėti paveikslą iš iškarpinės</translation>
16565 craig 438
  </message>
439
  <message>
18310 craig 440
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
3064 cbradney 441
    <source>Select &amp;All</source>
15401 craig 442
    <translation>Pažymėti &amp;viską</translation>
776 fschmid 443
  </message>
3064 cbradney 444
  <message>
18310 craig 445
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
3064 cbradney 446
    <source>&amp;Deselect All</source>
15401 craig 447
    <translation>Visi &amp;nepažymėti</translation>
3064 cbradney 448
  </message>
449
  <message>
18310 craig 450
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
3064 cbradney 451
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
15401 craig 452
    <translation>&amp;Ieškoti/Keisti...</translation>
3064 cbradney 453
  </message>
454
  <message>
18310 craig 455
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
3064 cbradney 456
    <source>Edit Image...</source>
15401 craig 457
    <translation>Taisyti paveikslą...</translation>
3064 cbradney 458
  </message>
459
  <message>
460
    <source>C&amp;olors...</source>
18310 craig 461
    <translation type="obsolete">Spalv&amp;os...</translation>
3064 cbradney 462
  </message>
463
  <message>
18310 craig 464
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
17992 craig 465
    <source>Marks...</source>
466
    <translation type="unfinished"></translation>
467
  </message>
468
  <message>
18310 craig 469
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
17992 craig 470
    <source>Notes Styles...</source>
471
    <translation type="unfinished"></translation>
472
  </message>
473
  <message>
18310 craig 474
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
3064 cbradney 475
    <source>&amp;Master Pages...</source>
15401 craig 476
    <translation>P&amp;uslapių šablonai...</translation>
3064 cbradney 477
  </message>
478
  <message>
18310 craig 479
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
3064 cbradney 480
    <source>P&amp;references...</source>
16301 mrdocs 481
    <translation>&amp;Programos nuostatos...</translation>
3064 cbradney 482
  </message>
15471 craig 483
  <message>
15402 craig 484
    <source>Document &amp;Setup (old)...</source>
15892 craig 485
    <translation type="obsolete">Dokumento nuo&amp;statos (senos)...</translation>
15402 craig 486
  </message>
15471 craig 487
  <message>
15402 craig 488
    <source>P&amp;references (old)...</source>
15892 craig 489
    <translation type="obsolete">&amp;Nuostata (sena)...</translation>
15402 craig 490
  </message>
15471 craig 491
  <message>
15402 craig 492
    <source>Gradients...</source>
15892 craig 493
    <translation type="obsolete">Gradientas...</translation>
15402 craig 494
  </message>
495
  <message>
18310 craig 496
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
3064 cbradney 497
    <source>%1 pt</source>
15401 craig 498
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 499
  </message>
500
  <message>
18310 craig 501
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
3064 cbradney 502
    <source>&amp;Other...</source>
15401 craig 503
    <translation>&amp;Kita...</translation>
3064 cbradney 504
  </message>
505
  <message>
18310 craig 506
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
3064 cbradney 507
    <source>&amp;Left</source>
15401 craig 508
    <translation>K&amp;airėje</translation>
3064 cbradney 509
  </message>
510
  <message>
18310 craig 511
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
3064 cbradney 512
    <source>&amp;Center</source>
15401 craig 513
    <translation>Per &amp;vidurį</translation>
3064 cbradney 514
  </message>
515
  <message>
18310 craig 516
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
3064 cbradney 517
    <source>&amp;Right</source>
15401 craig 518
    <translation>&amp;Dešinėje</translation>
3064 cbradney 519
  </message>
520
  <message>
18310 craig 521
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
3064 cbradney 522
    <source>&amp;Block</source>
15401 craig 523
    <translation>&amp;Bloko pločio</translation>
3064 cbradney 524
  </message>
525
  <message>
18310 craig 526
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
3064 cbradney 527
    <source>&amp;Forced</source>
15401 craig 528
    <translation>&amp;Paspartintas</translation>
3064 cbradney 529
  </message>
530
  <message>
18310 craig 531
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
3064 cbradney 532
    <source>&amp;Normal</source>
15401 craig 533
    <translation>Įp&amp;rastas</translation>
3064 cbradney 534
  </message>
535
  <message>
18310 craig 536
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
3064 cbradney 537
    <source>&amp;Underline</source>
15401 craig 538
    <translation>Pa&amp;braukti</translation>
3064 cbradney 539
  </message>
540
  <message>
18310 craig 541
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
3064 cbradney 542
    <source>Underline &amp;Words</source>
15401 craig 543
    <translation>Pa&amp;braukti žodžius</translation>
3064 cbradney 544
  </message>
545
  <message>
18310 craig 546
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
3064 cbradney 547
    <source>&amp;Strike Through</source>
15401 craig 548
    <translation>Pe&amp;rbraukti</translation>
3064 cbradney 549
  </message>
550
  <message>
18310 craig 551
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
3064 cbradney 552
    <source>&amp;All Caps</source>
15401 craig 553
    <translation>Visos &amp;didžiosios</translation>
3064 cbradney 554
  </message>
555
  <message>
18310 craig 556
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
3064 cbradney 557
    <source>Small &amp;Caps</source>
15401 craig 558
    <translation>&amp;Mažos didžiosios</translation>
3064 cbradney 559
  </message>
560
  <message>
18310 craig 561
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
3064 cbradney 562
    <source>Su&amp;perscript</source>
15401 craig 563
    <translation>&amp;Viršutinis indeksas</translation>
3064 cbradney 564
  </message>
565
  <message>
18310 craig 566
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
3064 cbradney 567
    <source>Su&amp;bscript</source>
15401 craig 568
    <translation>&amp;Apatinis indeksas</translation>
3064 cbradney 569
  </message>
570
  <message>
18310 craig 571
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
3064 cbradney 572
    <source>S&amp;hadow</source>
15401 craig 573
    <translation>Š&amp;ešėlis</translation>
3064 cbradney 574
  </message>
575
  <message>
18310 craig 576
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
3064 cbradney 577
    <source>&amp;Image Effects</source>
15401 craig 578
    <translation>&amp;Paveikslo efektai</translation>
3064 cbradney 579
  </message>
580
  <message>
18310 craig 581
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
3064 cbradney 582
    <source>&amp;Tabulators...</source>
15401 craig 583
    <translation>&amp;Tabuliatoriai...</translation>
3064 cbradney 584
  </message>
585
  <message>
18310 craig 586
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
3064 cbradney 587
    <source>D&amp;uplicate</source>
15401 craig 588
    <translation>D&amp;ublikatas</translation>
3064 cbradney 589
  </message>
15471 craig 590
  <message>
18310 craig 591
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
3064 cbradney 592
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
16797 jghali 593
    <translation>&amp;Daugybinis kopijavimas</translation>
3064 cbradney 594
  </message>
15471 craig 595
  <message>
18310 craig 596
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
15402 craig 597
    <source>&amp;Transform</source>
16301 mrdocs 598
    <translation>&amp;Transformuoti</translation>
15402 craig 599
  </message>
600
  <message>
18310 craig 601
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
3064 cbradney 602
    <source>&amp;Delete</source>
15401 craig 603
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
3064 cbradney 604
  </message>
605
  <message>
18310 craig 606
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
3064 cbradney 607
    <source>&amp;Group</source>
15401 craig 608
    <translation>&amp;Grupuoti</translation>
3064 cbradney 609
  </message>
610
  <message>
18310 craig 611
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
3064 cbradney 612
    <source>&amp;Ungroup</source>
15401 craig 613
    <translation>&amp;Išgrupuoti</translation>
3064 cbradney 614
  </message>
615
  <message>
18310 craig 616
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
17992 craig 617
    <source>Adjust Group</source>
618
    <translation type="unfinished"></translation>
619
  </message>
620
  <message>
18310 craig 621
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
3064 cbradney 622
    <source>Is &amp;Locked</source>
15401 craig 623
    <translation>Pri&amp;tvirtintas</translation>
3064 cbradney 624
  </message>
625
  <message>
18310 craig 626
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3064 cbradney 627
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
15401 craig 628
    <translation>&amp;Nekeičiamas dydis</translation>
3064 cbradney 629
  </message>
630
  <message>
18310 craig 631
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
3064 cbradney 632
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
15401 craig 633
    <translation>Į pačią a&amp;pačią</translation>
3064 cbradney 634
  </message>
635
  <message>
18310 craig 636
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
3064 cbradney 637
    <source>Raise to &amp;Top</source>
15401 craig 638
    <translation>Į patį &amp;viršų</translation>
3064 cbradney 639
  </message>
640
  <message>
18310 craig 641
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
3064 cbradney 642
    <source>&amp;Lower</source>
15401 craig 643
    <translation>Vienu že&amp;miau</translation>
3064 cbradney 644
  </message>
645
  <message>
18310 craig 646
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
3064 cbradney 647
    <source>&amp;Raise</source>
15401 craig 648
    <translation>Vienu au&amp;kščiau</translation>
3064 cbradney 649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15892 craig 652
    <translation type="obsolete">Siųsti į &amp;koliažinę</translation>
3064 cbradney 653
  </message>
654
  <message>
18310 craig 655
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
3064 cbradney 656
    <source>&amp;Attributes...</source>
15401 craig 657
    <translation>&amp;Atributai...</translation>
3064 cbradney 658
  </message>
659
  <message>
18310 craig 660
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3064 cbradney 661
    <source>I&amp;mage Visible</source>
15401 craig 662
    <translation>Pa&amp;veikslas matomas</translation>
3064 cbradney 663
  </message>
664
  <message>
18310 craig 665
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
3064 cbradney 666
    <source>&amp;Update Image</source>
15401 craig 667
    <translation>At&amp;naujinti paveikslą</translation>
3064 cbradney 668
  </message>
669
  <message>
18310 craig 670
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
17184 craig 671
    <source>Insert Rows...</source>
672
    <translation type="unfinished"></translation>
673
  </message>
674
  <message>
18310 craig 675
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
17184 craig 676
    <source>Insert Columns...</source>
677
    <translation type="unfinished"></translation>
678
  </message>
679
  <message>
18310 craig 680
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
17184 craig 681
    <source>Delete Rows</source>
682
    <translation type="unfinished"></translation>
683
  </message>
684
  <message>
18310 craig 685
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
17184 craig 686
    <source>Delete Columns</source>
687
    <translation type="unfinished"></translation>
688
  </message>
689
  <message>
18310 craig 690
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
17184 craig 691
    <source>Merge Cells</source>
692
    <translation type="unfinished"></translation>
693
  </message>
694
  <message>
18310 craig 695
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
17184 craig 696
    <source>Split Cells...</source>
697
    <translation type="unfinished"></translation>
698
  </message>
699
  <message>
18310 craig 700
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
17184 craig 701
    <source>Set Row Heights...</source>
702
    <translation type="unfinished"></translation>
703
  </message>
704
  <message>
18310 craig 705
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
17184 craig 706
    <source>Set Column Widths...</source>
707
    <translation type="unfinished"></translation>
708
  </message>
709
  <message>
18310 craig 710
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
17184 craig 711
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
712
    <translation type="unfinished"></translation>
713
  </message>
714
  <message>
18310 craig 715
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
17184 craig 716
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
717
    <translation type="unfinished"></translation>
718
  </message>
719
  <message>
18310 craig 720
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
17184 craig 721
    <source>Adjust Frame to Table</source>
722
    <translation type="unfinished"></translation>
723
  </message>
724
  <message>
18310 craig 725
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
17184 craig 726
    <source>Adjust Table to Frame</source>
727
    <translation type="unfinished"></translation>
728
  </message>
729
  <message>
18310 craig 730
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
17624 craig 731
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
732
    <translation type="unfinished"></translation>
733
  </message>
734
  <message>
18310 craig 735
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
3064 cbradney 736
    <source>Adjust Frame to Image</source>
15401 craig 737
    <translation>Rėmelį padaryti paveikslo dydžio</translation>
3064 cbradney 738
  </message>
739
  <message>
18310 craig 740
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
15402 craig 741
    <source>Embed Image</source>
15427 craig 742
    <translation>Įtraukti paveikslą</translation>
15402 craig 743
  </message>
744
  <message>
18310 craig 745
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
3064 cbradney 746
    <source>Extended Image Properties</source>
15401 craig 747
    <translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
3064 cbradney 748
  </message>
749
  <message>
18310 craig 750
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
3064 cbradney 751
    <source>&amp;Low Resolution</source>
15401 craig 752
    <translation>Ž&amp;ema raiška</translation>
3064 cbradney 753
  </message>
754
  <message>
18310 craig 755
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
3064 cbradney 756
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
15401 craig 757
    <translation>&amp;Normali raiška</translation>
3064 cbradney 758
  </message>
759
  <message>
18310 craig 760
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
3064 cbradney 761
    <source>&amp;Full Resolution</source>
15401 craig 762
    <translation>&amp;Maksimali raiška</translation>
3064 cbradney 763
  </message>
764
  <message>
18310 craig 765
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
3064 cbradney 766
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
15401 craig 767
    <translation>Tai PDF &amp;nuoroda</translation>
3064 cbradney 768
  </message>
769
  <message>
18310 craig 770
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
3064 cbradney 771
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
15401 craig 772
    <translation>Tai PDF &amp;anotacija</translation>
3064 cbradney 773
  </message>
774
  <message>
18310 craig 775
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
3064 cbradney 776
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
15401 craig 777
    <translation>Anotacijos &amp;ypatybės</translation>
3064 cbradney 778
  </message>
779
  <message>
18310 craig 780
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3064 cbradney 781
    <source>Field P&amp;roperties</source>
15401 craig 782
    <translation>Lauko pa&amp;rinktys</translation>
3064 cbradney 783
  </message>
784
  <message>
18310 craig 785
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3064 cbradney 786
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
15401 craig 787
    <translation>Taisyti &amp;figūrą...</translation>
3064 cbradney 788
  </message>
789
  <message>
18310 craig 790
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
3064 cbradney 791
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
15401 craig 792
    <translation>&amp;Susieti tekstą su kreive</translation>
3064 cbradney 793
  </message>
794
  <message>
18310 craig 795
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
3064 cbradney 796
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
15401 craig 797
    <translation>A&amp;tsieti tekstą nuo kreivės</translation>
3064 cbradney 798
  </message>
799
  <message>
18310 craig 800
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
3064 cbradney 801
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
15401 craig 802
    <translation>Su&amp;vienyti daugiakampius</translation>
3064 cbradney 803
  </message>
804
  <message>
18310 craig 805
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
3064 cbradney 806
    <source>Split &amp;Polygons</source>
15401 craig 807
    <translation>Sus&amp;kaidyti daugiakampius</translation>
3064 cbradney 808
  </message>
809
  <message>
18310 craig 810
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
3064 cbradney 811
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
15401 craig 812
    <translation>&amp;Bezjė kreivę</translation>
3064 cbradney 813
  </message>
814
  <message>
18310 craig 815
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
3064 cbradney 816
    <source>&amp;Image Frame</source>
15401 craig 817
    <translation>Pave&amp;ikslo rėmelį</translation>
3064 cbradney 818
  </message>
819
  <message>
18310 craig 820
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
3064 cbradney 821
    <source>&amp;Polygon</source>
15401 craig 822
    <translation>Daugiakam&amp;pį</translation>
3064 cbradney 823
  </message>
824
  <message>
18310 craig 825
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
3064 cbradney 826
    <source>&amp;Text Frame</source>
15401 craig 827
    <translation>&amp;Teksto rėmelį</translation>
3064 cbradney 828
  </message>
829
  <message>
18310 craig 830
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
831
    <source>&amp;Symbol</source>
832
    <translation type="unfinished"></translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
17184 craig 836
    <source>Unweld items</source>
837
    <translation type="unfinished"></translation>
838
  </message>
839
  <message>
18310 craig 840
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
17184 craig 841
    <source>Weld items</source>
842
    <translation type="unfinished"></translation>
843
  </message>
844
  <message>
18310 craig 845
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
17184 craig 846
    <source>Edit weld item</source>
847
    <translation type="unfinished"></translation>
848
  </message>
849
  <message>
18310 craig 850
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
17184 craig 851
    <source>&amp;Frames...</source>
852
    <translation type="unfinished"></translation>
853
  </message>
854
  <message>
18310 craig 855
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
3064 cbradney 856
    <source>&amp;Glyph...</source>
15401 craig 857
    <translation>&amp;Rašmenys...</translation>
3064 cbradney 858
  </message>
859
  <message>
18310 craig 860
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
3064 cbradney 861
    <source>Sample Text</source>
15401 craig 862
    <translation>Teksto pavyzdys</translation>
3064 cbradney 863
  </message>
864
  <message>
18310 craig 865
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
17992 craig 866
    <source>Anchor Mark</source>
867
    <translation type="unfinished"></translation>
868
  </message>
869
  <message>
18310 craig 870
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
17992 craig 871
    <source>Variable Text</source>
872
    <translation type="unfinished"></translation>
873
  </message>
874
  <message>
18310 craig 875
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
17992 craig 876
    <source>Reference to Item</source>
877
    <translation type="unfinished"></translation>
878
  </message>
879
  <message>
18310 craig 880
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
17992 craig 881
    <source>Reference to Mark</source>
882
    <translation type="unfinished"></translation>
883
  </message>
884
  <message>
18310 craig 885
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
17992 craig 886
    <source>Foot/Endnote</source>
887
    <translation type="unfinished"></translation>
888
  </message>
889
  <message>
18310 craig 890
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
17992 craig 891
    <source>Edit Mark</source>
892
    <translation type="unfinished"></translation>
893
  </message>
894
  <message>
18310 craig 895
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
17992 craig 896
    <source>Update Marks</source>
897
    <translation type="unfinished"></translation>
898
  </message>
899
  <message>
18310 craig 900
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
3064 cbradney 901
    <source>&amp;Insert...</source>
15401 craig 902
    <translation>Į&amp;terpti...</translation>
3064 cbradney 903
  </message>
904
  <message>
18310 craig 905
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
3064 cbradney 906
    <source>Im&amp;port...</source>
15401 craig 907
    <translation>Im&amp;portuoti...</translation>
3064 cbradney 908
  </message>
909
  <message>
18310 craig 910
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
3064 cbradney 911
    <source>&amp;Delete...</source>
15401 craig 912
    <translation>Pa&amp;šalinti...</translation>
3064 cbradney 913
  </message>
914
  <message>
18310 craig 915
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
3064 cbradney 916
    <source>&amp;Copy...</source>
15401 craig 917
    <translation>&amp;Kopijuoti...</translation>
3064 cbradney 918
  </message>
919
  <message>
18310 craig 920
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
3064 cbradney 921
    <source>&amp;Move...</source>
15401 craig 922
    <translation>&amp;Perkelti...</translation>
3064 cbradney 923
  </message>
924
  <message>
18310 craig 925
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
3064 cbradney 926
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
15401 craig 927
    <translation>P&amp;ritaikyti puslapio šabloną...</translation>
3064 cbradney 928
  </message>
929
  <message>
18310 craig 930
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
3064 cbradney 931
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
15427 craig 932
    <translation>Tvarkyti &amp;kreiptines...</translation>
3064 cbradney 933
  </message>
934
  <message>
18310 craig 935
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
3064 cbradney 936
    <source>Manage Page Properties...</source>
15401 craig 937
    <translation>Tvarkyti puslapio ypatybes...</translation>
3064 cbradney 938
  </message>
939
  <message>
18310 craig 940
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
3064 cbradney 941
    <source>&amp;50%</source>
15401 craig 942
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 943
  </message>
944
  <message>
18310 craig 945
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
3064 cbradney 946
    <source>&amp;75%</source>
15401 craig 947
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
18310 craig 950
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
3064 cbradney 951
    <source>&amp;100%</source>
15401 craig 952
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 953
  </message>
954
  <message>
18310 craig 955
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
3064 cbradney 956
    <source>&amp;200%</source>
15401 craig 957
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 958
  </message>
959
  <message>
18310 craig 960
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
3064 cbradney 961
    <source>Show &amp;Margins</source>
15401 craig 962
    <translation>Rodyti &amp;paraštes</translation>
3064 cbradney 963
  </message>
964
  <message>
18310 craig 965
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
3064 cbradney 966
    <source>Show &amp;Frames</source>
15401 craig 967
    <translation>Rodyti &amp;rėmelius</translation>
3064 cbradney 968
  </message>
969
  <message>
18310 craig 970
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
3064 cbradney 971
    <source>Show &amp;Images</source>
15401 craig 972
    <translation>Rodyti pa&amp;veikslus</translation>
3064 cbradney 973
  </message>
974
  <message>
18310 craig 975
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
3064 cbradney 976
    <source>Show &amp;Grid</source>
15401 craig 977
    <translation>Rodyti &amp;tinklelį</translation>
3064 cbradney 978
  </message>
979
  <message>
18310 craig 980
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
3064 cbradney 981
    <source>Show G&amp;uides</source>
15427 craig 982
    <translation>Rodyti &amp;kreiptines</translation>
3064 cbradney 983
  </message>
984
  <message>
18310 craig 985
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
3064 cbradney 986
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
15401 craig 987
    <translation>Rodyti &amp;bazinį tinklelį</translation>
3064 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
18310 craig 990
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
3064 cbradney 991
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
15401 craig 992
    <translation>Rodyti teksto &amp;grandis</translation>
3064 cbradney 993
  </message>
994
  <message>
18310 craig 995
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
3064 cbradney 996
    <source>Show Control Characters</source>
15401 craig 997
    <translation>Rodyti valdymo simbolius</translation>
3064 cbradney 998
  </message>
999
  <message>
18310 craig 1000
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
3064 cbradney 1001
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
15401 craig 1002
    <translation>Tr&amp;aukti prie tinklelio</translation>
3064 cbradney 1003
  </message>
1004
  <message>
18310 craig 1005
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
3064 cbradney 1006
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
15427 craig 1007
    <translation>&amp;Traukti prie kreiptinių</translation>
3064 cbradney 1008
  </message>
1009
  <message>
18310 craig 1010
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
17992 craig 1011
    <source>Snap to Items</source>
1012
    <translation type="unfinished"></translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
18310 craig 1015
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
3064 cbradney 1016
    <source>&amp;Properties</source>
15401 craig 1017
    <translation>&amp;Ypatybės</translation>
3064 cbradney 1018
  </message>
1019
  <message>
18310 craig 1020
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
3064 cbradney 1021
    <source>&amp;Scrapbook</source>
15401 craig 1022
    <translation>&amp;Koliažinė</translation>
3064 cbradney 1023
  </message>
1024
  <message>
18310 craig 1025
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
3064 cbradney 1026
    <source>&amp;Layers</source>
15401 craig 1027
    <translation>S&amp;luoksniai</translation>
3064 cbradney 1028
  </message>
1029
  <message>
18310 craig 1030
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
3064 cbradney 1031
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
15401 craig 1032
    <translation>T&amp;varkyti puslapius</translation>
3064 cbradney 1033
  </message>
1034
  <message>
18310 craig 1035
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
3064 cbradney 1036
    <source>&amp;Bookmarks</source>
15401 craig 1037
    <translation>&amp;Nuorodos</translation>
3064 cbradney 1038
  </message>
1039
  <message>
18310 craig 1040
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
3064 cbradney 1041
    <source>&amp;Measurements</source>
15401 craig 1042
    <translation>&amp;Matuoklis</translation>
3064 cbradney 1043
  </message>
1044
  <message>
18310 craig 1045
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
3064 cbradney 1046
    <source>Action &amp;History</source>
15401 craig 1047
    <translation>Veiksmų &amp;žurnalas</translation>
3064 cbradney 1048
  </message>
1049
  <message>
18310 craig 1050
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
3064 cbradney 1051
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
15401 craig 1052
    <translation>Priešspaustuvinis &amp;tikrintuvas</translation>
3064 cbradney 1053
  </message>
1054
  <message>
18310 craig 1055
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
3064 cbradney 1056
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
15401 craig 1057
    <translation>&amp;Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
3064 cbradney 1058
  </message>
1059
  <message>
18310 craig 1060
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
15402 craig 1061
    <source>Symbols</source>
15427 craig 1062
    <translation>Simboliai</translation>
15402 craig 1063
  </message>
1064
  <message>
18310 craig 1065
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
17447 craig 1066
    <source>Inline Frames</source>
1067
    <translation type="unfinished"></translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
18310 craig 1070
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
3064 cbradney 1071
    <source>&amp;Tools</source>
15401 craig 1072
    <translation>&amp;Įrankiai</translation>
3064 cbradney 1073
  </message>
1074
  <message>
18310 craig 1075
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
3064 cbradney 1076
    <source>P&amp;DF Tools</source>
15401 craig 1077
    <translation>P&amp;DF įrankiai</translation>
3064 cbradney 1078
  </message>
1079
  <message>
18310 craig 1080
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
3064 cbradney 1081
    <source>Select Item</source>
16301 mrdocs 1082
    <translation>Pažymėti objektą</translation>
3064 cbradney 1083
  </message>
1084
  <message>
18310 craig 1085
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
3064 cbradney 1086
    <source>Rotate Item</source>
16752 jghali 1087
    <translation>Pasukti objektą</translation>
3064 cbradney 1088
  </message>
1089
  <message>
18310 craig 1090
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
3064 cbradney 1091
    <source>Zoom in or out</source>
15401 craig 1092
    <translation>Didinti/mažinti mastelį</translation>
3064 cbradney 1093
  </message>
1094
  <message>
18310 craig 1095
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
3064 cbradney 1096
    <source>Zoom in</source>
15401 craig 1097
    <translation>Didinti mastelį</translation>
3064 cbradney 1098
  </message>
1099
  <message>
18310 craig 1100
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
3064 cbradney 1101
    <source>Zoom out</source>
15401 craig 1102
    <translation>Mažinti mastelį</translation>
3064 cbradney 1103
  </message>
1104
  <message>
18310 craig 1105
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
3064 cbradney 1106
    <source>Edit Contents of Frame</source>
15401 craig 1107
    <translation>Taisyti rėmelio turinį</translation>
3064 cbradney 1108
  </message>
1109
  <message>
18310 craig 1110
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
3064 cbradney 1111
    <source>Edit Text...</source>
15401 craig 1112
    <translation>Taisyti tekstą...</translation>
3064 cbradney 1113
  </message>
1114
  <message>
18310 craig 1115
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
3064 cbradney 1116
    <source>Link Text Frames</source>
15401 craig 1117
    <translation>Susieti teksto rėmelius</translation>
3064 cbradney 1118
  </message>
1119
  <message>
18310 craig 1120
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
3064 cbradney 1121
    <source>Unlink Text Frames</source>
15401 craig 1122
    <translation>Atsieti teksto rėmelius</translation>
3064 cbradney 1123
  </message>
1124
  <message>
18310 craig 1125
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
17580 craig 1126
    <source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
1127
    <translation type="unfinished"></translation>
1128
  </message>
1129
  <message>
18310 craig 1130
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
17580 craig 1131
    <source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
1132
    <translation type="unfinished"></translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
18310 craig 1135
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
3064 cbradney 1136
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
15401 craig 1137
    <translation>&amp;Pipetė</translation>
3064 cbradney 1138
  </message>
1139
  <message>
18310 craig 1140
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
3064 cbradney 1141
    <source>Copy Item Properties</source>
16301 mrdocs 1142
    <translation>Kopijuoti objekto ypatybes</translation>
3064 cbradney 1143
  </message>
1144
  <message>
18310 craig 1145
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
16522 craig 1146
    <source>Insert Arc</source>
16752 jghali 1147
    <translation>Įterpti lanką</translation>
16522 craig 1148
  </message>
1149
  <message>
18310 craig 1150
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
16522 craig 1151
    <source>Insert Spiral</source>
16752 jghali 1152
    <translation>Įterpti spiralę</translation>
16522 craig 1153
  </message>
1154
  <message>
18310 craig 1155
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
15892 craig 1156
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
16301 mrdocs 1157
    <translation>Įterpti kaligrafinę eilutę</translation>
15892 craig 1158
  </message>
1159
  <message>
18310 craig 1160
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
17992 craig 1161
    <source>Insert PDF Radio Button</source>
1162
    <translation type="unfinished"></translation>
1163
  </message>
1164
  <message>
18310 craig 1165
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
15402 craig 1166
    <source>Insert 3D Annotation</source>
15427 craig 1167
    <translation>Įterpti erdvinę (3D) anotaciją</translation>
15402 craig 1168
  </message>
1169
  <message>
18310 craig 1170
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
3064 cbradney 1171
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
15401 craig 1172
    <translation>&amp;Skiemenuoti tekstą</translation>
3064 cbradney 1173
  </message>
1174
  <message>
18310 craig 1175
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
3064 cbradney 1176
    <source>Dehyphenate Text</source>
15401 craig 1177
    <translation>Panaikinti teksto skiemenavimą</translation>
3064 cbradney 1178
  </message>
1179
  <message>
18310 craig 1180
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
3064 cbradney 1181
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
15401 craig 1182
    <translation>Surinkti &amp;turinį</translation>
3064 cbradney 1183
  </message>
1184
  <message>
18310 craig 1185
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
1186
    <source>&amp;Update Document</source>
1187
    <translation type="unfinished"></translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
1190
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
3064 cbradney 1191
    <source>&amp;About Scribus</source>
15401 craig 1192
    <translation>&amp;Apie „Scribus“</translation>
3064 cbradney 1193
  </message>
1194
  <message>
18310 craig 1195
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
3064 cbradney 1196
    <source>About &amp;Qt</source>
15401 craig 1197
    <translation>Apie &amp;„Qt“</translation>
3064 cbradney 1198
  </message>
1199
  <message>
18310 craig 1200
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
3064 cbradney 1201
    <source>Toolti&amp;ps</source>
15401 craig 1202
    <translation>Įrankių &amp;paaiškinimai</translation>
3064 cbradney 1203
  </message>
1204
  <message>
18310 craig 1205
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
3064 cbradney 1206
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
15401 craig 1207
    <translation>„Scribus“ &amp;vadovas...</translation>
3064 cbradney 1208
  </message>
1209
  <message>
18310 craig 1210
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
3064 cbradney 1211
    <source>Non Breaking Dash</source>
15401 craig 1212
    <translation>Nekeliamasis brūkšnys</translation>
3064 cbradney 1213
  </message>
1214
  <message>
18310 craig 1215
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
3064 cbradney 1216
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
15401 craig 1217
    <translation>Nekeliamasis &amp;tarpas</translation>
3064 cbradney 1218
  </message>
1219
  <message>
18310 craig 1220
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
3064 cbradney 1221
    <source>Page &amp;Number</source>
15401 craig 1222
    <translation>Puslapio &amp;numeris</translation>
3064 cbradney 1223
  </message>
1224
  <message>
18310 craig 1225
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
3064 cbradney 1226
    <source>New Line</source>
15401 craig 1227
    <translation>Nauja eilutė</translation>
3064 cbradney 1228
  </message>
1229
  <message>
18310 craig 1230
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
3064 cbradney 1231
    <source>Frame Break</source>
15401 craig 1232
    <translation>Rėmelio turinio pabaiga (lūžis)</translation>
3064 cbradney 1233
  </message>
1234
  <message>
18310 craig 1235
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
3064 cbradney 1236
    <source>Column Break</source>
15401 craig 1237
    <translation>Stulpelio pabaiga (lūžis)</translation>
3064 cbradney 1238
  </message>
1239
  <message>
18310 craig 1240
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
3064 cbradney 1241
    <source>Copyright</source>
15401 craig 1242
    <translation>Autorių teisės ženklas</translation>
3064 cbradney 1243
  </message>
1244
  <message>
18310 craig 1245
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
3064 cbradney 1246
    <source>Registered Trademark</source>
15401 craig 1247
    <translation>Registruotasis prekės ženklas</translation>
3064 cbradney 1248
  </message>
1249
  <message>
18310 craig 1250
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
3064 cbradney 1251
    <source>Trademark</source>
15401 craig 1252
    <translation>Prekės ženklas</translation>
3064 cbradney 1253
  </message>
1254
  <message>
18310 craig 1255
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
3064 cbradney 1256
    <source>Bullet</source>
15401 craig 1257
    <translation>Ženkliukas</translation>
3064 cbradney 1258
  </message>
1259
  <message>
18310 craig 1260
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
3064 cbradney 1261
    <source>Em Dash</source>
15401 craig 1262
    <translation>Ilgasis brūkšnys („Em“)</translation>
3064 cbradney 1263
  </message>
1264
  <message>
18310 craig 1265
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
3064 cbradney 1266
    <source>En Dash</source>
15401 craig 1267
    <translation>Vidutinis brūkšnys („En“)</translation>
3064 cbradney 1268
  </message>
1269
  <message>
18310 craig 1270
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
3064 cbradney 1271
    <source>Figure Dash</source>
15401 craig 1272
    <translation>Brūkšnelis</translation>
3064 cbradney 1273
  </message>
1274
  <message>
18310 craig 1275
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
3064 cbradney 1276
    <source>Quotation Dash</source>
15401 craig 1277
    <translation>Dialogų brūkšnys</translation>
3064 cbradney 1278
  </message>
1279
  <message>
18310 craig 1280
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
3064 cbradney 1281
    <source>Toggle Palettes</source>
15401 craig 1282
    <translation>Perjungti palečių rodymą</translation>
3064 cbradney 1283
  </message>
1284
  <message>
18310 craig 1285
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
3064 cbradney 1286
    <source>Toggle Guides</source>
15427 craig 1287
    <translation>Perjungti kreiptinių rodymą</translation>
3064 cbradney 1288
  </message>
418 Franz 1289
  <message>
18310 craig 1290
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
3278 cbradney 1291
    <source>Print Previe&amp;w</source>
15401 craig 1292
    <translation>Spausdinio pe&amp;ržiūra</translation>
418 Franz 1293
  </message>
1294
  <message>
18310 craig 1295
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
3278 cbradney 1296
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
15401 craig 1297
    <translation>„&amp;JavaScript“ programos...</translation>
418 Franz 1298
  </message>
1299
  <message>
18310 craig 1300
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
3278 cbradney 1301
    <source>Convert to Master Page...</source>
15401 craig 1302
    <translation>Konvertuoti į puslapio šabloną...</translation>
418 Franz 1303
  </message>
1304
  <message>
18310 craig 1305
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
3278 cbradney 1306
    <source>&amp;Cascade</source>
15401 craig 1307
    <translation>&amp;Pakopos</translation>
418 Franz 1308
  </message>
1309
  <message>
18310 craig 1310
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
3278 cbradney 1311
    <source>&amp;Tile</source>
15401 craig 1312
    <translation>&amp;Išklotinė</translation>
418 Franz 1313
  </message>
1314
  <message>
18310 craig 1315
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
3824 cbradney 1316
    <source>More Info...</source>
15401 craig 1317
    <translation>Daugiau informacijos...</translation>
3824 cbradney 1318
  </message>
4759 cbradney 1319
  <message>
18310 craig 1320
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
4759 cbradney 1321
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
15401 craig 1322
    <translation>&amp;Spausdinimas leidžiamas</translation>
4759 cbradney 1323
  </message>
1324
  <message>
18310 craig 1325
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
4759 cbradney 1326
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
15401 craig 1327
    <translation>&amp;Atspindėti horizontaliai</translation>
4759 cbradney 1328
  </message>
1329
  <message>
18310 craig 1330
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
4759 cbradney 1331
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
15401 craig 1332
    <translation>&amp;Atspindėti vertikaliai</translation>
4759 cbradney 1333
  </message>
1334
  <message>
18310 craig 1335
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
4759 cbradney 1336
    <source>Show Rulers</source>
15401 craig 1337
    <translation>Rodyti liniuotes</translation>
4759 cbradney 1338
  </message>
1339
  <message>
18310 craig 1340
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
4759 cbradney 1341
    <source>&amp;Outline</source>
1342
    <comment>Document Outline Palette</comment>
15401 craig 1343
    <translation>&amp;Kontūrai</translation>
4759 cbradney 1344
  </message>
1345
  <message>
18310 craig 1346
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
4759 cbradney 1347
    <source>Solidus</source>
15401 craig 1348
    <translation>Pasviras brūkšnys</translation>
4759 cbradney 1349
  </message>
1350
  <message>
18310 craig 1351
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
4759 cbradney 1352
    <source>Middle Dot</source>
15401 craig 1353
    <translation>Vidutinis taškas</translation>
4759 cbradney 1354
  </message>
1355
  <message>
18310 craig 1356
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
4759 cbradney 1357
    <source>En Space</source>
15401 craig 1358
    <translation>„N“ tarpas (1/2 „M“ tarpo)</translation>
4759 cbradney 1359
  </message>
1360
  <message>
18310 craig 1361
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
4759 cbradney 1362
    <source>Em Space</source>
15401 craig 1363
    <translation>„M“ tarpas</translation>
4759 cbradney 1364
  </message>
1365
  <message>
18310 craig 1366
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
4759 cbradney 1367
    <source>Thin Space</source>
15401 craig 1368
    <translation>1/5 „M“ tarpo</translation>
4759 cbradney 1369
  </message>
1370
  <message>
18310 craig 1371
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
4759 cbradney 1372
    <source>Thick Space</source>
15401 craig 1373
    <translation>1/3 „M“ tarpo</translation>
4759 cbradney 1374
  </message>
1375
  <message>
18310 craig 1376
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
4759 cbradney 1377
    <source>Mid Space</source>
15401 craig 1378
    <translation>1/4 „M“ tarpo</translation>
4759 cbradney 1379
  </message>
1380
  <message>
18310 craig 1381
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
4759 cbradney 1382
    <source>Hair Space</source>
15401 craig 1383
    <translation>Siauriausias tarpas</translation>
4759 cbradney 1384
  </message>
1385
  <message>
18310 craig 1386
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
4759 cbradney 1387
    <source>ff</source>
15401 craig 1388
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1389
  </message>
1390
  <message>
18310 craig 1391
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
4759 cbradney 1392
    <source>fi</source>
15401 craig 1393
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1394
  </message>
1395
  <message>
18310 craig 1396
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
4759 cbradney 1397
    <source>fl</source>
15401 craig 1398
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1399
  </message>
1400
  <message>
18310 craig 1401
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
4759 cbradney 1402
    <source>ffi</source>
15401 craig 1403
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 1404
  </message>
1405
  <message>
18310 craig 1406
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
4759 cbradney 1407
    <source>ffl</source>
15401 craig 1408
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 1409
  </message>
1410
  <message>
18310 craig 1411
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
4759 cbradney 1412
    <source>ft</source>
15401 craig 1413
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 1414
  </message>
1415
  <message>
18310 craig 1416
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
4759 cbradney 1417
    <source>st</source>
15401 craig 1418
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 1419
  </message>
4870 mrdocs 1420
  <message>
18310 craig 1421
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
4870 mrdocs 1422
    <source>S&amp;tyles...</source>
15401 craig 1423
    <translation>S&amp;tiliai...</translation>
4870 mrdocs 1424
  </message>
1425
  <message>
18310 craig 1426
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
4870 mrdocs 1427
    <source>&amp;Outline</source>
1428
    <comment>type effect</comment>
15401 craig 1429
    <translation>&amp;Kontūras</translation>
4870 mrdocs 1430
  </message>
1431
  <message>
18310 craig 1432
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
4870 mrdocs 1433
    <source>&amp;Outlines</source>
1434
    <comment>Convert to oulines</comment>
15401 craig 1435
    <translation>&amp;Kontūrai</translation>
4870 mrdocs 1436
  </message>
5328 cbradney 1437
  <message>
18310 craig 1438
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
5328 cbradney 1439
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
15401 craig 1440
    <translation>Padėti (&amp;tiksliai)</translation>
5328 cbradney 1441
  </message>
1442
  <message>
18310 craig 1443
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
5328 cbradney 1444
    <source>C&amp;lear</source>
15401 craig 1445
    <translation>&amp;Išvalyti</translation>
5328 cbradney 1446
  </message>
1447
  <message>
18310 craig 1448
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
5328 cbradney 1449
    <source>Insert PDF Push Button</source>
15401 craig 1450
    <translation>Įterpti PDF paleidimo mygtuką</translation>
5328 cbradney 1451
  </message>
1452
  <message>
18310 craig 1453
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
5328 cbradney 1454
    <source>Insert PDF Text Field</source>
15401 craig 1455
    <translation>Įterpti PDF teksto lauką</translation>
5328 cbradney 1456
  </message>
1457
  <message>
18310 craig 1458
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
5328 cbradney 1459
    <source>Insert PDF Check Box</source>
15401 craig 1460
    <translation>Įterpti PDF žymimąjį langelį</translation>
5328 cbradney 1461
  </message>
1462
  <message>
18310 craig 1463
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
5328 cbradney 1464
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
15401 craig 1465
    <translation>Įterpti PDF parinkties akutę</translation>
5328 cbradney 1466
  </message>
1467
  <message>
18310 craig 1468
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
5328 cbradney 1469
    <source>Insert PDF List Box</source>
15401 craig 1470
    <translation>Įterpti PDF sąrašo langelį</translation>
5328 cbradney 1471
  </message>
1472
  <message>
18310 craig 1473
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
5328 cbradney 1474
    <source>Insert Text Annotation</source>
15401 craig 1475
    <translation>Įterpti tekstinę anotaciją</translation>
5328 cbradney 1476
  </message>
1477
  <message>
18310 craig 1478
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
5328 cbradney 1479
    <source>Insert Link Annotation</source>
15401 craig 1480
    <translation>Įterpti saito anotaciją</translation>
5328 cbradney 1481
  </message>
5485 cbradney 1482
  <message>
18310 craig 1483
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
5485 cbradney 1484
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
15401 craig 1485
    <translation>Įrašyti kaip &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 1486
  </message>
1487
  <message>
18310 craig 1488
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
5485 cbradney 1489
    <source>Show Text Frame Columns</source>
15401 craig 1490
    <translation>Rodyti teksto rėmelio stulpelius</translation>
5485 cbradney 1491
  </message>
6261 cbradney 1492
  <message>
1493
    <source>&amp;Frame...</source>
17184 craig 1494
    <translation type="obsolete">&amp;Rėmelis...</translation>
6261 cbradney 1495
  </message>
1496
  <message>
18310 craig 1497
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
6261 cbradney 1498
    <source>Preview Mode</source>
15401 craig 1499
    <translation>Peržiūros veiksena</translation>
6261 cbradney 1500
  </message>
1501
  <message>
18310 craig 1502
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
6261 cbradney 1503
    <source>Show Layer Indicators</source>
15401 craig 1504
    <translation>Rodyti sluoksnių rodmenis</translation>
6261 cbradney 1505
  </message>
6434 cbradney 1506
  <message>
1507
    <source>Patterns...</source>
16522 craig 1508
    <translation type="obsolete">Tekstūros...</translation>
6434 cbradney 1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>Send to Patterns</source>
18310 craig 1512
    <translation type="obsolete">Siųsti į tekstūras</translation>
6434 cbradney 1513
  </message>
7508 cbradney 1514
  <message>
18310 craig 1515
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
7508 cbradney 1516
    <source>Sticky Tools</source>
15401 craig 1517
    <translation>Kibieji įrankiai</translation>
7508 cbradney 1518
  </message>
1519
  <message>
18310 craig 1520
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
7508 cbradney 1521
    <source>&amp;Fit to Height</source>
15401 craig 1522
    <translation>Su&amp;talpinti aukščio atžvilgiu</translation>
7508 cbradney 1523
  </message>
1524
  <message>
18310 craig 1525
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
7508 cbradney 1526
    <source>Fit to Width</source>
15401 craig 1527
    <translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
7508 cbradney 1528
  </message>
1529
  <message>
18310 craig 1530
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
7508 cbradney 1531
    <source>Show Bleeds</source>
15401 craig 1532
    <translation>Rodyti užlaidas</translation>
7508 cbradney 1533
  </message>
1534
  <message>
18310 craig 1535
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
15099 cbradney 1536
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
15401 craig 1537
    <translation>Korektiškas &amp;skiemuo</translation>
15099 cbradney 1538
  </message>
1539
  <message>
18310 craig 1540
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
7508 cbradney 1541
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
15401 craig 1542
    <translation>&amp;Nulinio pločio tarpas</translation>
7508 cbradney 1543
  </message>
1544
  <message>
18310 craig 1545
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
7508 cbradney 1546
    <source>Zero Width NB Space</source>
15401 craig 1547
    <translation>Nulinio pločio nekeliamasis tarpas</translation>
7508 cbradney 1548
  </message>
9729 cbradney 1549
  <message>
18310 craig 1550
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
9729 cbradney 1551
    <source>Apostrophe</source>
1552
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
15401 craig 1553
    <translation>Apostrofas</translation>
9729 cbradney 1554
  </message>
1555
  <message>
18310 craig 1556
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
9729 cbradney 1557
    <source>Straight Double</source>
1558
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
15401 craig 1559
    <translation>Rašomosios mašinėlės kabutės</translation>
9729 cbradney 1560
  </message>
1561
  <message>
18310 craig 1562
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
9729 cbradney 1563
    <source>Single Left</source>
1564
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
15401 craig 1565
    <translation>Atidarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1566
  </message>
1567
  <message>
18310 craig 1568
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
9729 cbradney 1569
    <source>Single Right</source>
1570
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
15401 craig 1571
    <translation>Uždarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1572
  </message>
1573
  <message>
18310 craig 1574
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
9729 cbradney 1575
    <source>Double Left</source>
1576
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
15401 craig 1577
    <translation>Lietuviškos uždarančiosios</translation>
9729 cbradney 1578
  </message>
1579
  <message>
18310 craig 1580
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
9729 cbradney 1581
    <source>Double Right</source>
1582
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
15401 craig 1583
    <translation>Uždarančiosios dvigubos</translation>
9729 cbradney 1584
  </message>
1585
  <message>
18310 craig 1586
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
9729 cbradney 1587
    <source>Single Reversed</source>
1588
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
15401 craig 1589
    <translation>Apversta vienguba</translation>
9729 cbradney 1590
  </message>
1591
  <message>
18310 craig 1592
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
9729 cbradney 1593
    <source>Double Reversed</source>
1594
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
15401 craig 1595
    <translation>Apverstos dvigubos</translation>
9729 cbradney 1596
  </message>
1597
  <message>
18310 craig 1598
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
9729 cbradney 1599
    <source>Single Left Guillemet</source>
1600
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
15401 craig 1601
    <translation>Prancūziška atidarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1602
  </message>
1603
  <message>
18310 craig 1604
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
9729 cbradney 1605
    <source>Single Right Guillemet</source>
1606
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
15401 craig 1607
    <translation>Prancūziška uždarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1608
  </message>
1609
  <message>
18310 craig 1610
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
9729 cbradney 1611
    <source>Double Left Guillemet</source>
1612
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
15401 craig 1613
    <translation>Prancūziškos atidarančiosios dvigubos</translation>
9729 cbradney 1614
  </message>
1615
  <message>
18310 craig 1616
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
9729 cbradney 1617
    <source>Double Right Guillemet</source>
1618
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
15401 craig 1619
    <translation>Prancūziškos uždarančiosios dvigubos</translation>
9729 cbradney 1620
  </message>
1621
  <message>
18310 craig 1622
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
9729 cbradney 1623
    <source>Low Single Comma</source>
1624
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
15401 craig 1625
    <translation>Apatinis atidarantysis apostrofas</translation>
9729 cbradney 1626
  </message>
1627
  <message>
18310 craig 1628
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
9729 cbradney 1629
    <source>Low Double Comma</source>
1630
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
15401 craig 1631
    <translation>Lietuviškos atidarančiosios</translation>
9729 cbradney 1632
  </message>
1633
  <message>
18310 craig 1634
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
9729 cbradney 1635
    <source>CJK Single Left</source>
1636
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
15401 craig 1637
    <translation>CJK atidarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1638
  </message>
1639
  <message>
18310 craig 1640
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
9729 cbradney 1641
    <source>CJK Single Right</source>
1642
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
15401 craig 1643
    <translation>CJK uždarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1644
  </message>
1645
  <message>
18310 craig 1646
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
9729 cbradney 1647
    <source>CJK Double Left</source>
1648
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
15401 craig 1649
    <translation>CJK atidarančioji dviguba</translation>
9729 cbradney 1650
  </message>
1651
  <message>
18310 craig 1652
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
9729 cbradney 1653
    <source>CJK Double Right</source>
1654
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
15401 craig 1655
    <translation>CJK uždarančioji dviguba</translation>
9729 cbradney 1656
  </message>
10132 cbradney 1657
  <message>
18310 craig 1658
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
10132 cbradney 1659
    <source>&amp;400%</source>
15401 craig 1660
    <translation>&amp;400%</translation>
10132 cbradney 1661
  </message>
10842 cbradney 1662
  <message>
18310 craig 1663
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
10842 cbradney 1664
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
15401 craig 1665
    <translation>Įterpti &amp;teksto rėmelį</translation>
10842 cbradney 1666
  </message>
1667
  <message>
18310 craig 1668
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
10842 cbradney 1669
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
15401 craig 1670
    <translation>Įterpti &amp;paveikslo rėmelį</translation>
10842 cbradney 1671
  </message>
1672
  <message>
18310 craig 1673
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
10842 cbradney 1674
    <source>Insert T&amp;able</source>
15401 craig 1675
    <translation>Įterpti &amp;lentelę</translation>
10842 cbradney 1676
  </message>
1677
  <message>
18310 craig 1678
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
10842 cbradney 1679
    <source>Insert &amp;Shape</source>
15401 craig 1680
    <translation>Įterpti &amp;figūrą</translation>
10842 cbradney 1681
  </message>
1682
  <message>
18310 craig 1683
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
10842 cbradney 1684
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
15401 craig 1685
    <translation>Įterpti &amp;daugiakampį</translation>
10842 cbradney 1686
  </message>
1687
  <message>
18310 craig 1688
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
10842 cbradney 1689
    <source>Insert &amp;Line</source>
15401 craig 1690
    <translation>Įterpti l&amp;iniją</translation>
10842 cbradney 1691
  </message>
1692
  <message>
18310 craig 1693
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
10842 cbradney 1694
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
15401 craig 1695
    <translation>Įterpti &amp;Bezjė kreivę</translation>
10842 cbradney 1696
  </message>
1697
  <message>
18310 craig 1698
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
10842 cbradney 1699
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
15401 craig 1700
    <translation>Įterpti &amp;ranka brėžtą liniją</translation>
10842 cbradney 1701
  </message>
1702
  <message>
18310 craig 1703
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
10842 cbradney 1704
    <source>Scribus Homepage</source>
15401 craig 1705
    <translation>„Scribus“ interneto svetainė</translation>
10842 cbradney 1706
  </message>
1707
  <message>
18310 craig 1708
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
10842 cbradney 1709
    <source>Scribus Online Documentation</source>
15401 craig 1710
    <translation>„Scribus“ dokumentacija internete</translation>
10842 cbradney 1711
  </message>
1712
  <message>
18310 craig 1713
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
10842 cbradney 1714
    <source>Scribus Wiki</source>
15401 craig 1715
    <translation>„Scribus“ vikio žinynas</translation>
10842 cbradney 1716
  </message>
1717
  <message>
18310 craig 1718
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
10842 cbradney 1719
    <source>Getting Started with Scribus</source>
15401 craig 1720
    <translation>Darbo su „Scribus“ pradžia</translation>
10842 cbradney 1721
  </message>
11652 cbradney 1722
  <message>
18310 craig 1723
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
11652 cbradney 1724
    <source>Show Context Menu</source>
15401 craig 1725
    <translation>Rodyti kontekstinį meniu</translation>
11652 cbradney 1726
  </message>
1727
  <message>
18310 craig 1728
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
11652 cbradney 1729
    <source>&amp;Manage Images</source>
15401 craig 1730
    <translation>&amp;Tvarkyti paveikslus</translation>
11652 cbradney 1731
  </message>
1732
  <message>
18310 craig 1733
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
11652 cbradney 1734
    <source>&amp;About Plugins</source>
15427 craig 1735
    <translation>&amp;Apie papildinius</translation>
11652 cbradney 1736
  </message>
1737
  <message>
18310 craig 1738
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
12281 cbradney 1739
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
15401 craig 1740
    <translation>Įterpti unikodo simbolio pradžios seką</translation>
11652 cbradney 1741
  </message>
1742
  <message>
18310 craig 1743
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
12281 cbradney 1744
    <source>Get Vector File...</source>
15401 craig 1745
    <translation>Importuoti vektorinį failą...</translation>
11652 cbradney 1746
  </message>
12281 cbradney 1747
  <message>
18310 craig 1748
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
12281 cbradney 1749
    <source>Advanced Select All...</source>
15401 craig 1750
    <translation>Pažymėti pagal kriterijus...</translation>
12281 cbradney 1751
  </message>
1752
  <message>
18310 craig 1753
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
12281 cbradney 1754
    <source>Edit Source...</source>
15401 craig 1755
    <translation>Taisyti šaltinį...</translation>
12281 cbradney 1756
  </message>
1757
  <message>
18310 craig 1758
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
12281 cbradney 1759
    <source>Replace Colors...</source>
15401 craig 1760
    <translation>Keisti spalvas...</translation>
12281 cbradney 1761
  </message>
1762
  <message>
18310 craig 1763
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
12281 cbradney 1764
    <source>Rulers Relative to Page</source>
15401 craig 1765
    <translation>Liniuotės susietos su puslapiu</translation>
12281 cbradney 1766
  </message>
1767
  <message>
18310 craig 1768
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
12281 cbradney 1769
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
15401 craig 1770
    <translation>Įterpti &amp;vizualizavimo rėmelį</translation>
12281 cbradney 1771
  </message>
1772
  <message>
18310 craig 1773
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
12281 cbradney 1774
    <source>Check for Updates</source>
15401 craig 1775
    <translation>Ieškoti programos atnaujinimų</translation>
12281 cbradney 1776
  </message>
1777
  <message>
18310 craig 1778
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
12281 cbradney 1779
    <source>Number of Pages</source>
15401 craig 1780
    <translation>Puslapių skaičius</translation>
12281 cbradney 1781
  </message>
12612 cbradney 1782
  <message>
18310 craig 1783
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
12612 cbradney 1784
    <source>Adjust Image to Frame</source>
15401 craig 1785
    <translation>Pritaikyti paveikslo mastelį prie rėmelio</translation>
12612 cbradney 1786
  </message>
12918 cbradney 1787
  <message>
18310 craig 1788
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
1789
    <source>Colors and Fills...</source>
1790
    <translation type="unfinished"></translation>
1791
  </message>
1792
  <message>
1793
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
1794
    <source>Patterns</source>
1795
    <translation type="unfinished">Tekstūros</translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
1798
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
1799
    <source>Inline Items</source>
1800
    <translation type="unfinished"></translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
12937 cbradney 1804
    <source>File</source>
15401 craig 1805
    <translation>Failas</translation>
12937 cbradney 1806
  </message>
1807
  <message>
18310 craig 1808
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
12937 cbradney 1809
    <source>&amp;File</source>
15401 craig 1810
    <translation>&amp;Failas</translation>
12937 cbradney 1811
  </message>
1812
  <message>
18310 craig 1813
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
12937 cbradney 1814
    <source>Edit</source>
15401 craig 1815
    <translation>Taisyti</translation>
12937 cbradney 1816
  </message>
1817
  <message>
18310 craig 1818
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
12937 cbradney 1819
    <source>&amp;Edit</source>
15401 craig 1820
    <translation>&amp;Taisa</translation>
12937 cbradney 1821
  </message>
1822
  <message>
18310 craig 1823
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
12937 cbradney 1824
    <source>Style</source>
15401 craig 1825
    <translation>Stilius</translation>
12937 cbradney 1826
  </message>
1827
  <message>
18310 craig 1828
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
12937 cbradney 1829
    <source>&amp;Style</source>
15401 craig 1830
    <translation>&amp;Stilius</translation>
12937 cbradney 1831
  </message>
1832
  <message>
18310 craig 1833
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
12937 cbradney 1834
    <source>Item</source>
15401 craig 1835
    <translation>Objektas</translation>
12937 cbradney 1836
  </message>
1837
  <message>
18310 craig 1838
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
12937 cbradney 1839
    <source>&amp;Item</source>
15401 craig 1840
    <translation>&amp;Objektas</translation>
12937 cbradney 1841
  </message>
1842
  <message>
18310 craig 1843
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
12937 cbradney 1844
    <source>Insert</source>
15401 craig 1845
    <translation>Įterpimas</translation>
12937 cbradney 1846
  </message>
1847
  <message>
18310 craig 1848
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
12937 cbradney 1849
    <source>I&amp;nsert</source>
15401 craig 1850
    <translation>&amp;Įterpimas</translation>
12937 cbradney 1851
  </message>
1852
  <message>
18310 craig 1853
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
12937 cbradney 1854
    <source>Page</source>
15401 craig 1855
    <translation>Puslapis</translation>
12937 cbradney 1856
  </message>
1857
  <message>
18310 craig 1858
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
12937 cbradney 1859
    <source>&amp;Page</source>
15401 craig 1860
    <translation>&amp;Puslapis</translation>
12937 cbradney 1861
  </message>
1862
  <message>
18310 craig 1863
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
12937 cbradney 1864
    <source>View</source>
15401 craig 1865
    <translation>Rodymas</translation>
12937 cbradney 1866
  </message>
1867
  <message>
18310 craig 1868
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
12937 cbradney 1869
    <source>&amp;View</source>
15401 craig 1870
    <translation>&amp;Rodymas</translation>
12937 cbradney 1871
  </message>
1872
  <message>
18310 craig 1873
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
1874
    <source>Table</source>
1875
    <translation type="unfinished"></translation>
1876
  </message>
1877
  <message>
1878
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
1879
    <source>&amp;Table</source>
1880
    <translation type="unfinished"></translation>
1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
12937 cbradney 1884
    <source>Extras</source>
15401 craig 1885
    <translation>Priemonės</translation>
12937 cbradney 1886
  </message>
1887
  <message>
18310 craig 1888
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
12937 cbradney 1889
    <source>E&amp;xtras</source>
15401 craig 1890
    <translation>Prie&amp;monės</translation>
12937 cbradney 1891
  </message>
1892
  <message>
18310 craig 1893
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
12937 cbradney 1894
    <source>Windows</source>
15401 craig 1895
    <translation>Langai</translation>
12937 cbradney 1896
  </message>
1897
  <message>
18310 craig 1898
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
12937 cbradney 1899
    <source>&amp;Windows</source>
15401 craig 1900
    <translation>&amp;Langai</translation>
12937 cbradney 1901
  </message>
1902
  <message>
18310 craig 1903
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
12937 cbradney 1904
    <source>Help</source>
15401 craig 1905
    <translation>Pagalba</translation>
12937 cbradney 1906
  </message>
1907
  <message>
18310 craig 1908
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
12937 cbradney 1909
    <source>&amp;Help</source>
15401 craig 1910
    <translation>Pa&amp;galba</translation>
12937 cbradney 1911
  </message>
1912
  <message>
18310 craig 1913
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
12937 cbradney 1914
    <source>Plugin Menu Items</source>
15401 craig 1915
    <translation>Papildinių meniu elementai</translation>
12937 cbradney 1916
  </message>
1917
  <message>
18310 craig 1918
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
12937 cbradney 1919
    <source>Others</source>
15401 craig 1920
    <translation>Kiti</translation>
12937 cbradney 1921
  </message>
1922
  <message>
18310 craig 1923
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
12937 cbradney 1924
    <source>Unicode Characters</source>
15401 craig 1925
    <translation>Unikodo rašmenys</translation>
12937 cbradney 1926
  </message>
13027 cbradney 1927
  <message>
18310 craig 1928
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
13027 cbradney 1929
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
15401 craig 1930
    <translation>Perkėlimo/Mastelio pakeitimo reikšmės indikatorius</translation>
13027 cbradney 1931
  </message>
13279 cbradney 1932
  <message>
18310 craig 1933
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
13279 cbradney 1934
    <source>New &amp;from Template...</source>
15401 craig 1935
    <translation>Naujas &amp;šablono pagrindu...</translation>
13279 cbradney 1936
  </message>
418 Franz 1937
</context>
1938
<context>
12612 cbradney 1939
  <name>AdjustCmsDialog</name>
1940
  <message>
15402 craig 1941
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 1942
    <source>CMS Settings</source>
15401 craig 1943
    <translation>CMS nuostatos</translation>
12612 cbradney 1944
  </message>
1945
</context>
1946
<context>
418 Franz 1947
  <name>Align</name>
1948
  <message>
1949
    <source>Distribute/Align</source>
15401 craig 1950
    <translation type="obsolete">Lygiuoti/Išdėstyti</translation>
418 Franz 1951
  </message>
1952
  <message>
1953
    <source>Align</source>
3064 cbradney 1954
    <translation type="obsolete">Lygiuoti</translation>
418 Franz 1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 1958
    <translation type="obsolete">Horizontaliai</translation>
418 Franz 1959
  </message>
1960
  <message>
1961
    <source>Left Sides</source>
15401 craig 1962
    <translation type="obsolete">Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
418 Franz 1963
  </message>
1964
  <message>
1965
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 1966
    <translation type="obsolete">Vidurinis</translation>
418 Franz 1967
  </message>
1968
  <message>
1969
    <source>Right Sides</source>
15401 craig 1970
    <translation type="obsolete">Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
418 Franz 1971
  </message>
1972
  <message>
3064 cbradney 1973
    <source>Vertical</source>
1974
    <translation type="obsolete">Vertikaliai</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>Top Sides</source>
15401 craig 1978
    <translation type="obsolete">Pagal viršus</translation>
3064 cbradney 1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>Bottom Sides</source>
15401 craig 1982
    <translation type="obsolete">Pagal apačias</translation>
3064 cbradney 1983
  </message>
1984
</context>
1985
<context>
9729 cbradney 1986
  <name>AlignDistribute</name>
3064 cbradney 1987
  <message>
17184 craig 1988
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
1989
    <source>DockWidget</source>
1990
    <translation type="unfinished"></translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
3064 cbradney 1994
    <source>Align</source>
15401 craig 1995
    <translation>Lygiuoti</translation>
3064 cbradney 1996
  </message>
1997
  <message>
17184 craig 1998
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
6530 cbradney 1999
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
15427 craig 2000
    <translation>&amp;Parinktos kreiptinės:</translation>
6530 cbradney 2001
  </message>
2002
  <message>
17184 craig 2003
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
6530 cbradney 2004
    <source>&amp;Relative To:</source>
15401 craig 2005
    <translation>Atsi&amp;žvelgiant į:</translation>
6530 cbradney 2006
  </message>
2007
  <message>
17184 craig 2008
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
15243 cbradney 2009
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
15401 craig 2010
    <translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
15243 cbradney 2011
  </message>
2012
  <message>
17184 craig 2013
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
2014
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
2015
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
2016
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
2017
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
2018
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
2019
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
2020
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
2021
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
2022
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
2023
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
2024
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
2025
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
2026
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
2027
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
2028
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
2029
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
2030
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
2031
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
2032
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
2033
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
2034
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
2035
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
2036
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
2037
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
2038
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
2039
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
2040
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
6530 cbradney 2041
    <source>...</source>
15401 craig 2042
    <translation>...</translation>
6530 cbradney 2043
  </message>
2044
  <message>
17184 craig 2045
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
6530 cbradney 2046
    <source>Distribute</source>
15401 craig 2047
    <translation>Išdėstyti</translation>
6530 cbradney 2048
  </message>
2049
  <message>
17184 craig 2050
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
6530 cbradney 2051
    <source>&amp;Distance:</source>
15401 craig 2052
    <translation>&amp;Atstumas:</translation>
6530 cbradney 2053
  </message>
14474 cbradney 2054
  <message>
17184 craig 2055
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
15243 cbradney 2056
    <source>Reverse Distribution</source>
15401 craig 2057
    <translation>Atvirkštinis išdėstymas</translation>
15243 cbradney 2058
  </message>
15402 craig 2059
  <message>
17184 craig 2060
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
15402 craig 2061
    <source>Swap</source>
15427 craig 2062
    <translation>Mainai</translation>
15402 craig 2063
  </message>
6530 cbradney 2064
</context>
2065
<context>
9729 cbradney 2066
  <name>AlignDistributeBase</name>
2067
  <message>
2068
    <source>Align</source>
2069
    <translation type="obsolete">Lygiuoti</translation>
2070
  </message>
2071
</context>
2072
<context>
6530 cbradney 2073
  <name>AlignDistributePalette</name>
2074
  <message>
18310 craig 2075
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
6530 cbradney 2076
    <source>Align and Distribute</source>
15401 craig 2077
    <translation>Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
6530 cbradney 2078
  </message>
2079
  <message>
18310 craig 2080
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
6530 cbradney 2081
    <source>Align</source>
15401 craig 2082
    <translation>Lygiuoti</translation>
6530 cbradney 2083
  </message>
2084
  <message>
18310 craig 2085
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3064 cbradney 2086
    <source>&amp;Relative to:</source>
15401 craig 2087
    <translation>&amp;Susijęs su:</translation>
418 Franz 2088
  </message>
2089
  <message>
18310 craig 2090
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3064 cbradney 2091
    <source>First Selected</source>
15401 craig 2092
    <translation>Pirmasis pažymėtas</translation>
418 Franz 2093
  </message>
2094
  <message>
18310 craig 2095
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
3064 cbradney 2096
    <source>Last Selected</source>
15401 craig 2097
    <translation>Paskutinis pažymėtas</translation>
418 Franz 2098
  </message>
2099
  <message>
18310 craig 2100
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3064 cbradney 2101
    <source>Page</source>
15401 craig 2102
    <translation>Puslapis</translation>
3064 cbradney 2103
  </message>
2104
  <message>
18310 craig 2105
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
3064 cbradney 2106
    <source>Margins</source>
15401 craig 2107
    <translation>Paraštės</translation>
418 Franz 2108
  </message>
2109
  <message>
18310 craig 2110
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
3064 cbradney 2111
    <source>Guide</source>
15427 craig 2112
    <translation>Kreiptinė</translation>
418 Franz 2113
  </message>
2114
  <message>
18310 craig 2115
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
3064 cbradney 2116
    <source>Selection</source>
15401 craig 2117
    <translation>Pažymėtieji</translation>
418 Franz 2118
  </message>
2119
  <message>
18310 craig 2120
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
15243 cbradney 2121
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
15401 craig 2122
    <translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
15243 cbradney 2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
16565 craig 2126
    <translation type="obsolete">Perkėlimas (išlaikant dydį)</translation>
15243 cbradney 2127
  </message>
2128
  <message>
2129
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
16565 craig 2130
    <translation type="obsolete">Dydžio keitimas (nekeičiant priešingos pusės)</translation>
15243 cbradney 2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
16565 craig 2134
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Vienos objekto pusės lygiavimas:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet keiskite tik vieno krašto padėti, kita keisis atitinkamai (nekeiskite esamų objekto matmenų), arba &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nurodykite fiksuoti kitą pusę (užuot perkėlę objektą, keiskite jo dydį) jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
15243 cbradney 2135
  </message>
2136
  <message>
18310 craig 2137
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
7508 cbradney 2138
    <source>Align bottoms</source>
15401 craig 2139
    <translation>Lygiuoti apačias</translation>
418 Franz 2140
  </message>
2141
  <message>
18310 craig 2142
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
7508 cbradney 2143
    <source>Align right sides</source>
15401 craig 2144
    <translation>Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
418 Franz 2145
  </message>
2146
  <message>
18310 craig 2147
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
7508 cbradney 2148
    <source>Center on vertical axis</source>
15401 craig 2149
    <translation>Centruoti vertikalios ašies atžvilgiu</translation>
418 Franz 2150
  </message>
2151
  <message>
18310 craig 2152
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
7508 cbradney 2153
    <source>Align left sides</source>
15401 craig 2154
    <translation>Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
418 Franz 2155
  </message>
2156
  <message>
18310 craig 2157
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
7508 cbradney 2158
    <source>Center on horizontal axis</source>
15401 craig 2159
    <translation>Centruoti horizontalios ašies atžvilgiu</translation>
418 Franz 2160
  </message>
2161
  <message>
18310 craig 2162
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
7508 cbradney 2163
    <source>Align tops</source>
15401 craig 2164
    <translation>Lygiuoti pagal viršų</translation>
418 Franz 2165
  </message>
2166
  <message>
18310 craig 2167
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
7508 cbradney 2168
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
15427 craig 2169
    <translation>&amp;Parinkos kreiptinės:</translation>
418 Franz 2170
  </message>
2171
  <message>
18310 craig 2172
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
7508 cbradney 2173
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
15401 craig 2174
    <translation>Išdėstyti taip, kad dešinieji objektų kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
418 Franz 2175
  </message>
2176
  <message>
18310 craig 2177
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
7508 cbradney 2178
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
15401 craig 2179
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų apačios būtų nutolusios vienodai</translation>
418 Franz 2180
  </message>
3064 cbradney 2181
  <message>
18310 craig 2182
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
7508 cbradney 2183
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
15401 craig 2184
    <translation>Išdėstyti horizontaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
3064 cbradney 2185
  </message>
2186
  <message>
18310 craig 2187
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
7508 cbradney 2188
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
15401 craig 2189
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų kairieji kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
3064 cbradney 2190
  </message>
2191
  <message>
18310 craig 2192
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
7508 cbradney 2193
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
15401 craig 2194
    <translation>Išdėstyti vertikaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
3064 cbradney 2195
  </message>
2196
  <message>
18310 craig 2197
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
7508 cbradney 2198
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
15401 craig 2199
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų viršūs būtų nutolę vienodai</translation>
3064 cbradney 2200
  </message>
2201
  <message>
18310 craig 2202
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
7508 cbradney 2203
    <source>&amp;Distance:</source>
15401 craig 2204
    <translation>&amp;Atstumas:</translation>
3064 cbradney 2205
  </message>
2206
  <message>
18310 craig 2207
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
7508 cbradney 2208
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
15401 craig 2209
    <translation>Išdėstyti objektus nurodytu atstumu vienas nuo kito</translation>
3064 cbradney 2210
  </message>
2211
  <message>
18310 craig 2212
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
15243 cbradney 2213
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
15401 craig 2214
    <translation>Išdėstydami objektus vienodais atstumais vienas nuo kito, pakeiskite objektų eilės tvarką priešinga</translation>
15243 cbradney 2215
  </message>
2216
  <message>
18310 craig 2217
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
7508 cbradney 2218
    <source>None Selected</source>
15401 craig 2219
    <translation>Nėra pažymėtų</translation>
3064 cbradney 2220
  </message>
2221
  <message>
18310 craig 2222
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
15402 craig 2223
    <source>Swap items to the left</source>
15427 craig 2224
    <translation>Sukeisti objektus kairėje</translation>
15402 craig 2225
  </message>
2226
  <message>
18310 craig 2227
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
15402 craig 2228
    <source>Swap items to the right</source>
15427 craig 2229
    <translation>Sukeisti objektus dešinėje</translation>
15402 craig 2230
  </message>
2231
  <message>
7508 cbradney 2232
    <source>Warning</source>
2233
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
3064 cbradney 2234
  </message>
2235
  <message>
18310 craig 2236
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
7508 cbradney 2237
    <source>Y: %1%2</source>
15401 craig 2238
    <translation>Y: %1%2</translation>
3064 cbradney 2239
  </message>
2240
  <message>
18310 craig 2241
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
7508 cbradney 2242
    <source>X: %1%2</source>
15401 craig 2243
    <translation>X: %1%2</translation>
3064 cbradney 2244
  </message>
2245
  <message>
18310 craig 2246
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
7508 cbradney 2247
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
15401 craig 2248
    <translation>Lygiuoti dešiniuosius objektų kraštus pagal kairįjį prieraišo kraštą</translation>
3064 cbradney 2249
  </message>
2250
  <message>
18310 craig 2251
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
16565 craig 2252
    <source>Move</source>
16752 jghali 2253
    <translation>Perkelti</translation>
16565 craig 2254
  </message>
2255
  <message>
18310 craig 2256
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
16565 craig 2257
    <source>Resize</source>
16752 jghali 2258
    <translation>Keisti dydį</translation>
16565 craig 2259
  </message>
2260
  <message>
18310 craig 2261
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
16565 craig 2262
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
16752 jghali 2263
    <translation>&lt;qt&gt;Lygiuojant pagal vieną kraštą:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet pertvarkoma ir kita pusė (išlaikant nepakeistą elemento aukštį ir plotį)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Išlaikoma nepakeista kita pusė (net keičiamas elemento aukštis ir plotis) , jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
16565 craig 2264
  </message>
2265
  <message>
18310 craig 2266
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
7508 cbradney 2267
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
15401 craig 2268
    <translation>Lygiuoti kairiuosius objektų kraštus pagal dešinįjį prieraišo kraštą</translation>
3064 cbradney 2269
  </message>
2270
  <message>
18310 craig 2271
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
7508 cbradney 2272
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
15401 craig 2273
    <translation>Lygiuoti objektų viršų pagal prieraišo apačią</translation>
3064 cbradney 2274
  </message>
2275
  <message>
18310 craig 2276
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
7508 cbradney 2277
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
15401 craig 2278
    <translation>Lygiuoti objektų apačias pagal prieraišo viršų</translation>
3064 cbradney 2279
  </message>
2280
  <message>
18310 craig 2281
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
7508 cbradney 2282
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
16752 jghali 2283
    <translation>Suvienodinti horizontalius tarpelius objektų</translation>
3064 cbradney 2284
  </message>
2285
  <message>
18310 craig 2286
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
7508 cbradney 2287
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
16752 jghali 2288
    <translation>Horizontalius tarpelius tarp objektų padaryti nurodyto dydžio</translation>
3064 cbradney 2289
  </message>
2290
  <message>
18310 craig 2291
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
7508 cbradney 2292
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
16752 jghali 2293
    <translation>Išdėstyti vertikaliai vienodu atstumu tarp objektų</translation>
3064 cbradney 2294
  </message>
2295
  <message>
18310 craig 2296
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
7508 cbradney 2297
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
15401 craig 2298
    <translation>Išdėstyti vertikaliai nurodytu atstumu tarp objektų</translation>
3064 cbradney 2299
  </message>
6530 cbradney 2300
  <message>
18310 craig 2301
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
7508 cbradney 2302
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
16752 jghali 2303
    <translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad tarpeliai tarp jų ir lapo krašto būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2304
  </message>
2305
  <message>
18310 craig 2306
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
7508 cbradney 2307
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
15401 craig 2308
    <translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir viršutinės ir apatinės lapo paraščių būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2309
  </message>
2310
  <message>
18310 craig 2311
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
7508 cbradney 2312
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
16752 jghali 2313
    <translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad tarpeliai tarp jų ir lapo paraščių būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2314
  </message>
2315
  <message>
18310 craig 2316
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
7508 cbradney 2317
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
16752 jghali 2318
    <translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad tarpeliai tarp jų ir lapo viršaus ir apačios būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2319
  </message>
7716 cbradney 2320
  <message>
18310 craig 2321
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
7716 cbradney 2322
    <source>Distribute</source>
15401 craig 2323
    <translation>Išdėstyti</translation>
7716 cbradney 2324
  </message>
12281 cbradney 2325
  <message>
18310 craig 2326
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
12281 cbradney 2327
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
15427 craig 2328
    <translation>&lt;qt&gt;Lygiuoti pagal:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pirmą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Antrą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinį puslapį&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinio puslapio paraštese&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kreiptinę&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pažymėtą dalį&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
12281 cbradney 2329
  </message>
2330
  <message>
18310 craig 2331
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
12281 cbradney 2332
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
15427 craig 2333
    <translation>Kreiptinės, pagal kurią lygiuoti, padėtis</translation>
12281 cbradney 2334
  </message>
418 Franz 2335
</context>
2336
<context>
2337
  <name>AlignSelect</name>
2338
  <message>
15402 craig 2339
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
418 Franz 2340
    <source>Align Text Left</source>
15401 craig 2341
    <translation>Kairioji teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2342
  </message>
2343
  <message>
15402 craig 2344
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
418 Franz 2345
    <source>Align Text Right</source>
15401 craig 2346
    <translation>Dešinioji teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2347
  </message>
2348
  <message>
15402 craig 2349
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
418 Franz 2350
    <source>Align Text Center</source>
15401 craig 2351
    <translation>Centrinė teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2352
  </message>
2353
  <message>
15402 craig 2354
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
418 Franz 2355
    <source>Align Text Justified</source>
15401 craig 2356
    <translation>Abipusė teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2357
  </message>
2358
  <message>
15402 craig 2359
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
418 Franz 2360
    <source>Align Text Forced Justified</source>
15401 craig 2361
    <translation>Griežtoji abipusė lygiuotė</translation>
418 Franz 2362
  </message>
2363
</context>
2364
<context>
2365
  <name>Annot</name>
2366
  <message>
2367
    <source>Field Properties</source>
17184 craig 2368
    <translation type="obsolete">Lauko ypatybės</translation>
418 Franz 2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <source>Type:</source>
17184 craig 2372
    <translation type="obsolete">Tipas:</translation>
418 Franz 2373
  </message>
2374
  <message>
2375
    <source>Button</source>
17184 craig 2376
    <translation type="obsolete">Mygtukas</translation>
418 Franz 2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <source>Text Field</source>
17184 craig 2380
    <translation type="obsolete">Teksto laukas</translation>
418 Franz 2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source>Check Box</source>
17184 craig 2384
    <translation type="obsolete">Žymimasis langelis</translation>
418 Franz 2385
  </message>
2386
  <message>
2387
    <source>Combo Box</source>
17184 craig 2388
    <translation type="obsolete">Parinkties akutė</translation>
418 Franz 2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>List Box</source>
17184 craig 2392
    <translation type="obsolete">Sąrašo langelis</translation>
418 Franz 2393
  </message>
2394
  <message>
2395
    <source>Properties</source>
17184 craig 2396
    <translation type="obsolete">Ypatybės</translation>
418 Franz 2397
  </message>
2398
  <message>
2399
    <source>Name:</source>
17184 craig 2400
    <translation type="obsolete">Pavadinimas:</translation>
418 Franz 2401
  </message>
2402
  <message>
2403
    <source>Tool-Tip:</source>
15402 craig 2404
    <translation type="obsolete">Įrankio paaiškinimas:</translation>
418 Franz 2405
  </message>
2406
  <message>
2407
    <source>Text</source>
17184 craig 2408
    <translation type="obsolete">Tekstas</translation>
418 Franz 2409
  </message>
2410
  <message>
2411
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
17184 craig 2412
    <translation type="obsolete">„PDF 1.3“ skirtas šriftas:</translation>
418 Franz 2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>Border</source>
17184 craig 2416
    <translation type="obsolete">Įrėminimas</translation>
418 Franz 2417
  </message>
2418
  <message>
2419
    <source>Color:</source>
17184 craig 2420
    <translation type="obsolete">Spalva:</translation>
418 Franz 2421
  </message>
2422
  <message>
2423
    <source>None</source>
17184 craig 2424
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
418 Franz 2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <source>Width:</source>
17184 craig 2428
    <translation type="obsolete">Plotis:</translation>
418 Franz 2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>Thin</source>
17184 craig 2432
    <translation type="obsolete">Plonas</translation>
418 Franz 2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>Normal</source>
17184 craig 2436
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
418 Franz 2437
  </message>
2438
  <message>
2439
    <source>Wide</source>
17184 craig 2440
    <translation type="obsolete">Platus</translation>
418 Franz 2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>Style:</source>
17184 craig 2444
    <translation type="obsolete">Stilius:</translation>
418 Franz 2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source>Solid</source>
17184 craig 2448
    <translation type="obsolete">Ryškus</translation>
418 Franz 2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <source>Dashed</source>
17184 craig 2452
    <translation type="obsolete">Punktyrinis</translation>
418 Franz 2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <source>Underline</source>
17184 craig 2456
    <translation type="obsolete">Pabrauktas</translation>
418 Franz 2457
  </message>
2458
  <message>
2459
    <source>Beveled</source>
17184 craig 2460
    <translation type="obsolete">Įkypas</translation>
418 Franz 2461
  </message>
2462
  <message>
2463
    <source>Inset</source>
17184 craig 2464
    <translation type="obsolete">Įklija</translation>
418 Franz 2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>Other</source>
17184 craig 2468
    <translation type="obsolete">Kita</translation>
418 Franz 2469
  </message>
2470
  <message>
2471
    <source>Read Only</source>
17184 craig 2472
    <translation type="obsolete">Tik skaitymui</translation>
418 Franz 2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>Required</source>
17184 craig 2476
    <translation type="obsolete">Būtinas</translation>
418 Franz 2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
15402 craig 2480
    <translation type="obsolete">Neeksportuoti reikšmės</translation>
418 Franz 2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>Visibility:</source>
17184 craig 2484
    <translation type="obsolete">Matomumas:</translation>
418 Franz 2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>Visible</source>
17184 craig 2488
    <translation type="obsolete">Matomas</translation>
418 Franz 2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <source>Hidden</source>
17184 craig 2492
    <translation type="obsolete">Paslėptas</translation>
418 Franz 2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>No Print</source>
17184 craig 2496
    <translation type="obsolete">Nespausdinti</translation>
418 Franz 2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>No View</source>
17184 craig 2500
    <translation type="obsolete">Nerodyti</translation>
418 Franz 2501
  </message>
2502
  <message>
2503
    <source>Appearance</source>
17184 craig 2504
    <translation type="obsolete">Išvaizda</translation>
418 Franz 2505
  </message>
2506
  <message>
2507
    <source>Text for Button Down</source>
17184 craig 2508
    <translation type="obsolete">Mygtuko žemyn tekstas</translation>
418 Franz 2509
  </message>
2510
  <message>
2511
    <source>Text for Roll Over</source>
17184 craig 2512
    <translation type="obsolete">Išskleidžiamojo sąrašo tekstas</translation>
418 Franz 2513
  </message>
2514
  <message>
2515
    <source>Icons</source>
17184 craig 2516
    <translation type="obsolete">Piktogramos</translation>
418 Franz 2517
  </message>
2518
  <message>
2519
    <source>Use Icons</source>
17184 craig 2520
    <translation type="obsolete">Naudoti piktogramas</translation>
418 Franz 2521
  </message>
2522
  <message>
2523
    <source>Remove</source>
17184 craig 2524
    <translation type="obsolete">Pašalinti</translation>
418 Franz 2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <source>Pressed</source>
17184 craig 2528
    <translation type="obsolete">Nuspaustas</translation>
418 Franz 2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>Roll Over</source>
17184 craig 2532
    <translation type="obsolete">Išskleisti</translation>
418 Franz 2533
  </message>
2534
  <message>
2535
    <source>Icon Placement...</source>
17184 craig 2536
    <translation type="obsolete">Piktogramos padėjimas...</translation>
418 Franz 2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>Highlight</source>
17184 craig 2540
    <translation type="obsolete">Paryškinti</translation>
418 Franz 2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>Invert</source>
17184 craig 2544
    <translation type="obsolete">Invertuoti</translation>
418 Franz 2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <source>Outlined</source>
17184 craig 2548
    <translation type="obsolete">Sukontūrintas</translation>
418 Franz 2549
  </message>
2550
  <message>
2551
    <source>Push</source>
17184 craig 2552
    <translation type="obsolete">Spausti</translation>
418 Franz 2553
  </message>
2554
  <message>
2555
    <source>Multi-Line</source>
17184 craig 2556
    <translation type="obsolete">Daugiaeilutis</translation>
418 Franz 2557
  </message>
2558
  <message>
2559
    <source>Password</source>
17184 craig 2560
    <translation type="obsolete">Slaptažodis</translation>
418 Franz 2561
  </message>
2562
  <message>
2563
    <source>Limit of</source>
17184 craig 2564
    <translation type="obsolete">Ribojamas</translation>
418 Franz 2565
  </message>
2566
  <message>
2567
    <source>Characters</source>
17184 craig 2568
    <translation type="obsolete">Rašmenys</translation>
418 Franz 2569
  </message>
2570
  <message>
2571
    <source>Do Not Scroll</source>
17184 craig 2572
    <translation type="obsolete">Neslinkti</translation>
418 Franz 2573
  </message>
2574
  <message>
2575
    <source>Do Not Spell Check</source>
17184 craig 2576
    <translation type="obsolete">Netikrinti rašybos</translation>
418 Franz 2577
  </message>
2578
  <message>
2579
    <source>Check Style:</source>
17184 craig 2580
    <translation type="obsolete">Žymelės tipas:</translation>
418 Franz 2581
  </message>
2582
  <message>
2583
    <source>Check</source>
17184 craig 2584
    <translation type="obsolete">Žymėti</translation>
418 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>Cross</source>
17184 craig 2588
    <translation type="obsolete">Kryželis</translation>
418 Franz 2589
  </message>
2590
  <message>
2591
    <source>Diamond</source>
17184 craig 2592
    <translation type="obsolete">Rombas</translation>
418 Franz 2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>Circle</source>
17184 craig 2596
    <translation type="obsolete">Apskritimas</translation>
418 Franz 2597
  </message>
2598
  <message>
2599
    <source>Star</source>
17184 craig 2600
    <translation type="obsolete">Žvaigždė</translation>
418 Franz 2601
  </message>
2602
  <message>
2603
    <source>Square</source>
17184 craig 2604
    <translation type="obsolete">Kvadratas</translation>
418 Franz 2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <source>Default is Checked</source>
17184 craig 2608
    <translation type="obsolete">Numatytuoju atveju – pažymėtas</translation>
418 Franz 2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <source>Editable</source>
17184 craig 2612
    <translation type="obsolete">Leidžiamas taisyti</translation>
418 Franz 2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>Options</source>
17184 craig 2616
    <translation type="obsolete">Parinktys</translation>
418 Franz 2617
  </message>
2618
  <message>
2619
    <source>Java Script</source>
15402 craig 2620
    <translation type="obsolete">„Java Script“</translation>
418 Franz 2621
  </message>
2622
  <message>
2623
    <source>Go To</source>
17184 craig 2624
    <translation type="obsolete">Eiti į</translation>
418 Franz 2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <source>Submit Form</source>
17184 craig 2628
    <translation type="obsolete">Perduoti formą</translation>
418 Franz 2629
  </message>
2630
  <message>
2631
    <source>Reset Form</source>
17184 craig 2632
    <translation type="obsolete">Formą gražinti į pradinę būseną</translation>
418 Franz 2633
  </message>
2634
  <message>
2635
    <source>Import Data</source>
17184 craig 2636
    <translation type="obsolete">Importuoti duomenis</translation>
418 Franz 2637
  </message>
2638
  <message>
2639
    <source>Event:</source>
17184 craig 2640
    <translation type="obsolete">Įvykis:</translation>
418 Franz 2641
  </message>
2642
  <message>
2643
    <source>Mouse Up</source>
17184 craig 2644
    <translation type="obsolete">Pelė aukštyn</translation>
418 Franz 2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>Mouse Down</source>
17184 craig 2648
    <translation type="obsolete">Pelė žemyn</translation>
418 Franz 2649
  </message>
2650
  <message>
2651
    <source>Mouse Enter</source>
17184 craig 2652
    <translation type="obsolete">Pelės „Įvesties“ klavišas</translation>
418 Franz 2653
  </message>
2654
  <message>
2655
    <source>Mouse Exit</source>
17184 craig 2656
    <translation type="obsolete">Pelės „Išėjimo“ komanda</translation>
418 Franz 2657
  </message>
2658
  <message>
2659
    <source>On Focus</source>
17184 craig 2660
    <translation type="obsolete">Akiratyje (On Focus)</translation>
418 Franz 2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>On Blur</source>
17184 craig 2664
    <translation type="obsolete">Išnykus (On Blur)</translation>
418 Franz 2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>Script:</source>
17184 craig 2668
    <translation type="obsolete">Skriptas:</translation>
418 Franz 2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>Edit...</source>
17184 craig 2672
    <translation type="obsolete">Taisyti...</translation>
418 Franz 2673
  </message>
2674
  <message>
2675
    <source>Submit to URL:</source>
17184 craig 2676
    <translation type="obsolete">Perduoti šiuo adresu (URL):</translation>
418 Franz 2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>Submit Data as HTML</source>
15401 craig 2680
    <translation type="obsolete">Pateikti duomenis kaip HTML</translation>
418 Franz 2681
  </message>
2682
  <message>
2683
    <source>Import Data from:</source>
17184 craig 2684
    <translation type="obsolete">Importuoti duomenis iš:</translation>
418 Franz 2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>Destination</source>
17184 craig 2688
    <translation type="obsolete">Paskirtis</translation>
418 Franz 2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>To File:</source>
17184 craig 2692
    <translation type="obsolete">Į failą:</translation>
418 Franz 2693
  </message>
2694
  <message>
2695
    <source>Change...</source>
17184 craig 2696
    <translation type="obsolete">Keisti...</translation>
418 Franz 2697
  </message>
2698
  <message>
2699
    <source>Page:</source>
17184 craig 2700
    <translation type="obsolete">Puslapis:</translation>
418 Franz 2701
  </message>
2702
  <message>
2703
    <source>X-Pos:</source>
17184 craig 2704
    <translation type="obsolete">X koord.:</translation>
418 Franz 2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source> pt</source>
17184 craig 2708
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
418 Franz 2709
  </message>
2710
  <message>
2711
    <source>Y-Pos:</source>
17184 craig 2712
    <translation type="obsolete">Y koord.:</translation>
418 Franz 2713
  </message>
2714
  <message>
2715
    <source>Action</source>
17184 craig 2716
    <translation type="obsolete">Veiksmas</translation>
418 Franz 2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>Field is formatted as:</source>
17184 craig 2720
    <translation type="obsolete">Laukas suformatuotas kaip:</translation>
418 Franz 2721
  </message>
2722
  <message>
2723
    <source>Plain</source>
17184 craig 2724
    <translation type="obsolete">Paprastas</translation>
418 Franz 2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>Number</source>
17184 craig 2728
    <translation type="obsolete">Skaičius</translation>
418 Franz 2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>Percentage</source>
17184 craig 2732
    <translation type="obsolete">Procentai</translation>
418 Franz 2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Date</source>
17184 craig 2736
    <translation type="obsolete">Data</translation>
418 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>Time</source>
17184 craig 2740
    <translation type="obsolete">Laikas</translation>
418 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Custom</source>
17184 craig 2744
    <translation type="obsolete">Individualus</translation>
418 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Number Format</source>
17184 craig 2748
    <translation type="obsolete">Skaičiaus formatas</translation>
418 Franz 2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Decimals:</source>
17184 craig 2752
    <translation type="obsolete">Dešimtainės dalys:</translation>
418 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Use Currency Symbol</source>
17184 craig 2756
    <translation type="obsolete">Naudoti valiutos ženklą</translation>
418 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
17184 craig 2760
    <translation type="obsolete">Valiutos ženklas pradžioje</translation>
418 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Formatting</source>
17184 craig 2764
    <translation type="obsolete">Formatavimas</translation>
418 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Percent Format</source>
17184 craig 2768
    <translation type="obsolete">Procentų formatas</translation>
418 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Date Format</source>
17184 craig 2772
    <translation type="obsolete">Datos formatas</translation>
418 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Time Format</source>
17184 craig 2776
    <translation type="obsolete">Laiko formatas</translation>
418 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Custom Scripts</source>
17184 craig 2780
    <translation type="obsolete">Individualus skriptas</translation>
418 Franz 2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Format:</source>
17184 craig 2784
    <translation type="obsolete">Formatas:</translation>
418 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Keystroke:</source>
17184 craig 2788
    <translation type="obsolete">Klavišų komanda:</translation>
418 Franz 2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Format</source>
17184 craig 2792
    <translation type="obsolete">Formatas</translation>
418 Franz 2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>Value is not validated</source>
17184 craig 2796
    <translation type="obsolete">Reikšmė nepatikrinta</translation>
418 Franz 2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
17184 craig 2800
    <translation type="obsolete">Reikšmė turi būti didesnė arba lygi:</translation>
418 Franz 2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>and less or equal to:</source>
17184 craig 2804
    <translation type="obsolete">ir mažesnė arba lygi:</translation>
418 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Custom validate script:</source>
17184 craig 2808
    <translation type="obsolete">Individualus patikros scriptas:</translation>
418 Franz 2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>Validate</source>
17184 craig 2812
    <translation type="obsolete">Patikrinti</translation>
418 Franz 2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>Value is not calculated</source>
17184 craig 2816
    <translation type="obsolete">Reišmė neapskaičiuota</translation>
418 Franz 2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>Value is the</source>
17184 craig 2820
    <translation type="obsolete">Reikšmė yra</translation>
418 Franz 2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>sum</source>
17184 craig 2824
    <translation type="obsolete">suma</translation>
418 Franz 2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>product</source>
17184 craig 2828
    <translation type="obsolete">sandauga</translation>
418 Franz 2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>average</source>
17184 craig 2832
    <translation type="obsolete">vidurkis</translation>
418 Franz 2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>minimum</source>
17184 craig 2836
    <translation type="obsolete">mažiausia</translation>
418 Franz 2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>maximum</source>
17184 craig 2840
    <translation type="obsolete">didžiausia</translation>
418 Franz 2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>of the following fields:</source>
17184 craig 2844
    <translation type="obsolete">iš šių laukų:</translation>
418 Franz 2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>Pick...</source>
17184 craig 2848
    <translation type="obsolete">Parink...</translation>
418 Franz 2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Custom calculation script:</source>
17184 craig 2852
    <translation type="obsolete">Individualus skaičiavimų skriptas:</translation>
418 Franz 2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>Calculate</source>
17184 craig 2856
    <translation type="obsolete">Skaičiuoti</translation>
418 Franz 2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>OK</source>
17184 craig 2860
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
418 Franz 2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>Cancel</source>
17184 craig 2864
    <translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>