Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15354 | Rev 15402 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
15401 craig 3
<TS version="2.0" language="lt_LT">
418 Franz 4
<context>
10842 cbradney 5
  <name>AIPlug</name>
6
  <message>
15401 craig 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="125"/>
10842 cbradney 8
    <source>Importing: %1</source>
15401 craig 9
    <translation>Importuojama: %1</translation>
10842 cbradney 10
  </message>
11
  <message>
15401 craig 12
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="128"/>
10842 cbradney 13
    <source>Analyzing File:</source>
15401 craig 14
    <translation>Analizuojamas failas:</translation>
10842 cbradney 15
  </message>
16
  <message>
15401 craig 17
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="265"/>
10842 cbradney 18
    <source>Group%1</source>
15401 craig 19
    <translation>Grupė %1</translation>
10842 cbradney 20
  </message>
21
  <message>
15401 craig 22
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2483"/>
10842 cbradney 23
    <source>Generating Items</source>
15401 craig 24
    <translation>Generuojami objektai</translation>
10842 cbradney 25
  </message>
26
</context>
27
<context>
3064 cbradney 28
  <name>About</name>
418 Franz 29
  <message>
15401 craig 30
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="188"/>
418 Franz 31
    <source>&amp;About</source>
15401 craig 32
    <translation>&amp;Apie</translation>
418 Franz 33
  </message>
34
  <message>
15401 craig 35
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="305"/>
418 Franz 36
    <source>Contributions from:</source>
15401 craig 37
    <translation>Pagalbininkai:</translation>
418 Franz 38
  </message>
39
  <message>
15401 craig 40
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="201"/>
418 Franz 41
    <source>A&amp;uthors</source>
15401 craig 42
    <translation>A&amp;utoriai</translation>
418 Franz 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>German:</source>
15401 craig 46
    <translation type="obsolete">Vokiečių:</translation>
418 Franz 47
  </message>
48
  <message>
49
    <source>French:</source>
15401 craig 50
    <translation type="obsolete">Prancūzų:</translation>
418 Franz 51
  </message>
52
  <message>
3064 cbradney 53
    <source>Ukrainian:</source>
15401 craig 54
    <translation type="obsolete">Ukrainiečių:</translation>
3064 cbradney 55
  </message>
56
  <message>
57
    <source>Lithuanian:</source>
58
    <translation type="obsolete">Lietuvių:</translation>
59
  </message>
60
  <message>
61
    <source>Slovak:</source>
62
    <translation type="obsolete">Slovakų:</translation>
63
  </message>
64
  <message>
15401 craig 65
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="215"/>
3064 cbradney 66
    <source>&amp;Translations</source>
15401 craig 67
    <translation>&amp;Vertimai</translation>
418 Franz 68
  </message>
69
  <message>
15401 craig 70
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="226"/>
3064 cbradney 71
    <source>&amp;Online</source>
15401 craig 72
    <translation>&amp;Internete</translation>
418 Franz 73
  </message>
74
  <message>
15401 craig 75
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="265"/>
3064 cbradney 76
    <source>&amp;Close</source>
15401 craig 77
    <translation>&amp;Užverti</translation>
418 Franz 78
  </message>
79
  <message>
15401 craig 80
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="297"/>
3064 cbradney 81
    <source>Development Team:</source>
15401 craig 82
    <translation>Plėtotės grupė:</translation>
418 Franz 83
  </message>
84
  <message>
15401 craig 85
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="307"/>
3064 cbradney 86
    <source>Official Documentation:</source>
15401 craig 87
    <translation>Oficiali dokumentacija:</translation>
418 Franz 88
  </message>
89
  <message>
15401 craig 90
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="311"/>
3064 cbradney 91
    <source>Other Documentation:</source>
15401 craig 92
    <translation>Kita dokumentacija:</translation>
418 Franz 93
  </message>
94
  <message>
15401 craig 95
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="345"/>
3064 cbradney 96
    <source>Homepage</source>
15401 craig 97
    <translation>Interneto svetainė</translation>
418 Franz 98
  </message>
99
  <message>
15401 craig 100
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="347"/>
3064 cbradney 101
    <source>Online Reference</source>
15401 craig 102
    <translation>Žinynai internete</translation>
418 Franz 103
  </message>
104
  <message>
15401 craig 105
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="351"/>
3064 cbradney 106
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
15401 craig 107
    <translation>Klaidų fiksavimo ir užklausų sistema</translation>
418 Franz 108
  </message>
109
  <message>
15401 craig 110
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="355"/>
3064 cbradney 111
    <source>Mailing List</source>
15401 craig 112
    <translation>Pašto grupių sąrašai</translation>
418 Franz 113
  </message>
114
  <message>
15401 craig 115
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="329"/>
3064 cbradney 116
    <source>Official Translations and Translators:</source>
15401 craig 117
    <translation>Oficialūs vertimai ir vertėjai:</translation>
418 Franz 118
  </message>
119
  <message>
15401 craig 120
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="331"/>
3064 cbradney 121
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
15401 craig 122
    <translation>Ankstesni vertimo talkininkai:</translation>
418 Franz 123
  </message>
124
  <message>
15401 craig 125
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="97"/>
3064 cbradney 126
    <source>About Scribus %1</source>
15401 craig 127
    <translation>Apie „Scribus“ %1</translation>
418 Franz 128
  </message>
129
  <message>
15401 craig 130
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="349"/>
3824 cbradney 131
    <source>Wiki</source>
15401 craig 132
    <translation>Vikis</translation>
418 Franz 133
  </message>
134
  <message>
15401 craig 135
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 136
    <source>%1 %2 %3</source>
15401 craig 137
    <translation>%3 %2 %1 d.</translation>
418 Franz 138
  </message>
139
  <message>
15401 craig 140
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 141
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
15401 craig 142
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
418 Franz 143
  </message>
144
  <message>
15401 craig 145
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="183"/>
3824 cbradney 146
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
15401 craig 147
    <translation>Naudojama „Ghostscript“ %1 versija</translation>
418 Franz 148
  </message>
149
  <message>
15401 craig 150
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 151
    <source>No Ghostscript version available</source>
15401 craig 152
    <translation>Nėra prieinamos programos „Ghostscript“</translation>
418 Franz 153
  </message>
3824 cbradney 154
  <message>
15401 craig 155
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
3824 cbradney 156
    <source>Build ID:</source>
15401 craig 157
    <translation>Laidos Nr.:</translation>
3824 cbradney 158
  </message>
159
  <message>
15401 craig 160
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="299"/>
4870 mrdocs 161
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
15401 craig 162
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua prievadas:</translation>
4141 cbradney 163
  </message>
4759 cbradney 164
  <message>
15401 craig 165
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="303"/>
4870 mrdocs 166
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
15401 craig 167
    <translation>Windows&amp;#174; prievadas:</translation>
4759 cbradney 168
  </message>
169
  <message>
15401 craig 170
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="317"/>
5328 cbradney 171
    <source>Tango Project Icons:</source>
15401 craig 172
    <translation>„Tango“ projekto piktogramos:</translation>
5328 cbradney 173
  </message>
6261 cbradney 174
  <message>
15401 craig 175
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="229"/>
6261 cbradney 176
    <source>&amp;Updates</source>
15401 craig 177
    <translation>&amp;Atnaujinimai</translation>
6261 cbradney 178
  </message>
179
  <message>
15401 craig 180
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="277"/>
9729 cbradney 181
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
15401 craig 182
    <translation>Ieškoti „Scribus“ atnaujinimų. Jokie duomenys iš jūsų kompiuterio nebus siunčiami.</translation>
6261 cbradney 183
  </message>
184
  <message>
15401 craig 185
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="301"/>
9729 cbradney 186
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
15401 craig 187
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; prievadas:</translation>
6261 cbradney 188
  </message>
7716 cbradney 189
  <message>
15401 craig 190
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="315"/>
9729 cbradney 191
    <source>Splash Screen:</source>
15401 craig 192
    <translation>Pradžios užsklanda:</translation>
7716 cbradney 193
  </message>
9729 cbradney 194
  <message>
15401 craig 195
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="273"/>
9729 cbradney 196
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
15401 craig 197
    <translation>Šiame skydelyje rodoma versija, kompiliavimo data ir „Scribus“ bibliotekų naudojimo galimybė.</translation>
9729 cbradney 198
  </message>
199
  <message>
15401 craig 200
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="274"/>
9729 cbradney 201
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
15401 craig 202
    <translation>„C-C-T-F“ reiškia: C=littlecms C=CUPS T=TIFF palaikymas F=Fontconfig palaikymas. Paskutinė raidė žymi vizualizavimą ir yra arba C=cairo, arba Q=„Qt“</translation>
9729 cbradney 203
  </message>
204
  <message>
15401 craig 205
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="275"/>
9729 cbradney 206
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
15401 craig 207
    <translation>Jei biblioteka nenaudojama, vietoje raidės rašoma žvaigždutė *. Čia taip pat parodoma aptiktos „Ghostscript“ versija.</translation>
9729 cbradney 208
  </message>
209
  <message>
15401 craig 210
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="276"/>
9729 cbradney 211
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
15401 craig 212
    <translation>Ši „Windows“ laida nenaudoja šriftų konfigūracijos arba CUPS bibliotekų.</translation>
9729 cbradney 213
  </message>
10132 cbradney 214
  <message>
15401 craig 215
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
10132 cbradney 216
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
15401 craig 217
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10132 cbradney 218
  </message>
219
  <message>
15401 craig 220
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
10132 cbradney 221
    <source>Scribus Version</source>
15401 craig 222
    <translation>„Scribus“ versija</translation>
10132 cbradney 223
  </message>
11652 cbradney 224
  <message>
15401 craig 225
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="233"/>
226
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="653"/>
11652 cbradney 227
    <source>Check for Updates</source>
15401 craig 228
    <translation>Tikrinti, ar yra atnaujinimų</translation>
11652 cbradney 229
  </message>
230
  <message>
15401 craig 231
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="651"/>
11652 cbradney 232
    <source>Abort Update Check</source>
15401 craig 233
    <translation>Nutraukti atnaujinimų paiešką</translation>
11652 cbradney 234
  </message>
12281 cbradney 235
  <message>
15401 craig 236
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="353"/>
12281 cbradney 237
    <source>Developer Blog</source>
15401 craig 238
    <translation>Kūrėjų ir plėtotojų tinklaraštis</translation>
12281 cbradney 239
  </message>
240
  <message>
15401 craig 241
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="240"/>
12281 cbradney 242
    <source>&amp;Licence</source>
15401 craig 243
    <translation>&amp;Licencija</translation>
12281 cbradney 244
  </message>
245
  <message>
15401 craig 246
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="249"/>
12281 cbradney 247
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
15401 craig 248
    <translation>Negalima atverti licencijos failo. Infoirmacijos apie licenciją ieškokite programos diegimo aplanke arba„Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
12281 cbradney 249
  </message>
12612 cbradney 250
  <message>
15401 craig 251
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="309"/>
12612 cbradney 252
    <source>Doc Translators:</source>
15401 craig 253
    <translation>Dokumentacijos vertėjai:</translation>
12612 cbradney 254
  </message>
255
  <message>
15401 craig 256
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="313"/>
12612 cbradney 257
    <source>Webmasters:</source>
15401 craig 258
    <translation>Svetainės prižiūrėtojai:</translation>
12612 cbradney 259
  </message>
260
  <message>
15401 craig 261
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="448"/>
262
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="562"/>
263
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="629"/>
12612 cbradney 264
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
15401 craig 265
    <translation>Negalima atverti failo „%1“. Prašome informacijos apie „%1“ ieškoti programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
12612 cbradney 266
  </message>
3064 cbradney 267
</context>
268
<context>
3278 cbradney 269
  <name>AboutPlugins</name>
270
  <message>
271
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 272
    <translation type="obsolete">Taip</translation>
3278 cbradney 273
  </message>
274
  <message>
275
    <source>No</source>
6769 cbradney 276
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 277
  </message>
278
  <message>
15401 craig 279
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 280
    <source>Filename:</source>
15401 craig 281
    <translation>Failo vardas:</translation>
3278 cbradney 282
  </message>
283
  <message>
15401 craig 284
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
3278 cbradney 285
    <source>Version:</source>
15401 craig 286
    <translation>Laida:</translation>
3278 cbradney 287
  </message>
288
  <message>
15401 craig 289
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
3278 cbradney 290
    <source>Enabled:</source>
15401 craig 291
    <translation>Leidžiama:</translation>
3278 cbradney 292
  </message>
293
  <message>
15401 craig 294
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
3278 cbradney 295
    <source>Release Date:</source>
15401 craig 296
    <translation>Laidos data:</translation>
3278 cbradney 297
  </message>
298
  <message>
15401 craig 299
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 300
    <source>Description:</source>
15401 craig 301
    <translation>Aprašas:</translation>
3278 cbradney 302
  </message>
303
  <message>
15401 craig 304
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
3278 cbradney 305
    <source>Author(s):</source>
15401 craig 306
    <translation>Autorius(-iai):</translation>
3278 cbradney 307
  </message>
308
  <message>
15401 craig 309
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 310
    <source>Copyright:</source>
15401 craig 311
    <translation>Autorių teisė:</translation>
3278 cbradney 312
  </message>
313
  <message>
15401 craig 314
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
3278 cbradney 315
    <source>License:</source>
15401 craig 316
    <translation>Licencija:</translation>
3278 cbradney 317
  </message>
318
  <message>
15401 craig 319
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
4759 cbradney 320
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
15401 craig 321
    <translation>„Scribus“: apie papildinius</translation>
4759 cbradney 322
  </message>
3278 cbradney 323
</context>
324
<context>
3064 cbradney 325
  <name>ActionManager</name>
418 Franz 326
  <message>
15401 craig 327
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
3064 cbradney 328
    <source>&amp;New</source>
15401 craig 329
    <translation>&amp;Naujas</translation>
3064 cbradney 330
  </message>
331
  <message>
15401 craig 332
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
3064 cbradney 333
    <source>&amp;Open...</source>
15401 craig 334
    <translation>&amp;Atverti...</translation>
3064 cbradney 335
  </message>
336
  <message>
15401 craig 337
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
418 Franz 338
    <source>&amp;Close</source>
15401 craig 339
    <translation>&amp;Užverti</translation>
418 Franz 340
  </message>
341
  <message>
15401 craig 342
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
3064 cbradney 343
    <source>&amp;Save</source>
15401 craig 344
    <translation>Į&amp;rašyti</translation>
418 Franz 345
  </message>
346
  <message>
15401 craig 347
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
3064 cbradney 348
    <source>Save &amp;As...</source>
15401 craig 349
    <translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
418 Franz 350
  </message>
351
  <message>
15401 craig 352
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
3064 cbradney 353
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
15401 craig 354
    <translation>G&amp;rįžti prie įrašyto</translation>
418 Franz 355
  </message>
356
  <message>
15401 craig 357
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 358
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
15401 craig 359
    <translation>&amp;Surinkti perdavimui į spaudą...</translation>
418 Franz 360
  </message>
361
  <message>
15401 craig 362
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 363
    <source>Get Text...</source>
15401 craig 364
    <translation>Tekstą...</translation>
3064 cbradney 365
  </message>
366
  <message>
15401 craig 367
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
3064 cbradney 368
    <source>Append &amp;Text...</source>
15401 craig 369
    <translation>Pridurti &amp;tekstą...</translation>
418 Franz 370
  </message>
371
  <message>
15401 craig 372
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
3064 cbradney 373
    <source>Get Image...</source>
15401 craig 374
    <translation>Paveikslą...</translation>
418 Franz 375
  </message>
376
  <message>
15401 craig 377
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
3064 cbradney 378
    <source>Save &amp;Text...</source>
15401 craig 379
    <translation>Įrašyti &amp;tekstą...</translation>
418 Franz 380
  </message>
381
  <message>
15401 craig 382
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 383
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
15401 craig 384
    <translation>Įrašyti kaip P&amp;DF...</translation>
454 fschmid 385
  </message>
386
  <message>
15401 craig 387
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
3064 cbradney 388
    <source>Document &amp;Setup...</source>
15401 craig 389
    <translation>Dokumento nuo&amp;statos...</translation>
454 fschmid 390
  </message>
391
  <message>
15401 craig 392
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
3064 cbradney 393
    <source>&amp;Print...</source>
15401 craig 394
    <translation>S&amp;pausdinti...</translation>
454 fschmid 395
  </message>
396
  <message>
15401 craig 397
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
3064 cbradney 398
    <source>&amp;Quit</source>
15401 craig 399
    <translation>&amp;Išeiti</translation>
454 fschmid 400
  </message>
401
  <message>
15401 craig 402
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
3064 cbradney 403
    <source>&amp;Undo</source>
15401 craig 404
    <translation>Atša&amp;ukti</translation>
454 fschmid 405
  </message>
406
  <message>
15401 craig 407
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 408
    <source>&amp;Redo</source>
15401 craig 409
    <translation>A&amp;tstatyti</translation>
454 fschmid 410
  </message>
411
  <message>
15401 craig 412
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
3064 cbradney 413
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
15401 craig 414
    <translation>&amp;Veiksmų tik su pasirinktu elementu veiksena</translation>
454 fschmid 415
  </message>
769 cbradney 416
  <message>
15401 craig 417
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
3064 cbradney 418
    <source>Cu&amp;t</source>
15401 craig 419
    <translation>&amp;Iškirpti</translation>
769 cbradney 420
  </message>
776 fschmid 421
  <message>
15401 craig 422
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
423
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 424
    <source>&amp;Copy</source>
15401 craig 425
    <translation>&amp;Kopijuoti</translation>
1525 cbradney 426
  </message>
427
  <message>
15401 craig 428
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
429
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
3064 cbradney 430
    <source>&amp;Paste</source>
15401 craig 431
    <translation>Pa&amp;dėti</translation>
1525 cbradney 432
  </message>
433
  <message>
15401 craig 434
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
3064 cbradney 435
    <source>Select &amp;All</source>
15401 craig 436
    <translation>Pažymėti &amp;viską</translation>
776 fschmid 437
  </message>
3064 cbradney 438
  <message>
15401 craig 439
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 440
    <source>&amp;Deselect All</source>
15401 craig 441
    <translation>Visi &amp;nepažymėti</translation>
3064 cbradney 442
  </message>
443
  <message>
15401 craig 444
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 445
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
15401 craig 446
    <translation>&amp;Ieškoti/Keisti...</translation>
3064 cbradney 447
  </message>
448
  <message>
15401 craig 449
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 450
    <source>Edit Image...</source>
15401 craig 451
    <translation>Taisyti paveikslą...</translation>
3064 cbradney 452
  </message>
453
  <message>
15401 craig 454
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
3064 cbradney 455
    <source>C&amp;olors...</source>
15401 craig 456
    <translation>Spalv&amp;os...</translation>
3064 cbradney 457
  </message>
458
  <message>
15401 craig 459
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
3064 cbradney 460
    <source>&amp;Master Pages...</source>
15401 craig 461
    <translation>P&amp;uslapių šablonai...</translation>
3064 cbradney 462
  </message>
463
  <message>
15401 craig 464
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
3064 cbradney 465
    <source>P&amp;references...</source>
15401 craig 466
    <translation>&amp;Nuostatos...</translation>
3064 cbradney 467
  </message>
468
  <message>
15401 craig 469
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 470
    <source>%1 pt</source>
15401 craig 471
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 472
  </message>
473
  <message>
15401 craig 474
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
3064 cbradney 475
    <source>&amp;Other...</source>
15401 craig 476
    <translation>&amp;Kita...</translation>
3064 cbradney 477
  </message>
478
  <message>
15401 craig 479
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
3064 cbradney 480
    <source>&amp;Left</source>
15401 craig 481
    <translation>K&amp;airėje</translation>
3064 cbradney 482
  </message>
483
  <message>
15401 craig 484
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
3064 cbradney 485
    <source>&amp;Center</source>
15401 craig 486
    <translation>Per &amp;vidurį</translation>
3064 cbradney 487
  </message>
488
  <message>
15401 craig 489
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
3064 cbradney 490
    <source>&amp;Right</source>
15401 craig 491
    <translation>&amp;Dešinėje</translation>
3064 cbradney 492
  </message>
493
  <message>
15401 craig 494
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 495
    <source>&amp;Block</source>
15401 craig 496
    <translation>&amp;Bloko pločio</translation>
3064 cbradney 497
  </message>
498
  <message>
15401 craig 499
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
3064 cbradney 500
    <source>&amp;Forced</source>
15401 craig 501
    <translation>&amp;Paspartintas</translation>
3064 cbradney 502
  </message>
503
  <message>
15401 craig 504
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
3064 cbradney 505
    <source>&amp;Normal</source>
15401 craig 506
    <translation>Įp&amp;rastas</translation>
3064 cbradney 507
  </message>
508
  <message>
15401 craig 509
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
3064 cbradney 510
    <source>&amp;Underline</source>
15401 craig 511
    <translation>Pa&amp;braukti</translation>
3064 cbradney 512
  </message>
513
  <message>
15401 craig 514
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
3064 cbradney 515
    <source>Underline &amp;Words</source>
15401 craig 516
    <translation>Pa&amp;braukti žodžius</translation>
3064 cbradney 517
  </message>
518
  <message>
15401 craig 519
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
3064 cbradney 520
    <source>&amp;Strike Through</source>
15401 craig 521
    <translation>Pe&amp;rbraukti</translation>
3064 cbradney 522
  </message>
523
  <message>
15401 craig 524
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 525
    <source>&amp;All Caps</source>
15401 craig 526
    <translation>Visos &amp;didžiosios</translation>
3064 cbradney 527
  </message>
528
  <message>
15401 craig 529
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
3064 cbradney 530
    <source>Small &amp;Caps</source>
15401 craig 531
    <translation>&amp;Mažos didžiosios</translation>
3064 cbradney 532
  </message>
533
  <message>
15401 craig 534
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 535
    <source>Su&amp;perscript</source>
15401 craig 536
    <translation>&amp;Viršutinis indeksas</translation>
3064 cbradney 537
  </message>
538
  <message>
15401 craig 539
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
3064 cbradney 540
    <source>Su&amp;bscript</source>
15401 craig 541
    <translation>&amp;Apatinis indeksas</translation>
3064 cbradney 542
  </message>
543
  <message>
15401 craig 544
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
3064 cbradney 545
    <source>S&amp;hadow</source>
15401 craig 546
    <translation>Š&amp;ešėlis</translation>
3064 cbradney 547
  </message>
548
  <message>
15401 craig 549
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
3064 cbradney 550
    <source>&amp;Image Effects</source>
15401 craig 551
    <translation>&amp;Paveikslo efektai</translation>
3064 cbradney 552
  </message>
553
  <message>
15401 craig 554
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
3064 cbradney 555
    <source>&amp;Tabulators...</source>
15401 craig 556
    <translation>&amp;Tabuliatoriai...</translation>
3064 cbradney 557
  </message>
558
  <message>
15401 craig 559
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 560
    <source>D&amp;uplicate</source>
15401 craig 561
    <translation>D&amp;ublikatas</translation>
3064 cbradney 562
  </message>
563
  <message>
15401 craig 564
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
3064 cbradney 565
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
15401 craig 566
    <translation>&amp;Daug dublikatų</translation>
3064 cbradney 567
  </message>
568
  <message>
15401 craig 569
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
3064 cbradney 570
    <source>&amp;Delete</source>
15401 craig 571
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
3064 cbradney 572
  </message>
573
  <message>
15401 craig 574
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
3064 cbradney 575
    <source>&amp;Group</source>
15401 craig 576
    <translation>&amp;Grupuoti</translation>
3064 cbradney 577
  </message>
578
  <message>
15401 craig 579
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
3064 cbradney 580
    <source>&amp;Ungroup</source>
15401 craig 581
    <translation>&amp;Išgrupuoti</translation>
3064 cbradney 582
  </message>
583
  <message>
15401 craig 584
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
3064 cbradney 585
    <source>Is &amp;Locked</source>
15401 craig 586
    <translation>Pri&amp;tvirtintas</translation>
3064 cbradney 587
  </message>
588
  <message>
15401 craig 589
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
3064 cbradney 590
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
15401 craig 591
    <translation>&amp;Nekeičiamas dydis</translation>
3064 cbradney 592
  </message>
593
  <message>
15401 craig 594
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
3064 cbradney 595
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
15401 craig 596
    <translation>Į pačią a&amp;pačią</translation>
3064 cbradney 597
  </message>
598
  <message>
15401 craig 599
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
3064 cbradney 600
    <source>Raise to &amp;Top</source>
15401 craig 601
    <translation>Į patį &amp;viršų</translation>
3064 cbradney 602
  </message>
603
  <message>
15401 craig 604
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
3064 cbradney 605
    <source>&amp;Lower</source>
15401 craig 606
    <translation>Vienu že&amp;miau</translation>
3064 cbradney 607
  </message>
608
  <message>
15401 craig 609
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
3064 cbradney 610
    <source>&amp;Raise</source>
15401 craig 611
    <translation>Vienu au&amp;kščiau</translation>
3064 cbradney 612
  </message>
613
  <message>
15401 craig 614
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
3064 cbradney 615
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15401 craig 616
    <translation>Siųsti į &amp;koliažinę</translation>
3064 cbradney 617
  </message>
618
  <message>
15401 craig 619
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
3064 cbradney 620
    <source>&amp;Attributes...</source>
15401 craig 621
    <translation>&amp;Atributai...</translation>
3064 cbradney 622
  </message>
623
  <message>
15401 craig 624
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
3064 cbradney 625
    <source>I&amp;mage Visible</source>
15401 craig 626
    <translation>Pa&amp;veikslas matomas</translation>
3064 cbradney 627
  </message>
628
  <message>
15401 craig 629
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
3064 cbradney 630
    <source>&amp;Update Image</source>
15401 craig 631
    <translation>At&amp;naujinti paveikslą</translation>
3064 cbradney 632
  </message>
633
  <message>
15401 craig 634
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
3064 cbradney 635
    <source>Adjust Frame to Image</source>
15401 craig 636
    <translation>Rėmelį padaryti paveikslo dydžio</translation>
3064 cbradney 637
  </message>
638
  <message>
15401 craig 639
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
3064 cbradney 640
    <source>Extended Image Properties</source>
15401 craig 641
    <translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
3064 cbradney 642
  </message>
643
  <message>
15401 craig 644
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
3064 cbradney 645
    <source>&amp;Low Resolution</source>
15401 craig 646
    <translation>Ž&amp;ema raiška</translation>
3064 cbradney 647
  </message>
648
  <message>
15401 craig 649
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
3064 cbradney 650
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
15401 craig 651
    <translation>&amp;Normali raiška</translation>
3064 cbradney 652
  </message>
653
  <message>
15401 craig 654
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
3064 cbradney 655
    <source>&amp;Full Resolution</source>
15401 craig 656
    <translation>&amp;Maksimali raiška</translation>
3064 cbradney 657
  </message>
658
  <message>
15401 craig 659
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
3064 cbradney 660
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
15401 craig 661
    <translation>Tai PDF &amp;nuoroda</translation>
3064 cbradney 662
  </message>
663
  <message>
15401 craig 664
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
3064 cbradney 665
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
15401 craig 666
    <translation>Tai PDF &amp;anotacija</translation>
3064 cbradney 667
  </message>
668
  <message>
15401 craig 669
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
3064 cbradney 670
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
15401 craig 671
    <translation>Anotacijos &amp;ypatybės</translation>
3064 cbradney 672
  </message>
673
  <message>
15401 craig 674
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
3064 cbradney 675
    <source>Field P&amp;roperties</source>
15401 craig 676
    <translation>Lauko pa&amp;rinktys</translation>
3064 cbradney 677
  </message>
678
  <message>
15401 craig 679
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
3064 cbradney 680
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
15401 craig 681
    <translation>Taisyti &amp;figūrą...</translation>
3064 cbradney 682
  </message>
683
  <message>
15401 craig 684
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
3064 cbradney 685
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
15401 craig 686
    <translation>&amp;Susieti tekstą su kreive</translation>
3064 cbradney 687
  </message>
688
  <message>
15401 craig 689
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
3064 cbradney 690
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
15401 craig 691
    <translation>A&amp;tsieti tekstą nuo kreivės</translation>
3064 cbradney 692
  </message>
693
  <message>
15401 craig 694
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
3064 cbradney 695
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
15401 craig 696
    <translation>Su&amp;vienyti daugiakampius</translation>
3064 cbradney 697
  </message>
698
  <message>
15401 craig 699
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
3064 cbradney 700
    <source>Split &amp;Polygons</source>
15401 craig 701
    <translation>Sus&amp;kaidyti daugiakampius</translation>
3064 cbradney 702
  </message>
703
  <message>
15401 craig 704
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
3064 cbradney 705
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
15401 craig 706
    <translation>&amp;Bezjė kreivę</translation>
3064 cbradney 707
  </message>
708
  <message>
15401 craig 709
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
3064 cbradney 710
    <source>&amp;Image Frame</source>
15401 craig 711
    <translation>Pave&amp;ikslo rėmelį</translation>
3064 cbradney 712
  </message>
713
  <message>
15401 craig 714
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
3064 cbradney 715
    <source>&amp;Polygon</source>
15401 craig 716
    <translation>Daugiakam&amp;pį</translation>
3064 cbradney 717
  </message>
718
  <message>
15401 craig 719
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
3064 cbradney 720
    <source>&amp;Text Frame</source>
15401 craig 721
    <translation>&amp;Teksto rėmelį</translation>
3064 cbradney 722
  </message>
723
  <message>
15401 craig 724
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
3064 cbradney 725
    <source>&amp;Glyph...</source>
15401 craig 726
    <translation>&amp;Rašmenys...</translation>
3064 cbradney 727
  </message>
728
  <message>
15401 craig 729
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
3064 cbradney 730
    <source>Sample Text</source>
15401 craig 731
    <translation>Teksto pavyzdys</translation>
3064 cbradney 732
  </message>
733
  <message>
15401 craig 734
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
3064 cbradney 735
    <source>&amp;Insert...</source>
15401 craig 736
    <translation>Į&amp;terpti...</translation>
3064 cbradney 737
  </message>
738
  <message>
15401 craig 739
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
3064 cbradney 740
    <source>Im&amp;port...</source>
15401 craig 741
    <translation>Im&amp;portuoti...</translation>
3064 cbradney 742
  </message>
743
  <message>
15401 craig 744
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
3064 cbradney 745
    <source>&amp;Delete...</source>
15401 craig 746
    <translation>Pa&amp;šalinti...</translation>
3064 cbradney 747
  </message>
748
  <message>
15401 craig 749
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
3064 cbradney 750
    <source>&amp;Copy...</source>
15401 craig 751
    <translation>&amp;Kopijuoti...</translation>
3064 cbradney 752
  </message>
753
  <message>
15401 craig 754
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
3064 cbradney 755
    <source>&amp;Move...</source>
15401 craig 756
    <translation>&amp;Perkelti...</translation>
3064 cbradney 757
  </message>
758
  <message>
15401 craig 759
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
3064 cbradney 760
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
15401 craig 761
    <translation>P&amp;ritaikyti puslapio šabloną...</translation>
3064 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
15401 craig 764
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
3064 cbradney 765
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
15401 craig 766
    <translation>Tvarkyti &amp;orientyrus...</translation>
3064 cbradney 767
  </message>
768
  <message>
15401 craig 769
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
3064 cbradney 770
    <source>Manage Page Properties...</source>
15401 craig 771
    <translation>Tvarkyti puslapio ypatybes...</translation>
3064 cbradney 772
  </message>
773
  <message>
15401 craig 774
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
3064 cbradney 775
    <source>&amp;50%</source>
15401 craig 776
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 777
  </message>
778
  <message>
15401 craig 779
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
3064 cbradney 780
    <source>&amp;75%</source>
15401 craig 781
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 782
  </message>
783
  <message>
15401 craig 784
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
3064 cbradney 785
    <source>&amp;100%</source>
15401 craig 786
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
15401 craig 789
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
3064 cbradney 790
    <source>&amp;200%</source>
15401 craig 791
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 792
  </message>
793
  <message>
15401 craig 794
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
3064 cbradney 795
    <source>Show &amp;Margins</source>
15401 craig 796
    <translation>Rodyti &amp;paraštes</translation>
3064 cbradney 797
  </message>
798
  <message>
15401 craig 799
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
3064 cbradney 800
    <source>Show &amp;Frames</source>
15401 craig 801
    <translation>Rodyti &amp;rėmelius</translation>
3064 cbradney 802
  </message>
803
  <message>
15401 craig 804
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
3064 cbradney 805
    <source>Show &amp;Images</source>
15401 craig 806
    <translation>Rodyti pa&amp;veikslus</translation>
3064 cbradney 807
  </message>
808
  <message>
15401 craig 809
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
3064 cbradney 810
    <source>Show &amp;Grid</source>
15401 craig 811
    <translation>Rodyti &amp;tinklelį</translation>
3064 cbradney 812
  </message>
813
  <message>
15401 craig 814
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
3064 cbradney 815
    <source>Show G&amp;uides</source>
15401 craig 816
    <translation>Rodyti &amp;orientyrus</translation>
3064 cbradney 817
  </message>
818
  <message>
15401 craig 819
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
3064 cbradney 820
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
15401 craig 821
    <translation>Rodyti &amp;bazinį tinklelį</translation>
3064 cbradney 822
  </message>
823
  <message>
15401 craig 824
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
3064 cbradney 825
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
15401 craig 826
    <translation>Rodyti teksto &amp;grandis</translation>
3064 cbradney 827
  </message>
828
  <message>
15401 craig 829
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
3064 cbradney 830
    <source>Show Control Characters</source>
15401 craig 831
    <translation>Rodyti valdymo simbolius</translation>
3064 cbradney 832
  </message>
833
  <message>
15401 craig 834
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
3064 cbradney 835
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
15401 craig 836
    <translation>Tr&amp;aukti prie tinklelio</translation>
3064 cbradney 837
  </message>
838
  <message>
15401 craig 839
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
3064 cbradney 840
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
15401 craig 841
    <translation>&amp;Traukti prie orientyrų</translation>
3064 cbradney 842
  </message>
843
  <message>
15401 craig 844
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
3064 cbradney 845
    <source>&amp;Properties</source>
15401 craig 846
    <translation>&amp;Ypatybės</translation>
3064 cbradney 847
  </message>
848
  <message>
15401 craig 849
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
3064 cbradney 850
    <source>&amp;Scrapbook</source>
15401 craig 851
    <translation>&amp;Koliažinė</translation>
3064 cbradney 852
  </message>
853
  <message>
15401 craig 854
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
3064 cbradney 855
    <source>&amp;Layers</source>
15401 craig 856
    <translation>S&amp;luoksniai</translation>
3064 cbradney 857
  </message>
858
  <message>
15401 craig 859
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
3064 cbradney 860
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
15401 craig 861
    <translation>T&amp;varkyti puslapius</translation>
3064 cbradney 862
  </message>
863
  <message>
15401 craig 864
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
3064 cbradney 865
    <source>&amp;Bookmarks</source>
15401 craig 866
    <translation>&amp;Nuorodos</translation>
3064 cbradney 867
  </message>
868
  <message>
15401 craig 869
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
3064 cbradney 870
    <source>&amp;Measurements</source>
15401 craig 871
    <translation>&amp;Matuoklis</translation>
3064 cbradney 872
  </message>
873
  <message>
15401 craig 874
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
3064 cbradney 875
    <source>Action &amp;History</source>
15401 craig 876
    <translation>Veiksmų &amp;žurnalas</translation>
3064 cbradney 877
  </message>
878
  <message>
15401 craig 879
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
3064 cbradney 880
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
15401 craig 881
    <translation>Priešspaustuvinis &amp;tikrintuvas</translation>
3064 cbradney 882
  </message>
883
  <message>
15401 craig 884
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
3064 cbradney 885
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
15401 craig 886
    <translation>&amp;Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
3064 cbradney 887
  </message>
888
  <message>
15401 craig 889
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
3064 cbradney 890
    <source>&amp;Tools</source>
15401 craig 891
    <translation>&amp;Įrankiai</translation>
3064 cbradney 892
  </message>
893
  <message>
15401 craig 894
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
3064 cbradney 895
    <source>P&amp;DF Tools</source>
15401 craig 896
    <translation>P&amp;DF įrankiai</translation>
3064 cbradney 897
  </message>
898
  <message>
15401 craig 899
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
3064 cbradney 900
    <source>Select Item</source>
15401 craig 901
    <translation>Pažymėti elementą</translation>
3064 cbradney 902
  </message>
903
  <message>
15401 craig 904
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
3064 cbradney 905
    <source>Rotate Item</source>
15401 craig 906
    <translation>Pasukti elementą</translation>
3064 cbradney 907
  </message>
908
  <message>
15401 craig 909
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
3064 cbradney 910
    <source>Zoom in or out</source>
15401 craig 911
    <translation>Didinti/mažinti mastelį</translation>
3064 cbradney 912
  </message>
913
  <message>
15401 craig 914
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
3064 cbradney 915
    <source>Zoom in</source>
15401 craig 916
    <translation>Didinti mastelį</translation>
3064 cbradney 917
  </message>
918
  <message>
15401 craig 919
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
3064 cbradney 920
    <source>Zoom out</source>
15401 craig 921
    <translation>Mažinti mastelį</translation>
3064 cbradney 922
  </message>
923
  <message>
15401 craig 924
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
3064 cbradney 925
    <source>Edit Contents of Frame</source>
15401 craig 926
    <translation>Taisyti rėmelio turinį</translation>
3064 cbradney 927
  </message>
928
  <message>
15401 craig 929
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
3064 cbradney 930
    <source>Edit Text...</source>
15401 craig 931
    <translation>Taisyti tekstą...</translation>
3064 cbradney 932
  </message>
933
  <message>
15401 craig 934
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
3064 cbradney 935
    <source>Link Text Frames</source>
15401 craig 936
    <translation>Susieti teksto rėmelius</translation>
3064 cbradney 937
  </message>
938
  <message>
15401 craig 939
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
3064 cbradney 940
    <source>Unlink Text Frames</source>
15401 craig 941
    <translation>Atsieti teksto rėmelius</translation>
3064 cbradney 942
  </message>
943
  <message>
15401 craig 944
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
3064 cbradney 945
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
15401 craig 946
    <translation>&amp;Pipetė</translation>
3064 cbradney 947
  </message>
948
  <message>
15401 craig 949
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
3064 cbradney 950
    <source>Copy Item Properties</source>
15401 craig 951
    <translation>Kopijuoti elemento ypatybes</translation>
3064 cbradney 952
  </message>
953
  <message>
15401 craig 954
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
3064 cbradney 955
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
15401 craig 956
    <translation>&amp;Skiemenuoti tekstą</translation>
3064 cbradney 957
  </message>
958
  <message>
15401 craig 959
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
3064 cbradney 960
    <source>Dehyphenate Text</source>
15401 craig 961
    <translation>Panaikinti teksto skiemenavimą</translation>
3064 cbradney 962
  </message>
963
  <message>
15401 craig 964
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
3064 cbradney 965
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
15401 craig 966
    <translation>Surinkti &amp;turinį</translation>
3064 cbradney 967
  </message>
968
  <message>
15401 craig 969
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
3064 cbradney 970
    <source>&amp;About Scribus</source>
15401 craig 971
    <translation>&amp;Apie „Scribus“</translation>
3064 cbradney 972
  </message>
973
  <message>
15401 craig 974
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
3064 cbradney 975
    <source>About &amp;Qt</source>
15401 craig 976
    <translation>Apie &amp;„Qt“</translation>
3064 cbradney 977
  </message>
978
  <message>
15401 craig 979
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
3064 cbradney 980
    <source>Toolti&amp;ps</source>
15401 craig 981
    <translation>Įrankių &amp;paaiškinimai</translation>
3064 cbradney 982
  </message>
983
  <message>
15401 craig 984
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
3064 cbradney 985
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
15401 craig 986
    <translation>„Scribus“ &amp;vadovas...</translation>
3064 cbradney 987
  </message>
988
  <message>
15401 craig 989
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
3064 cbradney 990
    <source>Non Breaking Dash</source>
15401 craig 991
    <translation>Nekeliamasis brūkšnys</translation>
3064 cbradney 992
  </message>
993
  <message>
15401 craig 994
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
3064 cbradney 995
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
15401 craig 996
    <translation>Nekeliamasis &amp;tarpas</translation>
3064 cbradney 997
  </message>
998
  <message>
15401 craig 999
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
3064 cbradney 1000
    <source>Page &amp;Number</source>
15401 craig 1001
    <translation>Puslapio &amp;numeris</translation>
3064 cbradney 1002
  </message>
1003
  <message>
15401 craig 1004
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
3064 cbradney 1005
    <source>New Line</source>
15401 craig 1006
    <translation>Nauja eilutė</translation>
3064 cbradney 1007
  </message>
1008
  <message>
15401 craig 1009
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
3064 cbradney 1010
    <source>Frame Break</source>
15401 craig 1011
    <translation>Rėmelio turinio pabaiga (lūžis)</translation>
3064 cbradney 1012
  </message>
1013
  <message>
15401 craig 1014
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
3064 cbradney 1015
    <source>Column Break</source>
15401 craig 1016
    <translation>Stulpelio pabaiga (lūžis)</translation>
3064 cbradney 1017
  </message>
1018
  <message>
15401 craig 1019
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3064 cbradney 1020
    <source>Copyright</source>
15401 craig 1021
    <translation>Autorių teisės ženklas</translation>
3064 cbradney 1022
  </message>
1023
  <message>
15401 craig 1024
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
3064 cbradney 1025
    <source>Registered Trademark</source>
15401 craig 1026
    <translation>Registruotasis prekės ženklas</translation>
3064 cbradney 1027
  </message>
1028
  <message>
15401 craig 1029
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
3064 cbradney 1030
    <source>Trademark</source>
15401 craig 1031
    <translation>Prekės ženklas</translation>
3064 cbradney 1032
  </message>
1033
  <message>
15401 craig 1034
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
3064 cbradney 1035
    <source>Bullet</source>
15401 craig 1036
    <translation>Ženkliukas</translation>
3064 cbradney 1037
  </message>
1038
  <message>
15401 craig 1039
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
3064 cbradney 1040
    <source>Em Dash</source>
15401 craig 1041
    <translation>Ilgasis brūkšnys („Em“)</translation>
3064 cbradney 1042
  </message>
1043
  <message>
15401 craig 1044
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
3064 cbradney 1045
    <source>En Dash</source>
15401 craig 1046
    <translation>Vidutinis brūkšnys („En“)</translation>
3064 cbradney 1047
  </message>
1048
  <message>
15401 craig 1049
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
3064 cbradney 1050
    <source>Figure Dash</source>
15401 craig 1051
    <translation>Brūkšnelis</translation>
3064 cbradney 1052
  </message>
1053
  <message>
15401 craig 1054
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
3064 cbradney 1055
    <source>Quotation Dash</source>
15401 craig 1056
    <translation>Dialogų brūkšnys</translation>
3064 cbradney 1057
  </message>
1058
  <message>
15401 craig 1059
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
3064 cbradney 1060
    <source>Toggle Palettes</source>
15401 craig 1061
    <translation>Perjungti palečių rodymą</translation>
3064 cbradney 1062
  </message>
1063
  <message>
15401 craig 1064
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
3064 cbradney 1065
    <source>Toggle Guides</source>
15401 craig 1066
    <translation>Perjungti orientyrų rodymą</translation>
3064 cbradney 1067
  </message>
418 Franz 1068
  <message>
15401 craig 1069
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
3278 cbradney 1070
    <source>Print Previe&amp;w</source>
15401 craig 1071
    <translation>Spausdinio pe&amp;ržiūra</translation>
418 Franz 1072
  </message>
1073
  <message>
15401 craig 1074
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
3278 cbradney 1075
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
15401 craig 1076
    <translation>„&amp;JavaScript“ programos...</translation>
418 Franz 1077
  </message>
1078
  <message>
15401 craig 1079
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
3278 cbradney 1080
    <source>Convert to Master Page...</source>
15401 craig 1081
    <translation>Konvertuoti į puslapio šabloną...</translation>
418 Franz 1082
  </message>
1083
  <message>
15401 craig 1084
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
3278 cbradney 1085
    <source>&amp;Cascade</source>
15401 craig 1086
    <translation>&amp;Pakopos</translation>
418 Franz 1087
  </message>
1088
  <message>
15401 craig 1089
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
3278 cbradney 1090
    <source>&amp;Tile</source>
15401 craig 1091
    <translation>&amp;Išklotinė</translation>
418 Franz 1092
  </message>
1093
  <message>
15401 craig 1094
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
3824 cbradney 1095
    <source>More Info...</source>
15401 craig 1096
    <translation>Daugiau informacijos...</translation>
3824 cbradney 1097
  </message>
4759 cbradney 1098
  <message>
15401 craig 1099
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
4759 cbradney 1100
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
15401 craig 1101
    <translation>&amp;Spausdinimas leidžiamas</translation>
4759 cbradney 1102
  </message>
1103
  <message>
15401 craig 1104
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
4759 cbradney 1105
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
15401 craig 1106
    <translation>&amp;Atspindėti horizontaliai</translation>
4759 cbradney 1107
  </message>
1108
  <message>
15401 craig 1109
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
4759 cbradney 1110
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
15401 craig 1111
    <translation>&amp;Atspindėti vertikaliai</translation>
4759 cbradney 1112
  </message>
1113
  <message>
15401 craig 1114
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
4759 cbradney 1115
    <source>Show Rulers</source>
15401 craig 1116
    <translation>Rodyti liniuotes</translation>
4759 cbradney 1117
  </message>
1118
  <message>
15401 craig 1119
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
4759 cbradney 1120
    <source>&amp;Outline</source>
1121
    <comment>Document Outline Palette</comment>
15401 craig 1122
    <translation>&amp;Kontūrai</translation>
4759 cbradney 1123
  </message>
1124
  <message>
15401 craig 1125
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
4759 cbradney 1126
    <source>Solidus</source>
15401 craig 1127
    <translation>Pasviras brūkšnys</translation>
4759 cbradney 1128
  </message>
1129
  <message>
15401 craig 1130
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
4759 cbradney 1131
    <source>Middle Dot</source>
15401 craig 1132
    <translation>Vidutinis taškas</translation>
4759 cbradney 1133
  </message>
1134
  <message>
15401 craig 1135
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
4759 cbradney 1136
    <source>En Space</source>
15401 craig 1137
    <translation>„N“ tarpas (1/2 „M“ tarpo)</translation>
4759 cbradney 1138
  </message>
1139
  <message>
15401 craig 1140
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
4759 cbradney 1141
    <source>Em Space</source>
15401 craig 1142
    <translation>„M“ tarpas</translation>
4759 cbradney 1143
  </message>
1144
  <message>
15401 craig 1145
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
4759 cbradney 1146
    <source>Thin Space</source>
15401 craig 1147
    <translation>1/5 „M“ tarpo</translation>
4759 cbradney 1148
  </message>
1149
  <message>
15401 craig 1150
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
4759 cbradney 1151
    <source>Thick Space</source>
15401 craig 1152
    <translation>1/3 „M“ tarpo</translation>
4759 cbradney 1153
  </message>
1154
  <message>
15401 craig 1155
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
4759 cbradney 1156
    <source>Mid Space</source>
15401 craig 1157
    <translation>1/4 „M“ tarpo</translation>
4759 cbradney 1158
  </message>
1159
  <message>
15401 craig 1160
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
4759 cbradney 1161
    <source>Hair Space</source>
15401 craig 1162
    <translation>Siauriausias tarpas</translation>
4759 cbradney 1163
  </message>
1164
  <message>
15401 craig 1165
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
4759 cbradney 1166
    <source>ff</source>
15401 craig 1167
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1168
  </message>
1169
  <message>
15401 craig 1170
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
4759 cbradney 1171
    <source>fi</source>
15401 craig 1172
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1173
  </message>
1174
  <message>
15401 craig 1175
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
4759 cbradney 1176
    <source>fl</source>
15401 craig 1177
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1178
  </message>
1179
  <message>
15401 craig 1180
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
4759 cbradney 1181
    <source>ffi</source>
15401 craig 1182
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 1183
  </message>
1184
  <message>
15401 craig 1185
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
4759 cbradney 1186
    <source>ffl</source>
15401 craig 1187
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 1188
  </message>
1189
  <message>
15401 craig 1190
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
4759 cbradney 1191
    <source>ft</source>
15401 craig 1192
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 1193
  </message>
1194
  <message>
15401 craig 1195
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
4759 cbradney 1196
    <source>st</source>
15401 craig 1197
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 1198
  </message>
4870 mrdocs 1199
  <message>
15401 craig 1200
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
4870 mrdocs 1201
    <source>S&amp;tyles...</source>
15401 craig 1202
    <translation>S&amp;tiliai...</translation>
4870 mrdocs 1203
  </message>
1204
  <message>
15401 craig 1205
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
4870 mrdocs 1206
    <source>&amp;Outline</source>
1207
    <comment>type effect</comment>
15401 craig 1208
    <translation>&amp;Kontūras</translation>
4870 mrdocs 1209
  </message>
1210
  <message>
15401 craig 1211
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
4870 mrdocs 1212
    <source>&amp;Outlines</source>
1213
    <comment>Convert to oulines</comment>
15401 craig 1214
    <translation>&amp;Kontūrai</translation>
4870 mrdocs 1215
  </message>
5328 cbradney 1216
  <message>
15401 craig 1217
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
5328 cbradney 1218
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
15401 craig 1219
    <translation>Padėti (&amp;tiksliai)</translation>
5328 cbradney 1220
  </message>
1221
  <message>
15401 craig 1222
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
5328 cbradney 1223
    <source>C&amp;lear</source>
15401 craig 1224
    <translation>&amp;Išvalyti</translation>
5328 cbradney 1225
  </message>
1226
  <message>
15401 craig 1227
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
5328 cbradney 1228
    <source>Insert PDF Push Button</source>
15401 craig 1229
    <translation>Įterpti PDF paleidimo mygtuką</translation>
5328 cbradney 1230
  </message>
1231
  <message>
15401 craig 1232
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
5328 cbradney 1233
    <source>Insert PDF Text Field</source>
15401 craig 1234
    <translation>Įterpti PDF teksto lauką</translation>
5328 cbradney 1235
  </message>
1236
  <message>
15401 craig 1237
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
5328 cbradney 1238
    <source>Insert PDF Check Box</source>
15401 craig 1239
    <translation>Įterpti PDF žymimąjį langelį</translation>
5328 cbradney 1240
  </message>
1241
  <message>
15401 craig 1242
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
5328 cbradney 1243
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
15401 craig 1244
    <translation>Įterpti PDF parinkties akutę</translation>
5328 cbradney 1245
  </message>
1246
  <message>
15401 craig 1247
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
5328 cbradney 1248
    <source>Insert PDF List Box</source>
15401 craig 1249
    <translation>Įterpti PDF sąrašo langelį</translation>
5328 cbradney 1250
  </message>
1251
  <message>
15401 craig 1252
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
5328 cbradney 1253
    <source>Insert Text Annotation</source>
15401 craig 1254
    <translation>Įterpti tekstinę anotaciją</translation>
5328 cbradney 1255
  </message>
1256
  <message>
15401 craig 1257
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
5328 cbradney 1258
    <source>Insert Link Annotation</source>
15401 craig 1259
    <translation>Įterpti saito anotaciją</translation>
5328 cbradney 1260
  </message>
5485 cbradney 1261
  <message>
15401 craig 1262
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
5485 cbradney 1263
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
15401 craig 1264
    <translation>Įrašyti kaip &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 1265
  </message>
1266
  <message>
15401 craig 1267
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
5485 cbradney 1268
    <source>Show Text Frame Columns</source>
15401 craig 1269
    <translation>Rodyti teksto rėmelio stulpelius</translation>
5485 cbradney 1270
  </message>
6261 cbradney 1271
  <message>
15401 craig 1272
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
6261 cbradney 1273
    <source>&amp;Frame...</source>
15401 craig 1274
    <translation>&amp;Rėmelis...</translation>
6261 cbradney 1275
  </message>
1276
  <message>
15401 craig 1277
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
6261 cbradney 1278
    <source>Preview Mode</source>
15401 craig 1279
    <translation>Peržiūros veiksena</translation>
6261 cbradney 1280
  </message>
1281
  <message>
15401 craig 1282
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
6261 cbradney 1283
    <source>Show Layer Indicators</source>
15401 craig 1284
    <translation>Rodyti sluoksnių rodmenis</translation>
6261 cbradney 1285
  </message>
6434 cbradney 1286
  <message>
15401 craig 1287
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
6434 cbradney 1288
    <source>Patterns...</source>
15401 craig 1289
    <translation>Tekstūros...</translation>
6434 cbradney 1290
  </message>
1291
  <message>
15401 craig 1292
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
6434 cbradney 1293
    <source>Send to Patterns</source>
15401 craig 1294
    <translation>Siųsti į tekstūras</translation>
6434 cbradney 1295
  </message>
7508 cbradney 1296
  <message>
15401 craig 1297
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
7508 cbradney 1298
    <source>Sticky Tools</source>
15401 craig 1299
    <translation>Kibieji įrankiai</translation>
7508 cbradney 1300
  </message>
1301
  <message>
15401 craig 1302
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
7508 cbradney 1303
    <source>&amp;Fit to Height</source>
15401 craig 1304
    <translation>Su&amp;talpinti aukščio atžvilgiu</translation>
7508 cbradney 1305
  </message>
1306
  <message>
15401 craig 1307
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
7508 cbradney 1308
    <source>Fit to Width</source>
15401 craig 1309
    <translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
7508 cbradney 1310
  </message>
1311
  <message>
15401 craig 1312
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
7508 cbradney 1313
    <source>Show Bleeds</source>
15401 craig 1314
    <translation>Rodyti užlaidas</translation>
7508 cbradney 1315
  </message>
1316
  <message>
15401 craig 1317
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
15099 cbradney 1318
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
15401 craig 1319
    <translation>Korektiškas &amp;skiemuo</translation>
15099 cbradney 1320
  </message>
1321
  <message>
15401 craig 1322
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
7508 cbradney 1323
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
15401 craig 1324
    <translation>&amp;Nulinio pločio tarpas</translation>
7508 cbradney 1325
  </message>
1326
  <message>
15401 craig 1327
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
7508 cbradney 1328
    <source>Zero Width NB Space</source>
15401 craig 1329
    <translation>Nulinio pločio nekeliamasis tarpas</translation>
7508 cbradney 1330
  </message>
9729 cbradney 1331
  <message>
15401 craig 1332
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
9729 cbradney 1333
    <source>Apostrophe</source>
1334
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
15401 craig 1335
    <translation>Apostrofas</translation>
9729 cbradney 1336
  </message>
1337
  <message>
15401 craig 1338
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
9729 cbradney 1339
    <source>Straight Double</source>
1340
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
15401 craig 1341
    <translation>Rašomosios mašinėlės kabutės</translation>
9729 cbradney 1342
  </message>
1343
  <message>
15401 craig 1344
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
9729 cbradney 1345
    <source>Single Left</source>
1346
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
15401 craig 1347
    <translation>Atidarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1348
  </message>
1349
  <message>
15401 craig 1350
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
9729 cbradney 1351
    <source>Single Right</source>
1352
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
15401 craig 1353
    <translation>Uždarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1354
  </message>
1355
  <message>
15401 craig 1356
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
9729 cbradney 1357
    <source>Double Left</source>
1358
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
15401 craig 1359
    <translation>Lietuviškos uždarančiosios</translation>
9729 cbradney 1360
  </message>
1361
  <message>
15401 craig 1362
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
9729 cbradney 1363
    <source>Double Right</source>
1364
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
15401 craig 1365
    <translation>Uždarančiosios dvigubos</translation>
9729 cbradney 1366
  </message>
1367
  <message>
15401 craig 1368
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
9729 cbradney 1369
    <source>Single Reversed</source>
1370
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
15401 craig 1371
    <translation>Apversta vienguba</translation>
9729 cbradney 1372
  </message>
1373
  <message>
15401 craig 1374
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
9729 cbradney 1375
    <source>Double Reversed</source>
1376
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
15401 craig 1377
    <translation>Apverstos dvigubos</translation>
9729 cbradney 1378
  </message>
1379
  <message>
15401 craig 1380
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
9729 cbradney 1381
    <source>Single Left Guillemet</source>
1382
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
15401 craig 1383
    <translation>Prancūziška atidarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1384
  </message>
1385
  <message>
15401 craig 1386
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
9729 cbradney 1387
    <source>Single Right Guillemet</source>
1388
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
15401 craig 1389
    <translation>Prancūziška uždarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1390
  </message>
1391
  <message>
15401 craig 1392
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
9729 cbradney 1393
    <source>Double Left Guillemet</source>
1394
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
15401 craig 1395
    <translation>Prancūziškos atidarančiosios dvigubos</translation>
9729 cbradney 1396
  </message>
1397
  <message>
15401 craig 1398
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
9729 cbradney 1399
    <source>Double Right Guillemet</source>
1400
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
15401 craig 1401
    <translation>Prancūziškos uždarančiosios dvigubos</translation>
9729 cbradney 1402
  </message>
1403
  <message>
15401 craig 1404
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
9729 cbradney 1405
    <source>Low Single Comma</source>
1406
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
15401 craig 1407
    <translation>Apatinis atidarantysis apostrofas</translation>
9729 cbradney 1408
  </message>
1409
  <message>
15401 craig 1410
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
9729 cbradney 1411
    <source>Low Double Comma</source>
1412
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
15401 craig 1413
    <translation>Lietuviškos atidarančiosios</translation>
9729 cbradney 1414
  </message>
1415
  <message>
15401 craig 1416
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
9729 cbradney 1417
    <source>CJK Single Left</source>
1418
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
15401 craig 1419
    <translation>CJK atidarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1420
  </message>
1421
  <message>
15401 craig 1422
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
9729 cbradney 1423
    <source>CJK Single Right</source>
1424
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
15401 craig 1425
    <translation>CJK uždarančioji vienguba</translation>
9729 cbradney 1426
  </message>
1427
  <message>
15401 craig 1428
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
9729 cbradney 1429
    <source>CJK Double Left</source>
1430
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
15401 craig 1431
    <translation>CJK atidarančioji dviguba</translation>
9729 cbradney 1432
  </message>
1433
  <message>
15401 craig 1434
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
9729 cbradney 1435
    <source>CJK Double Right</source>
1436
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
15401 craig 1437
    <translation>CJK uždarančioji dviguba</translation>
9729 cbradney 1438
  </message>
10132 cbradney 1439
  <message>
15401 craig 1440
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
10132 cbradney 1441
    <source>&amp;400%</source>
15401 craig 1442
    <translation>&amp;400%</translation>
10132 cbradney 1443
  </message>
10842 cbradney 1444
  <message>
15401 craig 1445
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
10842 cbradney 1446
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
15401 craig 1447
    <translation>Įterpti &amp;teksto rėmelį</translation>
10842 cbradney 1448
  </message>
1449
  <message>
15401 craig 1450
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
10842 cbradney 1451
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
15401 craig 1452
    <translation>Įterpti &amp;paveikslo rėmelį</translation>
10842 cbradney 1453
  </message>
1454
  <message>
15401 craig 1455
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
10842 cbradney 1456
    <source>Insert T&amp;able</source>
15401 craig 1457
    <translation>Įterpti &amp;lentelę</translation>
10842 cbradney 1458
  </message>
1459
  <message>
15401 craig 1460
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
10842 cbradney 1461
    <source>Insert &amp;Shape</source>
15401 craig 1462
    <translation>Įterpti &amp;figūrą</translation>
10842 cbradney 1463
  </message>
1464
  <message>
15401 craig 1465
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
10842 cbradney 1466
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
15401 craig 1467
    <translation>Įterpti &amp;daugiakampį</translation>
10842 cbradney 1468
  </message>
1469
  <message>
15401 craig 1470
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
10842 cbradney 1471
    <source>Insert &amp;Line</source>
15401 craig 1472
    <translation>Įterpti l&amp;iniją</translation>
10842 cbradney 1473
  </message>
1474
  <message>
15401 craig 1475
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
10842 cbradney 1476
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
15401 craig 1477
    <translation>Įterpti &amp;Bezjė kreivę</translation>
10842 cbradney 1478
  </message>
1479
  <message>
15401 craig 1480
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
10842 cbradney 1481
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
15401 craig 1482
    <translation>Įterpti &amp;ranka brėžtą liniją</translation>
10842 cbradney 1483
  </message>
1484
  <message>
15401 craig 1485
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
10842 cbradney 1486
    <source>Scribus Homepage</source>
15401 craig 1487
    <translation>„Scribus“ interneto svetainė</translation>
10842 cbradney 1488
  </message>
1489
  <message>
15401 craig 1490
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
10842 cbradney 1491
    <source>Scribus Online Documentation</source>
15401 craig 1492
    <translation>„Scribus“ dokumentacija internete</translation>
10842 cbradney 1493
  </message>
1494
  <message>
15401 craig 1495
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
10842 cbradney 1496
    <source>Scribus Wiki</source>
15401 craig 1497
    <translation>„Scribus“ vikio žinynas</translation>
10842 cbradney 1498
  </message>
1499
  <message>
15401 craig 1500
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
10842 cbradney 1501
    <source>Getting Started with Scribus</source>
15401 craig 1502
    <translation>Darbo su „Scribus“ pradžia</translation>
10842 cbradney 1503
  </message>
11652 cbradney 1504
  <message>
15401 craig 1505
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
11652 cbradney 1506
    <source>Show Context Menu</source>
15401 craig 1507
    <translation>Rodyti kontekstinį meniu</translation>
11652 cbradney 1508
  </message>
1509
  <message>
15401 craig 1510
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
11652 cbradney 1511
    <source>&amp;Manage Images</source>
15401 craig 1512
    <translation>&amp;Tvarkyti paveikslus</translation>
11652 cbradney 1513
  </message>
1514
  <message>
15401 craig 1515
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
11652 cbradney 1516
    <source>&amp;About Plugins</source>
15401 craig 1517
    <translation>&amp;Apie priedus</translation>
11652 cbradney 1518
  </message>
1519
  <message>
15401 craig 1520
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
12281 cbradney 1521
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
15401 craig 1522
    <translation>Įterpti unikodo simbolio pradžios seką</translation>
11652 cbradney 1523
  </message>
1524
  <message>
15401 craig 1525
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
12281 cbradney 1526
    <source>Get Vector File...</source>
15401 craig 1527
    <translation>Importuoti vektorinį failą...</translation>
11652 cbradney 1528
  </message>
12281 cbradney 1529
  <message>
15401 craig 1530
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
12281 cbradney 1531
    <source>Advanced Select All...</source>
15401 craig 1532
    <translation>Pažymėti pagal kriterijus...</translation>
12281 cbradney 1533
  </message>
1534
  <message>
15401 craig 1535
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
12281 cbradney 1536
    <source>Edit Source...</source>
15401 craig 1537
    <translation>Taisyti šaltinį...</translation>
12281 cbradney 1538
  </message>
1539
  <message>
15401 craig 1540
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
12281 cbradney 1541
    <source>Replace Colors...</source>
15401 craig 1542
    <translation>Keisti spalvas...</translation>
12281 cbradney 1543
  </message>
1544
  <message>
15401 craig 1545
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
12281 cbradney 1546
    <source>Rulers Relative to Page</source>
15401 craig 1547
    <translation>Liniuotės susietos su puslapiu</translation>
12281 cbradney 1548
  </message>
1549
  <message>
15401 craig 1550
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
12281 cbradney 1551
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
15401 craig 1552
    <translation>Įterpti &amp;vizualizavimo rėmelį</translation>
12281 cbradney 1553
  </message>
1554
  <message>
15401 craig 1555
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
12281 cbradney 1556
    <source>Check for Updates</source>
15401 craig 1557
    <translation>Ieškoti programos atnaujinimų</translation>
12281 cbradney 1558
  </message>
1559
  <message>
15401 craig 1560
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
12281 cbradney 1561
    <source>Number of Pages</source>
15401 craig 1562
    <translation>Puslapių skaičius</translation>
12281 cbradney 1563
  </message>
12612 cbradney 1564
  <message>
15401 craig 1565
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
12612 cbradney 1566
    <source>Adjust Image to Frame</source>
15401 craig 1567
    <translation>Pritaikyti paveikslo mastelį prie rėmelio</translation>
12612 cbradney 1568
  </message>
12918 cbradney 1569
  <message>
15401 craig 1570
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
12937 cbradney 1571
    <source>File</source>
15401 craig 1572
    <translation>Failas</translation>
12937 cbradney 1573
  </message>
1574
  <message>
15401 craig 1575
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
12937 cbradney 1576
    <source>&amp;File</source>
15401 craig 1577
    <translation>&amp;Failas</translation>
12937 cbradney 1578
  </message>
1579
  <message>
15401 craig 1580
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
12937 cbradney 1581
    <source>Edit</source>
15401 craig 1582
    <translation>Taisyti</translation>
12937 cbradney 1583
  </message>
1584
  <message>
15401 craig 1585
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
12937 cbradney 1586
    <source>&amp;Edit</source>
15401 craig 1587
    <translation>&amp;Taisa</translation>
12937 cbradney 1588
  </message>
1589
  <message>
15401 craig 1590
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
12937 cbradney 1591
    <source>Style</source>
15401 craig 1592
    <translation>Stilius</translation>
12937 cbradney 1593
  </message>
1594
  <message>
15401 craig 1595
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
12937 cbradney 1596
    <source>&amp;Style</source>
15401 craig 1597
    <translation>&amp;Stilius</translation>
12937 cbradney 1598
  </message>
1599
  <message>
15401 craig 1600
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
12937 cbradney 1601
    <source>Item</source>
15401 craig 1602
    <translation>Objektas</translation>
12937 cbradney 1603
  </message>
1604
  <message>
15401 craig 1605
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
12937 cbradney 1606
    <source>&amp;Item</source>
15401 craig 1607
    <translation>&amp;Objektas</translation>
12937 cbradney 1608
  </message>
1609
  <message>
15401 craig 1610
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
12937 cbradney 1611
    <source>Insert</source>
15401 craig 1612
    <translation>Įterpimas</translation>
12937 cbradney 1613
  </message>
1614
  <message>
15401 craig 1615
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
12937 cbradney 1616
    <source>I&amp;nsert</source>
15401 craig 1617
    <translation>&amp;Įterpimas</translation>
12937 cbradney 1618
  </message>
1619
  <message>
15401 craig 1620
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 1621
    <source>Page</source>
15401 craig 1622
    <translation>Puslapis</translation>
12937 cbradney 1623
  </message>
1624
  <message>
15401 craig 1625
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 1626
    <source>&amp;Page</source>
15401 craig 1627
    <translation>&amp;Puslapis</translation>
12937 cbradney 1628
  </message>
1629
  <message>
15401 craig 1630
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 1631
    <source>View</source>
15401 craig 1632
    <translation>Rodymas</translation>
12937 cbradney 1633
  </message>
1634
  <message>
15401 craig 1635
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 1636
    <source>&amp;View</source>
15401 craig 1637
    <translation>&amp;Rodymas</translation>
12937 cbradney 1638
  </message>
1639
  <message>
15401 craig 1640
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 1641
    <source>Extras</source>
15401 craig 1642
    <translation>Priemonės</translation>
12937 cbradney 1643
  </message>
1644
  <message>
15401 craig 1645
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 1646
    <source>E&amp;xtras</source>
15401 craig 1647
    <translation>Prie&amp;monės</translation>
12937 cbradney 1648
  </message>
1649
  <message>
15401 craig 1650
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 1651
    <source>Windows</source>
15401 craig 1652
    <translation>Langai</translation>
12937 cbradney 1653
  </message>
1654
  <message>
15401 craig 1655
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 1656
    <source>&amp;Windows</source>
15401 craig 1657
    <translation>&amp;Langai</translation>
12937 cbradney 1658
  </message>
1659
  <message>
15401 craig 1660
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 1661
    <source>Help</source>
15401 craig 1662
    <translation>Pagalba</translation>
12937 cbradney 1663
  </message>
1664
  <message>
15401 craig 1665
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 1666
    <source>&amp;Help</source>
15401 craig 1667
    <translation>Pa&amp;galba</translation>
12937 cbradney 1668
  </message>
1669
  <message>
15401 craig 1670
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
12937 cbradney 1671
    <source>Plugin Menu Items</source>
15401 craig 1672
    <translation>Papildinių meniu elementai</translation>
12937 cbradney 1673
  </message>
1674
  <message>
15401 craig 1675
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
12937 cbradney 1676
    <source>Others</source>
15401 craig 1677
    <translation>Kiti</translation>
12937 cbradney 1678
  </message>
1679
  <message>
15401 craig 1680
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
12937 cbradney 1681
    <source>Unicode Characters</source>
15401 craig 1682
    <translation>Unikodo rašmenys</translation>
12937 cbradney 1683
  </message>
13027 cbradney 1684
  <message>
15401 craig 1685
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
13027 cbradney 1686
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
15401 craig 1687
    <translation>Perkėlimo/Mastelio pakeitimo reikšmės indikatorius</translation>
13027 cbradney 1688
  </message>
13279 cbradney 1689
  <message>
15401 craig 1690
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
13279 cbradney 1691
    <source>New &amp;from Template...</source>
15401 craig 1692
    <translation>Naujas &amp;šablono pagrindu...</translation>
13279 cbradney 1693
  </message>
418 Franz 1694
</context>
1695
<context>
12612 cbradney 1696
  <name>AdjustCmsDialog</name>
1697
  <message>
15401 craig 1698
    <location filename="../../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 1699
    <source>CMS Settings</source>
15401 craig 1700
    <translation>CMS nuostatos</translation>
12612 cbradney 1701
  </message>
1702
</context>
1703
<context>
418 Franz 1704
  <name>Align</name>
1705
  <message>
1706
    <source>Distribute/Align</source>
15401 craig 1707
    <translation type="obsolete">Lygiuoti/Išdėstyti</translation>
418 Franz 1708
  </message>
1709
  <message>
1710
    <source>Align</source>
3064 cbradney 1711
    <translation type="obsolete">Lygiuoti</translation>
418 Franz 1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 1715
    <translation type="obsolete">Horizontaliai</translation>
418 Franz 1716
  </message>
1717
  <message>
1718
    <source>Left Sides</source>
15401 craig 1719
    <translation type="obsolete">Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
418 Franz 1720
  </message>
1721
  <message>
1722
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 1723
    <translation type="obsolete">Vidurinis</translation>
418 Franz 1724
  </message>
1725
  <message>
1726
    <source>Right Sides</source>
15401 craig 1727
    <translation type="obsolete">Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
418 Franz 1728
  </message>
1729
  <message>
3064 cbradney 1730
    <source>Vertical</source>
1731
    <translation type="obsolete">Vertikaliai</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
1734
    <source>Top Sides</source>
15401 craig 1735
    <translation type="obsolete">Pagal viršus</translation>
3064 cbradney 1736
  </message>
1737
  <message>
1738
    <source>Bottom Sides</source>
15401 craig 1739
    <translation type="obsolete">Pagal apačias</translation>
3064 cbradney 1740
  </message>
1741
</context>
1742
<context>
9729 cbradney 1743
  <name>AlignDistribute</name>
3064 cbradney 1744
  <message>
15401 craig 1745
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="36"/>
3064 cbradney 1746
    <source>Align</source>
15401 craig 1747
    <translation>Lygiuoti</translation>
3064 cbradney 1748
  </message>
1749
  <message>
15401 craig 1750
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="65"/>
6530 cbradney 1751
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
15401 craig 1752
    <translation>&amp;Parinkti orientyrai:</translation>
6530 cbradney 1753
  </message>
1754
  <message>
15401 craig 1755
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="78"/>
6530 cbradney 1756
    <source>&amp;Relative To:</source>
15401 craig 1757
    <translation>Atsi&amp;žvelgiant į:</translation>
6530 cbradney 1758
  </message>
1759
  <message>
15401 craig 1760
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="97"/>
15243 cbradney 1761
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
15401 craig 1762
    <translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
15243 cbradney 1763
  </message>
1764
  <message>
15401 craig 1765
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="153"/>
1766
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="160"/>
1767
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="167"/>
1768
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="174"/>
1769
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="181"/>
1770
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="188"/>
1771
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="195"/>
1772
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="202"/>
1773
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="209"/>
1774
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="216"/>
1775
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="286"/>
1776
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="293"/>
1777
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="300"/>
1778
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="307"/>
1779
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="314"/>
1780
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="324"/>
1781
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="331"/>
1782
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="341"/>
1783
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="348"/>
1784
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="358"/>
1785
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="365"/>
1786
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="372"/>
1787
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="382"/>
1788
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="389"/>
1789
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="396"/>
1790
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="403"/>
6530 cbradney 1791
    <source>...</source>
15401 craig 1792
    <translation>...</translation>
6530 cbradney 1793
  </message>
1794
  <message>
15401 craig 1795
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="260"/>
6530 cbradney 1796
    <source>Distribute</source>
15401 craig 1797
    <translation>Išdėstyti</translation>
6530 cbradney 1798
  </message>
1799
  <message>
15401 craig 1800
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="450"/>
6530 cbradney 1801
    <source>&amp;Distance:</source>
15401 craig 1802
    <translation>&amp;Atstumas:</translation>
6530 cbradney 1803
  </message>
14474 cbradney 1804
  <message>
15401 craig 1805
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="511"/>
15243 cbradney 1806
    <source>Reverse Distribution</source>
15401 craig 1807
    <translation>Atvirkštinis išdėstymas</translation>
15243 cbradney 1808
  </message>
6530 cbradney 1809
</context>
1810
<context>
9729 cbradney 1811
  <name>AlignDistributeBase</name>
1812
  <message>
1813
    <source>Align</source>
1814
    <translation type="obsolete">Lygiuoti</translation>
1815
  </message>
1816
</context>
1817
<context>
6530 cbradney 1818
  <name>AlignDistributePalette</name>
1819
  <message>
15401 craig 1820
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
6530 cbradney 1821
    <source>Align and Distribute</source>
15401 craig 1822
    <translation>Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
6530 cbradney 1823
  </message>
1824
  <message>
15401 craig 1825
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
6530 cbradney 1826
    <source>Align</source>
15401 craig 1827
    <translation>Lygiuoti</translation>
6530 cbradney 1828
  </message>
1829
  <message>
15401 craig 1830
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
3064 cbradney 1831
    <source>&amp;Relative to:</source>
15401 craig 1832
    <translation>&amp;Susijęs su:</translation>
418 Franz 1833
  </message>
1834
  <message>
15401 craig 1835
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3064 cbradney 1836
    <source>First Selected</source>
15401 craig 1837
    <translation>Pirmasis pažymėtas</translation>
418 Franz 1838
  </message>
1839
  <message>
15401 craig 1840
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
3064 cbradney 1841
    <source>Last Selected</source>
15401 craig 1842
    <translation>Paskutinis pažymėtas</translation>
418 Franz 1843
  </message>
1844
  <message>
15401 craig 1845
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
3064 cbradney 1846
    <source>Page</source>
15401 craig 1847
    <translation>Puslapis</translation>
3064 cbradney 1848
  </message>
1849
  <message>
15401 craig 1850
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3064 cbradney 1851
    <source>Margins</source>
15401 craig 1852
    <translation>Paraštės</translation>
418 Franz 1853
  </message>
1854
  <message>
15401 craig 1855
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
3064 cbradney 1856
    <source>Guide</source>
15401 craig 1857
    <translation>Orientyras</translation>
418 Franz 1858
  </message>
1859
  <message>
15401 craig 1860
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3064 cbradney 1861
    <source>Selection</source>
15401 craig 1862
    <translation>Pažymėtieji</translation>
418 Franz 1863
  </message>
1864
  <message>
15401 craig 1865
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
15243 cbradney 1866
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
15401 craig 1867
    <translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
15243 cbradney 1868
  </message>
1869
  <message>
15401 craig 1870
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="108"/>
15243 cbradney 1871
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
15401 craig 1872
    <translation>Perkėlimas (išlaikant dydį)</translation>
15243 cbradney 1873
  </message>
1874
  <message>
15401 craig 1875
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
15243 cbradney 1876
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
15401 craig 1877
    <translation>Dydžio keitimas (nekeičiant priešingos pusės)</translation>
15243 cbradney 1878
  </message>
1879
  <message>
15401 craig 1880
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="110"/>
15243 cbradney 1881
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
15401 craig 1882
    <translation>&lt;qt&gt;Vienos elemento pusės lygiavimas:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet keiskite tik vieno krašto padėti, kita keisis atitinkamai (nekeiskite esamų objekto matmenų), arba &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nurodykite fiksuoti kitą pusę (užuot perkėlę objektą, keiskite jo dydį) jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;
1883
</translation>
15243 cbradney 1884
  </message>
1885
  <message>
15401 craig 1886
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="118"/>
7508 cbradney 1887
    <source>Align bottoms</source>
15401 craig 1888
    <translation>Lygiuoti apačias</translation>
418 Franz 1889
  </message>
1890
  <message>
15401 craig 1891
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="120"/>
7508 cbradney 1892
    <source>Align right sides</source>
15401 craig 1893
    <translation>Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
418 Franz 1894
  </message>
1895
  <message>
15401 craig 1896
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="124"/>
7508 cbradney 1897
    <source>Center on vertical axis</source>
15401 craig 1898
    <translation>Centruoti vertikalios ašies atžvilgiu</translation>
418 Franz 1899
  </message>
1900
  <message>
15401 craig 1901
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="126"/>
7508 cbradney 1902
    <source>Align left sides</source>
15401 craig 1903
    <translation>Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
418 Franz 1904
  </message>
1905
  <message>
15401 craig 1906
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="128"/>
7508 cbradney 1907
    <source>Center on horizontal axis</source>
15401 craig 1908
    <translation>Centruoti horizontalios ašies atžvilgiu</translation>
418 Franz 1909
  </message>
1910
  <message>
15401 craig 1911
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
7508 cbradney 1912
    <source>Align tops</source>
15401 craig 1913
    <translation>Lygiuoti pagal viršų</translation>
418 Franz 1914
  </message>
1915
  <message>
15401 craig 1916
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="134"/>
7508 cbradney 1917
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
15401 craig 1918
    <translation>&amp;Parinkti orientyrai:</translation>
418 Franz 1919
  </message>
1920
  <message>
15401 craig 1921
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="142"/>
7508 cbradney 1922
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
15401 craig 1923
    <translation>Išdėstyti taip, kad dešinieji objektų kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
418 Franz 1924
  </message>
1925
  <message>
15401 craig 1926
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="144"/>
7508 cbradney 1927
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
15401 craig 1928
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų apačios būtų nutolusios vienodai</translation>
418 Franz 1929
  </message>
3064 cbradney 1930
  <message>
15401 craig 1931
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="146"/>
7508 cbradney 1932
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
15401 craig 1933
    <translation>Išdėstyti horizontaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
3064 cbradney 1934
  </message>
1935
  <message>
15401 craig 1936
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="152"/>
7508 cbradney 1937
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
15401 craig 1938
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų kairieji kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
3064 cbradney 1939
  </message>
1940
  <message>
15401 craig 1941
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="154"/>
7508 cbradney 1942
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
15401 craig 1943
    <translation>Išdėstyti vertikaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
3064 cbradney 1944
  </message>
1945
  <message>
15401 craig 1946
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="156"/>
7508 cbradney 1947
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
15401 craig 1948
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų viršūs būtų nutolę vienodai</translation>
3064 cbradney 1949
  </message>
1950
  <message>
15401 craig 1951
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="166"/>
7508 cbradney 1952
    <source>&amp;Distance:</source>
15401 craig 1953
    <translation>&amp;Atstumas:</translation>
3064 cbradney 1954
  </message>
1955
  <message>
15401 craig 1956
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="167"/>
7508 cbradney 1957
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
15401 craig 1958
    <translation>Išdėstyti objektus nurodytu atstumu vienas nuo kito</translation>
3064 cbradney 1959
  </message>
1960
  <message>
15401 craig 1961
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="168"/>
15243 cbradney 1962
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
15401 craig 1963
    <translation>Išdėstydami objektus vienodais atstumais vienas nuo kito, pakeiskite objektų eilės tvarką priešinga</translation>
15243 cbradney 1964
  </message>
1965
  <message>
15401 craig 1966
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="169"/>
7508 cbradney 1967
    <source>None Selected</source>
15401 craig 1968
    <translation>Nėra pažymėtų</translation>
3064 cbradney 1969
  </message>
1970
  <message>
7508 cbradney 1971
    <source>Warning</source>
1972
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
3064 cbradney 1973
  </message>
1974
  <message>
15401 craig 1975
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="454"/>
7508 cbradney 1976
    <source>Y: %1%2</source>
15401 craig 1977
    <translation>Y: %1%2</translation>
3064 cbradney 1978
  </message>
1979
  <message>
15401 craig 1980
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="462"/>
7508 cbradney 1981
    <source>X: %1%2</source>
15401 craig 1982
    <translation>X: %1%2</translation>
3064 cbradney 1983
  </message>
1984
  <message>
15401 craig 1985
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="114"/>
7508 cbradney 1986
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
15401 craig 1987
    <translation>Lygiuoti dešiniuosius objektų kraštus pagal kairįjį prieraišo kraštą</translation>
3064 cbradney 1988
  </message>
1989
  <message>
15401 craig 1990
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="116"/>
7508 cbradney 1991
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
15401 craig 1992
    <translation>Lygiuoti kairiuosius objektų kraštus pagal dešinįjį prieraišo kraštą</translation>
3064 cbradney 1993
  </message>
1994
  <message>
15401 craig 1995
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="122"/>
7508 cbradney 1996
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
15401 craig 1997
    <translation>Lygiuoti objektų viršų pagal prieraišo apačią</translation>
3064 cbradney 1998
  </message>
1999
  <message>
15401 craig 2000
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
7508 cbradney 2001
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
15401 craig 2002
    <translation>Lygiuoti objektų apačias pagal prieraišo viršų</translation>
3064 cbradney 2003
  </message>
2004
  <message>
15401 craig 2005
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
7508 cbradney 2006
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
15401 craig 2007
    <translation>Suvienodinti horizontalius tarpus objektų</translation>
3064 cbradney 2008
  </message>
2009
  <message>
15401 craig 2010
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
7508 cbradney 2011
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
15401 craig 2012
    <translation>Horizontalius tarpus objektų padaryti nurodyto dydžio</translation>
3064 cbradney 2013
  </message>
2014
  <message>
15401 craig 2015
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="148"/>
7508 cbradney 2016
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
15401 craig 2017
    <translation>Išdėstyti vertikaliai vienodais atstumais tarp objektų</translation>
3064 cbradney 2018
  </message>
2019
  <message>
15401 craig 2020
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="150"/>
7508 cbradney 2021
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
15401 craig 2022
    <translation>Išdėstyti vertikaliai nurodytu atstumu tarp objektų</translation>
3064 cbradney 2023
  </message>
6530 cbradney 2024
  <message>
15401 craig 2025
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="158"/>
7508 cbradney 2026
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
15401 craig 2027
    <translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo krašto būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2028
  </message>
2029
  <message>
15401 craig 2030
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="164"/>
7508 cbradney 2031
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
15401 craig 2032
    <translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir viršutinės ir apatinės lapo paraščių būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2033
  </message>
2034
  <message>
15401 craig 2035
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
7508 cbradney 2036
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
15401 craig 2037
    <translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo paraščių būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2038
  </message>
2039
  <message>
15401 craig 2040
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
7508 cbradney 2041
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
15401 craig 2042
    <translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo viršaus ir apačios būtų vienodi</translation>
6530 cbradney 2043
  </message>
7716 cbradney 2044
  <message>
15401 craig 2045
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
7716 cbradney 2046
    <source>Distribute</source>
15401 craig 2047
    <translation>Išdėstyti</translation>
7716 cbradney 2048
  </message>
12281 cbradney 2049
  <message>
15401 craig 2050
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
12281 cbradney 2051
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
15401 craig 2052
    <translation>&lt;qt&gt;Lygiuoti pagal:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pirmą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Antrą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinį puslapį&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinio puslapio paraštese&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Orientyrą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pažymėtą dalį&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
12281 cbradney 2053
  </message>
2054
  <message>
15401 craig 2055
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="112"/>
12281 cbradney 2056
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
15401 craig 2057
    <translation>Orientyro, pagal kurį lygiuoti, padėtis</translation>
12281 cbradney 2058
  </message>
418 Franz 2059
</context>
2060
<context>
2061
  <name>AlignSelect</name>
2062
  <message>
15401 craig 2063
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
418 Franz 2064
    <source>Align Text Left</source>
15401 craig 2065
    <translation>Kairioji teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2066
  </message>
2067
  <message>
15401 craig 2068
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
418 Franz 2069
    <source>Align Text Right</source>
15401 craig 2070
    <translation>Dešinioji teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2071
  </message>
2072
  <message>
15401 craig 2073
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
418 Franz 2074
    <source>Align Text Center</source>
15401 craig 2075
    <translation>Centrinė teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2076
  </message>
2077
  <message>
15401 craig 2078
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
418 Franz 2079
    <source>Align Text Justified</source>
15401 craig 2080
    <translation>Abipusė teksto lygiuotė</translation>
418 Franz 2081
  </message>
2082
  <message>
15401 craig 2083
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
418 Franz 2084
    <source>Align Text Forced Justified</source>
15401 craig 2085
    <translation>Griežtoji abipusė lygiuotė</translation>
418 Franz 2086
  </message>
2087
</context>
2088
<context>
2089
  <name>Annot</name>
2090
  <message>
15401 craig 2091
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
418 Franz 2092
    <source>Field Properties</source>
15401 craig 2093
    <translation>Lauko ypatybės</translation>
418 Franz 2094
  </message>
2095
  <message>
15401 craig 2096
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="92"/>
2097
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
418 Franz 2098
    <source>Type:</source>
15401 craig 2099
    <translation>Tipas:</translation>
418 Franz 2100
  </message>
2101
  <message>
15401 craig 2102
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
418 Franz 2103
    <source>Button</source>
15401 craig 2104
    <translation>Mygtukas</translation>
418 Franz 2105
  </message>
2106
  <message>
15401 craig 2107
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
418 Franz 2108
    <source>Text Field</source>
15401 craig 2109
    <translation>Teksto laukas</translation>
418 Franz 2110
  </message>
2111
  <message>
15401 craig 2112
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
418 Franz 2113
    <source>Check Box</source>
15401 craig 2114
    <translation>Žymimasis langelis</translation>
418 Franz 2115
  </message>
2116
  <message>
15401 craig 2117
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
418 Franz 2118
    <source>Combo Box</source>
15401 craig 2119
    <translation>Parinkties akutė</translation>
418 Franz 2120
  </message>
2121
  <message>
15401 craig 2122
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
418 Franz 2123
    <source>List Box</source>
15401 craig 2124
    <translation>Sąrašo langelis</translation>
418 Franz 2125
  </message>
2126
  <message>
15401 craig 2127
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
418 Franz 2128
    <source>Properties</source>
15401 craig 2129
    <translation>Ypatybės</translation>
418 Franz 2130
  </message>
2131
  <message>
15401 craig 2132
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
418 Franz 2133
    <source>Name:</source>
15401 craig 2134
    <translation>Pavadinimas:</translation>
418 Franz 2135
  </message>
2136
  <message>
2137
    <source>Tool-Tip:</source>
15401 craig 2138
    <translation>Įrankio paaiškinimas:</translation>
418 Franz 2139
  </message>
2140
  <message>
15401 craig 2141
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="146"/>
2142
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
418 Franz 2143
    <source>Text</source>
15401 craig 2144
    <translation>Tekstas</translation>
418 Franz 2145
  </message>
2146
  <message>
15401 craig 2147
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
418 Franz 2148
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
15401 craig 2149
    <translation>„PDF 1.3“ skirtas šriftas:</translation>
418 Franz 2150
  </message>
2151
  <message>
15401 craig 2152
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
418 Franz 2153
    <source>Border</source>
15401 craig 2154
    <translation>Įrėminimas</translation>
418 Franz 2155
  </message>
2156
  <message>
15401 craig 2157
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
418 Franz 2158
    <source>Color:</source>
15401 craig 2159
    <translation>Spalva:</translation>
418 Franz 2160
  </message>
2161
  <message>
15401 craig 2162
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2110"/>
418 Franz 2163
    <source>None</source>
15401 craig 2164
    <translation>Nieko</translation>
418 Franz 2165
  </message>
2166
  <message>
15401 craig 2167
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
418 Franz 2168
    <source>Width:</source>
15401 craig 2169
    <translation>Plotis:</translation>
418 Franz 2170
  </message>
2171
  <message>
15401 craig 2172
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
418 Franz 2173
    <source>Thin</source>
15401 craig 2174
    <translation>Plonas</translation>
418 Franz 2175
  </message>
2176
  <message>
15401 craig 2177
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
2178
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
418 Franz 2179
    <source>Normal</source>
15401 craig 2180
    <translation>Įprastas</translation>
418 Franz 2181
  </message>
2182
  <message>
15401 craig 2183
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
418 Franz 2184
    <source>Wide</source>
15401 craig 2185
    <translation>Platus</translation>
418 Franz 2186
  </message>
2187
  <message>
15401 craig 2188
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
418 Franz 2189
    <source>Style:</source>
15401 craig 2190
    <translation>Stilius:</translation>
418 Franz 2191
  </message>
2192
  <message>
15401 craig 2193
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
418 Franz 2194
    <source>Solid</source>
15401 craig 2195
    <translation>Ryškus</translation>
418 Franz 2196
  </message>
2197
  <message>
15401 craig 2198
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
418 Franz 2199
    <source>Dashed</source>
15401 craig 2200
    <translation>Punktyrinis</translation>
418 Franz 2201
  </message>
2202
  <message>
15401 craig 2203
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
418 Franz 2204
    <source>Underline</source>
15401 craig 2205
    <translation>Pabrauktas</translation>
418 Franz 2206
  </message>
2207
  <message>
15401 craig 2208
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
418 Franz 2209
    <source>Beveled</source>
15401 craig 2210
    <translation>Įkypas</translation>
418 Franz 2211
  </message>
2212
  <message>
15401 craig 2213
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
418 Franz 2214
    <source>Inset</source>
15401 craig 2215
    <translation>Įklija</translation>
418 Franz 2216
  </message>
2217
  <message>
15401 craig 2218
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
418 Franz 2219
    <source>Other</source>
15401 craig 2220
    <translation>Kita</translation>
418 Franz 2221
  </message>
2222
  <message>
15401 craig 2223
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
418 Franz 2224
    <source>Read Only</source>
15401 craig 2225
    <translation>Tik skaitymui</translation>
418 Franz 2226
  </message>
2227
  <message>
15401 craig 2228
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
418 Franz 2229
    <source>Required</source>
15401 craig 2230
    <translation>Būtinas</translation>
418 Franz 2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
15401 craig 2234
    <translation>Neeksportuoti reikšmės</translation>
418 Franz 2235
  </message>
2236
  <message>
15401 craig 2237
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
418 Franz 2238
    <source>Visibility:</source>
15401 craig 2239
    <translation>Matomumas:</translation>
418 Franz 2240
  </message>
2241
  <message>
15401 craig 2242
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
418 Franz 2243
    <source>Visible</source>
15401 craig 2244
    <translation>Matomas</translation>
418 Franz 2245
  </message>
2246
  <message>
15401 craig 2247
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
418 Franz 2248
    <source>Hidden</source>
15401 craig 2249
    <translation>Paslėptas</translation>
418 Franz 2250
  </message>
2251
  <message>
15401 craig 2252
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
418 Franz 2253
    <source>No Print</source>
15401 craig 2254
    <translation>Nespausdinti</translation>
418 Franz 2255
  </message>
2256
  <message>
15401 craig 2257
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
418 Franz 2258
    <source>No View</source>
15401 craig 2259
    <translation>Nerodyti</translation>
418 Franz 2260
  </message>
2261
  <message>
15401 craig 2262
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
418 Franz 2263
    <source>Appearance</source>
15401 craig 2264
    <translation>Išvaizda</translation>
418 Franz 2265
  </message>
2266
  <message>
15401 craig 2267
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
418 Franz 2268
    <source>Text for Button Down</source>
15401 craig 2269
    <translation>Mygtuko žemyn tekstas</translation>
418 Franz 2270
  </message>
2271
  <message>
15401 craig 2272
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
418 Franz 2273
    <source>Text for Roll Over</source>
15401 craig 2274
    <translation>Išskleidžiamojo sąrašo tekstas</translation>
418 Franz 2275
  </message>
2276
  <message>
15401 craig 2277
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
418 Franz 2278
    <source>Icons</source>
15401 craig 2279
    <translation>Piktogramos</translation>
418 Franz 2280
  </message>
2281
  <message>
15401 craig 2282
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
418 Franz 2283
    <source>Use Icons</source>
15401 craig 2284
    <translation>Naudoti piktogramas</translation>
418 Franz 2285
  </message>
2286
  <message>
15401 craig 2287
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="321"/>
2288
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="339"/>
2289
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
418 Franz 2290
    <source>Remove</source>
15401 craig 2291
    <translation>Pašalinti</translation>
418 Franz 2292
  </message>
2293
  <message>
15401 craig 2294
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
418 Franz 2295
    <source>Pressed</source>
15401 craig 2296
    <translation>Nuspaustas</translation>
418 Franz 2297
  </message>
2298
  <message>
15401 craig 2299
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
418 Franz 2300
    <source>Roll Over</source>
15401 craig 2301
    <translation>Išskleisti</translation>
418 Franz 2302
  </message>
2303
  <message>
15401 craig 2304
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
418 Franz 2305
    <source>Icon Placement...</source>
15401 craig 2306
    <translation>Piktogramos padėjimas...</translation>
418 Franz 2307
  </message>
2308
  <message>
15401 craig 2309
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
418 Franz 2310
    <source>Highlight</source>
15401 craig 2311
    <translation>Paryškinti</translation>
418 Franz 2312
  </message>
2313
  <message>
15401 craig 2314
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
418 Franz 2315
    <source>Invert</source>
15401 craig 2316
    <translation>Invertuoti</translation>
418 Franz 2317
  </message>
2318
  <message>
15401 craig 2319
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
418 Franz 2320
    <source>Outlined</source>
15401 craig 2321
    <translation>Sukontūrintas</translation>
418 Franz 2322
  </message>
2323
  <message>
15401 craig 2324
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
418 Franz 2325
    <source>Push</source>
15401 craig 2326
    <translation>Spausti</translation>
418 Franz 2327
  </message>
2328
  <message>
15401 craig 2329
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
418 Franz 2330
    <source>Multi-Line</source>
15401 craig 2331
    <translation>Daugiaeilutis</translation>
418 Franz 2332
  </message>
2333
  <message>
15401 craig 2334
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
418 Franz 2335
    <source>Password</source>
15401 craig 2336
    <translation>Slaptažodis</translation>
418 Franz 2337
  </message>
2338
  <message>
15401 craig 2339
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
418 Franz 2340
    <source>Limit of</source>
15401 craig 2341
    <translation>Ribojamas</translation>
418 Franz 2342
  </message>
2343
  <message>
15401 craig 2344
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
418 Franz 2345
    <source>Characters</source>
15401 craig 2346
    <translation>Rašmenys</translation>
418 Franz 2347
  </message>
2348
  <message>
15401 craig 2349
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
418 Franz 2350
    <source>Do Not Scroll</source>
15401 craig 2351
    <translation>Neslinkti</translation>
418 Franz 2352
  </message>
2353
  <message>
15401 craig 2354
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
418 Franz 2355
    <source>Do Not Spell Check</source>
15401 craig 2356
    <translation>Netikrinti rašybos</translation>
418 Franz 2357
  </message>
2358
  <message>
15401 craig 2359
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
418 Franz 2360
    <source>Check Style:</source>
15401 craig 2361
    <translation>Žymelės tipas:</translation>
418 Franz 2362
  </message>
2363
  <message>
15401 craig 2364
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
418 Franz 2365
    <source>Check</source>
15401 craig 2366
    <translation>Žymėti</translation>
418 Franz 2367
  </message>
2368
  <message>
15401 craig 2369
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
418 Franz 2370
    <source>Cross</source>
15401 craig 2371
    <translation>Kryželis</translation>
418 Franz 2372
  </message>
2373
  <message>
15401 craig 2374
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
418 Franz 2375
    <source>Diamond</source>
15401 craig 2376
    <translation>Rombas</translation>
418 Franz 2377
  </message>
2378
  <message>
15401 craig 2379
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
418 Franz 2380
    <source>Circle</source>
15401 craig 2381
    <translation>Apskritimas</translation>
418 Franz 2382
  </message>
2383
  <message>
15401 craig 2384
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
418 Franz 2385
    <source>Star</source>
15401 craig 2386
    <translation>Žvaigždė</translation>
418 Franz 2387
  </message>
2388
  <message>
15401 craig 2389
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
418 Franz 2390
    <source>Square</source>
15401 craig 2391
    <translation>Kvadratas</translation>
418 Franz 2392
  </message>
2393
  <message>
15401 craig 2394
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
418 Franz 2395
    <source>Default is Checked</source>
15401 craig 2396
    <translation>Numatytuoju atveju – pažymėtas</translation>
418 Franz 2397
  </message>
2398
  <message>
15401 craig 2399
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
418 Franz 2400
    <source>Editable</source>
15401 craig 2401
    <translation>Leidžiamas taisyti</translation>
418 Franz 2402
  </message>
2403
  <message>
15401 craig 2404
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
418 Franz 2405
    <source>Options</source>
15401 craig 2406
    <translation>Parinktys</translation>
418 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Java Script</source>
15401 craig 2410
    <translation>„Java Script“</translation>
418 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
15401 craig 2413
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
2414
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
418 Franz 2415
    <source>Go To</source>
15401 craig 2416
    <translation>Eiti į</translation>
418 Franz 2417
  </message>
2418
  <message>
15401 craig 2419
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
2420
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
418 Franz 2421
    <source>Submit Form</source>
15401 craig 2422
    <translation>Perduoti formą</translation>
418 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
15401 craig 2425
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
2426
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
418 Franz 2427
    <source>Reset Form</source>
15401 craig 2428
    <translation>Formą gražinti į pradinę būseną</translation>
418 Franz 2429
  </message>
2430
  <message>
15401 craig 2431
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
2432
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
418 Franz 2433
    <source>Import Data</source>
15401 craig 2434
    <translation>Importuoti duomenis</translation>
418 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
15401 craig 2437
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
418 Franz 2438
    <source>Event:</source>
15401 craig 2439
    <translation>Įvykis:</translation>
418 Franz 2440
  </message>
2441
  <message>
15401 craig 2442
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
2443
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
418 Franz 2444
    <source>Mouse Up</source>
15401 craig 2445
    <translation>Pelė aukštyn</translation>
418 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
15401 craig 2448
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
2449
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
418 Franz 2450
    <source>Mouse Down</source>
15401 craig 2451
    <translation>Pelė žemyn</translation>
418 Franz 2452
  </message>
2453
  <message>
15401 craig 2454
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
2455
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
418 Franz 2456
    <source>Mouse Enter</source>
15401 craig 2457
    <translation>Pelės „Įvesties“ klavišas</translation>
418 Franz 2458
  </message>
2459
  <message>
15401 craig 2460
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
2461
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
418 Franz 2462
    <source>Mouse Exit</source>
15401 craig 2463
    <translation>Pelės „Išėjimo“ komanda</translation>
418 Franz 2464
  </message>
2465
  <message>
15401 craig 2466
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
2467
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
418 Franz 2468
    <source>On Focus</source>
15401 craig 2469
    <translation>Akiratyje (On Focus)</translation>
418 Franz 2470
  </message>
2471
  <message>
15401 craig 2472
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
2473
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
418 Franz 2474
    <source>On Blur</source>
15401 craig 2475
    <translation>Išnykus (On Blur)</translation>
418 Franz 2476
  </message>
2477
  <message>
15401 craig 2478
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
418 Franz 2479
    <source>Script:</source>
15401 craig 2480
    <translation>Skriptas:</translation>
418 Franz 2481
  </message>
2482
  <message>
15401 craig 2483
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="604"/>
2484
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="933"/>
2485
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="959"/>
2486
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1036"/>
2487
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1111"/>
418 Franz 2488
    <source>Edit...</source>
15401 craig 2489
    <translation>Taisyti...</translation>
418 Franz 2490
  </message>
2491
  <message>
15401 craig 2492
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
418 Franz 2493
    <source>Submit to URL:</source>
15401 craig 2494
    <translation>Perduoti šiuo adresu (URL):</translation>
418 Franz 2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source>Submit Data as HTML</source>
15401 craig 2498
    <translation type="obsolete">Pateikti duomenis kaip HTML</translation>
418 Franz 2499
  </message>
2500
  <message>
15401 craig 2501
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="707"/>
418 Franz 2502
    <source>Import Data from:</source>
15401 craig 2503
    <translation>Importuoti duomenis iš:</translation>
418 Franz 2504
  </message>
2505
  <message>
15401 craig 2506
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
418 Franz 2507
    <source>Destination</source>
15401 craig 2508
    <translation>Paskirtis</translation>
418 Franz 2509
  </message>
2510
  <message>
15401 craig 2511
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
418 Franz 2512
    <source>To File:</source>
15401 craig 2513
    <translation>Į failą:</translation>
418 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
15401 craig 2516
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
418 Franz 2517
    <source>Change...</source>
15401 craig 2518
    <translation>Keisti...</translation>
418 Franz 2519
  </message>
2520
  <message>
15401 craig 2521
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
418 Franz 2522
    <source>Page:</source>
15401 craig 2523
    <translation>Puslapis:</translation>
418 Franz 2524
  </message>
2525
  <message>
15401 craig 2526
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
418 Franz 2527
    <source>X-Pos:</source>
15401 craig 2528
    <translation>X koord.:</translation>
418 Franz 2529
  </message>
2530
  <message>
15401 craig 2531
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="649"/>
2532
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
418 Franz 2533
    <source> pt</source>
15401 craig 2534
    <translation> pt</translation>
418 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
15401 craig 2537
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
418 Franz 2538
    <source>Y-Pos:</source>
15401 craig 2539
    <translation>Y koord.:</translation>
418 Franz 2540
  </message>
2541
  <message>
15401 craig 2542
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="716"/>
418 Franz 2543
    <source>Action</source>
15401 craig 2544
    <translation>Veiksmas</translation>
418 Franz 2545
  </message>
2546
  <message>
15401 craig 2547
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="747"/>
418 Franz 2548
    <source>Field is formatted as:</source>
15401 craig 2549
    <translation>Laukas suformatuotas kaip:</translation>
418 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
15401 craig 2552
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
418 Franz 2553
    <source>Plain</source>
15401 craig 2554
    <translation>Paprastas</translation>
418 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
15401 craig 2557
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
418 Franz 2558
    <source>Number</source>
15401 craig 2559
    <translation>Skaičius</translation>
418 Franz 2560
  </message>
2561
  <message>
15401 craig 2562
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
418 Franz 2563
    <source>Percentage</source>
15401 craig 2564
    <translation>Procentai</translation>
418 Franz 2565
  </message>
2566
  <message>
15401 craig 2567
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
418 Franz 2568
    <source>Date</source>
15401 craig 2569
    <translation>Data</translation>
418 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
15401 craig 2572
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
418 Franz 2573
    <source>Time</source>
15401 craig 2574
    <translation>Laikas</translation>
418 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
15401 craig 2577
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
418 Franz 2578
    <source>Custom</source>
15401 craig 2579
    <translation>Individualus</translation>
418 Franz 2580
  </message>
2581
  <message>
15401 craig 2582
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="768"/>
418 Franz 2583
    <source>Number Format</source>
15401 craig 2584
    <translation>Skaičiaus formatas</translation>
418 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
15401 craig 2587
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="777"/>
2588
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="836"/>
418 Franz 2589
    <source>Decimals:</source>
15401 craig 2590
    <translation>Dešimtainės dalys:</translation>
418 Franz 2591
  </message>
2592
  <message>
15401 craig 2593
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="791"/>
418 Franz 2594
    <source>Use Currency Symbol</source>
15401 craig 2595
    <translation>Naudoti valiutos ženklą</translation>
418 Franz 2596
  </message>
2597
  <message>
15401 craig 2598
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="800"/>
418 Franz 2599
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
15401 craig 2600
    <translation>Valiutos ženklas pradžioje</translation>
418 Franz 2601
  </message>
2602
  <message>
15401 craig 2603
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="804"/>
2604
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="847"/>
418 Franz 2605
    <source>Formatting</source>
15401 craig 2606
    <translation>Formatavimas</translation>
418 Franz 2607
  </message>
2608
  <message>
15401 craig 2609
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="827"/>
418 Franz 2610
    <source>Percent Format</source>
15401 craig 2611
    <translation>Procentų formatas</translation>
418 Franz 2612
  </message>
2613
  <message>
15401 craig 2614
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
418 Franz 2615
    <source>Date Format</source>
15401 craig 2616
    <translation>Datos formatas</translation>
418 Franz 2617
  </message>
2618
  <message>
15401 craig 2619
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
418 Franz 2620
    <source>Time Format</source>
15401 craig 2621
    <translation>Laiko formatas</translation>
418 Franz 2622
  </message>
2623
  <message>
15401 craig 2624
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="918"/>
418 Franz 2625
    <source>Custom Scripts</source>
15401 craig 2626
    <translation>Individualus skriptas</translation>
418 Franz 2627
  </message>
2628
  <message>
15401 craig 2629
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="930"/>
418 Franz 2630
    <source>Format:</source>
15401 craig 2631
    <translation>Formatas:</translation>
418 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
15401 craig 2634
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="956"/>
418 Franz 2635
    <source>Keystroke:</source>
15401 craig 2636
    <translation>Klavišų komanda:</translation>
418 Franz 2637
  </message>
2638
  <message>
15401 craig 2639
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
418 Franz 2640
    <source>Format</source>
15401 craig 2641
    <translation>Formatas</translation>
418 Franz 2642
  </message>
2643
  <message>
15401 craig 2644
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="996"/>
418 Franz 2645
    <source>Value is not validated</source>
15401 craig 2646
    <translation>Reikšmė nepatikrinta</translation>
418 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
15401 craig 2649
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1005"/>
418 Franz 2650
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
15401 craig 2651
    <translation>Reikšmė turi būti didesnė arba lygi:</translation>
418 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
15401 craig 2654
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1009"/>
418 Franz 2655
    <source>and less or equal to:</source>
15401 craig 2656
    <translation>ir mažesnė arba lygi:</translation>
418 Franz 2657
  </message>
2658
  <message>
15401 craig 2659
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1020"/>
418 Franz 2660
    <source>Custom validate script:</source>
15401 craig 2661
    <translation>Individualus patikros scriptas:</translation>
418 Franz 2662
  </message>
2663
  <message>
15401 craig 2664
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1041"/>
418 Franz 2665
    <source>Validate</source>
15401 craig 2666
    <translation>Patikrinti</translation>
418 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
15401 craig 2669
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1058"/>
418 Franz 2670
    <source>Value is not calculated</source>
15401 craig 2671
    <translation>Reišmė neapskaičiuota</translation>
418 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
15401 craig 2674
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1067"/>
418 Franz 2675
    <source>Value is the</source>
15401 craig 2676
    <translation>Reikšmė yra</translation>
418 Franz 2677
  </message>
2678
  <message>
15401 craig 2679
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
418 Franz 2680
    <source>sum</source>
15401 craig 2681
    <translation>suma</translation>
418 Franz 2682
  </message>
2683
  <message>
15401 craig 2684
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
418 Franz 2685
    <source>product</source>
15401 craig 2686
    <translation>sandauga</translation>
418 Franz 2687
  </message>
2688
  <message>
15401 craig 2689
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
418 Franz 2690
    <source>average</source>
15401 craig 2691
    <translation>vidurkis</translation>
418 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
15401 craig 2694
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
418 Franz 2695
    <source>minimum</source>
15401 craig 2696
    <translation>mažiausia</translation>
418 Franz 2697
  </message>
2698
  <message>
15401 craig 2699
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1073"/>
418 Franz 2700
    <source>maximum</source>
15401 craig 2701
    <translation>didžiausia</translation>
418 Franz 2702
  </message>
2703
  <message>
15401 craig 2704
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1080"/>
418 Franz 2705
    <source>of the following fields:</source>
15401 craig 2706
    <translation>iš šių laukų:</translation>
418 Franz 2707
  </message>
2708
  <message>
15401 craig 2709
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1090"/>
418 Franz 2710
    <source>Pick...</source>
15401 craig 2711
    <translation>Parink...</translation>
418 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
15401 craig 2714
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
418 Franz 2715
    <source>Custom calculation script:</source>
15401 craig 2716
    <translation>Individualus skaičiavimų skriptas:</translation>
418 Franz 2717
  </message>
2718
  <message>
15401 craig 2719
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1115"/>
418 Franz 2720
    <source>Calculate</source>
15401 craig 2721
    <translation>Skaičiuoti</translation>
418 Franz 2722
  </message>
2723
  <message>
15401 craig 2724
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1134"/>
418 Franz 2725
    <source>OK</source>
15401 craig 2726
    <translation>Gerai</translation>
418 Franz 2727
  </message>
2728
  <message>
15401 craig 2729
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1138"/>
418 Franz 2730
    <source>Cancel</source>
15401 craig 2731
    <translation>Atsisakyti</translation>
418 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
15401 craig 2734
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1189"/>
2735
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1190"/>
418 Franz 2736
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
15401 craig 2737
    <translation>„PDF-1.3“ ignoruojamas vyksmaženklis</translation>
418 Franz 2738
  </message>
2739
  <message>
15401 craig 2740
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1191"/>
418 Franz 2741
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
15401 craig 2742
    <translation>Įveskite kableliais atskirtų laukų sąrašą</translation>
418 Franz 2743
  </message>
2744
  <message>
15401 craig 2745
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line=&qu