Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14748 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="sl_SI">
298 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
12918 cbradney 13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 14
 
15
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
12344 cbradney 16
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
17
</translation>
1135 cbradney 18
  </message>
19
  <message>
14474 cbradney 20
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 21
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 22
 
12918 cbradney 23
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
24
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
25
the value of the named color from the default document colors.
26
 
27
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
28
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 29
</source>
12918 cbradney 30
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
5011 mrdocs 31
 
12918 cbradney 32
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
33
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
34
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
1135 cbradney 35
 
12918 cbradney 36
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
37
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 38
</translation>
1135 cbradney 39
  </message>
40
  <message>
14474 cbradney 41
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 42
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 43
 
12918 cbradney 44
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
45
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
46
space. If no document is open, returns the value of the named color
47
from the default document colors.
5011 mrdocs 48
 
12918 cbradney 49
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
50
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 51
</source>
12918 cbradney 52
    <translation type="unfinished"></translation>
1135 cbradney 53
  </message>
54
  <message>
12918 cbradney 55
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 56
 
12918 cbradney 57
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
58
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
59
Color components should be in the range from 0 to 255.
1135 cbradney 60
 
12918 cbradney 61
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
62
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 63
</source>
15099 cbradney 64
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
7902 mrdocs 65
 
12918 cbradney 66
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
67
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
68
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
7902 mrdocs 69
 
12918 cbradney 70
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
71
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 72
</translation>
1135 cbradney 73
  </message>
74
  <message>
15099 cbradney 75
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
76
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
77
 
78
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
79
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
80
Color components should be in the range from 0 to 255.
81
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
82
 
83
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
84
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
85
</source>
86
    <translation type="unfinished"></translation>
87
  </message>
88
  <message>
89
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
90
    <source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
91
 
92
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
93
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
94
Color components should be in the range from 0 to 255.
95
 
96
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
97
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
98
</source>
99
    <translation type="unfinished"></translation>
100
  </message>
101
  <message>
102
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
103
    <source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
104
 
105
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
106
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
107
Color components should be in the range from 0 to 255.
108
 
109
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
110
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
111
</source>
112
    <translation type="unfinished"></translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
12918 cbradney 116
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 117
 
12918 cbradney 118
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
119
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
120
the range from 0 to 255.
15099 cbradney 121
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
12918 cbradney 122
 
123
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 124
</source>
12918 cbradney 125
    <translation type="unfinished"></translation>
1135 cbradney 126
  </message>
127
  <message>
15099 cbradney 128
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
129
    <source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
130
 
131
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
132
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
133
the range from 0 to 255.
134
 
135
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
136
</source>
137
    <translation type="unfinished"></translation>
138
  </message>
139
  <message>
140
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
141
    <source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
142
 
143
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
144
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
145
the range from 0 to 255.
146
 
147
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
148
</source>
149
    <translation type="unfinished"></translation>
150
  </message>
151
  <message>
152
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
12918 cbradney 153
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 154
 
12918 cbradney 155
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
156
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
157
&quot;None&quot; - transparent.
7902 mrdocs 158
 
12918 cbradney 159
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
160
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
1135 cbradney 161
 
12918 cbradney 162
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
163
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 164
</source>
12918 cbradney 165
    <translation type="unfinished"></translation>
1135 cbradney 166
  </message>
1525 cbradney 167
  <message>
15099 cbradney 168
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
12918 cbradney 169
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3064 cbradney 170
 
12918 cbradney 171
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3064 cbradney 172
 
12918 cbradney 173
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
174
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3064 cbradney 175
</source>
12918 cbradney 176
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
7902 mrdocs 177
 
12918 cbradney 178
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
7902 mrdocs 179
 
12918 cbradney 180
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
181
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 182
</translation>
3064 cbradney 183
  </message>
184
  <message>
15099 cbradney 185
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
14474 cbradney 186
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
187
 
188
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
189
See also setSpotColor()
190
 
191
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
192
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
193
</source>
194
    <translation type="unfinished"></translation>
195
  </message>
196
  <message>
15099 cbradney 197
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
14474 cbradney 198
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
199
 
200
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
201
See also isSpotColor()
202
 
203
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
204
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
205
</source>
206
    <translation type="unfinished"></translation>
207
  </message>
208
  <message>
209
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12918 cbradney 210
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3064 cbradney 211
 
12918 cbradney 212
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
213
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
214
Returns true if a new document was created.
3064 cbradney 215
</source>
12918 cbradney 216
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
7902 mrdocs 217
 
12918 cbradney 218
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
219
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
220
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
221
</translation>
3064 cbradney 222
  </message>
3824 cbradney 223
  <message>
14474 cbradney 224
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 225
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3824 cbradney 226
 
12918 cbradney 227
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
228
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
229
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
230
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
231
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
232
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
233
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
234
optional parameters is False.
3824 cbradney 235
 
12918 cbradney 236
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
237
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3824 cbradney 238
 
12918 cbradney 239
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3824 cbradney 240
 
12918 cbradney 241
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
242
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
243
</source>
244
    <translation type="unfinished"></translation>
245
  </message>
246
  <message>
14474 cbradney 247
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 248
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
249
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
250
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3824 cbradney 251
 
12918 cbradney 252
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
253
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
254
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
255
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
256
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3824 cbradney 257
 
12918 cbradney 258
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
259
at 1.
3824 cbradney 260
 
12918 cbradney 261
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
262
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
263
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
264
can be binary-ORed with button constants:
265
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
266
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3824 cbradney 267
 
12918 cbradney 268
Usage examples:
269
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
270
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
271
          ICON_ERROR)
272
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
273
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
274
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3824 cbradney 275
 
12918 cbradney 276
Defined button and icon constants:
277
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
278
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
279
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
280
</source>
281
    <translation type="unfinished"></translation>
282
  </message>
283
  <message>
14474 cbradney 284
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 285
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
6434 cbradney 286
 
12918 cbradney 287
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
288
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
3824 cbradney 289
 
12918 cbradney 290
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
3824 cbradney 291
</source>
12918 cbradney 292
    <translation type="unfinished">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
7902 mrdocs 293
 
12918 cbradney 294
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
295
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
7902 mrdocs 296
 
12918 cbradney 297
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
298
  </message>
299
  <message>
14474 cbradney 300
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 301
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
7902 mrdocs 302
 
12918 cbradney 303
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
304
style name or None when user cancels the dialog.
305
</source>
306
    <translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string
7902 mrdocs 307
 
12918 cbradney 308
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
309
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
310
</translation>
3824 cbradney 311
  </message>
10842 cbradney 312
  <message>
14474 cbradney 313
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
10842 cbradney 314
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
315
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
316
 
317
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
318
following meaning:
319
 
320
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
321
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
322
 
323
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
324
margins
325
 
326
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
327
 
328
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
329
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
330
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
331
 
332
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
333
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
334
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
335
 
336
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
337
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
338
PAGE_4 is 4-fold.
339
 
340
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
341
Indexed from 0 (0 = first).
342
 
343
numPage = Number of pages to be created.
344
 
345
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
346
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
347
is not in points, make sure to account for this.
348
 
349
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
350
PAGE_4, 3, 1)
351
 
352
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
353
</source>
12918 cbradney 354
    <translation type="unfinished">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
12344 cbradney 355
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
10871 mrdocs 356
 
357
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
358
 
359
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
360
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
361
npr. PAPER_A4 itn.
362
 
363
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
364
 
365
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
366
 
367
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
368
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
369
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
370
 
371
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
372
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
373
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
374
 
375
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
376
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
377
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
378
 
379
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
380
Indeksirano od 0 (0 = prva).
381
 
382
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
383
 
384
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
385
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
386
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
387
 
388
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
389
PAGE_4, 3, 1)
390
 
12344 cbradney 391
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
392
</translation>
10842 cbradney 393
  </message>
394
  <message>
14474 cbradney 395
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 396
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
397
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
10842 cbradney 398
 
12918 cbradney 399
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
10842 cbradney 400
 
12918 cbradney 401
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
402
following meaning:
10871 mrdocs 403
 
12918 cbradney 404
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
405
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
10871 mrdocs 406
 
12918 cbradney 407
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
408
  margins
1135 cbradney 409
 
12918 cbradney 410
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1135 cbradney 411
 
12918 cbradney 412
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
413
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
414
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
12344 cbradney 415
 
12918 cbradney 416
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
417
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
418
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
12344 cbradney 419
 
12918 cbradney 420
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1135 cbradney 421
 
12918 cbradney 422
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1135 cbradney 423
 
12918 cbradney 424
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
425
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
426
is not in points, make sure to account for this.
12344 cbradney 427
 
12918 cbradney 428
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
429
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1135 cbradney 430
</source>
431
    <translation type="unfinished"></translation>
432
  </message>
433
  <message>
14474 cbradney 434
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
1135 cbradney 435
    <source>closeDoc()
436
 
437
Closes the current document without prompting to save.
438
 
439
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
440
</source>
12918 cbradney 441
    <translation type="unfinished">closeDoc()
10792 mrdocs 442
 
443
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
444
 
445
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
1135 cbradney 446
  </message>
447
  <message>
14474 cbradney 448
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
1135 cbradney 449
    <source>haveDoc() -&gt; bool
450
 
451
Returns true if there is a document open.
452
</source>
12918 cbradney 453
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
7902 mrdocs 454
 
455
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 456
  </message>
457
  <message>
14474 cbradney 458
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
1135 cbradney 459
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
460
 
461
Opens the document &quot;name&quot;.
462
 
463
May raise ScribusError if the document could not be opened.
464
</source>
12918 cbradney 465
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;ime&quot;)
7902 mrdocs 466
 
467
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
468
 
469
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
470
</translation>
1135 cbradney 471
  </message>
472
  <message>
14474 cbradney 473
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
1135 cbradney 474
    <source>saveDoc()
475
 
476
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
477
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
478
save file dialog.
479
 
480
If the save fails, there is currently no way to tell.
481
</source>
12918 cbradney 482
    <translation type="unfinished">saveDoc()
10792 mrdocs 483
 
484
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
485
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
486
za shranjevanje.
487
 
488
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
1135 cbradney 489
  </message>
490
  <message>
14474 cbradney 491
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
492
    <source>getDocName() -&gt; string
493
 
494
Returns the name the document was saved under.
495
If the document was not saved before the name is empty.
496
</source>
497
    <translation type="unfinished"></translation>
498
  </message>
499
  <message>
500
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
1135 cbradney 501
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
502
 
503
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
504
relative path).
505
 
506
May raise ScribusError if the save fails.
507
</source>
12918 cbradney 508
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 509
 
510
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
511
relativna pot).
512
 
513
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
514
  </message>
515
  <message>
14474 cbradney 516
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 517
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
518
 
519
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
520
strings.
521
</source>
522
    <translation type="unfinished">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
523
 
524
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
525
  </message>
526
  <message>
14474 cbradney 527
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 528
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
529
 
14474 cbradney 530
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 531
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
532
constants.
533
</source>
534
    <translation type="unfinished"></translation>
535
  </message>
536
  <message>
14474 cbradney 537
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
538
    <source>setBaseLine(grid, offset)
539
 
540
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
541
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
542
constants.
543
</source>
544
    <translation type="unfinished"></translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
1135 cbradney 548
    <source>setUnit(type)
549
 
550
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
551
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
552
 
553
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
554
</source>
12918 cbradney 555
    <translation type="unfinished">setUnit(vrsta)
10792 mrdocs 556
 
557
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
558
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
559
 
560
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
1135 cbradney 561
  </message>
562
  <message>
14474 cbradney 563
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
1135 cbradney 564
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
565
 
566
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
567
of the UNIT_* constants:
568
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
569
</source>
12918 cbradney 570
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
10792 mrdocs 571
 
572
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
573
konstant UNIT_*:
574
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1135 cbradney 575
  </message>
576
  <message>
14474 cbradney 577
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
1135 cbradney 578
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
579
 
580
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
581
current document.
582
</source>
12918 cbradney 583
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
10792 mrdocs 584
 
585
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
586
trenutni dokument.</translation>
1135 cbradney 587
  </message>
588
  <message>
14474 cbradney 589
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
1135 cbradney 590
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
591
 
592
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
593
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
594
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
595
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
596
</source>
12918 cbradney 597
    <translation type="unfinished">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
10959 mrdocs 598
 
599
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
600
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
601
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
602
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
603
</translation>
1135 cbradney 604
  </message>
605
  <message>
14474 cbradney 606
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 607
    <source>closeMasterPage()
608
 
609
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
610
to normal. Begin editing with editMasterPage().
611
</source>
612
    <translation type="unfinished">closeMasterPage()
613
 
614
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
615
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
616
  </message>
617
  <message>
14474 cbradney 618
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 619
    <source>masterPageNames()
620
 
621
Returns a list of the names of all master pages in the document.
622
</source>
623
    <translation type="unfinished">masterPageNames()
624
 
625
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
626
  </message>
627
  <message>
14474 cbradney 628
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 629
    <source>editMasterPage(pageName)
630
 
631
Enables master page editing and opens the named master page
632
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
633
</source>
634
    <translation type="unfinished">editMasterPage(imeStrani)
635
 
636
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
637
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
638
  </message>
639
  <message>
14474 cbradney 640
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 641
    <source>createMasterPage(pageName)
642
 
643
Creates a new master page named pageName and opens it for
644
editing.
645
</source>
646
    <translation type="unfinished">createMasterPage(imeStrani)
647
 
648
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
649
za urejanje.</translation>
650
  </message>
651
  <message>
14474 cbradney 652
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 653
    <source>deleteMasterPage(pageName)
654
 
655
Delete the named master page.
656
</source>
657
    <translation type="unfinished">deleteMasterPage(imeStrani)
658
 
659
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
660
  </message>
661
  <message>
14474 cbradney 662
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
15099 cbradney 663
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
664
 
665
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
666
</source>
667
    <translation type="unfinished"></translation>
668
  </message>
669
  <message>
670
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
12918 cbradney 671
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
672
 
673
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
674
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
675
</source>
676
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
677
 
678
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
679
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
680
</translation>
681
  </message>
682
  <message>
15099 cbradney 683
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
12918 cbradney 684
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
685
 
686
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
687
is not given the currently selected Item is used.
688
</source>
689
    <translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
690
 
691
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
692
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
693
</translation>
694
  </message>
695
  <message>
15099 cbradney 696
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
12918 cbradney 697
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
698
 
699
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
700
is not given the currently selected Item is used.
701
</source>
702
    <translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
703
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
704
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
705
</translation>
706
  </message>
707
  <message>
15099 cbradney 708
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
1135 cbradney 709
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
710
 
711
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
712
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
713
</source>
12918 cbradney 714
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10792 mrdocs 715
 
716
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
717
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 718
  </message>
719
  <message>
15099 cbradney 720
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
12918 cbradney 721
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
722
 
723
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
724
is not given the currently selected Item is used.
725
</source>
726
    <translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
727
 
728
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
729
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
730
</translation>
731
  </message>
732
  <message>
15099 cbradney 733
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
12918 cbradney 734
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
735
 
736
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
737
is not given the currently selected Item is used.
738
</source>
739
    <translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
740
 
741
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
742
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
743
</translation>
744
  </message>
745
  <message>
15099 cbradney 746
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
1135 cbradney 747
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
748
 
749
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
750
is not given the currently selected Item is used.
751
</source>
12918 cbradney 752
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 753
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
754
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 755
  </message>
756
  <message>
15099 cbradney 757
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 758
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
759
 
760
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
761
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
762
</source>
12918 cbradney 763
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 764
 
765
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
766
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 767
  </message>
768
  <message>
15099 cbradney 769
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
12918 cbradney 770
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
771
 
772
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
773
the currently selected item is used. The join types are:
774
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
775
</source>
776
    <translation type="unfinished"></translation>
777
  </message>
778
  <message>
15099 cbradney 779
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
1135 cbradney 780
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
781
 
782
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
783
currently selected item is used. The cap types are:
784
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
785
</source>
12918 cbradney 786
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
10959 mrdocs 787
 
788
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
789
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
790
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1135 cbradney 791
  </message>
792
  <message>
15099 cbradney 793
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
1135 cbradney 794
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
795
 
796
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
797
currently selected item is used. Line style constants are:
798
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
799
</source>
12918 cbradney 800
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
10792 mrdocs 801
 
802
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
803
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
804
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1135 cbradney 805
  </message>
806
  <message>
15099 cbradney 807
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
1135 cbradney 808
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
809
 
810
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
811
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
812
</source>
12918 cbradney 813
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 814
 
815
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
816
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 817
  </message>
818
  <message>
15099 cbradney 819
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 820
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
821
 
822
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
823
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
824
selected item is used.
825
</source>
826
    <translation type="unfinished"></translation>
827
  </message>
828
  <message>
15099 cbradney 829
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
1135 cbradney 830
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
831
 
832
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
833
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
834
</source>
12918 cbradney 835
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
10792 mrdocs 836
 
837
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
838
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 839
  </message>
840
  <message>
15099 cbradney 841
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
1135 cbradney 842
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
843
 
844
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
845
given the currently selected item is used.
846
</source>
12918 cbradney 847
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10792 mrdocs 848
 
849
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
850
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 851
  </message>
852
  <message>
15099 cbradney 853
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
12918 cbradney 854
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
855
 
856
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
857
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
858
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
859
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
860
</source>
861
    <translation type="unfinished"></translation>
862
  </message>
863
  <message>
15099 cbradney 864
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
1135 cbradney 865
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
866
 
867
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
868
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
869
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
870
for reference.
871
</source>
12918 cbradney 872
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
10959 mrdocs 873
 
874
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
875
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
876
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
877
za cel nabor možnosti.
878
</translation>
1135 cbradney 879
  </message>
880
  <message>
15099 cbradney 881
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
1135 cbradney 882
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
883
 
884
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
885
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
886
is used.
887
</source>
12918 cbradney 888
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 889
 
890
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
891
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
892
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 893
  </message>
894
  <message>
15099 cbradney 895
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
1135 cbradney 896
    <source>getAllObjects() -&gt; list
897
 
898
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
899
</source>
12918 cbradney 900
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
10792 mrdocs 901
 
902
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
1135 cbradney 903
  </message>
904
  <message>
14474 cbradney 905
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 906
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
907
 
908
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
909
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
910
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
911
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
912
</source>
913
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
914
 
915
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
916
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
917
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
918
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
919
</translation>
920
  </message>
921
  <message>
14474 cbradney 922
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
1135 cbradney 923
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
924
 
925
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
926
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
927
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
928
belongs to a group, the whole group is moved.
929
</source>
12918 cbradney 930
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
12035 cbradney 931
 
932
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
933
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
934
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
935
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
936
</translation>
1135 cbradney 937
  </message>
938
  <message>
14474 cbradney 939
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 940
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
941
 
942
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
943
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
944
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
945
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
946
given the currently selected item is used.
947
</source>
948
    <translation type="unfinished"></translation>
949
  </message>
950
  <message>
14474 cbradney 951
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 952
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
953
 
954
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
955
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
956
selected item is used.
957
</source>
958
    <translation type="unfinished"></translation>
959
  </message>
960
  <message>
14474 cbradney 961
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
1135 cbradney 962
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
963
 
964
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
965
is not given the currently selected item is used.
966
</source>
12918 cbradney 967
    <translation type="unfinished">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 968
 
969
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
970
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 971
  </message>
972
  <message>
14474 cbradney 973
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
1135 cbradney 974
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
975
 
976
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
977
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
978
second selected Object and so on.
979
</source>
12918 cbradney 980
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([št]) -&gt; string
10792 mrdocs 981
 
982
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
983
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
984
izbrani predmet itn.</translation>
1135 cbradney 985
  </message>
986
  <message>
14474 cbradney 987
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
1135 cbradney 988
    <source>selectionCount() -&gt; integer
989
 
990
Returns the number of selected objects.
991
</source>
12918 cbradney 992
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
10792 mrdocs 993
 
994
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
1135 cbradney 995
  </message>
996
  <message>
14474 cbradney 997
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
1135 cbradney 998
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
999
 
1000
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1001
</source>
12918 cbradney 1002
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 1003
 
1004
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
1135 cbradney 1005
  </message>
1006
  <message>
14474 cbradney 1007
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
1135 cbradney 1008
    <source>deselectAll()
1009
 
1010
Deselects all objects in the whole document.
1011
</source>
12918 cbradney 1012
    <translation type="unfinished">deselectAll()
10792 mrdocs 1013
 
1014
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1015
  </message>
1016
  <message>
14474 cbradney 1017
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 1018
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
1019
 
1020
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1021
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1022
items are used. Returns the group name for further referencing.
1023
</source>
1024
    <translation type="unfinished"></translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1135 cbradney 1027
    <source>groupObjects(list)
1028
 
1029
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1030
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1031
items are used.
1032
</source>
14747 cbradney 1033
    <translation type="obsolete">groupObjects(seznam)
10792 mrdocs 1034
 
1035
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
1036
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
1037
trenutno izbrani predmeti.</translation>
1135 cbradney 1038
  </message>
1039
  <message>
14474 cbradney 1040
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
1135 cbradney 1041
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1042
 
1043
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 1044
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 1045
 
1046
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1047
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1048
  </message>
1049
  <message>
14474 cbradney 1050
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
1135 cbradney 1051
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1052
 
1053
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1054
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1055
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1056
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1057
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1058
 
1059
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1060
</source>
1061
    <translation type="unfinished"></translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
14474 cbradney 1064
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
1135 cbradney 1065
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1066
 
1067
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1068
not given the currently selected item is used.
1069
 
1070
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1071
</source>
12918 cbradney 1072
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 1073
 
1074
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
1075
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1076
 
1077
Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
1078
</translation>
1135 cbradney 1079
  </message>
1080
  <message>
14474 cbradney 1081
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
1082
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1083
 
1084
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1086
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
1087
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
1088
 
1089
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1090
</source>
1091
    <translation type="unfinished"></translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
15099 cbradney 1095
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
1096
 
1097
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1098
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1099
The specified offset values are equal to the values shown on
1100
properties palette when point unit is used.
1101
 
1102
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1103
</source>
1104
    <translation type="unfinished"></translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
1107
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
14474 cbradney 1108
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
1109
 
1110
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1111
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1112
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
1113
 
1114
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1115
</source>
1116
    <translation type="unfinished"></translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
15099 cbradney 1119
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
1120
    <source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
1121
 
1122
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1123
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1124
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
1125
 
1126
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1127
</source>
1128
    <translation type="unfinished"></translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
1131
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
1132
    <source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
1133
 
1134
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1135
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1136
 
1137
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1138
</source>
1139
    <translation type="unfinished"></translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
1135 cbradney 1143
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1144
 
1145
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1146
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1147
if locked.
1148
</source>
12918 cbradney 1149
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10792 mrdocs 1150
 
1151
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
1152
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
1153
če je zaklenjen.</translation>
1135 cbradney 1154
  </message>
1155
  <message>
15099 cbradney 1156
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
1135 cbradney 1157
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1158
 
1159
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1160
currently selected item is used.
1161
</source>
12918 cbradney 1162
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10792 mrdocs 1163
 
1164
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
1165
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1166
  </message>
1167
  <message>
15099 cbradney 1168
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
12918 cbradney 1169
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1170
 
1171
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1172
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1173
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1174
 
1175
May raise WrongFrameTypeError.
1176
</source>
1177
    <translation type="unfinished"></translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
14474 cbradney 1180
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1181
    <source>setRedraw(bool)
1182
 
1183
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1184
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1185
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1186
</source>
1187
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1188
 
1189
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
1190
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
1191
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
1192
</translation>
1193
  </message>
1194
  <message>
14474 cbradney 1195
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
1135 cbradney 1196
    <source>getFontNames() -&gt; list
1197
 
1198
Returns a list with the names of all available fonts.
1199
</source>
12918 cbradney 1200
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
10792 mrdocs 1201
 
1202
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
1135 cbradney 1203
  </message>
1204
  <message>
14474 cbradney 1205
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
1135 cbradney 1206
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1207
 
1208
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1209
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1210
</source>
1211
    <translation type="unfinished"></translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
14474 cbradney 1214
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1215
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1216
 
1217
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1218
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1219
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1220
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1221
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1222
 
1223
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1224
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1225
</source>
1226
    <translation type="unfinished"></translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
14474 cbradney 1229
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
1135 cbradney 1230
    <source>getLayers() -&gt; list
1231
 
1232
Returns a list with the names of all defined layers.
1233
</source>
12918 cbradney 1234
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
10792 mrdocs 1235
 
1236
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
1135 cbradney 1237
  </message>
1238
  <message>
14474 cbradney 1239
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
1135 cbradney 1240
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1241
 
1242
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1243
 
1244
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1245
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1246
</source>
12918 cbradney 1247
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
12035 cbradney 1248
 
1249
Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.
1250
 
1251
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1252
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1253
</translation>
1135 cbradney 1254
  </message>
1255
  <message>
14474 cbradney 1256
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
1135 cbradney 1257
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1258
 
1259
Returns the name of the current active layer.
1260
</source>
12918 cbradney 1261
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
10792 mrdocs 1262
 
1263
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
1135 cbradney 1264
  </message>
1265
  <message>
14474 cbradney 1266
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
1135 cbradney 1267
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1268
 
1269
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1270
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1271
 
1272
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1273
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1274
</source>
12918 cbradney 1275
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1276
 
1277
Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
1278
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1279
 
1280
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1281
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1282
</translation>
1135 cbradney 1283
  </message>
1284
  <message>
14474 cbradney 1285
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
1135 cbradney 1286
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1287
 
1288
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1289
the layer is invisible.
1290
 
1291
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1292
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1293
</source>
12918 cbradney 1294
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
12035 cbradney 1295
 
1296
Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
1297
plast ni vidna.
1298
 
1299
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1300
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1301
</translation>
1135 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
14474 cbradney 1304
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1305
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1306
 
1307
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1308
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1309
 
1310
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1311
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1312
</source>
1313
    <translation type="unfinished"></translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
14474 cbradney 1316
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1317
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1318
 
1319
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1320
true the layer will be locked.
1321
 
1322
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1323
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1324
</source>
1325
    <translation type="unfinished"></translation>
1326
  </message>
1327
  <message>
14474 cbradney 1328
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1329
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1330
 
1331
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1332
true the layer will be displayed outlined.
1333
 
1334
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1335
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1336
</source>
1337
    <translation type="unfinished"></translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
14474 cbradney 1340
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1341
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1342
 
1343
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1344
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1345
 
1346
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1347
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1348
</source>
1349
    <translation type="unfinished"></translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
14474 cbradney 1352
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1353
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1354
 
1355
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1356
 
1357
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1358
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1359
</source>
1360
    <translation type="unfinished"></translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
14474 cbradney 1363
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1364
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1365
 
1366
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1367
 
1368
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1369
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1370
</source>
1371
    <translation type="unfinished">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
1372
 
1373
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
1374
 
1375
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
1376
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1377
</translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
14474 cbradney 1380
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1381
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1382
 
1383
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1384
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1385
&quot;layer&quot; is invisible.
1386
 
1387
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1388
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1389
</source>
1390
    <translation type="unfinished"></translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
14474 cbradney 1393
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1394
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1395
 
1396
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1397
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1398
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1399
 
1400
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1401
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1402
</source>
1403
    <translation type="unfinished"></translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
14474 cbradney 1406
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1407
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1408
 
1409
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1410
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1411
&quot;layer&quot; is locked.
1412
 
1413
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1414
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1415
</source>
1416
    <translation type="unfinished"></translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
14474 cbradney 1419
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1420
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1421
 
1422
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1423
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1424
&quot;layer&quot; is normal.
1425
 
1426
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1427
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1428
</source>
1429
    <translation type="unfinished"></translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
14474 cbradney 1432
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1433
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1434
 
1435
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1436
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1437
 
1438
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1439
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1440
</source>
1441
    <translation type="unfinished"></translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
14474 cbradney 1444
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1445
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1446
 
1447
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1448
 
1449
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1450
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1451
</source>
1452
    <translation type="unfinished">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
1453
 
1454
Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.
1455
 
1456
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1457
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1458
</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
14474 cbradney 1461
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1462
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1463
 
1464
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1465
 
1466
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1467
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1468
</source>
1469
    <translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
1470
 
1471
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
1472
 
1473
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
1474
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1475
</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
14474 cbradney 1478
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
1135 cbradney 1479
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1480
 
1481
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1482
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1483
 
1484
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1485
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1486
</source>
12918 cbradney 1487
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;plast&quot;)
10959 mrdocs 1488
 
1489
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
1490
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
1491
 
1492
Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1493
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1494
</translation>
1135 cbradney 1495
  </message>
1496
  <message>
14474 cbradney 1497
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
1135 cbradney 1498
    <source>createLayer(layer)
1499
 
1500
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1501
 
1502
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1503
</source>
12918 cbradney 1504
    <translation type="unfinished">createLayer(plast)
10792 mrdocs 1505
 
1506
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
1507
 
12035 cbradney 1508
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
1135 cbradney 1509
  </message>
1510
  <message>
14474 cbradney 1511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
15099 cbradney 1512
    <source>fileQuit()
1513
 
1514
Quit Scribus.
1515
</source>
1516
    <translation type="unfinished"></translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
1135 cbradney 1520
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1521
 
1522
Returns a string with the -lang value.
1523
</source>
12918 cbradney 1524
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
10792 mrdocs 1525
 
1526
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
1135 cbradney 1527
  </message>
1528
  <message>
15099 cbradney 1529
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1530
    <source>moveSelectionToFront()
1531
 
1532
Moves current selection to front.
1533
</source>
1534
    <translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
1535
 
1536
Premakne trenutni izbor v ospredje.
1537
</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
15099 cbradney 1540
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
12918 cbradney 1541
    <source>moveSelectionToFront()
1542
 
1543
Moves current selection to back.
1544
</source>
1545
    <translation type="unfinished">moveSelectionToBack()
1546
 
1547
Premakne trenutni izbor v ozadje.
1548
</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
14474 cbradney 1551
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1552
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1555
coordinates are given in the current measurement units of the document
1556
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1557
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1558
is not given Scribus will create one for you.
1559
 
1560
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1561
</source>
1562
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1563
 
1564
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
1565
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
1566
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
1567
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
1568
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
1569
 
1570
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
1571
</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
14474 cbradney 1574
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
1135 cbradney 1575
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1576
 
1577
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1578
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1579
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1580
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1581
is not given Scribus will create one for you.
1582
 
1583
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1584
</source>
1585
    <translation type="unfinished"></translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
14474 cbradney 1588
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
1135 cbradney 1589
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1590
 
1591
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1592
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1593
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1594
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1595
create one for you.
1596
 
1597
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1598
</source>
1599
    <translation type="unfinished"></translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
14474 cbradney 1602
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
1135 cbradney 1603
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1604
 
1605
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1606
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1607
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1608
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1609
given Scribus will create one for you.
1610
 
1611
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1612
</source>
1613
    <translation type="unfinished"></translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
14474 cbradney 1616
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
1135 cbradney 1617
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1618
 
1619
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1620
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1621
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1622
object because you need this name for further access to that object. If
1623
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1624
 
1625
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1626
</source>
12918 cbradney 1627
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 1628
 
1629
Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
1630
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
1631
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
1632
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
1633
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.
1634
 
1635
Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
1636
</translation>
1135 cbradney 1637
  </message>
1638
  <message>
14474 cbradney 1639
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
1135 cbradney 1640
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1641
 
1642
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1643
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1644
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1645
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1646
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1647
Scribus will create one for you.
1648
 
1649
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1650
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1651
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1652
</source>
1653
    <translation type="unfinished"></translation>
1654
  </message>
1655
  <message>
14474 cbradney 1656
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
1135 cbradney 1657
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1658
 
1659
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1660
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1661
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1662
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1663
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1664
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1665
identifier for the object because you need this name for further access to that
1666
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1667
 
1668
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1669
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1670
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1671
</source>
1672
    <translation type="unfinished"></translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
14474 cbradney 1675
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
1135 cbradney 1676
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1677
 
1678
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1679
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1680
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1681
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1682
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1683
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1684
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1685
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1686
for you.
1687
 
1688
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1689
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1690
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1691
</source>
1692
    <translation type="unfinished"></translation>
1693
  </message>
1694
  <message>
14474 cbradney 1695
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
1135 cbradney 1696
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1697
 
1698
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1699
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1700
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1701
unique identifier for the object because you need this name for further access
1702
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1703
 
1704
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1705
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1706
</source>
1707
    <translation type="unfinished"></translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
14474 cbradney 1710
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
1135 cbradney 1711
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1712
 
1713
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1714
selected item is deleted.
1715
</source>
12918 cbradney 1716
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 1717
 
1718
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
1719
trenutno izbrani element.</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
14474 cbradney 1722
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 1723
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1724
 
1725
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1726
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1727
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1728
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1729
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1730
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1731
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1732
</source>
1733
    <translation type="unfinished"></translation>
1734
  </message>
1735
  <message>
14474 cbradney 1736
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
1135 cbradney 1737
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1738
 
1739
Test if an object with specified name really exists in the document.
1740
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1741
returns True if there is something selected.
1742
</source>
12918 cbradney 1743
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10959 mrdocs 1744
 
1745
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
1746
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
1747
vrne True, če je izbran kak predmet.
1748
</translation>
1135 cbradney 1749
  </message>
1750
  <message>
14474 cbradney 1751
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
1135 cbradney 1752
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1753
 
14474 cbradney 1754
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1755
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1756
If no object name is given, style is applied on selected object.
1757
</source>
1758
    <translation type="unfinished"></translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
1761
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1762
 
1135 cbradney 1763
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1764
given, it&apos;s applied on the selected object.
1765
</source>
14474 cbradney 1766
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 1767
 
1768
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
1769
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1770
  </message>
1771
  <message>
14474 cbradney 1772
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
1135 cbradney 1773
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1774
 
1775
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1776
</source>
12918 cbradney 1777
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
10792 mrdocs 1778
 
1779
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1780
  </message>
1781
  <message>
14474 cbradney 1782
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
12918 cbradney 1783
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1784
 
1785
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1786
</source>
1787
    <translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1788
 
1789
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
14474 cbradney 1792
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 1793
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1794
 
1795
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1796
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1797
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1798
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1799
master page for the new page.
1800
 
1801
May raise IndexError if the page number is out of range
1802
</source>
1803
    <translation type="unfinished">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
1804
 
1805
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
1806
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
1807
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
1808
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
1809
 
1810
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
1811
</translation>
1812
  </message>
1813
  <message>
14474 cbradney 1814
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
1135 cbradney 1815
    <source>currentPage() -&gt; integer
1816
 
1817
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1818
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1819
</source>
12918 cbradney 1820
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
10792 mrdocs 1821
 
1822
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
1823
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1824
  </message>
1825
  <message>
14474 cbradney 1826
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
1135 cbradney 1827
    <source>redrawAll()
1828
 
1829
Redraws all pages.
1830
</source>
12918 cbradney 1831
    <translation type="unfinished">redrawAll()
10792 mrdocs 1832
 
1833
Ponovno izriše vse strani.</translation>
1135 cbradney 1834
  </message>
1835
  <message>
14474 cbradney 1836
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 1837
    <source>getPageType() -&gt; integer
1838
 
1839
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1840
</source>
1841
    <translation type="unfinished">getPageType() -&gt; integer
1842
 
1843
Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
1844
</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
14474 cbradney 1847
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
1135 cbradney 1848
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1849
 
1850
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1851
 
1852
May raise ScribusError if the save failed.
1853
</source>
12918 cbradney 1854
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 1855
 
1856
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
1857
 
1858
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
1135 cbradney 1859
  </message>
1860
  <message>
14474 cbradney 1861
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
1135 cbradney 1862
    <source>deletePage(nr)
1863
 
1864
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1865
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1866
page number is.
1867
 
1868
May raise IndexError if the page number is out of range
1869
</source>
12918 cbradney 1870
    <translation type="unfinished">deletePage(št)
12035 cbradney 1871
 
1872
Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
1873
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
1874
številka strani.
1875
 
1876
Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
1877
</translation>
1135 cbradney 1878
  </message>
1879
  <message>
14474 cbradney 1880
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 1881
    <source>gotoPage(nr)
1882
 
1883
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1884
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1885
just sets the page that script commands will operates on.
1886
 
1887
May raise IndexError if the page number is out of range.
1888
</source>
1889
    <translation type="unfinished"></translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
14474 cbradney 1892
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
1135 cbradney 1893
    <source>pageCount() -&gt; integer
1894
 
1895
Returns the number of pages in the document.
1896
</source>
12918 cbradney 1897
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
10792 mrdocs 1898
 
1899
Vrne število strani dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1900
  </message>
1901
  <message>
14474 cbradney 1902
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
1135 cbradney 1903
    <source>getHGuides() -&gt; list
1904
 
1905
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1906
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1907
</source>
12918 cbradney 1908
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; seznam
10959 mrdocs 1909
 
1910
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
1911
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1912
</translation>
1135 cbradney 1913
  </message>
1914
  <message>
14474 cbradney 1915
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
1135 cbradney 1916
    <source>setHGuides(list)
1917
 
1918
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1919
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1920
 
1921
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1922
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1923
</source>
12918 cbradney 1924
    <translation type="unfinished">setHGuides(seznam)
10959 mrdocs 1925
 
1926
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
1927
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1928
 
1929
Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
1930
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
1931
</translation>
1135 cbradney 1932
  </message>
1933
  <message>
14474 cbradney 1934
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
1135 cbradney 1935
    <source>getVGuides()
1936
 
1937
See getHGuides.
1938
</source>
12918 cbradney 1939
    <translation type="unfinished">getVGuides()
7902 mrdocs 1940
 
1941
Glejte getHGuides.
1942
</translation>
1135 cbradney 1943
  </message>
1944
  <message>
14474 cbradney 1945
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
1135 cbradney 1946
    <source>setVGuides()
1947
 
1948
See setHGuides.
1949
</source>
12918 cbradney 1950
    <translation type="unfinished">setVGuides()
7902 mrdocs 1951
 
1952
Glejte setHGuides.
1953
</translation>
1135 cbradney 1954
  </message>
1955
  <message>
14474 cbradney 1956
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
1135 cbradney 1957
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1958
 
1959
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1960
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1961
</source>
1962
    <translation type="unfinished"></translation>
1963
  </message>
1964
  <message>
14474 cbradney 1965
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
1966
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
1967
 
1968
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1969
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1970
</source>
1971
    <translation type="unfinished"></translation>
1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
1975
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
1976
 
1977
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1978
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1979
</source>
1980
    <translation type="unfinished"></translation>
1981
  </message>
1982
  <message>
1983
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
1135 cbradney 1984
    <source>getPageItems() -&gt; list
1985
 
1986
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1987
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1988
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1989
the page...
1990
</source>
1991
    <translation type="unfinished"></translation>
1992
  </message>
1993
  <message>
14474 cbradney 1994
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
12918 cbradney 1995
    <source>getPageMargins()
1996
 
1997
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1998
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1999
</source>
2000
    <translation type="unfinished">getPageMargins()
2001
 
2002
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
2003
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
2004
</translation>
2005
  </message>
2006
  <message>
14474 cbradney 2007
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 2008
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2009
 
2010
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2011
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2012
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2013
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2014
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2015
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2016
</source>
2017
    <translation type="unfinished"></translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
14474 cbradney 2020
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 2021
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2022
 
2023
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2024
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2025
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2026
</source>
2027
    <translation type="unfinished">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
2028
 
2029
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
2030
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
2031
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
2032
</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
14474 cbradney 2035
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
2036
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
2037
 
2038
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2039
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
2040
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
2041
</source>
2042
    <translation type="unfinished"></translation>
2043
  </message>
2044
  <message>
2045
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
1135 cbradney 2046
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2047
 
2048
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2049
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2050
currently selected item is used.
2051
</source>
12918 cbradney 2052
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2053
 
2054
Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
2055
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2056
je uporabljen trenutno izbran element.
2057
</translation>
1135 cbradney 2058
  </message>
2059
  <message>
14474 cbradney 2060
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 2061
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2062
 
2063
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2064
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2065
</source>
2066
    <translation type="unfinished">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2067
 
2068
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2069
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2070
</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
14474 cbradney 2073
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 2074
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2075
 
2076
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2077
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2078
</source>
2079
    <translation type="unfinished">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
2080
 
2081
Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
2082
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2083
</translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
14474 cbradney 2086
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
1135 cbradney 2087
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2088
 
2089
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2090
is not given the currently selected item is used.
2091
</source>
12918 cbradney 2092
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2093
 
2094
Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
2095
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
2096
</translation>
1135 cbradney 2097
  </message>
2098
  <message>
14474 cbradney 2099
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 2100
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2101
 
2102
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2103
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2104
</source>
2105
    <translation type="unfinished">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2106
 
2107
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2108
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
2109
</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
14474 cbradney 2112
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 2113
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2114
 
2115
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2116
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2117
</source>
2118
    <translation type="unfinished">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
2119
 
2120
Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
2121
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
2122
</translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
14474 cbradney 2125
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
1135 cbradney 2126
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2127
 
2128
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2129
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2130
given the currently selected item is used.
2131
 
2132
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2133
</source>
2134
    <translation type="unfinished"></translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
14474 cbradney 2137
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 2138
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2139
 
2140
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2141
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2142
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2143
is used.
2144
 
2145
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2146
</source>
2147
    <translation type="unfinished"></translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
14474 cbradney 2150
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
1135 cbradney 2151
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2152
 
2153
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2154
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2155
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2156
</source>
12918 cbradney 2157
    <translation type="unfinished">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2158
 
2159
Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
2160
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
2161
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
2162
</translation>
1135 cbradney 2163
  </message>
2164
  <message>
14474 cbradney 2165
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
1135 cbradney 2166
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2167
 
2168
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2169
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2170
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2171
</source>
12918 cbradney 2172
    <translation type="unfinished">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2173
 
2174
Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
2175
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
2176
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2177
</translation>
1135 cbradney 2178
  </message>
2179
  <message>
14474 cbradney 2180
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
1135 cbradney 2181
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2182
 
2183
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2184
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2185
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2186
</source>
2187
    <translation type="unfinished"></translation>
2188
  </message>
2189
  <message>
14474 cbradney 2190
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
1135 cbradney 2191
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2192
 
2193
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2194
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2195
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2196
Item is used.
2197
 
2198
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2199
</source>
2200
    <translation type="unfinished"></translation>
2201
  </message>
2202
  <message>
14474 cbradney 2203
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
1135 cbradney 2204
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2205
 
2206
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2207
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2208
 
2209
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2210
</source>
12918 cbradney 2211
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2212
 
2213
Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
2214
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2215
 
2216
Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
2217
</translation>
1135 cbradney 2218
  </message>
2219
  <message>
14474 cbradney 2220
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
1135 cbradney 2221
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2222
 
2223
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2224
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2225
 
2226
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2227
</source>
12918 cbradney 2228
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2229
 
2230
Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
2231
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2232
 
2233
Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
2234
</translation>
1135 cbradney 2235
  </message>
2236
  <message>
14474 cbradney 2237
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12918 cbradney 2238
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2239
 
2240
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2241
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2242
the selection is returned.
2243
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2244
</source>
2245
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2246
 
2247
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
2248
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
2249
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2250
</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
14474 cbradney 2253
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
1135 cbradney 2254
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2255
 
2256
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2257
has some text selected the value assigned to the first character
2258
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2259
selected item is used.
2260
</source>
12918 cbradney 2261
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 2262
 
2263
Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
2264
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
2265
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2266
</translation>
1135 cbradney 2267
  </message>
2268
  <message>
14474 cbradney 2269
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
1135 cbradney 2270
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2271
 
2272
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2273
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2274
</source>
12918 cbradney 2275
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 2276
 
2277
Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2278
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
2279
</translation>
1135 cbradney 2280
  </message>
2281
  <message>
14474 cbradney 2282
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2283
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2284
 
2285
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2286
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2287
</source>
2288
    <translation type="unfinished">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2289
 
2290
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2291
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2292
</translation>
2293
  </message>
2294
  <message>
14474 cbradney 2295
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
1135 cbradney 2296
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2297
 
2298
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2299
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2300
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2301
selected item is used.
2302
</source>
12918 cbradney 2303
    <translation type="unfinished">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 2304
 
2305
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
2306
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
2307
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
2308
izbrani element.
2309
</translation>
1135 cbradney 2310
  </message>
2311
  <message>
14474 cbradney 2312
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
1135 cbradney 2313
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2314
 
2315
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2316
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2317
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2318
used.
2319
</source>
12918 cbradney 2320
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 2321
 
2322
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
2323
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
2324
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2325
</translation>
1135 cbradney 2326
  </message>
2327
  <message>
14474 cbradney 2328
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
1135 cbradney 2329
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2330
 
2331
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2332
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2333
</source>
12918 cbradney 2334
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12035 cbradney 2335
 
2336
Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
2337
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2338
</translation>
1135 cbradney 2339
  </message>
2340
  <message>
14474 cbradney 2341
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2342
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2343
 
2344
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2345
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2346
is not given the currently selected item is used.
2347
</source>
2348
    <translation type="unfinished"></translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
14474 cbradney 2351
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
1135 cbradney 2352
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2353
 
2354
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2355
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2356
</source>
12918 cbradney 2357
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12035 cbradney 2358
 
2359
Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
2360
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2361
</translation>
1135 cbradney 2362
  </message>
2363
  <message>
14474 cbradney 2364
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
1135 cbradney 2365
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2366
 
2367
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2368
given the currently selected item is used.
2369
</source>
12918 cbradney 2370
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 2371
 
2372
Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2373
je uporabljen trenutno izbran element.
2374
</translation>
1135 cbradney 2375
  </message>
2376
  <message>
14474 cbradney 2377
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
1135 cbradney 2378
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2379
 
2380
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2381
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2382
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2383
used.
2384
</source>
2385
    <translation type="unfinished"></translation>
2386
  </message>
2387
  <message>
14474 cbradney 2388
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2389
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2390
 
2391
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2392
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2393
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2394
not given the currently selected Item is used.
2395
 
2396
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2397
</source>
2398
    <translation type="unfinished"></translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
14474 cbradney 2401
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
1135 cbradney 2402
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2403
 
2404
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2405
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2406
currently selected item is used.
2407
 
2408
May throw ValueError if the font cannot be found.
2409
</source>
2410
    <translation type="unfinished"></translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
14474 cbradney 2413
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
1135 cbradney 2414
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2415
 
2416
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2417
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2418
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2419
currently selected item is used.
2420
 
2421
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2422
</source>
2423
    <translation type="unfinished"></translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
14474 cbradney 2426
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
1135 cbradney 2427
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2428
 
2429
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2430
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2431
item is used.
2432
 
2433
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2434
</source>
2435
    <translation type="unfinished"></translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
14474 cbradney 2438
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2439
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2440
 
2441
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2442
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2443
item is used.
2444
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2445
 
2446
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2447
</source>
2448
    <translation type="unfinished"></translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2452
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2453
 
2454
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2455
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2456
selected item is used.
2457
 
2458
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2459
</source>
2460
    <translation type="unfinished"></translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
14474 cbradney 2463
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
1135 cbradney 2464
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2465
 
2466
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2467
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2468
 
2469
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2470
</source>
2471
    <translation type="unfinished"></translation>
2472
  </message>
2473
  <message>
14474 cbradney 2474
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
1135 cbradney 2475
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2476
 
2477
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2478
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2479
 
2480
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2481
</source>
12918 cbradney 2482
    <translation type="unfinished">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2483
 
2484
Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
2485
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2486
 
2487
Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
2488
</translation>
1135 cbradney 2489
  </message>
2490
  <message>
14474 cbradney 2491
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
1135 cbradney 2492
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2493
 
2494
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2495
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2496
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2497
 
2498
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2499
</source>
2500
    <translation type="unfinished"></translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
14474 cbradney 2503
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2504
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2505
 
2506
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2507
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2508
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2509
selected item is used.
2510
 
2511
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2512
</source>
2513
    <translation type="unfinished"></translation>
2514
  </message>
2515
  <message>
14474 cbradney 2516
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
1135 cbradney 2517
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2518
 
2519
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2520
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2521
selected item is used.
2522
</source>
12918 cbradney 2523
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2524
 
2525
Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
2526
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
2527
trenutno izbrani element.
2528
</translation>
1135 cbradney 2529
  </message>
2530
  <message>
14474 cbradney 2531
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
1135 cbradney 2532
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2533
 
2534
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2535
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2536
given the currently selected item is used.
2537
</source>
12918 cbradney 2538
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2539
 
2540
Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
2541
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2542
je uporabljen trenutno izbran element.
2543
</translation>
1135 cbradney 2544
  </message>
2545
  <message>
14474 cbradney 2546
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
1135 cbradney 2547
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2548
 
2549
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2550
selected item is used.
2551
</source>
12918 cbradney 2552
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 2553
 
2554
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
2555
trenutno izbrani element.
2556
</translation>
1135 cbradney 2557
  </message>
2558
  <message>
14474 cbradney 2559
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2560
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2561
 
2562
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2563
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2564
</source>
2565
    <translation type="unfinished"></translation>
2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2569
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2570
 
2571
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2572
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2573
</source>
2574
    <translation type="unfinished"></translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
1135 cbradney 2578
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2579
 
2580
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2581
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2582
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2583
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2584
used.
2585
</source>
2586
    <translation type="unfinished"></translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
14474 cbradney 2589
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
1135 cbradney 2590
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2591
 
2592
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2593
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2594
and must not link to or be linked from any other frames already.
2595
 
2596
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2597
</source>
2598
    <translation type="unfinished"></translation>
2599
  </message>
2600
  <message>
14474 cbradney 2601
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
1135 cbradney 2602
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2603
 
2604
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2605
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2606
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2607
 
2608
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2609
</source>
2610
    <translation type="unfinished"></translation>
2611
  </message>
2612
  <message>
14474 cbradney 2613
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
1135 cbradney 2614
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2615
 
2616
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2617
currently selected item is used.</source>
2618
    <translation type="unfinished"></translation>
2619
  </message>
2620
  <message>
14474 cbradney 2621
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 2622
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2623
 
2624
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2625
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2626
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2627
 
2628
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2629
</source>
2630
    <translation type="unfinished"></translation>
2631
  </message>
2632
  <message>
14474 cbradney 2633
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 2634
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2635
 
2636
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2637
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2638
 
2639
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2640
</source>
2641
    <translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2642
 
2643
Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2644
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2645
 
2646
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2647
</translation>
2648
  </message>
2649
  <message>
14474 cbradney 2650
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 2651
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2652
 
2653
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2654
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2655
 
2656
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2657
</source>
2658
    <translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2659
 
2660
Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2661
 
2662
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2663
 
2664
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2665
</translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
14474 cbradney 2668
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 2669
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2670
 
2671
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2672
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2673
 
2674
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2675
</source>
2676
    <translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
2677
 
2678
Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
2679
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2680
 
2681
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2682
</translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
14474 cbradney 2685
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 2686
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2687
 
2688
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2689
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2690
 
2691
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2692
</source>
2693
    <translation type="unfinished"></translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
14474 cbradney 2696
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 2697
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2698
 
2699
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2700
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2701
</source>
2702
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;niz&quot;)
2703
 
2704
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
2705
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
2706
</translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
14474 cbradney 2709
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
1135 cbradney 2710
    <source>progressReset()
2711
 
2712
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2713
new progress bar use. See progressSet.
2714
</source>
12918 cbradney 2715
    <translation type="unfinished">progressReset()
12035 cbradney 2716
 
2717
Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
2718
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
2719
</translation>
1135 cbradney 2720
  </message>
2721
  <message>
14474 cbradney 2722
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
1135 cbradney 2723
    <source>progressTotal(max)
2724
 
2725
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2726
See progressSet.
2727
</source>
12918 cbradney 2728
    <translation type="unfinished">progressTotal(maks)
12035 cbradney 2729
 
2730
Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
2731
Glejte tudi progressSet.
2732
</translation>
1135 cbradney 2733
  </message>
2734
  <message>
14474 cbradney 2735
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
1135 cbradney 2736
    <source>progressSet(nr)
2737
 
2738
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2739
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2740
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2741
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2742
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2743
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2744
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2745
</source>
2746
    <translation type="unfinished"></translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
14474 cbradney 2749
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
1135 cbradney 2750
    <source>setCursor()
2751
 
2752
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2753
</source>
12918 cbradney 2754
    <translation type="unfinished">setCursor()
10959 mrdocs 2755
 
2756
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
2757
</translation>
1135 cbradney 2758
  </message>
2759
  <message>
14474 cbradney 2760
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
1135 cbradney 2761
    <source>docChanged(bool)
2762
 
2763
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2764
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2765
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2766
</source>
2767
    <translation type="unfinished"></translation>
2768
  </message>
1525 cbradney 2769
  <message>
14474 cbradney 2770
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 2771
    <source>zoomDocument(double)
1525 cbradney 2772
 
12918 cbradney 2773
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2774
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2775
</source>
2776
    <translation type="unfinished">zoomDocument(double)
1525 cbradney 2777
 
12918 cbradney 2778
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
2779
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
2780
  </message>
2781
  <message>
14474 cbradney 2782
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 2783
    <source>scrollDocument(x,y)
2784
 
2785
Scroll the document in main GUI window by x and y.
1525 cbradney 2786
</source>
12918 cbradney 2787
    <translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)
2788
 
2789
Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
2790
</translation>
1525 cbradney 2791
  </message>
2792
  <message>
14474 cbradney 2793
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
15099 cbradney 2794
    <source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
2795
 
2796
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
2797
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
2798
 
2799
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
2800
</source>
2801
    <translation type="unfinished"></translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
12918 cbradney 2805
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2806
 
12918 cbradney 2807
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2808
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
1525 cbradney 2809
 
12918 cbradney 2810
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
1525 cbradney 2811
</source>
12918 cbradney 2812
    <translation type="unfinished">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2813
 
2814
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2815
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
2816
 
2817
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
2818
</translation>
1525 cbradney 2819
  </message>
2820
  <message>
15099 cbradney 2821
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
12918 cbradney 2822
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2823
 
12918 cbradney 2824
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2825
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
1525 cbradney 2826
 
12918 cbradney 2827
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
1525 cbradney 2828
</source>
12918 cbradney 2829
    <translation type="unfinished">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2830
 
2831
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2832
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
2833
 
2834
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
2835
</translation>
1525 cbradney 2836
  </message>
2837
  <message>
15099 cbradney 2838
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
12918 cbradney 2839
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2840
 
12918 cbradney 2841
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2842
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
1525 cbradney 2843
 
12918 cbradney 2844
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
1525 cbradney 2845
</source>
12918 cbradney 2846
    <translation type="unfinished">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2847
 
2848
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2849
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
2850
 
2851
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
2852
</translation>
1525 cbradney 2853
  </message>
2854
  <message>
15099 cbradney 2855
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
12918 cbradney 2856
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2857
 
12918 cbradney 2858
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2859
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2860
 
2861
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
1525 cbradney 2862
</source>
12918 cbradney 2863
    <translation type="unfinished">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2864
 
2865
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2866
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
2867
 
2868
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
2869
</translation>
1525 cbradney 2870
  </message>
13279 cbradney 2871
  <message>
14474 cbradney 2872
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2873
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
13279 cbradney 2874
 
14474 cbradney 2875
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2876
for details of arguments.
13279 cbradney 2877
 
14474 cbradney 2878
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
13279 cbradney 2879
</source>
2880
    <translation type="unfinished"></translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
14474 cbradney 2883
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2884
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
13279 cbradney 2885
 
14474 cbradney 2886
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2887
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2888
by parent classes as well.
13279 cbradney 2889
</source>
2890
    <translation type="unfinished"></translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
14474 cbradney 2893
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
2894
    <source>getProperty(object, property)
13279 cbradney 2895
 
14474 cbradney 2896
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
13279 cbradney 2897
 
14474 cbradney 2898
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2899
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2900
C++ QObject instance.
13279 cbradney 2901
 
14474 cbradney 2902
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2903
to look up on `object&apos;.
13279 cbradney 2904
 
14474 cbradney 2905
The return value varies depending on the type of the property.
13279 cbradney 2906
</source>
2907
    <translation type="unfinished"></translation>
2908
  </message>
2909
  <message>
14474 cbradney 2910
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
2911
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 2912
 
14474 cbradney 2913
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2914
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2915
also be raised if the underlying setter fails.
2916
 
2917
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 2918
</source>
2919
    <translation type="unfinished"></translation>
2920
  </message>
2921
  <message>
14474 cbradney 2922
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
2923
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 2924
 
14474 cbradney 2925
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2926
 
2927
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2928
 
2929
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2930
 
2931
fixed linespacing:     0
2932
 
2933
automatic linespacing:   1
2934
 
2935
baseline grid linespacing: 2
2936
 
2937
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2938
 
2939
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2940
 
2941
-&gt; left:   0
2942
 
2943
-&gt; center:  1
2944
 
2945
-&gt; right:  2
2946
 
2947
-&gt; justify: 3
2948
 
2949
-&gt; extend:  4
2950
 
2951
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2952
 
2953
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2954
 
2955
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2956
 
2957
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2958
 
2959
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2960
 
2961
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2962
 
2963
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2964
 
13279 cbradney 2965
</source>
2966
    <translation type="unfinished"></translation>
2967
  </message>
2968
  <message>
14474 cbradney 2969
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
2970
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 2971
 
14474 cbradney 2972
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2973
 
2974
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2975
 
2976
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2977
 
2978
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2979
 
2980
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2981
 
2982
-&gt; inherit
2983
 
2984
-&gt; bold
2985
 
2986
-&gt; italic
2987
 
2988
-&gt; underline
2989
 
2990
-&gt; underlinewords
2991
 
2992
-&gt; strike
2993
 
2994
-&gt; superscript
2995
 
2996
-&gt; subscript
2997
 
2998
-&gt; outline
2999
 
3000
-&gt; shadowed
3001
 
3002
-&gt; allcaps
3003
 
3004
-&gt; smallcaps
3005
 
3006
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3007
 
3008
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3009
 
3010
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3011
 
3012
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3013
 
3014
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3015
 
3016
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3017
 
3018
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3019
 
3020
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3021
 
3022
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3023
 
3024
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3025
 
13279 cbradney 3026
</source>
3027
    <translation type="unfinished"></translation>
3028
  </message>
12918 cbradney 3029
</context>
3030
<context>
3031
  <name>@default</name>
1525 cbradney 3032
  <message>
12918 cbradney 3033
    <source>getColorNames() -&gt; list
1525 cbradney 3034
 
12918 cbradney 3035
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3036
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3037
</source>
3038
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1525 cbradney 3039
 
12918 cbradney 3040
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
3041
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
3042
</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1525 cbradney 3046
 
12918 cbradney 3047
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3048
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3049
Returns true if a new document was created.
3050
</source>
3051
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1525 cbradney 3052
 
12918 cbradney 3053
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
3054
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
3055
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
3056
</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3060
 
3061
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3062
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 3063
</source>
12918 cbradney 3064
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
3065
 
3066
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
3067
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
3068
</translation>
1525 cbradney 3069
  </message>
3070
  <message>
12918 cbradney 3071
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1525 cbradney 3072
 
12918 cbradney 3073
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3074
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3075
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3076
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3077
</source>
3078
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
1525 cbradney 3079
 
12918 cbradney 3080
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
3081
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
3082
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
3083
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
3084
</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>setRedraw(bool)
3088
 
3089
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3090
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3091
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1525 cbradney 3092
</source>
12918 cbradney 3093
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
3094
 
3095
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
3096
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
3097
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
3098
</translation>
1525 cbradney 3099
  </message>
3100
  <message>
12918 cbradney 3101
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1525 cbradney 3102
 
12918 cbradney 3103
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3104
coordinates are given in the current measurement units of the document
3105
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3106
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3107
is not given Scribus will create one for you.
1525 cbradney 3108
 
12918 cbradney 3109
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1525 cbradney 3110
</source>
12918 cbradney 3111
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
3112
 
3113
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
3114
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
3115
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
3116
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
3117
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
3118
 
3119
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
3120
</translation>
1525 cbradney 3121
  </message>
3122
  <message>
12918 cbradney 3123
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 3124
 
12918 cbradney 3125
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3126
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3127
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3128
</source>
3129
    <translation type="obsolete">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
1525 cbradney 3130
 
12918 cbradney 3131
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
3132
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
3133
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
3134
</translation>
1525 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
12918 cbradney 3137
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3064 cbradney 3138
 
12918 cbradney 3139
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3140
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3141
the selection is returned.
3142
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3064 cbradney 3143
</source>
12918 cbradney 3144
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
10959 mrdocs 3145
 
12918 cbradney 3146
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
3147
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
3148
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
10959 mrdocs 3149
</translation>
3064 cbradney 3150
  </message>
3151
  <message>
12918 cbradney 3152
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 3153
 
12918 cbradney 3154
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3155
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 3156
</source>
12918 cbradney 3157
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;niz&quot;)
10959 mrdocs 3158
 
12918 cbradney 3159
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
3160
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
10959 mrdocs 3161
</translation>
3064 cbradney 3162
  </message>
3163
  <message>
12918 cbradney 3164
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 3165
 
12918 cbradney 3166
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3167
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3168
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3169
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3170
master page for the new page.
3064 cbradney 3171
 
12918 cbradney 3172
May raise IndexError if the page number is out of range
1525 cbradney 3173
</source>
12918 cbradney 3174
    <translation type="obsolete">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
3175
 
3176
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
3177
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
3178
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
3179
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
3180
 
3181
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
3182
</translation>
1525 cbradney 3183
  </message>
3064 cbradney 3184
  <message>
12918 cbradney 3185
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 3186
 
12918 cbradney 3187
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3188
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3189
</source>
3190
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
3064 cbradney 3191
 
12918 cbradney 3192
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
3193
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3197
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3198
 
3199
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3200
following meaning:
3201
 
3202
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3203
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3204
 
3205
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3206
margins
3207
 
3208
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3209
 
3210
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3211
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3212
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3213
 
3214
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3215
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3216
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3217
 
3218
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3219
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3220
PAGE_4 is 4-fold.
3221
 
3222
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3223
Indexed from 0 (0 = first).
3224
 
3225
numPage = Number of pages to be created.
3226
 
3227
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3228
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3229
is not in points, make sure to account for this.
3230
 
3231
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3232
PAGE_4, 3, 1)
3233
 
3234
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3064 cbradney 3235
</source>
12918 cbradney 3236
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
3237
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
3238
 
3239
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
3240
 
3241
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
3242
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
3243
npr. PAPER_A4 itn.
3244
 
3245
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
3246
 
3247
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
3248
 
3249
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
3250
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
3251
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
3252
 
3253
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
3254
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3255
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3256
 
3257
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
3258
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
3259
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
3260
 
3261
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
3262
Indeksirano od 0 (0 = prva).
3263
 
3264
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
3265
 
3266
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
3267
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
3268
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
3269
 
3270
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3271
PAGE_4, 3, 1)
3272
 
3273
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
3064 cbradney 3274
  </message>
3824 cbradney 3275
  <message>
12918 cbradney 3276
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3277
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 3278
 
3279
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3280
following meaning:
3281
 
12918 cbradney 3282
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3283
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 3284
 
12918 cbradney 3285
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3286
margins
3824 cbradney 3287
 
12918 cbradney 3288
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3824 cbradney 3289
 
12918 cbradney 3290
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3291
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3292
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 3293
 
12918 cbradney 3294
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3295
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3296
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3824 cbradney 3297
 
12918 cbradney 3298
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3299
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3300
PAGE_4 is 4-fold.
3824 cbradney 3301
 
12918 cbradney 3302
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3303
Indexed from 0 (0 = first).
3824 cbradney 3304
 
12918 cbradney 3305
numPage = Number of pages to be created.
3306
 
3824 cbradney 3307
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3308
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3309
is not in points, make sure to account for this.
3310
 
12918 cbradney 3311
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3312
PAGE_4, 3, 1)
3313
 
3314
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3824 cbradney 3315
</source>
12918 cbradney 3316
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
3317
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
3318
 
3319
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
3320
 
3321
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
3322
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
3323
npr. PAPER_A4 itn.
3324
 
3325
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
3326
 
3327
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
3328
 
3329
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
3330
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
3331
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
3332
 
3333
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
3334
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3335
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3336
 
3337
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
3338
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
3339
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
3340
 
3341
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
3342
Indeksirano od 0 (0 = prva).
3343
 
3344
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
3345
 
3346
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
3347
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
3348
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
3349
 
3350
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3351
PAGE_4, 3, 1)
3352
 
3353
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
3354
</translation>
3824 cbradney 3355
  </message>
4141 cbradney 3356
  <message>
12918 cbradney 3357
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
4141 cbradney 3358
 
12918 cbradney 3359
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3360
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3361
 
3362
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
4141 cbradney 3363
</source>
12918 cbradney 3364
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
10792 mrdocs 3365
 
12918 cbradney 3366
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
3367
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
3368
 
3369
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
3370
</translation>
4141 cbradney 3371
  </message>
3372
  <message>
12918 cbradney 3373
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
4141 cbradney 3374
 
12918 cbradney 3375
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3376
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3377
the value of the named color from the default document colors.
3378
 
3379
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3380
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 3381
</source>
12918 cbradney 3382
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
10792 mrdocs 3383
 
12918 cbradney 3384
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
3385
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
3386
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
3387
 
3388
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
3389
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
3390
</translation>
4141 cbradney 3391
  </message>
3392
  <message>
12918 cbradney 3393
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
4141 cbradney 3394
 
12918 cbradney 3395
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3396
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3397
Color components should be in the range from 0 to 255.
3398
 
3399
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3400
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 3401
</source>
12918 cbradney 3402
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
10792 mrdocs 3403
 
12918 cbradney 3404
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
3405
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
3406
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
3407
 
3408
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
3409
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
3410
</translation>
4141 cbradney 3411
  </message>
3412
  <message>
12918 cbradney 3413
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
4141 cbradney 3414
 
12918 cbradney 3415
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3416
 
3417
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3418
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 3419
</source>
12918 cbradney 3420
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
7902 mrdocs 3421
 
12918 cbradney 3422
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
3423
 
3424
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
3425
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
3426
</translation>
4141 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
12918 cbradney 3429
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
4141 cbradney 3430
 
12918 cbradney 3431
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3432
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
3433
 
3434
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
4141 cbradney 3435
</source>
12918 cbradney 3436
    <translation type="obsolete">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
7902 mrdocs 3437
 
12918 cbradney 3438
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
3439
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
3440
 
3441
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
4141 cbradney 3442
  </message>
3443
  <message>
12918 cbradney 3444
    <source>closeDoc()
4141 cbradney 3445
 
12918 cbradney 3446
Closes the current document without prompting to save.
3447
 
3448
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
4141 cbradney 3449
</source>
12918 cbradney 3450
    <translation type="obsolete">closeDoc()
10792 mrdocs 3451
 
12918 cbradney 3452
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
3453
 
3454
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
4141 cbradney 3455
  </message>
6261 cbradney 3456
  <message>
12918 cbradney 3457
    <source>haveDoc() -&gt; bool
6434 cbradney 3458
 
12918 cbradney 3459
Returns true if there is a document open.
6434 cbradney 3460
</source>
12918 cbradney 3461
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
10792 mrdocs 3462
 
12918 cbradney 3463
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
6434 cbradney 3464
  </message>
3465
  <message>
12918 cbradney 3466
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
6434 cbradney 3467
 
12918 cbradney 3468
Opens the document &quot;name&quot;.
3469
 
3470
May raise ScribusError if the document could not be opened.
6434 cbradney 3471
</source>
12918 cbradney 3472
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;ime&quot;)
9729 cbradney 3473
 
12918 cbradney 3474
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
3475
 
3476
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
3477
</translation>
9729 cbradney 3478
  </message>
10842 cbradney 3479
  <message>
12918 cbradney 3480
    <source>saveDoc()
10842 cbradney 3481
 
12918 cbradney 3482
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3483
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3484
save file dialog.
10842 cbradney 3485
 
12918 cbradney 3486
If the save fails, there is currently no way to tell.
10842 cbradney 3487
</source>
12918 cbradney 3488
    <translation type="obsolete">saveDoc()
3489
 
3490
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
3491
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
3492
za shranjevanje.
3493
 
3494
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
10842 cbradney 3495
  </message>
3496
  <message>
12918 cbradney 3497
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
10842 cbradney 3498
 
12918 cbradney 3499
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3500
relative path).
10842 cbradney 3501
 
12918 cbradney 3502
May raise ScribusError if the save fails.
3503
</source>
3504
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
10842 cbradney 3505
 
12918 cbradney 3506
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
3507
relativna pot).
10842 cbradney 3508
 
12918 cbradney 3509
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
3510
  </message>
3511
  <message>
3512
    <source>setUnit(type)
3513
 
3514
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
3515
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
3516
 
3517
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
10842 cbradney 3518
</source>
12918 cbradney 3519
    <translation type="obsolete">setUnit(vrsta)
3520
 
3521
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
3522
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
3523
 
3524
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
10842 cbradney 3525
  </message>
3526
  <message>
12918 cbradney 3527
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
10842 cbradney 3528
 
12918 cbradney 3529
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3530
of the UNIT_* constants:
3531
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
10842 cbradney 3532
</source>
12918 cbradney 3533
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
3534
 
3535
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
3536
konstant UNIT_*:
3537
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
10842 cbradney 3538
  </message>
3539
  <message>
12918 cbradney 3540
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
10842 cbradney 3541
 
12918 cbradney 3542
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3543
current document.
10842 cbradney 3544
</source>
12918 cbradney 3545
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
10959 mrdocs 3546
 
12918 cbradney 3547
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
3548
trenutni dokument.</translation>
10842 cbradney 3549
  </message>
3550
  <message>
12918 cbradney 3551
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
10842 cbradney 3552
 
12918 cbradney 3553
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3554
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
3555
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
3556
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
10842 cbradney 3557
</source>
12918 cbradney 3558
    <translation type="obsolete">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
3559
 
3560
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
3561
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
3562
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
3563
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
12035 cbradney 3564
</translation>
10842 cbradney 3565
  </message>
3566
  <message>
12918 cbradney 3567
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
10842 cbradney 3568
 
12918 cbradney 3569
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3570
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
10842 cbradney 3571
</source>
12918 cbradney 3572
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10959 mrdocs 3573
 
12918 cbradney 3574
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
3575
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3576
  </message>
3577
  <message>
12918 cbradney 3578
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3579
 
12918 cbradney 3580
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
10842 cbradney 3581
is not given the currently selected Item is used.
3582
</source>
12918 cbradney 3583
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3584
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
3585
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
3586
  </message>
3587
  <message>
3588
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 3589
 
12918 cbradney 3590
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
3591
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3592
</source>
3593
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3594
 
3595
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
3596
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3597
  </message>
3598
  <message>
12918 cbradney 3599
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
10842 cbradney 3600
 
12918 cbradney 3601
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3602
currently selected item is used. The cap types are:
3603
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
10842 cbradney 3604
</source>
12918 cbradney 3605
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
3606
 
3607
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
3608
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
3609
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
10842 cbradney 3610
  </message>
3611
  <message>
12918 cbradney 3612
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
10842 cbradney 3613
 
12918 cbradney 3614
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3615
currently selected item is used. Line style constants are:
3616
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
10842 cbradney 3617
</source>
12918 cbradney 3618
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
3619
 
3620
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
3621
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
3622
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
10842 cbradney 3623
  </message>
3624
  <message>
12918 cbradney 3625
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3626
 
12918 cbradney 3627
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
10842 cbradney 3628
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3629
</source>
12918 cbradney 3630
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3631
 
3632
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
3633
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3634
  </message>
3635
  <message>
12918 cbradney 3636
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
10842 cbradney 3637
 
12918 cbradney 3638
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
3639
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3640
</source>
3641
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
3642
 
3643
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
3644
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3648
 
3649
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
10842 cbradney 3650
given the currently selected item is used.
3651
</source>
12918 cbradney 3652
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
3653
 
3654
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
3655
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3656
  </message>
3657
  <message>
12918 cbradney 3658
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
10842 cbradney 3659
 
12918 cbradney 3660
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
3661
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
3662
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3663
for reference.
10842 cbradney 3664
</source>
12918 cbradney 3665
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
3666
 
3667
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
3668
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
3669
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
3670
za cel nabor možnosti.
3671
</translation>
10842 cbradney 3672
  </message>
3673
  <message>
12918 cbradney 3674
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3675
 
12918 cbradney 3676
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
3677
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
3678
is used.
3679
</source>
3680
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3681
 
12918 cbradney 3682
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
3683
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
3684
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>getAllObjects() -&gt; list
3688
 
3689
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
10842 cbradney 3690
</source>
12918 cbradney 3691
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
3692
 
3693
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
10842 cbradney 3694
  </message>
3695
  <message>
12918 cbradney 3696
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
10842 cbradney 3697
 
12918 cbradney 3698
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
3699
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
3700
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
3701
belongs to a group, the whole group is moved.
3702
</source>
3703
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
10842 cbradney 3704
 
12918 cbradney 3705
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
3706
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
3707
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
3708
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
3709
</translation>
3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
3713
 
3714
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
3715
is not given the currently selected item is used.
10842 cbradney 3716
</source>
12918 cbradney 3717
    <translation type="obsolete">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
3718