Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15243 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="sl_SI">
298 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
12918 cbradney 13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 14
 
15
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
12344 cbradney 16
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
17
</translation>
1135 cbradney 18
  </message>
19
  <message>
14474 cbradney 20
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 21
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 22
 
12918 cbradney 23
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
24
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
25
the value of the named color from the default document colors.
26
 
27
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
28
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 29
</source>
12918 cbradney 30
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
5011 mrdocs 31
 
12918 cbradney 32
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
33
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
34
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
1135 cbradney 35
 
12918 cbradney 36
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
37
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 38
</translation>
1135 cbradney 39
  </message>
40
  <message>
14474 cbradney 41
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 42
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 43
 
12918 cbradney 44
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
45
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
46
space. If no document is open, returns the value of the named color
47
from the default document colors.
5011 mrdocs 48
 
12918 cbradney 49
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
50
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 51
</source>
12918 cbradney 52
    <translation type="unfinished"></translation>
1135 cbradney 53
  </message>
54
  <message>
12918 cbradney 55
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 56
 
12918 cbradney 57
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
58
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
59
Color components should be in the range from 0 to 255.
1135 cbradney 60
 
12918 cbradney 61
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
62
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 63
</source>
15099 cbradney 64
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
7902 mrdocs 65
 
12918 cbradney 66
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
67
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
68
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
7902 mrdocs 69
 
12918 cbradney 70
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
71
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 72
</translation>
1135 cbradney 73
  </message>
74
  <message>
15099 cbradney 75
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
76
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
77
 
78
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
79
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
80
Color components should be in the range from 0 to 255.
81
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
82
 
83
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
84
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
85
</source>
86
    <translation type="unfinished"></translation>
87
  </message>
88
  <message>
89
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
90
    <source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
91
 
92
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
93
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
94
Color components should be in the range from 0 to 255.
95
 
96
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
97
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
98
</source>
99
    <translation type="unfinished"></translation>
100
  </message>
101
  <message>
102
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
103
    <source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
104
 
105
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
106
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
107
Color components should be in the range from 0 to 255.
108
 
109
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
110
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
111
</source>
112
    <translation type="unfinished"></translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
12918 cbradney 116
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 117
 
12918 cbradney 118
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
119
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
120
the range from 0 to 255.
15099 cbradney 121
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
12918 cbradney 122
 
123
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 124
</source>
12918 cbradney 125
    <translation type="unfinished"></translation>
1135 cbradney 126
  </message>
127
  <message>
15099 cbradney 128
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
129
    <source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
130
 
131
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
132
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
133
the range from 0 to 255.
134
 
135
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
136
</source>
137
    <translation type="unfinished"></translation>
138
  </message>
139
  <message>
140
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
141
    <source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
142
 
143
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
144
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
145
the range from 0 to 255.
146
 
147
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
148
</source>
149
    <translation type="unfinished"></translation>
150
  </message>
151
  <message>
152
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
12918 cbradney 153
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 154
 
12918 cbradney 155
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
156
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
157
&quot;None&quot; - transparent.
7902 mrdocs 158
 
12918 cbradney 159
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
160
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
1135 cbradney 161
 
12918 cbradney 162
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
163
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 164
</source>
12918 cbradney 165
    <translation type="unfinished"></translation>
1135 cbradney 166
  </message>
1525 cbradney 167
  <message>
15099 cbradney 168
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
12918 cbradney 169
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3064 cbradney 170
 
12918 cbradney 171
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3064 cbradney 172
 
12918 cbradney 173
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
174
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3064 cbradney 175
</source>
12918 cbradney 176
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
7902 mrdocs 177
 
12918 cbradney 178
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
7902 mrdocs 179
 
12918 cbradney 180
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
181
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 182
</translation>
3064 cbradney 183
  </message>
184
  <message>
15099 cbradney 185
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
14474 cbradney 186
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
187
 
188
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
189
See also setSpotColor()
190
 
191
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
192
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
193
</source>
194
    <translation type="unfinished"></translation>
195
  </message>
196
  <message>
15099 cbradney 197
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
14474 cbradney 198
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
199
 
200
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
201
See also isSpotColor()
202
 
203
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
204
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
205
</source>
206
    <translation type="unfinished"></translation>
207
  </message>
208
  <message>
209
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12918 cbradney 210
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3064 cbradney 211
 
12918 cbradney 212
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
213
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
214
Returns true if a new document was created.
3064 cbradney 215
</source>
12918 cbradney 216
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
7902 mrdocs 217
 
12918 cbradney 218
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
219
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
220
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
221
</translation>
3064 cbradney 222
  </message>
3824 cbradney 223
  <message>
14474 cbradney 224
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 225
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3824 cbradney 226
 
12918 cbradney 227
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
228
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
229
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
230
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
231
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
232
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
233
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
234
optional parameters is False.
3824 cbradney 235
 
12918 cbradney 236
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
237
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3824 cbradney 238
 
12918 cbradney 239
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3824 cbradney 240
 
12918 cbradney 241
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
242
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
243
</source>
244
    <translation type="unfinished"></translation>
245
  </message>
246
  <message>
14474 cbradney 247
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 248
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
249
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
250
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3824 cbradney 251
 
12918 cbradney 252
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
253
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
254
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
255
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
256
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3824 cbradney 257
 
12918 cbradney 258
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
259
at 1.
3824 cbradney 260
 
12918 cbradney 261
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
262
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
263
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
264
can be binary-ORed with button constants:
265
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
266
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3824 cbradney 267
 
12918 cbradney 268
Usage examples:
269
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
270
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
271
          ICON_ERROR)
272
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
273
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
274
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3824 cbradney 275
 
12918 cbradney 276
Defined button and icon constants:
277
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
278
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
279
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
280
</source>
281
    <translation type="unfinished"></translation>
282
  </message>
283
  <message>
14474 cbradney 284
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 285
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
6434 cbradney 286
 
12918 cbradney 287
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
288
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
3824 cbradney 289
 
12918 cbradney 290
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
3824 cbradney 291
</source>
12918 cbradney 292
    <translation type="unfinished">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
7902 mrdocs 293
 
12918 cbradney 294
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
295
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
7902 mrdocs 296
 
12918 cbradney 297
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
298
  </message>
299
  <message>
14474 cbradney 300
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 301
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
7902 mrdocs 302
 
12918 cbradney 303
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
304
style name or None when user cancels the dialog.
305
</source>
306
    <translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string
7902 mrdocs 307
 
12918 cbradney 308
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
309
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
310
</translation>
3824 cbradney 311
  </message>
10842 cbradney 312
  <message>
14474 cbradney 313
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
10842 cbradney 314
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
315
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
316
 
317
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
318
following meaning:
319
 
320
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
321
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
322
 
323
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
324
margins
325
 
326
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
327
 
328
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
329
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
330
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
331
 
332
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
333
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
334
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
335
 
336
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
337
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
338
PAGE_4 is 4-fold.
339
 
340
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
341
Indexed from 0 (0 = first).
342
 
343
numPage = Number of pages to be created.
344
 
345
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
346
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
347
is not in points, make sure to account for this.
348
 
349
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
350
PAGE_4, 3, 1)
351
 
352
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
353
</source>
12918 cbradney 354
    <translation type="unfinished">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
12344 cbradney 355
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
10871 mrdocs 356
 
357
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
358
 
359
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
360
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
361
npr. PAPER_A4 itn.
362
 
363
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
364
 
365
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
366
 
367
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
368
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
369
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
370
 
371
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
372
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
373
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
374
 
375
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
376
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
377
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
378
 
379
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
380
Indeksirano od 0 (0 = prva).
381
 
382
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
383
 
384
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
385
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
386
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
387
 
388
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
389
PAGE_4, 3, 1)
390
 
12344 cbradney 391
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
392
</translation>
10842 cbradney 393
  </message>
394
  <message>
14474 cbradney 395
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 396
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
397
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
10842 cbradney 398
 
12918 cbradney 399
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
10842 cbradney 400
 
12918 cbradney 401
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
402
following meaning:
10871 mrdocs 403
 
12918 cbradney 404
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
405
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
10871 mrdocs 406
 
12918 cbradney 407
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
408
  margins
1135 cbradney 409
 
12918 cbradney 410
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1135 cbradney 411
 
12918 cbradney 412
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
413
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
414
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
12344 cbradney 415
 
12918 cbradney 416
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
417
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
418
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
12344 cbradney 419
 
12918 cbradney 420
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1135 cbradney 421
 
12918 cbradney 422
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1135 cbradney 423
 
12918 cbradney 424
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
425
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
426
is not in points, make sure to account for this.
12344 cbradney 427
 
12918 cbradney 428
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
429
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1135 cbradney 430
</source>
431
    <translation type="unfinished"></translation>
432
  </message>
433
  <message>
14474 cbradney 434
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
1135 cbradney 435
    <source>closeDoc()
436
 
437
Closes the current document without prompting to save.
438
 
439
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
440
</source>
12918 cbradney 441
    <translation type="unfinished">closeDoc()
10792 mrdocs 442
 
443
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
444
 
445
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
1135 cbradney 446
  </message>
447
  <message>
14474 cbradney 448
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
1135 cbradney 449
    <source>haveDoc() -&gt; bool
450
 
451
Returns true if there is a document open.
452
</source>
12918 cbradney 453
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
7902 mrdocs 454
 
455
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 456
  </message>
457
  <message>
14474 cbradney 458
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
1135 cbradney 459
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
460
 
461
Opens the document &quot;name&quot;.
462
 
463
May raise ScribusError if the document could not be opened.
464
</source>
12918 cbradney 465
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;ime&quot;)
7902 mrdocs 466
 
467
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
468
 
469
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
470
</translation>
1135 cbradney 471
  </message>
472
  <message>
14474 cbradney 473
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
1135 cbradney 474
    <source>saveDoc()
475
 
476
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
477
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
478
save file dialog.
479
 
480
If the save fails, there is currently no way to tell.
481
</source>
12918 cbradney 482
    <translation type="unfinished">saveDoc()
10792 mrdocs 483
 
484
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
485
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
486
za shranjevanje.
487
 
488
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
1135 cbradney 489
  </message>
490
  <message>
14474 cbradney 491
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
492
    <source>getDocName() -&gt; string
493
 
494
Returns the name the document was saved under.
495
If the document was not saved before the name is empty.
496
</source>
497
    <translation type="unfinished"></translation>
498
  </message>
499
  <message>
500
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
1135 cbradney 501
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
502
 
503
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
504
relative path).
505
 
506
May raise ScribusError if the save fails.
507
</source>
12918 cbradney 508
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 509
 
510
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
511
relativna pot).
512
 
513
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
514
  </message>
515
  <message>
14474 cbradney 516
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 517
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
518
 
519
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
520
strings.
521
</source>
522
    <translation type="unfinished">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
523
 
524
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
525
  </message>
526
  <message>
14474 cbradney 527
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 528
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
529
 
14474 cbradney 530
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 531
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
532
constants.
533
</source>
534
    <translation type="unfinished"></translation>
535
  </message>
536
  <message>
14474 cbradney 537
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
538
    <source>setBaseLine(grid, offset)
539
 
540
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
541
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
542
constants.
543
</source>
544
    <translation type="unfinished"></translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
1135 cbradney 548
    <source>setUnit(type)
549
 
550
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
551
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
552
 
553
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
554
</source>
12918 cbradney 555
    <translation type="unfinished">setUnit(vrsta)
10792 mrdocs 556
 
557
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
558
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
559
 
560
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
1135 cbradney 561
  </message>
562
  <message>
14474 cbradney 563
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
1135 cbradney 564
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
565
 
566
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
567
of the UNIT_* constants:
568
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
569
</source>
12918 cbradney 570
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
10792 mrdocs 571
 
572
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
573
konstant UNIT_*:
574
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1135 cbradney 575
  </message>
576
  <message>
14474 cbradney 577
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
1135 cbradney 578
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
579
 
580
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
581
current document.
582
</source>
12918 cbradney 583
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
10792 mrdocs 584
 
585
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
586
trenutni dokument.</translation>
1135 cbradney 587
  </message>
588
  <message>
14474 cbradney 589
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
1135 cbradney 590
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
591
 
592
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
593
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
594
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
595
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
596
</source>
12918 cbradney 597
    <translation type="unfinished">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
10959 mrdocs 598
 
599
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
600
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
601
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
602
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
603
</translation>
1135 cbradney 604
  </message>
605
  <message>
14474 cbradney 606
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 607
    <source>closeMasterPage()
608
 
609
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
610
to normal. Begin editing with editMasterPage().
611
</source>
612
    <translation type="unfinished">closeMasterPage()
613
 
614
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
615
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
616
  </message>
617
  <message>
14474 cbradney 618
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 619
    <source>masterPageNames()
620
 
621
Returns a list of the names of all master pages in the document.
622
</source>
623
    <translation type="unfinished">masterPageNames()
624
 
625
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
626
  </message>
627
  <message>
14474 cbradney 628
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 629
    <source>editMasterPage(pageName)
630
 
631
Enables master page editing and opens the named master page
632
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
633
</source>
634
    <translation type="unfinished">editMasterPage(imeStrani)
635
 
636
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
637
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
638
  </message>
639
  <message>
14474 cbradney 640
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 641
    <source>createMasterPage(pageName)
642
 
643
Creates a new master page named pageName and opens it for
644
editing.
645
</source>
646
    <translation type="unfinished">createMasterPage(imeStrani)
647
 
648
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
649
za urejanje.</translation>
650
  </message>
651
  <message>
14474 cbradney 652
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 653
    <source>deleteMasterPage(pageName)
654
 
655
Delete the named master page.
656
</source>
657
    <translation type="unfinished">deleteMasterPage(imeStrani)
658
 
659
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
660
  </message>
661
  <message>
14474 cbradney 662
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
15099 cbradney 663
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
664
 
665
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
666
</source>
667
    <translation type="unfinished"></translation>
668
  </message>
669
  <message>
670
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
12918 cbradney 671
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
672
 
673
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
674
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
675
</source>
676
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
677
 
678
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
679
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
680
</translation>
681
  </message>
682
  <message>
15099 cbradney 683
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
12918 cbradney 684
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
685
 
686
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
687
is not given the currently selected Item is used.
688
</source>
689
    <translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
690
 
691
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
692
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
693
</translation>
694
  </message>
695
  <message>
15099 cbradney 696
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
12918 cbradney 697
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
698
 
699
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
700
is not given the currently selected Item is used.
701
</source>
702
    <translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
703
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
704
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
705
</translation>
706
  </message>
707
  <message>
15099 cbradney 708
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
1135 cbradney 709
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
710
 
711
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
712
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
713
</source>
12918 cbradney 714
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10792 mrdocs 715
 
716
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
717
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 718
  </message>
719
  <message>
15099 cbradney 720
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
12918 cbradney 721
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
722
 
723
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
724
is not given the currently selected Item is used.
725
</source>
726
    <translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
727
 
728
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
729
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
730
</translation>
731
  </message>
732
  <message>
15099 cbradney 733
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
12918 cbradney 734
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
735
 
736
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
737
is not given the currently selected Item is used.
738
</source>
739
    <translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
740
 
741
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
742
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
743
</translation>
744
  </message>
745
  <message>
15099 cbradney 746
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
1135 cbradney 747
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
748
 
749
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
750
is not given the currently selected Item is used.
751
</source>
12918 cbradney 752
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 753
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
754
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 755
  </message>
756
  <message>
15099 cbradney 757
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 758
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
759
 
760
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
761
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
762
</source>
12918 cbradney 763
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 764
 
765
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
766
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 767
  </message>
768
  <message>
15099 cbradney 769
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
12918 cbradney 770
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
771
 
772
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
773
the currently selected item is used. The join types are:
774
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
775
</source>
776
    <translation type="unfinished"></translation>
777
  </message>
778
  <message>
15099 cbradney 779
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
1135 cbradney 780
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
781
 
782
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
783
currently selected item is used. The cap types are:
784
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
785
</source>
12918 cbradney 786
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
10959 mrdocs 787
 
788
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
789
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
790
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1135 cbradney 791
  </message>
792
  <message>
15099 cbradney 793
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
1135 cbradney 794
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
795
 
796
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
797
currently selected item is used. Line style constants are:
798
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
799
</source>
12918 cbradney 800
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
10792 mrdocs 801
 
802
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
803
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
804
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1135 cbradney 805
  </message>
806
  <message>
15099 cbradney 807
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
1135 cbradney 808
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
809
 
810
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
811
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
812
</source>
12918 cbradney 813
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 814
 
815
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
816
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 817
  </message>
818
  <message>
15099 cbradney 819
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 820
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
821
 
822
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
823
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
824
selected item is used.
825
</source>
826
    <translation type="unfinished"></translation>
827
  </message>
828
  <message>
15099 cbradney 829
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
1135 cbradney 830
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
831
 
832
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
833
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
834
</source>
12918 cbradney 835
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
10792 mrdocs 836
 
837
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
838
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 839
  </message>
840
  <message>
15099 cbradney 841
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
1135 cbradney 842
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
843
 
844
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
845
given the currently selected item is used.
846
</source>
12918 cbradney 847
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10792 mrdocs 848
 
849
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
850
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 851
  </message>
852
  <message>
15099 cbradney 853
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
12918 cbradney 854
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
855
 
856
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
857
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
858
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
859
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
860
</source>
861
    <translation type="unfinished"></translation>
862
  </message>
863
  <message>
15099 cbradney 864
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
1135 cbradney 865
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
866
 
867
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
868
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
869
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
870
for reference.
871
</source>
12918 cbradney 872
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
10959 mrdocs 873
 
874
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
875
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
876
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
877
za cel nabor možnosti.
878
</translation>
1135 cbradney 879
  </message>
880
  <message>
15099 cbradney 881
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
1135 cbradney 882
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
883
 
884
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
885
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
886
is used.
887
</source>
12918 cbradney 888
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 889
 
890
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
891
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
892
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 893
  </message>
894
  <message>
15099 cbradney 895
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
1135 cbradney 896
    <source>getAllObjects() -&gt; list
897
 
898
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
899
</source>
12918 cbradney 900
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
10792 mrdocs 901
 
902
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
1135 cbradney 903
  </message>
904
  <message>
14474 cbradney 905
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 906
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
907
 
908
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
909
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
910
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
911
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
912
</source>
913
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
914
 
915
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
916
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
917
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
918
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
919
</translation>
920
  </message>
921
  <message>
14474 cbradney 922
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
1135 cbradney 923
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
924
 
925
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
926
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
927
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
928
belongs to a group, the whole group is moved.
929
</source>
12918 cbradney 930
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
12035 cbradney 931
 
932
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
933
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
934
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
935
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
936
</translation>
1135 cbradney 937
  </message>
938
  <message>
14474 cbradney 939
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 940
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
941
 
942
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
943
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
944
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
945
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
946
given the currently selected item is used.
947
</source>
948
    <translation type="unfinished"></translation>
949
  </message>
950
  <message>
14474 cbradney 951
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 952
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
953
 
954
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
955
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
956
selected item is used.
957
</source>
958
    <translation type="unfinished"></translation>
959
  </message>
960
  <message>
14474 cbradney 961
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
1135 cbradney 962
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
963
 
964
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
965
is not given the currently selected item is used.
966
</source>
12918 cbradney 967
    <translation type="unfinished">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 968
 
969
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
970
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 971
  </message>
972
  <message>
14474 cbradney 973
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
1135 cbradney 974
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
975
 
976
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
977
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
978
second selected Object and so on.
979
</source>
12918 cbradney 980
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([št]) -&gt; string
10792 mrdocs 981
 
982
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
983
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
984
izbrani predmet itn.</translation>
1135 cbradney 985
  </message>
986
  <message>
14474 cbradney 987
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
1135 cbradney 988
    <source>selectionCount() -&gt; integer
989
 
990
Returns the number of selected objects.
991
</source>
12918 cbradney 992
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
10792 mrdocs 993
 
994
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
1135 cbradney 995
  </message>
996
  <message>
14474 cbradney 997
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
1135 cbradney 998
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
999
 
1000
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1001
</source>
12918 cbradney 1002
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 1003
 
1004
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
1135 cbradney 1005
  </message>
1006
  <message>
14474 cbradney 1007
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
1135 cbradney 1008
    <source>deselectAll()
1009
 
1010
Deselects all objects in the whole document.
1011
</source>
12918 cbradney 1012
    <translation type="unfinished">deselectAll()
10792 mrdocs 1013
 
1014
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1015
  </message>
1016
  <message>
14474 cbradney 1017
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 1018
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
1019
 
1020
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1021
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1022
items are used. Returns the group name for further referencing.
1023
</source>
1024
    <translation type="unfinished"></translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1135 cbradney 1027
    <source>groupObjects(list)
1028
 
1029
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1030
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1031
items are used.
1032
</source>
14747 cbradney 1033
    <translation type="obsolete">groupObjects(seznam)
10792 mrdocs 1034
 
1035
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
1036
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
1037
trenutno izbrani predmeti.</translation>
1135 cbradney 1038
  </message>
1039
  <message>
14474 cbradney 1040
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
1135 cbradney 1041
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1042
 
1043
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 1044
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 1045
 
1046
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1047
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1048
  </message>
1049
  <message>
14474 cbradney 1050
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
1135 cbradney 1051
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1052
 
1053
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1054
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1055
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1056
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1057
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1058
 
1059
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1060
</source>
1061
    <translation type="unfinished"></translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
14474 cbradney 1064
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
1135 cbradney 1065
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1066
 
1067
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1068
not given the currently selected item is used.
1069
 
1070
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1071
</source>
12918 cbradney 1072
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 1073
 
1074
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
1075
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1076
 
1077
Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
1078
</translation>
1135 cbradney 1079
  </message>
1080
  <message>
14474 cbradney 1081
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
1082
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1083
 
1084
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1086
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
1087
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
1088
 
1089
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1090
</source>
1091
    <translation type="unfinished"></translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
15099 cbradney 1095
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
1096
 
1097
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1098
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1099
The specified offset values are equal to the values shown on
1100
properties palette when point unit is used.
1101
 
1102
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1103
</source>
1104
    <translation type="unfinished"></translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
1107
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
14474 cbradney 1108
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
1109
 
1110
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1111
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1112
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
1113
 
1114
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1115
</source>
1116
    <translation type="unfinished"></translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
15099 cbradney 1119
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
1120
    <source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
1121
 
1122
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1123
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1124
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
1125
 
1126
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1127
</source>
1128
    <translation type="unfinished"></translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
1131
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
1132
    <source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
1133
 
1134
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1135
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1136
 
1137
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1138
</source>
1139
    <translation type="unfinished"></translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
1135 cbradney 1143
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1144
 
1145
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1146
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1147
if locked.
1148
</source>
12918 cbradney 1149
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10792 mrdocs 1150
 
1151
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
1152
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
1153
če je zaklenjen.</translation>
1135 cbradney 1154
  </message>
1155
  <message>
15099 cbradney 1156
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
1135 cbradney 1157
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1158
 
1159
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1160
currently selected item is used.
1161
</source>
12918 cbradney 1162
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10792 mrdocs 1163
 
1164
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
1165
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1166
  </message>
1167
  <message>
15099 cbradney 1168
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
12918 cbradney 1169
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1170
 
1171
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1172
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1173
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1174
 
1175
May raise WrongFrameTypeError.
1176
</source>
1177
    <translation type="unfinished"></translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
14474 cbradney 1180
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1181
    <source>setRedraw(bool)
1182
 
1183
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1184
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1185
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1186
</source>
1187
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1188
 
1189
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
1190
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
1191
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
1192
</translation>
1193
  </message>
1194
  <message>
14474 cbradney 1195
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
1135 cbradney 1196
    <source>getFontNames() -&gt; list
1197
 
1198
Returns a list with the names of all available fonts.
1199
</source>
12918 cbradney 1200
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
10792 mrdocs 1201
 
1202
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
1135 cbradney 1203
  </message>
1204
  <message>
14474 cbradney 1205
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
1135 cbradney 1206
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1207
 
1208
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1209
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1210
</source>
1211
    <translation type="unfinished"></translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
14474 cbradney 1214
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1215
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1216
 
1217
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1218
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1219
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1220
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1221
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1222
 
1223
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1224
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1225
</source>
1226
    <translation type="unfinished"></translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
14474 cbradney 1229
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
1135 cbradney 1230
    <source>getLayers() -&gt; list
1231
 
1232
Returns a list with the names of all defined layers.
1233
</source>
12918 cbradney 1234
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
10792 mrdocs 1235
 
1236
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
1135 cbradney 1237
  </message>
1238
  <message>
14474 cbradney 1239
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
1135 cbradney 1240
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1241
 
1242
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1243
 
1244
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1245
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1246
</source>
12918 cbradney 1247
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
12035 cbradney 1248
 
1249
Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.
1250
 
1251
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1252
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1253
</translation>
1135 cbradney 1254
  </message>
1255
  <message>
14474 cbradney 1256
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
1135 cbradney 1257
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1258
 
1259
Returns the name of the current active layer.
1260
</source>
12918 cbradney 1261
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
10792 mrdocs 1262
 
1263
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
1135 cbradney 1264
  </message>
1265
  <message>
14474 cbradney 1266
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
1135 cbradney 1267
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1268
 
1269
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1270
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1271
 
1272
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1273
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1274
</source>
12918 cbradney 1275
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1276
 
1277
Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
1278
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1279
 
1280
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1281
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1282
</translation>
1135 cbradney 1283
  </message>
1284
  <message>
14474 cbradney 1285
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
1135 cbradney 1286
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1287
 
1288
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1289
the layer is invisible.
1290
 
1291
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1292
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1293
</source>
12918 cbradney 1294
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
12035 cbradney 1295
 
1296
Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
1297
plast ni vidna.
1298
 
1299
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1300
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1301
</translation>
1135 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
14474 cbradney 1304
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1305
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1306
 
1307
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1308
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1309
 
1310
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1311
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1312
</source>
1313
    <translation type="unfinished"></translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
14474 cbradney 1316
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1317
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1318
 
1319
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1320
true the layer will be locked.
1321
 
1322
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1323
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1324
</source>
1325
    <translation type="unfinished"></translation>
1326
  </message>
1327
  <message>
14474 cbradney 1328
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1329
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1330
 
1331
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1332
true the layer will be displayed outlined.
1333
 
1334
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1335
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1336
</source>
1337
    <translation type="unfinished"></translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
14474 cbradney 1340
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1341
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1342
 
1343
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1344
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1345
 
1346
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1347
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1348
</source>
1349
    <translation type="unfinished"></translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
14474 cbradney 1352
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1353
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1354
 
1355
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1356
 
1357
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1358
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1359
</source>
1360
    <translation type="unfinished"></translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
14474 cbradney 1363
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1364
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1365
 
1366
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1367
 
1368
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1369
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1370
</source>
1371
    <translation type="unfinished">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
1372
 
1373
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
1374
 
1375
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
1376
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1377
</translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
14474 cbradney 1380
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1381
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1382
 
1383
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1384
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1385
&quot;layer&quot; is invisible.
1386
 
1387
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1388
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1389
</source>
1390
    <translation type="unfinished"></translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
14474 cbradney 1393
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1394
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1395
 
1396
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1397
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1398
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1399
 
1400
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1401
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1402
</source>
1403
    <translation type="unfinished"></translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
14474 cbradney 1406
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1407
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1408
 
1409
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1410
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1411
&quot;layer&quot; is locked.
1412
 
1413
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1414
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1415
</source>
1416
    <translation type="unfinished"></translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
14474 cbradney 1419
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1420
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1421
 
1422
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1423
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1424
&quot;layer&quot; is normal.
1425
 
1426
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1427
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1428
</source>
1429
    <translation type="unfinished"></translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
14474 cbradney 1432
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1433
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1434
 
1435
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1436
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1437
 
1438
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1439
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1440
</source>
1441
    <translation type="unfinished"></translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
14474 cbradney 1444
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1445
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1446
 
1447
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1448
 
1449
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1450
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1451
</source>
1452
    <translation type="unfinished">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
1453
 
1454
Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.
1455
 
1456
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1457
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1458
</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
14474 cbradney 1461
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1462
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1463
 
1464
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1465
 
1466
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1467
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1468
</source>
1469
    <translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
1470
 
1471
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
1472
 
1473
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
1474
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1475
</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
14474 cbradney 1478
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
1135 cbradney 1479
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1480
 
1481
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1482
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1483
 
1484
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1485
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1486
</source>
12918 cbradney 1487
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;plast&quot;)
10959 mrdocs 1488
 
1489
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
1490
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
1491
 
1492
Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1493
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1494
</translation>
1135 cbradney 1495
  </message>
1496
  <message>
14474 cbradney 1497
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
1135 cbradney 1498
    <source>createLayer(layer)
1499
 
1500
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1501
 
1502
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1503
</source>
12918 cbradney 1504
    <translation type="unfinished">createLayer(plast)
10792 mrdocs 1505
 
1506
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
1507
 
12035 cbradney 1508
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
1135 cbradney 1509
  </message>
1510
  <message>
14474 cbradney 1511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
15099 cbradney 1512
    <source>fileQuit()
1513
 
1514
Quit Scribus.
1515
</source>
1516
    <translation type="unfinished"></translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
1135 cbradney 1520
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1521
 
1522
Returns a string with the -lang value.
1523
</source>
12918 cbradney 1524
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
10792 mrdocs 1525
 
1526
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
1135 cbradney 1527
  </message>
1528
  <message>
15099 cbradney 1529
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1530
    <source>moveSelectionToFront()
1531
 
1532
Moves current selection to front.
1533
</source>
1534
    <translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
1535
 
1536
Premakne trenutni izbor v ospredje.
1537
</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
15099 cbradney 1540
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
12918 cbradney 1541
    <source>moveSelectionToFront()
1542
 
1543
Moves current selection to back.
1544
</source>
1545
    <translation type="unfinished">moveSelectionToBack()
1546
 
1547
Premakne trenutni izbor v ozadje.
1548
</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
14474 cbradney 1551
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1552
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1555
coordinates are given in the current measurement units of the document
1556
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1557
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1558
is not given Scribus will create one for you.
1559
 
1560
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1561
</source>
1562
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1563
 
1564
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
1565
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
1566
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
1567
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
1568
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
1569
 
1570
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
1571
</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
14474 cbradney 1574
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
1135 cbradney 1575
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1576
 
1577
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1578
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1579
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1580
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1581
is not given Scribus will create one for you.
1582
 
1583
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1584
</source>
1585
    <translation type="unfinished"></translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
14474 cbradney 1588
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
1135 cbradney 1589
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1590
 
1591
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1592
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1593
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1594
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1595
create one for you.
1596
 
1597
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1598
</source>
1599
    <translation type="unfinished"></translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
14474 cbradney 1602
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
1135 cbradney 1603
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1604
 
1605
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1606
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1607
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1608
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1609
given Scribus will create one for you.
1610
 
1611
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1612
</source>
1613
    <translation type="unfinished"></translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
14474 cbradney 1616
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
1135 cbradney 1617
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1618
 
1619
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1620
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1621
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1622
object because you need this name for further access to that object. If
1623
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1624
 
1625
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1626
</source>
12918 cbradney 1627
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 1628
 
1629
Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
1630
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
1631
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
1632
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
1633
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.
1634
 
1635
Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
1636
</translation>
1135 cbradney 1637
  </message>
1638
  <message>
14474 cbradney 1639
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
1135 cbradney 1640
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1641
 
1642
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1643
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1644
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1645
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1646
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1647
Scribus will create one for you.
1648
 
1649
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1650
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1651
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1652
</source>
1653
    <translation type="unfinished"></translation>
1654
  </message>
1655
  <message>
14474 cbradney 1656
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
1135 cbradney 1657
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1658
 
1659
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1660
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1661
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1662
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1663
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1664
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1665
identifier for the object because you need this name for further access to that
1666
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1667
 
1668
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1669
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1670
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1671
</source>
1672
    <translation type="unfinished"></translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
14474 cbradney 1675
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
1135 cbradney 1676
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1677
 
1678
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1679
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1680
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1681
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1682
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1683
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1684
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1685
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1686
for you.
1687
 
1688
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1689
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1690
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1691
</source>
1692
    <translation type="unfinished"></translation>
1693
  </message>
1694
  <message>
14474 cbradney 1695
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
1135 cbradney 1696
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1697
 
1698
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1699
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1700
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1701
unique identifier for the object because you need this name for further access
1702
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1703
 
1704
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1705
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1706
</source>
1707
    <translation type="unfinished"></translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
14474 cbradney 1710
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
1135 cbradney 1711
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1712
 
1713
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1714
selected item is deleted.
1715
</source>
12918 cbradney 1716
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 1717
 
1718
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
1719
trenutno izbrani element.</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
14474 cbradney 1722
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 1723
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1724
 
1725
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1726
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1727
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1728
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1729
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1730
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1731
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1732
</source>
1733
    <translation type="unfinished"></translation>
1734
  </message>
1735
  <message>
14474 cbradney 1736
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
1135 cbradney 1737
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1738
 
1739
Test if an object with specified name really exists in the document.
1740
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1741
returns True if there is something selected.
1742
</source>
12918 cbradney 1743
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10959 mrdocs 1744
 
1745
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
1746
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
1747
vrne True, če je izbran kak predmet.
1748
</translation>
1135 cbradney 1749
  </message>
1750
  <message>
14474 cbradney 1751
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
1135 cbradney 1752
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1753
 
14474 cbradney 1754
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1755
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1756
If no object name is given, style is applied on selected object.
1757
</source>
1758
    <translation type="unfinished"></translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
1761
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1762
 
1135 cbradney 1763
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1764
given, it&apos;s applied on the selected object.
1765
</source>
14474 cbradney 1766
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 1767
 
1768
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
1769
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1770
  </message>
1771
  <message>
14474 cbradney 1772
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
1135 cbradney 1773
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1774
 
1775
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1776
</source>
12918 cbradney 1777
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
10792 mrdocs 1778
 
1779
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1780
  </message>
1781
  <message>
14474 cbradney 1782
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
12918 cbradney 1783
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1784
 
1785
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1786
</source>
1787
    <translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1788
 
1789
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
14474 cbradney 1792
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 1793
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1794
 
1795
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1796
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1797
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1798
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1799
master page for the new page.
1800
 
1801
May raise IndexError if the page number is out of range
1802
</source>
1803
    <translation type="unfinished">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
1804
 
1805
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
1806
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
1807
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
1808
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
1809
 
1810
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
1811
</translation>
1812
  </message>
1813
  <message>
14474 cbradney 1814
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
1135 cbradney 1815
    <source>currentPage() -&gt; integer
1816
 
1817
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1818
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1819
</source>
12918 cbradney 1820
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
10792 mrdocs 1821
 
1822
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
1823
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1824
  </message>
1825
  <message>
14474 cbradney 1826
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
1135 cbradney 1827
    <source>redrawAll()
1828
 
1829
Redraws all pages.
1830
</source>
12918 cbradney 1831
    <translation type="unfinished">redrawAll()
10792 mrdocs 1832
 
1833
Ponovno izriše vse strani.</translation>
1135 cbradney 1834
  </message>
1835
  <message>
14474 cbradney 1836
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 1837
    <source>getPageType() -&gt; integer
1838
 
1839
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1840
</source>
1841
    <translation type="unfinished">getPageType() -&gt; integer
1842
 
1843
Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
1844
</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
14474 cbradney 1847
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
1135 cbradney 1848
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1849
 
1850
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1851
 
1852
May raise ScribusError if the save failed.
1853
</source>
12918 cbradney 1854
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 1855
 
1856
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
1857
 
1858
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
1135 cbradney 1859
  </message>
1860
  <message>
14474 cbradney 1861
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
1135 cbradney 1862
    <source>deletePage(nr)
1863
 
1864
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1865
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1866
page number is.
1867
 
1868
May raise IndexError if the page number is out of range
1869
</source>
12918 cbradney 1870
    <translation type="unfinished">deletePage(št)
12035 cbradney 1871
 
1872
Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
1873
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
1874
številka strani.
1875
 
1876
Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
1877
</translation>
1135 cbradney 1878
  </message>
1879
  <message>
14474 cbradney 1880
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 1881
    <source>gotoPage(nr)
1882
 
1883
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1884
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1885
just sets the page that script commands will operates on.
1886
 
1887
May raise IndexError if the page number is out of range.
1888
</source>
1889
    <translation type="unfinished"></translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
14474 cbradney 1892
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
1135 cbradney 1893
    <source>pageCount() -&gt; integer
1894
 
1895
Returns the number of pages in the document.
1896
</source>
12918 cbradney 1897
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
10792 mrdocs 1898
 
1899
Vrne število strani dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1900
  </message>
1901
  <message>
14474 cbradney 1902
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
1135 cbradney 1903
    <source>getHGuides() -&gt; list
1904
 
1905
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1906
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1907
</source>
12918 cbradney 1908
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; seznam
10959 mrdocs 1909
 
1910
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
1911
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1912
</translation>
1135 cbradney 1913
  </message>
1914
  <message>
14474 cbradney 1915
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
1135 cbradney 1916
    <source>setHGuides(list)
1917
 
1918
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1919
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1920
 
1921
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1922
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1923
</source>
12918 cbradney 1924
    <translation type="unfinished">setHGuides(seznam)
10959 mrdocs 1925
 
1926
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
1927
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1928
 
1929
Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
1930
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
1931
</translation>
1135 cbradney 1932
  </message>
1933
  <message>
14474 cbradney 1934
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
1135 cbradney 1935
    <source>getVGuides()
1936
 
1937
See getHGuides.
1938
</source>
12918 cbradney 1939
    <translation type="unfinished">getVGuides()
7902 mrdocs 1940
 
1941
Glejte getHGuides.
1942
</translation>
1135 cbradney 1943
  </message>
1944
  <message>
14474 cbradney 1945
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
1135 cbradney 1946
    <source>setVGuides()
1947
 
1948
See setHGuides.
1949
</source>
12918 cbradney 1950
    <translation type="unfinished">setVGuides()
7902 mrdocs 1951
 
1952
Glejte setHGuides.
1953
</translation>
1135 cbradney 1954
  </message>
1955
  <message>
14474 cbradney 1956
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
1135 cbradney 1957
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1958
 
15294 cbradney 1959
Returns a tuple with document page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1135 cbradney 1960
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1961
</source>
1962
    <translation type="unfinished"></translation>
1963
  </message>
1964
  <message>
14474 cbradney 1965
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
15294 cbradney 1966
    <source>getPageNSize(nr) -&gt; tuple
14474 cbradney 1967
 
1968
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1969
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1970
</source>
1971
    <translation type="unfinished"></translation>
1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
15294 cbradney 1975
    <source>getPageMargins()
14474 cbradney 1976
 
15294 cbradney 1977
Returns the document page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the document&apos;s current
1978
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1979
</source>
1980
    <translation type="unfinished"></translation>
1981
  </message>
1982
  <message>
1983
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
1984
    <source>getPageNMargins(nr) -&gt; tuple
1985
 
14474 cbradney 1986
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1987
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1988
</source>
1989
    <translation type="unfinished"></translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
15294 cbradney 1992
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="200"/>
1135 cbradney 1993
    <source>getPageItems() -&gt; list
1994
 
1995
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1996
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1997
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1998
the page...
1999
</source>
2000
    <translation type="unfinished"></translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
12918 cbradney 2003
    <source>getPageMargins()
2004
 
2005
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2006
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2007
</source>
15294 cbradney 2008
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 2009
 
2010
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
2011
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
2012
</translation>
2013
  </message>
2014
  <message>
14474 cbradney 2015
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 2016
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2017
 
2018
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2019
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2020
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2021
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2022
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2023
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2024
</source>
2025
    <translation type="unfinished"></translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
14474 cbradney 2028
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 2029
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2030
 
2031
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2032
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2033
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2034
</source>
2035
    <translation type="unfinished">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
2036
 
2037
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
2038
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
2039
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
2040
</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
14474 cbradney 2043
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
2044
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
2045
 
2046
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2047
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
2048
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
2049
</source>
2050
    <translation type="unfinished"></translation>
2051
  </message>
2052
  <message>
2053
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
1135 cbradney 2054
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2055
 
2056
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2057
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2058
currently selected item is used.
2059
</source>
12918 cbradney 2060
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2061
 
2062
Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
2063
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2064
je uporabljen trenutno izbran element.
2065
</translation>
1135 cbradney 2066
  </message>
2067
  <message>
14474 cbradney 2068
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 2069
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2070
 
2071
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2072
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2073
</source>
2074
    <translation type="unfinished">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2075
 
2076
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2077
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2078
</translation>
2079
  </message>
2080
  <message>
14474 cbradney 2081
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 2082
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2083
 
2084
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2086
</source>
2087
    <translation type="unfinished">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
2088
 
2089
Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
2090
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2091
</translation>
2092
  </message>
2093
  <message>
14474 cbradney 2094
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
1135 cbradney 2095
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2096
 
2097
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2098
is not given the currently selected item is used.
2099
</source>
12918 cbradney 2100
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2101
 
2102
Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
2103
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
2104
</translation>
1135 cbradney 2105
  </message>
2106
  <message>
14474 cbradney 2107
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 2108
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2109
 
2110
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2111
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2112
</source>
2113
    <translation type="unfinished">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2114
 
2115
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2116
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
2117
</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
14474 cbradney 2120
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 2121
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2122
 
2123
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2124
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2125
</source>
2126
    <translation type="unfinished">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
2127
 
2128
Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
2129
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
2130
</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
14474 cbradney 2133
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
1135 cbradney 2134
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2135
 
2136
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2137
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2138
given the currently selected item is used.
2139
 
2140
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2141
</source>
2142
    <translation type="unfinished"></translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
14474 cbradney 2145
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 2146
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2147
 
2148
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2149
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2150
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2151
is used.
2152
 
2153
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2154
</source>
2155
    <translation type="unfinished"></translation>
2156
  </message>
2157
  <message>
14474 cbradney 2158
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
1135 cbradney 2159
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2160
 
2161
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2162
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2163
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2164
</source>
12918 cbradney 2165
    <translation type="unfinished">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2166
 
2167
Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
2168
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
2169
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
2170
</translation>
1135 cbradney 2171
  </message>
2172
  <message>
14474 cbradney 2173
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
1135 cbradney 2174
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2175
 
2176
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2177
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2178
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2179
</source>
12918 cbradney 2180
    <translation type="unfinished">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2181
 
2182
Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
2183
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
2184
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2185
</translation>
1135 cbradney 2186
  </message>
2187
  <message>
14474 cbradney 2188
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
1135 cbradney 2189
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2190
 
2191
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2192
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2193
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2194
</source>
2195
    <translation type="unfinished"></translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
14474 cbradney 2198
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
1135 cbradney 2199
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2200
 
2201
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2202
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2203
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2204
Item is used.
2205
 
2206
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2207
</source>
2208
    <translation type="unfinished"></translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
14474 cbradney 2211
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
1135 cbradney 2212
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2213
 
2214
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2215
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2216
 
2217
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2218
</source>
12918 cbradney 2219
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2220
 
2221
Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
2222
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2223
 
2224
Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
2225
</translation>
1135 cbradney 2226
  </message>
2227
  <message>
14474 cbradney 2228
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
1135 cbradney 2229
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2230
 
2231
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2232
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2233
 
2234
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2235
</source>
12918 cbradney 2236
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2237
 
2238
Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
2239
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2240
 
2241
Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
2242
</translation>
1135 cbradney 2243
  </message>
2244
  <message>
14474 cbradney 2245
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12918 cbradney 2246
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2247
 
2248
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2249
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2250
the selection is returned.
2251
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2252
</source>
2253
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2254
 
2255
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
2256
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
2257
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2258
</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
14474 cbradney 2261
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
1135 cbradney 2262
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2263
 
2264
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2265
has some text selected the value assigned to the first character
2266
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2267
selected item is used.
2268
</source>
12918 cbradney 2269
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 2270
 
2271
Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
2272
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
2273
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2274
</translation>
1135 cbradney 2275
  </message>
2276
  <message>
14474 cbradney 2277
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
1135 cbradney 2278
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2279
 
2280
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2282
</source>
12918 cbradney 2283
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 2284
 
2285
Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2286
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
2287
</translation>
1135 cbradney 2288
  </message>
2289
  <message>
14474 cbradney 2290
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2291
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2292
 
2293
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2294
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2295
</source>
2296
    <translation type="unfinished">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2297
 
2298
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2299
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2300
</translation>
2301
  </message>
2302
  <message>
14474 cbradney 2303
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
1135 cbradney 2304
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2305
 
2306
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2307
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2308
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2309
selected item is used.
2310
</source>
12918 cbradney 2311
    <translation type="unfinished">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 2312
 
2313
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
2314
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
2315
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
2316
izbrani element.
2317
</translation>
1135 cbradney 2318
  </message>
2319
  <message>
14474 cbradney 2320
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
1135 cbradney 2321
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2322
 
2323
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2324
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2325
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2326
used.
2327
</source>
12918 cbradney 2328
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 2329
 
2330
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
2331
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
2332
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2333
</translation>
1135 cbradney 2334
  </message>
2335
  <message>
14474 cbradney 2336
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
1135 cbradney 2337
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2338
 
2339
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2340
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2341
</source>
12918 cbradney 2342
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12035 cbradney 2343
 
2344
Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
2345
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2346
</translation>
1135 cbradney 2347
  </message>
2348
  <message>
14474 cbradney 2349
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2350
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2351
 
2352
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2353
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2354
is not given the currently selected item is used.
2355
</source>
2356
    <translation type="unfinished"></translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
14474 cbradney 2359
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
1135 cbradney 2360
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2361
 
2362
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2363
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2364
</source>
12918 cbradney 2365
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12035 cbradney 2366
 
2367
Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
2368
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2369
</translation>
1135 cbradney 2370
  </message>
2371
  <message>
14474 cbradney 2372
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
1135 cbradney 2373
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2374
 
2375
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2376
given the currently selected item is used.
2377
</source>
12918 cbradney 2378
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 2379
 
2380
Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2381
je uporabljen trenutno izbran element.
2382
</translation>
1135 cbradney 2383
  </message>
2384
  <message>
14474 cbradney 2385
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
1135 cbradney 2386
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2387
 
2388
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2389
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2390
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2391
used.
2392
</source>
2393
    <translation type="unfinished"></translation>
2394
  </message>
2395
  <message>
14474 cbradney 2396
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2397
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2398
 
2399
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2400
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2401
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2402
not given the currently selected Item is used.
2403
 
2404
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2405
</source>
2406
    <translation type="unfinished"></translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
14474 cbradney 2409
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
1135 cbradney 2410
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2411
 
2412
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2413
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2414
currently selected item is used.
2415
 
2416
May throw ValueError if the font cannot be found.
2417
</source>
2418
    <translation type="unfinished"></translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
14474 cbradney 2421
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
1135 cbradney 2422
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2423
 
2424
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2425
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2426
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2427
currently selected item is used.
2428
 
2429
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2430
</source>
2431
    <translation type="unfinished"></translation>
2432
  </message>
2433
  <message>
14474 cbradney 2434
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
1135 cbradney 2435
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2436
 
2437
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2438
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2439
item is used.
2440
 
2441
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2442
</source>
2443
    <translation type="unfinished"></translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
14474 cbradney 2446
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2447
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2448
 
2449
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2450
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2451
item is used.
2452
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2453
 
2454
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2455
</source>
2456
    <translation type="unfinished"></translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
2459
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2460
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2461
 
2462
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2463
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2464
selected item is used.
2465
 
2466
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2467
</source>
2468
    <translation type="unfinished"></translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
14474 cbradney 2471
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
1135 cbradney 2472
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2473
 
2474
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2475
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2476
 
2477
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2478
</source>
2479
    <translation type="unfinished"></translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
14474 cbradney 2482
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
1135 cbradney 2483
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2484
 
2485
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2486
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2487
 
2488
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2489
</source>
12918 cbradney 2490
    <translation type="unfinished">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2491
 
2492
Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
2493
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2494
 
2495
Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
2496
</translation>
1135 cbradney 2497
  </message>
2498
  <message>
14474 cbradney 2499
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
1135 cbradney 2500
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2501
 
2502
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2503
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2504
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2505
 
2506
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2507
</source>
2508
    <translation type="unfinished"></translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
14474 cbradney 2511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2512
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2513
 
2514
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2515
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2516
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2517
selected item is used.
2518
 
2519
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2520
</source>
2521
    <translation type="unfinished"></translation>
2522
  </message>
2523
  <message>
14474 cbradney 2524
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
1135 cbradney 2525
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2526
 
2527
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2528
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2529
selected item is used.
2530
</source>
12918 cbradney 2531
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2532
 
2533
Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
2534
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
2535
trenutno izbrani element.
2536
</translation>
1135 cbradney 2537
  </message>
2538
  <message>
14474 cbradney 2539
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
1135 cbradney 2540
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2541
 
2542
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2543
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2544
given the currently selected item is used.
2545
</source>
12918 cbradney 2546
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 2547
 
2548
Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
2549
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2550
je uporabljen trenutno izbran element.
2551
</translation>
1135 cbradney 2552
  </message>
2553
  <message>
14474 cbradney 2554
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
1135 cbradney 2555
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2556
 
2557
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2558
selected item is used.
2559
</source>
12918 cbradney 2560
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 2561
 
2562
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
2563
trenutno izbrani element.
2564
</translation>
1135 cbradney 2565
  </message>
2566
  <message>
14474 cbradney 2567
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2568
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2569
 
2570
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2571
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2572
</source>
2573
    <translation type="unfinished"></translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
2576
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2577
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2578
 
2579
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2580
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2581
</source>
2582
    <translation type="unfinished"></translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
1135 cbradney 2586
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2587
 
2588
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2589
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2590
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2591
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2592
used.
2593
</source>
2594
    <translation type="unfinished"></translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
14474 cbradney 2597
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
1135 cbradney 2598
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2599
 
2600
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2601
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2602
and must not link to or be linked from any other frames already.
2603
 
2604
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2605
</source>
2606
    <translation type="unfinished"></translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
14474 cbradney 2609
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
1135 cbradney 2610
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2611
 
2612
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2613
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2614
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2615
 
2616
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2617
</source>
2618
    <translation type="unfinished"></translation>
2619
  </message>
2620
  <message>
14474 cbradney 2621
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
1135 cbradney 2622
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2623
 
2624
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2625
currently selected item is used.</source>
2626
    <translation type="unfinished"></translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
14474 cbradney 2629
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 2630
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2631
 
2632
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2633
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2634
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2635
 
2636
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2637
</source>
2638
    <translation type="unfinished"></translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
14474 cbradney 2641
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 2642
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2643
 
2644
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2645
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2646
 
2647
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2648
</source>
2649
    <translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2650
 
2651
Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2652
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2653
 
2654
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2655
</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
14474 cbradney 2658
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 2659
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2660
 
2661
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2662
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2663
 
2664
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2665
</source>
2666
    <translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2667
 
2668
Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2669
 
2670
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2671
 
2672
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2673
</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
14474 cbradney 2676
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 2677
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2678
 
2679
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2680
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2681
 
2682
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2683
</source>
2684
    <translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
2685
 
2686
Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
2687
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2688
 
2689
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2690
</translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
14474 cbradney 2693
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 2694
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2695
 
2696
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2697
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2698
 
2699
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2700
</source>
2701
    <translation type="unfinished"></translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
14474 cbradney 2704
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 2705
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2706
 
2707
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2708
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2709
</source>
2710
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;niz&quot;)
2711
 
2712
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
2713
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
2714
</translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
14474 cbradney 2717
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
1135 cbradney 2718
    <source>progressReset()
2719
 
2720
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2721
new progress bar use. See progressSet.
2722
</source>
12918 cbradney 2723
    <translation type="unfinished">progressReset()
12035 cbradney 2724
 
2725
Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
2726
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
2727
</translation>
1135 cbradney 2728
  </message>
2729
  <message>
14474 cbradney 2730
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
1135 cbradney 2731
    <source>progressTotal(max)
2732
 
2733
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2734
See progressSet.
2735
</source>
12918 cbradney 2736
    <translation type="unfinished">progressTotal(maks)
12035 cbradney 2737
 
2738
Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
2739
Glejte tudi progressSet.
2740
</translation>
1135 cbradney 2741
  </message>
2742
  <message>
14474 cbradney 2743
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
1135 cbradney 2744
    <source>progressSet(nr)
2745
 
2746
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2747
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2748
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2749
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2750
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2751
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2752
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2753
</source>
2754
    <translation type="unfinished"></translation>
2755
  </message>
2756
  <message>
14474 cbradney 2757
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
1135 cbradney 2758
    <source>setCursor()
2759
 
2760
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2761
</source>
12918 cbradney 2762
    <translation type="unfinished">setCursor()
10959 mrdocs 2763
 
2764
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
2765
</translation>
1135 cbradney 2766
  </message>
2767
  <message>
14474 cbradney 2768
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
1135 cbradney 2769
    <source>docChanged(bool)
2770
 
2771
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2772
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2773
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2774
</source>
2775
    <translation type="unfinished"></translation>
2776
  </message>
1525 cbradney 2777
  <message>
14474 cbradney 2778
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 2779
    <source>zoomDocument(double)
1525 cbradney 2780
 
12918 cbradney 2781
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2782
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2783
</source>
2784
    <translation type="unfinished">zoomDocument(double)
1525 cbradney 2785
 
12918 cbradney 2786
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
2787
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
2788
  </message>
2789
  <message>
14474 cbradney 2790
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 2791
    <source>scrollDocument(x,y)
2792
 
2793
Scroll the document in main GUI window by x and y.
1525 cbradney 2794
</source>
12918 cbradney 2795
    <translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)
2796
 
2797
Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
2798
</translation>
1525 cbradney 2799
  </message>
2800
  <message>
14474 cbradney 2801
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
15099 cbradney 2802
    <source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
2803
 
2804
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
2805
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
2806
 
2807
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
2808
</source>
2809
    <translation type="unfinished"></translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
12918 cbradney 2813
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2814
 
12918 cbradney 2815
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2816
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
1525 cbradney 2817
 
12918 cbradney 2818
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
1525 cbradney 2819
</source>
12918 cbradney 2820
    <translation type="unfinished">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2821
 
2822
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2823
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
2824
 
2825
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
2826
</translation>
1525 cbradney 2827
  </message>
2828
  <message>
15099 cbradney 2829
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
12918 cbradney 2830
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2831
 
12918 cbradney 2832
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2833
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
1525 cbradney 2834
 
12918 cbradney 2835
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
1525 cbradney 2836
</source>
12918 cbradney 2837
    <translation type="unfinished">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2838
 
2839
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2840
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
2841
 
2842
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
2843
</translation>
1525 cbradney 2844
  </message>
2845
  <message>
15099 cbradney 2846
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
12918 cbradney 2847
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2848
 
12918 cbradney 2849
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2850
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
1525 cbradney 2851
 
12918 cbradney 2852
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
1525 cbradney 2853
</source>
12918 cbradney 2854
    <translation type="unfinished">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2855
 
2856
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2857
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
2858
 
2859
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
2860
</translation>
1525 cbradney 2861
  </message>
2862
  <message>
15099 cbradney 2863
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
12918 cbradney 2864
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 2865
 
12918 cbradney 2866
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2867
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2868
 
2869
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
1525 cbradney 2870
</source>
12918 cbradney 2871
    <translation type="unfinished">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2872
 
2873
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2874
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
2875
 
2876
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
2877
</translation>
1525 cbradney 2878
  </message>
13279 cbradney 2879
  <message>
14474 cbradney 2880
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2881
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
13279 cbradney 2882
 
14474 cbradney 2883
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2884
for details of arguments.
13279 cbradney 2885
 
14474 cbradney 2886
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
13279 cbradney 2887
</source>
2888
    <translation type="unfinished"></translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
14474 cbradney 2891
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2892
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
13279 cbradney 2893
 
14474 cbradney 2894
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2895
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2896
by parent classes as well.
13279 cbradney 2897
</source>
2898
    <translation type="unfinished"></translation>
2899
  </message>
2900
  <message>
14474 cbradney 2901
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
2902
    <source>getProperty(object, property)
13279 cbradney 2903
 
14474 cbradney 2904
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
13279 cbradney 2905
 
14474 cbradney 2906
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2907
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2908
C++ QObject instance.
13279 cbradney 2909
 
14474 cbradney 2910
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2911
to look up on `object&apos;.
13279 cbradney 2912
 
14474 cbradney 2913
The return value varies depending on the type of the property.
13279 cbradney 2914
</source>
2915
    <translation type="unfinished"></translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
14474 cbradney 2918
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
2919
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 2920
 
14474 cbradney 2921
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2922
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2923
also be raised if the underlying setter fails.
2924
 
2925
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 2926
</source>
2927
    <translation type="unfinished"></translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
14474 cbradney 2930
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
2931
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 2932
 
14474 cbradney 2933
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2934
 
2935
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2936
 
2937
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2938
 
2939
fixed linespacing:     0
2940
 
2941
automatic linespacing:   1
2942
 
2943
baseline grid linespacing: 2
2944
 
2945
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2946
 
2947
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2948
 
2949
-&gt; left:   0
2950
 
2951
-&gt; center:  1
2952
 
2953
-&gt; right:  2
2954
 
2955
-&gt; justify: 3
2956
 
2957
-&gt; extend:  4
2958
 
2959
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2960
 
2961
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2962
 
2963
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2964
 
2965
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2966
 
2967
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2968
 
2969
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2970
 
2971
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2972
 
13279 cbradney 2973
</source>
2974
    <translation type="unfinished"></translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
14474 cbradney 2977
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
2978
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 2979
 
14474 cbradney 2980
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2981
 
2982
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2983
 
2984
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2985
 
2986
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2987
 
2988
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2989
 
2990
-&gt; inherit
2991
 
2992
-&gt; bold
2993
 
2994
-&gt; italic
2995
 
2996
-&gt; underline
2997
 
2998
-&gt; underlinewords
2999
 
3000
-&gt; strike
3001
 
3002
-&gt; superscript
3003
 
3004
-&gt; subscript
3005
 
3006
-&gt; outline
3007
 
3008
-&gt; shadowed
3009
 
3010
-&gt; allcaps
3011
 
3012
-&gt; smallcaps
3013
 
3014
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3015
 
3016
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3017
 
3018
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3019
 
3020
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3021
 
3022
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3023
 
3024
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3025
 
3026
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3027
 
3028
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3029
 
3030
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3031
 
3032
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3033
 
13279 cbradney 3034
</source>
3035
    <translation type="unfinished"></translation>
3036
  </message>
12918 cbradney 3037
</context>
3038
<context>
3039
  <name>@default</name>
1525 cbradney 3040
  <message>
12918 cbradney 3041
    <source>getColorNames() -&gt; list
1525 cbradney 3042
 
12918 cbradney 3043
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3044
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3045
</source>
3046
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1525 cbradney 3047
 
12918 cbradney 3048
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
3049
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
3050
</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1525 cbradney 3054
 
12918 cbradney 3055
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3056
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3057
Returns true if a new document was created.
3058
</source>
3059
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1525 cbradney 3060
 
12918 cbradney 3061
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
3062
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
3063
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
3064
</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3068
 
3069
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3070
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 3071
</source>
12918 cbradney 3072
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
3073
 
3074
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
3075
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
3076
</translation>
1525 cbradney 3077
  </message>
3078
  <message>
12918 cbradney 3079
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1525 cbradney 3080
 
12918 cbradney 3081
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3082
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3083
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3084
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3085
</source>
3086
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
1525 cbradney 3087
 
12918 cbradney 3088
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
3089
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
3090
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
3091
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
3092
</translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>setRedraw(bool)
3096
 
3097
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3098
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3099
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1525 cbradney 3100
</source>
12918 cbradney 3101
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
3102
 
3103
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
3104
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
3105
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
3106
</translation>
1525 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
12918 cbradney 3109
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1525 cbradney 3110
 
12918 cbradney 3111
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3112
coordinates are given in the current measurement units of the document
3113
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3114
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3115
is not given Scribus will create one for you.
1525 cbradney 3116
 
12918 cbradney 3117
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1525 cbradney 3118
</source>
12918 cbradney 3119
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
3120
 
3121
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
3122
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
3123
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
3124
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
3125
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
3126
 
3127
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
3128
</translation>
1525 cbradney 3129
  </message>
3130
  <message>
12918 cbradney 3131
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 3132
 
12918 cbradney 3133
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3134
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3135
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3136
</source>
3137
    <translation type="obsolete">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
1525 cbradney 3138
 
12918 cbradney 3139
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
3140
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
3141
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
3142
</translation>
1525 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
12918 cbradney 3145
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3064 cbradney 3146
 
12918 cbradney 3147
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3148
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3149
the selection is returned.
3150
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3064 cbradney 3151
</source>
12918 cbradney 3152
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
10959 mrdocs 3153
 
12918 cbradney 3154
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
3155
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
3156
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
10959 mrdocs 3157
</translation>
3064 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
12918 cbradney 3160
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 3161
 
12918 cbradney 3162
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3163
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 3164
</source>
12918 cbradney 3165
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;niz&quot;)
10959 mrdocs 3166
 
12918 cbradney 3167
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
3168
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
10959 mrdocs 3169
</translation>
3064 cbradney 3170
  </message>
3171
  <message>
12918 cbradney 3172
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 3173
 
12918 cbradney 3174
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3175
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3176
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3177
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3178
master page for the new page.
3064 cbradney 3179
 
12918 cbradney 3180
May raise IndexError if the page number is out of range
1525 cbradney 3181
</source>
12918 cbradney 3182
    <translation type="obsolete">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
3183
 
3184
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
3185
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
3186
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
3187
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
3188
 
3189
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
3190
</translation>
1525 cbradney 3191
  </message>
3064 cbradney 3192
  <message>
12918 cbradney 3193
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 3194
 
12918 cbradney 3195
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3196
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3197
</source>
3198
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
3064 cbradney 3199
 
12918 cbradney 3200
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
3201
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3205
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3206
 
3207
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3208
following meaning:
3209
 
3210
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3211
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3212
 
3213
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3214
margins
3215
 
3216
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3217
 
3218
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3219
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3220
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3221
 
3222
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3223
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3224
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3225
 
3226
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3227
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3228
PAGE_4 is 4-fold.
3229
 
3230
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3231
Indexed from 0 (0 = first).
3232
 
3233
numPage = Number of pages to be created.
3234
 
3235
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3236
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3237
is not in points, make sure to account for this.
3238
 
3239
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3240
PAGE_4, 3, 1)
3241
 
3242
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3064 cbradney 3243
</source>
12918 cbradney 3244
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
3245
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
3246
 
3247
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
3248
 
3249
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
3250
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
3251
npr. PAPER_A4 itn.
3252
 
3253
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
3254
 
3255
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
3256
 
3257
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
3258
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
3259
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
3260
 
3261
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
3262
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3263
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3264
 
3265
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
3266
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
3267
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
3268
 
3269
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
3270
Indeksirano od 0 (0 = prva).
3271
 
3272
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
3273
 
3274
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
3275
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
3276
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
3277
 
3278
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3279
PAGE_4, 3, 1)
3280
 
3281
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
3064 cbradney 3282
  </message>
3824 cbradney 3283
  <message>
12918 cbradney 3284
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3285
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 3286
 
3287
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3288
following meaning:
3289
 
12918 cbradney 3290
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3291
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 3292
 
12918 cbradney 3293
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3294
margins
3824 cbradney 3295
 
12918 cbradney 3296
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3824 cbradney 3297
 
12918 cbradney 3298
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3299
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3300
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 3301
 
12918 cbradney 3302
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3303
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3304
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3824 cbradney 3305
 
12918 cbradney 3306
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3307
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3308
PAGE_4 is 4-fold.
3824 cbradney 3309
 
12918 cbradney 3310
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3311
Indexed from 0 (0 = first).
3824 cbradney 3312
 
12918 cbradney 3313
numPage = Number of pages to be created.
3314
 
3824 cbradney 3315
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3316
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3317
is not in points, make sure to account for this.
3318
 
12918 cbradney 3319
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3320
PAGE_4, 3, 1)
3321
 
3322
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3824 cbradney 3323
</source>
12918 cbradney 3324
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
3325
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
3326
 
3327
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
3328
 
3329
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
3330
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
3331
npr. PAPER_A4 itn.
3332
 
3333
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
3334
 
3335
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
3336
 
3337
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
3338
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
3339
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
3340
 
3341
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
3342
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3343
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3344
 
3345
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
3346
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
3347
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
3348
 
3349
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
3350
Indeksirano od 0 (0 = prva).
3351
 
3352
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
3353
 
3354
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
3355
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
3356
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
3357
 
3358
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3359
PAGE_4, 3, 1)
3360
 
3361
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
3362
</translation>
3824 cbradney 3363
  </message>
4141 cbradney 3364
  <message>
12918 cbradney 3365
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
4141 cbradney 3366
 
12918 cbradney 3367
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3368
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3369
 
3370
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
4141 cbradney 3371
</source>
12918 cbradney 3372
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
10792 mrdocs 3373
 
12918 cbradney 3374
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
3375
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
3376
 
3377
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
3378
</translation>
4141 cbradney 3379
  </message>
3380
  <message>
12918 cbradney 3381
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
4141 cbradney 3382
 
12918 cbradney 3383
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3384
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3385
the value of the named color from the default document colors.
3386
 
3387
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3388
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 3389
</source>
12918 cbradney 3390
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
10792 mrdocs 3391
 
12918 cbradney 3392
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
3393
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
3394
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
3395
 
3396
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
3397
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
3398
</translation>
4141 cbradney 3399
  </message>
3400
  <message>
12918 cbradney 3401
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
4141 cbradney 3402
 
12918 cbradney 3403
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3404
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3405
Color components should be in the range from 0 to 255.
3406
 
3407
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3408
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 3409
</source>
12918 cbradney 3410
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
10792 mrdocs 3411
 
12918 cbradney 3412
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
3413
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
3414
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
3415
 
3416
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
3417
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
3418
</translation>
4141 cbradney 3419
  </message>
3420
  <message>
12918 cbradney 3421
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
4141 cbradney 3422
 
12918 cbradney 3423
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3424
 
3425
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3426
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 3427
</source>
12918 cbradney 3428
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
7902 mrdocs 3429
 
12918 cbradney 3430
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
3431
 
3432
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
3433
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
3434
</translation>
4141 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
12918 cbradney 3437
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
4141 cbradney 3438
 
12918 cbradney 3439
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3440
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
3441
 
3442
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
4141 cbradney 3443
</source>
12918 cbradney 3444
    <translation type="obsolete">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
7902 mrdocs 3445
 
12918 cbradney 3446
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
3447
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
3448
 
3449
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
4141 cbradney 3450
  </message>
3451
  <message>
12918 cbradney 3452
    <source>closeDoc()
4141 cbradney 3453
 
12918 cbradney 3454
Closes the current document without prompting to save.
3455
 
3456
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
4141 cbradney 3457
</source>
12918 cbradney 3458
    <translation type="obsolete">closeDoc()
10792 mrdocs 3459
 
12918 cbradney 3460
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
3461
 
3462
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
4141 cbradney 3463
  </message>
6261 cbradney 3464
  <message>
12918 cbradney 3465
    <source>haveDoc() -&gt; bool
6434 cbradney 3466
 
12918 cbradney 3467
Returns true if there is a document open.
6434 cbradney 3468
</source>
12918 cbradney 3469
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
10792 mrdocs 3470
 
12918 cbradney 3471
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
6434 cbradney 3472
  </message>
3473
  <message>
12918 cbradney 3474
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
6434 cbradney 3475
 
12918 cbradney 3476
Opens the document &quot;name&quot;.
3477
 
3478
May raise ScribusError if the document could not be opened.
6434 cbradney 3479
</source>
12918 cbradney 3480
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;ime&quot;)
9729 cbradney 3481
 
12918 cbradney 3482
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
3483
 
3484
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
3485
</translation>
9729 cbradney 3486
  </message>
10842 cbradney 3487
  <message>
12918 cbradney 3488
    <source>saveDoc()
10842 cbradney 3489
 
12918 cbradney 3490
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3491
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3492
save file dialog.
10842 cbradney 3493
 
12918 cbradney 3494
If the save fails, there is currently no way to tell.
10842 cbradney 3495
</source>
12918 cbradney 3496
    <translation type="obsolete">saveDoc()
3497
 
3498
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
3499
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
3500
za shranjevanje.
3501
 
3502
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
10842 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
12918 cbradney 3505
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
10842 cbradney 3506
 
12918 cbradney 3507
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3508
relative path).
10842 cbradney 3509
 
12918 cbradney 3510
May raise ScribusError if the save fails.
3511
</source>
3512
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
10842 cbradney 3513
 
12918 cbradney 3514
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
3515
relativna pot).
10842 cbradney 3516
 
12918 cbradney 3517
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>setUnit(type)
3521
 
3522
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
3523
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
3524
 
3525
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
10842 cbradney 3526
</source>
12918 cbradney 3527
    <translation type="obsolete">setUnit(vrsta)
3528
 
3529
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
3530
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
3531
 
3532
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
10842 cbradney 3533
  </message>
3534
  <message>
12918 cbradney 3535
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
10842 cbradney 3536
 
12918 cbradney 3537
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3538
of the UNIT_* constants:
3539
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
10842 cbradney 3540
</source>
12918 cbradney 3541
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
3542
 
3543
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
3544
konstant UNIT_*:
3545
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
10842 cbradney 3546
  </message>
3547
  <message>
12918 cbradney 3548
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
10842 cbradney 3549
 
12918 cbradney 3550
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3551
current document.
10842 cbradney 3552
</source>
12918 cbradney 3553
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
10959 mrdocs 3554
 
12918 cbradney 3555
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
3556
trenutni dokument.</translation>
10842 cbradney 3557
  </message>
3558
  <message>
12918 cbradney 3559
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
10842 cbradney 3560
 
12918 cbradney 3561
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3562
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
3563
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
3564
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
10842 cbradney 3565
</source>
12918 cbradney 3566
    <translation type="obsolete">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
3567
 
3568
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
3569
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
3570
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
3571
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
12035 cbradney 3572
</translation>
10842 cbradney 3573
  </message>
3574
  <message>
12918 cbradney 3575
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
10842 cbradney 3576
 
12918 cbradney 3577
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3578
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
10842 cbradney 3579
</source>
12918 cbradney 3580
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10959 mrdocs 3581
 
12918 cbradney 3582
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
3583
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3584
  </message>
3585
  <message>
12918 cbradney 3586
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3587
 
12918 cbradney 3588
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
10842 cbradney 3589
is not given the currently selected Item is used.
3590
</source>
12918 cbradney 3591
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3592
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
3593
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
3594
  </message>
3595
  <message>
3596
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 3597
 
12918 cbradney 3598
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
3599
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3600
</source>
3601
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3602
 
3603
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
3604
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3605
  </message>
3606
  <message>
12918 cbradney 3607
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
10842 cbradney 3608
 
12918 cbradney 3609
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3610
currently selected item is used. The cap types are:
3611
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
10842 cbradney 3612
</source>
12918 cbradney 3613
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
3614
 
3615
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
3616
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
3617
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
10842 cbradney 3618
  </message>
3619
  <message>
12918 cbradney 3620
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
10842 cbradney 3621
 
12918 cbradney 3622
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3623
currently selected item is used. Line style constants are:
3624
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
10842 cbradney 3625
</source>
12918 cbradney 3626
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
3627
 
3628
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
3629
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
3630
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
10842 cbradney 3631
  </message>
3632
  <message>
12918 cbradney 3633
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3634
 
12918 cbradney 3635
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
10842 cbradney 3636
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3637
</source>
12918 cbradney 3638
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3639
 
3640
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
3641
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3642
  </message>
3643
  <message>
12918 cbradney 3644
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
10842 cbradney 3645
 
12918 cbradney 3646
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
3647
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3648
</source>
3649
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
3650
 
3651
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
3652
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3656
 
3657
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
10842 cbradney 3658
given the currently selected item is used.
3659
</source>
12918 cbradney 3660
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
3661
 
3662
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
3663
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 3664
  </message>
3665
  <message>
12918 cbradney 3666
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
10842 cbradney 3667
 
12918 cbradney 3668
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
3669
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
3670
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3671
for reference.
10842 cbradney 3672
</source>
12918 cbradney 3673
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
3674
 
3675
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
3676
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
3677
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
3678
za cel nabor možnosti.
3679
</translation>
10842 cbradney 3680
  </message>
3681
  <message>
12918 cbradney 3682
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3683
 
12918 cbradney 3684
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
3685
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
3686
is used.
3687
</source>
3688
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 3689
 
12918 cbradney 3690
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
3691
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
3692
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>getAllObjects() -&gt; list
3696
 
3697
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
10842 cbradney 3698
</source>
12918 cbradney 3699
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
3700
 
3701
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
10842 cbradney 3702
  </message>
3703
  <message>
12918 cbradney 3704
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
10842 cbradney 3705
 
12918 cbradney 3706
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
3707
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
3708
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
3709
belongs to a group, the whole group is moved.
3710
</source>
3711
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
10842 cbradney 3712