Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 298 | Rev 310 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<
Rev Author Line No. Line
298 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>Build-ID:</source>
6
    <translation>Id izgradnje:</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>About</source>
10
    <translation>O programu</translation>
11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Close</source>
14
    <translation>Zapri</translation>
15
  </message>
16
  <message>
17
    <source>Finnish:</source>
18
    <translation>Finščina</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>Brazilian:</source>
22
    <translation>Brazilščina</translation>
23
  </message>
24
  <message>
25
    <source>Scribus Version %1
26
%2 %3</source>
27
    <translation>Različica Scribusa %1
28
 %2 %3</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Mailing list</source>
32
    <translation>E-poštni spisek</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>%1. %2 %3 </source>
36
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Homepage and online reference</source>
40
    <translation>Domača stran in povezave na spletu</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Galician:</source>
44
    <translation>Galščina</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>Programming:</source>
48
    <translation>Razvoj:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>Czech:</source>
52
    <translation>Češčina</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>English:</source>
56
    <translation>Angleščina</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Online</source>
60
    <translation>Na spletu</translation>
61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Welsh:</source>
64
    <translation>Valižanščina</translation>
65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Contributions from:</source>
68
    <translation>Pomagali so:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Translations</source>
72
    <translation>Prevodi</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Polish:</source>
76
    <translation>Poljščina</translation>
77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Ukrainian:</source>
80
    <translation>Ukrajinščina</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Basque:</source>
84
    <translation>Baskovščina:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Authors</source>
88
    <translation>Avtorji</translation>
89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Spanish and Catalan:</source>
92
    <translation>Španščina in Katalonščina</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
96
    <translation>Slovaščina</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Italian:</source>
100
    <translation>Italijanščina</translation>
101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Danish:</source>
104
    <translation>Danščina</translation>
105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>Bugs and feature requests</source>
108
    <translation>Poročila o hroščih in dodatni predlogi</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Lithuanian:</source>
112
    <translation>Litvanščina</translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Windows port:</source>
116
    <translation>Različica za Windows:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Turkish:</source>
120
    <translation>Turščina</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Russian:</source>
124
    <translation>Ruščina</translation>
125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Slovenian:</source>
128
    <translation>Slovenščina</translation>
129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Hungarian:</source>
132
    <translation>Madžarščina</translation>
133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>French:</source>
136
    <translation>Francoščina</translation>
137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Bulgarian:</source>
140
    <translation>Bolgarščina</translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Norwegian:</source>
144
    <translation>Norveščina</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>German:</source>
148
    <translation>Nemščina</translation>
149
  </message>
150
  <message>
151
    <source>Documentation:</source>
152
    <translation>Dokumentacija:</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>About Scribus%1%2</source>
156
    <translation>O Scribusu%1%2</translation>
157
  </message>
301 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
164
v Scribus vključene knjižnice\n
165
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
166
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
167
  </message>
298 Franz 168
</context>
169
<context>
170
  <name>AdvOptions</name>
171
  <message>
172
    <source>OK</source>
173
    <translation>V redu</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>Cancel</source>
177
    <translation>Prekliči</translation>
178
  </message>
179
  <message>
180
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
181
    <translation>Zrcali stran(i) vodoravno</translation>
182
  </message>
183
  <message>
184
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
185
    <translation>Uporabi ICC profile</translation>
186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
189
    <translation>Zrcali stran(i) navpično</translation>
190
  </message>
191
  <message>
192
    <source>Advanced Options</source>
193
    <translation>Napredne možnosti</translation>
194
  </message>
195
</context>
196
<context>
197
  <name>Align</name>
198
  <message>
199
    <source> p</source>
200
    <translation> pik</translation>
201
  </message>
202
  <message>
203
    <source>OK</source>
204
    <translation>V redu</translation>
205
  </message>
206
  <message>
207
    <source> in</source>
208
    <translation> pal</translation>
209
  </message>
210
  <message>
211
    <source> mm</source>
212
    <translation> mm</translation>
213
  </message>
214
  <message>
215
    <source> pts</source>
216
    <translation> točk</translation>
217
  </message>
218
  <message>
219
    <source>Align</source>
220
    <translation>Poravnaj</translation>
221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>Apply</source>
224
    <translation>Uporabi</translation>
225
  </message>
226
  <message>
227
    <source>Horizontal</source>
228
    <translation>Vodoravno</translation>
229
  </message>
230
  <message>
231
    <source>Don&apos;t change</source>
232
    <translation>Ne spreminjaj</translation>
233
  </message>
234
  <message>
235
    <source>Top Sides</source>
236
    <translation>Z vrha</translation>
237
  </message>
238
  <message>
239
    <source>Displacement</source>
240
    <translation>Razpusti</translation>
241
  </message>
242
  <message>
243
    <source>Middles</source>
244
    <translation>Po sredi</translation>
245
  </message>
246
  <message>
247
    <source>Cancel</source>
248
    <translation>prekliči</translation>
249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>Right Sides</source>
252
    <translation>Z desne</translation>
253
  </message>
254
  <message>
255
    <source>Left Sides</source>
256
    <translation>Z leve</translation>
257
  </message>
258
  <message>
259
    <source>Bottom Sides</source>
260
    <translation>Od spodaj</translation>
261
  </message>
262
  <message>
263
    <source>Vertical</source>
264
    <translation>Navpično</translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>between:</source>
268
    <translation>med:</translation>
269
  </message>
270
  <message>
271
    <source>Distribute/Align</source>
272
    <translation>Razporedi/Poravnaj</translation>
273
  </message>
274
  <message>
275
    <source>Distribute evenly</source>
276
    <translation>Razporedi enakomerno</translation>
277
  </message>
278
</context>
279
<context>
280
  <name>AlignSelect</name>
281
  <message>
282
    <source>Align Text Left</source>
283
    <translation>Besedilo poravnaj po levi</translation>
284
  </message>
285
  <message>
286
    <source>Align Text Forced Justified</source>
287
    <translation>Besedilo vsiljeno poravnaj enakomerno</translation>
288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>Align Text Center</source>
291
    <translation>Besedilo poravnaj sredinsko</translation>
292
  </message>
293
  <message>
294
    <source>Align Text Justified</source>
295
    <translation>Besedilo poravnaj enakomerno</translation>
296
  </message>
297
  <message>
298
    <source>Align Text Right</source>
299
    <translation>Besedilo poravnaj po desni</translation>
300
  </message>
301
</context>
302
<context>
303
  <name>Annot</name>
304
  <message>
305
    <source>OK</source>
306
    <translation>V redu</translation>
307
  </message>
308
  <message>
309
    <source> pt</source>
310
    <translation> točk</translation>
311
  </message>
312
  <message>
313
    <source>sum</source>
314
    <translation>vsota</translation>
315
  </message>
316
  <message>
317
    <source>Destination</source>
318
    <translation>Cilj</translation>
319
  </message>
320
  <message>
321
    <source>Date</source>
322
    <translation>Datum</translation>
323
  </message>
324
  <message>
325
    <source>None</source>
326
    <translation>Brez</translation>
327
  </message>
328
  <message>
329
    <source>Open</source>
330
    <translation>Odpri</translation>
331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>Push</source>
334
    <translation>Potisni</translation>
335
  </message>
336
  <message>
337
    <source>Star</source>
338
    <translation>Zvezda</translation>
339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>Text</source>
342
    <translation>Besedilo</translation>
343
  </message>
344
  <message>
345
    <source>Thin</source>
346
    <translation>Tanek</translation>
347
  </message>
348
  <message>
349
    <source>Time</source>
350
    <translation>Čas</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source>Wide</source>
354
    <translation>Široko</translation>
355
  </message>
356
  <message>
357
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
358
    <translation>Dodaj simbol valute</translation>
359
  </message>
360
  <message>
361
    <source>Submit Form</source>
362
    <translation>Pošlji obrazec</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>Limit of</source>
366
    <translation>Omejitev</translation>
367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>Check</source>
370
    <translation>Preveri</translation>
371
  </message>
372
  <message>
373
    <source>Cross</source>
374
    <translation>Križ</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source>On Focus</source>
378
    <translation>Ob pozornosti</translation>
379
  </message>
380
  <message>
381
    <source>Go To</source>
382
    <translation>Pojdi na</translation>
383
  </message>
384
  <message>
385
    <source>Icons</source>
386
    <translation>Ikone</translation>
387
  </message>
388
  <message>
389
    <source>Inset</source>
390
    <translation>Umik</translation>
391
  </message>
392
  <message>
393
    <source>Name:</source>
394
    <translation>Ime:</translation>
395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>Page:</source>
398
    <translation>Stran:</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>Other</source>
402
    <translation>Drugo</translation>
403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>Plain</source>
406
    <translation>Navadno</translation>
407
  </message>
408
  <message>
409
    <source>Solid</source>
410
    <translation>Enobarven</translation>
411
  </message>
412
  <message>
413
    <source>Type:</source>
414
    <translation>Vrsta:</translation>
415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>List Box</source>
418
    <translation>Seznamsko polje</translation>
419
  </message>
420
  <message>
421
    <source>Use Currency Symbol</source>
422
    <translation>Uporabi simbol valute</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>Number Format</source>
426
    <translation>Oblika števil</translation>
427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>Check Style:</source>
430
    <translation>Vrsta preverjanja:</translation>
431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>To File:</source>
434
    <translation>V datoteko:</translation>
435
  </message>
436
  <message>
437
    <source>No Print</source>
438
    <translation>Ne tiskaj</translation>
439
  </message>
440
  <message>
441
    <source>Submit to URL:</source>
442
    <translation>Pošlji na URL:</translation>
443
  </message>
444
  <message>
445
    <source>Calculate</source>
446
    <translation>Izračunaj</translation>
447
  </message>
448
  <message>
449
    <source>Roll Over</source>
450
    <translation>Prehod kazalca</translation>
451
  </message>
452
  <message>
453
    <source>Value is not validated</source>
454
    <translation>Vrednost ni preverjena</translation>
455
  </message>
456
  <message>
457
    <source>maximum</source>
458
    <translation>največ</translation>
459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>Formatting</source>
462
    <translation>Oblikovanje</translation>
463
  </message>
464
  <message>
465
    <source>Combo Box</source>
466
    <translation>Kombinirano polje</translation>
467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>Custom validate script:</source>
470
    <translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
471
  </message>
472
  <message>
473
    <source>minimum</source>
474
    <translation>najmanj</translation>
475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>Action</source>
478
    <translation>Dejanje</translation>
479
  </message>
480
  <message>
481
    <source>Border</source>
482
    <translation>Rob</translation>
483
  </message>
484
  <message>
485
    <source>Date Format</source>
486
    <translation>Oblika datuma</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>Button</source>
490
    <translation>Gumb</translation>
491
  </message>
492
  <message>
493
    <source>Circle</source>
494
    <translation>Krog</translation>
495
  </message>
496
  <message>
497
    <source>Color:</source>
498
    <translation>Barva:</translation>
499
  </message>
500
  <message>
501
    <source>Field Properties</source>
502
    <translation>Lastnosti polja</translation>
503
  </message>
504
  <message>
505
    <source>Dashed</source>
506
    <translation>Črtkano</translation>
507
  </message>
508
  <message>
509
    <source>Custom</source>
510
    <translation>Prikrojeno</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>Time Format</source>
514
    <translation>Oblika časa</translation>
515
  </message>
516
  <message>
517
    <source>Event:</source>
518
    <translation>Dogodek:</translation>
519
  </message>
520
  <message>
521
    <source>Value is the</source>
522
    <translation>Vrednost je</translation>
523
  </message>
524
  <message>
525
    <source>Format</source>
526
    <translation>Oblika</translation>
527
  </message>
528
  <message>
529
    <source>Hidden</source>
530
    <translation>Skrito</translation>
531
  </message>
532
  <message>
533
    <source>Custom calculation script:</source>
534
    <translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
538
    <translation>Tu vnesite spisek polj, ločenih z vejicami</translation>
539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>Custom Scripts</source>
542
    <translation>Posebne skripte</translation>
543
  </message>
544
  <message>
545
    <source>Invert</source>
546
    <translation>Zaobrni barve</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>CancelAnnot::Flag is ignored for PDF-1.3</source>
301 Franz 550
    <translation type="obsolete">Možnost se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
298 Franz 551
  </message>
552
  <message>
553
    <source>No View</source>
554
    <translation>Brez predogleda</translation>
555
  </message>
556
  <message>
557
    <source>Normal</source>
558
    <translation>Običajno</translation>
559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>Number</source>
562
    <translation>Število</translation>
563
  </message>
564
  <message>
565
    <source>Remove</source>
566
    <translation>Odstrani</translation>
567
  </message>
568
  <message>
569
    <source>Square</source>
570
    <translation>Kvadrat</translation>
571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>Style:</source>
574
    <translation>Slog:</translation>
575
  </message>
576
  <message>
577
    <source>X-Pos:</source>
578
    <translation>X:</translation>
579
  </message>
580
  <message>
581
    <source>Field is formatted as:</source>
582
    <translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
583
  </message>
584
  <message>
585
    <source>Y-Pos:</source>
586
    <translation>Y:</translation>
587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>Java Script</source>
590
    <translation>Java Script</translation>
591
  </message>
592
  <message>
593
    <source>Width:</source>
594
    <translation>Ĺširina:</translation>
595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>Tool-Tip:</source>
598
    <translation>Namig orodja:</translation>
599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>On Blur</source>
602
    <translation>Ob razpustu</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
606
    <translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
610
    <translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>Submit Data as HTML</source>
614
    <translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
615
  </message>
616
  <message>
617
    <source>Text Field</source>
618
    <translation>Polje besedila</translation>
619
  </message>
620
  <message>
621
    <source>Options</source>
622
    <translation>Možnosti</translation>
623
  </message>
624
  <message>
625
    <source>Icon Placement...</source>
626
    <translation>Postavitev ikon...</translation>
627
  </message>
628
  <message>
629
    <source>Mouse Up</source>
630
    <translation>Kazalec spusti</translation>
631
  </message>
632
  <message>
633
    <source>Properties</source>
634
    <translation>Lastnosti</translation>
635
  </message>
636
  <message>
637
    <source>Pick...</source>
638
    <translation>Izberi...</translation>
639
  </message>
640
  <message>
641
    <source>Mouse Enter</source>
642
    <translation>Kazalec vstopi</translation>
643
  </message>
644
  <message>
645
    <source>Use Icons</source>
646
    <translation>Uporabljaj ikone</translation>
647
  </message>
648
  <message>
649
    <source>Read Only</source>
650
    <translation>Samo za branje</translation>
651
  </message>
652
  <message>
653
    <source>Pressed</source>
654
    <translation>Pritisnjeno</translation>
655
  </message>
656
  <message>
657
    <source>product</source>
658
    <translation>zmnožek</translation>
659
  </message>
660
  <message>
661
    <source>Text for Roll Over</source>
662
    <translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
663
  </message>
664
  <message>
665
    <source>Validate</source>
666
    <translation>Potrdi</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>Change...</source>
670
    <translation>Spremeni...</translation>
671
  </message>
672
  <message>
673
    <source>Percent Format</source>
674
    <translation>Oblika odstotka</translation>
675
  </message>
676
  <message>
677
    <source>Characters</source>
678
    <translation>Znaki</translation>
679
  </message>
680
  <message>
681
    <source>Password</source>
682
    <translation>Geslo</translation>
683
  </message>
684
  <message>
685
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
686
    <translation>Za PDF-1.3 uporabi pisavo:</translation>
687
  </message>
688
  <message>
689
    <source>Visibility:</source>
690
    <translation>Vidnost:</translation>
691
  </message>
692
  <message>
693
    <source>average</source>
694
    <translation>povprečje</translation>
695
  </message>
696
  <message>
697
    <source>Beveled</source>
698
    <translation>Privzdignjeno</translation>
699
  </message>
700
  <message>
701
    <source>Import Data</source>
702
    <translation>Uvozi podatke</translation>
703
  </message>
704
  <message>
705
    <source>Mouse Exit</source>
706
    <translation>Kazalec izstopi</translation>
707
  </message>
708
  <message>
709
    <source>Mouse Down</source>
710
    <translation>Kazalec pritisne</translation>
711
  </message>
712
  <message>
713
    <source>Script:</source>
714
    <translation>Skripta:</translation>
715
  </message>
716
  <message>
717
    <source>Percentage</source>
718
    <translation>Odstotek</translation>
719
  </message>
720
  <message>
721
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
722
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
723
  </message>
724
  <message>
725
    <source>Decimals:</source>
726
    <translation>Decimalke:</translation>
727
  </message>
728
  <message>
729
    <source>of the following fields:</source>
730
    <translation>iz naslednjih polj:</translation>
731
  </message>
732
  <message>
733
    <source>Import Data from:</source>
734
    <translation>Uvozi podatke iz:</translation>
735
  </message>
736
  <message>
737
    <source>and less or equal to:</source>
738
    <translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
739
  </message>
740
  <message>
741
    <source>Keystroke:</source>
742
    <translation>Natipk:</translation>
743
  </message>
744
  <message>
745
    <source>Multi-Line</source>
746
    <translation>Več-vrstično</translation>
747
  </message>
748
  <message>
749
    <source>Underline</source>
750
    <translation>Podčrtano</translation>
751
  </message>
752
  <message>
753
    <source>Diamond</source>
754
    <translation>Karo</translation>
755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>Editable</source>
758
    <translation>Uredljiv</translation>
759
  </message>
760
  <message>
761
    <source>Appearance</source>
762
    <translation>Videz</translation>
763
  </message>
764
  <message>
765
    <source>Check Box</source>
766
    <translation>Potrditveno polje</translation>
767
  </message>
768
  <message>
769
    <source>Value is not calculated</source>
770
    <translation>Vrednost ni izračunana</translation>
771
  </message>
772
  <message>
773
    <source>Edit...</source>
774
    <translation>Uredi...</translation>
775
  </message>
776
  <message>
777
    <source>Reset Form</source>
778
    <translation>Obnovi obrazec</translation>
779
  </message>
780
  <message>
781
    <source>Required</source>
782
    <translation>Zahtevano</translation>
783
  </message>
784
  <message>
785
    <source>Do Not Spell Check</source>
786
    <translation>Ne preverjaj pravopisa</translation>
787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>Outlined</source>
790
    <translation>Obrobljeno</translation>
791
  </message>
792
  <message>
793
    <source>Visible</source>
794
    <translation>Viden</translation>
795
  </message>
796
  <message>
797
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
798
    <translation>Vrednost mora biti večja ali enakakot :</translation>
799
  </message>
800
  <message>
801
    <source>Format:</source>
802
    <translation>Oblika izpisa:</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>Highlight</source>
806
    <translation>Poudari</translation>
807
  </message>
808
  <message>
809
    <source>Default is Checked</source>
810
    <translation>Privzeto izbrano</translation>
811
  </message>
812
  <message>
813
    <source>Example:</source>
814
    <translation>Primer:</translation>
815
  </message>
816
  <message>
817
    <source>Do Not Scroll</source>
818
    <translation>Ne drsaj</translation>
819
  </message>
820
  <message>
821
    <source>Text for Button Down</source>
822
    <translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
823
  </message>
824
  <message>
825
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
826
    <translation>Če želiš uporabljati ikone na gumbih, potrebuješ vsaj ikono za Običajno</translation>
827
  </message>
828
  <message>
829
    <source>Selection Change</source>
830
    <translation>Spremeni izbiro</translation>
831
  </message>
301 Franz 832
  <message>
833
    <source>Cancel</source>
834
    <translation>Prekliči</translation>
835
  </message>
836
  <message>
837
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
838
    <translation>Ta nastavitev se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
839
  </message>
298 Franz 840
</context>
841
<context>
842
  <name>Annota</name>
843
  <message>
844
    <source>OK</source>
845
    <translation>V redu</translation>
846
  </message>
847
  <message>
848
    <source> pt</source>
849
    <translation>pik</translation>
850
  </message>
851
  <message>
852
    <source>Destination</source>
853
    <translation>Cilj</translation>
854
  </message>
855
  <message>
856
    <source>Link</source>
857
    <translation>Povezava</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>Open</source>
861
    <translation>Odpri</translation>
862
  </message>
863
  <message>
864
    <source>Text</source>
865
    <translation>Besedilo</translation>
866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>Page:</source>
869
    <translation>Stran:</translation>
870
  </message>
871
  <message>
872
    <source>Type:</source>
873
    <translation>Vrsta:</translation>
874
  </message>
875
  <message>
876
    <source>External Web-Link</source>
877
    <translation>Povezava na splet</translation>
878
  </message>
879
  <message>
880
    <source>Cancel</source>
881
    <translation>Prekliči</translation>
882
  </message>
883
  <message>
884
    <source>X-Pos:</source>
885
    <translation>X:</translation>
886
  </message>
887
  <message>
888
    <source>Y-Pos:</source>
889
    <translation>Y:</translation>
890
  </message>
891
  <message>
892
    <source>Annotation Properties</source>
893
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
894
  </message>
895
  <message>
896
    <source>Change...</source>
897
    <translation>Spremeni...</translation>
898
  </message>
899
  <message>
900
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
901
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
902
  </message>
903
  <message>
904
    <source>External Link</source>
905
    <translation>Povezava navzven</translation>
906
  </message>
907
</context>
908
<context>
909
  <name>ApplyT</name>
910
  <message>
911
    <source>OK</source>
912
    <translation>V redu</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>to:</source>
916
    <translation>Za:</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>Template:</source>
920
    <translation>Predloga:</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>Cancel</source>
924
    <translation>Prekliči</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Normal</source>
928
    <translation>Običajo</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Apply to Current Page</source>
932
    <translation>Uveljavi na trenutni strani</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Apply from Page:</source>
936
    <translation>Uveljavi s strani:</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>Apply Template</source>
940
    <translation>Uveljavi predlogo</translation>
941
  </message>
942
</context>
943
<context>
944
  <name>Biblio</name>
945
  <message>
946
    <source>Big</source>
947
    <translation>Velik</translation>
948
  </message>
949
  <message>
950
    <source>New</source>
951
    <translation>Novo</translation>
952
  </message>
953
  <message>
954
    <source>File</source>
955
    <translation>Datoteka</translation>
956
  </message>
957
  <message>
958
    <source>Save</source>
959
    <translation>Shrani</translation>
960
  </message>
961
  <message>
962
    <source>Close</source>
963
    <translation>Zapri</translation>
964
  </message>
965
  <message>
966
    <source>Name:</source>
967
    <translation>Ime:</translation>
968
  </message>
969
  <message>
970
    <source>Small</source>
971
    <translation>Majhen</translation>
972
  </message>
973
  <message>
974
    <source>Load...</source>
975
    <translation>Odpri...</translation>
976
  </message>
977
  <message>
978
    <source>Delete</source>
979
    <translation>Izbriši</translation>
980
  </message>
981
  <message>
982
    <source>Medium</source>
983
    <translation>Srednji</translation>
984
  </message>
985
  <message>
986
    <source>Object</source>
987
    <translation>Predmet</translation>
988
  </message>
989
  <message>
990
    <source>Save as...</source>
991
    <translation>Shrani kot...</translation>
992
  </message>
993
  <message>
994
    <source>Preview</source>
995
    <translation>Predogled</translation>
996
  </message>
997
  <message>
998
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
999
    <translation>Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
1002
    <source>Scrapbook</source>
1003
    <translation>Odložišče</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
1006
    <source>New Entry</source>
1007
    <translation>Nov vnos</translation>
1008
  </message>
301 Franz 1009
  <message>
1010
    <source>Rename</source>
1011
    <translation>Preimenuj</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
1014
    <source>Warning</source>
1015
    <translation>Pozor</translation>
1016
  </message>
1017
  <message>
1018
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1019
Please choose another.</source>
1020
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
1021
Prosim, izberite drugo.</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
1024
    <source>OK</source>
1025
    <translation>V redu</translation>
1026
  </message>
298 Franz 1027
</context>
1028
<context>
1029
  <name>BookMView</name>
1030
  <message>
1031
    <source>Move Bookmark</source>
1032
    <translation>Premakni zaznamek</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source>Cancel</source>
1036
    <translation>Prekliči</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
1039
    <source>Bookmarks</source>
1040
    <translation>Zaznamki</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>Insert Bookmark</source>
1044
    <translation>Vstavi zaznamek</translation>
1045
  </message>
1046
</context>
1047
<context>
1048
  <name>BookPalette</name>
1049
  <message>
1050
    <source>Bookmarks</source>
1051
    <translation>Zaznamki</translation>
1052
  </message>
1053
</context>
1054
<context>
1055
  <name>ButtonIcon</name>
1056
  <message>
1057
    <source>OK</source>
1058
    <translation>V redu</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>Icon</source>
1062
    <translation>Ikona</translation>
1063
  </message>
1064
  <message>
1065
    <source>Never</source>
1066
    <translation>Nikoli</translation>
1067
  </message>
1068
  <message>
1069
    <source>Reset</source>
1070
    <translation>Ponastavi</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1073
    <source>Caption overlays Icon</source>
1074
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
1077
    <source>Scale How:</source>
1078
    <translation>Kako umeriti:</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>Layout:</source>
1082
    <translation>Postavitev:</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>Caption only</source>
1086
    <translation>Samo napis</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
1089
    <source>Caption below Icon</source>
1090
    <translation>Napis pod ikono</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>Always</source>
1094
    <translation>Vedno</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>Cancel</source>
1098
    <translation>Prekliči</translation>
1099
  </message>
1100
  <message>
1101
    <source>Scale:</source>
1102
    <translation>Merilo:</translation>
1103
  </message>
1104
  <message>
1105
    <source>Icon only</source>
1106
    <translation>Samo ikona</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
1109
    <source>When Icon is too small</source>
1110
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>Caption left to Icon</source>
1114
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
1117
    <source>Caption right to Icon</source>
1118
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
1119
  </message>
1120
  <message>
1121
    <source>When Icon is too big</source>
1122
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>Non Proportional</source>
1126
    <translation>Nesorazmerno</translation>
1127
  </message>
1128
  <message>
1129
    <source>Proportional</source>
1130
    <translation>Sorazmerno</translation>
1131
  </message>
1132
  <message>
1133
    <source>Icon Placement</source>
1134
    <translation>Postavitev ikon</translation>
1135
  </message>
1136
  <message>
1137
    <source>Caption above Icon</source>
1138
    <translation>Napis nad ikono</translation>
1139
  </message>
1140
</context>
1141
<context>
1142
  <name>CMSPrefs</name>
1143
  <message>
1144
    <source>OK</source>
1145
    <translation>V redu</translation>
1146
  </message>
1147
  <message>
1148
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1149
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1150
    <translation>Barvni profil, ki ste ga pripravili sami ali dobili od proizvajalca.
1151
Ta naj bi bil prirejen vašemu modelu zaslona in ne kak splošen profil.</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1155
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1156
    <translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
1157
priložen s strani proizvajalca.</translation>
1158
  </message>
1159
  <message>
1160
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1161
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
1165
    <translation>Slika kot na tiskalniku</translation>
1166
  </message>
1167
  <message>
1168
    <source>System Profiles</source>
1169
    <translation>Sistemski profili</translation>
1170
  </message>
1171
  <message>
1172
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
1173
    <translation>Uporabi kompenzacijo črnine</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
1176
    <source>Default color profile for imported images</source>
1177
    <translation>Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
1180
    <source>Solid Colors:</source>
1181
    <translation>Barve:</translation>
1182
  </message>
1183
  <message>
1184
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
1185
    <translation>Označi barve izven spektra</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
1188
    <source>Rendering Intents</source>
1189
    <translation>Namen izrisa</translation>
1190
  </message>
1191
  <message>
1192
    <source>Cancel</source>
1193
    <translation>Prekliči</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
1196
    <source>Color Management Settings</source>
1197
    <translation>Nastavitve upravljanje barv</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
1200
    <source>Monitor:</source>
1201
    <translation>Zaslon:</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
1204
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1205
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1206
    <translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike.
1207
Če v dokumentu uporabljate slike je to priporočljivo.</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
1210
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1211
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1212
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1213
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
1216
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1217
based on the chosen printer profile.</source>
1218
    <translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku,
1219
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
1222
    <source>Printer:</source>
1223
    <translation>Tiskalnik:</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
1226
    <source>Perceptual</source>
1227
    <translation>Samo ze predogled</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
1230
    <source>Relative Colorimetric</source>
1231
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
1234
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1235
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1236
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1237
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1238
  </message>
1239
  <message>
1240
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1241
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1242
    <translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno.
1243
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
1244
  </message>
1245
  <message>
1246
    <source>Pictures:</source>
1247
    <translation>Slike:</translation>
1248
  </message>
1249
  <message>
1250
    <source>Activate Color Management</source>
1251
    <translation>Uporabi upravljanje barv</translation>
1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>Saturation</source>
1255
    <translation>Nasičenost</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1259
    <translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
1260
  </message>
1261
</context>
1262
<context>
1263
  <name>CMYKChoose</name>
1264
  <message>
1265
    <source> %</source>
1266
    <translation>V redu</translation>
1267
  </message>
1268
  <message>
1269
    <source>B:</source>
1270
    <translation>B:</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
1273
    <source>C:</source>
1274
    <translation>C:</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
1277
    <source>G:</source>
1278
    <translation>G:</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
1281
    <source>K:</source>
1282
    <translation>K:</translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <source>M:</source>
1286
    <translation>M:</translation>
1287
  </message>
1288
  <message>
1289
    <source>OK</source>
1290
    <translation>V redu</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
1293
    <source>R:</source>
1294
    <translation>R:</translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
1297
    <source>Y:</source>
1298
    <translation>Y:</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
1301
    <source>New</source>
1302
    <translation>Novo</translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
1305
    <source>Old</source>
1306
    <translation>Staro</translation>
1307
  </message>
1308
  <message>
1309
    <source>RGB</source>
1310
    <translation>RGB</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
1313
    <source>CMYK</source>
1314
    <translation>CMYK</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
1317
    <source>Name:</source>
1318
    <translation>Ime:</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
1321
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1322
    <translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
1325
    <source>Web Safe RGB</source>
1326
    <translation>Spletne RGB</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
1329
    <source>HSB-Colormap</source>
301 Franz 1330
    <translation type="obsolete">Barvna paleta HSB</translation>
298 Franz 1331
  </message>
1332
  <message>
1333
    <source>Color Model</source>
1334
    <translation>Model barve</translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
1337
    <source>Cancel</source>
1338
    <translation>Prekliči</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
1341
    <source>Edit Color</source>
1342
    <translation>Nastavi barvo</translation>
1343
  </message>
1344
  <message>
1345
    <source>Static Color Bars</source>
1346
    <translation>Stabilni izbirniki barv</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>Warning</source>
1350
    <translation>Prekliči</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
1353
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1354
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
1355
  </message>
301 Franz 1356
  <message>
1357
    <source>HSV-Colormap</source>
1358
    <translation>Paleta HSV</translation>
1359
  </message>
298 Franz 1360
</context>
1361
<context>
1362
  <name>Cpalette</name>
1363
  <message>
1364
    <source> %</source>
1365
    <translation> %</translation>
1366
  </message>
1367
  <message>
1368
    <source>None</source>
1369
    <translation>Brez</translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
1372
    <source>Edit the first color of object</source>
301 Franz 1373
    <translation type="obsolete">Uredi prvo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1374
  </message>
1375
  <message>
1376
    <source>Radial Gradient</source>
1377
    <translation>Krožen preliv</translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
1380
    <source>Edit the second color of object</source>
301 Franz 1381
    <translation type="obsolete">Uredi drugo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1382
  </message>
1383
  <message>
1384
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1385
    <translation>Način prelivanja</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
1388
    <source>Shade:</source>
1389
    <translation>Senca:</translation>
1390
  </message>
1391
  <message>
1392
    <source>NormalCpalette::Horizontal Gradient</source>
301 Franz 1393
    <translation type="obsolete">Vodoravni preliv</translation>
298 Franz 1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>Opacity:</source>
1397
    <translation>Prosojnost:</translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
1400
    <source>Vertical Gradient</source>
1401
    <translation>Navpičen preliv</translation>
1402
  </message>
1403
  <message>
1404
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1405
    <translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
1406
  </message>
1407
  <message>
1408
    <source>Color of selected object</source>
1409
    <translation>Barva izbranega predmeta</translation>
1410
  </message>
1411
  <message>
1412
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1413
    <translation>Križem postrani preliv</translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
1416
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1417
    <translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
1418
  </message>
1419
  <message>
1420
    <source>Saturation of color</source>
1421
    <translation>Nasičenost barve</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
1424
    <source>Diagonal Gradient</source>
1425
    <translation>Preliv postrani</translation>
1426
  </message>
1427
  <message>
1428
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1429
    <translation>Uredi lastnosti barvanja črte</translation>
1430
  </message>
301 Franz 1431
  <message>
1432
    <source>Normal</source>
1433
    <translation>Običajno</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
1436
    <source>Horizontal Gradient</source>
1437
    <translation>Vodoraven preliv</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
1440
    <source>Free linear Gradient</source>
1441
    <translation>Prost enosmeren preliv</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
1444
    <source>Free radial Gradient</source>
1445
    <translation>Prost krožen preliv</translation>
1446
  </message>
1447
  <message>
1448
    <source>X1:</source>
1449
    <translation>X1:</translation>
1450
  </message>
1451
  <message>
1452
    <source>Y1:</source>
1453
    <translation>Y1:</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <source> pt</source>
1457
    <translation>točk</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
1460
    <source>X2:</source>
1461
    <translation>X2:</translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
1464
    <source>Y2:</source>
1465
    <translation>Y2:</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source> mm</source>
1469
    <translation>mm</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source> in</source>
1473
    <translation>in</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
1476
    <source> p</source>
1477
    <translation>pik</translation>
1478
  </message>
298 Franz 1479
</context>
1480
<context>
1481
  <name>CupsOptions</name>
1482
  <message>
1483
    <source>OK</source>
1484
    <translation>V redu</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
1487
    <source>No</source>
1488
    <translation>Ne</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>Yes</source>
1492
    <translation>Da</translation>
1493
  </message>
1494
  <message>
1495
    <source>Even Pages only</source>
1496
    <translation>Samo sode strani</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
1499
    <source>Value</source>
1500
    <translation>Vrednost</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1503
    <source>Page per Sheet</source>
1504
    <translation>Stran na list</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
1507
    <source>CancelCustomFDialog::Compress File</source>
301 Franz 1508
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
298 Franz 1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>Landscape</source>
1512
    <translation>Ležeče</translation>
1513
  </message>
1514
  <message>
1515
    <source>Mirror</source>
1516
    <translation>Zrcali</translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <source>Option</source>
1520
    <translation>Možnost</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>Orientation</source>
1524
    <translation>Usmerjenost</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
1527
    <source>Printer Options</source>
1528
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
1529
  </message>
1530
  <message>
1531
    <source>Odd Pages only</source>
1532
    <translation>Samo lihe strani</translation>
1533
  </message>
1534
  <message>
1535
    <source>Portrait</source>
1536
    <translation>Navpično</translation>
1537
  </message>
1538
  <message>
1539
    <source>Page Set</source>
1540
    <translation>Nabor strani</translation>
1541
  </message>
1542
  <message>
1543
    <source>Pages per Sheet</source>
1544
    <translation>Strani na list</translation>
1545
  </message>
1546
  <message>
1547
    <source>N-Up Printing</source>
1548
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
1551
    <source>All Pages</source>
1552
    <translation>Vse strani</translation>
1553
  </message>
301 Franz 1554
  <message>
1555
    <source>Cancel</source>
1556
    <translation>Prekliči</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1560
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1561
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1562
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1563
Missing library support is indicated by a *</source>
1564
    <translation>Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
1565
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
1566
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
1567
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
1568
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
1569
  </message>
298 Franz 1570
</context>
1571
<context>
1572
  <name>CustomFDialog</name>
1573
  <message>
1574
    <source>Moves to your Document Directory.
1575
This can be set in the Preferences.</source>
1576
    <translation>Premakne v mapo dokumenta.
1577
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
1578
  </message>
1579
  <message>
1580
    <source>Encoding:</source>
1581
    <translation>Razpored znakov:</translation>
1582
  </message>
301 Franz 1583
  <message>
1584
    <source>Compress File</source>
1585
    <translation>Stisni datoteko</translation>
1586
  </message>
298 Franz 1587
</context>
1588
<context>
1589
  <name>DelColor</name>
1590
  <message>
1591
    <source>OK</source>
1592
    <translation>V redu</translation>
1593
  </message>
1594
  <message>
1595
    <source>Replace it with:</source>
1596
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
1597
  </message>
1598
  <message>
1599
    <source>CancelDelColor::Delete color:</source>
301 Franz 1600
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo</translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
1603
    <source>Delete ColorDelColor::?</source>
1604
    <translation type="obsolete">?</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
1607
    <source>Delete Color</source>
298 Franz 1608
    <translation>Izbriši barvo</translation>
1609
  </message>
1610
  <message>
301 Franz 1611
    <source>Delete color:</source>
1612
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1615
    <source>?</source>
298 Franz 1616
    <translation>?</translation>
1617
  </message>
301 Franz 1618
  <message>
1619
    <source>Cancel</source>
1620
    <translation>Prekliči</translation>
1621
  </message>
298 Franz 1622
</context>
1623
<context>
1624
  <name>DelPages</name>
1625
  <message>
1626
    <source>OK</source>
1627
    <translation>V redu</translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>to:</source>
1631
    <translation>za:</translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>Delete from:</source>
1635
    <translation>Odstrani iz:</translation>
1636
  </message>
1637
  <message>
1638
    <source>Delete Pages</source>
1639
    <translation>Odstrani strani</translation>
1640
  </message>
1641
  <message>
1642
    <source>CancelDmF::Missing Font</source>
301 Franz 1643
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
298 Franz 1644
  </message>
301 Franz 1645
  <message>
1646
    <source>Cancel</source>
1647
    <translation>Prekliči</translation>
1648
  </message>
298 Franz 1649
</context>
1650
<context>
1651
  <name>DmF</name>
1652
  <message>
1653
    <source>OK</source>
1654
    <translation>V redu</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
1657
    <source>instead</source>
1658
    <translation>namesto</translation>
1659
  </message>
1660
  <message>
1661
    <source>The Font %1 is not installed.DmF::Use</source>
301 Franz 1662
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>Missing Font</source>
1666
    <translation>Manjka pisava</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1669
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1670
    <translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
1673
    <source>Use</source>
298 Franz 1674
    <translation>Uporabi</translation>
1675
  </message>
1676
</context>
1677
<context>
1678
  <name>DocInfos</name>
1679
  <message>
1680
    <source>Keywords:DocInfos::OK</source>
301 Franz 1681
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1682
  </message>
1683
  <message>
1684
    <source>Description:</source>
1685
    <translation>Opis:</translation>
1686
  </message>
1687
  <message>
1688
    <source>Title:</source>
1689
    <translation>Naziv:</translation>
1690
  </message>
1691
  <message>
1692
    <source>CancelDocInfos::This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
301 Franz 1693
    <translation type="obsolete">To polje je lahko kot referenca vključeno v dokument, ali pa kot metapodatki v PDF dokumentu.</translation>
298 Franz 1694
  </message>
1695
  <message>
1696
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
1697
    <translation>To je polje za ključne besede o dokumentu, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje in katalogiziranje PDF dokumentov.</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
1700
    <source>Author:</source>
1701
    <translation>Avtor:</translation>
1702
  </message>
1703
  <message>
1704
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
1705
    <translation>To je polje za kratek opis ali povzetek dokumenta. Vključeno je tudi v PDF izvoz.</translation>
1706
  </message>
1707
  <message>
1708
    <source>Document Info</source>
1709
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
1710
  </message>
301 Franz 1711
  <message>
1712
    <source>Keywords:</source>
1713
    <translation>Ključne besede:</translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
1716
    <source>OK</source>
1717
    <translation>V redu</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
1720
    <source>Cancel</source>
1721
    <translation>Prekliči</translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
1724
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
1725
    <translation>To polje lahko vključite kot referenco v dokument ali PDF</translation>
1726
  </message>
298 Franz 1727
</context>
1728
<context>
1729
  <name>Druck</name>
1730
  <message>
1731
    <source>All</source>
1732
    <translation>Vse</translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
1735
    <source>Cyan</source>
1736
    <translation>Cijan</translation>
1737
  </message>
1738
  <message>
1739
    <source>File</source>
1740
    <translation>Datoteka</translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
1743
    <source>Alternative Printer Command</source>
1744
    <translation>Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
1745
  </message>
1746
  <message>
1747
    <source>File:</source>
1748
    <translation>Datoteka:</translation>
1749
  </message>
1750
  <message>
1751
    <source>Print all</source>
1752
    <translation>Natisni vse</translation>
1753
  </message>
1754
  <message>
1755
    <source>Options...</source>
1756
    <translation>Možnosti...</translation>
1757
  </message>
1758
  <message>
1759
    <source>To page:</source>
1760
    <translation>Na stran:</translation>
1761
  </message>
1762
  <message>
1763
    <source>BlackDruck::Print</source>
301 Franz 1764
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
298 Franz 1765
  </message>
1766
  <message>
1767
    <source>Print Normal</source>
1768
    <translation>Tiskaj običajno</translation>
1769
  </message>
1770
  <message>
1771
    <source>Magenta</source>
1772
    <translation>Magenta</translation>
1773
  </message>
1774
  <message>
1775
    <source>Cancel</source>
1776
    <translation>Prekliči</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
1779
    <source>Advanced Options...</source>
1780
    <translation>Napredne možnosti...</translation>
1781
  </message>
1782
  <message>
1783
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
1784
    <translation>Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>Range:</source>
1788
    <translation>Obseg:</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>Yellow</source>
1792
    <translation>Rumena</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
1795
    <source>Print range</source>
1796
    <translation>Obseg tiskanja</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>Command:</source>
1800
    <translation>Ukaz:</translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <source>Number of copies:</source>
1804
    <translation>Število kopij:</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>Options</source>
1808
    <translation>Možnosti</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
1811
    <source>Print in color if available</source>
1812
    <translation>Če je mogoče tiskaj v barvah</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
1815
    <source>Change...</source>
1816
    <translation>Spremeni...</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
1819
    <source>Print first page first</source>
1820
    <translation>Natisni najprej prvo stran</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>Save as</source>
1824
    <translation>Shrani kot</translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
1827
    <source>Print destination</source>
1828
    <translation>Cilj tiskanja</translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
1831
    <source>Print in grayscale</source>
1832
    <translation>Tiskaj sivinsko</translation>
1833
  </message>
1834
  <message>
1835
    <source>Print last page first</source>
1836
    <translation>Natisni najprej zadnjo stran</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
1839
    <source>Setup Printer</source>
1840
    <translation>Nastavi tiskalnik</translation>
1841
  </message>
1842
  <message>
1843
    <source>Print Separations</source>
1844
    <translation>Tiskaj razslojitev</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
1847
    <source>From page:</source>
1848
    <translation>S strani:</translation>
1849
  </message>
301 Franz 1850
  <message>
1851
    <source>Black</source>
1852
    <translation>Črna</translation>
1853
  </message>
1854
  <message>
1855
    <source>Print</source>
1856
    <translation>Natisni</translation>
1857
  </message>
298 Franz 1858
</context>
1859
<context>
1860
  <name>EditStyle</name>
1861
  <message>
1862
    <source> p</source>
1863
    <translation> pik</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source>OK</source>
1867
    <translation>V redu</translation>
1868
  </message>
1869
  <message>
1870
    <source> in</source>
1871
    <translation> in</translation>
1872
  </message>
1873
  <message>
1874
    <source> mm</source>
1875
    <translation> mm</translation>
1876
  </message>
1877
  <message>
1878
    <source> pt</source>
1879
    <translation> točk</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
1882
    <source>None</source>
1883
    <translation>Brez</translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
1886
    <source>Face:</source>
1887
    <translation>Obraz:</translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <source>Name:</source>
1891
    <translation>Ime:</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>Size:</source>
1895
    <translation>Velikost:</translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>Name of the Style is not unique</source>
1899
    <translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
1900
  </message>
1901
  <message>
1902
    <source>Spacing above the paragraph</source>
1903
    <translation>Razmik nad odstavkom</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
1906
    <source>Tabulators and Indentation</source>
1907
    <translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>Name of your paragraph style</source>
1911
    <translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
1912
  </message>
1913
  <message>
1914
    <source>Above:</source>
1915
    <translation>Nad:</translation>
1916
  </message>
1917
  <message>
1918
    <source>Below:</source>
1919
    <translation>Pod:</translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
1922
    <source>Cancel</source>
1923
    <translation>Prekliči</translation>
1924
  </message>
1925
  <message>
1926
    <source>Fill Color:</source>
1927
    <translation>Barva polnila:</translation>
1928
  </message>
1929
  <message>
1930
    <source>Lines:</source>
1931
    <translation>Črte</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
1934
    <source>Font Size</source>
1935
    <translation>Velikost pisave:</translation>
1936
  </message>
1937
  <message>
1938
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
1939
    <translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic</translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
1942
    <source>Font of selected text or object</source>
1943
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
1946
    <source>Drop Caps</source>
1947
    <translation>Ozaljšana začetnica</translation>
1948
  </message>
1949
  <message>
1950
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
1951
    <translation>Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
1954
    <source>Edit Style</source>
1955
    <translation>Uredi slog</translation>
1956
  </message>
1957
  <message>
1958
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
1959
    <translation>Prilagodi do osnovne mreže</translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
1962
    <source>Character</source>
1963
    <translation>Znak</translation>
1964
  </message>
1965
  <message>
1966
    <source>Color of text stroke</source>
1967
    <translation>Barva črt besedila</translation>
1968
  </message>
1969
  <message>
1970
    <source>Vertical Spaces</source>
1971
    <translation>Navpični presledki</translation>
1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <source>Align text to baseline grid</source>
1975
    <translation>Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
1976
  </message>
1977
  <message>
1978
    <source>Color of text fill</source>
1979
    <translation>Barva polnenja besedila:</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
1982
    <source>Warning</source>
1983
    <translation>Opozorilo</translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
1986
    <source>Spacing below the paragraph</source>
1987
    <translation>Razmik pod odstavkom</translation>
1988
  </message>
1989
  <message>
1990
    <source>Stroke Color:</source>
1991
    <translation>Barva poteze:</translation>
1992
  </message>
1993
  <message>
1994
    <source>Line Spacing</source>
1995
    <translation>Razmik vrstic</translation>
1996
  </message>
1997
  <message>
1998
    <source>Effect:EditStyle::Alignment:</source>
301 Franz 1999
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
2000
  </message>
2001
  <message>
2002
    <source>Effect:</source>
2003
    <translation>Učinek:</translation>
2004
  </message>
2005
  <message>
2006
    <source>Alignment:</source>
298 Franz 2007
    <translation>Poravnava:</translation>
2008
  </message>
301 Franz 2009
  <message>
2010
    <source>Line Spacing:</source>
2011
    <translation>Razmik vrstic:</translation>
2012
  </message>
298 Franz 2013
</context>
2014
<context>
2015
  <name>Editor</name>
2016
  <message>
2017
    <source>Cut</source>
2018
    <translation>Izreži</translation>
2019
  </message>
2020
  <message>
2021
    <source>New</source>
2022
    <translation>Novo</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2025
    <source>Copy</source>
2026
    <translation>Kopiraj</translation>
2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>Edit</source>
2030
    <translation>Uredi</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
2033
    <source>File</source>
2034
    <translation>Datoteka</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>Redo</source>
2038
    <translation>Obnovi</translation>
2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <source>Undo</source>
2042
    <translation>Razveljavi</translation>
2043
  </message>
2044
  <message>
2045
    <source>Get Field Names</source>
2046
    <translation>Najdi imena polj</translation>
2047
  </message>
2048
  <message>
2049
    <source>Clear</source>
2050
    <translation>Počisti</translation>
2051
  </message>
2052
  <message>
2053
    <source>Paste</source>
2054
    <translation>Prilepi</translation>
2055
  </message>
2056
  <message>
2057
    <source>Load...</source>
2058
    <translation>Odpri...</translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
2061
    <source>Editor</source>
2062
    <translation>Urejevalnik</translation>
2063
  </message>
2064
  <message>
2065
    <source>Save as...</source>
2066
    <translation>Shrani kot...</translation>
2067
  </message>
2068
  <message>
2069
    <source>Exit without Saving</source>
2070
    <translation>Končaj brez shranjevanja</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
2073
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2074
    <translation>Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>Save and Exit</source>
2078
    <translation>Shrani in končaj</translation>
2079
  </message>
2080
</context>
2081
<context>
301 Franz 2082
  <name>ExportForm</name>
2083
  <message>
2084
    <source>Export as Image</source>
2085
    <translation>Izvozi kot sliko</translation>
2086
  </message>
2087
  <message>
2088
    <source>Export to directory:</source>
2089
    <translation>Izvozi v mapo:</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
2092
    <source>&amp;Change...</source>
2093
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <source>Alt+C</source>
2097
    <translation>Alt+C</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>Image type:</source>
2101
    <translation>Vrsta slike:</translation>
2102
  </message>
2103
  <message>
2104
    <source>Quality :</source>
2105
    <translation>Kakovost:</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>%</source>
2109
    <translation>%</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
2112
    <source>Size:</source>
2113
    <translation>Velikost:</translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
2116
    <source>Export </source>
2117
    <translation>Izvoz</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
2120
    <source>&amp;One page</source>
2121
    <translation>En&amp;o stran</translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
2124
    <source>Alt+O</source>
2125
    <translation>Alt+O</translation>
2126
  </message>
2127
  <message>
2128
    <source>&amp;All pages</source>
2129
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
2132
    <source>Alt+A</source>
2133
    <translation>Alt+A</translation>
2134
  </message>
2135
  <message>
2136
    <source>&amp;Interval from:</source>
2137
    <translation>Območ&amp;je od:</translation>
2138
  </message>
2139
  <message>
2140
    <source>Alt+I</source>
2141
    <translation>Alt+I</translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
2144
    <source>to:</source>
2145
    <translation>do:</translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>&amp;OK</source>
2149
    <translation>V red&amp;u</translation>
2150
  </message>
2151
  <message>
2152
    <source>&amp;Cancel</source>
2153
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
2156
    <source>Change the output directory</source>
2157
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
2160
    <source>The output directory - the place to store your images.
2161
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2162
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
2163
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
2164
  </message>
2165
  <message>
2166
    <source>Export only the current page</source>
2167
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>Export all pages to images</source>
2171
    <translation>Izvozi vse strani kot slike</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
2174
    <source>Export a range of pages to images</source>
2175
    <translation>Izvozi razpon strani kot slike</translation>
2176
  </message>
2177
  <message>
2178
    <source>First page to export when exporting a range</source>
2179
    <translation>Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
2180
  </message>
2181
  <message>
2182
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
2183
    <translation>Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
2184
  </message>
2185
  <message>
2186
    <source>The height of the output images in pixels</source>
2187
    <translation>Višina izvoznih slik v točkah</translation>
2188
  </message>
2189
  <message>
2190
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
2191
    <translation>Kakovost slik - 100% je najboljša kakovost, 1% največje stiskanje</translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <source>Available export formats</source>
2195
    <translation>Dostopne oblike za izvažanje</translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
2198
    <source>Choose a Export Directory</source>
2199
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
2200
  </message>
2201
</context>
2202
<context>
298 Franz 2203
  <name>FDialogPreview</name>
2204
  <message>
2205
    <source>Size:</source>
2206
    <translation>Velikost:</translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
2209
    <source>No Title</source>
2210
    <translation>Brez naslova</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>Title:</source>
2214
    <translation>Naziv:</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>Author:</source>
2218
    <translation>Avtor:</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
2221
    <source>Scribus-Document</source>
2222
    <translation>Scribus-Dokument</translation>
2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <source>Unknown</source>
2226
    <translation>Neznano</translation>
2227
  </message>
2228
</context>
2229
<context>
2230
  <name>Farbmanager</name>
2231
  <message>
2232
    <source>OK</source>
2233
    <translation>V redu</translation>
2234
  </message>
2235
  <message>
2236
    <source>New</source>
2237
    <translation>Novo</translation>
2238
  </message>
2239
  <message>
2240
    <source>Edit</source>
2241
    <translation>Uredi</translation>
2242
  </message>
2243
  <message>
2244
    <source>Open</source>
2245
    <translation>Odpri</translation>
2246
  </message>
2247
  <message>
2248
    <source>Name:</source>
2249
    <translation>Ime:</translation>
2250
  </message>
2251
  <message>
2252
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2253
    <translation>V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
2256
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2257
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
2258
  </message>
2259
  <message>
2260
    <source>Create a new color within the current set</source>
2261
    <translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
2262
  </message>
2263
  <message>
2264
    <source>Choose a color set to load</source>
2265
    <translation>Izberi nabor barve</translation>
2266
  </message>
2267
  <message>
2268
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2269
    <translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
2270
  </message>
2271
  <message>
2272
    <source>Append</source>
2273
    <translation>Dodaj</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
2276
    <source>Cancel</source>
2277
    <translation>Prekliči</translation>
2278
  </message>
2279
  <message>
2280
    <source>Colors</source>
2281
    <translation>Barve</translation>
2282
  </message>
2283
  <message>
2284
    <source>Delete</source>
2285
    <translation>Izbriši</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
2288
    <source>Delete the currently selected color</source>
2289
    <translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
2290
  </message>
2291
  <message>
2292
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2293
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
2296
    <source>Color Sets</source>
2297
    <translation>Nabori barv</translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
2300
    <source>Duplicate</source>
2301
    <translation>Podvoji</translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
2304
    <source>Current Color Set:</source>
2305
    <translation>Trenuten nabor barve</translation>
2306
  </message>
2307
  <message>
2308
    <source>Save the current color set</source>
2309
    <translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>New Color</source>
2313
    <translation>Nova barva</translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
2316
    <source>Copy of %1</source>
2317
    <translation>Kopija %1</translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <source>Save Color Set</source>
2321
    <translation>Shrani nabor barve</translation>
2322
  </message>
2323
  <message>
2324
    <source>Remove Unused</source>
2325
    <translation>Odstrani neuporabljene</translation>
2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>Edit the currently selected color</source>
2329
    <translation>Uredi izbrano barvo</translation>
2330
  </message>
2331
  <message>
2332
    <source>Choose a Name</source>
2333
    <translation>Izberi ime</translation>
2334
  </message>
2335
  <message>
2336
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
2337
    <translation>Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
2338
  </message>
2339
  <message>
2340
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
2341
    <translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
2342
  </message>
2343
</context>
2344
<context>
2345
  <name>FontPrefs</name>
2346
  <message>
2347
    <source>OK</source>
2348
    <translation>V redu</translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
2351
    <source>Yes</source>
2352
    <translation>Da</translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
2355
    <source>Type</source>
2356
    <translation>Vrsta</translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <source>Add...</source>
2360
    <translation>Dodaj...</translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>Cancel</source>
2364
    <translation>Prekliči</translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
2367
    <source>Delete</source>
2368
    <translation>Izbriši</translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <source>Font Name</source>
2372
    <translation>Ime pisave</translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
2375
    <source>Remove</source>
2376
    <translation>Odstrani</translation>
2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <source>Font Substitutions</source>
2380
    <translation>Nadomestljive barve</translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source>Subset</source>
2384
    <translation>Podnabor</translation>
2385
  </message>
2386
  <message>
2387
    <source>Replacement</source>
2388
    <translation>Zamenjava</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>Change...</source>
2392
    <translation>Spremeni...</translation>
2393
  </message>
2394
  <message>
2395
    <source>Additional &amp;Paths</source>
2396
    <translation>Dodatne &amp;poti</translation>
2397
  </message>
2398
  <message>
2399
    <source>Embed in:</source>
2400
    <translation>Vključi v:</translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
2403
    <source>Use Font</source>
2404
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
2405
  </message>
2406
  <message>
2407
    <source>Choose a Directory</source>
2408
    <translation>Izberi mapo</translation>
2409
  </message>
2410
  <message>
2411
    <source>Postscript</source>
2412
    <translation>Postscript</translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
2416
    <translation>Nadome&amp;stljive barve</translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
2419
    <source>Global Font Settings</source>
2420
    <translation>Globalne nastavitve pisav</translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
2423
    <source>Path to Font File</source>
2424
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <source>Additional Paths</source>
2428
    <translation>Dodatne poti</translation>
2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>&amp;Available Fonts</source>
2432
    <translation>Dosegljive pis&amp;ave</translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>Available Fonts</source>
2436
    <translation>Dosegljive pisave</translation>
2437
  </message>
2438
</context>
2439
<context>
301 Franz 2440
  <name>FontPreview</name>
2441
  <message>
2442
    <source>Font Preview</source>
2443
    <translation>Predogled pisav</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <source>&amp;OK</source>
2447
    <translation>&amp;V redu</translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
2450
    <source>Alt+O</source>
2451
    <translation>Alt+O</translation>
2452
  </message>
2453
  <message>
2454
    <source>&amp;Cancel</source>
2455
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <source>Alt+C</source>
2459
    <translation>Alt+C</translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
2463
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
2464
  </message>
2465
</context>
2466
<context>
2467
  <name>GradientEditor</name>
2468
  <message>
2469
    <source>Position:</source>
2470
    <translation>Položaj:</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source> %</source>
2474
    <translation>%</translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
2478
    <translation>Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
2479
  </message>
2480
</context>
2481
<context>
298 Franz 2482
  <name>GuideManager</name>
2483
  <message>
2484
    <source> p</source>
2485
    <translation> pik</translation>
2486
  </message>
2487
  <message>
2488
    <source>OK</source>
2489
    <translation>V redu</translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
2492
    <source> in</source>
2493
    <translation> in</translation>
2494
  </message>
2495
  <message>
2496
    <source> mm</source>
2497
    <translation> mm</translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
2500
    <source> pt</source>
2501
    <translation> točk</translation>
2502
  </message>
2503
  <message>
2504
    <source>Add</source>
2505
    <translation>Dodaj</translation>
2506
  </message>
2507
  <message>
2508
    <source>Cancel</source>
2509
    <translation>Prekliči</translation>
2510
  </message>
2511
  <message>
2512
    <source>Delete</source>
2513
    <translation>Izbriši</translation>
2514
  </message>
2515
  <message>
2516
    <source>Lock Guides</source>
2517
    <translation>Zakleni vodila</translation>
2518
  </message>
2519
  <message>
2520
    <source>X-Pos:</source>
2521
    <translation>X:</translation>
2522
  </message>
2523
  <message>
2524
    <source>Horizontal Guides</source>
2525
    <translation>Vodoravna vodila</translation>
2526
  </message>
2527
  <message>
2528
    <source>Y-Pos:</source>
2529
    <translation>Y:</translation>
2530
  </message>
2531
  <message>
2532
    <source>Manage Guides</source>
2533
    <translation>Nastavi vodila</translation>
2534
  </message>
2535
  <message>
2536
    <source>Vertical Guides</source>
2537
    <translation>Navpična vodila</translation>
2538
  </message>
2539
</context>
2540
<context>
2541
  <name>HelpBrowser</name>
2542
  <message>
2543
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
2544
    <translation>Priročnik žal ni dosegljiv. Za najnovejša navodila poglejte na http://scribus.net</translation>
2545
  </message>
2546
</context>
2547
<context>
2548
  <name>HyAsk</name>
2549
  <message>
2550
    <source>SkipHyAsk::Cancel</source>
301 Franz 2551
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>Accept</source>
2555
    <translation>Sprejmi</translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Possible Hyphenation</source>
2559
    <translation>Možno deljenje</translation>
2560
  </message>
301 Franz 2561
  <message>
2562
    <source>Skip</source>
2563
    <translation>Preskoči</translation>
2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>Cancel</source>
2567
    <translation>Prekliči</translation>
2568
  </message>
298 Franz 2569
</context>
2570
<context>
2571
  <name>HySettings</name>
2572
  <message>
2573
    <source>Hyphenator Settings</source>
2574
    <translation>Nastavitve deljenja besed</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>Cancel</source>
2578
    <translation>Prekliči</translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Language:</source>
2582
    <translation>Jezik:</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Smallest Word:HySettings::OK</source>
301 Franz 2586
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
2590
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
2591
    <translation>Največ zaporednih deljenj besed.
2592
 
2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
2596
    <translation>Omogoči samodejno preverjanje med pisanjem.</translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
2599
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
2600
    <translation>Dolžina najkrajše besede, ki se jo še deli.</translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
2603
    <source>Check during Typing</source>
2604
    <translation>Preverjaj med pisanjem</translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <source>Fully Automatic</source>
2608
    <translation>Povsem samodejno</translation>
2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
2612
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
2613
    <translation>Če tega ne izberete, vas bom povprašal
2614
vsakič, ko bom našel možnost za deljenje besede.</translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
2617
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
2618
    <translation>Dovoljeno število deljenj v besedi:</translation>
2619
  </message>
301 Franz 2620
  <message>
2621
    <source>Smallest Word:</source>
2622
    <translation>Najkrajša beseda:</translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source>OK</source>
2626
    <translation>V redu</translation>
2627
  </message>
298 Franz 2628
</context>
2629
<context>
2630
  <name>InsPage</name>
2631
  <message>
2632
    <source>OK</source>
2633
    <translation>V redu</translation>
2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>Template (Left Page):</source>
2637
    <translation>Predloga (leva stran)</translation>
2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>Template:</source>
2641
    <translation>Predloga:</translation>
2642
  </message>
2643
  <message>
2644
    <source>Cancel</source>
2645
    <translation>Prekliči</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>Normal</source>
2649
    <translation>Običajno</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>page(s)</source>
2653
    <translation>Stran(i)</translation>
2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>at End</source>
2657
    <translation>na konec</translation>
2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>before Page</source>
2661
    <translation>pred stranjo</translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
2664
    <source>Insert Page</source>
2665
    <translation>Vstavi stran</translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
2668
    <source>Inserting</source>
2669
    <translation>Vstavljanje</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
2672
    <source>after Page</source>
2673
    <translation>za stranjo</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>Template (Right Page):</source>
2677
    <translation>Predloga (desna stran)</translation>
2678
  </message>
2679
</context>
2680
<context>
2681
  <name>InsertTable</name>
2682
  <message>
2683
    <source>OK</source>
301 Franz 2684
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>Insert Table</source>
301 Franz 2688
    <translation type="obsolete">Vstavi tabelo</translation>
298 Franz 2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>Cancel</source>
301 Franz 2692
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2693
  </message>
2694
  <message>
2695
    <source>Number of Columns:</source>
301 Franz 2696
    <translation type="obsolete">Število stolpcev:</translation>
298 Franz 2697
  </message>
2698
  <message>
2699
    <source>Number of Rows:</source>
301 Franz 2700
    <translation type="obsolete">Število vrstic</translation>
298 Franz 2701
  </message>
2702
</context>
2703
<context>
2704
  <name>JavaDocs</name>
2705
  <message>
2706
    <source>No</source>
2707
    <translation>Ne</translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>Yes</source>
2711
    <translation>Da</translation>
2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>Close</source>
2715
    <translation>Zapri</translation>
2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>Add...</source>
2719
    <translation>Dodaj...</translation>
2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Delete</source>
2723
    <translation>Izbriši</translation>
2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
2727
    <translation>Ali res želite izbrisati to skripto?</translation>
2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>New Script</source>
2731
    <translation>Nova skripta</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>New Script:</source>
2735
    <translation>Nova skripta:</translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Edit...</source>
2739
    <translation>Uredi...</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>Warning</source>
2743
    <translation>Pozor</translation>
2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>Edit JavaScripts</source>
2747
    <translation>Uredi Javaskripte</translation>
2748
  </message>
2749
</context>
2750
<context>
2751
  <name>KeyManager</name>
2752
  <message>
2753
    <source>OK</source>
2754
    <translation>V redu</translation>
2755
  </message>
2756
  <message>
2757
    <source>Alt</source>
2758
    <translation>Alt</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>Alt+</source>
2762
    <translation>Alt+</translation>
2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>Ctrl</source>
2766
    <translation>Ctrl</translation>
2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>Ctrl+</source>
2770
    <translation>Ctrl+</translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>Shift</source>
2774
    <translation>Shift</translation>
2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>User Defined Key</source>
2778
    <translation>Nastavljena tipka</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>Action</source>
2782
    <translation>Dejanje</translation>
2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>Cancel</source>
2786
    <translation>Prekliči</translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>No Key</source>
2790
    <translation>Brez tipke</translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>Shift+</source>
2794
    <translation>Shift+</translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
2798
    <translation>Uredi bližnjice na tipkovnici</translation>
2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
2802
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>Set Key</source>
2806
    <translation>Nastavi tipko</translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>Select a Key for this Action</source>
2810
    <translation>Izberi tipko za to dejanje</translation>
2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
2814
    <translation>Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Current Key</source>
2818
    <translation>Trenutna tipka</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>Warning</source>
2822
    <translation>Opozorilo</translation>
2823
  </message>
2824
</context>
2825
<context>
2826
  <name>LayerPalette</name>
2827
  <message>
2828
    <source>Delete Layer</source>
2829
    <translation>Odstrani sloj</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source>Lower Layer</source>
2833
    <translation>Spusti plast</translation>
2834
  </message>
2835
  <message>
2836
    <source>Layers</source>
2837
    <translation>Sloji</translation>
2838
  </message>
2839
  <message>
2840
    <source>Raise Layer</source>
2841
    <translation>Dvigni plast</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>New Layer</source>
2845
    <translation>Nova plast</translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
2849
    <translation>Ali res želite izbrisati tudi vse predmete tega sloja?</translation>
2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>Add a new Layer</source>
2853
    <translation>Dodaj sloj</translation>
2854
  </message>
2855
</context>
2856
<context>
2857
  <name>LineFormate</name>
2858
  <message>
2859
    <source>OK</source>
2860
    <translation>V redu</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>No</source>
2864
    <translation>Ne</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>New</source>
2868
    <translation>Novo</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>Yes</source>
2872
    <translation>Da</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>Edit</source>
2876
    <translation>Uredi</translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>Open</source>
2880
    <translation>Odpri</translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>Save</source>
2884
    <translation>Shrani</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2888
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>Edit Line Styles</source>
2892
    <translation>Uredi sloge črt</translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
2896
    <translation>Ali zares želite izbrisati ta slog?</translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <source>Append</source>
2900
    <translation>Pripni</translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>Cancel</source>
2904
    <translation>Prekliči</translation>
2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <source>Delete</source>
2908
    <translation>Izbriši</translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2912
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>Duplicate</source>
2916
    <translation>Podvoji</translation>
2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>New Style</source>
2920
    <translation>Nov slog</translation>
2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>Copy of %1</source>
2924
    <translation>Kopija %1</translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>Warning</source>
2928
    <translation>Opozorilo</translation>
2929
  </message>
2930
</context>
2931
<context>
301 Franz 2932
  <name>MSpinBox</name>
2933
  <message>
2934
    <source> pt</source>
2935
    <translation>točk</translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>pt</source>
2939
    <translation>točk</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>mm</source>
2943
    <translation>mm</translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>in</source>
2947
    <translation>in</translation>
2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>p</source>
2951
    <translation>pik</translation>
2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source> mm</source>
2955
    <translation>mm</translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source> in</source>
2959
    <translation>in</translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source> p</source>
2963
    <translation>pik</translation>
2964
  </message>
2965
</context>
2966
<context>
298 Franz 2967
  <name>Mdup</name>
2968
  <message>
2969
    <source>OK</source>
2970
    <translation>V redu</translation>
2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <source>Multiple Duplicate</source>
2974
    <translation>Večkratno podvojevanje</translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
2977
    <source>Cancel</source>
2978
    <translation>Prekliči</translation>
2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>Horizontal Shift:</source>
2982
    <translation>Vodoravni premik</translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>Number of Copies:</source>
2986
    <translation>Število kopij</translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>Vertical Shift:</source>
2990
    <translation>Navpični premik</translation>
2991
  </message>
2992
</context>
2993
<context>
2994
  <name>MenuTest</name>
2995
  <message>
2996
    <source>Script error</source>
2997
    <translation>Napaka skripte</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
3001
    <translation>Če ste pognali uradno skipto, prosimo sporočite napako na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Show Console</source>
3005
    <translation>Prikaži konzolo</translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Hide Console</source>
3009
    <translation>Skrij konzolo</translation>
3010
  </message>
3011
</context>
3012
<context>
3013
  <name>MergeDoc</name>
3014
  <message>
3015
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3016
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Import Page Nr:</source>
3020
    <translation>Vključi stran št.:</translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>CancelMergeDoc::Open</source>
301 Franz 3024
    <translation type="obsolete">Odpri</translation>
298 Franz 3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
3028
    <translation>Dokument vsebuje: %1 stran(i)</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>Import</source>
3032
    <translation>Uvozi</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
3036
    <translation>Dokument vsebuje: 0 strani</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Document to load:</source>
3040
    <translation>Naloži dokument:</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3044
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>Import a Page</source>
3048
    <translation>Uvozi stran</translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>Change...</source>
3052
    <translation>Spremeni...</translation>
3053
  </message>
301 Franz 3054
  <message>
3055
    <source>Cancel</source>
3056
    <translation>Prekliči</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Open</source>
3060
    <translation>Odpri</translation>
3061
  </message>
298 Franz 3062
</context>
3063
<context>
3064
  <name>MovePages</name>
3065
  <message>
3066
    <source>OK</source>
3067
    <translation>V redu</translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>to:</source>
3071
    <translation>Za:</translation>
3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source>Move Page(s):</source>
3075
    <translation>Premakni stran(i)</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>Cancel</source>
3079
    <translation>Prekliči</translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>at End</source>
3083
    <translation>na konec</translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>Move Pages</source>
3087
    <translation>Premakni strani</translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>Copy Page</source>
3091
    <translation>Kopiraj stran</translation>
3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>before Page</source>
3095
    <translation>Pred stranjo</translation>
3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>after Page</source>
3099
    <translation>za stranjo</translation>
3100
  </message>
3101
</context>
3102
<context>
3103
  <name>Mpalette</name>
3104
  <message>
3105
    <source> %</source>
3106
    <translation> %</translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source> p</source>
3110
    <translation> pik</translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>OK</source>
3114
    <translation>V redu</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source> in</source>
3118
    <translation> in</translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source> mm</source>
3122
    <translation> mm</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source> pt</source>
3126
    <translation> točk</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>X1:</source>
3130
    <translation>X1:</translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>X2:</source>
3134
    <translation>X2:</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>Y1:</source>
3138
    <translation>Y1:</translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Y2:</source>
3142
    <translation>Y2:</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Gap:</source>
3146
    <translation>Vrzel:</translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Line</source>
3150
    <translation>Črta</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Name</source>
3154
    <translation>Ime</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>None</source>
3158
    <translation>Brez</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Text</source>
3162
    <translation>Besedilo</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Top:</source>
3166
    <translation>Zgoraj:</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Image</source>
3170
    <translation>Slika</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>Move to back</source>
3174
    <translation>Premakni na dno </translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Round
3178
Corners:</source>
3179
    <translation>Zaobljeni
3180
koti:</translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>Left:</source>
3184
    <translation>Levo:</translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>Level</source>
3188
    <translation>Stopnja</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>Shape</source>
3192
    <translation>Oblika</translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>Size:</source>
301 Franz 3196
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
298 Franz 3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>Width</source>
3200
    <translation>Širina:</translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
3204
    <translation>Obdrži razmerje raztega po X in Y enako</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
3208
    <translation>Izberi spodnji levi kot za izhodišče</translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Path Text Properties</source>
3212
    <translation>Lastnosti besedila po poti</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Tabulators...</source>
3216
    <translation>Tabulatorji...</translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>Change settings for left or end points</source>
3220
    <translation>Spremeni nastavitve levih ali končnih točk</translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>Flip Horizontal</source>
3224
    <translation>Obrni vodoravno </translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3228
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>No Style</source>
3232
    <translation>Brez sloga</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>Flip Vertical</source>
3236
    <translation>Obrni navpično</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>Select top right for basepoint</source>
3240
    <translation>Izberi zgornji desni kot za izhodišče</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Rendering intent for the image</source>
3244
    <translation>Namen upodobitve slike:</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
3248
    <translation>Razdalja med besedilom in dnom okvirja</translation>
3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Reverse Writing</source>
3252
    <translation>Obratno pisanje</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Flat Cap</source>
3256
    <translation>Raven konec</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>X-Scale:</source>
3260
    <translation>X-razteg</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Y-Scale:</source>
3264
    <translation>Y-razteg</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
3268
    <translation>Uredi nastavitve tabulatorja v okvirju z besedilom...</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Distance from Curve:</source>
3272
    <translation>Razdalja do krivulje</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
3276
    <translation>Točka od katere se merijo razdalje ali koti vrtenja</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
3280
    <translation>Navpični zamik slike znotraj okvirja</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Distance between columns</source>
3284
    <translation>Razdalja med stolpci</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Source profile of the image</source>
3288
    <translation>Izvorni profil slike</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>Resize the image vertically</source>
3292
    <translation>Spremeni velikost slike navpično</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>Round Join</source>
3296
    <translation>Zaobljen spoj</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Rendering Intent:</source>
3300
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>Colors</source>
3304
    <translation>Barve</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>Endings:</source>
3308
    <translation>Konci:</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Edges:</source>
3312
    <translation>Robovi:</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>Line at Bottom</source>
3316
    <translation>Črta na dnu</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>Column width</source>
3320
    <translation>Širina stolpcev</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>Language:</source>
3324
    <translation>Jezik: </translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>Height</source>
3328
    <translation>Višina:</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>Name of selected object</source>
3332
    <translation>Ime izbranega predmeta</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>Move to front</source>
3336
    <translation>Premakni na vrh </translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>Edit Shape...</source>
3340
    <translation>Uredi obliko...</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
3344
    <translation>Nasičenost barve črte besedila</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Font Size</source>
3348
    <translation>Velikost pisave</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>End Points</source>
3352
    <translation>Končne točke</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Line Spacing:</source>
3356
    <translation>Razmik vrstic:</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Line Width:</source>
3360
    <translation>Širina črte:</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Right:</source>
3364
    <translation>Desno:</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Shade:</source>
3368
    <translation>Senca:</translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Shape:</source>
3372
    <translation>Oblika:</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Language of object</source>
3376
    <translation>Jezik predmeta</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Style:</source>
3380
    <translation>Slog:</translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>X-Pos:</source>
3384
    <translation>X:</translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Y-Pos:</source>
3388
    <translation>Y:</translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
3392
    <translation>Navpični položaj trenutnega izhodišča</translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3396
Please choose another.</source>
3397
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
3398
Prosim, izberite drugo.</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Width:</source>
3402
    <translation>Širina</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Line Style:</source>
301 Franz 3406
    <translation type="obsolete">Slog črte:</translation>
298 Franz 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>Font of selected text or object</source>
3410
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Columns:</source>
3414
    <translation>Stolpci:</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Resize the image horizontally</source>
3418
    <translation>Spremeni velikost slike vodoravno</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Saturation of color of text fill</source>
3422
    <translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Text flows around frame</source>
3426
    <translation>Besedilo poteka okrog okvirja </translation>
3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>Left Point</source>
3430
    <translation>Leva točka</translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
3434
    <translation>Vodoravni zamik slike znotraj okvirja</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>Distance of text from top of frame</source>
3438
    <translation>Razdalja med besedilom in vrhom okvirja</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Custom Spacing</source>
3442
    <translation>Posebna razdalja</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Properties</source>
3446
    <translation>Lastnosti</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Line at Top</source>
3450
    <translation>Črta na vrhu</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Type of line joins</source>
3454
    <translation>Vrste spojev</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>Thickness of line</source>
3458
    <translation>Debelina črte</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Scale to Frame Size</source>
3462
    <translation>Razpni na velikost okvirja</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Scaling width of characters</source>
3466
    <translation>Velikost črk za razpenjanje</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>Style of current paragraph</source>
3470
    <translation>Slog trenutnega odstavka</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
3474
    <translation>Izberi spodnji desni kot za izhodišče</translation>
3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Square Cap</source>
3478
    <translation>Kvadraten konec</translation>
3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
3482
    <translation>Vrtenje predmeta okrog trenutnega izhodišča</translation>
3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Line at the Right </source>
3486
    <translation>Črta na desni</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>Line at the Left</source>
3490
    <translation>Črta na levi</translation>
3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>Type of line end</source>
3494
    <translation>Vrste zaključkov</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>Show Curve</source>
3498
    <translation>Prikaži krivuljo</translation>
3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>Bottom:</source>
3502
    <translation>Spodaj:</translation>
3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Manual Kerning</source>
3506
    <translation>Ročno zgoščevanje</translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Lock or unlock the object</source>
3510
    <translation>Zakleni ali odkleni predmet </translation>
3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>Perceptual</source>
3514
    <translation>Samo za predogled</translation>
3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
3518
    <translation>Zamenja med presledkom in širino stolpca</translation>
3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>Color of text stroke</source>
3522
    <translation>Barva črte besedila</translation>
3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>Relative Colorimetric</source>
3526
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>Rotation:</source>
3530
    <translation>Sukanje:</translation>
3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
3534
    <translation>Nakaže raven na kateri je predmet, 0 pomeni da je predmet na dnu</translation>
3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>X, Y, Z</source>
3538
    <translation>X, Y, Z</translation>
3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>X-Pos.:</source>
3542
    <translation>X:</translation>
3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
3546
    <translation>Naj slika ustreza velikosti okvirja</translation>
3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
3550
    <translation>Zakleni ali odkleni velikost predmeta</translation>
3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
3554
    <translation>Naj besedilo iz nižjih okvirjev obliva obliko predmeta</translation>
3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Select top left for basepoint</source>
3558
    <translation>Izberi zgornji levi kot za izhodišče</translation>
3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
3562
    <translation>Uporbi raje razmerja slike, kot pa razmerja okvirja</translation>
3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Move one level up</source>
3566
    <translation>Premakni raven navzgor </translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>Bevel Join</source>
3570
    <translation>Nagnjen spoj</translation>
3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>Line style of current object</source>
3574
    <translation>Slog črte trenutnega predmeta</translation>
3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>Move one level down</source>
3578
    <translation>Premakni raven navzdol </translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>Y-Pos.:</source>
3582
    <translation>Y:</translation>
3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Miter Join</source>
3586
    <translation>Spoj pod kotom</translation>
3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Round Cap</source>
3590
    <translation>Zaobljen konec</translation>
3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Geometry</source>
3594
    <translation>Geometrija</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Distance of text from left of frame</source>
3598
    <translation>Razdalja med besedilom in levim robom okvirja</translation>
3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Basepoint:</source>
3602
    <translation>Izhodišče</translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Saturation</source>
3606
    <translation>Nasičenost</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
3610
    <translation>Vključi ali izključi možnost tiskanja predmeta</translation>
3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Kerning:</source>
3614
    <translation>Spodsekavanje:</translation>
3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Color of text fill</source>
3618
    <translation>Barva polnila besedila</translation>
3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Edit shape of the frame...</source>
3622
    <translation>Uredi obliko okvirja...</translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>Keep the aspect ratio</source>
3626
    <translation>Ohrani razmerja </translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Proportional</source>
3630
    <translation>Sorazmerno</translation>
3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Use Bounding Box</source>
3634
    <translation>Naredi obrobo</translation>
3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Free Scaling</source>
3638
    <translation>Prosto raztegovanje</translation>
3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>Warning</source>
3642
    <translation>Opozorilo</translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>Distance of text from right of frame</source>
3646
    <translation>Razdalja med besedilom in desnim robom okvirja</translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>Input Profile:</source>
3650
    <translation>Profil vnosa:</translation>
3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Pattern of line</source>
3654
    <translation>Vzorec črte</translation>
3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>Select center for basepoint</source>
3658
    <translation>Izberi središče za izhodišče</translation>
3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>Cell Lines</source>
3662
    <translation>Črte celic</translation>
3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
3666
    <translation>Vodoravni položaj trenutnega izhodišča</translation>
3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
3670
    <translation>Dovoli, da je slika lahko druge velikosti kot okvir</translation>
3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>Set radius of corner rounding</source>
3674
    <translation>Nastavi zaobljenost roba</translation>
3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>Height:</source>
3678
    <translation>Višina</translation>
3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>Use the frame shape instead of the object one</source>
3682
    <translation>Upoštevaj obliko okvirja namesto oblike predmeta</translation>
3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>Choose the shape of frame...</source>
3686
    <translation>Izberi obliko okvirja...</translation>
3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>Distance of Text</source>
3690
    <translation>Razdalja besedila</translation>
3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>Number of columns in text frame</source>
3694
    <translation>Število stolpcev v okvirju besedila</translation>
3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>Line Spacing</source>
3698
    <translation>Razmik vrstic</translation>
3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>Start Offset:</source>
3702
    <translation>Začetni zamik:</translation>
3703
  </message>
301 Franz 3704
  <message>
3705
    <source>Font Size:</source>
3706
    <translation>Velikost pisave:</translation>
3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>Type of Line:</source>
3710
    <translation>Vrsta črte:</translation>
3711
  </message>
298 Franz 3712
</context>
3713
<context>
3714
  <name>MultiLine</name>
3715
  <message>
3716
    <source> %</source>
3717
    <translation> %</translation>
3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>OK</source>
3721
    <translation>V redu</translation>
3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source> pt</source>
3725
    <translation> točk</translation>
3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>Flat Cap</source>
3729
    <translation>Raven konec</translation>
3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
3733
    <translation>Črta pika pika črta</translation>
3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>Round Join</source>
3737
    <translation>Zaobljen spoj</translation>
3738
  </message>
3739
  <message>
3740
    <source>Line Width:</source>
3741
    <translation>Širina črte:</translation>
3742
  </message>
3743
  <message>
3744
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3745
Please choose another.</source>
3746
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
3747
Prosim izberite drugo.</translation>
3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>Edit Style</source>
3751
    <translation>Uredi slog</translation>
3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>Square Cap</source>
3755
    <translation>Kvadratast konec</translation>
3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>Dashed Line</source>
3759
    <translation>Črtkana črta</translation>
3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>Dotted Line</source>
3763
    <translation>Pikčasta črta</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>Bevel Join</source>
3767
    <translation>Nagnjen spoj</translation>
3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>Miter Join</source>
3771
    <translation>Spoj pod kotom</translation>
3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>Round Cap</source>
3775
    <translation>Zaobljen konec</translation>
3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>Dash Dot Line</source>
3779
    <translation>Črta pia črta</translation>
3780
  </message>
3781
  <message>
3782
    <source>Warning</source>
3783
    <translation>Opozorilo</translation>
3784
  </message>
3785
  <message>
3786
    <source>Solid Line</source>
3787
    <translation>Polna črta</translation>
3788
  </message>
3789
  <message>
3790
    <source>CancelMultiLine:: pt </source>
301 Franz 3791
    <translation type="obsolete"> točk </translation>
298 Franz 3792
  </message>
301 Franz 3793
  <message>
3794
    <source>Cancel</source>
3795
    <translation>Prekliči</translation>
3796
  </message>
3797
  <message>
3798
    <source> pt </source>
3799
    <translation>točk</translation>
3800
  </message>
298 Franz 3801
</context>
3802
<context>
3803
  <name>MusterSeiten</name>
3804
  <message>
3805
    <source>No</source>
3806
    <translation>Ne</translation>
3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>New</source>
3810
    <translation>Novo</translation>
3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>Yes</source>
3814
    <translation>Da</translation>
3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>Close</source>
3818
    <translation>Zapri</translation>
3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>Name:</source>
3822
    <translation>Ime:</translation>
3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Copy #%1 of </source>
3826
    <translation>Kopija #%1 </translation>
3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>Append</source>
3830
    <translation>Dodaj</translation>
3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>Delete</source>
3834
    <translation>Izbriši</translation>
3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Normal</source>
3838
    <translation>Običajno</translation>
3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>Duplicate</source>
3842
    <translation>Podvoji</translation>
3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
3846
    <translation>Ali zares želite izbrisati to predlogo?</translation>
3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Copy of %1</source>
3850
    <translation>Kopija %1</translation>
3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source>Warning</source>
3854
    <translation>Opozorilo</translation>
3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>New Template</source>
3858
    <translation>Nova predloga</translation>
3859
  </message>
3860
  <message>
3861
    <source>Edit Templates</source>
3862
    <translation>Uredi predloge</translation>
3863
  </message>
3864
</context>
3865
<context>
3866
  <name>NewDoc</name>
3867
  <message>
3868
    <source> p</source>
3869
    <translation> pik</translation>
3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>OK</source>
3873
    <translation>V redu</translation>
3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source> in</source>
301 Franz 3877
    <translation>palcev</translation>
298 Franz 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source> mm</source>
3881
    <translation> mm</translation>
3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source> pt</source>
301 Franz 3885
    <translation>točk</translation>
298 Franz 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>Gap:</source>
3889
    <translation>Preskok:</translation>
3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>Top:</source>
3893
    <translation>Zgoraj:</translation>
3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>Left:</source>
3897
    <translation>Levo:</translation>
3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>Points (pts)</source>
3901
    <translation>Točk (pts)</translation>
3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>Inside:</source>
3905
    <translation>Znotraj:</translation>
3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>Size:</source>
3909
    <translation>Velikost:</translation>
3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
3913
    <translation>Velikost strani v dokumentu; lahko standardna ali posebna</translation>
3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>New Document</source>
3917
    <translation>Nov dokument</translation>
3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
3921
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
3922
    <translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
3923
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
3924
  </message>
3925
  <message>
3926
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
3927
    <translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
3928
  </message>
3929
  <message>
3930
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
3931
    <translation>Dolžina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali posebno velikost</translation>
3932
  </message>
3933
  <message>
3934
    <source>First Page Number:</source>
3935
    <translation>Številka prve strani:</translation>
3936
  </message>
3937
  <message>
3938
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
3939
    <translation>Usmerjenost strani dokumenta</translation>
3940
  </message>
3941
  <message>
3942
    <source>Cancel</source>
3943
    <translation>Prekliči</translation>
3944
  </message>
3945
  <message>
3946
    <source>Custom</source>
3947
    <translation>Prikrojeno</translation>
3948
  </message>
3949
  <message>
3950
    <source>Landscape</source>
3951
    <translation>Ležeče</translation>
3952
  </message>
3953
  <message>
3954
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
3955
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
3956
    <translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
3957
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>Right:</source>
3961
    <translation>Desno:</translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Width:</source>
3965
    <translation>Širina:</translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Columns:</source>
3969
    <translation>Stolpci:</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Options</source>
3973
    <translation>Možnosti</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>Portrait</source>
301 Franz 3977
    <translation>Pokončno</translation>
298 Franz 3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Distance between automatically created columns</source>
3981
    <translation>Razdalja med samodejno ustvarjenimi stolpci</translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>Margin Guides</source>
3985
    <translation>Vodila robov</translation>
3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
3989
    <translation>Naj bo prva stran leva</translation>
3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>Bottom:</source>
3993
    <translation>Spodaj:</translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>Picas (p)</source>
3997
    <translation>Pik</translation>
3998
  </message>
3999
  <message>
4000
    <source>Left Page first</source>
4001
    <translation>Najprej leva stran</translation>
4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
4005
    <translation>Širina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali posebno velikost</translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>Automatic Text Frames</source>
4009
    <translation>Samodejni okvirji za besedilo</translation>
4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
4013
    <translation>Ob dodajanju strani samodejno ustvari okvirje za besedila.</translation>
4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>Inches (in)</source>
4017
    <translation>Palcev (in)</translation>
4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>Enable single or spread based layout</source>
4021
    <translation>Omogoči enojno ali mnogotero postavitev</translation>
4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>Outside:</source>
4025
    <translation>Zunaj:</translation>
4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>Default Unit:</source>
4029
    <translation>Privzeta merska enota</translation>
4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
4033
    <translation>Število stolpcev v samodejno ustvarjenih okvirjih za besedilo</translation>
4034
  </message>
4035
  <message>
4036
    <source>Page Size</source>
4037
    <translation>Velikost strani</translation>
4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>Facing Pages</source>
4041
    <translation>Nasproti ležeče strani</translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>First page number of the document</source>
4045
    <translation>Številka prve strani:</translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
4049
    <translation>Privzeta enota mer pri urejanju dokumenta</translation>
4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>Column Guides</source>
4053
    <translation>Vodila stolpcev</translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>Height:</source>
4057
    <translation>Višina:</translation>
4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>Millimetres (mm)</source>
4061
    <translation>Milimetrov (mm)</translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
4065
    <translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>Orientation:</source>
4069
    <translation>Usmerjenost:</translation>
4070
  </message>
301 Franz 4071
  <message>
4072
    <source>Legal</source>
4073
    <translation>Pravna</translation>
4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Letter</source>
4077
    <translation>Pismo</translation>
4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>Tabloid</source>
4081
    <translation>Tabloidna</translation>
4082
  </message>
298 Franz 4083
</context>
4084
<context>
4085
  <name>NewTm</name>
4086
  <message>
4087
    <source>OK</source>
4088
    <translation>V redu</translation>
4089
  </message>
4090
  <message>
4091
    <source>Cancel</source>
4092
    <translation>Prekliči</translation>
4093
  </message>
4094
  <message>
4095
    <source>Left Page</source>
4096
    <translation>Leva stran</translation>
4097
  </message>
4098
  <message>
4099
    <source>Right Page</source>
4100
    <translation>Desna stran</translation>
4101
  </message>
4102
</context>
4103
<context>
4104
  <name>NodePalette</name>
4105
  <message>
4106
    <source>Shears the Path horizontal to the left</source>
4107
    <translation>Razreži pot vodoravno proti levi</translation>
4108
  </message>
4109
  <message>
4110
    <source>Shears the Path vertical up</source>
4111
    <translation>Razreži pot navpično navzgor</translation>
4112
  </message>
4113
  <message>
4114
    <source>Nodes</source>
4115
    <translation>Vozlišča</translation>
4116
  </message>
4117
  <message>
4118
    <source>Shears the Path horizontal to the right</source>
4119
    <translation>Razreži pot vodoravno proti desni</translation>
4120
  </message>
4121
  <message>
4122
    <source>Closes this Bezier Curve</source>
4123
    <translation>Zapre to Bezier krivuljo</translation>
4124
  </message>
4125
  <message>
4126
    <source>Mirrors the Path Horizontally</source>
4127
    <translation>Vodoravno prezrcali pot</translation>
4128
  </message>
4129
  <message>
4130
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
4131
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
4132
    <translation>Če označeno, uporabljaj koordinate glede na stran,
4133
sicer glede na predmet.</translation>
4134
  </message>
4135
  <message>
4136
    <source>Reset this Control Point</source>
4137
    <translation>Ponastavi to kontrolno točko</translation>
4138
  </message>
4139
  <message>
4140
    <source>Mirrors the Path Vertically</source>
4141
    <translation>Navpično prezrcali pot</translation>
4142
  </message>
4143
  <message>
4144
    <source>Rotates the Path counter-clockwise</source>
4145
    <translation>Zavrti pot v nasprotni smeri ure</translation>
4146
  </message>
4147
  <message>
4148
    <source>Delete Nodes</source>
4149
    <translation>Zbriši vozlišča</translation>
4150
  </message>
4151
  <message>
4152
    <source>Absolute Coordinates</source>
4153
    <translation>Absolutne koordinate</translation>
4154
  </message>
4155
  <message>
4156
    <source>X-Pos:</source>
4157
    <translation>X:</translation>
4158
  </message>
4159
  <message>
4160
    <source>Y-Pos:</source>
4161
    <translation>Y:</translation>
4162
  </message>
4163
  <message>
4164
    <source>Add Nodes</source>
4165
    <translation>Dodaj vozlišča</translation>
4166
  </message>
4167
  <message>
4168
    <source>Move Control Points independently</source>
4169
    <translation>Premikaj kontrolne točke neodvisno</translation>
4170
  </message>
4171
  <message>
4172
    <source>Shears the Path vertical down</source>
4173
    <translation>Razreži pot navpično navzdol</translation>
4174
  </message>
4175
  <message>
4176
    <source>Move Nodes</source>
4177
    <translation>Premakni vozlišča</translation>
4178
  </message>
4179
  <message>
4180
    <source>Move Control Points</source>
4181
    <translation>Premakni kontrolne točke</translation>
4182
  </message>
4183
  <message>
4184
    <source>Enlarges the Size of the Path by 10%</source>
4185
    <translation>Povečaj pot za 10%</translation>
4186
  </message>
4187
  <message>
4188
    <source>Reduce the Size of the Path by 10%</source>
4189
    <translation>Zmanjšaj pot za 10%</translation>
4190
  </message>
4191
  <message>
4192
    <source>End Editing</source>
4193
    <translation>Končaj urejanje</translation>
4194
  </message>
4195
  <message>
4196
    <source>Rotates the Path clockwise</source>
4197
    <translation>Zavrti pot v smeri ure</translation>
4198
  </message>
4199
  <message>
4200
    <source>Opens a Polygon or cuts a Bezier Curve</source>
4201
    <translation>Odpre poligon ali odreže bezier krivuljo</translation>
4202
  </message>
4203
  <message>
4204
    <source>Move Control Points symmetrical</source>
4205
    <translation>Premikaj kontrolne točke simetrično</translation>
4206
  </message>
4207
  <message>
4208
    <source>Reset Control Points</source>
4209
    <translation>Ponastavi kontrolne točke</translation>
4210
  </message>
4211
</context>
4212
<context>
4213
  <name>PConsole</name>
4214
  <message>
4215
    <source>Script Console</source>
4216
    <translation>Konzola skripte</translation>
4217
  </message>
4218
</context>
4219
<context>
4220
  <name>PDF_Opts</name>
4221
  <message>
4222
    <source> p</source>
4223
    <translation> pik</translation>
4224
  </message>
4225
  <message>
4226
    <source>&lt;&lt;</source>
4227
    <translation>&lt;&lt;</translation>
4228
  </message>
4229
  <message>
4230
    <source>&gt;&gt;</source>
4231
    <translation>&gt;&gt;</translation>
4232
  </message>
4233
  <message>
4234
    <source>OK</source>
301 Franz 4235
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 4236
  </message>
4237
  <message>
4238
    <source> in</source>
4239
    <translation> in</translation>
4240
  </message>
4241
  <message>
4242
    <source> mm</source>
4243
    <translation> mm</translation>
4244
  </message>
4245
  <message>
4246
    <source> pt</source>
4247
    <translation> točk</translation>
4248
  </message>
4249
  <message>
4250
    <source>Box</source>
4251
    <translation>Okvir</translation>
4252
  </message>
4253
  <message>
4254
    <source>Low</source>
4255
    <translation>Nizka</translation>
4256
  </message>
4257
  <message>
4258
    <source>Zip</source>
4259
    <translation>Zip</translation>
4260
  </message>
4261
  <message>
4262
    <source>to:</source>
4263
    <translation>Do:</translation>
4264
  </message>
4265
  <message>
4266
    <source> dpi</source>
4267
    <translation> dpi</translation>
4268
  </message>
4269
  <message>
4270
    <source> sec</source>
4271
    <translation> sec</translation>
4272
  </message>
4273
  <message>
4274
    <source>High</source>
4275
    <translation>Visoka</translation>
4276
  </message>
4277
  <message>
4278
    <source>JPEG</source>
4279
    <translation>JPEG</translation>
4280
  </message>
4281
  <message>
4282
    <source>None</source>
4283
    <translation>Brez</translation>
4284
  </message>
4285
  <message>
4286
    <source>Page</source>
4287
    <translation>Stran</translation>
4288
  </message>
4289
  <message>
4290
    <source>Save</source>
4291
    <translation>Shrani</translation>
4292
  </message>
4293
  <message>
4294
    <source>Wipe</source>
4295
    <translation>Učinek zavzema</translation>
4296
  </message>
4297
  <message>
4298
    <source>Images:</source>
4299
    <translation>Slike:</translation>
4300
  </message>
4301
  <message>
4302
    <source>Color</source>
301 Franz 4303
    <translation type="obsolete">Barva </translation>
298 Franz 4304
  </message>
4305
  <message>
4306
    <source>Binding:</source>
4307
    <translation>Povezave:</translation>
4308
  </message>
4309
  <message>
4310
    <source>Fonts</source>
301 Franz 4311
    <translation type="obsolete">Pisave </translation>
298 Franz 4312
  </message>
4313
  <message>
4314
    <source>From:</source>
4315
    <translation>Od:</translation>
4316
  </message>
4317
  <message>
4318
    <source>Split</source>
4319
    <translation>Razdeli</translation>
4320
  </message>
4321
  <message>
4322
    <source>User:</source>
4323
    <translation>Uporabnik:</translation>
4324
  </message>
4325
  <message>
4326
    <source>Dissolve</source>
4327
    <translation>Razpusti</translation>
4328
  </message>
4329
  <message>
4330
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
4331
    <translation>Začetek učinkov škatlja in razcep.</translation>
4332
  </message>
4333
  <message>
4334
    <source>Use ICC-Profile</source>
4335
    <translation>Uporabi ICC profile</translation>
4336
  </message>
4337
  <message>
4338
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
4339
    <translation>Izvozni profil za tiskanje. Če je mogoče izberite profil v povezavi z vašim tiskalnikom.</translation>
4340
  </message>
4341
  <message>
4342
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
4343
    <translation>Ustvari PDF prispevke, kar je koristno pri pregledovanju povezanih člankov v PDFju.</translation>
4344
  </message>
4345
  <message>
4346
    <source>Color profile for solid colors</source>
4347
    <translation>Polno barvanje</translation>
4348
  </message>
4349
  <message>
4350
    <source>Horizontal</source>
4351
    <translation>Vodoravno</translation>
4352
  </message>
4353
  <message>
4354
    <source>Absolute Colorimetric</source>
4355
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
4356
  </message>
4357
  <message>
4358
    <source>Moving Lines:</source>
4359
    <translation>Gibljive črte</translation>
4360
  </message>
4361
  <message>
4362
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
4363
    <translation>Vključi barvne profile za čiste barve</translation>
4364
  </message>
4365
  <message>
4366
    <source>Use Encryption</source>
4367
    <translation>Uporabi enkripcijo</translation>
4368
  </message>
4369
  <message>
4370
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
4371
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
4372
    <translation>Izvozna resolucija za besedilo in vektorsko grafiko.
4373
To ne vpliva na resolucijo slik.</translation>
4374
  </message>
4375
  <message>
4376
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
4377
    <translation>Velikost odmika od fizičnega levega robu strani</translation>
4378
  </message>
4379
  <message>
4380
    <source>Allow printing of the PDF</source>
301 Franz 4381
    <translation type="obsolete">Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
298 Franz 4382
  </message>
4383
  <message>
4384
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
4385
    <translation>Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
4386
  </message>
4387
  <message>
4388
    <source>Downsample Images to:</source>
4389
    <translation>Pomanjšaj slike na:</translation>
4390
  </message>
4391
  <message>
4392
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
4393
security features in your exported PDF</source>
4394
    <translation>Izberite glavno geslo, ki bo o(ne)mogočilo vse varnostne možnosti v izvoženem PDFju</translation>
4395
  </message>
4396
  <message>
4397
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
4398
    <translation>Pokaži predoglede strani</translation>
4399
  </message>
4400
  <message>
4401
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
4402
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
4403
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
4404
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
4405
    <translation>Omogoči varnostne zmožnosti v izvoznem PDFju.
4406
Če izberete Acrobat 4, bo PDF zaščiten s 40 bitno enkripcijo.
4407
Če izberete Acrobat 5, bo PDF zaščiten s 128 bitno enkripcijo.
4408
Pozor: PDF enkripcija ni tako zanesljiva kot GPG ali PGP in ima nekatere omejitve.</translation>
4409
  </message>
4410
  <message>
4411
    <source>Export Range</source>
4412
    <translation>Obseg izvoza</translation>
4413
  </message>
4414
  <message>
4415
    <source>&amp;Color</source>
4416
    <translation>Barva</translation>
4417
  </message>
4418
  <message>
4419
    <source>File Options</source>
4420
    <translation>Možnosti datoteke</translation>
4421
  </message>
4422
  <message>
4423
    <source>&amp;Fonts</source>
4424
    <translation>Pisave</translation>
4425
  </message>
4426
  <message>
4427
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
4428
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
4429
    <translation>Vključi povezave iz dokumenta.
4430
To je uporabno za pregledovanje dolgih PDFjev.</translation>
4431
  </message>
4432
  <message>
4433
    <source>Right Margin</source>
4434
    <translation>Desni rob</translation>
4435
  </message>
4436
  <message>
4437
    <source>Version of compression for images.
4438
Automatic allows Scribus to choose the best method.
4439
ZIP is good for images with solid colors.
4440
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
4441
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
4442
    <translation>Vrsta stiskanja slik.
4443
Samodejno dovoli Scribusu, da sam izbere najboljši način.
4444
ZIP je uporabna za slike z barvnimi ploskvami.
4445
JPEG je boljši pri ustvarjanju majhnih PDFjev z mnogo slikami.
4446
Če ne potrebujete posebnih nastavitev stiskanja, raje pustite samodejno.</translation>
4447
  </message>
4448
  <message>
4449
    <source>Effect Type:</source>
4450
    <translation>Vrsta učinka</translation>
4451
  </message>
4452
  <message>
4453
    <source>Fonts to embed:</source>
4454
    <translation>Vključi pisave:</translation>
4455
  </message>
4456
  <message>
4457
    <source>Create PDF-File</source>
4458
    <translation>Naredi PDF datoteko</translation>
4459
  </message>
4460
  <message>
4461
    <source>Effect Duration:</source>
4462
    <translation>Trajanje učinka</translation>
4463
  </message>
4464
  <message>
4465
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
4466
    <translation>Velikost odmika od fizičnega desnega robu strani</translation>
4467
  </message>
4468
  <message>
4469
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
4470
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
4471
    <translation>Pretvori slike na izbrano DPI resolucijo.
4472
Če tega ne izberete, bodo slike risane pri izvirni resoluciji.</translation>
4473
  </message>
4474
  <message>
4475
    <source>Maximum</source>
4476
    <translation>Največja</translation>
4477
  </message>
4478
  <message>
4479
    <source>Resolution:</source>
4480
    <translation>Ločljivost:</translation>
4481
  </message>
4482
  <message>
4483
    <source>Method:</source>
4484
    <translation>Način:</translation>
4485
  </message>
4486
  <message>
4487
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
4488
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
4489
    <translation>Ključna beseda za PDF/X-3, sicer izvoz ne uspe pravilno.
4490
Predlagamo, da uporabite naslov dokumenta.</translation>
4491
  </message>
4492
  <message>
4493
    <source>Left to Right</source>
4494
    <translation>Z leve proti desni</translation>
4495
  </message>
4496
  <message>
4497
    <source>Right to Left</source>
4498
    <translation>Z desne proti levi</translation>
4499
  </message>
4500
  <message>
4501
    <source>Minimum</source>
4502
    <translation>Najmanjša</translation>
4503
  </message>
4504
  <message>
4505
    <source>Output Profile:</source>
4506
    <translation>Profil izvoza</translation>
4507
  </message>
4508
  <message>
4509
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
4510
    <translation>Raven stiskanja: najmanj (25%), malo (50%), srednje (75%), močno (85%), najmočneje (95%)</translation>
4511
  </message>
4512
  <message>
4513
    <source>Solid Colors:</source>
4514
    <translation>Polne barve</translation>
4515
  </message>
4516
  <message>
4517
    <source>Generate Thumbnails</source>
4518
    <translation>Pripravi sličice</translation>
4519
  </message>
4520
  <message>
4521
    <source>PDF-Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
4522
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
4523
  </message>
4524
  <message>
4525
    <source>Rendering-Intent:</source>
4526
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
4527
  </message>
4528
  <message>
4529
    <source>&amp;PDF/X-3</source>
4530
    <translation>&amp;PDF/X-3</translation>
4531
  </message>
4532
  <message>
4533
    <source>PDF/X-3</source>
301 Franz 4534
    <translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
298 Franz 4535
  </message>
4536
  <message>
4537
    <source>Blinds</source>
4538
    <translation>Zavese</translation>
4539
  </message>
4540
  <message>
4541
    <source>Cancel</source>
4542
    <translation>Prekliči</translation>
4543
  </message>
4544
  <message>
4545
    <source>No Effect</source>
4546
    <translation>Brez učinkov</translation>
4547
  </message>
4548
  <message>
4549
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
4550
    <translation>Ne uporabi priloženih ICC profilov</translation>
4551
  </message>
4552
  <message>
4553
    <source>Extras</source>
301 Franz 4554
    <translation type="obsolete">Dodatki </translation>
298 Franz 4555
  </message>
4556
  <message>
4557
    <source>Available Fonts:</source>
4558
    <translation>Dostopne pisave:</translation>
4559
  </message>
4560
  <message>
4561
    <source>Medium</source>
4562
    <translation>Srednja</translation>
4563
  </message>
4564
  <message>
4565
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
4566
    <translation>Smer učinkov bleščice in metla.</translation>
4567
  </message>
4568
  <message>
4569
    <source>Left Margin</source>
4570
    <translation>Levi rob</translation>
4571
  </message>
4572
  <message>
4573
    <source>Owner:</source>
4574
    <translation>Lastnik:</translation>
4575
  </message>
4576
  <message>
4577
    <source>Compress Text and Vector Graphics</source>
4578
    <translation>Stisni besedilo in vektorje</translation>
4579
  </message>
4580
  <message>
4581
    <source>Screen / Web</source>
4582
    <translation>Zaslon / Splet</translation>
4583
  </message>
4584
  <message>
4585
    <source>from the:</source>
301 Franz 4586
    <translation type="obsolete">iz: </translation>
298 Franz 4587
  </message>
4588
  <message>
4589
    <source>Copying Text and Graphics is allowed</source>
301 Franz 4590
    <translation type="obsolete">Kopiranje besedila in slik je dovoljeno</translation>
298 Franz 4591
  </message>
4592
  <message>
4593
    <source>Outside</source>
4594
    <translation>Zunaj</translation>
4595
  </message>
4596
  <message>
4597
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
4598
    <translation>Izvozi obseg strani v PDF</translation>
4599
  </message>
4600
  <message>
4601
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
4602
    <translation>Od zgoraj levo do spodaj desno</translation>
4603
  </message>
4604
  <message>
4605
    <source>Embed a color profile for images</source>
4606
    <translation>Vključi barne profile za slike</translation>
4607
  </message>
4608
  <message>
4609
    <source>Color model for the output of your PDF.
4610
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
4611
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
4612
    <translation>Barvni model za izvoz vašega PDFja.
4613
Izberite Zaslon/splet za PDFje ki bodo brani na ekranu ali tiskani na običajnih tiskalnikih.
4614
Izberite Tiskalnik, za tiskanje s CMYK tiskalniki.</translation>
4615
  </message>
4616
  <message>
4617
    <source>Embed all Fonts</source>
4618
    <translation>Vključi vse pisave</translation>
4619
  </message>
4620
  <message>
4621
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
4622
    <translation>Omogoči učinke za predstavitve, kadar uporabljate Acrobat Reader v celozaslonskem načinu.</translation>
4623
  </message>
4624
  <message>
4625
    <source>Allow Changing the Document</source>
4626
    <translation>Dovoli spreminjanje dokumenta</translation>
4627
  </message>
4628
  <message>
4629
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
4630
    <translation>Velikost odmika od fizičnega vrha strani</translation>
4631
  </message>
4632
  <message>
4633
    <source>Color profile for images</source>
4634
    <translation>Vse strani</translation>
4635
  </message>
4636
  <message>
4637
    <source>Printer</source>
4638
    <translation>Tiskalnik</translation>
4639
  </message>
4640
  <message>
4641
    <source>E&amp;xtras</source>
4642
    <translation>Dodatki</translation>
4643
  </message>
4644
  <message>
4645
    <source>Change...</source>
4646
    <translation>Spremeni...</translation>
4647
  </message>
4648
  <message>
4649
    <source>Compression</source>
301 Franz 4650
    <translation type="obsolete">Stiskanje</translation>
298 Franz 4651
  </message>
4652
  <message>
4653
    <source>Apply Effect on all Pages</source>
4654
    <translation>Dodaj učinek na vse strani</translation>
4655
  </message>
4656
  <message>
4657
    <source>Embedding</source>
4658
    <translation>Vključujem</translation>
4659
  </message>
4660
  <message>
4661
    <source>Allow modifying of the PDF</source>
301 Franz 4662
    <translation type="obsolete">Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
298 Franz 4663
  </message>
4664
  <message>
4665
    <source>Trim Box</source>
4666
    <translation>Nastavljač</translation>
4667
  </message>
4668
  <message>
4669
    <source>Profile:</source>
4670
    <translation>Profil:</translation>
4671
  </message>
4672
  <message>
4673
    <source>Compression of text and graphics.
4674
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
4675
    <translation>Stiskanje besedila in slik.
4676
Če nimate dobrega razloga, raje pustite to vključeno, ker zmanjša velikost PDFja.</translation>
4677
  </message>
4678
  <message>
4679
    <source>Save as</source>
4680
    <translation>Shrani kot</translation>
4681
  </message>
4682
  <message>
4683
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
4684
    <translation>Smer gibajočih črt pri učinkih razcep in zavesa.</translation>
4685
  </message>
4686
  <message>
4687
    <source>Perceptual</source>
4688
    <translation>Samo za predogled</translation>
4689
  </message>
4690
  <message>
4691
    <source>First page to export when exporting a range</source>
4692
    <translation>Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
4693
  </message>
4694
  <message>
4695
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
4696
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
4697
  </message>
4698
  <message>
4699
    <source>Export all pages to PDF</source>
4700
    <translation>Izvozi vse strani v PDF</translation>
4701
  </message>
4702
  <message>
4703
    <source>Relative Colorimetric</source>
4704
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
4705
  </message>
4706
  <message>
4707
    <source>Output to File:</source>
4708
    <translation>Izvozi v datoteko:</translation>
4709
  </message>
4710
  <message>
4711
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
4712
    <translation>Čas kazanja strani, preden se prezentacija prične na izbrani strani</translation>
4713
  </message>
4714
  <message>
4715
    <source>Display Duration:</source>
4716
    <translation>Trajanje prikaza:</translation>
4717
  </message>
4718
  <message>
4719
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
4720
    <translation>Dodaj učinek na vse strani</translation>
4721
  </message>
4722
  <message>
4723
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
4724
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
4725
    <translation>Pripravi pomanjšane sličice vsake strani v PDFju.
4726
Nekateri pregledovalniki jih lahko uporabijo za pregledovanje.</translation>
4727
  </message>
4728
  <message>
4729
    <source>Passwords</source>
4730
    <translation>Gesla</translation>
4731
  </message>
4732
  <message>
4733
    <source>Show Page Previews</source>
4734
    <translation>Pokaži predoglede strani</translation>
4735
  </message>
4736
  <message>
4737
    <source>Automatic</source>
4738
    <translation>Samodejno:</translation>
4739
  </message>
4740
  <message>
4741
    <source>Quality:</source>
4742
    <translation>Kakovost:</translation>
4743
  </message>
4744
  <message>
4745
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
4746
    <translation>Namen upodobitve PDF/X-3</translation>
4747
  </message>
4748
  <message>
4749
    <source>&amp;Security</source>
4750
    <translation>Varno&amp;st</translation>
4751
  </message>
4752
  <message>
4753
    <source>Direction:</source>
4754
    <translation>Smer:</translation>
4755
  </message>
4756
  <message>
4757
    <source>Effects</source>
4758
    <translation>Učinki</translation>
4759
  </message>
4760
  <message>
4761
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
4762
    <translation>Velikost odmika od fizičnega dna strani</translation>
4763
  </message>
4764
  <message>
4765
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
4766
    <translation>DPI (Dots Per Inch) pri izvozu slik.</translation>
4767
  </message>
4768
  <message>
4769
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF</source>
301 Franz 4770
    <translation type="obsolete">Dodajanje opomb in polj je dovoljeno</translation>
298