Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 364 | Rev 377 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
298 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>Build-ID:</source>
6
    <translation>Id izgradnje:</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>About</source>
341 Franz 10
    <translation type="obsolete">O programu</translation>
298 Franz 11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Close</source>
341 Franz 14
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 15
  </message>
16
  <message>
17
    <source>Finnish:</source>
18
    <translation>Finščina</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>Brazilian:</source>
22
    <translation>Brazilščina</translation>
23
  </message>
24
  <message>
25
    <source>Scribus Version %1
26
%2 %3</source>
27
    <translation>Različica Scribusa %1
28
 %2 %3</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Mailing list</source>
32
    <translation>E-poštni spisek</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>%1. %2 %3 </source>
36
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Homepage and online reference</source>
40
    <translation>Domača stran in povezave na spletu</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Galician:</source>
44
    <translation>Galščina</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>Programming:</source>
48
    <translation>Razvoj:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>Czech:</source>
52
    <translation>Češčina</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>English:</source>
56
    <translation>Angleščina</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Online</source>
341 Franz 60
    <translation type="obsolete">Na spletu</translation>
298 Franz 61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Welsh:</source>
375 Franz 64
    <translation>Valižanščina:</translation>
298 Franz 65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Contributions from:</source>
68
    <translation>Pomagali so:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Translations</source>
341 Franz 72
    <translation type="obsolete">Prevodi</translation>
298 Franz 73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Polish:</source>
375 Franz 76
    <translation>Poljščina:</translation>
298 Franz 77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Ukrainian:</source>
80
    <translation>Ukrajinščina</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Basque:</source>
84
    <translation>Baskovščina:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Authors</source>
341 Franz 88
    <translation type="obsolete">Avtorji</translation>
298 Franz 89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Spanish and Catalan:</source>
92
    <translation>Španščina in Katalonščina</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
375 Franz 96
    <translation>Slovaščina:</translation>
298 Franz 97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Italian:</source>
375 Franz 100
    <translation>Italijanščina:</translation>
298 Franz 101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Danish:</source>
375 Franz 104
    <translation>Danščina:</translation>
298 Franz 105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>Bugs and feature requests</source>
108
    <translation>Poročila o hroščih in dodatni predlogi</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Lithuanian:</source>
375 Franz 112
    <translation>Litvanščina:</translation>
298 Franz 113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Windows port:</source>
116
    <translation>Različica za Windows:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Turkish:</source>
375 Franz 120
    <translation>Turščina:</translation>
298 Franz 121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Russian:</source>
375 Franz 124
    <translation>Ruščina:</translation>
298 Franz 125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Slovenian:</source>
375 Franz 128
    <translation>Slovenščina:</translation>
298 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Hungarian:</source>
375 Franz 132
    <translation>Madžarščina:</translation>
298 Franz 133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>French:</source>
375 Franz 136
    <translation>Francoščina:</translation>
298 Franz 137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Bulgarian:</source>
375 Franz 140
    <translation>Bolgarščina:</translation>
298 Franz 141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Norwegian:</source>
375 Franz 144
    <translation>Norveščina:</translation>
298 Franz 145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>German:</source>
375 Franz 148
    <translation>Nemščina:</translation>
298 Franz 149
  </message>
150
  <message>
151
    <source>Documentation:</source>
152
    <translation>Dokumentacija:</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>About Scribus%1%2</source>
156
    <translation>O Scribusu%1%2</translation>
157
  </message>
301 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
164
v Scribus vključene knjižnice\n
165
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
166
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
167
  </message>
341 Franz 168
  <message>
169
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 170
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 171
  </message>
172
  <message>
173
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 174
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 175
  </message>
176
  <message>
177
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 178
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 179
  </message>
180
  <message>
181
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 182
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 186
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 187
  </message>
298 Franz 188
</context>
189
<context>
190
  <name>AdvOptions</name>
191
  <message>
192
    <source>OK</source>
351 Franz 193
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 194
  </message>
195
  <message>
196
    <source>Cancel</source>
351 Franz 197
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 198
  </message>
199
  <message>
200
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 201
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) vodoravno</translation>
298 Franz 202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 205
    <translation type="obsolete">Uporabi ICC profile</translation>
298 Franz 206
  </message>
207
  <message>
208
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 209
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) navpično</translation>
298 Franz 210
  </message>
211
  <message>
212
    <source>Advanced Options</source>
213
    <translation>Napredne možnosti</translation>
214
  </message>
310 Franz 215
  <message>
216
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 217
    <translation type="obsolete">Postscript raven 3</translation>
310 Franz 218
  </message>
219
  <message>
220
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 221
    <translation type="obsolete">Postscript raven 2</translation>
310 Franz 222
  </message>
223
  <message>
224
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 225
    <translation type="obsolete">Postscript raven 1</translation>
310 Franz 226
  </message>
227
  <message>
228
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
327 Franz 229
    <translation>Ustvari Postscript 3. ravni</translation>
310 Franz 230
  </message>
231
  <message>
232
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
233
this can create huge files</source>
327 Franz 234
    <translation>Ustvari Postscript 2. ravni; pazite,\n
235
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 236
  </message>
237
  <message>
238
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
239
this can create huge files</source>
327 Franz 240
    <translation>Ustvari Postscript 1. ravni; pazite,\n
241
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 242
  </message>
351 Franz 243
  <message>
244
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
375 Franz 245
    <translation>&amp;Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 246
  </message>
247
  <message>
248
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
375 Franz 249
    <translation>&amp;Navpično prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 250
  </message>
251
  <message>
252
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
375 Franz 253
    <translation>Uveljavi profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 254
  </message>
255
  <message>
256
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
375 Franz 257
    <translation>Postscript &amp;1. ravni</translation>
351 Franz 258
  </message>
259
  <message>
260
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
375 Franz 261
    <translation>Postscript &amp;2. ravni</translation>
351 Franz 262
  </message>
263
  <message>
264
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
375 Franz 265
    <translation>Postscript &amp;3. ravni</translation>
351 Franz 266
  </message>
267
  <message>
268
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 269
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 273
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 274
  </message>
364 Franz 275
  <message>
276
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
375 Franz 277
    <translation>Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
364 Franz 278
  </message>
279
  <message>
280
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
281
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
282
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
283
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
284
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
285
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
375 Franz 286
    <translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijan, rumene in
287
magenta barve s črnino.
288
POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako
289
lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej
290
narediti nekaj preiskusov.
291
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
364 Franz 292
  </message>
298 Franz 293
</context>
294
<context>
295
  <name>Align</name>
296
  <message>
297
    <source> p</source>
298
    <translation> pik</translation>
299
  </message>
300
  <message>
301
    <source>OK</source>
341 Franz 302
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 303
  </message>
304
  <message>
305
    <source> in</source>
306
    <translation> pal</translation>
307
  </message>
308
  <message>
309
    <source> mm</source>
310
    <translation> mm</translation>
311
  </message>
312
  <message>
313
    <source> pts</source>
351 Franz 314
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
298 Franz 315
  </message>
316
  <message>
317
    <source>Align</source>
318
    <translation>Poravnaj</translation>
319
  </message>
320
  <message>
321
    <source>Apply</source>
341 Franz 322
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
298 Franz 323
  </message>
324
  <message>
325
    <source>Horizontal</source>
326
    <translation>Vodoravno</translation>
327
  </message>
328
  <message>
329
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 330
    <translation type="obsolete">Ne spreminjaj</translation>
298 Franz 331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>Top Sides</source>
334
    <translation>Z vrha</translation>
335
  </message>
336
  <message>
337
    <source>Displacement</source>
351 Franz 338
    <translation type="obsolete">Razpusti</translation>
298 Franz 339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>Middles</source>
342
    <translation>Po sredi</translation>
343
  </message>
344
  <message>
345
    <source>Cancel</source>
341 Franz 346
    <translation type="obsolete">prekliči</translation>
298 Franz 347
  </message>
348
  <message>
349
    <source>Right Sides</source>
350
    <translation>Z desne</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source>Left Sides</source>
354
    <translation>Z leve</translation>
355
  </message>
356
  <message>
357
    <source>Bottom Sides</source>
358
    <translation>Od spodaj</translation>
359
  </message>
360
  <message>
361
    <source>Vertical</source>
362
    <translation>Navpično</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>between:</source>
351 Franz 366
    <translation type="obsolete">med:</translation>
298 Franz 367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>Distribute/Align</source>
370
    <translation>Razporedi/Poravnaj</translation>
371
  </message>
372
  <message>
373
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 374
    <translation type="obsolete">Razporedi enakomerno</translation>
298 Franz 375
  </message>
341 Franz 376
  <message>
377
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 378
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 379
  </message>
380
  <message>
381
    <source>&amp;Apply</source>
375 Franz 382
    <translation>&amp;Uveljavi</translation>
341 Franz 383
  </message>
384
  <message>
385
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 386
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 387
  </message>
351 Franz 388
  <message>
389
    <source>&amp;Between:</source>
375 Franz 390
    <translation>&amp;Med:</translation>
351 Franz 391
  </message>
392
  <message>
393
    <source>A&amp;lign</source>
375 Franz 394
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>Di&amp;splacement</source>
375 Franz 398
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
375 Franz 402
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>Bet&amp;ween:</source>
375 Franz 406
    <translation>V&amp;mes:</translation>
351 Franz 407
  </message>
408
  <message>
409
    <source>Do &amp;Not Change</source>
375 Franz 410
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
351 Franz 411
  </message>
412
  <message>
413
    <source>Al&amp;ign</source>
375 Franz 414
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>Dis&amp;placement</source>
375 Franz 418
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 419
  </message>
420
  <message>
421
    <source> pt</source>
375 Franz 422
    <translation> točk</translation>
351 Franz 423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
375 Franz 426
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 427
  </message>
356 Franz 428
  <message>
429
    <source>&amp;Do Not Change</source>
375 Franz 430
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
356 Franz 431
  </message>
298 Franz 432
</context>
433
<context>
434
  <name>AlignSelect</name>
435
  <message>
436
    <source>Align Text Left</source>
437
    <translation>Besedilo poravnaj po levi</translation>
438
  </message>
439
  <message>
440
    <source>Align Text Forced Justified</source>
441
    <translation>Besedilo vsiljeno poravnaj enakomerno</translation>
442
  </message>
443
  <message>
444
    <source>Align Text Center</source>
445
    <translation>Besedilo poravnaj sredinsko</translation>
446
  </message>
447
  <message>
448
    <source>Align Text Justified</source>
449
    <translation>Besedilo poravnaj enakomerno</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>Align Text Right</source>
453
    <translation>Besedilo poravnaj po desni</translation>
454
  </message>
455
</context>
456
<context>
457
  <name>Annot</name>
458
  <message>
459
    <source>OK</source>
460
    <translation>V redu</translation>
461
  </message>
462
  <message>
463
    <source> pt</source>
464
    <translation> točk</translation>
465
  </message>
466
  <message>
467
    <source>sum</source>
468
    <translation>vsota</translation>
469
  </message>
470
  <message>
471
    <source>Destination</source>
472
    <translation>Cilj</translation>
473
  </message>
474
  <message>
475
    <source>Date</source>
476
    <translation>Datum</translation>
477
  </message>
478
  <message>
479
    <source>None</source>
480
    <translation>Brez</translation>
481
  </message>
482
  <message>
483
    <source>Open</source>
484
    <translation>Odpri</translation>
485
  </message>
486
  <message>
487
    <source>Push</source>
488
    <translation>Potisni</translation>
489
  </message>
490
  <message>
491
    <source>Star</source>
492
    <translation>Zvezda</translation>
493
  </message>
494
  <message>
495
    <source>Text</source>
496
    <translation>Besedilo</translation>
497
  </message>
498
  <message>
499
    <source>Thin</source>
500
    <translation>Tanek</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>Time</source>
504
    <translation>Čas</translation>
505
  </message>
506
  <message>
507
    <source>Wide</source>
508
    <translation>Široko</translation>
509
  </message>
510
  <message>
511
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
512
    <translation>Dodaj simbol valute</translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <source>Submit Form</source>
516
    <translation>Pošlji obrazec</translation>
517
  </message>
518
  <message>
519
    <source>Limit of</source>
520
    <translation>Omejitev</translation>
521
  </message>
522
  <message>
523
    <source>Check</source>
524
    <translation>Preveri</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source>Cross</source>
528
    <translation>Križ</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>On Focus</source>
532
    <translation>Ob pozornosti</translation>
533
  </message>
534
  <message>
535
    <source>Go To</source>
536
    <translation>Pojdi na</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>Icons</source>
540
    <translation>Ikone</translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>Inset</source>
544
    <translation>Umik</translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>Name:</source>
548
    <translation>Ime:</translation>
549
  </message>
550
  <message>
551
    <source>Page:</source>
552
    <translation>Stran:</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>Other</source>
556
    <translation>Drugo</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>Plain</source>
560
    <translation>Navadno</translation>
561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>Solid</source>
564
    <translation>Enobarven</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>Type:</source>
568
    <translation>Vrsta:</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>List Box</source>
572
    <translation>Seznamsko polje</translation>
573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>Use Currency Symbol</source>
576
    <translation>Uporabi simbol valute</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>Number Format</source>
580
    <translation>Oblika števil</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>Check Style:</source>
584
    <translation>Vrsta preverjanja:</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>To File:</source>
588
    <translation>V datoteko:</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>No Print</source>
592
    <translation>Ne tiskaj</translation>
593
  </message>
594
  <message>
595
    <source>Submit to URL:</source>
596
    <translation>Pošlji na URL:</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>Calculate</source>
600
    <translation>Izračunaj</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>Roll Over</source>
604
    <translation>Prehod kazalca</translation>
605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>Value is not validated</source>
608
    <translation>Vrednost ni preverjena</translation>
609
  </message>
610
  <message>
611
    <source>maximum</source>
612
    <translation>največ</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>Formatting</source>
616
    <translation>Oblikovanje</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>Combo Box</source>
620
    <translation>Kombinirano polje</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>Custom validate script:</source>
624
    <translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>minimum</source>
628
    <translation>najmanj</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>Action</source>
632
    <translation>Dejanje</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>Border</source>
636
    <translation>Rob</translation>
637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>Date Format</source>
640
    <translation>Oblika datuma</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>Button</source>
644
    <translation>Gumb</translation>
645
  </message>
646
  <message>
647
    <source>Circle</source>
648
    <translation>Krog</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>Color:</source>
652
    <translation>Barva:</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>Field Properties</source>
656
    <translation>Lastnosti polja</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>Dashed</source>
660
    <translation>Črtkano</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>Custom</source>
664
    <translation>Prikrojeno</translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>Time Format</source>
668
    <translation>Oblika časa</translation>
669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>Event:</source>
672
    <translation>Dogodek:</translation>
673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>Value is the</source>
676
    <translation>Vrednost je</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>Format</source>
680
    <translation>Oblika</translation>
681
  </message>
682
  <message>
683
    <source>Hidden</source>
684
    <translation>Skrito</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>Custom calculation script:</source>
688
    <translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
692
    <translation>Tu vnesite spisek polj, ločenih z vejicami</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>Custom Scripts</source>
696
    <translation>Posebne skripte</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>Invert</source>
700
    <translation>Zaobrni barve</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>CancelAnnot::Flag is ignored for PDF-1.3</source>
341 Franz 704
    <translation type="obsolete">Možnost se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
298 Franz 705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>No View</source>
708
    <translation>Brez predogleda</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>Normal</source>
712
    <translation>Običajno</translation>
713
  </message>
714
  <message>
715
    <source>Number</source>
716
    <translation>Število</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>Remove</source>
720
    <translation>Odstrani</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>Square</source>
724
    <translation>Kvadrat</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>Style:</source>
728
    <translation>Slog:</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>X-Pos:</source>
732
    <translation>X:</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>Field is formatted as:</source>
736
    <translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>Y-Pos:</source>
740
    <translation>Y:</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>Java Script</source>
744
    <translation>Java Script</translation>
745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>Width:</source>
748
    <translation>Ĺširina:</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>Tool-Tip:</source>
752
    <translation>Namig orodja:</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>On Blur</source>
756
    <translation>Ob razpustu</translation>
757
  </message>
758
  <message>
759
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
760
    <translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
764
    <translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>Submit Data as HTML</source>
768
    <translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>Text Field</source>
772
    <translation>Polje besedila</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>Options</source>
776
    <translation>Možnosti</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>Icon Placement...</source>
780
    <translation>Postavitev ikon...</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>Mouse Up</source>
784
    <translation>Kazalec spusti</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>Properties</source>
788
    <translation>Lastnosti</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>Pick...</source>
792
    <translation>Izberi...</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>Mouse Enter</source>
796
    <translation>Kazalec vstopi</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>Use Icons</source>
800
    <translation>Uporabljaj ikone</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>Read Only</source>
804
    <translation>Samo za branje</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>Pressed</source>
808
    <translation>Pritisnjeno</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>product</source>
812
    <translation>zmnožek</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>Text for Roll Over</source>
816
    <translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>Validate</source>
820
    <translation>Potrdi</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>Change...</source>
824
    <translation>Spremeni...</translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>Percent Format</source>
828
    <translation>Oblika odstotka</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>Characters</source>
832
    <translation>Znaki</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>Password</source>
836
    <translation>Geslo</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 840
    <translation type="obsolete">Za PDF-1.3 uporabi pisavo:</translation>
298 Franz 841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>Visibility:</source>
844
    <translation>Vidnost:</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>average</source>
848
    <translation>povprečje</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>Beveled</source>
852
    <translation>Privzdignjeno</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>Import Data</source>
856
    <translation>Uvozi podatke</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>Mouse Exit</source>
860
    <translation>Kazalec izstopi</translation>
861
  </message>
862
  <message>
863
    <source>Mouse Down</source>
864
    <translation>Kazalec pritisne</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>Script:</source>
868
    <translation>Skripta:</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>Percentage</source>
872
    <translation>Odstotek</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 876
    <translation type="obsolete">PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
298 Franz 877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>Decimals:</source>
880
    <translation>Decimalke:</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>of the following fields:</source>
884
    <translation>iz naslednjih polj:</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>Import Data from:</source>
888
    <translation>Uvozi podatke iz:</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>and less or equal to:</source>
892
    <translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
    <source>Keystroke:</source>
896
    <translation>Natipk:</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>Multi-Line</source>
900
    <translation>Več-vrstično</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>Underline</source>
904
    <translation>Podčrtano</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>Diamond</source>
908
    <translation>Karo</translation>
909
  </message>
910
  <message>
911
    <source>Editable</source>
912
    <translation>Uredljiv</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>Appearance</source>
916
    <translation>Videz</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>Check Box</source>
920
    <translation>Potrditveno polje</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>Value is not calculated</source>
924
    <translation>Vrednost ni izračunana</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Edit...</source>
928
    <translation>Uredi...</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Reset Form</source>
932
    <translation>Obnovi obrazec</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Required</source>
936
    <translation>Zahtevano</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>Do Not Spell Check</source>
940
    <translation>Ne preverjaj pravopisa</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>Outlined</source>
944
    <translation>Obrobljeno</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>Visible</source>
948
    <translation>Viden</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
952
    <translation>Vrednost mora biti večja ali enakakot :</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>Format:</source>
956
    <translation>Oblika izpisa:</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>Highlight</source>
960
    <translation>Poudari</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>Default is Checked</source>
964
    <translation>Privzeto izbrano</translation>
965
  </message>
966
  <message>
967
    <source>Example:</source>
968
    <translation>Primer:</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>Do Not Scroll</source>
972
    <translation>Ne drsaj</translation>
973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>Text for Button Down</source>
976
    <translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
980
    <translation>Če želiš uporabljati ikone na gumbih, potrebuješ vsaj ikono za Običajno</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>Selection Change</source>
984
    <translation>Spremeni izbiro</translation>
985
  </message>
301 Franz 986
  <message>
987
    <source>Cancel</source>
988
    <translation>Prekliči</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 992
    <translation type="obsolete">Ta nastavitev se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
301 Franz 993
  </message>
351 Franz 994
  <message>
995
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
375 Franz 996
    <translation>Pisava za k PDF 1.3:</translation>
351 Franz 997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
375 Franz 1000
    <translation>Možnost se ne upošteva pri PDF 1.3</translation>
351 Franz 1001
  </message>
1002
  <message>
364 Franz 1003
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
375 Franz 1004
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
351 Franz 1005
  </message>
298 Franz 1006
</context>
1007
<context>
1008
  <name>Annota</name>
1009
  <message>
1010
    <source>OK</source>
1011
    <translation>V redu</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
1014
    <source> pt</source>
1015
    <translation>pik</translation>
1016
  </message>
1017
  <message>
1018
    <source>Destination</source>
1019
    <translation>Cilj</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <source>Link</source>
1023
    <translation>Povezava</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
1026
    <source>Open</source>
1027
    <translation>Odpri</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
1030
    <source>Text</source>
1031
    <translation>Besedilo</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
1034
    <source>Page:</source>
1035
    <translation>Stran:</translation>
1036
  </message>
1037
  <message>
1038
    <source>Type:</source>
1039
    <translation>Vrsta:</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>External Web-Link</source>
1043
    <translation>Povezava na splet</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
1046
    <source>Cancel</source>
1047
    <translation>Prekliči</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
1050
    <source>X-Pos:</source>
1051
    <translation>X:</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
1054
    <source>Y-Pos:</source>
1055
    <translation>Y:</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
1058
    <source>Annotation Properties</source>
1059
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
1062
    <source>Change...</source>
1063
    <translation>Spremeni...</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1067
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>External Link</source>
1071
    <translation>Povezava navzven</translation>
1072
  </message>
1073
</context>
1074
<context>
1075
  <name>ApplyT</name>
1076
  <message>
1077
    <source>OK</source>
341 Franz 1078
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>to:</source>
341 Franz 1082
    <translation type="obsolete">Za:</translation>
298 Franz 1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>Template:</source>
341 Franz 1086
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 1087
  </message>
1088
  <message>
1089
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1090
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>Normal</source>
1094
    <translation>Običajo</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1098
    <translation type="obsolete">Uveljavi na trenutni strani</translation>
298 Franz 1099
  </message>
1100
  <message>
1101
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1102
    <translation type="obsolete">Uveljavi s strani:</translation>
298 Franz 1103
  </message>
1104
  <message>
1105
    <source>Apply Template</source>
1106
    <translation>Uveljavi predlogo</translation>
1107
  </message>
341 Franz 1108
  <message>
1109
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 1110
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
341 Franz 1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
375 Franz 1114
    <translation>Uveljavi na &amp;trenutni strani</translation>
341 Franz 1115
  </message>
1116
  <message>
1117
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
375 Franz 1118
    <translation>Uveljavi s &amp;strani:</translation>
341 Franz 1119
  </message>
1120
  <message>
1121
    <source>To:</source>
375 Franz 1122
    <translation>Za:</translation>
341 Franz 1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1126
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1127
  </message>
1128
  <message>
1129
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1130
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1131
  </message>
364 Franz 1132
  <message>
1133
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
375 Franz 1134
    <translation>Uveljavi na &amp;sodih straneh</translation>
364 Franz 1135
  </message>
1136
  <message>
1137
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
375 Franz 1138
    <translation>Uveljavi na &amp;lihih straneh</translation>
364 Franz 1139
  </message>
298 Franz 1140
</context>
1141
<context>
1142
  <name>Biblio</name>
1143
  <message>
1144
    <source>Big</source>
341 Franz 1145
    <translation type="obsolete">Velik</translation>
298 Franz 1146
  </message>
1147
  <message>
1148
    <source>New</source>
341 Franz 1149
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 1150
  </message>
1151
  <message>
1152
    <source>File</source>
341 Franz 1153
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 1154
  </message>
1155
  <message>
1156
    <source>Save</source>
341 Franz 1157
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
298 Franz 1158
  </message>
1159
  <message>
1160
    <source>Close</source>
341 Franz 1161
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>Name:</source>
351 Franz 1165
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1166
  </message>
1167
  <message>
1168
    <source>Small</source>
341 Franz 1169
    <translation type="obsolete">Majhen</translation>
298 Franz 1170
  </message>
1171
  <message>
1172
    <source>Load...</source>
341 Franz 1173
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 1174
  </message>
1175
  <message>
1176
    <source>Delete</source>
1177
    <translation>Izbriši</translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
1180
    <source>Medium</source>
341 Franz 1181
    <translation type="obsolete">Srednji</translation>
298 Franz 1182
  </message>
1183
  <message>
1184
    <source>Object</source>
1185
    <translation>Predmet</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
1188
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1189
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 1190
  </message>
1191
  <message>
1192
    <source>Preview</source>
341 Franz 1193
    <translation type="obsolete">Predogled</translation>
298 Franz 1194
  </message>
1195
  <message>
1196
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1197
    <translation>Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
1200
    <source>Scrapbook</source>
1201
    <translation>Odložišče</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
1204
    <source>New Entry</source>
1205
    <translation>Nov vnos</translation>
1206
  </message>
301 Franz 1207
  <message>
1208
    <source>Rename</source>
1209
    <translation>Preimenuj</translation>
1210
  </message>
1211
  <message>
1212
    <source>Warning</source>
1213
    <translation>Pozor</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
1216
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1217
Please choose another.</source>
1218
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
1219
Prosim, izberite drugo.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
1222
    <source>OK</source>
1223
    <translation>V redu</translation>
1224
  </message>
341 Franz 1225
  <message>
1226
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 1227
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 1228
  </message>
1229
  <message>
1230
    <source>&amp;Load...</source>
375 Franz 1231
    <translation>&amp;Naloži...</translation>
341 Franz 1232
  </message>
1233
  <message>
1234
    <source>&amp;Save</source>
375 Franz 1235
    <translation>&amp;Shrani</translation>
341 Franz 1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 1239
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
341 Franz 1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 1243
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 1244
  </message>
1245
  <message>
1246
    <source>&amp;Small</source>
375 Franz 1247
    <translation>&amp;Majhen</translation>
341 Franz 1248
  </message>
1249
  <message>
1250
    <source>&amp;Medium</source>
375 Franz 1251
    <translation>&amp;Srednji</translation>
341 Franz 1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>&amp;Large</source>
375 Franz 1255
    <translation>&amp;Velik</translation>
341 Franz 1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 1259
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
341 Franz 1260
  </message>
1261
  <message>
1262
    <source>&amp;Preview</source>
375 Franz 1263
    <translation>&amp;Predogled</translation>
341 Franz 1264
  </message>
351 Franz 1265
  <message>
1266
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1267
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1268
  </message>
298 Franz 1269
</context>
1270
<context>
1271
  <name>BookMView</name>
1272
  <message>
1273
    <source>Move Bookmark</source>
1274
    <translation>Premakni zaznamek</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
1277
    <source>Cancel</source>
1278
    <translation>Prekliči</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
1281
    <source>Bookmarks</source>
1282
    <translation>Zaznamki</translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <source>Insert Bookmark</source>
1286
    <translation>Vstavi zaznamek</translation>
1287
  </message>
1288
</context>
1289
<context>
1290
  <name>BookPalette</name>
1291
  <message>
1292
    <source>Bookmarks</source>
1293
    <translation>Zaznamki</translation>
1294
  </message>
1295
</context>
1296
<context>
1297
  <name>ButtonIcon</name>
1298
  <message>
1299
    <source>OK</source>
1300
    <translation>V redu</translation>
1301
  </message>
1302
  <message>
1303
    <source>Icon</source>
1304
    <translation>Ikona</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
1307
    <source>Never</source>
1308
    <translation>Nikoli</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
1311
    <source>Reset</source>
1312
    <translation>Ponastavi</translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>Caption overlays Icon</source>
1316
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>Scale How:</source>
1320
    <translation>Kako umeriti:</translation>
1321
  </message>
1322
  <message>
1323
    <source>Layout:</source>
1324
    <translation>Postavitev:</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>Caption only</source>
1328
    <translation>Samo napis</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>Caption below Icon</source>
1332
    <translation>Napis pod ikono</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
1335
    <source>Always</source>
1336
    <translation>Vedno</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>Cancel</source>
1340
    <translation>Prekliči</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>Scale:</source>
1344
    <translation>Merilo:</translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
1347
    <source>Icon only</source>
1348
    <translation>Samo ikona</translation>
1349
  </message>
1350
  <message>
1351
    <source>When Icon is too small</source>
1352
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>Caption left to Icon</source>
1356
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
1357
  </message>
1358
  <message>
1359
    <source>Caption right to Icon</source>
1360
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>When Icon is too big</source>
1364
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>Non Proportional</source>
1368
    <translation>Nesorazmerno</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>Proportional</source>
1372
    <translation>Sorazmerno</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>Icon Placement</source>
1376
    <translation>Postavitev ikon</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>Caption above Icon</source>
1380
    <translation>Napis nad ikono</translation>
1381
  </message>
1382
</context>
1383
<context>
1384
  <name>CMSPrefs</name>
1385
  <message>
1386
    <source>OK</source>
341 Franz 1387
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1388
  </message>
1389
  <message>
1390
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1391
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1392
    <translation>Barvni profil, ki ste ga pripravili sami ali dobili od proizvajalca.
1393
Ta naj bi bil prirejen vašemu modelu zaslona in ne kak splošen profil.</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1397
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1398
    <translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
1399
priložen s strani proizvajalca.</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
1402
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1403
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1407
    <translation type="obsolete">Slika kot na tiskalniku</translation>
298 Franz 1408
  </message>
1409
  <message>
1410
    <source>System Profiles</source>
1411
    <translation>Sistemski profili</translation>
1412
  </message>
1413
  <message>
1414
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1415
    <translation type="obsolete">Uporabi kompenzacijo črnine</translation>
298 Franz 1416
  </message>
1417
  <message>
1418
    <source>Default color profile for imported images</source>
1419
    <translation>Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
1422
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1423
    <translation type="obsolete">Barve:</translation>
298 Franz 1424
  </message>
1425
  <message>
1426
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1427
    <translation type="obsolete">Označi barve izven spektra</translation>
298 Franz 1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>Rendering Intents</source>
1431
    <translation>Namen izrisa</translation>
1432
  </message>
1433
  <message>
1434
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1435
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1436
  </message>
1437
  <message>
1438
    <source>Color Management Settings</source>
1439
    <translation>Nastavitve upravljanje barv</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1443
    <translation type="obsolete">Zaslon:</translation>
298 Franz 1444
  </message>
1445
  <message>
1446
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1447
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1448
    <translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike.
1449
Če v dokumentu uporabljate slike je to priporočljivo.</translation>
1450
  </message>
1451
  <message>
1452
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1453
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1454
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1455
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
1458
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1459
based on the chosen printer profile.</source>
1460
    <translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku,
1461
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
1464
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1465
    <translation type="obsolete">Tiskalnik:</translation>
298 Franz 1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>Perceptual</source>
1469
    <translation>Samo ze predogled</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source>Relative Colorimetric</source>
1473
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
1476
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1477
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1478
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1479
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1480
  </message>
1481
  <message>
1482
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1483
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1484
    <translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno.
1485
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
1488
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1489
    <translation type="obsolete">Slike:</translation>
298 Franz 1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1493
    <translation type="obsolete">Uporabi upravljanje barv</translation>
298 Franz 1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <source>Saturation</source>
1497
    <translation>Nasičenost</translation>
1498
  </message>
1499
  <message>
1500
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1501
    <translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
1502
  </message>
341 Franz 1503
  <message>
1504
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
375 Franz 1505
    <translation>&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
341 Franz 1506
  </message>
1507
  <message>
1508
    <source>&amp;Pictures:</source>
375 Franz 1509
    <translation>&amp;Slike:</translation>
341 Franz 1510
  </message>
1511
  <message>
1512
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
375 Franz 1513
    <translation>&amp;Polne barve:</translation>
341 Franz 1514
  </message>
1515
  <message>
1516
    <source>&amp;Monitor:</source>
375 Franz 1517
    <translation>&amp;Zaslon:</translation>
341 Franz 1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>P&amp;rinter:</source>
375 Franz 1521
    <translation>Ti&amp;skalnik:</translation>
341 Franz 1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>M&amp;onitor:</source>
375 Franz 1525
    <translation>Z&amp;aslon:</translation>
341 Franz 1526
  </message>
1527
  <message>
1528
    <source>Pr&amp;inter:</source>
375 Franz 1529
    <translation>&amp;Tiskalnik:</translation>
341 Franz 1530
  </message>
1531
  <message>
1532
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
375 Franz 1533
    <translation>Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
341 Franz 1534
  </message>
1535
  <message>
1536
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
375 Franz 1537
    <translation>Označi barve izven &amp;spektra</translation>
341 Franz 1538
  </message>
1539
  <message>
1540
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
375 Franz 1541
    <translation>Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
341 Franz 1542
  </message>
1543
  <message>
1544
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1545
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1549
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1550
  </message>
298 Franz 1551
</context>
1552
<context>
1553
  <name>CMYKChoose</name>
1554
  <message>
1555
    <source> %</source>
1556
    <translation>V redu</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>B:</source>
1560
    <translation>B:</translation>
1561
  </message>
1562
  <message>
1563
    <source>C:</source>
1564
    <translation>C:</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
1567
    <source>G:</source>
1568
    <translation>G:</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
1571
    <source>K:</source>
1572
    <translation>K:</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>M:</source>
1576
    <translation>M:</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
1579
    <source>OK</source>
1580
    <translation>V redu</translation>
1581
  </message>
1582
  <message>
1583
    <source>R:</source>
1584
    <translation>R:</translation>
1585
  </message>
1586
  <message>
1587
    <source>Y:</source>
1588
    <translation>Y:</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>New</source>
1592
    <translation>Novo</translation>
1593
  </message>
1594
  <message>
1595
    <source>Old</source>
1596
    <translation>Staro</translation>
1597
  </message>
1598
  <message>
1599
    <source>RGB</source>
1600
    <translation>RGB</translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
1603
    <source>CMYK</source>
1604
    <translation>CMYK</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
1607
    <source>Name:</source>
351 Franz 1608
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1609
  </message>
1610
  <message>
1611
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1612
    <translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1615
    <source>Web Safe RGB</source>
1616
    <translation>Spletne RGB</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
1619
    <source>HSB-Colormap</source>
341 Franz 1620
    <translation type="obsolete">Barvna paleta HSB</translation>
298 Franz 1621
  </message>
1622
  <message>
1623
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1624
    <translation type="obsolete">Model barve</translation>
298 Franz 1625
  </message>
1626
  <message>
1627
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1628
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1629
  </message>
1630
  <message>
1631
    <source>Edit Color</source>
1632
    <translation>Nastavi barvo</translation>
1633
  </message>
1634
  <message>
1635
    <source>Static Color Bars</source>
1636
    <translation>Stabilni izbirniki barv</translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
1639
    <source>Warning</source>
1640
    <translation>Prekliči</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1644
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
1645
  </message>
301 Franz 1646
  <message>
1647
    <source>HSV-Colormap</source>
1648
    <translation>Paleta HSV</translation>
1649
  </message>
351 Franz 1650
  <message>
1651
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1652
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>Color &amp;Model</source>
375 Franz 1656
    <translation>Barvni &amp;model</translation>
351 Franz 1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1660
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1661
  </message>
1662
  <message>
1663
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1664
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 1665
  </message>
298 Franz 1666
</context>
1667
<context>
1668
  <name>Cpalette</name>
1669
  <message>
1670
    <source> %</source>
1671
    <translation> %</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
1674
    <source>None</source>
1675
    <translation>Brez</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>Edit the first color of object</source>
341 Franz 1679
    <translation type="obsolete">Uredi prvo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1680
  </message>
1681
  <message>
1682
    <source>Radial Gradient</source>
1683
    <translation>Krožen preliv</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>Edit the second color of object</source>
341 Franz 1687
    <translation type="obsolete">Uredi drugo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1691
    <translation>Način prelivanja</translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
1694
    <source>Shade:</source>
1695
    <translation>Senca:</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
1698
    <source>NormalCpalette::Horizontal Gradient</source>
341 Franz 1699
    <translation type="obsolete">Vodoravni preliv</translation>
298 Franz 1700
  </message>
1701
  <message>
1702
    <source>Opacity:</source>
1703
    <translation>Prosojnost:</translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <source>Vertical Gradient</source>
1707
    <translation>Navpičen preliv</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
1710
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1711
    <translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>Color of selected object</source>
1715
    <translation>Barva izbranega predmeta</translation>
1716
  </message>
1717
  <message>
1718
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1719
    <translation>Križem postrani preliv</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
1722
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1723
    <translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
1726
    <source>Saturation of color</source>
1727
    <translation>Nasičenost barve</translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
1730
    <source>Diagonal Gradient</source>
1731
    <translation>Preliv postrani</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
1734
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1735
    <translation>Uredi lastnosti barvanja črte</translation>
1736
  </message>
301 Franz 1737
  <message>
1738
    <source>Normal</source>
1739
    <translation>Običajno</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
1742
    <source>Horizontal Gradient</source>
1743
    <translation>Vodoraven preliv</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
1746
    <source>Free linear Gradient</source>
1747
    <translation>Prost enosmeren preliv</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
1750
    <source>Free radial Gradient</source>
1751
    <translation>Prost krožen preliv</translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <source>X1:</source>
1755
    <translation>X1:</translation>
1756
  </message>
1757
  <message>
1758
    <source>Y1:</source>
1759
    <translation>Y1:</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source> pt</source>
1763
    <translation>točk</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>X2:</source>
1767
    <translation>X2:</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
1770
    <source>Y2:</source>
1771
    <translation>Y2:</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
1774
    <source> mm</source>
1775
    <translation>mm</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source> in</source>
1779
    <translation>in</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <source> p</source>
1783
    <translation>pik</translation>
1784
  </message>
298 Franz 1785
</context>
1786
<context>
1787
  <name>CupsOptions</name>
1788
  <message>
1789
    <source>OK</source>
351 Franz 1790
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1791
  </message>
1792
  <message>
1793
    <source>No</source>
1794
    <translation>Ne</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>Yes</source>
1798
    <translation>Da</translation>
1799
  </message>
1800
  <message>
1801
    <source>Even Pages only</source>
1802
    <translation>Samo sode strani</translation>
1803
  </message>
1804
  <message>
1805
    <source>Value</source>
1806
    <translation>Vrednost</translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
1809
    <source>Page per Sheet</source>
1810
    <translation>Stran na list</translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
1813
    <source>CancelCustomFDialog::Compress File</source>
341 Franz 1814
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
298 Franz 1815
  </message>
1816
  <message>
1817
    <source>Landscape</source>
1818
    <translation>Ležeče</translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
1821
    <source>Mirror</source>
1822
    <translation>Zrcali</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
1825
    <source>Option</source>
1826
    <translation>Možnost</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
1829
    <source>Orientation</source>
1830
    <translation>Usmerjenost</translation>
1831
  </message>
1832
  <message>
1833
    <source>Printer Options</source>
1834
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
1837
    <source>Odd Pages only</source>
1838
    <translation>Samo lihe strani</translation>
1839
  </message>
1840
  <message>
1841
    <source>Portrait</source>
1842
    <translation>Navpično</translation>
1843
  </message>
1844
  <message>
1845
    <source>Page Set</source>
1846
    <translation>Nabor strani</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
1849
    <source>Pages per Sheet</source>
1850
    <translation>Strani na list</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>N-Up Printing</source>
1854
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
1857
    <source>All Pages</source>
1858
    <translation>Vse strani</translation>
1859
  </message>
301 Franz 1860
  <message>
1861
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1862
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 1863
  </message>
1864
  <message>
1865
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1866
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1867
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1868
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1869
Missing library support is indicated by a *</source>
1870
    <translation>Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
1871
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
1872
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
1873
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
1874
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
1875
  </message>
351 Franz 1876
  <message>
1877
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1878
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1879
  </message>
1880
  <message>
1881
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1882
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 1883
  </message>
298 Franz 1884
</context>
1885
<context>
1886
  <name>CustomFDialog</name>
1887
  <message>
1888
    <source>Moves to your Document Directory.
1889
This can be set in the Preferences.</source>
1890
    <translation>Premakne v mapo dokumenta.
1891
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>Encoding:</source>
1895
    <translation>Razpored znakov:</translation>
1896
  </message>
301 Franz 1897
  <message>
1898
    <source>Compress File</source>
341 Franz 1899
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
301 Franz 1900
  </message>
310 Franz 1901
  <message>
1902
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 1903
    <translation type="obsolete">Vključi pisave</translation>
310 Franz 1904
  </message>
341 Franz 1905
  <message>
1906
    <source>&amp;Compress File</source>
375 Franz 1907
    <translation>&amp;Stiskaj datoteko</translation>
341 Franz 1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>&amp;Include Fonts</source>
375 Franz 1911
    <translation>&amp;vključi pisave</translation>
341 Franz 1912
  </message>
298 Franz 1913
</context>
1914
<context>
1915
  <name>DelColor</name>
1916
  <message>
1917
    <source>OK</source>
1918
    <translation>V redu</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
1921
    <source>Replace it with:</source>
1922
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
1925
    <source>CancelDelColor::Delete color:</source>
341 Franz 1926
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo</translation>
301 Franz 1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <source>Delete ColorDelColor::?</source>
341 Franz 1930
    <translation type="obsolete">?</translation>
301 Franz 1931
  </message>
1932
  <message>
1933
    <source>Delete Color</source>
298 Franz 1934
    <translation>Izbriši barvo</translation>
1935
  </message>
1936
  <message>
301 Franz 1937
    <source>Delete color:</source>
1938
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
1941
    <source>?</source>
298 Franz 1942
    <translation>?</translation>
1943
  </message>
301 Franz 1944
  <message>
1945
    <source>Cancel</source>
1946
    <translation>Prekliči</translation>
1947
  </message>
298 Franz 1948
</context>
1949
<context>
1950
  <name>DelPages</name>
1951
  <message>
1952
    <source>OK</source>
351 Franz 1953
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>to:</source>
1957
    <translation>za:</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>Delete from:</source>
1961
    <translation>Odstrani iz:</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>Delete Pages</source>
1965
    <translation>Odstrani strani</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>CancelDmF::Missing Font</source>
341 Franz 1969
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
298 Franz 1970
  </message>
301 Franz 1971
  <message>
1972
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1973
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 1974
  </message>
351 Franz 1975
  <message>
1976
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1977
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1978
  </message>
1979
  <message>
1980
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1981
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 1982
  </message>
298 Franz 1983
</context>
1984
<context>
1985
  <name>DmF</name>
1986
  <message>
1987
    <source>OK</source>
1988
    <translation>V redu</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
1991
    <source>instead</source>
1992
    <translation>namesto</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>The Font %1 is not installed.DmF::Use</source>
341 Franz 1996
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
301 Franz 1997
  </message>
1998
  <message>
1999
    <source>Missing Font</source>
2000
    <translation>Manjka pisava</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2003
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2004
    <translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
2005
  </message>
2006
  <message>
2007
    <source>Use</source>
298 Franz 2008
    <translation>Uporabi</translation>
2009
  </message>
2010
</context>
2011
<context>
2012
  <name>DocInfos</name>
2013
  <message>
2014
    <source>Keywords:DocInfos::OK</source>
341 Franz 2015
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2016
  </message>
2017
  <message>
2018
    <source>Description:</source>
341 Franz 2019
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
298 Franz 2020
  </message>
2021
  <message>
2022
    <source>Title:</source>
341 Franz 2023
    <translation type="obsolete">Naziv:</translation>
298 Franz 2024
  </message>
2025
  <message>
2026
    <source>CancelDocInfos::This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2027
    <translation type="obsolete">To polje je lahko kot referenca vključeno v dokument, ali pa kot metapodatki v PDF dokumentu.</translation>
298 Franz 2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
341 Franz 2031
    <translation type="obsolete">To je polje za ključne besede o dokumentu, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje in katalogiziranje PDF dokumentov.</translation>
298 Franz 2032
  </message>
2033
  <message>
2034
    <source>Author:</source>
341 Franz 2035
    <translation type="obsolete">Avtor:</translation>
298 Franz 2036
  </message>
2037
  <message>
2038
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
341 Franz 2039
    <translation type="obsolete">To je polje za kratek opis ali povzetek dokumenta. Vključeno je tudi v PDF izvoz.</translation>
298 Franz 2040
  </message>
2041
  <message>
2042
    <source>Document Info</source>
341 Franz 2043
    <translation type="obsolete">Podatki o dokumentu</translation>
298 Franz 2044
  </message>
301 Franz 2045
  <message>
2046
    <source>Keywords:</source>
341 Franz 2047
    <translation type="obsolete">Ključne besede:</translation>
301 Franz 2048
  </message>
2049
  <message>
2050
    <source>OK</source>
341 Franz 2051
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 2052
  </message>
2053
  <message>
2054
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2055
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 2056
  </message>
2057
  <message>
2058
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2059
    <translation type="obsolete">To polje lahko vključite kot referenco v dokument ali PDF</translation>
301 Franz 2060
  </message>
341 Franz 2061
  <message>
2062
    <source>Document Information</source>
375 Franz 2063
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
341 Franz 2064
  </message>
2065
  <message>
2066
    <source>&amp;Title:</source>
375 Franz 2067
    <translation>&amp;Naslov:</translation>
341 Franz 2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>&amp;Author:</source>
375 Franz 2071
    <translation>&amp;Avtor:</translation>
341 Franz 2072
  </message>
2073
  <message>
2074
    <source>&amp;Keywords:</source>
375 Franz 2075
    <translation>&amp;Ključne besede:</translation>
341 Franz 2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <source>Descri&amp;ption:</source>
375 Franz 2079
    <translation>&amp;Opis:</translation>
341 Franz 2080
  </message>
2081
  <message>
2082
    <source>P&amp;ublisher:</source>
375 Franz 2083
    <translation>&amp;Založnik:</translation>
341 Franz 2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <source>&amp;Contributors:</source>
375 Franz 2087
    <translation>&amp;Prispevki:</translation>
341 Franz 2088
  </message>
2089
  <message>
2090
    <source>Dat&amp;e:</source>
375 Franz 2091
    <translation>&amp;Datum:</translation>
341 Franz 2092
  </message>
2093
  <message>
2094
    <source>T&amp;ype:</source>
375 Franz 2095
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
341 Franz 2096
  </message>
2097
  <message>
2098
    <source>F&amp;ormat:</source>
375 Franz 2099
    <translation>&amp;Oblika:</translation>
341 Franz 2100
  </message>
2101
  <message>
2102
    <source>Identi&amp;fier:</source>
375 Franz 2103
    <translation>&amp;Označevalec:</translation>
341 Franz 2104
  </message>
2105
  <message>
2106
    <source>&amp;Source:</source>
375 Franz 2107
    <translation>&amp;Vir:</translation>
341 Franz 2108
  </message>
2109
  <message>
2110
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 2111
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>&amp;Relation:</source>
375 Franz 2115
    <translation>&amp;Odnos:</translation>
341 Franz 2116
  </message>
2117
  <message>
2118
    <source>Co&amp;verage:</source>
375 Franz 2119
    <translation>&amp;Pokritje:</translation>
341 Franz 2120
  </message>
2121
  <message>
2122
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
375 Franz 2123
    <translation>&amp;Pravice:</translation>
341 Franz 2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <source>&amp;Document</source>
375 Franz 2127
    <translation>&amp;Dokument</translation>
341 Franz 2128
  </message>
2129
  <message>
2130
    <source>Further &amp;Information</source>
375 Franz 2131
    <translation>Nadaljne &amp;informacije</translation>
341 Franz 2132
  </message>
2133
  <message>
2134
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2135
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2136
    <translation>Oseba ali organizacije, ki je odgovorna za vsebino dokumenta.
2137
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2138
  </message>
2139
  <message>
2140
    <source>A name given to the document.
2141
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2142
    <translation>Ime dokumenta.
2143
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2144
  </message>
2145
  <message>
2146
    <source>An account of the content of the document.
2147
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
375 Franz 2148
    <translation>Opis vsebine dokumenta.
2149
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2150
  </message>
2151
  <message>
2152
    <source>The topic of the content of the document.
2153
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
375 Franz 2154
    <translation>Tema vsebine dokumenta.
2155
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2156
  </message>
2157
  <message>
2158
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
375 Franz 2159
    <translation>Oseba ali organizacija, ki je odgovorna za distribucijo dokumenta</translation>
341 Franz 2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
375 Franz 2163
    <translation>Oseba ali organizacija odgovorna za prispevke k vsebini dokumenta</translation>
341 Franz 2164
  </message>
2165
  <message>
2166
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
375 Franz 2167
    <translation>Datum povezan z dogodkov v življenskem ciklu dokumenta. Po standardu ISO 8601 v obliki: LETO-MM-DD</translation>
341 Franz 2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
375 Franz 2171
    <translation>Vrsta ali žanr vsebine dokumenta</translation>
341 Franz 2172
  </message>
2173
  <message>
2174
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2175
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
375 Franz 2176
    <translation>Fizično ali elektronsko udejanjenje dokumenta. Navedite vrsto nosilca in velikosti.
2177
Lahko tudi RFC2045,RFC2046 kot MIME vrste</translation>
341 Franz 2178
  </message>
2179
  <message>
2180
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
375 Franz 2181
    <translation>Referenca do dokumenta v danem kontekstu, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2182
  </message>
2183
  <message>
2184
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
375 Franz 2185
    <translation>Referenca do dokumenta iz katere je dokument izveden, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2186
  </message>
2187
  <message>
2188
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2189
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
375 Franz 2190
    <translation>Jezik v katerem je napisana vsebina dokumenta, običajno jezikovna koda ISO-639
2191
z dodano okrajšavo in ISO-3166 državno kodo, na primer sl-SI, en-GB</translation>
341 Franz 2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
375 Franz 2195
    <translation>Referenca do povezanega dokumenta, po možnosti s formalnim označevalcem kot sta ISBN in URI</translation>
341 Franz 2196
  </message>
2197
  <message>
2198
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
375 Franz 2199
    <translation>Razširitev ali umestitev vsebine dokumenta, verjetno vključujoč mesto, čas in pravni doseg</translation>
341 Franz 2200
  </message>
2201
  <message>
2202
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
375 Franz 2203
    <translation>Podatki o pravicah uporabljenih in zadržavnih v dokumentu, na primer avtorske pravice,
2204
patenti, blagovne znamke</translation>
341 Franz 2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2208
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 2209
  </message>
2210
  <message>
2211
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2212
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 2213
  </message>
298 Franz 2214
</context>
2215
<context>
2216
  <name>Druck</name>
2217
  <message>
2218
    <source>All</source>
2219
    <translation>Vse</translation>
2220
  </message>
2221
  <message>
2222
    <source>Cyan</source>
2223
    <translation>Cijan</translation>
2224
  </message>
2225
  <message>
2226
    <source>File</source>
2227
    <translation>Datoteka</translation>
2228
  </message>
2229
  <message>
2230
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2231
    <translation type="obsolete">Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
298 Franz 2232
  </message>
2233
  <message>
2234
    <source>File:</source>
351 Franz 2235
    <translation type="obsolete">Datoteka:</translation>
298 Franz 2236
  </message>
2237
  <message>
2238
    <source>Print all</source>
351 Franz 2239
    <translation type="obsolete">Natisni vse</translation>
298 Franz 2240
  </message>
2241
  <message>
2242
    <source>Options...</source>
351 Franz 2243
    <translation type="obsolete">Možnosti...</translation>
298 Franz 2244
  </message>
2245
  <message>
2246
    <source>To page:</source>
341 Franz 2247
    <translation type="obsolete">Na stran:</translation>
298 Franz 2248
  </message>
2249
  <message>
2250
    <source>BlackDruck::Print</source>
341 Franz 2251
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
298 Franz 2252
  </message>
2253
  <message>
2254
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2255
    <translation type="obsolete">Tiskaj običajno</translation>
298 Franz 2256
  </message>
2257
  <message>
2258
    <source>Magenta</source>
2259
    <translation>Magenta</translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
2262
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2263
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2264
  </message>
2265
  <message>
2266
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2267
    <translation type="obsolete">Napredne možnosti...</translation>
298 Franz 2268
  </message>
2269
  <message>
2270
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2271
    <translation>Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
2272
  </message>
2273
  <message>
2274
    <source>Range:</source>
351 Franz 2275
    <translation type="obsolete">Obseg:</translation>
298 Franz 2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>Yellow</source>
2279
    <translation>Rumena</translation>
2280
  </message>
2281
  <message>
2282
    <source>Print range</source>
351 Franz 2283
    <translation type="obsolete">Obseg tiskanja</translation>
298 Franz 2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>Command:</source>
351 Franz 2287
    <translation type="obsolete">Ukaz:</translation>
298 Franz 2288
  </message>
2289
  <message>
2290
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2291
    <translation type="obsolete">Število kopij:</translation>
298 Franz 2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>Options</source>
2295
    <translation>Možnosti</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2299
    <translation type="obsolete">Če je mogoče tiskaj v barvah</translation>
298 Franz 2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>Change...</source>
351 Franz 2303
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>Print first page first</source>
341 Franz 2307
    <translation type="obsolete">Natisni najprej prvo stran</translation>
298 Franz 2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>Save as</source>
2311
    <translation>Shrani kot</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2315
    <translation type="obsolete">Cilj tiskanja</translation>
298 Franz 2316
  </message>
2317
  <message>
2318
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2319
    <translation type="obsolete">Tiskaj sivinsko</translation>
298 Franz 2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>Print last page first</source>
341 Franz 2323
    <translation type="obsolete">Natisni najprej zadnjo stran</translation>
298 Franz 2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>Setup Printer</source>
2327
    <translation>Nastavi tiskalnik</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
2330
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2331
    <translation type="obsolete">Tiskaj razslojitev</translation>
298 Franz 2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>From page:</source>
341 Franz 2335
    <translation type="obsolete">S strani:</translation>
298 Franz 2336
  </message>
301 Franz 2337
  <message>
2338
    <source>Black</source>
2339
    <translation>Črna</translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>Print</source>
351 Franz 2343
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
301 Franz 2344
  </message>
310 Franz 2345
  <message>
2346
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2347
    <translation type="obsolete">Natisni trenutno stran</translation>
310 Franz 2348
  </message>
341 Franz 2349
  <message>
2350
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2351
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2352
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 2353
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
2354
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
2355
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
341 Franz 2356
  </message>
351 Franz 2357
  <message>
2358
    <source>Print Destination</source>
375 Franz 2359
    <translation>Cilj tiskanja</translation>
351 Franz 2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>&amp;Options...</source>
375 Franz 2363
    <translation>&amp;Možnosti...</translation>
351 Franz 2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>&amp;File:</source>
375 Franz 2367
    <translation>&amp;Datoteka:</translation>
351 Franz 2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 2371
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
375 Franz 2375
    <translation>&amp;Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
351 Franz 2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>Co&amp;mmand:</source>
375 Franz 2379
    <translation>&amp;Ukaz:</translation>
351 Franz 2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>Range</source>
375 Franz 2383
    <translation>Obseg</translation>
351 Franz 2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>Print &amp;All</source>
375 Franz 2387
    <translation>Natisni &amp;vse</translation>
351 Franz 2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
375 Franz 2391
    <translation>Natisni &amp;trenutno stran</translation>
351 Franz 2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>Print &amp;Range</source>
375 Franz 2395
    <translation>Natisni &amp;obseg</translation>
351 Franz 2396
  </message>
2397
  <message>
2398
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
375 Franz 2399
    <translation>&amp;Število tiskov:</translation>
351 Franz 2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <source>Print &amp;Normal</source>
375 Franz 2403
    <translation>Tiskaj &amp;običajno</translation>
351 Franz 2404
  </message>
2405
  <message>
2406
    <source>Print &amp;Separations</source>
375 Franz 2407
    <translation>Tiskaj &amp;separacije</translation>
351 Franz 2408
  </message>
2409
  <message>
2410
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
375 Franz 2411
    <translation>Če je mogoče tiskaj v &amp;barvah</translation>
351 Franz 2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
375 Franz 2415
    <translation>Tiskaj &amp;črnobelo</translation>
351 Franz 2416
  </message>
2417
  <message>
2418
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
375 Franz 2419
    <translation>&amp;Napredne možnosti...</translation>
351 Franz 2420
  </message>
2421
  <message>
2422
    <source>&amp;Print</source>
375 Franz 2423
    <translation>&amp;Natisni</translation>
351 Franz 2424
  </message>
2425
  <message>
2426
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2427
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2428
  </message>
364 Franz 2429
  <message>
2430
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2431
to utilize additional printing options</source>
375 Franz 2432
    <translation>Uporabite drug upravljalnik tiskanja, na primer kprinter ali
2433
gtklp, za dodatne možnosti tiskanja</translation>
364 Franz 2434
  </message>
298 Franz 2435
</context>
2436
<context>
310 Franz 2437
  <name>EPSPlug</name>
2438
  <message>
2439
    <source>Importing File:
2440
%1
2441
failed!</source>
327 Franz 2442
    <translation>Uvoz datoteke:\n
2443
%1\n
2444
ni uspel!</translation>
310 Franz 2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source>Fatal Error</source>
327 Franz 2448
    <translation>Usodna napaka</translation>
310 Franz 2449
  </message>
2450
</context>
2451
<context>
298 Franz 2452
  <name>EditStyle</name>
2453
  <message>
2454
    <source> p</source>
2455
    <translation> pik</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <source>OK</source>
2459
    <translation>V redu</translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source> in</source>
2463
    <translation> in</translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
2466
    <source> mm</source>
2467
    <translation> mm</translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
2470
    <source> pt</source>
2471
    <translation> točk</translation>
2472
  </message>
2473
  <message>
2474
    <source>None</source>
2475
    <translation>Brez</translation>
2476
  </message>
2477
  <message>
2478
    <source>Face:</source>
351 Franz 2479
    <translation type="obsolete">Obraz:</translation>
298 Franz 2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <source>Name:</source>
351 Franz 2483
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 2484
  </message>
2485
  <message>
2486
    <source>Size:</source>
351 Franz 2487
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
298 Franz 2488
  </message>
2489
  <message>
2490
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2491
    <translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
2492
  </message>
2493
  <message>
2494
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2495
    <translation>Razmik nad odstavkom</translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
2498
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2499
    <translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
2502
    <source>Name of your paragraph style</source>
2503
    <translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <source>Above:</source>
351 Franz 2507
    <translation type="obsolete">Nad:</translation>
298 Franz 2508
  </message>
2509
  <message>
2510
    <source>Below:</source>
351 Franz 2511
    <translation type="obsolete">Pod:</translation>
298 Franz 2512
  </message>
2513
  <message>
2514
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2515
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2519
    <translation type="obsolete">Barva polnila:</translation>
298 Franz 2520
  </message>
2521
  <message>
2522
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2523
    <translation type="obsolete">Črte</translation>
298 Franz 2524
  </message>
2525
  <message>
2526
    <source>Font Size</source>
2527
    <translation>Velikost pisave:</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2531
    <translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic</translation>
2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>Font of selected text or object</source>
2535
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
2538
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2539
    <translation type="obsolete">Ozaljšana začetnica</translation>
298 Franz 2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2543
    <translation>Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
2544
  </message>
2545
  <message>
2546
    <source>Edit Style</source>
2547
    <translation>Uredi slog</translation>
2548
  </message>
2549
  <message>
2550
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2551
    <translation type="obsolete">Prilagodi do osnovne mreže</translation>
298 Franz 2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>Character</source>
2555
    <translation>Znak</translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Color of text stroke</source>
2559
    <translation>Barva črt besedila</translation>
2560
  </message>
2561
  <message>
2562
    <source>Vertical Spaces</source>
2563
    <translation>Navpični presledki</translation>
2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>Align text to baseline grid</source>
2567
    <translation>Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
2568
  </message>
2569
  <message>
2570
    <source>Color of text fill</source>
2571
    <translation>Barva polnenja besedila:</translation>
2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>Warning</source>
2575
    <translation>Opozorilo</translation>
2576
  </message>
2577
  <message>
2578
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2579
    <translation>Razmik pod odstavkom</translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
2582
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2583
    <translation type="obsolete">Barva poteze:</translation>
298 Franz 2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>Line Spacing</source>
2587
    <translation>Razmik vrstic</translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
2590
    <source>Effect:EditStyle::Alignment:</source>
341 Franz 2591
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
301 Franz 2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>Effect:</source>
2595
    <translation>Učinek:</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2599
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
298 Franz 2600
  </message>
301 Franz 2601
  <message>
2602
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2603
    <translation type="obsolete">Razmik vrstic:</translation>
301 Franz 2604
  </message>
351 Franz 2605
  <message>
2606
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 2607
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>&amp;Font:</source>
375 Franz 2611
    <translation>&amp;Pisava:</translation>
351 Franz 2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>Si&amp;ze:</source>
375 Franz 2615
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
351 Franz 2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>&amp;Alignment:</source>
375 Franz 2619
    <translation>P&amp;oravnava:</translation>
351 Franz 2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>&amp;Drop Caps</source>
375 Franz 2623
    <translation>&amp;Ozaljšana začetnica</translation>
351 Franz 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>&amp;Lines:</source>
375 Franz 2627
    <translation>&amp;Črte:</translation>
351 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>F&amp;ill Color:</source>
375 Franz 2631
    <translation>Barva &amp;polnila:</translation>
351 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>St&amp;roke Color:</source>
375 Franz 2635
    <translation>Barva po&amp;teze:</translation>
351 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
375 Franz 2639
    <translation>Prilagodi osnovni &amp;mreži</translation>
351 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
375 Franz 2643
    <translation>&amp;Razmik vrstic:</translation>
351 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>Abo&amp;ve:</source>
375 Franz 2647
    <translation>&amp;Nad:</translation>
351 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>&amp;Below:</source>
375 Franz 2651
    <translation>&amp;Pod:</translation>
351 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2655
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2659
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2660
  </message>
298 Franz 2661
</context>
2662
<context>
2663
  <name>Editor</name>
2664
  <message>
2665
    <source>Cut</source>
351 Franz 2666
    <translation type="obsolete">Izreži</translation>
298 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>New</source>
351 Franz 2670
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>Copy</source>
351 Franz 2674
    <translation type="obsolete">Kopiraj</translation>
298 Franz 2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>Edit</source>
351 Franz 2678
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 2679
  </message>
2680
  <message>
2681
    <source>File</source>
351 Franz 2682
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>Redo</source>
351 Franz 2686
    <translation type="obsolete">Obnovi</translation>
298 Franz 2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>Undo</source>
351 Franz 2690
    <translation type="obsolete">Razveljavi</translation>
298 Franz 2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2694
    <translation type="obsolete">Najdi imena polj</translation>
298 Franz 2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>Clear</source>
351 Franz 2698
    <translation type="obsolete">Počisti</translation>
298 Franz 2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>Paste</source>
351 Franz 2702
    <translation type="obsolete">Prilepi</translation>
298 Franz 2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>Load...</source>
351 Franz 2706
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Editor</source>
2710
    <translation>Urejevalnik</translation>
2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2714
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 2715
  </message>
2716
  <message>
2717
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2718
    <translation type="obsolete">Končaj brez shranjevanja</translation>
298 Franz 2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2722
    <translation>Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
2723
  </message>
2724
  <message>
2725
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2726
    <translation type="obsolete">Shrani in končaj</translation>
298 Franz 2727
  </message>
351 Franz 2728
  <message>
2729
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 2730
    <translation>&amp;Nova</translation>
351 Franz 2731
  </message>
2732
  <message>
2733
    <source>&amp;Open...</source>
375 Franz 2734
    <translation>&amp;Odpri...</translation>
351 Franz 2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 2738
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
351 Franz 2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <source>&amp;Save and Exit</source>
375 Franz 2742
    <translation>&amp;Shrani in končaj</translation>
351 Franz 2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
375 Franz 2746
    <translation>&amp;Končaj brez shranjevanja</translation>
351 Franz 2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>&amp;Undo</source>
375 Franz 2750
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
351 Franz 2751
  </message>
2752
  <message>
2753
    <source>&amp;Redo</source>
375 Franz 2754
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
351 Franz 2755
  </message>
2756
  <message>
2757
    <source>Cu&amp;t</source>
375 Franz 2758
    <translation>&amp;Izreži</translation>
351 Franz 2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>&amp;Copy</source>
375 Franz 2762
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
351 Franz 2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>&amp;Paste</source>
375 Franz 2766
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
351 Franz 2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>C&amp;lear</source>
375 Franz 2770
    <translation>&amp;Počisti</translation>
351 Franz 2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>&amp;Get Field Names</source>
375 Franz 2774
    <translation>&amp;Dobi imena polj</translation>
351 Franz 2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 2778
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
351 Franz 2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 2782
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
351 Franz 2783
  </message>
298 Franz 2784
</context>
2785
<context>
301 Franz 2786
  <name>ExportForm</name>
2787
  <message>
2788
    <source>Export as Image</source>
364 Franz 2789
    <translation type="obsolete">Izvozi kot sliko</translation>
301 Franz 2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2793
    <translation type="obsolete">Izvozi v mapo:</translation>
301 Franz 2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2797
    <translation type="obsolete">&amp;Spremeni...</translation>
301 Franz 2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>Alt+C</source>
364 Franz 2801
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
301 Franz 2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2805
    <translation type="obsolete">Vrsta slike:</translation>
301 Franz 2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2809
    <translation type="obsolete">Kakovost:</translation>
301 Franz 2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>%</source>
364 Franz 2813
    <translation type="obsolete">%</translation>
301 Franz 2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>Size:</source>
351 Franz 2817
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
301 Franz 2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>Export </source>
364 Franz 2821
    <translation type="obsolete">Izvoz</translation>
301 Franz 2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>&amp;One page</source>
364 Franz 2825
    <translation type="obsolete">En&amp;o stran</translation>
301 Franz 2826
  </message>
2827
  <message>
2828
    <source>Alt+O</source>
364 Franz 2829
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
301 Franz 2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source>&amp;All pages</source>
2833
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
2834
  </message>
2835
  <message>
2836
    <source>Alt+A</source>
364 Franz 2837
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
301 Franz 2838
  </message>
2839
  <message>
2840
    <source>&amp;Interval from:</source>
364 Franz 2841
    <translation type="obsolete">Območ&amp;je od:</translation>
301 Franz 2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>Alt+I</source>
364 Franz 2845
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
301 Franz 2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>to:</source>
364 Franz 2849
    <translation type="obsolete">do:</translation>
301 Franz 2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>&amp;OK</source>
2853
    <translation>V red&amp;u</translation>
2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <source>&amp;Cancel</source>
2857
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
2858
  </message>
2859
  <message>
2860
    <source>Change the output directory</source>
2861
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>The output directory - the place to store your images.
2865
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2866
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
2867
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Export only the current page</source>
2871
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>Export all pages to images</source>
364 Franz 2875
    <translation type="obsolete">Izvozi vse strani kot slike</translation>
301 Franz 2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>Export a range of pages to images</source>
364 Franz 2879
    <translation type="obsolete">Izvozi razpon strani kot slike</translation>
301 Franz 2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>First page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2883
    <translation type="obsolete">Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2887
    <translation type="obsolete">Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>The height of the output images in pixels</source>
364 Franz 2891
    <translation type="obsolete">Višina izvoznih slik v točkah</translation>
301 Franz 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
364 Franz 2895
    <translation type="obsolete">Kakovost slik - 100% je najboljša kakovost, 1% največje stiskanje</translation>
301 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Available export formats</source>
2899
    <translation>Dostopne oblike za izvažanje</translation>
2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Choose a Export Directory</source>
2903
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
2904
  </message>
351 Franz 2905
  <message>
2906
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 2907
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
375 Franz 2911
    <translation>&amp;Izvozi v imenik:</translation>
351 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Image &amp;Type:</source>
375 Franz 2915
    <translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
351 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>&amp;Quality:</source>
375 Franz 2919
    <translation>&amp;Kakovost:</translation>
351 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
364 Franz 2922
    <source>Export as Image(s)</source>
375 Franz 2923
    <translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
351 Franz 2924
  </message>
364 Franz 2925
  <message>
2926
    <source>Options</source>
375 Franz 2927
    <translation>Možnosti</translation>
364 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>&amp;Resolution:</source>
375 Franz 2931
    <translation>&amp;Resolucija:</translation>
364 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source> %</source>
375 Franz 2935
    <translation>%</translation>
364 Franz 2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source> dpi</source>
375 Franz 2939
    <translation>dpi</translation>
364 Franz 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Range</source>
375 Franz 2943
    <translation>Obseg</translation>
364 Franz 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>&amp;Current page</source>
375 Franz 2947
    <translation>&amp;Trenutna stran</translation>
364 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>&amp;Range</source>
375 Franz 2951
    <translation>&amp;Obseg</translation>
364 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>C</source>
375 Franz 2955
    <translation>C</translation>
364 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Export a range of pages</source>
375 Franz 2959
    <translation>Izvozi več strani</translation>
364 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2963
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2964
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 2965
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
2966
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
2967
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
364 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Export all pages</source>
375 Franz 2971
    <translation>Izvozi vse strani</translation>
364 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Resolution of the Images
2975
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
375 Franz 2976
    <translation>Resolucija slik. Za uporabo na zaslonu
2977
uporabite 72 dpi</translation>
364 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
375 Franz 2981
    <translation>Kakovost slik - 100% je najboljša, 1% je najslabša</translation>
364 Franz 2982
  </message>
301 Franz 2983
</context>
2984
<context>
298 Franz 2985
  <name>FDialogPreview</name>
2986
  <message>
2987
    <source>Size:</source>
2988
    <translation>Velikost:</translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>No Title</source>
2992
    <translation>Brez naslova</translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>Title:</source>
2996
    <translation>Naziv:</translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>Author:</source>
3000
    <translation>Avtor:</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 3004
    <translation type="obsolete">Scribus-Dokument</translation>
298 Franz 3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>Unknown</source>
3008
    <translation>Neznano</translation>
3009
  </message>
341 Franz 3010
  <message>
3011
    <source>Scribus Document</source>
375 Franz 3012
    <translation>Skribusov dokument</translation>
341 Franz 3013
  </message>
298 Franz 3014
</context>
3015
<context>
3016
  <name>Farbmanager</name>
3017
  <message>
3018
    <source>OK</source>
341 Franz 3019
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>New</source>
341 Franz 3023
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>Edit</source>
341 Franz 3027
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>Open</source>
3031
    <translation>Odpri</translation>
3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Name:</source>
351 Franz 3035
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
3039
    <translation>V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3043
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>Create a new color within the current set</source>
3047
    <translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>Choose a color set to load</source>
3051
    <translation>Izberi nabor barve</translation>
3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
3055
    <translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>Append</source>
341 Franz 3059
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3063
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>Colors</source>
3067
    <translation>Barve</translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>Delete</source>
341 Franz 3071
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source>Delete the currently selected color</source>
3075
    <translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3079
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>Color Sets</source>
3083
    <translation>Nabori barv</translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3087
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
298 Franz 3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>Current Color Set:</source>
3091
    <translation>Trenuten nabor barve</translation>
3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>Save the current color set</source>
3095
    <translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>New Color</source>
3099
    <translation>Nova barva</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Copy of %1</source>
3103
    <translation>Kopija %1</translation>
3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 3107
    <translation type="obsolete">Shrani nabor barve</translation>
298 Franz 3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 3111
    <translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene</translation>
298 Franz 3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Edit the currently selected color</source>
3115
    <translation>Uredi izbrano barvo</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Choose a Name</source>
3119
    <translation>Izberi ime</translation>
3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
3123
    <translation>Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3127
    <translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
3128
  </message>
341 Franz 3129
  <message>
3130
    <source>&amp;Append</source>
375 Franz 3131
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 3135
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 3139
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
341 Franz 3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>D&amp;uplicate</source>
375 Franz 3143
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
341 Franz 3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3147
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>&amp;Remove Unused</source>
375 Franz 3151
    <translation>&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
341 Franz 3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>&amp;Save Color Set</source>
375 Franz 3155
    <translation>&amp;Shrani nabor barv</translation>
341 Franz 3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3159
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3163
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3164
  </message>
351 Franz 3165
  <message>
3166
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 3167
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 3168
  </message>
298 Franz 3169
</context>
3170
<context>
3171
  <name>FontPrefs</name>
3172
  <message>
3173
    <source>OK</source>
341 Franz 3174
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Yes</source>
3178
    <translation>Da</translation>
3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>Type</source>
3182
    <translation>Vrsta</translation>
3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>Add...</source>
341 Franz 3186
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3190
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>Delete</source>
341 Franz 3194
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>Font Name</source>
3198
    <translation>Ime pisave</translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Remove</source>
341 Franz 3202
    <translation type="obsolete">Odstrani</translation>
298 Franz 3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>Font Substitutions</source>
3206
    <translation>Nadomestljive barve</translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>Subset</source>
3210
    <translation>Podnabor</translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>Replacement</source>
3214
    <translation>Zamenjava</translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Change...</source>
341 Franz 3218
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3222
    <translation>Dodatne &amp;poti</translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>Embed in:</source>
3226
    <translation>Vključi v:</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>Use Font</source>
3230
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Choose a Directory</source>
3234
    <translation>Izberi mapo</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Postscript</source>
3238
    <translation>Postscript</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3242
    <translation>Nadome&amp;stljive barve</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Global Font Settings</source>
3246
    <translation>Globalne nastavitve pisav</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Path to Font File</source>
3250
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Additional Paths</source>
3254
    <translation>Dodatne poti</translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3258
    <translation>Dosegljive pis&amp;ave</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Available Fonts</source>
3262
    <translation>Dosegljive pisave</translation>
3263
  </message>
341 Franz 3264
  <message>
3265
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3266
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 3270
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
341 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>A&amp;dd...</source>
375 Franz 3274
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>&amp;Remove</source>
375 Franz 3278
    <translation>&amp;Odstrani</translation>
341 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3282
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3286
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3287
  </message>
298 Franz 3288
</context>
3289
<context>
301 Franz 3290
  <name>FontPreview</name>
3291
  <message>
3292
    <source>Font Preview</source>
375 Franz 3293
    <translation>Predogled pisav</translation>
301 Franz 3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>&amp;OK</source>
3297
    <translation>&amp;V redu</translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>Alt+O</source>
3301
    <translation>Alt+O</translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>&amp;Cancel</source>
3305
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>Alt+C</source>
3309
    <translation>Alt+C</translation>
3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3313
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
3314
  </message>
3315
</context>
3316
<context>
3317
  <name>GradientEditor</name>
3318
  <message>
3319
    <source>Position:</source>
3320
    <translation>Položaj:</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source> %</source>
3324
    <translation>%</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3328
    <translation>Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
3329
  </message>
3330
</context>
3331
<context>
298 Franz 3332
  <name>GuideManager</name>
3333
  <message>
3334
    <source> p</source>
3335
    <translation> pik</translation>
3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>OK</source>
341 Franz 3339
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3340
  </message>
3341
  <message>
3342
    <source> in</source>
3343
    <translation> in</translation>
3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source> mm</source>
3347
    <translation> mm</translation>
3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source> pt</source>
3351
    <translation> točk</translation>
3352
  </message>
3353
  <message>
3354
    <source>Add</source>
341 Franz 3355
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3356
  </message>
3357
  <message>
3358
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3359
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>Delete</source>
341 Franz 3363
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3364
  </message>
3365
  <message>
3366
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3367
    <translation type="obsolete">Zakleni vodila</translation>
298 Franz 3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3371
    <translation type="obsolete">X:</translation>
298 Franz 3372
  </message>
3373
  <message>
3374
    <source>Horizontal Guides</source>
3375
    <translation>Vodoravna vodila</translation>
3376
  </message>
3377
  <message>
3378
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3379
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
298 Franz 3380
  </message>
3381
  <message>
3382
    <source>Manage Guides</source>
3383
    <translation>Nastavi vodila</translation>
3384
  </message>
3385
  <message>
3386
    <source>Vertical Guides</source>
3387
    <translation>Navpična vodila</translation>
3388
  </message>
341 Franz 3389
  <message>
3390
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
375 Franz 3391
    <translation>&amp;Y:</translation>
341 Franz 3392
  </message>
3393
  <message>
3394
    <source>&amp;Add</source>
375 Franz 3395
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>D&amp;elete</source>
375 Franz 3399
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>&amp;X-Pos:</source>
375 Franz 3403
    <translation>&amp;X:</translation>
341 Franz 3404
  </message>
3405
  <message>
3406
    <source>A&amp;dd</source>
375 Franz 3407
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>De&amp;lete</source>
375 Franz 3411
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3412
  </message>
3413
  <message>
3414
    <source>&amp;Lock Guides</source>
375 Franz 3415
    <translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
341 Franz 3416
  </message>
3417
  <message>
3418
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3419
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3420
  </message>
3421
  <message>
3422
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3423
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3424
  </message>
298 Franz 3425
</context>
3426
<context>
3427
  <name>HelpBrowser</name>
3428
  <message>
3429
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
3430
    <translation>Priročnik žal ni dosegljiv. Za najnovejša navodila poglejte na http://scribus.net</translation>
3431
  </message>
3432
</context>
3433
<context>
3434
  <name>HyAsk</name>
3435
  <message>
3436
    <source>SkipHyAsk::Cancel</source>
341 Franz 3437
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3438
  </message>
3439
  <message>
3440
    <source>Accept</source>
3441
    <translation>Sprejmi</translation>
3442
  </message>
3443
  <message>
3444
    <source>Possible Hyphenation</source>
3445
    <translation>Možno deljenje</translation>
3446
  </message>
301 Franz 3447
  <message>
3448
    <source>Skip</source>
3449
    <translation>Preskoči</translation>
3450
  </message>
3451
  <message>
3452
    <source>Cancel</source>
3453
    <translation>Prekliči</translation>
3454
  </message>
298 Franz 3455
</context>
3456
<context>
3457
  <name>HySettings</name>
3458
  <message>
3459
    <source>Hyphenator Settings</source>
3460
    <translation>Nastavitve deljenja besed</translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3464
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>Language:</source>
341 Franz 3468
    <translation type="obsolete">Jezik:</translation>
298 Franz 3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>Smallest Word:HySettings::OK</source>
341 Franz 3472
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3476
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3477
    <translation>Največ zaporednih deljenj besed.
3478
 
3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3482
    <translation>Omogoči samodejno preverjanje med pisanjem.</translation>
3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3486
    <translation>Dolžina najkrajše besede, ki se jo še deli.</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3490
    <translation type="obsolete">Preverjaj med pisanjem</translation>
298 Franz 3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3494
    <translation type="obsolete">Povsem samodejno</translation>
298 Franz 3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3498
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
3499
    <translation>Če tega ne izberete, vas bom povprašal
3500
vsakič, ko bom našel možnost za deljenje besede.</translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3504
    <translation type="obsolete">Dovoljeno število deljenj v besedi:</translation>
298 Franz 3505
  </message>
301 Franz 3506
  <message>
3507
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3508
    <translation type="obsolete">Najkrajša beseda:</translation>
301 Franz 3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>OK</source>
341 Franz 3512
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 3513
  </message>
341 Franz 3514
  <message>
3515
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
375 Franz 3516
    <translation>&amp;Povsem samodejno</translation>
341 Franz 3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Check &amp;During Typing</source>
375 Franz 3520
    <translation>Preverjaj med &amp;pisanjem</translation>
341 Franz 3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 3524
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
375 Franz 3528
    <translation>&amp;Najmanjša beseda:</translation>
341 Franz 3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
375 Franz 3532
    <translation>&amp;Število dovoljenih deljenj:</translation>
341 Franz 3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3536
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3540
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3541
  </message>
298 Franz 3542
</context>
3543
<context>
3544
  <name>InsPage</name>
3545
  <message>
3546
    <source>OK</source>
351 Franz 3547
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3551
    <translation type="obsolete">Predloga (leva stran)</translation>
298 Franz 3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>Template:</source>
351 Franz 3555
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3559
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>Normal</source>
3563
    <translation>Običajno</translation>
3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3567
    <translation type="obsolete">Stran(i)</translation>
298 Franz 3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>at End</source>
3571
    <translation>na konec</translation>
3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>before Page</source>
3575
    <translation>pred stranjo</translation>
3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>Insert Page</source>
3579
    <translation>Vstavi stran</translation>
3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>Inserting</source>
3583
    <translation>Vstavljanje</translation>
3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>after Page</source>
3587
    <translation>za stranjo</translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>Template (Right Page):</source>
3591
    <translation>Predloga (desna stran)</translation>
3592
  </message>
351 Franz 3593
  <message>
3594
    <source>&amp;Inserting</source>
375 Franz 3595
    <translation>&amp;Vstavljanje</translation>
351 Franz 3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>Page(s)</source>
375 Franz 3599
    <translation>Stran(i)</translation>
351 Franz 3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
375 Franz 3603
    <translation>&amp;Predloga (leva stran):</translation>
351 Franz 3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 3607
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
351 Franz 3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3611
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 3612
  </message>
3613
  <message>
3614
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3615
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 3616
  </message>
298 Franz 3617
</context>
3618
<context>
3619
  <name>InsertTable</name>
3620
  <message>
3621
    <source>OK</source>
327 Franz 3622
    <translation>V redu</translation>
298 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>Insert Table</source>
327 Franz 3626
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
298 Franz 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Cancel</source>
327 Franz 3630
    <translation>Prekliči</translation>
298 Franz 3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Number of Columns:</source>
327 Franz 3634
    <translation>Število stolpcev:</translation>
298 Franz 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Number of Rows:</source>
327 Franz 3638
    <translation>Število vrstic:</translation>
298 Franz 3639
  </message>
3640
</context>
3641
<context>
3642
  <name>JavaDocs</name>
3643
  <message>
3644
    <source>No</source>
351 Franz 3645
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
298 Franz 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>Yes</source>
351 Franz 3649
    <translation type="obsolete">Da</translation>
298 Franz 3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>Close</source>
341 Franz 3653
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>Add...</source>
341 Franz 3657
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>Delete</source>
341 Franz 3661
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3665
    <translation>Ali res želite izbrisati to skripto?</translation>
3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>New Script</source>
3669
    <translation>Nova skripta</translation>
3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3673
    <translation type="obsolete">Nova skripta:</translation>
298 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3677
    <translation type="obsolete">Uredi...</translation>
298 Franz 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Warning</source>
3681
    <translation>Pozor</translation>
3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Edit JavaScripts</source>
3685
    <translation>Uredi Javaskripte</translation>
3686
  </message>
341 Franz 3687
  <message>
3688
    <source>&amp;Edit...</source>
375 Franz 3689
    <translation>&amp;Uredi...</translation>
341 Franz 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;Add...</source>
375 Franz 3693
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3697
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 3701
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 3702
  </message>
351 Franz 3703
  <message>
3704
    <source>&amp;New Script:</source>
375 Franz 3705
    <translation>&amp;Nova skripta:</translation>
351 Franz 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>&amp;No</source>
375 Franz 3709
    <translation>&amp;Ne</translation>
351 Franz 3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>&amp;Yes</source>
375 Franz 3713
    <translation>&amp;Da</translation>
351 Franz 3714
  </message>
298 Franz 3715
</context>
3716
<context>
3717
  <name>KeyManager</name>
3718
  <message>
3719
    <source>OK</source>
341 Franz 3720
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Alt</source>
3724
    <translation>Alt</translation>
3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>Alt+</source>
3728
    <translation>Alt+</translation>
3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>Ctrl</source>
3732
    <translation>Ctrl</translation>
3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>Ctrl+</source>
3736
    <translation>Ctrl+</translation>
3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>Shift</source>
3740
    <translation>Shift</translation>
3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3744
    <translation type="obsolete">Nastavljena tipka</translation>
298 Franz 3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>Action</source>
3748
    <translation>Dejanje</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3752
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>No Key</source>
341 Franz 3756
    <translation type="obsolete">Brez tipke</translation>
298 Franz 3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>Shift+</source>
3760
    <translation>Shift+</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3764
    <translation>Uredi bližnjice na tipkovnici</translation>
3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3768
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3772
    <translation type="obsolete">Nastavi tipko</translation>
298 Franz 3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>Select a Key for this Action</source>
3776
    <translation>Izberi tipko za to dejanje</translation>
3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
341 Franz 3780
    <translation type="obsolete">Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
298 Franz 3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>Current Key</source>
3784
    <translation>Trenutna tipka</translation>
3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>Warning</source>
3788
    <translation>Opozorilo</translation>
3789
  </message>
341 Franz 3790
  <message>
3791
    <source>&amp;No Key</source>
375 Franz 3792
    <translation>&amp;Tipka &quot;ne&quot;</translation>
341 Franz 3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>&amp;User Defined Key</source>
375 Franz 3796
    <translation>&amp;Uporabnikova tipka</translation>
341 Franz 3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Set &amp;Key</source>
375 Franz 3800
    <translation>Nastavi &amp;tipko</translation>
341 Franz 3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3804
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3808
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
375 Franz 3812
    <translation>Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
341 Franz 3813
  </message>
298 Franz 3814
</context>
3815
<context>
3816
  <name>LayerPalette</name>
3817
  <message>
3818
    <source>Delete Layer</source>
3819
    <translation>Odstrani sloj</translation>
3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source>Lower Layer</source>
3823
    <translation>Spusti plast</translation>
3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>Layers</source>
3827
    <translation>Sloji</translation>
3828
  </message>
3829
  <message>
3830
    <source>Raise Layer</source>
3831
    <translation>Dvigni plast</translation>
3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>New Layer</source>
3835
    <translation>Nova plast</translation>
3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3839
    <translation>Ali res želite izbrisati tudi vse predmete tega sloja?</translation>
3840
  </message>
3841
  <message>
3842
    <source>Add a new Layer</source>
3843
    <translation>Dodaj sloj</translation>
3844
  </message>
3845
</context>
3846
<context>
3847
  <name>LineFormate</name>
3848
  <message>
3849
    <source>OK</source>
341 Franz 3850
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source>No</source>
351 Franz 3854
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
298 Franz 3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>New</source>
341 Franz 3858
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 3859
  </message>
3860
  <message>
3861
    <source>Yes</source>
351 Franz 3862
    <translation type="obsolete">Da</translation>
298 Franz 3863
  </message>
3864
  <message>
3865
    <source>Edit</source>
341 Franz 3866
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>Open</source>
3870
    <translation>Odpri</translation>
3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>Save</source>
341 Franz 3874
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
298 Franz 3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3878
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>Edit Line Styles</source>
3882
    <translation>Uredi sloge črt</translation>
3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3886
    <translation>Ali zares želite izbrisati ta slog?</translation>
3887
  </message>
3888
  <message>
3889
    <source>Append</source>
341 Franz 3890
    <translation type="obsolete">Pripni</translation>
298 Franz 3891
  </message>
3892
  <message>
3893
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3894
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3895
  </message>
3896
  <message>
3897
    <source>Delete</source>
341 Franz 3898
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3902
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3906
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
298 Franz 3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>New Style</source>
3910
    <translation>Nov slog</translation>
3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source>Copy of %1</source>
3914
    <translation>Kopija %1</translation>
3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>Warning</source>
3918
    <translation>Opozorilo</translation>
3919
  </message>
341 Franz 3920
  <message>
3921
    <source>&amp;Append</source>
375 Franz 3922
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 3926
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 3927
  </message>
3928
  <message>
3929
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 3930
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
341 Franz 3931
  </message>
3932
  <message>
3933
    <source>D&amp;uplicate</source>
375 Franz 3934
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
341 Franz 3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3938
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>&amp;Save</source>
375 Franz 3942
    <translation>&amp;Shrani</translation>
341 Franz 3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3946
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3947
  </message>
3948
  <m