Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 379 | Rev 386 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
298 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>Build-ID:</source>
6
    <translation>Id izgradnje:</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>About</source>
341 Franz 10
    <translation type="obsolete">O programu</translation>
298 Franz 11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Close</source>
341 Franz 14
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 15
  </message>
16
  <message>
17
    <source>Finnish:</source>
18
    <translation>Finščina</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>Brazilian:</source>
22
    <translation>Brazilščina</translation>
23
  </message>
24
  <message>
25
    <source>Scribus Version %1
26
%2 %3</source>
27
    <translation>Različica Scribusa %1
28
 %2 %3</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Mailing list</source>
32
    <translation>E-poštni spisek</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>%1. %2 %3 </source>
36
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Homepage and online reference</source>
40
    <translation>Domača stran in povezave na spletu</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Galician:</source>
44
    <translation>Galščina</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>Programming:</source>
48
    <translation>Razvoj:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>Czech:</source>
52
    <translation>Češčina</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>English:</source>
56
    <translation>Angleščina</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Online</source>
341 Franz 60
    <translation type="obsolete">Na spletu</translation>
298 Franz 61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Welsh:</source>
375 Franz 64
    <translation>Valižanščina:</translation>
298 Franz 65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Contributions from:</source>
68
    <translation>Pomagali so:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Translations</source>
341 Franz 72
    <translation type="obsolete">Prevodi</translation>
298 Franz 73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Polish:</source>
375 Franz 76
    <translation>Poljščina:</translation>
298 Franz 77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Ukrainian:</source>
80
    <translation>Ukrajinščina</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Basque:</source>
84
    <translation>Baskovščina:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Authors</source>
341 Franz 88
    <translation type="obsolete">Avtorji</translation>
298 Franz 89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Spanish and Catalan:</source>
92
    <translation>Španščina in Katalonščina</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
375 Franz 96
    <translation>Slovaščina:</translation>
298 Franz 97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Italian:</source>
375 Franz 100
    <translation>Italijanščina:</translation>
298 Franz 101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Danish:</source>
375 Franz 104
    <translation>Danščina:</translation>
298 Franz 105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>Bugs and feature requests</source>
108
    <translation>Poročila o hroščih in dodatni predlogi</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Lithuanian:</source>
375 Franz 112
    <translation>Litvanščina:</translation>
298 Franz 113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Windows port:</source>
116
    <translation>Različica za Windows:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Turkish:</source>
375 Franz 120
    <translation>Turščina:</translation>
298 Franz 121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Russian:</source>
375 Franz 124
    <translation>Ruščina:</translation>
298 Franz 125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Slovenian:</source>
375 Franz 128
    <translation>Slovenščina:</translation>
298 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Hungarian:</source>
375 Franz 132
    <translation>Madžarščina:</translation>
298 Franz 133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>French:</source>
375 Franz 136
    <translation>Francoščina:</translation>
298 Franz 137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Bulgarian:</source>
375 Franz 140
    <translation>Bolgarščina:</translation>
298 Franz 141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Norwegian:</source>
375 Franz 144
    <translation>Norveščina:</translation>
298 Franz 145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>German:</source>
375 Franz 148
    <translation>Nemščina:</translation>
298 Franz 149
  </message>
150
  <message>
151
    <source>Documentation:</source>
152
    <translation>Dokumentacija:</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>About Scribus%1%2</source>
156
    <translation>O Scribusu%1%2</translation>
157
  </message>
301 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
164
v Scribus vključene knjižnice\n
165
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
166
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
167
  </message>
341 Franz 168
  <message>
169
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 170
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 171
  </message>
172
  <message>
173
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 174
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 175
  </message>
176
  <message>
177
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 178
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 179
  </message>
180
  <message>
181
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 182
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 186
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 187
  </message>
298 Franz 188
</context>
189
<context>
190
  <name>AdvOptions</name>
191
  <message>
192
    <source>OK</source>
351 Franz 193
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 194
  </message>
195
  <message>
196
    <source>Cancel</source>
351 Franz 197
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 198
  </message>
199
  <message>
200
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 201
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) vodoravno</translation>
298 Franz 202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 205
    <translation type="obsolete">Uporabi ICC profile</translation>
298 Franz 206
  </message>
207
  <message>
208
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 209
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) navpično</translation>
298 Franz 210
  </message>
211
  <message>
212
    <source>Advanced Options</source>
213
    <translation>Napredne možnosti</translation>
214
  </message>
310 Franz 215
  <message>
216
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 217
    <translation type="obsolete">Postscript raven 3</translation>
310 Franz 218
  </message>
219
  <message>
220
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 221
    <translation type="obsolete">Postscript raven 2</translation>
310 Franz 222
  </message>
223
  <message>
224
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 225
    <translation type="obsolete">Postscript raven 1</translation>
310 Franz 226
  </message>
227
  <message>
228
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
327 Franz 229
    <translation>Ustvari Postscript 3. ravni</translation>
310 Franz 230
  </message>
231
  <message>
232
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
233
this can create huge files</source>
327 Franz 234
    <translation>Ustvari Postscript 2. ravni; pazite,\n
235
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 236
  </message>
237
  <message>
238
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
239
this can create huge files</source>
327 Franz 240
    <translation>Ustvari Postscript 1. ravni; pazite,\n
241
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 242
  </message>
351 Franz 243
  <message>
244
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
375 Franz 245
    <translation>&amp;Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 246
  </message>
247
  <message>
248
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
375 Franz 249
    <translation>&amp;Navpično prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 250
  </message>
251
  <message>
252
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
375 Franz 253
    <translation>Uveljavi profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 254
  </message>
255
  <message>
256
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
375 Franz 257
    <translation>Postscript &amp;1. ravni</translation>
351 Franz 258
  </message>
259
  <message>
260
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
375 Franz 261
    <translation>Postscript &amp;2. ravni</translation>
351 Franz 262
  </message>
263
  <message>
264
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
375 Franz 265
    <translation>Postscript &amp;3. ravni</translation>
351 Franz 266
  </message>
267
  <message>
268
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 269
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 273
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 274
  </message>
364 Franz 275
  <message>
276
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
375 Franz 277
    <translation>Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
364 Franz 278
  </message>
279
  <message>
280
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
281
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
282
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
283
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
284
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
285
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
375 Franz 286
    <translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijan, rumene in
287
magenta barve s črnino.
288
POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako
289
lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej
290
narediti nekaj preiskusov.
291
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
364 Franz 292
  </message>
298 Franz 293
</context>
294
<context>
295
  <name>Align</name>
296
  <message>
297
    <source> p</source>
298
    <translation> pik</translation>
299
  </message>
300
  <message>
301
    <source>OK</source>
341 Franz 302
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 303
  </message>
304
  <message>
305
    <source> in</source>
306
    <translation> pal</translation>
307
  </message>
308
  <message>
309
    <source> mm</source>
310
    <translation> mm</translation>
311
  </message>
312
  <message>
313
    <source> pts</source>
351 Franz 314
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
298 Franz 315
  </message>
316
  <message>
317
    <source>Align</source>
318
    <translation>Poravnaj</translation>
319
  </message>
320
  <message>
321
    <source>Apply</source>
341 Franz 322
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
298 Franz 323
  </message>
324
  <message>
325
    <source>Horizontal</source>
326
    <translation>Vodoravno</translation>
327
  </message>
328
  <message>
329
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 330
    <translation type="obsolete">Ne spreminjaj</translation>
298 Franz 331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>Top Sides</source>
334
    <translation>Z vrha</translation>
335
  </message>
336
  <message>
337
    <source>Displacement</source>
351 Franz 338
    <translation type="obsolete">Razpusti</translation>
298 Franz 339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>Middles</source>
342
    <translation>Po sredi</translation>
343
  </message>
344
  <message>
345
    <source>Cancel</source>
341 Franz 346
    <translation type="obsolete">prekliči</translation>
298 Franz 347
  </message>
348
  <message>
349
    <source>Right Sides</source>
350
    <translation>Z desne</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source>Left Sides</source>
354
    <translation>Z leve</translation>
355
  </message>
356
  <message>
357
    <source>Bottom Sides</source>
358
    <translation>Od spodaj</translation>
359
  </message>
360
  <message>
361
    <source>Vertical</source>
362
    <translation>Navpično</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>between:</source>
351 Franz 366
    <translation type="obsolete">med:</translation>
298 Franz 367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>Distribute/Align</source>
370
    <translation>Razporedi/Poravnaj</translation>
371
  </message>
372
  <message>
373
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 374
    <translation type="obsolete">Razporedi enakomerno</translation>
298 Franz 375
  </message>
341 Franz 376
  <message>
377
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 378
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 379
  </message>
380
  <message>
381
    <source>&amp;Apply</source>
375 Franz 382
    <translation>&amp;Uveljavi</translation>
341 Franz 383
  </message>
384
  <message>
385
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 386
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 387
  </message>
351 Franz 388
  <message>
389
    <source>&amp;Between:</source>
375 Franz 390
    <translation>&amp;Med:</translation>
351 Franz 391
  </message>
392
  <message>
393
    <source>A&amp;lign</source>
375 Franz 394
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>Di&amp;splacement</source>
375 Franz 398
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
375 Franz 402
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>Bet&amp;ween:</source>
375 Franz 406
    <translation>V&amp;mes:</translation>
351 Franz 407
  </message>
408
  <message>
409
    <source>Do &amp;Not Change</source>
375 Franz 410
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
351 Franz 411
  </message>
412
  <message>
413
    <source>Al&amp;ign</source>
375 Franz 414
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>Dis&amp;placement</source>
375 Franz 418
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 419
  </message>
420
  <message>
421
    <source> pt</source>
375 Franz 422
    <translation> točk</translation>
351 Franz 423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
375 Franz 426
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 427
  </message>
356 Franz 428
  <message>
429
    <source>&amp;Do Not Change</source>
375 Franz 430
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
356 Franz 431
  </message>
298 Franz 432
</context>
433
<context>
434
  <name>AlignSelect</name>
435
  <message>
436
    <source>Align Text Left</source>
437
    <translation>Besedilo poravnaj po levi</translation>
438
  </message>
439
  <message>
440
    <source>Align Text Forced Justified</source>
441
    <translation>Besedilo vsiljeno poravnaj enakomerno</translation>
442
  </message>
443
  <message>
444
    <source>Align Text Center</source>
445
    <translation>Besedilo poravnaj sredinsko</translation>
446
  </message>
447
  <message>
448
    <source>Align Text Justified</source>
449
    <translation>Besedilo poravnaj enakomerno</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>Align Text Right</source>
453
    <translation>Besedilo poravnaj po desni</translation>
454
  </message>
455
</context>
456
<context>
457
  <name>Annot</name>
458
  <message>
459
    <source>OK</source>
460
    <translation>V redu</translation>
461
  </message>
462
  <message>
463
    <source> pt</source>
464
    <translation> točk</translation>
465
  </message>
466
  <message>
467
    <source>sum</source>
468
    <translation>vsota</translation>
469
  </message>
470
  <message>
471
    <source>Destination</source>
472
    <translation>Cilj</translation>
473
  </message>
474
  <message>
475
    <source>Date</source>
476
    <translation>Datum</translation>
477
  </message>
478
  <message>
479
    <source>None</source>
480
    <translation>Brez</translation>
481
  </message>
482
  <message>
483
    <source>Open</source>
484
    <translation>Odpri</translation>
485
  </message>
486
  <message>
487
    <source>Push</source>
488
    <translation>Potisni</translation>
489
  </message>
490
  <message>
491
    <source>Star</source>
492
    <translation>Zvezda</translation>
493
  </message>
494
  <message>
495
    <source>Text</source>
496
    <translation>Besedilo</translation>
497
  </message>
498
  <message>
499
    <source>Thin</source>
500
    <translation>Tanek</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>Time</source>
504
    <translation>Čas</translation>
505
  </message>
506
  <message>
507
    <source>Wide</source>
508
    <translation>Široko</translation>
509
  </message>
510
  <message>
511
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
512
    <translation>Dodaj simbol valute</translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <source>Submit Form</source>
516
    <translation>Pošlji obrazec</translation>
517
  </message>
518
  <message>
519
    <source>Limit of</source>
520
    <translation>Omejitev</translation>
521
  </message>
522
  <message>
523
    <source>Check</source>
524
    <translation>Preveri</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source>Cross</source>
528
    <translation>Križ</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>On Focus</source>
532
    <translation>Ob pozornosti</translation>
533
  </message>
534
  <message>
535
    <source>Go To</source>
536
    <translation>Pojdi na</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>Icons</source>
540
    <translation>Ikone</translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>Inset</source>
544
    <translation>Umik</translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>Name:</source>
548
    <translation>Ime:</translation>
549
  </message>
550
  <message>
551
    <source>Page:</source>
552
    <translation>Stran:</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>Other</source>
556
    <translation>Drugo</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>Plain</source>
560
    <translation>Navadno</translation>
561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>Solid</source>
564
    <translation>Enobarven</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>Type:</source>
568
    <translation>Vrsta:</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>List Box</source>
572
    <translation>Seznamsko polje</translation>
573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>Use Currency Symbol</source>
576
    <translation>Uporabi simbol valute</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>Number Format</source>
580
    <translation>Oblika števil</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>Check Style:</source>
584
    <translation>Vrsta preverjanja:</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>To File:</source>
588
    <translation>V datoteko:</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>No Print</source>
592
    <translation>Ne tiskaj</translation>
593
  </message>
594
  <message>
595
    <source>Submit to URL:</source>
596
    <translation>Pošlji na URL:</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>Calculate</source>
600
    <translation>Izračunaj</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>Roll Over</source>
604
    <translation>Prehod kazalca</translation>
605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>Value is not validated</source>
608
    <translation>Vrednost ni preverjena</translation>
609
  </message>
610
  <message>
611
    <source>maximum</source>
612
    <translation>največ</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>Formatting</source>
616
    <translation>Oblikovanje</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>Combo Box</source>
620
    <translation>Kombinirano polje</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>Custom validate script:</source>
624
    <translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>minimum</source>
628
    <translation>najmanj</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>Action</source>
632
    <translation>Dejanje</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>Border</source>
636
    <translation>Rob</translation>
637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>Date Format</source>
640
    <translation>Oblika datuma</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>Button</source>
644
    <translation>Gumb</translation>
645
  </message>
646
  <message>
647
    <source>Circle</source>
648
    <translation>Krog</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>Color:</source>
652
    <translation>Barva:</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>Field Properties</source>
656
    <translation>Lastnosti polja</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>Dashed</source>
660
    <translation>Črtkano</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>Custom</source>
664
    <translation>Prikrojeno</translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>Time Format</source>
668
    <translation>Oblika časa</translation>
669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>Event:</source>
672
    <translation>Dogodek:</translation>
673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>Value is the</source>
676
    <translation>Vrednost je</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>Format</source>
680
    <translation>Oblika</translation>
681
  </message>
682
  <message>
683
    <source>Hidden</source>
684
    <translation>Skrito</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>Custom calculation script:</source>
688
    <translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
692
    <translation>Tu vnesite spisek polj, ločenih z vejicami</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>Custom Scripts</source>
696
    <translation>Posebne skripte</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>Invert</source>
700
    <translation>Zaobrni barve</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>CancelAnnot::Flag is ignored for PDF-1.3</source>
341 Franz 704
    <translation type="obsolete">Možnost se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
298 Franz 705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>No View</source>
708
    <translation>Brez predogleda</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>Normal</source>
712
    <translation>Običajno</translation>
713
  </message>
714
  <message>
715
    <source>Number</source>
716
    <translation>Število</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>Remove</source>
720
    <translation>Odstrani</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>Square</source>
724
    <translation>Kvadrat</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>Style:</source>
728
    <translation>Slog:</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>X-Pos:</source>
732
    <translation>X:</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>Field is formatted as:</source>
736
    <translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>Y-Pos:</source>
740
    <translation>Y:</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>Java Script</source>
744
    <translation>Java Script</translation>
745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>Width:</source>
748
    <translation>Ĺširina:</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>Tool-Tip:</source>
752
    <translation>Namig orodja:</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>On Blur</source>
756
    <translation>Ob razpustu</translation>
757
  </message>
758
  <message>
759
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
760
    <translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
764
    <translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>Submit Data as HTML</source>
768
    <translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>Text Field</source>
772
    <translation>Polje besedila</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>Options</source>
776
    <translation>Možnosti</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>Icon Placement...</source>
780
    <translation>Postavitev ikon...</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>Mouse Up</source>
784
    <translation>Kazalec spusti</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>Properties</source>
788
    <translation>Lastnosti</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>Pick...</source>
792
    <translation>Izberi...</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>Mouse Enter</source>
796
    <translation>Kazalec vstopi</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>Use Icons</source>
800
    <translation>Uporabljaj ikone</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>Read Only</source>
804
    <translation>Samo za branje</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>Pressed</source>
808
    <translation>Pritisnjeno</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>product</source>
812
    <translation>zmnožek</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>Text for Roll Over</source>
816
    <translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>Validate</source>
820
    <translation>Potrdi</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>Change...</source>
824
    <translation>Spremeni...</translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>Percent Format</source>
828
    <translation>Oblika odstotka</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>Characters</source>
832
    <translation>Znaki</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>Password</source>
836
    <translation>Geslo</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 840
    <translation type="obsolete">Za PDF-1.3 uporabi pisavo:</translation>
298 Franz 841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>Visibility:</source>
844
    <translation>Vidnost:</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>average</source>
848
    <translation>povprečje</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>Beveled</source>
852
    <translation>Privzdignjeno</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>Import Data</source>
856
    <translation>Uvozi podatke</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>Mouse Exit</source>
860
    <translation>Kazalec izstopi</translation>
861
  </message>
862
  <message>
863
    <source>Mouse Down</source>
864
    <translation>Kazalec pritisne</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>Script:</source>
868
    <translation>Skripta:</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>Percentage</source>
872
    <translation>Odstotek</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 876
    <translation type="obsolete">PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
298 Franz 877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>Decimals:</source>
880
    <translation>Decimalke:</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>of the following fields:</source>
884
    <translation>iz naslednjih polj:</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>Import Data from:</source>
888
    <translation>Uvozi podatke iz:</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>and less or equal to:</source>
892
    <translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
    <source>Keystroke:</source>
896
    <translation>Natipk:</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>Multi-Line</source>
900
    <translation>Več-vrstično</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>Underline</source>
904
    <translation>Podčrtano</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>Diamond</source>
908
    <translation>Karo</translation>
909
  </message>
910
  <message>
911
    <source>Editable</source>
912
    <translation>Uredljiv</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>Appearance</source>
916
    <translation>Videz</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>Check Box</source>
920
    <translation>Potrditveno polje</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>Value is not calculated</source>
924
    <translation>Vrednost ni izračunana</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Edit...</source>
928
    <translation>Uredi...</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Reset Form</source>
932
    <translation>Obnovi obrazec</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Required</source>
936
    <translation>Zahtevano</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>Do Not Spell Check</source>
940
    <translation>Ne preverjaj pravopisa</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>Outlined</source>
944
    <translation>Obrobljeno</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>Visible</source>
948
    <translation>Viden</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
952
    <translation>Vrednost mora biti večja ali enakakot :</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>Format:</source>
956
    <translation>Oblika izpisa:</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>Highlight</source>
960
    <translation>Poudari</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>Default is Checked</source>
964
    <translation>Privzeto izbrano</translation>
965
  </message>
966
  <message>
967
    <source>Example:</source>
968
    <translation>Primer:</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>Do Not Scroll</source>
972
    <translation>Ne drsaj</translation>
973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>Text for Button Down</source>
976
    <translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
980
    <translation>Če želiš uporabljati ikone na gumbih, potrebuješ vsaj ikono za Običajno</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>Selection Change</source>
984
    <translation>Spremeni izbiro</translation>
985
  </message>
301 Franz 986
  <message>
987
    <source>Cancel</source>
988
    <translation>Prekliči</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 992
    <translation type="obsolete">Ta nastavitev se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
301 Franz 993
  </message>
351 Franz 994
  <message>
995
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
375 Franz 996
    <translation>Pisava za k PDF 1.3:</translation>
351 Franz 997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
375 Franz 1000
    <translation>Možnost se ne upošteva pri PDF 1.3</translation>
351 Franz 1001
  </message>
1002
  <message>
364 Franz 1003
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
375 Franz 1004
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
351 Franz 1005
  </message>
298 Franz 1006
</context>
1007
<context>
1008
  <name>Annota</name>
1009
  <message>
1010
    <source>OK</source>
1011
    <translation>V redu</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
1014
    <source> pt</source>
1015
    <translation>pik</translation>
1016
  </message>
1017
  <message>
1018
    <source>Destination</source>
1019
    <translation>Cilj</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <source>Link</source>
1023
    <translation>Povezava</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
1026
    <source>Open</source>
1027
    <translation>Odpri</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
1030
    <source>Text</source>
1031
    <translation>Besedilo</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
1034
    <source>Page:</source>
1035
    <translation>Stran:</translation>
1036
  </message>
1037
  <message>
1038
    <source>Type:</source>
1039
    <translation>Vrsta:</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>External Web-Link</source>
1043
    <translation>Povezava na splet</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
1046
    <source>Cancel</source>
1047
    <translation>Prekliči</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
1050
    <source>X-Pos:</source>
1051
    <translation>X:</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
1054
    <source>Y-Pos:</source>
1055
    <translation>Y:</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
1058
    <source>Annotation Properties</source>
1059
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
1062
    <source>Change...</source>
1063
    <translation>Spremeni...</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1067
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>External Link</source>
1071
    <translation>Povezava navzven</translation>
1072
  </message>
1073
</context>
1074
<context>
1075
  <name>ApplyT</name>
1076
  <message>
1077
    <source>OK</source>
341 Franz 1078
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>to:</source>
341 Franz 1082
    <translation type="obsolete">Za:</translation>
298 Franz 1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>Template:</source>
341 Franz 1086
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 1087
  </message>
1088
  <message>
1089
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1090
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>Normal</source>
1094
    <translation>Običajo</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1098
    <translation type="obsolete">Uveljavi na trenutni strani</translation>
298 Franz 1099
  </message>
1100
  <message>
1101
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1102
    <translation type="obsolete">Uveljavi s strani:</translation>
298 Franz 1103
  </message>
1104
  <message>
1105
    <source>Apply Template</source>
1106
    <translation>Uveljavi predlogo</translation>
1107
  </message>
341 Franz 1108
  <message>
1109
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 1110
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
341 Franz 1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
375 Franz 1114
    <translation>Uveljavi na &amp;trenutni strani</translation>
341 Franz 1115
  </message>
1116
  <message>
1117
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
375 Franz 1118
    <translation>Uveljavi s &amp;strani:</translation>
341 Franz 1119
  </message>
1120
  <message>
1121
    <source>To:</source>
375 Franz 1122
    <translation>Za:</translation>
341 Franz 1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1126
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1127
  </message>
1128
  <message>
1129
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1130
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1131
  </message>
364 Franz 1132
  <message>
1133
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
375 Franz 1134
    <translation>Uveljavi na &amp;sodih straneh</translation>
364 Franz 1135
  </message>
1136
  <message>
1137
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
375 Franz 1138
    <translation>Uveljavi na &amp;lihih straneh</translation>
364 Franz 1139
  </message>
298 Franz 1140
</context>
1141
<context>
1142
  <name>Biblio</name>
1143
  <message>
1144
    <source>Big</source>
341 Franz 1145
    <translation type="obsolete">Velik</translation>
298 Franz 1146
  </message>
1147
  <message>
1148
    <source>New</source>
341 Franz 1149
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 1150
  </message>
1151
  <message>
1152
    <source>File</source>
341 Franz 1153
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 1154
  </message>
1155
  <message>
1156
    <source>Save</source>
341 Franz 1157
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
298 Franz 1158
  </message>
1159
  <message>
1160
    <source>Close</source>
341 Franz 1161
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>Name:</source>
351 Franz 1165
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1166
  </message>
1167
  <message>
1168
    <source>Small</source>
341 Franz 1169
    <translation type="obsolete">Majhen</translation>
298 Franz 1170
  </message>
1171
  <message>
1172
    <source>Load...</source>
341 Franz 1173
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 1174
  </message>
1175
  <message>
1176
    <source>Delete</source>
1177
    <translation>Izbriši</translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
1180
    <source>Medium</source>
341 Franz 1181
    <translation type="obsolete">Srednji</translation>
298 Franz 1182
  </message>
1183
  <message>
1184
    <source>Object</source>
1185
    <translation>Predmet</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
1188
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1189
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 1190
  </message>
1191
  <message>
1192
    <source>Preview</source>
341 Franz 1193
    <translation type="obsolete">Predogled</translation>
298 Franz 1194
  </message>
1195
  <message>
1196
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1197
    <translation>Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
1200
    <source>Scrapbook</source>
1201
    <translation>Odložišče</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
1204
    <source>New Entry</source>
1205
    <translation>Nov vnos</translation>
1206
  </message>
301 Franz 1207
  <message>
1208
    <source>Rename</source>
1209
    <translation>Preimenuj</translation>
1210
  </message>
1211
  <message>
1212
    <source>Warning</source>
1213
    <translation>Pozor</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
1216
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1217
Please choose another.</source>
1218
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
1219
Prosim, izberite drugo.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
1222
    <source>OK</source>
1223
    <translation>V redu</translation>
1224
  </message>
341 Franz 1225
  <message>
1226
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 1227
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 1228
  </message>
1229
  <message>
1230
    <source>&amp;Load...</source>
375 Franz 1231
    <translation>&amp;Naloži...</translation>
341 Franz 1232
  </message>
1233
  <message>
1234
    <source>&amp;Save</source>
375 Franz 1235
    <translation>&amp;Shrani</translation>
341 Franz 1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 1239
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
341 Franz 1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 1243
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 1244
  </message>
1245
  <message>
1246
    <source>&amp;Small</source>
375 Franz 1247
    <translation>&amp;Majhen</translation>
341 Franz 1248
  </message>
1249
  <message>
1250
    <source>&amp;Medium</source>
375 Franz 1251
    <translation>&amp;Srednji</translation>
341 Franz 1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>&amp;Large</source>
375 Franz 1255
    <translation>&amp;Velik</translation>
341 Franz 1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 1259
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
341 Franz 1260
  </message>
1261
  <message>
1262
    <source>&amp;Preview</source>
375 Franz 1263
    <translation>&amp;Predogled</translation>
341 Franz 1264
  </message>
351 Franz 1265
  <message>
1266
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1267
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1268
  </message>
298 Franz 1269
</context>
1270
<context>
1271
  <name>BookMView</name>
1272
  <message>
1273
    <source>Move Bookmark</source>
1274
    <translation>Premakni zaznamek</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
1277
    <source>Cancel</source>
1278
    <translation>Prekliči</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
1281
    <source>Bookmarks</source>
1282
    <translation>Zaznamki</translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <source>Insert Bookmark</source>
1286
    <translation>Vstavi zaznamek</translation>
1287
  </message>
1288
</context>
1289
<context>
1290
  <name>BookPalette</name>
1291
  <message>
1292
    <source>Bookmarks</source>
1293
    <translation>Zaznamki</translation>
1294
  </message>
1295
</context>
1296
<context>
1297
  <name>ButtonIcon</name>
1298
  <message>
1299
    <source>OK</source>
1300
    <translation>V redu</translation>
1301
  </message>
1302
  <message>
1303
    <source>Icon</source>
1304
    <translation>Ikona</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
1307
    <source>Never</source>
1308
    <translation>Nikoli</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
1311
    <source>Reset</source>
1312
    <translation>Ponastavi</translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>Caption overlays Icon</source>
1316
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>Scale How:</source>
1320
    <translation>Kako umeriti:</translation>
1321
  </message>
1322
  <message>
1323
    <source>Layout:</source>
1324
    <translation>Postavitev:</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>Caption only</source>
1328
    <translation>Samo napis</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>Caption below Icon</source>
1332
    <translation>Napis pod ikono</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
1335
    <source>Always</source>
1336
    <translation>Vedno</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>Cancel</source>
1340
    <translation>Prekliči</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>Scale:</source>
1344
    <translation>Merilo:</translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
1347
    <source>Icon only</source>
1348
    <translation>Samo ikona</translation>
1349
  </message>
1350
  <message>
1351
    <source>When Icon is too small</source>
1352
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>Caption left to Icon</source>
1356
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
1357
  </message>
1358
  <message>
1359
    <source>Caption right to Icon</source>
1360
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>When Icon is too big</source>
1364
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>Non Proportional</source>
1368
    <translation>Nesorazmerno</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>Proportional</source>
1372
    <translation>Sorazmerno</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>Icon Placement</source>
1376
    <translation>Postavitev ikon</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>Caption above Icon</source>
1380
    <translation>Napis nad ikono</translation>
1381
  </message>
1382
</context>
1383
<context>
1384
  <name>CMSPrefs</name>
1385
  <message>
1386
    <source>OK</source>
341 Franz 1387
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1388
  </message>
1389
  <message>
1390
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1391
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1392
    <translation>Barvni profil, ki ste ga pripravili sami ali dobili od proizvajalca.
1393
Ta naj bi bil prirejen vašemu modelu zaslona in ne kak splošen profil.</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1397
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1398
    <translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
1399
priložen s strani proizvajalca.</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
1402
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1403
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1407
    <translation type="obsolete">Slika kot na tiskalniku</translation>
298 Franz 1408
  </message>
1409
  <message>
1410
    <source>System Profiles</source>
1411
    <translation>Sistemski profili</translation>
1412
  </message>
1413
  <message>
1414
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1415
    <translation type="obsolete">Uporabi kompenzacijo črnine</translation>
298 Franz 1416
  </message>
1417
  <message>
1418
    <source>Default color profile for imported images</source>
1419
    <translation>Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
1422
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1423
    <translation type="obsolete">Barve:</translation>
298 Franz 1424
  </message>
1425
  <message>
1426
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1427
    <translation type="obsolete">Označi barve izven spektra</translation>
298 Franz 1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>Rendering Intents</source>
1431
    <translation>Namen izrisa</translation>
1432
  </message>
1433
  <message>
1434
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1435
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1436
  </message>
1437
  <message>
1438
    <source>Color Management Settings</source>
1439
    <translation>Nastavitve upravljanje barv</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1443
    <translation type="obsolete">Zaslon:</translation>
298 Franz 1444
  </message>
1445
  <message>
1446
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1447
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1448
    <translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike.
1449
Če v dokumentu uporabljate slike je to priporočljivo.</translation>
1450
  </message>
1451
  <message>
1452
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1453
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1454
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1455
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
1458
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1459
based on the chosen printer profile.</source>
1460
    <translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku,
1461
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
1464
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1465
    <translation type="obsolete">Tiskalnik:</translation>
298 Franz 1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>Perceptual</source>
1469
    <translation>Samo ze predogled</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source>Relative Colorimetric</source>
1473
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
1476
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1477
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1478
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1479
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1480
  </message>
1481
  <message>
1482
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1483
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1484
    <translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno.
1485
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
1488
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1489
    <translation type="obsolete">Slike:</translation>
298 Franz 1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1493
    <translation type="obsolete">Uporabi upravljanje barv</translation>
298 Franz 1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <source>Saturation</source>
1497
    <translation>Nasičenost</translation>
1498
  </message>
1499
  <message>
1500
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1501
    <translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
1502
  </message>
341 Franz 1503
  <message>
1504
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
375 Franz 1505
    <translation>&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
341 Franz 1506
  </message>
1507
  <message>
1508
    <source>&amp;Pictures:</source>
375 Franz 1509
    <translation>&amp;Slike:</translation>
341 Franz 1510
  </message>
1511
  <message>
1512
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
375 Franz 1513
    <translation>&amp;Polne barve:</translation>
341 Franz 1514
  </message>
1515
  <message>
1516
    <source>&amp;Monitor:</source>
375 Franz 1517
    <translation>&amp;Zaslon:</translation>
341 Franz 1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>P&amp;rinter:</source>
375 Franz 1521
    <translation>Ti&amp;skalnik:</translation>
341 Franz 1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>M&amp;onitor:</source>
375 Franz 1525
    <translation>Z&amp;aslon:</translation>
341 Franz 1526
  </message>
1527
  <message>
1528
    <source>Pr&amp;inter:</source>
375 Franz 1529
    <translation>&amp;Tiskalnik:</translation>
341 Franz 1530
  </message>
1531
  <message>
1532
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
375 Franz 1533
    <translation>Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
341 Franz 1534
  </message>
1535
  <message>
1536
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
375 Franz 1537
    <translation>Označi barve izven &amp;spektra</translation>
341 Franz 1538
  </message>
1539
  <message>
1540
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
375 Franz 1541
    <translation>Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
341 Franz 1542
  </message>
1543
  <message>
1544
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1545
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1549
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1550
  </message>
298 Franz 1551
</context>
1552
<context>
1553
  <name>CMYKChoose</name>
1554
  <message>
1555
    <source> %</source>
1556
    <translation>V redu</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>B:</source>
1560
    <translation>B:</translation>
1561
  </message>
1562
  <message>
1563
    <source>C:</source>
1564
    <translation>C:</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
1567
    <source>G:</source>
1568
    <translation>G:</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
1571
    <source>K:</source>
1572
    <translation>K:</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>M:</source>
1576
    <translation>M:</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
1579
    <source>OK</source>
1580
    <translation>V redu</translation>
1581
  </message>
1582
  <message>
1583
    <source>R:</source>
1584
    <translation>R:</translation>
1585
  </message>
1586
  <message>
1587
    <source>Y:</source>
1588
    <translation>Y:</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>New</source>
1592
    <translation>Novo</translation>
1593
  </message>
1594
  <message>
1595
    <source>Old</source>
1596
    <translation>Staro</translation>
1597
  </message>
1598
  <message>
1599
    <source>RGB</source>
1600
    <translation>RGB</translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
1603
    <source>CMYK</source>
1604
    <translation>CMYK</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
1607
    <source>Name:</source>
351 Franz 1608
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1609
  </message>
1610
  <message>
1611
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1612
    <translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1615
    <source>Web Safe RGB</source>
1616
    <translation>Spletne RGB</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
1619
    <source>HSB-Colormap</source>
341 Franz 1620
    <translation type="obsolete">Barvna paleta HSB</translation>
298 Franz 1621
  </message>
1622
  <message>
1623
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1624
    <translation type="obsolete">Model barve</translation>
298 Franz 1625
  </message>
1626
  <message>
1627
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1628
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1629
  </message>
1630
  <message>
1631
    <source>Edit Color</source>
1632
    <translation>Nastavi barvo</translation>
1633
  </message>
1634
  <message>
1635
    <source>Static Color Bars</source>
1636
    <translation>Stabilni izbirniki barv</translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
1639
    <source>Warning</source>
1640
    <translation>Prekliči</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1644
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
1645
  </message>
301 Franz 1646
  <message>
1647
    <source>HSV-Colormap</source>
1648
    <translation>Paleta HSV</translation>
1649
  </message>
351 Franz 1650
  <message>
1651
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1652
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>Color &amp;Model</source>
375 Franz 1656
    <translation>Barvni &amp;model</translation>
351 Franz 1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1660
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1661
  </message>
1662
  <message>
1663
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1664
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 1665
  </message>
298 Franz 1666
</context>
1667
<context>
1668
  <name>Cpalette</name>
1669
  <message>
1670
    <source> %</source>
1671
    <translation> %</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
1674
    <source>None</source>
1675
    <translation>Brez</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>Edit the first color of object</source>
341 Franz 1679
    <translation type="obsolete">Uredi prvo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1680
  </message>
1681
  <message>
1682
    <source>Radial Gradient</source>
1683
    <translation>Krožen preliv</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>Edit the second color of object</source>
341 Franz 1687
    <translation type="obsolete">Uredi drugo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1691
    <translation>Način prelivanja</translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
1694
    <source>Shade:</source>
1695
    <translation>Senca:</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
1698
    <source>NormalCpalette::Horizontal Gradient</source>
341 Franz 1699
    <translation type="obsolete">Vodoravni preliv</translation>
298 Franz 1700
  </message>
1701
  <message>
1702
    <source>Opacity:</source>
1703
    <translation>Prosojnost:</translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <source>Vertical Gradient</source>
1707
    <translation>Navpičen preliv</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
1710
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1711
    <translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>Color of selected object</source>
1715
    <translation>Barva izbranega predmeta</translation>
1716
  </message>
1717
  <message>
1718
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1719
    <translation>Križem postrani preliv</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
1722
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1723
    <translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
1726
    <source>Saturation of color</source>
1727
    <translation>Nasičenost barve</translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
1730
    <source>Diagonal Gradient</source>
1731
    <translation>Preliv postrani</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
1734
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1735
    <translation>Uredi lastnosti barvanja črte</translation>
1736
  </message>
301 Franz 1737
  <message>
1738
    <source>Normal</source>
1739
    <translation>Običajno</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
1742
    <source>Horizontal Gradient</source>
1743
    <translation>Vodoraven preliv</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
1746
    <source>Free linear Gradient</source>
1747
    <translation>Prost enosmeren preliv</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
1750
    <source>Free radial Gradient</source>
1751
    <translation>Prost krožen preliv</translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <source>X1:</source>
1755
    <translation>X1:</translation>
1756
  </message>
1757
  <message>
1758
    <source>Y1:</source>
1759
    <translation>Y1:</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source> pt</source>
1763
    <translation>točk</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>X2:</source>
1767
    <translation>X2:</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
1770
    <source>Y2:</source>
1771
    <translation>Y2:</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
1774
    <source> mm</source>
1775
    <translation>mm</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source> in</source>
1779
    <translation>in</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <source> p</source>
1783
    <translation>pik</translation>
1784
  </message>
298 Franz 1785
</context>
1786
<context>
377 Franz 1787
  <name>CsvDialog</name>
1788
  <message>
1789
    <source>CSV Importer Options</source>
1790
    <translation type="unfinished"></translation>
1791
  </message>
1792
  <message>
1793
    <source>Field delimiter:</source>
1794
    <translation type="unfinished"></translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>(TAB)</source>
1798
    <translation type="unfinished"></translation>
1799
  </message>
1800
  <message>
1801
    <source>Value delimiter:</source>
1802
    <translation type="unfinished"></translation>
1803
  </message>
1804
  <message>
1805
    <source>First row is a header</source>
1806
    <translation type="unfinished"></translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
1809
    <source>OK</source>
1810
    <translation type="unfinished">V redu</translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
1813
    <source>Cancel</source>
1814
    <translation type="unfinished"></translation>
1815
  </message>
381 Franz 1816
  <message>
1817
    <source>None</source>
1818
    <translation type="unfinished">Brez</translation>
1819
  </message>
377 Franz 1820
</context>
1821
<context>
298 Franz 1822
  <name>CupsOptions</name>
1823
  <message>
1824
    <source>OK</source>
351 Franz 1825
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1826
  </message>
1827
  <message>
1828
    <source>No</source>
1829
    <translation>Ne</translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
1832
    <source>Yes</source>
1833
    <translation>Da</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
1836
    <source>Even Pages only</source>
1837
    <translation>Samo sode strani</translation>
1838
  </message>
1839
  <message>
1840
    <source>Value</source>
1841
    <translation>Vrednost</translation>
1842
  </message>
1843
  <message>
1844
    <source>Page per Sheet</source>
1845
    <translation>Stran na list</translation>
1846
  </message>
1847
  <message>
1848
    <source>CancelCustomFDialog::Compress File</source>
341 Franz 1849
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
298 Franz 1850
  </message>
1851
  <message>
1852
    <source>Landscape</source>
1853
    <translation>Ležeče</translation>
1854
  </message>
1855
  <message>
1856
    <source>Mirror</source>
1857
    <translation>Zrcali</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
1860
    <source>Option</source>
1861
    <translation>Možnost</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1864
    <source>Orientation</source>
1865
    <translation>Usmerjenost</translation>
1866
  </message>
1867
  <message>
1868
    <source>Printer Options</source>
1869
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
1870
  </message>
1871
  <message>
1872
    <source>Odd Pages only</source>
1873
    <translation>Samo lihe strani</translation>
1874
  </message>
1875
  <message>
1876
    <source>Portrait</source>
1877
    <translation>Navpično</translation>
1878
  </message>
1879
  <message>
1880
    <source>Page Set</source>
1881
    <translation>Nabor strani</translation>
1882
  </message>
1883
  <message>
1884
    <source>Pages per Sheet</source>
1885
    <translation>Strani na list</translation>
1886
  </message>
1887
  <message>
1888
    <source>N-Up Printing</source>
1889
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
1892
    <source>All Pages</source>
1893
    <translation>Vse strani</translation>
1894
  </message>
301 Franz 1895
  <message>
1896
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1897
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 1898
  </message>
1899
  <message>
1900
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1901
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1902
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1903
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1904
Missing library support is indicated by a *</source>
1905
    <translation>Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
1906
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
1907
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
1908
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
1909
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
1910
  </message>
351 Franz 1911
  <message>
1912
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1913
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1914
  </message>
1915
  <message>
1916
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1917
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 1918
  </message>
298 Franz 1919
</context>
1920
<context>
1921
  <name>CustomFDialog</name>
1922
  <message>
1923
    <source>Moves to your Document Directory.
1924
This can be set in the Preferences.</source>
1925
    <translation>Premakne v mapo dokumenta.
1926
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <source>Encoding:</source>
1930
    <translation>Razpored znakov:</translation>
1931
  </message>
301 Franz 1932
  <message>
1933
    <source>Compress File</source>
341 Franz 1934
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
301 Franz 1935
  </message>
310 Franz 1936
  <message>
1937
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 1938
    <translation type="obsolete">Vključi pisave</translation>
310 Franz 1939
  </message>
341 Franz 1940
  <message>
1941
    <source>&amp;Compress File</source>
375 Franz 1942
    <translation>&amp;Stiskaj datoteko</translation>
341 Franz 1943
  </message>
1944
  <message>
1945
    <source>&amp;Include Fonts</source>
375 Franz 1946
    <translation>&amp;vključi pisave</translation>
341 Franz 1947
  </message>
298 Franz 1948
</context>
1949
<context>
1950
  <name>DelColor</name>
1951
  <message>
1952
    <source>OK</source>
1953
    <translation>V redu</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>Replace it with:</source>
1957
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>CancelDelColor::Delete color:</source>
341 Franz 1961
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo</translation>
301 Franz 1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>Delete ColorDelColor::?</source>
341 Franz 1965
    <translation type="obsolete">?</translation>
301 Franz 1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>Delete Color</source>
298 Franz 1969
    <translation>Izbriši barvo</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
301 Franz 1972
    <source>Delete color:</source>
1973
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
1974
  </message>
1975
  <message>
1976
    <source>?</source>
298 Franz 1977
    <translation>?</translation>
1978
  </message>
301 Franz 1979
  <message>
1980
    <source>Cancel</source>
1981
    <translation>Prekliči</translation>
1982
  </message>
298 Franz 1983
</context>
1984
<context>
1985
  <name>DelPages</name>
1986
  <message>
1987
    <source>OK</source>
351 Franz 1988
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1989
  </message>
1990
  <message>
1991
    <source>to:</source>
1992
    <translation>za:</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>Delete from:</source>
1996
    <translation>Odstrani iz:</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
1999
    <source>Delete Pages</source>
2000
    <translation>Odstrani strani</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2003
    <source>CancelDmF::Missing Font</source>
341 Franz 2004
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
298 Franz 2005
  </message>
301 Franz 2006
  <message>
2007
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2008
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 2009
  </message>
351 Franz 2010
  <message>
2011
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2012
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2013
  </message>
2014
  <message>
2015
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2016
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2017
  </message>
298 Franz 2018
</context>
2019
<context>
2020
  <name>DmF</name>
2021
  <message>
2022
    <source>OK</source>
2023
    <translation>V redu</translation>
2024
  </message>
2025
  <message>
2026
    <source>instead</source>
2027
    <translation>namesto</translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>The Font %1 is not installed.DmF::Use</source>
341 Franz 2031
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
301 Franz 2032
  </message>
2033
  <message>
2034
    <source>Missing Font</source>
2035
    <translation>Manjka pisava</translation>
2036
  </message>
2037
  <message>
2038
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2039
    <translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
2040
  </message>
2041
  <message>
2042
    <source>Use</source>
298 Franz 2043
    <translation>Uporabi</translation>
2044
  </message>
2045
</context>
2046
<context>
2047
  <name>DocInfos</name>
2048
  <message>
2049
    <source>Keywords:DocInfos::OK</source>
341 Franz 2050
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2051
  </message>
2052
  <message>
2053
    <source>Description:</source>
341 Franz 2054
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
298 Franz 2055
  </message>
2056
  <message>
2057
    <source>Title:</source>
341 Franz 2058
    <translation type="obsolete">Naziv:</translation>
298 Franz 2059
  </message>
2060
  <message>
2061
    <source>CancelDocInfos::This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2062
    <translation type="obsolete">To polje je lahko kot referenca vključeno v dokument, ali pa kot metapodatki v PDF dokumentu.</translation>
298 Franz 2063
  </message>
2064
  <message>
2065
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
341 Franz 2066
    <translation type="obsolete">To je polje za ključne besede o dokumentu, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje in katalogiziranje PDF dokumentov.</translation>
298 Franz 2067
  </message>
2068
  <message>
2069
    <source>Author:</source>
341 Franz 2070
    <translation type="obsolete">Avtor:</translation>
298 Franz 2071
  </message>
2072
  <message>
2073
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
341 Franz 2074
    <translation type="obsolete">To je polje za kratek opis ali povzetek dokumenta. Vključeno je tudi v PDF izvoz.</translation>
298 Franz 2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>Document Info</source>
341 Franz 2078
    <translation type="obsolete">Podatki o dokumentu</translation>
298 Franz 2079
  </message>
301 Franz 2080
  <message>
2081
    <source>Keywords:</source>
341 Franz 2082
    <translation type="obsolete">Ključne besede:</translation>
301 Franz 2083
  </message>
2084
  <message>
2085
    <source>OK</source>
341 Franz 2086
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2090
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 2091
  </message>
2092
  <message>
2093
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2094
    <translation type="obsolete">To polje lahko vključite kot referenco v dokument ali PDF</translation>
301 Franz 2095
  </message>
341 Franz 2096
  <message>
2097
    <source>Document Information</source>
375 Franz 2098
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
341 Franz 2099
  </message>
2100
  <message>
2101
    <source>&amp;Title:</source>
375 Franz 2102
    <translation>&amp;Naslov:</translation>
341 Franz 2103
  </message>
2104
  <message>
2105
    <source>&amp;Author:</source>
375 Franz 2106
    <translation>&amp;Avtor:</translation>
341 Franz 2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>&amp;Keywords:</source>
375 Franz 2110
    <translation>&amp;Ključne besede:</translation>
341 Franz 2111
  </message>
2112
  <message>
2113
    <source>Descri&amp;ption:</source>
375 Franz 2114
    <translation>&amp;Opis:</translation>
341 Franz 2115
  </message>
2116
  <message>
2117
    <source>P&amp;ublisher:</source>
375 Franz 2118
    <translation>&amp;Založnik:</translation>
341 Franz 2119
  </message>
2120
  <message>
2121
    <source>&amp;Contributors:</source>
375 Franz 2122
    <translation>&amp;Prispevki:</translation>
341 Franz 2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>Dat&amp;e:</source>
375 Franz 2126
    <translation>&amp;Datum:</translation>
341 Franz 2127
  </message>
2128
  <message>
2129
    <source>T&amp;ype:</source>
375 Franz 2130
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
341 Franz 2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>F&amp;ormat:</source>
375 Franz 2134
    <translation>&amp;Oblika:</translation>
341 Franz 2135
  </message>
2136
  <message>
2137
    <source>Identi&amp;fier:</source>
375 Franz 2138
    <translation>&amp;Označevalec:</translation>
341 Franz 2139
  </message>
2140
  <message>
2141
    <source>&amp;Source:</source>
375 Franz 2142
    <translation>&amp;Vir:</translation>
341 Franz 2143
  </message>
2144
  <message>
2145
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 2146
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 2147
  </message>
2148
  <message>
2149
    <source>&amp;Relation:</source>
375 Franz 2150
    <translation>&amp;Odnos:</translation>
341 Franz 2151
  </message>
2152
  <message>
2153
    <source>Co&amp;verage:</source>
375 Franz 2154
    <translation>&amp;Pokritje:</translation>
341 Franz 2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
375 Franz 2158
    <translation>&amp;Pravice:</translation>
341 Franz 2159
  </message>
2160
  <message>
2161
    <source>&amp;Document</source>
375 Franz 2162
    <translation>&amp;Dokument</translation>
341 Franz 2163
  </message>
2164
  <message>
2165
    <source>Further &amp;Information</source>
375 Franz 2166
    <translation>Nadaljne &amp;informacije</translation>
341 Franz 2167
  </message>
2168
  <message>
2169
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2170
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2171
    <translation>Oseba ali organizacije, ki je odgovorna za vsebino dokumenta.
2172
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2173
  </message>
2174
  <message>
2175
    <source>A name given to the document.
2176
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2177
    <translation>Ime dokumenta.
2178
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2179
  </message>
2180
  <message>
2181
    <source>An account of the content of the document.
2182
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
375 Franz 2183
    <translation>Opis vsebine dokumenta.
2184
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>The topic of the content of the document.
2188
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
375 Franz 2189
    <translation>Tema vsebine dokumenta.
2190
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2191
  </message>
2192
  <message>
2193
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
375 Franz 2194
    <translation>Oseba ali organizacija, ki je odgovorna za distribucijo dokumenta</translation>
341 Franz 2195
  </message>
2196
  <message>
2197
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
375 Franz 2198
    <translation>Oseba ali organizacija odgovorna za prispevke k vsebini dokumenta</translation>
341 Franz 2199
  </message>
2200
  <message>
2201
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
375 Franz 2202
    <translation>Datum povezan z dogodkov v življenskem ciklu dokumenta. Po standardu ISO 8601 v obliki: LETO-MM-DD</translation>
341 Franz 2203
  </message>
2204
  <message>
2205
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
375 Franz 2206
    <translation>Vrsta ali žanr vsebine dokumenta</translation>
341 Franz 2207
  </message>
2208
  <message>
2209
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2210
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
375 Franz 2211
    <translation>Fizično ali elektronsko udejanjenje dokumenta. Navedite vrsto nosilca in velikosti.
2212
Lahko tudi RFC2045,RFC2046 kot MIME vrste</translation>
341 Franz 2213
  </message>
2214
  <message>
2215
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
375 Franz 2216
    <translation>Referenca do dokumenta v danem kontekstu, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2217
  </message>
2218
  <message>
2219
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
375 Franz 2220
    <translation>Referenca do dokumenta iz katere je dokument izveden, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2221
  </message>
2222
  <message>
2223
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2224
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
375 Franz 2225
    <translation>Jezik v katerem je napisana vsebina dokumenta, običajno jezikovna koda ISO-639
2226
z dodano okrajšavo in ISO-3166 državno kodo, na primer sl-SI, en-GB</translation>
341 Franz 2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
375 Franz 2230
    <translation>Referenca do povezanega dokumenta, po možnosti s formalnim označevalcem kot sta ISBN in URI</translation>
341 Franz 2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
375 Franz 2234
    <translation>Razširitev ali umestitev vsebine dokumenta, verjetno vključujoč mesto, čas in pravni doseg</translation>
341 Franz 2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
375 Franz 2238
    <translation>Podatki o pravicah uporabljenih in zadržavnih v dokumentu, na primer avtorske pravice,
2239
patenti, blagovne znamke</translation>
341 Franz 2240
  </message>
2241
  <message>
2242
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2243
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 2244
  </message>
2245
  <message>
2246
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2247
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 2248
  </message>
298 Franz 2249
</context>
2250
<context>
2251
  <name>Druck</name>
2252
  <message>
2253
    <source>All</source>
2254
    <translation>Vse</translation>
2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source>Cyan</source>
2258
    <translation>Cijan</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <source>File</source>
2262
    <translation>Datoteka</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2266
    <translation type="obsolete">Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
298 Franz 2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>File:</source>
351 Franz 2270
    <translation type="obsolete">Datoteka:</translation>
298 Franz 2271
  </message>
2272
  <message>
2273
    <source>Print all</source>
351 Franz 2274
    <translation type="obsolete">Natisni vse</translation>
298 Franz 2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>Options...</source>
351 Franz 2278
    <translation type="obsolete">Možnosti...</translation>
298 Franz 2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <source>To page:</source>
341 Franz 2282
    <translation type="obsolete">Na stran:</translation>
298 Franz 2283
  </message>
2284
  <message>
2285
    <source>BlackDruck::Print</source>
341 Franz 2286
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
298 Franz 2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2290
    <translation type="obsolete">Tiskaj običajno</translation>
298 Franz 2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>Magenta</source>
2294
    <translation>Magenta</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2298
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2302
    <translation type="obsolete">Napredne možnosti...</translation>
298 Franz 2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2306
    <translation>Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>Range:</source>
351 Franz 2310
    <translation type="obsolete">Obseg:</translation>
298 Franz 2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>Yellow</source>
2314
    <translation>Rumena</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>Print range</source>
351 Franz 2318
    <translation type="obsolete">Obseg tiskanja</translation>
298 Franz 2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>Command:</source>
351 Franz 2322
    <translation type="obsolete">Ukaz:</translation>
298 Franz 2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2326
    <translation type="obsolete">Število kopij:</translation>
298 Franz 2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>Options</source>
2330
    <translation>Možnosti</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
2333
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2334
    <translation type="obsolete">Če je mogoče tiskaj v barvah</translation>
298 Franz 2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>Change...</source>
351 Franz 2338
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>Print first page first</source>
341 Franz 2342
    <translation type="obsolete">Natisni najprej prvo stran</translation>
298 Franz 2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <source>Save as</source>
2346
    <translation>Shrani kot</translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2350
    <translation type="obsolete">Cilj tiskanja</translation>
298 Franz 2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2354
    <translation type="obsolete">Tiskaj sivinsko</translation>
298 Franz 2355
  </message>
2356
  <message>
2357
    <source>Print last page first</source>
341 Franz 2358
    <translation type="obsolete">Natisni najprej zadnjo stran</translation>
298 Franz 2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <source>Setup Printer</source>
2362
    <translation>Nastavi tiskalnik</translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
2365
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2366
    <translation type="obsolete">Tiskaj razslojitev</translation>
298 Franz 2367
  </message>
2368
  <message>
2369
    <source>From page:</source>
341 Franz 2370
    <translation type="obsolete">S strani:</translation>
298 Franz 2371
  </message>
301 Franz 2372
  <message>
2373
    <source>Black</source>
2374
    <translation>Črna</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>Print</source>
351 Franz 2378
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
301 Franz 2379
  </message>
310 Franz 2380
  <message>
2381
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2382
    <translation type="obsolete">Natisni trenutno stran</translation>
310 Franz 2383
  </message>
341 Franz 2384
  <message>
2385
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2386
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2387
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 2388
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
2389
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
2390
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
341 Franz 2391
  </message>
351 Franz 2392
  <message>
2393
    <source>Print Destination</source>
375 Franz 2394
    <translation>Cilj tiskanja</translation>
351 Franz 2395
  </message>
2396
  <message>
2397
    <source>&amp;Options...</source>
375 Franz 2398
    <translation>&amp;Možnosti...</translation>
351 Franz 2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>&amp;File:</source>
375 Franz 2402
    <translation>&amp;Datoteka:</translation>
351 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 2406
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
375 Franz 2410
    <translation>&amp;Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
351 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>Co&amp;mmand:</source>
375 Franz 2414
    <translation>&amp;Ukaz:</translation>
351 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Range</source>
375 Franz 2418
    <translation>Obseg</translation>
351 Franz 2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>Print &amp;All</source>
375 Franz 2422
    <translation>Natisni &amp;vse</translation>
351 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
375 Franz 2426
    <translation>Natisni &amp;trenutno stran</translation>
351 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Print &amp;Range</source>
375 Franz 2430
    <translation>Natisni &amp;obseg</translation>
351 Franz 2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
375 Franz 2434
    <translation>&amp;Število tiskov:</translation>
351 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Print &amp;Normal</source>
375 Franz 2438
    <translation>Tiskaj &amp;običajno</translation>
351 Franz 2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Print &amp;Separations</source>
375 Franz 2442
    <translation>Tiskaj &amp;separacije</translation>
351 Franz 2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
375 Franz 2446
    <translation>Če je mogoče tiskaj v &amp;barvah</translation>
351 Franz 2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
375 Franz 2450
    <translation>Tiskaj &amp;črnobelo</translation>
351 Franz 2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
375 Franz 2454
    <translation>&amp;Napredne možnosti...</translation>
351 Franz 2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>&amp;Print</source>
375 Franz 2458
    <translation>&amp;Natisni</translation>
351 Franz 2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2462
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2463
  </message>
364 Franz 2464
  <message>
2465
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2466
to utilize additional printing options</source>
375 Franz 2467
    <translation>Uporabite drug upravljalnik tiskanja, na primer kprinter ali
2468
gtklp, za dodatne možnosti tiskanja</translation>
364 Franz 2469
  </message>
298 Franz 2470
</context>
2471
<context>
310 Franz 2472
  <name>EPSPlug</name>
2473
  <message>
2474
    <source>Importing File:
2475
%1
2476
failed!</source>
327 Franz 2477
    <translation>Uvoz datoteke:\n
2478
%1\n
2479
ni uspel!</translation>
310 Franz 2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <source>Fatal Error</source>
327 Franz 2483
    <translation>Usodna napaka</translation>
310 Franz 2484
  </message>
2485
</context>
2486
<context>
298 Franz 2487
  <name>EditStyle</name>
2488
  <message>
2489
    <source> p</source>
2490
    <translation> pik</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source>OK</source>
2494
    <translation>V redu</translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source> in</source>
2498
    <translation> in</translation>
2499
  </message>
2500
  <message>
2501
    <source> mm</source>
2502
    <translation> mm</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source> pt</source>
2506
    <translation> točk</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>None</source>
2510
    <translation>Brez</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>Face:</source>
351 Franz 2514
    <translation type="obsolete">Obraz:</translation>
298 Franz 2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>Name:</source>
351 Franz 2518
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>Size:</source>
351 Franz 2522
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
298 Franz 2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2526
    <translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2530
    <translation>Razmik nad odstavkom</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2534
    <translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
2537
    <source>Name of your paragraph style</source>
2538
    <translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>Above:</source>
351 Franz 2542
    <translation type="obsolete">Nad:</translation>
298 Franz 2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>Below:</source>
351 Franz 2546
    <translation type="obsolete">Pod:</translation>
298 Franz 2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2550
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2554
    <translation type="obsolete">Barva polnila:</translation>
298 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2558
    <translation type="obsolete">Črte</translation>
298 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>Font Size</source>
2562
    <translation>Velikost pisave:</translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2566
    <translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic</translation>
2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>Font of selected text or object</source>
2570
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2574
    <translation type="obsolete">Ozaljšana začetnica</translation>
298 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2578
    <translation>Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Edit Style</source>
2582
    <translation>Uredi slog</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2586
    <translation type="obsolete">Prilagodi do osnovne mreže</translation>
298 Franz 2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>Character</source>
2590
    <translation>Znak</translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>Color of text stroke</source>
2594
    <translation>Barva črt besedila</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>Vertical Spaces</source>
2598
    <translation>Navpični presledki</translation>
2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>Align text to baseline grid</source>
2602
    <translation>Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <source>Color of text fill</source>
2606
    <translation>Barva polnenja besedila:</translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
2609
    <source>Warning</source>
2610
    <translation>Opozorilo</translation>
2611
  </message>
2612
  <message>
2613
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2614
    <translation>Razmik pod odstavkom</translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
2617
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2618
    <translation type="obsolete">Barva poteze:</translation>
298 Franz 2619
  </message>
2620
  <message>
2621
    <source>Line Spacing</source>
2622
    <translation>Razmik vrstic</translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source>Effect:EditStyle::Alignment:</source>
341 Franz 2626
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
301 Franz 2627
  </message>
2628
  <message>
2629
    <source>Effect:</source>
2630
    <translation>Učinek:</translation>
2631
  </message>
2632
  <message>
2633
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2634
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
298 Franz 2635
  </message>
301 Franz 2636
  <message>
2637
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2638
    <translation type="obsolete">Razmik vrstic:</translation>
301 Franz 2639
  </message>
351 Franz 2640
  <message>
2641
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 2642
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>&amp;Font:</source>
375 Franz 2646
    <translation>&amp;Pisava:</translation>
351 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Si&amp;ze:</source>
375 Franz 2650
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
351 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>&amp;Alignment:</source>
375 Franz 2654
    <translation>P&amp;oravnava:</translation>
351 Franz 2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>&amp;Drop Caps</source>
375 Franz 2658
    <translation>&amp;Ozaljšana začetnica</translation>
351 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>&amp;Lines:</source>
375 Franz 2662
    <translation>&amp;Črte:</translation>
351 Franz 2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>F&amp;ill Color:</source>
375 Franz 2666
    <translation>Barva &amp;polnila:</translation>
351 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>St&amp;roke Color:</source>
375 Franz 2670
    <translation>Barva po&amp;teze:</translation>
351 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
375 Franz 2674
    <translation>Prilagodi osnovni &amp;mreži</translation>
351 Franz 2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
375 Franz 2678
    <translation>&amp;Razmik vrstic:</translation>
351 Franz 2679
  </message>
2680
  <message>
2681
    <source>Abo&amp;ve:</source>
375 Franz 2682
    <translation>&amp;Nad:</translation>
351 Franz 2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>&amp;Below:</source>
375 Franz 2686
    <translation>&amp;Pod:</translation>
351 Franz 2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2690
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2694
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2695
  </message>
298 Franz 2696
</context>
2697
<context>
2698
  <name>Editor</name>
2699
  <message>
2700
    <source>Cut</source>
351 Franz 2701
    <translation type="obsolete">Izreži</translation>
298 Franz 2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>New</source>
351 Franz 2705
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>Copy</source>
351 Franz 2709
    <translation type="obsolete">Kopiraj</translation>
298 Franz 2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>Edit</source>
351 Franz 2713
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>File</source>
351 Franz 2717
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>Redo</source>
351 Franz 2721
    <translation type="obsolete">Obnovi</translation>
298 Franz 2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>Undo</source>
351 Franz 2725
    <translation type="obsolete">Razveljavi</translation>
298 Franz 2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2729
    <translation type="obsolete">Najdi imena polj</translation>
298 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>Clear</source>
351 Franz 2733
    <translation type="obsolete">Počisti</translation>
298 Franz 2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>Paste</source>
351 Franz 2737
    <translation type="obsolete">Prilepi</translation>
298 Franz 2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>Load...</source>
351 Franz 2741
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <source>Editor</source>
2745
    <translation>Urejevalnik</translation>
2746
  </message>
2747
  <message>
2748
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2749
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2753
    <translation type="obsolete">Končaj brez shranjevanja</translation>
298 Franz 2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2757
    <translation>Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
2758
  </message>
2759
  <message>
2760
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2761
    <translation type="obsolete">Shrani in končaj</translation>
298 Franz 2762
  </message>
351 Franz 2763
  <message>
2764
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 2765
    <translation>&amp;Nova</translation>
351 Franz 2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <source>&amp;Open...</source>
375 Franz 2769
    <translation>&amp;Odpri...</translation>
351 Franz 2770
  </message>
2771
  <message>
2772
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 2773
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
351 Franz 2774
  </message>
2775
  <message>
2776
    <source>&amp;Save and Exit</source>
375 Franz 2777
    <translation>&amp;Shrani in končaj</translation>
351 Franz 2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
375 Franz 2781
    <translation>&amp;Končaj brez shranjevanja</translation>
351 Franz 2782
  </message>
2783
  <message>
2784
    <source>&amp;Undo</source>
375 Franz 2785
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
351 Franz 2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>&amp;Redo</source>
375 Franz 2789
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
351 Franz 2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>Cu&amp;t</source>
375 Franz 2793
    <translation>&amp;Izreži</translation>
351 Franz 2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>&amp;Copy</source>
375 Franz 2797
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
351 Franz 2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>&amp;Paste</source>
375 Franz 2801
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
351 Franz 2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>C&amp;lear</source>
375 Franz 2805
    <translation>&amp;Počisti</translation>
351 Franz 2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>&amp;Get Field Names</source>
375 Franz 2809
    <translation>&amp;Dobi imena polj</translation>
351 Franz 2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 2813
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
351 Franz 2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 2817
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
351 Franz 2818
  </message>
298 Franz 2819
</context>
2820
<context>
301 Franz 2821
  <name>ExportForm</name>
2822
  <message>
2823
    <source>Export as Image</source>
364 Franz 2824
    <translation type="obsolete">Izvozi kot sliko</translation>
301 Franz 2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2828
    <translation type="obsolete">Izvozi v mapo:</translation>
301 Franz 2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2832
    <translation type="obsolete">&amp;Spremeni...</translation>
301 Franz 2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>Alt+C</source>
364 Franz 2836
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
301 Franz 2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2840
    <translation type="obsolete">Vrsta slike:</translation>
301 Franz 2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2844
    <translation type="obsolete">Kakovost:</translation>
301 Franz 2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>%</source>
364 Franz 2848
    <translation type="obsolete">%</translation>
301 Franz 2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Size:</source>
351 Franz 2852
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
301 Franz 2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>Export </source>
364 Franz 2856
    <translation type="obsolete">Izvoz</translation>
301 Franz 2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>&amp;One page</source>
364 Franz 2860
    <translation type="obsolete">En&amp;o stran</translation>
301 Franz 2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>Alt+O</source>
364 Franz 2864
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
301 Franz 2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>&amp;All pages</source>
2868
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>Alt+A</source>
364 Franz 2872
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
301 Franz 2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>&amp;Interval from:</source>
364 Franz 2876
    <translation type="obsolete">Območ&amp;je od:</translation>
301 Franz 2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>Alt+I</source>
364 Franz 2880
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
301 Franz 2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>to:</source>
364 Franz 2884
    <translation type="obsolete">do:</translation>
301 Franz 2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source>&amp;OK</source>
2888
    <translation>V red&amp;u</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>&amp;Cancel</source>
2892
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>Change the output directory</source>
2896
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <source>The output directory - the place to store your images.
2900
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2901
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
2902
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>Export only the current page</source>
2906
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>Export all pages to images</source>
364 Franz 2910
    <translation type="obsolete">Izvozi vse strani kot slike</translation>
301 Franz 2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>Export a range of pages to images</source>
364 Franz 2914
    <translation type="obsolete">Izvozi razpon strani kot slike</translation>
301 Franz 2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>First page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2918
    <translation type="obsolete">Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2922
    <translation type="obsolete">Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>The height of the output images in pixels</source>
364 Franz 2926
    <translation type="obsolete">Višina izvoznih slik v točkah</translation>
301 Franz 2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
364 Franz 2930
    <translation type="obsolete">Kakovost slik - 100% je najboljša kakovost, 1% največje stiskanje</translation>
301 Franz 2931
  </message>
2932
  <message>
2933
    <source>Available export formats</source>
2934
    <translation>Dostopne oblike za izvažanje</translation>
2935
  </message>
2936
  <message>
2937
    <source>Choose a Export Directory</source>
2938
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
2939
  </message>
351 Franz 2940
  <message>
2941
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 2942
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 2943
  </message>
2944
  <message>
2945
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
375 Franz 2946
    <translation>&amp;Izvozi v imenik:</translation>
351 Franz 2947
  </message>
2948
  <message>
2949
    <source>Image &amp;Type:</source>
375 Franz 2950
    <translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
351 Franz 2951
  </message>
2952
  <message>
2953
    <source>&amp;Quality:</source>
375 Franz 2954
    <translation>&amp;Kakovost:</translation>
351 Franz 2955
  </message>
2956
  <message>
364 Franz 2957
    <source>Export as Image(s)</source>
375 Franz 2958
    <translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
351 Franz 2959
  </message>
364 Franz 2960
  <message>
2961
    <source>Options</source>
375 Franz 2962
    <translation>Možnosti</translation>
364 Franz 2963
  </message>
2964
  <message>
2965
    <source>&amp;Resolution:</source>
375 Franz 2966
    <translation>&amp;Resolucija:</translation>
364 Franz 2967
  </message>
2968
  <message>
2969
    <source> %</source>
375 Franz 2970
    <translation>%</translation>
364 Franz 2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <source> dpi</source>
375 Franz 2974
    <translation>dpi</translation>
364 Franz 2975
  </message>
2976
  <message>
2977
    <source>Range</source>
375 Franz 2978
    <translation>Obseg</translation>
364 Franz 2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>&amp;Current page</source>
375 Franz 2982
    <translation>&amp;Trenutna stran</translation>
364 Franz 2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>&amp;Range</source>
375 Franz 2986
    <translation>&amp;Obseg</translation>
364 Franz 2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>C</source>
375 Franz 2990
    <translation>C</translation>
364 Franz 2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Export a range of pages</source>
375 Franz 2994
    <translation>Izvozi več strani</translation>
364 Franz 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2998
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2999
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 3000
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
3001
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
3002
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
364 Franz 3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Export all pages</source>
375 Franz 3006
    <translation>Izvozi vse strani</translation>
364 Franz 3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Resolution of the Images
3010
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
375 Franz 3011
    <translation>Resolucija slik. Za uporabo na zaslonu
3012
uporabite 72 dpi</translation>
364 Franz 3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
375 Franz 3016
    <translation>Kakovost slik - 100% je najboljša, 1% je najslabša</translation>
364 Franz 3017
  </message>
301 Franz 3018
</context>
3019
<context>
298 Franz 3020
  <name>FDialogPreview</name>
3021
  <message>
3022
    <source>Size:</source>
3023
    <translation>Velikost:</translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>No Title</source>
3027
    <translation>Brez naslova</translation>
3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>Title:</source>
3031
    <translation>Naziv:</translation>
3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Author:</source>
3035
    <translation>Avtor:</translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 3039
    <translation type="obsolete">Scribus-Dokument</translation>
298 Franz 3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Unknown</source>
3043
    <translation>Neznano</translation>
3044
  </message>
341 Franz 3045
  <message>
3046
    <source>Scribus Document</source>
375 Franz 3047
    <translation>Skribusov dokument</translation>
341 Franz 3048
  </message>
298 Franz 3049
</context>
3050
<context>
3051
  <name>Farbmanager</name>
3052
  <message>
3053
    <source>OK</source>
341 Franz 3054
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>New</source>
341 Franz 3058
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Edit</source>
341 Franz 3062
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Open</source>
3066
    <translation>Odpri</translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>Name:</source>
351 Franz 3070
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
3074
    <translation>V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3078
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Create a new color within the current set</source>
3082
    <translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Choose a color set to load</source>
3086
    <translation>Izberi nabor barve</translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
3090
    <translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>Append</source>
341 Franz 3094
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3098
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Colors</source>
3102
    <translation>Barve</translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Delete</source>
341 Franz 3106
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Delete the currently selected color</source>
3110
    <translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3114
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>Color Sets</source>
3118
    <translation>Nabori barv</translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3122
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
298 Franz 3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>Current Color Set:</source>
3126
    <translation>Trenuten nabor barve</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>Save the current color set</source>
3130
    <translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>New Color</source>
3134
    <translation>Nova barva</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>Copy of %1</source>
3138
    <translation>Kopija %1</translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 3142
    <translation type="obsolete">Shrani nabor barve</translation>
298 Franz 3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 3146
    <translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene</translation>
298 Franz 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Edit the currently selected color</source>
3150
    <translation>Uredi izbrano barvo</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Choose a Name</source>
3154
    <translation>Izberi ime</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
3158
    <translation>Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3162
    <translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
3163
  </message>
341 Franz 3164
  <message>
3165
    <source>&amp;Append</source>
375 Franz 3166
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 3170
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 3174
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
341 Franz 3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>D&amp;uplicate</source>
375 Franz 3178
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
341 Franz 3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3182
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>&amp;Remove Unused</source>
375 Franz 3186
    <translation>&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
341 Franz 3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>&amp;Save Color Set</source>
375 Franz 3190
    <translation>&amp;Shrani nabor barv</translation>
341 Franz 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3194
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3198
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3199
  </message>
351 Franz 3200
  <message>
3201
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 3202
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 3203
  </message>
298 Franz 3204
</context>
3205
<context>
3206
  <name>FontPrefs</name>
3207
  <message>
3208
    <source>OK</source>
341 Franz 3209
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>Yes</source>
3213
    <translation>Da</translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>Type</source>
3217
    <translation>Vrsta</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>Add...</source>
341 Franz 3221
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3225
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Delete</source>
341 Franz 3229
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Font Name</source>
3233
    <translation>Ime pisave</translation>
3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>Remove</source>
341 Franz 3237
    <translation type="obsolete">Odstrani</translation>
298 Franz 3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>Font Substitutions</source>
3241
    <translation>Nadomestljive barve</translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>Subset</source>
3245
    <translation>Podnabor</translation>
3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>Replacement</source>
3249
    <translation>Zamenjava</translation>
3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>Change...</source>
341 Franz 3253
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3257
    <translation>Dodatne &amp;poti</translation>
3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source>Embed in:</source>
3261
    <translation>Vključi v:</translation>
3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source>Use Font</source>
3265
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source>Choose a Directory</source>
3269
    <translation>Izberi mapo</translation>
3270
  </message>
3271
  <message>
3272
    <source>Postscript</source>
3273
    <translation>Postscript</translation>
3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3277
    <translation>Nadome&amp;stljive barve</translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>Global Font Settings</source>
3281
    <translation>Globalne nastavitve pisav</translation>
3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>Path to Font File</source>
3285
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>Additional Paths</source>
3289
    <translation>Dodatne poti</translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3293
    <translation>Dosegljive pis&amp;ave</translation>
3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>Available Fonts</source>
3297
    <translation>Dosegljive pisave</translation>
3298
  </message>
341 Franz 3299
  <message>
3300
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3301
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 3305
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
341 Franz 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>A&amp;dd...</source>
375 Franz 3309
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>&amp;Remove</source>
375 Franz 3313
    <translation>&amp;Odstrani</translation>
341 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3317
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3321
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3322
  </message>
298 Franz 3323
</context>
3324
<context>
301 Franz 3325
  <name>FontPreview</name>
3326
  <message>
3327
    <source>Font Preview</source>
377 Franz 3328
    <translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
301 Franz 3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>&amp;OK</source>
3332
    <translation>&amp;V redu</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>Alt+O</source>
3336
    <translation>Alt+O</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>&amp;Cancel</source>
3340
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Alt+C</source>
3344
    <translation>Alt+C</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3348
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
3349
  </message>
377 Franz 3350
  <message>
3351
    <source>Fonts Preview</source>
3352
    <translation type="unfinished"></translation>
3353
  </message>
301 Franz 3354
</context>
3355
<context>
3356
  <name>GradientEditor</name>
3357
  <message>
3358
    <source>Position:</source>
3359
    <translation>Položaj:</translation>
3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source> %</source>
3363
    <translation>%</translation>
3364
  </message>
3365
  <message>
3366
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3367
    <translation>Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
3368
  </message>
3369
</context>
3370
<context>
298 Franz 3371
  <name>GuideManager</name>
3372
  <message>
3373
    <source> p</source>
3374
    <translation> pik</translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>OK</source>
341 Franz 3378
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source> in</source>
3382
    <translation> in</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source> mm</source>
3386
    <translation> mm</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source> pt</source>
3390
    <translation> točk</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>Add</source>
341 Franz 3394
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3398
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Delete</source>
341 Franz 3402
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3406
    <translation type="obsolete">Zakleni vodila</translation>
298 Franz 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3410
    <translation type="obsolete">X:</translation>
298 Franz 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Horizontal Guides</source>
3414
    <translation>Vodoravna vodila</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3418
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
298 Franz 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Manage Guides</source>
3422
    <translation>Nastavi vodila</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Vertical Guides</source>
3426
    <translation>Navpična vodila</translation>
3427
  </message>
341 Franz 3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
375 Franz 3430
    <translation>&amp;Y:</translation>
341 Franz 3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>&amp;Add</source>
375 Franz 3434
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>D&amp;elete</source>
375 Franz 3438
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>&amp;X-Pos:</source>
375 Franz 3442
    <translation>&amp;X:</translation>
341 Franz 3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>A&amp;dd</source>
375 Franz 3446
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>De&amp;lete</source>
375 Franz 3450
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>&amp;Lock Guides</source>
375 Franz 3454
    <translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
341 Franz 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3458
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3462
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3463
  </message>
298 Franz 3464
</context>
3465
<context>
3466
  <name>HelpBrowser</name>
3467
  <message>
3468
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
3469
    <translation>Priročnik žal ni dosegljiv. Za najnovejša navodila poglejte na http://scribus.net</translation>
3470
  </message>
3471
</context>
3472
<context>
3473
  <name>HyAsk</name>
3474
  <message>
3475
    <source>SkipHyAsk::Cancel</source>
341 Franz 3476
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>Accept</source>
3480
    <translation>Sprejmi</translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>Possible Hyphenation</source>
3484
    <translation>Možno deljenje</translation>
3485
  </message>
301 Franz 3486
  <message>
3487
    <source>Skip</source>
3488
    <translation>Preskoči</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Cancel</source>
3492
    <translation>Prekliči</translation>
3493
  </message>
298 Franz 3494
</context>
3495
<context>
3496
  <name>HySettings</name>
3497
  <message>
3498
    <source>Hyphenator Settings</source>
3499
    <translation>Nastavitve deljenja besed</translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3503
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Language:</source>
341 Franz 3507
    <translation type="obsolete">Jezik:</translation>
298 Franz 3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Smallest Word:HySettings::OK</source>
341 Franz 3511
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3515
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3516
    <translation>Največ zaporednih deljenj besed.
3517
 
3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3521
    <translation>Omogoči samodejno preverjanje med pisanjem.</translation>
3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3525
    <translation>Dolžina najkrajše besede, ki se jo še deli.</translation>
3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3529
    <translation type="obsolete">Preverjaj med pisanjem</translation>
298 Franz 3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3533
    <translation type="obsolete">Povsem samodejno</translation>
298 Franz 3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3537
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
3538
    <translation>Če tega ne izberete, vas bom povprašal
3539
vsakič, ko bom našel možnost za deljenje besede.</translation>
3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3543
    <translation type="obsolete">Dovoljeno število deljenj v besedi:</translation>
298 Franz 3544
  </message>
301 Franz 3545
  <message>
3546
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3547
    <translation type="obsolete">Najkrajša beseda:</translation>
301 Franz 3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>OK</source>
341 Franz 3551
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 3552
  </message>
341 Franz 3553
  <message>
3554
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
375 Franz 3555
    <translation>&amp;Povsem samodejno</translation>
341 Franz 3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>Check &amp;During Typing</source>
375 Franz 3559
    <translation>Preverjaj med &amp;pisanjem</translation>
341 Franz 3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 3563
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
375 Franz 3567
    <translation>&amp;Najmanjša beseda:</translation>
341 Franz 3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
375 Franz 3571
    <translation>&amp;Število dovoljenih deljenj:</translation>
341 Franz 3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3575
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3579
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3580
  </message>
298 Franz 3581
</context>
3582
<context>
3583
  <name>InsPage</name>
3584
  <message>
3585
    <source>OK</source>
351 Franz 3586
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3590
    <translation type="obsolete">Predloga (leva stran)</translation>
298 Franz 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Template:</source>
351 Franz 3594
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3598
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Normal</source>
3602
    <translation>Običajno</translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3606
    <translation type="obsolete">Stran(i)</translation>
298 Franz 3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>at End</source>
3610
    <translation>na konec</translation>
3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>before Page</source>
3614
    <translation>pred stranjo</translation>
3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Insert Page</source>
3618
    <translation>Vstavi stran</translation>
3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Inserting</source>
3622
    <translation>Vstavljanje</translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>after Page</source>
3626
    <translation>za stranjo</translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Template (Right Page):</source>
3630
    <translation>Predloga (desna stran)</translation>
3631
  </message>
351 Franz 3632
  <message>
3633
    <source>&amp;Inserting</source>
375 Franz 3634
    <translation>&amp;Vstavljanje</translation>
351 Franz 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Page(s)</source>
375 Franz 3638
    <translation>Stran(i)</translation>
351 Franz 3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
375 Franz 3642
    <translation>&amp;Predloga (leva stran):</translation>
351 Franz 3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 3646
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
351 Franz 3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3650
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3654
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 3655
  </message>
298 Franz 3656
</context>
3657
<context>
3658
  <name>InsertTable</name>
3659
  <message>
3660
    <source>OK</source>
327 Franz 3661
    <translation>V redu</translation>
298 Franz 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>Insert Table</source>
327 Franz 3665
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
298 Franz 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>Cancel</source>
327 Franz 3669
    <translation>Prekliči</translation>
298 Franz 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>Number of Columns:</source>
327 Franz 3673
    <translation>Število stolpcev:</translation>
298 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Number of Rows:</source>
327 Franz 3677
    <translation>Število vrstic:</translation>
298 Franz 3678
  </message>
3679
</context>
3680
<context>
3681
  <name>JavaDocs</name>
3682
  <message>
3683
    <source>No</source>
351 Franz 3684
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
298 Franz 3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>Yes</source>
351 Franz 3688
    <translation type="obsolete">Da</translation>
298 Franz 3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Close</source>
341 Franz 3692
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>Add...</source>
341 Franz 3696
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Delete</source>
341 Franz 3700
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3704
    <translation>Ali res želite izbrisati to skripto?</translation>
3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>New Script</source>
3708
    <translation>Nova skripta</translation>
3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3712
    <translation type="obsolete">Nova skripta:</translation>
298 Franz 3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3716
    <translation type="obsolete">Uredi...</translation>
298 Franz 3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>Warning</source>
3720
    <translation>Pozor</translation>
3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Edit JavaScripts</source>
3724
    <translation>Uredi Javaskripte</translation>
3725
  </message>
341 Franz 3726
  <message>
3727
    <source>&amp;Edit...</source>
375 Franz 3728
    <translation>&amp;Uredi...</translation>
341 Franz 3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>&amp;Add...</source>
375 Franz 3732
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3736
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 3740
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 3741
  </message>
351 Franz 3742
  <message>
3743
    <source>&amp;New Script:</source>
375 Franz 3744
    <translation>&amp;Nova skripta:</translation>
351 Franz 3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>&amp;No</source>
375 Franz 3748
    <translation>&amp;Ne</translation>
351 Franz 3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>&amp;Yes</source>
375 Franz 3752
    <translation>&amp;Da</translation>
351 Franz 3753
  </message>
298 Franz 3754
</context>
3755
<context>
3756
  <name>KeyManager</name>
3757
  <message>
3758
    <source>OK</source>
341 Franz 3759
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>Alt</source>
3763
    <translation>Alt</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>Alt+</source>
3767
    <translation>Alt+</translation>
3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>Ctrl</source>
3771
    <translation>Ctrl</translation>
3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>Ctrl+</source>
3775
    <translation>Ctrl+</translation>
3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>Shift</source>
3779
    <translation>Shift</translation>
3780
  </message>
3781
  <message>
3782
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3783
    <translation type="obsolete">Nastavljena tipka</translation>
298 Franz 3784
  </message>
3785
  <message>
3786
    <source>Action</source>
3787
    <translation>Dejanje</translation>
3788
  </message>
3789
  <message>
3790
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3791
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3792
  </message>
3793
  <message>
3794
    <source>No Key</source>
341 Franz 3795
    <translation type="obsolete">Brez tipke</translation>
298 Franz 3796
  </message>
3797
  <message>
3798
    <source>Shift+</source>
3799
    <translation>Shift+</translation>
3800
  </message>
3801
  <message>
3802
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3803
    <translation>Uredi bližnjice na tipkovnici</translation>
3804
  </message>
3805
  <message>
3806
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3807
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3811
    <translation type="obsolete">Nastavi tipko</translation>
298 Franz 3812
  </message>
3813
  <message>
3814
    <source>Select a Key for this Action</source>
3815
    <translation>Izberi tipko za to dejanje</translation>
3816
  </message>
3817
  <message>
3818
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
341 Franz 3819
    <translation type="obsolete">Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
298 Franz 3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source>Current Key</source>
3823
    <translation>Trenutna tipka</translation>
3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>Warning</source>
3827
    <translation>Opozorilo</translation>
3828
  </message>
341 Franz 3829
  <message>
3830
    <source>&amp;No Key</source>
375 Franz 3831
    <translation>&amp;Tipka &quot;ne&quot;</translation>
341 Franz 3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>&amp;User Defined Key</source>
375 Franz 3835
    <translation>&amp;Uporabnikova tipka</translation>
341 Franz 3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>Set &amp;Key</source>
375 Franz 3839
    <translation>Nastavi &amp;tipko</translation>
341 Franz 3840
  </message>
3841
  <message>
3842
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3843
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3844
  </message>
3845
  <message>
3846
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3847
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3848
  </message>
3849
  <message>
3850
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
375 Franz 3851
    <translation>Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
341 Franz 3852
  </message>
298 Franz 3853
</context>
3854
<context>
3855
  <name>LayerPalette</name>
3856
  <message>
3857
    <source>Delete Layer</source>
3858
    <translation>Odstrani sloj</translation>
3859
  </message>
3860
  <message>
3861
    <source>Lower Layer</source>
3862
    <translation>Spusti plast</translation>
3863
  </message>
3864
  <message>
3865
    <source>Layers</source>
3866
    <translation>Sloji</translation>
3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>Raise Layer</source>
3870
    <translation>Dvigni plast</translation>
3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>New Layer</source>
3874
    <translation>Nova plast</translation>
3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3878
    <translation>Ali res želite izbrisati tudi vse predmete tega sloja?</translation>
3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>Add a new Layer</source>
3882
    <translation>Dodaj sloj</translation>
3883
  </message>
3884
</context>
3885
<context>
3886
  <name>LineFormate</name>
3887
  <message>
3888
    <source>OK</source>
341 Franz 3889
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>No</source>
351 Franz 3893
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
298 Franz 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>New</source>
341 Franz 3897
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>Yes</source>
351 Franz 3901
    <translation type="obsolete">Da</translation>
298 Franz 3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>Edit</source>
341 Franz 3905
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>Open</source>
3909
    <translation>Odpri</translation>
3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>Save</source>
341 Franz 3913
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
298 Franz 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3917
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>Edit Line Styles</source>
3921
    <translation>Uredi sloge črt</translation>
3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3925
    <translation>Ali zares želite izbrisati ta slog?</translation>
3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Append</source>
341 Franz 3929
    <translation type="obsolete">Pripni</translation>
298 Franz 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3933
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>Delete</source>
341 Franz 3937
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3941
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3945
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
298 Franz 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>New Style</source>
3949
    <translation>Nov slog</translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>Copy of %1</source>
3953
    <translation>Kopija %1</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
</