Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 418 | Rev 455 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
298 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>Build-ID:</source>
6
    <translation>Id izgradnje:</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>About</source>
341 Franz 10
    <translation type="obsolete">O programu</translation>
298 Franz 11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Close</source>
341 Franz 14
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 15
  </message>
16
  <message>
17
    <source>Finnish:</source>
18
    <translation>Finščina</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>Brazilian:</source>
22
    <translation>Brazilščina</translation>
23
  </message>
24
  <message>
25
    <source>Scribus Version %1
26
%2 %3</source>
27
    <translation>Različica Scribusa %1
28
 %2 %3</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Mailing list</source>
418 Franz 32
    <translation type="obsolete">E-poštni spisek</translation>
298 Franz 33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>%1. %2 %3 </source>
36
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Homepage and online reference</source>
418 Franz 40
    <translation type="obsolete">Domača stran in povezave na spletu</translation>
298 Franz 41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Galician:</source>
44
    <translation>Galščina</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>Programming:</source>
418 Franz 48
    <translation type="obsolete">Razvoj:</translation>
298 Franz 49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>Czech:</source>
52
    <translation>Češčina</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>English:</source>
418 Franz 56
    <translation type="obsolete">Angleščina</translation>
298 Franz 57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Online</source>
341 Franz 60
    <translation type="obsolete">Na spletu</translation>
298 Franz 61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Welsh:</source>
375 Franz 64
    <translation>Valižanščina:</translation>
298 Franz 65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Contributions from:</source>
68
    <translation>Pomagali so:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Translations</source>
341 Franz 72
    <translation type="obsolete">Prevodi</translation>
298 Franz 73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Polish:</source>
375 Franz 76
    <translation>Poljščina:</translation>
298 Franz 77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Ukrainian:</source>
80
    <translation>Ukrajinščina</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Basque:</source>
84
    <translation>Baskovščina:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Authors</source>
341 Franz 88
    <translation type="obsolete">Avtorji</translation>
298 Franz 89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Spanish and Catalan:</source>
454 fschmid 92
    <translation type="obsolete">Španščina in Katalonščina</translation>
298 Franz 93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
375 Franz 96
    <translation>Slovaščina:</translation>
298 Franz 97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Italian:</source>
375 Franz 100
    <translation>Italijanščina:</translation>
298 Franz 101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Danish:</source>
375 Franz 104
    <translation>Danščina:</translation>
298 Franz 105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>Bugs and feature requests</source>
418 Franz 108
    <translation type="obsolete">Poročila o hroščih in dodatni predlogi</translation>
298 Franz 109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Lithuanian:</source>
375 Franz 112
    <translation>Litvanščina:</translation>
298 Franz 113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Windows port:</source>
116
    <translation>Različica za Windows:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Turkish:</source>
375 Franz 120
    <translation>Turščina:</translation>
298 Franz 121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Russian:</source>
375 Franz 124
    <translation>Ruščina:</translation>
298 Franz 125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Slovenian:</source>
375 Franz 128
    <translation>Slovenščina:</translation>
298 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Hungarian:</source>
375 Franz 132
    <translation>Madžarščina:</translation>
298 Franz 133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>French:</source>
375 Franz 136
    <translation>Francoščina:</translation>
298 Franz 137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Bulgarian:</source>
375 Franz 140
    <translation>Bolgarščina:</translation>
298 Franz 141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Norwegian:</source>
375 Franz 144
    <translation>Norveščina:</translation>
298 Franz 145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>German:</source>
375 Franz 148
    <translation>Nemščina:</translation>
298 Franz 149
  </message>
150
  <message>
151
    <source>Documentation:</source>
418 Franz 152
    <translation type="obsolete">Dokumentacija:</translation>
298 Franz 153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>About Scribus%1%2</source>
156
    <translation>O Scribusu%1%2</translation>
157
  </message>
301 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
164
v Scribus vključene knjižnice\n
165
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
166
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
167
  </message>
341 Franz 168
  <message>
169
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 170
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 171
  </message>
172
  <message>
173
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 174
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 175
  </message>
176
  <message>
177
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 178
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 179
  </message>
180
  <message>
181
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 182
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 186
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 187
  </message>
418 Franz 188
  <message>
189
    <source>Development Team:</source>
190
    <translation type="unfinished"></translation>
191
  </message>
192
  <message>
193
    <source>Official Documentation:</source>
194
    <translation type="unfinished"></translation>
195
  </message>
196
  <message>
197
    <source>Other Documentation:</source>
198
    <translation type="unfinished"></translation>
199
  </message>
200
  <message>
201
    <source>English (British):</source>
202
    <translation type="unfinished"></translation>
203
  </message>
204
  <message>
205
    <source>Swedish:</source>
206
    <translation type="unfinished"></translation>
207
  </message>
208
  <message>
209
    <source>Homepage</source>
210
    <translation type="unfinished"></translation>
211
  </message>
212
  <message>
213
    <source>Online Reference</source>
214
    <translation type="unfinished">Spletna pomoč</translation>
215
  </message>
216
  <message>
217
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
218
    <translation type="unfinished"></translation>
219
  </message>
220
  <message>
221
    <source>Mailing List</source>
222
    <translation type="unfinished"></translation>
223
  </message>
454 fschmid 224
  <message>
225
    <source>Official Translations and Translators:</source>
226
    <translation type="unfinished"></translation>
227
  </message>
228
  <message>
229
    <source>Esperanto:</source>
230
    <translation type="unfinished"></translation>
231
  </message>
232
  <message>
233
    <source>Korean:</source>
234
    <translation type="unfinished"></translation>
235
  </message>
236
  <message>
237
    <source>Serbian:</source>
238
    <translation type="unfinished"></translation>
239
  </message>
240
  <message>
241
    <source>Spanish:</source>
242
    <translation type="unfinished"></translation>
243
  </message>
244
  <message>
245
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
246
    <translation type="unfinished"></translation>
247
  </message>
248
  <message>
249
    <source>Catalan:</source>
250
    <translation type="unfinished"></translation>
251
  </message>
298 Franz 252
</context>
253
<context>
254
  <name>AdvOptions</name>
255
  <message>
256
    <source>OK</source>
351 Franz 257
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 258
  </message>
259
  <message>
260
    <source>Cancel</source>
351 Franz 261
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 262
  </message>
263
  <message>
264
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 265
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) vodoravno</translation>
298 Franz 266
  </message>
267
  <message>
268
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 269
    <translation type="obsolete">Uporabi ICC profile</translation>
298 Franz 270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 273
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) navpično</translation>
298 Franz 274
  </message>
275
  <message>
276
    <source>Advanced Options</source>
277
    <translation>Napredne možnosti</translation>
278
  </message>
310 Franz 279
  <message>
280
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 281
    <translation type="obsolete">Postscript raven 3</translation>
310 Franz 282
  </message>
283
  <message>
284
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 285
    <translation type="obsolete">Postscript raven 2</translation>
310 Franz 286
  </message>
287
  <message>
288
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 289
    <translation type="obsolete">Postscript raven 1</translation>
310 Franz 290
  </message>
291
  <message>
292
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
327 Franz 293
    <translation>Ustvari Postscript 3. ravni</translation>
310 Franz 294
  </message>
295
  <message>
296
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
297
this can create huge files</source>
327 Franz 298
    <translation>Ustvari Postscript 2. ravni; pazite,\n
299
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 300
  </message>
301
  <message>
302
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
303
this can create huge files</source>
327 Franz 304
    <translation>Ustvari Postscript 1. ravni; pazite,\n
305
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 306
  </message>
351 Franz 307
  <message>
308
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
375 Franz 309
    <translation>&amp;Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 310
  </message>
311
  <message>
312
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
375 Franz 313
    <translation>&amp;Navpično prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 314
  </message>
315
  <message>
316
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
375 Franz 317
    <translation>Uveljavi profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 318
  </message>
319
  <message>
320
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
375 Franz 321
    <translation>Postscript &amp;1. ravni</translation>
351 Franz 322
  </message>
323
  <message>
324
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
375 Franz 325
    <translation>Postscript &amp;2. ravni</translation>
351 Franz 326
  </message>
327
  <message>
328
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
375 Franz 329
    <translation>Postscript &amp;3. ravni</translation>
351 Franz 330
  </message>
331
  <message>
332
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 333
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 334
  </message>
335
  <message>
336
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 337
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 338
  </message>
364 Franz 339
  <message>
340
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
375 Franz 341
    <translation>Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
364 Franz 342
  </message>
343
  <message>
344
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
345
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
346
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
347
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
348
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
349
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
375 Franz 350
    <translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijan, rumene in
351
magenta barve s črnino.
352
POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako
353
lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej
354
narediti nekaj preiskusov.
355
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
364 Franz 356
  </message>
298 Franz 357
</context>
358
<context>
359
  <name>Align</name>
360
  <message>
361
    <source> p</source>
362
    <translation> pik</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>OK</source>
341 Franz 366
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 367
  </message>
368
  <message>
369
    <source> in</source>
370
    <translation> pal</translation>
371
  </message>
372
  <message>
373
    <source> mm</source>
374
    <translation> mm</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source> pts</source>
351 Franz 378
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
298 Franz 379
  </message>
380
  <message>
381
    <source>Align</source>
382
    <translation>Poravnaj</translation>
383
  </message>
384
  <message>
385
    <source>Apply</source>
341 Franz 386
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
298 Franz 387
  </message>
388
  <message>
389
    <source>Horizontal</source>
390
    <translation>Vodoravno</translation>
391
  </message>
392
  <message>
393
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 394
    <translation type="obsolete">Ne spreminjaj</translation>
298 Franz 395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>Top Sides</source>
398
    <translation>Z vrha</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>Displacement</source>
351 Franz 402
    <translation type="obsolete">Razpusti</translation>
298 Franz 403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>Middles</source>
406
    <translation>Po sredi</translation>
407
  </message>
408
  <message>
409
    <source>Cancel</source>
341 Franz 410
    <translation type="obsolete">prekliči</translation>
298 Franz 411
  </message>
412
  <message>
413
    <source>Right Sides</source>
414
    <translation>Z desne</translation>
415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>Left Sides</source>
418
    <translation>Z leve</translation>
419
  </message>
420
  <message>
421
    <source>Bottom Sides</source>
422
    <translation>Od spodaj</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>Vertical</source>
426
    <translation>Navpično</translation>
427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>between:</source>
351 Franz 430
    <translation type="obsolete">med:</translation>
298 Franz 431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>Distribute/Align</source>
434
    <translation>Razporedi/Poravnaj</translation>
435
  </message>
436
  <message>
437
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 438
    <translation type="obsolete">Razporedi enakomerno</translation>
298 Franz 439
  </message>
341 Franz 440
  <message>
441
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 442
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 443
  </message>
444
  <message>
445
    <source>&amp;Apply</source>
375 Franz 446
    <translation>&amp;Uveljavi</translation>
341 Franz 447
  </message>
448
  <message>
449
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 450
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 451
  </message>
351 Franz 452
  <message>
453
    <source>&amp;Between:</source>
375 Franz 454
    <translation>&amp;Med:</translation>
351 Franz 455
  </message>
456
  <message>
457
    <source>A&amp;lign</source>
375 Franz 458
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>Di&amp;splacement</source>
375 Franz 462
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 463
  </message>
464
  <message>
465
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
375 Franz 466
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>Bet&amp;ween:</source>
375 Franz 470
    <translation>V&amp;mes:</translation>
351 Franz 471
  </message>
472
  <message>
473
    <source>Do &amp;Not Change</source>
375 Franz 474
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
351 Franz 475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>Al&amp;ign</source>
375 Franz 478
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 479
  </message>
480
  <message>
481
    <source>Dis&amp;placement</source>
375 Franz 482
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 483
  </message>
484
  <message>
485
    <source> pt</source>
375 Franz 486
    <translation> točk</translation>
351 Franz 487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
375 Franz 490
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 491
  </message>
356 Franz 492
  <message>
493
    <source>&amp;Do Not Change</source>
375 Franz 494
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
356 Franz 495
  </message>
298 Franz 496
</context>
497
<context>
498
  <name>AlignSelect</name>
499
  <message>
500
    <source>Align Text Left</source>
501
    <translation>Besedilo poravnaj po levi</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>Align Text Forced Justified</source>
505
    <translation>Besedilo vsiljeno poravnaj enakomerno</translation>
506
  </message>
507
  <message>
508
    <source>Align Text Center</source>
509
    <translation>Besedilo poravnaj sredinsko</translation>
510
  </message>
511
  <message>
512
    <source>Align Text Justified</source>
513
    <translation>Besedilo poravnaj enakomerno</translation>
514
  </message>
515
  <message>
516
    <source>Align Text Right</source>
517
    <translation>Besedilo poravnaj po desni</translation>
518
  </message>
519
</context>
520
<context>
521
  <name>Annot</name>
522
  <message>
523
    <source>OK</source>
524
    <translation>V redu</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source> pt</source>
528
    <translation> točk</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>sum</source>
532
    <translation>vsota</translation>
533
  </message>
534
  <message>
535
    <source>Destination</source>
536
    <translation>Cilj</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>Date</source>
540
    <translation>Datum</translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>None</source>
544
    <translation>Brez</translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>Open</source>
548
    <translation>Odpri</translation>
549
  </message>
550
  <message>
551
    <source>Push</source>
552
    <translation>Potisni</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>Star</source>
556
    <translation>Zvezda</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>Text</source>
560
    <translation>Besedilo</translation>
561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>Thin</source>
564
    <translation>Tanek</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>Time</source>
568
    <translation>Čas</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>Wide</source>
572
    <translation>Široko</translation>
573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
576
    <translation>Dodaj simbol valute</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>Submit Form</source>
580
    <translation>Pošlji obrazec</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>Limit of</source>
584
    <translation>Omejitev</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>Check</source>
588
    <translation>Preveri</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>Cross</source>
592
    <translation>Križ</translation>
593
  </message>
594
  <message>
595
    <source>On Focus</source>
596
    <translation>Ob pozornosti</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>Go To</source>
600
    <translation>Pojdi na</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>Icons</source>
604
    <translation>Ikone</translation>
605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>Inset</source>
608
    <translation>Umik</translation>
609
  </message>
610
  <message>
611
    <source>Name:</source>
612
    <translation>Ime:</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>Page:</source>
616
    <translation>Stran:</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>Other</source>
620
    <translation>Drugo</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>Plain</source>
624
    <translation>Navadno</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>Solid</source>
628
    <translation>Enobarven</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>Type:</source>
632
    <translation>Vrsta:</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>List Box</source>
636
    <translation>Seznamsko polje</translation>
637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>Use Currency Symbol</source>
640
    <translation>Uporabi simbol valute</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>Number Format</source>
644
    <translation>Oblika števil</translation>
645
  </message>
646
  <message>
647
    <source>Check Style:</source>
648
    <translation>Vrsta preverjanja:</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>To File:</source>
652
    <translation>V datoteko:</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>No Print</source>
656
    <translation>Ne tiskaj</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>Submit to URL:</source>
660
    <translation>Pošlji na URL:</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>Calculate</source>
664
    <translation>Izračunaj</translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>Roll Over</source>
668
    <translation>Prehod kazalca</translation>
669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>Value is not validated</source>
672
    <translation>Vrednost ni preverjena</translation>
673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>maximum</source>
676
    <translation>največ</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>Formatting</source>
680
    <translation>Oblikovanje</translation>
681
  </message>
682
  <message>
683
    <source>Combo Box</source>
684
    <translation>Kombinirano polje</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>Custom validate script:</source>
688
    <translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>minimum</source>
692
    <translation>najmanj</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>Action</source>
696
    <translation>Dejanje</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>Border</source>
700
    <translation>Rob</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>Date Format</source>
704
    <translation>Oblika datuma</translation>
705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>Button</source>
708
    <translation>Gumb</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>Circle</source>
712
    <translation>Krog</translation>
713
  </message>
714
  <message>
715
    <source>Color:</source>
716
    <translation>Barva:</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>Field Properties</source>
720
    <translation>Lastnosti polja</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>Dashed</source>
724
    <translation>Črtkano</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>Custom</source>
728
    <translation>Prikrojeno</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>Time Format</source>
732
    <translation>Oblika časa</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>Event:</source>
736
    <translation>Dogodek:</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>Value is the</source>
740
    <translation>Vrednost je</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>Format</source>
744
    <translation>Oblika</translation>
745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>Hidden</source>
748
    <translation>Skrito</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>Custom calculation script:</source>
752
    <translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
756
    <translation>Tu vnesite spisek polj, ločenih z vejicami</translation>
757
  </message>
758
  <message>
759
    <source>Custom Scripts</source>
760
    <translation>Posebne skripte</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>Invert</source>
764
    <translation>Zaobrni barve</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>CancelAnnot::Flag is ignored for PDF-1.3</source>
341 Franz 768
    <translation type="obsolete">Možnost se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
298 Franz 769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>No View</source>
772
    <translation>Brez predogleda</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>Normal</source>
776
    <translation>Običajno</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>Number</source>
780
    <translation>Število</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>Remove</source>
784
    <translation>Odstrani</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>Square</source>
788
    <translation>Kvadrat</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>Style:</source>
792
    <translation>Slog:</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>X-Pos:</source>
796
    <translation>X:</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>Field is formatted as:</source>
800
    <translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>Y-Pos:</source>
804
    <translation>Y:</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>Java Script</source>
808
    <translation>Java Script</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>Width:</source>
812
    <translation>Ĺširina:</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>Tool-Tip:</source>
816
    <translation>Namig orodja:</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>On Blur</source>
820
    <translation>Ob razpustu</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
824
    <translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
828
    <translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>Submit Data as HTML</source>
832
    <translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>Text Field</source>
836
    <translation>Polje besedila</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>Options</source>
840
    <translation>Možnosti</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>Icon Placement...</source>
844
    <translation>Postavitev ikon...</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>Mouse Up</source>
848
    <translation>Kazalec spusti</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>Properties</source>
852
    <translation>Lastnosti</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>Pick...</source>
856
    <translation>Izberi...</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>Mouse Enter</source>
860
    <translation>Kazalec vstopi</translation>
861
  </message>
862
  <message>
863
    <source>Use Icons</source>
864
    <translation>Uporabljaj ikone</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>Read Only</source>
868
    <translation>Samo za branje</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>Pressed</source>
872
    <translation>Pritisnjeno</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>product</source>
876
    <translation>zmnožek</translation>
877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>Text for Roll Over</source>
880
    <translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>Validate</source>
884
    <translation>Potrdi</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>Change...</source>
888
    <translation>Spremeni...</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>Percent Format</source>
892
    <translation>Oblika odstotka</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
    <source>Characters</source>
896
    <translation>Znaki</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>Password</source>
900
    <translation>Geslo</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 904
    <translation type="obsolete">Za PDF-1.3 uporabi pisavo:</translation>
298 Franz 905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>Visibility:</source>
908
    <translation>Vidnost:</translation>
909
  </message>
910
  <message>
911
    <source>average</source>
912
    <translation>povprečje</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>Beveled</source>
916
    <translation>Privzdignjeno</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>Import Data</source>
920
    <translation>Uvozi podatke</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>Mouse Exit</source>
924
    <translation>Kazalec izstopi</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Mouse Down</source>
928
    <translation>Kazalec pritisne</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Script:</source>
932
    <translation>Skripta:</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Percentage</source>
936
    <translation>Odstotek</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 940
    <translation type="obsolete">PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
298 Franz 941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>Decimals:</source>
944
    <translation>Decimalke:</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>of the following fields:</source>
948
    <translation>iz naslednjih polj:</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>Import Data from:</source>
952
    <translation>Uvozi podatke iz:</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>and less or equal to:</source>
956
    <translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>Keystroke:</source>
960
    <translation>Natipk:</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>Multi-Line</source>
964
    <translation>Več-vrstično</translation>
965
  </message>
966
  <message>
967
    <source>Underline</source>
968
    <translation>Podčrtano</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>Diamond</source>
972
    <translation>Karo</translation>
973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>Editable</source>
976
    <translation>Uredljiv</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>Appearance</source>
980
    <translation>Videz</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>Check Box</source>
984
    <translation>Potrditveno polje</translation>
985
  </message>
986
  <message>
987
    <source>Value is not calculated</source>
988
    <translation>Vrednost ni izračunana</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>Edit...</source>
992
    <translation>Uredi...</translation>
993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>Reset Form</source>
996
    <translation>Obnovi obrazec</translation>
997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Required</source>
1000
    <translation>Zahtevano</translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
1003
    <source>Do Not Spell Check</source>
1004
    <translation>Ne preverjaj pravopisa</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>Outlined</source>
1008
    <translation>Obrobljeno</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
1011
    <source>Visible</source>
1012
    <translation>Viden</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
1016
    <translation>Vrednost mora biti večja ali enakakot :</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
1019
    <source>Format:</source>
1020
    <translation>Oblika izpisa:</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
1023
    <source>Highlight</source>
1024
    <translation>Poudari</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1027
    <source>Default is Checked</source>
1028
    <translation>Privzeto izbrano</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
1031
    <source>Example:</source>
1032
    <translation>Primer:</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source>Do Not Scroll</source>
1036
    <translation>Ne drsaj</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
1039
    <source>Text for Button Down</source>
1040
    <translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
1044
    <translation>Če želiš uporabljati ikone na gumbih, potrebuješ vsaj ikono za Običajno</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
1047
    <source>Selection Change</source>
1048
    <translation>Spremeni izbiro</translation>
1049
  </message>
301 Franz 1050
  <message>
1051
    <source>Cancel</source>
1052
    <translation>Prekliči</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
1055
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 1056
    <translation type="obsolete">Ta nastavitev se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
301 Franz 1057
  </message>
351 Franz 1058
  <message>
1059
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
375 Franz 1060
    <translation>Pisava za k PDF 1.3:</translation>
351 Franz 1061
  </message>
1062
  <message>
1063
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
375 Franz 1064
    <translation>Možnost se ne upošteva pri PDF 1.3</translation>
351 Franz 1065
  </message>
1066
  <message>
364 Franz 1067
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
375 Franz 1068
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
351 Franz 1069
  </message>
298 Franz 1070
</context>
1071
<context>
1072
  <name>Annota</name>
1073
  <message>
1074
    <source>OK</source>
454 fschmid 1075
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source> pt</source>
1079
    <translation>pik</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>Destination</source>
1083
    <translation>Cilj</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>Link</source>
1087
    <translation>Povezava</translation>
1088
  </message>
1089
  <message>
1090
    <source>Open</source>
1091
    <translation>Odpri</translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>Text</source>
1095
    <translation>Besedilo</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>Page:</source>
454 fschmid 1099
    <translation type="obsolete">Stran:</translation>
298 Franz 1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>Type:</source>
454 fschmid 1103
    <translation type="obsolete">Vrsta:</translation>
298 Franz 1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>External Web-Link</source>
1107
    <translation>Povezava na splet</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1110
    <source>Cancel</source>
454 fschmid 1111
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1112
  </message>
1113
  <message>
1114
    <source>X-Pos:</source>
454 fschmid 1115
    <translation type="obsolete">X:</translation>
298 Franz 1116
  </message>
1117
  <message>
1118
    <source>Y-Pos:</source>
454 fschmid 1119
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
298 Franz 1120
  </message>
1121
  <message>
1122
    <source>Annotation Properties</source>
1123
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
1126
    <source>Change...</source>
454 fschmid 1127
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 1128
  </message>
1129
  <message>
1130
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1131
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
1134
    <source>External Link</source>
1135
    <translation>Povezava navzven</translation>
1136
  </message>
454 fschmid 1137
  <message>
1138
    <source>&amp;Type:</source>
1139
    <translation type="unfinished"></translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>C&amp;hange...</source>
1143
    <translation type="unfinished">&amp;Spremeni...</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
1146
    <source>&amp;Page:</source>
1147
    <translation type="unfinished"></translation>
1148
  </message>
1149
  <message>
1150
    <source>&amp;X-Pos</source>
1151
    <translation type="unfinished"></translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1155
    <translation type="unfinished">&amp;Y:</translation>
1156
  </message>
298 Franz 1157
</context>
1158
<context>
1159
  <name>ApplyT</name>
1160
  <message>
1161
    <source>OK</source>
341 Franz 1162
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1163
  </message>
1164
  <message>
1165
    <source>to:</source>
341 Franz 1166
    <translation type="obsolete">Za:</translation>
298 Franz 1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>Template:</source>
341 Franz 1170
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 1171
  </message>
1172
  <message>
1173
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1174
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1175
  </message>
1176
  <message>
1177
    <source>Normal</source>
1178
    <translation>Običajo</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
1181
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1182
    <translation type="obsolete">Uveljavi na trenutni strani</translation>
298 Franz 1183
  </message>
1184
  <message>
1185
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1186
    <translation type="obsolete">Uveljavi s strani:</translation>
298 Franz 1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>Apply Template</source>
1190
    <translation>Uveljavi predlogo</translation>
1191
  </message>
341 Franz 1192
  <message>
1193
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 1194
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
341 Franz 1195
  </message>
1196
  <message>
1197
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
375 Franz 1198
    <translation>Uveljavi na &amp;trenutni strani</translation>
341 Franz 1199
  </message>
1200
  <message>
1201
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
375 Franz 1202
    <translation>Uveljavi s &amp;strani:</translation>
341 Franz 1203
  </message>
1204
  <message>
1205
    <source>To:</source>
375 Franz 1206
    <translation>Za:</translation>
341 Franz 1207
  </message>
1208
  <message>
1209
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1210
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1211
  </message>
1212
  <message>
1213
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1214
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1215
  </message>
364 Franz 1216
  <message>
1217
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
375 Franz 1218
    <translation>Uveljavi na &amp;sodih straneh</translation>
364 Franz 1219
  </message>
1220
  <message>
1221
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
375 Franz 1222
    <translation>Uveljavi na &amp;lihih straneh</translation>
364 Franz 1223
  </message>
298 Franz 1224
</context>
1225
<context>
1226
  <name>Biblio</name>
1227
  <message>
1228
    <source>Big</source>
341 Franz 1229
    <translation type="obsolete">Velik</translation>
298 Franz 1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>New</source>
341 Franz 1233
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 1234
  </message>
1235
  <message>
1236
    <source>File</source>
341 Franz 1237
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 1238
  </message>
1239
  <message>
1240
    <source>Save</source>
341 Franz 1241
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
298 Franz 1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>Close</source>
341 Franz 1245
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 1246
  </message>
1247
  <message>
1248
    <source>Name:</source>
351 Franz 1249
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1250
  </message>
1251
  <message>
1252
    <source>Small</source>
341 Franz 1253
    <translation type="obsolete">Majhen</translation>
298 Franz 1254
  </message>
1255
  <message>
1256
    <source>Load...</source>
341 Franz 1257
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>Delete</source>
1261
    <translation>Izbriši</translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
1264
    <source>Medium</source>
341 Franz 1265
    <translation type="obsolete">Srednji</translation>
298 Franz 1266
  </message>
1267
  <message>
1268
    <source>Object</source>
1269
    <translation>Predmet</translation>
1270
  </message>
1271
  <message>
1272
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1273
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 1274
  </message>
1275
  <message>
1276
    <source>Preview</source>
341 Franz 1277
    <translation type="obsolete">Predogled</translation>
298 Franz 1278
  </message>
1279
  <message>
1280
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1281
    <translation>Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
1282
  </message>
1283
  <message>
1284
    <source>Scrapbook</source>
1285
    <translation>Odložišče</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
1288
    <source>New Entry</source>
1289
    <translation>Nov vnos</translation>
1290
  </message>
301 Franz 1291
  <message>
1292
    <source>Rename</source>
1293
    <translation>Preimenuj</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
1296
    <source>Warning</source>
1297
    <translation>Pozor</translation>
1298
  </message>
1299
  <message>
1300
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1301
Please choose another.</source>
1302
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
1303
Prosim, izberite drugo.</translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
1306
    <source>OK</source>
1307
    <translation>V redu</translation>
1308
  </message>
341 Franz 1309
  <message>
1310
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 1311
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 1312
  </message>
1313
  <message>
1314
    <source>&amp;Load...</source>
375 Franz 1315
    <translation>&amp;Naloži...</translation>
341 Franz 1316
  </message>
1317
  <message>
1318
    <source>&amp;Save</source>
375 Franz 1319
    <translation>&amp;Shrani</translation>
341 Franz 1320
  </message>
1321
  <message>
1322
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 1323
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
341 Franz 1324
  </message>
1325
  <message>
1326
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 1327
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 1328
  </message>
1329
  <message>
1330
    <source>&amp;Small</source>
375 Franz 1331
    <translation>&amp;Majhen</translation>
341 Franz 1332
  </message>
1333
  <message>
1334
    <source>&amp;Medium</source>
375 Franz 1335
    <translation>&amp;Srednji</translation>
341 Franz 1336
  </message>
1337
  <message>
1338
    <source>&amp;Large</source>
375 Franz 1339
    <translation>&amp;Velik</translation>
341 Franz 1340
  </message>
1341
  <message>
1342
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 1343
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
341 Franz 1344
  </message>
1345
  <message>
1346
    <source>&amp;Preview</source>
375 Franz 1347
    <translation>&amp;Predogled</translation>
341 Franz 1348
  </message>
351 Franz 1349
  <message>
1350
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1351
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1352
  </message>
298 Franz 1353
</context>
1354
<context>
1355
  <name>BookMView</name>
1356
  <message>
1357
    <source>Move Bookmark</source>
1358
    <translation>Premakni zaznamek</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
1361
    <source>Cancel</source>
1362
    <translation>Prekliči</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
1365
    <source>Bookmarks</source>
1366
    <translation>Zaznamki</translation>
1367
  </message>
1368
  <message>
1369
    <source>Insert Bookmark</source>
1370
    <translation>Vstavi zaznamek</translation>
1371
  </message>
1372
</context>
1373
<context>
1374
  <name>BookPalette</name>
1375
  <message>
1376
    <source>Bookmarks</source>
1377
    <translation>Zaznamki</translation>
1378
  </message>
1379
</context>
1380
<context>
1381
  <name>ButtonIcon</name>
1382
  <message>
1383
    <source>OK</source>
1384
    <translation>V redu</translation>
1385
  </message>
1386
  <message>
1387
    <source>Icon</source>
1388
    <translation>Ikona</translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
1391
    <source>Never</source>
1392
    <translation>Nikoli</translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
1395
    <source>Reset</source>
1396
    <translation>Ponastavi</translation>
1397
  </message>
1398
  <message>
1399
    <source>Caption overlays Icon</source>
1400
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
1403
    <source>Scale How:</source>
1404
    <translation>Kako umeriti:</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
1407
    <source>Layout:</source>
1408
    <translation>Postavitev:</translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>Caption only</source>
1412
    <translation>Samo napis</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>Caption below Icon</source>
1416
    <translation>Napis pod ikono</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>Always</source>
1420
    <translation>Vedno</translation>
1421
  </message>
1422
  <message>
1423
    <source>Cancel</source>
1424
    <translation>Prekliči</translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>Scale:</source>
1428
    <translation>Merilo:</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
1431
    <source>Icon only</source>
1432
    <translation>Samo ikona</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>When Icon is too small</source>
1436
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
1437
  </message>
1438
  <message>
1439
    <source>Caption left to Icon</source>
1440
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
1441
  </message>
1442
  <message>
1443
    <source>Caption right to Icon</source>
1444
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1447
    <source>When Icon is too big</source>
1448
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>Non Proportional</source>
1452
    <translation>Nesorazmerno</translation>
1453
  </message>
1454
  <message>
1455
    <source>Proportional</source>
1456
    <translation>Sorazmerno</translation>
1457
  </message>
1458
  <message>
1459
    <source>Icon Placement</source>
1460
    <translation>Postavitev ikon</translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
1463
    <source>Caption above Icon</source>
1464
    <translation>Napis nad ikono</translation>
1465
  </message>
1466
</context>
1467
<context>
1468
  <name>CMSPrefs</name>
1469
  <message>
1470
    <source>OK</source>
341 Franz 1471
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1472
  </message>
1473
  <message>
1474
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1475
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1476
    <translation>Barvni profil, ki ste ga pripravili sami ali dobili od proizvajalca.
1477
Ta naj bi bil prirejen vašemu modelu zaslona in ne kak splošen profil.</translation>
1478
  </message>
1479
  <message>
1480
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1481
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1482
    <translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
1483
priložen s strani proizvajalca.</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
1486
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1487
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
1490
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1491
    <translation type="obsolete">Slika kot na tiskalniku</translation>
298 Franz 1492
  </message>
1493
  <message>
1494
    <source>System Profiles</source>
1495
    <translation>Sistemski profili</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1499
    <translation type="obsolete">Uporabi kompenzacijo črnine</translation>
298 Franz 1500
  </message>
1501
  <message>
1502
    <source>Default color profile for imported images</source>
1503
    <translation>Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
1506
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1507
    <translation type="obsolete">Barve:</translation>
298 Franz 1508
  </message>
1509
  <message>
1510
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1511
    <translation type="obsolete">Označi barve izven spektra</translation>
298 Franz 1512
  </message>
1513
  <message>
1514
    <source>Rendering Intents</source>
1515
    <translation>Namen izrisa</translation>
1516
  </message>
1517
  <message>
1518
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1519
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1520
  </message>
1521
  <message>
1522
    <source>Color Management Settings</source>
1523
    <translation>Nastavitve upravljanje barv</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
1526
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1527
    <translation type="obsolete">Zaslon:</translation>
298 Franz 1528
  </message>
1529
  <message>
1530
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1531
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1532
    <translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike.
1533
Če v dokumentu uporabljate slike je to priporočljivo.</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
1536
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1537
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1538
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1539
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
1542
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1543
based on the chosen printer profile.</source>
1544
    <translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku,
1545
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1549
    <translation type="obsolete">Tiskalnik:</translation>
298 Franz 1550
  </message>
1551
  <message>
1552
    <source>Perceptual</source>
1553
    <translation>Samo ze predogled</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
1556
    <source>Relative Colorimetric</source>
1557
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
1558
  </message>
1559
  <message>
1560
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1561
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1562
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1563
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1567
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1568
    <translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno.
1569
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
1570
  </message>
1571
  <message>
1572
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1573
    <translation type="obsolete">Slike:</translation>
298 Franz 1574
  </message>
1575
  <message>
1576
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1577
    <translation type="obsolete">Uporabi upravljanje barv</translation>
298 Franz 1578
  </message>
1579
  <message>
1580
    <source>Saturation</source>
1581
    <translation>Nasičenost</translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
1584
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1585
    <translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
1586
  </message>
341 Franz 1587
  <message>
1588
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
375 Franz 1589
    <translation>&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
341 Franz 1590
  </message>
1591
  <message>
1592
    <source>&amp;Pictures:</source>
375 Franz 1593
    <translation>&amp;Slike:</translation>
341 Franz 1594
  </message>
1595
  <message>
1596
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
375 Franz 1597
    <translation>&amp;Polne barve:</translation>
341 Franz 1598
  </message>
1599
  <message>
1600
    <source>&amp;Monitor:</source>
375 Franz 1601
    <translation>&amp;Zaslon:</translation>
341 Franz 1602
  </message>
1603
  <message>
1604
    <source>P&amp;rinter:</source>
375 Franz 1605
    <translation>Ti&amp;skalnik:</translation>
341 Franz 1606
  </message>
1607
  <message>
1608
    <source>M&amp;onitor:</source>
375 Franz 1609
    <translation>Z&amp;aslon:</translation>
341 Franz 1610
  </message>
1611
  <message>
1612
    <source>Pr&amp;inter:</source>
375 Franz 1613
    <translation>&amp;Tiskalnik:</translation>
341 Franz 1614
  </message>
1615
  <message>
1616
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
375 Franz 1617
    <translation>Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
341 Franz 1618
  </message>
1619
  <message>
1620
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
375 Franz 1621
    <translation>Označi barve izven &amp;spektra</translation>
341 Franz 1622
  </message>
1623
  <message>
1624
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
375 Franz 1625
    <translation>Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
341 Franz 1626
  </message>
1627
  <message>
1628
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1629
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1630
  </message>
1631
  <message>
1632
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1633
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1634
  </message>
298 Franz 1635
</context>
1636
<context>
1637
  <name>CMYKChoose</name>
1638
  <message>
1639
    <source> %</source>
1640
    <translation>V redu</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>B:</source>
1644
    <translation>B:</translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
1647
    <source>C:</source>
1648
    <translation>C:</translation>
1649
  </message>
1650
  <message>
1651
    <source>G:</source>
1652
    <translation>G:</translation>
1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>K:</source>
1656
    <translation>K:</translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>M:</source>
1660
    <translation>M:</translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
1663
    <source>OK</source>
1664
    <translation>V redu</translation>
1665
  </message>
1666
  <message>
1667
    <source>R:</source>
1668
    <translation>R:</translation>
1669
  </message>
1670
  <message>
1671
    <source>Y:</source>
1672
    <translation>Y:</translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
1675
    <source>New</source>
1676
    <translation>Novo</translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
1679
    <source>Old</source>
1680
    <translation>Staro</translation>
1681
  </message>
1682
  <message>
1683
    <source>RGB</source>
1684
    <translation>RGB</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
1687
    <source>CMYK</source>
1688
    <translation>CMYK</translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
1691
    <source>Name:</source>
351 Franz 1692
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1693
  </message>
1694
  <message>
1695
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1696
    <translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
1699
    <source>Web Safe RGB</source>
1700
    <translation>Spletne RGB</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1703
    <source>HSB-Colormap</source>
341 Franz 1704
    <translation type="obsolete">Barvna paleta HSB</translation>
298 Franz 1705
  </message>
1706
  <message>
1707
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1708
    <translation type="obsolete">Model barve</translation>
298 Franz 1709
  </message>
1710
  <message>
1711
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1712
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1713
  </message>
1714
  <message>
1715
    <source>Edit Color</source>
1716
    <translation>Nastavi barvo</translation>
1717
  </message>
1718
  <message>
1719
    <source>Static Color Bars</source>
1720
    <translation>Stabilni izbirniki barv</translation>
1721
  </message>
1722
  <message>
1723
    <source>Warning</source>
1724
    <translation>Prekliči</translation>
1725
  </message>
1726
  <message>
1727
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1728
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
1729
  </message>
301 Franz 1730
  <message>
1731
    <source>HSV-Colormap</source>
1732
    <translation>Paleta HSV</translation>
1733
  </message>
351 Franz 1734
  <message>
1735
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1736
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1737
  </message>
1738
  <message>
1739
    <source>Color &amp;Model</source>
375 Franz 1740
    <translation>Barvni &amp;model</translation>
351 Franz 1741
  </message>
1742
  <message>
1743
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1744
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1745
  </message>
1746
  <message>
1747
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1748
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 1749
  </message>
298 Franz 1750
</context>
1751
<context>
1752
  <name>Cpalette</name>
1753
  <message>
1754
    <source> %</source>
1755
    <translation> %</translation>
1756
  </message>
1757
  <message>
1758
    <source>None</source>
1759
    <translation>Brez</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source>Edit the first color of object</source>
341 Franz 1763
    <translation type="obsolete">Uredi prvo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>Radial Gradient</source>
1767
    <translation>Krožen preliv</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
1770
    <source>Edit the second color of object</source>
341 Franz 1771
    <translation type="obsolete">Uredi drugo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1772
  </message>
1773
  <message>
1774
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1775
    <translation>Način prelivanja</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source>Shade:</source>
1779
    <translation>Senca:</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <source>NormalCpalette::Horizontal Gradient</source>
341 Franz 1783
    <translation type="obsolete">Vodoravni preliv</translation>
298 Franz 1784
  </message>
1785
  <message>
1786
    <source>Opacity:</source>
1787
    <translation>Prosojnost:</translation>
1788
  </message>
1789
  <message>
1790
    <source>Vertical Gradient</source>
1791
    <translation>Navpičen preliv</translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
1794
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1795
    <translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
1798
    <source>Color of selected object</source>
1799
    <translation>Barva izbranega predmeta</translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
1802
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1803
    <translation>Križem postrani preliv</translation>
1804
  </message>
1805
  <message>
1806
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1807
    <translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
1810
    <source>Saturation of color</source>
1811
    <translation>Nasičenost barve</translation>
1812
  </message>
1813
  <message>
1814
    <source>Diagonal Gradient</source>
1815
    <translation>Preliv postrani</translation>
1816
  </message>
1817
  <message>
1818
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1819
    <translation>Uredi lastnosti barvanja črte</translation>
1820
  </message>
301 Franz 1821
  <message>
1822
    <source>Normal</source>
1823
    <translation>Običajno</translation>
1824
  </message>
1825
  <message>
1826
    <source>Horizontal Gradient</source>
1827
    <translation>Vodoraven preliv</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
1830
    <source>Free linear Gradient</source>
1831
    <translation>Prost enosmeren preliv</translation>
1832
  </message>
1833
  <message>
1834
    <source>Free radial Gradient</source>
1835
    <translation>Prost krožen preliv</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <source>X1:</source>
1839
    <translation>X1:</translation>
1840
  </message>
1841
  <message>
1842
    <source>Y1:</source>
1843
    <translation>Y1:</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
1846
    <source> pt</source>
1847
    <translation>točk</translation>
1848
  </message>
1849
  <message>
1850
    <source>X2:</source>
1851
    <translation>X2:</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1854
    <source>Y2:</source>
1855
    <translation>Y2:</translation>
1856
  </message>
1857
  <message>
1858
    <source> mm</source>
1859
    <translation>mm</translation>
1860
  </message>
1861
  <message>
1862
    <source> in</source>
1863
    <translation>in</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source> p</source>
1867
    <translation>pik</translation>
1868
  </message>
298 Franz 1869
</context>
1870
<context>
377 Franz 1871
  <name>CsvDialog</name>
1872
  <message>
1873
    <source>CSV Importer Options</source>
386 Franz 1874
    <translation>Možnosti CVS uvoza</translation>
377 Franz 1875
  </message>
1876
  <message>
1877
    <source>Field delimiter:</source>
386 Franz 1878
    <translation>Ločilo polj:</translation>
377 Franz 1879
  </message>
1880
  <message>
1881
    <source>(TAB)</source>
386 Franz 1882
    <translation>(TAB)</translation>
377 Franz 1883
  </message>
1884
  <message>
1885
    <source>Value delimiter:</source>
386 Franz 1886
    <translation>Ločilo vrednosti:</translation>
377 Franz 1887
  </message>
1888
  <message>
1889
    <source>First row is a header</source>
386 Franz 1890
    <translation>Prva vrstica so naslovi</translation>
377 Franz 1891
  </message>
1892
  <message>
1893
    <source>OK</source>
386 Franz 1894
    <translation>V redu</translation>
377 Franz 1895
  </message>
1896
  <message>
1897
    <source>Cancel</source>
386 Franz 1898
    <translation>Prekliči</translation>
377 Franz 1899
  </message>
381 Franz 1900
  <message>
1901
    <source>None</source>
386 Franz 1902
    <translation>Brez</translation>
381 Franz 1903
  </message>
377 Franz 1904
</context>
1905
<context>
298 Franz 1906
  <name>CupsOptions</name>
1907
  <message>
1908
    <source>OK</source>
351 Franz 1909
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1910
  </message>
1911
  <message>
1912
    <source>No</source>
1913
    <translation>Ne</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
1916
    <source>Yes</source>
1917
    <translation>Da</translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
1920
    <source>Even Pages only</source>
1921
    <translation>Samo sode strani</translation>
1922
  </message>
1923
  <message>
1924
    <source>Value</source>
1925
    <translation>Vrednost</translation>
1926
  </message>
1927
  <message>
1928
    <source>Page per Sheet</source>
1929
    <translation>Stran na list</translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
1932
    <source>CancelCustomFDialog::Compress File</source>
341 Franz 1933
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
298 Franz 1934
  </message>
1935
  <message>
1936
    <source>Landscape</source>
1937
    <translation>Ležeče</translation>
1938
  </message>
1939
  <message>
1940
    <source>Mirror</source>
1941
    <translation>Zrcali</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
1944
    <source>Option</source>
1945
    <translation>Možnost</translation>
1946
  </message>
1947
  <message>
1948
    <source>Orientation</source>
1949
    <translation>Usmerjenost</translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
1952
    <source>Printer Options</source>
1953
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>Odd Pages only</source>
1957
    <translation>Samo lihe strani</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>Portrait</source>
1961
    <translation>Navpično</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>Page Set</source>
1965
    <translation>Nabor strani</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>Pages per Sheet</source>
1969
    <translation>Strani na list</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1972
    <source>N-Up Printing</source>
1973
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
1974
  </message>
1975
  <message>
1976
    <source>All Pages</source>
1977
    <translation>Vse strani</translation>
1978
  </message>
301 Franz 1979
  <message>
1980
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1981
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 1982
  </message>
1983
  <message>
1984
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1985
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1986
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1987
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1988
Missing library support is indicated by a *</source>
1989
    <translation>Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
1990
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
1991
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
1992
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
1993
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
1994
  </message>
351 Franz 1995
  <message>
1996
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1997
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2001
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2002
  </message>
298 Franz 2003
</context>
2004
<context>
2005
  <name>CustomFDialog</name>
2006
  <message>
2007
    <source>Moves to your Document Directory.
2008
This can be set in the Preferences.</source>
2009
    <translation>Premakne v mapo dokumenta.
2010
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
2013
    <source>Encoding:</source>
2014
    <translation>Razpored znakov:</translation>
2015
  </message>
301 Franz 2016
  <message>
2017
    <source>Compress File</source>
341 Franz 2018
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
301 Franz 2019
  </message>
310 Franz 2020
  <message>
2021
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 2022
    <translation type="obsolete">Vključi pisave</translation>
310 Franz 2023
  </message>
341 Franz 2024
  <message>
2025
    <source>&amp;Compress File</source>
375 Franz 2026
    <translation>&amp;Stiskaj datoteko</translation>
341 Franz 2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>&amp;Include Fonts</source>
375 Franz 2030
    <translation>&amp;vključi pisave</translation>
341 Franz 2031
  </message>
298 Franz 2032
</context>
2033
<context>
2034
  <name>DelColor</name>
2035
  <message>
2036
    <source>OK</source>
2037
    <translation>V redu</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>Replace it with:</source>
2041
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <source>CancelDelColor::Delete color:</source>
341 Franz 2045
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo</translation>
301 Franz 2046
  </message>
2047
  <message>
2048
    <source>Delete ColorDelColor::?</source>
341 Franz 2049
    <translation type="obsolete">?</translation>
301 Franz 2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <source>Delete Color</source>
298 Franz 2053
    <translation>Izbriši barvo</translation>
2054
  </message>
2055
  <message>
301 Franz 2056
    <source>Delete color:</source>
2057
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
2058
  </message>
2059
  <message>
2060
    <source>?</source>
298 Franz 2061
    <translation>?</translation>
2062
  </message>
301 Franz 2063
  <message>
2064
    <source>Cancel</source>
2065
    <translation>Prekliči</translation>
2066
  </message>
298 Franz 2067
</context>
2068
<context>
2069
  <name>DelPages</name>
2070
  <message>
2071
    <source>OK</source>
351 Franz 2072
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>to:</source>
2076
    <translation>za:</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
2079
    <source>Delete from:</source>
2080
    <translation>Odstrani iz:</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>Delete Pages</source>
2084
    <translation>Odstrani strani</translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
2087
    <source>CancelDmF::Missing Font</source>
341 Franz 2088
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
298 Franz 2089
  </message>
301 Franz 2090
  <message>
2091
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2092
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 2093
  </message>
351 Franz 2094
  <message>
2095
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2096
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2097
  </message>
2098
  <message>
2099
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2100
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2101
  </message>
298 Franz 2102
</context>
2103
<context>
2104
  <name>DmF</name>
2105
  <message>
2106
    <source>OK</source>
2107
    <translation>V redu</translation>
2108
  </message>
2109
  <message>
2110
    <source>instead</source>
2111
    <translation>namesto</translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>The Font %1 is not installed.DmF::Use</source>
341 Franz 2115
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
301 Franz 2116
  </message>
2117
  <message>
2118
    <source>Missing Font</source>
2119
    <translation>Manjka pisava</translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
2122
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2123
    <translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <source>Use</source>
298 Franz 2127
    <translation>Uporabi</translation>
2128
  </message>
2129
</context>
2130
<context>
2131
  <name>DocInfos</name>
2132
  <message>
2133
    <source>Keywords:DocInfos::OK</source>
341 Franz 2134
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2135
  </message>
2136
  <message>
2137
    <source>Description:</source>
341 Franz 2138
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
298 Franz 2139
  </message>
2140
  <message>
2141
    <source>Title:</source>
341 Franz 2142
    <translation type="obsolete">Naziv:</translation>
298 Franz 2143
  </message>
2144
  <message>
2145
    <source>CancelDocInfos::This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2146
    <translation type="obsolete">To polje je lahko kot referenca vključeno v dokument, ali pa kot metapodatki v PDF dokumentu.</translation>
298 Franz 2147
  </message>
2148
  <message>
2149
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
341 Franz 2150
    <translation type="obsolete">To je polje za ključne besede o dokumentu, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje in katalogiziranje PDF dokumentov.</translation>
298 Franz 2151
  </message>
2152
  <message>
2153
    <source>Author:</source>
341 Franz 2154
    <translation type="obsolete">Avtor:</translation>
298 Franz 2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
341 Franz 2158
    <translation type="obsolete">To je polje za kratek opis ali povzetek dokumenta. Vključeno je tudi v PDF izvoz.</translation>
298 Franz 2159
  </message>
2160
  <message>
2161
    <source>Document Info</source>
341 Franz 2162
    <translation type="obsolete">Podatki o dokumentu</translation>
298 Franz 2163
  </message>
301 Franz 2164
  <message>
2165
    <source>Keywords:</source>
341 Franz 2166
    <translation type="obsolete">Ključne besede:</translation>
301 Franz 2167
  </message>
2168
  <message>
2169
    <source>OK</source>
341 Franz 2170
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2174
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 2175
  </message>
2176
  <message>
2177
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2178
    <translation type="obsolete">To polje lahko vključite kot referenco v dokument ali PDF</translation>
301 Franz 2179
  </message>
341 Franz 2180
  <message>
2181
    <source>Document Information</source>
375 Franz 2182
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
341 Franz 2183
  </message>
2184
  <message>
2185
    <source>&amp;Title:</source>
375 Franz 2186
    <translation>&amp;Naslov:</translation>
341 Franz 2187
  </message>
2188
  <message>
2189
    <source>&amp;Author:</source>
375 Franz 2190
    <translation>&amp;Avtor:</translation>
341 Franz 2191
  </message>
2192
  <message>
2193
    <source>&amp;Keywords:</source>
375 Franz 2194
    <translation>&amp;Ključne besede:</translation>
341 Franz 2195
  </message>
2196
  <message>
2197
    <source>Descri&amp;ption:</source>
375 Franz 2198
    <translation>&amp;Opis:</translation>
341 Franz 2199
  </message>
2200
  <message>
2201
    <source>P&amp;ublisher:</source>
375 Franz 2202
    <translation>&amp;Založnik:</translation>
341 Franz 2203
  </message>
2204
  <message>
2205
    <source>&amp;Contributors:</source>
375 Franz 2206
    <translation>&amp;Prispevki:</translation>
341 Franz 2207
  </message>
2208
  <message>
2209
    <source>Dat&amp;e:</source>
375 Franz 2210
    <translation>&amp;Datum:</translation>
341 Franz 2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>T&amp;ype:</source>
375 Franz 2214
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
341 Franz 2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>F&amp;ormat:</source>
375 Franz 2218
    <translation>&amp;Oblika:</translation>
341 Franz 2219
  </message>
2220
  <message>
2221
    <source>Identi&amp;fier:</source>
375 Franz 2222
    <translation>&amp;Označevalec:</translation>
341 Franz 2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <source>&amp;Source:</source>
375 Franz 2226
    <translation>&amp;Vir:</translation>
341 Franz 2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 2230
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>&amp;Relation:</source>
375 Franz 2234
    <translation>&amp;Odnos:</translation>
341 Franz 2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>Co&amp;verage:</source>
375 Franz 2238
    <translation>&amp;Pokritje:</translation>
341 Franz 2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
375 Franz 2242
    <translation>&amp;Pravice:</translation>
341 Franz 2243
  </message>
2244
  <message>
2245
    <source>&amp;Document</source>
375 Franz 2246
    <translation>&amp;Dokument</translation>
341 Franz 2247
  </message>
2248
  <message>
2249
    <source>Further &amp;Information</source>
375 Franz 2250
    <translation>Nadaljne &amp;informacije</translation>
341 Franz 2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2254
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2255
    <translation>Oseba ali organizacije, ki je odgovorna za vsebino dokumenta.
2256
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2257
  </message>
2258
  <message>
2259
    <source>A name given to the document.
2260
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2261
    <translation>Ime dokumenta.
2262
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>An account of the content of the document.
2266
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
375 Franz 2267
    <translation>Opis vsebine dokumenta.
2268
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <source>The topic of the content of the document.
2272
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
375 Franz 2273
    <translation>Tema vsebine dokumenta.
2274
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
375 Franz 2278
    <translation>Oseba ali organizacija, ki je odgovorna za distribucijo dokumenta</translation>
341 Franz 2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
375 Franz 2282
    <translation>Oseba ali organizacija odgovorna za prispevke k vsebini dokumenta</translation>
341 Franz 2283
  </message>
2284
  <message>
2285
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
375 Franz 2286
    <translation>Datum povezan z dogodkov v življenskem ciklu dokumenta. Po standardu ISO 8601 v obliki: LETO-MM-DD</translation>
341 Franz 2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
375 Franz 2290
    <translation>Vrsta ali žanr vsebine dokumenta</translation>
341 Franz 2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2294
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
375 Franz 2295
    <translation>Fizično ali elektronsko udejanjenje dokumenta. Navedite vrsto nosilca in velikosti.
2296
Lahko tudi RFC2045,RFC2046 kot MIME vrste</translation>
341 Franz 2297
  </message>
2298
  <message>
2299
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
375 Franz 2300
    <translation>Referenca do dokumenta v danem kontekstu, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2301
  </message>
2302
  <message>
2303
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
375 Franz 2304
    <translation>Referenca do dokumenta iz katere je dokument izveden, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2305
  </message>
2306
  <message>
2307
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2308
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
375 Franz 2309
    <translation>Jezik v katerem je napisana vsebina dokumenta, običajno jezikovna koda ISO-639
2310
z dodano okrajšavo in ISO-3166 državno kodo, na primer sl-SI, en-GB</translation>
341 Franz 2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
375 Franz 2314
    <translation>Referenca do povezanega dokumenta, po možnosti s formalnim označevalcem kot sta ISBN in URI</translation>
341 Franz 2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
375 Franz 2318
    <translation>Razširitev ali umestitev vsebine dokumenta, verjetno vključujoč mesto, čas in pravni doseg</translation>
341 Franz 2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
375 Franz 2322
    <translation>Podatki o pravicah uporabljenih in zadržavnih v dokumentu, na primer avtorske pravice,
2323
patenti, blagovne znamke</translation>
341 Franz 2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2327
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 2328
  </message>
2329
  <message>
2330
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2331
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 2332
  </message>
298 Franz 2333
</context>
2334
<context>
2335
  <name>Druck</name>
2336
  <message>
2337
    <source>All</source>
2338
    <translation>Vse</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>Cyan</source>
2342
    <translation>Cijan</translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <source>File</source>
2346
    <translation>Datoteka</translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2350
    <translation type="obsolete">Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
298 Franz 2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>File:</source>
351 Franz 2354
    <translation type="obsolete">Datoteka:</translation>
298 Franz 2355
  </message>
2356
  <message>
2357
    <source>Print all</source>
351 Franz 2358
    <translation type="obsolete">Natisni vse</translation>
298 Franz 2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <source>Options...</source>
351 Franz 2362
    <translation type="obsolete">Možnosti...</translation>
298 Franz 2363
  </message>
2364
  <message>
2365
    <source>To page:</source>
341 Franz 2366
    <translation type="obsolete">Na stran:</translation>
298 Franz 2367
  </message>
2368
  <message>
2369
    <source>BlackDruck::Print</source>
341 Franz 2370
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
298 Franz 2371
  </message>
2372
  <message>
2373
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2374
    <translation type="obsolete">Tiskaj običajno</translation>
298 Franz 2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>Magenta</source>
2378
    <translation>Magenta</translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2382
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2383
  </message>
2384
  <message>
2385
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2386
    <translation type="obsolete">Napredne možnosti...</translation>
298 Franz 2387
  </message>
2388
  <message>
2389
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2390
    <translation>Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>Range:</source>
351 Franz 2394
    <translation type="obsolete">Obseg:</translation>
298 Franz 2395
  </message>
2396
  <message>
2397
    <source>Yellow</source>
2398
    <translation>Rumena</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>Print range</source>
351 Franz 2402
    <translation type="obsolete">Obseg tiskanja</translation>
298 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>Command:</source>
351 Franz 2406
    <translation type="obsolete">Ukaz:</translation>
298 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2410
    <translation type="obsolete">Število kopij:</translation>
298 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>Options</source>
2414
    <translation>Možnosti</translation>
2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2418
    <translation type="obsolete">Če je mogoče tiskaj v barvah</translation>
298 Franz 2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>Change...</source>
351 Franz 2422
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Print first page first</source>
341 Franz 2426
    <translation type="obsolete">Natisni najprej prvo stran</translation>
298 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Save as</source>
2430
    <translation>Shrani kot</translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2434
    <translation type="obsolete">Cilj tiskanja</translation>
298 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2438
    <translation type="obsolete">Tiskaj sivinsko</translation>
298 Franz 2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Print last page first</source>
341 Franz 2442
    <translation type="obsolete">Natisni najprej zadnjo stran</translation>
298 Franz 2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Setup Printer</source>
2446
    <translation>Nastavi tiskalnik</translation>
2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2450
    <translation type="obsolete">Tiskaj razslojitev</translation>
298 Franz 2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>From page:</source>
341 Franz 2454
    <translation type="obsolete">S strani:</translation>
298 Franz 2455
  </message>
301 Franz 2456
  <message>
2457
    <source>Black</source>
2458
    <translation>Črna</translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>Print</source>
351 Franz 2462
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
301 Franz 2463
  </message>
310 Franz 2464
  <message>
2465
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2466
    <translation type="obsolete">Natisni trenutno stran</translation>
310 Franz 2467
  </message>
341 Franz 2468
  <message>
2469
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2470
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2471
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 2472
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
2473
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
2474
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
341 Franz 2475
  </message>
351 Franz 2476
  <message>
2477
    <source>Print Destination</source>
375 Franz 2478
    <translation>Cilj tiskanja</translation>
351 Franz 2479
  </message>
2480
  <message>
2481
    <source>&amp;Options...</source>
375 Franz 2482
    <translation>&amp;Možnosti...</translation>
351 Franz 2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source>&amp;File:</source>
375 Franz 2486
    <translation>&amp;Datoteka:</translation>
351 Franz 2487
  </message>
2488
  <message>
2489
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 2490
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
375 Franz 2494
    <translation>&amp;Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
351 Franz 2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source>Co&amp;mmand:</source>
375 Franz 2498
    <translation>&amp;Ukaz:</translation>
351 Franz 2499
  </message>
2500
  <message>
2501
    <source>Range</source>
375 Franz 2502
    <translation>Obseg</translation>
351 Franz 2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>Print &amp;All</source>
375 Franz 2506
    <translation>Natisni &amp;vse</translation>
351 Franz 2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
375 Franz 2510
    <translation>Natisni &amp;trenutno stran</translation>
351 Franz 2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>Print &amp;Range</source>
375 Franz 2514
    <translation>Natisni &amp;obseg</translation>
351 Franz 2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
375 Franz 2518
    <translation>&amp;Število tiskov:</translation>
351 Franz 2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>Print &amp;Normal</source>
375 Franz 2522
    <translation>Tiskaj &amp;običajno</translation>
351 Franz 2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Print &amp;Separations</source>
375 Franz 2526
    <translation>Tiskaj &amp;separacije</translation>
351 Franz 2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
375 Franz 2530
    <translation>Če je mogoče tiskaj v &amp;barvah</translation>
351 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
375 Franz 2534
    <translation>Tiskaj &amp;črnobelo</translation>
351 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
2537
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
375 Franz 2538
    <translation>&amp;Napredne možnosti...</translation>
351 Franz 2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>&amp;Print</source>
375 Franz 2542
    <translation>&amp;Natisni</translation>
351 Franz 2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2546
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2547
  </message>
364 Franz 2548
  <message>
2549
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2550
to utilize additional printing options</source>
375 Franz 2551
    <translation>Uporabite drug upravljalnik tiskanja, na primer kprinter ali
2552
gtklp, za dodatne možnosti tiskanja</translation>
364 Franz 2553
  </message>
298 Franz 2554
</context>
2555
<context>
310 Franz 2556
  <name>EPSPlug</name>
2557
  <message>
2558
    <source>Importing File:
2559
%1
2560
failed!</source>
327 Franz 2561
    <translation>Uvoz datoteke:\n
2562
%1\n
2563
ni uspel!</translation>
310 Franz 2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>Fatal Error</source>
327 Franz 2567
    <translation>Usodna napaka</translation>
310 Franz 2568
  </message>
2569
</context>
2570
<context>
298 Franz 2571
  <name>EditStyle</name>
2572
  <message>
2573
    <source> p</source>
2574
    <translation> pik</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>OK</source>
2578
    <translation>V redu</translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source> in</source>
2582
    <translation> in</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source> mm</source>
2586
    <translation> mm</translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source> pt</source>
2590
    <translation> točk</translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>None</source>
2594
    <translation>Brez</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>Face:</source>
351 Franz 2598
    <translation type="obsolete">Obraz:</translation>
298 Franz 2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>Name:</source>
351 Franz 2602
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <source>Size:</source>
351 Franz 2606
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
298 Franz 2607
  </message>
2608
  <message>
2609
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2610
    <translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
2611
  </message>
2612
  <message>
2613
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2614
    <translation>Razmik nad odstavkom</translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
2617
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2618
    <translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
2619
  </message>
2620
  <message>
2621
    <source>Name of your paragraph style</source>
2622
    <translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source>Above:</source>
351 Franz 2626
    <translation type="obsolete">Nad:</translation>
298 Franz 2627
  </message>
2628
  <message>
2629
    <source>Below:</source>
351 Franz 2630
    <translation type="obsolete">Pod:</translation>
298 Franz 2631
  </message>
2632
  <message>
2633
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2634
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2638
    <translation type="obsolete">Barva polnila:</translation>
298 Franz 2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2642
    <translation type="obsolete">Črte</translation>
298 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>Font Size</source>
2646
    <translation>Velikost pisave:</translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2650
    <translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic</translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>Font of selected text or object</source>
2654
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2658
    <translation type="obsolete">Ozaljšana začetnica</translation>
298 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2662
    <translation>Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>Edit Style</source>
2666
    <translation>Uredi slog</translation>
2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2670
    <translation type="obsolete">Prilagodi do osnovne mreže</translation>
298 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>Character</source>
2674
    <translation>Znak</translation>
2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>Color of text stroke</source>
2678
    <translation>Barva črt besedila</translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
2681
    <source>Vertical Spaces</source>
2682
    <translation>Navpični presledki</translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>Align text to baseline grid</source>
2686
    <translation>Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>Color of text fill</source>
2690
    <translation>Barva polnenja besedila:</translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>Warning</source>
2694
    <translation>Opozorilo</translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2698
    <translation>Razmik pod odstavkom</translation>
2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2702
    <translation type="obsolete">Barva poteze:</translation>
298 Franz 2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>Line Spacing</source>
2706
    <translation>Razmik vrstic</translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Effect:EditStyle::Alignment:</source>
341 Franz 2710
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
301 Franz 2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>Effect:</source>
2714
    <translation>Učinek:</translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
2717
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2718
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
298 Franz 2719
  </message>
301 Franz 2720
  <message>
2721
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2722
    <translation type="obsolete">Razmik vrstic:</translation>
301 Franz 2723
  </message>
351 Franz 2724
  <message>
2725
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 2726
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 2727
  </message>
2728
  <message>
2729
    <source>&amp;Font:</source>
375 Franz 2730
    <translation>&amp;Pisava:</translation>
351 Franz 2731
  </message>
2732
  <message>
2733
    <source>Si&amp;ze:</source>
375 Franz 2734
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
351 Franz 2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>&amp;Alignment:</source>
375 Franz 2738
    <translation>P&amp;oravnava:</translation>
351 Franz 2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <source>&amp;Drop Caps</source>
375 Franz 2742
    <translation>&amp;Ozaljšana začetnica</translation>
351 Franz 2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>&amp;Lines:</source>
375 Franz 2746
    <translation>&amp;Črte:</translation>
351 Franz 2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>F&amp;ill Color:</source>
375 Franz 2750
    <translation>Barva &amp;polnila:</translation>
351 Franz 2751
  </message>
2752
  <message>
2753
    <source>St&amp;roke Color:</source>
375 Franz 2754
    <translation>Barva po&amp;teze:</translation>
351 Franz 2755
  </message>
2756
  <message>
2757
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
375 Franz 2758
    <translation>Prilagodi osnovni &amp;mreži</translation>
351 Franz 2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
375 Franz 2762
    <translation>&amp;Razmik vrstic:</translation>
351 Franz 2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>Abo&amp;ve:</source>
375 Franz 2766
    <translation>&amp;Nad:</translation>
351 Franz 2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>&amp;Below:</source>
375 Franz 2770
    <translation>&amp;Pod:</translation>
351 Franz 2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2774
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2778
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2779
  </message>
298 Franz 2780
</context>
2781
<context>
2782
  <name>Editor</name>
2783
  <message>
2784
    <source>Cut</source>
351 Franz 2785
    <translation type="obsolete">Izreži</translation>
298 Franz 2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>New</source>
351 Franz 2789
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>Copy</source>
351 Franz 2793
    <translation type="obsolete">Kopiraj</translation>
298 Franz 2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>Edit</source>
351 Franz 2797
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>File</source>
351 Franz 2801
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>Redo</source>
351 Franz 2805
    <translation type="obsolete">Obnovi</translation>
298 Franz 2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Undo</source>
351 Franz 2809
    <translation type="obsolete">Razveljavi</translation>
298 Franz 2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2813
    <translation type="obsolete">Najdi imena polj</translation>
298 Franz 2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>Clear</source>
351 Franz 2817
    <translation type="obsolete">Počisti</translation>
298 Franz 2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>Paste</source>
351 Franz 2821
    <translation type="obsolete">Prilepi</translation>
298 Franz 2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>Load...</source>
351 Franz 2825
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 2826
  </message>
2827
  <message>
2828
    <source>Editor</source>
2829
    <translation>Urejevalnik</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2833
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 2834
  </message>
2835
  <message>
2836
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2837
    <translation type="obsolete">Končaj brez shranjevanja</translation>
298 Franz 2838
  </message>
2839
  <message>
2840
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2841
    <translation>Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2845
    <translation type="obsolete">Shrani in končaj</translation>
298 Franz 2846
  </message>
351 Franz 2847
  <message>
2848
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 2849
    <translation>&amp;Nova</translation>
351 Franz 2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>&amp;Open...</source>
375 Franz 2853
    <translation>&amp;Odpri...</translation>
351 Franz 2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 2857
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
351 Franz 2858
  </message>
2859
  <message>
2860
    <source>&amp;Save and Exit</source>
375 Franz 2861
    <translation>&amp;Shrani in končaj</translation>
351 Franz 2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
375 Franz 2865
    <translation>&amp;Končaj brez shranjevanja</translation>
351 Franz 2866
  </message>
2867
  <message>
2868
    <source>&amp;Undo</source>
375 Franz 2869
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
351 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>&amp;Redo</source>
375 Franz 2873
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
351 Franz 2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <source>Cu&amp;t</source>
375 Franz 2877
    <translation>&amp;Izreži</translation>
351 Franz 2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>&amp;Copy</source>
375 Franz 2881
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
351 Franz 2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>&amp;Paste</source>
375 Franz 2885
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
351 Franz 2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>C&amp;lear</source>
375 Franz 2889
    <translation>&amp;Počisti</translation>
351 Franz 2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>&amp;Get Field Names</source>
375 Franz 2893
    <translation>&amp;Dobi imena polj</translation>
351 Franz 2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 2897
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
351 Franz 2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 2901
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
351 Franz 2902
  </message>
298 Franz 2903
</context>
2904
<context>
301 Franz 2905
  <name>ExportForm</name>
2906
  <message>
2907
    <source>Export as Image</source>
364 Franz 2908
    <translation type="obsolete">Izvozi kot sliko</translation>
301 Franz 2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2912
    <translation type="obsolete">Izvozi v mapo:</translation>
301 Franz 2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2916
    <translation type="obsolete">&amp;Spremeni...</translation>
301 Franz 2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>Alt+C</source>
364 Franz 2920
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
301 Franz 2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2924
    <translation type="obsolete">Vrsta slike:</translation>
301 Franz 2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2928
    <translation type="obsolete">Kakovost:</translation>
301 Franz 2929
  </message>
2930
  <message>
2931
    <source>%</source>
364 Franz 2932
    <translation type="obsolete">%</translation>
301 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>Size:</source>
351 Franz 2936
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
301 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>Export </source>
364 Franz 2940
    <translation type="obsolete">Izvoz</translation>
301 Franz 2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>&amp;One page</source>
364 Franz 2944
    <translation type="obsolete">En&amp;o stran</translation>
301 Franz 2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Alt+O</source>
364 Franz 2948
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
301 Franz 2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>&amp;All pages</source>
2952
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>Alt+A</source>
364 Franz 2956
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
301 Franz 2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>&amp;Interval from:</source>
364 Franz 2960
    <translation type="obsolete">Območ&amp;je od:</translation>
301 Franz 2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Alt+I</source>
364 Franz 2964
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
301 Franz 2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>to:</source>
364 Franz 2968
    <translation type="obsolete">do:</translation>
301 Franz 2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>&amp;OK</source>
2972
    <translation>V red&amp;u</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>&amp;Cancel</source>
2976
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>Change the output directory</source>
2980
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>The output directory - the place to store your images.
2984
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2985
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
2986
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>Export only the current page</source>
2990
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Export all pages to images</source>
364 Franz 2994
    <translation type="obsolete">Izvozi vse strani kot slike</translation>
301 Franz 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>Export a range of pages to images</source>
364 Franz 2998
    <translation type="obsolete">Izvozi razpon strani kot slike</translation>
301 Franz 2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>First page to export when exporting a range</source>
364 Franz 3002
    <translation type="obsolete">Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
364 Franz 3006
    <translation type="obsolete">Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>The height of the output images in pixels</source>
364 Franz 3010
    <translation type="obsolete">Višina izvoznih slik v točkah</translation>
301 Franz 3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
364 Franz 3014
    <translation type="obsolete">Kakovost slik - 100% je najboljša kakovost, 1% največje stiskanje</translation>
301 Franz 3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Available export formats</source>
3018
    <translation>Dostopne oblike za izvažanje</translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Choose a Export Directory</source>
3022
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
3023
  </message>
351 Franz 3024
  <message>
3025
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 3026
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
375 Franz 3030
    <translation>&amp;Izvozi v imenik:</translation>
351 Franz 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Image &amp;Type:</source>
375 Franz 3034
    <translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
351 Franz 3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>&amp;Quality:</source>
375 Franz 3038
    <translation>&amp;Kakovost:</translation>
351 Franz 3039
  </message>
3040
  <message>
364 Franz 3041
    <source>Export as Image(s)</source>
375 Franz 3042
    <translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
351 Franz 3043
  </message>
364 Franz 3044
  <message>
3045
    <source>Options</source>
375 Franz 3046
    <translation>Možnosti</translation>
364 Franz 3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>&amp;Resolution:</source>
375 Franz 3050
    <translation>&amp;Resolucija:</translation>
364 Franz 3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source> %</source>
375 Franz 3054
    <translation>%</translation>
364 Franz 3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source> dpi</source>
375 Franz 3058
    <translation>dpi</translation>
364 Franz 3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Range</source>
375 Franz 3062
    <translation>Obseg</translation>
364 Franz 3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>&amp;Current page</source>
375 Franz 3066
    <translation>&amp;Trenutna stran</translation>
364 Franz 3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>&amp;Range</source>
375 Franz 3070
    <translation>&amp;Obseg</translation>
364 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>C</source>
375 Franz 3074
    <translation>C</translation>
364 Franz 3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Export a range of pages</source>
375 Franz 3078
    <translation>Izvozi več strani</translation>
364 Franz 3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
3082
a token can be * for all the pages, 1-5 for
3083
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 3084
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
3085
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
3086
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
364 Franz 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Export all pages</source>
375 Franz 3090
    <translation>Izvozi vse strani</translation>
364 Franz 3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>Resolution of the Images
3094
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
375 Franz 3095
    <translation>Resolucija slik. Za uporabo na zaslonu
3096
uporabite 72 dpi</translation>
364 Franz 3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
375 Franz 3100
    <translation>Kakovost slik - 100% je najboljša, 1% je najslabša</translation>
364 Franz 3101
  </message>
301 Franz 3102
</context>
3103
<context>
298 Franz 3104
  <name>FDialogPreview</name>
3105
  <message>
3106
    <source>Size:</source>
3107
    <translation>Velikost:</translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>No Title</source>
3111
    <translation>Brez naslova</translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Title:</source>
3115
    <translation>Naziv:</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Author:</source>
3119
    <translation>Avtor:</translation>
3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 3123
    <translation type="obsolete">Scribus-Dokument</translation>
298 Franz 3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>Unknown</source>
3127
    <translation>Neznano</translation>
3128
  </message>
341 Franz 3129
  <message>
3130
    <source>Scribus Document</source>
375 Franz 3131
    <translation>Skribusov dokument</translation>
341 Franz 3132
  </message>
298 Franz 3133
</context>
3134
<context>
3135
  <name>Farbmanager</name>
3136
  <message>
3137
    <source>OK</source>
341 Franz 3138
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>New</source>
341 Franz 3142
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Edit</source>
341 Franz 3146
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Open</source>
3150
    <translation>Odpri</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Name:</source>
351 Franz 3154
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
3158
    <translation>V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3162
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Create a new color within the current set</source>
3166
    <translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Choose a color set to load</source>
3170
    <translation>Izberi nabor barve</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
3174
    <translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Append</source>
341 Franz 3178
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3182
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>Colors</source>
3186
    <translation>Barve</translation>
3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>Delete</source>
341 Franz 3190
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>Delete the currently selected color</source>
3194
    <translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3198
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Color Sets</source>
3202
    <translation>Nabori barv</translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3206
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
298 Franz 3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>Current Color Set:</source>
3210
    <translation>Trenuten nabor barve</translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>Save the current color set</source>
3214
    <translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>New Color</source>
3218
    <translation>Nova barva</translation>
3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Copy of %1</source>
3222
    <translation>Kopija %1</translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 3226
    <translation type="obsolete">Shrani nabor barve</translation>
298 Franz 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 3230
    <translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene</translation>
298 Franz 3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Edit the currently selected color</source>
3234
    <translation>Uredi izbrano barvo</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Choose a Name</source>
3238
    <translation>Izberi ime</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
3242
    <translation>Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3246
    <translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
3247
  </message>
341 Franz 3248
  <message>
3249
    <source>&amp;Append</source>
375 Franz 3250
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 3254
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 3258
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
341 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>D&amp;uplicate</source>
375 Franz 3262
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
341 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3266
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>&amp;Remove Unused</source>
375 Franz 3270
    <translation>&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
341 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>&amp;Save Color Set</source>
375 Franz 3274
    <translation>&amp;Shrani nabor barv</translation>
341 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3278
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3282
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3283
  </message>
351 Franz 3284
  <message>
3285
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 3286
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 3287
  </message>
298 Franz 3288
</context>
3289
<context>
3290
  <name>FontPrefs</name>
3291
  <message>
3292
    <source>OK</source>
341 Franz 3293
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>Yes</source>
3297
    <translation>Da</translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>Type</source>
3301
    <translation>Vrsta</translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>Add...</source>
341 Franz 3305
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3309
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>Delete</source>
341 Franz 3313
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>Font Name</source>
3317
    <translation>Ime pisave</translation>
3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>Remove</source>
341 Franz 3321
    <translation type="obsolete">Odstrani</translation>
298 Franz 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>Font Substitutions</source>
3325
    <translation>Nadomestljive barve</translation>
3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>Subset</source>
3329
    <translation>Podnabor</translation>
3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>Replacement</source>
3333
    <translation>Zamenjava</translation>
3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>Change...</source>
341 Franz 3337
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 3338
  </message>
3339
  <message>
3340
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3341
    <translation>Dodatne &amp;poti</translation>
3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <source>Embed in:</source>
3345
    <translation>Vključi v:</translation>
3346
  </message>
3347
  <message>
3348
    <source>Use Font</source>
3349
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
3350
  </message>
3351
  <message>
3352
    <source>Choose a Directory</source>
3353
    <translation>Izberi mapo</translation>
3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>Postscript</source>
3357
    <translation>Postscript</translation>
3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3361
    <translation>Nadome&amp;stljive barve</translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>Global Font Settings</source>
3365
    <translation>Globalne nastavitve pisav</translation>
3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>Path to Font File</source>
3369
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
3370
  </message>
3371
  <message>
3372
    <source>Additional Paths</source>
3373
    <translation>Dodatne poti</translation>
3374
  </message>
3375
  <message>
3376
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3377
    <translation>Dosegljive pis&amp;ave</translation>
3378
  </message>
3379
  <message>
3380
    <source>Available Fonts</source>
3381
    <translation>Dosegljive pisave</translation>
3382
  </message>
341 Franz 3383
  <message>
3384
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3385
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 3389
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
341 Franz 3390
  </message>
3391
  <message>
3392
    <source>A&amp;dd...</source>
375 Franz 3393
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3394
  </message>
3395
  <message>
3396
    <source>&amp;Remove</source>
375 Franz 3397
    <translation>&amp;Odstrani</translation>
341 Franz 3398
  </message>
3399
  <message>
3400
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3401
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3402
  </message>
3403
  <message>
3404
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3405
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3406
  </message>
298 Franz 3407
</context>
3408
<context>
301 Franz 3409
  <name>FontPreview</name>
3410
  <message>
3411
    <source>Font Preview</source>
377 Franz 3412
    <translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
301 Franz 3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>&amp;OK</source>
3416
    <translation>&amp;V redu</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Alt+O</source>
3420
    <translation>Alt+O</translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>&amp;Cancel</source>
3424
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>Alt+C</source>
3428
    <translation>Alt+C</translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3432
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
3433
  </message>
377 Franz 3434
  <message>
3435
    <source>Fonts Preview</source>
386 Franz 3436
    <translation>Predogled pisav</translation>
377 Franz 3437
  </message>
301 Franz 3438
</context>
3439
<context>
3440
  <name>GradientEditor</name>
3441
  <message>
3442
    <source>Position:</source>
3443
    <translation>Položaj:</translation>
3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source> %</source>
3447
    <translation>%</translation>
3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3451
    <translation>Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
3452
  </message>
3453
</context>
3454
<context>
298 Franz 3455
  <name>GuideManager</name>
3456
  <message>
3457
    <source> p</source>
3458
    <translation> pik</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>OK</source>
341 Franz 3462
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source> in</source>
3466
    <translation> in</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source> mm</source>
3470
    <translation> mm</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source> pt</source>
3474
    <translation> točk</translation>
3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Add</source>
341 Franz 3478
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3482
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Delete</source>
341 Franz 3486
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3490
    <translation type="obsolete">Zakleni vodila</translation>
298 Franz 3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3494
    <translation type="obsolete">X:</translation>
298 Franz 3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>Horizontal Guides</source>
3498
    <translation>Vodoravna vodila</translation>
3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3502
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
298 Franz 3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Manage Guides</source>
3506
    <translation>Nastavi vodila</translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Vertical Guides</source>
3510
    <translation>Navpična vodila</translation>
3511
  </message>
341 Franz 3512
  <message>
3513
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
375 Franz 3514
    <translation>&amp;Y:</translation>
341 Franz 3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>&amp;Add</source>
375 Franz 3518
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>D&amp;elete</source>
375 Franz 3522
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>&amp;X-Pos:</source>
375 Franz 3526
    <translation>&amp;X:</translation>
341 Franz 3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>A&amp;dd</source>
375 Franz 3530
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>De&amp;lete</source>
375 Franz 3534
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>&amp;Lock Guides</source>
375 Franz 3538
    <translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
341 Franz 3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3542
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3546
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3547
  </message>
298 Franz 3548
</context>
3549
<context>
3550
  <name>HelpBrowser</name>
3551
  <message>
3552
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
418 Franz 3553
    <translation type="obsolete">Priročnik žal ni dosegljiv. Za najnovejša navodila poglejte na http://scribus.net</translation>
298 Franz 3554
  </message>
418 Franz 3555
  <message>
3556
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
3557
and www.scribus.net for downloads.</source>
3558
    <translation type="unfinished"></translation>
3559
  </message>
298 Franz 3560
</context>
3561
<context>
3562
  <name>HyAsk</name>
3563
  <message>
3564
    <source>SkipHyAsk::Cancel</source>
341 Franz 3565
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>Accept</source>
3569
    <translation>Sprejmi</translation>
3570
  </message>
3571
  <message>
3572
    <source>Possible Hyphenation</source>
3573
    <translation>Možno deljenje</translation>
3574
  </message>
301 Franz 3575
  <message>
3576
    <source>Skip</source>
3577
    <translation>Preskoči</translation>
3578
  </message>
3579
  <message>
3580
    <source>Cancel</source>
3581
    <translation>Prekliči</translation>
3582
  </message>
298 Franz 3583
</context>
3584
<context>
3585
  <name>HySettings</name>
3586
  <message>
3587
    <source>Hyphenator Settings</source>
3588
    <translation>Nastavitve deljenja besed</translation>
3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3592
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Language:</source>
341 Franz 3596
    <translation type="obsolete">Jezik:</translation>
298 Franz 3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>Smallest Word:HySettings::OK</source>
341 Franz 3600
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3604
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3605
    <translation>Največ zaporednih deljenj besed.
3606
 
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
418 Franz 3610
    <translation type="obsolete">Omogoči samodejno preverjanje med pisanjem.</translation>
298 Franz 3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3614
    <translation>Dolžina najkrajše besede, ki se jo še deli.</translation>
3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3618
    <translation type="obsolete">Preverjaj med pisanjem</translation>
298 Franz 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3622
    <translation type="obsolete">Povsem samodejno</translation>
298 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3626
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
418 Franz 3627
    <translation type="obsolete">Če tega ne izberete, vas bom povprašal
298 Franz 3628
vsakič, ko bom našel možnost za deljenje besede.</translation>
3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3632
    <translation type="obsolete">Dovoljeno število deljenj v besedi:</translation>
298 Franz 3633
  </message>
301 Franz 3634
  <message>
3635
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3636
    <translation type="obsolete">Najkrajša beseda:</translation>
301 Franz 3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>OK</source>
341 Franz 3640
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 3641
  </message>
341 Franz 3642
  <message>
3643
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
418 Franz 3644
    <translation type="obsolete">&amp;Povsem samodejno</translation>
341 Franz 3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Check &amp;During Typing</source>
418 Franz 3648
    <translation type="obsolete">Preverjaj med &amp;pisanjem</translation>
341 Franz 3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 3652
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
375 Franz 3656
    <translation>&amp;Najmanjša beseda:</translation>
341 Franz 3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
418 Franz 3660
    <translation type="obsolete">&amp;Število dovoljenih deljenj:</translation>
341 Franz 3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3664
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3668
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3669
  </message>
418 Franz 3670
  <message>
3671
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
3672
    <translation type="unfinished"></translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
3676
    <translation type="unfinished"></translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
454 fschmid 3679
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
418 Franz 3680
    <translation type="unfinished"></translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
454 fschmid 3683
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
418 Franz 3684
    <translation type="unfinished"></translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
454 fschmid 3687
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
418 Franz 3688
    <translation type="unfinished"></translation>
3689
  </message>
298 Franz 3690
</context>
3691
<context>
3692
  <name>InsPage</name>
3693
  <message>
3694
    <source>OK</source>
351 Franz 3695
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3699
    <translation type="obsolete">Predloga (leva stran)</translation>
298 Franz 3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Template:</source>
351 Franz 3703
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3707
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>Normal</source>
3711
    <translation>Običajno</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3715
    <translation type="obsolete">Stran(i)</translation>
298 Franz 3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>at End</source>
3719
    <translation>na konec</translation>
3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>before Page</source>
3723
    <translation>pred stranjo</translation>
3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>Insert Page</source>
3727
    <translation>Vstavi stran</translation>
3728
  </message>
3729
  <message>
3730
    <source>Inserting</source>
3731
    <translation>Vstavljanje</translation>
3732
  </message>
3733
  <message>
3734
    <source>after Page</source>
3735
    <translation>za stranjo</translation>
3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Template (Right Page):</source>
3739
    <translation>Predloga (desna stran)</translation>
3740
  </message>
351 Franz 3741
  <message>
3742
    <source>&amp;Inserting</source>
375 Franz 3743
    <translation>&amp;Vstavljanje</translation>
351 Franz 3744
  </message>
3745
  <message>
3746
    <source>Page(s)</source>
375 Franz 3747
    <translation>Stran(i)</translation>
351 Franz 3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
375 Franz 3751
    <translation>&amp;Predloga (leva stran):</translation>
351 Franz 3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 3755
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
351 Franz 3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3759
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3763
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 3764
  </message>
298 Franz 3765
</context>
3766
<context>
3767
  <name>InsertTable</name>
3768
  <message>
3769
    <source>OK</source>
327 Franz 3770
    <translation>V redu</translation>
298 Franz 3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>Insert Table</source>
327 Franz 3774
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
298 Franz 3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>Cancel</source>
327 Franz 3778
    <translation>Prekliči</translation>
298 Franz 3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>Number of Columns:</source>
327 Franz 3782
    <translation>Število stolpcev:</translation>
298 Franz 3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Number of Rows:</source>
327 Franz 3786
    <translation>Število vrstic:</translation>
298 Franz 3787
  </message>
3788
</context>
3789
<context>
3790
  <name>JavaDocs</name>
3791
  <message>
3792
    <source>No</source>
351 Franz 3793
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
298 Franz 3794
  </message>
3795
  <message>
3796
    <source>Yes</source>
351 Franz 3797
    <translation type="obsolete">Da</translation>
298 Franz 3798
  </message>
3799
  <message>
3800
    <source>Close</source>
341 Franz 3801
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>Add...</source>
341 Franz 3805
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3806
  </message>
3807
  <message>
3808
    <source>Delete</source>
341 Franz 3809
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
418 Franz 3813
    <translation type="obsolete">Ali res želite izbrisati to skripto?</translation>
298 Franz 3814
  </message>
3815
  <message>
3816
    <source>New Script</source>
3817
    <translation>Nova skripta</translation>
3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3821
    <translation type="obsolete">Nova skripta:</translation>
298 Franz 3822
  </message>
3823
  <message>
3824
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3825
    <translation type="obsolete">Uredi...</translation>
298 Franz 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>Warning</source>
3829
    <translation>Pozor</translation>
3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>Edit JavaScripts</source>
3833
    <translation>Uredi Javaskripte</translation>
3834
  </message>
341 Franz 3835
  <message>
3836
    <source>&amp;Edit...</source>
375 Franz 3837
    <translation>&amp;Uredi...</translation>
341 Franz 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>&amp;Add...</source>
375 Franz 3841
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3845
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 3849
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 3850
  </message>
351 Franz 3851
  <message>
3852
    <source>&amp;New Script:</source>
375 Franz 3853
    <translation>&amp;Nova skripta:</translation>
351 Franz 3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>&amp;No</source>
375 Franz 3857
    <translation>&amp;Ne</translation>
351 Franz 3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>&amp;Yes</source>
375 Franz 3861
    <translation>&amp;Da</translation>
351 Franz 3862
  </message>
418 Franz 3863
  <message>
3864
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
3865
    <translation type="unfinished"></translation>
3866
  </message>
298 Franz 3867
</context>
3868
<context>
3869
  <name>KeyManager</name>
3870
  <message>
3871
    <source>OK</source>
341 Franz 3872
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>Alt</source>
3876
    <translation>Alt</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Alt+</source>
3880
    <translation>Alt+</translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Ctrl</source>
3884
    <translation>Ctrl</translation>
3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Ctrl+</source>
3888
    <translation>Ctrl+</translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Shift</source>
3892
    <translation>Shift</translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3896
    <translation type="obsolete">Nastavljena tipka</translation>
298 Franz 3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Action</source>
3900
    <translation>Dejanje</translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3904
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>No Key</source>
341 Franz 3908
    <translation type="obsolete">Brez tipke</translation>
298 Franz 3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>Shift+</source>
3912
    <translation>Shift+</translation>
3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3916
    <translation>Uredi bližnjice na tipkovnici</translation>
3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3920
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3924
    <translation type="obsolete">Nastavi tipko</translation>