Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 455 | Rev 769 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
298 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>Build-ID:</source>
6
    <translation>Id izgradnje:</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>About</source>
341 Franz 10
    <translation type="obsolete">O programu</translation>
298 Franz 11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Close</source>
341 Franz 14
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 15
  </message>
16
  <message>
17
    <source>Finnish:</source>
18
    <translation>Finščina</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>Brazilian:</source>
22
    <translation>Brazilščina</translation>
23
  </message>
24
  <message>
25
    <source>Scribus Version %1
26
%2 %3</source>
27
    <translation>Različica Scribusa %1
28
 %2 %3</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Mailing list</source>
418 Franz 32
    <translation type="obsolete">E-poštni spisek</translation>
298 Franz 33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>%1. %2 %3 </source>
36
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Homepage and online reference</source>
418 Franz 40
    <translation type="obsolete">Domača stran in povezave na spletu</translation>
298 Franz 41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Galician:</source>
44
    <translation>Galščina</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>Programming:</source>
418 Franz 48
    <translation type="obsolete">Razvoj:</translation>
298 Franz 49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>Czech:</source>
52
    <translation>Češčina</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>English:</source>
418 Franz 56
    <translation type="obsolete">Angleščina</translation>
298 Franz 57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Online</source>
341 Franz 60
    <translation type="obsolete">Na spletu</translation>
298 Franz 61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Welsh:</source>
375 Franz 64
    <translation>Valižanščina:</translation>
298 Franz 65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Contributions from:</source>
68
    <translation>Pomagali so:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Translations</source>
341 Franz 72
    <translation type="obsolete">Prevodi</translation>
298 Franz 73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Polish:</source>
375 Franz 76
    <translation>Poljščina:</translation>
298 Franz 77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Ukrainian:</source>
80
    <translation>Ukrajinščina</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Basque:</source>
84
    <translation>Baskovščina:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Authors</source>
341 Franz 88
    <translation type="obsolete">Avtorji</translation>
298 Franz 89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Spanish and Catalan:</source>
454 fschmid 92
    <translation type="obsolete">Španščina in Katalonščina</translation>
298 Franz 93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
375 Franz 96
    <translation>Slovaščina:</translation>
298 Franz 97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Italian:</source>
375 Franz 100
    <translation>Italijanščina:</translation>
298 Franz 101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Danish:</source>
375 Franz 104
    <translation>Danščina:</translation>
298 Franz 105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>Bugs and feature requests</source>
418 Franz 108
    <translation type="obsolete">Poročila o hroščih in dodatni predlogi</translation>
298 Franz 109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Lithuanian:</source>
375 Franz 112
    <translation>Litvanščina:</translation>
298 Franz 113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Windows port:</source>
116
    <translation>Različica za Windows:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Turkish:</source>
375 Franz 120
    <translation>Turščina:</translation>
298 Franz 121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Russian:</source>
375 Franz 124
    <translation>Ruščina:</translation>
298 Franz 125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Slovenian:</source>
375 Franz 128
    <translation>Slovenščina:</translation>
298 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Hungarian:</source>
375 Franz 132
    <translation>Madžarščina:</translation>
298 Franz 133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>French:</source>
375 Franz 136
    <translation>Francoščina:</translation>
298 Franz 137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Bulgarian:</source>
375 Franz 140
    <translation>Bolgarščina:</translation>
298 Franz 141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Norwegian:</source>
375 Franz 144
    <translation>Norveščina:</translation>
298 Franz 145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>German:</source>
375 Franz 148
    <translation>Nemščina:</translation>
298 Franz 149
  </message>
150
  <message>
151
    <source>Documentation:</source>
418 Franz 152
    <translation type="obsolete">Dokumentacija:</translation>
298 Franz 153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>About Scribus%1%2</source>
156
    <translation>O Scribusu%1%2</translation>
157
  </message>
301 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
164
v Scribus vključene knjižnice\n
165
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
166
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
167
  </message>
341 Franz 168
  <message>
169
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 170
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 171
  </message>
172
  <message>
173
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 174
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 175
  </message>
176
  <message>
177
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 178
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 179
  </message>
180
  <message>
181
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 182
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 183
  </message>
184
  <message>
185
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 186
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 187
  </message>
418 Franz 188
  <message>
189
    <source>Development Team:</source>
190
    <translation type="unfinished"></translation>
191
  </message>
192
  <message>
193
    <source>Official Documentation:</source>
194
    <translation type="unfinished"></translation>
195
  </message>
196
  <message>
197
    <source>Other Documentation:</source>
198
    <translation type="unfinished"></translation>
199
  </message>
200
  <message>
201
    <source>English (British):</source>
202
    <translation type="unfinished"></translation>
203
  </message>
204
  <message>
205
    <source>Swedish:</source>
206
    <translation type="unfinished"></translation>
207
  </message>
208
  <message>
209
    <source>Homepage</source>
210
    <translation type="unfinished"></translation>
211
  </message>
212
  <message>
213
    <source>Online Reference</source>
214
    <translation type="unfinished">Spletna pomoč</translation>
215
  </message>
216
  <message>
217
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
218
    <translation type="unfinished"></translation>
219
  </message>
220
  <message>
221
    <source>Mailing List</source>
222
    <translation type="unfinished"></translation>
223
  </message>
454 fschmid 224
  <message>
225
    <source>Official Translations and Translators:</source>
226
    <translation type="unfinished"></translation>
227
  </message>
228
  <message>
229
    <source>Esperanto:</source>
230
    <translation type="unfinished"></translation>
231
  </message>
232
  <message>
233
    <source>Korean:</source>
234
    <translation type="unfinished"></translation>
235
  </message>
236
  <message>
237
    <source>Serbian:</source>
238
    <translation type="unfinished"></translation>
239
  </message>
240
  <message>
241
    <source>Spanish:</source>
242
    <translation type="unfinished"></translation>
243
  </message>
244
  <message>
245
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
246
    <translation type="unfinished"></translation>
247
  </message>
248
  <message>
249
    <source>Catalan:</source>
250
    <translation type="unfinished"></translation>
251
  </message>
298 Franz 252
</context>
253
<context>
254
  <name>AdvOptions</name>
255
  <message>
256
    <source>OK</source>
351 Franz 257
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 258
  </message>
259
  <message>
260
    <source>Cancel</source>
351 Franz 261
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 262
  </message>
263
  <message>
264
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 265
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) vodoravno</translation>
298 Franz 266
  </message>
267
  <message>
268
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 269
    <translation type="obsolete">Uporabi ICC profile</translation>
298 Franz 270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 273
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) navpično</translation>
298 Franz 274
  </message>
275
  <message>
276
    <source>Advanced Options</source>
277
    <translation>Napredne možnosti</translation>
278
  </message>
310 Franz 279
  <message>
280
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 281
    <translation type="obsolete">Postscript raven 3</translation>
310 Franz 282
  </message>
283
  <message>
284
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 285
    <translation type="obsolete">Postscript raven 2</translation>
310 Franz 286
  </message>
287
  <message>
288
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 289
    <translation type="obsolete">Postscript raven 1</translation>
310 Franz 290
  </message>
291
  <message>
292
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
327 Franz 293
    <translation>Ustvari Postscript 3. ravni</translation>
310 Franz 294
  </message>
295
  <message>
296
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
297
this can create huge files</source>
327 Franz 298
    <translation>Ustvari Postscript 2. ravni; pazite,\n
299
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 300
  </message>
301
  <message>
302
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
303
this can create huge files</source>
327 Franz 304
    <translation>Ustvari Postscript 1. ravni; pazite,\n
305
to so lahko ogromne datoteke</translation>
310 Franz 306
  </message>
351 Franz 307
  <message>
308
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
375 Franz 309
    <translation>&amp;Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 310
  </message>
311
  <message>
312
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
375 Franz 313
    <translation>&amp;Navpično prezrcali stran(i)</translation>
351 Franz 314
  </message>
315
  <message>
316
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
375 Franz 317
    <translation>Uveljavi profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 318
  </message>
319
  <message>
320
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
375 Franz 321
    <translation>Postscript &amp;1. ravni</translation>
351 Franz 322
  </message>
323
  <message>
324
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
375 Franz 325
    <translation>Postscript &amp;2. ravni</translation>
351 Franz 326
  </message>
327
  <message>
328
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
375 Franz 329
    <translation>Postscript &amp;3. ravni</translation>
351 Franz 330
  </message>
331
  <message>
332
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 333
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 334
  </message>
335
  <message>
336
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 337
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 338
  </message>
364 Franz 339
  <message>
340
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
375 Franz 341
    <translation>Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
364 Franz 342
  </message>
343
  <message>
344
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
345
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
346
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
347
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
348
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
349
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
375 Franz 350
    <translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijan, rumene in
351
magenta barve s črnino.
352
POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako
353
lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej
354
narediti nekaj preiskusov.
355
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
364 Franz 356
  </message>
298 Franz 357
</context>
358
<context>
359
  <name>Align</name>
360
  <message>
361
    <source> p</source>
362
    <translation> pik</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>OK</source>
341 Franz 366
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 367
  </message>
368
  <message>
369
    <source> in</source>
370
    <translation> pal</translation>
371
  </message>
372
  <message>
373
    <source> mm</source>
374
    <translation> mm</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source> pts</source>
351 Franz 378
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
298 Franz 379
  </message>
380
  <message>
381
    <source>Align</source>
382
    <translation>Poravnaj</translation>
383
  </message>
384
  <message>
385
    <source>Apply</source>
341 Franz 386
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
298 Franz 387
  </message>
388
  <message>
389
    <source>Horizontal</source>
390
    <translation>Vodoravno</translation>
391
  </message>
392
  <message>
393
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 394
    <translation type="obsolete">Ne spreminjaj</translation>
298 Franz 395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>Top Sides</source>
398
    <translation>Z vrha</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>Displacement</source>
351 Franz 402
    <translation type="obsolete">Razpusti</translation>
298 Franz 403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>Middles</source>
406
    <translation>Po sredi</translation>
407
  </message>
408
  <message>
409
    <source>Cancel</source>
341 Franz 410
    <translation type="obsolete">prekliči</translation>
298 Franz 411
  </message>
412
  <message>
413
    <source>Right Sides</source>
414
    <translation>Z desne</translation>
415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>Left Sides</source>
418
    <translation>Z leve</translation>
419
  </message>
420
  <message>
421
    <source>Bottom Sides</source>
422
    <translation>Od spodaj</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>Vertical</source>
426
    <translation>Navpično</translation>
427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>between:</source>
351 Franz 430
    <translation type="obsolete">med:</translation>
298 Franz 431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>Distribute/Align</source>
434
    <translation>Razporedi/Poravnaj</translation>
435
  </message>
436
  <message>
437
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 438
    <translation type="obsolete">Razporedi enakomerno</translation>
298 Franz 439
  </message>
341 Franz 440
  <message>
441
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 442
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 443
  </message>
444
  <message>
445
    <source>&amp;Apply</source>
375 Franz 446
    <translation>&amp;Uveljavi</translation>
341 Franz 447
  </message>
448
  <message>
449
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 450
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 451
  </message>
351 Franz 452
  <message>
453
    <source>&amp;Between:</source>
375 Franz 454
    <translation>&amp;Med:</translation>
351 Franz 455
  </message>
456
  <message>
457
    <source>A&amp;lign</source>
375 Franz 458
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>Di&amp;splacement</source>
375 Franz 462
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 463
  </message>
464
  <message>
465
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
375 Franz 466
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>Bet&amp;ween:</source>
375 Franz 470
    <translation>V&amp;mes:</translation>
351 Franz 471
  </message>
472
  <message>
473
    <source>Do &amp;Not Change</source>
375 Franz 474
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
351 Franz 475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>Al&amp;ign</source>
375 Franz 478
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
351 Franz 479
  </message>
480
  <message>
481
    <source>Dis&amp;placement</source>
375 Franz 482
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
351 Franz 483
  </message>
484
  <message>
485
    <source> pt</source>
375 Franz 486
    <translation> točk</translation>
351 Franz 487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
375 Franz 490
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
351 Franz 491
  </message>
356 Franz 492
  <message>
493
    <source>&amp;Do Not Change</source>
375 Franz 494
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
356 Franz 495
  </message>
298 Franz 496
</context>
497
<context>
498
  <name>AlignSelect</name>
499
  <message>
500
    <source>Align Text Left</source>
501
    <translation>Besedilo poravnaj po levi</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>Align Text Forced Justified</source>
505
    <translation>Besedilo vsiljeno poravnaj enakomerno</translation>
506
  </message>
507
  <message>
508
    <source>Align Text Center</source>
509
    <translation>Besedilo poravnaj sredinsko</translation>
510
  </message>
511
  <message>
512
    <source>Align Text Justified</source>
513
    <translation>Besedilo poravnaj enakomerno</translation>
514
  </message>
515
  <message>
516
    <source>Align Text Right</source>
517
    <translation>Besedilo poravnaj po desni</translation>
518
  </message>
519
</context>
520
<context>
521
  <name>Annot</name>
522
  <message>
523
    <source>OK</source>
524
    <translation>V redu</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source> pt</source>
528
    <translation> točk</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>sum</source>
532
    <translation>vsota</translation>
533
  </message>
534
  <message>
535
    <source>Destination</source>
536
    <translation>Cilj</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>Date</source>
540
    <translation>Datum</translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>None</source>
544
    <translation>Brez</translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>Open</source>
548
    <translation>Odpri</translation>
549
  </message>
550
  <message>
551
    <source>Push</source>
552
    <translation>Potisni</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>Star</source>
556
    <translation>Zvezda</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>Text</source>
560
    <translation>Besedilo</translation>
561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>Thin</source>
564
    <translation>Tanek</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>Time</source>
568
    <translation>Čas</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>Wide</source>
572
    <translation>Široko</translation>
573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
576
    <translation>Dodaj simbol valute</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>Submit Form</source>
580
    <translation>Pošlji obrazec</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>Limit of</source>
584
    <translation>Omejitev</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>Check</source>
588
    <translation>Preveri</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>Cross</source>
592
    <translation>Križ</translation>
593
  </message>
594
  <message>
595
    <source>On Focus</source>
596
    <translation>Ob pozornosti</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>Go To</source>
600
    <translation>Pojdi na</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>Icons</source>
604
    <translation>Ikone</translation>
605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>Inset</source>
608
    <translation>Umik</translation>
609
  </message>
610
  <message>
611
    <source>Name:</source>
612
    <translation>Ime:</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>Page:</source>
616
    <translation>Stran:</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>Other</source>
620
    <translation>Drugo</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>Plain</source>
624
    <translation>Navadno</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>Solid</source>
628
    <translation>Enobarven</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>Type:</source>
632
    <translation>Vrsta:</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>List Box</source>
636
    <translation>Seznamsko polje</translation>
637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>Use Currency Symbol</source>
640
    <translation>Uporabi simbol valute</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>Number Format</source>
644
    <translation>Oblika števil</translation>
645
  </message>
646
  <message>
647
    <source>Check Style:</source>
648
    <translation>Vrsta preverjanja:</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>To File:</source>
652
    <translation>V datoteko:</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>No Print</source>
656
    <translation>Ne tiskaj</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>Submit to URL:</source>
660
    <translation>Pošlji na URL:</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>Calculate</source>
664
    <translation>Izračunaj</translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>Roll Over</source>
668
    <translation>Prehod kazalca</translation>
669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>Value is not validated</source>
672
    <translation>Vrednost ni preverjena</translation>
673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>maximum</source>
676
    <translation>največ</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>Formatting</source>
680
    <translation>Oblikovanje</translation>
681
  </message>
682
  <message>
683
    <source>Combo Box</source>
684
    <translation>Kombinirano polje</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>Custom validate script:</source>
688
    <translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>minimum</source>
692
    <translation>najmanj</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>Action</source>
696
    <translation>Dejanje</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>Border</source>
700
    <translation>Rob</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>Date Format</source>
704
    <translation>Oblika datuma</translation>
705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>Button</source>
708
    <translation>Gumb</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>Circle</source>
712
    <translation>Krog</translation>
713
  </message>
714
  <message>
715
    <source>Color:</source>
716
    <translation>Barva:</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>Field Properties</source>
720
    <translation>Lastnosti polja</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>Dashed</source>
724
    <translation>Črtkano</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>Custom</source>
728
    <translation>Prikrojeno</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>Time Format</source>
732
    <translation>Oblika časa</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>Event:</source>
736
    <translation>Dogodek:</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>Value is the</source>
740
    <translation>Vrednost je</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>Format</source>
744
    <translation>Oblika</translation>
745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>Hidden</source>
748
    <translation>Skrito</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>Custom calculation script:</source>
752
    <translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
756
    <translation>Tu vnesite spisek polj, ločenih z vejicami</translation>
757
  </message>
758
  <message>
759
    <source>Custom Scripts</source>
760
    <translation>Posebne skripte</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>Invert</source>
764
    <translation>Zaobrni barve</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>CancelAnnot::Flag is ignored for PDF-1.3</source>
341 Franz 768
    <translation type="obsolete">Možnost se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
298 Franz 769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>No View</source>
772
    <translation>Brez predogleda</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>Normal</source>
776
    <translation>Običajno</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>Number</source>
780
    <translation>Število</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>Remove</source>
784
    <translation>Odstrani</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>Square</source>
788
    <translation>Kvadrat</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>Style:</source>
792
    <translation>Slog:</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>X-Pos:</source>
796
    <translation>X:</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>Field is formatted as:</source>
800
    <translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>Y-Pos:</source>
804
    <translation>Y:</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>Java Script</source>
808
    <translation>Java Script</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>Width:</source>
812
    <translation>Ĺširina:</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>Tool-Tip:</source>
816
    <translation>Namig orodja:</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>On Blur</source>
820
    <translation>Ob razpustu</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
824
    <translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
828
    <translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>Submit Data as HTML</source>
832
    <translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>Text Field</source>
836
    <translation>Polje besedila</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>Options</source>
840
    <translation>Možnosti</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>Icon Placement...</source>
844
    <translation>Postavitev ikon...</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>Mouse Up</source>
848
    <translation>Kazalec spusti</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>Properties</source>
852
    <translation>Lastnosti</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>Pick...</source>
856
    <translation>Izberi...</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>Mouse Enter</source>
860
    <translation>Kazalec vstopi</translation>
861
  </message>
862
  <message>
863
    <source>Use Icons</source>
864
    <translation>Uporabljaj ikone</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>Read Only</source>
868
    <translation>Samo za branje</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>Pressed</source>
872
    <translation>Pritisnjeno</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>product</source>
876
    <translation>zmnožek</translation>
877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>Text for Roll Over</source>
880
    <translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>Validate</source>
884
    <translation>Potrdi</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>Change...</source>
888
    <translation>Spremeni...</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>Percent Format</source>
892
    <translation>Oblika odstotka</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
    <source>Characters</source>
896
    <translation>Znaki</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>Password</source>
900
    <translation>Geslo</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 904
    <translation type="obsolete">Za PDF-1.3 uporabi pisavo:</translation>
298 Franz 905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>Visibility:</source>
908
    <translation>Vidnost:</translation>
909
  </message>
910
  <message>
911
    <source>average</source>
912
    <translation>povprečje</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>Beveled</source>
916
    <translation>Privzdignjeno</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>Import Data</source>
920
    <translation>Uvozi podatke</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>Mouse Exit</source>
924
    <translation>Kazalec izstopi</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Mouse Down</source>
928
    <translation>Kazalec pritisne</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Script:</source>
932
    <translation>Skripta:</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Percentage</source>
936
    <translation>Odstotek</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 940
    <translation type="obsolete">PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
298 Franz 941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>Decimals:</source>
944
    <translation>Decimalke:</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>of the following fields:</source>
948
    <translation>iz naslednjih polj:</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>Import Data from:</source>
952
    <translation>Uvozi podatke iz:</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>and less or equal to:</source>
956
    <translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>Keystroke:</source>
960
    <translation>Natipk:</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>Multi-Line</source>
964
    <translation>Več-vrstično</translation>
965
  </message>
966
  <message>
967
    <source>Underline</source>
968
    <translation>Podčrtano</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>Diamond</source>
972
    <translation>Karo</translation>
973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>Editable</source>
976
    <translation>Uredljiv</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>Appearance</source>
980
    <translation>Videz</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>Check Box</source>
984
    <translation>Potrditveno polje</translation>
985
  </message>
986
  <message>
987
    <source>Value is not calculated</source>
988
    <translation>Vrednost ni izračunana</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>Edit...</source>
992
    <translation>Uredi...</translation>
993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>Reset Form</source>
996
    <translation>Obnovi obrazec</translation>
997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Required</source>
1000
    <translation>Zahtevano</translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
1003
    <source>Do Not Spell Check</source>
1004
    <translation>Ne preverjaj pravopisa</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>Outlined</source>
1008
    <translation>Obrobljeno</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
1011
    <source>Visible</source>
1012
    <translation>Viden</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
1016
    <translation>Vrednost mora biti večja ali enakakot :</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
1019
    <source>Format:</source>
1020
    <translation>Oblika izpisa:</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
1023
    <source>Highlight</source>
1024
    <translation>Poudari</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1027
    <source>Default is Checked</source>
1028
    <translation>Privzeto izbrano</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
1031
    <source>Example:</source>
1032
    <translation>Primer:</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source>Do Not Scroll</source>
1036
    <translation>Ne drsaj</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
1039
    <source>Text for Button Down</source>
1040
    <translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
1044
    <translation>Če želiš uporabljati ikone na gumbih, potrebuješ vsaj ikono za Običajno</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
1047
    <source>Selection Change</source>
1048
    <translation>Spremeni izbiro</translation>
1049
  </message>
301 Franz 1050
  <message>
1051
    <source>Cancel</source>
1052
    <translation>Prekliči</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
1055
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 1056
    <translation type="obsolete">Ta nastavitev se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
301 Franz 1057
  </message>
351 Franz 1058
  <message>
1059
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
375 Franz 1060
    <translation>Pisava za k PDF 1.3:</translation>
351 Franz 1061
  </message>
1062
  <message>
1063
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
375 Franz 1064
    <translation>Možnost se ne upošteva pri PDF 1.3</translation>
351 Franz 1065
  </message>
1066
  <message>
364 Franz 1067
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
375 Franz 1068
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
351 Franz 1069
  </message>
298 Franz 1070
</context>
1071
<context>
1072
  <name>Annota</name>
1073
  <message>
1074
    <source>OK</source>
454 fschmid 1075
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source> pt</source>
1079
    <translation>pik</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>Destination</source>
1083
    <translation>Cilj</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>Link</source>
1087
    <translation>Povezava</translation>
1088
  </message>
1089
  <message>
1090
    <source>Open</source>
1091
    <translation>Odpri</translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>Text</source>
1095
    <translation>Besedilo</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>Page:</source>
454 fschmid 1099
    <translation type="obsolete">Stran:</translation>
298 Franz 1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>Type:</source>
454 fschmid 1103
    <translation type="obsolete">Vrsta:</translation>
298 Franz 1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>External Web-Link</source>
1107
    <translation>Povezava na splet</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1110
    <source>Cancel</source>
454 fschmid 1111
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1112
  </message>
1113
  <message>
1114
    <source>X-Pos:</source>
454 fschmid 1115
    <translation type="obsolete">X:</translation>
298 Franz 1116
  </message>
1117
  <message>
1118
    <source>Y-Pos:</source>
454 fschmid 1119
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
298 Franz 1120
  </message>
1121
  <message>
1122
    <source>Annotation Properties</source>
1123
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
1126
    <source>Change...</source>
454 fschmid 1127
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 1128
  </message>
1129
  <message>
1130
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1131
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
1134
    <source>External Link</source>
1135
    <translation>Povezava navzven</translation>
1136
  </message>
454 fschmid 1137
  <message>
1138
    <source>&amp;Type:</source>
1139
    <translation type="unfinished"></translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>C&amp;hange...</source>
1143
    <translation type="unfinished">&amp;Spremeni...</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
1146
    <source>&amp;Page:</source>
1147
    <translation type="unfinished"></translation>
1148
  </message>
1149
  <message>
1150
    <source>&amp;X-Pos</source>
1151
    <translation type="unfinished"></translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
1155
    <translation type="unfinished">&amp;Y:</translation>
1156
  </message>
532 cbradney 1157
  <message>
1158
    <source>&amp;OK</source>
1159
    <translation type="unfinished"></translation>
1160
  </message>
1161
  <message>
1162
    <source>&amp;Cancel</source>
1163
    <translation type="unfinished">Prekli&amp;či</translation>
1164
  </message>
298 Franz 1165
</context>
1166
<context>
1167
  <name>ApplyT</name>
1168
  <message>
1169
    <source>OK</source>
341 Franz 1170
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1171
  </message>
1172
  <message>
1173
    <source>to:</source>
341 Franz 1174
    <translation type="obsolete">Za:</translation>
298 Franz 1175
  </message>
1176
  <message>
1177
    <source>Template:</source>
341 Franz 1178
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 1179
  </message>
1180
  <message>
1181
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1182
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1183
  </message>
1184
  <message>
1185
    <source>Normal</source>
1186
    <translation>Običajo</translation>
1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1190
    <translation type="obsolete">Uveljavi na trenutni strani</translation>
298 Franz 1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1194
    <translation type="obsolete">Uveljavi s strani:</translation>
298 Franz 1195
  </message>
1196
  <message>
1197
    <source>Apply Template</source>
1198
    <translation>Uveljavi predlogo</translation>
1199
  </message>
341 Franz 1200
  <message>
1201
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 1202
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
341 Franz 1203
  </message>
1204
  <message>
1205
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
375 Franz 1206
    <translation>Uveljavi na &amp;trenutni strani</translation>
341 Franz 1207
  </message>
1208
  <message>
1209
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
375 Franz 1210
    <translation>Uveljavi s &amp;strani:</translation>
341 Franz 1211
  </message>
1212
  <message>
1213
    <source>To:</source>
375 Franz 1214
    <translation>Za:</translation>
341 Franz 1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1218
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1219
  </message>
1220
  <message>
1221
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1222
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1223
  </message>
364 Franz 1224
  <message>
1225
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
375 Franz 1226
    <translation>Uveljavi na &amp;sodih straneh</translation>
364 Franz 1227
  </message>
1228
  <message>
1229
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
375 Franz 1230
    <translation>Uveljavi na &amp;lihih straneh</translation>
364 Franz 1231
  </message>
298 Franz 1232
</context>
1233
<context>
1234
  <name>Biblio</name>
1235
  <message>
1236
    <source>Big</source>
341 Franz 1237
    <translation type="obsolete">Velik</translation>
298 Franz 1238
  </message>
1239
  <message>
1240
    <source>New</source>
341 Franz 1241
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>File</source>
341 Franz 1245
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 1246
  </message>
1247
  <message>
1248
    <source>Save</source>
341 Franz 1249
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
298 Franz 1250
  </message>
1251
  <message>
1252
    <source>Close</source>
341 Franz 1253
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 1254
  </message>
1255
  <message>
1256
    <source>Name:</source>
351 Franz 1257
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>Small</source>
341 Franz 1261
    <translation type="obsolete">Majhen</translation>
298 Franz 1262
  </message>
1263
  <message>
1264
    <source>Load...</source>
341 Franz 1265
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 1266
  </message>
1267
  <message>
1268
    <source>Delete</source>
1269
    <translation>Izbriši</translation>
1270
  </message>
1271
  <message>
1272
    <source>Medium</source>
341 Franz 1273
    <translation type="obsolete">Srednji</translation>
298 Franz 1274
  </message>
1275
  <message>
1276
    <source>Object</source>
1277
    <translation>Predmet</translation>
1278
  </message>
1279
  <message>
1280
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1281
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 1282
  </message>
1283
  <message>
1284
    <source>Preview</source>
341 Franz 1285
    <translation type="obsolete">Predogled</translation>
298 Franz 1286
  </message>
1287
  <message>
1288
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1289
    <translation>Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
1290
  </message>
1291
  <message>
1292
    <source>Scrapbook</source>
1293
    <translation>Odložišče</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
1296
    <source>New Entry</source>
1297
    <translation>Nov vnos</translation>
1298
  </message>
301 Franz 1299
  <message>
1300
    <source>Rename</source>
1301
    <translation>Preimenuj</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>Warning</source>
1305
    <translation>Pozor</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1309
Please choose another.</source>
1310
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
1311
Prosim, izberite drugo.</translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
1314
    <source>OK</source>
1315
    <translation>V redu</translation>
1316
  </message>
341 Franz 1317
  <message>
1318
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 1319
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 1320
  </message>
1321
  <message>
1322
    <source>&amp;Load...</source>
375 Franz 1323
    <translation>&amp;Naloži...</translation>
341 Franz 1324
  </message>
1325
  <message>
1326
    <source>&amp;Save</source>
375 Franz 1327
    <translation>&amp;Shrani</translation>
341 Franz 1328
  </message>
1329
  <message>
1330
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 1331
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
341 Franz 1332
  </message>
1333
  <message>
1334
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 1335
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 1336
  </message>
1337
  <message>
1338
    <source>&amp;Small</source>
375 Franz 1339
    <translation>&amp;Majhen</translation>
341 Franz 1340
  </message>
1341
  <message>
1342
    <source>&amp;Medium</source>
375 Franz 1343
    <translation>&amp;Srednji</translation>
341 Franz 1344
  </message>
1345
  <message>
1346
    <source>&amp;Large</source>
375 Franz 1347
    <translation>&amp;Velik</translation>
341 Franz 1348
  </message>
1349
  <message>
1350
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 1351
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
341 Franz 1352
  </message>
1353
  <message>
1354
    <source>&amp;Preview</source>
375 Franz 1355
    <translation>&amp;Predogled</translation>
341 Franz 1356
  </message>
351 Franz 1357
  <message>
1358
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1359
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1360
  </message>
298 Franz 1361
</context>
1362
<context>
1363
  <name>BookMView</name>
1364
  <message>
1365
    <source>Move Bookmark</source>
1366
    <translation>Premakni zaznamek</translation>
1367
  </message>
1368
  <message>
1369
    <source>Cancel</source>
1370
    <translation>Prekliči</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
1373
    <source>Bookmarks</source>
1374
    <translation>Zaznamki</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
1377
    <source>Insert Bookmark</source>
1378
    <translation>Vstavi zaznamek</translation>
1379
  </message>
1380
</context>
1381
<context>
1382
  <name>BookPalette</name>
1383
  <message>
1384
    <source>Bookmarks</source>
1385
    <translation>Zaznamki</translation>
1386
  </message>
1387
</context>
1388
<context>
1389
  <name>ButtonIcon</name>
1390
  <message>
1391
    <source>OK</source>
1392
    <translation>V redu</translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
1395
    <source>Icon</source>
1396
    <translation>Ikona</translation>
1397
  </message>
1398
  <message>
1399
    <source>Never</source>
1400
    <translation>Nikoli</translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
1403
    <source>Reset</source>
1404
    <translation>Ponastavi</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
1407
    <source>Caption overlays Icon</source>
1408
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>Scale How:</source>
1412
    <translation>Kako umeriti:</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>Layout:</source>
1416
    <translation>Postavitev:</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>Caption only</source>
1420
    <translation>Samo napis</translation>
1421
  </message>
1422
  <message>
1423
    <source>Caption below Icon</source>
1424
    <translation>Napis pod ikono</translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>Always</source>
1428
    <translation>Vedno</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
1431
    <source>Cancel</source>
1432
    <translation>Prekliči</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>Scale:</source>
1436
    <translation>Merilo:</translation>
1437
  </message>
1438
  <message>
1439
    <source>Icon only</source>
1440
    <translation>Samo ikona</translation>
1441
  </message>
1442
  <message>
1443
    <source>When Icon is too small</source>
1444
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1447
    <source>Caption left to Icon</source>
1448
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>Caption right to Icon</source>
1452
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
1453
  </message>
1454
  <message>
1455
    <source>When Icon is too big</source>
1456
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
1457
  </message>
1458
  <message>
1459
    <source>Non Proportional</source>
1460
    <translation>Nesorazmerno</translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
1463
    <source>Proportional</source>
1464
    <translation>Sorazmerno</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
1467
    <source>Icon Placement</source>
1468
    <translation>Postavitev ikon</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
1471
    <source>Caption above Icon</source>
1472
    <translation>Napis nad ikono</translation>
1473
  </message>
1474
</context>
1475
<context>
1476
  <name>CMSPrefs</name>
1477
  <message>
1478
    <source>OK</source>
341 Franz 1479
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1480
  </message>
1481
  <message>
1482
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1483
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1484
    <translation>Barvni profil, ki ste ga pripravili sami ali dobili od proizvajalca.
1485
Ta naj bi bil prirejen vašemu modelu zaslona in ne kak splošen profil.</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
1488
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1489
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1490
    <translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
1491
priložen s strani proizvajalca.</translation>
1492
  </message>
1493
  <message>
1494
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1495
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1499
    <translation type="obsolete">Slika kot na tiskalniku</translation>
298 Franz 1500
  </message>
1501
  <message>
1502
    <source>System Profiles</source>
1503
    <translation>Sistemski profili</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
1506
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1507
    <translation type="obsolete">Uporabi kompenzacijo črnine</translation>
298 Franz 1508
  </message>
1509
  <message>
1510
    <source>Default color profile for imported images</source>
1511
    <translation>Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
1512
  </message>
1513
  <message>
1514
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1515
    <translation type="obsolete">Barve:</translation>
298 Franz 1516
  </message>
1517
  <message>
1518
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1519
    <translation type="obsolete">Označi barve izven spektra</translation>
298 Franz 1520
  </message>
1521
  <message>
1522
    <source>Rendering Intents</source>
1523
    <translation>Namen izrisa</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
1526
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1527
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1528
  </message>
1529
  <message>
1530
    <source>Color Management Settings</source>
1531
    <translation>Nastavitve upravljanje barv</translation>
1532
  </message>
1533
  <message>
1534
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1535
    <translation type="obsolete">Zaslon:</translation>
298 Franz 1536
  </message>
1537
  <message>
1538
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1539
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1540
    <translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike.
1541
Če v dokumentu uporabljate slike je to priporočljivo.</translation>
1542
  </message>
1543
  <message>
1544
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1545
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1546
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1547
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1548
  </message>
1549
  <message>
1550
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1551
based on the chosen printer profile.</source>
1552
    <translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku,
1553
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
1556
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1557
    <translation type="obsolete">Tiskalnik:</translation>
298 Franz 1558
  </message>
1559
  <message>
1560
    <source>Perceptual</source>
1561
    <translation>Samo ze predogled</translation>
1562
  </message>
1563
  <message>
1564
    <source>Relative Colorimetric</source>
1565
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
1566
  </message>
1567
  <message>
1568
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1569
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1570
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
1571
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1575
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1576
    <translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno.
1577
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
1578
  </message>
1579
  <message>
1580
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1581
    <translation type="obsolete">Slike:</translation>
298 Franz 1582
  </message>
1583
  <message>
1584
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1585
    <translation type="obsolete">Uporabi upravljanje barv</translation>
298 Franz 1586
  </message>
1587
  <message>
1588
    <source>Saturation</source>
1589
    <translation>Nasičenost</translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
1592
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1593
    <translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
1594
  </message>
341 Franz 1595
  <message>
1596
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
375 Franz 1597
    <translation>&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
341 Franz 1598
  </message>
1599
  <message>
1600
    <source>&amp;Pictures:</source>
375 Franz 1601
    <translation>&amp;Slike:</translation>
341 Franz 1602
  </message>
1603
  <message>
1604
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
375 Franz 1605
    <translation>&amp;Polne barve:</translation>
341 Franz 1606
  </message>
1607
  <message>
1608
    <source>&amp;Monitor:</source>
375 Franz 1609
    <translation>&amp;Zaslon:</translation>
341 Franz 1610
  </message>
1611
  <message>
1612
    <source>P&amp;rinter:</source>
375 Franz 1613
    <translation>Ti&amp;skalnik:</translation>
341 Franz 1614
  </message>
1615
  <message>
1616
    <source>M&amp;onitor:</source>
375 Franz 1617
    <translation>Z&amp;aslon:</translation>
341 Franz 1618
  </message>
1619
  <message>
1620
    <source>Pr&amp;inter:</source>
375 Franz 1621
    <translation>&amp;Tiskalnik:</translation>
341 Franz 1622
  </message>
1623
  <message>
1624
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
375 Franz 1625
    <translation>Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
341 Franz 1626
  </message>
1627
  <message>
1628
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
375 Franz 1629
    <translation>Označi barve izven &amp;spektra</translation>
341 Franz 1630
  </message>
1631
  <message>
1632
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
375 Franz 1633
    <translation>Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
341 Franz 1634
  </message>
1635
  <message>
1636
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1637
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 1638
  </message>
1639
  <message>
1640
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1641
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 1642
  </message>
298 Franz 1643
</context>
1644
<context>
1645
  <name>CMYKChoose</name>
1646
  <message>
1647
    <source> %</source>
1648
    <translation>V redu</translation>
1649
  </message>
1650
  <message>
1651
    <source>B:</source>
1652
    <translation>B:</translation>
1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>C:</source>
1656
    <translation>C:</translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>G:</source>
1660
    <translation>G:</translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
1663
    <source>K:</source>
1664
    <translation>K:</translation>
1665
  </message>
1666
  <message>
1667
    <source>M:</source>
1668
    <translation>M:</translation>
1669
  </message>
1670
  <message>
1671
    <source>OK</source>
1672
    <translation>V redu</translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
1675
    <source>R:</source>
1676
    <translation>R:</translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
1679
    <source>Y:</source>
1680
    <translation>Y:</translation>
1681
  </message>
1682
  <message>
1683
    <source>New</source>
1684
    <translation>Novo</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
1687
    <source>Old</source>
1688
    <translation>Staro</translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
1691
    <source>RGB</source>
1692
    <translation>RGB</translation>
1693
  </message>
1694
  <message>
1695
    <source>CMYK</source>
1696
    <translation>CMYK</translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
1699
    <source>Name:</source>
351 Franz 1700
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 1701
  </message>
1702
  <message>
1703
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1704
    <translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
1705
  </message>
1706
  <message>
1707
    <source>Web Safe RGB</source>
1708
    <translation>Spletne RGB</translation>
1709
  </message>
1710
  <message>
1711
    <source>HSB-Colormap</source>
341 Franz 1712
    <translation type="obsolete">Barvna paleta HSB</translation>
298 Franz 1713
  </message>
1714
  <message>
1715
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1716
    <translation type="obsolete">Model barve</translation>
298 Franz 1717
  </message>
1718
  <message>
1719
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1720
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 1721
  </message>
1722
  <message>
1723
    <source>Edit Color</source>
1724
    <translation>Nastavi barvo</translation>
1725
  </message>
1726
  <message>
1727
    <source>Static Color Bars</source>
1728
    <translation>Stabilni izbirniki barv</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>Warning</source>
1732
    <translation>Prekliči</translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
1735
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1736
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
1737
  </message>
301 Franz 1738
  <message>
1739
    <source>HSV-Colormap</source>
1740
    <translation>Paleta HSV</translation>
1741
  </message>
351 Franz 1742
  <message>
1743
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 1744
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 1745
  </message>
1746
  <message>
1747
    <source>Color &amp;Model</source>
375 Franz 1748
    <translation>Barvni &amp;model</translation>
351 Franz 1749
  </message>
1750
  <message>
1751
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 1752
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 1753
  </message>
1754
  <message>
1755
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 1756
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 1757
  </message>
532 cbradney 1758
  <message>
1759
    <source>None</source>
1760
    <translation type="unfinished">Brez</translation>
1761
  </message>
1762
  <message>
1763
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
1764
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1765
    <translation type="unfinished"></translation>
1766
  </message>
298 Franz 1767
</context>
1768
<context>
1769
  <name>Cpalette</name>
1770
  <message>
1771
    <source> %</source>
1772
    <translation> %</translation>
1773
  </message>
1774
  <message>
1775
    <source>None</source>
1776
    <translation>Brez</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
1779
    <source>Edit the first color of object</source>
341 Franz 1780
    <translation type="obsolete">Uredi prvo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1781
  </message>
1782
  <message>
1783
    <source>Radial Gradient</source>
1784
    <translation>Krožen preliv</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>Edit the second color of object</source>
341 Franz 1788
    <translation type="obsolete">Uredi drugo barvo predmeta</translation>
298 Franz 1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1792
    <translation>Način prelivanja</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
1795
    <source>Shade:</source>
1796
    <translation>Senca:</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>NormalCpalette::Horizontal Gradient</source>
341 Franz 1800
    <translation type="obsolete">Vodoravni preliv</translation>
298 Franz 1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <source>Opacity:</source>
1804
    <translation>Prosojnost:</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>Vertical Gradient</source>
1808
    <translation>Navpičen preliv</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
1811
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1812
    <translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
1815
    <source>Color of selected object</source>
1816
    <translation>Barva izbranega predmeta</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
1819
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1820
    <translation>Križem postrani preliv</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1824
    <translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
1827
    <source>Saturation of color</source>
1828
    <translation>Nasičenost barve</translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
1831
    <source>Diagonal Gradient</source>
1832
    <translation>Preliv postrani</translation>
1833
  </message>
1834
  <message>
1835
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1836
    <translation>Uredi lastnosti barvanja črte</translation>
1837
  </message>
301 Franz 1838
  <message>
1839
    <source>Normal</source>
1840
    <translation>Običajno</translation>
1841
  </message>
1842
  <message>
1843
    <source>Horizontal Gradient</source>
1844
    <translation>Vodoraven preliv</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
1847
    <source>Free linear Gradient</source>
1848
    <translation>Prost enosmeren preliv</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
1851
    <source>Free radial Gradient</source>
1852
    <translation>Prost krožen preliv</translation>
1853
  </message>
1854
  <message>
1855
    <source>X1:</source>
1856
    <translation>X1:</translation>
1857
  </message>
1858
  <message>
1859
    <source>Y1:</source>
1860
    <translation>Y1:</translation>
1861
  </message>
1862
  <message>
1863
    <source> pt</source>
1864
    <translation>točk</translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
1867
    <source>X2:</source>
1868
    <translation>X2:</translation>
1869
  </message>
1870
  <message>
1871
    <source>Y2:</source>
1872
    <translation>Y2:</translation>
1873
  </message>
1874
  <message>
1875
    <source> mm</source>
1876
    <translation>mm</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
1879
    <source> in</source>
1880
    <translation>in</translation>
1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <source> p</source>
1884
    <translation>pik</translation>
1885
  </message>
298 Franz 1886
</context>
1887
<context>
377 Franz 1888
  <name>CsvDialog</name>
1889
  <message>
1890
    <source>CSV Importer Options</source>
386 Franz 1891
    <translation>Možnosti CVS uvoza</translation>
377 Franz 1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>Field delimiter:</source>
386 Franz 1895
    <translation>Ločilo polj:</translation>
377 Franz 1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>(TAB)</source>
386 Franz 1899
    <translation>(TAB)</translation>
377 Franz 1900
  </message>
1901
  <message>
1902
    <source>Value delimiter:</source>
386 Franz 1903
    <translation>Ločilo vrednosti:</translation>
377 Franz 1904
  </message>
1905
  <message>
1906
    <source>First row is a header</source>
386 Franz 1907
    <translation>Prva vrstica so naslovi</translation>
377 Franz 1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>OK</source>
386 Franz 1911
    <translation>V redu</translation>
377 Franz 1912
  </message>
1913
  <message>
1914
    <source>Cancel</source>
386 Franz 1915
    <translation>Prekliči</translation>
377 Franz 1916
  </message>
381 Franz 1917
  <message>
1918
    <source>None</source>
386 Franz 1919
    <translation>Brez</translation>
381 Franz 1920
  </message>
377 Franz 1921
</context>
1922
<context>
298 Franz 1923
  <name>CupsOptions</name>
1924
  <message>
1925
    <source>OK</source>
351 Franz 1926
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <source>No</source>
1930
    <translation>Ne</translation>
1931
  </message>
1932
  <message>
1933
    <source>Yes</source>
1934
    <translation>Da</translation>
1935
  </message>
1936
  <message>
1937
    <source>Even Pages only</source>
1938
    <translation>Samo sode strani</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
1941
    <source>Value</source>
1942
    <translation>Vrednost</translation>
1943
  </message>
1944
  <message>
1945
    <source>Page per Sheet</source>
1946
    <translation>Stran na list</translation>
1947
  </message>
1948
  <message>
1949
    <source>CancelCustomFDialog::Compress File</source>
341 Franz 1950
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
298 Franz 1951
  </message>
1952
  <message>
1953
    <source>Landscape</source>
1954
    <translation>Ležeče</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>Mirror</source>
1958
    <translation>Zrcali</translation>
1959
  </message>
1960
  <message>
1961
    <source>Option</source>
1962
    <translation>Možnost</translation>
1963
  </message>
1964
  <message>
1965
    <source>Orientation</source>
1966
    <translation>Usmerjenost</translation>
1967
  </message>
1968
  <message>
1969
    <source>Printer Options</source>
1970
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
1973
    <source>Odd Pages only</source>
1974
    <translation>Samo lihe strani</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>Portrait</source>
1978
    <translation>Navpično</translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>Page Set</source>
1982
    <translation>Nabor strani</translation>
1983
  </message>
1984
  <message>
1985
    <source>Pages per Sheet</source>
1986
    <translation>Strani na list</translation>
1987
  </message>
1988
  <message>
1989
    <source>N-Up Printing</source>
1990
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>All Pages</source>
1994
    <translation>Vse strani</translation>
1995
  </message>
301 Franz 1996
  <message>
1997
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1998
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 1999
  </message>
2000
  <message>
2001
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
2002
The exact parameters available will depend on your printer driver.
2003
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
2004
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2005
Missing library support is indicated by a *</source>
2006
    <translation>Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
2007
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
2008
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
2009
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
2010
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
2011
  </message>
351 Franz 2012
  <message>
2013
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2014
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2015
  </message>
2016
  <message>
2017
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2018
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2019
  </message>
298 Franz 2020
</context>
2021
<context>
2022
  <name>CustomFDialog</name>
2023
  <message>
2024
    <source>Moves to your Document Directory.
2025
This can be set in the Preferences.</source>
2026
    <translation>Premakne v mapo dokumenta.
2027
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>Encoding:</source>
2031
    <translation>Razpored znakov:</translation>
2032
  </message>
301 Franz 2033
  <message>
2034
    <source>Compress File</source>
341 Franz 2035
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
301 Franz 2036
  </message>
310 Franz 2037
  <message>
2038
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 2039
    <translation type="obsolete">Vključi pisave</translation>
310 Franz 2040
  </message>
341 Franz 2041
  <message>
2042
    <source>&amp;Compress File</source>
375 Franz 2043
    <translation>&amp;Stiskaj datoteko</translation>
341 Franz 2044
  </message>
2045
  <message>
2046
    <source>&amp;Include Fonts</source>
375 Franz 2047
    <translation>&amp;vključi pisave</translation>
341 Franz 2048
  </message>
298 Franz 2049
</context>
2050
<context>
2051
  <name>DelColor</name>
2052
  <message>
2053
    <source>OK</source>
2054
    <translation>V redu</translation>
2055
  </message>
2056
  <message>
2057
    <source>Replace it with:</source>
2058
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
2061
    <source>CancelDelColor::Delete color:</source>
341 Franz 2062
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo</translation>
301 Franz 2063
  </message>
2064
  <message>
2065
    <source>Delete ColorDelColor::?</source>
341 Franz 2066
    <translation type="obsolete">?</translation>
301 Franz 2067
  </message>
2068
  <message>
2069
    <source>Delete Color</source>
298 Franz 2070
    <translation>Izbriši barvo</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
301 Franz 2073
    <source>Delete color:</source>
2074
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>?</source>
298 Franz 2078
    <translation>?</translation>
2079
  </message>
301 Franz 2080
  <message>
2081
    <source>Cancel</source>
2082
    <translation>Prekliči</translation>
2083
  </message>
532 cbradney 2084
  <message>
2085
    <source>None</source>
2086
    <translation type="unfinished">Brez</translation>
2087
  </message>
298 Franz 2088
</context>
2089
<context>
2090
  <name>DelPages</name>
2091
  <message>
2092
    <source>OK</source>
351 Franz 2093
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <source>to:</source>
2097
    <translation>za:</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>Delete from:</source>
2101
    <translation>Odstrani iz:</translation>
2102
  </message>
2103
  <message>
2104
    <source>Delete Pages</source>
2105
    <translation>Odstrani strani</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>CancelDmF::Missing Font</source>
341 Franz 2109
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
298 Franz 2110
  </message>
301 Franz 2111
  <message>
2112
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2113
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 2114
  </message>
351 Franz 2115
  <message>
2116
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2117
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2118
  </message>
2119
  <message>
2120
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2121
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2122
  </message>
298 Franz 2123
</context>
2124
<context>
2125
  <name>DmF</name>
2126
  <message>
2127
    <source>OK</source>
2128
    <translation>V redu</translation>
2129
  </message>
2130
  <message>
2131
    <source>instead</source>
2132
    <translation>namesto</translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
2135
    <source>The Font %1 is not installed.DmF::Use</source>
341 Franz 2136
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
301 Franz 2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <source>Missing Font</source>
2140
    <translation>Manjka pisava</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
2143
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2144
    <translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
2147
    <source>Use</source>
298 Franz 2148
    <translation>Uporabi</translation>
2149
  </message>
2150
</context>
2151
<context>
2152
  <name>DocInfos</name>
2153
  <message>
2154
    <source>Keywords:DocInfos::OK</source>
341 Franz 2155
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 2156
  </message>
2157
  <message>
2158
    <source>Description:</source>
341 Franz 2159
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
298 Franz 2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source>Title:</source>
341 Franz 2163
    <translation type="obsolete">Naziv:</translation>
298 Franz 2164
  </message>
2165
  <message>
2166
    <source>CancelDocInfos::This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2167
    <translation type="obsolete">To polje je lahko kot referenca vključeno v dokument, ali pa kot metapodatki v PDF dokumentu.</translation>
298 Franz 2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
341 Franz 2171
    <translation type="obsolete">To je polje za ključne besede o dokumentu, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje in katalogiziranje PDF dokumentov.</translation>
298 Franz 2172
  </message>
2173
  <message>
2174
    <source>Author:</source>
341 Franz 2175
    <translation type="obsolete">Avtor:</translation>
298 Franz 2176
  </message>
2177
  <message>
2178
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
341 Franz 2179
    <translation type="obsolete">To je polje za kratek opis ali povzetek dokumenta. Vključeno je tudi v PDF izvoz.</translation>
298 Franz 2180
  </message>
2181
  <message>
2182
    <source>Document Info</source>
341 Franz 2183
    <translation type="obsolete">Podatki o dokumentu</translation>
298 Franz 2184
  </message>
301 Franz 2185
  <message>
2186
    <source>Keywords:</source>
341 Franz 2187
    <translation type="obsolete">Ključne besede:</translation>
301 Franz 2188
  </message>
2189
  <message>
2190
    <source>OK</source>
341 Franz 2191
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2195
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
301 Franz 2196
  </message>
2197
  <message>
2198
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
341 Franz 2199
    <translation type="obsolete">To polje lahko vključite kot referenco v dokument ali PDF</translation>
301 Franz 2200
  </message>
341 Franz 2201
  <message>
2202
    <source>Document Information</source>
375 Franz 2203
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
341 Franz 2204
  </message>
2205
  <message>
2206
    <source>&amp;Title:</source>
375 Franz 2207
    <translation>&amp;Naslov:</translation>
341 Franz 2208
  </message>
2209
  <message>
2210
    <source>&amp;Author:</source>
375 Franz 2211
    <translation>&amp;Avtor:</translation>
341 Franz 2212
  </message>
2213
  <message>
2214
    <source>&amp;Keywords:</source>
375 Franz 2215
    <translation>&amp;Ključne besede:</translation>
341 Franz 2216
  </message>
2217
  <message>
2218
    <source>Descri&amp;ption:</source>
375 Franz 2219
    <translation>&amp;Opis:</translation>
341 Franz 2220
  </message>
2221
  <message>
2222
    <source>P&amp;ublisher:</source>
375 Franz 2223
    <translation>&amp;Založnik:</translation>
341 Franz 2224
  </message>
2225
  <message>
2226
    <source>&amp;Contributors:</source>
375 Franz 2227
    <translation>&amp;Prispevki:</translation>
341 Franz 2228
  </message>
2229
  <message>
2230
    <source>Dat&amp;e:</source>
375 Franz 2231
    <translation>&amp;Datum:</translation>
341 Franz 2232
  </message>
2233
  <message>
2234
    <source>T&amp;ype:</source>
375 Franz 2235
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
341 Franz 2236
  </message>
2237
  <message>
2238
    <source>F&amp;ormat:</source>
375 Franz 2239
    <translation>&amp;Oblika:</translation>
341 Franz 2240
  </message>
2241
  <message>
2242
    <source>Identi&amp;fier:</source>
375 Franz 2243
    <translation>&amp;Označevalec:</translation>
341 Franz 2244
  </message>
2245
  <message>
2246
    <source>&amp;Source:</source>
375 Franz 2247
    <translation>&amp;Vir:</translation>
341 Franz 2248
  </message>
2249
  <message>
2250
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 2251
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 2252
  </message>
2253
  <message>
2254
    <source>&amp;Relation:</source>
375 Franz 2255
    <translation>&amp;Odnos:</translation>
341 Franz 2256
  </message>
2257
  <message>
2258
    <source>Co&amp;verage:</source>
375 Franz 2259
    <translation>&amp;Pokritje:</translation>
341 Franz 2260
  </message>
2261
  <message>
2262
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
375 Franz 2263
    <translation>&amp;Pravice:</translation>
341 Franz 2264
  </message>
2265
  <message>
2266
    <source>&amp;Document</source>
375 Franz 2267
    <translation>&amp;Dokument</translation>
341 Franz 2268
  </message>
2269
  <message>
2270
    <source>Further &amp;Information</source>
375 Franz 2271
    <translation>Nadaljne &amp;informacije</translation>
341 Franz 2272
  </message>
2273
  <message>
2274
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2275
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2276
    <translation>Oseba ali organizacije, ki je odgovorna za vsebino dokumenta.
2277
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2278
  </message>
2279
  <message>
2280
    <source>A name given to the document.
2281
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
375 Franz 2282
    <translation>Ime dokumenta.
2283
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>An account of the content of the document.
2287
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
375 Franz 2288
    <translation>Opis vsebine dokumenta.
2289
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2290
  </message>
2291
  <message>
2292
    <source>The topic of the content of the document.
2293
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
375 Franz 2294
    <translation>Tema vsebine dokumenta.
2295
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
341 Franz 2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
375 Franz 2299
    <translation>Oseba ali organizacija, ki je odgovorna za distribucijo dokumenta</translation>
341 Franz 2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
375 Franz 2303
    <translation>Oseba ali organizacija odgovorna za prispevke k vsebini dokumenta</translation>
341 Franz 2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
375 Franz 2307
    <translation>Datum povezan z dogodkov v življenskem ciklu dokumenta. Po standardu ISO 8601 v obliki: LETO-MM-DD</translation>
341 Franz 2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
375 Franz 2311
    <translation>Vrsta ali žanr vsebine dokumenta</translation>
341 Franz 2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2315
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
375 Franz 2316
    <translation>Fizično ali elektronsko udejanjenje dokumenta. Navedite vrsto nosilca in velikosti.
2317
Lahko tudi RFC2045,RFC2046 kot MIME vrste</translation>
341 Franz 2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
375 Franz 2321
    <translation>Referenca do dokumenta v danem kontekstu, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2322
  </message>
2323
  <message>
2324
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
375 Franz 2325
    <translation>Referenca do dokumenta iz katere je dokument izveden, na primer ISBN ali URI</translation>
341 Franz 2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2329
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
375 Franz 2330
    <translation>Jezik v katerem je napisana vsebina dokumenta, običajno jezikovna koda ISO-639
2331
z dodano okrajšavo in ISO-3166 državno kodo, na primer sl-SI, en-GB</translation>
341 Franz 2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
375 Franz 2335
    <translation>Referenca do povezanega dokumenta, po možnosti s formalnim označevalcem kot sta ISBN in URI</translation>
341 Franz 2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
375 Franz 2339
    <translation>Razširitev ali umestitev vsebine dokumenta, verjetno vključujoč mesto, čas in pravni doseg</translation>
341 Franz 2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
375 Franz 2343
    <translation>Podatki o pravicah uporabljenih in zadržavnih v dokumentu, na primer avtorske pravice,
2344
patenti, blagovne znamke</translation>
341 Franz 2345
  </message>
2346
  <message>
2347
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2348
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 2349
  </message>
2350
  <message>
2351
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2352
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 2353
  </message>
298 Franz 2354
</context>
2355
<context>
2356
  <name>Druck</name>
2357
  <message>
2358
    <source>All</source>
2359
    <translation>Vse</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>Cyan</source>
2363
    <translation>Cijan</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>File</source>
2367
    <translation>Datoteka</translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2371
    <translation type="obsolete">Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
298 Franz 2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>File:</source>
351 Franz 2375
    <translation type="obsolete">Datoteka:</translation>
298 Franz 2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>Print all</source>
351 Franz 2379
    <translation type="obsolete">Natisni vse</translation>
298 Franz 2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>Options...</source>
351 Franz 2383
    <translation type="obsolete">Možnosti...</translation>
298 Franz 2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>To page:</source>
341 Franz 2387
    <translation type="obsolete">Na stran:</translation>
298 Franz 2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>BlackDruck::Print</source>
341 Franz 2391
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
298 Franz 2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2395
    <translation type="obsolete">Tiskaj običajno</translation>
298 Franz 2396
  </message>
2397
  <message>
2398
    <source>Magenta</source>
2399
    <translation>Magenta</translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2403
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2404
  </message>
2405
  <message>
2406
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2407
    <translation type="obsolete">Napredne možnosti...</translation>
298 Franz 2408
  </message>
2409
  <message>
2410
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2411
    <translation>Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>Range:</source>
351 Franz 2415
    <translation type="obsolete">Obseg:</translation>
298 Franz 2416
  </message>
2417
  <message>
2418
    <source>Yellow</source>
2419
    <translation>Rumena</translation>
2420
  </message>
2421
  <message>
2422
    <source>Print range</source>
351 Franz 2423
    <translation type="obsolete">Obseg tiskanja</translation>
298 Franz 2424
  </message>
2425
  <message>
2426
    <source>Command:</source>
351 Franz 2427
    <translation type="obsolete">Ukaz:</translation>
298 Franz 2428
  </message>
2429
  <message>
2430
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2431
    <translation type="obsolete">Število kopij:</translation>
298 Franz 2432
  </message>
2433
  <message>
2434
    <source>Options</source>
2435
    <translation>Možnosti</translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
2438
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2439
    <translation type="obsolete">Če je mogoče tiskaj v barvah</translation>
298 Franz 2440
  </message>
2441
  <message>
2442
    <source>Change...</source>
351 Franz 2443
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <source>Print first page first</source>
341 Franz 2447
    <translation type="obsolete">Natisni najprej prvo stran</translation>
298 Franz 2448
  </message>
2449
  <message>
2450
    <source>Save as</source>
2451
    <translation>Shrani kot</translation>
2452
  </message>
2453
  <message>
2454
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2455
    <translation type="obsolete">Cilj tiskanja</translation>
298 Franz 2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2459
    <translation type="obsolete">Tiskaj sivinsko</translation>
298 Franz 2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source>Print last page first</source>
341 Franz 2463
    <translation type="obsolete">Natisni najprej zadnjo stran</translation>
298 Franz 2464
  </message>
2465
  <message>
2466
    <source>Setup Printer</source>
2467
    <translation>Nastavi tiskalnik</translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
2470
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2471
    <translation type="obsolete">Tiskaj razslojitev</translation>
298 Franz 2472
  </message>
2473
  <message>
2474
    <source>From page:</source>
341 Franz 2475
    <translation type="obsolete">S strani:</translation>
298 Franz 2476
  </message>
301 Franz 2477
  <message>
2478
    <source>Black</source>
2479
    <translation>Črna</translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <source>Print</source>
351 Franz 2483
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
301 Franz 2484
  </message>
310 Franz 2485
  <message>
2486
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2487
    <translation type="obsolete">Natisni trenutno stran</translation>
310 Franz 2488
  </message>
341 Franz 2489
  <message>
2490
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2491
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2492
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 2493
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
2494
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
2495
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
341 Franz 2496
  </message>
351 Franz 2497
  <message>
2498
    <source>Print Destination</source>
375 Franz 2499
    <translation>Cilj tiskanja</translation>
351 Franz 2500
  </message>
2501
  <message>
2502
    <source>&amp;Options...</source>
375 Franz 2503
    <translation>&amp;Možnosti...</translation>
351 Franz 2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <source>&amp;File:</source>
375 Franz 2507
    <translation>&amp;Datoteka:</translation>
351 Franz 2508
  </message>
2509
  <message>
2510
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 2511
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 2512
  </message>
2513
  <message>
2514
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
375 Franz 2515
    <translation>&amp;Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
351 Franz 2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>Co&amp;mmand:</source>
375 Franz 2519
    <translation>&amp;Ukaz:</translation>
351 Franz 2520
  </message>
2521
  <message>
2522
    <source>Range</source>
375 Franz 2523
    <translation>Obseg</translation>
351 Franz 2524
  </message>
2525
  <message>
2526
    <source>Print &amp;All</source>
375 Franz 2527
    <translation>Natisni &amp;vse</translation>
351 Franz 2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
375 Franz 2531
    <translation>Natisni &amp;trenutno stran</translation>
351 Franz 2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>Print &amp;Range</source>
375 Franz 2535
    <translation>Natisni &amp;obseg</translation>
351 Franz 2536
  </message>
2537
  <message>
2538
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
375 Franz 2539
    <translation>&amp;Število tiskov:</translation>
351 Franz 2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <source>Print &amp;Normal</source>
375 Franz 2543
    <translation>Tiskaj &amp;običajno</translation>
351 Franz 2544
  </message>
2545
  <message>
2546
    <source>Print &amp;Separations</source>
375 Franz 2547
    <translation>Tiskaj &amp;separacije</translation>
351 Franz 2548
  </message>
2549
  <message>
2550
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
375 Franz 2551
    <translation>Če je mogoče tiskaj v &amp;barvah</translation>
351 Franz 2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
375 Franz 2555
    <translation>Tiskaj &amp;črnobelo</translation>
351 Franz 2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
375 Franz 2559
    <translation>&amp;Napredne možnosti...</translation>
351 Franz 2560
  </message>
2561
  <message>
2562
    <source>&amp;Print</source>
375 Franz 2563
    <translation>&amp;Natisni</translation>
351 Franz 2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2567
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2568
  </message>
364 Franz 2569
  <message>
2570
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2571
to utilize additional printing options</source>
375 Franz 2572
    <translation>Uporabite drug upravljalnik tiskanja, na primer kprinter ali
2573
gtklp, za dodatne možnosti tiskanja</translation>
364 Franz 2574
  </message>
298 Franz 2575
</context>
2576
<context>
310 Franz 2577
  <name>EPSPlug</name>
2578
  <message>
2579
    <source>Importing File:
2580
%1
2581
failed!</source>
327 Franz 2582
    <translation>Uvoz datoteke:\n
2583
%1\n
2584
ni uspel!</translation>
310 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>Fatal Error</source>
327 Franz 2588
    <translation>Usodna napaka</translation>
310 Franz 2589
  </message>
2590
</context>
2591
<context>
298 Franz 2592
  <name>EditStyle</name>
2593
  <message>
2594
    <source> p</source>
2595
    <translation> pik</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>OK</source>
2599
    <translation>V redu</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source> in</source>
2603
    <translation> in</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source> mm</source>
2607
    <translation> mm</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source> pt</source>
2611
    <translation> točk</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>None</source>
2615
    <translation>Brez</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>Face:</source>
351 Franz 2619
    <translation type="obsolete">Obraz:</translation>
298 Franz 2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Name:</source>
351 Franz 2623
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>Size:</source>
351 Franz 2627
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
298 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2631
    <translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2635
    <translation>Razmik nad odstavkom</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2639
    <translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>Name of your paragraph style</source>
2643
    <translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>Above:</source>
351 Franz 2647
    <translation type="obsolete">Nad:</translation>
298 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>Below:</source>
351 Franz 2651
    <translation type="obsolete">Pod:</translation>
298 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2655
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2659
    <translation type="obsolete">Barva polnila:</translation>
298 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2663
    <translation type="obsolete">Črte</translation>
298 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Font Size</source>
2667
    <translation>Velikost pisave:</translation>
2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2671
    <translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic</translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Font of selected text or object</source>
2675
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2679
    <translation type="obsolete">Ozaljšana začetnica</translation>
298 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2683
    <translation>Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>Edit Style</source>
2687
    <translation>Uredi slog</translation>
2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2691
    <translation type="obsolete">Prilagodi do osnovne mreže</translation>
298 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source>Character</source>
2695
    <translation>Znak</translation>
2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>Color of text stroke</source>
2699
    <translation>Barva črt besedila</translation>
2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>Vertical Spaces</source>
2703
    <translation>Navpični presledki</translation>
2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>Align text to baseline grid</source>
2707
    <translation>Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>Color of text fill</source>
2711
    <translation>Barva polnenja besedila:</translation>
2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>Warning</source>
2715
    <translation>Opozorilo</translation>
2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2719
    <translation>Razmik pod odstavkom</translation>
2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2723
    <translation type="obsolete">Barva poteze:</translation>
298 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Line Spacing</source>
2727
    <translation>Razmik vrstic</translation>
2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>Effect:EditStyle::Alignment:</source>
341 Franz 2731
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
301 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>Effect:</source>
2735
    <translation>Učinek:</translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2739
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
298 Franz 2740
  </message>
301 Franz 2741
  <message>
2742
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2743
    <translation type="obsolete">Razmik vrstic:</translation>
301 Franz 2744
  </message>
351 Franz 2745
  <message>
2746
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 2747
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>&amp;Font:</source>
375 Franz 2751
    <translation>&amp;Pisava:</translation>
351 Franz 2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <source>Si&amp;ze:</source>
375 Franz 2755
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
351 Franz 2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>&amp;Alignment:</source>
375 Franz 2759
    <translation>P&amp;oravnava:</translation>
351 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>&amp;Drop Caps</source>
375 Franz 2763
    <translation>&amp;Ozaljšana začetnica</translation>
351 Franz 2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>&amp;Lines:</source>
375 Franz 2767
    <translation>&amp;Črte:</translation>
351 Franz 2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>F&amp;ill Color:</source>
375 Franz 2771
    <translation>Barva &amp;polnila:</translation>
351 Franz 2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>St&amp;roke Color:</source>
375 Franz 2775
    <translation>Barva po&amp;teze:</translation>
351 Franz 2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
375 Franz 2779
    <translation>Prilagodi osnovni &amp;mreži</translation>
351 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
375 Franz 2783
    <translation>&amp;Razmik vrstic:</translation>
351 Franz 2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Abo&amp;ve:</source>
375 Franz 2787
    <translation>&amp;Nad:</translation>
351 Franz 2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>&amp;Below:</source>
375 Franz 2791
    <translation>&amp;Pod:</translation>
351 Franz 2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 2795
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 2799
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 2800
  </message>
298 Franz 2801
</context>
2802
<context>
2803
  <name>Editor</name>
2804
  <message>
2805
    <source>Cut</source>
351 Franz 2806
    <translation type="obsolete">Izreži</translation>
298 Franz 2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>New</source>
351 Franz 2810
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>Copy</source>
351 Franz 2814
    <translation type="obsolete">Kopiraj</translation>
298 Franz 2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Edit</source>
351 Franz 2818
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>File</source>
351 Franz 2822
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
298 Franz 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Redo</source>
351 Franz 2826
    <translation type="obsolete">Obnovi</translation>
298 Franz 2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>Undo</source>
351 Franz 2830
    <translation type="obsolete">Razveljavi</translation>
298 Franz 2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2834
    <translation type="obsolete">Najdi imena polj</translation>
298 Franz 2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>Clear</source>
351 Franz 2838
    <translation type="obsolete">Počisti</translation>
298 Franz 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Paste</source>
351 Franz 2842
    <translation type="obsolete">Prilepi</translation>
298 Franz 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>Load...</source>
351 Franz 2846
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
298 Franz 2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>Editor</source>
2850
    <translation>Urejevalnik</translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2854
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
298 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2858
    <translation type="obsolete">Končaj brez shranjevanja</translation>
298 Franz 2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2862
    <translation>Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2866
    <translation type="obsolete">Shrani in končaj</translation>
298 Franz 2867
  </message>
351 Franz 2868
  <message>
2869
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 2870
    <translation>&amp;Nova</translation>
351 Franz 2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>&amp;Open...</source>
375 Franz 2874
    <translation>&amp;Odpri...</translation>
351 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Save &amp;As...</source>
375 Franz 2878
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
351 Franz 2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>&amp;Save and Exit</source>
375 Franz 2882
    <translation>&amp;Shrani in končaj</translation>
351 Franz 2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
375 Franz 2886
    <translation>&amp;Končaj brez shranjevanja</translation>
351 Franz 2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>&amp;Undo</source>
375 Franz 2890
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
351 Franz 2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>&amp;Redo</source>
375 Franz 2894
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
351 Franz 2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>Cu&amp;t</source>
375 Franz 2898
    <translation>&amp;Izreži</translation>
351 Franz 2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>&amp;Copy</source>
375 Franz 2902
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
351 Franz 2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>&amp;Paste</source>
375 Franz 2906
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
351 Franz 2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>C&amp;lear</source>
375 Franz 2910
    <translation>&amp;Počisti</translation>
351 Franz 2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>&amp;Get Field Names</source>
375 Franz 2914
    <translation>&amp;Dobi imena polj</translation>
351 Franz 2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>&amp;File</source>
375 Franz 2918
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
351 Franz 2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 2922
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
351 Franz 2923
  </message>
298 Franz 2924
</context>
2925
<context>
301 Franz 2926
  <name>ExportForm</name>
2927
  <message>
2928
    <source>Export as Image</source>
364 Franz 2929
    <translation type="obsolete">Izvozi kot sliko</translation>
301 Franz 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2933
    <translation type="obsolete">Izvozi v mapo:</translation>
301 Franz 2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2937
    <translation type="obsolete">&amp;Spremeni...</translation>
301 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Alt+C</source>
364 Franz 2941
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
301 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2945
    <translation type="obsolete">Vrsta slike:</translation>
301 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2949
    <translation type="obsolete">Kakovost:</translation>
301 Franz 2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>%</source>
364 Franz 2953
    <translation type="obsolete">%</translation>
301 Franz 2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Size:</source>
351 Franz 2957
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
301 Franz 2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>Export </source>
364 Franz 2961
    <translation type="obsolete">Izvoz</translation>
301 Franz 2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>&amp;One page</source>
364 Franz 2965
    <translation type="obsolete">En&amp;o stran</translation>
301 Franz 2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>Alt+O</source>
364 Franz 2969
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
301 Franz 2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>&amp;All pages</source>
2973
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Alt+A</source>
364 Franz 2977
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
301 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>&amp;Interval from:</source>
364 Franz 2981
    <translation type="obsolete">Območ&amp;je od:</translation>
301 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Alt+I</source>
364 Franz 2985
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
301 Franz 2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>to:</source>
364 Franz 2989
    <translation type="obsolete">do:</translation>
301 Franz 2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>&amp;OK</source>
2993
    <translation>V red&amp;u</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>&amp;Cancel</source>
2997
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Change the output directory</source>
3001
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>The output directory - the place to store your images.
3005
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
3006
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
3007
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>Export only the current page</source>
3011
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>Export all pages to images</source>
364 Franz 3015
    <translation type="obsolete">Izvozi vse strani kot slike</translation>
301 Franz 3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>Export a range of pages to images</source>
364 Franz 3019
    <translation type="obsolete">Izvozi razpon strani kot slike</translation>
301 Franz 3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>First page to export when exporting a range</source>
364 Franz 3023
    <translation type="obsolete">Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
364 Franz 3027
    <translation type="obsolete">Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
301 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>The height of the output images in pixels</source>
364 Franz 3031
    <translation type="obsolete">Višina izvoznih slik v točkah</translation>
301 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
364 Franz 3035
    <translation type="obsolete">Kakovost slik - 100% je najboljša kakovost, 1% največje stiskanje</translation>
301 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Available export formats</source>
3039
    <translation>Dostopne oblike za izvažanje</translation>
3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Choose a Export Directory</source>
3043
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
3044
  </message>
351 Franz 3045
  <message>
3046
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 3047
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
351 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
375 Franz 3051
    <translation>&amp;Izvozi v imenik:</translation>
351 Franz 3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>Image &amp;Type:</source>
375 Franz 3055
    <translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
351 Franz 3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>&amp;Quality:</source>
375 Franz 3059
    <translation>&amp;Kakovost:</translation>
351 Franz 3060
  </message>
3061
  <message>
364 Franz 3062
    <source>Export as Image(s)</source>
375 Franz 3063
    <translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
351 Franz 3064
  </message>
364 Franz 3065
  <message>
3066
    <source>Options</source>
375 Franz 3067
    <translation>Možnosti</translation>
364 Franz 3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>&amp;Resolution:</source>
375 Franz 3071
    <translation>&amp;Resolucija:</translation>
364 Franz 3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source> %</source>
375 Franz 3075
    <translation>%</translation>
364 Franz 3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source> dpi</source>
375 Franz 3079
    <translation>dpi</translation>
364 Franz 3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>Range</source>
375 Franz 3083
    <translation>Obseg</translation>
364 Franz 3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>&amp;Current page</source>
375 Franz 3087
    <translation>&amp;Trenutna stran</translation>
364 Franz 3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>&amp;Range</source>
375 Franz 3091
    <translation>&amp;Obseg</translation>
364 Franz 3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>C</source>
375 Franz 3095
    <translation>C</translation>
364 Franz 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>Export a range of pages</source>
375 Franz 3099
    <translation>Izvozi več strani</translation>
364 Franz 3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
3103
a token can be * for all the pages, 1-5 for
3104
a range of pages or a single page number.</source>
375 Franz 3105
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
3106
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za
3107
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
364 Franz 3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>Export all pages</source>
375 Franz 3111
    <translation>Izvozi vse strani</translation>
364 Franz 3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Resolution of the Images
3115
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
375 Franz 3116
    <translation>Resolucija slik. Za uporabo na zaslonu
3117
uporabite 72 dpi</translation>
364 Franz 3118
  </message>
3119
  <message>
3120
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
375 Franz 3121
    <translation>Kakovost slik - 100% je najboljša, 1% je najslabša</translation>
364 Franz 3122
  </message>
301 Franz 3123
</context>
3124
<context>
298 Franz 3125
  <name>FDialogPreview</name>
3126
  <message>
3127
    <source>Size:</source>
3128
    <translation>Velikost:</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>No Title</source>
3132
    <translation>Brez naslova</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Title:</source>
3136
    <translation>Naziv:</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>Author:</source>
3140
    <translation>Avtor:</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 3144
    <translation type="obsolete">Scribus-Dokument</translation>
298 Franz 3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>Unknown</source>
3148
    <translation>Neznano</translation>
3149
  </message>
341 Franz 3150
  <message>
3151
    <source>Scribus Document</source>
375 Franz 3152
    <translation>Skribusov dokument</translation>
341 Franz 3153
  </message>
298 Franz 3154
</context>
3155
<context>
3156
  <name>Farbmanager</name>
3157
  <message>
3158
    <source>OK</source>
341 Franz 3159
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>New</source>
341 Franz 3163
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
298 Franz 3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>Edit</source>
341 Franz 3167
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
298 Franz 3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>Open</source>
3171
    <translation>Odpri</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>Name:</source>
351 Franz 3175
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
298 Franz 3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
3179
    <translation>V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3183
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Create a new color within the current set</source>
3187
    <translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Choose a color set to load</source>
3191
    <translation>Izberi nabor barve</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
3195
    <translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Append</source>
341 Franz 3199
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3203
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>Colors</source>
3207
    <translation>Barve</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>Delete</source>
341 Franz 3211
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>Delete the currently selected color</source>
3215
    <translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3219
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>Color Sets</source>
3223
    <translation>Nabori barv</translation>
3224
  </message>
3225
  <message>
3226
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3227
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
298 Franz 3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>Current Color Set:</source>
3231
    <translation>Trenuten nabor barve</translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>Save the current color set</source>
3235
    <translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
3236
  </message>
3237
  <message>
3238
    <source>New Color</source>
3239
    <translation>Nova barva</translation>
3240
  </message>
3241
  <message>
3242
    <source>Copy of %1</source>
3243
    <translation>Kopija %1</translation>
3244
  </message>
3245
  <message>
3246
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 3247
    <translation type="obsolete">Shrani nabor barve</translation>
298 Franz 3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 3251
    <translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene</translation>
298 Franz 3252
  </message>
3253
  <message>
3254
    <source>Edit the currently selected color</source>
3255
    <translation>Uredi izbrano barvo</translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
3258
    <source>Choose a Name</source>
3259
    <translation>Izberi ime</translation>
3260
  </message>
3261
  <message>
3262
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
3263
    <translation>Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
3264
  </message>
3265
  <message>
3266
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3267
    <translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
3268
  </message>
341 Franz 3269
  <message>
3270
    <source>&amp;Append</source>
375 Franz 3271
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3272
  </message>
3273
  <message>
3274
    <source>&amp;New</source>
375 Franz 3275
    <translation>&amp;Nova</translation>
341 Franz 3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <source>&amp;Edit</source>
375 Franz 3279
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
341 Franz 3280
  </message>
3281
  <message>
3282
    <source>D&amp;uplicate</source>
375 Franz 3283
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
341 Franz 3284
  </message>
3285
  <message>
3286
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3287
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3288
  </message>
3289
  <message>
3290
    <source>&amp;Remove Unused</source>
375 Franz 3291
    <translation>&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
341 Franz 3292
  </message>
3293
  <message>
3294
    <source>&amp;Save Color Set</source>
375 Franz 3295
    <translation>&amp;Shrani nabor barv</translation>
341 Franz 3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3299
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3300
  </message>
3301
  <message>
3302
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3303
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3304
  </message>
351 Franz 3305
  <message>
3306
    <source>&amp;Name:</source>
375 Franz 3307
    <translation>&amp;Ime:</translation>
351 Franz 3308
  </message>
532 cbradney 3309
  <message>
3310
    <source>None</source>
3311
    <translation type="unfinished">Brez</translation>
3312
  </message>
298 Franz 3313
</context>
3314
<context>
3315
  <name>FontPrefs</name>
3316
  <message>
3317
    <source>OK</source>
341 Franz 3318
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>Yes</source>
3322
    <translation>Da</translation>
3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>Type</source>
3326
    <translation>Vrsta</translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>Add...</source>
341 Franz 3330
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3334
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>Delete</source>
341 Franz 3338
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>Font Name</source>
3342
    <translation>Ime pisave</translation>
3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>Remove</source>
341 Franz 3346
    <translation type="obsolete">Odstrani</translation>
298 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>Font Substitutions</source>
3350
    <translation>Nadomestljive barve</translation>
3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>Subset</source>
3354
    <translation>Podnabor</translation>
3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>Replacement</source>
3358
    <translation>Zamenjava</translation>
3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>Change...</source>
341 Franz 3362
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
298 Franz 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3366
    <translation>Dodatne &amp;poti</translation>
3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>Embed in:</source>
3370
    <translation>Vključi v:</translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>Use Font</source>
3374
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>Choose a Directory</source>
3378
    <translation>Izberi mapo</translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Postscript</source>
3382
    <translation>Postscript</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3386
    <translation>Nadome&amp;stljive barve</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Global Font Settings</source>
3390
    <translation>Globalne nastavitve pisav</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>Path to Font File</source>
3394
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Additional Paths</source>
3398
    <translation>Dodatne poti</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3402
    <translation>Dosegljive pis&amp;ave</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Available Fonts</source>
3406
    <translation>Dosegljive pisave</translation>
3407
  </message>
341 Franz 3408
  <message>
3409
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3410
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>C&amp;hange...</source>
375 Franz 3414
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
341 Franz 3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>A&amp;dd...</source>
375 Franz 3418
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;Remove</source>
375 Franz 3422
    <translation>&amp;Odstrani</translation>
341 Franz 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3426
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3430
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3431
  </message>
298 Franz 3432
</context>
3433
<context>
301 Franz 3434
  <name>FontPreview</name>
3435
  <message>
3436
    <source>Font Preview</source>
377 Franz 3437
    <translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
301 Franz 3438
  </message>
3439
  <message>
3440
    <source>&amp;OK</source>
3441
    <translation>&amp;V redu</translation>
3442
  </message>
3443
  <message>
3444
    <source>Alt+O</source>
3445
    <translation>Alt+O</translation>
3446
  </message>
3447
  <message>
3448
    <source>&amp;Cancel</source>
3449
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
3450
  </message>
3451
  <message>
3452
    <source>Alt+C</source>
3453
    <translation>Alt+C</translation>
3454
  </message>
3455
  <message>
3456
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3457
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
3458
  </message>
377 Franz 3459
  <message>
3460
    <source>Fonts Preview</source>
386 Franz 3461
    <translation>Predogled pisav</translation>
377 Franz 3462
  </message>
301 Franz 3463
</context>
3464
<context>
3465
  <name>GradientEditor</name>
3466
  <message>
3467
    <source>Position:</source>
3468
    <translation>Položaj:</translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source> %</source>
3472
    <translation>%</translation>
3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3476
    <translation>Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
3477
  </message>
3478
</context>
3479
<context>
298 Franz 3480
  <name>GuideManager</name>
3481
  <message>
3482
    <source> p</source>
3483
    <translation> pik</translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>OK</source>
341 Franz 3487
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source> in</source>
3491
    <translation> in</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source> mm</source>
3495
    <translation> mm</translation>
3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source> pt</source>
3499
    <translation> točk</translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Add</source>
341 Franz 3503
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
298 Franz 3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3507
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Delete</source>
341 Franz 3511
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3515
    <translation type="obsolete">Zakleni vodila</translation>
298 Franz 3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3519
    <translation type="obsolete">X:</translation>
298 Franz 3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>Horizontal Guides</source>
3523
    <translation>Vodoravna vodila</translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3527
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
298 Franz 3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Manage Guides</source>
3531
    <translation>Nastavi vodila</translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>Vertical Guides</source>
3535
    <translation>Navpična vodila</translation>
3536
  </message>
341 Franz 3537
  <message>
3538
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
375 Franz 3539
    <translation>&amp;Y:</translation>
341 Franz 3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>&amp;Add</source>
375 Franz 3543
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>D&amp;elete</source>
375 Franz 3547
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>&amp;X-Pos:</source>
375 Franz 3551
    <translation>&amp;X:</translation>
341 Franz 3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>A&amp;dd</source>
375 Franz 3555
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
341 Franz 3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>De&amp;lete</source>
375 Franz 3559
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
341 Franz 3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>&amp;Lock Guides</source>
375 Franz 3563
    <translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
341 Franz 3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3567
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3571
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3572
  </message>
298 Franz 3573
</context>
3574
<context>
3575
  <name>HelpBrowser</name>
3576
  <message>
3577
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
418 Franz 3578
    <translation type="obsolete">Priročnik žal ni dosegljiv. Za najnovejša navodila poglejte na http://scribus.net</translation>
298 Franz 3579
  </message>
418 Franz 3580
  <message>
3581
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
3582
and www.scribus.net for downloads.</source>
3583
    <translation type="unfinished"></translation>
3584
  </message>
298 Franz 3585
</context>
3586
<context>
3587
  <name>HyAsk</name>
3588
  <message>
3589
    <source>SkipHyAsk::Cancel</source>
341 Franz 3590
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Accept</source>
3594
    <translation>Sprejmi</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Possible Hyphenation</source>
3598
    <translation>Možno deljenje</translation>
3599
  </message>
301 Franz 3600
  <message>
3601
    <source>Skip</source>
3602
    <translation>Preskoči</translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Cancel</source>
3606
    <translation>Prekliči</translation>
3607
  </message>
298 Franz 3608
</context>
3609
<context>
3610
  <name>HySettings</name>
3611
  <message>
3612
    <source>Hyphenator Settings</source>
3613
    <translation>Nastavitve deljenja besed</translation>
3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3617
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3618
  </message>
3619
  <message>
3620
    <source>Language:</source>
341 Franz 3621
    <translation type="obsolete">Jezik:</translation>
298 Franz 3622
  </message>
3623
  <message>
3624
    <source>Smallest Word:HySettings::OK</source>
341 Franz 3625
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3629
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3630
    <translation>Največ zaporednih deljenj besed.
3631
 
3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
418 Franz 3635
    <translation type="obsolete">Omogoči samodejno preverjanje med pisanjem.</translation>
298 Franz 3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3639
    <translation>Dolžina najkrajše besede, ki se jo še deli.</translation>
3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3643
    <translation type="obsolete">Preverjaj med pisanjem</translation>
298 Franz 3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3647
    <translation type="obsolete">Povsem samodejno</translation>
298 Franz 3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3651
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
418 Franz 3652
    <translation type="obsolete">Če tega ne izberete, vas bom povprašal
298 Franz 3653
vsakič, ko bom našel možnost za deljenje besede.</translation>
3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3657
    <translation type="obsolete">Dovoljeno število deljenj v besedi:</translation>
298 Franz 3658
  </message>
301 Franz 3659
  <message>
3660
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3661
    <translation type="obsolete">Najkrajša beseda:</translation>
301 Franz 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>OK</source>
341 Franz 3665
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
301 Franz 3666
  </message>
341 Franz 3667
  <message>
3668
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
418 Franz 3669
    <translation type="obsolete">&amp;Povsem samodejno</translation>
341 Franz 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>Check &amp;During Typing</source>
418 Franz 3673
    <translation type="obsolete">Preverjaj med &amp;pisanjem</translation>
341 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>&amp;Language:</source>
375 Franz 3677
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
341 Franz 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
375 Franz 3681
    <translation>&amp;Najmanjša beseda:</translation>
341 Franz 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
418 Franz 3685
    <translation type="obsolete">&amp;Število dovoljenih deljenj:</translation>
341 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3689
    <translation>&amp;V redu</translation>
341 Franz 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3693
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
341 Franz 3694
  </message>
418 Franz 3695
  <message>
3696
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
3697
    <translation type="unfinished"></translation>
3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
3701
    <translation type="unfinished"></translation>
3702
  </message>
3703
  <message>
454 fschmid 3704
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
418 Franz 3705
    <translation type="unfinished"></translation>
3706
  </message>
3707
  <message>
454 fschmid 3708
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
418 Franz 3709
    <translation type="unfinished"></translation>
3710
  </message>
3711
  <message>
454 fschmid 3712
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
418 Franz 3713
    <translation type="unfinished"></translation>
3714
  </message>
298 Franz 3715
</context>
3716
<context>
3717
  <name>InsPage</name>
3718
  <message>
3719
    <source>OK</source>
351 Franz 3720
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3724
    <translation type="obsolete">Predloga (leva stran)</translation>
298 Franz 3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>Template:</source>
351 Franz 3728
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
298 Franz 3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3732
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
298 Franz 3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>Normal</source>
3736
    <translation>Običajno</translation>
3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3740
    <translation type="obsolete">Stran(i)</translation>
298 Franz 3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>at End</source>
3744
    <translation>na konec</translation>
3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>before Page</source>
3748
    <translation>pred stranjo</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>Insert Page</source>
3752
    <translation>Vstavi stran</translation>
3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>Inserting</source>
3756
    <translation>Vstavljanje</translation>
3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>after Page</source>
3760
    <translation>za stranjo</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Template (Right Page):</source>
3764
    <translation>Predloga (desna stran)</translation>
3765
  </message>
351 Franz 3766
  <message>
3767
    <source>&amp;Inserting</source>
375 Franz 3768
    <translation>&amp;Vstavljanje</translation>
351 Franz 3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>Page(s)</source>
375 Franz 3772
    <translation>Stran(i)</translation>
351 Franz 3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
375 Franz 3776
    <translation>&amp;Predloga (leva stran):</translation>
351 Franz 3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>&amp;Template:</source>
375 Franz 3780
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
351 Franz 3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>&amp;OK</source>
375 Franz 3784
    <translation>&amp;V redu</translation>
351 Franz 3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>&amp;Cancel</source>
375 Franz 3788
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
351 Franz 3789
  </message>
298 Franz 3790
</context>
3791
<context>
3792
  <name>InsertTable</name>
3793
  <message>
3794
    <source>OK</source>
327 Franz 3795
    <translation>V redu</translation>
298 Franz 3796
  </message>
3797
  <message>
3798
    <source>Insert Table</source>
327 Franz 3799
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
298 Franz 3800
  </message>
3801
  <message>
3802
    <source>Cancel</source>
327 Franz 3803
    <translation>Prekliči</translation>
298 Franz 3804
  </message>
3805
  <message>
3806
    <source>Number of Columns:</source>
327 Franz 3807
    <translation>Število stolpcev:</translation>
298 Franz 3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>Number of Rows:</source>
327 Franz 3811
    <translation>Število vrstic:</translation>
298 Franz 3812
  </message>
3813
</context>
3814
<context>
3815
  <name>JavaDocs</name>
3816
  <message>
3817
    <source>No</source>
351 Franz 3818
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
298 Franz 3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>Yes</source>
351 Franz 3822
    <translation type="obsolete">Da</translation>
298 Franz 3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Close</source>
341 Franz 3826
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
298 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>Add...</source>
341 Franz 3830
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
298 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>Delete</source>
341 Franz 3834
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
298 Franz 3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
418 Franz 3838
    <translation type="obsolete">Ali res želite izbrisati to skripto?</translation>
298 Franz 3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>New Script</source>
3842
    <translation>Nova skripta</translation>
3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3846
    <translation type="obsolete">Nova skripta:</translation>
298 Franz 3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3850
    <translation type="obsolete">Uredi...</translation>
298 Franz 3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source>Warning</source>
3854
    <translation>Pozor</translation>
3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>Edit JavaScripts</source>
3858
    <translation>Uredi Javaskripte</translation>
3859
  </message>
341 Franz 3860
  <message>
3861
    <source>&amp;Edit...</source>
375 Franz 3862
    <translation>&amp;Uredi...</translation>
341 Franz 3863
  </message>
3864
  <message>
3865
    <source>&amp;Add...</source>
375 Franz 3866
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
341 Franz 3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>&amp;Delete</source>
375 Franz 3870
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
341 Franz 3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 3874
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 3875
  </message>
351 Franz 3876
  <message>
3877
    <source>&amp;New Script:</source>
375 Franz 3878
    <translation>&amp;Nova skripta:</translation>
351 Franz 3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>&amp;No</source>
375 Franz 3882
    <translation>&amp;Ne</translation>
351 Franz 3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>&amp;Yes</source>
375 Franz 3886
    <translation>&amp;Da</translation>
351 Franz 3887
  </message>
418 Franz 3888
  <message>
3889
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
3890
    <translation type="unfinished"></translation>
3891
  </message>
298 Franz 3892
</context>
3893
<context>
3894
  <name>KeyManager</name>
3895
  <message>
3896
    <source>OK</source>
341 Franz 3897
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
298 Franz 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>Alt</source>
3901
    <translation>Alt</translation>
3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>Alt+</source>
3905
    <translation>Alt+</translation>
3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>Ctrl</source>
3909
    <translation>Ctrl</translation>
3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>Ctrl+</source>
3913
    <translation>Ctrl+</translation>
3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Shift</source>
3917
    <translation>Shift</translation>
3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3921
    <translation type="obsolete">Nastavljena tipka</translation>
298 Franz 3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>Action</source>
3925