Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 418 | Go to most recent revision | Details | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
395 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation>Om Scribus%1%2</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation></translation>
11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Scribus Version %1
14
%2 %3</source>
15
    <translation></translation>
16
  </message>
17
  <message>
18
    <source>Build-ID:</source>
19
    <translation></translation>
20
  </message>
21
  <message>
22
    <source>&amp;About</source>
23
    <translation>&amp;Om</translation>
24
  </message>
25
  <message>
26
    <source>Programming:</source>
27
    <translation>Programmering:</translation>
28
  </message>
29
  <message>
30
    <source>Contributions from:</source>
31
    <translation>Bidrag från:</translation>
32
  </message>
33
  <message>
34
    <source>Windows port:</source>
35
    <translation>Portning till Windows:</translation>
36
  </message>
37
  <message>
38
    <source>Documentation:</source>
39
    <translation>Dokumentation:</translation>
40
  </message>
41
  <message>
42
    <source>A&amp;uthors</source>
43
    <translation>Skapa&amp;re:</translation>
44
  </message>
45
  <message>
46
    <source>German:</source>
47
    <translation>Tyska:</translation>
48
  </message>
49
  <message>
50
    <source>French:</source>
51
    <translation>Franska:</translation>
52
  </message>
53
  <message>
54
    <source>Spanish and Catalan:</source>
55
    <translation>Spanska och katalanska</translation>
56
  </message>
57
  <message>
58
    <source>Italian:</source>
59
    <translation>Italienska:</translation>
60
  </message>
61
  <message>
62
    <source>Hungarian:</source>
63
    <translation>Ungerska:</translation>
64
  </message>
65
  <message>
66
    <source>Ukrainian:</source>
67
    <translation>Ukrainska:</translation>
68
  </message>
69
  <message>
70
    <source>Bulgarian:</source>
71
    <translation>Bulgariska:</translation>
72
  </message>
73
  <message>
74
    <source>Galician:</source>
75
    <translation>Galiciska:</translation>
76
  </message>
77
  <message>
78
    <source>Turkish:</source>
79
    <translation>Turkiska:</translation>
80
  </message>
81
  <message>
82
    <source>Lithuanian:</source>
83
    <translation>Litauiska:</translation>
84
  </message>
85
  <message>
86
    <source>Polish:</source>
87
    <translation>Polska:</translation>
88
  </message>
89
  <message>
90
    <source>Czech:</source>
91
    <translation>Tjekiska:</translation>
92
  </message>
93
  <message>
94
    <source>Slovak:</source>
95
    <translation>Slovakiska:</translation>
96
  </message>
97
  <message>
98
    <source>Danish:</source>
99
    <translation>Danska:</translation>
100
  </message>
101
  <message>
102
    <source>Norwegian:</source>
103
    <translation>Norska:</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>English:</source>
107
    <translation>Engelska:</translation>
108
  </message>
109
  <message>
110
    <source>Welsh:</source>
111
    <translation>Walesiska:</translation>
112
  </message>
113
  <message>
114
    <source>Russian:</source>
115
    <translation>Ryska:</translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <source>Brazilian:</source>
119
    <translation>Brasilianska:</translation>
120
  </message>
121
  <message>
122
    <source>Finnish:</source>
123
    <translation>Finska:</translation>
124
  </message>
125
  <message>
126
    <source>Slovenian:</source>
127
    <translation>Slovenska:</translation>
128
  </message>
129
  <message>
130
    <source>Basque:</source>
131
    <translation>Baskiska:</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>&amp;Translations</source>
135
    <translation>&amp;Översättningar</translation>
136
  </message>
137
  <message>
138
    <source>Homepage and online reference</source>
139
    <translation>Hemsida och online dokumentation</translation>
140
  </message>
141
  <message>
142
    <source>Mailing list</source>
143
    <translation>Mailing lista</translation>
144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>Bugs and feature requests</source>
147
    <translation>Buggar och önskade funktioner</translation>
148
  </message>
149
  <message>
150
    <source>&amp;Online</source>
151
    <translation>O&amp;nline</translation>
152
  </message>
153
  <message>
154
    <source>&amp;Close</source>
155
    <translation>&amp;Stäng</translation>
156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>This panel shows the version, build date and
159
 compiled in library support in Scribus
160
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
161
Missing library support is indicated by a *</source>
162
    <translation>Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och
163
 kompilerade stödbibliotek för Scribus.
164
Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.
165
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
166
  </message>
167
</context>
168
<context>
169
  <name>AdvOptions</name>
170
  <message>
171
    <source>Advanced Options</source>
172
    <translation>Avancerat</translation>
173
  </message>
174
  <message>
175
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
176
    <translation>Spegla sida(sidor) &amp;horisontellt</translation>
177
  </message>
178
  <message>
179
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
180
    <translation>Spegla sida(sidor) &amp;vertikalt</translation>
181
  </message>
182
  <message>
183
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
184
    <translation>Applicera &amp;UCR (Under color removal)</translation>
185
  </message>
186
  <message>
187
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
188
    <translation>Applicera &amp;ICC profiler</translation>
189
  </message>
190
  <message>
191
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
192
    <translation>Postscript Nivå &amp;1</translation>
193
  </message>
194
  <message>
195
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
196
    <translation>Postscript Nivå &amp;2</translation>
197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
200
    <translation>Postscript Nivå &amp;3</translation>
201
  </message>
202
  <message>
203
    <source>&amp;OK</source>
204
    <translation>&amp;OK</translation>
205
  </message>
206
  <message>
207
    <source>&amp;Cancel</source>
208
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
209
  </message>
210
  <message>
211
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
212
    <translation>Skapar Postscript Nivå 3</translation>
213
  </message>
214
  <message>
215
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
216
this can create huge files</source>
217
    <translation>Skapar endast Postscript Nivå 2.
218
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
219
  </message>
220
  <message>
221
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
222
this can create huge files</source>
223
    <translation>Skapar endast Postscript Nivå 1.
224
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
225
  </message>
226
  <message>
227
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
228
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
229
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
230
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
231
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
232
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
233
    <translation>En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line)
234
vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line)
235
UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line)
236
i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line)
237
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
238
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
239
  </message>
240
</context>
241
<context>
242
  <name>Align</name>
243
  <message>
244
    <source>Distribute/Align</source>
245
    <translation>Fördela/Justera</translation>
246
  </message>
247
  <message>
248
    <source>Align</source>
249
    <translation>Justera</translation>
250
  </message>
251
  <message>
252
    <source>Horizontal</source>
253
    <translation>Horisontellt</translation>
254
  </message>
255
  <message>
256
    <source>Left Sides</source>
257
    <translation>Vänsterkant</translation>
258
  </message>
259
  <message>
260
    <source>Middles</source>
261
    <translation>Centrerat</translation>
262
  </message>
263
  <message>
264
    <source>Right Sides</source>
265
    <translation>Högerkant</translation>
266
  </message>
267
  <message>
268
    <source>&amp;Between:</source>
269
    <translation>&amp;Mellan:</translation>
270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>&amp;Do Not Change</source>
273
    <translation>Ä&amp;ndra inte</translation>
274
  </message>
275
  <message>
276
    <source>A&amp;lign</source>
277
    <translation>&amp;Justera</translation>
278
  </message>
279
  <message>
280
    <source>Di&amp;splacement</source>
281
    <translation>&amp;Förflyttning</translation>
282
  </message>
283
  <message>
284
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
285
    <translation>Fördela &amp;jämnt</translation>
286
  </message>
287
  <message>
288
    <source>Vertical</source>
289
    <translation>Vertikalt</translation>
290
  </message>
291
  <message>
292
    <source>Top Sides</source>
293
    <translation>Överkant</translation>
294
  </message>
295
  <message>
296
    <source>Bottom Sides</source>
297
    <translation>Nederkant</translation>
298
  </message>
299
  <message>
300
    <source>Bet&amp;ween:</source>
301
    <translation>Me&amp;llan</translation>
302
  </message>
303
  <message>
304
    <source>Do &amp;Not Change</source>
305
    <translation>Ä&amp;ndra inte</translation>
306
  </message>
307
  <message>
308
    <source>Al&amp;ign</source>
309
    <translation>&amp;Justera</translation>
310
  </message>
311
  <message>
312
    <source>Dis&amp;placement</source>
313
    <translation>&amp;Förflyttning</translation>
314
  </message>
315
  <message>
316
    <source> pt</source>
317
    <translation>pt</translation>
318
  </message>
319
  <message>
320
    <source> mm</source>
321
    <translation>mm</translation>
322
  </message>
323
  <message>
324
    <source> in</source>
325
    <translation>tum</translation>
326
  </message>
327
  <message>
328
    <source> p</source>
329
    <translation>p</translation>
330
  </message>
331
  <message>
332
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
333
    <translation>Fördela &amp;jämnt</translation>
334
  </message>
335
  <message>
336
    <source>&amp;OK</source>
337
    <translation>&amp;OK</translation>
338
  </message>
339
  <message>
340
    <source>&amp;Apply</source>
341
    <translation>A&amp;nvänd</translation>
342
  </message>
343
  <message>
344
    <source>&amp;Cancel</source>
345
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
346
  </message>
347
</context>
348
<context>
349
  <name>AlignSelect</name>
350
  <message>
351
    <source>Align Text Left</source>
352
    <translation>Vänsterjustera text</translation>
353
  </message>
354
  <message>
355
    <source>Align Text Right</source>
356
    <translation>Högerjustera text</translation>
357
  </message>
358
  <message>
359
    <source>Align Text Center</source>
360
    <translation>Centrera text</translation>
361
  </message>
362
  <message>
363
    <source>Align Text Justified</source>
364
    <translation>Marginaljustering</translation>
365
  </message>
366
  <message>
367
    <source>Align Text Forced Justified</source>
368
    <translation>Hård marginaljustering</translation>
369
  </message>
370
</context>
371
<context>
372
  <name>Annot</name>
373
  <message>
374
    <source>Field Properties</source>
375
    <translation>Fältegenskaper</translation>
376
  </message>
377
  <message>
378
    <source>Type:</source>
379
    <translation>Typ:</translation>
380
  </message>
381
  <message>
382
    <source>Button</source>
383
    <translation>Knapp:</translation>
384
  </message>
385
  <message>
386
    <source>Text Field</source>
387
    <translation>Textfält:</translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>Check Box</source>
391
    <translation>Kryssruta:</translation>
392
  </message>
393
  <message>
394
    <source>Combo Box</source>
395
    <translation>Radioknapp:</translation>
396
  </message>
397
  <message>
398
    <source>List Box</source>
399
    <translation>Lista</translation>
400
  </message>
401
  <message>
402
    <source>Properties</source>
403
    <translation>Egenskaper</translation>
404
  </message>
405
  <message>
406
    <source>Name:</source>
407
    <translation>Namn:</translation>
408
  </message>
409
  <message>
410
    <source>Tool-Tip:</source>
411
    <translation>Verktygstips:</translation>
412
  </message>
413
  <message>
414
    <source>Text</source>
415
    <translation>Text</translation>
416
  </message>
417
  <message>
418
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
419
    <translation>Typsnitt att använda med PDF 1.3:</translation>
420
  </message>
421
  <message>
422
    <source>Border</source>
423
    <translation>Ram</translation>
424
  </message>
425
  <message>
426
    <source>Color:</source>
427
    <translation>Färg:</translation>
428
  </message>
429
  <message>
430
    <source>None</source>
431
    <translation>Inget</translation>
432
  </message>
433
  <message>
434
    <source>Width:</source>
435
    <translation>Bredd:</translation>
436
  </message>
437
  <message>
438
    <source>Thin</source>
439
    <translation>Tunn</translation>
440
  </message>
441
  <message>
442
    <source>Normal</source>
443
    <translation>Normal</translation>
444
  </message>
445
  <message>
446
    <source>Wide</source>
447
    <translation>Bred
448
</translation>
449
  </message>
450
  <message>
451
    <source>Style:</source>
452
    <translation>Stil:</translation>
453
  </message>
454
  <message>
455
    <source>Solid</source>
456
    <translation>Heldragen</translation>
457
  </message>
458
  <message>
459
    <source>Dashed</source>
460
    <translation>Streckad</translation>
461
  </message>
462
  <message>
463
    <source>Underline</source>
464
    <translation>Understruken</translation>
465
  </message>
466
  <message>
467
    <source>Beveled</source>
468
    <translation>Fasad</translation>
469
  </message>
470
  <message>
471
    <source>Inset</source>
472
    <translation>Infälld</translation>
473
  </message>
474
  <message>
475
    <source>Other</source>
476
    <translation>Annan</translation>
477
  </message>
478
  <message>
479
    <source>Read Only</source>
480
    <translation>Endast läsning</translation>
481
  </message>
482
  <message>
483
    <source>Required</source>
484
    <translation>Nödvändigt</translation>
485
  </message>
486
  <message>
487
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
488
    <translation>Exportera inte värdet</translation>
489
  </message>
490
  <message>
491
    <source>Visibility:</source>
492
    <translation>Synlighet:</translation>
493
  </message>
494
  <message>
495
    <source>Visible</source>
496
    <translation>Synlig</translation>
497
  </message>
498
  <message>
499
    <source>Hidden</source>
500
    <translation>Dold</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>No Print</source>
504
    <translation>Ingen utskrift</translation>
505
  </message>
506
  <message>
507
    <source>No View</source>
508
    <translation>Visas inte</translation>
509
  </message>
510
  <message>
511
    <source>Appearance</source>
512
    <translation>Utseende</translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <source>Text for Button Down</source>
516
    <translation>Text när knapp trycks ner</translation>
517
  </message>
518
  <message>
519
    <source>Text for Roll Over</source>
520
    <translation>Text som visas vid Mus-över</translation>
521
  </message>
522
  <message>
523
    <source>Icons</source>
524
    <translation>Ikoner</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source>Use Icons</source>
528
    <translation>Använd ikoner</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>Remove</source>
532
    <translation>Ta bort</translation>
533
  </message>
534
  <message>
535
    <source>Pressed</source>
536
    <translation>Tryckt</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>Roll Over</source>
540
    <translation>Mus-över</translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>Icon Placement...</source>
544
    <translation>Ikonplacering...</translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>Highlight</source>
548
    <translation>Markera</translation>
549
  </message>
550
  <message>
551
    <source>Invert</source>
552
    <translation>Invertera</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>Outlined</source>
556
    <translation>Konturerad</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>Push</source>
560
    <translation>Tryck</translation>
561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>Multi-Line</source>
564
    <translation>Flerradig</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>Password</source>
568
    <translation>Lösenord</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>Limit of</source>
572
    <translation>Begränsning</translation>
573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>Characters</source>
576
    <translation>Tecken</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>Do Not Scroll</source>
580
    <translation>Rulla (scrolla) inte</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>Do Not Spell Check</source>
584
    <translation>Kör inte Rättstavning</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>Check Style:</source>
588
    <translation>Kontrollera stil:</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>Check</source>
592
    <translation>Kontrollera</translation>
593
  </message>
594
  <message>
595
    <source>Cross</source>
596
    <translation>Kors</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>Diamond</source>
600
    <translation>Diamant</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>Circle</source>
604
    <translation>Cirkel</translation>
605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>Star</source>
608
    <translation>Stjärna</translation>
609
  </message>
610
  <message>
611
    <source>Square</source>
612
    <translation>Kvadrat</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>Default is Checked</source>
616
    <translation>Startvärde markerat</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>Editable</source>
620
    <translation>Redigerbar</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>Options</source>
624
    <translation>Alternativ</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>Java Script</source>
628
    <translation>Java Script</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>Go To</source>
632
    <translation>Gå till</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>Submit Form</source>
636
    <translation>Skicka formulär</translation>
637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>Reset Form</source>
640
    <translation>Återställ</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>Import Data</source>
644
    <translation>Importera data</translation>
645
  </message>
646
  <message>
647
    <source>Event:</source>
648
    <translation>Händelse:</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>Mouse Up</source>
652
    <translation>Mus upp</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>Mouse Down</source>
656
    <translation>Mus ner</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>Mouse Enter</source>
660
    <translation type="unfinished">Mus </translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>Mouse Exit</source>
664
    <translation type="unfinished"></translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>On Focus</source>
668
    <translation>I fokus</translation>
669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>On Blur</source>
672
    <translation>Ej i fokus</translation>
673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>Script:</source>
676
    <translation>Skript:</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>Edit...</source>
680
    <translation>Redigera...</translation>
681
  </message>
682
  <message>
683
    <source>Submit to URL:</source>
684
    <translation>Skicka till URL:</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>Submit Data as HTML</source>
688
    <translation>Skicka data som HTML</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>Import Data from:</source>
692
    <translation>Importera data från:</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>Destination</source>
696
    <translation>Mottagare</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>To File:</source>
700
    <translation>Till fil:</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>Change...</source>
704
    <translation>Ändra...</translation>
705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>Page:</source>
708
    <translation>Sida:</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>X-Pos:</source>
712
    <translation>X-Pos:</translation>
713
  </message>
714
  <message>
715
    <source> pt</source>
716
    <translation>pt</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>Y-Pos:</source>
720
    <translation>Y-Pos:</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>Action</source>
724
    <translation>Åtgärd</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>Field is formatted as:</source>
728
    <translation>Fält är formatterat som:</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>Plain</source>
732
    <translation>Normal</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>Number</source>
736
    <translation>Nummer</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>Percentage</source>
740
    <translation>Procent</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>Date</source>
744
    <translation>Datum</translation>
745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>Time</source>
748
    <translation>Tid</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>Custom</source>
752
    <translation>Anpassad</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>Number Format</source>
756
    <translation>Nummerformat</translation>
757
  </message>
758
  <message>
759
    <source>Decimals:</source>
760
    <translation>Decimaler:</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>Use Currency Symbol</source>
764
    <translation>Använd valutasymbol</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
768
    <translation>Lägg till valutasymbol först</translation>
769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>Formatting</source>
772
    <translation>Formattera</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>Percent Format</source>
776
    <translation>Procentformat</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>Date Format</source>
780
    <translation>Datumformat</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>Time Format</source>
784
    <translation>Tidformat</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>Custom Scripts</source>
788
    <translation>Anpassade skript</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>Format:</source>
792
    <translation>Format:</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>Keystroke:</source>
796
    <translation>Snabbkommando:</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>Format</source>
800
    <translation>Format</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>Value is not validated</source>
804
    <translation>Värdet är ej bekräftat</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
808
    <translation>Värdet måste vara större än eller lika med:</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>and less or equal to:</source>
812
    <translation>och mindre än eller lika med:</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>Custom validate script:</source>
816
    <translation>Anpassat valideringsskript:</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>Validate</source>
820
    <translation>Bekräfta</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>Value is not calculated</source>
824
    <translation>Värde har ej beräknats</translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>Value is the</source>
828
    <translation>Värdet är</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>sum</source>
832
    <translation>summa</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>product</source>
836
    <translation>produkt</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>average</source>
840
    <translation>medelvärde</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>minimum</source>
844
    <translation>minimum</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>maximum</source>
848
    <translation>maximum</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>of the following fields:</source>
852
    <translation>av följande fält:</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>Pick...</source>
856
    <translation>Välj...</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>Custom calculation script:</source>
860
    <translation>Anpassat beräkningsskript:</translation>
861
  </message>
862
  <message>
863
    <source>Calculate</source>
864
    <translation>Beräkna</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>OK</source>
868
    <translation>OK</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>Cancel</source>
872
    <translation>Avbryt</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
876
    <translation>Markering beaktas ej för PDF 1.3</translation>
877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
880
    <translation>Ange en kommaseparerad fältförteckning här</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
884
    <translation>Du måste minst ange en ikon för Normal om du vill använda knappikoner</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>Open</source>
888
    <translation>Öppna</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
892
    <translation>Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alla filer (*)</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
    <source>Example:</source>
896
    <translation>Exempel:</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>Selection Change</source>
900
    <translation type="unfinished"></translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
904
    <translation>PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
905
  </message>
906
</context>
907
<context>
908
  <name>Annota</name>
909
  <message>
910
    <source>Annotation Properties</source>
911
    <translation>Egenskaper Anteckningar</translation>
912
  </message>
913
  <message>
914
    <source>Type:</source>
915
    <translation>Typ:</translation>
916
  </message>
917
  <message>
918
    <source>Text</source>
919
    <translation>Text</translation>
920
  </message>
921
  <message>
922
    <source>Link</source>
923
    <translation>Länk</translation>
924
  </message>
925
  <message>
926
    <source>External Link</source>
927
    <translation>Extern länk</translation>
928
  </message>
929
  <message>
930
    <source>External Web-Link</source>
931
    <translation>Extern webblänk</translation>
932
  </message>
933
  <message>
934
    <source>Destination</source>
935
    <translation>Mottagare</translation>
936
  </message>
937
  <message>
938
    <source>Change...</source>
939
    <translation>Ändra...</translation>
940
  </message>
941
  <message>
942
    <source>Page:</source>
943
    <translation>Sida:</translation>
944
  </message>
945
  <message>
946
    <source>X-Pos:</source>
947
    <translation>X-Pos:</translation>
948
  </message>
949
  <message>
950
    <source> pt</source>
951
    <translation>pt</translation>
952
  </message>
953
  <message>
954
    <source>Y-Pos:</source>
955
    <translation>Y-Pos:</translation>
956
  </message>
957
  <message>
958
    <source>OK</source>
959
    <translation>OK</translation>
960
  </message>
961
  <message>
962
    <source>Cancel</source>
963
    <translation>Avbryt</translation>
964
  </message>
965
  <message>
966
    <source>Open</source>
967
    <translation>Öppna</translation>
968
  </message>
969
  <message>
970
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
971
    <translation>PDF-dokument (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
972
  </message>
973
</context>
974
<context>
975
  <name>ApplyT</name>
976
  <message>
977
    <source>Apply Template</source>
978
    <translation>Använd mall</translation>
979
  </message>
980
  <message>
981
    <source>&amp;Template:</source>
982
    <translation>&amp;Mall:</translation>
983
  </message>
984
  <message>
985
    <source>Normal</source>
986
    <translation>Normal</translation>
987
  </message>
988
  <message>
989
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
990
    <translation>Använd på &amp;nuvarande sida</translation>
991
  </message>
992
  <message>
993
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
994
    <translation>Använd på alla &amp;jämna sidor</translation>
995
  </message>
996
  <message>
997
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
998
    <translation>Använd på alla &amp;ojämna sidor</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
1001
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1002
    <translation>Använd från &amp;sida:</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
1005
    <source>To:</source>
1006
    <translation>Till:</translation>
1007
  </message>
1008
  <message>
1009
    <source>&amp;OK</source>
1010
    <translation>&amp;OK</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
1013
    <source>&amp;Cancel</source>
1014
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
1015
  </message>
1016
</context>
1017
<context>
1018
  <name>Biblio</name>
1019
  <message>
1020
    <source>Scrapbook</source>
1021
    <translation>Klippbok,</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
1024
    <source>&amp;New</source>
1025
    <translation>&amp;Ny</translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
1028
    <source>&amp;Load...</source>
1029
    <translation>&amp;Ladda...</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
1032
    <source>&amp;Save</source>
1033
    <translation>&amp;Spara</translation>
1034
  </message>
1035
  <message>
1036
    <source>Save &amp;As...</source>
1037
    <translation>Spara &amp;som...</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
1040
    <source>&amp;Close</source>
1041
    <translation>&amp;Stäng</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
1044
    <source>&amp;Small</source>
1045
    <translation>&amp;Liten</translation>
1046
  </message>
1047
  <message>
1048
    <source>&amp;Medium</source>
1049
    <translation>&amp;Medium</translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
1052
    <source>&amp;Large</source>
1053
    <translation>S&amp;tor</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
1056
    <source>&amp;File</source>
1057
    <translation>&amp;Fil</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
1060
    <source>&amp;Preview</source>
1061
    <translation>För&amp;handsvisning</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
1064
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1065
    <translation>Klippbok (*.scs);;Alla filer (*)</translation>
1066
  </message>
1067
  <message>
1068
    <source>Rename</source>
1069
    <translation>Byt namn</translation>
1070
  </message>
1071
  <message>
1072
    <source>Delete</source>
1073
    <translation>Ta bort</translation>
1074
  </message>
1075
  <message>
1076
    <source>Warning</source>
1077
    <translation>Varning</translation>
1078
  </message>
1079
  <message>
1080
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1081
Please choose another.</source>
1082
    <translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
1083
Vänligen välj ett annat.</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>OK</source>
1087
    <translation>OK</translation>
1088
  </message>
1089
  <message>
1090
    <source>Object</source>
1091
    <translation>Objekt</translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>&amp;Name:</source>
1095
    <translation>&amp;Namn:</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>New Entry</source>
1099
    <translation>Ny artikel</translation>
1100
  </message>
1101
</context>
1102
<context>
1103
  <name>BookMView</name>
1104
  <message>
1105
    <source>Bookmarks</source>
1106
    <translation>Bokmärken</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
1109
    <source>Move Bookmark</source>
1110
    <translation>Flytta bokmärken</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>Insert Bookmark</source>
1114
    <translation>Lägg till bokmärke</translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
1117
    <source>Cancel</source>
1118
    <translation>Avbryt</translation>
1119
  </message>
1120
</context>
1121
<context>
1122
  <name>BookPalette</name>
1123
  <message>
1124
    <source>Bookmarks</source>
1125
    <translation>Bokmärken</translation>
1126
  </message>
1127
</context>
1128
<context>
1129
  <name>ButtonIcon</name>
1130
  <message>
1131
    <source>Icon Placement</source>
1132
    <translation>Ikonplacering</translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>Layout:</source>
1136
    <translation>Layout:</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <source>Caption only</source>
1140
    <translation>Endast text</translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
1143
    <source>Icon only</source>
1144
    <translation>Endast ikon</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
1147
    <source>Caption below Icon</source>
1148
    <translation>Text under ikon</translation>
1149
  </message>
1150
  <message>
1151
    <source>Caption above Icon</source>
1152
    <translation>Text ovanför ikon</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
1155
    <source>Caption right to Icon</source>
1156
    <translation>Text till höger om ikon</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
1159
    <source>Caption left to Icon</source>
1160
    <translation>Text till vänster om ikon</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>Caption overlays Icon</source>
1164
    <translation>Text ovanpå ikon</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
1167
    <source>Scale:</source>
1168
    <translation>Skala:</translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
1171
    <source>Always</source>
1172
    <translation>alltid</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
1175
    <source>When Icon is too small</source>
1176
    <translation>När ikonen är för liten</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
1179
    <source>When Icon is too big</source>
1180
    <translation>När ikonen är för stor</translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
1183
    <source>Never</source>
1184
    <translation>Aldrig</translation>
1185
  </message>
1186
  <message>
1187
    <source>Scale How:</source>
1188
    <translation>Skala hur:</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
1191
    <source>Proportional</source>
1192
    <translation>Proportionellt</translation>
1193
  </message>
1194
  <message>
1195
    <source>Non Proportional</source>
1196
    <translation>Icke-proportionellt</translation>
1197
  </message>
1198
  <message>
1199
    <source>Icon</source>
1200
    <translation>Ikon</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
1203
    <source>OK</source>
1204
    <translation>OK</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>Cancel</source>
1208
    <translation>Avbryt</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
1211
    <source>Reset</source>
1212
    <translation>Återställ</translation>
1213
  </message>
1214
</context>
1215
<context>
1216
  <name>CMSPrefs</name>
1217
  <message>
1218
    <source>Color Management Settings</source>
1219
    <translation>Inställningar för färghantering</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
1222
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
1223
    <translation>&amp;Aktivera färghantering</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
1226
    <source>System Profiles</source>
1227
    <translation>Systemprofiler</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
1230
    <source>&amp;Pictures:</source>
1231
    <translation>&amp;Bilder:</translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
1234
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1235
    <translation>&amp;Fyllda färger:</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>&amp;Monitor:</source>
1239
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>P&amp;rinter:</source>
1243
    <translation>S&amp;krivare:</translation>
1244
  </message>
1245
  <message>
1246
    <source>Rendering Intents</source>
1247
    <translation type="unfinished"></translation>
1248
  </message>
1249
  <message>
1250
    <source>Perceptual</source>
1251
    <translation>Perceptuell</translation>
1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>Relative Colorimetric</source>
1255
    <translation>Relativ kolormetri</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>Saturation</source>
1259
    <translation>Mättnad</translation>
1260
  </message>
1261
  <message>
1262
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1263
    <translation>Absolut kolormetri</translation>
1264
  </message>
1265
  <message>
1266
    <source>M&amp;onitor:</source>
1267
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
1270
    <source>Pr&amp;inter:</source>
1271
    <translation>S&amp;krivare:</translation>
1272
  </message>
1273
  <message>
1274
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
1275
    <translation>Sim&amp;ulera skrivare på skärmen</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
1278
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
1279
    <translation>Markera färger utanför &amp;färgområdet</translation>
1280
  </message>
1281
  <message>
1282
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1283
    <translation>Använd &amp;svartpunktskompensation</translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
1286
    <source>&amp;OK</source>
1287
    <translation>&amp;OK</translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
1290
    <source>&amp;Cancel</source>
1291
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
1292
  </message>
1293
  <message>
1294
    <source>Default color profile for imported images</source>
1295
    <translation>Standard färgprofil vid import av bilder</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
1298
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1299
    <translation>Standard färgprofil för tonplattor på sidan</translation>
1300
  </message>
1301
  <message>
1302
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1303
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1304
    <translation>Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line)
1305
Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1309
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1310
    <translation>Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line)
1311
Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
1314
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1315
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1316
    <translation type="unfinished"></translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1320
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1321
    <translation type="unfinished"></translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
1324
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1325
based on the chosen printer profile.</source>
1326
    <translation>Tillåt &apos;soft proofing&apos; för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line)
1327
baserat på din valda skrivarprofil.</translation>
1328
  </message>
1329
  <message>
1330
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1331
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1332
    <translation>Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line)
1333
Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar.</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
1336
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1337
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1338
    <translation>Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line)
1339
Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton.</translation>
1340
  </message>
1341
</context>
1342
<context>
1343
  <name>CMYKChoose</name>
1344
  <message>
1345
    <source>Edit Color</source>
1346
    <translation>Redigera färg</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>&amp;Name:</source>
1350
    <translation>&amp;Namn:</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
1353
    <source>Color &amp;Model</source>
1354
    <translation>Färg&amp;modell</translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
1357
    <source>CMYK</source>
1358
    <translation>CMGS</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
1361
    <source>RGB</source>
1362
    <translation>RGB</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
1365
    <source>Web Safe RGB</source>
1366
    <translation>Webbsäker RGB</translation>
1367
  </message>
1368
  <message>
1369
    <source>New</source>
1370
    <translation>Ny</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
1373
    <source>Old</source>
1374
    <translation>Gammal</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
1377
    <source>&amp;OK</source>
1378
    <translation>&amp;OK</translation>
1379
  </message>
1380
  <message>
1381
    <source>&amp;Cancel</source>
1382
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
1385
    <source>HSV-Colormap</source>
1386
    <translation>HSV-färgkarta</translation>
1387
  </message>
1388
  <message>
1389
    <source>C:</source>
1390
    <translation>C:</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
1393
    <source> %</source>
1394
    <translation>%</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
1397
    <source>M:</source>
1398
    <translation>M:</translation>
1399
  </message>
1400
  <message>
1401
    <source>Y:</source>
1402
    <translation>G:</translation>
1403
  </message>
1404
  <message>
1405
    <source>K:</source>
1406
    <translation>S:</translation>
1407
  </message>
1408
  <message>
1409
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1410
    <translation>Dynamiska färgstaplar</translation>
1411
  </message>
1412
  <message>
1413
    <source>Static Color Bars</source>
1414
    <translation>Statiska färgstaplar</translation>
1415
  </message>
1416
  <message>
1417
    <source>R:</source>
1418
    <translation>R:</translation>
1419
  </message>
1420
  <message>
1421
    <source>G:</source>
1422
    <translation>G:</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
1425
    <source>B:</source>
1426
    <translation>B:</translation>
1427
  </message>
1428
  <message>
1429
    <source>Warning</source>
1430
    <translation>Varning</translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
1433
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1434
    <translation>Namnet på färgen är inte unikt</translation>
1435
  </message>
1436
  <message>
1437
    <source>OK</source>
1438
    <translation>OK</translation>
1439
  </message>
1440
</context>
1441
<context>
1442
  <name>Cpalette</name>
1443
  <message>
1444
    <source>Shade:</source>
1445
    <translation>Nyans:</translation>
1446
  </message>
1447
  <message>
1448
    <source> %</source>
1449
    <translation>%</translation>
1450
  </message>
1451
  <message>
1452
    <source>Opacity:</source>
1453
    <translation>Täckning:</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <source>Normal</source>
1457
    <translation>Normal</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
1460
    <source>Horizontal Gradient</source>
1461
    <translation>Horisontell toning</translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
1464
    <source>Vertical Gradient</source>
1465
    <translation>Vertikal toning</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>Diagonal Gradient</source>
1469
    <translation>Diagonal toning</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1473
    <translation>Korsvis, diagonal toning</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
1476
    <source>Radial Gradient</source>
1477
    <translation>Radiell toning</translation>
1478
  </message>
1479
  <message>
1480
    <source>Free linear Gradient</source>
1481
    <translation>Anpassad linjär toning</translation>
1482
  </message>
1483
  <message>
1484
    <source>Free radial Gradient</source>
1485
    <translation>Anpassad radiell toning</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
1488
    <source>X1:</source>
1489
    <translation>X1:</translation>
1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>Y1:</source>
1493
    <translation>Y1:</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <source> pt</source>
1497
    <translation>pt</translation>
1498
  </message>
1499
  <message>
1500
    <source>X2:</source>
1501
    <translation>X2:</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
1504
    <source>Y2:</source>
1505
    <translation>Y2:</translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
1508
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1509
    <translation>Redigera linjens färgegenskaper</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
1512
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1513
    <translation>Redigera fyllningsfärgens egenskaper</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
1516
    <source>Saturation of color</source>
1517
    <translation>Färgmättnad:</translation>
1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1521
    <translation>Normal eller tonad fyllning</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1525
    <translation>Ange graden av transparens för vald färg</translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
1528
    <source>Color of selected object</source>
1529
    <translation>Färg på valt objekt</translation>
1530
  </message>
1531
  <message>
1532
    <source>None</source>
1533
    <translation>Inget</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
1536
    <source> mm</source>
1537
    <translation>mm</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
1540
    <source> in</source>
1541
    <translation>tum</translation>
1542
  </message>
1543
  <message>
1544
    <source> p</source>
1545
    <translation>p</translation>
1546
  </message>
1547
</context>
1548
<context>
1549
  <name>CsvDialog</name>
1550
  <message>
1551
    <source>CSV Importer Options</source>
1552
    <translation>Alternativ för CSV-import</translation>
1553
  </message>
1554
  <message>
1555
    <source>Field delimiter:</source>
1556
    <translation>Fältavgränsare:</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>(TAB)</source>
1560
    <translation>(TAB)</translation>
1561
  </message>
1562
  <message>
1563
    <source>Value delimiter:</source>
1564
    <translation>Värdeavgränsare:</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
1567
    <source>None</source>
1568
    <translation>Inget</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
1571
    <source>First row is a header</source>
1572
    <translation>Första raden är rubrik</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>OK</source>
1576
    <translation>OK</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
1579
    <source>Cancel</source>
1580
    <translation>Avbryt</translation>
1581
  </message>
1582
</context>
1583
<context>
1584
  <name>CupsOptions</name>
1585
  <message>
1586
    <source>Printer Options</source>
1587
    <translation>Skrivaralternativ</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
1590
    <source>Page Set</source>
1591
    <translation type="unfinished">Sid</translation>
1592
  </message>
1593
  <message>
1594
    <source>All Pages</source>
1595
    <translation>Alla sidor</translation>
1596
  </message>
1597
  <message>
1598
    <source>Even Pages only</source>
1599
    <translation>Endast jämna sidor</translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
1602
    <source>Odd Pages only</source>
1603
    <translation>Endast udda sidor</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
1606
    <source>Mirror</source>
1607
    <translation>Spegla</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
1610
    <source>No</source>
1611
    <translation>Nej</translation>
1612
  </message>
1613
  <message>
1614
    <source>Yes</source>
1615
    <translation>Ja</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
1618
    <source>Orientation</source>
1619
    <translation>Orientering</translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
1622
    <source>Portrait</source>
1623
    <translation>Porträtt</translation>
1624
  </message>
1625
  <message>
1626
    <source>Landscape</source>
1627
    <translation>Landskap</translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>N-Up Printing</source>
1631
    <translation type="unfinished"></translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>Page per Sheet</source>
1635
    <translation>Sida per ark</translation>
1636
  </message>
1637
  <message>
1638
    <source>Pages per Sheet</source>
1639
    <translation>Sidor per ark</translation>
1640
  </message>
1641
  <message>
1642
    <source>Option</source>
1643
    <translation>Alternativ</translation>
1644
  </message>
1645
  <message>
1646
    <source>Value</source>
1647
    <translation>Värde</translation>
1648
  </message>
1649
  <message>
1650
    <source>&amp;OK</source>
1651
    <translation>&amp;OK</translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
1654
    <source>&amp;Cancel</source>
1655
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
1656
  </message>
1657
  <message>
1658
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1659
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1660
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1661
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1662
Missing library support is indicated by a *</source>
1663
    <translation>Denna dialogruta visar olika utskriftsalternativ för CUPS.(new line)
1664
De exakta parametrar som är tillgängliga beror på din skrivardrivrutin.(new line)
1665
Du kan kontrollera stöd för CUPS genom att välja Hjälp &gt; Om.(new line)
1666
Kontrollera koden C-C-T. Dessa motsvarar stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.(new line)
1667
Eventuellt saknat stöd markeras med *.</translation>
1668
  </message>
1669
</context>
1670
<context>
1671
  <name>CustomFDialog</name>
1672
  <message>
1673
    <source>&amp;Compress File</source>
1674
    <translation>&amp;Komprimera fil</translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
1677
    <source>&amp;Include Fonts</source>
1678
    <translation>&amp;Inkludera typsnitt</translation>
1679
  </message>
1680
  <message>
1681
    <source>Encoding:</source>
1682
    <translation>Kodning:</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
1685
    <source>Moves to your Document Directory.
1686
This can be set in the Preferences.</source>
1687
    <translation>Förflyttar till din dokumentmapp.(new line)
1688
Du kan ange dokumentmapp i Inställningar.</translation>
1689
  </message>
1690
</context>
1691
<context>
1692
  <name>DelColor</name>
1693
  <message>
1694
    <source>Delete Color</source>
1695
    <translation>Ta bort färg</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
1698
    <source>Delete color:</source>
1699
    <translation>Ta bort färg.</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
1702
    <source>?</source>
1703
    <translation>?</translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <source>Replace it with:</source>
1707
    <translation>Ersätt med:</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
1710
    <source>OK</source>
1711
    <translation>OK</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>Cancel</source>
1715
    <translation>Avbryt</translation>
1716
  </message>
1717
</context>
1718
<context>
1719
  <name>DelPages</name>
1720
  <message>
1721
    <source>Delete Pages</source>
1722
    <translation>Ta bort sidor</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>Delete from:</source>
1726
    <translation>Ta bort från:</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
1729
    <source>to:</source>
1730
    <translation>till:</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
1733
    <source>&amp;OK</source>
1734
    <translation>&amp;OK</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
1737
    <source>&amp;Cancel</source>
1738
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
1739
  </message>
1740
</context>
1741
<context>
1742
  <name>DmF</name>
1743
  <message>
1744
    <source>Missing Font</source>
1745
    <translation>Saknat typsnitt</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
1748
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1749
    <translation>Typsnitt %1 är inte installerat</translation>
1750
  </message>
1751
  <message>
1752
    <source>Use</source>
1753
    <translation>Använd</translation>
1754
  </message>
1755
  <message>
1756
    <source>instead</source>
1757
    <translation>istället</translation>
1758
  </message>
1759
  <message>
1760
    <source>OK</source>
1761
    <translation>OK</translation>
1762
  </message>
1763
</context>
1764
<context>
1765
  <name>DocInfos</name>
1766
  <message>
1767
    <source>Document Information</source>
1768
    <translation>Dokumentinformation</translation>
1769
  </message>
1770
  <message>
1771
    <source>&amp;Title:</source>
1772
    <translation>&amp;Titel:</translation>
1773
  </message>
1774
  <message>
1775
    <source>&amp;Author:</source>
1776
    <translation>&amp;Författare:</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
1779
    <source>&amp;Keywords:</source>
1780
    <translation>&amp;Nyckelord:</translation>
1781
  </message>
1782
  <message>
1783
    <source>Descri&amp;ption:</source>
1784
    <translation>Beskri&amp;vning:</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>P&amp;ublisher:</source>
1788
    <translation>U&amp;tgivare:</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>&amp;Contributors:</source>
1792
    <translation>&amp;Bidragare:</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
1795
    <source>Dat&amp;e:</source>
1796
    <translation>Dat&amp;um:</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>T&amp;ype:</source>
1800
    <translation>T&amp;yp:</translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <source>F&amp;ormat:</source>
1804
    <translation>F&amp;ormat:</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>Identi&amp;fier:</source>
1808
    <translation>Identi&amp;fierare:</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
1811
    <source>&amp;Source:</source>
1812
    <translation>&amp;Källa:</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
1815
    <source>&amp;Language:</source>
1816
    <translation>S&amp;pråk:</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
1819
    <source>&amp;Relation:</source>
1820
    <translation>&amp;Relation:</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>Co&amp;verage:</source>
1824
    <translation>Täc&amp;kning:</translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
1827
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
1828
    <translation>Rätti&amp;gheter:</translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
1831
    <source>&amp;Document</source>
1832
    <translation>&amp;Dokument</translation>
1833
  </message>
1834
  <message>
1835
    <source>Further &amp;Information</source>
1836
    <translation>Ytterligare &amp;information</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
1839
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
1840
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
1841
    <translation>Den person eller organisation som är primärt ansvarig för tillkomsten av dokumentets innehåll.(new line)
1842
Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF.</translation>
1843
  </message>
1844
  <message>
1845
    <source>A name given to the document.
1846
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
1847
    <translation>Ett namn för dokumentet.(new line)
1848
Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF.</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
1851
    <source>An account of the content of the document.
1852
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
1853
    <translation>Kan ge en snabb inblick i vad dokumentet innehåller.(new line)
1854
Ge en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentinnehåll. Inbäddas i metadata för PDF vid export</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
1857
    <source>The topic of the content of the document.
1858
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
1859
    <translation>Beskriver ämnet för dokumentets innehåll.(new line)
1860
Används för att bädda in nyckelord i PDF, för att underlätta sökning och indexering av PDF-filer.</translation>
1861
  </message>
1862
  <message>
1863
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
1864
    <translation>En person eller organisation som är ansvarig för att göra dokumentet tillgängligt</translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
1867
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
1868
    <translation>En person eller organisation ansvarig för att bidraga till dokumentinnehåll</translation>
1869
  </message>
1870
  <message>
1871
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
1872
    <translation>Ett datum kopplat tilll en tidpunkt i dokumentets livscykel i formatet YYYY-MM-DD, enligt ISO 8601</translation>
1873
  </message>
1874
  <message>
1875
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
1876
    <translation>Typ av innehåll eller genre i dokumentet, t ex kategori, funktion, genre, avdelning etc</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
1879
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
1880
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
1881
    <translation>Dokumentets fysiska eller digitala form . Mediatyp och storlek kan vara bra att ange.(new line)
1882
RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också lämpliga att ange.</translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
1885
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
1886
    <translation>En entydig referens till dokumentet i ett givet sammanhang, t ex ISBN eller URI</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
1889
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
1890
    <translation>En referens till dokument som aktuellt dokument baseras på, t ex ISBN eller URI</translation>
1891
  </message>
1892
  <message>
1893
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
1894
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
1895
    <translation>Det språk som dokumentet är skrivet i, vanligvis angivet med ISO639 kod(new line)
1896
alternativt med en förkortning och en ISO-3166 landskod tillagt i slutet, t ex en-GB, fr-CH.</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
1900
    <translation>En referens till ett relaterat dokument, oftast med en formell identifierare som ISBN eller URI</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
1903
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
1904
    <translation>Innehållets giltighetsområde, oftast med angivande av plats, tidpunkt och ansvarsområde angett.</translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
1907
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
1908
    <translation>Information rörande upphovsrätt avseende aktuellt dokument, t ex copyright, patent, varumärke m m.</translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
1911
    <source>&amp;OK</source>
1912
    <translation>&amp;OK</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>&amp;Cancel</source>
1916
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
1917
  </message>
1918
</context>
1919
<context>
1920
  <name>Druck</name>
1921
  <message>
1922
    <source>Setup Printer</source>
1923
    <translation>Skrivarinställningar</translation>
1924
  </message>
1925
  <message>
1926
    <source>Print Destination</source>
1927
    <translation>Vald skrivare</translation>
1928
  </message>
1929
  <message>
1930
    <source>File</source>
1931
    <translation>Fil</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
1934
    <source>&amp;Options...</source>
1935
    <translation>&amp;Alternativ</translation>
1936
  </message>
1937
  <message>
1938
    <source>&amp;File:</source>
1939
    <translation>&amp;Fil:</translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
1942
    <source>C&amp;hange...</source>
1943
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
1946
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
1947
    <translation>A&amp;lternativt skrivarkommando</translation>
1948
  </message>
1949
  <message>
1950
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
1951
to utilize additional printing options</source>
1952
    <translation>Använd en annan skrivarhanterare, t ex kprinter eller gtklp,(new line)
1953
för att utnyttja ytterligare skrivaralternativ.</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>Co&amp;mmand:</source>
1957
    <translation>Ko&amp;mmando:</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>Range</source>
1961
    <translation>Avsnitt</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>Print &amp;All</source>
1965
    <translation>S&amp;kriv ut allt</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
1969
    <translation>Skriv ut aktuell si&amp;da</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1972
    <source>Print &amp;Range</source>
1973
    <translation>Skriv &amp;ut avsnitt</translation>
1974
  </message>
1975
  <message>
1976
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
1977
a token can be * for all the pages, 1-5 for
1978
a range of pages or a single page number.</source>
1979
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
1980
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
1981
av sidor eller en enskild sida.</translation>
1982
  </message>
1983
  <message>
1984
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
1985
    <translation>An&amp;tal kopior:</translation>
1986
  </message>
1987
  <message>
1988
    <source>Options</source>
1989
    <translation>Alternativ</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
1992
    <source>Print &amp;Normal</source>
1993
    <translation>Skriv ut &amp;Normal</translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
1996
    <source>Print &amp;Separations</source>
1997
    <translation>Skriv ut s&amp;eparationer</translation>
1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <source>All</source>
2001
    <translation>Allt</translation>
2002
  </message>
2003
  <message>
2004
    <source>Cyan</source>
2005
    <translation>Cyan</translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
2008
    <source>Magenta</source>
2009
    <translation>Magenta</translation>
2010
  </message>
2011
  <message>
2012
    <source>Yellow</source>
2013
    <translation>Gult</translation>
2014
  </message>
2015
  <message>
2016
    <source>Black</source>
2017
    <translation>Svart</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
2021
    <translation>Skriv ut i färg om tillgängligt</translation>
2022
  </message>
2023
  <message>
2024
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
2025
    <translation>Skriv ut i gråskala</translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
2028
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2029
    <translation>A&amp;vancerat...</translation>
2030
  </message>
2031
  <message>
2032
    <source>&amp;Print</source>
2033
    <translation>&amp;Skriv ut</translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
2036
    <source>&amp;Cancel</source>
2037
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>Save as</source>
2041
    <translation>Spara som</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2045
    <translation>Postscriptfiler (*.ps);; Alla filer (*)</translation>
2046
  </message>
2047
</context>
2048
<context>
2049
  <name>EPSPlug</name>
2050
  <message>
2051
    <source>Importing File:
2052
%1
2053
failed!</source>
2054
    <translation>Import av fil:(new line)
2055
%1(new line)
2056
misslyckades!</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <source>Fatal Error</source>
2060
    <translation>Allvarligt fel</translation>
2061
  </message>
2062
</context>
2063
<context>
2064
  <name>EditStyle</name>
2065
  <message>
2066
    <source>Edit Style</source>
2067
    <translation>Redigera stilmall</translation>
2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>&amp;Name:</source>
2071
    <translation>&amp;Namn:</translation>
2072
  </message>
2073
  <message>
2074
    <source>Character</source>
2075
    <translation>Tecken</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <source>&amp;Font:</source>
2079
    <translation>&amp;Typsnitt:</translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
2082
    <source> pt</source>
2083
    <translation>pt</translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <source>Si&amp;ze:</source>
2087
    <translation>Stor&amp;lek:</translation>
2088
  </message>
2089
  <message>
2090
    <source>Effect:</source>
2091
    <translation>Effekt:</translation>
2092
  </message>
2093
  <message>
2094
    <source>&amp;Alignment:</source>
2095
    <translation>&amp;Justering:</translation>
2096
  </message>
2097
  <message>
2098
    <source>&amp;Drop Caps</source>
2099
    <translation>An&amp;fang</translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
2102
    <source>&amp;Lines:</source>
2103
    <translation>&amp;Linjer:</translation>
2104
  </message>
2105
  <message>
2106
    <source>F&amp;ill Color:</source>
2107
    <translation>F&amp;yllnadsfärg:</translation>
2108
  </message>
2109
  <message>
2110
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2111
    <translation>Streckfärg:</translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>None</source>
2115
    <translation>Inget</translation>
2116
  </message>
2117
  <message>
2118
    <source>Vertical Spaces</source>
2119
    <translation>Vertikala mellanrum</translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
2122
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
2123
    <translation>Justera mot &amp;baslinjer</translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
2127
    <translation>Radav&amp;stånd</translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
2130
    <source>Abo&amp;ve:</source>
2131
    <translation>O&amp;vanför:</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
2134
    <source>&amp;Below:</source>
2135
    <translation>Nedan&amp;för:</translation>
2136
  </message>
2137
  <message>
2138
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2139
    <translation>Tabulatorer och indrag</translation>
2140
  </message>
2141
  <message>
2142
    <source>&amp;OK</source>
2143
    <translation>&amp;OK</translation>
2144
  </message>
2145
  <message>
2146
    <source>&amp;Cancel</source>
2147
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
2150
    <source>Name of your paragraph style</source>
2151
    <translation>Namn på styckemall</translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
2154
    <source>Font of selected text or object</source>
2155
    <translation>Typsnitt från vald text eller objekt</translation>
2156
  </message>
2157
  <message>
2158
    <source>Font Size</source>
2159
    <translation>Typgrad</translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source>Color of text fill</source>
2163
    <translation>Textens fyllnadsfärg</translation>
2164
  </message>
2165
  <message>
2166
    <source>Color of text stroke</source>
2167
    <translation>Textens konturfärg</translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2171
    <translation>Skapar en förstorad första bokstav i stycket.(new line)
2172
Används för att styra läsaren till rätt stycke efter en ingress.</translation>
2173
  </message>
2174
  <message>
2175
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2176
    <translation>Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader.</translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <source>Align text to baseline grid</source>
2180
    <translation>Justera texten efter baslinjerna</translation>
2181
  </message>
2182
  <message>
2183
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2184
    <translation>Utrymme ovanför stycke</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2188
    <translation>Utrymme nedanför stycke</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>Line Spacing</source>
2192
    <translation>Radavstånd</translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <source> mm</source>
2196
    <translation>mm</translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
2199
    <source> in</source>
2200
    <translation>tum</translation>
2201
  </message>
2202
  <message>
2203
    <source> p</source>
2204
    <translation>p</translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <source>Warning</source>
2208
    <translation>Varning</translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
2211
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2212
    <translation>Namnet på stilmallen är inte unikt</translation>
2213
  </message>
2214
  <message>
2215
    <source>OK</source>
2216
    <translation>OK</translation>
2217
  </message>
2218
</context>
2219
<context>
2220
  <name>Editor</name>
2221
  <message>
2222
    <source>Editor</source>
2223
    <translation></translation>
2224
  </message>
2225
  <message>
2226
    <source>&amp;New</source>
2227
    <translation>&amp;Ny</translation>
2228
  </message>
2229
  <message>
2230
    <source>&amp;Open...</source>
2231
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
2232
  </message>
2233
  <message>
2234
    <source>Save &amp;As...</source>
2235
    <translation>Spara &amp;som...</translation>
2236
  </message>
2237
  <message>
2238
    <source>&amp;Save and Exit</source>
2239
    <translation>&amp;Spara och avsluta</translation>
2240
  </message>
2241
  <message>
2242
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
2243
    <translation>&amp;Avsluta utan att spara</translation>
2244
  </message>
2245
  <message>
2246
    <source>&amp;Undo</source>
2247
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
2248
  </message>
2249
  <message>
2250
    <source>&amp;Redo</source>
2251
    <translation>Gör &amp;om</translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
2254
    <source>Cu&amp;t</source>
2255
    <translation>&amp;Klipp ut</translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
2258
    <source>&amp;Copy</source>
2259
    <translation>K&amp;opiera</translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
2262
    <source>&amp;Paste</source>
2263
    <translation>Klistr&amp;a in</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
2266
    <source>C&amp;lear</source>
2267
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
2268
  </message>
2269
  <message>
2270
    <source>&amp;Get Field Names</source>
2271
    <translation>&amp;Hämta fältnamn</translation>
2272
  </message>
2273
  <message>
2274
    <source>&amp;File</source>
2275
    <translation>&amp;Fil</translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>&amp;Edit</source>
2279
    <translation>R&amp;edigera</translation>
2280
  </message>
2281
  <message>
2282
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2283
    <translation>Javascripts (*.js);;Alla filer (*)</translation>
2284
  </message>
2285
</context>
2286
<context>
2287
  <name>ExportForm</name>
2288
  <message>
2289
    <source>Choose a Export Directory</source>
2290
    <translation>Välj en katalog att exportera till</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>Export as Image(s)</source>
2294
    <translation>Exportera som bild(er)</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
2298
    <translation>&amp;Exportera till katalog:</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>C&amp;hange...</source>
2302
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>Options</source>
2306
    <translation>Alternativ</translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>Image &amp;Type:</source>
2310
    <translation>Bils&amp;typ:</translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>&amp;Quality:</source>
2314
    <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>&amp;Resolution:</source>
2318
    <translation>&amp;Upplösning:</translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source> %</source>
2322
    <translation>%</translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <source> dpi</source>
2326
    <translation>dpi</translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>Range</source>
2330
    <translation>Avsnitt</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
2333
    <source>&amp;Current page</source>
2334
    <translation>&amp;Aktuell sida</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>&amp;All pages</source>
2338
    <translation>&amp;Alla sidor</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>&amp;Range</source>
2342
    <translation>&amp;Avsnitt</translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <source>&amp;OK</source>
2346
    <translation>&amp;OK</translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>&amp;Cancel</source>
2350
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>C</source>
2354
    <translation>C</translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
2357
    <source>Export a range of pages</source>
2358
    <translation>Exportera en grupp sidor</translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2362
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2363
a range of pages or a single page number.</source>
2364
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
2365
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
2366
av sidor eller en enskild sida.</translation>
2367
  </message>
2368
  <message>
2369
    <source>Export all pages</source>
2370
    <translation>Exportera alla sidor</translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
2373
    <source>Export only the current page</source>
2374
    <translation>Exportera endast aktuell sida</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>Resolution of the Images
2378
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
2379
    <translation>Bildens upplösning(new line)
2380
Använd 72 dpi för bilder avsedda för visning på skärmen</translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
2384
    <translation>Bildkvalitet - 100% är bäst, 1% är sämst kvalitet</translation>
2385
  </message>
2386
  <message>
2387
    <source>Available export formats</source>
2388
    <translation>Tillgängliga exportformat</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>The output directory - the place to store your images.
2392
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2393
    <translation>Utmatningskatalog - den katalog där du sparar dina bilder(new line)
2394
Namnet på den exporterade filen blir &apos;dokumentnamn-sidnummer.filtyp&apos;</translation>
2395
  </message>
2396
  <message>
2397
    <source>Change the output directory</source>
2398
    <translation>Ändra utmatningskatalog</translation>
2399
  </message>
2400
</context>
2401
<context>
2402
  <name>FDialogPreview</name>
2403
  <message>
2404
    <source>Size:</source>
2405
    <translation>Storlek:</translation>
2406
  </message>
2407
  <message>
2408
    <source>Title:</source>
2409
    <translation>Titel:</translation>
2410
  </message>
2411
  <message>
2412
    <source>No Title</source>
2413
    <translation>Ingen titel</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
2416
    <source>Author:</source>
2417
    <translation>Författare:</translation>
2418
  </message>
2419
  <message>
2420
    <source>Unknown</source>
2421
    <translation>Okänd</translation>
2422
  </message>
2423
  <message>
2424
    <source>Scribus Document</source>
2425
    <translation>Scribusdokument</translation>
2426
  </message>
2427
</context>
2428
<context>
2429
  <name>Farbmanager</name>
2430
  <message>
2431
    <source>Colors</source>
2432
    <translation>Färger</translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>&amp;Append</source>
2436
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
2437
  </message>
2438
  <message>
2439
    <source>&amp;New</source>
2440
    <translation>&amp;Ny</translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>&amp;Edit</source>
2444
    <translation>R&amp;edigera</translation>
2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source>D&amp;uplicate</source>
2448
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <source>&amp;Delete</source>
2452
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <source>&amp;Remove Unused</source>
2456
    <translation>&amp;Ta bort oanvända</translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
2459
    <source>Color Sets</source>
2460
    <translation>Färggrupper</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
2463
    <source>Current Color Set:</source>
2464
    <translation>Aktuell färggrupp:</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>&amp;Save Color Set</source>
2468
    <translation>&amp;Spara färggrupp</translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
2471
    <source>&amp;OK</source>
2472
    <translation>&amp;OK</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>&amp;Cancel</source>
2476
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>Choose a color set to load</source>
2480
    <translation>Välj färggrupp att ladda</translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>Save the current color set</source>
2484
    <translation>Spara aktuell färggrupp</translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2488
    <translation>Ta bort oanvända färger fån aktuellt dokuments färggrupp</translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2492
    <translation>Lägg till färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>Create a new color within the current set</source>
2496
    <translation>Skapa en ny färg i färggruppen</translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>Edit the currently selected color</source>
2500
    <translation>Redigera vald färg</translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
2503
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
2504
    <translation>Gör en kopia av vald färg</translation>
2505
  </message>
2506
  <message>
2507
    <source>Delete the currently selected color</source>
2508
    <translation>Ta bort vald färg</translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
2511
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
2512
    <translation>Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
2515
    <source>&amp;Name:</source>
2516
    <translation>&amp;Namn:</translation>
2517
  </message>
2518
  <message>
2519
    <source>Choose a Name</source>
2520
    <translation>Välj namn</translation>
2521
  </message>
2522
  <message>
2523
    <source>Open</source>
2524
    <translation>Öppna</translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2528
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2532
    <translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
2535
    <source>Copy of %1</source>
2536
    <translation>Kopia av %1</translation>
2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>New Color</source>
2540
    <translation>Ny färg</translation>
2541
  </message>
2542
</context>
2543
<context>
2544
  <name>FontPrefs</name>
2545
  <message>
2546
    <source>Global Font Settings</source>
2547
    <translation>Globala inställningar för typsnitt</translation>
2548
  </message>
2549
  <message>
2550
    <source>Available Fonts</source>
2551
    <translation>Tillgängliga typsnitt</translation>
2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>Font Substitutions</source>
2555
    <translation>Typsnittsersättningar</translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Additional Paths</source>
2559
    <translation>Ytterligare sökvägar</translation>
2560
  </message>
2561
  <message>
2562
    <source>Postscript</source>
2563
    <translation>Postscript</translation>
2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>Yes</source>
2567
    <translation>Ja</translation>
2568
  </message>
2569
  <message>
2570
    <source>Font Name</source>
2571
    <translation>Typsnittsnamn</translation>
2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>Use Font</source>
2575
    <translation>Använd typsnitt</translation>
2576
  </message>
2577
  <message>
2578
    <source>Embed in:</source>
2579
    <translation>Inbäddad i:</translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
2582
    <source>Subset</source>
2583
    <translation>Delmängd</translation>
2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>Type</source>
2587
    <translation>Typ</translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
2590
    <source>Path to Font File</source>
2591
    <translation>Sökväg till typsnittsfil</translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>&amp;Available Fonts</source>
2595
    <translation>&amp;Tillgängliga typsnitt</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>Replacement</source>
2599
    <translation>Ersättning</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>&amp;Delete</source>
2603
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
2607
    <translation>Typsnitt&amp;sersättningar</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>C&amp;hange...</source>
2611
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>A&amp;dd...</source>
2615
    <translation>&amp;Lägg till...</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>&amp;Remove</source>
2619
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Additional &amp;Paths</source>
2623
    <translation>Ytterligare &amp;sökvägar</translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>&amp;OK</source>
2627
    <translation>&amp;OK</translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>&amp;Cancel</source>
2631
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Choose a Directory</source>
2635
    <translation>Välj en katalog</translation>
2636
  </message>
2637
</context>
2638
<context>
2639
  <name>FontPreview</name>
2640
  <message>
2641
    <source>Fonts Preview</source>
2642
    <translation>Förhandsvisning av typsnitt</translation>
2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>&amp;OK</source>
2646
    <translation>&amp;OK</translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Alt+O</source>
2650
    <translation>Alt+O</translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>&amp;Cancel</source>
2654
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Alt+C</source>
2658
    <translation>Alt+C</translation>
2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
2662
    <translation>Att lära utan att göra är som att älska utan att röra</translation>
2663
  </message>
2664
</context>
2665
<context>
2666
  <name>GradientEditor</name>
2667
  <message>
2668
    <source>Position:</source>
2669
    <translation>Position:</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
2672
    <source> %</source>
2673
    <translation>%</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
2677
    <translation>Här kan du justera var färgerna börjar och slutar.
2678
Du kan också lägga till ytterligare färger i toningen.</translation>
2679
  </message>
2680
</context>
2681
<context>
2682
  <name>GuideManager</name>
2683
  <message>
2684
    <source>Manage Guides</source>
2685
    <translation>Hantera stödlinjer</translation>
2686
  </message>
2687
  <message>
2688
    <source> pt</source>
2689
    <translation>pt</translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source> mm</source>
2693
    <translation>mm</translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source> in</source>
2697
    <translation>tum</translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source> p</source>
2701
    <translation>p</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>Horizontal Guides</source>
2705
    <translation>Horisontella stödlinjer</translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2709
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>&amp;Add</source>
2713
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>D&amp;elete</source>
2717
    <translation>T&amp;a bort</translation>
2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>Vertical Guides</source>
2721
    <translation>Vertikala stödlinjer</translation>
2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2725
    <translation>&amp;X-Pos:</translation>
2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>A&amp;dd</source>
2729
    <translation>&amp;Lägg till...</translation>
2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>De&amp;lete</source>
2733
    <translation>T&amp;a bort</translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>&amp;Lock Guides</source>
2737
    <translation>&amp;Lås stödlinjer</translation>
2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>&amp;OK</source>
2741
    <translation>&amp;OK</translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <source>&amp;Cancel</source>
2745
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2746
  </message>
2747
</context>
2748
<context>
2749
  <name>HelpBrowser</name>
2750
  <message>
2751
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
2752
    <translation>Tyvärr finns ingen handbok installerad. Gå till http://www.scribus.net(next)
2753
för uppdaterad dokumentation och nerladdning</translation>
2754
  </message>
2755
</context>
2756
<context>
2757
  <name>HyAsk</name>
2758
  <message>
2759
    <source>Possible Hyphenation</source>
2760
    <translation>Möjlig avstavning</translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Accept</source>
2764
    <translation>Acceptera</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Skip</source>
2768
    <translation>Hoppa över</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Cancel</source>
2772
    <translation>Avbryt</translation>
2773
  </message>
2774
</context>
2775
<context>
2776
  <name>HySettings</name>
2777
  <message>
2778
    <source>Hyphenator Settings</source>
2779
    <translation>Inställning för avstavning</translation>
2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
2783
    <translation>He&amp;lt automatiskt</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Check &amp;During Typing</source>
2787
    <translation>Kontrollera vi&amp;d inskrivning</translation>
2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>&amp;Language:</source>
2791
    <translation>S&amp;pråk:</translation>
2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
2795
    <translation>Korta&amp;ste ord</translation>
2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
2799
    <translation>A&amp;ntal tillåtna avstavningar:</translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>&amp;OK</source>
2803
    <translation>&amp;OK</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>&amp;Cancel</source>
2807
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
2811
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
2812
    <translation>Om du avmarkerar denna får du en dialogruta(new line)
2813
varje gång en möjlig avstavning hittas.</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
2817
    <translation>Aktiverar automatisk kontroll av texten under inskrivning.</translation>
2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
2821
    <translation>Längden för det kortaste ord som ska avstavas.</translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
2825
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
2826
    <translation>Maximalt antal avstavningar i följd(new line)
2827
Värdet 0 innebär obegränsat med avstavningar.</translation>
2828
  </message>
2829
</context>
2830
<context>
2831
  <name>InsPage</name>
2832
  <message>
2833
    <source>Insert Page</source>
2834
    <translation>Infoga sida</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>&amp;Inserting</source>
2838
    <translation>&amp;Infoga</translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Page(s)</source>
2842
    <translation>Sida/sidor</translation>
2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>before Page</source>
2846
    <translation>framför sida</translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>after Page</source>
2850
    <translation>efter sida</translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>at End</source>
2854
    <translation>i slutet</translation>
2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>Inserting</source>
2858
    <translation>Infoga</translation>
2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
2862
    <translation>&amp;Mall (Vänstersida):</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>&amp;Template:</source>
2866
    <translation>&amp;Mall:</translation>
2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>Normal</source>
2870
    <translation>Normal</translation>
2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>Template (Right Page):</source>
2874
    <translation>&amp;Mall (Högersida):</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>&amp;OK</source>
2878
    <translation>&amp;OK</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>&amp;Cancel</source>
2882
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2883
  </message>
2884
</context>
2885
<context>
2886
  <name>InsertTable</name>
2887
  <message>
2888
    <source>Insert Table</source>
2889
    <translation>Infoga tabell</translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Number of Rows:</source>
2893
    <translation>Antal rader:</translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Number of Columns:</source>
2897
    <translation>Antal kolumner:</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>OK</source>
2901
    <translation>OK</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Cancel</source>
2905
    <translation>Avbryt</translation>
2906
  </message>
2907
</context>
2908
<context>
2909
  <name>JavaDocs</name>
2910
  <message>
2911
    <source>Edit JavaScripts</source>
2912
    <translation>Redigera Javascripts</translation>
2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>&amp;Edit...</source>
2916
    <translation>R&amp;edigera</translation>
2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>&amp;Add...</source>
2920
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>&amp;Delete</source>
2924
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>&amp;Close</source>
2928
    <translation>&amp;Stäng</translation>
2929
  </message>
2930
  <message>
2931
    <source>&amp;New Script:</source>
2932
    <translation>&amp;Nytt script:</translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>New Script</source>
2936
    <translation>Nytt script</translation>
2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>Warning</source>
2940
    <translation>Varning</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
2944
    <translation>Vill du verkligen ta bort detta skript?</translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>&amp;No</source>
2948
    <translation>&amp;Nej</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>&amp;Yes</source>
2952
    <translation>&amp;Ja</translation>
2953
  </message>
2954
</context>
2955
<context>
2956
  <name>KeyManager</name>
2957
  <message>
2958
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
2959
    <translation>Hantera snabbkommandon</translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Action</source>
2963
    <translation>Aktivitet</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>Current Key</source>
2967
    <translation>Aktuell tangent</translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Select a Key for this Action</source>
2971
    <translation>Välj tangent för denna aktivitet</translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>&amp;No Key</source>
2975
    <translation>&amp;Ingen tangent</translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>&amp;User Defined Key</source>
2979
    <translation>&amp;Användardefinierad tangent</translation>
2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
2983
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>Set &amp;Key</source>
2987
    <translation>Välj &amp;tangent</translation>
2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>&amp;OK</source>
2991
    <translation>&amp;OK</translation>
2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>&amp;Cancel</source>
2995
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Alt</source>
2999
    <translation>Alt</translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>Ctrl</source>
3003
    <translation>Ctrl</translation>
3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>Shift</source>
3007
    <translation>Shift</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>Shift+</source>
3011
    <translation>Shift+</translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>Alt+</source>
3015
    <translation>Alt+</translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>Ctrl+</source>
3019
    <translation>Ctrl+</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>Warning</source>
3023
    <translation>Varning</translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
3027
    <translation>Den här tangentkombination används redan</translation>
3028
  </message>
3029
</context>
3030
<context>
3031
  <name>LayerPalette</name>
3032
  <message>
3033
    <source>Layers</source>
3034
    <translation>Lager</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Add a new Layer</source>
3038
    <translation>Lägg till nytt lager</translation>
3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>Delete Layer</source>
3042
    <translation>Ta bort lager</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Raise Layer</source>
3046
    <translation>Höj lager</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Lower Layer</source>
3050
    <translation>Sänk lager</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>New Layer</source>
3054
    <translation>Nytt lager</translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3058
    <translation>Vill du också ta bort alla objetkt i detta lager?</translation>
3059
  </message>
3060
</context>
3061
<context>
3062
  <name>LineFormate</name>
3063
  <message>
3064
    <source>Edit Line Styles</source>
3065
    <translation>Redigera linjeutseende</translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
3068
    <source>&amp;Append</source>
3069
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
3070
  </message>
3071
  <message>
3072
    <source>&amp;New</source>
3073
    <translation>&amp;Ny</translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
3076
    <source>&amp;Edit</source>
3077
    <translation>R&amp;edigera</translation>
3078
  </message>
3079
  <message>
3080
    <source>D&amp;uplicate</source>
3081
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
3082
  </message>
3083
  <message>
3084
    <source>&amp;Delete</source>
3085
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
3086
  </message>
3087
  <message>
3088
    <source>&amp;Save</source>
3089
    <translation>&amp;Spara</translation>
3090
  </message>
3091
  <message>
3092
    <source>&amp;OK</source>
3093
    <translation>&amp;OK</translation>
3094
  </message>
3095
  <message>
3096
    <source>&amp;Cancel</source>
3097
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
3098
  </message>
3099
  <message>
3100
    <source>Copy of %1</source>
3101
    <translation>Kopia av %1</translation>
3102
  </message>
3103
  <message>
3104
    <source>New Style</source>
3105
    <translation>Ny stil</translation>
3106
  </message>
3107
  <message>
3108
    <source>Warning</source>
3109
    <translation>Varning</translation>
3110
  </message>
3111
  <message>
3112
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3113
    <translation>Vill du verkligen ta bort denna stilmall?</translation>
3114
  </message>
3115
  <message>
3116
    <source>&amp;No</source>
3117
    <translation>&amp;Nej</translation>
3118
  </message>
3119
  <message>
3120
    <source>&amp;Yes</source>
3121
    <translation>&amp;Ja</translation>
3122
  </message>
3123
  <message>
3124
    <source>Open</source>
3125
    <translation>Öppna</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3129
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
3130
  </message>
3131
  <message>
3132
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3133
    <translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
3134
  </message>
3135
</context>
3136
<context>
3137
  <name>MSpinBox</name>
3138
  <message>
3139
    <source> pt</source>
3140
    <translation>pt</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>pt</source>
3144
    <translation>pt</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>mm</source>
3148
    <translation>mm</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>in</source>
3152
    <translation>tum</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>p</source>
3156
    <translation>p</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source> mm</source>
3160
    <translation>mm</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source> in</source>
3164
    <translation>tum</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source> p</source>
3168
    <translation>p</translation>
3169
  </message>
3170
</context>
3171
<context>
3172
  <name>Mdup</name>
3173
  <message>
3174
    <source>Multiple Duplicate</source>
3175
    <translation>Duplicera flera gånger</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source> pt</source>
3179
    <translation>pt</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source> mm</source>
3183
    <translation>mm</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source> in</source>
3187
    <translation>tum</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source> p</source>
3191
    <translation>p</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
3195
    <translation>A&amp;ntal kopior:</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
3199
    <translation>&amp;Horisontell förflyttning:</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
3203
    <translation>&amp;Vertikal förflyttning:</translation>
3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>&amp;OK</source>
3207
    <translation>&amp;OK</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>&amp;Cancel</source>
3211
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
3212
  </message>
3213
</context>
3214
<context>
3215
  <name>Measurements</name>
3216
  <message>
3217
    <source>Distances</source>
3218
    <translation>Avstånd</translation>
3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>X1:</source>
3222
    <translation>X1:</translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>Y1:</source>
3226
    <translation>Y1:</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>X2:</source>
3230
    <translation>X2:</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Y2:</source>
3234
    <translation>Y2:</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>DX:</source>
3238
    <translation>DX:</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>DY:</source>
3242
    <translation>DY:</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Angle:</source>
3246
    <translation>Vinkel:</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Length:</source>
3250
    <translation>Längd:</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source> pt</source>
3254
    <translation>pt</translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source> mm</source>
3258
    <translation>mm</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source> in</source>
3262
    <translation>tum</translation>
3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source> p</source>
3266
    <translation>p</translation>
3267
  </message>
3268
</context>
3269
<context>
3270
  <name>MenuTest</name>
3271
  <message>
3272
    <source>Script error</source>
3273
    <translation>Skriptfel</translation>
3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
3277
    <translation>Om du kör ett officiellt skript, vänligen rapportera till &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;.</translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
3281
    <translation>Detta meddelande finns också på ditt klippbord. Använd Ctrl+V för att klistra in i felhanteraren.</translation>
3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>Show &amp;Console</source>
3285
    <translation>Visa &amp;konsolen</translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>Hide &amp;Console</source>
3289
    <translation>Göm &amp;konsolen</translation>
3290
  </message>
3291
</context>
3292
<context>
3293
  <name>MergeDoc</name>
3294
  <message>
3295
    <source>Import Template</source>
3296
    <translation>Importera mall</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Import Page(s)</source>
3300
    <translation>Importera sida/sidor</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>From Document:</source>
3304
    <translation>Från dokument:</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>Change...</source>
3308
    <translation>Ändra...</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Import Page(s):</source>
3312
    <translation>Importera sida/sidor:</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
3316
a token can be * for all the pages, 1-5 for
3317
a range of pages or a single page number.</source>
3318
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
3319
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
3320
av sidor eller en enskild sida.</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source> from 0</source>
3324
    <translation>från 0</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>Create Page(s)</source>
3328
    <translation>Skapa sida/sidor</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>before Page</source>
3332
    <translation>framför sida</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>after Page</source>
3336
    <translation>efter sida</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>at End</source>
3340
    <translation>i slutet</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Import</source>
3344
    <translation>Importera</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Cancel</source>
3348
    <translation>Avbryt</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>Open</source>
3352
    <translation>Öppna</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3356
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3360
    <translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source> from %1</source>
3364
    <translation>från %1</translation>
3365
  </message>
3366
</context>
3367
<context>
3368
  <name>MovePages</name>
3369
  <message>
3370
    <source>Move Pages</source>
3371
    <translation>Flytta sidor</translation>
3372
  </message>
3373
  <message>
3374
    <source>Copy Page</source>
3375
    <translation>Kopiera sida</translation>
3376
  </message>
3377
  <message>
3378
    <source>Move Page(s):</source>
3379
    <translation>Flytta sida/sidor:</translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
3382
    <source>to:</source>
3383
    <translation>till:</translation>
3384
  </message>
3385
  <message>
3386
    <source>before Page</source>
3387
    <translation>framför sida</translation>
3388
  </message>
3389
  <message>
3390
    <source>after Page</source>
3391
    <translation>efter sida</translation>
3392
  </message>
3393
  <message>
3394
    <source>at End</source>
3395
    <translation>i slutet</translation>
3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>&amp;OK</source>
3399
    <translation>&amp;OK</translation>
3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>&amp;Cancel</source>
3403
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
3404
  </message>
3405
</context>
3406
<context>
3407
  <name>Mpalette</name>
3408
  <message>
3409
    <source>Properties</source>
3410
    <translation>Egenskaper</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
3414
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>&amp;Shape</source>
3418
    <translation>&amp;Form</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;Text</source>
3422
    <translation>&amp;Text</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>&amp;Image</source>
3426
    <translation>&amp;Bild</translation>
3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Line</source>
3430
    <translation>&amp;Linje</translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>&amp;Colors</source>
3434
    <translation>&amp;Färger</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>Name</source>
3438
    <translation>Namn</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Geometry</source>
3442
    <translation>Geometri</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source> pt</source>
3446
    <translation>pt</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>&amp;X-Pos:</source>
3450
    <translation>&amp;X-Pos:</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3454
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;Width:</source>
3458
    <translation>&amp;Bredd:</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>&amp;Height:</source>
3462
    <translation>&amp;Höjd:</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>&amp;Rotation:</source>
3466
    <translation>&amp;Rotation:</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>Basepoint:</source>
3470
    <translation>Baspunkt:</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>Level</source>
3474
    <translation>Nivå</translation>
3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Shape:</source>
3478
    <translation>Form:</translation>
3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3482
    <translation>R&amp;edigera form...</translation>
3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>R&amp;ound
3486
Corners:</source>
3487
    <translation>R&amp;unda(new line)
3488
hörn:</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Distance of Text</source>
3492
    <translation>Textavstånd</translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>Colu&amp;mns:</source>
3496
    <translation>Kolu&amp;mner:</translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>&amp;Gap:</source>
3500
    <translation>&amp;Mellanrum:</translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>To&amp;p:</source>
3504
    <translation>To&amp;pp:</translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>&amp;Bottom:</source>
3508
    <translation>&amp;Nederst:</translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>&amp;Left:</source>
3512
    <translation>&amp;Vänster:</translation>
3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>&amp;Right:</source>
3516
    <translation>Höge&amp;r:</translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>T&amp;abulators...</source>
3520
    <translation>T&amp;abulatorer...</translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Path Text Properties</source>
3524
    <translation>Egenskaper för text längs kurvlinje</translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>Show Curve</source>
3528
    <translation>Visa kurvlinje</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Start Offset:</source>
3532
    <translation>Start offset:</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>Distance from Curve:</source>
3536
    <translation>Avstånd från kurvlinje:</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
3540
    <translation>&amp;Flöda text runt ramen</translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
3544
    <translation>Använd &amp;avgränsande ram</translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
3548
    <translation>Använd kont&amp;urlinje</translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>&amp;Font Size:</source>
3552
    <translation>&amp;Typgrad</translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source> %</source>
3556
    <translation>%</translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>Shade:</source>
3560
    <translation>Nyans:</translation>
3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>Custom Spacing</source>
3564
    <translation>Anpassat avstånd</translation>
3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>&amp;Kerning:</source>
3568
    <translation>&amp;Kerning:</translation>
3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
3572
    <translation>Radav&amp;stånd:</translation>
3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>St&amp;yle:</source>
3576
    <translation>St&amp;il:</translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>Lan&amp;guage:</source>
3580
    <translation>S&amp;pråk:</translation>
3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>&amp;Free Scaling</source>
3584
    <translation>Anpassa storleken</translation>
3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
3588
    <translation>X-sk&amp;ala:</translation>
3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
3592
    <translation>Y-ska&amp;la:</translation>
3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
3596
    <translation>Skala &amp;till ramstorlek</translation>
3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>P&amp;roportional</source>
3600
    <translation>P&amp;roportionellt</translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Input Profile:</source>
3604
    <translation type="unfinished"></translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>Rendering Intent:</source>
3608
    <translation type="unfinished"></translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>Perceptual</source>
3612
    <translation>Perceptuell</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>Relative Colorimetric</source>
3616
    <translation>Relativ kolormetri</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>Saturation</source>
3620
    <translation>Mättnad</translation>
3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3624
    <translation>Absolut kolormetri</translation>
3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>Left Point</source>
3628
    <translation>Vänster punkt</translation>
3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>End Points</source>
3632
    <translation>Slutpunkt</translation>
3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>&amp;Basepoint:</source>
3636
    <translation>&amp;Baspunkt:</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
3640
    <translation>Linjet&amp;yp:</translation>
3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Line &amp;Width:</source>
3644
    <translation>Linje&amp;bredd:</translation>
3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Miter Join</source>
3648
    <translation>Spetsigt hörn</translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Bevel Join</source>
3652
    <translation>Fasat hörn</translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Round Join</source>
3656
    <translation>Rundat hörn</translation>
3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>Ed&amp;ges:</source>
3660
    <translation>Ka&amp;nter:</translation>
3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Flat Cap</source>
3664
    <translation>Platt avslutning</translation>
3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Square Cap</source>
3668
    <translation>Fyrkantig avslutning</translation>
3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Round Cap</source>
3672
    <translation>Rundad avslutning</translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>&amp;Endings:</source>
3676
    <translation>&amp;Avslutning:</translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>No Style</source>
3680
    <translation>Ingen stilmall</translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>Cell Lines</source>
3684
    <translation>Cellkanter</translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>Line at Top</source>
3688
    <translation>Linje överst</translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Line at the Left</source>
3692
    <translation>Linje till vänster</translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>Line at the Right </source>
3696
    <translation>Linje till höger</translation>
3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Line at Bottom</source>
3700
    <translation>Linje nederst</translation>
3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>Name of selected object</source>
3704
    <translation>Namn på valt objekt</translation>
3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
3708
    <translation>Horisontell position för vald baspunkt</translation>
3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
3712
    <translation>Vertikal position för vald baspunkt</translation>
3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>Width</source>
3716
    <translation>Bredd</translation>
3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>Height</source>
3720
    <translation>Höjd</translation>
3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
3724
    <translation>Rotation av objekt vid vald baspunkt</translation>
3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
3728
    <translation>Punkt från vilken måttangivelse eller rotationsvinkel beräknas</translation>
3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>Select top left for basepoint</source>
3732
    <translation>Välj överst till vänster som baspunkt</translation>
3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>Select top right for basepoint</source>
3736
    <translation>Välj överst till höger som baspunkt</translation>
3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
3740
    <translation>Välj nederst till vänster som baspunkt</translation>
3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
3744
    <translation>Välj nederst till höger som baspunkt</translation>
3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>Select center for basepoint</source>
3748
    <translation>Välj mitten som baspunkt</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>Flip Horizontal</source>
3752
    <translation>Vänd horisontellt</translation>
3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>Flip Vertical</source>
3756
    <translation>Vänd vertikalt</translation>
3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>Move one level up</source>
3760
    <translation>Flytta upp en nivå</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Move one level down</source>
3764
    <translation>Flytta ner en nivå</translation>
3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>Move to front</source>
3768
    <translation>Flytta till överst</translation>
3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>Move to back</source>
3772
    <translation>Flytta till nederst</translation>
3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
3776
    <translation>Markerar vilken nivå objektet befinner sig, 0 markerar nederst</translation>
3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Lock or unlock the object</source>
3780
    <translation>Lås eller lås upp objektet</translation>
3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
3784
    <translation>Lås eller lås upp objektets storlek</translation>
3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
3788
    <translation>Tillåt/tillåt ej utskrift av objektet</translation>
3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
3792
    <translation>Låt texter i ramar på lägre nivåer flöda runt objektets form</translation>
3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
3796
    <translation>Använd en avgränsande ram istället för objektets form för textflöde</translation>
3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
3800
    <translation>Använd en extra linje baserat på objektets form för textflöde</translation>
3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>Font of selected text or object</source>
3804
    <translation>Typsnitt för vald text eller objekt</translation>
3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>Font Size</source>
3808
    <translation>Typgrad</translation>
3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>Scaling width of characters</source>
3812
    <translation>Storleksförändra teckenbredd</translation>
3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>Color of text stroke</source>
3816
    <translation>Färg på textkontur</translation>
3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>Color of text fill</source>
3820
    <translation>Fyllnadsfärg på text</translation>
3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
3824
    <translation>Mättnad på färg på textkontur</translation>
3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>Saturation of color of text fill</source>
3828
    <translation>Mättnad på fyllnadsfärg för text</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Reverse Writing</source>
3832
    <translation>Omvänd skrivning (hö&gt;vä)</translation>
3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>Manual Kerning</source>
3836
    <translation>Manuell kerning</translation>
3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>Line Spacing</source>
3840
    <translation>Radavstånd</translation>
3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>Style of current paragraph</source>
3844
    <translation>Stil på valt stycke</translation>
3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>Hyphenation language of frame</source>
3848
    <translation>Avstavningsspråk för ramen</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Change settings for left or end points</source>
3852
    <translation>Ändra inställningar för vänsterpunkt eller slutpunkt</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>Pattern of line</source>
3856
    <translation>Linjemönster</translation>
3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>Thickness of line</source>
3860
    <translation>Linjetjocklek</translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Type of line joins</source>
3864
    <translation>Fogtyper för linjer</translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>Type of line end</source>
3868
    <translation>Typ av linjeavslut</translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>Line style of current object</source>
3872
    <translation>Linjestil på valt objekt</translation>
3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>Choose the shape of frame...</source>
3876
    <translation>Välj form på ram...</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Edit shape of the frame...</source>
3880
    <translation>Redigera form på ram...</translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Set radius of corner rounding</source>
3884
    <translation>Ange hörnradie</translation>
3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Number of columns in text frame</source>
3888
    <translation>Antal spalter i textramen</translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
3892
    <translation>Växla mellan spaltmellanrum och spaltbredd</translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>Distance between columns</source>
3896
    <translation>Spaltmellanrum</translation>
3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Distance of text from top of frame</source>
3900
    <translation>Avstånd till text från ramens överkant</translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
3904
    <translation>Avstånd till text från ramens nederkant</translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>Distance of text from left of frame</source>
3908
    <translation>Avstånd till text från ramens vänsterkant</translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>Distance of text from right of frame</source>
3912
    <translation>Avstånd till text från ramens högerkant</translation>
3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
3916
    <translation>Redigera ramens tabulatorinställningar...</translation>
3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
3920
    <translation>Tillåt att bildens storlek är en annan än ramens</translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
3924
    <translation>Horisontell offset för bilden innanför ramen</translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
3928
    <translation>Vertikal offset för bilden innanför ramen</translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>Resize the image horizontally</source>
3932
    <translation>Storleksförändra bilden horisontellt</translation>
3933
  </message>
3934
  <message>
3935
    <source>Resize the image vertically</source>
3936
    <translation>Storleksförändra bilden vertikalt</translation>
3937
  </message>
3938
  <message>
3939
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
3940
    <translation>Behåll proportioner i X- och Y-led</translation>
3941
  </message>
3942
  <message>
3943
    <source>Keep the aspect ratio</source>
3944
    <translation>Behåll proportionerna</translation>
3945
  </message>
3946
  <message>
3947
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
3948
    <translation>Anpassa bilden till ramstorleken</translation>
3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
3952
    <translation>Använd bildens proportioner istället för ramens</translation>
3953
  </message>
3954
  <message>
3955
    <source>Source profile of the image</source>
3956
    <translation>Bildens ursprungsprofil</translation>
3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>Rendering intent for the image</source>
3960
    <translation>Syfte för bildåtergivning</translation>
3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>&amp;X1:</source>
3964
    <translation>&amp;X1:</translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>X&amp;2:</source>
3968
    <translation>&amp;X2:</translation>
3969
  </message>
3970
  <message>
3971
    <source>Y&amp;1:</source>
3972
    <translation>&amp;Y1:</translation>
3973
  </message>
3974
  <message>
3975
    <source>&amp;Y2:</source>
3976
    <translation>&amp;Y2:</translation>
3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source> mm</source>
3980
    <translation>mm</translation>
3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source> in</source>
3984
    <translation>tum</translation>
3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source> p</source>
3988
    <translation>p</translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Column width</source>
3992
    <translation>Spaltbredd</translation>
3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>None</source>
3996
    <translation>Inget</translation>
3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Warning</source>
4000
    <translation>Varning</translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
4004
Please choose another.</source>
4005
    <translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
4006
Vänligen välj ett annat.</translation>
4007
  </message>
4008
  <message>
4009
    <source>OK</source>
4010
    <translation>OK</translation>
4011
  </message>
4012
</context>
4013
<context>
4014
  <name>MultiLine</name>
4015
  <message>
4016
    <source>Edit Style</source>
4017
    <translation>Redigera stilmall</translation>
4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>Flat Cap</source>
4021
    <translation>Platt avslutning</translation>
4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>Square Cap</source>
4025
    <translation>Fyrkantig avslutning</translation>
4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>Round Cap</source>
4029
    <translation>Rundad avslutning</translation>
4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>Miter Join</source>
4033
    <translation>Spetsigt hörn</translation>
4034
  </message>
4035
  <message>
4036
    <source>Bevel Join</source>
4037
    <translation>Fasat hörn</translation>
4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>Round Join</source>
4041
    <translation>Rundat hörn</translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>Line Width:</source>
4045
    <translation>Linjebredd:</translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source> pt</source>
4049
    <translation>pt</translation>
4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source> %</source>
4053
    <translation>%</translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>&amp;OK</source>
4057
    <translation>&amp;OK</translation>
4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>&amp;Cancel</source>
4061
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source> pt </source>
4065
    <translation>pt</translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>Solid Line</source>
4069
    <translation>Heldragen linje</translation>
4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>Dashed Line</source>
4073
    <translation>Streckad linje</translation>
4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Dotted Line</source>
4077
    <translation>Punktlinje</translation>
4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>Dash Dot Line</source>
4081
    <translation>Streck-punkt linje</translation>
4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
4085
    <translation>Streck-punkt-punkt linje</translation>
4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>Warning</source>
4089
    <translation>Varning</translation>
4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
4093
Please choose another.</source>
4094
    <translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
4095
Vänligen välj ett annat.</translation>
4096
  </message>
4097
  <message>
4098
    <source>OK</source>
4099
    <translation>OK</translation>
4100
  </message>
4101
</context>
4102
<context>
4103
  <name>MusterSeiten</name>
4104
  <message>
4105
    <source>Edit Templates</source>
4106
    <translation>Redigera mallar</translation>
4107
  </message>
4108
  <message>
4109
    <source>&amp;Append</source>
4110
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source>&amp;New</source>
4114
    <translation>&amp;Ny</translation>
4115
  </message>
4116
  <message>
4117
    <source>D&amp;uplicate</source>
4118
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
4119
  </message>
4120
  <message>
4121
    <source>&amp;Delete</source>
4122
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
4123
  </message>
4124
  <message>
4125
    <source>&amp;Close</source>
4126
    <translation>&amp;Stäng</translation>
4127
  </message>
4128
  <message>
4129
    <source>Warning</source>
4130
    <translation>Varning</translation>
4131
  </message>
4132
  <message>
4133
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
4134
    <translation>Vill du verkligen ta bort denna mall?</translation>
4135
  </message>
4136
  <message>
4137
    <source>&amp;No</source>
4138
    <translation>&amp;Nej</translation>
4139
  </message>
4140
  <message>
4141
    <source>&amp;Yes</source>
4142
    <translation>&amp;Ja</translation>
4143
  </message>
4144
  <message>
4145
    <source>&amp;Name:</source>
4146
    <translation>&amp;Namn:</translation>
4147
  </message>
4148
  <message>
4149
    <source>New Template</source>
4150
    <translation>Ny mall</translation>
4151
  </message>
4152
  <message>
4153
    <source>Copy of %1</source>
4154
    <translation>Kopia av %1</translation>
4155
  </message>
4156
  <message>
4157
    <source>Name:</source>
4158
    <translation>Namn:</translation>
4159
  </message>
4160
  <message>
4161
    <source>Copy #%1 of </source>
4162
    <translation>Kopia #%1 av</translation>
4163
  </message>
4164
  <message>
4165
    <source>Normal</source>
4166
    <translation>Normal</translation>
4167
  </message>
4168
</context>
4169
<context>
4170
  <name>NewDoc</name>
4171
  <message>
4172
    <source> pt</source>
4173
    <translation>pt</translation>
4174
  </message>
4175
  <message>
4176
    <source> mm</source>
4177
    <translation>mm</translation>
4178
  </message>
4179
  <message>
4180
    <source> in</source>
4181
    <translation>tum</translation>
4182
  </message>
4183
  <message>
4184
    <source> p</source>
4185
    <translation>p</translation>
4186
  </message>
4187
  <message>
4188
    <source>New Document</source>
4189
    <translation>Nytt dokument</translation>
4190
  </message>
4191
  <message>
4192
    <source>Page Size</source>
4193
    <translation>Sidstorlek</translation>
4194
  </message>
4195
  <message>
4196
    <source>&amp;Size:</source>
4197
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
4198
  </message>
4199
  <message>
4200
    <source>Legal</source>
4201
    <translation>Legal</translation>
4202
  </message>
4203
  <message>
4204
    <source>Letter</source>
4205
    <translation>Letter</translation>
4206
  </message>
4207
  <message>
4208
    <source>Tabloid</source>
4209
    <translation>Tabloid</translation>
4210
  </message>
4211
  <message>
4212
    <source>Custom</source>
4213
    <translation>Anpassad</translation>
4214
  </message>
4215
  <message>
4216
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
4217
    <translation>Orie&amp;ntering:</translation>
4218
  </message>
4219
  <message>
4220
    <source>Portrait</source>
4221
    <translation>Porträtt</translation>
4222
  </message>
4223
  <message>
4224
    <source>Landscape</source>
4225
    <translation>Landskap</translation>
4226
  </message>
4227
  <message>
4228
    <source>&amp;Width:</source>
4229
    <translation>&amp;Bredd:</translation>
4230
  </message>
4231
  <message>
4232
    <source>&amp;Height:</source>
4233
    <translation>&amp;Höjd:</translation>
4234
  </message>
4235
  <message>
4236
    <source>&amp;Facing Pages</source>
4237
    <translation>&amp;Uppslag</translation>
4238
  </message>
4239
  <message>
4240
    <source>Left &amp;Page First</source>
4241
    <translation>Vänst&amp;er sida först</translation>
4242
  </message>
4243
  <message>
4244
    <source>Margin Guides</source>
4245
    <translation>Marginallinjer</translation>
4246
  </message>
4247
  <message>
4248
    <source>&amp;Left:</source>
4249
    <translation>Väns&amp;ter:</translation>
4250
  </message>
4251
  <message>
4252
    <source>&amp;Right:</source>
4253
    <translation>Höge&amp;r:</translation>
4254
  </message>
4255
  <message>
4256
    <source>&amp;Top:</source>
4257
    <translation>Ö&amp;verst:</translation>
4258
  </message>
4259
  <message>
4260
    <source>&amp;Bottom:</source>
4261
    <translation>&amp;Nederst:</translation>
4262
  </message>
4263
  <message>
4264
    <source>Options</source>
4265
    <translation>Alternativ</translation>
4266
  </message>
4267
  <message>
4268
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
4269
    <translation>Första s&amp;idans nummer:</translation>
4270
  </message>
4271
  <message>
4272
    <source>&amp;Default Unit:</source>
4273
    <translation>Stan&amp;dardenhet:</translation>
4274
  </message>
4275
  <message>
4276
    <source>Points (pts)</source>
4277
    <translation>Punkter (pts)</translation>
4278
  </message>
4279
  <message>
4280
    <source>Millimetres (mm)</source>
4281
    <translation>Millimeter (mm)</translation>
4282
  </message>
4283
  <message>
4284
    <source>Inches (in)</source>
4285
    <translation>Tum (tum)</translation>
4286
  </message>
4287
  <message>
4288
    <source>Picas (p)</source>
4289
    <translation>Pica (p)</translation>
4290
  </message>
4291
  <message>
4292
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
4293
    <translation>Auto&amp;matiska textramar</translation>
4294
  </message>
4295
  <message>
4296
    <source>Column Guides</source>
4297
    <translation>Stödlinjer för spalter</translation>
4298
  </message>
4299
  <message>
4300
    <source>&amp;Gap:</source>
4301
    <translation>S&amp;paltmellanrum:</translation>
4302
  </message>
4303
  <message>
4304
    <source>Colu&amp;mns:</source>
4305
    <translation>Spa&amp;lter:</translation>
4306
  </message>
4307
  <message>
4308
    <source>&amp;OK</source>
4309
    <translation>&amp;OK</translation>
4310
  </message>
4311
  <message>
4312
    <source>&amp;Cancel</source>
4313
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
4314
  </message>
4315
  <message>
4316
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
4317
    <translation>Sidstorlek för dokumentet, antingen en standardstorlek eller en anpassad</translation>
4318
  </message>
4319
  <message>
4320
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
4321
    <translation>Sidorientering i dokumentet</translation>
4322
  </message>
4323
  <message>
4324
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
4325
    <translation>Dokumentsidornas bredd, redigerbara om du valt anpassad sidstorlek</translation>
4326
  </message>
4327
  <message>
4328
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
4329
    <translation>Dokumentsidornas höjd, redigerbara om du valt anpassad dokumentstorlek</translation>
4330
  </message>
4331
  <message>
4332
    <source>Enable single or spread based layout</source>
4333
    <translation>Tillåt enkelsidig eller dubbelsidig layout</translation>
4334
  </message>
4335
  <message>
4336
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
4337
    <translation>Gör dokumentets förstasida till en vänstersida</translation>
4338
  </message>
4339
  <message>
4340
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
4341
    <translation>Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
4342
  </message>
4343
  <message>
4344
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
4345
    <translation>Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
4346
  </message>
4347
  <message>
4348
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
4349
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
4350
    <translation>Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line)
4351
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
4352
  </message>
4353
  <message>
4354
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
4355
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
4356
    <translation>Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line)
4357
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
4358
  </message>
4359
  <message>
4360
    <source>First page number of the document</source>
4361
    <translation>Förstasidans nummer i dokumentet</translation>
4362
  </message>
4363
  <message>
4364
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
4365
    <translation>Standardmåttenhet för redigering av dokumentet</translation>
4366
  </message>
4367
  <message>
4368
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
4369
    <translation>Skapa automatiskt nya textramar när nya sidor läggs till dokumentet</translation>
4370
  </message>
4371
  <message>
4372
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
4373
    <translation>Antal spalter i automatiskt skapade textramar</translation>
4374
  </message>
4375
  <message>
4376
    <source>Distance between automatically created columns</source>
4377
    <translation>Spaltmellarum för automatisk skapade spalter</translation>
4378
  </message>
4379
  <message>
4380
    <source>&amp;Inside:</source>
4381
    <translation>&amp;Innanför:</translation>
4382
  </message>
4383
  <message>
4384
    <source>O&amp;utside:</source>
4385
    <translation>&amp;Utanför:</translation>
4386
  </message>
4387
</context>
4388
<context>
4389
  <name>NewTm</name>
4390
  <message>
4391
    <source>Left Page</source>
4392
    <translation>Vänster sida</translation>
4393
  </message>
4394
  <message>
4395
    <source>Right Page</source>
4396
    <translation>Höger sida</translation>
4397
  </message>
4398
  <message>
4399
    <source>&amp;OK</source>
4400
    <translation>&amp;OK</translation>
4401
  </message>
4402
  <message>
4403
    <source>&amp;Cancel</source>
4404
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
4405
  </message>
4406
</context>
4407
<context>
4408
  <name>NodePalette</name>
4409
  <message>
4410
    <source>Nodes</source>
4411
    <translation>Noder</translation>
4412
  </message>
4413
  <message>
4414
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
4415
    <translation>&amp;Absoluta koordinater</translation>
4416
  </message>
4417
  <message>
4418
    <source>&amp;X-Pos:</source>
4419
    <translation>&amp;X-Pos:</translation>
4420
  </message>
4421
  <message>
4422
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
4423
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
4424
  </message>
4425
  <message>
4426
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
4427
    <translation>Redigera &amp;konturlinje</translation>
4428
  </message>
4429
  <message>
4430
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
4431
    <translation>Åte&amp;rställ konturlinje</translation>
4432
  </message>
4433
  <message>
4434
    <source>&amp;End Editing</source>
4435
    <translation>Avsluta r&amp;edigering</translation>
4436
  </message>
4437
  <message>
4438
    <source>Move Nodes</source>
4439
    <translation>Flytta noder</translation>
4440
  </message>
4441
  <message>
4442
    <source>Move Control Points</source>
4443
    <translation>Flytta kontrollpunkter</translation>
4444
  </message>
4445
  <message>
4446
    <source>Add Nodes</source>
4447
    <translation>Lägg till noder</translation>
4448
  </message>
4449
  <message>
4450
    <source>Delete Nodes</source>
4451
    <translation>Ta bort noder</translation>
4452
  </message>
4453
  <message>
4454
    <source>Move Control Points Independently</source>
4455
    <translation>Flytta kontrollpunkter oberoende av varandra</translation>
4456
  </message>
4457
  <message>
4458
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
4459
    <translation>Flytta kontrollpunkter symmetriskt</translation>
4460
  </message>
4461
  <message>
4462
    <source>Reset Control Points</source>
4463
    <translation>Återställ kontrollpunkter</translation>
4464
  </message>
4465
  <message>
4466
    <source>Reset this Control Point</source>
4467
    <translation>Återställ denna kontrollpunkt</translation>
4468
  </message>
4469
  <message>
4470
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
4471
    <translation>Öppnar en polygon eller skär upp en Bezierkurva</translation>
4472
  </message>
4473
  <message>
4474
    <source>Close this Bezier Curve</source>
4475
    <translation>Stäng Bezierkurvan</translation>
4476
  </message>
4477
  <message>
4478
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
4479
    <translation>Spegla kurvbanan horisontellt</translation>
4480
  </message>
4481
  <message>
4482
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
4483
    <translation>Spegla kurvbanan vertikalt</translation>
4484
  </message>
4485
  <message>
4486
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
4487
    <translation>Luta kurvbanan horisontellt åt höger</translation>
4488
  </message>
4489
  <message>
4490
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
4491
    <translation>Luta kurvbanan horisontellt åt vänster</translation>
4492
  </message>
4493
  <message>
4494
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
4495
    <translation>Luta kurvbanan vertikalt uppåt</translation>
4496
  </message>
4497
  <message>
4498
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
4499
    <translation>Luta kurvbanan vertikalt nedåt</translation>
4500
  </message>
4501
  <message>
4502
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
4503
    <translation>Rotera kurvbanan moturs</translation>
4504
  </message>
4505
  <message>
4506
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
4507
    <translation>Rotera kurvbanan medturs</translation>
4508
  </message>
4509
  <message>
4510
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
4511
    <translation>Minska storleken på kurvbanan med visad %</translation>
4512
  </message>
4513
  <message>
4514
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
4515
    <translation>Öka storleken på kurvbanan med visad %</translation>
4516
  </message>
4517
  <message>
4518
    <source>Angle of Rotation</source>
4519
    <translation>Rotationsvinkel</translation>
4520
  </message>
4521
  <message>
4522
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
4523
    <translation>% att öka eller minska med</translation>
4524
  </message>
4525
  <message>
4526
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
4527
    <translation>Aktivera redigering av konturlinje</translation>
4528
  </message>
4529
  <message>
4530
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
4531
    <translation>Återställ konturlinje till ursprunglig ramform</translation>
4532
  </message>
4533
  <message>
4534
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
4535
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
4536
    <translation>När denna ruta kryssas används koordinater relativt sidan,
4537
annars används koordinater relativt objektet.</translation>
4538
  </message>
4539
</context>
4540
<context>
4541
  <name>PConsole</name>
4542
  <message>
4543
    <source>Script Console</source>
4544
    <translation>Skriptkonsol</translation>
4545
  </message>
4546
</context>
4547
<context>
4548
  <name>PDF_Opts</name>
4549
  <message>
4550
    <source>Create PDF File</source>
4551
    <translation>Skapa PDF fil</translation>
4552
  </message>
4553
  <message>
4554
    <source>O&amp;utput to File:</source>
4555
    <translation>Sk&amp;icka till fil:</translation>
4556
  </message>
4557
  <message>
4558
    <source>Cha&amp;nge...</source>
4559
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
4560
  </message>
4561
  <message>
4562
    <source>Export Range</source>
4563
    <translation>Skriv ut</translation>
4564
  </message>
4565
  <message>
4566
    <source>&amp;All Pages</source>
4567
    <translation>&amp;Alla sidor</translation>
4568
  </message>
4569
  <message>
4570
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
4571
    <translation>Vä&amp;lj sidor</translation>
4572
  </message>
4573
  <message>
4574
    <source>File Options</source>
4575
    <translation>Alternativ för fil</translation>
4576
  </message>
4577
  <message>
4578
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
4579
    <translation>Kompatibilit&amp;et:</translation>
4580
  </message>
4581
  <message>
4582
    <source>&amp;Binding:</source>
4583
    <translation>&amp;Bindning:</translation>
4584
  </message>
4585
  <message>
4586
    <source>Left Margin</source>
4587
    <translation>Vänster sida</translation>
4588
  </message>
4589
  <message>
4590
    <source>Right Margin</source>
4591
    <translation>Höger sida</translation>
4592
  </message>
4593
  <message>
4594
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
4595
    <translation>Skapa &amp;miniatyrer</translation>
4596
  </message>
4597
  <message>
4598
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
4599
    <translation>Spara &amp;länkade textramar som PDF-artiklar</translation>
4600
  </message>
4601
  <message>
4602
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
4603
    <translation>&amp;Inkludera bokmärken</translation>
4604
  </message>
4605
  <message>
4606
    <source> dpi</source>
4607
    <translation>dpi</translation>
4608
  </message>
4609
  <message>
4610
    <source>&amp;Resolution:</source>
4611
    <translation>&amp;Upplösning:</translation>
4612
  </message>
4613
  <message>
4614
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
4615
    <translation>Kom&amp;primera text och vektorgrafik</translation>
4616
  </message>
4617
  <message>
4618
    <source>Image Settings</source>
4619
    <translation>Bildinställningar</translation>
4620
  </message>
4621
  <message>
4622
    <source>Automatic</source>
4623
    <translation>Automatisk</translation>
4624
  </message>
4625
  <message>
4626
    <source>JPEG</source>
4627
    <translation>JPEG</translation>
4628
  </message>
4629
  <message>
4630
    <source>Zip</source>
4631
    <translation>Zip</translation>
4632
  </message>
4633
  <message>
4634
    <source>None</source>
4635
    <translation>Inget</translation>
4636
  </message>
4637
  <message>
4638
    <source>&amp;Method:</source>
4639
    <translation>&amp;Metod:</translation>
4640
  </message>
4641
  <message>
4642
    <source>&amp;Quality:</source>
4643
    <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
4644
  </message>
4645
  <message>
4646
    <source>Maximum</source>
4647
    <translation>Maximum</translation>
4648
  </message>
4649
  <message>
4650
    <source>High</source>
4651
    <translation>Hög</translation>
4652
  </message>
4653
  <message>
4654
    <source>Medium</source>
4655
    <translation>Medium</translation>
4656
  </message>
4657
  <message>
4658
    <source>Low</source>
4659
    <translation>Låg</translation>
4660
  </message>
4661
  <message>
4662
    <source>Minimum</source>
4663
    <translation>Minimum</translation>
4664
  </message>
4665
  <message>
4666
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
4667
    <translation>Mi&amp;nska upplösningen på bilder till:</translation>
4668
  </message>
4669
  <message>
4670
    <source>&amp;General</source>
4671
    <translation>&amp;Allmänt</translation>
4672
  </message>
4673
  <message>
4674
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
4675
    <translation>Bä&amp;dda in alla typsnitt</translation>
4676
  </message>
4677
  <message>
4678
    <source>Embedding</source>
4679
    <translation>Inbädda</translation>
4680
  </message>
4681
  <message>
4682
    <source>Available Fonts:</source>
4683
    <translation>Tillgängliga typsnitt:</translation>
4684
  </message>
4685
  <message>
4686
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
4687
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
4688
  </message>
4689
  <message>
4690
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
4691
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
4692
  </message>
4693
  <message>
4694
    <source>Fonts to embed:</source>
4695
    <translation>Typsnitt att bädda in:</translation>
4696
  </message>
4697
  <message>
4698
    <source>&amp;Fonts</source>
4699
    <translation>&amp;Typsnitt</translation>
4700
  </message>
4701
  <message>
4702
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
4703
    <translation>Tillåt &amp;presentationseffekter</translation>
4704
  </message>
4705
  <message>
4706
    <source>Page</source>
4707
    <translation>Sida</translation>
4708
  </message>
4709
  <message>
4710
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
4711
    <translation>Förhands&amp;visning</translation>
4712
  </message>
4713
  <message>
4714
    <source>Effects</source>
4715
    <translation>Effekter</translation>
4716
  </message>
4717
  <message>
4718
    <source>&amp;Display Duration:</source>
4719
    <translation>Tid&amp;d för bildvisning:</translation>
4720
  </message>
4721
  <message>
4722
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
4723
    <translation>Tid för effek&amp;t:</translation>
4724
  </message>
4725
  <message>
4726
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
4727
    <translation>T&amp;yp av effekt:</translation>
4728
  </message>
4729
  <message>
4730
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
4731
    <translation>Rörliga lin&amp;jer:</translation>
4732
  </message>
4733
  <message>
4734
    <source>F&amp;rom the:</source>
4735
    <translation>F&amp;rån:</translation>
4736
  </message>
4737
  <message>
4738
    <source>D&amp;irection:</source>
4739
    <translation>R&amp;iktning:</translation>
4740
  </message>
4741
  <message>
4742
    <source> sec</source>
4743
    <translation>sek</translation>
4744
  </message>
4745
  <message>
4746
    <source>No Effect</source>
4747
    <translation>Ingen effekt</translation>
4748
  </message>
4749
  <message>
4750
    <source>Blinds</source>
4751
    <translation>Blinds</translation>
4752
  </message>
4753
  <message>
4754
    <source>Box</source>
4755
    <translation>Box</translation>
4756
  </message>
4757
  <message>
4758
    <source>Dissolve</source>
4759
    <translation>Dissolve</translation>
4760
  </message>
4761
  <message>
4762
    <source>Glitter</source>
4763
    <translation>Glitter</translation>
4764
  </message>
4765
  <message>
4766
    <source>Split</source>
4767
    <translation>Split</translation>
4768
  </message>
4769
  <message>
4770
    <source>Wipe</source>
4771
    <translation>Wipe</translation>
4772
  </message>
4773
  <message>
4774
    <source>Horizontal</source>
4775
    <translation>Horisontell</translation>
4776
  </message>
4777
  <message>
4778
    <source>Vertical</source>
4779
    <translation>Vertikal</translation>
4780
  </message>
4781
  <message>
4782
    <source>Inside</source>
4783
    <translation>Inifrån</translation>
4784
  </message>
4785
  <message>
4786
    <source>Outside</source>
4787
    <translation>Utifrån</translation>
4788
  </message>
4789
  <message>
4790
    <source>Left to Right</source>
4791
    <translation>Vänster till höger</translation>
4792
  </message>
4793
  <message>
4794
    <source>Top to Bottom</source>
4795
    <translation>Uppifrån och ner</translation>
4796
  </message>
4797
  <message>
4798
    <source>Bottom to Top</source>
4799
    <translation>Nerifrån och upp</translation>
4800
  </message>
4801
  <message>
4802
    <source>Right to Left</source>
4803
    <translation>Höger till vänster</translation>
4804
  </message>
4805
  <message>
4806
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
4807
    <translation>Diagonalt från övre vänstra hörnet</translation>
4808
  </message>
4809
  <message>
4810
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
4811
    <translation>&amp;Applicera effekten på alla sidor</translation>
4812
  </message>
4813
  <message>
4814
    <source>E&amp;xtras</source>
4815
    <translation>E&amp;xtra</translation>
4816
  </message>
4817
  <message>
4818
    <source>&amp;Use Encryption</source>
4819
    <translation>&amp;Använd kryptering</translation>
4820
  </message>
4821
  <message>
4822
    <source>Passwords</source>
4823
    <translation>Lösenord</translation>
4824
  </message>
4825
  <message>
4826
    <source>&amp;User:</source>
4827
    <translation>&amp;Användare:</translation>
4828
  </message>
4829
  <message>
4830
    <source>&amp;Owner:</source>
4831
    <translation>Ä&amp;gare:</translation>
4832
  </message>
4833
  <message>
4834
    <source>Settings</source>
4835
    <translation>Inställningar</translation>
4836
  </message>
4837
  <message>
4838
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
4839
    <translation>Tillåt &amp;utskrift av dokumentet</translation>
4840
  </message>
4841
  <message>
4842
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
4843
    <translation>Tillåt än&amp;dring av dokumentet</translation>
4844
  </message>
4845
  <message>
4846
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
4847
    <translation>Tillåt kop&amp;iering av text och grafik</translation>
4848
  </message>
4849
  <message>
4850
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
4851
    <translation>Tillåt att lägga till &amp;anteckningar och fält</translation>
4852
  </message>
4853
  <message>
4854
    <source>S&amp;ecurity</source>
4855
    <translation>Säk&amp;erhet</translation>
4856
  </message>
<