Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15243 | Rev 15354 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
4759 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
12918 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
14
 
15
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
16
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
17
кольорів.</translation>
18
  </message>
19
  <message>
14474 cbradney 20
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 21
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
22
 
23
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
24
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
25
the value of the named color from the default document colors.
26
 
27
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
28
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
29
</source>
30
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
31
 
32
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
33
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
34
жодного документа, повертає значення для названого
35
кольору з палітри стандартних кольорів.
36
 
37
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
38
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
39
</translation>
40
  </message>
41
  <message>
14474 cbradney 42
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 43
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
44
 
45
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
46
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
47
space. If no document is open, returns the value of the named color
48
from the default document colors.
49
 
50
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
51
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
52
</source>
53
    <translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
54
 
55
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
56
 
57
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
58
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
59
</translation>
60
  </message>
61
  <message>
62
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
63
 
64
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
65
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
66
Color components should be in the range from 0 to 255.
67
 
68
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
69
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
70
</source>
15099 cbradney 71
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 72
 
73
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
74
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
75
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
76
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
77
 
78
 
79
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
80
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
81
</translation>
82
  </message>
83
  <message>
15099 cbradney 84
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
85
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
86
 
87
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
88
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
89
Color components should be in the range from 0 to 255.
90
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
91
 
92
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
93
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
94
</source>
95
    <translation type="unfinished"></translation>
96
  </message>
97
  <message>
98
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
99
    <source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
100
 
101
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
102
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
103
Color components should be in the range from 0 to 255.
104
 
105
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
106
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
107
</source>
108
    <translation type="unfinished"></translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
112
    <source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
113
 
114
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
115
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
116
Color components should be in the range from 0 to 255.
117
 
118
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
119
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
120
</source>
121
    <translation type="unfinished"></translation>
122
  </message>
123
  <message>
124
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
12918 cbradney 125
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
126
 
127
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
128
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
129
the range from 0 to 255.
15099 cbradney 130
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
12918 cbradney 131
 
132
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
133
</source>
134
    <translation type="unfinished"></translation>
135
  </message>
136
  <message>
15099 cbradney 137
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
138
    <source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
139
 
140
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
141
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
142
the range from 0 to 255.
143
 
144
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
145
</source>
146
    <translation type="unfinished"></translation>
147
  </message>
148
  <message>
149
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
150
    <source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
151
 
152
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
153
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
154
the range from 0 to 255.
155
 
156
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
157
</source>
158
    <translation type="unfinished"></translation>
159
  </message>
160
  <message>
161
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
12918 cbradney 162
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
163
 
164
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
165
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
166
&quot;None&quot; - transparent.
167
 
168
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
169
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
170
 
171
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
172
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
173
</source>
174
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
175
 
176
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
177
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
178
 
179
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
180
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
181
 
182
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
183
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
184
  </message>
185
  <message>
15099 cbradney 186
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
12918 cbradney 187
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
188
 
189
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
190
 
191
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
192
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
193
</source>
194
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
195
 
196
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
197
 
198
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
199
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
200
  </message>
201
  <message>
15099 cbradney 202
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
14474 cbradney 203
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
204
 
205
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
206
See also setSpotColor()
207
 
208
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
209
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
210
</source>
211
    <translation type="unfinished"></translation>
212
  </message>
213
  <message>
15099 cbradney 214
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
14474 cbradney 215
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
216
 
217
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
218
See also isSpotColor()
219
 
220
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
221
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
222
</source>
223
    <translation type="unfinished"></translation>
224
  </message>
225
  <message>
226
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12918 cbradney 227
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
228
 
229
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
230
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
231
Returns true if a new document was created.
232
</source>
233
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
234
 
235
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
236
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
237
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
238
документ було створено.</translation>
239
  </message>
240
  <message>
14474 cbradney 241
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 242
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
243
 
244
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
245
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
246
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
247
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
248
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
249
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
250
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
251
optional parameters is False.
252
 
253
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
254
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
255
 
256
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
257
 
258
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
259
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
260
</source>
261
    <translation type="unfinished"></translation>
262
  </message>
263
  <message>
14474 cbradney 264
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 265
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
266
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
267
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
268
 
269
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
270
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
271
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
272
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
273
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
274
 
275
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
276
at 1.
277
 
278
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
279
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
280
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
281
can be binary-ORed with button constants:
282
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
283
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
284
 
285
Usage examples:
286
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
287
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
288
          ICON_ERROR)
289
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
290
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
291
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
292
 
293
Defined button and icon constants:
294
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
295
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
296
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
297
</source>
298
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
299
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
300
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
301
 
302
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
303
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
304
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
305
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
306
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
307
просту розмітку по типу HTML.
308
 
309
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
310
починаються з 1.
311
 
312
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
313
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
314
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
315
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
316
кнопок
317
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
318
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
319
 
320
Приклади використання:
321
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
322
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
323
          ICON_ERROR)
324
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
325
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
326
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
327
 
328
Визначені константи кнопок та іконок:
329
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
330
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
331
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
332
  </message>
333
  <message>
14474 cbradney 334
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 335
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
336
 
337
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
338
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
339
 
340
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
341
</source>
342
    <translation type="unfinished">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
343
 
344
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
345
отримане значення, як строкову величину
346
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
347
по умовчанню&apos; (default).
348
 
349
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
350
</translation>
351
  </message>
352
  <message>
14474 cbradney 353
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 354
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
355
 
356
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
357
style name or None when user cancels the dialog.
358
</source>
359
    <translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string
360
 
361
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
362
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
363
</translation>
364
  </message>
365
  <message>
14474 cbradney 366
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12918 cbradney 367
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
368
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
369
 
370
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
371
following meaning:
372
 
373
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
374
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
375
 
376
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
377
margins
378
 
379
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
380
 
381
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
382
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
383
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
384
 
385
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
386
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
387
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
388
 
389
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
390
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
391
PAGE_4 is 4-fold.
392
 
393
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
394
Indexed from 0 (0 = first).
395
 
396
numPage = Number of pages to be created.
397
 
398
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
399
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
400
is not in points, make sure to account for this.
401
 
402
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
403
PAGE_4, 3, 1)
404
 
405
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
406
</source>
407
    <translation type="unfinished"></translation>
408
  </message>
409
  <message>
14474 cbradney 410
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 411
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
412
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
413
 
414
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
415
 
416
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
417
following meaning:
418
 
419
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
420
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
421
 
422
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
423
  margins
424
 
425
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
426
 
427
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
428
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
429
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
430
 
431
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
432
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
433
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
434
 
435
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
436
 
437
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
438
 
439
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
440
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
441
is not in points, make sure to account for this.
442
 
443
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
444
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
445
</source>
446
    <translation type="unfinished">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
447
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
448
 
449
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
450
 
451
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
452
Розшифрування параметрів:
453
 
454
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
455
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
456
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
457
 
458
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
459
  документа
460
 
461
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
462
 
463
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
464
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
465
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
466
 
467
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
468
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
469
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
470
 
471
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
472
 
473
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
474
 
475
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
476
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
477
інші одиниці виміру.
478
 
479
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
480
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
481
</translation>
482
  </message>
483
  <message>
14474 cbradney 484
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12918 cbradney 485
    <source>closeDoc()
486
 
487
Closes the current document without prompting to save.
488
 
489
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
490
</source>
491
    <translation type="unfinished">closeDoc()
492
 
493
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
494
 
495
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
496
документа для зачиняння
497
</translation>
498
  </message>
499
  <message>
14474 cbradney 500
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12918 cbradney 501
    <source>haveDoc() -&gt; bool
502
 
503
Returns true if there is a document open.
504
</source>
505
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; булеве значення
506
 
507
Повертає правдиве булеве значення при
508
наявності відчиненого документа.</translation>
509
  </message>
510
  <message>
14474 cbradney 511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12918 cbradney 512
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
513
 
514
Opens the document &quot;name&quot;.
515
 
516
May raise ScribusError if the document could not be opened.
517
</source>
518
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
519
 
520
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
521
 
522
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
523
було відчинити.
524
</translation>
525
  </message>
526
  <message>
14474 cbradney 527
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12918 cbradney 528
    <source>saveDoc()
529
 
530
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
531
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
532
save file dialog.
533
 
534
If the save fails, there is currently no way to tell.
535
</source>
536
    <translation type="unfinished">saveDoc()
537
 
538
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
539
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
540
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
541
діалог збереження файла.
542
 
543
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
544
</translation>
545
  </message>
546
  <message>
14474 cbradney 547
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
548
    <source>getDocName() -&gt; string
549
 
550
Returns the name the document was saved under.
551
If the document was not saved before the name is empty.
552
</source>
553
    <translation type="unfinished"></translation>
554
  </message>
555
  <message>
556
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12918 cbradney 557
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
558
 
559
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
560
relative path).
561
 
562
May raise ScribusError if the save fails.
563
</source>
564
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
565
 
566
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
567
повним або відносним шляхом.
568
 
569
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
570
</translation>
571
  </message>
572
  <message>
14474 cbradney 573
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 574
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
575
 
576
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
577
strings.
578
</source>
579
    <translation type="unfinished"></translation>
580
  </message>
581
  <message>
14474 cbradney 582
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 583
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
584
 
14474 cbradney 585
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 586
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
587
constants.
588
</source>
14474 cbradney 589
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
590
 
591
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
592
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
593
константи.
594
</translation>
595
  </message>
596
  <message>
597
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
598
    <source>setBaseLine(grid, offset)
599
 
600
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
601
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
602
constants.
603
</source>
12918 cbradney 604
    <translation type="unfinished"></translation>
605
  </message>
606
  <message>
14474 cbradney 607
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12918 cbradney 608
    <source>setUnit(type)
609
 
610
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
611
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
612
 
613
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
614
</source>
615
    <translation type="unfinished">setUnit(type)
616
 
617
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
618
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
619
 
620
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
621
виміру.
622
</translation>
623
  </message>
624
  <message>
14474 cbradney 625
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12918 cbradney 626
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
627
 
628
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
629
of the UNIT_* constants:
630
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
631
</source>
632
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
633
 
634
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
635
констант UNIT_* constants:
636
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
637
</translation>
638
  </message>
639
  <message>
14474 cbradney 640
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12918 cbradney 641
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
642
 
643
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
644
current document.
645
</source>
646
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
647
 
648
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
649
</translation>
650
  </message>
651
  <message>
14474 cbradney 652
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12918 cbradney 653
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
654
 
655
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
656
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
657
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
658
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
659
</source>
660
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
661
 
662
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
663
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
664
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
665
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
666
</translation>
667
  </message>
668
  <message>
14474 cbradney 669
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 670
    <source>closeMasterPage()
671
 
672
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
673
to normal. Begin editing with editMasterPage().
674
</source>
675
    <translation type="unfinished">closeMasterPage()
676
 
677
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
678
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
679
</translation>
680
  </message>
681
  <message>
14474 cbradney 682
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 683
    <source>masterPageNames()
684
 
685
Returns a list of the names of all master pages in the document.
686
</source>
687
    <translation type="unfinished">masterPageNames()
688
 
689
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
690
</translation>
691
  </message>
692
  <message>
14474 cbradney 693
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 694
    <source>editMasterPage(pageName)
695
 
696
Enables master page editing and opens the named master page
697
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
698
</source>
699
    <translation type="unfinished">editMasterPage(pageName)
700
 
701
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
702
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
703
</translation>
704
  </message>
705
  <message>
14474 cbradney 706
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 707
    <source>createMasterPage(pageName)
708
 
709
Creates a new master page named pageName and opens it for
710
editing.
711
</source>
712
    <translation type="unfinished">createMasterPage(pageName)
713
 
714
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
715
для редагування.
716
</translation>
717
  </message>
718
  <message>
14474 cbradney 719
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 720
    <source>deleteMasterPage(pageName)
721
 
722
Delete the named master page.
723
</source>
724
    <translation type="unfinished">deleteMasterPage(pageName)
725
 
726
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
727
</translation>
728
  </message>
729
  <message>
14474 cbradney 730
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
15099 cbradney 731
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
732
 
733
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
734
</source>
735
    <translation type="unfinished"></translation>
736
  </message>
737
  <message>
738
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
12918 cbradney 739
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
740
 
741
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
742
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
743
</source>
744
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
745
 
746
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
747
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
748
  </message>
749
  <message>
15099 cbradney 750
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
12918 cbradney 751
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
752
 
753
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
754
is not given the currently selected Item is used.
755
</source>
756
    <translation type="unfinished"></translation>
757
  </message>
758
  <message>
15099 cbradney 759
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
12918 cbradney 760
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
761
 
762
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
763
is not given the currently selected Item is used.
764
</source>
765
    <translation type="unfinished"></translation>
766
  </message>
767
  <message>
15099 cbradney 768
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
12918 cbradney 769
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
770
 
771
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
772
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
773
</source>
774
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
775
 
776
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
777
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
778
</translation>
779
  </message>
780
  <message>
15099 cbradney 781
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
12918 cbradney 782
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
783
 
784
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
785
is not given the currently selected Item is used.
786
</source>
787
    <translation type="unfinished"></translation>
788
  </message>
789
  <message>
15099 cbradney 790
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
12918 cbradney 791
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
792
 
793
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
794
is not given the currently selected Item is used.
795
</source>
796
    <translation type="unfinished"></translation>
797
  </message>
798
  <message>
15099 cbradney 799
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
12918 cbradney 800
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
801
 
802
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
803
is not given the currently selected Item is used.
804
</source>
805
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
806
 
807
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
808
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
809
</translation>
810
  </message>
811
  <message>
15099 cbradney 812
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
12918 cbradney 813
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
814
 
815
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
816
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
817
</source>
818
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
819
 
820
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
821
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
822
</translation>
823
  </message>
824
  <message>
15099 cbradney 825
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
12918 cbradney 826
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
827
 
828
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
829
the currently selected item is used. The join types are:
830
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
831
</source>
832
    <translation type="unfinished"></translation>
833
  </message>
834
  <message>
15099 cbradney 835
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
12918 cbradney 836
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
837
 
838
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
839
currently selected item is used. The cap types are:
840
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
841
</source>
842
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
843
 
844
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
845
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
846
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
847
</translation>
848
  </message>
849
  <message>
15099 cbradney 850
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
12918 cbradney 851
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
852
 
853
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
854
currently selected item is used. Line style constants are:
855
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
856
</source>
857
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
858
 
859
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
860
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
861
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
862
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
863
LINE_SOLID (суцільна)
864
</translation>
865
  </message>
866
  <message>
15099 cbradney 867
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
12918 cbradney 868
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
869
 
870
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
871
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
872
</source>
873
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
874
 
875
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
876
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
877
</translation>
878
  </message>
879
  <message>
15099 cbradney 880
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 881
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
882
 
883
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
884
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
885
selected item is used.
886
</source>
887
    <translation type="unfinished"></translation>
888
  </message>
889
  <message>
15099 cbradney 890
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 891
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
892
 
893
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
894
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
895
</source>
896
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
897
 
898
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
899
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
900
</translation>
901
  </message>
902
  <message>
15099 cbradney 903
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
12918 cbradney 904
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
905
 
906
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
907
given the currently selected item is used.
908
</source>
909
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
910
 
911
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
912
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
913
</translation>
914
  </message>
915
  <message>
15099 cbradney 916
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
12918 cbradney 917
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
918
 
919
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
920
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
921
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
922
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
923
</source>
924
    <translation type="unfinished"></translation>
925
  </message>
926
  <message>
15099 cbradney 927
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
12918 cbradney 928
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
929
 
930
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
931
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
932
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
933
for reference.
934
</source>
935
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
936
 
937
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
938
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
939
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
940
для подальшої інформації.
941
</translation>
942
  </message>
943
  <message>
15099 cbradney 944
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
12918 cbradney 945
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
946
 
947
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
948
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
949
is used.
950
</source>
951
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
952
 
953
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
954
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
955
використано активний об&apos;єкт.
956
</translation>
957
  </message>
958
  <message>
15099 cbradney 959
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
12918 cbradney 960
    <source>getAllObjects() -&gt; list
961
 
962
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
963
</source>
964
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; список
965
 
966
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
967
</translation>
968
  </message>
969
  <message>
14474 cbradney 970
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
12918 cbradney 971
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
972
 
973
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
974
for details of arguments.
975
 
976
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
977
</source>
978
    <translation type="unfinished">getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
979
 
980
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
981
для додаткової інформації про атрибути.
982
 
983
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
984
</translation>
985
  </message>
986
  <message>
14474 cbradney 987
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
12918 cbradney 988
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
989
 
990
Return a list of property names supported by `object&apos;.
991
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
992
by parent classes as well.
993
</source>
994
    <translation type="unfinished">getPropertyNames(object, includesuper=True)
995
 
996
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
997
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
998
</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
14474 cbradney 1001
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
12918 cbradney 1002
    <source>getProperty(object, property)
1003
 
1004
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1005
 
1006
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1007
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1008
C++ QObject instance.
1009
 
1010
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1011
to look up on `object&apos;.
1012
 
1013
The return value varies depending on the type of the property.
1014
</source>
1015
    <translation type="unfinished">getProperty(object, property)
1016
 
1017
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
1018
 
1019
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
1020
 
1021
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
1022
 
1023
Повернене значення залежить від типу атрибута.
1024
</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
14474 cbradney 1027
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
12918 cbradney 1028
    <source>setProperty(object, property, value)
1029
 
1030
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1031
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1032
also be raised if the underlying setter fails.
1033
 
1034
See getProperty() for more information.
1035
</source>
1036
    <translation type="unfinished">setProperty(object, property, value)
1037
 
1038
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
1039
 
1040
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
1041
</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
14474 cbradney 1044
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 1045
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1046
 
1047
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
1048
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
1049
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1050
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
1051
</source>
1052
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1053
 
1054
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1055
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
1056
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1057
належить до групи, то рухається вся група.
1058
</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
14474 cbradney 1061
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12918 cbradney 1062
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1063
 
1064
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1065
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1066
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1067
belongs to a group, the whole group is moved.
1068
</source>
1069
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1070
 
1071
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1072
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1073
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1074
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1075
</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
14474 cbradney 1078
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 1079
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1080
 
1081
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1082
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1083
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
1084
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1085
given the currently selected item is used.
1086
</source>
1087
    <translation type="unfinished"></translation>
1088
  </message>
1089
  <message>
14474 cbradney 1090
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 1091
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1092
 
1093
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1094
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1095
selected item is used.
1096
</source>
1097
    <translation type="unfinished"></translation>
1098
  </message>
1099
  <message>
14474 cbradney 1100
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12918 cbradney 1101
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1102
 
1103
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1104
is not given the currently selected item is used.
1105
</source>
1106
    <translation type="unfinished">sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1107
 
1108
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1109
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1110
</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
14474 cbradney 1113
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12918 cbradney 1114
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1115
 
1116
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1117
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1118
second selected Object and so on.
1119
</source>
1120
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1121
 
1122
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1123
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1124
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1125
</translation>
1126
  </message>
1127
  <message>
14474 cbradney 1128
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12918 cbradney 1129
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1130
 
1131
Returns the number of selected objects.
1132
</source>
1133
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; ціле число
1134
 
1135
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1136
</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
14474 cbradney 1139
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12918 cbradney 1140
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1141
 
1142
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1143
</source>
1144
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;name&quot;)
1145
 
1146
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1147
</translation>
1148
  </message>
1149
  <message>
14474 cbradney 1150
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12918 cbradney 1151
    <source>deselectAll()
1152
 
1153
Deselects all objects in the whole document.
1154
</source>
1155
    <translation type="unfinished">deselectAll()
1156
 
1157
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1158
</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
14474 cbradney 1161
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 1162
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
1163
 
1164
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1165
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1166
items are used. Returns the group name for further referencing.
1167
</source>
1168
    <translation type="unfinished"></translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
15099 cbradney 1171
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
1172
    <source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
1173
 
1174
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1175
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1176
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
1177
 
1178
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1179
</source>
1180
    <translation type="unfinished"></translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
1183
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
1184
    <source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
1185
 
1186
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1187
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1188
 
1189
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1190
</source>
1191
    <translation type="unfinished"></translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
12918 cbradney 1194
    <source>groupObjects(list)
1195
 
1196
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1197
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1198
items are used.
1199
</source>
14747 cbradney 1200
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 1201
 
1202
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1203
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1204
використано активний об&apos;єкт.
1205
</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
14474 cbradney 1208
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12918 cbradney 1209
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1210
 
1211
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1212
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1213
 
1214
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1215
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
14474 cbradney 1218
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12918 cbradney 1219
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1220
 
1221
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1222
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1223
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1224
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1225
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1226
 
1227
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1228
</source>
1229
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1230
 
1231
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1232
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1233
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1234
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1235
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1236
 
1237
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1238
</translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
14474 cbradney 1241
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12918 cbradney 1242
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1243
 
1244
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1245
not given the currently selected item is used.
1246
 
1247
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1248
</source>
1249
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1250
 
1251
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1252
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1253
 
1254
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1255
для зображень
1256
</translation>
1257
  </message>
1258
  <message>
14474 cbradney 1259
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12918 cbradney 1260
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1261
 
14474 cbradney 1262
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1263
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1264
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
1265
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
1266
 
1267
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1268
</source>
1269
    <translation type="unfinished"></translation>
1270
  </message>
1271
  <message>
1272
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
15099 cbradney 1273
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
1274
 
1275
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1276
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1277
The specified offset values are equal to the values shown on
1278
properties palette when point unit is used.
1279
 
1280
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1281
</source>
1282
    <translation type="unfinished"></translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
14474 cbradney 1286
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
1287
 
12918 cbradney 1288
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1289
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 1290
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
1291
 
1292
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1293
</source>
1294
    <translation type="unfinished"></translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
1297
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1298
 
1299
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1300
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12918 cbradney 1301
means 100 %.
1302
 
1303
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1304
</source>
13279 cbradney 1305
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 1306
 
1307
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1308
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1309
дорівнює 100 %.
1310
 
1311
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1312
рамкою для зображень
1313
</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
15099 cbradney 1316
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
12918 cbradney 1317
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1318
 
1319
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1320
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1321
if locked.
1322
</source>
1323
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1324
 
1325
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1326
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1327
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1328
</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
15099 cbradney 1331
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
12918 cbradney 1332
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1333
 
1334
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1335
currently selected item is used.
1336
</source>
1337
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1338
 
1339
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1340
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1341
</translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
15099 cbradney 1344
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
12918 cbradney 1345
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1346
 
1347
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1348
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1349
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1350
 
1351
May raise WrongFrameTypeError.
1352
</source>
1353
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1354
 
1355
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
1356
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
1357
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
1358
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
1359
булевими змінними.
1360
 
1361
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
1362
</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
14474 cbradney 1365
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1366
    <source>setRedraw(bool)
1367
 
1368
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1369
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1370
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1371
</source>
1372
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1373
 
1374
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
1375
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
1376
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
1377
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
1378
рівні сценарія.</translation>
1379
  </message>
1380
  <message>
14474 cbradney 1381
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12918 cbradney 1382
    <source>getFontNames() -&gt; list
1383
 
1384
Returns a list with the names of all available fonts.
1385
</source>
1386
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
1387
 
1388
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1389
</translation>
1390
  </message>
1391
  <message>
14474 cbradney 1392
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12918 cbradney 1393
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1394
 
1395
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1396
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1397
</source>
1398
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; список туплів
1399
 
1400
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1401
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1402
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1403
</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
14474 cbradney 1406
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1407
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1408
 
1409
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1410
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1411
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1412
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1413
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1414
 
1415
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1416
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1417
</source>
1418
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1419
 
1420
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
1421
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
1422
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
1423
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
1424
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
1425
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
1426
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
1427
 
1428
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
1429
було знайдено.
1430
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
1431
зразковий текст або ім&apos;я файла.
1432
</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
14474 cbradney 1435
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12918 cbradney 1436
    <source>getLayers() -&gt; list
1437
 
1438
Returns a list with the names of all defined layers.
1439
</source>
1440
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
1441
 
1442
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1443
</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
14474 cbradney 1446
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12918 cbradney 1447
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1448
 
1449
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1450
 
1451
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1452
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1453
</source>
1454
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1455
 
1456
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1457
 
1458
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1459
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1460
</translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
14474 cbradney 1463
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12918 cbradney 1464
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1465
 
1466
Returns the name of the current active layer.
1467
</source>
1468
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
1469
 
1470
Повертає назву активного плану.
1471
</translation>
1472
  </message>
1473
  <message>
14474 cbradney 1474
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12918 cbradney 1475
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1476
 
1477
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1478
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1479
 
1480
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1481
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1482
</source>
1483
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1484
 
1485
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1486
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1487
 
1488
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1489
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1490
</translation>
1491
  </message>
1492
  <message>
14474 cbradney 1493
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12918 cbradney 1494
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1495
 
1496
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1497
the layer is invisible.
1498
 
1499
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1500
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1501
</source>
1502
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1503
 
1504
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1505
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1506
 
1507
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1508
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1509
</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
14474 cbradney 1512
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1513
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1514
 
1515
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1516
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1517
 
1518
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1519
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1520
</source>
1521
    <translation type="unfinished"></translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
14474 cbradney 1524
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1525
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1526
 
1527
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1528
true the layer will be locked.
1529
 
1530
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1531
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1532
</source>
1533
    <translation type="unfinished"></translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
14474 cbradney 1536
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1537
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1538
 
1539
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1540
true the layer will be displayed outlined.
1541
 
1542
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1543
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1544
</source>
1545
    <translation type="unfinished"></translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
14474 cbradney 1548
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1549
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1550
 
1551
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1552
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1553
 
1554
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1555
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1556
</source>
1557
    <translation type="unfinished"></translation>
1558
  </message>
1559
  <message>
14474 cbradney 1560
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1561
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1562
 
1563
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1564
 
1565
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1566
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1567
</source>
1568
    <translation type="unfinished"></translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
14474 cbradney 1571
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1572
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1573
 
1574
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1575
 
1576
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1577
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1578
</source>
1579
    <translation type="unfinished"></translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
14474 cbradney 1582
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1583
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1584
 
1585
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1586
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1587
&quot;layer&quot; is invisible.
1588
 
1589
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1590
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1591
</source>
1592
    <translation type="unfinished"></translation>
1593
  </message>
1594
  <message>
14474 cbradney 1595
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1596
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1597
 
1598
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1599
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1600
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1601
 
1602
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1603
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1604
</source>
1605
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1606
 
1607
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
1608
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
1609
&quot;layer&quot; не дозволено.
1610
 
1611
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1612
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
1613
</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
14474 cbradney 1616
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1617
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1618
 
1619
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1620
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1621
&quot;layer&quot; is locked.
1622
 
1623
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1624
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1625
</source>
1626
    <translation type="unfinished"></translation>
1627
  </message>
1628
  <message>
14474 cbradney 1629
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1630
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1631
 
1632
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1633
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1634
&quot;layer&quot; is normal.
1635
 
1636
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1637
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1638
</source>
1639
    <translation type="unfinished"></translation>
1640
  </message>
1641
  <message>
14474 cbradney 1642
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1643
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1644
 
1645
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1646
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1647
 
1648
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1649
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1650
</source>
1651
    <translation type="unfinished"></translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
14474 cbradney 1654
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1655
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1656
 
1657
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1658
 
1659
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1660
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1661
</source>
1662
    <translation type="unfinished"></translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
14474 cbradney 1665
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1666
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1667
 
1668
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1669
 
1670
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1671
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1672
</source>
1673
    <translation type="unfinished"></translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
14474 cbradney 1676
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12918 cbradney 1677
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1678
 
1679
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1680
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1681
 
1682
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1683
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1684
</source>
1685
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1686
 
1687
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1688
останній план документа нічого не відбувається.
1689
 
1690
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1691
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1692
</translation>
1693
  </message>
1694
  <message>
14474 cbradney 1695
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12918 cbradney 1696
    <source>createLayer(layer)
1697
 
1698
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1699
 
1700
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1701
</source>
1702
    <translation type="unfinished">createLayer(layer)
1703
 
1704
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1705
 
1706
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1707
</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
14474 cbradney 1710
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
15099 cbradney 1711
    <source>fileQuit()
1712
 
1713
Quit Scribus.
1714
</source>
1715
    <translation type="unfinished"></translation>
1716
  </message>
1717
  <message>
1718
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12918 cbradney 1719
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1720
 
1721
Returns a string with the -lang value.
1722
</source>
1723
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1724
 
1725
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1726
</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
15099 cbradney 1729
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1730
    <source>moveSelectionToFront()
1731
 
1732
Moves current selection to front.
1733
</source>
1734
    <translation type="unfinished"></translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
15099 cbradney 1737
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
12918 cbradney 1738
    <source>moveSelectionToFront()
1739
 
1740
Moves current selection to back.
1741
</source>
1742
    <translation type="unfinished"></translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
14474 cbradney 1745
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1746
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1747
 
1748
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1749
coordinates are given in the current measurement units of the document
1750
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1751
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1752
is not given Scribus will create one for you.
1753
 
1754
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1755
</source>
1756
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1757
 
1758
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1759
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
1760
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
1761
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1762
сам.
1763
 
1764
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1765
</translation>
1766
  </message>
1767
  <message>
14474 cbradney 1768
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12918 cbradney 1769
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1770
 
1771
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1772
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1773
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1774
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1775
is not given Scribus will create one for you.
1776
 
1777
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1778
</source>
1779
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1780
 
1781
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1782
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1783
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1784
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1785
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1786
 
1787
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1788
використаної назви.
1789
</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
14474 cbradney 1792
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12918 cbradney 1793
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1794
 
1795
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1796
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1797
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1798
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1799
create one for you.
1800
 
1801
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1802
</source>
1803
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1804
 
1805
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1806
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1807
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1808
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1809
Scribus створить його сам.
1810
 
1811
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1812
використаної назви.
1813
</translation>
1814
  </message>
1815
  <message>
14474 cbradney 1816
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12918 cbradney 1817
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1818
 
1819
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1820
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1821
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1822
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1823
given Scribus will create one for you.
1824
 
1825
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1826
</source>
1827
    <translation type="unfinished">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1828
 
1829
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1830
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1831
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1832
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1833
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1834
 
1835
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1836
використаної назви.
1837
 
1838
</translation>
1839
  </message>
1840
  <message>
14474 cbradney 1841
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12918 cbradney 1842
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1843
 
1844
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1845
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1846
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1847
object because you need this name for further access to that object. If
1848
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1849
 
1850
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1851
</source>
1852
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1853
 
1854
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1855
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1856
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1857
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1858
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1859
 
1860
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1861
використаної назви.
1862
</translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
14474 cbradney 1865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12918 cbradney 1866
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1867
 
1868
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1869
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1870
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1871
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1872
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1873
Scribus will create one for you.
1874
 
1875
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1876
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1877
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1878
</source>
1879
    <translation type="unfinished">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1880
 
1881
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1882
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1883
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1884
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1885
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1886
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1887
 
1888
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1889
використаної назви.
1890
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1891
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1892
</translation>
1893
  </message>
1894
  <message>
14474 cbradney 1895
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12918 cbradney 1896
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1897
 
1898
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1899
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1900
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1901
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1902
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1903
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1904
identifier for the object because you need this name for further access to that
1905
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1906
 
1907
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1908
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1909
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1910
</source>
1911
    <translation type="unfinished">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1912
 
1913
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1914
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1915
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1916
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1917
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1918
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1919
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1920
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1921
 
1922
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1923
використаної назви.
1924
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1925
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1926
</translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
14474 cbradney 1929
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12918 cbradney 1930
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1931
 
1932
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1933
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1934
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1935
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1936
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1937
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1938
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1939
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1940
for you.
1941
 
1942
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1943
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1944
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1945
</source>
1946
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1947
 
1948
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1949
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1950
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1951
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1952
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1953
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1954
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1955
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1956
задано, Scribus створить його сам.
1957
 
1958
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1959
використаної назви.
1960
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1961
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1962
</translation>
1963
  </message>
1964
  <message>
14474 cbradney 1965
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12918 cbradney 1966
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1967
 
1968
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1969
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1970
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1971
unique identifier for the object because you need this name for further access
1972
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1973
 
1974
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1975
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1976
</source>
1977
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1978
 
1979
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1980
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1981
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1982
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1983
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1984
його сам.
1985
 
1986
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1987
використаної назви.
1988
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1989
базових об&apos;єкти не існують.
1990
</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
14474 cbradney 1993
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12918 cbradney 1994
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1995
 
1996
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1997
selected item is deleted.
1998
</source>
1999
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;name&quot;])
2000
 
2001
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
2002
</translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
14474 cbradney 2005
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 2006
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2007
 
2008
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2009
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2010
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2011
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2012
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2013
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2014
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2015
</source>
2016
    <translation type="unfinished"></translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
14474 cbradney 2019
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12918 cbradney 2020
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2021
 
2022
Test if an object with specified name really exists in the document.
2023
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
2024
returns True if there is something selected.
2025
</source>
2026
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
2027
 
2028
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
2029
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
2030
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
2031
</translation>
2032
  </message>
2033
  <message>
14474 cbradney 2034
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12918 cbradney 2035
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
2036
 
14474 cbradney 2037
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
2038
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
2039
If no object name is given, style is applied on selected object.
2040
</source>
2041
    <translation type="unfinished"></translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
2045
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2046
 
2047
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2048
</source>
2049
    <translation type="unfinished"></translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
2053
 
12918 cbradney 2054
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2055
given, it&apos;s applied on the selected object.
2056
</source>
14474 cbradney 2057
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 2058
 
2059
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
2060
буде використано вибраний об&apos;єкт.
2061
</translation>
2062
  </message>
2063
  <message>
14474 cbradney 2064
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12918 cbradney 2065
    <source>getAllStyles() -&gt; list
2066
 
2067
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
2068
</source>
2069
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; список
2070
 
2071
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
2072
</translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
14474 cbradney 2075
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 2076
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2077
 
2078
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2079
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2080
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2081
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2082
master page for the new page.
2083
 
2084
May raise IndexError if the page number is out of range
2085
</source>
2086
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2087
 
2088
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
2089
 
2090
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
2091
</translation>
2092
  </message>
2093
  <message>
14474 cbradney 2094
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12918 cbradney 2095
    <source>currentPage() -&gt; integer
2096
 
2097
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
2098
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
2099
</source>
2100
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; ціле число
2101
 
2102
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
2103
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
2104
</translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
14474 cbradney 2107
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12918 cbradney 2108
    <source>redrawAll()
2109
 
2110
Redraws all pages.
2111
</source>
2112
    <translation type="unfinished">redrawAll()
2113
 
2114
Перерисовує всі сторінки.
2115
</translation>
2116
  </message>
2117
  <message>
14474 cbradney 2118
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 2119
    <source>getPageType() -&gt; integer
2120
 
2121
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2122
</source>
2123
    <translation type="unfinished"></translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
14474 cbradney 2126
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12918 cbradney 2127
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2128
 
2129
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2130
 
2131
May raise ScribusError if the save failed.
2132
</source>
2133
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2134
 
2135
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
2136
 
2137
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
2138
</translation>
2139
  </message>
2140
  <message>
14474 cbradney 2141
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12918 cbradney 2142
    <source>deletePage(nr)
2143
 
2144
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2145
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2146
page number is.
2147
 
2148
May raise IndexError if the page number is out of range
2149
</source>
2150
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
2151
 
2152
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
2153
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
2154
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
2155
 
2156
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
2157
межі доступного діапазону
2158
</translation>
2159
  </message>
2160
  <message>
14474 cbradney 2161
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 2162
    <source>gotoPage(nr)
2163
 
2164
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2165
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2166
just sets the page that script commands will operates on.
2167
 
2168
May raise IndexError if the page number is out of range.
2169
</source>
2170
    <translation type="unfinished"></translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
14474 cbradney 2173
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12918 cbradney 2174
    <source>pageCount() -&gt; integer
2175
 
2176
Returns the number of pages in the document.
2177
</source>
2178
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; ціле число
2179
 
2180
Повертає число сторінок в документі.
2181
</translation>
2182
  </message>
2183
  <message>
14474 cbradney 2184
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12918 cbradney 2185
    <source>getHGuides() -&gt; list
2186
 
2187
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2188
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2189
</source>
2190
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; список
2191
 
2192
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
2193
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
2194
UNIT_&lt;type&gt;.
2195
</translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
14474 cbradney 2198
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12918 cbradney 2199
    <source>setHGuides(list)
2200
 
2201
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2203
 
2204
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2205
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2206
</source>
2207
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
2208
 
2209
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
2210
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
2211
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
2212
 
2213
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
2214
заміщення існуючих
2215
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
2216
</translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
14474 cbradney 2219
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12918 cbradney 2220
    <source>getVGuides()
2221
 
2222
See getHGuides.
2223
</source>
2224
    <translation type="unfinished">getVGuides()
2225
 
2226
Див. getHGuides.
2227
</translation>
2228
  </message>
2229
  <message>
14474 cbradney 2230
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12918 cbradney 2231
    <source>setVGuides()
2232
 
2233
See setHGuides.
2234
</source>
2235
    <translation type="unfinished">setVGuides()
2236
 
2237
Див. setHGuides.
2238
</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
14474 cbradney 2241
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12918 cbradney 2242
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2243
 
15294 cbradney 2244
Returns a tuple with document page dimensions measured in the document&apos;s current units.
12918 cbradney 2245
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2246
</source>
15294 cbradney 2247
    <translation type="unfinished"></translation>
12918 cbradney 2248
  </message>
2249
  <message>
14474 cbradney 2250
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
15294 cbradney 2251
    <source>getPageNSize(nr) -&gt; tuple
14474 cbradney 2252
 
2253
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
2254
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2255
</source>
2256
    <translation type="unfinished"></translation>
2257
  </message>
2258
  <message>
2259
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
15294 cbradney 2260
    <source>getPageMargins()
14474 cbradney 2261
 
15294 cbradney 2262
Returns the document page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the document&apos;s current
2263
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2264
</source>
2265
    <translation type="unfinished"></translation>
2266
  </message>
2267
  <message>
2268
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
2269
    <source>getPageNMargins(nr) -&gt; tuple
2270
 
14474 cbradney 2271
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
2272
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2273
</source>
2274
    <translation type="unfinished"></translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
15294 cbradney 2277
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2278
 
2279
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2280
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2281
</source>
2282
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; тупль
2283
 
2284
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
2285
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
2286
</translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="200"/>
12918 cbradney 2290
    <source>getPageItems() -&gt; list
2291
 
2292
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2293
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2294
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2295
the page...
2296
</source>
2297
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; список
2298
 
2299
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2300
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2301
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
2302
</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>getPageMargins()
2306
 
2307
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2308
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2309
</source>
15294 cbradney 2310
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 2311
 
2312
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2313
</translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
14474 cbradney 2316
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 2317
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2318
 
2319
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2320
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2321
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2322
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2323
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2324
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2325
</source>
2326
    <translation type="unfinished"></translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
14474 cbradney 2329
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 2330
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2331
 
2332
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2333
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2334
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2335
</source>
2336
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2337
 
2338
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
2339
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
2340
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
2341
</translation>
2342
  </message>
2343
  <message>
14474 cbradney 2344
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
2345
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
2346
 
2347
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2348
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
2349
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
2350
</source>
2351
    <translation type="unfinished"></translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12918 cbradney 2355
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2356
 
2357
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2358
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2359
currently selected item is used.
2360
</source>
2361
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2362
 
2363
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
2364
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2365
буде використано активний об&apos;єкт.
2366
</translation>
2367
  </message>
2368
  <message>
14474 cbradney 2369
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 2370
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2371
 
2372
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2373
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2374
</source>
2375
    <translation type="unfinished"></translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
14474 cbradney 2378
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 2379
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2380
 
2381
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2382
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2383
</source>
2384
    <translation type="unfinished"></translation>
2385
  </message>
2386
  <message>
14474 cbradney 2387
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12918 cbradney 2388
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2389
 
2390
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2391
is not given the currently selected item is used.
2392
</source>
2393
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2394
 
2395
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2396
буде використано активний об&apos;єкт.
2397
</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
14474 cbradney 2400
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 2401
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2402
 
2403
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2404
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2405
</source>
2406
    <translation type="unfinished"></translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
14474 cbradney 2409
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 2410
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2411
 
2412
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2413
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2414
</source>
2415
    <translation type="unfinished"></translation>
2416
  </message>
2417
  <message>
14474 cbradney 2418
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12918 cbradney 2419
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2420
 
2421
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2422
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2423
given the currently selected item is used.
2424
 
2425
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2426
</source>
2427
    <translation type="unfinished">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2428
 
2429
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2430
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2431
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2432
 
2433
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2434
доступний діапазон.
2435
</translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
14474 cbradney 2438
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12918 cbradney 2439
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2440
 
2441
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2442
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2443
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2444
is used.
2445
 
2446
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2447
</source>
2448
    <translation type="unfinished">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2449
 
2450
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2451
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2452
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2453
 
2454
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2455
доступний діапазон.
2456
</translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
14474 cbradney 2459
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12918 cbradney 2460
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2461
 
2462
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2463
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2464
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2465
</source>
2466
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2467
 
2468
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2469
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2470
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2471
</translation>
2472
  </message>
2473
  <message>
14474 cbradney 2474
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12918 cbradney 2475
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2476
 
2477
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2478
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2479
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2480
</source>
2481
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2482
 
2483
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2484
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2485
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2486
</translation>
2487
  </message>
2488
  <message>
14474 cbradney 2489
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 2490
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2491
 
2492
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2493
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2494
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2495
</source>
2496
    <translation type="unfinished">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2497
 
2498
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2499
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2500
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2501
</translation>
2502
  </message>
2503
  <message>
14474 cbradney 2504
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 2505
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2506
 
2507
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2508
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2509
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2510
Item is used.
2511
 
2512
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2513
</source>
2514
    <translation type="unfinished">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2515
 
2516
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2517
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2518
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2519
активний об&apos;єкт.
2520
 
2521
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2522
доступний діапазон.
2523
</translation>
2524
  </message>
2525
  <message>
14474 cbradney 2526
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12918 cbradney 2527
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2528
 
2529
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2530
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2531
 
2532
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2533
</source>
2534
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2535
 
2536
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2537
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2538
 
2539
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2540
</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
14474 cbradney 2543
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12918 cbradney 2544
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2545
 
2546
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2547
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2548
 
2549
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2550
</source>
2551
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2552
 
2553
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2554
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2555
 
2556
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2557
</translation>
2558
  </message>
2559
  <message>
14474 cbradney 2560
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
4759 cbradney 2561
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2562
 
2563
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2564
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2565
the selection is returned.
2566
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2567
</source>
12612 cbradney 2568
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 2569
 
2570
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
2571
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4759 cbradney 2572
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2573
  </message>
2574
  <message>
14474 cbradney 2575
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12918 cbradney 2576
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2577
 
2578
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2579
has some text selected the value assigned to the first character
2580
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2581
selected item is used.
2582
</source>
2583
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2584
 
2585
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
2586
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
2587
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
14474 cbradney 2590
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12918 cbradney 2591
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2592
 
2593
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2594
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2595
</source>
2596
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2597
 
2598
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
2599
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
2600
об&apos;єкт.</translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
14474 cbradney 2603
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2604
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2605
 
2606
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2607
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2608
</source>
2609
    <translation type="unfinished"></translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
14474 cbradney 2612
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12918 cbradney 2613
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2614
 
2615
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2616
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2617
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2618
selected item is used.
2619
</source>
2620
    <translation type="unfinished">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2621
 
2622
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
2623
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
2624
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
2625
активний об&apos;єкт.
2626
</translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
14474 cbradney 2629
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12918 cbradney 2630
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2631
 
2632
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2633
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2634
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2635
used.
2636
</source>
2637
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2638
 
2639
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
2640
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
2641
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
2642
</translation>
2643
  </message>
2644
  <message>
14474 cbradney 2645
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12918 cbradney 2646
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2647
 
2648
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2649
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2650
</source>
2651
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2652
 
2653
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
2654
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
2655
об&apos;єкт.</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
14474 cbradney 2658
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2659
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2660
 
2661
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2662
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2663
is not given the currently selected item is used.
2664
</source>
2665
    <translation type="unfinished"></translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
14474 cbradney 2668
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12918 cbradney 2669
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2670
 
2671
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2672
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2673
</source>
2674
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2675
 
2676
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
2677
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
2678
об&apos;єкт.</translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
14474 cbradney 2681
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12918 cbradney 2682
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2683
 
2684
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2685
given the currently selected item is used.
2686
</source>
2687
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2688
 
2689
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2690
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
14474 cbradney 2693
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12918 cbradney 2694
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2695
 
2696
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2697
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2698
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2699
used.
2700
</source>
2701
    <translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2702
 
2703
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
2704
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
2705
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
2706
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
2707
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
14474 cbradney 2710
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2711
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2712
 
2713
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2714
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2715
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2716
not given the currently selected Item is used.
2717
 
2718
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2719
</source>
2720
    <translation type="unfinished"></translation>
2721
  </message>
2722
  <message>
14474 cbradney 2723
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12918 cbradney 2724
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2725
 
2726
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2727
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2728
currently selected item is used.
2729
 
2730
May throw ValueError if the font cannot be found.
2731
</source>
2732
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2733
 
2734
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
2735
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
2736
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
2737
 
2738
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
2739
</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
14474 cbradney 2742
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12918 cbradney 2743
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2744
 
2745
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2746
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2747
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2748
currently selected item is used.
2749
 
2750
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2751
</source>
2752
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2753
 
2754
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
2755
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
2756
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
2757
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
2758
об&apos;єкт.
2759
 
2760
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
2761
дозволений діапазон.</translation>
2762
  </message>
2763
  <message>
14474 cbradney 2764
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12918 cbradney 2765
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2766
 
2767
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2768
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2769
item is used.
2770
 
2771
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2772
</source>
2773
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2774
 
2775
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
2776
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
2777
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
2778
 
2779
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
2780
за доступний діапазон.
2781
</translation>
2782
  </message>
2783
  <message>
14474 cbradney 2784
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2785
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2786
 
2787
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2788
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2789
item is used.
2790
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2791
 
2792
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2793
</source>
2794
    <translation type="unfinished"></translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2798
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2799
 
2800
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2801
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2802
selected item is used.
2803
 
2804
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2805
</source>
2806
    <translation type="unfinished"></translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
14474 cbradney 2809
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12918 cbradney 2810
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2811
 
2812
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2813
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2814
 
2815
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2816
</source>
2817
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2818
 
2819
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
2820
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
2821
 
2822
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
2823
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
2824
</translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
14474 cbradney 2827
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12918 cbradney 2828
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2829
 
2830
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2831
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2832
 
2833
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2834
</source>
2835
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2836
 
2837
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
2838
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
2839
 
2840
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
2841
</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
14474 cbradney 2844
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12918 cbradney 2845
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2846
 
2847
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2848
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2849
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2850
 
2851
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2852
</source>
2853
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2854
 
2855
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
2856
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
2857
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
2858
дивіться в dir(scribus).
2859
 
2860
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
2861
невірно.
2862
</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
14474 cbradney 2865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2866
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2867
 
2868
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2869
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2870
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2871
selected item is used.
2872
 
2873
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2874
</source>
2875
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2876
 
2877
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
2878
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
2879
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2880
активний об&apos;єкт.
2881
 
2882
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
2883
тексту.
2884
</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
14474 cbradney 2887
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12918 cbradney 2888
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2889
 
2890
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2891
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2892
selected item is used.
2893
</source>
2894
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;name&quot;])
2895
 
2896
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
2897
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
2898
активний об&apos;єкт.
2899
</translation>
2900
  </message>
2901
  <message>
14474 cbradney 2902
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12918 cbradney 2903
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2904
 
2905
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2906
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2907
given the currently selected item is used.
2908
</source>
2909
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2910
 
2911
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
2912
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2913
використовується активний об&apos;єкт.
2914
</translation>
2915
  </message>
2916
  <message>
14474 cbradney 2917
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12918 cbradney 2918
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2919
 
2920
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2921
selected item is used.
2922
</source>
2923
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2924
 
2925
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2926
використовується активний об&apos;єкт.
2927
</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
14474 cbradney 2930
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2931
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2932
 
2933
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2934
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2935
</source>
2936
    <translation type="unfinished"></translation>
2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2940
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2941
 
2942
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2943
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2944
</source>
2945
    <translation type="unfinished"></translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12918 cbradney 2949
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2950
 
2951
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2952
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2953
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2954
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2955
used.
2956
</source>
2957
    <translation type="unfinished">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2958
 
2959
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
2960
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
2961
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2962
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
2963
</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
14474 cbradney 2966
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12918 cbradney 2967
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2968
 
2969
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2970
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2971
and must not link to or be linked from any other frames already.
2972
 
2973
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2974
</source>
2975
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2976
 
2977
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
2978
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
2979
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
2980
 
2981
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
2982
правил зв&apos;язування рамок.
2983
</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
14474 cbradney 2986
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12918 cbradney 2987
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2988
 
2989
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2990
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2991
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2992
 
2993
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2994
</source>
2995
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2996
 
2997
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
2998
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
2999
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
3000
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
3001
 
3002
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
3003
з&apos;єднання рамок.
3004
</translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
14474 cbradney 3007
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12918 cbradney 3008
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
3009
 
3010
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3011
currently selected item is used.</source>
3012
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;name&quot;])
3013
 
3014
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
3015
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
14474 cbradney 3018
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 3019
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3020
 
3021
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3022
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3023
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3024
 
3025
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3026
</source>
3027
    <translation type="unfinished">textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
3028
 
3029
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
3030
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
3031
 
3032
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
14474 cbradney 3035
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 3036
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3037
 
3038
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3039
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3040
 
3041
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3042
</source>
3043
    <translation type="unfinished"></translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
14474 cbradney 3046
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 3047
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3048
 
3049
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3050
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3051
 
3052
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3053
</source>
3054
    <translation type="unfinished"></translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
14474 cbradney 3057
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 3058
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3059
 
3060
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3061
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3062
 
3063
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3064
</source>
3065
    <translation type="unfinished"></translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
14474 cbradney 3068
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 3069
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3070
 
3071
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
3072
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3073
 
3074
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3075
</source>
3076
    <translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3077
 
3078
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
3079
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
3080
 
3081
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
3082
являється текстовою
3083
</translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
14474 cbradney 3086
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 3087
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3088
 
3089
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3090
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3091
</source>
3092
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
3093
 
3094
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
3095
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
3096
</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
14474 cbradney 3099
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12918 cbradney 3100
    <source>progressReset()
3101
 
3102
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
3103
new progress bar use. See progressSet.
3104
</source>
3105
    <translation type="unfinished">progressReset()
3106
 
3107
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
3108
використання панелі. Див. progressSet.
3109
</translation>
3110
  </message>
3111
  <message>
14474 cbradney 3112
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12918 cbradney 3113
    <source>progressTotal(max)
3114
 
3115
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
3116
See progressSet.
3117
</source>
3118
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
3119
 
3120
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
3121
число. Див. progressSet.
3122
</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
14474 cbradney 3125
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12918 cbradney 3126
    <source>progressSet(nr)
3127
 
3128
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
3129
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
3130
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
3131
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
3132
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
3133
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
3134
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
3135
</source>
3136
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
3137
 
3138
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
3139
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
3140
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
3141
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
3142
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
3143
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
3144
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
3145
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
3146
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
3147
</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
14474 cbradney 3150
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12918 cbradney 3151
    <source>setCursor()
3152
 
3153
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
3154
</source>
3155
    <translation type="unfinished">setCursor()
3156
 
3157
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
3158
Поки що не використовуйте.
3159
</translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
14474 cbradney 3162
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12918 cbradney 3163
    <source>docChanged(bool)
3164
 
3165
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
3166
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
3167
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
3168
</source>
3169
    <translation type="unfinished">docChanged(булеве значення)
3170
 
3171
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
3172
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
3173
змін автоматично при роботі сценарія.
3174
</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
14474 cbradney 3177
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 3178
    <source>zoomDocument(double)
3179
 
3180
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3181
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3182
</source>
3183
    <translation type="unfinished">zoomDocument(double)
3184
 
3185
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
3186
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
3187
використовує -100 як позначку.
3188
</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
14474 cbradney 3191
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 3192
    <source>scrollDocument(x,y)
3193
 
3194
Scroll the document in main GUI window by x and y.
3195
</source>
3196
    <translation type="unfinished"></translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
14474 cbradney 3199
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
3200
    <source>createParagraphStyle(...)
12918 cbradney 3201
 
14474 cbradney 3202
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
12918 cbradney 3203
 
14474 cbradney 3204
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
12918 cbradney 3205
 
14474 cbradney 3206
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
12918 cbradney 3207
 
14474 cbradney 3208
fixed linespacing:     0
12918 cbradney 3209
 
14474 cbradney 3210
automatic linespacing:   1
12918 cbradney 3211
 
14474 cbradney 3212
baseline grid linespacing: 2
12918 cbradney 3213
 
14474 cbradney 3214
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
12918 cbradney 3215
 
14474 cbradney 3216
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
13279 cbradney 3217
 
14474 cbradney 3218
-&gt; left:   0
13279 cbradney 3219
 
14474 cbradney 3220
-&gt; center:  1
13279 cbradney 3221
 
14474 cbradney 3222
-&gt; right:  2
13279 cbradney 3223
 
14474 cbradney 3224
-&gt; justify: 3
3225
 
3226
-&gt; extend:  4
3227
 
3228
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
3229
 
3230
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
3231
 
3232
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
3233
 
3234
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
3235
 
3236
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
3237
 
3238
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
3239
 
3240
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
3241
 
13279 cbradney 3242
</source>
3243
    <translation type="unfinished"></translation>
3244
  </message>
3245
  <message>
14474 cbradney 3246
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
3247
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 3248
 
14474 cbradney 3249
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 3250
 
14474 cbradney 3251
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3252
 
3253
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3254
 
3255
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3256
 
3257
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3258
 
3259
-&gt; inherit
3260
 
3261
-&gt; bold
3262
 
3263
-&gt; italic
3264
 
3265
-&gt; underline
3266
 
3267
-&gt; underlinewords
3268
 
3269
-&gt; strike
3270
 
3271
-&gt; superscript
3272
 
3273
-&gt; subscript
3274
 
3275
-&gt; outline
3276
 
3277
-&gt; shadowed
3278
 
3279
-&gt; allcaps
3280
 
3281
-&gt; smallcaps
3282
 
3283
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3284
 
3285
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3286
 
3287
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3288
 
3289
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3290
 
3291
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3292
 
3293
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3294
 
3295
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3296
 
3297
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3298
 
3299
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3300
 
3301
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3302
 
13279 cbradney 3303
</source>
3304
    <translation type="unfinished"></translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
14474 cbradney 3307
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
15099 cbradney 3308
    <source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
3309
 
3310
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
3311
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
3312
 
3313
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
3314
</source>
3315
    <translation type="unfinished"></translation>
3316
  </message>
3317
  <message>
3318
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
14474 cbradney 3319
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3320
 
14474 cbradney 3321
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3322
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 3323
 
14474 cbradney 3324
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 3325
</source>
3326
    <translation type="unfinished"></translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
15099 cbradney 3329
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
14474 cbradney 3330
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3331
 
14474 cbradney 3332
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3333
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3334
 
3335
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 3336
</source>
3337
    <translation type="unfinished"></translation>
3338
  </message>
3339
  <message>
15099 cbradney 3340
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
14474 cbradney 3341
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3342
 
14474 cbradney 3343
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3344
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3345
 
3346
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 3347
</source>
3348
    <translation type="unfinished"></translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
15099 cbradney 3351
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
14474 cbradney 3352
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3353
 
14474 cbradney 3354
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3355
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3356
 
3357
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 3358
</source>
3359
    <translation type="unfinished"></translation>
3360
  </message>
12918 cbradney 3361
</context>
3362
<context>
3363
  <name>@default</name>
3364
  <message>
3365
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3366
 
3367
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3368
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3369
the selection is returned.
3370
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3371
</source>
3372
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3373
 
3374
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
3375
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
3376
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
4759 cbradney 3379
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 3380
 
3381
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3382
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3383
</source>
12918 cbradney 3384
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1234 cbradney 3385
 
3386
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
3387
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
3388
кольорів.</translation>
1135 cbradney 3389
  </message>
3390
  <message>
4759 cbradney 3391
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 3392
 
3393
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3394
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3395
Returns true if a new document was created.
3396
</source>
12918 cbradney 3397
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1234 cbradney 3398
 
3399
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
3400
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
3401
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
3402
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
4759 cbradney 3405
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3406
 
3407
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3408
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3409
</source>
12918 cbradney 3410
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 3411
 
4759 cbradney 3412
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
3413
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 3414
  </message>
3415
  <message>
4759 cbradney 3416
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3417
 
3418
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3419
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3420
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3421
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3422
</source>
12918 cbradney 3423
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 3424
 
4759 cbradney 3425
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 3426
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4759 cbradney 3427
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 3428
належить до групи, то рухається вся група.
3429
</translation>
1135 cbradney 3430
  </message>
3431
  <message>
4759 cbradney 3432
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 3433
 
3434
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3435
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3436
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3437
</source>
12918 cbradney 3438
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1234 cbradney 3439
 
3440
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
3441
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
3442
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
3443
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
3444
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 3445
  </message>
3446
  <message>
4759 cbradney 3447
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3448
 
3449
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3450
coordinates are given in the current measurement units of the document
3451
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3452
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3453
is not given Scribus will create one for you.
3454
 
4759 cbradney 3455
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3456
</source>
12918 cbradney 3457
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 3458
 
4759 cbradney 3459
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1234 cbradney 3460
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4759 cbradney 3461
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
3462
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 3463
сам.
3464
 
4759 cbradney 3465
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1234 cbradney 3466
</translation>
1135 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
4759 cbradney 3469
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3470
 
3471
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3472
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4759 cbradney 3473
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 3474
</source>
12918 cbradney 3475
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3476
 
4759 cbradney 3477
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 3478
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4759 cbradney 3479
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
1234 cbradney 3480
</translation>
1135 cbradney 3481
  </message>
3482
  <message>
4759 cbradney 3483
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3484
 
3485
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4759 cbradney 3486
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 3487
</source>
12918 cbradney 3488
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 3489
 
3490
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4759 cbradney 3491
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
1234 cbradney 3492
</translation>
1135 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
4759 cbradney 3495
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 3496
 
3064 cbradney 3497
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3498
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3499
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3500
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3501
master page for the new page.
3502
 
3503
May raise IndexError if the page number is out of range
3504
</source>
12918 cbradney 3505
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 3506
 
4759 cbradney 3507
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
3443 cbradney 3508
 
3509
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
3510
</translation>
3064 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
4759 cbradney 3513
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 3514
 
3515
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4759 cbradney 3516
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 3517
</source>
9729 cbradney 3518
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 3519
 
4759 cbradney 3520
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
3443 cbradney 3521
</translation>
3064 cbradney 3522
  </message>
3824 cbradney 3523
  <message>
4759 cbradney 3524
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3525
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 3526
 
3527
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3528
following meaning:
3529
 
3530
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 3531
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 3532
 
3533
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3534
margins
3535
 
3536
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3537
 
3538
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 3539
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3540
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 3541
 
3542
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3543
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3544
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3545
 
3546
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3547
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3548
PAGE_4 is 4-fold.
3549
 
3550
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3551
Indexed from 0 (0 = first).
3552
 
3553
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3554
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3555
is not in points, make sure to account for this.
3556
 
3557
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3558
PAGE_4, 3)
3559
 
3560
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3561
</source>
6434 cbradney 3562
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
4759 cbradney 3563
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
4444 cbradney 3564
 
3565
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
3566
Параметри мають такі значення:
3567
 
3568
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 3569
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 3570
наприклад PAPER_A4 і т.п.
3571
 
3572
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
3573
документа.
3574
 
3575
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
3576
 
3577
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
3578
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
3579
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
3580
 
3581
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
3582
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
3583
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3584
 
3585
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
3586
PAGE_1 - одинарна сторінка,
3587
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
3588
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
3589
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
3590
 
3591
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
3592
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
3593
 
3594
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
3595
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
3596
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
3597
 
3598
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3599
PAGE_4, 3)
3600
 
3601
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
3602
дозволений для pagesType діапазон.
3603
</translation>
3824 cbradney 3604
  </message>
1135 cbradney 3605
  <message>
4759 cbradney 3606
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3607
 
3608
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3609
has some text selected the value assigned to the first character
3610
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3611
selected item is used.
3612
</source>
12918 cbradney 3613
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 3614
 
4759 cbradney 3615
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 3616
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4759 cbradney 3617
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 3618
  </message>
3619
  <message>
4759 cbradney 3620
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3621
 
3622
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3623
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3624
</source>
12918 cbradney 3625
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 3626
 
4759 cbradney 3627
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 3628
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4759 cbradney 3629
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 3630
  </message>
3631
  <message>
4759 cbradney 3632
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3633
 
3634
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3635
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
3636
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3637
selected item is used.
3638
</source>
12918 cbradney 3639
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 3640
 
3641
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
3642
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
3643
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4759 cbradney 3644
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3645
</translation>
1135 cbradney 3646
  </message>
3647
  <message>
4759 cbradney 3648
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3649
 
3650
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3651
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
3652
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3653
used.
3654
</source>
12918 cbradney 3655
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 3656
 
4759 cbradney 3657
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
1234 cbradney 3658
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4759 cbradney 3659
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3660
</translation>
1135 cbradney 3661
  </message>
3662
  <message>
4759 cbradney 3663
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3664
 
3665
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3666
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3667
</source>
12918 cbradney 3668
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 3669
 
4759 cbradney 3670
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 3671
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 3672
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 3673
  </message>
3674
  <message>
4759 cbradney 3675
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3676
 
3677
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3678
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3679
</source>
12918 cbradney 3680
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 3681
 
3682
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
3683
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4759 cbradney 3684
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 3685
  </message>
3686
  <message>
4759 cbradney 3687
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3688
 
3689
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3690
given the currently selected item is used.
3691
</source>
12918 cbradney 3692
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 3693
 
3694
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 3695
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 3696
  </message>
3697
  <message>
4759 cbradney 3698
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3699
 
3700
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4759 cbradney 3701
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 3702
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3703
used.
3704
</source>
12918 cbradney 3705
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3706
 
3707
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
3708
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4759 cbradney 3709
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 3710
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4759 cbradney 3711
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 3712
  </message>
3713
  <message>
4759 cbradney 3714
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3715
 
3716
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3717
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
3718
currently selected item is used.
3719
 
3720
May throw ValueError if the font cannot be found.
3721
</source>
12918 cbradney 3722
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3723
 
3724
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
3725
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4759 cbradney 3726
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3727
 
3728
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
3729
</translation>
1135 cbradney 3730
  </message>
3731
  <message>
4759 cbradney 3732
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3733
 
3734
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3735
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
3736
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
3737
currently selected item is used.
3738
 
4759 cbradney 3739
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 3740
</source>
12918 cbradney 3741
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3742
 
3743
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
3744
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
3745
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
3746
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 3747
об&apos;єкт.
1234 cbradney 3748
 
3749
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
3750
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 3751
  </message>
3752
  <message>
4759 cbradney 3753
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3754
 
3755
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3756
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3757
item is used.
3758
 
3759
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
3760
</source>
12918 cbradney 3761
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3762
 
3763
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
3764
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 3765
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3766
 
3767
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
3768
за доступний діапазон.
3769
</translation>
1135 cbradney 3770
  </message>
3771
  <message>
4759 cbradney 3772
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3773
 
3774
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3775
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3776
 
3777
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
3778
</source>
12918 cbradney 3779
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3780
 
3781
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4759 cbradney 3782
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3783
 
3784
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
3785
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
3786
</translation>
1135 cbradney 3787
  </message>
3788
  <message>
4759 cbradney 3789
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3790
 
3791
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3792
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3793
 
3794
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
3795
</source>
12918 cbradney 3796
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3797
 
3798
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4759 cbradney 3799
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3800
 
3801
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
3802
</translation>
1135 cbradney 3803
  </message>
3804
  <message>
4759 cbradney 3805
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3806
 
3807
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3808
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
3809
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
3810
 
3811
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
3812
</source>
12918 cbradney 3813
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3814
 
3815
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4759 cbradney 3816
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 3817
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
3818
дивіться в dir(scribus).
3819
 
3820
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
3821
невірно.
3822
</translation>
1135 cbradney 3823
  </message>
3824
  <message>
4759 cbradney 3825
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3826
 
3827
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
3828
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
3829
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
3830
selected item is used.
3831
 
3832
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
3833
</source>
12918 cbradney 3834
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3835
 
3836
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
3837
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
3838
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 3839
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3840
 
3841
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 3842
тексту.
1234 cbradney 3843
</translation>
1135 cbradney 3844
  </message>
3845
  <message>
4759 cbradney 3846
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3847
 
3848
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3849
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
3850
selected item is used.
3851
</source>
12918 cbradney 3852
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3853
 
3854
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
3855
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4759 cbradney 3856
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3857
</translation>
1135 cbradney 3858
  </message>
3859
  <message>
4759 cbradney 3860
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3861
 
3862
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3863
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
3864
given the currently selected item is used.
3865
</source>
12918 cbradney 3866
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3867
 
3868
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
3869
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 3870
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3871
</translation>
1135 cbradney 3872
  </message>
3873
  <message>
4759 cbradney 3874
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3875
 
3876
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3877
selected item is used.
3878
</source>
12918 cbradney 3879
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 3880
 
3881
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 3882
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 3883
</translation>
1135 cbradney 3884
  </message>
3885
  <message>
4759 cbradney 3886
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name