Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 22965 | Rev 22977 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
19382 craig 3
<TS version="2.1" language="cs_CZ">
1525 cbradney 4
<context>
12281 cbradney 5
  <name>AIPlug</name>
6
  <message>
22933 craig 7
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="385"/>
12281 cbradney 8
    <source>Importing: %1</source>
13480 subik 9
    <translation>Importuji: %1</translation>
12281 cbradney 10
  </message>
11
  <message>
22933 craig 12
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="388"/>
12281 cbradney 13
    <source>Analyzing File:</source>
13480 subik 14
    <translation>Zkoumám soubor:</translation>
12281 cbradney 15
  </message>
16
  <message>
22933 craig 17
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2339"/>
12281 cbradney 18
    <source>Group%1</source>
20711 craig 19
    <translation>Skupina%1</translation>
12281 cbradney 20
  </message>
21
  <message>
22933 craig 22
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
12281 cbradney 23
    <source>Generating Items</source>
13480 subik 24
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
12281 cbradney 25
  </message>
26
</context>
27
<context>
178 Franz 28
  <name>About</name>
29
  <message>
21191 craig 30
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
1525 cbradney 31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 33
  </message>
34
  <message>
21191 craig 35
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="174"/>
1525 cbradney 36
    <source>&amp;About</source>
37
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 38
  </message>
39
  <message>
21191 craig 40
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
1525 cbradney 41
    <source>A&amp;uthors</source>
42
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 43
  </message>
44
  <message>
21191 craig 45
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="194"/>
1525 cbradney 46
    <source>&amp;Translations</source>
47
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 48
  </message>
49
  <message>
21191 craig 50
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="205"/>
1525 cbradney 51
    <source>&amp;Online</source>
52
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 53
  </message>
54
  <message>
21191 craig 55
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
1525 cbradney 56
    <source>&amp;Close</source>
57
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 58
  </message>
418 Franz 59
  <message>
21191 craig 60
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
1525 cbradney 61
    <source>Development Team:</source>
13480 subik 62
    <translation>Tým vývojářů:</translation>
418 Franz 63
  </message>
64
  <message>
21191 craig 65
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
1525 cbradney 66
    <source>Official Documentation:</source>
67
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 68
  </message>
69
  <message>
21191 craig 70
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
1525 cbradney 71
    <source>Other Documentation:</source>
72
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 73
  </message>
74
  <message>
21303 craig 75
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
76
    <source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
77
    <translation type="unfinished"></translation>
78
  </message>
79
  <message>
21247 craig 80
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
1525 cbradney 81
    <source>Homepage</source>
11345 subik 82
    <translation>Webová stránka</translation>
418 Franz 83
  </message>
84
  <message>
21247 craig 85
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
1525 cbradney 86
    <source>Online Reference</source>
11345 subik 87
    <translation>Online odkazy</translation>
418 Franz 88
  </message>
89
  <message>
21247 craig 90
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
1525 cbradney 91
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
92
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 93
  </message>
94
  <message>
21247 craig 95
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
1525 cbradney 96
    <source>Mailing List</source>
97
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 98
  </message>
454 fschmid 99
  <message>
21247 craig 100
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
1525 cbradney 101
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
102
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 103
  </message>
104
  <message>
20253 craig 105
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
1525 cbradney 106
    <source>About Scribus %1</source>
107
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 108
  </message>
776 fschmid 109
  <message>
21247 craig 110
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
3824 cbradney 111
    <source>Wiki</source>
4399 subik 112
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 113
  </message>
114
  <message>
20253 craig 115
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 116
    <source>%1 %2 %3</source>
4399 subik 117
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 118
  </message>
119
  <message>
20253 craig 120
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="129"/>
3824 cbradney 121
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4399 subik 122
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 123
  </message>
124
  <message>
21191 craig 125
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
3824 cbradney 126
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4399 subik 127
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
3064 cbradney 128
  </message>
3824 cbradney 129
  <message>
21191 craig 130
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="171"/>
3824 cbradney 131
    <source>No Ghostscript version available</source>
4399 subik 132
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
3824 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
21191 craig 135
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
3824 cbradney 136
    <source>Build ID:</source>
4399 subik 137
    <translation>Build ID:</translation>
3824 cbradney 138
  </message>
139
  <message>
21191 craig 140
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
4870 mrdocs 141
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
11345 subik 142
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4759 cbradney 143
  </message>
144
  <message>
21191 craig 145
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
4870 mrdocs 146
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
11345 subik 147
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 148
  </message>
149
  <message>
21191 craig 150
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
5328 cbradney 151
    <source>Tango Project Icons:</source>
13480 subik 152
    <translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 153
  </message>
6261 cbradney 154
  <message>
21191 craig 155
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="210"/>
20711 craig 156
    <source>&amp;Updates</source>
157
    <translation>Akt&amp;ualizace</translation>
158
  </message>
159
  <message>
21191 craig 160
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
20711 craig 161
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
162
    <translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
163
  </message>
164
  <message>
21191 craig 165
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
9729 cbradney 166
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
11345 subik 167
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
6261 cbradney 168
  </message>
12281 cbradney 169
  <message>
21191 craig 170
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
20711 craig 171
    <source>Splash Screen:</source>
172
    <translation>Úvodní obrazovka:</translation>
173
  </message>
174
  <message>
21191 craig 175
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="256"/>
20711 craig 176
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
177
    <translation>Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
178
  </message>
179
  <message>
21191 craig 180
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="257"/>
20711 craig 181
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
182
    <translation>C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
183
  </message>
184
  <message>
21191 craig 185
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="258"/>
20711 craig 186
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
187
    <translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
188
  </message>
189
  <message>
21191 craig 190
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
20711 craig 191
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
192
    <translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
193
  </message>
194
  <message>
21191 craig 195
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
12281 cbradney 196
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
13480 subik 197
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
12281 cbradney 198
  </message>
199
  <message>
21191 craig 200
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
12281 cbradney 201
    <source>Scribus Version</source>
13480 subik 202
    <translation>Verze Scribusu</translation>
12281 cbradney 203
  </message>
204
  <message>
21191 craig 205
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
20711 craig 206
    <source>Check for Updates</source>
207
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
12281 cbradney 208
  </message>
209
  <message>
21247 craig 210
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
12281 cbradney 211
    <source>Developer Blog</source>
13480 subik 212
    <translation>Blog vývojářů</translation>
12281 cbradney 213
  </message>
214
  <message>
21191 craig 215
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="221"/>
12281 cbradney 216
    <source>&amp;Licence</source>
13480 subik 217
    <translation>&amp;Licence</translation>
12281 cbradney 218
  </message>
219
  <message>
21191 craig 220
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="230"/>
12281 cbradney 221
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
13480 subik 222
    <translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
12281 cbradney 223
  </message>
224
  <message>
21191 craig 225
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
12612 cbradney 226
    <source>Doc Translators:</source>
13480 subik 227
    <translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
12612 cbradney 228
  </message>
229
  <message>
21191 craig 230
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
12612 cbradney 231
    <source>Webmasters:</source>
13480 subik 232
    <translation>Správci webových stránek:</translation>
12612 cbradney 233
  </message>
234
  <message>
22012 craig 235
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
236
    <source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
237
    <translation type="unfinished"></translation>
238
  </message>
239
  <message>
21247 craig 240
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
21303 craig 241
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="594"/>
242
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="661"/>
12612 cbradney 243
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
20711 craig 244
    <translation>Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
12612 cbradney 245
  </message>
20711 craig 246
  <message>
21191 craig 247
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
20711 craig 248
    <source>Haiku Port:</source>
22128 craig 249
    <translation>Haiku Port:</translation>
20711 craig 250
  </message>
251
  <message>
21191 craig 252
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
20711 craig 253
    <source>SVN Revision: %1</source>
22128 craig 254
    <translation>SVN revize: %1</translation>
20711 craig 255
  </message>
256
  <message>
21191 craig 257
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
20711 craig 258
    <source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
22128 craig 259
    <translation>Sada ikon Scribus 1.5.1+:</translation>
20711 craig 260
  </message>
1525 cbradney 261
</context>
262
<context>
3278 cbradney 263
  <name>AboutPlugins</name>
264
  <message>
20032 craig 265
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="70"/>
4759 cbradney 266
    <source>Filename:</source>
11345 subik 267
    <translation>Soubor:</translation>
4759 cbradney 268
  </message>
269
  <message>
20032 craig 270
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="71"/>
4759 cbradney 271
    <source>Version:</source>
11345 subik 272
    <translation>Verze:</translation>
4759 cbradney 273
  </message>
274
  <message>
20032 craig 275
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="76"/>
4759 cbradney 276
    <source>Release Date:</source>
11345 subik 277
    <translation>Datum vydání:</translation>
4759 cbradney 278
  </message>
279
  <message>
20032 craig 280
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 281
    <source>Description:</source>
11345 subik 282
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 283
  </message>
284
  <message>
20032 craig 285
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="84"/>
4759 cbradney 286
    <source>Author(s):</source>
11345 subik 287
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
4759 cbradney 288
  </message>
289
  <message>
20032 craig 290
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="85"/>
4759 cbradney 291
    <source>Copyright:</source>
11345 subik 292
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 293
  </message>
294
  <message>
20032 craig 295
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="86"/>
4759 cbradney 296
    <source>License:</source>
11345 subik 297
    <translation>Licence:</translation>
4759 cbradney 298
  </message>
12281 cbradney 299
  <message>
18553 craig 300
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
12281 cbradney 301
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
13480 subik 302
    <translation>Scribus: O modulech</translation>
12281 cbradney 303
  </message>
3278 cbradney 304
</context>
305
<context>
3064 cbradney 306
  <name>ActionManager</name>
307
  <message>
22933 craig 308
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
20711 craig 309
    <source>&amp;Tabulators...</source>
310
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
311
  </message>
312
  <message>
22933 craig 313
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
3064 cbradney 314
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 315
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 316
  </message>
317
  <message>
22933 craig 318
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
3064 cbradney 319
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 320
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
22933 craig 323
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
3064 cbradney 324
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 325
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 326
  </message>
327
  <message>
22933 craig 328
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
3064 cbradney 329
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 330
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 331
  </message>
332
  <message>
22933 craig 333
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
3064 cbradney 334
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 335
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 336
  </message>
337
  <message>
22933 craig 338
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
3064 cbradney 339
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 340
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
22933 craig 343
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
3064 cbradney 344
    <source>Get Text...</source>
4399 subik 345
    <translation>Vložit text...</translation>
3064 cbradney 346
  </message>
347
  <message>
22933 craig 348
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
3064 cbradney 349
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 350
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 351
  </message>
352
  <message>
22933 craig 353
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
3064 cbradney 354
    <source>Get Image...</source>
4399 subik 355
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
3064 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
22933 craig 358
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
3064 cbradney 359
    <source>Save &amp;Text...</source>
3846 subik 360
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
3064 cbradney 361
  </message>
362
  <message>
22933 craig 363
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
3064 cbradney 364
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3846 subik 365
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 366
  </message>
367
  <message>
22933 craig 368
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
3064 cbradney 369
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3846 subik 370
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
3064 cbradney 371
  </message>
372
  <message>
22933 craig 373
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
3064 cbradney 374
    <source>&amp;Print...</source>
3846 subik 375
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
3064 cbradney 376
  </message>
377
  <message>
22933 craig 378
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
3064 cbradney 379
    <source>&amp;Quit</source>
3846 subik 380
    <translation>&amp;Konec</translation>
3064 cbradney 381
  </message>
382
  <message>
22933 craig 383
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
3064 cbradney 384
    <source>&amp;Undo</source>
3846 subik 385
    <translation>&amp;Zpět</translation>
3064 cbradney 386
  </message>
387
  <message>
22933 craig 388
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
3064 cbradney 389
    <source>&amp;Redo</source>
3846 subik 390
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
3064 cbradney 391
  </message>
392
  <message>
22933 craig 393
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
3064 cbradney 394
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
11345 subik 395
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
3064 cbradney 396
  </message>
397
  <message>
22933 craig 398
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
3064 cbradney 399
    <source>Cu&amp;t</source>
3846 subik 400
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
3064 cbradney 401
  </message>
402
  <message>
22933 craig 403
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
404
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
3064 cbradney 405
    <source>&amp;Copy</source>
3846 subik 406
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
3064 cbradney 407
  </message>
408
  <message>
22933 craig 409
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
410
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3064 cbradney 411
    <source>&amp;Paste</source>
3846 subik 412
    <translation>&amp;Vložit</translation>
3064 cbradney 413
  </message>
414
  <message>
22933 craig 415
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
3064 cbradney 416
    <source>Select &amp;All</source>
3846 subik 417
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
3064 cbradney 418
  </message>
419
  <message>
22933 craig 420
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
3064 cbradney 421
    <source>&amp;Deselect All</source>
4399 subik 422
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
3064 cbradney 423
  </message>
424
  <message>
22933 craig 425
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
3064 cbradney 426
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3846 subik 427
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
3064 cbradney 428
  </message>
429
  <message>
22933 craig 430
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
3064 cbradney 431
    <source>&amp;Master Pages...</source>
11938 subik 432
    <translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
3064 cbradney 433
  </message>
434
  <message>
22933 craig 435
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3064 cbradney 436
    <source>P&amp;references...</source>
3846 subik 437
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
3064 cbradney 438
  </message>
439
  <message>
22933 craig 440
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
3064 cbradney 441
    <source>%1 pt</source>
4399 subik 442
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 443
  </message>
444
  <message>
22933 craig 445
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3064 cbradney 446
    <source>&amp;Other...</source>
3846 subik 447
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
3064 cbradney 448
  </message>
449
  <message>
22933 craig 450
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
3064 cbradney 451
    <source>&amp;Left</source>
3846 subik 452
    <translation>V&amp;levo</translation>
3064 cbradney 453
  </message>
454
  <message>
22933 craig 455
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
3064 cbradney 456
    <source>&amp;Center</source>
3846 subik 457
    <translation>Na &amp;střed</translation>
3064 cbradney 458
  </message>
459
  <message>
22933 craig 460
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
3064 cbradney 461
    <source>&amp;Right</source>
3846 subik 462
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3064 cbradney 463
  </message>
464
  <message>
22933 craig 465
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
3064 cbradney 466
    <source>&amp;Block</source>
3846 subik 467
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3064 cbradney 468
  </message>
469
  <message>
22933 craig 470
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
3064 cbradney 471
    <source>&amp;Forced</source>
3846 subik 472
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
3064 cbradney 473
  </message>
474
  <message>
22933 craig 475
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
3064 cbradney 476
    <source>&amp;Normal</source>
4399 subik 477
    <translation>&amp;Normální</translation>
3064 cbradney 478
  </message>
479
  <message>
22933 craig 480
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
3064 cbradney 481
    <source>&amp;Underline</source>
13480 subik 482
    <translation>Po&amp;dtržené</translation>
3064 cbradney 483
  </message>
484
  <message>
22933 craig 485
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
3064 cbradney 486
    <source>Underline &amp;Words</source>
13480 subik 487
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
3064 cbradney 488
  </message>
489
  <message>
22933 craig 490
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
3064 cbradney 491
    <source>&amp;Strike Through</source>
4399 subik 492
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
3064 cbradney 493
  </message>
494
  <message>
22933 craig 495
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
3064 cbradney 496
    <source>&amp;All Caps</source>
11345 subik 497
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
3064 cbradney 498
  </message>
499
  <message>
22933 craig 500
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
3064 cbradney 501
    <source>Small &amp;Caps</source>
11345 subik 502
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
3064 cbradney 503
  </message>
504
  <message>
22933 craig 505
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
3064 cbradney 506
    <source>Su&amp;perscript</source>
11345 subik 507
    <translation>&amp;Horní index</translation>
3064 cbradney 508
  </message>
509
  <message>
22933 craig 510
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
3064 cbradney 511
    <source>Su&amp;bscript</source>
11345 subik 512
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
3064 cbradney 513
  </message>
514
  <message>
22933 craig 515
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
3064 cbradney 516
    <source>D&amp;uplicate</source>
3846 subik 517
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
3064 cbradney 518
  </message>
519
  <message>
22933 craig 520
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
3064 cbradney 521
    <source>&amp;Delete</source>
3846 subik 522
    <translation>&amp;Smazat</translation>
3064 cbradney 523
  </message>
524
  <message>
22933 craig 525
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
3064 cbradney 526
    <source>&amp;Group</source>
3846 subik 527
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
3064 cbradney 528
  </message>
529
  <message>
22933 craig 530
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
3064 cbradney 531
    <source>&amp;Ungroup</source>
3846 subik 532
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
3064 cbradney 533
  </message>
534
  <message>
22933 craig 535
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
3064 cbradney 536
    <source>Is &amp;Locked</source>
11345 subik 537
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
3064 cbradney 538
  </message>
539
  <message>
22933 craig 540
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
3064 cbradney 541
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
11345 subik 542
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
3064 cbradney 543
  </message>
544
  <message>
22933 craig 545
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
3064 cbradney 546
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
13480 subik 547
    <translation>Přesunout dos&amp;podu</translation>
3064 cbradney 548
  </message>
549
  <message>
22933 craig 550
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
3064 cbradney 551
    <source>Raise to &amp;Top</source>
22128 craig 552
    <translation>Přesunout nav&amp;rch</translation>
3064 cbradney 553
  </message>
554
  <message>
22933 craig 555
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
3064 cbradney 556
    <source>&amp;Lower</source>
13480 subik 557
    <translation>O hladinu &amp;níž</translation>
3064 cbradney 558
  </message>
559
  <message>
22933 craig 560
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
3064 cbradney 561
    <source>&amp;Raise</source>
20711 craig 562
    <translation type="unfinished"></translation>
3064 cbradney 563
  </message>
564
  <message>
22933 craig 565
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
3064 cbradney 566
    <source>&amp;Attributes...</source>
13480 subik 567
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
3064 cbradney 568
  </message>
569
  <message>
22933 craig 570
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
3064 cbradney 571
    <source>I&amp;mage Visible</source>
11345 subik 572
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
3064 cbradney 573
  </message>
574
  <message>
22933 craig 575
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
20711 craig 576
    <source>Embed Image</source>
22128 craig 577
    <translation>Vložit obrázek</translation>
17184 craig 578
  </message>
579
  <message>
22933 craig 580
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
3064 cbradney 581
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3846 subik 582
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3064 cbradney 583
  </message>
584
  <message>
22933 craig 585
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
3064 cbradney 586
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3846 subik 587
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
3064 cbradney 588
  </message>
589
  <message>
22933 craig 590
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
3064 cbradney 591
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
11938 subik 592
    <translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
3064 cbradney 593
  </message>
594
  <message>
22933 craig 595
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
3064 cbradney 596
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3846 subik 597
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
3064 cbradney 598
  </message>
599
  <message>
22933 craig 600
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
3064 cbradney 601
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3846 subik 602
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
3064 cbradney 603
  </message>
604
  <message>
22933 craig 605
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
3064 cbradney 606
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3846 subik 607
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 608
  </message>
609
  <message>
22933 craig 610
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
3064 cbradney 611
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3846 subik 612
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
3064 cbradney 613
  </message>
614
  <message>
22933 craig 615
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
616
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
3064 cbradney 617
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3846 subik 618
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
3064 cbradney 619
  </message>
620
  <message>
22933 craig 621
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
622
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
3064 cbradney 623
    <source>&amp;Image Frame</source>
11938 subik 624
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
3064 cbradney 625
  </message>
626
  <message>
22933 craig 627
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
628
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
3064 cbradney 629
    <source>&amp;Polygon</source>
11345 subik 630
    <translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
3064 cbradney 631
  </message>
632
  <message>
22933 craig 633
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
634
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
3064 cbradney 635
    <source>&amp;Text Frame</source>
11938 subik 636
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
3064 cbradney 637
  </message>
638
  <message>
22933 craig 639
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
3064 cbradney 640
    <source>&amp;Glyph...</source>
11345 subik 641
    <translation>&amp;Znak...</translation>
3064 cbradney 642
  </message>
643
  <message>
22933 craig 644
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
3064 cbradney 645
    <source>&amp;Insert...</source>
3846 subik 646
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
3064 cbradney 647
  </message>
648
  <message>
22933 craig 649
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
3064 cbradney 650
    <source>Im&amp;port...</source>
13480 subik 651
    <translation>&amp;Importovat...</translation>
3064 cbradney 652
  </message>
653
  <message>
22933 craig 654
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
3064 cbradney 655
    <source>&amp;Delete...</source>
3846 subik 656
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
3064 cbradney 657
  </message>
658
  <message>
22933 craig 659
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
3064 cbradney 660
    <source>&amp;Copy...</source>
11345 subik 661
    <translation>&amp;Kopírovat...</translation>
3064 cbradney 662
  </message>
663
  <message>
22933 craig 664
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
3064 cbradney 665
    <source>&amp;Move...</source>
3846 subik 666
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
3064 cbradney 667
  </message>
668
  <message>
22933 craig 669
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
3064 cbradney 670
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
11938 subik 671
    <translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
3064 cbradney 672
  </message>
673
  <message>
22933 craig 674
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
3064 cbradney 675
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3846 subik 676
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
3064 cbradney 677
  </message>
678
  <message>
22933 craig 679
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
3064 cbradney 680
    <source>&amp;50%</source>
3846 subik 681
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 682
  </message>
683
  <message>
22933 craig 684
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
3064 cbradney 685
    <source>&amp;75%</source>
3846 subik 686
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 687
  </message>
688
  <message>
22933 craig 689
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
3064 cbradney 690
    <source>&amp;100%</source>
3846 subik 691
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 692
  </message>
693
  <message>
22933 craig 694
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
3064 cbradney 695
    <source>&amp;200%</source>
3846 subik 696
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 697
  </message>
698
  <message>
22933 craig 699
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
3064 cbradney 700
    <source>Show &amp;Margins</source>
3846 subik 701
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
3064 cbradney 702
  </message>
703
  <message>
22933 craig 704
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
3064 cbradney 705
    <source>Show &amp;Frames</source>
11938 subik 706
    <translation>Zobrazit &amp;rámce</translation>
3064 cbradney 707
  </message>
708
  <message>
22933 craig 709
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
3064 cbradney 710
    <source>Show &amp;Images</source>
3846 subik 711
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
3064 cbradney 712
  </message>
713
  <message>
22933 craig 714
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
3064 cbradney 715
    <source>Show &amp;Grid</source>
11345 subik 716
    <translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
3064 cbradney 717
  </message>
718
  <message>
22933 craig 719
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
3064 cbradney 720
    <source>Show G&amp;uides</source>
3846 subik 721
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
3064 cbradney 722
  </message>
723
  <message>
22933 craig 724
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
3064 cbradney 725
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3846 subik 726
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
3064 cbradney 727
  </message>
728
  <message>
22933 craig 729
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
3064 cbradney 730
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
11345 subik 731
    <translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
3064 cbradney 732
  </message>
733
  <message>
22933 craig 734
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
3064 cbradney 735
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
4399 subik 736
    <translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
3064 cbradney 737
  </message>
738
  <message>
22933 craig 739
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
3064 cbradney 740
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
11345 subik 741
    <translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
3064 cbradney 742
  </message>
743
  <message>
22933 craig 744
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
3064 cbradney 745
    <source>&amp;Properties</source>
3846 subik 746
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
3064 cbradney 747
  </message>
748
  <message>
22933 craig 749
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
21588 craig 750
    <source>Text Properties</source>
22078 craig 751
    <translation>Vlastnosti textu</translation>
21588 craig 752
  </message>
753
  <message>
22933 craig 754
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
3064 cbradney 755
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3846 subik 756
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
3064 cbradney 757
  </message>
758
  <message>
22933 craig 759
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
3064 cbradney 760
    <source>&amp;Layers</source>
3846 subik 761
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
3064 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
22933 craig 764
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
3064 cbradney 765
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3846 subik 766
    <translation>&amp;Záložky</translation>
3064 cbradney 767
  </message>
768
  <message>
22933 craig 769
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
3064 cbradney 770
    <source>&amp;Measurements</source>
11345 subik 771
    <translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
3064 cbradney 772
  </message>
773
  <message>
22933 craig 774
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
3064 cbradney 775
    <source>Action &amp;History</source>
11345 subik 776
    <translation>&amp;Historie akcí</translation>
3064 cbradney 777
  </message>
778
  <message>
22933 craig 779
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
3064 cbradney 780
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
11345 subik 781
    <translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
3064 cbradney 782
  </message>
783
  <message>
22933 craig 784
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
20711 craig 785
    <source>Symbols</source>
22078 craig 786
    <translation>Symboly</translation>
3064 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
22933 craig 789
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
3064 cbradney 790
    <source>&amp;Tools</source>
3846 subik 791
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
3064 cbradney 792
  </message>
793
  <message>
22933 craig 794
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
3064 cbradney 795
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3846 subik 796
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
3064 cbradney 797
  </message>
798
  <message>
22933 craig 799
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
3064 cbradney 800
    <source>Select Item</source>
11345 subik 801
    <translation>Vybrat objekt</translation>
3064 cbradney 802
  </message>
803
  <message>
22933 craig 804
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
3064 cbradney 805
    <source>Rotate Item</source>
13480 subik 806
    <translation>Otočit objekt</translation>
3064 cbradney 807
  </message>
808
  <message>
22933 craig 809
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
810
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
3064 cbradney 811
    <source>Zoom in or out</source>
13480 subik 812
    <translation>Přiblížit nebo oddálit</translation>
3064 cbradney 813
  </message>
814
  <message>
22933 craig 815
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
3064 cbradney 816
    <source>Zoom in</source>
13480 subik 817
    <translation>Přiblížit</translation>
3064 cbradney 818
  </message>
819
  <message>
22933 craig 820
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
3064 cbradney 821
    <source>Zoom out</source>
13480 subik 822
    <translation>Oddálit</translation>
3064 cbradney 823
  </message>
824
  <message>
22933 craig 825
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
3064 cbradney 826
    <source>Edit Contents of Frame</source>
11938 subik 827
    <translation>Upravit obsah rámce</translation>
3064 cbradney 828
  </message>
829
  <message>
22933 craig 830
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
21830 craig 831
    <source>Edit Text with Story Editor...</source>
22547 craig 832
    <translation>Upravit text v Editoru textů</translation>
21830 craig 833
  </message>
834
  <message>
22933 craig 835
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
3064 cbradney 836
    <source>Link Text Frames</source>
11938 subik 837
    <translation>Propojit textové rámce</translation>
3064 cbradney 838
  </message>
839
  <message>
22933 craig 840
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
3064 cbradney 841
    <source>Unlink Text Frames</source>
11938 subik 842
    <translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
3064 cbradney 843
  </message>
844
  <message>
22933 craig 845
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
21545 craig 846
    <source>Unlink Text Frames and Cut Text</source>
847
    <translation type="unfinished"></translation>
848
  </message>
849
  <message>
22933 craig 850
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
3064 cbradney 851
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
11345 subik 852
    <translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
3064 cbradney 853
  </message>
854
  <message>
22933 craig 855
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
3064 cbradney 856
    <source>Copy Item Properties</source>
11345 subik 857
    <translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
3064 cbradney 858
  </message>
859
  <message>
22933 craig 860
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
21191 craig 861
    <source>&amp;Manage Images...</source>
22128 craig 862
    <translation>&amp;Správa obrázků...</translation>
21191 craig 863
  </message>
864
  <message>
22933 craig 865
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
3064 cbradney 866
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3846 subik 867
    <translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
3064 cbradney 868
  </message>
869
  <message>
22933 craig 870
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
3064 cbradney 871
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
11345 subik 872
    <translation>&amp;Generovat obsah</translation>
3064 cbradney 873
  </message>
874
  <message>
22933 craig 875
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
3064 cbradney 876
    <source>&amp;About Scribus</source>
3846 subik 877
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
3064 cbradney 878
  </message>
879
  <message>
22933 craig 880
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
3064 cbradney 881
    <source>About &amp;Qt</source>
3846 subik 882
    <translation>O &amp;Qt</translation>
3064 cbradney 883
  </message>
884
  <message>
22933 craig 885
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
3064 cbradney 886
    <source>Toolti&amp;ps</source>
13480 subik 887
    <translation>&amp;Tipy nástrojů</translation>
3064 cbradney 888
  </message>
889
  <message>
22933 craig 890
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
3064 cbradney 891
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3846 subik 892
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
3064 cbradney 893
  </message>
894
  <message>
22933 craig 895
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1836"/>
21588 craig 896
    <source>Zero Width Non-Joiner</source>
897
    <translation type="unfinished"></translation>
898
  </message>
899
  <message>
22933 craig 900
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1837"/>
21588 craig 901
    <source>Zero Width Joiner</source>
902
    <translation type="unfinished"></translation>
903
  </message>
904
  <message>
22933 craig 905
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1839"/>
906
    <source>Non Breaking Hyphen</source>
907
    <translation type="unfinished"></translation>
908
  </message>
909
  <message>
910
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1840"/>
3064 cbradney 911
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
11345 subik 912
    <translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
3064 cbradney 913
  </message>
914
  <message>
22933 craig 915
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1841"/>
3064 cbradney 916
    <source>Page &amp;Number</source>
11938 subik 917
    <translation>Číslo &amp;stránky</translation>
3064 cbradney 918
  </message>
919
  <message>
22933 craig 920
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
3064 cbradney 921
    <source>Copyright</source>
11345 subik 922
    <translation>Copyright</translation>
3064 cbradney 923
  </message>
924
  <message>
22933 craig 925
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
3064 cbradney 926
    <source>Registered Trademark</source>
11345 subik 927
    <translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
3064 cbradney 928
  </message>
929
  <message>
22933 craig 930
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
3064 cbradney 931
    <source>Trademark</source>
11345 subik 932
    <translation>Obchodní známka</translation>
3064 cbradney 933
  </message>
934
  <message>
22933 craig 935
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
3064 cbradney 936
    <source>Bullet</source>
11345 subik 937
    <translation>Odrážka</translation>
3064 cbradney 938
  </message>
939
  <message>
22933 craig 940
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1854"/>
3064 cbradney 941
    <source>Em Dash</source>
13480 subik 942
    <translation>Em pomlčka</translation>
3064 cbradney 943
  </message>
944
  <message>
22933 craig 945
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1855"/>
3064 cbradney 946
    <source>En Dash</source>
13480 subik 947
    <translation>En pomlčka</translation>
3064 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
22933 craig 950
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1856"/>
3064 cbradney 951
    <source>Figure Dash</source>
13480 subik 952
    <translation>Číslicová pomlčka</translation>
3064 cbradney 953
  </message>
954
  <message>
22933 craig 955
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1857"/>
3064 cbradney 956
    <source>Quotation Dash</source>
13480 subik 957
    <translation>Uvozovací pomlčka</translation>
3064 cbradney 958
  </message>
959
  <message>
22933 craig 960
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
11345 subik 961
    <source>Toggle Palettes</source>
962
    <translation>Přepnout palety</translation>
10128 cbradney 963
  </message>
10842 cbradney 964
  <message>
22933 craig 965
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
20711 craig 966
    <source>S&amp;hadow</source>
967
    <translation>&amp;Stín</translation>
968
  </message>
969
  <message>
22933 craig 970
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
20711 craig 971
    <source>&amp;Low Resolution</source>
972
    <translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
973
  </message>
974
  <message>
22933 craig 975
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
20711 craig 976
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
977
    <translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
978
  </message>
979
  <message>
22933 craig 980
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
20711 craig 981
    <source>&amp;Full Resolution</source>
982
    <translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
983
  </message>
984
  <message>
22933 craig 985
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
20711 craig 986
    <source>Edit Image...</source>
987
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
988
  </message>
989
  <message>
22933 craig 990
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
20711 craig 991
    <source>&amp;Update Image</source>
992
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
993
  </message>
994
  <message>
22933 craig 995
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
20711 craig 996
    <source>Adjust Frame to Image</source>
997
    <translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
998
  </message>
999
  <message>
22933 craig 1000
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
20711 craig 1001
    <source>Show Control Characters</source>
1002
    <translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
22933 craig 1005
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
20711 craig 1006
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
1007
    <translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
1008
  </message>
1009
  <message>
22933 craig 1010
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1843"/>
20711 craig 1011
    <source>New Line</source>
1012
    <translation>Nový řádek</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
22933 craig 1015
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1844"/>
20711 craig 1016
    <source>Frame Break</source>
1017
    <translation>Zalomení rámce</translation>
1018
  </message>
1019
  <message>
22933 craig 1020
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1845"/>
20711 craig 1021
    <source>Column Break</source>
1022
    <translation>Zalomení sloupce</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
22933 craig 1025
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
11345 subik 1026
    <source>Toggle Guides</source>
1027
    <translation>Přepnout vodítka</translation>
10842 cbradney 1028
  </message>
1029
  <message>
22933 craig 1030
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
20711 craig 1031
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
1032
    <translation>&amp;Uspořádat stránky</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
22933 craig 1035
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
20711 craig 1036
    <source>Dehyphenate Text</source>
1037
    <translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
22933 craig 1040
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
20711 craig 1041
    <source>Manage Page Properties...</source>
1042
    <translation>Vlastnosti stránky...</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
22933 craig 1045
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
11345 subik 1046
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
1047
    <translation>&amp;Javaskripty...</translation>
10842 cbradney 1048
  </message>
1049
  <message>
22933 craig 1050
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
11345 subik 1051
    <source>Convert to Master Page...</source>
11938 subik 1052
    <translation>Převést na vzorovou stránku...</translation>
10842 cbradney 1053
  </message>
1054
  <message>
22933 craig 1055
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
11345 subik 1056
    <source>&amp;Cascade</source>
1057
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
10842 cbradney 1058
  </message>
1059
  <message>
22933 craig 1060
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
11345 subik 1061
    <source>&amp;Tile</source>
1062
    <translation>&amp;Dlaždice</translation>
10842 cbradney 1063
  </message>
1064
  <message>
22933 craig 1065
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
11345 subik 1066
    <source>More Info...</source>
1067
    <translation>Více informací...</translation>
10842 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
22933 craig 1070
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
11345 subik 1071
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
1072
    <translation>&amp;Tisk povolen</translation>
10842 cbradney 1073
  </message>
1074
  <message>
22933 craig 1075
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
11345 subik 1076
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
1077
    <translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
10842 cbradney 1078
  </message>
1079
  <message>
22933 craig 1080
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
11345 subik 1081
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
1082
    <translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
10842 cbradney 1083
  </message>
1084
  <message>
22933 craig 1085
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
11345 subik 1086
    <source>Show Rulers</source>
1087
    <translation>Zobrazit pravítka</translation>
10842 cbradney 1088
  </message>
1089
  <message>
22933 craig 1090
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
11345 subik 1091
    <source>&amp;Outline</source>
1092
    <comment>Document Outline Palette</comment>
11938 subik 1093
    <translation>&amp;Obrys</translation>
10842 cbradney 1094
  </message>
1095
  <message>
22933 craig 1096
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
11345 subik 1097
    <source>Solidus</source>
1098
    <translation>Lomítko</translation>
10842 cbradney 1099
  </message>
178 Franz 1100
  <message>
22933 craig 1101
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
11345 subik 1102
    <source>Middle Dot</source>
13480 subik 1103
    <translation>Střední tečka</translation>
178 Franz 1104
  </message>
1105
  <message>
22933 craig 1106
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
11345 subik 1107
    <source>En Space</source>
1108
    <translation>En mezera</translation>
310 Franz 1109
  </message>
1110
  <message>
22933 craig 1111
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
11345 subik 1112
    <source>Em Space</source>
1113
    <translation>Em mezera</translation>
310 Franz 1114
  </message>
1115
  <message>
22933 craig 1116
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
11345 subik 1117
    <source>Thin Space</source>
1118
    <translation>Úzká mezera</translation>
310 Franz 1119
  </message>
351 Franz 1120
  <message>
22933 craig 1121
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
11345 subik 1122
    <source>Thick Space</source>
1123
    <translation>Široká mezera</translation>
351 Franz 1124
  </message>
1125
  <message>
22933 craig 1126
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
11345 subik 1127
    <source>Mid Space</source>
1128
    <translation>Střední mezera</translation>
351 Franz 1129
  </message>
1130
  <message>
22933 craig 1131
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
11345 subik 1132
    <source>Hair Space</source>
1133
    <translation>Vlasová mezera</translation>
351 Franz 1134
  </message>
1135
  <message>
22933 craig 1136
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
11345 subik 1137
    <source>ff</source>
1138
    <translation>ff</translation>
351 Franz 1139
  </message>
364 Franz 1140
  <message>
22933 craig 1141
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
11345 subik 1142
    <source>fi</source>
1143
    <translation>fi</translation>
364 Franz 1144
  </message>
1145
  <message>
22933 craig 1146
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
11345 subik 1147
    <source>fl</source>
1148
    <translation>fl</translation>
364 Franz 1149
  </message>
2137 cbradney 1150
  <message>
22933 craig 1151
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
11345 subik 1152
    <source>ffi</source>
1153
    <translation>ffi</translation>
2137 cbradney 1154
  </message>
1155
  <message>
22933 craig 1156
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
11345 subik 1157
    <source>ffl</source>
1158
    <translation>ffl</translation>
2137 cbradney 1159
  </message>
178 Franz 1160
  <message>
22933 craig 1161
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
11345 subik 1162
    <source>ft</source>
1163
    <translation>ft</translation>
178 Franz 1164
  </message>
1165
  <message>
22933 craig 1166
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
11345 subik 1167
    <source>st</source>
1168
    <translation>st</translation>
178 Franz 1169
  </message>
1170
  <message>
22933 craig 1171
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
11345 subik 1172
    <source>S&amp;tyles...</source>
1173
    <translation>S&amp;tyly...</translation>
178 Franz 1174
  </message>
1175
  <message>
22933 craig 1176
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
11345 subik 1177
    <source>&amp;Outline</source>
1178
    <comment>type effect</comment>
1179
    <translation>&amp;Obrys</translation>
178 Franz 1180
  </message>
1181
  <message>
22933 craig 1182
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
11345 subik 1183
    <source>&amp;Outlines</source>
1184
    <comment>Convert to oulines</comment>
1185
    <translation>O&amp;brysy</translation>
178 Franz 1186
  </message>
1187
  <message>
22933 craig 1188
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
11345 subik 1189
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
1190
    <translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
178 Franz 1191
  </message>
1192
  <message>
22933 craig 1193
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
11345 subik 1194
    <source>C&amp;lear</source>
1195
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
178 Franz 1196
  </message>
1197
  <message>
22933 craig 1198
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
20711 craig 1199
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
1200
    <translation>Uložit jako &amp;EPS...</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
22933 craig 1203
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
11345 subik 1204
    <source>Show Text Frame Columns</source>
11938 subik 1205
    <translation>Zobrazit sloupce textového rámce</translation>
178 Franz 1206
  </message>
1207
  <message>
22933 craig 1208
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
20711 craig 1209
    <source>Preview Mode</source>
1210
    <translation>Náhledový režim</translation>
1211
  </message>
1212
  <message>
22933 craig 1213
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
20711 craig 1214
    <source>Show Layer Indicators</source>
1215
    <translation>Zobrazit ukazatele vrstev</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
22933 craig 1218
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
20711 craig 1219
    <source>Sticky Tools</source>
1220
    <translation>Lepící nástroje</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
22933 craig 1223
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
21192 craig 1224
    <source>&amp;New...</source>
22128 craig 1225
    <translation>&amp;Nový...</translation>
21192 craig 1226
  </message>
1227
  <message>
22933 craig 1228
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
21192 craig 1229
    <source>Print Previe&amp;w...</source>
22128 craig 1230
    <translation>Náhled pře&amp;d tiskem...</translation>
21192 craig 1231
  </message>
1232
  <message>
22933 craig 1233
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
21192 craig 1234
    <source>&amp;Image Effects...</source>
1235
    <translation type="unfinished"></translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
22933 craig 1238
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
21192 craig 1239
    <source>&amp;Multiple Duplicate...</source>
1240
    <translation type="unfinished"></translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
22933 craig 1243
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
21192 craig 1244
    <source>&amp;Transform...</source>
1245
    <translation type="unfinished"></translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
22933 craig 1248
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
21192 craig 1249
    <source>Extended Image Properties...</source>
1250
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku...</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
22933 craig 1253
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
21192 craig 1254
    <source>Annotation P&amp;roperties...</source>
1255
    <translation type="unfinished"></translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
22933 craig 1258
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
21192 craig 1259
    <source>Field P&amp;roperties...</source>
1260
    <translation type="unfinished"></translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
22933 craig 1263
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
21192 craig 1264
    <source>Sample Text...</source>
22223 craig 1265
    <translation>Ukázkový text...</translation>
21192 craig 1266
  </message>
1267
  <message>
22933 craig 1268
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
20711 craig 1269
    <source>&amp;Fit to Height</source>
1270
    <translation>&amp;Přizpůsobit výšce</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
22933 craig 1273
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
20711 craig 1274
    <source>Fit to Width</source>
1275
    <translation>Přizpůsobit šířce</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
22933 craig 1278
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
20711 craig 1279
    <source>Show Bleeds</source>
1280
    <translation>Zobrazit spadávku</translation>
1281
  </message>
1282
  <message>
22933 craig 1283
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1838"/>
20711 craig 1284
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1285
    <translation>Podmíněný spojovník</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
22933 craig 1288
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1846"/>
20711 craig 1289
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
1290
    <translation>&amp;Nulová mezera</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
22933 craig 1293
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
20711 craig 1294
    <source>Zero Width NB Space</source>
1295
    <translation>Nulová nedělitená mezera</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
22933 craig 1298
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1859"/>
20711 craig 1299
    <source>Apostrophe</source>
1300
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
1301
    <translation>Apostrof</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
22933 craig 1304
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1860"/>
20711 craig 1305
    <source>Straight Double</source>
1306
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
1307
    <translation>Přímé dvojité</translation>
1308
  </message>
1309
  <message>
22933 craig 1310
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1861"/>
20711 craig 1311
    <source>Single Left</source>
1312
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
1313
    <translation>Pravé jednoduché</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
22933 craig 1316
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1862"/>
20711 craig 1317
    <source>Single Right</source>
1318
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
1319
    <translation>Pravé jednoduché anglické</translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
22933 craig 1322
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1863"/>
20711 craig 1323
    <source>Double Left</source>
1324
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
1325
    <translation>Pravé dvojité</translation>
1326
  </message>
1327
  <message>
22933 craig 1328
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1864"/>
20711 craig 1329
    <source>Double Right</source>
1330
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
1331
    <translation>Pravé dvojité anglické</translation>
1332
  </message>
1333
  <message>
22933 craig 1334
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1865"/>
20711 craig 1335
    <source>Single Reversed</source>
1336
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
1337
    <translation>Jednoduché obrácené</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
22933 craig 1340
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1866"/>
20711 craig 1341
    <source>Double Reversed</source>
1342
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
1343
    <translation>Dvojité obrácené</translation>
1344
  </message>
1345
  <message>
22933 craig 1346
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1867"/>
20711 craig 1347
    <source>Single Left Guillemet</source>
1348
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
1349
    <translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
22933 craig 1352
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1868"/>
20711 craig 1353
    <source>Single Right Guillemet</source>
1354
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
1355
    <translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
22933 craig 1358
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1869"/>
20711 craig 1359
    <source>Double Left Guillemet</source>
1360
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
1361
    <translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
1362
  </message>
1363
  <message>
22933 craig 1364
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1870"/>
20711 craig 1365
    <source>Double Right Guillemet</source>
1366
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
1367
    <translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
1368
  </message>
1369
  <message>
22933 craig 1370
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
20711 craig 1371
    <source>Low Single Comma</source>
1372
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
1373
    <translation>Levé jednoduché</translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
22933 craig 1376
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1872"/>
20711 craig 1377
    <source>Low Double Comma</source>
1378
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
1379
    <translation>Levé dvojité</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
22933 craig 1382
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
20711 craig 1383
    <source>CJK Single Left</source>
1384
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
1385
    <translation>Asijské levé jednoduché</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
22933 craig 1388
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1874"/>
20711 craig 1389
    <source>CJK Single Right</source>
1390
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
1391
    <translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
1392
  </message>
1393
  <message>
22933 craig 1394
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
20711 craig 1395
    <source>CJK Double Left</source>
1396
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
1397
    <translation>Asijské levé dvojité</translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
22933 craig 1400
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
20711 craig 1401
    <source>CJK Double Right</source>
1402
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
1403
    <translation>Asijské pravé dvojité</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
22933 craig 1406
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
11345 subik 1407
    <source>&amp;400%</source>
1408
    <translation>&amp;400%</translation>
178 Franz 1409
  </message>
11652 cbradney 1410
  <message>
22933 craig 1411
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
20711 craig 1412
    <source>Scribus Homepage</source>
1413
    <translation>Webová stránka Scribusu</translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
22933 craig 1416
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
20711 craig 1417
    <source>Scribus Online Documentation</source>
1418
    <translation>Online dokumentace Scribusu</translation>
1419
  </message>
1420
  <message>
22933 craig 1421
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
20711 craig 1422
    <source>Scribus Wiki</source>
1423
    <translation>Wiki Scribusu</translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
22933 craig 1426
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
20711 craig 1427
    <source>Getting Started with Scribus</source>
1428
    <translation>Začínáme se Scribusem</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
22933 craig 1431
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
20711 craig 1432
    <source>Show Context Menu</source>
1433
    <translation>Zobrazit související nabídku</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
22933 craig 1436
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
20711 craig 1437
    <source>&amp;About Plugins</source>
1438
    <translation>O &amp;modulech</translation>
1439
  </message>
1440
  <message>
22933 craig 1441
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
20711 craig 1442
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
1443
    <translation type="unfinished"></translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
22933 craig 1446
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
12281 cbradney 1447
    <source>Get Vector File...</source>
13480 subik 1448
    <translation>Získat vektorový soubor...</translation>
12281 cbradney 1449
  </message>
1450
  <message>
22933 craig 1451
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
12281 cbradney 1452
    <source>Advanced Select All...</source>
13480 subik 1453
    <translation>Pokročilý hromadný výběr...</translation>
12281 cbradney 1454
  </message>
1455
  <message>
22933 craig 1456
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
12281 cbradney 1457
    <source>Edit Source...</source>
13480 subik 1458
    <translation>Změnit zdroj...</translation>
12281 cbradney 1459
  </message>
1460
  <message>
22933 craig 1461
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
12281 cbradney 1462
    <source>Replace Colors...</source>
13480 subik 1463
    <translation>Nahradit barvy...</translation>
12281 cbradney 1464
  </message>
1465
  <message>
22933 craig 1466
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
20711 craig 1467
    <source>Rulers Relative to Page</source>
1468
    <translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
22933 craig 1471
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
20711 craig 1472
    <source>Check for Updates</source>
1473
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
22933 craig 1476
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1842"/>
20711 craig 1477
    <source>Number of Pages</source>
1478
    <translation>Počet stránek</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
22933 craig 1481
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
20711 craig 1482
    <source>Adjust Image to Frame</source>
1483
    <translation>Změnit velikost obrázku na rozměr rámce</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
22933 craig 1486
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2019"/>
20711 craig 1487
    <source>File</source>
1488
    <translation>Soubor</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
22933 craig 1491
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2019"/>
20711 craig 1492
    <source>&amp;File</source>
1493
    <translation>&amp;Soubor</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
22933 craig 1496
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2021"/>
20711 craig 1497
    <source>Edit</source>
1498
    <translation>Upravit</translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
22933 craig 1501
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2021"/>
20711 craig 1502
    <source>&amp;Edit</source>
1503
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
22933 craig 1506
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2023"/>
20711 craig 1507
    <source>Style</source>
1508
    <translation>Styl</translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
22933 craig 1511
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2023"/>
20711 craig 1512
    <source>&amp;Style</source>
1513
    <translation>St&amp;yl</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
22933 craig 1516
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2025"/>
20711 craig 1517
    <source>Item</source>
1518
    <translation>Objekt</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
22933 craig 1521
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2025"/>
20711 craig 1522
    <source>&amp;Item</source>
1523
    <translation>O&amp;bjekt</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
22933 craig 1526
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2027"/>
20711 craig 1527
    <source>Insert</source>
1528
    <translation>Vložit</translation>
1529
  </message>
1530
  <message>
22933 craig 1531
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2027"/>
20711 craig 1532
    <source>I&amp;nsert</source>
1533
    <translation>&amp;Vložit</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
22933 craig 1536
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2029"/>
20711 craig 1537
    <source>Page</source>
1538
    <translation>Stránka</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
22933 craig 1541
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2029"/>
20711 craig 1542
    <source>&amp;Page</source>
1543
    <translation>&amp;Stránka</translation>
1544
  </message>
1545
  <message>
22933 craig 1546
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2031"/>
20711 craig 1547
    <source>View</source>
1548
    <translation>Náhled</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
22933 craig 1551
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2031"/>
20711 craig 1552
    <source>&amp;View</source>
1553
    <translation>Ná&amp;hled</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
22933 craig 1556
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2035"/>
20711 craig 1557
    <source>Extras</source>
1558
    <translation>Extra</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
22933 craig 1561
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2035"/>
20711 craig 1562
    <source>E&amp;xtras</source>
1563
    <translation>E&amp;xtra</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
22933 craig 1566
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2037"/>
20711 craig 1567
    <source>Windows</source>
1568
    <translation>Okna</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
22933 craig 1571
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2037"/>
20711 craig 1572
    <source>&amp;Windows</source>
1573
    <translation>&amp;Okna</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
22933 craig 1576
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2039"/>
20711 craig 1577
    <source>Help</source>
1578
    <translation>Nápověda</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
22933 craig 1581
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2039"/>
20711 craig 1582
    <source>&amp;Help</source>
1583
    <translation>Nápo&amp;věda</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
22933 craig 1586
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2401"/>
20711 craig 1587
    <source>Plugin Menu Items</source>
1588
    <translation>Nabídka modulů</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
22933 craig 1591
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2403"/>
20711 craig 1592
    <source>Others</source>
1593
    <translation>Všechny</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
22933 craig 1596
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2405"/>
20711 craig 1597
    <source>Unicode Characters</source>
1598
    <translation>Znaky unicode</translation>
1599
  </message>
1600
  <message>
22933 craig 1601
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
20711 craig 1602
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
1603
    <translation>Přesunout/změnit velikost ukazatele hodnoty</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
22933 craig 1606
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
20711 craig 1607
    <source>New &amp;from Template...</source>
1608
    <translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
1609
  </message>
1610
  <message>
22933 craig 1611
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
20711 craig 1612
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
1613
    <translation>Vložit obrázek ze schránky</translation>
15099 cbradney 1614
  </message>
1615
  <message>
22933 craig 1616
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
20711 craig 1617
    <source>Insert Rows...</source>
22078 craig 1618
    <translation>Vložit řádky...</translation>
19918 craig 1619
  </message>
1620
  <message>
22933 craig 1621
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
20711 craig 1622
    <source>Insert Columns...</source>
22078 craig 1623
    <translation>Vložit sloupce...</translation>
12281 cbradney 1624
  </message>
1625
  <message>
22933 craig 1626
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
20711 craig 1627
    <source>Delete Rows</source>
22078 craig 1628
    <translation>Smazat řádky</translation>
17992 craig 1629
  </message>
1630
  <message>
22933 craig 1631
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
20711 craig 1632
    <source>Delete Columns</source>
22078 craig 1633
    <translation>Smazat sloupce</translation>
17992 craig 1634
  </message>
1635
  <message>
22933 craig 1636
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
20711 craig 1637
    <source>Merge Cells</source>
22078 craig 1638
    <translation>Sloučit buňky</translation>
17992 craig 1639
  </message>
1640
  <message>
22933 craig 1641
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
20711 craig 1642
    <source>Split Cells...</source>
22078 craig 1643
    <translation>Rozdělit buňky...</translation>
17992 craig 1644
  </message>
1645
  <message>
22933 craig 1646
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
20711 craig 1647
    <source>Set Row Heights...</source>
22078 craig 1648
    <translation>Nastavit výšku řádku...</translation>
17992 craig 1649
  </message>
1650
  <message>
22933 craig 1651
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
20711 craig 1652
    <source>Set Column Widths...</source>
22078 craig 1653
    <translation>Nastavit šířku sloupce...</translation>
17992 craig 1654
  </message>
1655
  <message>
22933 craig 1656
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
20711 craig 1657
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
17992 craig 1658
    <translation type="unfinished"></translation>
1659
  </message>
1660
  <message>
22933 craig 1661
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
20711 craig 1662
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
1663
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 1664
  </message>
1665
  <message>
22933 craig 1666
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
20711 craig 1667
    <source>Adjust Frame to Table</source>
22078 craig 1668
    <translation>Přizpůsobit rámec tabulce</translation>
12281 cbradney 1669
  </message>
1670
  <message>
22933 craig 1671
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
20711 craig 1672
    <source>Adjust Table to Frame</source>
22078 craig 1673
    <translation>Přizpůsobit tabulku rámci</translation>
12281 cbradney 1674
  </message>
1675
  <message>
22933 craig 1676
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
20711 craig 1677
    <source>&amp;Frames...</source>
22332 craig 1678
    <translation>&amp;Rámce...</translation>
19382 craig 1679
  </message>
1680
  <message>
22933 craig 1681
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
20711 craig 1682
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
22078 craig 1683
    <translation>Přizpůsobit výšku rámce textu</translation>
12281 cbradney 1684
  </message>
1685
  <message>
22933 craig 1686
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
20711 craig 1687
    <source>Marks...</source>
22128 craig 1688
    <translation>Značky...</translation>
12281 cbradney 1689
  </message>
1690
  <message>
22933 craig 1691
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
20711 craig 1692
    <source>Notes Styles...</source>
17992 craig 1693
    <translation type="unfinished"></translation>
1694
  </message>
1695
  <message>
22933 craig 1696
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
20711 craig 1697
    <source>Adjust Group</source>
22547 craig 1698
    <translation>Přizpůsobit skupinu</translation>
12281 cbradney 1699
  </message>
1700
  <message>
22933 craig 1701
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
20711 craig 1702
    <source>Anchor Mark</source>
19918 craig 1703
    <translation type="unfinished"></translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
22933 craig 1706
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
20711 craig 1707
    <source>Variable Text</source>
19918 craig 1708
    <translation type="unfinished"></translation>
1709
  </message>
1710
  <message>
22933 craig 1711
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
20711 craig 1712
    <source>Reference to Item</source>
15099 cbradney 1713
    <translation type="unfinished"></translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
22933 craig 1716
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
20711 craig 1717
    <source>Reference to Mark</source>
17580 craig 1718
    <translation type="unfinished"></translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
22933 craig 1721
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
20711 craig 1722
    <source>Foot/Endnote</source>
17580 craig 1723
    <translation type="unfinished"></translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
22933 craig 1726
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
20711 craig 1727
    <source>Edit Mark</source>
22128 craig 1728
    <translation>Upravit značku</translation>
16522 craig 1729
  </message>
1730
  <message>
22933 craig 1731
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
20711 craig 1732
    <source>Update Marks</source>
22128 craig 1733
    <translation>Aktualizovat značky</translation>
18310 craig 1734
  </message>
1735
  <message>
22933 craig 1736
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
20711 craig 1737
    <source>Snap to Items</source>
18553 craig 1738
    <translation type="unfinished"></translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
22933 craig 1741
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
20711 craig 1742
    <source>Colors and Fills...</source>
22078 craig 1743
    <translation>Barvy a výplně...</translation>
12281 cbradney 1744
  </message>
1745
  <message>
22933 craig 1746
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
20711 craig 1747
    <source>Patterns</source>
1748
    <translation>Vzorky</translation>
12281 cbradney 1749
  </message>
1750
  <message>
22933 craig 1751
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
1752
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
20711 craig 1753
    <source>Inline Items</source>
1754
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 1755
  </message>
1756
  <message>
22933 craig 1757
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
20711 craig 1758
    <source>&amp;Symbol</source>
22128 craig 1759
    <translation>&amp;Symbol</translation>
12281 cbradney 1760
  </message>
1761
  <message>
22933 craig 1762
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
20711 craig 1763
    <source>&amp;Update Document</source>
22128 craig 1764
    <translation>&amp;Aktualizovat dokument</translation>
12281 cbradney 1765
  </message>
1766
  <message>
22933 craig 1767
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2033"/>
20711 craig 1768
    <source>Table</source>
22078 craig 1769
    <translation>Tabulka</translation>
12281 cbradney 1770
  </message>
1771
  <message>
22933 craig 1772
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2033"/>
20711 craig 1773
    <source>&amp;Table</source>
22128 craig 1774
    <translation>&amp;Tabulka</translation>
20576 craig 1775
  </message>
1776
  <message>
22933 craig 1777
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
18553 craig 1778
    <source>Copy</source>
20711 craig 1779
    <translation>Kopírovat</translation>
18553 craig 1780
  </message>
1781
  <message>
22933 craig 1782
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
18553 craig 1783
    <source>Cut</source>
20711 craig 1784
    <translation>Vyjmout</translation>
18553 craig 1785
  </message>
1786
  <message>
22933 craig 1787
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
18553 craig 1788
    <source>Paste</source>
20711 craig 1789
    <translation>Vložit</translation>
18553 craig 1790
  </message>
1791
  <message>
22933 craig 1792
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1775"/>
18553 craig 1793
    <source>Redo</source>
22078 craig 1794
    <translation>Znovu</translation>
18553 craig 1795
  </message>
1796
  <message>
22933 craig 1797
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
18553 craig 1798
    <source>Undo</source>
22078 craig 1799
    <translation>Zpět</translation>
18553 craig 1800
  </message>
1801
  <message>
22933 craig 1802
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
18553 craig 1803
    <source>Close the current document</source>
22078 craig 1804
    <translation>Zavřít dokument</translation>
18553 craig 1805
  </message>
1806
  <message>
22933 craig 1807
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
18553 craig 1808
    <source>Export the document to PDF</source>
22078 craig 1809
    <translation>Exportovat dokument jako PDF</translation>
18553 craig 1810
  </message>
1811
  <message>
22933 craig 1812
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
18553 craig 1813
    <source>Create a new document</source>
22078 craig 1814
    <translation>Vytvořit nový dokument</translation>
18553 craig 1815
  </message>
1816
  <message>
22933 craig 1817
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
18553 craig 1818
    <source>Open an existing document</source>
22078 craig 1819
    <translation>Otevřít dokument</translation>
18553 craig 1820
  </message>
1821
  <message>
22933 craig 1822
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
18553 craig 1823
    <source>Print the document</source>
22078 craig 1824
    <translation>Vytisknout dokument</translation>
18553 craig 1825
  </message>
1826
  <message>
22933 craig 1827
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
18553 craig 1828
    <source>Save the current document</source>
22078 craig 1829
    <translation>Uložit dokument</translation>
18553 craig 1830
  </message>
1831
  <message>
22933 craig 1832
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
18553 craig 1833
    <source>Copy item properties</source>
22547 craig 1834
    <translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
18553 craig 1835
  </message>
1836
  <message>
22933 craig 1837
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
18553 craig 1838
    <source>Edit contents of a frame</source>
22078 craig 1839
    <translation>Upravit obsah rámce</translation>
18553 craig 1840
  </message>
1841
  <message>
22933 craig 1842
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
18553 craig 1843
    <source>Eye Dropper</source>
22128 craig 1844
    <translation>Kapátko</translation>
18553 craig 1845
  </message>
1846
  <message>
22933 craig 1847
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
18553 craig 1848
    <source>Insert an arc</source>
22078 craig 1849
    <translation>Vložit oblouk</translation>
18553 craig 1850
  </message>
1851
  <message>
22933 craig 1852
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
18553 craig 1853
    <source>Insert a bezier curve</source>
22078 craig 1854
    <translation>Vložit Bézierovu křivku</translation>
18553 craig 1855
  </message>
1856
  <message>
22933 craig 1857
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
18553 craig 1858
    <source>Insert a calligraphic line</source>
22547 craig 1859
    <translation>Vložit kaligrafickou čáru</translation>
18553 craig 1860
  </message>
1861
  <message>
22933 craig 1862
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
18553 craig 1863
    <source>Insert a freehand line</source>
22547 craig 1864
    <translation>Vložit čáru od ruky</translation>
18553 craig 1865
  </message>
1866
  <message>
22933 craig 1867
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
18553 craig 1868
    <source>Insert an image frame</source>
22078 craig 1869
    <translation>Vložit obrázkový rámec</translation>
18553 craig 1870
  </message>
1871
  <message>
22933 craig 1872
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
18553 craig 1873
    <source>Insert a line</source>
22078 craig 1874
    <translation>Vložit čáru</translation>
18553 craig 1875
  </message>
1876
  <message>
22933 craig 1877
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
18553 craig 1878
    <source>Insert a polygon</source>
22078 craig 1879
    <translation>Vložit mnohoúhelník</translation>
18553 craig 1880
  </message>
1881
  <message>
22933 craig 1882
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1794"/>
18553 craig 1883
    <source>Insert a render frame</source>
22078 craig 1884
    <translation>Vložit vykreslovací rámec</translation>
18553 craig 1885
  </message>
1886
  <message>
22933 craig 1887
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
18553 craig 1888
    <source>Insert a shape</source>
22078 craig 1889
    <translation>Vložit tvar</translation>
18553 craig 1890
  </message>
1891
  <message>
22933 craig 1892
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
18553 craig 1893
    <source>Insert a spiral</source>
22078 craig 1894
    <translation>Vložit spirálu</translation>
18553 craig 1895
  </message>
1896
  <message>
22933 craig 1897
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
18553 craig 1898
    <source>Insert a table</source>
22078 craig 1899
    <translation>Vložit tabulku</translation>
18553 craig 1900
  </message>
1901
  <message>
22933 craig 1902
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
18553 craig 1903
    <source>Insert a text frame</source>
22078 craig 1904
    <translation>Vložit textový rámec</translation>
18553 craig 1905
  </message>
1906
  <message>
22933 craig 1907
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
18553 craig 1908
    <source>Link text frames</source>
22547 craig 1909
    <translation>Propojit textový rámec</translation>
18553 craig 1910
  </message>
1911
  <message>
22933 craig 1912
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
18553 craig 1913
    <source>Measurements</source>
22078 craig 1914
    <translation>Měření</translation>
18553 craig 1915
  </message>
1916
  <message>
22933 craig 1917
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
18553 craig 1918
    <source>Insert link annotation</source>
22547 craig 1919
    <translation>Vložit anotaci odkazem</translation>
18553 craig 1920
  </message>
1921
  <message>
22933 craig 1922
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
18553 craig 1923
    <source>Insert text annotation</source>
22547 craig 1924
    <translation>Vložit textovou anotaci</translation>
18553 craig 1925
  </message>
1926
  <message>
22933 craig 1927
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
18553 craig 1928
    <source>Insert PDF check box</source>
22547 craig 1929
    <translation>Vložit PDF pole k zaškrtnutí</translation>
18553 craig 1930
  </message>
1931
  <message>
22933 craig 1932
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
18553 craig 1933
    <source>Insert PDF combo box</source>
22547 craig 1934
    <translation>Vložit PDF pole k výběru</translation>
18553 craig 1935
  </message>
1936
  <message>
22933 craig 1937
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
18553 craig 1938
    <source>Insert PDF list box</source>
22547 craig 1939
    <translation>Vložit PDF pole se seznamem</translation>
18553 craig 1940
  </message>
1941
  <message>
22933 craig 1942
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
18553 craig 1943
    <source>Insert PDF push button</source>
22547 craig 1944
    <translation>Vložit PDF tlačítko</translation>
18553 craig 1945
  </message>
1946
  <message>
22933 craig 1947
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
18553 craig 1948
    <source>Insert PDF radio button</source>
22547 craig 1949
    <translation>Vložit PDF přepínač</translation>
18553 craig 1950
  </message>
1951
  <message>
22933 craig 1952
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
18553 craig 1953
    <source>Insert PDF text field</source>
22547 craig 1954
    <translation>Vložit PDF textové pole</translation>
18553 craig 1955
  </message>
1956
  <message>
22933 craig 1957
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
18553 craig 1958
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
1959
    <translation type="unfinished"></translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
22933 craig 1962
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
18553 craig 1963
    <source>Rotate an item</source>
22547 craig 1964
    <translation>Otočit objekt</translation>
18553 craig 1965
  </message>
1966
  <message>
22933 craig 1967
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
18553 craig 1968
    <source>Select an item</source>
22547 craig 1969
    <translation>Vybrat objekt</translation>
18553 craig 1970
  </message>
1971
  <message>
22933 craig 1972
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
18553 craig 1973
    <source>Unlink text frames</source>
22547 craig 1974
    <translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
18553 craig 1975
  </message>
1976
  <message>
22933 craig 1977
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
20711 craig 1978
    <source>Insert 3D annotation</source>
22547 craig 1979
    <translation>Vložit 3D anotaci</translation>
19643 craig 1980
  </message>
1981
  <message>
22933 craig 1982
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
20711 craig 1983
    <source>Unweld Items</source>
19643 craig 1984
    <translation type="unfinished"></translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
22933 craig 1987
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
20711 craig 1988
    <source>Weld Items</source>
19643 craig 1989
    <translation type="unfinished"></translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
22933 craig 1992
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
20711 craig 1993
    <source>T&amp;runcate</source>
18553 craig 1994
    <translation type="unfinished"></translation>
1995
  </message>
1996
  <message>
22933 craig 1997
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
20711 craig 1998
    <source>Edit in Preview Mode</source>
22547 craig 1999
    <translation>Upravit v náhledovém režimu</translation>
15099 cbradney 2000
  </message>
2001
  <message>
22933 craig 2002
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
20711 craig 2003
    <source>Toggle Color Management System</source>
2004
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 2005
  </message>
2006
  <message>
22933 craig 2007
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
20711 craig 2008
    <source>&amp;View Tools</source>
2009
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 2010
  </message>
2011
  <message>
22933 craig 2012
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
20711 craig 2013
    <source>&amp;Render Frame</source>
2014
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 2015
  </message>
2016
  <message>
22933 craig 2017
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
20711 craig 2018
    <source>T&amp;able</source>
2019
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 2020
  </message>
2021
  <message>
22933 craig 2022
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
20711 craig 2023
    <source>&amp;Shape</source>
2024
    <translation>&amp;Tvar</translation>
12281 cbradney 2025
  </message>
2026
  <message>
22933 craig 2027
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
20711 craig 2028
    <source>Arc</source>
22078 craig 2029
    <translation>Oblouk</translation>
12281 cbradney 2030
  </message>
2031
  <message>
22933 craig 2032
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
20711 craig 2033
    <source>Spiral</source>
22078 craig 2034
    <translation>Spirála</translation>
12281 cbradney 2035
  </message>
2036
  <message>
22933 craig 2037
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
20711 craig 2038
    <source>&amp;Line</source>
2039
    <translation>Čár&amp;a</translation>
12281 cbradney 2040
  </message>
2041
  <message>
22933 craig 2042
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
20711 craig 2043
    <source>Calligraphic Line</source>
22547 craig 2044
    <translation>Kaligrafická čára</translation>
12281 cbradney 2045
  </message>
2046
  <message>
22933 craig 2047
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
20711 craig 2048
    <source>&amp;Freehand Line</source>
2049
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 2050
  </message>
2051
  <message>
22933 craig 2052
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
20711 craig 2053
    <source>PDF Push Button</source>
2054
    <translation>PDF tlačítko</translation>
12281 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
22933 craig 2057
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
20711 craig 2058
    <source>PDF Radio Button</source>
22547 craig 2059
    <translation>PDF přepínač</translation>
12281 cbradney 2060
  </message>
2061
  <message>
22933 craig 2062
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
20711 craig 2063
    <source>PDF Text Field</source>
2064
    <translation>PDF Textové pole</translation>
12281 cbradney 2065
  </message>
2066
  <message>
22933 craig 2067
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
20711 craig 2068
    <source>PDF Check Box</source>
2069
    <translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
12281 cbradney 2070
  </message>
2071
  <message>
22933 craig 2072
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
20711 craig 2073
    <source>PDF Combo Box</source>
2074
    <translation>PDF pole k výběru</translation>
12281 cbradney 2075
  </message>
2076
  <message>
22933 craig 2077
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
20711 craig 2078
    <source>PDF List Box</source>
2079
    <translation>PDF pole se seznamem</translation>
12281 cbradney 2080
  </message>
2081
  <message>
22933 craig 2082
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
20711 craig 2083
    <source>Text Annotation</source>
22078 craig 2084
    <translation>Textová poznámka</translation>
18310 craig 2085
  </message>
2086
  <message>
22933 craig 2087
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
20711 craig 2088
    <source>Link Annotation</source>
22547 craig 2089
    <translation>Anotace odkazem</translation>
17992 craig 2090
  </message>
2091
  <message>
22933 craig 2092
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
20711 craig 2093
    <source>3D Annotation</source>
22547 craig 2094
    <translation>3D anotace</translation>
17992 craig 2095
  </message>
2096
  <message>
22933 craig 2097
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
20711 craig 2098
    <source>Edit text in story editor</source>
22547 craig 2099
    <translation>Upravit text v Editoru textů</translation>
17992 craig 2100
  </message>
2101
  <message>
22933 craig 2102
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
20711 craig 2103
    <source>Enable preview mode</source>
22547 craig 2104
    <translation>Zapnout náhledový režim</translation>
18310 craig 2105
  </message>
2106
  <message>
22933 craig 2107
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
20711 craig 2108
    <source>Enable editing in preview mode</source>
22547 craig 2109
    <translation>Zapnout editaci v náhledovém režimu</translation>
18785 craig 2110
  </message>
2111
  <message>
22933 craig 2112
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
20711 craig 2113
    <source>Toggle color management system</source>
18785 craig 2114
    <translation type="unfinished"></translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
22933 craig 2117
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
20711 craig 2118
    <source>Edit Weld</source>
19643 craig 2119
    <translation type="unfinished"></translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
22933 craig 2122
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
20711 craig 2123
    <source>&amp;Downloads</source>
18310 craig 2124
    <translation type="unfinished"></translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
22933 craig 2127
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
20711 craig 2128
    <source>&amp;Resources</source>
18310 craig 2129
    <translation type="unfinished"></translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
22933 craig 2132
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
20711 craig 2133
    <source>Chat with the Community</source>
22547 craig 2134
    <translation>Chatovat s komunitou</translation>
12937 cbradney 2135
  </message>
1525 cbradney 2136
</context>
2137
<context>
12612 cbradney 2138
  <name>AdjustCmsDialog</name>
2139
  <message>
18553 craig 2140
    <location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 2141
    <source>CMS Settings</source>
13480 subik 2142
    <translation>Nastavení CMS</translation>
12612 cbradney 2143
  </message>
2144
</context>
2145
<context>
12281 cbradney 2146
  <name>AlignDistribute</name>
2147
  <message>
18553 craig 2148
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
12281 cbradney 2149
    <source>Align</source>
13480 subik 2150
    <translation>Zarovnat</translation>
12281 cbradney 2151
  </message>
2152
  <message>
20576 craig 2153
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="51"/>
12281 cbradney 2154
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
13480 subik 2155
    <translation>Vy&amp;brané vodítko:</translation>
12281 cbradney 2156
  </message>
2157
  <message>
20576 craig 2158
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="64"/>
12281 cbradney 2159
    <source>&amp;Relative To:</source>
13480 subik 2160
    <translation>V&amp;zhledem k:</translation>
12281 cbradney 2161
  </message>
2162
  <message>
20576 craig 2163
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="83"/>
15243 cbradney 2164
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
20711 craig 2165
    <translation>Zarovnat &amp;strany:</translation>
15243 cbradney 2166
  </message>
2167
  <message>
20576 craig 2168
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="306"/>
12281 cbradney 2169
    <source>Distribute</source>
13480 subik 2170
    <translation>Rozmístit</translation>
12281 cbradney 2171
  </message>
2172
  <message>
20576 craig 2173
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="592"/>
12281 cbradney 2174
    <source>&amp;Distance:</source>
13480 subik 2175
    <translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
12281 cbradney 2176
  </message>
14474 cbradney 2177
  <message>
20576 craig 2178
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="656"/>
15243 cbradney 2179
    <source>Reverse Distribution</source>
20711 craig 2180
    <translation>Obrácené rozmístění</translation>
15243 cbradney 2181
  </message>
2182
  <message>
20576 craig 2183
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="698"/>
14474 cbradney 2184
    <source>Swap</source>
2185
    <translation type="unfinished"></translation>
2186
  </message>
20711 craig 2187
  <message>
2188
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
2189
    <source>Align and Distribute</source>
22547 craig 2190
    <translation>Zarovnat a rozmístit</translation>
20711 craig 2191
  </message>
12281 cbradney 2192
</context>
2193
<context>
3064 cbradney 2194
  <name>AlignDistributePalette</name>
2195
  <message>
20576 craig 2196
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3064 cbradney 2197
    <source>First Selected</source>
11938 subik 2198
    <translation>prvně vybranému</translation>
3064 cbradney 2199
  </message>
2200
  <message>
20576 craig 2201
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
3064 cbradney 2202
    <source>Last Selected</source>
11938 subik 2203
    <translation>naposledy vybranému</translation>
3064 cbradney 2204
  </message>
2205
  <message>
20576 craig 2206
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
3064 cbradney 2207
    <source>Page</source>
11938 subik 2208
    <translation>stránce</translation>
3064 cbradney 2209
  </message>
2210
  <message>
20576 craig 2211
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3064 cbradney 2212
    <source>Margins</source>
11938 subik 2213
    <translation>okrajům</translation>
3064 cbradney 2214
  </message>
2215
  <message>
20576 craig 2216
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3064 cbradney 2217
    <source>Selection</source>
11938 subik 2218
    <translation>výběrům</translation>
3064 cbradney 2219
  </message>
2220
  <message>
20576 craig 2221
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
11345 subik 2222
    <source>Align bottoms</source>
2223
    <translation>Zarovnat dole</translation>
3064 cbradney 2224
  </message>
2225
  <message>
20576 craig 2226
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
11345 subik 2227
    <source>Align right sides</source>
2228
    <translation>Zarovnat pravé strany</translation>
3064 cbradney 2229
  </message>
2230
  <message>
20576 craig 2231
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
11345 subik 2232
    <source>Center on vertical axis</source>
2233
    <translation>Vystředit na svislé osy</translation>
3064 cbradney 2234
  </message>
2235
  <message>
20576 craig 2236
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
11345 subik 2237
    <source>Align left sides</source>
2238
    <translation>Zarovnat levé strany</translation>
3064 cbradney 2239
  </message>
2240
  <message>
20576 craig 2241
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
11345 subik 2242
    <source>Center on horizontal axis</source>
2243
    <translation>Vystředit na vodorovné osy</translation>
3064 cbradney 2244
  </message>
2245
  <message>
20576 craig 2246
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
11345 subik 2247
    <source>Align tops</source>
2248
    <translation>Zarovnat nahoře</translation>
3064 cbradney 2249
  </message>
2250
  <message>
20711 craig 2251
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
2252
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
2253
    <translation>Rozmístit levé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
3064 cbradney 2254
  </message>
2255
  <message>
20576 craig 2256
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
11345 subik 2257
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
2258
    <translation>Rozmístit spodní části ve stejné vzdálenosti</translation>
3064 cbradney 2259
  </message>
2260
  <message>
20576 craig 2261
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
11345 subik 2262
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
2263
    <translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti vodorovně</translation>
3064 cbradney 2264
  </message>
2265
  <message>
20576 craig 2266
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
11345 subik 2267
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
11938 subik 2268
    <translation>Rozmístit středy svisle ve stejné vzdálenosti</translation>
3064 cbradney 2269
  </message>
2270
  <message>
20576 craig 2271
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
11345 subik 2272
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
2273
    <translation>Rozmístit horní části ve stejné vzdálenosti</translation>
3064 cbradney 2274
  </message>
2275
  <message>
20711 craig 2276
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
2277
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
2278
    <translation>Rozmístit pravé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
2282
    <source>Guide</source>
2283
    <translation>vodítkům</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
20576 craig 2286
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
11345 subik 2287
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
2288
    <translation>Rozmístit objekty na určenou vzdálenost</translation>
3064 cbradney 2289
  </message>
2290
  <message>
20711 craig 2291
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
2292
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
2293
    <translation>Při rozmístění pomocí nastavení vzdálenosti obrátí směr rozmístění objektů</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
20576 craig 2296
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
11345 subik 2297
    <source>None Selected</source>
2298
    <translation>Nic nevybráno</translation>
3064 cbradney 2299
  </message>
2300
  <message>
20711 craig 2301
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
2302
    <source>Swap items to the left</source>
2303
    <translation type="unfinished"></translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
2307
    <source>Swap items to the right</source>
2308
    <translation type="unfinished"></translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
20576 craig 2311
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="513"/>
11345 subik 2312
    <source>Y: %1%2</source>
2313
    <translation>Y: %1%2</translation>
6530 cbradney 2314
  </message>
2315
  <message>
20576 craig 2316
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="521"/>
11345 subik 2317
    <source>X: %1%2</source>
2318
    <translation>X: %1%2</translation>
6530 cbradney 2319
  </message>
12281 cbradney 2320
  <message>
20576 craig 2321
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
12281 cbradney 2322
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
13480 subik 2323
    <translation>Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
12281 cbradney 2324
  </message>
2325
  <message>
20576 craig 2326
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
12281 cbradney 2327
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
13480 subik 2328
    <translation>Zarovnat levé strany objektů na pravou stranu kotvy</translation>
12281 cbradney 2329
  </message>
2330
  <message>
20576 craig 2331
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
12281 cbradney 2332
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
13480 subik 2333
    <translation>Zarovnat horní části objektů k spodní části kotvy</translation>
12281 cbradney 2334
  </message>
2335
  <message>
20576 craig 2336
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
12281 cbradney 2337
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
13480 subik 2338
    <translation>Zarovnat spodní části objektů k horní části kotvy</translation>
12281 cbradney 2339
  </message>
2340
  <message>
20576 craig 2341
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
12281 cbradney 2342
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
13480 subik 2343
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
12281 cbradney 2344
  </message>
2345
  <message>
20576 craig 2346
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
12281 cbradney 2347
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
13480 subik 2348
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
12281 cbradney 2349
  </message>
2350
  <message>
20576 craig 2351
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
12281 cbradney 2352
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
13480 subik 2353
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty</translation>
12281 cbradney 2354
  </message>
2355
  <message>
20576 craig 2356
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
12281 cbradney 2357
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
13480 subik 2358
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
12281 cbradney 2359
  </message>
2360
  <message>
20576 craig 2361
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
12281 cbradney 2362
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
20711 craig 2363
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji stránky</translation>
12281 cbradney 2364
  </message>
2365
  <message>
20711 craig 2366
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
2367
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
2368
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/dolním okrajem</translation>
12281 cbradney 2369
  </message>
2370
  <message>
20576 craig 2371
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
12281 cbradney 2372
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
20711 craig 2373
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji</translation>
12281 cbradney 2374
  </message>
2375
  <message>
20711 craig 2376
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
2377
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
2378
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/dolním okrajem stránky</translation>
12281 cbradney 2379
  </message>
14474 cbradney 2380
  <message>
20711 craig 2381
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
2382
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2383
    <translation>&lt;qt&gt;Zarovnat relativně k:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;První položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhé položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuální stránce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraji aktuální stránky&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítku&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výběru&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
2387
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
2388
    <translation>Umístění vybraného vodítka, ke kterému se bude zarovnávat</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
2392
    <source>Move</source>
2393
    <translation>Přesunout</translation>
2394
  </message>
2395
  <message>
2396
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
2397
    <source>Resize</source>
2398
    <translation>Změnit velikost</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
2402
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
14474 cbradney 2403
    <translation type="unfinished"></translation>
2404
  </message>
3064 cbradney 2405
</context>
2406
<context>
178 Franz 2407
  <name>AlignSelect</name>
2408
  <message>
21588 craig 2409
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
1525 cbradney 2410
    <source>Align Text Left</source>
2411
    <translation>Zarovnat text doleva</translation>
178 Franz 2412
  </message>
2413
  <message>
21588 craig 2414
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
1525 cbradney 2415
    <source>Align Text Right</source>
2416
    <translation>Zarovnat text doprava</translation>
178 Franz 2417
  </message>
2418
  <message>
21588 craig 2419
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="115"/>
1525 cbradney 2420
    <source>Align Text Center</source>
2421
    <translation>Zarovnat text na střed</translation>
178 Franz 2422
  </message>
218 Franz 2423
  <message>
21588 craig 2424
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="116"/>
1525 cbradney 2425
    <source>Align Text Justified</source>
2426
    <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
218 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
21588 craig 2429
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="117"/>
1525 cbradney 2430
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2431
    <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
218 Franz 2432
  </message>
1525 cbradney 2433
</context>
2434
<context>
178 Franz 2435
  <name>Annota</name>
2436
  <message>
20253 craig 2437
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="46"/>
1525 cbradney 2438
    <source>Annotation Properties</source>
11345 subik 2439
    <translation>Vlastnosti anotace</translation>
178 Franz 2440
  </message>
2441
  <message>
20253 craig 2442
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="76"/>
1525 cbradney 2443
    <source>Text</source>
2444
    <translation>Text</translation>
178 Franz 2445
  </message>
2446
  <message>
20253 craig 2447
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
1525 cbradney 2448
    <source>Link</source>
2449
    <translation>Odkaz</translation>
178 Franz 2450
  </message>
2451
  <message>
20253 craig 2452
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
1525 cbradney 2453
    <source>External Link</source>
2454
    <translation>Odkaz ven</translation>
178 Franz 2455
  </message>
2456
  <message>
20253 craig 2457
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
1525 cbradney 2458
    <source>External Web-Link</source>
2459
    <translation>Odkaz ven na web</translation>
178 Franz 2460
  </message>
2461
  <message>
20711 craig 2462
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="142"/>
2463
    <source>Destination</source>
2464
    <translation>Cíl</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
21545 craig 2467
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
2468
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
20711 craig 2469
    <source> pt</source>
2470
    <translation> pt</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
22336 craig 2473
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
2474
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2475
    <translation>&amp;X-Poz:</translation>
2476
  </message>
2477
  <message>
21545 craig 2478
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
20711 craig 2479
    <source>Open</source>
2480
    <translation>Otevřít</translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="81"/>
2484
    <source>&amp;Type:</source>
2485
    <translation>&amp;Typ:</translation>
2486
  </message>
2487
  <message>
2488
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="153"/>
2489
    <source>C&amp;hange...</source>
2490
    <translation>Z&amp;měnit...</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="173"/>
2494
    <source>&amp;Page:</source>
2495
    <translation>Stránk&amp;a:</translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
21545 craig 2498
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
20711 craig 2499
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2500
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
21545 craig 2503
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
20711 craig 2504
    <source>%1;;All Files (*)</source>
2505
    <translation>%1;;Všechny soubory (*)</translation>
2506
  </message>
2507
  <message>
2508
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="155"/>
2509
    <source>Export absolute Filename</source>
2510
    <translation>Exportovat absolutní název souboru</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
20253 craig 2513
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="116"/>
17992 craig 2514
    <source>Options</source>
20711 craig 2515
    <translation>Volby</translation>
17992 craig 2516
  </message>
2517
  <message>
20253 craig 2518
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="121"/>
17992 craig 2519
    <source>Icon:</source>
22128 craig 2520
    <translation>Ikona:</translation>
17992 craig 2521
  </message>
2522
  <message>
20253 craig 2523
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
17992 craig 2524
    <source>Note</source>
22078 craig 2525
    <translation>Poznámka</translation>
17992 craig 2526
  </message>
2527
  <message>
20253 craig 2528
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
17992 craig 2529
    <source>Comment</source>
22078 craig 2530
    <translation>Komentář</translation>
17992 craig 2531
  </message>
2532
  <message>
20253 craig 2533
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
17992 craig 2534
    <source>Key</source>
22128 craig 2535
    <translation>Klíč</translation>
17992 craig 2536
  </message>
2537
  <message>
20253 craig 2538
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
17992 craig 2539
    <source>Help</source>
20711 craig 2540
    <translation>Nápověda</translation>
17992 craig 2541
  </message>
2542
  <message>
20253 craig 2543
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
17992 craig 2544
    <source>NewParagraph</source>
2545
    <translation type="unfinished"></translation>
2546
  </message>
2547
  <message>
20253 craig 2548
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
17992 craig 2549
    <source>Paragraph</source>
22078 craig 2550
    <translation>Odstavec</translation>
17992 craig 2551
  </message>
2552
  <message>
20253 craig 2553
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
17992 craig 2554
    <source>Insert</source>
20711 craig 2555
    <translation>Vložit</translation>
17992 craig 2556
  </message>
2557
  <message>
20253 craig 2558
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
17992 craig 2559
    <source>Cross</source>
20711 craig 2560
    <translation>Kříž</translation>
17992 craig 2561
  </message>
2562
  <message>
20253 craig 2563
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
17992 craig 2564
    <source>Circle</source>
20711 craig 2565
    <translation>Kruh</translation>
17992 craig 2566
  </message>
2567
  <message>
20253 craig 2568
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
17992 craig 2569
    <source>Annotation is Open</source>
2570
    <translation type="unfinished"></translation>
2571
  </message>
1525 cbradney 2572
</context>
2573
<context>
3064 cbradney 2574
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
2575
  <message>
22933 craig 2576
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
3064 cbradney 2577
    <source>Apply Master Page</source>
11938 subik 2578
    <translation>Použít vzorovou stránku</translation>
3064 cbradney 2579
  </message>
2580
  <message>
22933 craig 2581
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
3064 cbradney 2582
    <source>&amp;Master Page:</source>
13480 subik 2583
    <translation>V&amp;zorová stránka:</translation>
3064 cbradney 2584
  </message>
2585
  <message>
22933 craig 2586
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
3064 cbradney 2587
    <source>Alt+P</source>
11345 subik 2588
    <translation>Alt+A</translation>
3064 cbradney 2589
  </message>
2590
  <message>
22933 craig 2591
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
3064 cbradney 2592
    <source>Alt+E</source>
11345 subik 2593
    <translation>Alt+S</translation>
3064 cbradney 2594
  </message>
2595
  <message>
22933 craig 2596
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
3064 cbradney 2597
    <source>Alt+D</source>
11345 subik 2598
    <translation>Alt+L</translation>
3064 cbradney 2599
  </message>
2600
  <message>
22933 craig 2601
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
3064 cbradney 2602
    <source>Alt+A</source>
4399 subik 2603
    <translation>Alt+V</translation>
3064 cbradney 2604
  </message>
2605
  <message>
22933 craig 2606
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
3064 cbradney 2607
    <source>Alt+W</source>
11345 subik 2608
    <translation>Alt+I</translation>
3064 cbradney 2609
  </message>
2610
  <message>
22933 craig 2611
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
3064 cbradney 2612
    <source>to</source>
11345 subik 2613
    <translation>po</translation>
3064 cbradney 2614
  </message>
2615
  <message>
22933 craig 2616
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
3064 cbradney 2617
    <source>Alt+O</source>
4399 subik 2618
    <translation>Alt+O</translation>
3064 cbradney 2619
  </message>
2620
  <message>
22933 craig 2621
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
3064 cbradney 2622
    <source>Alt+C</source>
4399 subik 2623
    <translation>Alt+Z</translation>
3064 cbradney 2624
  </message>
4141 cbradney 2625
  <message>
22933 craig 2626
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
4759 cbradney 2627
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
11938 subik 2628
    <translation>Použít vybranou vzorovou stránku na sudé, liché, nebo všechny stránky z tohoto rozmezí</translation>
4141 cbradney 2629
  </message>
12281 cbradney 2630
  <message>
18553 craig 2631
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
12281 cbradney 2632
    <source>Possible Hyphenation</source>
20711 craig 2633
    <translation>Přijatelné dělení slov</translation>
12281 cbradney 2634
  </message>
13279 cbradney 2635
  <message>
22933 craig 2636
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
13279 cbradney 2637
    <source>Apply to</source>
13480 subik 2638
    <translation>Použít na</translation>
13279 cbradney 2639
  </message>
2640
  <message>
22933 craig 2641
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
13279 cbradney 2642
    <source>Current &amp;Page</source>
13480 subik 2643
    <translation>&amp;Aktuální stránku</translation>
13279 cbradney 2644
  </message>
2645
  <message>
22933 craig 2646
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
13279 cbradney 2647
    <source>&amp;Even Pages</source>
13480 subik 2648
    <translation>&amp;Sudé stránky</translation>
13279 cbradney 2649
  </message>
2650
  <message>
22933 craig 2651
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
13279 cbradney 2652
    <source>O&amp;dd Pages</source>
13480 subik 2653
    <translation>&amp;Liché stránky</translation>
13279 cbradney 2654
  </message>
2655
  <message>
22933 craig 2656
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
13279 cbradney 2657
    <source>&amp;All Pages</source>
13480 subik 2658
    <translation>&amp;Všechny stránky</translation>
13279 cbradney 2659
  </message>
2660
  <message>
22933 craig 2661
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
13279 cbradney 2662
    <source>&amp;Within Range</source>
13480 subik 2663
    <translation>&amp;Interval stránek</translation>
13279 cbradney 2664
  </message>
3064 cbradney 2665
</context>
2666
<context>
16522 craig 2667
  <name>ArcVectorBase</name>
2668
  <message>
18553 craig 2669
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
16522 craig 2670
    <source>Edit Arc</source>
22547 craig 2671
    <translation>Upravit oblouk</translation>
16522 craig 2672
  </message>
2673
  <message>
18553 craig 2674
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
16522 craig 2675
    <source>Start Angle:</source>
22128 craig 2676
    <translation>Počáteční úhel:</translation>
16522 craig 2677
  </message>
2678
  <message>
18553 craig 2679
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
16522 craig 2680
    <source>End Angle:</source>
22128 craig 2681
    <translation>Konečný úhel:</translation>
16522 craig 2682
  </message>
2683
  <message>
18553 craig 2684
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
16522 craig 2685
    <source>Height:</source>
20711 craig 2686
    <translation>Výška:</translation>
16522 craig 2687
  </message>
2688
  <message>
19382 craig 2689
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
16522 craig 2690
    <source>Width:</source>
20711 craig 2691
    <translation>Šířka:</translation>
16522 craig 2692
  </message>
2693
  <message>
19382 craig 2694
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
16522 craig 2695
    <source>End Edit</source>
2696
    <translation type="unfinished"></translation>
2697
  </message>
2698
</context>
2699
<context>
2700
  <name>ArcWidgetBase</name>
2701
  <message>
18553 craig 2702
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
16522 craig 2703
    <source>Start Angle:</source>
22128 craig 2704
    <translation>Počáteční úhel:</translation>
16522 craig 2705
  </message>
2706
  <message>
18553 craig 2707
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
16522 craig 2708
    <source>End Angle:</source>
22128 craig 2709
    <translation>Konečný úhel:</translation>
16522 craig 2710
  </message>
2711
  <message>
18553 craig 2712
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
16522 craig 2713
    <source>Sample Polygon</source>
20711 craig 2714
    <translation>Ukázkový mnohoúhelník</translation>
16522 craig 2715
  </message>
2716
</context>
2717
<context>
12281 cbradney 2718
  <name>AutoformButtonGroup</name>
2719
  <message>
18553 craig 2720
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
20253 craig 2721
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="772"/>
12281 cbradney 2722
    <source>Arrows</source>
13480 subik 2723
    <translation>Šipky</translation>
12281 cbradney 2724
  </message>
2725
  <message>
18553 craig 2726
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
20253 craig 2727
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="773"/>
12281 cbradney 2728
    <source>Flow Chart</source>
13480 subik 2729
    <translation>Vývojový diagram</translation>
12281 cbradney 2730
  </message>
2731
  <message>
18553 craig 2732
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
20253 craig 2733
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="774"/>
12281 cbradney 2734
    <source>Jigsaw</source>
13480 subik 2735
    <translation>Skládačka</translation>
12281 cbradney 2736
  </message>
2737
  <message>
18553 craig 2738
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
20253 craig 2739
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="775"/>
12281 cbradney 2740
    <source>Specials</source>
13480 subik 2741
    <translation>Speciální tvary</translation>
12281 cbradney 2742
  </message>
20711 craig 2743
  <message>
2744
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
2745
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="771"/>
2746
    <source>Default Shapes</source>
2747
    <translation>Běžné tvary</translation>
2748
  </message>
12281 cbradney 2749
</context>
2750
<context>
4759 cbradney 2751
  <name>Barcode</name>
2752
  <message>
20332 craig 2753
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="25"/>
19382 craig 2754
    <source>Barcode</source>
22128 craig 2755
    <translation>Čárový kód</translation>
4759 cbradney 2756
  </message>
2757
  <message>
20332 craig 2758
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="26"/>
19643 craig 2759
    <source>Insert a barcode</source>
22128 craig 2760
    <translation>Vložit čárový kód</translation>
19643 craig 2761
  </message>
2762
  <message>
20332 craig 2763
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="51"/>
2764
    <source>Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript</source>
12918 cbradney 2765
    <translation type="unfinished"></translation>
2766
  </message>
4759 cbradney 2767
</context>
2768
<context>
2769
  <name>BarcodeGenerator</name>
2770
  <message>
22471 craig 2771
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
12281 cbradney 2772
    <source>Select Type</source>
13480 subik 2773
    <translation>Vybrat typ</translation>
12281 cbradney 2774
  </message>
4759 cbradney 2775
  <message>
22471 craig 2776
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="192"/>
2777
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="374"/>
20711 craig 2778
    <source>Select a barcode format</source>
22128 craig 2779
    <translation>Vyberte formát čárového kódu</translation>
4759 cbradney 2780
  </message>
2781
  <message>
22471 craig 2782
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="198"/>
20711 craig 2783
    <source>Point of Sale</source>
2784
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 2785
  </message>
2786
  <message>
22471 craig 2787
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="204"/>
20711 craig 2788
    <source>Supply Chain</source>
2789
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 2790
  </message>
2791
  <message>
22471 craig 2792
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="212"/>
20711 craig 2793
    <source>Two-dimensional symbols</source>
22128 craig 2794
    <translation>Dvojrozměrné symboly</translation>
20332 craig 2795
  </message>
2796
  <message>
22471 craig 2797
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="219"/>
20711 craig 2798
    <source>One-dimensional symbols</source>
22128 craig 2799
    <translation>Jednozměrné symboly</translation>
20332 craig 2800
  </message>
2801
  <message>
22471 craig 2802
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="227"/>
20711 craig 2803
    <source>GS1 DataBar family</source>
22128 craig 2804
    <translation>rodina GS1 DataBar</translation>
20332 craig 2805
  </message>
2806
  <message>
22471 craig 2807
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="235"/>
20711 craig 2808
    <source>Postal symbols</source>
20332 craig 2809
    <translation type="unfinished"></translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
22471 craig 2812
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="243"/>
20711 craig 2813
    <source>Pharmaceutical symbols</source>
22547 craig 2814
    <translation>Farmaceutické symboly</translation>
20391 craig 2815
  </message>
2816
  <message>
22471 craig 2817
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="252"/>
20711 craig 2818
    <source>Less-used symbols</source>
22547 craig 2819
    <translation>Méně používané symboly</translation>
20332 craig 2820
  </message>
2821
  <message>
22471 craig 2822
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="262"/>
20711 craig 2823
    <source>GS1 Composite symbols</source>
20391 craig 2824
    <translation type="unfinished"></translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
22471 craig 2827
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="188"/>
20711 craig 2828
    <source>Select a barcode family</source>
22547 craig 2829
    <translation>Vybrat druh čárového kódu</translation>
20391 craig 2830
  </message>
20711 craig 2831
</context>
2832
<context>
2833
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
20391 craig 2834
  <message>
22079 craig 2835
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="334"/>
20711 craig 2836
    <source>Reset the barcode samples</source>
2837
    <translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
20332 craig 2838
  </message>
2839
  <message>
20711 craig 2840
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
2841
    <source>Alt+I</source>
2842
    <translation>Alt+TAlt+I</translation>
20332 craig 2843
  </message>
2844
  <message>
20711 craig 2845
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
2846
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
2847
    <translation>Jestliže je zatrženo, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
20332 craig 2848
  </message>
2849
  <message>
20711 craig 2850
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="110"/>
2851
    <source>Alt+G</source>
2852
    <translation>Alt+G</translation>
20332 craig 2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="104"/>
4759 cbradney 2856
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
11345 subik 2857
    <translation>Kreslit pomocné šipky, aby bylo kolem kódu dostatek místa</translation>
4759 cbradney 2858
  </message>
2859
  <message>
20332 craig 2860
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
4759 cbradney 2861
    <source>&amp;Background</source>
11345 subik 2862
    <translation>&amp;Pozadí</translation>
4759 cbradney 2863
  </message>
2864
  <message>
20332 craig 2865
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="155"/>
4759 cbradney 2866
    <source>Alt+B</source>
11345 subik 2867
    <translation>Alt+P</translation>
4759 cbradney 2868
  </message>
2869
  <message>
20332 craig 2870
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="149"/>
4759 cbradney 2871
    <source>Background color - under the code lines</source>
13480 subik 2872
    <translation>Barva pozadí - pod čaramy kódu</translation>
4759 cbradney 2873
  </message>
2874
  <message>
20332 craig 2875
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
4759 cbradney 2876
    <source>&amp;Lines</source>
13480 subik 2877
    <translation>Čá&amp;ry</translation>
4759 cbradney 2878
  </message>
2879
  <message>
20332 craig 2880
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
4759 cbradney 2881
    <source>Alt+L</source>
11345 subik 2882
    <translation>Alt+R</translation>
4759 cbradney 2883
  </message>
2884
  <message>
20332 craig 2885
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
4759 cbradney 2886
    <source>Color of the lines in barcode</source>
13480 subik 2887
    <translation>Barva čar v čárovém kódu</translation>
4759 cbradney 2888
  </message>
2889
  <message>
20332 craig 2890
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
4759 cbradney 2891
    <source>&amp;Text</source>
11345 subik 2892
    <translation>&amp;Text</translation>
4759 cbradney 2893
  </message>
2894
  <message>
20332 craig 2895
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
4759 cbradney 2896
    <source>Alt+T</source>
11345 subik 2897
    <translation>Alt+T</translation>
4759 cbradney 2898
  </message>
2899
  <message>
20332 craig 2900
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
4759 cbradney 2901
    <source>Color of the text and numbers</source>
11345 subik 2902
    <translation>Barva textu a čísel</translation>
4759 cbradney 2903
  </message>
2904
  <message>
20332 craig 2905
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="130"/>
4870 mrdocs 2906
    <source>Alt+N</source>
11345 subik 2907
    <translation>Alt+V</translation>
4870 mrdocs 2908
  </message>
2909
  <message>
20332 craig 2910
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="124"/>
4870 mrdocs 2911
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
11345 subik 2912
    <translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
4870 mrdocs 2913
  </message>
2914
  <message>
20332 craig 2915
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
4870 mrdocs 2916
    <source>Alt+U</source>
11345 subik 2917
    <translation>Alt+K</translation>
4870 mrdocs 2918
  </message>
2919
  <message>
20332 craig 2920
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
4870 mrdocs 2921
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
11345 subik 2922
    <translation>Vložit kontrolní číslici do textu kódu</translation>
4870 mrdocs 2923
  </message>
12281 cbradney 2924
  <message>
18553 craig 2925
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
12281 cbradney 2926
    <source>Insert Barcode</source>
13480 subik 2927
    <translation>Vložit čárový kód</translation>
12281 cbradney 2928
  </message>
2929
  <message>
20711 craig 2930
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="71"/>
2931
    <source>Display checksum</source>
22547 craig 2932
    <translation>Zobrazit kontrolní součet</translation>
20711 craig 2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
2936
    <source>Show readable text</source>
2937
    <translation type="unfinished"></translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="97"/>
2941
    <source>Parse specials</source>
2942
    <translation type="unfinished"></translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
2945
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="107"/>
2946
    <source>Guard whitespace</source>
2947
    <translation type="unfinished"></translation>
2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="117"/>
2951
    <source>^NNN as ASCII</source>
2952
    <translation type="unfinished"></translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="127"/>