Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 24805 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
20711 craig 3
<TS version="2.1" language="nb_NO">
16522 craig 4
<context>
5
  <name>AIPlug</name>
6
  <message>
23756 craig 7
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="340"/>
16522 craig 8
    <source>Importing: %1</source>
9
    <translation>Importerer: %1</translation>
10
  </message>
11
  <message>
23756 craig 12
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
16522 craig 13
    <source>Analyzing File:</source>
14
    <translation>Analyserer fila:</translation>
15
  </message>
16
  <message>
24789 craig 17
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2291"/>
16522 craig 18
    <source>Group%1</source>
19
    <translation>Gruppe%1</translation>
20
  </message>
21
  <message>
24789 craig 22
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3391"/>
16522 craig 23
    <source>Generating Items</source>
24
    <translation>Lager objekter</translation>
25
  </message>
26
</context>
27
<context>
28
  <name>About</name>
29
  <message>
24789 craig 30
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
16522 craig 31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>Bidrag fra:</translation>
33
  </message>
34
  <message>
24789 craig 35
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="158"/>
16522 craig 36
    <source>&amp;About</source>
37
    <translation>&amp;Om</translation>
38
  </message>
39
  <message>
24789 craig 40
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="145"/>
24312 craig 41
    <source>SVN Revision: </source>
24805 craig 42
    <translation type="unfinished"></translation>
24312 craig 43
  </message>
44
  <message>
24789 craig 45
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="168"/>
16522 craig 46
    <source>A&amp;uthors</source>
47
    <translation>&amp;Forfattere</translation>
48
  </message>
49
  <message>
24789 craig 50
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="178"/>
16522 craig 51
    <source>&amp;Translations</source>
52
    <translation>&amp;Oversettelser</translation>
53
  </message>
54
  <message>
24789 craig 55
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="189"/>
16522 craig 56
    <source>&amp;Online</source>
57
    <translation>&amp;Nett</translation>
58
  </message>
59
  <message>
24789 craig 60
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
16522 craig 61
    <source>&amp;Close</source>
62
    <translation>&amp;Lukk</translation>
63
  </message>
64
  <message>
24789 craig 65
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
16522 craig 66
    <source>Development Team:</source>
67
    <translation>Utviklingslag:</translation>
68
  </message>
69
  <message>
24789 craig 70
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
16522 craig 71
    <source>Official Documentation:</source>
72
    <translation>Offisiell dokumentasjon:</translation>
73
  </message>
74
  <message>
24789 craig 75
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="278"/>
16522 craig 76
    <source>Other Documentation:</source>
77
    <translation>Annen dokumentasjon:</translation>
78
  </message>
79
  <message>
24789 craig 80
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="288"/>
24312 craig 81
    <source>AppImage for Linux:</source>
24805 craig 82
    <translation type="unfinished"></translation>
24312 craig 83
  </message>
84
  <message>
24789 craig 85
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
21303 craig 86
    <source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
24319 craig 87
    <translation>Offisielle oversettelser og oversettere (sortert etter kort språkkode):</translation>
21303 craig 88
  </message>
89
  <message>
24789 craig 90
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
16522 craig 91
    <source>Homepage</source>
92
    <translation>Hjemmeside</translation>
93
  </message>
94
  <message>
24789 craig 95
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="320"/>
16522 craig 96
    <source>Online Reference</source>
97
    <translation>Nettreferanse</translation>
98
  </message>
99
  <message>
24789 craig 100
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
16522 craig 101
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
102
    <translation>Feil og ønsker</translation>
103
  </message>
104
  <message>
24789 craig 105
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="328"/>
16522 craig 106
    <source>Mailing List</source>
107
    <translation>E-postliste</translation>
108
  </message>
109
  <message>
24789 craig 110
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
20711 craig 111
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
112
    <translation>Tidligere oversettere:</translation>
113
  </message>
114
  <message>
24554 craig 115
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
16522 craig 116
    <source>About Scribus %1</source>
117
    <translation>Om Scribus %1</translation>
118
  </message>
119
  <message>
24789 craig 120
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="322"/>
16522 craig 121
    <source>Wiki</source>
122
    <translation>Wiki</translation>
123
  </message>
124
  <message>
24789 craig 125
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="136"/>
16522 craig 126
    <source>%1 %2 %3</source>
127
    <translation>%1 %2 %3</translation>
128
  </message>
129
  <message>
24789 craig 130
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="141"/>
16522 craig 131
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
132
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
133
  </message>
134
  <message>
24789 craig 135
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="153"/>
16522 craig 136
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
137
    <translation>Bruker Ghostscript-versjon %1</translation>
138
  </message>
139
  <message>
24789 craig 140
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="155"/>
16522 craig 141
    <source>No Ghostscript version available</source>
142
    <translation>Ingen Ghostscript-versjon tilgjengelig</translation>
143
  </message>
144
  <message>
24789 craig 145
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="156"/>
16522 craig 146
    <source>Build ID:</source>
147
    <translation>Bygg-ID:</translation>
148
  </message>
149
  <message>
24789 craig 150
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
16522 craig 151
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
152
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua-bygg:</translation>
153
  </message>
154
  <message>
24789 craig 155
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
16522 craig 156
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
157
    <translation>Windows&amp;#174;-bygg:</translation>
158
  </message>
159
  <message>
24789 craig 160
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="284"/>
16522 craig 161
    <source>Tango Project Icons:</source>
162
    <translation>Ikoner fra prosjektet «Tango»</translation>
163
  </message>
164
  <message>
24789 craig 165
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="194"/>
16522 craig 166
    <source>&amp;Updates</source>
167
    <translation>&amp;Oppdateringer</translation>
168
  </message>
169
  <message>
24789 craig 170
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="244"/>
16522 craig 171
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
172
    <translation>Sjekk om det er kommet nye oppdateringer til Scribus. Det blir ikke overført noen informasjon fra din datamaskin.</translation>
173
  </message>
174
  <message>
24789 craig 175
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
16522 craig 176
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
177
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;-bygg:</translation>
178
  </message>
179
  <message>
24789 craig 180
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="282"/>
16522 craig 181
    <source>Splash Screen:</source>
182
    <translation>Velkomstbilde:</translation>
183
  </message>
184
  <message>
24789 craig 185
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
16522 craig 186
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
187
    <translation>Dette panelet viser hvilken versjon av Scribus dette er, byggedato og hvilke innebygde biblioteker som er med.</translation>
188
  </message>
189
  <message>
24789 craig 190
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="241"/>
16522 craig 191
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
192
    <translation>Bokstavene C-C-T-F viser henholdsvis til: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-støtte, F=Fontconfig-støtte. Den siste bokstaven viser om opptegningsmotoren er Cairo (C) eller Qt (Q).</translation>
193
  </message>
194
  <message>
24789 craig 195
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="242"/>
16522 craig 196
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
197
    <translation>Hvis det mangler støtte for et bibliotek, så angis det med * Dette angir også hvilken versjon av Ghostscript Scribus har funnet.</translation>
198
  </message>
199
  <message>
24789 craig 200
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
16522 craig 201
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
202
    <translation>Windowsversjonen bruker ikke bibliotekene for fontconfig eller CUPS.</translation>
203
  </message>
204
  <message>
24789 craig 205
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="156"/>
16522 craig 206
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
207
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
208
  </message>
209
  <message>
24789 craig 210
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="156"/>
16522 craig 211
    <source>Scribus Version</source>
212
    <translation>Scribusversjon</translation>
213
  </message>
214
  <message>
24789 craig 215
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="198"/>
16522 craig 216
    <source>Check for Updates</source>
217
    <translation>Se etter oppdateringer</translation>
218
  </message>
219
  <message>
24789 craig 220
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
16522 craig 221
    <source>Developer Blog</source>
222
    <translation>Utviklerblogg</translation>
223
  </message>
224
  <message>
24789 craig 225
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="205"/>
16522 craig 226
    <source>&amp;Licence</source>
227
    <translation>&amp;Lisens</translation>
228
  </message>
229
  <message>
24789 craig 230
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
16522 craig 231
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
232
    <translation>Klarer ikke å åpne lisensfila. Sjekk installasjonsmappa eller se på Scribus sin nettside for å få informasjon om lisensen.</translation>
233
  </message>
234
  <message>
24789 craig 235
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
16522 craig 236
    <source>Doc Translators:</source>
237
    <translation>Dokumentasjonsoversettere:</translation>
238
  </message>
239
  <message>
24789 craig 240
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="280"/>
16522 craig 241
    <source>Webmasters:</source>
242
    <translation>Nettsideansvarlige:</translation>
243
  </message>
244
  <message>
24789 craig 245
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="290"/>
22012 craig 246
    <source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
24805 craig 247
    <translation type="unfinished"></translation>
22012 craig 248
  </message>
249
  <message>
24789 craig 250
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="419"/>
251
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="575"/>
252
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="640"/>
16522 craig 253
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
254
    <translation>Klarte ikke å åpne fila %1. Sjekk installasjonsmappa eller Scribus sin nettside for informasjon om %1.</translation>
255
  </message>
18553 craig 256
  <message>
24789 craig 257
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
18553 craig 258
    <source>Haiku Port:</source>
22355 craig 259
    <translation>Haiku-port:</translation>
18553 craig 260
  </message>
19643 craig 261
  <message>
24789 craig 262
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="286"/>
20332 craig 263
    <source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
24319 craig 264
    <translation>Ikonsett for Scribus 1.5.1+:</translation>
20332 craig 265
  </message>
16522 craig 266
</context>
267
<context>
268
  <name>AboutPlugins</name>
269
  <message>
20597 craig 270
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="70"/>
16522 craig 271
    <source>Filename:</source>
272
    <translation>Filnavn:</translation>
273
  </message>
274
  <message>
20597 craig 275
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="71"/>
16522 craig 276
    <source>Version:</source>
277
    <translation>Versjon:</translation>
278
  </message>
279
  <message>
20597 craig 280
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="76"/>
16522 craig 281
    <source>Release Date:</source>
282
    <translation>Utgivelsesdato:</translation>
283
  </message>
284
  <message>
20597 craig 285
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
16522 craig 286
    <source>Description:</source>
287
    <translation>Beskrivelse:</translation>
288
  </message>
289
  <message>
20597 craig 290
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="84"/>
16522 craig 291
    <source>Author(s):</source>
292
    <translation>Forfatter(e):</translation>
293
  </message>
294
  <message>
20597 craig 295
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="85"/>
16522 craig 296
    <source>Copyright:</source>
297
    <translation>Opphavsrett:</translation>
298
  </message>
299
  <message>
20597 craig 300
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="86"/>
16522 craig 301
    <source>License:</source>
302
    <translation>Lisens:</translation>
303
  </message>
304
  <message>
24584 craig 305
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="14"/>
16522 craig 306
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
307
    <translation>Scribus: om tilleggsprogrammene</translation>
308
  </message>
309
</context>
310
<context>
311
  <name>ActionManager</name>
312
  <message>
24074 craig 313
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
20711 craig 314
    <source>&amp;Tabulators...</source>
315
    <translation>&amp;Tabulatorer …</translation>
316
  </message>
317
  <message>
24074 craig 318
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
16522 craig 319
    <source>&amp;Open...</source>
320
    <translation>&amp;Åpne …</translation>
321
  </message>
322
  <message>
24074 craig 323
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
16522 craig 324
    <source>&amp;Close</source>
325
    <translation>&amp;Lukk</translation>
326
  </message>
327
  <message>
24074 craig 328
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
16522 craig 329
    <source>&amp;Save</source>
330
    <translation>&amp;Lagre</translation>
331
  </message>
332
  <message>
24074 craig 333
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
16522 craig 334
    <source>Save &amp;As...</source>
335
    <translation>Lagre &amp;som …</translation>
336
  </message>
337
  <message>
24074 craig 338
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
16522 craig 339
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
340
    <translation>Gå &amp;tilbake til lagret versjon</translation>
341
  </message>
342
  <message>
24074 craig 343
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
16522 craig 344
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
345
    <translation>Samle for u&amp;tskrift …</translation>
346
  </message>
347
  <message>
24074 craig 348
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
16522 craig 349
    <source>Get Text...</source>
350
    <translation>Hent tekst …</translation>
351
  </message>
352
  <message>
24074 craig 353
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
16522 craig 354
    <source>Append &amp;Text...</source>
355
    <translation>Legg til &amp;tekst …</translation>
356
  </message>
357
  <message>
24074 craig 358
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
16522 craig 359
    <source>Get Image...</source>
360
    <translation>Sett inn bilde …</translation>
361
  </message>
362
  <message>
24074 craig 363
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
16522 craig 364
    <source>Save &amp;Text...</source>
365
    <translation>Lagre &amp;tekst …</translation>
366
  </message>
367
  <message>
24074 craig 368
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
16522 craig 369
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
370
    <translation>Lagre som &amp;PDF …</translation>
371
  </message>
372
  <message>
24074 craig 373
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
16522 craig 374
    <source>Document &amp;Setup...</source>
375
    <translation>Dokument&amp;innstillinger …</translation>
376
  </message>
377
  <message>
24074 craig 378
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
16522 craig 379
    <source>&amp;Print...</source>
380
    <translation>Skriv &amp;ut …</translation>
381
  </message>
382
  <message>
24074 craig 383
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
16522 craig 384
    <source>&amp;Quit</source>
385
    <translation>&amp;Avslutt</translation>
386
  </message>
387
  <message>
24074 craig 388
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
16522 craig 389
    <source>&amp;Undo</source>
390
    <translation>&amp;Angre</translation>
391
  </message>
392
  <message>
24074 craig 393
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
16522 craig 394
    <source>&amp;Redo</source>
395
    <translation>&amp;Gjør om</translation>
396
  </message>
397
  <message>
24074 craig 398
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
16522 craig 399
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
400
    <translation>&amp;Objektets handlingsmodus</translation>
401
  </message>
402
  <message>
24074 craig 403
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
16522 craig 404
    <source>Cu&amp;t</source>
405
    <translation>&amp;Klipp ut</translation>
406
  </message>
407
  <message>
24074 craig 408
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
409
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
16522 craig 410
    <source>&amp;Copy</source>
411
    <translation>&amp;Kopier</translation>
412
  </message>
413
  <message>
24074 craig 414
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
415
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
16522 craig 416
    <source>&amp;Paste</source>
417
    <translation>&amp;Lim inn</translation>
418
  </message>
419
  <message>
24074 craig 420
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
16522 craig 421
    <source>Select &amp;All</source>
422
    <translation>Velg &amp;alt</translation>
423
  </message>
424
  <message>
24074 craig 425
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
16522 craig 426
    <source>&amp;Deselect All</source>
427
    <translation>&amp;Fravelg alt</translation>
428
  </message>
429
  <message>
24074 craig 430
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
16522 craig 431
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
432
    <translation>&amp;Søk/erstatt …</translation>
433
  </message>
434
  <message>
24074 craig 435
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
16522 craig 436
    <source>&amp;Master Pages...</source>
437
    <translation>&amp;Malsider …</translation>
438
  </message>
439
  <message>
24074 craig 440
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
16522 craig 441
    <source>P&amp;references...</source>
442
    <translation>&amp;Innstillinger …</translation>
443
  </message>
444
  <message>
24074 craig 445
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
23848 craig 446
    <source>PDF...</source>
24299 craig 447
    <translation>PDF…</translation>
23848 craig 448
  </message>
449
  <message>
24074 craig 450
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
451
    <source>PostScript...</source>
24299 craig 452
    <translation>PostScript…</translation>
24074 craig 453
  </message>
454
  <message>
455
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
16522 craig 456
    <source>%1 pt</source>
457
    <translation>%1 pt</translation>
458
  </message>
459
  <message>
24074 craig 460
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
16522 craig 461
    <source>&amp;Other...</source>
462
    <translation>&amp;Andre …</translation>
463
  </message>
464
  <message>
24074 craig 465
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
16522 craig 466
    <source>&amp;Left</source>
467
    <translation>&amp;Venstre</translation>
468
  </message>
469
  <message>
24074 craig 470
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
16522 craig 471
    <source>&amp;Center</source>
472
    <translation>&amp;Midten</translation>
473
  </message>
474
  <message>
24074 craig 475
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
16522 craig 476
    <source>&amp;Right</source>
477
    <translation>&amp;Høyre</translation>
478
  </message>
479
  <message>
24074 craig 480
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
16522 craig 481
    <source>&amp;Block</source>
482
    <translation>&amp;Blokkjustert</translation>
483
  </message>
484
  <message>
24074 craig 485
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
16522 craig 486
    <source>&amp;Forced</source>
487
    <translation>&amp;Strengt blokkjustert</translation>
488
  </message>
489
  <message>
24074 craig 490
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
16522 craig 491
    <source>&amp;Normal</source>
492
    <translation>&amp;Normal</translation>
493
  </message>
494
  <message>
24074 craig 495
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
16522 craig 496
    <source>&amp;Underline</source>
497
    <translation>&amp;Understrek</translation>
498
  </message>
499
  <message>
24074 craig 500
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
16522 craig 501
    <source>Underline &amp;Words</source>
502
    <translation>Understrek &amp;ord</translation>
503
  </message>
504
  <message>
24074 craig 505
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
16522 craig 506
    <source>&amp;Strike Through</source>
507
    <translation>&amp;Gjennomstrek</translation>
508
  </message>
509
  <message>
24074 craig 510
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
16522 craig 511
    <source>&amp;All Caps</source>
512
    <translation>&amp;Store bokstaver</translation>
513
  </message>
514
  <message>
24074 craig 515
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
16522 craig 516
    <source>Small &amp;Caps</source>
517
    <translation>&amp;Små bokstaver</translation>
518
  </message>
519
  <message>
24074 craig 520
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
16522 craig 521
    <source>Su&amp;perscript</source>
522
    <translation>&amp;Hevet skrift</translation>
523
  </message>
524
  <message>
24074 craig 525
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
16522 craig 526
    <source>Su&amp;bscript</source>
527
    <translation>&amp;Senket skrift</translation>
528
  </message>
529
  <message>
24074 craig 530
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
16522 craig 531
    <source>D&amp;uplicate</source>
532
    <translation>&amp;Kopier</translation>
533
  </message>
534
  <message>
24074 craig 535
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
16522 craig 536
    <source>&amp;Delete</source>
537
    <translation>&amp;Slett</translation>
538
  </message>
539
  <message>
24074 craig 540
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
16522 craig 541
    <source>&amp;Group</source>
542
    <translation>&amp;Grupper</translation>
543
  </message>
544
  <message>
24074 craig 545
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
16522 craig 546
    <source>&amp;Ungroup</source>
547
    <translation>&amp;Oppløs gruppen</translation>
548
  </message>
549
  <message>
24074 craig 550
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
16522 craig 551
    <source>Is &amp;Locked</source>
552
    <translation>&amp;Lås</translation>
553
  </message>
554
  <message>
24074 craig 555
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
16522 craig 556
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
557
    <translation>Lås &amp;størrelsen</translation>
558
  </message>
559
  <message>
24074 craig 560
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
16522 craig 561
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
562
    <translation>Legg &amp;nederst</translation>
563
  </message>
564
  <message>
24074 craig 565
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
16522 craig 566
    <source>Raise to &amp;Top</source>
24803 craig 567
    <translation type="unfinished">Hev til &amp;forgrunnen</translation>
16522 craig 568
  </message>
569
  <message>
24074 craig 570
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
16522 craig 571
    <source>&amp;Lower</source>
572
    <translation>&amp;Senk</translation>
573
  </message>
574
  <message>
24074 craig 575
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
16522 craig 576
    <source>&amp;Raise</source>
24299 craig 577
    <translation>&amp;Hev</translation>
16522 craig 578
  </message>
579
  <message>
24074 craig 580
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
16522 craig 581
    <source>&amp;Attributes...</source>
582
    <translation>&amp;Egenskaper …</translation>
583
  </message>
584
  <message>
24074 craig 585
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
16522 craig 586
    <source>I&amp;mage Visible</source>
587
    <translation>&amp;Vis bildet</translation>
588
  </message>
589
  <message>
24074 craig 590
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
20711 craig 591
    <source>Embed Image</source>
24299 craig 592
    <translation>Innebygg bilde</translation>
16522 craig 593
  </message>
594
  <message>
24074 craig 595
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
16522 craig 596
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
597
    <translation>Er et PDF-&amp;bokmerke</translation>
598
  </message>
599
  <message>
24074 craig 600
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
16522 craig 601
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
602
    <translation>Er en PDF-&amp;kommentar</translation>
603
  </message>
604
  <message>
24074 craig 605
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
16522 craig 606
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
607
    <translation>&amp;Rediger form …</translation>
608
  </message>
609
  <message>
24074 craig 610
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
16522 craig 611
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
612
    <translation>&amp;Legg tekst på sti</translation>
613
  </message>
614
  <message>
24074 craig 615
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
16522 craig 616
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
617
    <translation>&amp;Fjern tekst fra sti</translation>
618
  </message>
619
  <message>
24074 craig 620
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
16522 craig 621
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
622
    <translation>&amp;Kombiner mangekanter</translation>
623
  </message>
624
  <message>
24074 craig 625
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
16522 craig 626
    <source>Split &amp;Polygons</source>
627
    <translation>Splitt &amp;mangekanter</translation>
628
  </message>
629
  <message>
24074 craig 630
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
631
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
16522 craig 632
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
633
    <translation>&amp;Bezierkurve</translation>
634
  </message>
635
  <message>
24074 craig 636
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
637
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
16522 craig 638
    <source>&amp;Image Frame</source>
639
    <translation>&amp;Bilderamme</translation>
640
  </message>
641
  <message>
24074 craig 642
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
643
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
16522 craig 644
    <source>&amp;Polygon</source>
645
    <translation>&amp;Mangekant</translation>
646
  </message>
647
  <message>
24074 craig 648
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
649
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
16522 craig 650
    <source>&amp;Text Frame</source>
651
    <translation>&amp;Tekstramme</translation>
652
  </message>
653
  <message>
24074 craig 654
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
16522 craig 655
    <source>&amp;Glyph...</source>
656
    <translation>&amp;Glyff …</translation>
657
  </message>
658
  <message>
24074 craig 659
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
16522 craig 660
    <source>&amp;Insert...</source>
661
    <translation>Sett &amp;inn …</translation>
662
  </message>
663
  <message>
24074 craig 664
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
16522 craig 665
    <source>Im&amp;port...</source>
666
    <translation>&amp;Importer …</translation>
667
  </message>
668
  <message>
24074 craig 669
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
16522 craig 670
    <source>&amp;Delete...</source>
671
    <translation>&amp;Slett …</translation>
672
  </message>
673
  <message>
24074 craig 674
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
16522 craig 675
    <source>&amp;Copy...</source>
676
    <translation>&amp;Kopier …</translation>
677
  </message>
678
  <message>
24074 craig 679
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
16522 craig 680
    <source>&amp;Move...</source>
681
    <translation>&amp;Flytt …</translation>
682
  </message>
683
  <message>
24074 craig 684
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
16522 craig 685
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
686
    <translation>&amp;Bruk malside …</translation>
687
  </message>
688
  <message>
24074 craig 689
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
16522 craig 690
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
691
    <translation>Håndter &amp;hjelpelinjer …</translation>
692
  </message>
693
  <message>
24074 craig 694
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
16522 craig 695
    <source>&amp;50%</source>
696
    <translation>&amp;50 %</translation>
697
  </message>
698
  <message>
24074 craig 699
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
16522 craig 700
    <source>&amp;75%</source>
701
    <translation>&amp;75 %</translation>
702
  </message>
703
  <message>
24074 craig 704
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
16522 craig 705
    <source>&amp;100%</source>
706
    <translation>&amp;100 %</translation>
707
  </message>
708
  <message>
24074 craig 709
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
16522 craig 710
    <source>&amp;200%</source>
711
    <translation>&amp;200 %</translation>
712
  </message>
713
  <message>
24074 craig 714
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
16522 craig 715
    <source>Show &amp;Margins</source>
716
    <translation>Vis &amp;margene</translation>
717
  </message>
718
  <message>
24074 craig 719
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
16522 craig 720
    <source>Show &amp;Frames</source>
721
    <translation>Vis &amp;rammene</translation>
722
  </message>
723
  <message>
24074 craig 724
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
16522 craig 725
    <source>Show &amp;Images</source>
726
    <translation>Vis &amp;bildene</translation>
727
  </message>
728
  <message>
24074 craig 729
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
16522 craig 730
    <source>Show &amp;Grid</source>
731
    <translation>Vis &amp;rutenettet</translation>
732
  </message>
733
  <message>
24074 craig 734
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
16522 craig 735
    <source>Show G&amp;uides</source>
736
    <translation>Vis &amp;hjelpelinjene</translation>
737
  </message>
738
  <message>
24074 craig 739
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
16522 craig 740
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
741
    <translation>Vis &amp;vannrette linjer</translation>
742
  </message>
743
  <message>
24074 craig 744
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
16522 craig 745
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
746
    <translation>Vis &amp;tekstlenkene</translation>
747
  </message>
748
  <message>
24074 craig 749
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
16522 craig 750
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
751
    <translation>&amp;Fest til rutenettet</translation>
752
  </message>
753
  <message>
24074 craig 754
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
16522 craig 755
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
756
    <translation>Fest til &amp;hjelpelinjene</translation>
757
  </message>
758
  <message>
24074 craig 759
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
16522 craig 760
    <source>&amp;Properties</source>
761
    <translation>&amp;Egenskaper</translation>
762
  </message>
763
  <message>
24074 craig 764
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
16522 craig 765
    <source>&amp;Scrapbook</source>
766
    <translation>&amp;Kladdebok</translation>
767
  </message>
768
  <message>
24074 craig 769
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
16522 craig 770
    <source>&amp;Layers</source>
771
    <translation>&amp;Lag</translation>
772
  </message>
773
  <message>
24074 craig 774
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
16522 craig 775
    <source>&amp;Bookmarks</source>
776
    <translation>&amp;Bokmerker</translation>
777
  </message>
778
  <message>
24074 craig 779
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
16522 craig 780
    <source>&amp;Measurements</source>
781
    <translation>&amp;Målinger</translation>
782
  </message>
783
  <message>
24074 craig 784
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
16522 craig 785
    <source>Action &amp;History</source>
786
    <translation>&amp;Handlingshistorie</translation>
787
  </message>
788
  <message>
24074 craig 789
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
16522 craig 790
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
791
    <translation>&amp;Forhåndssjekk</translation>
792
  </message>
793
  <message>
24074 craig 794
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
20711 craig 795
    <source>Symbols</source>
22355 craig 796
    <translation>Symboler</translation>
16522 craig 797
  </message>
798
  <message>
24074 craig 799
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
16522 craig 800
    <source>&amp;Tools</source>
801
    <translation>&amp;Verktøy</translation>
802
  </message>
803
  <message>
24074 craig 804
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
16522 craig 805
    <source>P&amp;DF Tools</source>
806
    <translation>&amp;PDF-Verktøy</translation>
807
  </message>
808
  <message>
24074 craig 809
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
16522 craig 810
    <source>Select Item</source>
811
    <translation>Velg objekt</translation>
812
  </message>
813
  <message>
24074 craig 814
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
16522 craig 815
    <source>Rotate Item</source>
816
    <translation>Roter objekt</translation>
817
  </message>
818
  <message>
24074 craig 819
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
820
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1823"/>
16522 craig 821
    <source>Zoom in or out</source>
822
    <translation>Skaler</translation>
823
  </message>
824
  <message>
24074 craig 825
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
16522 craig 826
    <source>Zoom in</source>
827
    <translation>Vis større</translation>
828
  </message>
829
  <message>
24074 craig 830
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
16522 craig 831
    <source>Zoom out</source>
832
    <translation>Vis mindre</translation>
833
  </message>
834
  <message>
24074 craig 835
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
16522 craig 836
    <source>Edit Contents of Frame</source>
837
    <translation>Rediger innholdet i denne ramma</translation>
838
  </message>
839
  <message>
24074 craig 840
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
21830 craig 841
    <source>Edit Text with Story Editor...</source>
24805 craig 842
    <translation type="unfinished"></translation>
21830 craig 843
  </message>
844
  <message>
24074 craig 845
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
16522 craig 846
    <source>Link Text Frames</source>
847
    <translation>Lenk sammen tekstrammer</translation>
848
  </message>
849
  <message>
24074 craig 850
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
16522 craig 851
    <source>Unlink Text Frames</source>
852
    <translation>Fjern lenken mellom tekstrammene</translation>
853
  </message>
854
  <message>
24074 craig 855
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
21545 craig 856
    <source>Unlink Text Frames and Cut Text</source>
24805 craig 857
    <translation type="unfinished"></translation>
21545 craig 858
  </message>
859
  <message>
24074 craig 860
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
16522 craig 861
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
862
    <translation>&amp;Fargeplukker</translation>
863
  </message>
864
  <message>
24074 craig 865
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
16522 craig 866
    <source>Copy Item Properties</source>
867
    <translation>Kopier elementegenskapene</translation>
868
  </message>
869
  <message>
24074 craig 870
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
21191 craig 871
    <source>&amp;Manage Images...</source>
24299 craig 872
    <translation>&amp;Håndter bilder…</translation>
21191 craig 873
  </message>
874
  <message>
24074 craig 875
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
16522 craig 876
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
877
    <translation>&amp;Orddel tekst</translation>
878
  </message>
879
  <message>
24074 craig 880
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
16522 craig 881
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
882
    <translation>&amp;Lag innholdsfortegnelse</translation>
883
  </message>
884
  <message>
24074 craig 885
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
16522 craig 886
    <source>&amp;About Scribus</source>
887
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
888
  </message>
889
  <message>
24074 craig 890
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
16522 craig 891
    <source>About &amp;Qt</source>
892
    <translation>Om &amp;Qt</translation>
893
  </message>
894
  <message>
24074 craig 895
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
23091 craig 896
    <source>Action &amp;Search</source>
24803 craig 897
    <translation>Funksjons&amp;søk</translation>
23091 craig 898
  </message>
899
  <message>
24074 craig 900
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
16522 craig 901
    <source>Toolti&amp;ps</source>
902
    <translation>&amp;Hjelpetekster</translation>
903
  </message>
904
  <message>
24074 craig 905
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1846"/>
21588 craig 906
    <source>Zero Width Non-Joiner</source>
24805 craig 907
    <translation type="unfinished"></translation>
21588 craig 908
  </message>
909
  <message>
24074 craig 910
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
21588 craig 911
    <source>Zero Width Joiner</source>
24805 craig 912
    <translation type="unfinished"></translation>
21588 craig 913
  </message>
914
  <message>
24074 craig 915
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
22933 craig 916
    <source>Non Breaking Hyphen</source>
24805 craig 917
    <translation type="unfinished"></translation>
22933 craig 918
  </message>
919
  <message>
24074 craig 920
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
16522 craig 921
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
922
    <translation>Hardt mellomrom</translation>
923
  </message>
924
  <message>
24074 craig 925
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
16522 craig 926
    <source>Page &amp;Number</source>
927
    <translation>&amp;Sidetall</translation>
928
  </message>
929
  <message>
24074 craig 930
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1859"/>
16522 craig 931
    <source>Copyright</source>
932
    <translation>Opphavsrett</translation>
933
  </message>
934
  <message>
24074 craig 935
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1860"/>
16522 craig 936
    <source>Registered Trademark</source>
937
    <translation>Registrert varemerke</translation>
938
  </message>
939
  <message>
24074 craig 940
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1861"/>
16522 craig 941
    <source>Trademark</source>
942
    <translation>Varemerke</translation>
943
  </message>
944
  <message>
24074 craig 945
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1863"/>
16522 craig 946
    <source>Bullet</source>
947
    <translation>Punkt</translation>
948
  </message>
949
  <message>
24074 craig 950
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1865"/>
16522 craig 951
    <source>Em Dash</source>
952
    <translation>Lang (engelsk) tankestrek</translation>
953
  </message>
954
  <message>
24074 craig 955
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1866"/>
16522 craig 956
    <source>En Dash</source>
957
    <translation>Kort (norsk) tankestrek</translation>
958
  </message>
959
  <message>
24074 craig 960
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1867"/>
16522 craig 961
    <source>Figure Dash</source>
962
    <translation>Tankestrek som en figur</translation>
963
  </message>
964
  <message>
24074 craig 965
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1868"/>
16522 craig 966
    <source>Quotation Dash</source>
967
    <translation>Engelsk sitatstrek</translation>
968
  </message>
969
  <message>
24074 craig 970
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
16522 craig 971
    <source>Toggle Palettes</source>
972
    <translation>Bytt palett</translation>
973
  </message>
974
  <message>
24074 craig 975
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
20711 craig 976
    <source>S&amp;hadow</source>
977
    <translation>&amp;Skygge</translation>
978
  </message>
979
  <message>
24074 craig 980
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
20711 craig 981
    <source>&amp;Low Resolution</source>
982
    <translation>&amp;Lav oppløsning</translation>
983
  </message>
984
  <message>
24074 craig 985
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
20711 craig 986
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
987
    <translation>&amp;Normal oppløsning</translation>
988
  </message>
989
  <message>
24074 craig 990
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
20711 craig 991
    <source>&amp;Full Resolution</source>
992
    <translation>&amp;Full oppløsning</translation>
993
  </message>
994
  <message>
24074 craig 995
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
20711 craig 996
    <source>Edit Image...</source>
997
    <translation>Rediger bilde …</translation>
998
  </message>
999
  <message>
24074 craig 1000
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
20711 craig 1001
    <source>&amp;Update Image</source>
1002
    <translation>&amp;Oppdater bildet</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
24074 craig 1005
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
20711 craig 1006
    <source>Adjust Frame to Image</source>
1007
    <translation>Juster ramma til bildet</translation>
1008
  </message>
1009
  <message>
24074 craig 1010
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
20711 craig 1011
    <source>Show Control Characters</source>
1012
    <translation>Vis kontrolltegn</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
24074 craig 1015
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
20711 craig 1016
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
1017
    <translation>&amp;Juster og fordel</translation>
1018
  </message>
1019
  <message>
24074 craig 1020
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1854"/>
20711 craig 1021
    <source>New Line</source>
1022
    <translation>Ny linje</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
24074 craig 1025
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1855"/>
20711 craig 1026
    <source>Frame Break</source>
1027
    <translation>Rammeskift</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
24074 craig 1030
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1856"/>
20711 craig 1031
    <source>Column Break</source>
1032
    <translation>Kolonneskift</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
24074 craig 1035
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
16522 craig 1036
    <source>Toggle Guides</source>
1037
    <translation>Bytt hjelpelinje</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
24074 craig 1040
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
20711 craig 1041
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
1042
    <translation>&amp;Flytt om på sidene</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
24074 craig 1045
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
20711 craig 1046
    <source>Dehyphenate Text</source>
1047
    <translation>&amp;Fjern orddelinger</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
24074 craig 1050
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
16522 craig 1051
    <source>Manage Page Properties...</source>
1052
    <translation>Håndter sideegenskapene …</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
24074 craig 1055
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
16522 craig 1056
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
1057
    <translation>&amp;Javaskript …</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
24074 craig 1060
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
16522 craig 1061
    <source>Convert to Master Page...</source>
1062
    <translation>Gjør om til malside</translation>
1063
  </message>
1064
  <message>
24074 craig 1065
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
16522 craig 1066
    <source>&amp;Cascade</source>
1067
    <translation>Legg &amp;over hverandre</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
24074 craig 1070
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
16522 craig 1071
    <source>&amp;Tile</source>
1072
    <translation>Legg &amp;ved siden av hverandre</translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
24074 craig 1075
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
16522 craig 1076
    <source>More Info...</source>
1077
    <translation>Mer informasjon …</translation>
1078
  </message>
1079
  <message>
24074 craig 1080
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
16522 craig 1081
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
1082
    <translation>&amp;Skrives ut</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
24074 craig 1085
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
16522 craig 1086
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
1087
    <translation>Snu &amp;vannrett</translation>
1088
  </message>
1089
  <message>
24074 craig 1090
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
16522 craig 1091
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
1092
    <translation>Snu &amp;loddrett</translation>
1093
  </message>
1094
  <message>
24074 craig 1095
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
16522 craig 1096
    <source>Show Rulers</source>
1097
    <translation>Vis linjalene</translation>
1098
  </message>
1099
  <message>
24074 craig 1100
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
16522 craig 1101
    <source>&amp;Outline</source>
1102
    <comment>Document Outline Palette</comment>
1103
    <translation>&amp;Dokumentoversikt</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
24074 craig 1106
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1862"/>
16522 craig 1107
    <source>Solidus</source>
1108
    <translation>Skråstrek uten avstand</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
24074 craig 1111
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1864"/>
16522 craig 1112
    <source>Middle Dot</source>
1113
    <translation>Midtstilt, liten firkant</translation>
1114
  </message>
1115
  <message>
24074 craig 1116
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
16522 craig 1117
    <source>En Space</source>
1118
    <translation>Smalt mellomrom (n)</translation>
1119
  </message>
1120
  <message>
24074 craig 1121
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
16522 craig 1122
    <source>Em Space</source>
1123
    <translation>Bredt mellomrom (m)</translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
24074 craig 1126
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
16522 craig 1127
    <source>Thin Space</source>
1128
    <translation>Ekstra smalt mellomrom</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
24074 craig 1131
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
16522 craig 1132
    <source>Thick Space</source>
1133
    <translation>Ekstra bredt mellomrom</translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
24074 craig 1136
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
16522 craig 1137
    <source>Mid Space</source>
1138
    <translation>Mellombredt mellomrom</translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
24074 craig 1141
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
16522 craig 1142
    <source>Hair Space</source>
1143
    <translation>Supersmalt mellomrom</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
24074 craig 1146
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
16522 craig 1147
    <source>ff</source>
1148
    <translation>ff</translation>
1149
  </message>
1150
  <message>
24074 craig 1151
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
16522 craig 1152
    <source>fi</source>
1153
    <translation>fi</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
24074 craig 1156
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
16522 craig 1157
    <source>fl</source>
1158
    <translation>fl</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
24074 craig 1161
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
16522 craig 1162
    <source>ffi</source>
1163
    <translation>ffi</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
24074 craig 1166
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
16522 craig 1167
    <source>ffl</source>
1168
    <translation>ffl</translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
24074 craig 1171
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
16522 craig 1172
    <source>ft</source>
1173
    <translation>ft</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
24074 craig 1176
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
16522 craig 1177
    <source>st</source>
1178
    <translation>st</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
24074 craig 1181
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
16522 craig 1182
    <source>S&amp;tyles...</source>
1183
    <translation>&amp;Stiler …</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
24074 craig 1186
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
16522 craig 1187
    <source>&amp;Outline</source>
1188
    <comment>type effect</comment>
1189
    <translation>&amp;Dokumentoversikt</translation>
1190
  </message>
1191
  <message>
24074 craig 1192
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
16522 craig 1193
    <source>&amp;Outlines</source>
1194
    <comment>Convert to oulines</comment>
1195
    <translation>&amp;Dokumentoversikt</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
24074 craig 1198
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
16522 craig 1199
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
1200
    <translation>Lim inn (&amp;absolutt)</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
24074 craig 1203
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
16522 craig 1204
    <source>C&amp;lear</source>
1205
    <translation>&amp;Slett</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
24074 craig 1208
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
16522 craig 1209
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
1210
    <translation>Lagre som &amp;EPS …</translation>
1211
  </message>
1212
  <message>
24074 craig 1213
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
16522 craig 1214
    <source>Show Text Frame Columns</source>
1215
    <translation>Vis tekstrammekolonner</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
24074 craig 1218
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
16522 craig 1219
    <source>Preview Mode</source>
1220
    <translation>Forhåndsvisning</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
24074 craig 1223
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
16522 craig 1224
    <source>Show Layer Indicators</source>
1225
    <translation>Vis lagindikatorene</translation>
1226
  </message>
1227
  <message>
24074 craig 1228
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
16522 craig 1229
    <source>Sticky Tools</source>
1230
    <translation>Fast verktøy</translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
24074 craig 1233
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
21192 craig 1234
    <source>&amp;New...</source>
24805 craig 1235
    <translation type="unfinished"></translation>
21192 craig 1236
  </message>
1237
  <message>
24074 craig 1238
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
21192 craig 1239
    <source>Print Previe&amp;w...</source>
24805 craig 1240
    <translation type="unfinished"></translation>
21192 craig 1241
  </message>
1242
  <message>
24074 craig 1243
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
21192 craig 1244
    <source>&amp;Image Effects...</source>
24319 craig 1245
    <translation>&amp;Bildeeffekter</translation>
21192 craig 1246
  </message>
1247
  <message>
24074 craig 1248
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
21192 craig 1249
    <source>&amp;Multiple Duplicate...</source>
24805 craig 1250
    <translation type="unfinished"></translation>
21192 craig 1251
  </message>
1252
  <message>
24074 craig 1253
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
21192 craig 1254
    <source>&amp;Transform...</source>
24805 craig 1255
    <translation type="unfinished"></translation>
21192 craig 1256
  </message>
1257
  <message>
24074 craig 1258
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
21192 craig 1259
    <source>Extended Image Properties...</source>
1260
    <translation>Utvidede bildeegenskaper…</translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
24074 craig 1263
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
21192 craig 1264
    <source>Annotation P&amp;roperties...</source>
24805 craig 1265
    <translation type="unfinished"></translation>
21192 craig 1266
  </message>
1267
  <message>
24074 craig 1268
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
21192 craig 1269
    <source>Field P&amp;roperties...</source>
24805 craig 1270
    <translation type="unfinished"></translation>
21192 craig 1271
  </message>
1272
  <message>
24074 craig 1273
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
21192 craig 1274
    <source>Sample Text...</source>
24299 craig 1275
    <translation type="unfinished">Prøvetekst…</translation>
21192 craig 1276
  </message>
1277
  <message>
24074 craig 1278
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
16522 craig 1279
    <source>&amp;Fit to Height</source>
1280
    <translation>&amp;Tilpass til høyden</translation>
1281
  </message>
1282
  <message>
24074 craig 1283
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
16522 craig 1284
    <source>Fit to Width</source>
1285
    <translation>Tilpass til bredden</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
24074 craig 1288
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
16522 craig 1289
    <source>Show Bleeds</source>
1290
    <translation>Vis utfallende</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
24074 craig 1293
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
16522 craig 1294
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1295
    <translation>&amp;Myk bindestrek</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
24074 craig 1298
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
1299
    <source>Narrow No-Break Space</source>
24805 craig 1300
    <translation type="unfinished"></translation>
24074 craig 1301
  </message>
1302
  <message>
1303
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1857"/>
16522 craig 1304
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
1305
    <translation>&amp;Breddeløst mellomrom</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
24074 craig 1308
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1858"/>
16522 craig 1309
    <source>Zero Width NB Space</source>
1310
    <translation>&amp;Breddeløst hardt mellomrom</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
24074 craig 1313
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1870"/>
16522 craig 1314
    <source>Apostrophe</source>
1315
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
1316
    <translation>Apostrof</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
24074 craig 1319
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
16522 craig 1320
    <source>Straight Double</source>
1321
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
1322
    <translation>Rette doble</translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
24074 craig 1325
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1872"/>
16522 craig 1326
    <source>Single Left</source>
1327
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
1328
    <translation>Enkel venstre</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
24074 craig 1331
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
16522 craig 1332
    <source>Single Right</source>
1333
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
1334
    <translation>Enkel høyre</translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
24074 craig 1337
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1874"/>
16522 craig 1338
    <source>Double Left</source>
1339
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
1340
    <translation>Doble venstre</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
24074 craig 1343
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
16522 craig 1344
    <source>Double Right</source>
1345
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
1346
    <translation>Doble høyre</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
24074 craig 1349
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
16522 craig 1350
    <source>Single Reversed</source>
1351
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
1352
    <translation>Enkel snudd</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
24074 craig 1355
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
16522 craig 1356
    <source>Double Reversed</source>
1357
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
1358
    <translation>Doble snudd</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
24074 craig 1361
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
16522 craig 1362
    <source>Single Left Guillemet</source>
1363
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
1364
    <translation>Norsk, enkelt hermetegn, venstre</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
24074 craig 1367
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
16522 craig 1368
    <source>Single Right Guillemet</source>
1369
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
1370
    <translation>Norsk, enkelt hermetegn, høyre</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
24074 craig 1373
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
16522 craig 1374
    <source>Double Left Guillemet</source>
1375
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
1376
    <translation>Norsk hermetegn, venstre</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
24074 craig 1379
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
16522 craig 1380
    <source>Double Right Guillemet</source>
1381
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
1382
    <translation>Norsk hermetegn, høyre</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
24074 craig 1385
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
16522 craig 1386
    <source>Low Single Comma</source>
1387
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
1388
    <translation>Enkeltkomma, nede</translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
24074 craig 1391
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
16522 craig 1392
    <source>Low Double Comma</source>
1393
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
1394
    <translation>Dobbeltkomma, nede</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
24074 craig 1397
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
16522 craig 1398
    <source>CJK Single Left</source>
1399
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
24805 craig 1400
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 1401
  </message>
1402
  <message>
24074 craig 1403
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
16522 craig 1404
    <source>CJK Single Right</source>
1405
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
24805 craig 1406
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 1407
  </message>
1408
  <message>
24074 craig 1409
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
16522 craig 1410
    <source>CJK Double Left</source>
1411
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
24805 craig 1412
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 1413
  </message>
1414
  <message>
24074 craig 1415
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
16522 craig 1416
    <source>CJK Double Right</source>
1417
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
24805 craig 1418
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 1419
  </message>
1420
  <message>
24074 craig 1421
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
16522 craig 1422
    <source>&amp;400%</source>
1423
    <translation>&amp;400 %</translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
24074 craig 1426
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
16522 craig 1427
    <source>Scribus Homepage</source>
1428
    <translation>Scribus sin hjemmeside</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
24074 craig 1431
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
16522 craig 1432
    <source>Scribus Online Documentation</source>
1433
    <translation>Nettdokumentasjon for Scribus</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
24074 craig 1436
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
16522 craig 1437
    <source>Scribus Wiki</source>
1438
    <translation>Wiki for Scribus</translation>
1439
  </message>
1440
  <message>
24074 craig 1441
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
16522 craig 1442
    <source>Getting Started with Scribus</source>
1443
    <translation>Kom i gang med Scribus</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
24074 craig 1446
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
16522 craig 1447
    <source>Show Context Menu</source>
1448
    <translation>Vis sprettoppmeny</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
24074 craig 1451
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
16522 craig 1452
    <source>&amp;About Plugins</source>
1453
    <translation>&amp;Om programtilleggene</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
24074 craig 1456
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
16522 craig 1457
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
1458
    <translation>Sett inn starten på et unicodetegn</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
24074 craig 1461
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
16522 craig 1462
    <source>Get Vector File...</source>
1463
    <translation>Sett inn vektorbilde …</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
24074 craig 1466
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
16522 craig 1467
    <source>Advanced Select All...</source>
1468
    <translation>Avansert velg alt</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
24074 craig 1471
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
16522 craig 1472
    <source>Edit Source...</source>
1473
    <translation>Rediger kilden …</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
24074 craig 1476
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
16522 craig 1477
    <source>Replace Colors...</source>
1478
    <translation>Erstatt farger …</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
24074 craig 1481
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
16522 craig 1482
    <source>Rulers Relative to Page</source>
1483
    <translation>Linjalmål i forhold til siden</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
24074 craig 1486
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
16522 craig 1487
    <source>Check for Updates</source>
1488
    <translation>Se etter oppdateringer</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
24074 craig 1491
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
16522 craig 1492
    <source>Number of Pages</source>
1493
    <translation>Antall sider</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
24074 craig 1496
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
16522 craig 1497
    <source>Adjust Image to Frame</source>
1498
    <translation>Tilpass bildet til ramma</translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
24074 craig 1501
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
16522 craig 1502
    <source>File</source>
1503
    <translation>Fil</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
24074 craig 1506
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
16522 craig 1507
    <source>&amp;File</source>
1508
    <translation>&amp;Fil</translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
24074 craig 1511
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
16522 craig 1512
    <source>Edit</source>
1513
    <translation>Rediger</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
24074 craig 1516
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
16522 craig 1517
    <source>&amp;Edit</source>
1518
    <translation>&amp;Rediger</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
24074 craig 1521
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
16522 craig 1522
    <source>Style</source>
1523
    <translation>Stil</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
24074 craig 1526
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
16522 craig 1527
    <source>&amp;Style</source>
1528
    <translation>&amp;Stil</translation>
1529
  </message>
1530
  <message>
24074 craig 1531
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
16522 craig 1532
    <source>Item</source>
1533
    <translation>Element</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
24074 craig 1536
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
16522 craig 1537
    <source>&amp;Item</source>
1538
    <translation>&amp;Element</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
24074 craig 1541
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
16522 craig 1542
    <source>Insert</source>
1543
    <translation>Sett inn</translation>
1544
  </message>
1545
  <message>
24074 craig 1546
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
16522 craig 1547
    <source>I&amp;nsert</source>
1548
    <translation>&amp;Sett inn</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
24074 craig 1551
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
16522 craig 1552
    <source>Page</source>
1553
    <translation>Side</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
24074 craig 1556
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
16522 craig 1557
    <source>&amp;Page</source>
1558
    <translation>&amp;Side</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
24074 craig 1561
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
16522 craig 1562
    <source>View</source>
1563
    <translation>Vis</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
24074 craig 1566
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
16522 craig 1567
    <source>&amp;View</source>
1568
    <translation>&amp;Vis</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
24074 craig 1571
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
16522 craig 1572
    <source>Extras</source>
1573
    <translation>Ekstra</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
24074 craig 1576
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
16522 craig 1577
    <source>E&amp;xtras</source>
1578
    <translation>&amp;Ekstra</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
24074 craig 1581
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
16522 craig 1582
    <source>Windows</source>
1583
    <translation>Vinduer</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
24074 craig 1586
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
16522 craig 1587
    <source>&amp;Windows</source>
1588
    <translation>&amp;Vinduer</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
24074 craig 1591
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
16522 craig 1592
    <source>Help</source>
1593
    <translation>Hjelp</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
24074 craig 1596
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
16522 craig 1597
    <source>&amp;Help</source>
1598
    <translation>&amp;Hjelp</translation>
1599
  </message>
1600
  <message>
24074 craig 1601
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2418"/>
16522 craig 1602
    <source>Plugin Menu Items</source>
1603
    <translation>Menyelementer for programtillegg</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
24074 craig 1606
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2420"/>
16522 craig 1607
    <source>Others</source>
1608
    <translation>Andre</translation>
1609
  </message>
1610
  <message>
24074 craig 1611
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2422"/>
16522 craig 1612
    <source>Unicode Characters</source>
1613
    <translation>Unicode-tegn</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
24074 craig 1616
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
16522 craig 1617
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
1618
    <translation>Flytt/skaler verdiindikator</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
24074 craig 1621
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
16522 craig 1622
    <source>New &amp;from Template...</source>
1623
    <translation>Ny &amp;fra mal …</translation>
1624
  </message>
1625
  <message>
24074 craig 1626
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
16565 craig 1627
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
24805 craig 1628
    <translation type="unfinished"></translation>
16565 craig 1629
  </message>
17184 craig 1630
  <message>
24074 craig 1631
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
17184 craig 1632
    <source>Insert Rows...</source>
24299 craig 1633
    <translation>Sett inn rader…</translation>
17184 craig 1634
  </message>
1635
  <message>
24074 craig 1636
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
17184 craig 1637
    <source>Insert Columns...</source>
24299 craig 1638
    <translation>Sett inn kolonner…</translation>
17184 craig 1639
  </message>
1640
  <message>
24074 craig 1641
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
17184 craig 1642
    <source>Delete Rows</source>
24299 craig 1643
    <translation>Slett rader</translation>
17184 craig 1644
  </message>
1645
  <message>
24074 craig 1646
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
17184 craig 1647
    <source>Delete Columns</source>
24299 craig 1648
    <translation>Slett kolonner</translation>
17184 craig 1649
  </message>
1650
  <message>
24074 craig 1651
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
17184 craig 1652
    <source>Merge Cells</source>
24299 craig 1653
    <translation>Flett celler</translation>
17184 craig 1654
  </message>
1655
  <message>
24074 craig 1656
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
17184 craig 1657
    <source>Split Cells...</source>
24299 craig 1658
    <translation>Del opp celler…</translation>
17184 craig 1659
  </message>
1660
  <message>
24074 craig 1661
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
17184 craig 1662
    <source>Set Row Heights...</source>
24299 craig 1663
    <translation>Sett radhøyder…</translation>
17184 craig 1664
  </message>
1665
  <message>
24074 craig 1666
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
17184 craig 1667
    <source>Set Column Widths...</source>
24299 craig 1668
    <translation>Sett kolonnebredder…</translation>
17184 craig 1669
  </message>
1670
  <message>
24074 craig 1671
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
17184 craig 1672
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
24805 craig 1673
    <translation type="unfinished"></translation>
17184 craig 1674
  </message>
1675
  <message>
24074 craig 1676
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
17184 craig 1677
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
24805 craig 1678
    <translation type="unfinished"></translation>
17184 craig 1679
  </message>
1680
  <message>
24074 craig 1681
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
17184 craig 1682
    <source>Adjust Frame to Table</source>
24805 craig 1683
    <translation type="unfinished"></translation>
17184 craig 1684
  </message>
1685
  <message>
24074 craig 1686
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
17184 craig 1687
    <source>Adjust Table to Frame</source>
24805 craig 1688
    <translation type="unfinished"></translation>
17184 craig 1689
  </message>
1690
  <message>
24074 craig 1691
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
17184 craig 1692
    <source>&amp;Frames...</source>
24805 craig 1693
    <translation type="unfinished"></translation>
17184 craig 1694
  </message>
1695
  <message>
24074 craig 1696
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
17624 craig 1697
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
24805 craig 1698
    <translation type="unfinished"></translation>
17624 craig 1699
  </message>
17992 craig 1700
  <message>
24074 craig 1701
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
17992 craig 1702
    <source>Marks...</source>
24805 craig 1703
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1704
  </message>
1705
  <message>
24074 craig 1706
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
17992 craig 1707
    <source>Notes Styles...</source>
24805 craig 1708
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1709
  </message>
1710
  <message>
24074 craig 1711
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
17992 craig 1712
    <source>Adjust Group</source>
24319 craig 1713
    <translation>Juster gruppe</translation>
17992 craig 1714
  </message>
1715
  <message>
24074 craig 1716
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
17992 craig 1717
    <source>Anchor Mark</source>
24805 craig 1718
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1719
  </message>
1720
  <message>
24074 craig 1721
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
17992 craig 1722
    <source>Variable Text</source>
24805 craig 1723
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1724
  </message>
1725
  <message>
24074 craig 1726
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
17992 craig 1727
    <source>Reference to Item</source>
24805 craig 1728
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1729
  </message>
1730
  <message>
24074 craig 1731
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
17992 craig 1732
    <source>Reference to Mark</source>
24805 craig 1733
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1734
  </message>
1735
  <message>
24074 craig 1736
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
17992 craig 1737
    <source>Foot/Endnote</source>
24805 craig 1738
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1739
  </message>
1740
  <message>
24074 craig 1741
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
17992 craig 1742
    <source>Edit Mark</source>
24805 craig 1743
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1744
  </message>
1745
  <message>
24074 craig 1746
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
17992 craig 1747
    <source>Update Marks</source>
24805 craig 1748
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1749
  </message>
1750
  <message>
24074 craig 1751
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
17992 craig 1752
    <source>Snap to Items</source>
24805 craig 1753
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 1754
  </message>
1755
  <message>
24074 craig 1756
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
18310 craig 1757
    <source>Colors and Fills...</source>
24805 craig 1758
    <translation type="unfinished"></translation>
18310 craig 1759
  </message>
1760
  <message>
24074 craig 1761
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
18310 craig 1762
    <source>Patterns</source>
20711 craig 1763
    <translation>Mønster …</translation>
18310 craig 1764
  </message>
1765
  <message>
24074 craig 1766
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
1767
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
18310 craig 1768
    <source>Inline Items</source>
24805 craig 1769
    <translation type="unfinished"></translation>
18310 craig 1770
  </message>
1771
  <message>
24074 craig 1772
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
18310 craig 1773
    <source>&amp;Symbol</source>
24319 craig 1774
    <translation>&amp;Symbol</translation>
18310 craig 1775
  </message>
1776
  <message>
24074 craig 1777
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
18310 craig 1778
    <source>&amp;Update Document</source>
24319 craig 1779
    <translation>&amp;Oppdater dokument</translation>
18310 craig 1780
  </message>
1781
  <message>
24074 craig 1782
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
18310 craig 1783
    <source>Table</source>
24319 craig 1784
    <translation>Tabell</translation>
18310 craig 1785
  </message>
1786
  <message>
24074 craig 1787
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
18310 craig 1788
    <source>&amp;Table</source>
24319 craig 1789
    <translation>&amp;Tabell</translation>
18310 craig 1790
  </message>
18553 craig 1791
  <message>
24074 craig 1792
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
18553 craig 1793
    <source>Copy</source>
20711 craig 1794
    <translation>Kopier</translation>
18553 craig 1795
  </message>
1796
  <message>
24074 craig 1797
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
23286 craig 1798
    <source>Content Properties</source>
24319 craig 1799
    <translation>Innholdsegenskaper</translation>
23286 craig 1800
  </message>
1801
  <message>
24074 craig 1802
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
1803
    <source>Scribus &amp;Help...</source>
24319 craig 1804
    <translation>Scribus-&amp;hjelp …</translation>
24074 craig 1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
18553 craig 1808
    <source>Cut</source>
20711 craig 1809
    <translation>Klipp ut</translation>
18553 craig 1810
  </message>
1811
  <message>
24074 craig 1812
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
18553 craig 1813
    <source>Paste</source>
20711 craig 1814
    <translation>Lim inn</translation>
18553 craig 1815
  </message>
1816
  <message>
24074 craig 1817
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
18553 craig 1818
    <source>Redo</source>
22355 craig 1819
    <translation>Gjenta</translation>
18553 craig 1820
  </message>
1821
  <message>
24074 craig 1822
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
18553 craig 1823
    <source>Undo</source>
22355 craig 1824
    <translation>Angre</translation>
18553 craig 1825
  </message>
1826
  <message>
24074 craig 1827
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
18553 craig 1828
    <source>Close the current document</source>
24319 craig 1829
    <translation>Lukk nåværende dokument</translation>
18553 craig 1830
  </message>
1831
  <message>
24074 craig 1832
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
18553 craig 1833
    <source>Export the document to PDF</source>
22355 craig 1834
    <translation>Eksporter dokumentet til PDF</translation>
18553 craig 1835
  </message>
1836
  <message>
24074 craig 1837
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
18553 craig 1838
    <source>Create a new document</source>
22355 craig 1839
    <translation>Opprett et nytt dokument</translation>
18553 craig 1840
  </message>
1841
  <message>
24074 craig 1842
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
18553 craig 1843
    <source>Open an existing document</source>
22355 craig 1844
    <translation>Åpne et eksisterende dokument</translation>
18553 craig 1845
  </message>
1846
  <message>
24074 craig 1847
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
18553 craig 1848
    <source>Print the document</source>
22355 craig 1849
    <translation>Skriv ut dokumentet</translation>
18553 craig 1850
  </message>
1851
  <message>
24074 craig 1852
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
18553 craig 1853
    <source>Save the current document</source>
22355 craig 1854
    <translation>Lagre gjeldende dokument</translation>
18553 craig 1855
  </message>
1856
  <message>
24074 craig 1857
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
18553 craig 1858
    <source>Copy item properties</source>
22355 craig 1859
    <translation>Kopier elementegenskaper</translation>
18553 craig 1860
  </message>
1861
  <message>
24074 craig 1862
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1794"/>
18553 craig 1863
    <source>Edit contents of a frame</source>
24803 craig 1864
    <translation>Rediger inneholdet i en ramme</translation>
18553 craig 1865
  </message>
1866
  <message>
24074 craig 1867
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
18553 craig 1868
    <source>Eye Dropper</source>
24803 craig 1869
    <translation>Pipette</translation>
18553 craig 1870
  </message>
1871
  <message>
24074 craig 1872
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
18553 craig 1873
    <source>Insert an arc</source>
24803 craig 1874
    <translation>Sett inn en bue</translation>
18553 craig 1875
  </message>
1876
  <message>
24074 craig 1877
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
18553 craig 1878
    <source>Insert a bezier curve</source>
24803 craig 1879
    <translation type="unfinished">Sett inn en Bézier-kurve</translation>
18553 craig 1880
  </message>
1881
  <message>
24074 craig 1882
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
18553 craig 1883
    <source>Insert a calligraphic line</source>
24803 craig 1884
    <translation>Sett inn en kalligrafilinje</translation>
18553 craig 1885
  </message>
1886
  <message>
24074 craig 1887
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
18553 craig 1888
    <source>Insert a freehand line</source>
24803 craig 1889
    <translation>Sett inn en frihåndslinje</translation>
18553 craig 1890
  </message>
1891
  <message>
24074 craig 1892
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
18553 craig 1893
    <source>Insert an image frame</source>
24803 craig 1894
    <translation>Sett inn en bilderamme</translation>
18553 craig 1895
  </message>
1896
  <message>
24074 craig 1897
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
18553 craig 1898
    <source>Insert a line</source>
24803 craig 1899
    <translation>Sett inn en linje</translation>
18553 craig 1900
  </message>
1901
  <message>
24074 craig 1902
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
18553 craig 1903
    <source>Insert a polygon</source>
24803 craig 1904
    <translation>Sett inn et polygon</translation>
18553 craig 1905
  </message>
1906
  <message>
24074 craig 1907
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
18553 craig 1908
    <source>Insert a render frame</source>
24805 craig 1909
    <translation type="unfinished"></translation>
18553 craig 1910
  </message>
1911
  <message>
24074 craig 1912
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
18553 craig 1913
    <source>Insert a shape</source>
24319 craig 1914
    <translation>Sett inn en form</translation>
18553 craig 1915
  </message>
1916
  <message>
24074 craig 1917
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
18553 craig 1918
    <source>Insert a spiral</source>
24319 craig 1919
    <translation>Sett inn en spiral</translation>
18553 craig 1920
  </message>
1921
  <message>
24074 craig 1922
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
18553 craig 1923
    <source>Insert a table</source>
24319 craig 1924
    <translation>Sett inn en tabell</translation>
18553 craig 1925
  </message>
1926
  <message>
24074 craig 1927
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
18553 craig 1928
    <source>Insert a text frame</source>
24319 craig 1929
    <translation>Sett inn en tekstramme</translation>
18553 craig 1930
  </message>
1931
  <message>
24074 craig 1932
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
18553 craig 1933
    <source>Link text frames</source>
24319 craig 1934
    <translation>Lenk sammen tekstrammer</translation>
18553 craig 1935
  </message>
1936
  <message>
24074 craig 1937
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
18553 craig 1938
    <source>Measurements</source>
24319 craig 1939
    <translation>Målinger</translation>
18553 craig 1940
  </message>
1941
  <message>
24074 craig 1942
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
18553 craig 1943
    <source>Insert link annotation</source>
24803 craig 1944
    <translation>Sett inn en lenkekommentar</translation>
18553 craig 1945
  </message>
1946
  <message>
24074 craig 1947
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
18553 craig 1948
    <source>Insert text annotation</source>
24803 craig 1949
    <translation>Sett inn en tekstkommentar</translation>
18553 craig 1950
  </message>
1951
  <message>
24074 craig 1952
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
18553 craig 1953
    <source>Insert PDF check box</source>
24803 craig 1954
    <translation>Sett inn en PDF-avkryssningsboks</translation>
18553 craig 1955
  </message>
1956
  <message>
24074 craig 1957
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
18553 craig 1958
    <source>Insert PDF combo box</source>
24803 craig 1959
    <translation>Sett inn en PDF-komboboks</translation>
18553 craig 1960
  </message>
1961
  <message>
24074 craig 1962
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
18553 craig 1963
    <source>Insert PDF list box</source>
24803 craig 1964
    <translation>Sett inn en PDF-listeboks</translation>
18553 craig 1965
  </message>
1966
  <message>
24074 craig 1967
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
18553 craig 1968
    <source>Insert PDF push button</source>
24803 craig 1969
    <translation>Sett inn en PDF-trykk-knapp</translation>
18553 craig 1970
  </message>
1971
  <message>
24074 craig 1972
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1817"/>
18553 craig 1973
    <source>Insert PDF radio button</source>
24803 craig 1974
    <translation>Sett inn en PDF-radioknapp</translation>
18553 craig 1975
  </message>
1976
  <message>
24074 craig 1977
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
18553 craig 1978
    <source>Insert PDF text field</source>
24803 craig 1979
    <translation>Sett inn PDF-tekstfelt</translation>
18553 craig 1980
  </message>
1981
  <message>
24074 craig 1982
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1819"/>
18553 craig 1983
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
24805 craig 1984
    <translation type="unfinished"></translation>
18553 craig 1985
  </message>
1986
  <message>
24074 craig 1987
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1820"/>
18553 craig 1988
    <source>Rotate an item</source>
24319 craig 1989
    <translation>Roter et element</translation>
18553 craig 1990
  </message>
1991
  <message>
24074 craig 1992
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1821"/>
18553 craig 1993
    <source>Select an item</source>
24319 craig 1994
    <translation>Velg et element</translation>
18553 craig 1995
  </message>
1996
  <message>
24074 craig 1997
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1822"/>
18553 craig 1998
    <source>Unlink text frames</source>
24805 craig 1999
    <translation type="unfinished"></translation>
18553 craig 2000
  </message>
2001
  <message>
24074 craig 2002
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1828"/>
18553 craig 2003
    <source>Insert 3D annotation</source>
24805 craig 2004
    <translation type="unfinished"></translation>
18553 craig 2005
  </message>
18785 craig 2006
  <message>
24074 craig 2007
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
18785 craig 2008
    <source>Unweld Items</source>
24805 craig 2009
    <translation type="unfinished"></translation>
18785 craig 2010
  </message>
2011
  <message>
24074 craig 2012
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
18785 craig 2013
    <source>Weld Items</source>
24805 craig 2014
    <translation type="unfinished"></translation>
18785 craig 2015
  </message>
2016
  <message>
24074 craig 2017
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
19382 craig 2018
    <source>T&amp;runcate</source>
24803 craig 2019
    <translation>&amp;Avkort</translation>
16522 craig 2020
  </message>
2021
  <message>
24074 craig 2022
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
19382 craig 2023
    <source>Edit in Preview Mode</source>
24319 craig 2024
    <translation>Rediger i forhåndsvisningsmodus</translation>
16522 craig 2025
  </message>
2026
  <message>
24074 craig 2027
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
19382 craig 2028
    <source>Toggle Color Management System</source>
24805 craig 2029
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 2030
  </message>
2031
  <message>
24074 craig 2032
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
19382 craig 2033
    <source>&amp;View Tools</source>
24319 craig 2034
    <translation>&amp;Vis verktøy</translation>
16522 craig 2035
  </message>
2036
  <message>
24074 craig 2037
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
19382 craig 2038
    <source>&amp;Render Frame</source>
24805 craig 2039
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 2040
  </message>
2041
  <message>
24074 craig 2042
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
20711 craig 2043
    <source>T&amp;able</source>
24319 craig 2044
    <translation>T&amp;abell</translation>
20711 craig 2045
  </message>
2046
  <message>
24074 craig 2047
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
20711 craig 2048
    <source>&amp;Shape</source>
2049
    <translation>&amp;Form</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
24074 craig 2052
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
19382 craig 2053
    <source>Arc</source>
24803 craig 2054
    <translation>Bue</translation>
16522 craig 2055
  </message>
2056
  <message>
24074 craig 2057
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
19382 craig 2058
    <source>Spiral</source>
24803 craig 2059
    <translation>Spiral</translation>
16522 craig 2060
  </message>
2061
  <message>
24074 craig 2062
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
20711 craig 2063
    <source>&amp;Line</source>
2064
    <translation>&amp;Linje</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
24074 craig 2067
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
19382 craig 2068
    <source>Calligraphic Line</source>
24803 craig 2069
    <translation>Kalligrafilinje</translation>
16522 craig 2070
  </message>
2071
  <message>
24074 craig 2072
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
20711 craig 2073
    <source>&amp;Freehand Line</source>
24803 craig 2074
    <translation>&amp;Frihåndslinje</translation>
20711 craig 2075
  </message>
2076
  <message>
24074 craig 2077
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
19382 craig 2078
    <source>PDF Push Button</source>
20711 craig 2079
    <translation>PDF-trykknapp</translation>
16522 craig 2080
  </message>
2081
  <message>
24074 craig 2082
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
19382 craig 2083
    <source>PDF Radio Button</source>
24803 craig 2084
    <translation>PDF-radioknapp</translation>
16522 craig 2085
  </message>
2086
  <message>
24074 craig 2087
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
19382 craig 2088
    <source>PDF Text Field</source>
20711 craig 2089
    <translation>PDF-tekstfelt</translation>
16522 craig 2090
  </message>
2091
  <message>
24074 craig 2092
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
19382 craig 2093
    <source>PDF Check Box</source>
20711 craig 2094
    <translation>PDF-avkryssingsboks</translation>
16522 craig 2095
  </message>
2096
  <message>
24074 craig 2097
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
19382 craig 2098
    <source>PDF Combo Box</source>
20711 craig 2099
    <translation>PDF-kombinasjonsboks</translation>
16522 craig 2100
  </message>
2101
  <message>
24074 craig 2102
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
19382 craig 2103
    <source>PDF List Box</source>
20711 craig 2104
    <translation>PDF-liste</translation>
16522 craig 2105
  </message>
2106
  <message>
24074 craig 2107
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
19382 craig 2108
    <source>Text Annotation</source>
24803 craig 2109
    <translation>Tekstkommentar</translation>
16522 craig 2110
  </message>
2111
  <message>
24074 craig 2112
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
19382 craig 2113
    <source>Link Annotation</source>
24803 craig 2114
    <translation>Lenkekommentar</translation>
16522 craig 2115
  </message>
2116
  <message>
24074 craig 2117
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
19382 craig 2118
    <source>3D Annotation</source>
24803 craig 2119
    <translation>3D-kommentar</translation>
16522 craig 2120
  </message>
19643 craig 2121
  <message>
24074 craig 2122
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
19643 craig 2123
    <source>Edit text in story editor</source>
24805 craig 2124
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2125
  </message>
2126
  <message>
24074 craig 2127
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1824"/>
19643 craig 2128
    <source>Enable preview mode</source>
24805 craig 2129
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2130
  </message>
2131
  <message>
24074 craig 2132
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1825"/>
19643 craig 2133
    <source>Enable editing in preview mode</source>
24805 craig 2134
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2135
  </message>
2136
  <message>
24074 craig 2137
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1826"/>
19643 craig 2138
    <source>Toggle color management system</source>
24805 craig 2139
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2140
  </message>
19918 craig 2141
  <message>
24074 craig 2142
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
19918 craig 2143
    <source>Edit Weld</source>
24805 craig 2144
    <translation type="unfinished"></translation>
19918 craig 2145
  </message>
2146
  <message>
24074 craig 2147
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
19918 craig 2148
    <source>&amp;Downloads</source>
22355 craig 2149
    <translation>&amp;Nedlastinger</translation>
19918 craig 2150
  </message>
2151
  <message>
24074 craig 2152
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
19918 craig 2153
    <source>&amp;Resources</source>
22355 craig 2154
    <translation>&amp;Ressurser</translation>
19918 craig 2155
  </message>
20576 craig 2156
  <message>
24074 craig 2157
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
20576 craig 2158
    <source>Chat with the Community</source>
24805 craig 2159
    <translation type="unfinished"></translation>
20576 craig 2160
  </message>
19382 craig 2161
</context>
2162
<context>
23091 craig 2163
  <name>ActionSearchDialog</name>
2164
  <message>
2165
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="14"/>
2166
    <source>Action Search</source>
24803 craig 2167
    <translation>Funksjonssøk</translation>
23091 craig 2168
  </message>
2169
  <message>
24436 craig 2170
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="32"/>
23091 craig 2171
    <source>Search for action...</source>
24803 craig 2172
    <translation>Søk etter handling …</translation>
23091 craig 2173
  </message>
2174
</context>
2175
<context>
16522 craig 2176
  <name>AlignDistribute</name>
2177
  <message>
24436 craig 2178
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="37"/>
16522 craig 2179
    <source>Align</source>
2180
    <translation>Still opp</translation>
2181
  </message>
2182
  <message>
24436 craig 2183
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="81"/>
16522 craig 2184
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2185
    <translation>&amp;Valgt hjelpelinje:</translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
24436 craig 2188
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="94"/>
16522 craig 2189
    <source>&amp;Relative To:</source>
2190
    <translation>&amp;I forhold til:</translation>
2191
  </message>
2192
  <message>
24436 craig 2193
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="113"/>
16522 craig 2194
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2195
    <translation>&amp;Juster sidene ut fra:</translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
24598 craig 2198
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="429"/>
16522 craig 2199
    <source>Distribute</source>
2200
    <translation>Fordel</translation>
2201
  </message>
2202
  <message>
24598 craig 2203
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="836"/>
16522 craig 2204
    <source>&amp;Distance:</source>
2205
    <translation>&amp;Avstand:</translation>
2206
  </message>
2207
  <message>
24598 craig 2208
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="903"/>
16522 craig 2209
    <source>Reverse Distribution</source>
2210
    <translation>Omvendt fordeling</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
24598 craig 2213
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="945"/>
16522 craig 2214
    <source>Swap</source>
24803 craig 2215
    <translation>Bytt</translation>
16522 craig 2216
  </message>
17184 craig 2217
  <message>
20597 craig 2218
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
20272 craig 2219
    <source>Align and Distribute</source>
24805 craig 2220
    <translation type="unfinished"></translation>
17184 craig 2221
  </message>
16522 craig 2222
</context>
2223
<context>
2224
  <name>AlignDistributePalette</name>
2225
  <message>
24789 craig 2226
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="87"/>
16522 craig 2227
    <source>First Selected</source>
2228
    <translation>Første valgte</translation>
2229
  </message>
2230
  <message>
24789 craig 2231
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="88"/>
16522 craig 2232
    <source>Last Selected</source>
2233
    <translation>Siste valgte</translation>
2234
  </message>
2235
  <message>
24789 craig 2236
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="89"/>
16522 craig 2237
    <source>Page</source>
2238
    <translation>Side</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
24789 craig 2241
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
16522 craig 2242
    <source>Margins</source>
2243
    <translation>Margene</translation>
2244
  </message>
2245
  <message>
24789 craig 2246
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
16522 craig 2247
    <source>Selection</source>
2248
    <translation>Utvalg</translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
24789 craig 2251
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
16522 craig 2252
    <source>Align bottoms</source>
2253
    <translation>Juster alle bunnene</translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
24789 craig 2256
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
16522 craig 2257
    <source>Align right sides</source>
2258
    <translation>Juster alle høyresidene</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
24789 craig 2261
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
16522 craig 2262
    <source>Center on vertical axis</source>
2263
    <translation>Sentrer langs den loddrette aksen</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
24789 craig 2266
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
16522 craig 2267
    <source>Align left sides</source>
2268
    <translation>Juster alle venstresidene</translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
24789 craig 2271
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
16522 craig 2272
    <source>Center on horizontal axis</source>
2273
    <translation>Sentrer langs den vannrette aksen</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
24789 craig 2276
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
16522 craig 2277
    <source>Align tops</source>
2278
    <translation>Juster alle toppene</translation>
2279
  </message>
2280
  <message>
24789 craig 2281
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
20711 craig 2282
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
2283
    <translation>Fordel venstresidene med jevn avstand</translation>
16522 craig 2284
  </message>
2285
  <message>
24789 craig 2286
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
16522 craig 2287
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
2288
    <translation>Fordel bunnene med jevn avstand</translation>
2289
  </message>
2290
  <message>
24789 craig 2291
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
16522 craig 2292
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
2293
    <translation>Fordel midtene med jevn loddrett avstand</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
24789 craig 2296
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
16522 craig 2297
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
2298
    <translation>Fordel midtene med jevn vannrett avstand</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
24789 craig 2301
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
16522 craig 2302
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
2303
    <translation>Fordel toppene med jevn avstand</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
24789 craig 2306
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
20711 craig 2307
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
2308
    <translation>Fordel høyresidene med jevn avstand</translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
24789 craig 2311
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
20711 craig 2312
    <source>Guide</source>
2313
    <translation>Hjelpelinje</translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
24789 craig 2316
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
16522 craig 2317
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
2318
    <translation>Fordel elementene med valgt avstand</translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
24789 craig 2321
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
16522 craig 2322
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
2323
    <translation>Når du fordeler med en valgt avstand, snu retningen på fordelingen av elementene</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
24789 craig 2326
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
16522 craig 2327
    <source>None Selected</source>
2328
    <translation>Ingen valgte</translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
24789 craig 2331
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
20711 craig 2332
    <source>Swap items to the left</source>
24805 craig 2333
    <translation type="unfinished"></translation>
20711 craig 2334
  </message>
2335
  <message>
24789 craig 2336
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
20711 craig 2337
    <source>Swap items to the right</source>
24805 craig 2338
    <translation type="unfinished"></translation>
20711 craig 2339
  </message>
2340
  <message>
24789 craig 2341
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="452"/>
16522 craig 2342
    <source>Y: %1%2</source>
2343
    <translation>Y: %1%2</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
24789 craig 2346
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="460"/>
16522 craig 2347
    <source>X: %1%2</source>
2348
    <translation>X: %1%2</translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
24789 craig 2351
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
16522 craig 2352
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
2353
    <translation>Juster høyresidene av elementene til venstre side av ankeret</translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
24789 craig 2356
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
16522 craig 2357
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
2358
    <translation>Juster venstresidene av elementene til høyre side av ankeret</translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
24789 craig 2361
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
16522 craig 2362
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
2363
    <translation>Juster toppen av elementene til bunnen av ankeret</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
24789 craig 2366
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
16522 craig 2367
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
2368
    <translation>Juster bunnen av elementene til toppen av ankeret</translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
24789 craig 2371
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
16522 craig 2372
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
2373
    <translation>Lag jevne vannrette mellomrom mellom elementene</translation>
2374
  </message>
2375
  <message>
24789 craig 2376
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
16522 craig 2377
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
2378
    <translation>Lag jevne vannrette mellomrom mellom elementene med angitt verdi</translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
24789 craig 2381
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
16522 craig 2382
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
2383
    <translation>Lag jevne loddrette mellomrom mellom elementene</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
24789 craig 2386
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
16522 craig 2387
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
2388
    <translation>Lag jevne loddrette mellomrom mellom elementene med angitt verdi</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
24789 craig 2391
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
16522 craig 2392
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
2393
    <translation>Gi samme vannrette mellomrom mellom elementene og sidekantene</translation>
2394
  </message>
2395
  <message>
24789 craig 2396
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
16522 craig 2397
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
2398
    <translation>Gi samme loddrette mellomrom mellom elementene og toppen og bunnen av sidekantene</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
24789 craig 2401
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
16522 craig 2402
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
2403
    <translation>Gi samme vannrette mellomrom mellom elementene og sidemargene</translation>
2404
  </message>
2405
  <message>
24789 craig 2406
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
16522 craig 2407
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
2408
    <translation>Gi samme loddrette mellomrom mellom elementene og toppen og bunnen av siden</translation>
2409
  </message>
2410
  <message>
24789 craig 2411
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
16522 craig 2412
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2413
    <translation>&lt;qt&gt;Juster i forhold til:&lt;ul&gt; &lt;li&gt;Det først valgte elementet&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Det andre valgte elementet&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Den valgte siden&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Margene på den valgte siden&lt;/li&gt; &lt;li&gt;En hjelpelinje&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Utvalget&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
24789 craig 2416
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
16522 craig 2417
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
2418
    <translation>Plasseringen av den valgte hjelpelinja som du vil justere i forhold til</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
24789 craig 2421
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
16565 craig 2422
    <source>Move</source>
20711 craig 2423
    <translation>Flytt</translation>
16565 craig 2424
  </message>
2425
  <message>
24789 craig 2426
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
16565 craig 2427
    <source>Resize</source>
20711 craig 2428
    <translation>Endre størrelse</translation>
16565 craig 2429
  </message>
2430
  <message>
24789 craig 2431
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
16565 craig 2432
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
24805 craig 2433
    <translation type="unfinished"></translation>
16565 craig 2434
  </message>
16522 craig 2435
</context>
2436
<context>
2437
  <name>AlignSelect</name>
2438
  <message>
24584 craig 2439
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="123"/>
16522 craig 2440
    <source>Align Text Left</source>
2441
    <translation>Juster teksten mot venstre</translation>
2442
  </message>
2443
  <message>
24584 craig 2444
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="124"/>
16522 craig 2445
    <source>Align Text Right</source>
2446
    <translation>Juster teksten mot høyre</translation>
2447
  </message>
2448
  <message>
24584 craig 2449
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="125"/>
16522 craig 2450
    <source>Align Text Center</source>
2451
    <translation>Midtstill teksten</translation>
2452
  </message>
2453
  <message>
24584 craig 2454
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="126"/>
16522 craig 2455
    <source>Align Text Justified</source>
2456
    <translation>Juster teksten til begge sidene</translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
24584 craig 2459
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="127"/>
16522 craig 2460
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2461
    <translation>Juster teksten strengt til begge sidene</translation>
2462
  </message>
2463
</context>
2464
<context>
2465
  <name>Annota</name>
2466
  <message>
23793 craig 2467
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="53"/>
16522 craig 2468
    <source>Annotation Properties</source>
2469
    <translation>Kommentaregenskaper</translation>
2470
  </message>
2471
  <message>
23793 craig 2472
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="83"/>
16522 craig 2473
    <source>Text</source>
2474
    <translation>Tekst</translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
23793 craig 2477
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="84"/>
16522 craig 2478
    <source>Link</source>
2479
    <translation>Lenke</translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
23793 craig 2482
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="85"/>
16522 craig 2483
    <source>External Link</source>
2484
    <translation>Ekstern lenke</translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
23793 craig 2487
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="86"/>
16522 craig 2488
    <source>External Web-Link</source>
2489
    <translation>Ekstern nettlenke</translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
24312 craig 2492
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
2493
    <source>New Paragraph</source>
24805 craig 2494
    <translation type="unfinished"></translation>
24312 craig 2495
  </message>
2496
  <message>
23793 craig 2497
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
16522 craig 2498
    <source>Destination</source>
2499
    <translation>Mål</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
23793 craig 2502
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="203"/>
2503
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="213"/>
16522 craig 2504
    <source> pt</source>
2505
    <translation> pt</translation>
2506
  </message>
2507
  <message>
23793 craig 2508
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
22336 craig 2509
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2510
    <translation>&amp;Vannrett:</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
23793 craig 2513
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
16522 craig 2514
    <source>Open</source>
2515
    <translation>Åpne</translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
23793 craig 2518
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="88"/>
16522 craig 2519
    <source>&amp;Type:</source>
2520
    <translation>&amp;Type:</translation>
2521
  </message>
2522
  <message>
23793 craig 2523
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="160"/>
16522 craig 2524
    <source>C&amp;hange...</source>
2525
    <translation>&amp;Endre …</translation>
2526
  </message>
2527
  <message>
23793 craig 2528
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="180"/>
16522 craig 2529
    <source>&amp;Page:</source>
2530
    <translation>&amp;Side:</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
23793 craig 2533
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="215"/>
16522 craig 2534
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2535
    <translation>&amp;Loddrett:</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
23793 craig 2538
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
16522 craig 2539
    <source>%1;;All Files (*)</source>
2540
    <translation>%1;;Alle filer (*)</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
23793 craig 2543
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="162"/>
16522 craig 2544
    <source>Export absolute Filename</source>
2545
    <translation>Eksporter absolutt filnavn</translation>
2546
  </message>
17992 craig 2547
  <message>
23793 craig 2548
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
17992 craig 2549
    <source>Options</source>
20711 craig 2550
    <translation>Innstillinger</translation>
17992 craig 2551
  </message>
2552
  <message>
23793 craig 2553
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
17992 craig 2554
    <source>Icon:</source>
22355 craig 2555
    <translation>Ikon:</translation>
17992 craig 2556
  </message>
2557
  <message>
23793 craig 2558
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
17992 craig 2559
    <source>Note</source>
24805 craig 2560
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 2561
  </message>
2562
  <message>
23793 craig 2563
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
17992 craig 2564
    <source>Comment</source>
24803 craig 2565
    <translation>Kommentar</translation>
17992 craig 2566
  </message>
2567
  <message>
23793 craig 2568
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
17992 craig 2569
    <source>Key</source>
24319 craig 2570
    <translation>Nøkkel</translation>
17992 craig 2571
  </message>
2572
  <message>
23793 craig 2573
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="133"/>
17992 craig 2574
    <source>Help</source>
20711 craig 2575
    <translation>Hjelp</translation>
17992 craig 2576
  </message>
2577
  <message>
23793 craig 2578
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
17992 craig 2579
    <source>Paragraph</source>
24319 craig 2580
    <translation>Avsnitt</translation>
17992 craig 2581
  </message>
2582
  <message>
23793 craig 2583
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
17992 craig 2584
    <source>Insert</source>
20711 craig 2585
    <translation>Sett inn</translation>
17992 craig 2586
  </message>
2587
  <message>
23793 craig 2588
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
17992 craig 2589
    <source>Cross</source>
20711 craig 2590
    <translation>Kryss</translation>
17992 craig 2591
  </message>
2592
  <message>
23793 craig 2593
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="138"/>
17992 craig 2594
    <source>Circle</source>
20711 craig 2595
    <translation>Sirkel</translation>
17992 craig 2596
  </message>
2597
  <message>
23793 craig 2598
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
17992 craig 2599
    <source>Annotation is Open</source>
24805 craig 2600
    <translation type="unfinished"></translation>
17992 craig 2601
  </message>
16522 craig 2602
</context>
2603
<context>
2604
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
2605
  <message>
24554 craig 2606
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
24789 craig 2607
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
16522 craig 2608
    <source>Apply Master Page</source>
2609
    <translation>Bruk malside</translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
24789 craig 2612
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
16522 craig 2613
    <source>&amp;Master Page:</source>
2614
    <translation>&amp;Malside:</translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
24789 craig 2617
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
16522 craig 2618
    <source>Alt+P</source>
2619
    <translation>Alt + P</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
24789 craig 2622
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
16522 craig 2623
    <source>Alt+E</source>
2624
    <translation>Alt + E</translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
24789 craig 2627
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
16522 craig 2628
    <source>Alt+D</source>
2629
    <translation>Alt + D</translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
24789 craig 2632
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
16522 craig 2633
    <source>Alt+A</source>
2634
    <translation>Alt + A</translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
24789 craig 2637
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
16522 craig 2638
    <source>Alt+W</source>
2639
    <translation>Alt + W</translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
24789 craig 2642
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
16522 craig 2643
    <source>to</source>
2644
    <translation>til</translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
24789 craig 2647
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
16522 craig 2648
    <source>Alt+O</source>
2649
    <translation>Alt + O</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
24789 craig 2652
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
16522 craig 2653
    <source>Alt+C</source>
2654
    <translation>Alt + C</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
24789 craig 2657
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
16522 craig 2658
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
2659
    <translation>Bruk den valgte malsiden på partallsider, oddetallsider eller alle sidene innen det følgende området</translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
24789 craig 2662
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
16522 craig 2663
    <source>Apply to</source>
2664
    <translation>Bruk på</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
24789 craig 2667
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
16522 craig 2668
    <source>Current &amp;Page</source>
2669
    <translation>Denne &amp;siden</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
24789 craig 2672
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
16522 craig 2673
    <source>&amp;Even Pages</source>
2674
    <translation>&amp;Partallsider</translation>
2675
  </message>
2676
  <message>
24789 craig 2677
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
16522 craig 2678
    <source>O&amp;dd Pages</source>
2679
    <translation>&amp;Oddetallsider</translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
24789 craig 2682
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
16522 craig 2683
    <source>&amp;All Pages</source>
2684
    <translation>&amp;Alle sidene</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
24789 craig 2687
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
16522 craig 2688
    <source>&amp;Within Range</source>
2689
    <translation>&amp;Innen området</translation>
2690
  </message>
2691
</context>
2692
<context>
2693
  <name>ArcVectorBase</name>
2694
  <message>
20597 craig 2695
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
16522 craig 2696
    <source>Edit Arc</source>
24805 craig 2697
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 2698
  </message>
2699
  <message>
24483 craig 2700
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="43"/>
16522 craig 2701
    <source>Start Angle:</source>
24319 craig 2702
    <translation>Startvinkel:</translation>
16522 craig 2703
  </message>
2704
  <message>
24483 craig 2705
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="63"/>
16522 craig 2706
    <source>End Angle:</source>
24319 craig 2707
    <translation>Sluttvinkel:</translation>
16522 craig 2708
  </message>
2709
  <message>
24483 craig 2710
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="83"/>
16522 craig 2711
    <source>Height:</source>
20711 craig 2712
    <translation>Høyde:</translation>
16522 craig 2713
  </message>
2714
  <message>
24483 craig 2715
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="103"/>
16522 craig 2716
    <source>Width:</source>
20711 craig 2717
    <translation>Bredde:</translation>
16522 craig 2718
  </message>
2719
  <message>
24483 craig 2720
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="140"/>
16522 craig 2721
    <source>End Edit</source>
24805 craig 2722
    <translation type="unfinished"></translation>
16522 craig 2723
  </message>
2724
</context>
2725
<context>
2726
  <name>ArcWidgetBase</name>
2727
  <message>
24612 craig 2728
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="45"/>
16522 craig 2729
    <source>Start Angle:</source>
24319 craig 2730
    <translation type="unfinished">Startvinkel:</translation>
16522 craig 2731
  </message>
2732
  <message>
24612 craig 2733
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="65"/>
16522 craig 2734
    <source>End Angle:</source>
24319 craig 2735
    <translation type="unfinished">Sluttvinkel:</translation>
16522 craig 2736
  </message>
2737
  <message>
24612 craig 2738
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="126"/>
16522 craig 2739
    <source>Sample Polygon</source>
20711 craig 2740
    <translation>Eksempel på mangekant</translation>
16522 craig 2741
  </message>
2742
</context>
2743
<context>
2744
  <name>AutoformButtonGroup</name>
2745
  <message>
20597 craig 2746
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
24554 craig 2747
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="775"/>
16522 craig 2748
    <source>Arrows</source>
2749
    <translation>Piler</translation>
2750
  </message>
2751
  <message>
20597 craig 2752
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
24554 craig 2753
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="776"/>
16522 craig 2754
    <source>Flow Chart</source>
2755
    <translation>Flytdiagram</translation>
2756
  </message>
2757
  <message>
20597 craig 2758
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
24554 craig 2759
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="777"/>
16522 craig 2760
    <source>Jigsaw</source>
2761
    <translation>Puslespill</translation>
2762
  </message>
2763
  <message>
20597 craig 2764
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
24554 craig 2765
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="778"/>
16522 craig 2766
    <source>Specials</source>
2767
    <translation>Spesielt</translation>
2768
  </message>
2769
  <message>
20597 craig 2770
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
24554 craig 2771
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="774"/>
16522 craig 2772
    <source>Default Shapes</source>
2773
    <translation>Standardformer</translation>
2774
  </message>
2775
</context>
2776
<context>
2777
  <name>Barcode</name>
2778
  <message>
20597 craig 2779
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="25"/>
19382 craig 2780
    <source>Barcode</source>
22355 craig 2781
    <translation>Strekkode</translation>
18785 craig 2782
  </message>
19643 craig 2783
  <message>
20597 craig 2784
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="26"/>
19643 craig 2785
    <source>Insert a barcode</source>
22355 craig 2786
    <translation>Sett inn en strekkode</translation>
19643 craig 2787
  </message>
20332 craig 2788
  <message>
20597 craig 2789
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="51"/>
20332 craig 2790
    <source>Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript</source>
24805 craig 2791
    <translation type="unfinished"></translation>
20332 craig 2792
  </message>
16522 craig 2793
</context>
2794
<context>
2795
  <name>BarcodeGenerator</name>
2796
  <message>
24483 craig 2797
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="398"/>
16522 craig 2798
    <source>Select Type</source>
2799
    <translation>Velg type</translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
24483 craig 2802
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="197"/>
2803
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="379"/>
20332 craig 2804
    <source>Select a barcode format</source>
22355 craig 2805
    <translation>Velg et strekkodeformat</translation>
18310 craig 2806
  </message>
19643 craig 2807
  <message>
24483 craig 2808
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
20332 craig 2809
    <source>Point of Sale</source>
24805 craig 2810
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2811
  </message>
2812
  <message>
24483 craig 2813
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="209"/>
20332 craig 2814
    <source>Supply Chain</source>
24805 craig 2815
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2816
  </message>
2817
  <message>
24483 craig 2818
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="217"/>
20332 craig 2819
    <source>Two-dimensional symbols</source>
24805 craig 2820
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2821
  </message>
2822
  <message>
24483 craig 2823
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="224"/>
20332 craig 2824
    <source>One-dimensional symbols</source>
24805 craig 2825
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2826
  </message>
2827
  <message>
24483 craig 2828
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="232"/>
20332 craig 2829
    <source>GS1 DataBar family</source>
24805 craig 2830
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2831
  </message>
2832
  <message>
24483 craig 2833
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="240"/>
20332 craig 2834
    <source>Postal symbols</source>
24803 craig 2835
    <translation>Postsymboler</translation>
19643 craig 2836
  </message>
2837
  <message>
24483 craig 2838
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="248"/>
20332 craig 2839
    <source>Pharmaceutical symbols</source>
24803 craig 2840
    <translation>Farmasisymboler</translation>
19643 craig 2841
  </message>
2842
  <message>
24483 craig 2843
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="257"/>
20332 craig 2844
    <source>Less-used symbols</source>
24803 craig 2845
    <translation>Mindre brukte symboler</translation>
19643 craig 2846
  </message>
2847
  <message>
24483 craig 2848
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="267"/>
20332 craig 2849
    <source>GS1 Composite symbols</source>
24805 craig 2850
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2851
  </message>
20391 craig 2852
  <message>
24483 craig 2853
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="193"/>
20391 craig 2854
    <source>Select a barcode family</source>
24805 craig 2855
    <translation type="unfinished"></translation>
20391 craig 2856
  </message>
16522 craig 2857
</context>
2858
<context>
2859
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
2860
  <message>
24483 craig 2861
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="402"/>
16522 craig 2862
    <source>Reset the barcode samples</source>
2863
    <translation>Tilbakestill strekkodeeksempelet</translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
24483 craig 2866
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="277"/>
16522 craig 2867
    <source>Alt+I</source>
2868
    <translation>Alt + I</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
24483 craig 2871
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="271"/>
16522 craig 2872
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
2873
    <translation>Hvis dette er avkrysset vil strekkoden også få tall</translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
24483 craig 2876
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
16522 craig 2877
    <source>Alt+G</source>
2878
    <translation>Alt + G</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
24483 craig 2881
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
16522 craig 2882
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
2883
    <translation>Tegn piler for å være sikker på at det blir mellomrom ved siden av koden</translation>
2884
  </message>
2885
  <message>
24483 craig 2886
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="116"/>
16522 craig 2887
    <source>&amp;Background</source>
2888
    <translation>&amp;Bakgrunn</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
24483 craig 2891
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
16522 craig 2892
    <source>Alt+B</source>
2893
    <translation>Alt + B</translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
24483 craig 2896
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
16522 craig 2897
    <source>Background color - under the code lines</source>
2898
    <translation>Bakgrunnsfarge – under kodelinjene</translation>
2899
  </message>
2900
  <message>
24483 craig 2901
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="129"/>
16522 craig 2902
    <source>&amp;Lines</source>
2903
    <translation>&amp;Linjer</translation>
2904
  </message>
2905
  <message>
24483 craig 2906
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
16522 craig 2907
    <source>Alt+L</source>
2908
    <translation>Alt + L</translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
24483 craig 2911
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="126"/>
16522 craig 2912
    <source>Color of the lines in barcode</source>
2913
    <translation>Farge på selve strekkoden</translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
24483 craig 2916
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
16522 craig 2917
    <source>&amp;Text</source>
2918
    <translation>&amp;Tekst</translation>
2919
  </message>
2920
  <message>
24483 craig 2921
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
16522 craig 2922
    <source>Alt+T</source>
2923
    <translation>Alt + T</translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
24483 craig 2926
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
16522 craig 2927
    <source>Color of the text and numbers</source>
2928
    <translation>Farge på teksten og tallene</translation>
2929
  </message>
2930
  <message>
24483 craig 2931
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="198"/>
16522 craig 2932
    <source>Alt+N</source>
2933
    <translation>Alt + N</translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
24483 craig 2936
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="192"/>
16522 craig 2937
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
2938
    <translation>Lag og ta med et kontrollsiffer i strekkoden</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
24483 craig 2941
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
16522 craig 2942
    <source>Alt+U</source>
2943
    <translation>Alt + U</translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
24483 craig 2946
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
16522 craig 2947
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
2948
    <translation>Ta med kontrollsifferet i strekkoden</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
20597 craig 2951
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
16522 craig 2952
    <source>Insert Barcode</source>
2953
    <translation>Sett inn strekkoden</translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
24483 craig 2956
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
2957
    <source>Colors</source>
24803 craig 2958
    <translation>Farger</translation>
24483 craig 2959
  </message>
2960
  <message>
2961
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="186"/>
2962
    <source>Options</source>
24803 craig 2963
    <translation>Innstillinger</translation>
24483 craig 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
20332 craig 2967
    <source>Display checksum</source>
24805 craig 2968
    <translation type="unfinished"></translation>
18785 craig 2969
  </message>
2970
  <message>
24483 craig 2971
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
20332 craig 2972
    <source>Show readable text</source>
24803 craig 2973
    <translation>Vis lesbar tekst</translation>
18785 craig 2974
  </message>
2975
  <message>
24483 craig 2976
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="264"/>
20332 craig 2977
    <source>Parse specials</source>
24805 craig 2978
    <translation type="unfinished"></translation>
18785 craig 2979
  </message>
20285 craig 2980
  <message>
24483 craig 2981
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
20332 craig 2982
    <source>Guard whitespace</source>
24803 craig 2983
    <translation>Beskytt mellomromstegn</translation>
20285 craig 2984
  </message>
20332 craig 2985
  <message>
24483 craig 2986
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
20332 craig 2987
    <source>^NNN as ASCII</source>
24803 craig 2988
    <translation>^NNN som ASCII</translation>
20332 craig 2989
  </message>
2990
  <message>
24483 craig 2991
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="195"/>
20332 craig 2992
    <source>Add checksum</source>
24319 craig 2993
    <translation>Legg til sjekksum</translation>
20332 craig 2994
  </message>
2995
  <message>
24483 craig 2996
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="428"/>
20332 craig 2997
    <source>Advanced options for the barcode</source>
24803 craig 2998
    <translation>Avanserte innstillinger for strekkoden</translation>
20332 craig 2999
  </message>
3000
  <message>
24483 craig 3001
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="338"/>
20332 craig 3002
    <source>&amp;Barcode:</source>
24319 craig 3003
    <translation>&amp;Strekkode:</translation>
20332 craig 3004
  </message>
3005
  <message>
24483 craig 3006
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="322"/>
3007
    <source>Type</source>
24803 craig 3008
    <translation>Type</translation>
24483 craig 3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="358"/>
20332 craig 3012
    <source>&amp;Contents:</source>
24319 craig 3013
    <translation>&amp;Innhold:</translation>
20332 craig 3014
  </message>
3015
  <message>
24483 craig 3016
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
20332 craig 3017
    <source>Options:</source>
24184 craig 3018
    <translation type="unfinished">Innstillinger:</translation>
20332 craig 3019
  </message>
3020
  <message>
24483 craig 3021
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="383"/>
20332 craig 3022
    <source>The contents encoded in the barcode</source>
24803 craig 3023
    <translation>Innholdet innkodet i strekkoden</translation>
20332 craig 3024
  </message>
3025
  <message>
24483 craig 3026
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="351"/>
20332 craig 3027
    <source>Select one of the available barcode types here</source>
24803 craig 3028
    <translation>Velg én av de tilgjengelige strekkodetypene her</translation>
20332 craig 3029
  </message>
3030
  <message>
24483 craig 3031
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
20332 craig 3032
    <source>Version:</source>
24803 craig 3033
    <translation>Versjon:</translation>
20332 craig 3034
  </message>
3035
  <message>
24483 craig 3036
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
20391 craig 3037
    <source>Error correction level:</source>
24805 craig 3038
    <translation type="unfinished"></translation>
20332 craig 3039
  </message>
3040
  <message>
24483 craig 3041
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="328"/>
20391 craig 3042
    <source>Barcode Family:</source>
24319 craig 3043
    <translation>Strekkodefamilie:</translation>
20332 craig 3044
  </message>
3045
  <message>
24483 craig 3046
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="293"/>
20391 craig 3047
    <source>Version of the symbol</source>
24319 craig 3048
    <translation>Versjon av symbolet</translation>
20332 craig 3049
  </message>
20391 craig 3050
  <message>
24483 craig 3051
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="306"/>
20391 craig 3052
    <source>Error correction level</source>
24805 craig 3053
    <translation type="unfinished"></translation>
20391 craig 3054
  </message>
16522 craig 3055
</context>
3056
<context>
3057
  <name>Biblio</name>
3058
  <message>
24789 craig 3059
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2031"/>
16522 craig 3060
    <source>Scrapbook</source>
3061
    <translation>Kladdebok</translation>
3062
  </message>
3063
  <message>
24789 craig 3064
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1176"/>
16522 craig 3065
    <source>Delete</source>
3066
    <translation>Slett</translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
24789 craig 3069
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1739"/>
3070
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1747"/>
3071
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1841"/>
3072
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1920"/>
16522 craig 3073
    <source>Object</source>
3074
    <translation>Objekt</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
24789 craig 3077
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1238"/>
3078
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1623"/>
3079
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
3080
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1923"/>
16522 craig 3081
    <source>New Entry</source>
3082
    <translation>Ny oppføring</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
24789 craig 3085
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1174"/>
16522 craig 3086
    <source>Rename</source>
3087
    <translation>Endre navn</translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
24789 craig 3090
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1238"/>
3091
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1431"/>
3092
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1623"/>
3093
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
3094
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1923"/>
16522 craig 3095
    <source>&amp;Name:</source>
3096
    <translation>&amp;Navn:</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
24789 craig 3099
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="935"/>
16522 craig 3100
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
3101
    <translation>Velg en mappe for kladdebøkene</translation>
3102
  </message>
3103
  <message>
24789 craig 3104
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="981"/>
16522 craig 3105
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
3106
    <translation>Velg hvilken kladdebok du vil importere</translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
24789 craig 3109
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2032"/>
16522 craig 3110
    <source>Create a new scrapbook page</source>
3111
    <translation>Lag en ny kladdebokside</translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
24789 craig 3114
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2035"/>
16522 craig 3115
    <source>Close the selected scrapbook</source>
3116
    <translation>Lukk den valgte kladdeboka</translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
24789 craig 3119
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1181"/>
16522 craig 3120
    <source>Copy To:</source>
3121
    <translation>Kopier til:</translation>
3122
  </message>
3123
  <message>
24789 craig 3124
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1182"/>
16522 craig 3125
    <source>Move To:</source>
3126
    <translation>Flytt til:</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
24789 craig 3129
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="776"/>
3130
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="777"/>
3131
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2045"/>
3132
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2046"/>
16522 craig 3133
    <source>Main</source>
3134
    <translation>Hoved</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
24789 craig 3137
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="779"/>
3138
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="780"/>
3139
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2052"/>
3140
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2053"/>
16522 craig 3141
    <source>Copied Items</source>
3142
    <translation>Kopierte elementer</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
24789 craig 3145
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1431"/>
16522 craig 3146
    <source>New Name</source>
3147
    <translation>Nytt navn</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
24789 craig 3150
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="983"/>
16522 craig 3151
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
24319 craig 3152
    <translation>Kladdebok (*.scs *.SCS)</translation>
16522 craig 3153
  </message>
3154
  <message>
24789 craig 3155
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1170"/>
16522 craig 3156
    <source>Paste to Page</source>
3157
    <translation>Lim inn på siden</translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
24789 craig 3160
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1216"/>
16522 craig 3161
    <source>Close</source>
3162
    <translation>Lukk</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
24789 craig 3165
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1219"/>
16522 craig 3166
    <source>Delete Contents</source>
3167
    <translation>Slett innholdet</translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
24789 craig 3170
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
16522 craig 3171
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
3172
    <translation>Er du sikker på at du vil slette alle oppføringene?</translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
24789 craig 3175
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2034"/>
16522 craig 3176
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
3177
    <translation>Importer en kladdebok fra Scribus 1.3.2 eller senere</translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
24789 craig 3180
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="753"/>
3181
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2038"/>
16522 craig 3182
    <source>Hide Images</source>
24319 craig 3183
    <translation>Skjul bilder</translation>