Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 23116 | Rev 23209 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
20711 craig 3
<TS version="2.1" language="sl">
298 Franz 4
<context>
10842 cbradney 5
  <name>AIPlug</name>
6
  <message>
22933 craig 7
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="385"/>
10842 cbradney 8
    <source>Importing: %1</source>
10871 mrdocs 9
    <translation>Uvažanje: %1</translation>
10842 cbradney 10
  </message>
11
  <message>
22933 craig 12
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="388"/>
10842 cbradney 13
    <source>Analyzing File:</source>
10871 mrdocs 14
    <translation>Analiziranje datoteke:</translation>
10842 cbradney 15
  </message>
16
  <message>
22933 craig 17
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2339"/>
10842 cbradney 18
    <source>Group%1</source>
10871 mrdocs 19
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 20
  </message>
21
  <message>
22933 craig 22
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
10842 cbradney 23
    <source>Generating Items</source>
10871 mrdocs 24
    <translation>Tvorba predmetov</translation>
10842 cbradney 25
  </message>
26
</context>
27
<context>
298 Franz 28
  <name>About</name>
29
  <message>
21191 craig 30
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
298 Franz 31
    <source>Contributions from:</source>
10792 mrdocs 32
    <translation>Avtorji prispevkov:</translation>
298 Franz 33
  </message>
34
  <message>
21191 craig 35
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="174"/>
341 Franz 36
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 37
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 38
  </message>
39
  <message>
21191 craig 40
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
341 Franz 41
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 42
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 43
  </message>
44
  <message>
21191 craig 45
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="194"/>
341 Franz 46
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 47
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 48
  </message>
49
  <message>
21191 craig 50
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="205"/>
341 Franz 51
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 52
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 53
  </message>
54
  <message>
21191 craig 55
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
341 Franz 56
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 57
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 58
  </message>
418 Franz 59
  <message>
21191 craig 60
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
418 Franz 61
    <source>Development Team:</source>
882 cbradney 62
    <translation>Razvijalci:</translation>
418 Franz 63
  </message>
64
  <message>
21191 craig 65
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
418 Franz 66
    <source>Official Documentation:</source>
882 cbradney 67
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
418 Franz 68
  </message>
69
  <message>
21191 craig 70
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
418 Franz 71
    <source>Other Documentation:</source>
882 cbradney 72
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
418 Franz 73
  </message>
74
  <message>
21303 craig 75
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
76
    <source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
21779 craig 77
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci (v zaporedju kode jezika):</translation>
21303 craig 78
  </message>
79
  <message>
21247 craig 80
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
418 Franz 81
    <source>Homepage</source>
882 cbradney 82
    <translation>Domača stran</translation>
418 Franz 83
  </message>
84
  <message>
21247 craig 85
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
418 Franz 86
    <source>Online Reference</source>
882 cbradney 87
    <translation>Spletna pomoč</translation>
418 Franz 88
  </message>
89
  <message>
21247 craig 90
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
418 Franz 91
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
882 cbradney 92
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
418 Franz 93
  </message>
94
  <message>
21247 craig 95
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
418 Franz 96
    <source>Mailing List</source>
882 cbradney 97
    <translation>Dopisni seznam</translation>
418 Franz 98
  </message>
454 fschmid 99
  <message>
21247 craig 100
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
454 fschmid 101
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
7902 mrdocs 102
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
454 fschmid 103
  </message>
104
  <message>
20253 craig 105
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
769 cbradney 106
    <source>About Scribus %1</source>
882 cbradney 107
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 108
  </message>
1525 cbradney 109
  <message>
21247 craig 110
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
3064 cbradney 111
    <source>Wiki</source>
3380 cbradney 112
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 113
  </message>
114
  <message>
20253 craig 115
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 116
    <source>%1 %2 %3</source>
5011 mrdocs 117
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 118
  </message>
119
  <message>
20253 craig 120
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="129"/>
3824 cbradney 121
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5011 mrdocs 122
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 123
  </message>
124
  <message>
21191 craig 125
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
3824 cbradney 126
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
21824 craig 127
    <translation>Uporabljen Ghostscript različice %1</translation>
3824 cbradney 128
  </message>
129
  <message>
21191 craig 130
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="171"/>
3824 cbradney 131
    <source>No Ghostscript version available</source>
7902 mrdocs 132
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
3824 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
21191 craig 135
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
3824 cbradney 136
    <source>Build ID:</source>
7902 mrdocs 137
    <translation>ID gradnje:</translation>
3824 cbradney 138
  </message>
139
  <message>
21191 craig 140
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
4870 mrdocs 141
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
7902 mrdocs 142
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4141 cbradney 143
  </message>
4759 cbradney 144
  <message>
21191 craig 145
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
4870 mrdocs 146
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
21824 craig 147
    <translation>Različica Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 148
  </message>
149
  <message>
21191 craig 150
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
7902 mrdocs 151
    <source>Tango Project Icons:</source>
152
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
6261 cbradney 153
  </message>
154
  <message>
21191 craig 155
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="210"/>
20711 craig 156
    <source>&amp;Updates</source>
157
    <translation>&amp;Posodobitve</translation>
7716 cbradney 158
  </message>
10842 cbradney 159
  <message>
21191 craig 160
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
20711 craig 161
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
162
    <translation>Preveri stanje posodobitev Scribusa. O vašem računalniku ne bodo poslani nikakršni podatki.</translation>
10842 cbradney 163
  </message>
164
  <message>
21191 craig 165
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
20711 craig 166
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
167
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
10842 cbradney 168
  </message>
169
  <message>
21191 craig 170
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
10842 cbradney 171
    <source>Splash Screen:</source>
10871 mrdocs 172
    <translation>Zagonski zaslon:</translation>
10842 cbradney 173
  </message>
174
  <message>
21191 craig 175
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="256"/>
10842 cbradney 176
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
10871 mrdocs 177
    <translation>Tukaj je izpisana različica, datum izgradnje in s Scribusom prevedena podpora knjižnicam.</translation>
10842 cbradney 178
  </message>
179
  <message>
21191 craig 180
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="257"/>
10842 cbradney 181
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
10871 mrdocs 182
    <translation>C-C-T-F pomeni: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF-podpora, F=Fontconfig-podpora. Zadnja črka je upodobljevalnik C=cairo ali Q=Qt</translation>
10842 cbradney 183
  </message>
184
  <message>
21191 craig 185
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="258"/>
10842 cbradney 186
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10871 mrdocs 187
    <translation>Manjkajočo podporo knjižnic nakazuje *. Ta nakazuje tudi različico Ghostscripta, ki jo je zaznal Scribus.</translation>
10842 cbradney 188
  </message>
189
  <message>
21191 craig 190
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
10842 cbradney 191
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
10871 mrdocs 192
    <translation>Ta različica za okolje Windows ne uporablja fontconfig ali knjižnic CUPS.</translation>
10842 cbradney 193
  </message>
194
  <message>
21191 craig 195
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
20711 craig 196
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
197
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10842 cbradney 198
  </message>
11652 cbradney 199
  <message>
21191 craig 200
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
20711 craig 201
    <source>Scribus Version</source>
202
    <translation>Scribus različice</translation>
203
  </message>
204
  <message>
21191 craig 205
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
11652 cbradney 206
    <source>Check for Updates</source>
11662 cbradney 207
    <translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
11652 cbradney 208
  </message>
209
  <message>
21247 craig 210
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
12281 cbradney 211
    <source>Developer Blog</source>
12344 cbradney 212
    <translation>Blog razvijalcev</translation>
12281 cbradney 213
  </message>
214
  <message>
21191 craig 215
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="221"/>
12281 cbradney 216
    <source>&amp;Licence</source>
21824 craig 217
    <translation>&amp;Dovoljenje</translation>
12281 cbradney 218
  </message>
219
  <message>
21191 craig 220
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="230"/>
12281 cbradney 221
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
12344 cbradney 222
    <translation>Datoteke licence ni mogoče odpreti. Informacije o licenci preverite v svoji namestitveni mapi ali na spletnem mestu Scribus.</translation>
12281 cbradney 223
  </message>
12612 cbradney 224
  <message>
21191 craig 225
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
12612 cbradney 226
    <source>Doc Translators:</source>
21779 craig 227
    <translation>Prevajalci dokumentacije:</translation>
12612 cbradney 228
  </message>
229
  <message>
21191 craig 230
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
12612 cbradney 231
    <source>Webmasters:</source>
21779 craig 232
    <translation>Skrbniki spletišča:</translation>
12612 cbradney 233
  </message>
234
  <message>
22012 craig 235
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
236
    <source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
237
    <translation type="unfinished"></translation>
238
  </message>
239
  <message>
21247 craig 240
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
21303 craig 241
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="594"/>
242
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="661"/>
12612 cbradney 243
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
21779 craig 244
    <translation>Datoteke %1 ni mogoče odpreti. Informacije o %1 preverite v svoji namestitveni mapi ali na spletnem mestu Scribus.</translation>
12612 cbradney 245
  </message>
20711 craig 246
  <message>
21191 craig 247
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
20711 craig 248
    <source>Haiku Port:</source>
21779 craig 249
    <translation>Port Haiku:</translation>
20711 craig 250
  </message>
251
  <message>
21191 craig 252
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
20711 craig 253
    <source>SVN Revision: %1</source>
21192 craig 254
    <translation>Revizija SVN: %1</translation>
20711 craig 255
  </message>
256
  <message>
21191 craig 257
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
20711 craig 258
    <source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
21192 craig 259
    <translation>Nabor ikon Scribus 1.5.1+:</translation>
20711 craig 260
  </message>
298 Franz 261
</context>
262
<context>
3278 cbradney 263
  <name>AboutPlugins</name>
264
  <message>
20032 craig 265
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="70"/>
4759 cbradney 266
    <source>Filename:</source>
5011 mrdocs 267
    <translation>Ime datoteke:</translation>
4759 cbradney 268
  </message>
269
  <message>
20032 craig 270
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="71"/>
4759 cbradney 271
    <source>Version:</source>
5011 mrdocs 272
    <translation>Različica:</translation>
4759 cbradney 273
  </message>
274
  <message>
20032 craig 275
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="76"/>
4759 cbradney 276
    <source>Release Date:</source>
5011 mrdocs 277
    <translation>Datum izzida:</translation>
4759 cbradney 278
  </message>
279
  <message>
20032 craig 280
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 281
    <source>Description:</source>
5011 mrdocs 282
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 283
  </message>
284
  <message>
20032 craig 285
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="84"/>
4759 cbradney 286
    <source>Author(s):</source>
5011 mrdocs 287
    <translation>Avtorj(i):</translation>
4759 cbradney 288
  </message>
289
  <message>
20032 craig 290
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="85"/>
4759 cbradney 291
    <source>Copyright:</source>
21779 craig 292
    <translation>Avtorsko zaščiteno:</translation>
4759 cbradney 293
  </message>
294
  <message>
20032 craig 295
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="86"/>
4759 cbradney 296
    <source>License:</source>
5011 mrdocs 297
    <translation>Licenca:</translation>
4759 cbradney 298
  </message>
10842 cbradney 299
  <message>
18553 craig 300
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
10842 cbradney 301
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10871 mrdocs 302
    <translation>Scribus: O vtičnikih</translation>
10842 cbradney 303
  </message>
3278 cbradney 304
</context>
305
<context>
3064 cbradney 306
  <name>ActionManager</name>
307
  <message>
23091 craig 308
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
20711 craig 309
    <source>&amp;Tabulators...</source>
310
    <translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
311
  </message>
312
  <message>
23091 craig 313
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
3064 cbradney 314
    <source>&amp;Open...</source>
7902 mrdocs 315
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
3064 cbradney 316
  </message>
317
  <message>
23091 craig 318
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
3064 cbradney 319
    <source>&amp;Close</source>
3380 cbradney 320
    <translation>&amp;Zapri</translation>
3064 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
23091 craig 323
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
3064 cbradney 324
    <source>&amp;Save</source>
3380 cbradney 325
    <translation>&amp;Shrani</translation>
3064 cbradney 326
  </message>
327
  <message>
23091 craig 328
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
3064 cbradney 329
    <source>Save &amp;As...</source>
7902 mrdocs 330
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
3064 cbradney 331
  </message>
332
  <message>
23091 craig 333
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
3064 cbradney 334
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
10792 mrdocs 335
    <translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
3064 cbradney 336
  </message>
337
  <message>
23091 craig 338
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
3064 cbradney 339
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
7902 mrdocs 340
    <translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
3064 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
23091 craig 343
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
3064 cbradney 344
    <source>Get Text...</source>
10792 mrdocs 345
    <translation>Pridobi besedilo ...</translation>
3064 cbradney 346
  </message>
347
  <message>
23091 craig 348
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
3064 cbradney 349
    <source>Append &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 350
    <translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 351
  </message>
352
  <message>
23091 craig 353
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
3064 cbradney 354
    <source>Get Image...</source>
10792 mrdocs 355
    <translation>Pridobi sliko ...</translation>
3064 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
23091 craig 358
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
3064 cbradney 359
    <source>Save &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 360
    <translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 361
  </message>
362
  <message>
23091 craig 363
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
3064 cbradney 364
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
7902 mrdocs 365
    <translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
3064 cbradney 366
  </message>
367
  <message>
23091 craig 368
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
3064 cbradney 369
    <source>Document &amp;Setup...</source>
7902 mrdocs 370
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
3064 cbradney 371
  </message>
372
  <message>
23091 craig 373
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
3064 cbradney 374
    <source>&amp;Print...</source>
7902 mrdocs 375
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
3064 cbradney 376
  </message>
377
  <message>
23091 craig 378
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
3064 cbradney 379
    <source>&amp;Quit</source>
3380 cbradney 380
    <translation>&amp;Končaj</translation>
3064 cbradney 381
  </message>
382
  <message>
23091 craig 383
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3064 cbradney 384
    <source>&amp;Undo</source>
3380 cbradney 385
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
3064 cbradney 386
  </message>
387
  <message>
23091 craig 388
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
3064 cbradney 389
    <source>&amp;Redo</source>
3380 cbradney 390
    <translation>&amp;Ponovi</translation>
3064 cbradney 391
  </message>
392
  <message>
23091 craig 393
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
3064 cbradney 394
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
10792 mrdocs 395
    <translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
3064 cbradney 396
  </message>
397
  <message>
23091 craig 398
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
3064 cbradney 399
    <source>Cu&amp;t</source>
3380 cbradney 400
    <translation>&amp;Izreži</translation>
3064 cbradney 401
  </message>
402
  <message>
23091 craig 403
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
404
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
3064 cbradney 405
    <source>&amp;Copy</source>
3380 cbradney 406
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
3064 cbradney 407
  </message>
408
  <message>
23091 craig 409
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
410
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
3064 cbradney 411
    <source>&amp;Paste</source>
3380 cbradney 412
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
3064 cbradney 413
  </message>
414
  <message>
23091 craig 415
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3064 cbradney 416
    <source>Select &amp;All</source>
3380 cbradney 417
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
3064 cbradney 418
  </message>
419
  <message>
23091 craig 420
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
3064 cbradney 421
    <source>&amp;Deselect All</source>
3380 cbradney 422
    <translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
3064 cbradney 423
  </message>
424
  <message>
23091 craig 425
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
3064 cbradney 426
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
10792 mrdocs 427
    <translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
3064 cbradney 428
  </message>
429
  <message>
23091 craig 430
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
3064 cbradney 431
    <source>&amp;Master Pages...</source>
7902 mrdocs 432
    <translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
3064 cbradney 433
  </message>
434
  <message>
23091 craig 435
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
3064 cbradney 436
    <source>P&amp;references...</source>
7902 mrdocs 437
    <translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
3064 cbradney 438
  </message>
439
  <message>
23091 craig 440
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
3064 cbradney 441
    <source>%1 pt</source>
3380 cbradney 442
    <translation>%1 točk</translation>
3064 cbradney 443
  </message>
444
  <message>
23091 craig 445
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
3064 cbradney 446
    <source>&amp;Other...</source>
7902 mrdocs 447
    <translation>&amp;Drugo ...</translation>
3064 cbradney 448
  </message>
449
  <message>
23091 craig 450
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
3064 cbradney 451
    <source>&amp;Left</source>
3380 cbradney 452
    <translation>&amp;Levo</translation>
3064 cbradney 453
  </message>
454
  <message>
23091 craig 455
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
3064 cbradney 456
    <source>&amp;Center</source>
3380 cbradney 457
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
3064 cbradney 458
  </message>
459
  <message>
23091 craig 460
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
3064 cbradney 461
    <source>&amp;Right</source>
3380 cbradney 462
    <translation>&amp;Desno</translation>
3064 cbradney 463
  </message>
464
  <message>
23091 craig 465
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3064 cbradney 466
    <source>&amp;Block</source>
3380 cbradney 467
    <translation>&amp;Blok</translation>
3064 cbradney 468
  </message>
469
  <message>
23091 craig 470
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3064 cbradney 471
    <source>&amp;Forced</source>
3380 cbradney 472
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
3064 cbradney 473
  </message>
474
  <message>
23091 craig 475
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
3064 cbradney 476
    <source>&amp;Normal</source>
3380 cbradney 477
    <translation>&amp;Običajno</translation>
3064 cbradney 478
  </message>
479
  <message>
23091 craig 480
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
3064 cbradney 481
    <source>&amp;Underline</source>
3380 cbradney 482
    <translation>&amp;Podčrtano</translation>
3064 cbradney 483
  </message>
484
  <message>
23091 craig 485
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
3064 cbradney 486
    <source>Underline &amp;Words</source>
10792 mrdocs 487
    <translation>Podčrtaj &amp;besede</translation>
3064 cbradney 488
  </message>
489
  <message>
23091 craig 490
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
3064 cbradney 491
    <source>&amp;Strike Through</source>
3380 cbradney 492
    <translation>&amp;Prečrtano</translation>
3064 cbradney 493
  </message>
494
  <message>
23091 craig 495
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
3064 cbradney 496
    <source>&amp;All Caps</source>
3380 cbradney 497
    <translation>&amp;Velike črke</translation>
3064 cbradney 498
  </message>
499
  <message>
23091 craig 500
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
3064 cbradney 501
    <source>Small &amp;Caps</source>
3380 cbradney 502
    <translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
3064 cbradney 503
  </message>
504
  <message>
23091 craig 505
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
3064 cbradney 506
    <source>Su&amp;perscript</source>
3380 cbradney 507
    <translation>&amp;Nadpisano</translation>
3064 cbradney 508
  </message>
509
  <message>
23091 craig 510
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
3064 cbradney 511
    <source>Su&amp;bscript</source>
3380 cbradney 512
    <translation>Po&amp;dpisano</translation>
3064 cbradney 513
  </message>
514
  <message>
23091 craig 515
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
3064 cbradney 516
    <source>D&amp;uplicate</source>
3380 cbradney 517
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
3064 cbradney 518
  </message>
519
  <message>
23091 craig 520
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
3064 cbradney 521
    <source>&amp;Delete</source>
10792 mrdocs 522
    <translation>I&amp;zbriši</translation>
3064 cbradney 523
  </message>
524
  <message>
23091 craig 525
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
3064 cbradney 526
    <source>&amp;Group</source>
3380 cbradney 527
    <translation>&amp;Združi</translation>
3064 cbradney 528
  </message>
529
  <message>
23091 craig 530
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
3064 cbradney 531
    <source>&amp;Ungroup</source>
3380 cbradney 532
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
3064 cbradney 533
  </message>
534
  <message>
23091 craig 535
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
3064 cbradney 536
    <source>Is &amp;Locked</source>
3380 cbradney 537
    <translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
3064 cbradney 538
  </message>
539
  <message>
23091 craig 540
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
3064 cbradney 541
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3380 cbradney 542
    <translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
3064 cbradney 543
  </message>
544
  <message>
23091 craig 545
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
3064 cbradney 546
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3380 cbradney 547
    <translation>Spusti na &amp;dno</translation>
3064 cbradney 548
  </message>
549
  <message>
23091 craig 550
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
3064 cbradney 551
    <source>Raise to &amp;Top</source>
21192 craig 552
    <translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
3064 cbradney 553
  </message>
554
  <message>
23091 craig 555
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
3064 cbradney 556
    <source>&amp;Lower</source>
3380 cbradney 557
    <translation>&amp;Spusti</translation>
3064 cbradney 558
  </message>
559
  <message>
23091 craig 560
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
3064 cbradney 561
    <source>&amp;Raise</source>
21192 craig 562
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
3064 cbradney 563
  </message>
564
  <message>
23091 craig 565
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
3064 cbradney 566
    <source>&amp;Attributes...</source>
7902 mrdocs 567
    <translation>L&amp;astnosti ...</translation>
3064 cbradney 568
  </message>
569
  <message>
23091 craig 570
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
3064 cbradney 571
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3380 cbradney 572
    <translation>&amp;Slika je vidna</translation>
3064 cbradney 573
  </message>
574
  <message>
23091 craig 575
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
15099 cbradney 576
    <source>Embed Image</source>
21192 craig 577
    <translation>Vdelaj sliko</translation>
15099 cbradney 578
  </message>
579
  <message>
23091 craig 580
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
3064 cbradney 581
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
10792 mrdocs 582
    <translation>Je &amp;zaznamek PDF</translation>
3064 cbradney 583
  </message>
584
  <message>
23091 craig 585
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
3064 cbradney 586
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
10792 mrdocs 587
    <translation>je &amp;opomba PDF</translation>
3064 cbradney 588
  </message>
589
  <message>
23091 craig 590
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
3064 cbradney 591
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
7902 mrdocs 592
    <translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
3064 cbradney 593
  </message>
594
  <message>
23091 craig 595
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
3064 cbradney 596
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3380 cbradney 597
    <translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
3064 cbradney 598
  </message>
599
  <message>
23091 craig 600
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
3064 cbradney 601
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3380 cbradney 602
    <translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
3064 cbradney 603
  </message>
604
  <message>
23091 craig 605
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
3064 cbradney 606
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3380 cbradney 607
    <translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
3064 cbradney 608
  </message>
609
  <message>
23091 craig 610
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
3064 cbradney 611
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3380 cbradney 612
    <translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
3064 cbradney 613
  </message>
614
  <message>
23091 craig 615
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
616
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
3064 cbradney 617
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
10792 mrdocs 618
    <translation>Krivulja &amp;Bezier</translation>
3064 cbradney 619
  </message>
620
  <message>
23091 craig 621
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
622
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
3064 cbradney 623
    <source>&amp;Image Frame</source>
3380 cbradney 624
    <translation>Okv&amp;ir slike</translation>
3064 cbradney 625
  </message>
626
  <message>
23091 craig 627
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
628
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
3064 cbradney 629
    <source>&amp;Polygon</source>
21779 craig 630
    <translation>&amp;Mnogokotnik</translation>
3064 cbradney 631
  </message>
632
  <message>
23091 craig 633
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
634
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
3064 cbradney 635
    <source>&amp;Text Frame</source>
3380 cbradney 636
    <translation>&amp;Okvir besedila</translation>
3064 cbradney 637
  </message>
638
  <message>
23091 craig 639
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
3064 cbradney 640
    <source>&amp;Glyph...</source>
7902 mrdocs 641
    <translation>&amp;Znak ...</translation>
3064 cbradney 642
  </message>
643
  <message>
23091 craig 644
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
3064 cbradney 645
    <source>&amp;Insert...</source>
7902 mrdocs 646
    <translation>&amp;Vstavi ...</translation>
3064 cbradney 647
  </message>
648
  <message>
23091 craig 649
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
3064 cbradney 650
    <source>Im&amp;port...</source>
7902 mrdocs 651
    <translation>&amp;Uvozi ...</translation>
3064 cbradney 652
  </message>
653
  <message>
23091 craig 654
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
3064 cbradney 655
    <source>&amp;Delete...</source>
7902 mrdocs 656
    <translation>I&amp;zbriši ...</translation>
3064 cbradney 657
  </message>
658
  <message>
23091 craig 659
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
3064 cbradney 660
    <source>&amp;Copy...</source>
7902 mrdocs 661
    <translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
3064 cbradney 662
  </message>
663
  <message>
23091 craig 664
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
3064 cbradney 665
    <source>&amp;Move...</source>
7902 mrdocs 666
    <translation>&amp;Premakni ...</translation>
3064 cbradney 667
  </message>
668
  <message>
23091 craig 669
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
3064 cbradney 670
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
10792 mrdocs 671
    <translation>&amp;Uporabi glavno stran ...</translation>
3064 cbradney 672
  </message>
673
  <message>
23091 craig 674
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
3064 cbradney 675
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
7902 mrdocs 676
    <translation>Upravljaj z &amp;vodili ...</translation>
3064 cbradney 677
  </message>
678
  <message>
23091 craig 679
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
3064 cbradney 680
    <source>&amp;50%</source>
3380 cbradney 681
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 682
  </message>
683
  <message>
23091 craig 684
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
3064 cbradney 685
    <source>&amp;75%</source>
3380 cbradney 686
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 687
  </message>
688
  <message>
23091 craig 689
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
3064 cbradney 690
    <source>&amp;100%</source>
3380 cbradney 691
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 692
  </message>
693
  <message>
23091 craig 694
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
3064 cbradney 695
    <source>&amp;200%</source>
3380 cbradney 696
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 697
  </message>
698
  <message>
23091 craig 699
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
3064 cbradney 700
    <source>Show &amp;Margins</source>
10792 mrdocs 701
    <translation>Pokaži &amp;robove</translation>
3064 cbradney 702
  </message>
703
  <message>
23091 craig 704
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
3064 cbradney 705
    <source>Show &amp;Frames</source>
10792 mrdocs 706
    <translation>Pokaži &amp;okvire</translation>
3064 cbradney 707
  </message>
708
  <message>
23091 craig 709
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
3064 cbradney 710
    <source>Show &amp;Images</source>
10792 mrdocs 711
    <translation>Pokaži &amp;slike</translation>
3064 cbradney 712
  </message>
713
  <message>
23091 craig 714
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
3064 cbradney 715
    <source>Show &amp;Grid</source>
10792 mrdocs 716
    <translation>Pokaži &amp;mrežo</translation>
3064 cbradney 717
  </message>
718
  <message>
23091 craig 719
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
3064 cbradney 720
    <source>Show G&amp;uides</source>
10792 mrdocs 721
    <translation>Pokaži &amp;vodila</translation>
3064 cbradney 722
  </message>
723
  <message>
23091 craig 724
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
3064 cbradney 725
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
10792 mrdocs 726
    <translation>Pokaži &amp;osnovno mrežo</translation>
3064 cbradney 727
  </message>
728
  <message>
23091 craig 729
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
3064 cbradney 730
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
10792 mrdocs 731
    <translation>Pokaži &amp;verige besedil</translation>
3064 cbradney 732
  </message>
733
  <message>
23091 craig 734
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
3064 cbradney 735
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
10792 mrdocs 736
    <translation>&amp;Pripni na mrežo</translation>
3064 cbradney 737
  </message>
738
  <message>
23091 craig 739
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
3064 cbradney 740
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
10792 mrdocs 741
    <translation>&amp;Pripni na vodila</translation>
3064 cbradney 742
  </message>
743
  <message>
23091 craig 744
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
3064 cbradney 745
    <source>&amp;Properties</source>
3380 cbradney 746
    <translation>&amp;Lastnosti</translation>
3064 cbradney 747
  </message>
748
  <message>
23091 craig 749
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
21588 craig 750
    <source>Text Properties</source>
21779 craig 751
    <translation>Lastnosti besedila</translation>
21588 craig 752
  </message>
753
  <message>
23091 craig 754
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
3064 cbradney 755
    <source>&amp;Scrapbook</source>
10792 mrdocs 756
    <translation>&amp;Skicirka</translation>
3064 cbradney 757
  </message>
758
  <message>
23091 craig 759
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
3064 cbradney 760
    <source>&amp;Layers</source>
10792 mrdocs 761
    <translation>&amp;Plasti</translation>
3064 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
23091 craig 764
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
3064 cbradney 765
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3380 cbradney 766
    <translation>&amp;Zaznamki</translation>
3064 cbradney 767
  </message>
768
  <message>
23091 craig 769
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
3064 cbradney 770
    <source>&amp;Measurements</source>
21779 craig 771
    <translation>&amp;Mere</translation>
3064 cbradney 772
  </message>
773
  <message>
23091 craig 774
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
3064 cbradney 775
    <source>Action &amp;History</source>
3380 cbradney 776
    <translation>&amp;Zgodovina dejanj</translation>
3064 cbradney 777
  </message>
778
  <message>
23091 craig 779
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
3064 cbradney 780
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3380 cbradney 781
    <translation>Končno pre&amp;verjanje</translation>
3064 cbradney 782
  </message>
783
  <message>
23091 craig 784
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
20711 craig 785
    <source>Symbols</source>
21192 craig 786
    <translation>Simboli</translation>
3064 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
23091 craig 789
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
3064 cbradney 790
    <source>&amp;Tools</source>
3380 cbradney 791
    <translation>&amp;Orodja</translation>
3064 cbradney 792
  </message>
793
  <message>
23091 craig 794
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
3064 cbradney 795
    <source>P&amp;DF Tools</source>
10792 mrdocs 796
    <translation>Orodja &amp;PDF</translation>
3064 cbradney 797
  </message>
798
  <message>
23091 craig 799
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
3064 cbradney 800
    <source>Select Item</source>
3380 cbradney 801
    <translation>Izberi predmet</translation>
3064 cbradney 802
  </message>
803
  <message>
23091 craig 804
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
3064 cbradney 805
    <source>Rotate Item</source>
10792 mrdocs 806
    <translation>Zasukaj predmet</translation>
3064 cbradney 807
  </message>
808
  <message>
23091 craig 809
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
810
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
3064 cbradney 811
    <source>Zoom in or out</source>
3380 cbradney 812
    <translation>Povečaj ali pomanjšaj</translation>
3064 cbradney 813
  </message>
814
  <message>
23091 craig 815
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
3064 cbradney 816
    <source>Zoom in</source>
3380 cbradney 817
    <translation>Povečaj</translation>
3064 cbradney 818
  </message>
819
  <message>
23091 craig 820
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
3064 cbradney 821
    <source>Zoom out</source>
3380 cbradney 822
    <translation>Pomanjšaj</translation>
3064 cbradney 823
  </message>
824
  <message>
23091 craig 825
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
3064 cbradney 826
    <source>Edit Contents of Frame</source>
10792 mrdocs 827
    <translation>Uredi vsebino okvira</translation>
3064 cbradney 828
  </message>
829
  <message>
23091 craig 830
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
21830 craig 831
    <source>Edit Text with Story Editor...</source>
21911 craig 832
    <translation>Uredi besedilo v urejevalniku zgodb ...</translation>
21830 craig 833
  </message>
834
  <message>
23091 craig 835
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
3064 cbradney 836
    <source>Link Text Frames</source>
10792 mrdocs 837
    <translation>Poveži besedilne okvire</translation>
3064 cbradney 838
  </message>
839
  <message>
23091 craig 840
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
3064 cbradney 841
    <source>Unlink Text Frames</source>
10792 mrdocs 842
    <translation>Razveži besedilne okvire</translation>
3064 cbradney 843
  </message>
844
  <message>
23091 craig 845
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
21545 craig 846
    <source>Unlink Text Frames and Cut Text</source>
21779 craig 847
    <translation>Razveži besedilne okvirje in izreži besedilo</translation>
21545 craig 848
  </message>
849
  <message>
23091 craig 850
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
3064 cbradney 851
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3380 cbradney 852
    <translation>&amp;Izbira barve</translation>
3064 cbradney 853
  </message>
854
  <message>
23091 craig 855
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
3064 cbradney 856
    <source>Copy Item Properties</source>
10792 mrdocs 857
    <translation>Kopiraj lastnosti predmeta</translation>
3064 cbradney 858
  </message>
859
  <message>
23091 craig 860
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
21191 craig 861
    <source>&amp;Manage Images...</source>
21303 craig 862
    <translation>&amp;Upravljaj slike ...</translation>
21191 craig 863
  </message>
864
  <message>
23091 craig 865
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
3064 cbradney 866
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
10792 mrdocs 867
    <translation>
868
&amp;Deli besede</translation>
3064 cbradney 869
  </message>
870
  <message>
23091 craig 871
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
3064 cbradney 872
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
10792 mrdocs 873
    <translation>&amp;Ustvari kazalo vsebine</translation>
3064 cbradney 874
  </message>
875
  <message>
23091 craig 876
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
3064 cbradney 877
    <source>&amp;About Scribus</source>
3380 cbradney 878
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
3064 cbradney 879
  </message>
880
  <message>
23091 craig 881
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
3064 cbradney 882
    <source>About &amp;Qt</source>
3380 cbradney 883
    <translation>O &amp;QT-ju</translation>
3064 cbradney 884
  </message>
885
  <message>
23091 craig 886
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
887
    <source>Action &amp;Search</source>
888
    <translation type="unfinished"></translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
3064 cbradney 892
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3380 cbradney 893
    <translation>&amp;Namigi orodja</translation>
3064 cbradney 894
  </message>
895
  <message>
23091 craig 896
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
3064 cbradney 897
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
7902 mrdocs 898
    <translation>Pr&amp;iročnik za Scribus ...</translation>
3064 cbradney 899
  </message>
900
  <message>
23091 craig 901
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1832"/>
21588 craig 902
    <source>Zero Width Non-Joiner</source>
903
    <translation type="unfinished"></translation>
904
  </message>
905
  <message>
23091 craig 906
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1833"/>
21588 craig 907
    <source>Zero Width Joiner</source>
908
    <translation type="unfinished"></translation>
909
  </message>
910
  <message>
23091 craig 911
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1835"/>
22933 craig 912
    <source>Non Breaking Hyphen</source>
913
    <translation type="unfinished"></translation>
914
  </message>
915
  <message>
23091 craig 916
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1836"/>
3064 cbradney 917
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3380 cbradney 918
    <translation>Neprelomen pre&amp;sledek</translation>
3064 cbradney 919
  </message>
920
  <message>
23091 craig 921
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1837"/>
3064 cbradney 922
    <source>Page &amp;Number</source>
10792 mrdocs 923
    <translation>&amp;Številka strani</translation>
3064 cbradney 924
  </message>
925
  <message>
23091 craig 926
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1844"/>
3064 cbradney 927
    <source>Copyright</source>
21779 craig 928
    <translation>Avtorsko zaščiteno</translation>
3064 cbradney 929
  </message>
930
  <message>
23091 craig 931
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1845"/>
3064 cbradney 932
    <source>Registered Trademark</source>
3380 cbradney 933
    <translation>Zaščitena blagovna znamka</translation>
3064 cbradney 934
  </message>
935
  <message>
23091 craig 936
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1846"/>
3064 cbradney 937
    <source>Trademark</source>
3380 cbradney 938
    <translation>Blagovna znamka</translation>
3064 cbradney 939
  </message>
940
  <message>
23091 craig 941
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
3064 cbradney 942
    <source>Bullet</source>
10792 mrdocs 943
    <translation>Oznaka</translation>
3064 cbradney 944
  </message>
945
  <message>
23091 craig 946
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
3064 cbradney 947
    <source>Em Dash</source>
3380 cbradney 948
    <translation>Pomišljaj M</translation>
3064 cbradney 949
  </message>
950
  <message>
23091 craig 951
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
3064 cbradney 952
    <source>En Dash</source>
3380 cbradney 953
    <translation>Pomišljaj N</translation>
3064 cbradney 954
  </message>
955
  <message>
23091 craig 956
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
3064 cbradney 957
    <source>Figure Dash</source>
3380 cbradney 958
    <translation>Vezaj števil</translation>
3064 cbradney 959
  </message>
960
  <message>
23091 craig 961
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
3064 cbradney 962
    <source>Quotation Dash</source>
3380 cbradney 963
    <translation>Narekovalni pomišljaj</translation>
3064 cbradney 964
  </message>
965
  <message>
23091 craig 966
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
3064 cbradney 967
    <source>Toggle Palettes</source>
3380 cbradney 968
    <translation>Preklopi palete</translation>
3064 cbradney 969
  </message>
970
  <message>
23091 craig 971
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
20711 craig 972
    <source>S&amp;hadow</source>
973
    <translation>&amp;Senca</translation>
974
  </message>
975
  <message>
23091 craig 976
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
20711 craig 977
    <source>&amp;Low Resolution</source>
978
    <translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
979
  </message>
980
  <message>
23091 craig 981
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
20711 craig 982
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
983
    <translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
984
  </message>
985
  <message>
23091 craig 986
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
20711 craig 987
    <source>&amp;Full Resolution</source>
988
    <translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
989
  </message>
990
  <message>
23091 craig 991
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
20711 craig 992
    <source>Edit Image...</source>
993
    <translation>Uredi sliko ...</translation>
994
  </message>
995
  <message>
23091 craig 996
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
20711 craig 997
    <source>&amp;Update Image</source>
998
    <translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
23091 craig 1001
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
20711 craig 1002
    <source>Adjust Frame to Image</source>
1003
    <translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
23091 craig 1006
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
20711 craig 1007
    <source>Show Control Characters</source>
1008
    <translation>Pokaži ukazne znake</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
23091 craig 1011
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
20711 craig 1012
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
1013
    <translation>R&amp;azporedi in poravnaj</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
23091 craig 1016
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1839"/>
20711 craig 1017
    <source>New Line</source>
1018
    <translation>Nova vrstica</translation>
1019
  </message>
1020
  <message>
23091 craig 1021
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1840"/>
20711 craig 1022
    <source>Frame Break</source>
1023
    <translation>Prelom okvira</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
23091 craig 1026
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1841"/>
20711 craig 1027
    <source>Column Break</source>
1028
    <translation>Prelom stolpca</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
23091 craig 1031
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
3064 cbradney 1032
    <source>Toggle Guides</source>
3380 cbradney 1033
    <translation>Preklopi vodila</translation>
3064 cbradney 1034
  </message>
3278 cbradney 1035
  <message>
23091 craig 1036
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
20711 craig 1037
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
1038
    <translation>&amp;Uredi strani</translation>
1039
  </message>
1040
  <message>
23091 craig 1041
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
20711 craig 1042
    <source>Dehyphenate Text</source>
1043
    <translation>Odstrani deljenje besed</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
23091 craig 1046
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
20711 craig 1047
    <source>Manage Page Properties...</source>
1048
    <translation>Upravljaj z lastnostmi strani ...</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
23091 craig 1051
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
3278 cbradney 1052
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
7902 mrdocs 1053
    <translation>&amp;JavaSkripti ...</translation>
3278 cbradney 1054
  </message>
1055
  <message>
23091 craig 1056
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
3278 cbradney 1057
    <source>Convert to Master Page...</source>
7902 mrdocs 1058
    <translation>Pretvori v glavno stran ...</translation>
3278 cbradney 1059
  </message>
1060
  <message>
23091 craig 1061
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
3278 cbradney 1062
    <source>&amp;Cascade</source>
3380 cbradney 1063
    <translation>&amp;Kaskadno</translation>
3278 cbradney 1064
  </message>
1065
  <message>
23091 craig 1066
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
3278 cbradney 1067
    <source>&amp;Tile</source>
3380 cbradney 1068
    <translation>&amp;Tlakovano</translation>
3278 cbradney 1069
  </message>
1070
  <message>
23091 craig 1071
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
3824 cbradney 1072
    <source>More Info...</source>
7902 mrdocs 1073
    <translation>Več informacij ...</translation>
3824 cbradney 1074
  </message>
4759 cbradney 1075
  <message>
23091 craig 1076
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
4759 cbradney 1077
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
5011 mrdocs 1078
    <translation>&amp;Tiskanje omogočeno</translation>
4759 cbradney 1079
  </message>
1080
  <message>
23091 craig 1081
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
4759 cbradney 1082
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
10792 mrdocs 1083
    <translation>&amp;Prezrcali vodoravno</translation>
4759 cbradney 1084
  </message>
1085
  <message>
23091 craig 1086
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
4759 cbradney 1087
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
10792 mrdocs 1088
    <translation>&amp;Prezrcali navpično</translation>
4759 cbradney 1089
  </message>
1090
  <message>
23091 craig 1091
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
4759 cbradney 1092
    <source>Show Rulers</source>
5011 mrdocs 1093
    <translation>Pokaži ravnila</translation>
4759 cbradney 1094
  </message>
1095
  <message>
23091 craig 1096
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
4759 cbradney 1097
    <source>&amp;Outline</source>
1098
    <comment>Document Outline Palette</comment>
10792 mrdocs 1099
    <translation>&amp;Oris</translation>
4759 cbradney 1100
  </message>
1101
  <message>
23091 craig 1102
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
4759 cbradney 1103
    <source>Solidus</source>
5011 mrdocs 1104
    <translation>Poševnica</translation>
4759 cbradney 1105
  </message>
1106
  <message>
23091 craig 1107
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
4759 cbradney 1108
    <source>Middle Dot</source>
5011 mrdocs 1109
    <translation>Vmesna pika</translation>
4759 cbradney 1110
  </message>
1111
  <message>
23091 craig 1112
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1874"/>
4759 cbradney 1113
    <source>En Space</source>
5011 mrdocs 1114
    <translation>Presledek N</translation>
4759 cbradney 1115
  </message>
1116
  <message>
23091 craig 1117
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
4759 cbradney 1118
    <source>Em Space</source>
5011 mrdocs 1119
    <translation>Presledek M</translation>
4759 cbradney 1120
  </message>
1121
  <message>
23091 craig 1122
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
4759 cbradney 1123
    <source>Thin Space</source>
5011 mrdocs 1124
    <translation>Ozek presledek</translation>
4759 cbradney 1125
  </message>
1126
  <message>
23091 craig 1127
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
4759 cbradney 1128
    <source>Thick Space</source>
5011 mrdocs 1129
    <translation>Širok presledek</translation>
4759 cbradney 1130
  </message>
1131
  <message>
23091 craig 1132
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
4759 cbradney 1133
    <source>Mid Space</source>
5011 mrdocs 1134
    <translation>Vmesni presledek</translation>
4759 cbradney 1135
  </message>
1136
  <message>
23091 craig 1137
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
4759 cbradney 1138
    <source>Hair Space</source>
5011 mrdocs 1139
    <translation>Las tanek presledek</translation>
4759 cbradney 1140
  </message>
1141
  <message>
23091 craig 1142
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
4759 cbradney 1143
    <source>ff</source>
7902 mrdocs 1144
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1145
  </message>
1146
  <message>
23091 craig 1147
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
4759 cbradney 1148
    <source>fi</source>
7902 mrdocs 1149
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1150
  </message>
1151
  <message>
23091 craig 1152
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
4759 cbradney 1153
    <source>fl</source>
7902 mrdocs 1154
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1155
  </message>
1156
  <message>
23091 craig 1157
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
4759 cbradney 1158
    <source>ffi</source>
7902 mrdocs 1159
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 1160
  </message>
1161
  <message>
23091 craig 1162
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
4759 cbradney 1163
    <source>ffl</source>
7902 mrdocs 1164
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 1165
  </message>
1166
  <message>
23091 craig 1167
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
4759 cbradney 1168
    <source>ft</source>
7902 mrdocs 1169
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 1170
  </message>
1171
  <message>
23091 craig 1172
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
4759 cbradney 1173
    <source>st</source>
7902 mrdocs 1174
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 1175
  </message>
4870 mrdocs 1176
  <message>
23091 craig 1177
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
4870 mrdocs 1178
    <source>S&amp;tyles...</source>
7902 mrdocs 1179
    <translation>&amp;Slogi ...</translation>
4870 mrdocs 1180
  </message>
1181
  <message>
23091 craig 1182
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
4870 mrdocs 1183
    <source>&amp;Outline</source>
1184
    <comment>type effect</comment>
10792 mrdocs 1185
    <translation>&amp;Oris</translation>
4870 mrdocs 1186
  </message>
1187
  <message>
23091 craig 1188
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
4870 mrdocs 1189
    <source>&amp;Outlines</source>
1190
    <comment>Convert to oulines</comment>
10792 mrdocs 1191
    <translation>&amp;Orisi</translation>
4870 mrdocs 1192
  </message>
5011 mrdocs 1193
  <message>
23091 craig 1194
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
5011 mrdocs 1195
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
10792 mrdocs 1196
    <translation>Prilepi (&amp;absolutno)</translation>
5011 mrdocs 1197
  </message>
1198
  <message>
23091 craig 1199
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
5011 mrdocs 1200
    <source>C&amp;lear</source>
1201
    <translation>&amp;Počisti</translation>
1202
  </message>
5328 cbradney 1203
  <message>
23091 craig 1204
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
20711 craig 1205
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
1206
    <translation>Shrani kot &amp;EPS ...</translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
23091 craig 1209
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
5485 cbradney 1210
    <source>Show Text Frame Columns</source>
7902 mrdocs 1211
    <translation>Pokaži stolpce okvira z besedilom</translation>
5485 cbradney 1212
  </message>
10842 cbradney 1213
  <message>
23091 craig 1214
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
20711 craig 1215
    <source>Preview Mode</source>
1216
    <translation>Predogledni način</translation>
10842 cbradney 1217
  </message>
1218
  <message>
23091 craig 1219
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
20711 craig 1220
    <source>Show Layer Indicators</source>
1221
    <translation>Pokaži indikatorje plasti</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
23091 craig 1224
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
10842 cbradney 1225
    <source>Sticky Tools</source>
10871 mrdocs 1226
    <translation>Orodja lepljivosti</translation>
10842 cbradney 1227
  </message>
1228
  <message>
23091 craig 1229
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
21192 craig 1230
    <source>&amp;New...</source>
21303 craig 1231
    <translation>&amp;Nov ...</translation>
21192 craig 1232
  </message>
1233
  <message>
23091 craig 1234
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
21192 craig 1235
    <source>Print Previe&amp;w...</source>
21303 craig 1236
    <translation>Predo&amp;gled tiskanja ...</translation>
21192 craig 1237
  </message>
1238
  <message>
23091 craig 1239
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
21192 craig 1240
    <source>&amp;Image Effects...</source>
21303 craig 1241
    <translation>&amp;Slikovni učinki ...</translation>
21192 craig 1242
  </message>
1243
  <message>
23091 craig 1244
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
21192 craig 1245
    <source>&amp;Multiple Duplicate...</source>
21779 craig 1246
    <translation>&amp;Večkratno podvoji ...</translation>
21192 craig 1247
  </message>
1248
  <message>
23091 craig 1249
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
21192 craig 1250
    <source>&amp;Transform...</source>
21779 craig 1251
    <translation>&amp;Preoblikuj ...</translation>
21192 craig 1252
  </message>
1253
  <message>
23091 craig 1254
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
21192 craig 1255
    <source>Extended Image Properties...</source>
1256
    <translation>Razširjene lastnosti slike ...</translation>
1257
  </message>
1258
  <message>
23091 craig 1259
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
21192 craig 1260
    <source>Annotation P&amp;roperties...</source>
21779 craig 1261
    <translation>&amp;Lastnosti opombe ...</translation>
21192 craig 1262
  </message>
1263
  <message>
23091 craig 1264
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
21192 craig 1265
    <source>Field P&amp;roperties...</source>
21779 craig 1266
    <translation>Lastnosti &amp;polja ...</translation>
21192 craig 1267
  </message>
1268
  <message>
23091 craig 1269
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
21192 craig 1270
    <source>Sample Text...</source>
21779 craig 1271
    <translation>Vzorčno besedilo ...</translation>
21192 craig 1272
  </message>
1273
  <message>
23091 craig 1274
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
10842 cbradney 1275
    <source>&amp;Fit to Height</source>
10871 mrdocs 1276
    <translation>&amp;Umeri na višino</translation>
10842 cbradney 1277
  </message>
1278
  <message>
23091 craig 1279
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
10842 cbradney 1280
    <source>Fit to Width</source>
10871 mrdocs 1281
    <translation>Umeri na širino</translation>
10842 cbradney 1282
  </message>
1283
  <message>
23091 craig 1284
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
10842 cbradney 1285
    <source>Show Bleeds</source>
10871 mrdocs 1286
    <translation>Pokaži dodatek za porezavo</translation>
10842 cbradney 1287
  </message>
1288
  <message>
23091 craig 1289
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1834"/>
15099 cbradney 1290
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1291
    <translation type="unfinished"></translation>
1292
  </message>
1293
  <message>
23091 craig 1294
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1842"/>
10842 cbradney 1295
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
10871 mrdocs 1296
    <translation>Presledek ničelne &amp;širine</translation>
10842 cbradney 1297
  </message>
1298
  <message>
23091 craig 1299
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1843"/>
10842 cbradney 1300
    <source>Zero Width NB Space</source>
10871 mrdocs 1301
    <translation>Nedeljiv presledek ničelne širine</translation>
10842 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
23091 craig 1304
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1855"/>
10842 cbradney 1305
    <source>Apostrophe</source>
1306
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
10871 mrdocs 1307
    <translation>Opuščaj</translation>
10842 cbradney 1308
  </message>
1309
  <message>
23091 craig 1310
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1856"/>
10842 cbradney 1311
    <source>Straight Double</source>
1312
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
10871 mrdocs 1313
    <translation>Ravni dvojni</translation>
10842 cbradney 1314
  </message>
1315
  <message>
23091 craig 1316
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1857"/>
10842 cbradney 1317
    <source>Single Left</source>
1318
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
10871 mrdocs 1319
    <translation>Levi enojni</translation>
10842 cbradney 1320
  </message>
1321
  <message>
23091 craig 1322
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1858"/>
10842 cbradney 1323
    <source>Single Right</source>
1324
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
10871 mrdocs 1325
    <translation>Desni enojni</translation>
10842 cbradney 1326
  </message>
1327
  <message>
23091 craig 1328
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1859"/>
10842 cbradney 1329
    <source>Double Left</source>
1330
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
10871 mrdocs 1331
    <translation>Dvojni levi</translation>
10842 cbradney 1332
  </message>
1333
  <message>
23091 craig 1334
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1860"/>
10842 cbradney 1335
    <source>Double Right</source>
1336
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
10871 mrdocs 1337
    <translation>Dvojni desni</translation>
10842 cbradney 1338
  </message>
1339
  <message>
23091 craig 1340
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1861"/>
10842 cbradney 1341
    <source>Single Reversed</source>
1342
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
10871 mrdocs 1343
    <translation>Obratni enojni</translation>
10842 cbradney 1344
  </message>
1345
  <message>
23091 craig 1346
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1862"/>
10842 cbradney 1347
    <source>Double Reversed</source>
1348
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
10871 mrdocs 1349
    <translation>Obratni dvojni</translation>
10842 cbradney 1350
  </message>
1351
  <message>
23091 craig 1352
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1863"/>
10842 cbradney 1353
    <source>Single Left Guillemet</source>
1354
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
10871 mrdocs 1355
    <translation>Enojen levi guillemet </translation>
10842 cbradney 1356
  </message>
1357
  <message>
23091 craig 1358
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1864"/>
10842 cbradney 1359
    <source>Single Right Guillemet</source>
1360
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
10871 mrdocs 1361
    <translation>Enojen desni guillemet </translation>
10842 cbradney 1362
  </message>
1363
  <message>
23091 craig 1364
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1865"/>
10842 cbradney 1365
    <source>Double Left Guillemet</source>
1366
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
10871 mrdocs 1367
    <translation>Dvojni levi guillemet</translation>
10842 cbradney 1368
  </message>
1369
  <message>
23091 craig 1370
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1866"/>
10842 cbradney 1371
    <source>Double Right Guillemet</source>
1372
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
10871 mrdocs 1373
    <translation>Dvojni desni guillemet</translation>
10842 cbradney 1374
  </message>
1375
  <message>
23091 craig 1376
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1867"/>
10842 cbradney 1377
    <source>Low Single Comma</source>
1378
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
10871 mrdocs 1379
    <translation>Nizka enojna vejica</translation>
10842 cbradney 1380
  </message>
1381
  <message>
23091 craig 1382
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1868"/>
10842 cbradney 1383
    <source>Low Double Comma</source>
1384
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
10871 mrdocs 1385
    <translation>Nizka dvojna vejica</translation>
10842 cbradney 1386
  </message>
1387
  <message>
23091 craig 1388
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1869"/>
10842 cbradney 1389
    <source>CJK Single Left</source>
1390
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
10871 mrdocs 1391
    <translation>Levi enojni CJK</translation>
10842 cbradney 1392
  </message>
1393
  <message>
23091 craig 1394
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1870"/>
10842 cbradney 1395
    <source>CJK Single Right</source>
1396
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
10871 mrdocs 1397
    <translation>Desni enojni CJK</translation>
10842 cbradney 1398
  </message>
1399
  <message>
23091 craig 1400
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
10842 cbradney 1401
    <source>CJK Double Left</source>
1402
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
10871 mrdocs 1403
    <translation>Dvojni levi CJK</translation>
10842 cbradney 1404
  </message>
1405
  <message>
23091 craig 1406
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1872"/>
10842 cbradney 1407
    <source>CJK Double Right</source>
1408
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
10871 mrdocs 1409
    <translation>Dvojni desni CJK</translation>
10842 cbradney 1410
  </message>
11652 cbradney 1411
  <message>
23091 craig 1412
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
20711 craig 1413
    <source>&amp;400%</source>
1414
    <translation>&amp;400%</translation>
1415
  </message>
1416
  <message>
23091 craig 1417
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
20711 craig 1418
    <source>Scribus Homepage</source>
1419
    <translation>Domača stran Scribusa</translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
23091 craig 1422
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
20711 craig 1423
    <source>Scribus Online Documentation</source>
1424
    <translation>Scribusova spletna dokumentacija</translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
23091 craig 1427
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
20711 craig 1428
    <source>Scribus Wiki</source>
1429
    <translation>Wiki Scribusa</translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
23091 craig 1432
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
20711 craig 1433
    <source>Getting Started with Scribus</source>
1434
    <translation>Prvi koraki s Scribusom</translation>
1435
  </message>
1436
  <message>
23091 craig 1437
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
11652 cbradney 1438
    <source>Show Context Menu</source>
11662 cbradney 1439
    <translation>Pokaži kontekstni meni</translation>
11652 cbradney 1440
  </message>
1441
  <message>
23091 craig 1442
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
11652 cbradney 1443
    <source>&amp;About Plugins</source>
11662 cbradney 1444
    <translation>&amp;O vtičnikih</translation>
11652 cbradney 1445
  </message>
1446
  <message>
23091 craig 1447
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
11652 cbradney 1448
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
11662 cbradney 1449
    <translation>Vstavi začetno zaporedje znaka Unicode</translation>
11652 cbradney 1450
  </message>
12281 cbradney 1451
  <message>
23091 craig 1452
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
12281 cbradney 1453
    <source>Get Vector File...</source>
12344 cbradney 1454
    <translation>Pridobi vektorsko datoteko ...</translation>
12281 cbradney 1455
  </message>
1456
  <message>
23091 craig 1457
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
12281 cbradney 1458
    <source>Advanced Select All...</source>
12344 cbradney 1459
    <translation>Napredno izberi vse ...</translation>
12281 cbradney 1460
  </message>
1461
  <message>
23091 craig 1462
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
12281 cbradney 1463
    <source>Edit Source...</source>
12344 cbradney 1464
    <translation>Uredi vir ...</translation>
12281 cbradney 1465
  </message>
1466
  <message>
23091 craig 1467
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
12281 cbradney 1468
    <source>Replace Colors...</source>
12344 cbradney 1469
    <translation>Zamenjaj barve ...</translation>
12281 cbradney 1470
  </message>
1471
  <message>
23091 craig 1472
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
12281 cbradney 1473
    <source>Rulers Relative to Page</source>
12344 cbradney 1474
    <translation>Vodila glede na stran</translation>
12281 cbradney 1475
  </message>
1476
  <message>
23091 craig 1477
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
12281 cbradney 1478
    <source>Check for Updates</source>
12344 cbradney 1479
    <translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
12281 cbradney 1480
  </message>
1481
  <message>
23091 craig 1482
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1838"/>
12281 cbradney 1483
    <source>Number of Pages</source>
12344 cbradney 1484
    <translation>Število strani</translation>
12281 cbradney 1485
  </message>
12612 cbradney 1486
  <message>
23091 craig 1487
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
12612 cbradney 1488
    <source>Adjust Image to Frame</source>
21192 craig 1489
    <translation>Prilagodi sliko okviru</translation>
12612 cbradney 1490
  </message>
12918 cbradney 1491
  <message>
23091 craig 1492
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2016"/>
20711 craig 1493
    <source>File</source>
1494
    <translation>Datoteka</translation>
1495
  </message>
1496
  <message>
23091 craig 1497
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2016"/>
20711 craig 1498
    <source>&amp;File</source>
1499
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
23091 craig 1502
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2018"/>
20711 craig 1503
    <source>Edit</source>
1504
    <translation>Uredi</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
23091 craig 1507
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2018"/>
20711 craig 1508
    <source>&amp;Edit</source>
1509
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
23091 craig 1512
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2020"/>
20711 craig 1513
    <source>Style</source>
1514
    <translation>Slog</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
23091 craig 1517
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2020"/>
20711 craig 1518
    <source>&amp;Style</source>
21192 craig 1519
    <translation>&amp;Slog</translation>
16565 craig 1520
  </message>
1521
  <message>
23091 craig 1522
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2022"/>
20711 craig 1523
    <source>Item</source>
1524
    <translation>Element</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
23091 craig 1527
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2022"/>
20711 craig 1528
    <source>&amp;Item</source>
21779 craig 1529
    <translation>&amp;Element</translation>
19382 craig 1530
  </message>
1531
  <message>
23091 craig 1532
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2024"/>
20711 craig 1533
    <source>Insert</source>
21192 craig 1534
    <translation>Vstavi</translation>
18310 craig 1535
  </message>
1536
  <message>
23091 craig 1537
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2024"/>
20711 craig 1538
    <source>I&amp;nsert</source>
21192 craig 1539
    <translation>&amp;Vstavi</translation>
17992 craig 1540
  </message>
1541
  <message>
23091 craig 1542
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2026"/>
20711 craig 1543
    <source>Page</source>
1544
    <translation>Stran</translation>
1545
  </message>
1546
  <message>
23091 craig 1547
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2026"/>
20711 craig 1548
    <source>&amp;Page</source>
1549
    <translation>&amp;Stran</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
23091 craig 1552
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2028"/>
20711 craig 1553
    <source>View</source>
21192 craig 1554
    <translation>Pogled</translation>
17992 craig 1555
  </message>
1556
  <message>
23091 craig 1557
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2028"/>
20711 craig 1558
    <source>&amp;View</source>
21192 craig 1559
    <translation>Po&amp;gled</translation>
17992 craig 1560
  </message>
1561
  <message>
23091 craig 1562
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
20711 craig 1563
    <source>Extras</source>
21192 craig 1564
    <translation>Dodatki</translation>
18310 craig 1565
  </message>
1566
  <message>
23091 craig 1567
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
20711 craig 1568
    <source>E&amp;xtras</source>
1569
    <translation>&amp;Dodatno</translation>
1570
  </message>
1571
  <message>
23091 craig 1572
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
20711 craig 1573
    <source>Windows</source>
21192 craig 1574
    <translation>Okna</translation>
18310 craig 1575
  </message>
1576
  <message>
23091 craig 1577
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
20711 craig 1578
    <source>&amp;Windows</source>
21192 craig 1579
    <translation>&amp;Okna</translation>
20711 craig 1580
  </message>
1581
  <message>
23091 craig 1582
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
20711 craig 1583
    <source>Help</source>
21192 craig 1584
    <translation>Pomoč</translation>
20711 craig 1585
  </message>
1586
  <message>
23091 craig 1587
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
20711 craig 1588
    <source>&amp;Help</source>
1589
    <translation>&amp;Pomoč</translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
23091 craig 1592
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2398"/>
20711 craig 1593
    <source>Plugin Menu Items</source>
21824 craig 1594
    <translation>Menijski ukazi vstavkov</translation>
20711 craig 1595
  </message>
1596
  <message>
23091 craig 1597
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2400"/>
20711 craig 1598
    <source>Others</source>
1599
    <translation>Vse</translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
23091 craig 1602
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2402"/>
20711 craig 1603
    <source>Unicode Characters</source>
21192 craig 1604
    <translation>Znaki Unicode</translation>
20711 craig 1605
  </message>
1606
  <message>
23091 craig 1607
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
20711 craig 1608
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
21779 craig 1609
    <translation>Kazalec vrednosti premika/spremembe velikosti</translation>
20711 craig 1610
  </message>
1611
  <message>
23091 craig 1612
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
20711 craig 1613
    <source>New &amp;from Template...</source>
1614
    <translation>Nova &amp;iz predloge ...</translation>
1615
  </message>
1616
  <message>
23091 craig 1617
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
20711 craig 1618
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
21192 craig 1619
    <translation>Prilepi sliko z odložišča</translation>
20711 craig 1620
  </message>
1621
  <message>
23091 craig 1622
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
17184 craig 1623
    <source>Insert Rows...</source>
21192 craig 1624
    <translation>Vstavi vrstice ...</translation>
17184 craig 1625
  </message>
1626
  <message>
23091 craig 1627
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
17184 craig 1628
    <source>Insert Columns...</source>
21192 craig 1629
    <translation>Vstavi stolpce ...</translation>
17184 craig 1630
  </message>
1631
  <message>
23091 craig 1632
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
17184 craig 1633
    <source>Delete Rows</source>
21192 craig 1634
    <translation>Izbriši vrstice</translation>
17184 craig 1635
  </message>
1636
  <message>
23091 craig 1637
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
17184 craig 1638
    <source>Delete Columns</source>
21192 craig 1639
    <translation>Izbriši stolpce</translation>
17184 craig 1640
  </message>
1641
  <message>
23091 craig 1642
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
17184 craig 1643
    <source>Merge Cells</source>
21192 craig 1644
    <translation>Spoji celice</translation>
17184 craig 1645
  </message>
1646
  <message>
23091 craig 1647
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
17184 craig 1648
    <source>Split Cells...</source>
21192 craig 1649
    <translation>Razdeli celice ...</translation>
17184 craig 1650
  </message>
1651
  <message>
23091 craig 1652
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
17184 craig 1653
    <source>Set Row Heights...</source>
21192 craig 1654
    <translation>Določi višine vrstic ...</translation>
17184 craig 1655
  </message>
1656
  <message>
23091 craig 1657
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
17184 craig 1658
    <source>Set Column Widths...</source>
21192 craig 1659
    <translation>Določi širine stolpcev ...</translation>
17184 craig 1660
  </message>
1661
  <message>
23091 craig 1662
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
17184 craig 1663
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
21192 craig 1664
    <translation>Enakomerno razporedi vrstice</translation>
17184 craig 1665
  </message>
1666
  <message>
23091 craig 1667
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
17184 craig 1668
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
21192 craig 1669
    <translation>Enakomerno razporedi stolpce</translation>
17184 craig 1670
  </message>
1671
  <message>
23091 craig 1672
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
17184 craig 1673
    <source>Adjust Frame to Table</source>
21192 craig 1674
    <translation>Okvir prilagodi tabeli</translation>
17184 craig 1675
  </message>
1676
  <message>
23091 craig 1677
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
17184 craig 1678
    <source>Adjust Table to Frame</source>
21192 craig 1679
    <translation>Tabelo prilagodi okviru</translation>
17184 craig 1680
  </message>
1681
  <message>
23091 craig 1682
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
20711 craig 1683
    <source>&amp;Frames...</source>
21192 craig 1684
    <translation>&amp;Okviri ...</translation>
20711 craig 1685
  </message>
1686
  <message>
23091 craig 1687
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
17624 craig 1688
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
21779 craig 1689
    <translation>Višino okvira prilagodi besedilu</translation>
17624 craig 1690
  </message>
1691
  <message>
23091 craig 1692
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
20711 craig 1693
    <source>Marks...</source>
21192 craig 1694
    <translation>Oznake ...</translation>
18310 craig 1695
  </message>
1696
  <message>
23091 craig 1697
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
20711 craig 1698
    <source>Notes Styles...</source>
21779 craig 1699
    <translation>Slogi opomb ...</translation>
19918 craig 1700
  </message>
1701
  <message>
23091 craig 1702
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
20711 craig 1703
    <source>Adjust Group</source>
21303 craig 1704
    <translation>Prilagodi skupino</translation>
17184 craig 1705
  </message>
1706
  <message>
23091 craig 1707
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
17992 craig 1708
    <source>Anchor Mark</source>
21779 craig 1709
    <translation>Oznaka sidra</translation>
17992 craig 1710
  </message>
1711
  <message>
23091 craig 1712
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
17992 craig 1713
    <source>Variable Text</source>
21303 craig 1714
    <translation>Spremenljivo besedilo</translation>
17992 craig 1715
  </message>
1716
  <message>
23091 craig 1717
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
17992 craig 1718
    <source>Reference to Item</source>
21779 craig 1719
    <translation>Sklic na predmet</translation>
17992 craig 1720
  </message>
1721
  <message>
23091 craig 1722
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
17992 craig 1723
    <source>Reference to Mark</source>
21779 craig 1724
    <translation>Sklic na oznako</translation>
17992 craig 1725
  </message>
1726
  <message>
23091 craig 1727
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
17992 craig 1728
    <source>Foot/Endnote</source>
21192 craig 1729
    <translation>Sprotna/končna opomba</translation>
17992 craig 1730
  </message>
1731
  <message>
23091 craig 1732
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
17992 craig 1733
    <source>Edit Mark</source>
21192 craig 1734
    <translation>Uredi oznako</translation>
17992 craig 1735
  </message>
1736
  <message>
23091 craig 1737
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
17992 craig 1738
    <source>Update Marks</source>
21303 craig 1739
    <translation>Posodobi oznake</translation>
17992 craig 1740
  </message>
1741
  <message>
23091 craig 1742
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
20711 craig 1743
    <source>Snap to Items</source>
21303 craig 1744
    <translation>Pripni na elemente</translation>
17992 craig 1745
  </message>
1746
  <message>
23091 craig 1747
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
20711 craig 1748
    <source>Colors and Fills...</source>
21192 craig 1749
    <translation>Barve in polnila ...</translation>
15099 cbradney 1750
  </message>
1751
  <message>
23091 craig 1752
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
20711 craig 1753
    <source>Patterns</source>
1754
    <translation>Vzorci</translation>
17447 craig 1755
  </message>
1756
  <message>
23091 craig 1757
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
1758
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
20711 craig 1759
    <source>Inline Items</source>
22012 craig 1760
    <translation>Vdelani elementi</translation>
19918 craig 1761
  </message>
1762
  <message>
23091 craig 1763
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
20711 craig 1764
    <source>&amp;Symbol</source>
21192 craig 1765
    <translation>&amp;Simbol</translation>
19918 craig 1766
  </message>
1767
  <message>
23091 craig 1768
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
20711 craig 1769
    <source>&amp;Update Document</source>
21303 craig 1770
    <translation>Poso&amp;dobi dokument</translation>
17580 craig 1771
  </message>
1772
  <message>
23091 craig 1773
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2030"/>
20711 craig 1774
    <source>Table</source>
21192 craig 1775
    <translation>Tabela</translation>
17580 craig 1776
  </message>
1777
  <message>
23091 craig 1778
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2030"/>
20711 craig 1779
    <source>&amp;Table</source>
21192 craig 1780
    <translation>&amp;Tabela</translation>
17992 craig 1781
  </message>
1782
  <message>
23091 craig 1783
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
18553 craig 1784
    <source>Copy</source>
20711 craig 1785
    <translation>Kopiraj</translation>
18553 craig 1786
  </message>
1787
  <message>
23091 craig 1788
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
18553 craig 1789
    <source>Cut</source>
20711 craig 1790
    <translation>Izreži</translation>
18553 craig 1791
  </message>
1792
  <message>
23091 craig 1793
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
18553 craig 1794
    <source>Paste</source>
20711 craig 1795
    <translation>Prilepi</translation>
18553 craig 1796
  </message>
1797
  <message>
23091 craig 1798
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
18553 craig 1799
    <source>Redo</source>
21192 craig 1800
    <translation>Ponovi</translation>
18553 craig 1801
  </message>
1802
  <message>
23091 craig 1803
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
18553 craig 1804
    <source>Undo</source>
21192 craig 1805
    <translation>Razveljavi</translation>
18553 craig 1806
  </message>
1807
  <message>
23091 craig 1808
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
18553 craig 1809
    <source>Close the current document</source>
21192 craig 1810
    <translation>Zapri trenutni dokument</translation>
18553 craig 1811
  </message>
1812
  <message>
23091 craig 1813
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
18553 craig 1814
    <source>Export the document to PDF</source>
21192 craig 1815
    <translation>Izvozi dokument v PDF</translation>
18553 craig 1816
  </message>
1817
  <message>
23091 craig 1818
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1775"/>
18553 craig 1819
    <source>Create a new document</source>
21192 craig 1820
    <translation>Ustvari nov dokument</translation>
18553 craig 1821
  </message>
1822
  <message>
23091 craig 1823
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
18553 craig 1824
    <source>Open an existing document</source>
21192 craig 1825
    <translation>Odpri obstoječi dokument</translation>
18553 craig 1826
  </message>
1827
  <message>
23091 craig 1828
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
18553 craig 1829
    <source>Print the document</source>
21192 craig 1830
    <translation>Natisni dokument</translation>
18553 craig 1831
  </message>
1832
  <message>
23091 craig 1833
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
18553 craig 1834
    <source>Save the current document</source>
21192 craig 1835
    <translation>Shrani trenutni dokument</translation>
18553 craig 1836
  </message>
1837
  <message>
23091 craig 1838
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
18553 craig 1839
    <source>Copy item properties</source>
21303 craig 1840
    <translation>Kopiraj lastnosti elementa</translation>
18553 craig 1841
  </message>
1842
  <message>
23091 craig 1843
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
18553 craig 1844
    <source>Edit contents of a frame</source>
21303 craig 1845
    <translation>Uredi vsebino okvira</translation>
18553 craig 1846
  </message>
1847
  <message>
23091 craig 1848
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
18553 craig 1849
    <source>Eye Dropper</source>
21192 craig 1850
    <translation>Kapalka</translation>
18553 craig 1851
  </message>
1852
  <message>
23091 craig 1853
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
18553 craig 1854
    <source>Insert an arc</source>
21303 craig 1855
    <translation>Vstavi lok</translation>
18553 craig 1856
  </message>
1857
  <message>
23091 craig 1858
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
18553 craig 1859
    <source>Insert a bezier curve</source>
21303 craig 1860
    <translation>Vstavi bezierjevo krivuljo</translation>
18553 craig 1861
  </message>
1862
  <message>
23091 craig 1863
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
18553 craig 1864
    <source>Insert a calligraphic line</source>
21303 craig 1865
    <translation>Vstavi kaligrafsko črto</translation>
18553 craig 1866
  </message>
1867
  <message>
23091 craig 1868
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
18553 craig 1869
    <source>Insert a freehand line</source>
21303 craig 1870
    <translation>Vstavi prostoročno črto</translation>
18553 craig 1871
  </message>
1872
  <message>
23091 craig 1873
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
18553 craig 1874
    <source>Insert an image frame</source>
21779 craig 1875
    <translation>Vstavi slikovni okvir</translation>
18553 craig 1876
  </message>
1877
  <message>
23091 craig 1878
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
18553 craig 1879
    <source>Insert a line</source>
21303 craig 1880
    <translation>Vstavi črto</translation>
18553 craig 1881
  </message>
1882
  <message>
23091 craig 1883
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
18553 craig 1884
    <source>Insert a polygon</source>
21303 craig 1885
    <translation>Vstavi mnogokotnik</translation>
18553 craig 1886
  </message>
1887
  <message>
23091 craig 1888
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
18553 craig 1889
    <source>Insert a render frame</source>
21779 craig 1890
    <translation>Vstavi upodobljen okvir</translation>
18553 craig 1891
  </message>
1892
  <message>
23091 craig 1893
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
18553 craig 1894
    <source>Insert a shape</source>
21303 craig 1895
    <translation>Vstavi lik</translation>
18553 craig 1896
  </message>
1897
  <message>
23091 craig 1898
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
18553 craig 1899
    <source>Insert a spiral</source>
21303 craig 1900
    <translation>Vstavi spiralo</translation>
18553 craig 1901
  </message>
1902
  <message>
23091 craig 1903
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
18553 craig 1904
    <source>Insert a table</source>
21192 craig 1905
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
18553 craig 1906
  </message>
1907
  <message>
23091 craig 1908
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1794"/>
18553 craig 1909
    <source>Insert a text frame</source>
21303 craig 1910
    <translation>Vstavi besedilni okvir</translation>
18553 craig 1911
  </message>
1912
  <message>
23091 craig 1913
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
18553 craig 1914
    <source>Link text frames</source>
21303 craig 1915
    <translation>Poveži besedilne okvire</translation>
18553 craig 1916
  </message>
1917
  <message>
23091 craig 1918
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
18553 craig 1919
    <source>Measurements</source>
21303 craig 1920
    <translation>Mere</translation>
18553 craig 1921
  </message>
1922
  <message>
23091 craig 1923
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
18553 craig 1924
    <source>Insert link annotation</source>
21779 craig 1925
    <translation>Vstavi povezavo opombe</translation>
18553 craig 1926
  </message>
1927
  <message>
23091 craig 1928
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
18553 craig 1929
    <source>Insert text annotation</source>
21779 craig 1930
    <translation>Vstavi besedilo opombe</translation>
18553 craig 1931
  </message>
1932
  <message>
23091 craig 1933
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
18553 craig 1934
    <source>Insert PDF check box</source>
21779 craig 1935
    <translation>Vstavi potrditveno polje PDF</translation>
18553 craig 1936
  </message>
1937
  <message>
23091 craig 1938
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
18553 craig 1939
    <source>Insert PDF combo box</source>
21779 craig 1940
    <translation>Vstavi kombinirano polje PDF</translation>
18553 craig 1941
  </message>
1942
  <message>
23091 craig 1943
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
18553 craig 1944
    <source>Insert PDF list box</source>
21779 craig 1945
    <translation>Vstavi seznamsko polje PDF</translation>
18553 craig 1946
  </message>
1947
  <message>
23091 craig 1948
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
18553 craig 1949
    <source>Insert PDF push button</source>
21779 craig 1950
    <translation>Vstavi potisni gumb PDF</translation>
18553 craig 1951
  </message>
1952
  <message>
23091 craig 1953
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
18553 craig 1954
    <source>Insert PDF radio button</source>
21779 craig 1955
    <translation>Vstavi izbirni gumb PDF</translation>
18553 craig 1956
  </message>
1957
  <message>
23091 craig 1958
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
18553 craig 1959
    <source>Insert PDF text field</source>
21779 craig 1960
    <translation>Vstavi besedilno polje PDF</translation>
18553 craig 1961
  </message>
1962
  <message>
23091 craig 1963
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
18553 craig 1964
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
21779 craig 1965
    <translation>Analiziraj dokument glede težav pred izvozom v PDF</translation>
18553 craig 1966
  </message>
1967
  <message>
23091 craig 1968
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
18553 craig 1969
    <source>Rotate an item</source>
21779 craig 1970
    <translation>Zasukaj predmet</translation>
18553 craig 1971
  </message>
1972
  <message>
23091 craig 1973
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
18553 craig 1974
    <source>Select an item</source>
21779 craig 1975
    <translation>Izberite predmet</translation>
18553 craig 1976
  </message>
1977
  <message>
23091 craig 1978
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
18553 craig 1979
    <source>Unlink text frames</source>
21779 craig 1980
    <translation>Razveži besedilne okvire</translation>
18553 craig 1981
  </message>
1982
  <message>
23091 craig 1983
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
20711 craig 1984
    <source>Insert 3D annotation</source>
21779 craig 1985
    <translation>Vstavi opombo 3D</translation>
19643 craig 1986
  </message>
1987
  <message>
23091 craig 1988
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
20711 craig 1989
    <source>Unweld Items</source>
22012 craig 1990
    <translation>Odvari elemente</translation>
19643 craig 1991
  </message>
1992
  <message>
23091 craig 1993
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
20711 craig 1994
    <source>Weld Items</source>
22012 craig 1995
    <translation>Zvari elemente</translation>
19643 craig 1996
  </message>
1997
  <message>
23091 craig 1998
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
20711 craig 1999
    <source>T&amp;runcate</source>
21779 craig 2000
    <translation>Po&amp;reži</translation>
18553 craig 2001
  </message>
2002
  <message>
23091 craig 2003
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
20711 craig 2004
    <source>Edit in Preview Mode</source>
21779 craig 2005
    <translation>Urejaj v predoglednem načinu</translation>
12937 cbradney 2006
  </message>
2007
  <message>
23091 craig 2008
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
20711 craig 2009
    <source>Toggle Color Management System</source>
21779 craig 2010
    <translation>Preklopi sistem upravljanja barv</translation>
12937 cbradney 2011
  </message>
2012
  <message>
23091 craig 2013
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
20711 craig 2014
    <source>&amp;View Tools</source>
21779 craig 2015
    <translation>&amp;Pokaži orodja</translation>
12937 cbradney 2016
  </message>
2017
  <message>
23091 craig 2018
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
20711 craig 2019
    <source>&amp;Render Frame</source>
21779 craig 2020
    <translation>&amp;Upodobi okvir</translation>
12937 cbradney 2021
  </message>
2022
  <message>
23091 craig 2023
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
20711 craig 2024
    <source>T&amp;able</source>
21779 craig 2025
    <translation>T&amp;abela</translation>
12937 cbradney 2026
  </message>
2027
  <message>
23091 craig 2028
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
20711 craig 2029
    <source>&amp;Shape</source>
2030
    <translation>&amp;Oblika</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
23091 craig 2033
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
20711 craig 2034
    <source>Arc</source>
22012 craig 2035
    <translation>Izsekan krog</translation>
12937 cbradney 2036
  </message>
2037
  <message>
23091 craig 2038
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
20711 craig 2039
    <source>Spiral</source>
21779 craig 2040
    <translation>Spirala</translation>
12937 cbradney 2041
  </message>
2042
  <message>
23091 craig 2043
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
20711 craig 2044
    <source>&amp;Line</source>
2045
    <translation>&amp;Črta</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
23091 craig 2048
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
20711 craig 2049
    <source>Calligraphic Line</source>
21779 craig 2050
    <translation>Kaligrafska črta</translation>
12937 cbradney 2051
  </message>
2052
  <message>
23091 craig 2053
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
20711 craig 2054
    <source>&amp;Freehand Line</source>
21779 craig 2055
    <translation>&amp;Prostoročna črta</translation>
12937 cbradney 2056
  </message>
2057
  <message>
23091 craig 2058
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
20711 craig 2059
    <source>PDF Push Button</source>
2060
    <translation>Gumb PDF</translation>
12937 cbradney 2061
  </message>
2062
  <message>
23091 craig 2063
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
20711 craig 2064
    <source>PDF Radio Button</source>
21779 craig 2065
    <translation>Izbirni gumb PDF</translation>
12937 cbradney 2066
  </message>
2067
  <message>
23091 craig 2068
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
20711 craig 2069
    <source>PDF Text Field</source>
2070
    <translation>Besedilno polje PDF</translation>
12937 cbradney 2071
  </message>
2072
  <message>
23091 craig 2073
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
20711 craig 2074
    <source>PDF Check Box</source>
2075
    <translation>Potrditveno polje PDF</translation>
12937 cbradney 2076
  </message>
2077
  <message>
23091 craig 2078
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
20711 craig 2079
    <source>PDF Combo Box</source>
2080
    <translation>Kombinirano polje PDF</translation>
12937 cbradney 2081
  </message>
2082
  <message>
23091 craig 2083
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
20711 craig 2084
    <source>PDF List Box</source>
2085
    <translation>Seznamsko polje PDF</translation>
18310 craig 2086
  </message>
2087
  <message>
23091 craig 2088
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
20711 craig 2089
    <source>Text Annotation</source>
21779 craig 2090
    <translation>Opomba besedila</translation>
18310 craig 2091
  </message>
2092
  <message>
23091 craig 2093
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
20711 craig 2094
    <source>Link Annotation</source>
21779 craig 2095
    <translation>Opomba povezave</translation>
12937 cbradney 2096
  </message>
2097
  <message>
23091 craig 2098
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
20711 craig 2099
    <source>3D Annotation</source>
21779 craig 2100
    <translation>3D-opomba</translation>
12937 cbradney 2101
  </message>
2102
  <message>
23091 craig 2103
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
20711 craig 2104
    <source>Edit text in story editor</source>
21779 craig 2105
    <translation>Uredi besedilo v urejevalniku zgodb</translation>
12937 cbradney 2106
  </message>
2107
  <message>
23091 craig 2108
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
20711 craig 2109
    <source>Enable preview mode</source>
21303 craig 2110
    <translation>Omogoči predogledni način</translation>
12937 cbradney 2111
  </message>
2112
  <message>
23091 craig 2113
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
20711 craig 2114
    <source>Enable editing in preview mode</source>
21303 craig 2115
    <translation>Omogoči urejanje v predoglednem načinu</translation>
12937 cbradney 2116
  </message>
2117
  <message>
23091 craig 2118
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
20711 craig 2119
    <source>Toggle color management system</source>
21303 craig 2120
    <translation>Preklopi sistem upravljanja barv</translation>
12937 cbradney 2121
  </message>
2122
  <message>
23091 craig 2123
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
20711 craig 2124
    <source>Edit Weld</source>
22012 craig 2125
    <translation>Uredi varjenje</translation>
12937 cbradney 2126
  </message>
2127
  <message>
23091 craig 2128
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
20711 craig 2129
    <source>&amp;Downloads</source>
21303 craig 2130
    <translation>&amp;Prenosi</translation>
12937 cbradney 2131
  </message>
2132
  <message>
23091 craig 2133
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
20711 craig 2134
    <source>&amp;Resources</source>
21303 craig 2135
    <translation>&amp;Viri</translation>
12937 cbradney 2136
  </message>
13027 cbradney 2137
  <message>
23091 craig 2138
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
20711 craig 2139
    <source>Chat with the Community</source>
21779 craig 2140
    <translation>Klepetaj s skupnostjo</translation>
13027 cbradney 2141
  </message>
3064 cbradney 2142
</context>
2143
<context>
23091 craig 2144
  <name>ActionSearchDialog</name>
2145
  <message>
2146
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="14"/>
2147
    <source>Action Search</source>
2148
    <translation type="unfinished"></translation>
2149
  </message>
2150
  <message>
2151
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="20"/>
2152
    <source>Search for action...</source>
2153
    <translation type="unfinished"></translation>
2154
  </message>
2155
</context>
2156
<context>
12612 cbradney 2157
  <name>AdjustCmsDialog</name>
2158
  <message>
18553 craig 2159
    <location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 2160
    <source>CMS Settings</source>
21303 craig 2161
    <translation>Nastavitve CMS</translation>
12612 cbradney 2162
  </message>
2163
</context>
2164
<context>
10842 cbradney 2165
  <name>AlignDistribute</name>
2166
  <message>
18553 craig 2167
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
10842 cbradney 2168
    <source>Align</source>
10871 mrdocs 2169
    <translation>Poravnaj</translation>
10842 cbradney 2170
  </message>
2171
  <message>
20576 craig 2172
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="51"/>
10842 cbradney 2173
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
10871 mrdocs 2174
    <translation>&amp;Izbrano vodilo:</translation>
10842 cbradney 2175
  </message>
2176
  <message>
20576 craig 2177
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="64"/>
10842 cbradney 2178
    <source>&amp;Relative To:</source>
10871 mrdocs 2179
    <translation>&amp;Glede na:</translation>
10842 cbradney 2180
  </message>
2181
  <message>
20576 craig 2182
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="83"/>
15243 cbradney 2183
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
21779 craig 2184
    <translation>&amp;Poravnaj strani glede na:</translation>
15243 cbradney 2185
  </message>
2186
  <message>
20576 craig 2187
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="306"/>
10842 cbradney 2188
    <source>Distribute</source>
10871 mrdocs 2189
    <translation>Razporedi</translation>
10842 cbradney 2190
  </message>
2191
  <message>
20576 craig 2192
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="592"/>
10842 cbradney 2193
    <source>&amp;Distance:</source>
10871 mrdocs 2194
    <translation>&amp;Razdalja:</translation>
10842 cbradney 2195
  </message>
14474 cbradney 2196
  <message>
20576 craig 2197
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="656"/>
15243 cbradney 2198
    <source>Reverse Distribution</source>
21779 craig 2199
    <translation>Obratna porazdelitev</translation>
15243 cbradney 2200
  </message>
2201
  <message>
20576 craig 2202
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="698"/>
14474 cbradney 2203
    <source>Swap</source>
2204
    <translation type="unfinished"></translation>
2205
  </message>
20711 craig 2206
  <message>
2207
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
2208
    <source>Align and Distribute</source>
21779 craig 2209
    <translation>Poravnaj in porazdeli</translation>
20711 craig 2210
  </message>
10842 cbradney 2211
</context>
2212
<context>
3064 cbradney 2213
  <name>AlignDistributePalette</name>
2214
  <message>
20576 craig 2215
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3064 cbradney 2216
    <source>First Selected</source>
3380 cbradney 2217
    <translation>Prvo izbiro</translation>
3064 cbradney 2218
  </message>
2219
  <message>
20576 craig 2220
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
3064 cbradney 2221
    <source>Last Selected</source>
3380 cbradney 2222
    <translation>Zadnjo izbiro</translation>
3064 cbradney 2223
  </message>
2224
  <message>
20576 craig 2225
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
3064 cbradney 2226
    <source>Page</source>
3380 cbradney 2227
    <translation>Stran</translation>
3064 cbradney 2228
  </message>
2229
  <message>
20576 craig 2230
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3064 cbradney 2231
    <source>Margins</source>
12344 cbradney 2232
    <translation>Robove</translation>
3064 cbradney 2233
  </message>
2234
  <message>
20576 craig 2235
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3064 cbradney 2236
    <source>Selection</source>
12344 cbradney 2237
    <translation>Izbor</translation>
3064 cbradney 2238
  </message>
2239
  <message>
20576 craig 2240
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
3064 cbradney 2241
    <source>Align bottoms</source>
3380 cbradney 2242
    <translation>Poravnaj spodnje strani</translation>
3064 cbradney 2243
  </message>
2244
  <message>
20576 craig 2245
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
3064 cbradney 2246
    <source>Align right sides</source>
3380 cbradney 2247
    <translation>Poravnaj desne strani</translation>
3064 cbradney 2248
  </message>
2249
  <message>
20576 craig 2250
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
3064 cbradney 2251
    <source>Center on vertical axis</source>
3380 cbradney 2252
    <translation>Sredinsko po navpični osi</translation>
3064 cbradney 2253
  </message>
2254
  <message>
20576 craig 2255
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
3064 cbradney 2256
    <source>Align left sides</source>
3380 cbradney 2257
    <translation>Poravnaj leve strani</translation>
3064 cbradney 2258
  </message>
2259
  <message>
20576 craig 2260
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
3064 cbradney 2261
    <source>Center on horizontal axis</source>
3380 cbradney 2262
    <translation>Sredinsko po vodoravni osi</translation>
3064 cbradney 2263
  </message>
2264
  <message>
20576 craig 2265
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
3064 cbradney 2266
    <source>Align tops</source>
10792 mrdocs 2267
    <translation>Poravnaj vrhnje strani</translation>
3064 cbradney 2268
  </message>
2269
  <message>
20711 craig 2270
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
2271
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
2272
    <translation>Enakomerno razporedi leve strani</translation>
3064 cbradney 2273
  </message>
2274
  <message>
20576 craig 2275
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
3064 cbradney 2276
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
3380 cbradney 2277
    <translation>Enakomerno razporedi spodnje strani</translation>
3064 cbradney 2278
  </message>
2279
  <message>
20576 craig 2280
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
3064 cbradney 2281
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
3380 cbradney 2282
    <translation>Enakomerno vodoravno razporedi središča</translation>
3064 cbradney 2283
  </message>
2284
  <message>
20576 craig 2285
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
3064 cbradney 2286
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
3380 cbradney 2287
    <translation>Enakomerno navpično razporedi središča</translation>
3064 cbradney 2288
  </message>
2289
  <message>
20576 craig 2290
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
3064 cbradney 2291
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
10792 mrdocs 2292
    <translation>Enakomerno razporedi vrhnje strani</translation>
3064 cbradney 2293
  </message>
2294
  <message>
20711 craig 2295
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
2296
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
2297
    <translation>Enakomerno razporedi desne strani</translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
2300
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
2301
    <source>Guide</source>
2302
    <translation>Vodilo</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
20576 craig 2305
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
3064 cbradney 2306
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
3380 cbradney 2307
    <translation>Predmete razporedi z dano razdaljo</translation>
3064 cbradney 2308
  </message>
2309
  <message>
20711 craig 2310
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
2311
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
2312
    <translation type="unfinished"></translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
20576 craig 2315
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
3064 cbradney 2316
    <source>None Selected</source>
10792 mrdocs 2317
    <translation>Ni izbrano</translation>
3064 cbradney 2318
  </message>
2319
  <message>
20711 craig 2320
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
2321
    <source>Swap items to the left</source>
2322
    <translation type="unfinished"></translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
2326
    <source>Swap items to the right</source>
2327
    <translation type="unfinished"></translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
20576 craig 2330
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="513"/>
3064 cbradney 2331
    <source>Y: %1%2</source>
3380 cbradney 2332
    <translation>Y: %1%2</translation>
3064 cbradney 2333
  </message>
2334
  <message>
20576 craig 2335
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="521"/>
3064 cbradney 2336
    <source>X: %1%2</source>
3380 cbradney 2337
    <translation>X: %1%2</translation>
3064 cbradney 2338
  </message>
10842 cbradney 2339
  <message>
20576 craig 2340
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
10842 cbradney 2341
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
10871 mrdocs 2342
    <translation>Desne strani predmetov poravnaj na levo stran sidra</translation>
10842 cbradney 2343
  </message>
2344
  <message>
20576 craig 2345
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
10842 cbradney 2346
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
10871 mrdocs 2347
    <translation>Leve strani predmetov poravnaj na desno stran sidra</translation>
10842 cbradney 2348
  </message>
2349
  <message>
20576 craig 2350
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
10842 cbradney 2351
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
10871 mrdocs 2352
    <translation>Vrh predmetov poravnaj na dno sidra</translation>
10842 cbradney 2353
  </message>
2354
  <message>
20576 craig 2355
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
10842 cbradney 2356
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
10871 mrdocs 2357
    <translation>Dno predmetov poravnaj na vrh sidra</translation>
10842 cbradney 2358
  </message>
2359
  <message>
20576 craig 2360
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
10842 cbradney 2361
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
10871 mrdocs 2362
    <translation>Vodoravni razmik med elementi naj bo enako širok</translation>
10842 cbradney 2363
  </message>
2364
  <message>
20576 craig 2365
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
10842 cbradney 2366
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
10871 mrdocs 2367
    <translation>Vodoravni razmik med elementi naj bo enak navedeni vrednosti</translation>
10842 cbradney 2368
  </message>
2369
  <message>
20576 craig 2370
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
10842 cbradney 2371
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
10871 mrdocs 2372
    <translation>Navpični razmik med elementi naj bo enako širok</translation>
10842 cbradney 2373
  </message>
2374
  <message>
20576 craig 2375
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
10842 cbradney 2376
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
10871 mrdocs 2377
    <translation>Navpični razmik med elementi naj bo enak navedeni vrednosti</translation>
10842 cbradney 2378
  </message>
2379
  <message>
20576 craig 2380
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
10842 cbradney 2381
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
10871 mrdocs 2382
    <translation>Vodoravni razmik med elementi in konci strani naj bo enak</translation>
10842 cbradney 2383
  </message>
2384
  <message>
20711 craig 2385
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
2386
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
2387
    <translation>Navpični razmik med elementi in robovi strani naj bo enak</translation>
10842 cbradney 2388
  </message>
2389
  <message>
20576 craig 2390
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
10842 cbradney 2391
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
10871 mrdocs 2392
    <translation>Vodoravni razmik med elementi in robovi strani naj bo enak</translation>
10842 cbradney 2393
  </message>
2394
  <message>
20711 craig 2395
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
2396
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
2397
    <translation>Navpični razmik med elementi, vrhom in dnom strani naj bo enak</translation>
10842 cbradney 2398
  </message>
12281 cbradney 2399
  <message>
20576 craig 2400
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
12281 cbradney 2401
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
12344 cbradney 2402
    <translation>&lt;qt&gt;Poravnaj relativno glede na:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prvi izbrani predmet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugi izbrani predmet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Trenutno stran&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Robove trenutne strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodilo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Izbor&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
12281 cbradney 2403
  </message>
2404
  <message>
20711 craig 2405
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
2406
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
2407
    <translation>Položaj izbranega vodila za poravnavo nanj</translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
20576 craig 2410
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
16565 craig 2411
    <source>Move</source>
20711 craig 2412
    <translation>Premakni</translation>
16565 craig 2413
  </message>
2414
  <message>
20576 craig 2415
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
16565 craig 2416
    <source>Resize</source>
20711 craig 2417
    <translation>Spremeni velikost</translation>
16565 craig 2418
  </message>
2419
  <message>
20576 craig 2420
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
16565 craig 2421
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2422
    <translation type="unfinished"></translation>
2423
  </message>
3064 cbradney 2424
</context>
2425
<context>
298 Franz 2426
  <name>AlignSelect</name>
2427
  <message>
23059 craig 2428
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
298 Franz 2429
    <source>Align Text Left</source>
10792 mrdocs 2430
    <translation>Poravnaj besedilo na levo</translation>
298 Franz 2431
  </message>
2432
  <message>
23059 craig 2433
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
20711 craig 2434
    <source>Align Text Right</source>
2435
    <translation>Poravnaj besedilo na desno</translation>
298 Franz 2436
  </message>
2437
  <message>
23059 craig 2438
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
298 Franz 2439
    <source>Align Text Center</source>
10792 mrdocs 2440
    <translation>Poravnaj besedilo sredinsko</translation>
298 Franz 2441
  </message>
2442
  <message>
23059 craig 2443
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="115"/>
298 Franz 2444
    <source>Align Text Justified</source>
10792 mrdocs 2445
    <translation>Poravnaj besedilo obojestransko</translation>
298 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
23059 craig 2448
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="116"/>
20711 craig 2449
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2450
    <translation>Poravnaj besedilo obojestransko na silo</translation>
298 Franz 2451
  </message>
2452
</context>
2453
<context>
2454
  <name>Annota</name>
2455
  <message>
20711 craig 2456
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="46"/>
2457
    <source>Annotation Properties</source>
2458
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
298 Franz 2459
  </message>
2460
  <message>
20711 craig 2461
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="76"/>
2462
    <source>Text</source>
2463
    <translation>Besedilo</translation>
298 Franz 2464
  </message>
2465
  <message>
20253 craig 2466
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
298 Franz 2467
    <source>Link</source>
2468
    <translation>Povezava</translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
20711 craig 2471
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
2472
    <source>External Link</source>
2473
    <translation>Povezava navzven</translation>
298 Franz 2474
  </message>
2475
  <message>
20253 craig 2476
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
298 Franz 2477
    <source>External Web-Link</source>
2478
    <translation>Povezava na splet</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
20711 craig 2481
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="142"/>
2482
    <source>Destination</source>
2483
    <translation>Cilj</translation>
298 Franz 2484
  </message>
2485
  <message>
21545 craig 2486
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
2487
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
20711 craig 2488
    <source> pt</source>
2489
    <translation>pik</translation>
298 Franz 2490
  </message>
454 fschmid 2491
  <message>
22336 craig 2492
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
2493
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2494
    <translation>&amp;X:</translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
21545 craig 2497
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
20711 craig 2498
    <source>Open</source>
2499
    <translation>Odpri</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
20253 craig 2502
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="81"/>
454 fschmid 2503
    <source>&amp;Type:</source>
882 cbradney 2504
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
454 fschmid 2505
  </message>
2506
  <message>
20711 craig 2507
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="153"/>
2508
    <source>C&amp;hange...</source>
2509
    <translation>&amp;Spremeni ...</translation>
2510
  </message>
2511
  <message>
2512
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="173"/>
2513
    <source>&amp;Page:</source>
2514
    <translation>&amp;Stran:</translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
21545 craig 2517
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
20711 craig 2518
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2519
    <translation>&amp;Y:</translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
21545 craig 2522
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
20711 craig 2523
    <source>%1;;All Files (*)</source>
2524
    <translation>%1;;Vse datoteke (*)</translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="155"/>
2528
    <source>Export absolute Filename</source>
2529
    <translation>Izvozi absolutno ime datoteke</translation>
2530
  </message>
2531
  <message>
20253 craig 2532
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="116"/>
17992 craig 2533
    <source>Options</source>
20711 craig 2534
    <translation>Možnosti</translation>
17992 craig 2535
  </message>
2536
  <message>
20253 craig 2537
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="121"/>
17992 craig 2538
    <source>Icon:</source>
21779 craig 2539
    <translation>Ikona:</translation>
17992 craig 2540
  </message>
2541
  <message>
20253 craig 2542
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
17992 craig 2543
    <source>Note</source>
21779 craig 2544
    <translation>Opomba</translation>
17992 craig 2545
  </message>
2546
  <message>
20253 craig 2547
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
17992 craig 2548
    <source>Comment</source>
21779 craig 2549
    <translation>Komentar</translation>
17992 craig 2550
  </message>
2551
  <message>
20253 craig 2552
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
17992 craig 2553
    <source>Key</source>
2554
    <translation type="unfinished"></translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
20253 craig 2557
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
17992 craig 2558
    <source>Help</source>
21192 craig 2559
    <translation>Pomoč</translation>
17992 craig 2560
  </message>
2561
  <message>
20253 craig 2562
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
17992 craig 2563
    <source>NewParagraph</source>
21779 craig 2564
    <translation>Novodstavek</translation>
17992 craig 2565
  </message>
2566
  <message>
20253 craig 2567
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
17992 craig 2568
    <source>Paragraph</source>
21303 craig 2569
    <translation>Odstavek</translation>
17992 craig 2570
  </message>
2571
  <message>
20253 craig 2572
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
17992 craig 2573
    <source>Insert</source>
21192 craig 2574
    <translation>Vstavi</translation>
17992 craig 2575
  </message>
2576
  <message>
20253 craig 2577
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
17992 craig 2578
    <source>Cross</source>
20711 craig 2579
    <translation>Križ</translation>
17992 craig 2580
  </message>
2581
  <message>
20253 craig 2582
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
17992 craig 2583
    <source>Circle</source>
20711 craig 2584
    <translation>Krog</translation>
17992 craig 2585
  </message>
2586
  <message>
20253 craig 2587
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
17992 craig 2588
    <source>Annotation is Open</source>
21779 craig 2589
    <translation>Opomba je odprta</translation>
17992 craig 2590
  </message>
298 Franz 2591
</context>
2592
<context>
3064 cbradney 2593
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
2594
  <message>
22933 craig 2595
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
3064 cbradney 2596
    <source>Apply Master Page</source>
10792 mrdocs 2597
    <translation>Uporabi glavno stran</translation>
3064 cbradney 2598
  </message>
2599
  <message>
22933 craig 2600
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
3064 cbradney 2601
    <source>&amp;Master Page:</source>
3380 cbradney 2602
    <translation>&amp;Glavna stran:</translation>
3064 cbradney 2603
  </message>
2604
  <message>
22933 craig 2605
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
3064 cbradney 2606
    <source>Alt+P</source>
3380 cbradney 2607
    <translation>Alt+P</translation>
3064 cbradney 2608
  </message>
2609
  <message>
22933 craig 2610
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
3064 cbradney 2611
    <source>Alt+E</source>
3380 cbradney 2612
    <translation>Alt+E</translation>
3064 cbradney 2613
  </message>
2614
  <message>
22933 craig 2615
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
3064 cbradney 2616
    <source>Alt+D</source>
3380 cbradney 2617
    <translation>Alt+D</translation>
3064 cbradney 2618
  </message>
2619
  <message>
22933 craig 2620
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
3064 cbradney 2621
    <source>Alt+A</source>
3380 cbradney 2622
    <translation>Alt+A</translation>
3064 cbradney 2623
  </message>
2624
  <message>
22933 craig 2625
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
3064 cbradney 2626
    <source>Alt+W</source>
3380 cbradney 2627
    <translation>Alt+W</translation>
3064 cbradney 2628
  </message>
2629
  <message>
22933 craig 2630
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
3064 cbradney 2631
    <source>to</source>
3380 cbradney 2632
    <translation>v</translation>
3064 cbradney 2633
  </message>
2634
  <message>
22933 craig 2635
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
3064 cbradney 2636
    <source>Alt+O</source>
3380 cbradney 2637
    <translation>Alt+O</translation>
3064 cbradney 2638
  </message>
2639
  <message>
22933 craig 2640
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
3064 cbradney 2641
    <source>Alt+C</source>
3380 cbradney 2642
    <translation>Alt+C</translation>
3064 cbradney 2643
  </message>
4141 cbradney 2644
  <message>
22933 craig 2645
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
4759 cbradney 2646
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
10792 mrdocs 2647
    <translation>Uporabi izbrane glavne strani na lihih, sodih ali vseh straneh v naslednjem obsegu</translation>
4141 cbradney 2648
  </message>
10842 cbradney 2649
  <message>
18553 craig 2650
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
10842 cbradney 2651
    <source>Possible Hyphenation</source>
10871 mrdocs 2652
    <translation>Možno deljenje</translation>
10842 cbradney 2653
  </message>
13279 cbradney 2654
  <message>
22933 craig 2655
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
13279 cbradney 2656
    <source>Apply to</source>
22933 craig 2657
    <translation>Uporabi na</translation>
13279 cbradney 2658
  </message>
2659
  <message>
22933 craig 2660
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
13279 cbradney 2661
    <source>Current &amp;Page</source>
21192 craig 2662
    <translation>T&amp;renutna stran</translation>
13279 cbradney 2663
  </message>
2664
  <message>
22933 craig 2665
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
13279 cbradney 2666
    <source>&amp;Even Pages</source>
21192 craig 2667
    <translation>&amp;Sode strani</translation>
13279 cbradney 2668
  </message>
2669
  <message>
22933 craig 2670
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
13279 cbradney 2671
    <source>O&amp;dd Pages</source>
21192 craig 2672
    <translation>&amp;Lihe strani</translation>
13279 cbradney 2673
  </message>
2674
  <message>
22933 craig 2675
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
13279 cbradney 2676
    <source>&amp;All Pages</source>
20711 craig 2677
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
13279 cbradney 2678
  </message>
2679
  <message>
22933 craig 2680
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
13279 cbradney 2681
    <source>&amp;Within Range</source>
21192 craig 2682
    <translation>&amp;V obsegu</translation>
13279 cbradney 2683
  </message>
3064 cbradney 2684
</context>
2685
<context>
16522 craig 2686
  <name>ArcVectorBase</name>
2687
  <message>
18553 craig 2688
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
16522 craig 2689
    <source>Edit Arc</source>
22012 craig 2690
    <translation>Uredi izsekan krog</translation>
16522 craig 2691
  </message>
2692
  <message>
18553 craig 2693
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
16522 craig 2694
    <source>Start Angle:</source>
21779 craig 2695
    <translation>Začetni kot:</translation>
16522 craig 2696
  </message>
2697
  <message>
18553 craig 2698
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
16522 craig 2699
    <source>End Angle:</source>
21779 craig 2700
    <translation>Zaključni kot:</translation>
16522 craig 2701
  </message>
2702
  <message>
18553 craig 2703
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
16522 craig 2704
    <source>Height:</source>
20711 craig 2705
    <translation>Višina:</translation>
16522 craig 2706
  </message>
2707
  <message>
19382 craig 2708
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
16522 craig 2709
    <source>Width:</source>
20711 craig 2710
    <translation>Širina:</translation>
16522 craig 2711
  </message>
2712
  <message>
19382 craig 2713
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
16522 craig 2714
    <source>End Edit</source>
21779 craig 2715
    <translation>Končaj urejanje</translation>
16522 craig 2716
  </message>
2717
</context>
2718
<context>
2719
  <name>ArcWidgetBase</name>
2720
  <message>
18553 craig 2721
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
16522 craig 2722
    <source>Start Angle:</source>
21779 craig 2723
    <translation>Začetni kot:</translation>
16522 craig 2724
  </message>
2725
  <message>
18553 craig 2726
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
16522 craig 2727
    <source>End Angle:</source>
21779 craig 2728
    <translation>Zaključni kot:</translation>
16522 craig 2729
  </message>
2730
  <message>
18553 craig 2731
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
16522 craig 2732
    <source>Sample Polygon</source>
21779 craig 2733
    <translation>Vzorčni mnogokotnik</translation>
16522 craig 2734
  </message>
2735
</context>
2736
<context>
11652 cbradney 2737
  <name>AutoformButtonGroup</name>
2738
  <message>
18553 craig 2739
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
20253 craig 2740
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="772"/>
11652 cbradney 2741
    <source>Arrows</source>
11662 cbradney 2742
    <translation>Puščice</translation>
11652 cbradney 2743
  </message>
2744
  <message>
18553 craig 2745
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
20253 craig 2746
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="773"/>
11652 cbradney 2747
    <source>Flow Chart</source>
11662 cbradney 2748
    <translation>Diagram poteka</translation>
11652 cbradney 2749
  </message>
2750
  <message>
18553 craig 2751
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
20253 craig 2752
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="774"/>
11652 cbradney 2753
    <source>Jigsaw</source>
11662 cbradney 2754
    <translation>Sestavljanka</translation>
11652 cbradney 2755
  </message>
2756
  <message>
18553 craig 2757
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
20253 craig 2758
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="775"/>
11652 cbradney 2759
    <source>Specials</source>
11662 cbradney 2760
    <translation>Posebno</translation>
11652 cbradney 2761
  </message>
12281 cbradney 2762
  <message>
18553 craig 2763
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
20253 craig 2764
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="771"/>
12281 cbradney 2765
    <source>Default Shapes</source>
12344 cbradney 2766
    <translation>Privzete oblike</translation>
12281 cbradney 2767
  </message>
11652 cbradney 2768
</context>
2769
<context>
4759 cbradney 2770
  <name>Barcode</name>
2771
  <message>
20332 craig 2772
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="25"/>
19382 craig 2773
    <source>Barcode</source>
21192 craig 2774
    <translation>Črtna koda</translation>
4759 cbradney 2775
  </message>
2776
  <message>
20332 craig 2777
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="26"/>
19643 craig 2778
    <source>Insert a barcode</source>
21192 craig 2779
    <translation>Vstavi črtno kodo</translation>
19643 craig 2780
  </message>
2781
  <message>
20332 craig 2782
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="51"/>
2783
    <source>Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript</source>
21779 craig 2784
    <translation>Vmesnik Scribus za »Barcode Writer in Pure PostScript«</translation>
12918 cbradney 2785
  </message>
4759 cbradney 2786
</context>
2787
<context>
2788
  <name>BarcodeGenerator</name>
2789
  <message>
22471 craig 2790
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
20332 craig 2791
    <source>Select Type</source>
2792
    <translation>Izberite vrsto</translation>
20272 craig 2793
  </message>
2794
  <message>
22471 craig 2795
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="192"/>
2796
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="374"/>
20711 craig 2797
    <source>Select a barcode format</source>
21779 craig 2798
    <translation>Izberite obliko črtne kode</translation>
19643 craig 2799
  </message>
2800
  <message>
22471 craig 2801
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="198"/>
20711 craig 2802
    <source>Point of Sale</source>
2803
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2804
  </message>
2805
  <message>
22471 craig 2806
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="204"/>
20711 craig 2807
    <source>Supply Chain</source>
2808
    <translation type="unfinished"></translation>
19643 craig 2809
  </message>
2810
  <message>
22471 craig 2811
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="212"/>
20711 craig 2812
    <source>Two-dimensional symbols</source>
21779 craig 2813
    <translation>Dvodimenzionalni simboli</translation>
19643 craig 2814
  </message>
2815
  <message>
22471 craig 2816
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="219"/>
20711 craig 2817
    <source>One-dimensional symbols</source>
21779 craig 2818
    <translation>Enodimenzionalni simboli</translation>
19643 craig 2819
  </message>
2820
  <message>
22471 craig 2821
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="227"/>
20711 craig 2822
    <source>GS1 DataBar family</source>
18310 craig 2823
    <translation type="unfinished"></translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
22471 craig 2826
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="235"/>
20711 craig 2827
    <source>Postal symbols</source>
21303 craig 2828
    <translation>Poštni simboli</translation>
15099 cbradney 2829
  </message>
2830
  <message>
22471 craig 2831
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="243"/>
20711 craig 2832
    <source>Pharmaceutical symbols</source>
21779 craig 2833
    <translation>Farmacevtski simboli</translation>
20391 craig 2834
  </message>
2835
  <message>
22471 craig 2836
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="252"/>
20711 craig 2837
    <source>Less-used symbols</source>
21779 craig 2838
    <translation>Manj uporabljeni simboli</translation>
9729 cbradney 2839
  </message>
11652 cbradney 2840
  <message>
22471 craig 2841
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="262"/>
20711 craig 2842
    <source>GS1 Composite symbols</source>
20391 craig 2843
    <translation type="unfinished"></translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
22471 craig 2846
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="188"/>
20711 craig 2847
    <source>Select a barcode family</source>
21303 craig 2848
    <translation>Izberite družino črtne kode</translation>
20391 craig 2849
  </message>
20711 craig 2850
</context>
2851
<context>
2852
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
20391 craig 2853
  <message>
22079 craig 2854
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="334"/>
20711 craig 2855
    <source>Reset the barcode samples</source>
2856
    <translation>Ponastavi vzorce črtne kode</translation>
4759 cbradney 2857
  </message>
2858
  <message>
20711 craig 2859
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
2860
    <source>Alt+I</source>
2861
    <translation>Alt +I</translation>
4759 cbradney 2862
  </message>