Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 337 | Rev 351 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation>Про Scribus %1 %2</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation>%1. %2 %3</translation>
11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Scribus Version %1
14
%2 %3</source>
15
    <translation>Версія Scribus %1
16
%2 %3</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>Build-ID:</source>
20
    <translation> Збірка:</translation>
21
  </message>
22
  <message>
23
    <source>About</source>
341 Franz 24
    <translation type="obsolete">Програма</translation>
188 Franz 25
  </message>
26
  <message>
27
    <source>Programming:</source>
28
    <translation>Програмування:</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>У співпраці з:</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>Windows port:</source>
36
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Documentation:</source>
40
    <translation>Документація:</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Authors</source>
341 Franz 44
    <translation type="obsolete">Автори</translation>
188 Franz 45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>German:</source>
48
    <translation>Німецька:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>French:</source>
52
    <translation>Французська:</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>Spanish and Catalan:</source>
56
    <translation>Іспанська та Каталонська:</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Italian:</source>
60
    <translation>Італійська:</translation>
61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Hungarian:</source>
64
    <translation>Венгерська:</translation>
65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Ukrainian:</source>
68
    <translation>Українська:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Bulgarian:</source>
72
    <translation>Болгарська:</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Galician:</source>
76
    <translation>Галицька:</translation>
77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Turkish:</source>
80
    <translation>Турецька:</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Lithuanian:</source>
84
    <translation>Литовська:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Polish:</source>
88
    <translation>Польська:</translation>
89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Czech:</source>
92
    <translation>Чешська:</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
96
    <translation>Словацька:</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Danish:</source>
100
    <translation>Датська:</translation>
101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Norwegian:</source>
104
    <translation>Норвежська:</translation>
105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>English:</source>
108
    <translation>Англійська:</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Welsh:</source>
112
    <translation>Уельська:</translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Russian:</source>
116
    <translation>Російська:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Brazilian:</source>
120
    <translation>Бразільська:</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Finnish:</source>
124
    <translation>Фінська:</translation>
125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Translations</source>
341 Franz 128
    <translation type="obsolete">Переклад</translation>
188 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Close</source>
341 Franz 132
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 133
  </message>
226 Franz 134
  <message>
135
    <source>Homepage and online reference</source>
136
    <translation>Веб сторінка та довідник</translation>
137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Mailing list</source>
140
    <translation>Розсилка електронної пошти</translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Bugs and feature requests</source>
144
    <translation>Програмні помилки та заявки на нові можливості</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>Online</source>
341 Franz 148
    <translation type="obsolete">Веб ресурси</translation>
226 Franz 149
  </message>
274 Franz 150
  <message>
151
    <source>Basque:</source>
152
    <translation>Баскська:</translation>
153
  </message>
282 Franz 154
  <message>
155
    <source>Slovenian:</source>
156
    <translation>Словенська:</translation>
157
  </message>
302 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки і
164
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
165
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
166
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
167
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
168
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
169
літера індикатор заміщається на *</translation>
170
  </message>
341 Franz 171
  <message>
172
    <source>&amp;About</source>
173
    <translation type="unfinished"></translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>A&amp;uthors</source>
177
    <translation type="unfinished"></translation>
178
  </message>
179
  <message>
180
    <source>&amp;Translations</source>
181
    <translation type="unfinished"></translation>
182
  </message>
183
  <message>
184
    <source>&amp;Online</source>
185
    <translation type="unfinished"></translation>
186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>&amp;Close</source>
189
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
190
  </message>
188 Franz 191
</context>
192
<context>
193
  <name>AdvOptions</name>
194
  <message>
195
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 196
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
200
    <translation>Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально</translation>
201
  </message>
202
  <message>
203
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
204
    <translation>Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально</translation>
205
  </message>
206
  <message>
207
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
208
    <translation>Застосувати ICC-профілі</translation>
209
  </message>
210
  <message>
211
    <source>OK</source>
212
    <translation>Гаразд</translation>
213
  </message>
214
  <message>
215
    <source>Cancel</source>
216
    <translation>Вихід</translation>
217
  </message>
310 Franz 218
  <message>
219
    <source>PostScript Level 3</source>
320 Franz 220
    <translation>Постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>PostScript Level 2</source>
320 Franz 224
    <translation>Постскрипт 2 рівня</translation>
310 Franz 225
  </message>
226
  <message>
227
    <source>PostScript Level 1</source>
320 Franz 228
    <translation>Постскрипт 1 рівня</translation>
310 Franz 229
  </message>
230
  <message>
231
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 232
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 233
  </message>
234
  <message>
235
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
236
this can create huge files</source>
320 Franz 237
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
238
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 239
  </message>
240
  <message>
241
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
242
this can create huge files</source>
320 Franz 243
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
244
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 245
  </message>
188 Franz 246
</context>
247
<context>
248
  <name>Align</name>
249
  <message>
250
    <source>Distribute/Align</source>
251
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
252
  </message>
253
  <message>
254
    <source>Align</source>
255
    <translation>Вирівняти</translation>
256
  </message>
257
  <message>
258
    <source>Horizontal</source>
259
    <translation>Горизонтально</translation>
260
  </message>
261
  <message>
262
    <source>between:</source>
263
    <translation>поміж:</translation>
264
  </message>
265
  <message>
266
    <source>Left Sides</source>
267
    <translation>Ліві сторони</translation>
268
  </message>
269
  <message>
270
    <source>Middles</source>
271
    <translation>Середини</translation>
272
  </message>
273
  <message>
274
    <source>Right Sides</source>
275
    <translation>Праві сторони</translation>
276
  </message>
277
  <message>
278
    <source>Don&apos;t change</source>
279
    <translation>Не змінювати</translation>
280
  </message>
281
  <message>
282
    <source>Displacement</source>
283
    <translation>Зсув елементів</translation>
284
  </message>
285
  <message>
286
    <source>Distribute evenly</source>
287
    <translation>Розташувати рівномірно</translation>
288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>Vertical</source>
291
    <translation>Вертикально</translation>
292
  </message>
293
  <message>
294
    <source>Top Sides</source>
295
    <translation>Верхні сторони</translation>
296
  </message>
297
  <message>
298
    <source>Bottom Sides</source>
299
    <translation>Нижні сторони</translation>
300
  </message>
301
  <message>
302
    <source> pts</source>
274 Franz 303
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 304
  </message>
305
  <message>
306
    <source> mm</source>
307
    <translation>мм</translation>
308
  </message>
309
  <message>
310
    <source> in</source>
282 Franz 311
    <translation>д</translation>
188 Franz 312
  </message>
313
  <message>
314
    <source> p</source>
315
    <translation>піки</translation>
316
  </message>
317
  <message>
318
    <source>OK</source>
341 Franz 319
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>Apply</source>
341 Franz 323
    <translation type="obsolete">Застосувати</translation>
188 Franz 324
  </message>
325
  <message>
326
    <source>Cancel</source>
341 Franz 327
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 328
  </message>
341 Franz 329
  <message>
330
    <source>&amp;OK</source>
331
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
332
  </message>
333
  <message>
334
    <source>&amp;Apply</source>
335
    <translation type="unfinished"></translation>
336
  </message>
337
  <message>
338
    <source>&amp;Cancel</source>
339
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
340
  </message>
188 Franz 341
</context>
342
<context>
343
  <name>AlignSelect</name>
344
  <message>
345
    <source>Align Text Left</source>
346
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
347
  </message>
348
  <message>
349
    <source>Align Text Right</source>
350
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source>Align Text Center</source>
354
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
355
  </message>
218 Franz 356
  <message>
357
    <source>Align Text Justified</source>
358
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
359
  </message>
360
  <message>
361
    <source>Align Text Forced Justified</source>
362
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
363
  </message>
188 Franz 364
</context>
365
<context>
366
  <name>Annot</name>
367
  <message>
368
    <source>Field Properties</source>
369
    <translation>Властивості поля</translation>
370
  </message>
371
  <message>
372
    <source>Type:</source>
373
    <translation>Тип:</translation>
374
  </message>
375
  <message>
376
    <source>Properties</source>
377
    <translation>Властивості</translation>
378
  </message>
379
  <message>
380
    <source>Name:</source>
381
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
382
  </message>
383
  <message>
384
    <source>Tool-Tip:</source>
385
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
386
  </message>
387
  <message>
388
    <source>Text</source>
389
    <translation>Текст</translation>
390
  </message>
391
  <message>
392
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
393
    <translation>Шрифт для використання з PDF-1.3:</translation>
394
  </message>
395
  <message>
396
    <source>Border</source>
397
    <translation>Рамка</translation>
398
  </message>
399
  <message>
400
    <source>Color:</source>
401
    <translation>Колір:</translation>
402
  </message>
403
  <message>
404
    <source>None</source>
405
    <translation>Нічого немає</translation>
406
  </message>
407
  <message>
408
    <source>Width:</source>
409
    <translation>Товщина:</translation>
410
  </message>
411
  <message>
412
    <source>Thin</source>
413
    <translation>Тонка</translation>
414
  </message>
415
  <message>
416
    <source>Normal</source>
417
    <translation>Звичайна</translation>
418
  </message>
419
  <message>
420
    <source>Wide</source>
421
    <translation>Широка</translation>
422
  </message>
423
  <message>
424
    <source>Style:</source>
425
    <translation>Стиль:</translation>
426
  </message>
427
  <message>
428
    <source>Solid</source>
429
    <translation>Суцільна</translation>
430
  </message>
431
  <message>
432
    <source>Dashed</source>
433
    <translation>Переривчаста</translation>
434
  </message>
435
  <message>
436
    <source>Underline</source>
437
    <translation>Підкреслена</translation>
438
  </message>
439
  <message>
440
    <source>Beveled</source>
441
    <translation>Фасочна</translation>
442
  </message>
443
  <message>
444
    <source>Inset</source>
445
    <translation>Вкладка</translation>
446
  </message>
447
  <message>
448
    <source>Other</source>
449
    <translation>Інша</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>Read Only</source>
453
    <translation>Лише для читання</translation>
454
  </message>
455
  <message>
456
    <source>Required</source>
457
    <translation>Необхідне</translation>
458
  </message>
459
  <message>
460
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
461
    <translation>Не експортувати значення</translation>
462
  </message>
463
  <message>
464
    <source>Visibility:</source>
465
    <translation>Видимість:</translation>
466
  </message>
467
  <message>
468
    <source>Visible</source>
469
    <translation>Видима</translation>
470
  </message>
471
  <message>
472
    <source>Hidden</source>
473
    <translation>Схована</translation>
474
  </message>
475
  <message>
476
    <source>No Print</source>
477
    <translation>Не друкувати</translation>
478
  </message>
479
  <message>
480
    <source>No View</source>
481
    <translation>Не показувати</translation>
482
  </message>
483
  <message>
484
    <source>Appearance</source>
485
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>Text for Button Down</source>
489
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
490
  </message>
491
  <message>
492
    <source>Text for Roll Over</source>
493
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
494
  </message>
495
  <message>
496
    <source>Icons</source>
497
    <translation>Іконки</translation>
498
  </message>
499
  <message>
500
    <source>Use Icons</source>
501
    <translation>Використовувати іконки</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>Remove</source>
505
    <translation>Видалити</translation>
506
  </message>
507
  <message>
508
    <source>Pressed</source>
509
    <translation>Натиснута</translation>
510
  </message>
511
  <message>
512
    <source>Roll Over</source>
513
    <translation>Розміщення поверх</translation>
514
  </message>
515
  <message>
516
    <source>Icon Placement...</source>
517
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
518
  </message>
519
  <message>
520
    <source>Highlight</source>
521
    <translation>Виділення</translation>
522
  </message>
523
  <message>
524
    <source>Invert</source>
525
    <translation>Негатив</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>Outlined</source>
529
    <translation>Обведена</translation>
530
  </message>
531
  <message>
532
    <source>Push</source>
533
    <translation>Натиснути</translation>
534
  </message>
535
  <message>
536
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 537
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>Password</source>
541
    <translation>Пароль</translation>
542
  </message>
543
  <message>
544
    <source>Limit of</source>
545
    <translation>Обмеження на</translation>
546
  </message>
547
  <message>
548
    <source>Characters</source>
549
    <translation>Знаки</translation>
550
  </message>
551
  <message>
552
    <source>Do Not Scroll</source>
553
    <translation>Не прокручувати</translation>
554
  </message>
555
  <message>
556
    <source>Do Not Spell Check</source>
557
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
558
  </message>
559
  <message>
560
    <source>Check Style:</source>
561
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
562
  </message>
563
  <message>
564
    <source>Default is Checked</source>
565
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
566
  </message>
567
  <message>
568
    <source>Editable</source>
569
    <translation>Можна редагувати</translation>
570
  </message>
571
  <message>
572
    <source>Options</source>
274 Franz 573
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 574
  </message>
575
  <message>
576
    <source>Event:</source>
577
    <translation>Подія:</translation>
578
  </message>
579
  <message>
580
    <source>Script:</source>
581
    <translation>Сценарій:</translation>
582
  </message>
583
  <message>
584
    <source>Edit...</source>
585
    <translation>Редагування...</translation>
586
  </message>
587
  <message>
588
    <source>Submit to URL:</source>
589
    <translation>Відправити на URL:</translation>
590
  </message>
591
  <message>
592
    <source>Submit Data as HTML</source>
593
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
594
  </message>
595
  <message>
596
    <source>Import Data from:</source>
597
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
598
  </message>
599
  <message>
600
    <source>Destination</source>
601
    <translation>Призначення</translation>
602
  </message>
603
  <message>
604
    <source>To File:</source>
605
    <translation>Зберегти:</translation>
606
  </message>
607
  <message>
608
    <source>Change...</source>
609
    <translation>Змінити...</translation>
610
  </message>
611
  <message>
612
    <source>Page:</source>
613
    <translation>Сторінка:</translation>
614
  </message>
615
  <message>
616
    <source>X-Pos:</source>
617
    <translation>Поз. Х:</translation>
618
  </message>
619
  <message>
620
    <source> pt</source>
274 Franz 621
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 622
  </message>
623
  <message>
624
    <source>Y-Pos:</source>
625
    <translation>Поз. У:</translation>
626
  </message>
627
  <message>
628
    <source>Action</source>
629
    <translation>Дія</translation>
630
  </message>
631
  <message>
632
    <source>Field is formatted as:</source>
633
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
634
  </message>
635
  <message>
636
    <source>Number Format</source>
637
    <translation>Формат числа</translation>
638
  </message>
639
  <message>
640
    <source>Decimals:</source>
641
    <translation>Десяткові:</translation>
642
  </message>
643
  <message>
644
    <source>Use Currency Symbol</source>
645
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
646
  </message>
647
  <message>
648
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 649
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 650
  </message>
651
  <message>
652
    <source>Formatting</source>
653
    <translation>Формати</translation>
654
  </message>
655
  <message>
656
    <source>Percent Format</source>
657
    <translation>Формат процентів</translation>
658
  </message>
659
  <message>
660
    <source>Date Format</source>
661
    <translation>Формат дати</translation>
662
  </message>
663
  <message>
664
    <source>Time Format</source>
665
    <translation>Формат часу</translation>
666
  </message>
667
  <message>
668
    <source>Custom Scripts</source>
669
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
670
  </message>
671
  <message>
672
    <source>Format:</source>
673
    <translation>Формат:</translation>
674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>Keystroke:</source>
677
    <translation>Клавіша:</translation>
678
  </message>
679
  <message>
680
    <source>Format</source>
681
    <translation>Формат</translation>
682
  </message>
683
  <message>
684
    <source>Value is not validated</source>
685
    <translation>Значення не перевірене</translation>
686
  </message>
687
  <message>
688
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
689
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
690
  </message>
691
  <message>
692
    <source>and less or equal to:</source>
693
    <translation>і менше або рівне:</translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
    <source>Custom validate script:</source>
697
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
698
  </message>
699
  <message>
700
    <source>Validate</source>
701
    <translation>Перевірити</translation>
702
  </message>
703
  <message>
704
    <source>Value is not calculated</source>
705
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
706
  </message>
707
  <message>
708
    <source>Value is the</source>
709
    <translation>Значення дорівнює</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>sum</source>
713
    <translation>Сумма</translation>
714
  </message>
715
  <message>
716
    <source>product</source>
717
    <translation>помножене</translation>
718
  </message>
719
  <message>
720
    <source>average</source>
721
    <translation>середнє арифметичне</translation>
722
  </message>
723
  <message>
724
    <source>minimum</source>
725
    <translation>мінімум</translation>
726
  </message>
727
  <message>
728
    <source>maximum</source>
729
    <translation>максимум</translation>
730
  </message>
731
  <message>
732
    <source>of the following fields:</source>
733
    <translation>з наступих полів:</translation>
734
  </message>
735
  <message>
736
    <source>Pick...</source>
737
    <translation>Вибрати...</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>Custom calculation script:</source>
741
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>Calculate</source>
745
    <translation>Обчислити</translation>
746
  </message>
747
  <message>
748
    <source>OK</source>
749
    <translation>Гаразд</translation>
750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>Cancel</source>
753
    <translation>Вихід</translation>
754
  </message>
755
  <message>
756
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
757
    <translation>Мітка ігнорується в PDF-1.3</translation>
758
  </message>
759
  <message>
760
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
761
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
762
  </message>
763
  <message>
764
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
765
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
766
  </message>
767
  <message>
768
    <source>Open</source>
769
    <translation>Відчинити</translation>
770
  </message>
771
  <message>
772
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
773
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
774
  </message>
775
  <message>
776
    <source>Example:</source>
777
    <translation>Приклад:</translation>
778
  </message>
779
  <message>
780
    <source>Selection Change</source>
781
    <translation>Зміни вибірки</translation>
782
  </message>
783
  <message>
784
    <source>Java Script</source>
785
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
786
  </message>
787
  <message>
788
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
789
    <translation>PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
790
  </message>
791
  <message>
792
    <source>Button</source>
793
    <translation>Кнопка</translation>
794
  </message>
795
  <message>
796
    <source>Text Field</source>
797
    <translation>Текстове поле</translation>
798
  </message>
799
  <message>
800
    <source>Check Box</source>
801
    <translation>Вибіркове поле</translation>
802
  </message>
803
  <message>
804
    <source>Combo Box</source>
805
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
806
  </message>
807
  <message>
808
    <source>List Box</source>
809
    <translation>Випадаючий список</translation>
810
  </message>
811
  <message>
812
    <source>Check</source>
813
    <translation>Галочка</translation>
814
  </message>
815
  <message>
816
    <source>Cross</source>
817
    <translation>Хрест</translation>
818
  </message>
819
  <message>
820
    <source>Diamond</source>
821
    <translation>Ромб</translation>
822
  </message>
823
  <message>
824
    <source>Circle</source>
825
    <translation>Коло</translation>
826
  </message>
827
  <message>
828
    <source>Star</source>
829
    <translation>Зірка</translation>
830
  </message>
831
  <message>
832
    <source>Square</source>
833
    <translation>Квадрат</translation>
834
  </message>
835
  <message>
836
    <source>Go To</source>
837
    <translation>Перейти до</translation>
838
  </message>
839
  <message>
840
    <source>Submit Form</source>
841
    <translation>Відправити форму</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>Reset Form</source>
845
    <translation>Очистити форму</translation>
846
  </message>
847
  <message>
848
    <source>Import Data</source>
849
    <translation>Імпортувати дані</translation>
850
  </message>
851
  <message>
852
    <source>Mouse Up</source>
853
    <translation>Миша вгору</translation>
854
  </message>
855
  <message>
856
    <source>Mouse Down</source>
857
    <translation>Миша вниз</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>Mouse Enter</source>
861
    <translation>Миша вхід</translation>
862
  </message>
863
  <message>
864
    <source>Mouse Exit</source>
865
    <translation>Миша вихід</translation>
866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>On Focus</source>
869
    <translation>На фокусування</translation>
870
  </message>
871
  <message>
872
    <source>On Blur</source>
873
    <translation>На розмивання</translation>
874
  </message>
875
  <message>
876
    <source>Plain</source>
877
    <translation>Звичайний</translation>
878
  </message>
879
  <message>
880
    <source>Number</source>
881
    <translation>Номер</translation>
882
  </message>
883
  <message>
884
    <source>Percentage</source>
885
    <translation>Частка</translation>
886
  </message>
887
  <message>
888
    <source>Date</source>
889
    <translation>Дата</translation>
890
  </message>
891
  <message>
892
    <source>Time</source>
893
    <translation>Час</translation>
894
  </message>
895
  <message>
896
    <source>Custom</source>
897
    <translation>Нестандартний</translation>
898
  </message>
899
</context>
900
<context>
901
  <name>Annota</name>
902
  <message>
903
    <source>Annotation Properties</source>
904
    <translation>Властивості аннотації</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>Type:</source>
908
    <translation>Тип:</translation>
909
  </message>
910
  <message>
911
    <source>Text</source>
912
    <translation>Текст</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>Link</source>
916
    <translation>Ссилка</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>External Link</source>
920
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>External Web-Link</source>
924
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Destination</source>
928
    <translation>Призначення</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Change...</source>
932
    <translation>Змінити...</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Page:</source>
936
    <translation>Сторінка:</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>X-Pos:</source>
940
    <translation>Поз. Х:</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source> pt</source>
944
    <translation>точок</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>Y-Pos:</source>
948
    <translation>Поз. У:</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>OK</source>
952
    <translation>Гаразд</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>Cancel</source>
956
    <translation>Вихід</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>Open</source>
960
    <translation>Відчинити</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
964
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
965
  </message>
966
</context>
967
<context>
968
  <name>ApplyT</name>
969
  <message>
970
    <source>Apply Template</source>
971
    <translation>Використати шаблон</translation>
972
  </message>
973
  <message>
974
    <source>Template:</source>
341 Franz 975
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 976
  </message>
977
  <message>
978
    <source>Normal</source>
282 Franz 979
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 980
  </message>
981
  <message>
982
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 983
    <translation type="obsolete">Застосувати для цієї сторінки</translation>
188 Franz 984
  </message>
985
  <message>
986
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 987
    <translation type="obsolete">Застосувати з сторінки:</translation>
188 Franz 988
  </message>
989
  <message>
990
    <source>to:</source>
341 Franz 991
    <translation type="obsolete">до:</translation>
188 Franz 992
  </message>
993
  <message>
994
    <source>OK</source>
341 Franz 995
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 996
  </message>
997
  <message>
998
    <source>Cancel</source>
341 Franz 999
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1000
  </message>
341 Franz 1001
  <message>
1002
    <source>&amp;Template:</source>
1003
    <translation type="unfinished"></translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
1006
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
1007
    <translation type="unfinished"></translation>
1008
  </message>
1009
  <message>
1010
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1011
    <translation type="unfinished"></translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
1014
    <source>To:</source>
1015
    <translation type="unfinished"></translation>
1016
  </message>
1017
  <message>
1018
    <source>&amp;OK</source>
1019
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <source>&amp;Cancel</source>
1023
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1024
  </message>
188 Franz 1025
</context>
1026
<context>
1027
  <name>Biblio</name>
1028
  <message>
1029
    <source>Scrapbook</source>
1030
    <translation>Чорновик</translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
1033
    <source>New</source>
341 Franz 1034
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 1035
  </message>
1036
  <message>
1037
    <source>Save</source>
341 Franz 1038
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 1039
  </message>
1040
  <message>
1041
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1042
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 1043
  </message>
1044
  <message>
1045
    <source>Load...</source>
341 Franz 1046
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 1047
  </message>
1048
  <message>
1049
    <source>Close</source>
341 Franz 1050
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 1051
  </message>
1052
  <message>
1053
    <source>Small</source>
341 Franz 1054
    <translation type="obsolete">Малий</translation>
188 Franz 1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <source>Medium</source>
341 Franz 1058
    <translation type="obsolete">Середній</translation>
188 Franz 1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>Big</source>
341 Franz 1062
    <translation type="obsolete">Великий</translation>
188 Franz 1063
  </message>
1064
  <message>
1065
    <source>File</source>
341 Franz 1066
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 1067
  </message>
1068
  <message>
1069
    <source>Preview</source>
341 Franz 1070
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд</translation>
188 Franz 1071
  </message>
1072
  <message>
1073
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1074
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
1077
    <source>Delete</source>
1078
    <translation>Видалити</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>Object</source>
1082
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>Name:</source>
1086
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
1089
    <source>New Entry</source>
1090
    <translation>Новий екземпляр</translation>
1091
  </message>
302 Franz 1092
  <message>
1093
    <source>Rename</source>
1094
    <translation>Перейменувати</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>Warning</source>
1098
    <translation>Застереження</translation>
1099
  </message>
1100
  <message>
1101
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1102
Please choose another.</source>
1103
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
1104
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
1107
    <source>OK</source>
1108
    <translation>Гаразд</translation>
1109
  </message>
341 Franz 1110
  <message>
1111
    <source>&amp;New</source>
1112
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
1115
    <source>&amp;Load...</source>
1116
    <translation type="unfinished"></translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
1119
    <source>&amp;Save</source>
1120
    <translation type="unfinished">&amp;Записати</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>Save &amp;As...</source>
1124
    <translation type="unfinished">Записати &amp;як...</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
1127
    <source>&amp;Close</source>
1128
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
1131
    <source>&amp;Small</source>
1132
    <translation type="unfinished"></translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>&amp;Medium</source>
1136
    <translation type="unfinished"></translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <source>&amp;Large</source>
1140
    <translation type="unfinished"></translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
1143
    <source>&amp;File</source>
1144
    <translation type="unfinished">&amp;Файл</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
1147
    <source>&amp;Preview</source>
1148
    <translation type="unfinished"></translation>
1149
  </message>
188 Franz 1150
</context>
1151
<context>
1152
  <name>BookMView</name>
1153
  <message>
1154
    <source>Bookmarks</source>
1155
    <translation>Закладки</translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
1158
    <source>Move Bookmark</source>
1159
    <translation>Перемістити закладку</translation>
1160
  </message>
1161
  <message>
1162
    <source>Insert Bookmark</source>
1163
    <translation>Вставити закладку</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
1166
    <source>Cancel</source>
1167
    <translation>Вихід</translation>
1168
  </message>
1169
</context>
1170
<context>
1171
  <name>BookPalette</name>
1172
  <message>
1173
    <source>Bookmarks</source>
1174
    <translation>Закладки</translation>
1175
  </message>
1176
</context>
1177
<context>
1178
  <name>ButtonIcon</name>
1179
  <message>
1180
    <source>Icon Placement</source>
1181
    <translation>Розміщення іконок</translation>
1182
  </message>
1183
  <message>
1184
    <source>Layout:</source>
1185
    <translation>Схема:</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
1188
    <source>Scale:</source>
1189
    <translation>Масштаб:</translation>
1190
  </message>
1191
  <message>
1192
    <source>Always</source>
1193
    <translation>Завжди</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
1196
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 1197
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 1198
  </message>
1199
  <message>
1200
    <source>When Icon is too big</source>
1201
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
1204
    <source>Never</source>
1205
    <translation>Ніколи</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
1208
    <source>Scale How:</source>
1209
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
1210
  </message>
1211
  <message>
1212
    <source>Proportional</source>
1213
    <translation>Пропорційно</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
1216
    <source>Non Proportional</source>
1217
    <translation>Непропорційно</translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
1220
    <source>Icon</source>
1221
    <translation>Іконка</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
1224
    <source>OK</source>
1225
    <translation>Гаразд</translation>
1226
  </message>
1227
  <message>
1228
    <source>Cancel</source>
1229
    <translation>Вихід</translation>
1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>Reset</source>
1233
    <translation>Скинути значення</translation>
1234
  </message>
1235
  <message>
1236
    <source>Caption only</source>
1237
    <translation>Лише описання</translation>
1238
  </message>
1239
  <message>
1240
    <source>Icon only</source>
1241
    <translation>Лише іконка</translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>Caption below Icon</source>
1245
    <translation>Описання під іконкою</translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
1248
    <source>Caption above Icon</source>
1249
    <translation>Описання над іконкою</translation>
1250
  </message>
1251
  <message>
1252
    <source>Caption right to Icon</source>
1253
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
1256
    <source>Caption left to Icon</source>
1257
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>Caption overlays Icon</source>
1261
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
1262
  </message>
1263
</context>
1264
<context>
1265
  <name>CMSPrefs</name>
1266
  <message>
1267
    <source>Color Management Settings</source>
1268
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
1271
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1272
    <translation type="obsolete">Активувати установку палітри кольорів</translation>
188 Franz 1273
  </message>
1274
  <message>
1275
    <source>System Profiles</source>
1276
    <translation>Системні профілі</translation>
1277
  </message>
1278
  <message>
1279
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1280
    <translation type="obsolete">Зображення:</translation>
188 Franz 1281
  </message>
1282
  <message>
1283
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1284
    <translation type="obsolete">Однотонні кольори:</translation>
188 Franz 1285
  </message>
1286
  <message>
1287
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1288
    <translation type="obsolete">Монітор:</translation>
188 Franz 1289
  </message>
1290
  <message>
1291
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1292
    <translation type="obsolete">Принтер:</translation>
188 Franz 1293
  </message>
1294
  <message>
1295
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 1296
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 1297
  </message>
1298
  <message>
1299
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1300
    <translation type="obsolete">Симулювати принтер на екрані</translation>
188 Franz 1301
  </message>
1302
  <message>
1303
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1304
    <translation type="obsolete">Помітити кольору, які не попадають в діапазон</translation>
188 Franz 1305
  </message>
1306
  <message>
1307
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1308
    <translation type="obsolete">Використовувати компенсацію чорної точки</translation>
188 Franz 1309
  </message>
1310
  <message>
1311
    <source>OK</source>
341 Franz 1312
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1316
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>Perceptual</source>
1320
    <translation>Уявний</translation>
1321
  </message>
1322
  <message>
1323
    <source>Relative Colorimetric</source>
1324
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>Saturation</source>
1328
    <translation>Насичення</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1332
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
1333
  </message>
243 Franz 1334
  <message>
1335
    <source>Default color profile for imported images</source>
1336
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1340
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1344
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1345
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
1346
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1350
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1351
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
1352
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1356
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1357
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
1358
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1359
або перцептивну схему.</translation>
1360
  </message>
1361
  <message>
1362
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1363
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1364
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
1365
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1366
або перцептивну схему.</translation>
1367
  </message>
1368
  <message>
1369
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1370
based on the chosen printer profile.</source>
1371
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
1372
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1376
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1377
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
1378
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
1379
  </message>
1380
  <message>
1381
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1382
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1383
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
1384
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
1385
  </message>
341 Franz 1386
  <message>
1387
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
1388
    <translation type="unfinished"></translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
1391
    <source>&amp;Pictures:</source>
1392
    <translation type="unfinished"></translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
1395
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1396
    <translation type="unfinished"></translation>
1397
  </message>
1398
  <message>
1399
    <source>&amp;Monitor:</source>
1400
    <translation type="unfinished"></translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
1403
    <source>P&amp;rinter:</source>
1404
    <translation type="unfinished"></translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
1407
    <source>M&amp;onitor:</source>
1408
    <translation type="unfinished"></translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>Pr&amp;inter:</source>
1412
    <translation type="unfinished"></translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
1416
    <translation type="unfinished"></translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
1420
    <translation type="unfinished"></translation>
1421
  </message>
1422
  <message>
1423
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1424
    <translation type="unfinished"></translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>&amp;OK</source>
1428
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
1431
    <source>&amp;Cancel</source>
1432
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1433
  </message>
188 Franz 1434
</context>
1435
<context>
1436
  <name>CMYKChoose</name>
1437
  <message>
1438
    <source>Edit Color</source>
1439
    <translation>Редагування кольору</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>Name:</source>
1443
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
1446
    <source>Color Model</source>
1447
    <translation>Кольорова модель</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
1450
    <source>CMYK</source>
1451
    <translation>CMYK</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
1454
    <source>RGB</source>
1455
    <translation>RGB</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
1458
    <source>Web Safe RGB</source>
1459
    <translation>RGB для web</translation>
1460
  </message>
1461
  <message>
1462
    <source>New</source>
1463
    <translation>Новий</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
1466
    <source>Old</source>
1467
    <translation>Старий</translation>
1468
  </message>
1469
  <message>
1470
    <source>OK</source>
1471
    <translation>Гаразд</translation>
1472
  </message>
1473
  <message>
1474
    <source>Cancel</source>
1475
    <translation>Вихід</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
1478
    <source>C:</source>
1479
    <translation>C:</translation>
1480
  </message>
1481
  <message>
1482
    <source>M:</source>
1483
    <translation>M:</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
1486
    <source>Y:</source>
1487
    <translation>Y:</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
1490
    <source>K:</source>
1491
    <translation>K:</translation>
1492
  </message>
1493
  <message>
1494
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1495
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>Static Color Bars</source>
1499
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
1502
    <source>R:</source>
1503
    <translation>R:</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
1506
    <source>G:</source>
1507
    <translation>G:</translation>
1508
  </message>
1509
  <message>
1510
    <source>B:</source>
1511
    <translation>B:</translation>
1512
  </message>
1513
  <message>
274 Franz 1514
    <source> %</source>
1515
    <translation>%</translation>
188 Franz 1516
  </message>
1517
  <message>
274 Franz 1518
    <source>Warning</source>
1519
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 1520
  </message>
218 Franz 1521
  <message>
274 Franz 1522
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1523
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 1524
  </message>
282 Franz 1525
  <message>
302 Franz 1526
    <source>HSV-Colormap</source>
1527
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 1528
  </message>
188 Franz 1529
</context>
1530
<context>
1531
  <name>Cpalette</name>
1532
  <message>
1533
    <source>Normal</source>
1534
    <translation>Нормальне</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
1537
    <source>Horizontal Gradient</source>
1538
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
1541
    <source>Vertical Gradient</source>
1542
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
1543
  </message>
1544
  <message>
1545
    <source>Diagonal Gradient</source>
1546
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
1547
  </message>
1548
  <message>
1549
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1550
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
1551
  </message>
1552
  <message>
1553
    <source>Radial Gradient</source>
1554
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
1555
  </message>
1556
  <message>
1557
    <source>Opacity:</source>
1558
    <translation>Непрозорість:</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
1561
    <source> %</source>
1562
    <translation>%</translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <source>None</source>
1566
    <translation>Немає</translation>
1567
  </message>
218 Franz 1568
  <message>
1569
    <source>Shade:</source>
1570
    <translation>Тінь:</translation>
1571
  </message>
1572
  <message>
1573
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1574
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
1575
  </message>
1576
  <message>
1577
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1578
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
1581
    <source>Saturation of color</source>
274 Franz 1582
    <translation>Насиченість кольору</translation>
218 Franz 1583
  </message>
1584
  <message>
1585
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1586
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
1587
  </message>
1588
  <message>
1589
    <source>Edit the first color of object</source>
302 Franz 1590
    <translation type="obsolete">Редагувати перший колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1591
  </message>
1592
  <message>
1593
    <source>Edit the second color of object</source>
302 Franz 1594
    <translation type="obsolete">Редагувати другий колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1595
  </message>
1596
  <message>
1597
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1598
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
1599
  </message>
1600
  <message>
1601
    <source>Color of selected object</source>
1602
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
1603
  </message>
302 Franz 1604
  <message>
1605
    <source>Special</source>
1606
    <translation type="obsolete">Особливий</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
1609
    <source>Free linear Gradient</source>
1610
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
1611
  </message>
1612
  <message>
1613
    <source>X1:</source>
1614
    <translation>X1:</translation>
1615
  </message>
1616
  <message>
1617
    <source>Y1:</source>
1618
    <translation>Y1:</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
1621
    <source> pt</source>
1622
    <translation>тчк</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
1625
    <source>X2:</source>
1626
    <translation>X2:</translation>
1627
  </message>
1628
  <message>
1629
    <source>Y2:</source>
1630
    <translation>Y2:</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
1633
    <source> mm</source>
1634
    <translation>мм</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source> in</source>
1638
    <translation>д</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
1641
    <source> p</source>
1642
    <translation>п</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
1645
    <source>Free radial Gradient</source>
1646
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
1647
  </message>
188 Franz 1648
</context>
1649
<context>
1650
  <name>CupsOptions</name>
1651
  <message>
1652
    <source>Printer Options</source>
274 Franz 1653
    <translation>Установки принтера</translation>
188 Franz 1654
  </message>
1655
  <message>
1656
    <source>Option</source>
1657
    <translation>Опція</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
1660
    <source>Value</source>
1661
    <translation>Значення</translation>
1662
  </message>
1663
  <message>
1664
    <source>Page Set</source>
1665
    <translation>Набір сторінок</translation>
1666
  </message>
1667
  <message>
1668
    <source>All Pages</source>
1669
    <translation>Всі сторінки</translation>
1670
  </message>
1671
  <message>
1672
    <source>Even Pages only</source>
1673
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
1676
    <source>Odd Pages only</source>
1677
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
1680
    <source>Mirror</source>
1681
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
1682
  </message>
1683
  <message>
1684
    <source>No</source>
1685
    <translation>Ні</translation>
1686
  </message>
1687
  <message>
1688
    <source>Yes</source>
1689
    <translation>Так</translation>
1690
  </message>
1691
  <message>
1692
    <source>Orientation</source>
1693
    <translation>Орієнтація</translation>
1694
  </message>
1695
  <message>
1696
    <source>Portrait</source>
1697
    <translation>Вертикальна</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
1700
    <source>Landscape</source>
1701
    <translation>Горизонтальна</translation>
1702
  </message>
1703
  <message>
1704
    <source>N-Up Printing</source>
1705
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
1706
  </message>
1707
  <message>
1708
    <source>Page per Sheet</source>
1709
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
1712
    <source>Pages per Sheet</source>
1713
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
1716
    <source>OK</source>
1717
    <translation>Гаразд</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
1720
    <source>Cancel</source>
1721
    <translation>Вихід</translation>
1722
  </message>
302 Franz 1723
  <message>
1724
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1725
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1726
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1727
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1728
Missing library support is indicated by a *</source>
1729
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
1730
Набір доступних параметрів залежить від
1731
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
1732
можна засвідчити вибравши меню
1733
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
1734
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як
1735
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс,
1736
С=littlecms - Проста система керування кольором,
1737
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF.
1738
При відсутності бібліотеки літера індикатор
1739
заміщається на *</translation>
1740
  </message>
188 Franz 1741
</context>
1742
<context>
1743
  <name>CustomFDialog</name>
1744
  <message>
1745
    <source>Compress File</source>
341 Franz 1746
    <translation type="obsolete">Стиснути файл</translation>
188 Franz 1747
  </message>
1748
  <message>
1749
    <source>Encoding:</source>
1750
    <translation>Кодування:</translation>
1751
  </message>
1752
  <message>
1753
    <source>Moves to your Document Directory.
1754
This can be set in the Preferences.</source>
1755
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
1756
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
1757
  </message>
310 Franz 1758
  <message>
1759
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 1760
    <translation type="obsolete">Включити шрифти</translation>
310 Franz 1761
  </message>
341 Franz 1762
  <message>
1763
    <source>&amp;Compress File</source>
1764
    <translation type="unfinished"></translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
1767
    <source>&amp;Include Fonts</source>
1768
    <translation type="unfinished"></translation>
1769
  </message>
188 Franz 1770
</context>
1771
<context>
1772
  <name>DelColor</name>
1773
  <message>
1774
    <source>Delete Color</source>
1775
    <translation>Видалити колір</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source>?</source>
1779
    <translation>?</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <source>Replace it with:</source>
1783
    <translation>Замінити це на:</translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
1786
    <source>OK</source>
1787
    <translation>Гаразд</translation>
1788
  </message>
1789
  <message>
1790
    <source>Cancel</source>
1791
    <translation>Вихід</translation>
1792
  </message>
226 Franz 1793
  <message>
1794
    <source>Delete color:</source>
1795
    <translation>Видалити колір:</translation>
1796
  </message>
188 Franz 1797
</context>
1798
<context>
1799
  <name>DelPages</name>
1800
  <message>
1801
    <source>Delete Pages</source>
1802
    <translation>Видалення сторінок</translation>
1803
  </message>
1804
  <message>
1805
    <source>Delete from:</source>
1806
    <translation>Видалити з:</translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
1809
    <source>to:</source>
1810
    <translation>до:</translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
1813
    <source>OK</source>
1814
    <translation>Гаразд</translation>
1815
  </message>
1816
  <message>
1817
    <source>Cancel</source>
1818
    <translation>Вихід</translation>
1819
  </message>
1820
</context>
1821
<context>
1822
  <name>DmF</name>
1823
  <message>
1824
    <source>Missing Font</source>
1825
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
1826
  </message>
1827
  <message>
1828
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1829
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
1832
    <source>Use</source>
1833
    <translation>Використати</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
1836
    <source>instead</source>
1837
    <translation>замість</translation>
1838
  </message>
1839
  <message>
1840
    <source>OK</source>
1841
    <translation>Гаразд</translation>
1842
  </message>
1843
</context>
1844
<context>
1845
  <name>DocInfos</name>
1846
  <message>
1847
    <source>Document Info</source>
337 Franz 1848
    <translation type="obsolete">Інформація про документ</translation>
188 Franz 1849
  </message>
1850
  <message>
1851
    <source>Author:</source>
337 Franz 1852
    <translation type="obsolete">Автор:</translation>
188 Franz 1853
  </message>
1854
  <message>
1855
    <source>Title:</source>
337 Franz 1856
    <translation type="obsolete">Заголовок:</translation>
188 Franz 1857
  </message>
1858
  <message>
1859
    <source>Description:</source>
337 Franz 1860
    <translation type="obsolete">Опис:</translation>
188 Franz 1861
  </message>
1862
  <message>
1863
    <source>Keywords:</source>
337 Franz 1864
    <translation type="obsolete">Ключові слова:</translation>
188 Franz 1865
  </message>
1866
  <message>
1867
    <source>OK</source>
341 Franz 1868
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1869
  </message>
1870
  <message>
1871
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1872
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1873
  </message>
274 Franz 1874
  <message>
1875
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
337 Franz 1876
    <translation type="obsolete">Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка</translation>
274 Franz 1877
  </message>
1878
  <message>
1879
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
337 Franz 1880
    <translation type="obsolete">Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті</translation>
274 Franz 1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
337 Franz 1884
    <translation type="obsolete">Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів</translation>
274 Franz 1885
  </message>
337 Franz 1886
  <message>
1887
    <source>Document Information</source>
1888
    <translation>Інформація про документ</translation>
1889
  </message>
1890
  <message>
1891
    <source>&amp;Title:</source>
1892
    <translation>&amp;Заголовок:</translation>
1893
  </message>
1894
  <message>
1895
    <source>&amp;Author:</source>
1896
    <translation>&amp;Автор:</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <source>&amp;Keywords:</source>
1900
    <translation>&amp;Ключові слова:</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
1903
    <source>Descri&amp;ption:</source>
1904
    <translation>&amp;Опис:</translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
1907
    <source>P&amp;ublisher:</source>
1908
    <translation>&amp;Видавник:</translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
1911
    <source>&amp;Contributors:</source>
1912
    <translation>&amp;Співробітники:</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>Dat&amp;e:</source>
1916
    <translation>&amp;Дата:</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
    <source>T&amp;ype:</source>
1920
    <translation>&amp;Тип:</translation>
1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <source>F&amp;ormat:</source>
1924
    <translation>&amp;Формат:</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
1927
    <source>Identi&amp;fier:</source>
1928
    <translation>В&amp;изначник:</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
1931
    <source>&amp;Source:</source>
1932
    <translation>Д&amp;жерело:</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>&amp;Language:</source>
1936
    <translation>&amp;Мова:</translation>
1937
  </message>
1938
  <message>
1939
    <source>&amp;Relation:</source>
1940
    <translation>В&amp;ідношення:</translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
1943
    <source>Co&amp;verage:</source>
1944
    <translation>&amp;Покриття:</translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
1947
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
1948
    <translation>П&amp;рава:</translation>
1949
  </message>
1950
  <message>
1951
    <source>&amp;Document</source>
1952
    <translation>Док&amp;умент</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
1955
    <source>Further &amp;Information</source>
1956
    <translation>Д&amp;одаткова інформація</translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
1959
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
1960
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
1961
    <translation>Людина чи організація, відповідальна за створення документа,
1962
Це поле може бути вміщене в документ Scribus для довідки а також в
1963
метадані PDF</translation>
1964
  </message>
1965
  <message>
1966
    <source>A name given to the document.
1967
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
1968
    <translation>Ім&apos;я дане документу.
1969
Це поле може бути вміщене в документ Scribus, а також в метадані PDF</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1972
    <source>An account of the content of the document.
1973
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
1974
    <translation>Огляд змісту документа. Це поле призначається для короткого пояснення або абстракту документа.
1975
Воно вміщується в PDF при експорті</translation>
1976
  </message>
1977
  <message>
1978
    <source>The topic of the content of the document.
1979
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
1980
    <translation>Це заголовок змісту документа. Це поле призначається для ключових слів документа, які ви бажаєте
1981
вмістити в PDF для полегшення пошуків та індексування файлів PDF</translation>
1982
  </message>
1983
  <message>
1984
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
1985
    <translation>Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ</translation>
1986
  </message>
1987
  <message>
1988
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
1989
    <translation>Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
1992
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
1993
    <translation>Дата зв&apos;язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601</translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
1996
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
1997
    <translation>Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі</translation>
1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2001
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
2002
    <translation>Фізичне чи цифрове відображення документа. Тип паперу та розміри можуть бути цікавими.
2003
Тут можить придатися RFC2045 і RFC2046 для типів MIME</translation>
2004
  </message>
2005
  <message>
2006
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
2007
    <translation>Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISDN or URI</source>
341 Franz 2011
    <translation type="obsolete">Ссилка на документ нащадком якого є активний документ. Наприклад ISDN чи URI</translation>
337 Franz 2012
  </message>
2013
  <message>
2014
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2015
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
2016
    <translation>Мова, на якій написано документ, зазвичай мовний код з ISO-639 інколи з додатковим суфіксом через
2017
тире і код країни з ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
2021
    <translation>Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI</translation>
2022
  </message>
2023
  <message>
2024
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
2025
    <translation>Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції</translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
2028
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
2029
    <translation>Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка</translation>
2030
  </message>
341 Franz 2031
  <message>
2032
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
2033
    <translation type="unfinished"></translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
2036
    <source>&amp;OK</source>
2037
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>&amp;Cancel</source>
2041
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2042
  </message>
188 Franz 2043
</context>
2044
<context>
2045
  <name>Druck</name>
2046
  <message>
2047
    <source>Setup Printer</source>
2048
    <translation>Налаштування принтера</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <source>Print destination</source>
2052
    <translation>Куди друкувати</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>File</source>
2056
    <translation>Файл</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <source>Options...</source>
274 Franz 2060
    <translation>Установки...</translation>
188 Franz 2061
  </message>
2062
  <message>
2063
    <source>File:</source>
2064
    <translation>Файл:</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
2067
    <source>Change...</source>
2068
    <translation>Змінити...</translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <source>Alternative Printer Command</source>
274 Franz 2072
    <translation>Альтернативна команда для друку</translation>
188 Franz 2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>Command:</source>
2076
    <translation>Команда:</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
2079
    <source>Range:</source>
2080
    <translation>Діапазон:</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>To page:</source>
337 Franz 2084
    <translation type="obsolete">До сторінки номер:</translation>
188 Franz 2085
  </message>
2086
  <message>
2087
    <source>From page:</source>
337 Franz 2088
    <translation type="obsolete">З сторінки номер:</translation>
188 Franz 2089
  </message>
2090
  <message>
2091
    <source>Print range</source>
2092
    <translation>Друкувати інтервал</translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
2095
    <source>Print all</source>
2096
    <translation>Друкувати всі сторінки</translation>
2097
  </message>
2098
  <message>
2099
    <source>Print last page first</source>
337 Franz 2100
    <translation type="obsolete">Почати друк з останньої сторінки</translation>
188 Franz 2101
  </message>
2102
  <message>
2103
    <source>Print first page first</source>
337 Franz 2104
    <translation type="obsolete">Почати друк з першої сторінки</translation>
188 Franz 2105
  </message>
2106
  <message>
2107
    <source>Number of copies:</source>
2108
    <translation>Кількість копій:</translation>
2109
  </message>
2110
  <message>
2111
    <source>Options</source>
274 Franz 2112
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <source>Print Normal</source>
274 Franz 2116
    <translation>Звичайний друк</translation>
188 Franz 2117
  </message>
2118
  <message>
2119
    <source>Print Separations</source>
274 Franz 2120
    <translation>Друкувати сепарації кольорів</translation>
188 Franz 2121
  </message>
2122
  <message>
2123
    <source>All</source>
274 Franz 2124
    <translation>Всі кольори</translation>
188 Franz 2125
  </message>
2126
  <message>
2127
    <source>Print in color if available</source>
2128
    <translation>Кольоровий друк, якщо доступний</translation>
2129
  </message>
2130
  <message>
2131
    <source>Print in grayscale</source>
274 Franz 2132
    <translation>Друк у відтінках сірого</translation>
188 Franz 2133
  </message>
2134
  <message>
2135
    <source>Advanced Options...</source>
274 Franz 2136
    <translation>Додаткові установки...</translation>
188 Franz 2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <source>Cancel</source>
2140
    <translation>Вихід</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
2143
    <source>Save as</source>
2144
    <translation>Записати як</translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
2147
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2148
    <translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
2149
  </message>
204 Franz 2150
  <message>
2151
    <source>Cyan</source>
2152
    <translation>Салатовий</translation>
2153
  </message>
2154
  <message>
2155
    <source>Magenta</source>
2156
    <translation>Малиновий</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
2159
    <source>Yellow</source>
2160
    <translation>Жовтий</translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
2163
    <source>Black</source>
2164
    <translation>Чорний</translation>
2165
  </message>
274 Franz 2166
  <message>
2167
    <source>Print</source>
2168
    <translation>Друк</translation>
2169
  </message>
310 Franz 2170
  <message>
2171
    <source>Print current page</source>
320 Franz 2172
    <translation>Друк активної сторінки</translation>
310 Franz 2173
  </message>
337 Franz 2174
  <message>
2175
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2176
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2177
a range of pages or a single page number.</source>
2178
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
2179
може &quot;бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
2180
номер окремої сторінки.</translation>
2181
  </message>
188 Franz 2182
</context>
2183
<context>
302 Franz 2184
  <name>EPSPlug</name>
2185
  <message>
2186
    <source>Importing File:
2187
%1
2188
failed!</source>
2189
    <translation>Імпортувати файл:
2190
%1
2191
не вдалося!</translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <source>Fatal Error</source>
2195
    <translation>Фатальна помилка</translation>
2196
  </message>
2197
</context>
2198
<context>
188 Franz 2199
  <name>EditStyle</name>
2200
  <message>
2201
    <source>Edit Style</source>
2202
    <translation>Редагування стилю</translation>
2203
  </message>
2204
  <message>
2205
    <source>Name:</source>
2206
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
2209
    <source>Character</source>
2210
    <translation>Символ</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>Face:</source>
2214
    <translation>Гарнітура:</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>Size:</source>
2218
    <translation>Розмір:</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
2221
    <source> pt</source>
2222
    <translation>тчк</translation>
2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <source>Effect:</source>
2226
    <translation>Ефект:</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>Alignment:</source>
2230
    <translation>Вирівнювання:</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>Fill Color:</source>
2234
    <translation>Колір заповнення:</translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>None</source>
2238
    <translation>Немає</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>Drop Caps</source>
2242
    <translation>Буквиця</translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
2245
    <source>Lines:</source>
2246
    <translation>Рядків:</translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
2249
    <source>Vertical Spaces</source>
2250
    <translation>Вертикальні проміжки</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>Line Spacing</source>
274 Franz 2254
    <translation>Інтервал між рядками</translation>
188 Franz 2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source>Above:</source>
2258
    <translation>Над:</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <source>Below:</source>
2262
    <translation>Під:</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>OK</source>
2266
    <translation>Гаразд</translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>Cancel</source>
2270
    <translation>Вихід</translation>
2271
  </message>
2272
  <message>
2273
    <source>Warning</source>
274 Franz 2274
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2278
    <translation>Ім&apos;я стилю вже використане</translation>
2279
  </message>
204 Franz 2280
  <message>
2281
    <source>Stroke Color:</source>
282 Franz 2282
    <translation>Колір контура:</translation>
204 Franz 2283
  </message>
243 Franz 2284
  <message>
2285
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
2286
    <translation>Прив&apos;язатися до базової сітки</translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source> mm</source>
2290
    <translation>мм</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source> in</source>
282 Franz 2294
    <translation>д</translation>
243 Franz 2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <source> p</source>
2298
    <translation>пік</translation>
2299
  </message>
274 Franz 2300
  <message>
2301
    <source>Name of your paragraph style</source>
2302
    <translation>Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>Font of selected text or object</source>
2306
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>Font Size</source>
2310
    <translation>Розмір шрифта</translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>Color of text fill</source>
2314
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>Color of text stroke</source>
2318
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2322
    <translation>Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект</translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2326
    <translation>Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>Align text to baseline grid</source>
2330
    <translation>Вирівняти текст по базовій сітці</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
2333
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2334
    <translation>Проміжок над абзацом</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2338
    <translation>Проміжок під абзацом</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
282 Franz 2341
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2342
    <translation>Табулятори та відступи</translation>
274 Franz 2343
  </message>
302 Franz 2344
  <message>
2345
    <source>Line Spacing:</source>
2346
    <translation>Міжрядковий інтервал:</translation>
2347
  </message>
188 Franz 2348
</context>
2349
<context>
2350
  <name>Editor</name>
2351
  <message>
2352
    <source>Editor</source>
2353
    <translation>Редактор</translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
2356
    <source>New</source>
2357
    <translation>Новий</translation>
2358
  </message>
2359
  <message>
2360
    <source>Save as...</source>
2361
    <translation>Записати як...</translation>
2362
  </message>
2363
  <message>
2364
    <source>Load...</source>
2365
    <translation>Завантажити...</translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
2368
    <source>Save and Exit</source>
2369
    <translation>Зберегти документ та вийти</translation>
2370
  </message>
2371
  <message>
2372
    <source>Exit without Saving</source>
2373
    <translation>Вийти без збереження</translation>
2374
  </message>
2375
  <message>
2376
    <source>Undo</source>
2377
    <translation>Відмінити</translation>
2378
  </message>
2379
  <message>
2380
    <source>Redo</source>
2381
    <translation>Повторити</translation>
2382
  </message>
2383
  <message>
2384
    <source>Cut</source>
2385
    <translation>Вирізати</translation>
2386
  </message>
2387
  <message>
2388
    <source>Copy</source>
2389
    <translation>Копіювати</translation>
2390
  </message>
2391
  <message>
2392
    <source>Paste</source>
2393
    <translation>Вклеїти</translation>
2394
  </message>
2395
  <message>
2396
    <source>Clear</source>
2397
    <translation>Очистити</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
2400
    <source>Get Field Names</source>
2401
    <translation>Визначити імена полів</translation>
2402
  </message>
2403
  <message>
2404
    <source>File</source>
2405
    <translation>Файл</translation>
2406
  </message>
2407
  <message>
2408
    <source>Edit</source>
2409
    <translation>Редагування</translation>
2410
  </message>
2411
  <message>
2412
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2413
    <translation>Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*)</translation>
2414
  </message>
2415
</context>
2416
<context>
302 Franz 2417
  <name>ExportForm</name>
2418
  <message>
2419
    <source>Choose a Export Directory</source>
2420
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
2423
    <source>Export as Image</source>
2424
    <translation>Експортувати, як растрове зображення</translation>
2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <source>Export to directory:</source>
2428
    <translation>Директорія для експортування:</translation>
2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>&amp;Change...</source>
2432
    <translation>&amp;Замінити...</translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>Alt+C</source>
2436
    <translation>Alt+C</translation>
2437
  </message>
2438
  <message>
2439
    <source>Image type:</source>
2440
    <translation>Тип зображення:</translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>Quality :</source>
2444
    <translation>Якість:</translation>
2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source>%</source>
2448
    <translation>%</translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <source>Size:</source>
2452
    <translation>Розмір:</translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <source>Export </source>
2456
    <translation>Експортування</translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
2459
    <source>&amp;One page</source>
2460
    <translation>&amp;Одна сторінка</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
2463
    <source>Alt+O</source>
2464
    <translation>Alt+O</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>&amp;All pages</source>
2468
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
2471
    <source>Alt+A</source>
2472
    <translation>Alt+A</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>&amp;Interval from:</source>
2476
    <translation>&amp;Інтервал від:</translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>Alt+I</source>
2480
    <translation>Alt+I</translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>to:</source>
2484
    <translation>до:</translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>&amp;OK</source>
2488
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <source>&amp;Cancel</source>
2492
    <translation>В&amp;ихід</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>Change the output directory</source>
2496
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>The output directory - the place to store your images.
2500
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2501
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
2502
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
2503
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <source>Export only the current page</source>
2507
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
2508
  </message>
2509
  <message>
2510
    <source>Export all pages to images</source>
2511
    <translation>Експортувати всі сторінки, як растрові зображення</translation>
2512
  </message>
2513
  <message>
2514
    <source>Export a range of pages to images</source>
2515
    <translation>Експортувати діапазон сторінок, як растрові зображення</translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>First page to export when exporting a range</source>
2519
    <translation>Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
2522
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
2523
    <translation>Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
2524
  </message>
2525
  <message>
2526
    <source>The height of the output images in pixels</source>
2527
    <translation>Висота вихідних зображень в пікселях</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
2531
    <translation>Якість зображень - 100% - навища, 1% - максимальне стиснення</translation>
2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>Available export formats</source>
2535
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
2536
  </message>
2537
</context>
2538
<context>
188 Franz 2539
  <name>FDialogPreview</name>
2540
  <message>
2541
    <source>Size:</source>
2542
    <translation>Розмір:</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>Title:</source>
2546
    <translation>Заголовок:</translation>
2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>No Title</source>
2550
    <translation>Немає заголовка</translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Author:</source>
2554
    <translation>Автор:</translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>Unknown</source>
2558
    <translation>Невідомий</translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 2562
    <translation type="obsolete">Документ Scribus</translation>
188 Franz 2563
  </message>
341 Franz 2564
  <message>
2565
    <source>Scribus Document</source>
2566
    <translation type="unfinished"></translation>
2567
  </message>
188 Franz 2568
</context>
2569
<context>
2570
  <name>Farbmanager</name>
2571
  <message>
2572
    <source>Colors</source>
2573
    <translation>Кольори</translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
2576
    <source>Append</source>
341 Franz 2577
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 2578
  </message>
2579
  <message>
2580
    <source>New</source>
341 Franz 2581
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2582
  </message>
2583
  <message>
2584
    <source>Edit</source>
341 Franz 2585
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
188 Franz 2586
  </message>
2587
  <message>
2588
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 2589
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 2590
  </message>
2591
  <message>
2592
    <source>Delete</source>
341 Franz 2593
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 2594
  </message>
2595
  <message>
2596
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2597
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <source>Color Sets</source>
2601
    <translation>Набори кольорів</translation>
2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source>Current Color Set:</source>
2605
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
2606
  </message>
2607
  <message>
2608
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 2609
    <translation type="obsolete">Зберегти набір</translation>
188 Franz 2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Name:</source>
2613
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Choose a Name</source>
2617
    <translation>Вибрати ім&apos;я</translation>
2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <source>Open</source>
2621
    <translation>Відчинити</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2625
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2629
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source>New Color</source>
2633
    <translation>Новий колір</translation>
2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>Copy of %1</source>
2637
    <translation>Копія %1</translation>
2638
  </message>
191 Franz 2639
  <message>
2640
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 2641
    <translation type="obsolete">Видалити невикористані</translation>
191 Franz 2642
  </message>
226 Franz 2643
  <message>
2644
    <source>Choose a color set to load</source>
2645
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>Save the current color set</source>
2649
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2653
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2657
    <translation>Добавити кольори з існуючого документа в активний набір</translation>
2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>Create a new color within the current set</source>
2661
    <translation>Створити новий колір всередині активного набору</translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
2664
    <source>Edit the currently selected color</source>
2665
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
2668
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
2669
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
2672
    <source>Delete the currently selected color</source>
2673
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
2677
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
2678
  </message>
274 Franz 2679
  <message>
2680
    <source>OK</source>
341 Franz 2681
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
274 Franz 2682
  </message>
341 Franz 2683
  <message>
2684
    <source>&amp;Append</source>
2685
    <translation type="unfinished"></translation>
2686
  </message>
2687
  <message>
2688
    <source>&amp;New</source>
2689
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source>&amp;Edit</source>
2693
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>D&amp;uplicate</source>
2697
    <translation type="unfinished">&amp;Дублювати</translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>&amp;Delete</source>
2701
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>&amp;Remove Unused</source>
2705
    <translation type="unfinished"></translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>&amp;Save Color Set</source>
2709
    <translation type="unfinished"></translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>&amp;OK</source>
2713
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>&amp;Cancel</source>
2717
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2718
  </message>
188 Franz 2719
</context>
2720
<context>
2721
  <name>FontPrefs</name>
2722
  <message>
2723
    <source>Global Font Settings</source>
2724
    <translation>Глобальнi установки шрифтiв</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>Available Fonts</source>
2728
    <translation>Доступні шрифти</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>Font Substitutions</source>
218 Franz 2732
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
188 Franz 2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Additional Paths</source>
218 Franz 2736
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
188 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>Postscript</source>
2740
    <translation>Постскрипт</translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Yes</source>
2744
    <translation>Так</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Font Name</source>
2748
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Replacement</source>
218 Franz 2752
    <translation>Підміна</translation>
188 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Delete</source>
341 Franz 2756
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Change...</source>
341 Franz 2760
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Add...</source>
341 Franz 2764
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Remove</source>
341 Franz 2768
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>OK</source>
341 Franz 2772
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2776
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Choose a Directory</source>
2780
    <translation>Вибрати директорію</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Use Font</source>
218 Franz 2784
    <translation>Використовувати</translation>
188 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Embed in:</source>
2788
    <translation>Вбудувати в:</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Subset</source>
2792
    <translation>Вибірка</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>Type</source>
2796
    <translation>Тип</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Path to Font File</source>
218 Franz 2800
    <translation>Шлях до файла шрифта</translation>
188 Franz 2801
  </message>
274 Franz 2802
  <message>
2803
    <source>&amp;Available Fonts</source>
2804
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
2808
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>Additional &amp;Paths</source>
2812
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
2813
  </message>
341 Franz 2814
  <message>
2815
    <source>&amp;Delete</source>
2816
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>C&amp;hange...</source>
2820
    <translation type="unfinished"></translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>A&amp;dd...</source>
2824
    <translation type="unfinished"></translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>&amp;Remove</source>
2828
    <translation type="unfinished">Ви&amp;далити</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>&amp;OK</source>
2832
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>&amp;Cancel</source>
2836
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2837
  </message>
188 Franz 2838
</context>
2839
<context>
302 Franz 2840
  <name>FontPreview</name>
2841
  <message>
2842
    <source>Font Preview</source>
2843
    <translation>Попередній перегляд шрифта</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>&amp;OK</source>
2847
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>Alt+O</source>
2851
    <translation>Alt+O</translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>&amp;Cancel</source>
2855
    <translation>В&amp;ихід</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Alt+C</source>
2859
    <translation>Alt+C</translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
2863
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
2864
  </message>
2865
</context>
2866
<context>
2867
  <name>GradientEditor</name>
2868
  <message>
2869
    <source>Position:</source>
2870
    <translation>Позиція:</translation>
2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source> %</source>
2874
    <translation>%</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
2878
    <translation>Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів.</translation>
2879
  </message>
2880
</context>
2881
<context>
188 Franz 2882
  <name>GuideManager</name>
2883
  <message>
2884
    <source>Manage Guides</source>
2885
    <translation>Керування направляючими</translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>Horizontal Guides</source>
2889
    <translation>Горизонтальні направляючі</translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 2893
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
188 Franz 2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Add</source>
341 Franz 2897
    <translation type="obsolete">Додати</translation>
188 Franz 2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Delete</source>
341 Franz 2901
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Vertical Guides</source>
2905
    <translation>Вертикальні направляючі</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 2909
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
188 Franz 2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 2913
    <translation type="obsolete">Замкнути направляючі</translation>
188 Franz 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>OK</source>
341 Franz 2917
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2921
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source> pt</source>
274 Franz 2925
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source> mm</source>
274 Franz 2929
    <translation>мм</translation>
188 Franz 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source> in</source>
282 Franz 2933
    <translation>д</translation>
188 Franz 2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source> p</source>
282 Franz 2937
    <translation>п</translation>
188 Franz 2938
  </message>
341 Franz 2939
  <message>
2940
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2941
    <translation type="unfinished"></translation>
2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>&amp;Add</source>
2945
    <translation type="unfinished"></translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>D&amp;elete</source>
2949
    <translation type="unfinished"></translation>
2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2953
    <translation type="unfinished"></translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>A&amp;dd</source>
2957
    <translation type="unfinished"></translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>De&amp;lete</source>
2961
    <translation type="unfinished"></translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>&amp;Lock Guides</source>
2965
    <translation type="unfinished"></translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>&amp;OK</source>
2969
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>&amp;Cancel</source>
2973
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2974
  </message>
188 Franz 2975
</context>
2976
<context>
2977
  <name>HelpBrowser</name>
2978
  <message>
218 Franz 2979
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
2980
    <translation>Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування.</translation>
2981
  </message>
188 Franz 2982
</context>
2983
<context>
2984
  <name>HyAsk</name>
2985
  <message>
2986
    <source>Possible Hyphenation</source>
2987
    <translation>Можливий перенос</translation>
2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>Accept</source>
2991
    <translation>Застосувати</translation>
2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>Skip</source>
2995
    <translation>Пропустити</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Cancel</source>
2999
    <translation>Вихід</translation>
3000
  </message>
3001
</context>
3002
<context>
3003
  <name>HySettings</name>
3004
  <message>
3005
    <source>Hyphenator Settings</source>
3006
    <translation>Установки переносу</translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3010
    <translation type="obsolete">Повністю автоматичний</translation>
188 Franz 3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3014
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
204 Franz 3015
    <translation>Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз,
188 Franz 3016
як можливий переніс буде знайдено,
3017
ви побачите діалогове вікно.</translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3021
    <translation type="obsolete">Перевіряти під час друкування</translation>
188 Franz 3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3025
    <translation>Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування.</translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>Language:</source>
341 Franz 3029
    <translation type="obsolete">Мова:</translation>
188 Franz 3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3033
    <translation type="obsolete">Найкоротше слово:</translation>
188 Franz 3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>OK</source>
341 Franz 3037
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3041
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3042
  </message>
243 Franz 3043
  <message>
3044
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3045
    <translation>Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
3046
  </message>
274 Franz 3047
  <message>
3048
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3049
    <translation type="obsolete">Дозволене число переносів:</translation>
274 Franz 3050
  </message>
3051
  <message>
3052
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3053
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3054
    <translation>Максимальне число послідовних переносів.
3055
Нульове значення встановлює необмежену кількість
3056
переносів.</translation>
3057
  </message>
341 Franz 3058
  <message>
3059
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
3060
    <translation type="unfinished"></translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Check &amp;During Typing</source>
3064
    <translation type="unfinished"></translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>&amp;Language:</source>
3068
    <translation type="unfinished">&amp;Мова:</translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
3072
    <translation type="unfinished"></translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
3076
    <translation type="unfinished"></translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>&amp;OK</source>
3080
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>&amp;Cancel</source>
3084
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3085
  </message>
188 Franz 3086
</context>
3087
<context>
3088
  <name>InsPage</name>
3089
  <message>
3090
    <source>Insert Page</source>
3091
    <translation>Вставити сторінку</translation>
3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>Inserting</source>
3095
    <translation>Вставка</translation>
3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>page(s)</source>
3099
    <translation>сторінки(ок)</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>before Page</source>
3103
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>after Page</source>
3107
    <translation>після цієї сторінки</translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>at End</source>
3111
    <translation>в кінці документа</translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Template (Left Page):</source>
3115
    <translation>Шаблон (Ліва сторінка):</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Template:</source>
3119
    <translation>Шаблон:</translation>
3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Normal</source>
3123
    <translation>Звичайний</translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>Template (Right Page):</source>
3127
    <translation>Шаблон (Права сторінка):</translation>
3128
  </message>
3129
  <message>
3130
    <source>OK</source>
3131
    <translation>Гаразд</translation>
3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>Cancel</source>
3135
    <translation>Вихід</translation>
3136
  </message>
3137
</context>
3138
<context>
243 Franz 3139
  <name>InsertTable</name>
3140
  <message>
3141
    <source>Insert Table</source>
3142
    <translation>Вставити таблицю</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Number of Rows:</source>
3146
    <translation>Число рядків:</translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Number of Columns:</source>
3150
    <translation>Число стовпців:</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>OK</source>
3154
    <translation>Гаразд</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Cancel</source>
3158
    <translation>Вихід</translation>
3159
  </message>
3160
</context>
3161
<context>
188 Franz 3162
  <name>JavaDocs</name>
3163
  <message>
3164
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3165
    <translation type="obsolete">Редагування...</translation>
188 Franz 3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <source>Add...</source>
341 Franz 3169
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>Delete</source>
341 Franz 3173
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>Close</source>
341 Franz 3177
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>New Script:</source>
3181
    <translation>Новий сценарій:</translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>New Script</source>
3185
    <translation>Новий сценарій</translation>
3186
  </message>
226 Franz 3187
  <message>
3188
    <source>Edit JavaScripts</source>
3189
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
3190
  </message>
274 Franz 3191
  <message>
3192
    <source>Warning</source>
3193
    <translation>Застереження</translation>
3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3197
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>No</source>
3201
    <translation>Ні</translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Yes</source>
3205
    <translation>Так</translation>
3206
  </message>
341 Franz 3207
  <message>
3208
    <source>&amp;Edit...</source>
3209
    <translation type="unfinished"></translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>&amp;Add...</source>
3213
    <translation type="unfinished"></translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>&amp;Delete</source>
3217
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>&amp;Close</source>
3221
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
3222
  </message>
188 Franz 3223
</context>
3224
<context>
3225
  <name>KeyManager</name>
3226
  <message>
3227
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3228
    <translation>Керування гарячими клавішами</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>Action</source>
3232
    <translation>Дія</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>Current Key</source>
3236
    <translation>Активна клавіша</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>Select a Key for this Action</source>
3240
    <translation>Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>No Key</source>
341 Franz 3244
    <translation type="obsolete">Ніякої клавіші</translation>
188 Franz 3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3248
    <translation type="obsolete">Клавіша призначена користувачем</translation>
188 Franz 3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3252
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3256
    <translation type="obsolete">Призначити клавішу</translation>
188 Franz 3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>OK</source>
341 Franz 3260
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3264
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Alt</source>
3268
    <translation>Alt</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Ctrl</source>
3272
    <translation>Ctrl</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Shift</source>
3276
    <translation>Shift</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Shift+</source>
3280
    <translation>Shift+</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Alt+</source>
3284
    <translation>Alt+</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Ctrl+</source>
3288
    <translation>Ctrl+</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>Warning</source>
274 Franz 3292
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
341 Franz 3296
    <translation type="obsolete">Ця гаряча клавіша вже використовується</translation>
188 Franz 3297
  </message>
341 Franz 3298
  <message>
3299
    <source>&amp;No Key</source>
3300
    <translation type="unfinished"></translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>&amp;User Defined Key</source>
3304
    <translation type="unfinished"></translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>Set &amp;Key</source>
3308
    <translation type="unfinished"></translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;OK</source>
3312
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>&amp;Cancel</source>
3316
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
3320
    <translation type="unfinished"></translation>
3321
  </message>
188 Franz 3322
</context>
3323
<context>
3324
  <name>LayerPalette</name>
3325
  <message>
3326
    <source>Layers</source>
3327
    <translation>Плани</translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <source>Add a new Layer</source>
3331
    <translation>Додати новий план</translation>
3332
  </message>
3333
  <message>
3334
    <source>Delete Layer</source>
3335
    <translation>Видалити план</translation>
3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>Raise Layer</source>
3339
    <translation>Підняти план</translation>
3340
  </message>
3341
  <message>
3342
    <source>Lower Layer</source>
3343
    <translation>Опустити план</translation>
3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source>New Layer</source>
3347
    <translation>Новий план</translation>
3348
  </message>
218 Franz 3349
  <message>
3350
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3351
    <translation>Ви бажаєте видалити всі об&apos;екти разом з цим планом?</translation>
3352
  </message>
188 Franz 3353
</context>
3354
<context>
3355
  <name>LineFormate</name>
3356
  <message>
3357
    <source>Edit Line Styles</source>
3358
    <translation>Редагування стилів ліній</translation>
3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>Append</source>
341 Franz 3362
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>New</source>
341 Franz 3366
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>Edit</source>
341 Franz 3370
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3374
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>Delete</source>
341 Franz 3378
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Save</source>
341 Franz 3382
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3386
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Copy of %1</source>
3390
    <translation>Копія %1</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>New Style</source>
3394
    <translation>Новий стиль</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Warning</source>
274 Franz 3398
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3402
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>No</source>
3406
    <translation>Ні</translation>
3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>Yes</source>
3410
    <translation>Так</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Open</source>
3414
    <translation>Відчинити</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3418
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3422
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
3423
  </message>
226 Franz 3424
  <message>
274 Franz 3425
    <source>OK</source>
341 Franz 3426
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
226 Franz 3427
  </message>
341 Franz 3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Append</source>
3430
    <translation type="unfinished"></translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>&amp;New</source>
3434
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>&amp;Edit</source>
3438
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>D&amp;uplicate</source>
3442
    <translation type="unfinished">&amp;Дублювати</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>&amp;Delete</source>
3446
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>&amp;Save</source>
3450
    <translation type="unfinished">&amp;Записати</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>&amp;OK</source>
3454
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;Cancel</source>
3458
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3459
  </message>
188 Franz 3460
</context>
3461
<context>
302 Franz 3462
  <name>MSpinBox</name>
3463
  <message>
3464
    <source> pt</source>
3465
    <translation>тчк</translation>
3466
  </message>
3467
  <message>
3468
    <source>pt</source>
3469
    <translation>тчк</translation>
3470
  </message>
3471
  <message>
3472
    <source>mm</source>
3473
    <translation>мм</translation>
3474
  </message>
3475
  <message>
3476
    <source>in</source>
3477
    <translation>д</translation>
3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>p</source>
3481
    <translation>п</translation>
3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source> mm</source>
3485
    <translation>мм</translation>
3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source> in</source>
3489
    <translation>д</translation>
3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source> p</source>
3493
    <translation>п</translation>
3494
  </message>
3495
</context>
3496
<context>
188 Franz 3497
  <name>Mdup</name>
3498
  <message>
3499
    <source>Multiple Duplicate</source>
3500
    <translation>Множинне дублювання</translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Number of Copies:</source>
341 Franz 3504
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
188 Franz 3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>Horizontal Shift:</source>
341 Franz 3508
    <translation type="obsolete">Горизонтальний зсув:</translation>
188 Franz 3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>Vertical Shift:</source>
341 Franz 3512
    <translation type="obsolete">Вертикальний зсув:</translation>
188 Franz 3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>OK</source>
341 Franz 3516
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3520
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3521
  </message>
337 Franz 3522
  <message>
3523
    <source> pt</source>
3524
    <translation>пт</translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source> mm</source>
3528
    <translation>мм</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source> in</source>
3532
    <translation>д</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source> p</source>
3536
    <translation>п</translation>
3537
  </message>
341 Franz 3538
  <message>
3539
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
3540
    <translation type="unfinished"></translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
3544
    <translation type="unfinished"></translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
3548
    <translation type="unfinished"></translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>&amp;OK</source>
3552
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>&amp;Cancel</source>
3556
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3557
  </message>
188 Franz 3558
</context>
3559
<context>
302 Franz 3560
  <name>Measurements</name>
3561
  <message>
3562
    <source>Distances</source>
3563
    <translation>Відстані</translation>
3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>X1:</source>
3567
    <translation>X1:</translation>
3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>Y1:</source>
3571
    <translation>Y1:</translation>
3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>X2:</source>
3575
    <translation>X2:</translation>
3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>Y2:</source>
3579
    <translation>Y2:</translation>
3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>DX:</source>
3583
    <translation>DX:</translation>
3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>DY:</source>
3587
    <translation>DY:</translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>Angle:</source>
3591
    <translation>Кут:</translation>
3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>Length:</source>
3595
    <translation>Довжина:</translation>
3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source> pt</source>
3599
    <translation>тчк</translation>
3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source> mm</source>
3603
    <translation>мм</translation>
3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source> in</source>
3607
    <translation>д</translation>
3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source> p</source>
3611
    <translation>п</translation>
3612
  </message>
3613
</context>
3614
<context>
188 Franz 3615
  <name>MenuTest</name>
3616
  <message>
3617
    <source>Show Console</source>
310 Franz 3618
    <translation type="obsolete">Показати консоль</translation>
188 Franz 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Hide Console</source>
310 Franz 3622
    <translation type="obsolete">Сховати консоль</translation>
188 Franz 3623
  </message>
226 Franz 3624
  <message>
3625
    <source>Script error</source>
3626
    <translation>Помилка сценарія</translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
3630
    <translation>Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
3631
  </message>
310 Franz 3632
  <message>
3633
    <source>Show &amp;Console</source>
320 Franz 3634
    <translation>Показати &amp;Консоль</translation>
310 Franz 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Hide &amp;Console</source>
320 Franz 3638
    <translation>Сховати &amp;Консоль</translation>
310 Franz 3639
  </message>
337 Franz 3640
  <message>
3641
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
3642
    <translation>Це повідомлення також розміщене в блоці копіювання. Використайте
3643
Ctrl-V для вставки його в систему обробітку програмних помилок.</translation>
3644
  </message>
188 Franz 3645
</context>
3646
<context>
3647
  <name>MergeDoc</name>
3648
  <message>
3649
    <source>Import a Page</source>
337 Franz 3650
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку</translation>
188 Franz 3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Document to load:</source>
337 Franz 3654
    <translation type="obsolete">Документ для завантаження:</translation>
188 Franz 3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>Change...</source>
3658
    <translation>Вибрати...</translation>
3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
337 Franz 3662
    <translation type="obsolete">В документі: 0 сторінка(ок)</translation>
188 Franz 3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>Import Page Nr:</source>
337 Franz 3666
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку номер:</translation>
188 Franz 3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>Import</source>
3670
    <translation>Імпортувати</translation>
3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>Cancel</source>
3674
    <translation>Вихід</translation>
3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>Open</source>
3678
    <translation>Відчинити</translation>
3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3682
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3686
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
337 Franz 3690
    <translation type="obsolete">В документі: %1 сторінка(ок)</translation>
188 Franz 3691
  </message>
337 Franz 3692
  <message>
3693
    <source>Import Template</source>
3694
    <translation>Шаблон імпортування</translation>
3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>Import Page(s)</source>
3698
    <translation>Імпортувати сторінку(и)</translation>
3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>From Document:</source>
3702
    <translation>З документа:</translation>
3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>Import Page(s):</source>
3706
    <translation>Імпортувати сторінку(и):</translation>
3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
3710
a token can be * for all the pages, 1-5 for
3711
a range of pages or a single page number.</source>
3712
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
3713
може *бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
3714
номер окремої сторінки.</translation>
3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source> from 0</source>
3718
    <translation>від 0</translation>
3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>Create Page(s)</source>
3722
    <translation>Створити Сторінку(и)</translation>
3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>before Page</source>
3726
    <translation>перед сторінкою</translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>after Page</source>
3730
    <translation>після сторінки</translation>
3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>at End</source>
3734
    <translation>в кінці</translation>
3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source> from %1</source>
3738
    <translation>з %1</translation>
3739
  </message>
188 Franz 3740
</context>
3741
<context>
3742
  <name>MovePages</name>
3743
  <message>
3744
    <source>Move Pages</source>
3745
    <translation>Переміщення сторінок</translation>
3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>Copy Page</source>
3749
    <translation>Скопіювати сторінку</translation>
3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>Move Page(s):</source>
3753
    <translation>Перемістити сторінку(и):</translation>
3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>to:</source>
3757
    <translation>до:</translation>
3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>before Page</source>
3761
    <translation>перед сторінкою</translation>
3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>after Page</source>
3765
    <translation>за сторінку</translation>
3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>at End</source>
3769
    <translation>в кінець документа</translation>
3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>OK</source>
3773
    <translation>Гаразд</translation>
3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source>Cancel</source>
3777
    <translation>Вихід</translation>
3778
  </message>
3779
</context>
3780
<context>
3781
  <name>Mpalette</name>
3782
  <message>
3783
    <source>Properties</source>
3784
    <translation>Властивості</translation>
3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>X, Y, Z</source>
3788
    <translation>X, Y, Z</translation>
3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Shape</source>
3792
    <translation>Фігура</translation>
3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Text</source>
3796
    <translation>Текст</translation>
3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Image</source>
3800
    <translation>Зображення</translation>
3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>Line</source>
3804
    <translation>Лінія</translation>
3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>Colors</source>
3808
    <translation>Кольори</translation>
3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>Name</source>
3812
    <translation>Ім&apos;я</translation>
3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>Geometry</source>
3816
    <translation>Геометрія</translation>
3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>X-Pos:</source>
3820
    <translation>Поз. Х:</translation>
3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>Y-Pos:</source>
3824
    <translation>Поз. У:</translation>
3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>Width:</source>
3828
    <translation>Ширина:</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Height:</source>
3832
    <translation>Висота:</translation>
3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source> pt</source>
274 Franz 3836
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>Rotation:</source>
3840
    <translation>Орієнтація:</translation>
3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>Basepoint:</source>
3844
    <translation>Точка відліку:</translation>
3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>Level</source>
3848
    <translation>План</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Use Bounding Box</source>
3852
    <translation>Використовувати обмежуючу рамку</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>Shape:</source>
3856
    <translation>Фігура:</translation>
3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>Edit Shape...</source>
3860
    <translation>Редагування фігури...</translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Round
3864
Corners:</source>
3865
    <translation>Заокруглені
3866
кути:</translation>
3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>Distance of Text</source>
3870
    <translation>Відстань від тексту</translation>
3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>Columns:</source>
3874
    <translation>Стовпці:</translation>
3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>Gap:</source>
3878
    <translation>Проміжок:</translation>
3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>Top:</source>
3882
    <translation>Верх:</translation>
3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>Bottom:</source>
3886
    <translation>Низ:</translation>
3887
  </message>
3888
  <message>
3889
    <source>Left:</source>
3890
    <translation>Зліва:</translation>
3891
  </message>
3892
  <message>
3893
    <source>Right:</source>
3894
    <translation>Зправа:</translation>
3895
  </message>
3896
  <message>
3897
    <source>Tabulators...</source>
3898
    <translation>Табулятори...</translation>
3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>Show Curve</source>
3902
    <translation>Показати криву</translation>
3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Start Offset:</source>
3906
    <translation>Почати відступ:</translation>
3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>Distance from Curve:</source>
3910
    <translation>Відстань від кривої:</translation>
3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source> %</source>
3914
    <translation>%</translation>
3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>Custom Spacing</source>
3918
    <translation>Нестандартний проміжок</translation>
3919
  </message>
3920
  <message>
3921
    <source>Kerning:</source>
3922
    <translation>Кернінг:</translation>
3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>Line Spacing:</source>
3926
    <translation>Проміжок між рядками:</translation>
3927
  </message>
3928
  <message>
3929
    <source>Free Scaling</source>
3930
    <translation>Вільне масштабування</translation>
3931
  </message>
3932
  <message>
3933
    <source>X-Pos.:</source>
3934
    <translation>Поз. Х:</translation>
3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>Y-Pos.:</source>
3938
    <translation>Поз. Y:</translation>
3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>X-Scale:</source>
3942
    <translation>Шкала Х:</translation>
3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>Y-Scale:</source>
3946
    <translation>Шкала Y:</translation>
3947
  </message>
3948
  <message>
3949
    <source>Scale to Frame Size</source>
3950
    <translation>Установити масштаб по розміру рамки</translation>
3951
  </message>
3952
  <message>
3953
    <source>Proportional</source>
3954
    <translation>Пропорційно</translation>
3955
  </message>
3956
  <message>
3957
    <source>Input Profile:</source>
3958
    <translation>Профіль вводу:</translation>
3959
  </message>
3960
  <message>
3961
    <source>Rendering Intent:</source>
243 Franz 3962
    <translation>Схема перерахунку кольорів:</translation>
188 Franz 3963
  </message>
3964
  <message>
3965
    <source>Perceptual</source>
3966
    <translation>Уявний</translation>
3967
  </message>
3968
  <message>
3969
    <source>Relative Colorimetric</source>
3970
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
3971
  </message>
3972
  <message>
3973
    <source>Saturation</source>
3974
    <translation>Насичення</translation>
3975
  </message>
3976
  <message>
3977
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3978
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
3979
  </message>
3980
  <message>
3981
    <source>Left Point</source>
3982
    <translation>Ліва точка</translation>
3983
  </message>
3984
  <message>
3985
    <source>End Points</source>
3986
    <translation>Кінцеві точки</translation>
3987
  </message>
3988
  <message>
3989
    <source>Line Style:</source>
302 Franz 3990
    <translation type="obsolete">Стиль лінії:</translation>
188 Franz 3991
  </message>
3992
  <message>
3993
    <source>Line Width:</source>
3994
    <translation>Товщина лінії:</translation>
3995
  </message>
3996
  <message>
3997
    <source>Edges:</source>
3998
    <translation>Краї:</translation>
3999
  </message>
4000
  <message>
4001
    <source>Miter Join</source>
4002
    <translation>Фацеточне з&apos;єднання</translation>
4003
  </message>
4004
  <message>
4005
    <source>Bevel Join</source>
4006
    <translation>Фасочне з&apos;єднання</translation>
4007
  </message>
4008
  <message>
4009
    <source>Round Join</source>
4010
    <translation>Заокруглене з&apos;єднання</translation>
4011
  </message>
4012
  <message>
4013
    <source>Endings:</source>
4014
    <translation>Кінці:</translation>
4015
  </message>
4016
  <message>
4017
    <source>Flat Cap</source>
4018
    <translation>Пласка верхівка</translation>
4019
  </message>
4020
  <message>
4021
    <source>Square Cap</source>
4022
    <translation>Квадратна верхівка</translation>
4023
  </message>
4024
  <message>
4025
    <source>Round Cap</source>
4026
    <translation>Заокруглена верхівка</translation>
4027
  </message>
4028
  <message>
4029
    <source>No Style</source>
4030
    <translation>Стиль не встановлено</translation>
4031
  </message>
4032
  <message>
4033
    <source>Font Size</source>
4034
    <translation>Розмір шрифта</translation>
4035
  </message>
4036
  <message>
4037
    <source>Line Spacing</source>
4038
    <translation>Проміжки між рядками</translation>
4039
  </message>
4040
  <message>
4041
    <source>Manual Kerning</source>
4042
    <translation>Ручна обробка</translation>
4043
  </message>
4044
  <message>
4045
    <source>Reverse Writing</source>
4046
    <translation>Зворотнє написання</translation>
4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>X1:</source>
4050
    <translation>X1:</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>X2:</source>
4054
    <translation>X2:</translation>
4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Y1:</source>
4058
    <translation>Y1:</translation>
4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Y2:</source>
4062
    <translation>Y2:</translation>
4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>None</source>
4066
    <translation>Немає</translation>
4067
  </message>
4068
  <message>
4069
    <source>Warning</source>
274 Franz 4070
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 4071
  </message>
4072
  <message>
4073
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
4074
Please choose another.</source>
4075
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
4076
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
4077
  </message>
4078
  <message>
4079
    <source>OK</source>
4080
    <translation>Гаразд</translation>
4081
  </message>
218 Franz 4082
  <message>
4083
    <source>Shade:</source>
4084
    <translation>Тінь:</translation>
4085
  </message>
4086
  <message>
4087
    <source>Text flows around frame</source>
4088
    <translation>Текст огинає рамку</translation>
4089
  </message>
4090
  <message>
4091
    <source>Language:</source>
4092
    <translation>Мова:</translation>
4093
  </message>
4094
  <message>
4095
    <source>Name of selected object</source>
4096
    <translation>Назва вибраного об&apos;єкту</translation>
4097
  </message>
4098
  <message>
4099
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
4100
    <translation>Горизонтальна позиція активної точки відліку</translation>
4101
  </message>
4102
  <message>
4103
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
4104
    <translation>Вертикальна позиція активної точки відліку</translation>
4105
  </message>
4106
  <message>
4107
    <source>Width</source>
4108
    <translation>Ширина</translation>
4109
  </message>
4110
  <message>
4111
    <source>Height</source>
4112
    <translation>Висота</translation>
4113
  </message>
4114
  <message>
4115
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
4116
    <translation>Кут повороту об&apos;єкту від активної точки відліку</translation>
4117
  </message>
4118
  <message>
4119
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
4120
    <translation>Точка, відносно якої вимірюються відстані та кути обертання</translation>
4121
  </message>
4122
  <message>
4123
    <source>Select top left for basepoint</source>
4124
    <translation>Вибрати верхній лівий кут, як точку відліку</translation>
4125
  </message>
4126
  <message>
4127
    <source>Select top right for basepoint</source>
4128
    <translation>Вибрати верхній правий кут, як точку відліку</translation>
4129
  </message>
4130
  <message>
4131
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
4132
    <translation>Вибрати нижній лівий кут, як точку відліку</translation>
4133
  </message>
4134
  <message>
4135
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
4136
    <translation>Вибрати нижній правий кут, як точку відліку</translation>
4137
  </message>
4138
  <message>
4139
    <source>Select center for basepoint</source>
4140
    <translation>Вибрати центр, як точку відліку</translation>
4141
  </message>
4142
  <message>
4143
    <source>Flip Horizontal</source>
4144
    <translation>Перевернути по горизонталі</translation>
4145
  </message>
4146
  <message>
4147
    <source>Flip Vertical</source>
4148
    <translation>Перевернути по вертикалі</translation>
4149
  </message>
4150
  <message>
4151
    <source>Move one level up</source>
4152
    <translation>Перемістити на один план вгору</translation>
4153
  </message>
4154
  <message>
4155
    <source>Move one level down</source>
4156
    <translation>Перемістити на один план вниз</translation>
4157
  </message>
4158
  <message>
4159
    <source>Move to front</source>
4160
    <translation>Перемістити на передній план</translation>
4161
  </message>
4162
  <message>
4163
    <source>Move to back</source>
4164
    <translation>Перемістити на задній план</translation>
4165
  </message>
4166
  <message>
4167
    <source>Lock or unlock the object</source>
4168
    <translation>Замкнути або відімкнути об&apos;єкт</translation>
4169
  </message>
4170
  <message>
4171
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
4172
    <translation>Закнути або відімкнути розмір об&apos;єкта</translation>
4173
  </message>
4174
  <message>
4175
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
4176
    <translation>Дозволити або заборонити друкування об&apos;екта</translation>
4177
  </message>
4178
  <message>
4179
    <source>Font of selected text or object</source>
4180
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкта</translation>
4181
  </message>
4182
  <message>
4183
    <source>Scaling width of characters</source>
4184
    <translation>Масштабування ширини знаків</translation>
4185
  </message>
4186
  <message>
4187
    <source>Color of text stroke</source>
4188
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
4189
  </message>
4190
  <message>
4191
    <source>Color of text fill</source>
4192
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
4193
  </message>
4194
  <message>
4195
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
4196
    <translation>Насиченість кольору знакових силуетів</translation>
4197
  </message>
4198
  <message>
4199
    <source>Saturation of color of text fill</source>
4200
    <translation>Насиченість кольору заповнення знаків</translation>
4201
  </message>
4202
  <message>
4203
    <source>Style of current paragraph</source>
4204
    <translation>Стиль активного абзацу</translation>
4205
  </message>
4206
  <message>
4207
    <source>Language of object</source>
4208
    <translation>Мова об&apos;єкта</translation>
4209
  </message>
4210
  <message>
4211
    <source>Change settings for left or end points</source>
4212
    <translation>Змінити установки для лівих та правих закінчень</translation>
4213
  </message>
4214
  <message>
4215
    <source>Pattern of line</source>
4216
    <translation>Вид лінії</translation>
4217
  </message>
4218
  <message>
4219
    <source>Thickness of line</source>
4220
    <translation>Товщина лінії</translation>
4221
  </message>
4222
  <message>
4223
    <source>Type of line joins</source>
4224
    <translation>Тип з&apos;єднань ліній</translation>
4225
  </message>
4226
  <message>
4227
    <source>Type of line end</source>
4228
    <translation>Тип закінчення лінії</translation>
4229
  </message>
4230
  <message>
4231
    <source>Line style of current object</source>
4232
    <translation>Стиль ліній активного об&apos;єкту</translation>
4233
  </message>
4234
  <message>
4235
    <source>Choose the shape of frame...</source>
4236
    <translation>Вибрати форму рамки...</translation>
4237
  </message>
4238
  <message>
4239
    <source>Edit shape of the frame...</source>
4240
    <translation>Редагувати форму рамки...</translation>
4241
  </message>
4242
  <message>
4243
    <source>Set radius of corner rounding</source>
4244
    <translation>Установити радіус заокруглення кутів</translation>
4245
  </message>
4246
  <message>
4247
    <source>Number of columns in text frame</source>
4248
    <translation>Число стовпців в текстовій рамці</translation>
4249
  </message>
4250
  <message>
4251
    <source>Distance between columns</source>
4252
    <translation>Інтервал між стовпцями</translation>
4253
  </message>
4254
  <message>
4255
    <source>Distance of text from top of frame</source>
4256
    <translation>Відстань від верхівки рамки до тексту </translation>
4257
  </message>
4258
  <message>
4259
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
4260
    <translation>Відстань від тексту до низу рамки</translation>
4261
  </message>
4262
  <message>
4263
    <source>Distance of text from left of frame</source>
4264
    <translation>Відстань від лівої сторони рамки до тексту</translation>
4265
  </message>
4266
  <message>
4267
    <source>Distance of text from right of frame</source>
4268
    <translation>Відстань від тексту до правої сторони рамки</translation>
4269
  </message>
4270
  <message>
4271
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
4272
    <translation>Редагувати установки відступів текстової рамки...</translation>
4273
  </message>
4274
  <message>
4275
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
4276
    <translation>Дозволити неспівпадання розмірів зображення та рамки</translation>
4277
  </message>
4278
  <message>
4279
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
4280
    <translation>Горизонтальне зміщення зображення в рамці</translation>
4281
  </message>
4282
  <message>
4283
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
4284
    <translation>Вертикальне зміщення зображення в рамці</translation>
4285
  </message>
4286
  <message>
4287
    <source>Resize the image horizontally</source>
4288
    <translation>Змінити розмір зображення по горизонталі</translation>
4289
  </message>
4290
  <message>
4291
    <source>Resize the image vertically</source>
4292
    <translation>Змінити розмір зображення по вертикалі</translation>
4293
  </message>
4294
  <message>
4295
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
4296
    <translation>Утримувати масштаб по вісях X та Y однаковим</translation>
4297
  </message>
4298
  <message>
4299
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
4300
    <translation>Змусити зображення вміститися в рамку</translation>
4301
  </message>
4302
  <message>
4303
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
4304
    <translation>Використовувати відношення сторін зображення, а не рамки</translation>
4305
  </message>
4306
  <message>
243 Franz 4307
    <source>Cell Lines</source>
4308
    <translation>Лінії обрамлення клітин таблиці</translation>
4309
  </message>
4310
  <message>
4311
    <source>Line at Top</source>
4312
    <translation>Лінія верхньої сторони</translation>
4313
  </message>
4314
  <message>
4315
    <source>Line at the Left</source>
4316
    <translation>Лінія лівої сторони</translation>
4317
  </message>
4318
  <message>
4319
    <source>Line at the Right </source>
4320
    <translation>Лінія правої сторони</translation>
4321
  </message>
4322
  <message>
4323
    <source>Line at Bottom</source>
4324
    <translation>Лінія нижньої сторони</translation>
4325
  </message>
4326
  <message>
4327
    <source>Keep the aspect ratio</source>
4328
    <translation>Зберігати відношення сторін</translation>
4329
  </message>
4330
  <message>
4331
    <source>Source profile of the image</source>
4332
    <translation>Стартовий профіль зображення</translation>
4333
  </message>
4334
  <message>
4335
    <source>Rendering intent for the image</source>
4336
    <translation>Схема перерахунку кольорів зображення</translation>
4337
  </message>
4338
  <message>
4339
    <source> mm</source>
4340
    <translation>мм</translation>
4341
  </message>
4342
  <message>
4343
    <source> in</source>
282 Franz 4344
    <translation>д</translation>
243 Franz 4345
  </message>
4346
  <message>
4347
    <source> p</source>
4348
    <translation>пік</translation>
4349
  </message>
274 Franz 4350
  <message>
4351
    <source>Style:</source>
4352
    <translation>Стиль:</translation>
4353
  </message>
4354
  <message>
4355
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
4356
    <translation>Вибір між шириною стовпців або проміжком між стовпцями</translation>
4357
  </message>
4358
  <message>
4359
    <source>Column width</source>
4360
    <translation>Ширина стовпця</translation>
4361
  </message>
4362
  <message>
4363
    <source>Path Text Properties</source>
4364
    <translation>Властивості текстового шляху</translation>
4365
  </message>
4366
  <message>
4367
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
4368
    <translation>Змусити текст в рамках на задніх планах обтікати форму об&apos;єкта</translation>
4369
  </message>
4370
  <message>
4371
    <source>Use the frame shape instead of the object one</source>
4372
    <translation>Використовувати форму рамки, а не об&apos;єкта</translation>
4373
  </message>
4374
  <message>
4375
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
4376
    <translation>Вказує на план, на якому розташовано об&apos;єкт. Нуль означає, що об&apos;єкт знаходиться на самому нижньому плані</translation>
4377
  </message>
302 Franz 4378
  <message>
4379
    <source>Font Size:</source>
4380
    <translation>Розмір шрифта:</translation>
4381
  </message>
4382
  <message>
4383
    <source>Type of Line:</source>
4384
    <translation>Тип лінії:</translation>
4385
  </message>
341 Franz 4386
  <message>
4387
    <source>Use Contour Line</source>
4388
    <translation type="unfinished"></translation>
4389
  </message>
188 Franz 4390
</context>
4391
<context>
4392
  <name>MultiLine</name>
4393
  <message>
4394
    <source>Edit Style</source>
4395
    <translation>Редагування стилю</translation>
4396
  </message>
4397
  <message>
4398
    <source>Flat Cap</source>
4399
    <translation>Пласка верхівка</translation>
4400
  </message>
4401
  <message>
4402
    <source>Square Cap</source>
4403
    <translatio