Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 341 | Rev 356 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation>Про Scribus %1 %2</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation>%1. %2 %3</translation>
11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Scribus Version %1
14
%2 %3</source>
15
    <translation>Версія Scribus %1
16
%2 %3</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>Build-ID:</source>
20
    <translation> Збірка:</translation>
21
  </message>
22
  <message>
23
    <source>About</source>
341 Franz 24
    <translation type="obsolete">Програма</translation>
188 Franz 25
  </message>
26
  <message>
27
    <source>Programming:</source>
28
    <translation>Програмування:</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>У співпраці з:</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>Windows port:</source>
36
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Documentation:</source>
40
    <translation>Документація:</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Authors</source>
341 Franz 44
    <translation type="obsolete">Автори</translation>
188 Franz 45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>German:</source>
48
    <translation>Німецька:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>French:</source>
52
    <translation>Французська:</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>Spanish and Catalan:</source>
56
    <translation>Іспанська та Каталонська:</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Italian:</source>
60
    <translation>Італійська:</translation>
61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Hungarian:</source>
64
    <translation>Венгерська:</translation>
65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Ukrainian:</source>
68
    <translation>Українська:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Bulgarian:</source>
72
    <translation>Болгарська:</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Galician:</source>
76
    <translation>Галицька:</translation>
77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Turkish:</source>
80
    <translation>Турецька:</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Lithuanian:</source>
84
    <translation>Литовська:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Polish:</source>
88
    <translation>Польська:</translation>
89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Czech:</source>
92
    <translation>Чешська:</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
96
    <translation>Словацька:</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Danish:</source>
100
    <translation>Датська:</translation>
101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Norwegian:</source>
104
    <translation>Норвежська:</translation>
105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>English:</source>
108
    <translation>Англійська:</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Welsh:</source>
112
    <translation>Уельська:</translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Russian:</source>
116
    <translation>Російська:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Brazilian:</source>
120
    <translation>Бразільська:</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Finnish:</source>
124
    <translation>Фінська:</translation>
125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Translations</source>
341 Franz 128
    <translation type="obsolete">Переклад</translation>
188 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Close</source>
341 Franz 132
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 133
  </message>
226 Franz 134
  <message>
135
    <source>Homepage and online reference</source>
136
    <translation>Веб сторінка та довідник</translation>
137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Mailing list</source>
140
    <translation>Розсилка електронної пошти</translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Bugs and feature requests</source>
144
    <translation>Програмні помилки та заявки на нові можливості</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>Online</source>
341 Franz 148
    <translation type="obsolete">Веб ресурси</translation>
226 Franz 149
  </message>
274 Franz 150
  <message>
151
    <source>Basque:</source>
152
    <translation>Баскська:</translation>
153
  </message>
282 Franz 154
  <message>
155
    <source>Slovenian:</source>
156
    <translation>Словенська:</translation>
157
  </message>
302 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки і
164
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
165
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
166
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
167
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
168
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
169
літера індикатор заміщається на *</translation>
170
  </message>
341 Franz 171
  <message>
172
    <source>&amp;About</source>
173
    <translation type="unfinished"></translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>A&amp;uthors</source>
177
    <translation type="unfinished"></translation>
178
  </message>
179
  <message>
180
    <source>&amp;Translations</source>
181
    <translation type="unfinished"></translation>
182
  </message>
183
  <message>
184
    <source>&amp;Online</source>
185
    <translation type="unfinished"></translation>
186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>&amp;Close</source>
189
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
190
  </message>
188 Franz 191
</context>
192
<context>
193
  <name>AdvOptions</name>
194
  <message>
195
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 196
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 200
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально</translation>
188 Franz 201
  </message>
202
  <message>
203
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 204
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально</translation>
188 Franz 205
  </message>
206
  <message>
207
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 208
    <translation type="obsolete">Застосувати ICC-профілі</translation>
188 Franz 209
  </message>
210
  <message>
211
    <source>OK</source>
351 Franz 212
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 213
  </message>
214
  <message>
215
    <source>Cancel</source>
351 Franz 216
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 217
  </message>
310 Franz 218
  <message>
219
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 220
    <translation type="obsolete">Постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 224
    <translation type="obsolete">Постскрипт 2 рівня</translation>
310 Franz 225
  </message>
226
  <message>
227
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 228
    <translation type="obsolete">Постскрипт 1 рівня</translation>
310 Franz 229
  </message>
230
  <message>
231
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 232
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 233
  </message>
234
  <message>
235
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
236
this can create huge files</source>
320 Franz 237
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
238
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 239
  </message>
240
  <message>
241
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
242
this can create huge files</source>
320 Franz 243
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
244
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 245
  </message>
351 Franz 246
  <message>
247
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
248
    <translation type="unfinished"></translation>
249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
252
    <translation type="unfinished"></translation>
253
  </message>
254
  <message>
255
    <source>Appy Under Color &amp;Removal</source>
256
    <translation type="unfinished"></translation>
257
  </message>
258
  <message>
259
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
260
    <translation type="unfinished"></translation>
261
  </message>
262
  <message>
263
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
264
    <translation type="unfinished"></translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
268
    <translation type="unfinished"></translation>
269
  </message>
270
  <message>
271
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
272
    <translation type="unfinished"></translation>
273
  </message>
274
  <message>
275
    <source>&amp;OK</source>
276
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
277
  </message>
278
  <message>
279
    <source>&amp;Cancel</source>
280
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
281
  </message>
188 Franz 282
</context>
283
<context>
284
  <name>Align</name>
285
  <message>
286
    <source>Distribute/Align</source>
287
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>Align</source>
291
    <translation>Вирівняти</translation>
292
  </message>
293
  <message>
294
    <source>Horizontal</source>
295
    <translation>Горизонтально</translation>
296
  </message>
297
  <message>
298
    <source>between:</source>
351 Franz 299
    <translation type="obsolete">поміж:</translation>
188 Franz 300
  </message>
301
  <message>
302
    <source>Left Sides</source>
303
    <translation>Ліві сторони</translation>
304
  </message>
305
  <message>
306
    <source>Middles</source>
307
    <translation>Середини</translation>
308
  </message>
309
  <message>
310
    <source>Right Sides</source>
311
    <translation>Праві сторони</translation>
312
  </message>
313
  <message>
314
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 315
    <translation type="obsolete">Не змінювати</translation>
188 Franz 316
  </message>
317
  <message>
318
    <source>Displacement</source>
351 Franz 319
    <translation type="obsolete">Зсув елементів</translation>
188 Franz 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 323
    <translation type="obsolete">Розташувати рівномірно</translation>
188 Franz 324
  </message>
325
  <message>
326
    <source>Vertical</source>
327
    <translation>Вертикально</translation>
328
  </message>
329
  <message>
330
    <source>Top Sides</source>
331
    <translation>Верхні сторони</translation>
332
  </message>
333
  <message>
334
    <source>Bottom Sides</source>
335
    <translation>Нижні сторони</translation>
336
  </message>
337
  <message>
338
    <source> pts</source>
351 Franz 339
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
188 Franz 340
  </message>
341
  <message>
342
    <source> mm</source>
343
    <translation>мм</translation>
344
  </message>
345
  <message>
346
    <source> in</source>
282 Franz 347
    <translation>д</translation>
188 Franz 348
  </message>
349
  <message>
350
    <source> p</source>
351
    <translation>піки</translation>
352
  </message>
353
  <message>
354
    <source>OK</source>
341 Franz 355
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 356
  </message>
357
  <message>
358
    <source>Apply</source>
341 Franz 359
    <translation type="obsolete">Застосувати</translation>
188 Franz 360
  </message>
361
  <message>
362
    <source>Cancel</source>
341 Franz 363
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 364
  </message>
341 Franz 365
  <message>
366
    <source>&amp;OK</source>
367
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
368
  </message>
369
  <message>
370
    <source>&amp;Apply</source>
371
    <translation type="unfinished"></translation>
372
  </message>
373
  <message>
374
    <source>&amp;Cancel</source>
375
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
376
  </message>
351 Franz 377
  <message>
378
    <source>&amp;Between:</source>
379
    <translation type="unfinished"></translation>
380
  </message>
381
  <message>
382
    <source>A&amp;lign</source>
383
    <translation type="unfinished"></translation>
384
  </message>
385
  <message>
386
    <source>Di&amp;splacement</source>
387
    <translation type="unfinished"></translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
391
    <translation type="unfinished"></translation>
392
  </message>
393
  <message>
394
    <source>Bet&amp;ween:</source>
395
    <translation type="unfinished"></translation>
396
  </message>
397
  <message>
398
    <source>Do &amp;Not Change</source>
399
    <translation type="unfinished"></translation>
400
  </message>
401
  <message>
402
    <source>Al&amp;ign</source>
403
    <translation type="unfinished"></translation>
404
  </message>
405
  <message>
406
    <source>Dis&amp;placement</source>
407
    <translation type="unfinished"></translation>
408
  </message>
409
  <message>
410
    <source> pt</source>
411
    <translation type="unfinished"></translation>
412
  </message>
413
  <message>
414
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
415
    <translation type="unfinished"></translation>
416
  </message>
188 Franz 417
</context>
418
<context>
419
  <name>AlignSelect</name>
420
  <message>
421
    <source>Align Text Left</source>
422
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>Align Text Right</source>
426
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>Align Text Center</source>
430
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
431
  </message>
218 Franz 432
  <message>
433
    <source>Align Text Justified</source>
434
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
435
  </message>
436
  <message>
437
    <source>Align Text Forced Justified</source>
438
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
439
  </message>
188 Franz 440
</context>
441
<context>
442
  <name>Annot</name>
443
  <message>
444
    <source>Field Properties</source>
445
    <translation>Властивості поля</translation>
446
  </message>
447
  <message>
448
    <source>Type:</source>
449
    <translation>Тип:</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>Properties</source>
453
    <translation>Властивості</translation>
454
  </message>
455
  <message>
456
    <source>Name:</source>
457
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
458
  </message>
459
  <message>
460
    <source>Tool-Tip:</source>
461
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
462
  </message>
463
  <message>
464
    <source>Text</source>
465
    <translation>Текст</translation>
466
  </message>
467
  <message>
468
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 469
    <translation type="obsolete">Шрифт для використання з PDF-1.3:</translation>
188 Franz 470
  </message>
471
  <message>
472
    <source>Border</source>
473
    <translation>Рамка</translation>
474
  </message>
475
  <message>
476
    <source>Color:</source>
477
    <translation>Колір:</translation>
478
  </message>
479
  <message>
480
    <source>None</source>
481
    <translation>Нічого немає</translation>
482
  </message>
483
  <message>
484
    <source>Width:</source>
485
    <translation>Товщина:</translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>Thin</source>
489
    <translation>Тонка</translation>
490
  </message>
491
  <message>
492
    <source>Normal</source>
493
    <translation>Звичайна</translation>
494
  </message>
495
  <message>
496
    <source>Wide</source>
497
    <translation>Широка</translation>
498
  </message>
499
  <message>
500
    <source>Style:</source>
501
    <translation>Стиль:</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>Solid</source>
505
    <translation>Суцільна</translation>
506
  </message>
507
  <message>
508
    <source>Dashed</source>
509
    <translation>Переривчаста</translation>
510
  </message>
511
  <message>
512
    <source>Underline</source>
513
    <translation>Підкреслена</translation>
514
  </message>
515
  <message>
516
    <source>Beveled</source>
517
    <translation>Фасочна</translation>
518
  </message>
519
  <message>
520
    <source>Inset</source>
521
    <translation>Вкладка</translation>
522
  </message>
523
  <message>
524
    <source>Other</source>
525
    <translation>Інша</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>Read Only</source>
529
    <translation>Лише для читання</translation>
530
  </message>
531
  <message>
532
    <source>Required</source>
533
    <translation>Необхідне</translation>
534
  </message>
535
  <message>
536
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
537
    <translation>Не експортувати значення</translation>
538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>Visibility:</source>
541
    <translation>Видимість:</translation>
542
  </message>
543
  <message>
544
    <source>Visible</source>
545
    <translation>Видима</translation>
546
  </message>
547
  <message>
548
    <source>Hidden</source>
549
    <translation>Схована</translation>
550
  </message>
551
  <message>
552
    <source>No Print</source>
553
    <translation>Не друкувати</translation>
554
  </message>
555
  <message>
556
    <source>No View</source>
557
    <translation>Не показувати</translation>
558
  </message>
559
  <message>
560
    <source>Appearance</source>
561
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
562
  </message>
563
  <message>
564
    <source>Text for Button Down</source>
565
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
566
  </message>
567
  <message>
568
    <source>Text for Roll Over</source>
569
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
570
  </message>
571
  <message>
572
    <source>Icons</source>
573
    <translation>Іконки</translation>
574
  </message>
575
  <message>
576
    <source>Use Icons</source>
577
    <translation>Використовувати іконки</translation>
578
  </message>
579
  <message>
580
    <source>Remove</source>
581
    <translation>Видалити</translation>
582
  </message>
583
  <message>
584
    <source>Pressed</source>
585
    <translation>Натиснута</translation>
586
  </message>
587
  <message>
588
    <source>Roll Over</source>
589
    <translation>Розміщення поверх</translation>
590
  </message>
591
  <message>
592
    <source>Icon Placement...</source>
593
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
594
  </message>
595
  <message>
596
    <source>Highlight</source>
597
    <translation>Виділення</translation>
598
  </message>
599
  <message>
600
    <source>Invert</source>
601
    <translation>Негатив</translation>
602
  </message>
603
  <message>
604
    <source>Outlined</source>
605
    <translation>Обведена</translation>
606
  </message>
607
  <message>
608
    <source>Push</source>
609
    <translation>Натиснути</translation>
610
  </message>
611
  <message>
612
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 613
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 614
  </message>
615
  <message>
616
    <source>Password</source>
617
    <translation>Пароль</translation>
618
  </message>
619
  <message>
620
    <source>Limit of</source>
621
    <translation>Обмеження на</translation>
622
  </message>
623
  <message>
624
    <source>Characters</source>
625
    <translation>Знаки</translation>
626
  </message>
627
  <message>
628
    <source>Do Not Scroll</source>
629
    <translation>Не прокручувати</translation>
630
  </message>
631
  <message>
632
    <source>Do Not Spell Check</source>
633
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
634
  </message>
635
  <message>
636
    <source>Check Style:</source>
637
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
638
  </message>
639
  <message>
640
    <source>Default is Checked</source>
641
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
642
  </message>
643
  <message>
644
    <source>Editable</source>
645
    <translation>Можна редагувати</translation>
646
  </message>
647
  <message>
648
    <source>Options</source>
274 Franz 649
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 650
  </message>
651
  <message>
652
    <source>Event:</source>
653
    <translation>Подія:</translation>
654
  </message>
655
  <message>
656
    <source>Script:</source>
657
    <translation>Сценарій:</translation>
658
  </message>
659
  <message>
660
    <source>Edit...</source>
661
    <translation>Редагування...</translation>
662
  </message>
663
  <message>
664
    <source>Submit to URL:</source>
665
    <translation>Відправити на URL:</translation>
666
  </message>
667
  <message>
668
    <source>Submit Data as HTML</source>
669
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
670
  </message>
671
  <message>
672
    <source>Import Data from:</source>
673
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>Destination</source>
677
    <translation>Призначення</translation>
678
  </message>
679
  <message>
680
    <source>To File:</source>
681
    <translation>Зберегти:</translation>
682
  </message>
683
  <message>
684
    <source>Change...</source>
685
    <translation>Змінити...</translation>
686
  </message>
687
  <message>
688
    <source>Page:</source>
689
    <translation>Сторінка:</translation>
690
  </message>
691
  <message>
692
    <source>X-Pos:</source>
693
    <translation>Поз. Х:</translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
    <source> pt</source>
274 Franz 697
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 698
  </message>
699
  <message>
700
    <source>Y-Pos:</source>
701
    <translation>Поз. У:</translation>
702
  </message>
703
  <message>
704
    <source>Action</source>
705
    <translation>Дія</translation>
706
  </message>
707
  <message>
708
    <source>Field is formatted as:</source>
709
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>Number Format</source>
713
    <translation>Формат числа</translation>
714
  </message>
715
  <message>
716
    <source>Decimals:</source>
717
    <translation>Десяткові:</translation>
718
  </message>
719
  <message>
720
    <source>Use Currency Symbol</source>
721
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
722
  </message>
723
  <message>
724
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 725
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 726
  </message>
727
  <message>
728
    <source>Formatting</source>
729
    <translation>Формати</translation>
730
  </message>
731
  <message>
732
    <source>Percent Format</source>
733
    <translation>Формат процентів</translation>
734
  </message>
735
  <message>
736
    <source>Date Format</source>
737
    <translation>Формат дати</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>Time Format</source>
741
    <translation>Формат часу</translation>
742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>Custom Scripts</source>
745
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
746
  </message>
747
  <message>
748
    <source>Format:</source>
749
    <translation>Формат:</translation>
750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>Keystroke:</source>
753
    <translation>Клавіша:</translation>
754
  </message>
755
  <message>
756
    <source>Format</source>
757
    <translation>Формат</translation>
758
  </message>
759
  <message>
760
    <source>Value is not validated</source>
761
    <translation>Значення не перевірене</translation>
762
  </message>
763
  <message>
764
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
765
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
766
  </message>
767
  <message>
768
    <source>and less or equal to:</source>
769
    <translation>і менше або рівне:</translation>
770
  </message>
771
  <message>
772
    <source>Custom validate script:</source>
773
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
774
  </message>
775
  <message>
776
    <source>Validate</source>
777
    <translation>Перевірити</translation>
778
  </message>
779
  <message>
780
    <source>Value is not calculated</source>
781
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
782
  </message>
783
  <message>
784
    <source>Value is the</source>
785
    <translation>Значення дорівнює</translation>
786
  </message>
787
  <message>
788
    <source>sum</source>
789
    <translation>Сумма</translation>
790
  </message>
791
  <message>
792
    <source>product</source>
793
    <translation>помножене</translation>
794
  </message>
795
  <message>
796
    <source>average</source>
797
    <translation>середнє арифметичне</translation>
798
  </message>
799
  <message>
800
    <source>minimum</source>
801
    <translation>мінімум</translation>
802
  </message>
803
  <message>
804
    <source>maximum</source>
805
    <translation>максимум</translation>
806
  </message>
807
  <message>
808
    <source>of the following fields:</source>
809
    <translation>з наступих полів:</translation>
810
  </message>
811
  <message>
812
    <source>Pick...</source>
813
    <translation>Вибрати...</translation>
814
  </message>
815
  <message>
816
    <source>Custom calculation script:</source>
817
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
818
  </message>
819
  <message>
820
    <source>Calculate</source>
821
    <translation>Обчислити</translation>
822
  </message>
823
  <message>
824
    <source>OK</source>
825
    <translation>Гаразд</translation>
826
  </message>
827
  <message>
828
    <source>Cancel</source>
829
    <translation>Вихід</translation>
830
  </message>
831
  <message>
832
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 833
    <translation type="obsolete">Мітка ігнорується в PDF-1.3</translation>
188 Franz 834
  </message>
835
  <message>
836
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
837
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
838
  </message>
839
  <message>
840
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
841
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>Open</source>
845
    <translation>Відчинити</translation>
846
  </message>
847
  <message>
848
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
849
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
850
  </message>
851
  <message>
852
    <source>Example:</source>
853
    <translation>Приклад:</translation>
854
  </message>
855
  <message>
856
    <source>Selection Change</source>
857
    <translation>Зміни вибірки</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>Java Script</source>
861
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
862
  </message>
863
  <message>
864
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 865
    <translation type="obsolete">PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
188 Franz 866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>Button</source>
869
    <translation>Кнопка</translation>
870
  </message>
871
  <message>
872
    <source>Text Field</source>
873
    <translation>Текстове поле</translation>
874
  </message>
875
  <message>
876
    <source>Check Box</source>
877
    <translation>Вибіркове поле</translation>
878
  </message>
879
  <message>
880
    <source>Combo Box</source>
881
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
882
  </message>
883
  <message>
884
    <source>List Box</source>
885
    <translation>Випадаючий список</translation>
886
  </message>
887
  <message>
888
    <source>Check</source>
889
    <translation>Галочка</translation>
890
  </message>
891
  <message>
892
    <source>Cross</source>
893
    <translation>Хрест</translation>
894
  </message>
895
  <message>
896
    <source>Diamond</source>
897
    <translation>Ромб</translation>
898
  </message>
899
  <message>
900
    <source>Circle</source>
901
    <translation>Коло</translation>
902
  </message>
903
  <message>
904
    <source>Star</source>
905
    <translation>Зірка</translation>
906
  </message>
907
  <message>
908
    <source>Square</source>
909
    <translation>Квадрат</translation>
910
  </message>
911
  <message>
912
    <source>Go To</source>
913
    <translation>Перейти до</translation>
914
  </message>
915
  <message>
916
    <source>Submit Form</source>
917
    <translation>Відправити форму</translation>
918
  </message>
919
  <message>
920
    <source>Reset Form</source>
921
    <translation>Очистити форму</translation>
922
  </message>
923
  <message>
924
    <source>Import Data</source>
925
    <translation>Імпортувати дані</translation>
926
  </message>
927
  <message>
928
    <source>Mouse Up</source>
929
    <translation>Миша вгору</translation>
930
  </message>
931
  <message>
932
    <source>Mouse Down</source>
933
    <translation>Миша вниз</translation>
934
  </message>
935
  <message>
936
    <source>Mouse Enter</source>
937
    <translation>Миша вхід</translation>
938
  </message>
939
  <message>
940
    <source>Mouse Exit</source>
941
    <translation>Миша вихід</translation>
942
  </message>
943
  <message>
944
    <source>On Focus</source>
945
    <translation>На фокусування</translation>
946
  </message>
947
  <message>
948
    <source>On Blur</source>
949
    <translation>На розмивання</translation>
950
  </message>
951
  <message>
952
    <source>Plain</source>
953
    <translation>Звичайний</translation>
954
  </message>
955
  <message>
956
    <source>Number</source>
957
    <translation>Номер</translation>
958
  </message>
959
  <message>
960
    <source>Percentage</source>
961
    <translation>Частка</translation>
962
  </message>
963
  <message>
964
    <source>Date</source>
965
    <translation>Дата</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>Time</source>
969
    <translation>Час</translation>
970
  </message>
971
  <message>
972
    <source>Custom</source>
973
    <translation>Нестандартний</translation>
974
  </message>
351 Franz 975
  <message>
976
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
977
    <translation type="unfinished"></translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
981
    <translation type="unfinished"></translation>
982
  </message>
983
  <message>
984
    <source>PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
985
    <translation type="unfinished"></translation>
986
  </message>
188 Franz 987
</context>
988
<context>
989
  <name>Annota</name>
990
  <message>
991
    <source>Annotation Properties</source>
992
    <translation>Властивості аннотації</translation>
993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>Type:</source>
996
    <translation>Тип:</translation>
997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Text</source>
1000
    <translation>Текст</translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
1003
    <source>Link</source>
1004
    <translation>Ссилка</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>External Link</source>
1008
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
1011
    <source>External Web-Link</source>
1012
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>Destination</source>
1016
    <translation>Призначення</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
1019
    <source>Change...</source>
1020
    <translation>Змінити...</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
1023
    <source>Page:</source>
1024
    <translation>Сторінка:</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1027
    <source>X-Pos:</source>
1028
    <translation>Поз. Х:</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
1031
    <source> pt</source>
1032
    <translation>точок</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source>Y-Pos:</source>
1036
    <translation>Поз. У:</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
1039
    <source>OK</source>
1040
    <translation>Гаразд</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>Cancel</source>
1044
    <translation>Вихід</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
1047
    <source>Open</source>
1048
    <translation>Відчинити</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
1051
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1052
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
1053
  </message>
1054
</context>
1055
<context>
1056
  <name>ApplyT</name>
1057
  <message>
1058
    <source>Apply Template</source>
1059
    <translation>Використати шаблон</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
1062
    <source>Template:</source>
341 Franz 1063
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>Normal</source>
282 Franz 1067
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1071
    <translation type="obsolete">Застосувати для цієї сторінки</translation>
188 Franz 1072
  </message>
1073
  <message>
1074
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1075
    <translation type="obsolete">Застосувати з сторінки:</translation>
188 Franz 1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source>to:</source>
341 Franz 1079
    <translation type="obsolete">до:</translation>
188 Franz 1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>OK</source>
341 Franz 1083
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1087
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1088
  </message>
341 Franz 1089
  <message>
1090
    <source>&amp;Template:</source>
1091
    <translation type="unfinished"></translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
1095
    <translation type="unfinished"></translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1099
    <translation type="unfinished"></translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>To:</source>
1103
    <translation type="unfinished"></translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>&amp;OK</source>
1107
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1110
    <source>&amp;Cancel</source>
1111
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1112
  </message>
188 Franz 1113
</context>
1114
<context>
1115
  <name>Biblio</name>
1116
  <message>
1117
    <source>Scrapbook</source>
1118
    <translation>Чорновик</translation>
1119
  </message>
1120
  <message>
1121
    <source>New</source>
341 Franz 1122
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>Save</source>
341 Franz 1126
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 1127
  </message>
1128
  <message>
1129
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1130
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 1131
  </message>
1132
  <message>
1133
    <source>Load...</source>
341 Franz 1134
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 1135
  </message>
1136
  <message>
1137
    <source>Close</source>
341 Franz 1138
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 1139
  </message>
1140
  <message>
1141
    <source>Small</source>
341 Franz 1142
    <translation type="obsolete">Малий</translation>
188 Franz 1143
  </message>
1144
  <message>
1145
    <source>Medium</source>
341 Franz 1146
    <translation type="obsolete">Середній</translation>
188 Franz 1147
  </message>
1148
  <message>
1149
    <source>Big</source>
341 Franz 1150
    <translation type="obsolete">Великий</translation>
188 Franz 1151
  </message>
1152
  <message>
1153
    <source>File</source>
341 Franz 1154
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 1155
  </message>
1156
  <message>
1157
    <source>Preview</source>
341 Franz 1158
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд</translation>
188 Franz 1159
  </message>
1160
  <message>
1161
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1162
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
1163
  </message>
1164
  <message>
1165
    <source>Delete</source>
1166
    <translation>Видалити</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>Object</source>
1170
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
1171
  </message>
1172
  <message>
1173
    <source>Name:</source>
351 Franz 1174
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1175
  </message>
1176
  <message>
1177
    <source>New Entry</source>
1178
    <translation>Новий екземпляр</translation>
1179
  </message>
302 Franz 1180
  <message>
1181
    <source>Rename</source>
1182
    <translation>Перейменувати</translation>
1183
  </message>
1184
  <message>
1185
    <source>Warning</source>
1186
    <translation>Застереження</translation>
1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1190
Please choose another.</source>
1191
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
1192
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
1193
  </message>
1194
  <message>
1195
    <source>OK</source>
1196
    <translation>Гаразд</translation>
1197
  </message>
341 Franz 1198
  <message>
1199
    <source>&amp;New</source>
1200
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
1203
    <source>&amp;Load...</source>
1204
    <translation type="unfinished"></translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>&amp;Save</source>
1208
    <translation type="unfinished">&amp;Записати</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
1211
    <source>Save &amp;As...</source>
1212
    <translation type="unfinished">Записати &amp;як...</translation>
1213
  </message>
1214
  <message>
1215
    <source>&amp;Close</source>
1216
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>&amp;Small</source>
1220
    <translation type="unfinished"></translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
1223
    <source>&amp;Medium</source>
1224
    <translation type="unfinished"></translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
1227
    <source>&amp;Large</source>
1228
    <translation type="unfinished"></translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
1231
    <source>&amp;File</source>
1232
    <translation type="unfinished">&amp;Файл</translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
1235
    <source>&amp;Preview</source>
1236
    <translation type="unfinished"></translation>
1237
  </message>
351 Franz 1238
  <message>
1239
    <source>&amp;Name:</source>
1240
    <translation type="unfinished"></translation>
1241
  </message>
188 Franz 1242
</context>
1243
<context>
1244
  <name>BookMView</name>
1245
  <message>
1246
    <source>Bookmarks</source>
1247
    <translation>Закладки</translation>
1248
  </message>
1249
  <message>
1250
    <source>Move Bookmark</source>
1251
    <translation>Перемістити закладку</translation>
1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>Insert Bookmark</source>
1255
    <translation>Вставити закладку</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>Cancel</source>
1259
    <translation>Вихід</translation>
1260
  </message>
1261
</context>
1262
<context>
1263
  <name>BookPalette</name>
1264
  <message>
1265
    <source>Bookmarks</source>
1266
    <translation>Закладки</translation>
1267
  </message>
1268
</context>
1269
<context>
1270
  <name>ButtonIcon</name>
1271
  <message>
1272
    <source>Icon Placement</source>
1273
    <translation>Розміщення іконок</translation>
1274
  </message>
1275
  <message>
1276
    <source>Layout:</source>
1277
    <translation>Схема:</translation>
1278
  </message>
1279
  <message>
1280
    <source>Scale:</source>
1281
    <translation>Масштаб:</translation>
1282
  </message>
1283
  <message>
1284
    <source>Always</source>
1285
    <translation>Завжди</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
1288
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 1289
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 1290
  </message>
1291
  <message>
1292
    <source>When Icon is too big</source>
1293
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
1296
    <source>Never</source>
1297
    <translation>Ніколи</translation>
1298
  </message>
1299
  <message>
1300
    <source>Scale How:</source>
1301
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>Proportional</source>
1305
    <translation>Пропорційно</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>Non Proportional</source>
1309
    <translation>Непропорційно</translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
1312
    <source>Icon</source>
1313
    <translation>Іконка</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
1316
    <source>OK</source>
1317
    <translation>Гаразд</translation>
1318
  </message>
1319
  <message>
1320
    <source>Cancel</source>
1321
    <translation>Вихід</translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
1324
    <source>Reset</source>
1325
    <translation>Скинути значення</translation>
1326
  </message>
1327
  <message>
1328
    <source>Caption only</source>
1329
    <translation>Лише описання</translation>
1330
  </message>
1331
  <message>
1332
    <source>Icon only</source>
1333
    <translation>Лише іконка</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
1336
    <source>Caption below Icon</source>
1337
    <translation>Описання під іконкою</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
1340
    <source>Caption above Icon</source>
1341
    <translation>Описання над іконкою</translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
1344
    <source>Caption right to Icon</source>
1345
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
1348
    <source>Caption left to Icon</source>
1349
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
1352
    <source>Caption overlays Icon</source>
1353
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
1354
  </message>
1355
</context>
1356
<context>
1357
  <name>CMSPrefs</name>
1358
  <message>
1359
    <source>Color Management Settings</source>
1360
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1364
    <translation type="obsolete">Активувати установку палітри кольорів</translation>
188 Franz 1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>System Profiles</source>
1368
    <translation>Системні профілі</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1372
    <translation type="obsolete">Зображення:</translation>
188 Franz 1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1376
    <translation type="obsolete">Однотонні кольори:</translation>
188 Franz 1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1380
    <translation type="obsolete">Монітор:</translation>
188 Franz 1381
  </message>
1382
  <message>
1383
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1384
    <translation type="obsolete">Принтер:</translation>
188 Franz 1385
  </message>
1386
  <message>
1387
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 1388
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 1389
  </message>
1390
  <message>
1391
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1392
    <translation type="obsolete">Симулювати принтер на екрані</translation>
188 Franz 1393
  </message>
1394
  <message>
1395
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1396
    <translation type="obsolete">Помітити кольору, які не попадають в діапазон</translation>
188 Franz 1397
  </message>
1398
  <message>
1399
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1400
    <translation type="obsolete">Використовувати компенсацію чорної точки</translation>
188 Franz 1401
  </message>
1402
  <message>
1403
    <source>OK</source>
341 Franz 1404
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1405
  </message>
1406
  <message>
1407
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1408
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>Perceptual</source>
1412
    <translation>Уявний</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>Relative Colorimetric</source>
1416
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>Saturation</source>
1420
    <translation>Насичення</translation>
1421
  </message>
1422
  <message>
1423
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1424
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
1425
  </message>
243 Franz 1426
  <message>
1427
    <source>Default color profile for imported images</source>
1428
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
1431
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1432
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1436
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1437
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
1438
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1439
  </message>
1440
  <message>
1441
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1442
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1443
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
1444
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1447
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1448
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1449
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
1450
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1451
або перцептивну схему.</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
1454
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1455
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1456
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
1457
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1458
або перцептивну схему.</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
1461
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1462
based on the chosen printer profile.</source>
1463
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
1464
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
1467
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1468
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1469
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
1470
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
1471
  </message>
1472
  <message>
1473
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1474
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1475
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
1476
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
1477
  </message>
341 Franz 1478
  <message>
1479
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
1480
    <translation type="unfinished"></translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
1483
    <source>&amp;Pictures:</source>
1484
    <translation type="unfinished"></translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
1487
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1488
    <translation type="unfinished"></translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>&amp;Monitor:</source>
1492
    <translation type="unfinished"></translation>
1493
  </message>
1494
  <message>
1495
    <source>P&amp;rinter:</source>
1496
    <translation type="unfinished"></translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
1499
    <source>M&amp;onitor:</source>
1500
    <translation type="unfinished"></translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1503
    <source>Pr&amp;inter:</source>
1504
    <translation type="unfinished"></translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
1507
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
1508
    <translation type="unfinished"></translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
1512
    <translation type="unfinished"></translation>
1513
  </message>
1514
  <message>
1515
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1516
    <translation type="unfinished"></translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <source>&amp;OK</source>
1520
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>&amp;Cancel</source>
1524
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1525
  </message>
188 Franz 1526
</context>
1527
<context>
1528
  <name>CMYKChoose</name>
1529
  <message>
1530
    <source>Edit Color</source>
1531
    <translation>Редагування кольору</translation>
1532
  </message>
1533
  <message>
1534
    <source>Name:</source>
351 Franz 1535
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1536
  </message>
1537
  <message>
1538
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1539
    <translation type="obsolete">Кольорова модель</translation>
188 Franz 1540
  </message>
1541
  <message>
1542
    <source>CMYK</source>
1543
    <translation>CMYK</translation>
1544
  </message>
1545
  <message>
1546
    <source>RGB</source>
1547
    <translation>RGB</translation>
1548
  </message>
1549
  <message>
1550
    <source>Web Safe RGB</source>
1551
    <translation>RGB для web</translation>
1552
  </message>
1553
  <message>
1554
    <source>New</source>
1555
    <translation>Новий</translation>
1556
  </message>
1557
  <message>
1558
    <source>Old</source>
1559
    <translation>Старий</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
1562
    <source>OK</source>
1563
    <translation>Гаразд</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1567
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1568
  </message>
1569
  <message>
1570
    <source>C:</source>
1571
    <translation>C:</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>M:</source>
1575
    <translation>M:</translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
1578
    <source>Y:</source>
1579
    <translation>Y:</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
1582
    <source>K:</source>
1583
    <translation>K:</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
1586
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1587
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
1590
    <source>Static Color Bars</source>
1591
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
1592
  </message>
1593
  <message>
1594
    <source>R:</source>
1595
    <translation>R:</translation>
1596
  </message>
1597
  <message>
1598
    <source>G:</source>
1599
    <translation>G:</translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
1602
    <source>B:</source>
1603
    <translation>B:</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
274 Franz 1606
    <source> %</source>
1607
    <translation>%</translation>
188 Franz 1608
  </message>
1609
  <message>
274 Franz 1610
    <source>Warning</source>
1611
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 1612
  </message>
218 Franz 1613
  <message>
274 Franz 1614
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1615
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 1616
  </message>
282 Franz 1617
  <message>
302 Franz 1618
    <source>HSV-Colormap</source>
1619
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 1620
  </message>
351 Franz 1621
  <message>
1622
    <source>&amp;Name:</source>
1623
    <translation type="unfinished"></translation>
1624
  </message>
1625
  <message>
1626
    <source>Color &amp;Model</source>
1627
    <translation type="unfinished"></translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>&amp;OK</source>
1631
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>&amp;Cancel</source>
1635
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1636
  </message>
188 Franz 1637
</context>
1638
<context>
1639
  <name>Cpalette</name>
1640
  <message>
1641
    <source>Normal</source>
1642
    <translation>Нормальне</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
1645
    <source>Horizontal Gradient</source>
1646
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
1649
    <source>Vertical Gradient</source>
1650
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <source>Diagonal Gradient</source>
1654
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
1657
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1658
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
1659
  </message>
1660
  <message>
1661
    <source>Radial Gradient</source>
1662
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>Opacity:</source>
1666
    <translation>Непрозорість:</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1669
    <source> %</source>
1670
    <translation>%</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
1673
    <source>None</source>
1674
    <translation>Немає</translation>
1675
  </message>
218 Franz 1676
  <message>
1677
    <source>Shade:</source>
1678
    <translation>Тінь:</translation>
1679
  </message>
1680
  <message>
1681
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1682
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
1685
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1686
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
1689
    <source>Saturation of color</source>
274 Franz 1690
    <translation>Насиченість кольору</translation>
218 Franz 1691
  </message>
1692
  <message>
1693
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1694
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
1695
  </message>
1696
  <message>
1697
    <source>Edit the first color of object</source>
302 Franz 1698
    <translation type="obsolete">Редагувати перший колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1699
  </message>
1700
  <message>
1701
    <source>Edit the second color of object</source>
302 Franz 1702
    <translation type="obsolete">Редагувати другий колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1703
  </message>
1704
  <message>
1705
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1706
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
1707
  </message>
1708
  <message>
1709
    <source>Color of selected object</source>
1710
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
1711
  </message>
302 Franz 1712
  <message>
1713
    <source>Special</source>
1714
    <translation type="obsolete">Особливий</translation>
1715
  </message>
1716
  <message>
1717
    <source>Free linear Gradient</source>
1718
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1721
    <source>X1:</source>
1722
    <translation>X1:</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>Y1:</source>
1726
    <translation>Y1:</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
1729
    <source> pt</source>
1730
    <translation>тчк</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
1733
    <source>X2:</source>
1734
    <translation>X2:</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
1737
    <source>Y2:</source>
1738
    <translation>Y2:</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
1741
    <source> mm</source>
1742
    <translation>мм</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
1745
    <source> in</source>
1746
    <translation>д</translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
1749
    <source> p</source>
1750
    <translation>п</translation>
1751
  </message>
1752
  <message>
1753
    <source>Free radial Gradient</source>
1754
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
1755
  </message>
188 Franz 1756
</context>
1757
<context>
1758
  <name>CupsOptions</name>
1759
  <message>
1760
    <source>Printer Options</source>
274 Franz 1761
    <translation>Установки принтера</translation>
188 Franz 1762
  </message>
1763
  <message>
1764
    <source>Option</source>
1765
    <translation>Опція</translation>
1766
  </message>
1767
  <message>
1768
    <source>Value</source>
1769
    <translation>Значення</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source>Page Set</source>
1773
    <translation>Набір сторінок</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
1776
    <source>All Pages</source>
1777
    <translation>Всі сторінки</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
1780
    <source>Even Pages only</source>
1781
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>Odd Pages only</source>
1785
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
1786
  </message>
1787
  <message>
1788
    <source>Mirror</source>
1789
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
1792
    <source>No</source>
1793
    <translation>Ні</translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>Yes</source>
1797
    <translation>Так</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
1800
    <source>Orientation</source>
1801
    <translation>Орієнтація</translation>
1802
  </message>
1803
  <message>
1804
    <source>Portrait</source>
1805
    <translation>Вертикальна</translation>
1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>Landscape</source>
1809
    <translation>Горизонтальна</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
1812
    <source>N-Up Printing</source>
1813
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
1814
  </message>
1815
  <message>
1816
    <source>Page per Sheet</source>
1817
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
1820
    <source>Pages per Sheet</source>
1821
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
1824
    <source>OK</source>
351 Franz 1825
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1826
  </message>
1827
  <message>
1828
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1829
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1830
  </message>
302 Franz 1831
  <message>
1832
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1833
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1834
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1835
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1836
Missing library support is indicated by a *</source>
1837
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
1838
Набір доступних параметрів залежить від
1839
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
1840
можна засвідчити вибравши меню
1841
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
1842
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як
1843
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс,
1844
С=littlecms - Проста система керування кольором,
1845
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF.
1846
При відсутності бібліотеки літера індикатор
1847
заміщається на *</translation>
1848
  </message>
351 Franz 1849
  <message>
1850
    <source>&amp;OK</source>
1851
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1854
    <source>&amp;Cancel</source>
1855
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1856
  </message>
188 Franz 1857
</context>
1858
<context>
1859
  <name>CustomFDialog</name>
1860
  <message>
1861
    <source>Compress File</source>
341 Franz 1862
    <translation type="obsolete">Стиснути файл</translation>
188 Franz 1863
  </message>
1864
  <message>
1865
    <source>Encoding:</source>
1866
    <translation>Кодування:</translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
1869
    <source>Moves to your Document Directory.
1870
This can be set in the Preferences.</source>
1871
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
1872
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
1873
  </message>
310 Franz 1874
  <message>
1875
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 1876
    <translation type="obsolete">Включити шрифти</translation>
310 Franz 1877
  </message>
341 Franz 1878
  <message>
1879
    <source>&amp;Compress File</source>
1880
    <translation type="unfinished"></translation>
1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <source>&amp;Include Fonts</source>
1884
    <translation type="unfinished"></translation>
1885
  </message>
188 Franz 1886
</context>
1887
<context>
1888
  <name>DelColor</name>
1889
  <message>
1890
    <source>Delete Color</source>
1891
    <translation>Видалити колір</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>?</source>
1895
    <translation>?</translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>Replace it with:</source>
1899
    <translation>Замінити це на:</translation>
1900
  </message>
1901
  <message>
1902
    <source>OK</source>
1903
    <translation>Гаразд</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
1906
    <source>Cancel</source>
1907
    <translation>Вихід</translation>
1908
  </message>
226 Franz 1909
  <message>
1910
    <source>Delete color:</source>
1911
    <translation>Видалити колір:</translation>
1912
  </message>
188 Franz 1913
</context>
1914
<context>
1915
  <name>DelPages</name>
1916
  <message>
1917
    <source>Delete Pages</source>
1918
    <translation>Видалення сторінок</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
1921
    <source>Delete from:</source>
1922
    <translation>Видалити з:</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
1925
    <source>to:</source>
1926
    <translation>до:</translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <source>OK</source>
351 Franz 1930
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1931
  </message>
1932
  <message>
1933
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1934
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1935
  </message>
351 Franz 1936
  <message>
1937
    <source>&amp;OK</source>
1938
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
1941
    <source>&amp;Cancel</source>
1942
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1943
  </message>
188 Franz 1944
</context>
1945
<context>
1946
  <name>DmF</name>
1947
  <message>
1948
    <source>Missing Font</source>
1949
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
1952
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1953
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>Use</source>
1957
    <translation>Використати</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>instead</source>
1961
    <translation>замість</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>OK</source>
1965
    <translation>Гаразд</translation>
1966
  </message>
1967
</context>
1968
<context>
1969
  <name>DocInfos</name>
1970
  <message>
1971
    <source>Document Info</source>
337 Franz 1972
    <translation type="obsolete">Інформація про документ</translation>
188 Franz 1973
  </message>
1974
  <message>
1975
    <source>Author:</source>
337 Franz 1976
    <translation type="obsolete">Автор:</translation>
188 Franz 1977
  </message>
1978
  <message>
1979
    <source>Title:</source>
337 Franz 1980
    <translation type="obsolete">Заголовок:</translation>
188 Franz 1981
  </message>
1982
  <message>
1983
    <source>Description:</source>
337 Franz 1984
    <translation type="obsolete">Опис:</translation>
188 Franz 1985
  </message>
1986
  <message>
1987
    <source>Keywords:</source>
337 Franz 1988
    <translation type="obsolete">Ключові слова:</translation>
188 Franz 1989
  </message>
1990
  <message>
1991
    <source>OK</source>
341 Franz 1992
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1996
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1997
  </message>
274 Franz 1998
  <message>
1999
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
337 Franz 2000
    <translation type="obsolete">Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка</translation>
274 Franz 2001
  </message>
2002
  <message>
2003
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
337 Franz 2004
    <translation type="obsolete">Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті</translation>
274 Franz 2005
  </message>
2006
  <message>
2007
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
337 Franz 2008
    <translation type="obsolete">Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів</translation>
274 Franz 2009
  </message>
337 Franz 2010
  <message>
2011
    <source>Document Information</source>
2012
    <translation>Інформація про документ</translation>
2013
  </message>
2014
  <message>
2015
    <source>&amp;Title:</source>
2016
    <translation>&amp;Заголовок:</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
2019
    <source>&amp;Author:</source>
2020
    <translation>&amp;Автор:</translation>
2021
  </message>
2022
  <message>
2023
    <source>&amp;Keywords:</source>
2024
    <translation>&amp;Ключові слова:</translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
2027
    <source>Descri&amp;ption:</source>
2028
    <translation>&amp;Опис:</translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
2031
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2032
    <translation>&amp;Видавник:</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
2035
    <source>&amp;Contributors:</source>
2036
    <translation>&amp;Співробітники:</translation>
2037
  </message>
2038
  <message>
2039
    <source>Dat&amp;e:</source>
2040
    <translation>&amp;Дата:</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
2043
    <source>T&amp;ype:</source>
2044
    <translation>&amp;Тип:</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>F&amp;ormat:</source>
2048
    <translation>&amp;Формат:</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <source>Identi&amp;fier:</source>
2052
    <translation>В&amp;изначник:</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>&amp;Source:</source>
2056
    <translation>Д&amp;жерело:</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <source>&amp;Language:</source>
2060
    <translation>&amp;Мова:</translation>
2061
  </message>
2062
  <message>
2063
    <source>&amp;Relation:</source>
2064
    <translation>В&amp;ідношення:</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
2067
    <source>Co&amp;verage:</source>
2068
    <translation>&amp;Покриття:</translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
2072
    <translation>П&amp;рава:</translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>&amp;Document</source>
2076
    <translation>Док&amp;умент</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
2079
    <source>Further &amp;Information</source>
2080
    <translation>Д&amp;одаткова інформація</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2084
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2085
    <translation>Людина чи організація, відповідальна за створення документа,
2086
Це поле може бути вміщене в документ Scribus для довідки а також в
2087
метадані PDF</translation>
2088
  </message>
2089
  <message>
2090
    <source>A name given to the document.
2091
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2092
    <translation>Ім&apos;я дане документу.
2093
Це поле може бути вміщене в документ Scribus, а також в метадані PDF</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <source>An account of the content of the document.
2097
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
2098
    <translation>Огляд змісту документа. Це поле призначається для короткого пояснення або абстракту документа.
2099
Воно вміщується в PDF при експорті</translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
2102
    <source>The topic of the content of the document.
2103
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
2104
    <translation>Це заголовок змісту документа. Це поле призначається для ключових слів документа, які ви бажаєте
2105
вмістити в PDF для полегшення пошуків та індексування файлів PDF</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
2109
    <translation>Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
2112
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
2113
    <translation>Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа</translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
2116
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
2117
    <translation>Дата зв&apos;язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
2120
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
2121
    <translation>Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі</translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
2124
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2125
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
2126
    <translation>Фізичне чи цифрове відображення документа. Тип паперу та розміри можуть бути цікавими.
2127
Тут можить придатися RFC2045 і RFC2046 для типів MIME</translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
2130
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
2131
    <translation>Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
2134
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISDN or URI</source>
341 Franz 2135
    <translation type="obsolete">Ссилка на документ нащадком якого є активний документ. Наприклад ISDN чи URI</translation>
337 Franz 2136
  </message>
2137
  <message>
2138
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2139
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
2140
    <translation>Мова, на якій написано документ, зазвичай мовний код з ISO-639 інколи з додатковим суфіксом через
2141
тире і код країни з ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH</translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
2144
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
2145
    <translation>Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI</translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
2149
    <translation>Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції</translation>
2150
  </message>
2151
  <message>
2152
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
2153
    <translation>Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка</translation>
2154
  </message>
341 Franz 2155
  <message>
2156
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
2157
    <translation type="unfinished"></translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
2160
    <source>&amp;OK</source>
2161
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <source>&amp;Cancel</source>
2165
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2166
  </message>
188 Franz 2167
</context>
2168
<context>
2169
  <name>Druck</name>
2170
  <message>
2171
    <source>Setup Printer</source>
2172
    <translation>Налаштування принтера</translation>
2173
  </message>
2174
  <message>
2175
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2176
    <translation type="obsolete">Куди друкувати</translation>
188 Franz 2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <source>File</source>
2180
    <translation>Файл</translation>
2181
  </message>
2182
  <message>
2183
    <source>Options...</source>
351 Franz 2184
    <translation type="obsolete">Установки...</translation>
188 Franz 2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>File:</source>
351 Franz 2188
    <translation type="obsolete">Файл:</translation>
188 Franz 2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>Change...</source>
351 Franz 2192
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2196
    <translation type="obsolete">Альтернативна команда для друку</translation>
188 Franz 2197
  </message>
2198
  <message>
2199
    <source>Command:</source>
351 Franz 2200
    <translation type="obsolete">Команда:</translation>
188 Franz 2201
  </message>
2202
  <message>
2203
    <source>Range:</source>
351 Franz 2204
    <translation type="obsolete">Діапазон:</translation>
188 Franz 2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <source>To page:</source>
337 Franz 2208
    <translation type="obsolete">До сторінки номер:</translation>
188 Franz 2209
  </message>
2210
  <message>
2211
    <source>From page:</source>
337 Franz 2212
    <translation type="obsolete">З сторінки номер:</translation>
188 Franz 2213
  </message>
2214
  <message>
2215
    <source>Print range</source>
351 Franz 2216
    <translation type="obsolete">Друкувати інтервал</translation>
188 Franz 2217
  </message>
2218
  <message>
2219
    <source>Print all</source>
351 Franz 2220
    <translation type="obsolete">Друкувати всі сторінки</translation>
188 Franz 2221
  </message>
2222
  <message>
2223
    <source>Print last page first</source>
337 Franz 2224
    <translation type="obsolete">Почати друк з останньої сторінки</translation>
188 Franz 2225
  </message>
2226
  <message>
2227
    <source>Print first page first</source>
337 Franz 2228
    <translation type="obsolete">Почати друк з першої сторінки</translation>
188 Franz 2229
  </message>
2230
  <message>
2231
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2232
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
188 Franz 2233
  </message>
2234
  <message>
2235
    <source>Options</source>
274 Franz 2236
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 2237
  </message>
2238
  <message>
2239
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2240
    <translation type="obsolete">Звичайний друк</translation>
188 Franz 2241
  </message>
2242
  <message>
2243
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2244
    <translation type="obsolete">Друкувати сепарації кольорів</translation>
188 Franz 2245
  </message>
2246
  <message>
2247
    <source>All</source>
274 Franz 2248
    <translation>Всі кольори</translation>
188 Franz 2249
  </message>
2250
  <message>
2251
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2252
    <translation type="obsolete">Кольоровий друк, якщо доступний</translation>
188 Franz 2253
  </message>
2254
  <message>
2255
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2256
    <translation type="obsolete">Друк у відтінках сірого</translation>
188 Franz 2257
  </message>
2258
  <message>
2259
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2260
    <translation type="obsolete">Додаткові установки...</translation>
188 Franz 2261
  </message>
2262
  <message>
2263
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2264
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2265
  </message>
2266
  <message>
2267
    <source>Save as</source>
2268
    <translation>Записати як</translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2272
    <translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
2273
  </message>
204 Franz 2274
  <message>
2275
    <source>Cyan</source>
2276
    <translation>Салатовий</translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
2279
    <source>Magenta</source>
2280
    <translation>Малиновий</translation>
2281
  </message>
2282
  <message>
2283
    <source>Yellow</source>
2284
    <translation>Жовтий</translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
2287
    <source>Black</source>
2288
    <translation>Чорний</translation>
2289
  </message>
274 Franz 2290
  <message>
2291
    <source>Print</source>
351 Franz 2292
    <translation type="obsolete">Друк</translation>
274 Franz 2293
  </message>
310 Franz 2294
  <message>
2295
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2296
    <translation type="obsolete">Друк активної сторінки</translation>
310 Franz 2297
  </message>
337 Franz 2298
  <message>
2299
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2300
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2301
a range of pages or a single page number.</source>
2302
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
2303
може &quot;бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
2304
номер окремої сторінки.</translation>
2305
  </message>
351 Franz 2306
  <message>
2307
    <source>Print Destination</source>
2308
    <translation type="unfinished"></translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
2311
    <source>&amp;Options...</source>
2312
    <translation type="unfinished"></translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
2315
    <source>&amp;File:</source>
2316
    <translation type="unfinished"></translation>
2317
  </message>
2318
  <message>
2319
    <source>C&amp;hange...</source>
2320
    <translation type="unfinished"></translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
2323
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
2324
    <translation type="unfinished"></translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
2327
    <source>Co&amp;mmand:</source>
2328
    <translation type="unfinished"></translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>Range</source>
2332
    <translation type="unfinished"></translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
2335
    <source>Print &amp;All</source>
2336
    <translation type="unfinished"></translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
2339
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
2340
    <translation type="unfinished"></translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
2343
    <source>Print &amp;Range</source>
2344
    <translation type="unfinished"></translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
2347
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
2348
    <translation type="unfinished"></translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
2351
    <source>Print &amp;Normal</source>
2352
    <translation type="unfinished"></translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
2355
    <source>Print &amp;Separations</source>
2356
    <translation type="unfinished"></translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
2360
    <translation type="unfinished"></translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
2364
    <translation type="unfinished"></translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
2367
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2368
    <translation type="unfinished"></translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <source>&amp;Print</source>
2372
    <translation type="unfinished"></translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
2375
    <source>&amp;Cancel</source>
2376
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2377
  </message>
188 Franz 2378
</context>
2379
<context>
302 Franz 2380
  <name>EPSPlug</name>
2381
  <message>
2382
    <source>Importing File:
2383
%1
2384
failed!</source>
2385
    <translation>Імпортувати файл:
2386
%1
2387
не вдалося!</translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>Fatal Error</source>
2391
    <translation>Фатальна помилка</translation>
2392
  </message>
2393
</context>
2394
<context>
188 Franz 2395
  <name>EditStyle</name>
2396
  <message>
2397
    <source>Edit Style</source>
2398
    <translation>Редагування стилю</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>Name:</source>
351 Franz 2402
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>Character</source>
2406
    <translation>Символ</translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Face:</source>
351 Franz 2410
    <translation type="obsolete">Гарнітура:</translation>
188 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>Size:</source>
351 Franz 2414
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
188 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source> pt</source>
2418
    <translation>тчк</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>Effect:</source>
2422
    <translation>Ефект:</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2426
    <translation type="obsolete">Вирівнювання:</translation>
188 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2430
    <translation type="obsolete">Колір заповнення:</translation>
188 Franz 2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>None</source>
2434
    <translation>Немає</translation>
2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2438
    <translation type="obsolete">Буквиця</translation>
188 Franz 2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2442
    <translation type="obsolete">Рядків:</translation>
188 Franz 2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Vertical Spaces</source>
2446
    <translation>Вертикальні проміжки</translation>
2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Line Spacing</source>
274 Franz 2450
    <translation>Інтервал між рядками</translation>
188 Franz 2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Above:</source>
351 Franz 2454
    <translation type="obsolete">Над:</translation>
188 Franz 2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>Below:</source>
351 Franz 2458
    <translation type="obsolete">Під:</translation>
188 Franz 2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>OK</source>
2462
    <translation>Гаразд</translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2466
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2467
  </message>
2468
  <message>
2469
    <source>Warning</source>
274 Franz 2470
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2474
    <translation>Ім&apos;я стилю вже використане</translation>
2475
  </message>
204 Franz 2476
  <message>
2477
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2478
    <translation type="obsolete">Колір контура:</translation>
204 Franz 2479
  </message>
243 Franz 2480
  <message>
2481
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2482
    <translation type="obsolete">Прив&apos;язатися до базової сітки</translation>
243 Franz 2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source> mm</source>
2486
    <translation>мм</translation>
2487
  </message>
2488
  <message>
2489
    <source> in</source>
282 Franz 2490
    <translation>д</translation>
243 Franz 2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source> p</source>
2494
    <translation>пік</translation>
2495
  </message>
274 Franz 2496
  <message>
2497
    <source>Name of your paragraph style</source>
2498
    <translation>Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
2499
  </message>
2500
  <message>
2501
    <source>Font of selected text or object</source>
2502
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>Font Size</source>
2506
    <translation>Розмір шрифта</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>Color of text fill</source>
2510
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>Color of text stroke</source>
2514
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2518
    <translation>Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект</translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2522
    <translation>Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Align text to baseline grid</source>
2526
    <translation>Вирівняти текст по базовій сітці</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2530
    <translation>Проміжок над абзацом</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2534
    <translation>Проміжок під абзацом</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
282 Franz 2537
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2538
    <translation>Табулятори та відступи</translation>
274 Franz 2539
  </message>
302 Franz 2540
  <message>
2541
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2542
    <translation type="obsolete">Міжрядковий інтервал:</translation>
302 Franz 2543
  </message>
351 Franz 2544
  <message>
2545
    <source>&amp;Name:</source>
2546
    <translation type="unfinished"></translation>
2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>&amp;Font:</source>
2550
    <translation type="unfinished"></translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Si&amp;ze:</source>
2554
    <translation type="unfinished"></translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>&amp;Alignment:</source>
2558
    <translation type="unfinished"></translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>&amp;Drop Caps</source>
2562
    <translation type="unfinished"></translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>&amp;Lines:</source>
2566
    <translation type="unfinished"></translation>
2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>F&amp;ill Color:</source>
2570
    <translation type="unfinished"></translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2574
    <translation type="unfinished"></translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
2578
    <translation type="unfinished"></translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
2582
    <translation type="unfinished"></translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Abo&amp;ve:</source>
2586
    <translation type="unfinished"></translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>&amp;Below:</source>
2590
    <translation type="unfinished"></translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>&amp;OK</source>
2594
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>&amp;Cancel</source>
2598
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2599
  </message>
188 Franz 2600
</context>
2601
<context>
2602
  <name>Editor</name>
2603
  <message>
2604
    <source>Editor</source>
2605
    <translation>Редактор</translation>
2606
  </message>
2607
  <message>
2608
    <source>New</source>
351 Franz 2609
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2613
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Load...</source>
351 Franz 2617
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2621
    <translation type="obsolete">Зберегти документ та вийти</translation>
188 Franz 2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2625
    <translation type="obsolete">Вийти без збереження</translation>
188 Franz 2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source>Undo</source>
351 Franz 2629
    <translation type="obsolete">Відмінити</translation>
188 Franz 2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source>Redo</source>
351 Franz 2633
    <translation type="obsolete">Повторити</translation>
188 Franz 2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>Cut</source>
351 Franz 2637
    <translation type="obsolete">Вирізати</translation>
188 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>Copy</source>
351 Franz 2641
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
188 Franz 2642
  </message>
2643
  <message>
2644
    <source>Paste</source>
351 Franz 2645
    <translation type="obsolete">Вклеїти</translation>
188 Franz 2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>Clear</source>
351 Franz 2649
    <translation type="obsolete">Очистити</translation>
188 Franz 2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2653
    <translation type="obsolete">Визначити імена полів</translation>
188 Franz 2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>File</source>
351 Franz 2657
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>Edit</source>
351 Franz 2661
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 2662
  </message>
2663
  <message>
2664
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2665
    <translation>Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*)</translation>
2666
  </message>
351 Franz 2667
  <message>
2668
    <source>&amp;New</source>
2669
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
2672
    <source>&amp;Open...</source>
2673
    <translation type="unfinished">&amp;Відчинити...</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>Save &amp;As...</source>
2677
    <translation type="unfinished">Записати &amp;як...</translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>&amp;Save and Exit</source>
2681
    <translation type="unfinished"></translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
2684
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
2685
    <translation type="unfinished"></translation>
2686
  </message>
2687
  <message>
2688
    <source>&amp;Undo</source>
2689
    <translation type="unfinished">&amp;Відмінити</translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source>&amp;Redo</source>
2693
    <translation type="unfinished">&amp;Повторити</translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>Cu&amp;t</source>
2697
    <translation type="unfinished"></translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>&amp;Copy</source>
2701
    <translation type="unfinished">&amp;Скопіювати</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>&amp;Paste</source>
2705
    <translation type="unfinished">&amp;Вклеїти</translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>C&amp;lear</source>
2709
    <translation type="unfinished">О&amp;чистити</translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>&amp;Get Field Names</source>
2713
    <translation type="unfinished"></translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>&amp;File</source>
2717
    <translation type="unfinished">&amp;Файл</translation>
2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>&amp;Edit</source>
2721
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
2722
  </message>
188 Franz 2723
</context>
2724
<context>
302 Franz 2725
  <name>ExportForm</name>
2726
  <message>
2727
    <source>Choose a Export Directory</source>
2728
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>Export as Image</source>
2732
    <translation>Експортувати, як растрове зображення</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2736
    <translation type="obsolete">Директорія для експортування:</translation>
302 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2740
    <translation type="obsolete">&amp;Замінити...</translation>
302 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Alt+C</source>
2744
    <translation>Alt+C</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2748
    <translation type="obsolete">Тип зображення:</translation>
302 Franz 2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2752
    <translation type="obsolete">Якість:</translation>
302 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>%</source>
2756
    <translation>%</translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Size:</source>
351 Franz 2760
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
302 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Export </source>
2764
    <translation>Експортування</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>&amp;One page</source>
2768
    <translation>&amp;Одна сторінка</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Alt+O</source>
2772
    <translation>Alt+O</translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>&amp;All pages</source>
2776
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Alt+A</source>
2780
    <translation>Alt+A</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>&amp;Interval from:</source>
2784
    <translation>&amp;Інтервал від:</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Alt+I</source>
2788
    <translation>Alt+I</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>to:</source>
2792
    <translation>до:</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>&amp;OK</source>
2796
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>&amp;Cancel</source>
2800
    <translation>В&amp;ихід</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>Change the output directory</source>
2804
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>The output directory - the place to store your images.
2808
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2809
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
2810
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
2811
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Export only the current page</source>
2815
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>Export all pages to images</source>
2819
    <translation>Експортувати всі сторінки, як растрові зображення</translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Export a range of pages to images</source>
2823
    <translation>Експортувати діапазон сторінок, як растрові зображення</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>First page to export when exporting a range</source>
2827
    <translation>Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
2831
    <translation>Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>The height of the output images in pixels</source>
2835
    <translation>Висота вихідних зображень в пікселях</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
2839
    <translation>Якість зображень - 100% - навища, 1% - максимальне стиснення</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>Available export formats</source>
2843
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
2844
  </message>
351 Franz 2845
  <message>
2846
    <source>C&amp;hange...</source>
2847
    <translation type="unfinished"></translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
2851
    <translation type="unfinished"></translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Image &amp;Type:</source>
2855
    <translation type="unfinished"></translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>&amp;Quality:</source>
2859
    <translation type="unfinished"></translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>&amp;Size:</source>
2863
    <translation type="unfinished"></translation>
2864
  </message>
302 Franz 2865
</context>
2866
<context>
188 Franz 2867
  <name>FDialogPreview</name>
2868
  <message>
2869
    <source>Size:</source>
2870
    <translation>Розмір:</translation>
2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>Title:</source>
2874
    <translation>Заголовок:</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>No Title</source>
2878
    <translation>Немає заголовка</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>Author:</source>
2882
    <translation>Автор:</translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Unknown</source>
2886
    <translation>Невідомий</translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 2890
    <translation type="obsolete">Документ Scribus</translation>
188 Franz 2891
  </message>
341 Franz 2892
  <message>
2893
    <source>Scribus Document</source>
2894
    <translation type="unfinished"></translation>
2895
  </message>
188 Franz 2896
</context>
2897
<context>
2898
  <name>Farbmanager</name>
2899
  <message>
2900
    <source>Colors</source>
2901
    <translation>Кольори</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Append</source>
341 Franz 2905
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>New</source>
341 Franz 2909
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Edit</source>
341 Franz 2913
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
188 Franz 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 2917
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Delete</source>
341 Franz 2921
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2925
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Color Sets</source>
2929
    <translation>Набори кольорів</translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Current Color Set:</source>
2933
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 2937
    <translation type="obsolete">Зберегти набір</translation>
188 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Name:</source>
351 Franz 2941
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Choose a Name</source>
2945
    <translation>Вибрати ім&apos;я</translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Open</source>
2949
    <translation>Відчинити</translation>
2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2953
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2957
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>New Color</source>
2961
    <translation>Новий колір</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>Copy of %1</source>
2965
    <translation>Копія %1</translation>
2966
  </message>
191 Franz 2967
  <message>
2968
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 2969
    <translation type="obsolete">Видалити невикористані</translation>
191 Franz 2970
  </message>
226 Franz 2971
  <message>
2972
    <source>Choose a color set to load</source>
2973
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Save the current color set</source>
2977
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2981
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2985
    <translation>Добавити кольори з існуючого документа в активний набір</translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Create a new color within the current set</source>
2989
    <translation>Створити новий колір всередині активного набору</translation>
2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Edit the currently selected color</source>
2993
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
2997
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Delete the currently selected color</source>
3001
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3005
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
3006
  </message>
274 Franz 3007
  <message>
3008
    <source>OK</source>
341 Franz 3009
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
274 Franz 3010
  </message>
341 Franz 3011
  <message>
3012
    <source>&amp;Append</source>
3013
    <translation type="unfinished"></translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <source>&amp;New</source>
3017
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>&amp;Edit</source>
3021
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>D&amp;uplicate</source>
3025
    <translation type="unfinished">&amp;Дублювати</translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>&amp;Delete</source>
3029
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>&amp;Remove Unused</source>
3033
    <translation type="unfinished"></translation>
3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>&amp;Save Color Set</source>
3037
    <translation type="unfinished"></translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>&amp;OK</source>
3041
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
3044
    <source>&amp;Cancel</source>
3045
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3046
  </message>
351 Franz 3047
  <message>
3048
    <source>&amp;Name:</source>
3049
    <translation type="unfinished"></translation>
3050
  </message>
188 Franz 3051
</context>
3052
<context>
3053
  <name>FontPrefs</name>
3054
  <message>
3055
    <source>Global Font Settings</source>
3056
    <translation>Глобальнi установки шрифтiв</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Available Fonts</source>
3060
    <translation>Доступні шрифти</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Font Substitutions</source>
218 Franz 3064
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
188 Franz 3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Additional Paths</source>
218 Franz 3068
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
188 Franz 3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Postscript</source>
3072
    <translation>Постскрипт</translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Yes</source>
3076
    <translation>Так</translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Font Name</source>
3080
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Replacement</source>
218 Franz 3084
    <translation>Підміна</translation>
188 Franz 3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Delete</source>
341 Franz 3088
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>Change...</source>
341 Franz 3092
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>Add...</source>
341 Franz 3096
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>Remove</source>
341 Franz 3100
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>OK</source>
341 Franz 3104
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3108
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Choose a Directory</source>
3112
    <translation>Вибрати директорію</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Use Font</source>
218 Franz 3116
    <translation>Використовувати</translation>
188 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>Embed in:</source>
3120
    <translation>Вбудувати в:</translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Subset</source>
3124
    <translation>Вибірка</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Type</source>
3128
    <translation>Тип</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Path to Font File</source>
218 Franz 3132
    <translation>Шлях до файла шрифта</translation>
188 Franz 3133
  </message>
274 Franz 3134
  <message>
3135
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3136
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3140
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3144
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
3145
  </message>
341 Franz 3146
  <message>
3147
    <source>&amp;Delete</source>
3148
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>C&amp;hange...</source>
3152
    <translation type="unfinished"></translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>A&amp;dd...</source>
3156
    <translation type="unfinished"></translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>&amp;Remove</source>
3160
    <translation type="unfinished">Ви&amp;далити</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>&amp;OK</source>
3164
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>&amp;Cancel</source>
3168
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3169
  </message>
188 Franz 3170
</context>
3171
<context>
302 Franz 3172
  <name>FontPreview</name>
3173
  <message>
3174
    <source>Font Preview</source>
3175
    <translation>Попередній перегляд шрифта</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>&amp;OK</source>
3179
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Alt+O</source>
3183
    <translation>Alt+O</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>&amp;Cancel</source>
3187
    <translation>В&amp;ихід</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Alt+C</source>
3191
    <translation>Alt+C</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3195
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
3196
  </message>
3197
</context>
3198
<context>
3199
  <name>GradientEditor</name>
3200
  <message>
3201
    <source>Position:</source>
3202
    <translation>Позиція:</translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source> %</source>
3206
    <translation>%</translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3210
    <translation>Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів.</translation>
3211
  </message>
3212
</context>
3213
<context>
188 Franz 3214
  <name>GuideManager</name>
3215
  <message>
3216
    <source>Manage Guides</source>
3217
    <translation>Керування направляючими</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>Horizontal Guides</source>
3221
    <translation>Горизонтальні направляючі</translation>
3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3225
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
188 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Add</source>
341 Franz 3229
    <translation type="obsolete">Додати</translation>
188 Franz 3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Delete</source>
341 Franz 3233
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>Vertical Guides</source>
3237
    <translation>Вертикальні направляючі</translation>
3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3241
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
188 Franz 3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3245
    <translation type="obsolete">Замкнути направляючі</translation>
188 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>OK</source>
341 Franz 3249
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3253
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source> pt</source>
274 Franz 3257
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source> mm</source>
274 Franz 3261
    <translation>мм</translation>
188 Franz 3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source> in</source>
282 Franz 3265
    <translation>д</translation>
188 Franz 3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source> p</source>
282 Franz 3269
    <translation>п</translation>
188 Franz 3270
  </message>
341 Franz 3271
  <message>
3272
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3273
    <translation type="unfinished"></translation>
3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>&amp;Add</source>
3277
    <translation type="unfinished"></translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>D&amp;elete</source>
3281
    <translation type="unfinished"></translation>
3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>&amp;X-Pos:</source>
3285
    <translation type="unfinished"></translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>A&amp;dd</source>
3289
    <translation type="unfinished"></translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>De&amp;lete</source>
3293
    <translation type="unfinished"></translation>
3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>&amp;Lock Guides</source>
3297
    <translation type="unfinished"></translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>&amp;OK</source>
3301
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>&amp;Cancel</source>
3305
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3306
  </message>
188 Franz 3307
</context>
3308
<context>
3309
  <name>HelpBrowser</name>
3310
  <message>
218 Franz 3311
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
3312
    <translation>Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування.</translation>
3313
  </message>
188 Franz 3314
</context>
3315
<context>
3316
  <name>HyAsk</name>
3317
  <message>
3318
    <source>Possible Hyphenation</source>
3319
    <translation>Можливий перенос</translation>
3320
  </message>
3321
  <message>
3322
    <source>Accept</source>
3323
    <translation>Застосувати</translation>
3324
  </message>
3325
  <message>
3326
    <source>Skip</source>
3327
    <translation>Пропустити</translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <source>Cancel</source>
3331
    <translation>Вихід</translation>
3332
  </message>
3333
</context>
3334
<context>
3335
  <name>HySettings</name>
3336
  <message>
3337
    <source>Hyphenator Settings</source>
3338
    <translation>Установки переносу</translation>
3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3342
    <translation type="obsolete">Повністю автоматичний</translation>
188 Franz 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3346
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
204 Franz 3347
    <translation>Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз,
188 Franz 3348
як можливий переніс буде знайдено,
3349
ви побачите діалогове вікно.</translation>
3350
  </message>
3351
  <message>
3352
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3353
    <translation type="obsolete">Перевіряти під час друкування</translation>
188 Franz 3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3357
    <translation>Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування.</translation>
3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>Language:</source>
341 Franz 3361
    <translation type="obsolete">Мова:</translation>
188 Franz 3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3365
    <translation type="obsolete">Найкоротше слово:</translation>
188 Franz 3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>OK</source>
341 Franz 3369
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3370
  </message>
3371
  <message>
3372
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3373
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3374
  </message>
243 Franz 3375
  <message>
3376
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3377
    <translation>Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
3378
  </message>
274 Franz 3379
  <message>
3380
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3381
    <translation type="obsolete">Дозволене число переносів:</translation>
274 Franz 3382
  </message>
3383
  <message>
3384
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3385
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3386
    <translation>Максимальне число послідовних переносів.
3387
Нульове значення встановлює необмежену кількість
3388
переносів.</translation>
3389
  </message>
341 Franz 3390
  <message>
3391
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
3392
    <translation type="unfinished"></translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Check &amp;During Typing</source>
3396
    <translation type="unfinished"></translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>&amp;Language:</source>
3400
    <translation type="unfinished">&amp;Мова:</translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
3404
    <translation type="unfinished"></translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
3408
    <translation type="unfinished"></translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>&amp;OK</source>
3412
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>&amp;Cancel</source>
3416
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3417
  </message>
188 Franz 3418
</context>
3419
<context>
3420
  <name>InsPage</name>
3421
  <message>
3422
    <source>Insert Page</source>
3423
    <translation>Вставити сторінку</translation>
3424
  </message>
3425
  <message>
3426
    <source>Inserting</source>
3427
    <translation>Вставка</translation>
3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3431
    <translation type="obsolete">сторінки(ок)</translation>
188 Franz 3432
  </message>
3433
  <message>
3434
    <source>before Page</source>
3435
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>after Page</source>
3439
    <translation>після цієї сторінки</translation>
3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>at End</source>
3443
    <translation>в кінці документа</translation>
3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3447
    <translation type="obsolete">Шаблон (Ліва сторінка):</translation>
188 Franz 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Template:</source>
351 Franz 3451
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Normal</source>
3455
    <translation>Звичайний</translation>
3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>Template (Right Page):</source>
3459
    <translation>Шаблон (Права сторінка):</translation>
3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>OK</source>
351 Franz 3463
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3467
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3468
  </message>
351 Franz 3469
  <message>
3470
    <source>&amp;Inserting</source>
3471
    <translation type="unfinished"></translation>
3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Page(s)</source>
3475
    <translation type="unfinished"></translation>
3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
3479
    <translation type="unfinished"></translation>
3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>&amp;Template:</source>
3483
    <translation type="unfinished"></translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>&amp;OK</source>
3487
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>&amp;Cancel</source>
3491
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3492
  </message>
188 Franz 3493
</context>
3494
<context>
243 Franz 3495
  <name>InsertTable</name>
3496
  <message>
3497
    <source>Insert Table</source>
3498
    <translation>Вставити таблицю</translation>
3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>Number of Rows:</source>
3502
    <translation>Число рядків:</translation>
3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Number of Columns:</source>
3506
    <translation>Число стовпців:</translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>OK</source>
3510
    <translation>Гаразд</translation>
3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>Cancel</source>
3514
    <translation>Вихід</translation>
3515
  </message>
3516
</context>
3517
<context>
188 Franz 3518
  <name>JavaDocs</name>
3519
  <message>
3520
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3521
    <translation type="obsolete">Редагування...</translation>
188 Franz 3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>Add...</source>
341 Franz 3525
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>Delete</source>
341 Franz 3529
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>Close</source>
341 Franz 3533
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3537
    <translation type="obsolete">Новий сценарій:</translation>
188 Franz 3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>New Script</source>
3541
    <translation>Новий сценарій</translation>
3542
  </message>
226 Franz 3543
  <message>
3544
    <source>Edit JavaScripts</source>
3545
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
3546
  </message>
274 Franz 3547
  <message>
3548
    <source>Warning</source>
3549
    <translation>Застереження</translation>
3550
  </message>
3551
  <message>
3552
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3553
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>No</source>
351 Franz 3557
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
274 Franz 3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>Yes</source>
351 Franz 3561
    <translation type="obsolete">Так</translation>
274 Franz 3562
  </message>
341 Franz 3563
  <message>
3564
    <source>&amp;Edit...</source>
3565
    <translation type="unfinished"></translation>
3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>&amp;Add...</source>
3569
    <translation type="unfinished"></translation>
3570
  </message>
3571
  <message>
3572
    <source>&amp;Delete</source>
3573
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3574
  </message>
3575
  <message>
3576
    <source>&amp;Close</source>
3577
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
3578
  </message>
351 Franz 3579
  <message>
3580
    <source>&amp;New Script:</source>
3581
    <translation type="unfinished"></translation>
3582
  </message>
3583
  <message>
3584
    <source>&amp;No</source>
3585
    <translation type="unfinished">&amp;Ні</translation>
3586
  </message>
3587
  <message>
3588
    <source>&amp;Yes</source>
3589
    <translation type="unfinished">&amp;Так</translation>
3590
  </message>
188 Franz 3591
</context>
3592
<context>
3593
  <name>KeyManager</name>
3594
  <message>
3595
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3596
    <translation>Керування гарячими клавішами</translation>
3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>Action</source>
3600
    <translation>Дія</translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Current Key</source>
3604
    <translation>Активна клавіша</translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>Select a Key for this Action</source>
3608
    <translation>Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>No Key</source>
341 Franz 3612
    <translation type="obsolete">Ніякої клавіші</translation>
188 Franz 3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3616
    <translation type="obsolete">Клавіша призначена користувачем</translation>
188 Franz 3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3620
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3624
    <translation type="obsolete">Призначити клавішу</translation>
188 Franz 3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>OK</source>
341 Franz 3628
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3632
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>Alt</source>
3636
    <translation>Alt</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Ctrl</source>
3640
    <translation>Ctrl</translation>
3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Shift</source>
3644
    <translation>Shift</translation>
3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Shift+</source>
3648
    <translation>Shift+</translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Alt+</source>
3652
    <translation>Alt+</translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Ctrl+</source>
3656
    <translation>Ctrl+</translation>
3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>Warning</source>
274 Franz 3660
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
341 Franz 3664
    <translation type="obsolete">Ця гаряча клавіша вже використовується</translation>
188 Franz 3665
  </message>
341 Franz 3666
  <message>
3667
    <source>&amp;No Key</source>
3668
    <translation type="unfinished"></translation>
3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>&amp;User Defined Key</source>
3672
    <translation type="unfinished"></translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Set &amp;Key</source>
3676
    <translation type="unfinished"></translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>&amp;OK</source>
3680
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>&amp;Cancel</source>
3684
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
3688
    <translation type="unfinished"></translation>
3689
  </message>
188 Franz 3690
</context>
3691
<context>
3692
  <name>LayerPalette</name>
3693
  <message>
3694
    <source>Layers</source>
3695
    <translation>Плани</translation>
3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>Add a new Layer</source>
3699
    <translation>Додати новий план</translation>
3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Delete Layer</source>
3703
    <translation>Видалити план</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Raise Layer</source>
3707
    <translation>Підняти план</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>Lower Layer</source>
3711
    <translation>Опустити план</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>New Layer</source>
3715
    <translation>Новий план</translation>
3716
  </message>
218 Franz 3717
  <message>
3718
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3719
    <translation>Ви бажаєте видалити всі об&apos;екти разом з цим планом?</translation>
3720
  </message>
188 Franz 3721
</context>
3722
<context>
3723
  <name>LineFormate</name>
3724
  <message>
3725
    <source>Edit Line Styles</source>
3726
    <translation>Редагування стилів ліній</translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>Append</source>
341 Franz 3730
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>New</source>
341 Franz 3734
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>Edit</source>
341 Franz 3738
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3742
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>Delete</source>
341 Franz 3746
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>Save</source>
341 Franz 3750
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3754
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>Copy of %1</source>
3758
    <translation>Копія %1</translation>
3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>New Style</source>
3762
    <translation>Новий стиль</translation>
3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>Warning</source>
274 Franz 3766
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3770
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>No</source>
351 Franz 3774
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
188 Franz 3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>Yes</source>
351 Franz 3778
    <translation type="obsolete">Так</translation>
188 Franz 3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>Open</source>
3782
    <translation>Відчинити</translation>
3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3786
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3790
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
3791
  </message>
226 Franz 3792
  <message>
274 Franz 3793
    <source>OK</source>
341 Franz 3794
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
226 Franz 3795
  </message>
341 Franz 3796
  <message>
3797
    <source>&amp;Append</source>
3798
    <translation type="unfinished"></translation>
3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>&amp;New</source>
3802
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>&amp;Edit</source>
3806
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>D&amp;uplicate</source>
3810
    <translation type="unfinished">&amp;Дублювати</translation>
3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>&amp;Delete</source>
3814
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>&amp;Save</source>
3818
    <translation type="unfinished">&amp;Записати</translation>
3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>&amp;OK</source>
3822
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>&amp;Cancel</source>
3826
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3827
  </message>
351 Franz 3828
  <message>
3829
    <source>&amp;No</source>
3830
    <translation type="unfinished">&amp;Ні</translation>
3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>&amp;Yes</source>
3834
    <translation type="unfinished">&amp;Так</translation>
3835
  </message>
188 Franz 3836
</context>
3837
<context>
302 Franz 3838
  <name>MSpinBox</name>
3839
  <message>
3840
    <source> pt</source>
3841
    <translation>тчк</translation>
3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>pt</source>
3845
    <translation>тчк</translation>
3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>mm</source>
3849
    <translation>мм</translation>
3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>in</source>
3853
    <translation>д</translation>
3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>p</source>
3857
    <translation>п</translation>
3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source> mm</source>
3861
    <translation>мм</translation>
3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source> in</source>
3865
    <translation>д</translation>
3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source> p</source>
3869
    <translation>п</translation>
3870
  </message>
3871
</context>
3872
<context>
188 Franz 3873
  <name>Mdup</name>
3874
  <message>
3875
    <source>Multiple Duplicate</source>
3876
    <translation>Множинне дублювання</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Number of Copies:</source>
341 Franz 3880
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
188 Franz 3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Horizontal Shift:</source>
341 Franz 3884
    <translation type="obsolete">Горизонтальний зсув:</translation>
188 Franz 3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Vertical Shift:</source>
341 Franz 3888
    <translation type="obsolete">Вертикальний зсув:</translation>
188 Franz 3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>OK</source>
341 Franz 3892
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3896
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3897
  </message>
337 Franz 3898
  <message>
3899
    <source> pt</source>
3900
    <translation>пт</translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source> mm</source>
3904
    <translation>мм</translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source> in</source>
3908
    <translation>д</translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source> p</source>
3912
    <translation>п</translation>
3913
  </message>
341 Franz 3914
  <message>
3915
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
3916
    <translation type="unfinished"></translation>
3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
3920
    <translation type="unfinished"></translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
3924
    <translation type="unfinished"></translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>&amp;OK</source>
3928
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>&amp;Cancel</source>
3932
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3933
  </message>
188 Franz 3934
</context>
3935
<context>
302 Franz 3936
  <name>Measurements</name>
3937
  <message>
3938
    <source>Distances</source>
3939
    <translation>Відстані</translation>
3940
  </message>
3941
  <message>
3942
    <source>X1:</source>
3943
    <translation>X1:</translation>
3944
  </message>
3945
  <message>
3946
    <source>Y1:</source>
3947
    <translation>Y1:</translation>
3948
  </message>
3949
  <message>
3950
    <source>X2:</source>
3951
    <translation>X2:</translation>
3952
  </message>
3953
  <message>
3954
    <source>Y2:</source>
3955
    <translation>Y2:</translation>
3956
  </message>
3957
  <message>
3958
    <source>DX:</source>
3959
    <translation>DX:</translation>
3960
  </message>
3961
  <message>
3962
    <source>DY:</source>
3963
    <translation>DY:</translation>
3964
  </message>
3965
  <message>
3966
    <source>Angle:</source>
3967
    <translation>Кут:</translation>
3968
  </message>
3969
  <message>
3970
    <source>Length:</source>
3971
    <translation>Довжина:</translation>
3972
  </message>
3973
  <message>
3974
    <source> pt</source>
3975
    <translation>тчк</translation>
3976
  </message>
3977
  <message>
3978
    <source> mm</source>
3979
    <translation>мм</translation>
3980
  </message>
3981
  <message>
3982
    <source> in</source>
3983
    <translation>д</translation>
3984
  </message>
3985
  <message>
3986
    <source> p</source>
3987
    <translation>п</translation>
3988
  </message>
3989
</context>
3990
<context>
188 Franz 3991
  <name>MenuTest</name>
3992
  <message>
3993
    <source>Show Console</source>
310 Franz 3994
    <translation type="obsolete">Показати консоль</translation>
188 Franz 3995
  </message>
3996
  <message>
3997
    <source>Hide Console</source>
310 Franz 3998
    <translation type="obsolete">Сховати консоль</translation>
188 Franz 3999
  </message>
226 Franz 4000
  <message>
4001
    <source>Script error</source>
4002
    <translation>Помилка сценарія</translation>
4003
  </message>
4004
  <message>
4005
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
4006
    <translation>Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
4007
  </message>
310 Franz 4008
  <message>
4009
    <source>Show &amp;Console</source>
320 Franz 4010
    <translation>Показати &amp;Консоль</translation>
310 Franz 4011
  </message>
4012
  <message>
4013
    <source>Hide &amp;Console</source>
320 Franz 4014
    <translation>Сховати &amp;Консоль</translation>
310 Franz 4015
  </message>
337 Franz 4016
  <message>
4017
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
4018
    <translation>Це повідомлення також розміщене в блоці копіювання. Використайте
4019
Ctrl-V для вставки його в систему обробітку програмних помилок.</translation>
4020
  </message>
188 Franz 4021
</context>
4022
<context>
4023
  <name>MergeDoc</name>
4024
  <message>
4025
    <source>Import a Page</source>
337 Franz 4026
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку</translation>
188 Franz 4027
  </message>
4028
  <message>
4029
    <source>Document to load:</source>
337 Franz 4030
    <translation type="obsolete">Документ для завантаження:</translation>
188 Franz 4031
  </message>
4032
  <message>
4033
    <source>Change...</source>
4034
    <translation>Вибрати...</translation>
4035
  </message>
4036
  <message>
4037
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
337 Franz 4038
    <translation type="obsolete">В документі: 0 сторінка(ок)</translation>
188 Franz 4039
  </message>
4040
  <message>
4041
    <source>Import Page Nr:</source>
337 Franz 4042
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку номер:</translation>
188 Franz 4043
  </message>
4044
  <message>
4045
    <source>Import</source>
4046
    <translation>Імпортувати</translation>
4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>Cancel</source>
4050
    <translation>Вихід</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>Open</source>
4054
    <translation>Відчинити</translation>
4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
4058
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
4062
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
337 Franz 4066
    <translation type="obsolete">В документі: %1 сторінка(ок)</translation>
188 Franz 4067
  </message>
337 Franz 4068
  <message>
4069
    <source>Import Template</source>
4070
    <translation>Шаблон імпортування</translation>
4071
  </message>
4072
  <message>
4073
    <source>Import Page(s)</source>
4074
    <translation>Імпортувати сторінку(и)</translation>
4075
  </message>
4076
  <message>
4077
    <source>From Document:</source>
4078
    <translation>З документа:</translation>
4079
  </message>
4080
  <message>
4081
    <source>Import Page(s):</source>
4082
    <translation>Імпортувати сторінку(и):</translation>
4083
  </message>
4084
  <message>
4085
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
4086
a token can be * for all the pages, 1-5 for
4087
a range of pages or a single page number.</source>
4088
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
4089
може *бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
4090
номер окремої сторінки.</translation>
4091
  </message>
4092
  <message>
4093
    <source> from 0</source>
4094
    <translation>від 0</translation>
4095
  </message>
4096
  <message>
4097
    <source>Create Page(s)</source>
4098
    <translation>Створити Сторінку(и)</translation>
4099
  </message>
4100
  <message>
4101
    <source>before Page</source>
4102
    <translation>перед сторінкою</translation>
4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>after Page</source>
4106
    <translation>після сторінки</translation>
4107
  </message>
4108
  <message>
4109
    <source>at End</source>
4110
    <translation>в кінці</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source> from %1</source>
4114
    <translation>з %1</translation>
4115
  </message>
188 Franz 4116
</context>
4117
<context>
4118
  <name>MovePages</name>
4119
  <message>
4120
    <source>Move Pages</source>
4121
    <translation>Переміщення сторінок</translation>
4122
  </message>
4123
  <message>
4124
    <source>Copy Page</source>
4125
    <translation>Скопіювати сторінку</translation>
4126
  </message>
4127
  <message>
4128
    <source>Move Page(s):</source>
4129
    <translation>Перемістити сторінку(и):</translation>
4130
  </message>
4131
  <message>
4132
    <source>to:</source>
4133
    <translation>до:</translation>
4134
  </message>
4135
  <message>
4136
    <source>before Page</source>
4137
    <translation>перед сторінкою</translation>
4138
  </message>
4139
  <message>
4140
    <source>after Page</source>
4141
    <translation>за сторінку</translation>
4142
  </message>
4143
  <message>
4144
    <source>at End</source>
4145
    <translation>в кінець документа</translation>
4146
  </message>
4147
  <message>
4148
    <source>OK</source>
351 Franz 4149
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 4150
  </message>
4151
  <message>
4152
    <source>Cancel</source>
351 Franz 4153
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 4154
  </message>
351 Franz 4155
  <message>
4156
    <source>&amp;OK</source>
4157
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
4158
  </message>
4159
  <message>
4160
    <source>&amp;Cancel</source>
4161
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
4162
  </message>
188 Franz 4163
</context>
4164
<context>
4165
  <name>Mpalette</name>
4166
  <message>
4167
    <source>Properties</source>
4168
    <translation>Властивості</translation>
4169
  </message>
4170
  <message>
4171
    <source>X, Y, Z</source>
351 Franz 4172
    <translation type="obsolete">X, Y, Z</translation>
188 Franz 4173
  </message>
4174
  <message>
4175
    <source>Shape</source>
351 Franz 4176
    <translation type="obsolete">Фігура</translation>
188 Franz 4177
  </message>
4178
  <message>
4179
    <source>Text</source>
351 Franz 4180
    <translation type="obsolete">Текст</translation>
188 Franz 4181
  </message>
4182
  <message>
4183
    <source>Image</source>
351 Franz 4184
    <translation type="obsolete">Зображення</translation>
188 Franz 4185
  </message>
4186
  <message>
4187
    <source>Line</source>
351 Franz 4188
    <translation type="obsolete">Лінія</translation>
188 Franz 4189
  </message>
4190
  <message>
4191
    <source>Colors</source>
351 Franz 4192
    <translation type="obsolete">Кольори</translation>
188 Franz 4193
  </message>
4194
  <message>
4195
    <source>Name</source>
4196
    <translation>Ім&apos;я</translation>
4197
  </message>
4198
  <message>
4199
    <source>Geometry</source>
4200
    <translation>Геометрія</translation>
4201
  </message>
4202
  <message>
4203
    <source>X-Pos:</source>
351 Franz 4204
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
188 Franz 4205
  </message>
4206
  <message>
4207
    <source>Y-Pos:</source>
351 Franz 4208
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
188 Franz 4209
  </message>
4210
  <message>
4211
    <source>Width:</source>
351 Franz 4212
    <translation type="obsolete">Ширина:</translation>
188 Franz 4213
  </message>
4214
  <message>
4215
    <source>Height:</source>
351 Franz 4216
    <translation type="obsolete">Висота:</translation>
188 Franz 4217
  </message>
4218
  <message>
4219
    <source> pt</source>
274 Franz 4220
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 4221
  </message>
4222
  <message>
4223
    <source>Rotation:</source>
351 Franz 4224
    <translation type="obsolete">Орієнтація:</translation>
188 Franz 4225
  </message>
4226
  <message>
4227
    <source>Basepoint:</source>
4228
    <translation>Точка відліку:</translation>
4229
  </message>
4230
  <message>
4231
    <source>Level</source>
4232
    <translation>План</translation>
4233
  </message>
4234
  <message>
4235
    <source>Use Bounding Box</source>
351 Franz 4236
    <translation type="obsolete">Використовувати обмежуючу рамку</translation>
188 Franz 4237
  </message>
4238
  <message>
4239
    <source>Shape:</source>
4240
    <translation>Фігура:</translation>
4241
  </message>
4242
  <message>
4243
    <source>Edit Shape...</source>
351 Franz 4244
    <translation type="obsolete">Редагування фігури...</translation>
188 Franz 4245