Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 351 | Rev 358 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation>Про Scribus %1 %2</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation>%1. %2 %3</translation>
11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Scribus Version %1
14
%2 %3</source>
15
    <translation>Версія Scribus %1
16
%2 %3</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>Build-ID:</source>
20
    <translation> Збірка:</translation>
21
  </message>
22
  <message>
23
    <source>About</source>
341 Franz 24
    <translation type="obsolete">Програма</translation>
188 Franz 25
  </message>
26
  <message>
27
    <source>Programming:</source>
28
    <translation>Програмування:</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>У співпраці з:</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>Windows port:</source>
36
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Documentation:</source>
40
    <translation>Документація:</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Authors</source>
341 Franz 44
    <translation type="obsolete">Автори</translation>
188 Franz 45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>German:</source>
48
    <translation>Німецька:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>French:</source>
52
    <translation>Французська:</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>Spanish and Catalan:</source>
56
    <translation>Іспанська та Каталонська:</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Italian:</source>
60
    <translation>Італійська:</translation>
61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Hungarian:</source>
64
    <translation>Венгерська:</translation>
65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Ukrainian:</source>
68
    <translation>Українська:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Bulgarian:</source>
72
    <translation>Болгарська:</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Galician:</source>
76
    <translation>Галицька:</translation>
77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Turkish:</source>
80
    <translation>Турецька:</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Lithuanian:</source>
84
    <translation>Литовська:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Polish:</source>
88
    <translation>Польська:</translation>
89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Czech:</source>
92
    <translation>Чешська:</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
96
    <translation>Словацька:</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Danish:</source>
100
    <translation>Датська:</translation>
101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Norwegian:</source>
104
    <translation>Норвежська:</translation>
105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>English:</source>
108
    <translation>Англійська:</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Welsh:</source>
112
    <translation>Уельська:</translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Russian:</source>
116
    <translation>Російська:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Brazilian:</source>
120
    <translation>Бразільська:</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Finnish:</source>
124
    <translation>Фінська:</translation>
125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Translations</source>
341 Franz 128
    <translation type="obsolete">Переклад</translation>
188 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Close</source>
341 Franz 132
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 133
  </message>
226 Franz 134
  <message>
135
    <source>Homepage and online reference</source>
136
    <translation>Веб сторінка та довідник</translation>
137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Mailing list</source>
140
    <translation>Розсилка електронної пошти</translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Bugs and feature requests</source>
144
    <translation>Програмні помилки та заявки на нові можливості</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>Online</source>
341 Franz 148
    <translation type="obsolete">Веб ресурси</translation>
226 Franz 149
  </message>
274 Franz 150
  <message>
151
    <source>Basque:</source>
152
    <translation>Баскська:</translation>
153
  </message>
282 Franz 154
  <message>
155
    <source>Slovenian:</source>
156
    <translation>Словенська:</translation>
157
  </message>
302 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки і
164
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
165
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
166
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
167
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
168
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
169
літера індикатор заміщається на *</translation>
170
  </message>
341 Franz 171
  <message>
172
    <source>&amp;About</source>
173
    <translation type="unfinished"></translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>A&amp;uthors</source>
177
    <translation type="unfinished"></translation>
178
  </message>
179
  <message>
180
    <source>&amp;Translations</source>
181
    <translation type="unfinished"></translation>
182
  </message>
183
  <message>
184
    <source>&amp;Online</source>
185
    <translation type="unfinished"></translation>
186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>&amp;Close</source>
189
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
190
  </message>
188 Franz 191
</context>
192
<context>
193
  <name>AdvOptions</name>
194
  <message>
195
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 196
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 200
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально</translation>
188 Franz 201
  </message>
202
  <message>
203
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 204
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально</translation>
188 Franz 205
  </message>
206
  <message>
207
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 208
    <translation type="obsolete">Застосувати ICC-профілі</translation>
188 Franz 209
  </message>
210
  <message>
211
    <source>OK</source>
351 Franz 212
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 213
  </message>
214
  <message>
215
    <source>Cancel</source>
351 Franz 216
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 217
  </message>
310 Franz 218
  <message>
219
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 220
    <translation type="obsolete">Постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 224
    <translation type="obsolete">Постскрипт 2 рівня</translation>
310 Franz 225
  </message>
226
  <message>
227
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 228
    <translation type="obsolete">Постскрипт 1 рівня</translation>
310 Franz 229
  </message>
230
  <message>
231
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 232
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 233
  </message>
234
  <message>
235
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
236
this can create huge files</source>
320 Franz 237
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
238
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 239
  </message>
240
  <message>
241
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
242
this can create huge files</source>
320 Franz 243
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
244
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 245
  </message>
351 Franz 246
  <message>
247
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
248
    <translation type="unfinished"></translation>
249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
252
    <translation type="unfinished"></translation>
253
  </message>
254
  <message>
255
    <source>Appy Under Color &amp;Removal</source>
256
    <translation type="unfinished"></translation>
257
  </message>
258
  <message>
259
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
260
    <translation type="unfinished"></translation>
261
  </message>
262
  <message>
263
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
264
    <translation type="unfinished"></translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
268
    <translation type="unfinished"></translation>
269
  </message>
270
  <message>
271
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
272
    <translation type="unfinished"></translation>
273
  </message>
274
  <message>
275
    <source>&amp;OK</source>
276
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
277
  </message>
278
  <message>
279
    <source>&amp;Cancel</source>
280
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
281
  </message>
188 Franz 282
</context>
283
<context>
284
  <name>Align</name>
285
  <message>
286
    <source>Distribute/Align</source>
287
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>Align</source>
291
    <translation>Вирівняти</translation>
292
  </message>
293
  <message>
294
    <source>Horizontal</source>
295
    <translation>Горизонтально</translation>
296
  </message>
297
  <message>
298
    <source>between:</source>
351 Franz 299
    <translation type="obsolete">поміж:</translation>
188 Franz 300
  </message>
301
  <message>
302
    <source>Left Sides</source>
303
    <translation>Ліві сторони</translation>
304
  </message>
305
  <message>
306
    <source>Middles</source>
307
    <translation>Середини</translation>
308
  </message>
309
  <message>
310
    <source>Right Sides</source>
311
    <translation>Праві сторони</translation>
312
  </message>
313
  <message>
314
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 315
    <translation type="obsolete">Не змінювати</translation>
188 Franz 316
  </message>
317
  <message>
318
    <source>Displacement</source>
351 Franz 319
    <translation type="obsolete">Зсув елементів</translation>
188 Franz 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 323
    <translation type="obsolete">Розташувати рівномірно</translation>
188 Franz 324
  </message>
325
  <message>
326
    <source>Vertical</source>
327
    <translation>Вертикально</translation>
328
  </message>
329
  <message>
330
    <source>Top Sides</source>
331
    <translation>Верхні сторони</translation>
332
  </message>
333
  <message>
334
    <source>Bottom Sides</source>
335
    <translation>Нижні сторони</translation>
336
  </message>
337
  <message>
338
    <source> pts</source>
351 Franz 339
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
188 Franz 340
  </message>
341
  <message>
342
    <source> mm</source>
343
    <translation>мм</translation>
344
  </message>
345
  <message>
346
    <source> in</source>
282 Franz 347
    <translation>д</translation>
188 Franz 348
  </message>
349
  <message>
350
    <source> p</source>
351
    <translation>піки</translation>
352
  </message>
353
  <message>
354
    <source>OK</source>
341 Franz 355
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 356
  </message>
357
  <message>
358
    <source>Apply</source>
341 Franz 359
    <translation type="obsolete">Застосувати</translation>
188 Franz 360
  </message>
361
  <message>
362
    <source>Cancel</source>
341 Franz 363
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 364
  </message>
341 Franz 365
  <message>
366
    <source>&amp;OK</source>
367
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
368
  </message>
369
  <message>
370
    <source>&amp;Apply</source>
371
    <translation type="unfinished"></translation>
372
  </message>
373
  <message>
374
    <source>&amp;Cancel</source>
375
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
376
  </message>
351 Franz 377
  <message>
378
    <source>&amp;Between:</source>
379
    <translation type="unfinished"></translation>
380
  </message>
381
  <message>
382
    <source>A&amp;lign</source>
383
    <translation type="unfinished"></translation>
384
  </message>
385
  <message>
386
    <source>Di&amp;splacement</source>
387
    <translation type="unfinished"></translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
391
    <translation type="unfinished"></translation>
392
  </message>
393
  <message>
394
    <source>Bet&amp;ween:</source>
395
    <translation type="unfinished"></translation>
396
  </message>
397
  <message>
398
    <source>Do &amp;Not Change</source>
399
    <translation type="unfinished"></translation>
400
  </message>
401
  <message>
402
    <source>Al&amp;ign</source>
403
    <translation type="unfinished"></translation>
404
  </message>
405
  <message>
406
    <source>Dis&amp;placement</source>
407
    <translation type="unfinished"></translation>
408
  </message>
409
  <message>
410
    <source> pt</source>
411
    <translation type="unfinished"></translation>
412
  </message>
413
  <message>
414
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
415
    <translation type="unfinished"></translation>
416
  </message>
356 Franz 417
  <message>
418
    <source>&amp;Do Not Change</source>
419
    <translation type="unfinished"></translation>
420
  </message>
188 Franz 421
</context>
422
<context>
423
  <name>AlignSelect</name>
424
  <message>
425
    <source>Align Text Left</source>
426
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>Align Text Right</source>
430
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>Align Text Center</source>
434
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
435
  </message>
218 Franz 436
  <message>
437
    <source>Align Text Justified</source>
438
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
439
  </message>
440
  <message>
441
    <source>Align Text Forced Justified</source>
442
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
443
  </message>
188 Franz 444
</context>
445
<context>
446
  <name>Annot</name>
447
  <message>
448
    <source>Field Properties</source>
449
    <translation>Властивості поля</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>Type:</source>
453
    <translation>Тип:</translation>
454
  </message>
455
  <message>
456
    <source>Properties</source>
457
    <translation>Властивості</translation>
458
  </message>
459
  <message>
460
    <source>Name:</source>
461
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
462
  </message>
463
  <message>
464
    <source>Tool-Tip:</source>
465
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
466
  </message>
467
  <message>
468
    <source>Text</source>
469
    <translation>Текст</translation>
470
  </message>
471
  <message>
472
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 473
    <translation type="obsolete">Шрифт для використання з PDF-1.3:</translation>
188 Franz 474
  </message>
475
  <message>
476
    <source>Border</source>
477
    <translation>Рамка</translation>
478
  </message>
479
  <message>
480
    <source>Color:</source>
481
    <translation>Колір:</translation>
482
  </message>
483
  <message>
484
    <source>None</source>
485
    <translation>Нічого немає</translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>Width:</source>
489
    <translation>Товщина:</translation>
490
  </message>
491
  <message>
492
    <source>Thin</source>
493
    <translation>Тонка</translation>
494
  </message>
495
  <message>
496
    <source>Normal</source>
497
    <translation>Звичайна</translation>
498
  </message>
499
  <message>
500
    <source>Wide</source>
501
    <translation>Широка</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>Style:</source>
505
    <translation>Стиль:</translation>
506
  </message>
507
  <message>
508
    <source>Solid</source>
509
    <translation>Суцільна</translation>
510
  </message>
511
  <message>
512
    <source>Dashed</source>
513
    <translation>Переривчаста</translation>
514
  </message>
515
  <message>
516
    <source>Underline</source>
517
    <translation>Підкреслена</translation>
518
  </message>
519
  <message>
520
    <source>Beveled</source>
521
    <translation>Фасочна</translation>
522
  </message>
523
  <message>
524
    <source>Inset</source>
525
    <translation>Вкладка</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>Other</source>
529
    <translation>Інша</translation>
530
  </message>
531
  <message>
532
    <source>Read Only</source>
533
    <translation>Лише для читання</translation>
534
  </message>
535
  <message>
536
    <source>Required</source>
537
    <translation>Необхідне</translation>
538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
541
    <translation>Не експортувати значення</translation>
542
  </message>
543
  <message>
544
    <source>Visibility:</source>
545
    <translation>Видимість:</translation>
546
  </message>
547
  <message>
548
    <source>Visible</source>
549
    <translation>Видима</translation>
550
  </message>
551
  <message>
552
    <source>Hidden</source>
553
    <translation>Схована</translation>
554
  </message>
555
  <message>
556
    <source>No Print</source>
557
    <translation>Не друкувати</translation>
558
  </message>
559
  <message>
560
    <source>No View</source>
561
    <translation>Не показувати</translation>
562
  </message>
563
  <message>
564
    <source>Appearance</source>
565
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
566
  </message>
567
  <message>
568
    <source>Text for Button Down</source>
569
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
570
  </message>
571
  <message>
572
    <source>Text for Roll Over</source>
573
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
574
  </message>
575
  <message>
576
    <source>Icons</source>
577
    <translation>Іконки</translation>
578
  </message>
579
  <message>
580
    <source>Use Icons</source>
581
    <translation>Використовувати іконки</translation>
582
  </message>
583
  <message>
584
    <source>Remove</source>
585
    <translation>Видалити</translation>
586
  </message>
587
  <message>
588
    <source>Pressed</source>
589
    <translation>Натиснута</translation>
590
  </message>
591
  <message>
592
    <source>Roll Over</source>
593
    <translation>Розміщення поверх</translation>
594
  </message>
595
  <message>
596
    <source>Icon Placement...</source>
597
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
598
  </message>
599
  <message>
600
    <source>Highlight</source>
601
    <translation>Виділення</translation>
602
  </message>
603
  <message>
604
    <source>Invert</source>
605
    <translation>Негатив</translation>
606
  </message>
607
  <message>
608
    <source>Outlined</source>
609
    <translation>Обведена</translation>
610
  </message>
611
  <message>
612
    <source>Push</source>
613
    <translation>Натиснути</translation>
614
  </message>
615
  <message>
616
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 617
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 618
  </message>
619
  <message>
620
    <source>Password</source>
621
    <translation>Пароль</translation>
622
  </message>
623
  <message>
624
    <source>Limit of</source>
625
    <translation>Обмеження на</translation>
626
  </message>
627
  <message>
628
    <source>Characters</source>
629
    <translation>Знаки</translation>
630
  </message>
631
  <message>
632
    <source>Do Not Scroll</source>
633
    <translation>Не прокручувати</translation>
634
  </message>
635
  <message>
636
    <source>Do Not Spell Check</source>
637
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
638
  </message>
639
  <message>
640
    <source>Check Style:</source>
641
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
642
  </message>
643
  <message>
644
    <source>Default is Checked</source>
645
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
646
  </message>
647
  <message>
648
    <source>Editable</source>
649
    <translation>Можна редагувати</translation>
650
  </message>
651
  <message>
652
    <source>Options</source>
274 Franz 653
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 654
  </message>
655
  <message>
656
    <source>Event:</source>
657
    <translation>Подія:</translation>
658
  </message>
659
  <message>
660
    <source>Script:</source>
661
    <translation>Сценарій:</translation>
662
  </message>
663
  <message>
664
    <source>Edit...</source>
665
    <translation>Редагування...</translation>
666
  </message>
667
  <message>
668
    <source>Submit to URL:</source>
669
    <translation>Відправити на URL:</translation>
670
  </message>
671
  <message>
672
    <source>Submit Data as HTML</source>
673
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>Import Data from:</source>
677
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
678
  </message>
679
  <message>
680
    <source>Destination</source>
681
    <translation>Призначення</translation>
682
  </message>
683
  <message>
684
    <source>To File:</source>
685
    <translation>Зберегти:</translation>
686
  </message>
687
  <message>
688
    <source>Change...</source>
689
    <translation>Змінити...</translation>
690
  </message>
691
  <message>
692
    <source>Page:</source>
693
    <translation>Сторінка:</translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
    <source>X-Pos:</source>
697
    <translation>Поз. Х:</translation>
698
  </message>
699
  <message>
700
    <source> pt</source>
274 Franz 701
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 702
  </message>
703
  <message>
704
    <source>Y-Pos:</source>
705
    <translation>Поз. У:</translation>
706
  </message>
707
  <message>
708
    <source>Action</source>
709
    <translation>Дія</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>Field is formatted as:</source>
713
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
714
  </message>
715
  <message>
716
    <source>Number Format</source>
717
    <translation>Формат числа</translation>
718
  </message>
719
  <message>
720
    <source>Decimals:</source>
721
    <translation>Десяткові:</translation>
722
  </message>
723
  <message>
724
    <source>Use Currency Symbol</source>
725
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
726
  </message>
727
  <message>
728
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 729
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 730
  </message>
731
  <message>
732
    <source>Formatting</source>
733
    <translation>Формати</translation>
734
  </message>
735
  <message>
736
    <source>Percent Format</source>
737
    <translation>Формат процентів</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>Date Format</source>
741
    <translation>Формат дати</translation>
742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>Time Format</source>
745
    <translation>Формат часу</translation>
746
  </message>
747
  <message>
748
    <source>Custom Scripts</source>
749
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>Format:</source>
753
    <translation>Формат:</translation>
754
  </message>
755
  <message>
756
    <source>Keystroke:</source>
757
    <translation>Клавіша:</translation>
758
  </message>
759
  <message>
760
    <source>Format</source>
761
    <translation>Формат</translation>
762
  </message>
763
  <message>
764
    <source>Value is not validated</source>
765
    <translation>Значення не перевірене</translation>
766
  </message>
767
  <message>
768
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
769
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
770
  </message>
771
  <message>
772
    <source>and less or equal to:</source>
773
    <translation>і менше або рівне:</translation>
774
  </message>
775
  <message>
776
    <source>Custom validate script:</source>
777
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
778
  </message>
779
  <message>
780
    <source>Validate</source>
781
    <translation>Перевірити</translation>
782
  </message>
783
  <message>
784
    <source>Value is not calculated</source>
785
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
786
  </message>
787
  <message>
788
    <source>Value is the</source>
789
    <translation>Значення дорівнює</translation>
790
  </message>
791
  <message>
792
    <source>sum</source>
793
    <translation>Сумма</translation>
794
  </message>
795
  <message>
796
    <source>product</source>
797
    <translation>помножене</translation>
798
  </message>
799
  <message>
800
    <source>average</source>
801
    <translation>середнє арифметичне</translation>
802
  </message>
803
  <message>
804
    <source>minimum</source>
805
    <translation>мінімум</translation>
806
  </message>
807
  <message>
808
    <source>maximum</source>
809
    <translation>максимум</translation>
810
  </message>
811
  <message>
812
    <source>of the following fields:</source>
813
    <translation>з наступих полів:</translation>
814
  </message>
815
  <message>
816
    <source>Pick...</source>
817
    <translation>Вибрати...</translation>
818
  </message>
819
  <message>
820
    <source>Custom calculation script:</source>
821
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
822
  </message>
823
  <message>
824
    <source>Calculate</source>
825
    <translation>Обчислити</translation>
826
  </message>
827
  <message>
828
    <source>OK</source>
829
    <translation>Гаразд</translation>
830
  </message>
831
  <message>
832
    <source>Cancel</source>
833
    <translation>Вихід</translation>
834
  </message>
835
  <message>
836
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 837
    <translation type="obsolete">Мітка ігнорується в PDF-1.3</translation>
188 Franz 838
  </message>
839
  <message>
840
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
841
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
845
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
846
  </message>
847
  <message>
848
    <source>Open</source>
849
    <translation>Відчинити</translation>
850
  </message>
851
  <message>
852
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
853
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
854
  </message>
855
  <message>
856
    <source>Example:</source>
857
    <translation>Приклад:</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>Selection Change</source>
861
    <translation>Зміни вибірки</translation>
862
  </message>
863
  <message>
864
    <source>Java Script</source>
865
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 869
    <translation type="obsolete">PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
188 Franz 870
  </message>
871
  <message>
872
    <source>Button</source>
873
    <translation>Кнопка</translation>
874
  </message>
875
  <message>
876
    <source>Text Field</source>
877
    <translation>Текстове поле</translation>
878
  </message>
879
  <message>
880
    <source>Check Box</source>
881
    <translation>Вибіркове поле</translation>
882
  </message>
883
  <message>
884
    <source>Combo Box</source>
885
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
886
  </message>
887
  <message>
888
    <source>List Box</source>
889
    <translation>Випадаючий список</translation>
890
  </message>
891
  <message>
892
    <source>Check</source>
893
    <translation>Галочка</translation>
894
  </message>
895
  <message>
896
    <source>Cross</source>
897
    <translation>Хрест</translation>
898
  </message>
899
  <message>
900
    <source>Diamond</source>
901
    <translation>Ромб</translation>
902
  </message>
903
  <message>
904
    <source>Circle</source>
905
    <translation>Коло</translation>
906
  </message>
907
  <message>
908
    <source>Star</source>
909
    <translation>Зірка</translation>
910
  </message>
911
  <message>
912
    <source>Square</source>
913
    <translation>Квадрат</translation>
914
  </message>
915
  <message>
916
    <source>Go To</source>
917
    <translation>Перейти до</translation>
918
  </message>
919
  <message>
920
    <source>Submit Form</source>
921
    <translation>Відправити форму</translation>
922
  </message>
923
  <message>
924
    <source>Reset Form</source>
925
    <translation>Очистити форму</translation>
926
  </message>
927
  <message>
928
    <source>Import Data</source>
929
    <translation>Імпортувати дані</translation>
930
  </message>
931
  <message>
932
    <source>Mouse Up</source>
933
    <translation>Миша вгору</translation>
934
  </message>
935
  <message>
936
    <source>Mouse Down</source>
937
    <translation>Миша вниз</translation>
938
  </message>
939
  <message>
940
    <source>Mouse Enter</source>
941
    <translation>Миша вхід</translation>
942
  </message>
943
  <message>
944
    <source>Mouse Exit</source>
945
    <translation>Миша вихід</translation>
946
  </message>
947
  <message>
948
    <source>On Focus</source>
949
    <translation>На фокусування</translation>
950
  </message>
951
  <message>
952
    <source>On Blur</source>
953
    <translation>На розмивання</translation>
954
  </message>
955
  <message>
956
    <source>Plain</source>
957
    <translation>Звичайний</translation>
958
  </message>
959
  <message>
960
    <source>Number</source>
961
    <translation>Номер</translation>
962
  </message>
963
  <message>
964
    <source>Percentage</source>
965
    <translation>Частка</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>Date</source>
969
    <translation>Дата</translation>
970
  </message>
971
  <message>
972
    <source>Time</source>
973
    <translation>Час</translation>
974
  </message>
975
  <message>
976
    <source>Custom</source>
977
    <translation>Нестандартний</translation>
978
  </message>
351 Franz 979
  <message>
980
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
981
    <translation type="unfinished"></translation>
982
  </message>
983
  <message>
984
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
985
    <translation type="unfinished"></translation>
986
  </message>
987
  <message>
988
    <source>PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
989
    <translation type="unfinished"></translation>
990
  </message>
188 Franz 991
</context>
992
<context>
993
  <name>Annota</name>
994
  <message>
995
    <source>Annotation Properties</source>
996
    <translation>Властивості аннотації</translation>
997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Type:</source>
1000
    <translation>Тип:</translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
1003
    <source>Text</source>
1004
    <translation>Текст</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>Link</source>
1008
    <translation>Ссилка</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
1011
    <source>External Link</source>
1012
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>External Web-Link</source>
1016
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
1019
    <source>Destination</source>
1020
    <translation>Призначення</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
1023
    <source>Change...</source>
1024
    <translation>Змінити...</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1027
    <source>Page:</source>
1028
    <translation>Сторінка:</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
1031
    <source>X-Pos:</source>
1032
    <translation>Поз. Х:</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source> pt</source>
1036
    <translation>точок</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
1039
    <source>Y-Pos:</source>
1040
    <translation>Поз. У:</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>OK</source>
1044
    <translation>Гаразд</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
1047
    <source>Cancel</source>
1048
    <translation>Вихід</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
1051
    <source>Open</source>
1052
    <translation>Відчинити</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
1055
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1056
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
1057
  </message>
1058
</context>
1059
<context>
1060
  <name>ApplyT</name>
1061
  <message>
1062
    <source>Apply Template</source>
1063
    <translation>Використати шаблон</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>Template:</source>
341 Franz 1067
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>Normal</source>
282 Franz 1071
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 1072
  </message>
1073
  <message>
1074
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1075
    <translation type="obsolete">Застосувати для цієї сторінки</translation>
188 Franz 1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1079
    <translation type="obsolete">Застосувати з сторінки:</translation>
188 Franz 1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>to:</source>
341 Franz 1083
    <translation type="obsolete">до:</translation>
188 Franz 1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>OK</source>
341 Franz 1087
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1088
  </message>
1089
  <message>
1090
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1091
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1092
  </message>
341 Franz 1093
  <message>
1094
    <source>&amp;Template:</source>
1095
    <translation type="unfinished"></translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
1099
    <translation type="unfinished"></translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1103
    <translation type="unfinished"></translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>To:</source>
1107
    <translation type="unfinished"></translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1110
    <source>&amp;OK</source>
1111
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1112
  </message>
1113
  <message>
1114
    <source>&amp;Cancel</source>
1115
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1116
  </message>
188 Franz 1117
</context>
1118
<context>
1119
  <name>Biblio</name>
1120
  <message>
1121
    <source>Scrapbook</source>
1122
    <translation>Чорновик</translation>
1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>New</source>
341 Franz 1126
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 1127
  </message>
1128
  <message>
1129
    <source>Save</source>
341 Franz 1130
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 1131
  </message>
1132
  <message>
1133
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1134
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 1135
  </message>
1136
  <message>
1137
    <source>Load...</source>
341 Franz 1138
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 1139
  </message>
1140
  <message>
1141
    <source>Close</source>
341 Franz 1142
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 1143
  </message>
1144
  <message>
1145
    <source>Small</source>
341 Franz 1146
    <translation type="obsolete">Малий</translation>
188 Franz 1147
  </message>
1148
  <message>
1149
    <source>Medium</source>
341 Franz 1150
    <translation type="obsolete">Середній</translation>
188 Franz 1151
  </message>
1152
  <message>
1153
    <source>Big</source>
341 Franz 1154
    <translation type="obsolete">Великий</translation>
188 Franz 1155
  </message>
1156
  <message>
1157
    <source>File</source>
341 Franz 1158
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 1159
  </message>
1160
  <message>
1161
    <source>Preview</source>
341 Franz 1162
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд</translation>
188 Franz 1163
  </message>
1164
  <message>
1165
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1166
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>Delete</source>
1170
    <translation>Видалити</translation>
1171
  </message>
1172
  <message>
1173
    <source>Object</source>
1174
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
1175
  </message>
1176
  <message>
1177
    <source>Name:</source>
351 Franz 1178
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1179
  </message>
1180
  <message>
1181
    <source>New Entry</source>
1182
    <translation>Новий екземпляр</translation>
1183
  </message>
302 Franz 1184
  <message>
1185
    <source>Rename</source>
1186
    <translation>Перейменувати</translation>
1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>Warning</source>
1190
    <translation>Застереження</translation>
1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1194
Please choose another.</source>
1195
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
1196
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
1197
  </message>
1198
  <message>
1199
    <source>OK</source>
1200
    <translation>Гаразд</translation>
1201
  </message>
341 Franz 1202
  <message>
1203
    <source>&amp;New</source>
1204
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>&amp;Load...</source>
1208
    <translation type="unfinished"></translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
1211
    <source>&amp;Save</source>
1212
    <translation type="unfinished">&amp;Записати</translation>
1213
  </message>
1214
  <message>
1215
    <source>Save &amp;As...</source>
1216
    <translation type="unfinished">Записати &amp;як...</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>&amp;Close</source>
1220
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
1223
    <source>&amp;Small</source>
1224
    <translation type="unfinished"></translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
1227
    <source>&amp;Medium</source>
1228
    <translation type="unfinished"></translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
1231
    <source>&amp;Large</source>
1232
    <translation type="unfinished"></translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
1235
    <source>&amp;File</source>
1236
    <translation type="unfinished">&amp;Файл</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
1239
    <source>&amp;Preview</source>
1240
    <translation type="unfinished"></translation>
1241
  </message>
351 Franz 1242
  <message>
1243
    <source>&amp;Name:</source>
1244
    <translation type="unfinished"></translation>
1245
  </message>
188 Franz 1246
</context>
1247
<context>
1248
  <name>BookMView</name>
1249
  <message>
1250
    <source>Bookmarks</source>
1251
    <translation>Закладки</translation>
1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>Move Bookmark</source>
1255
    <translation>Перемістити закладку</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>Insert Bookmark</source>
1259
    <translation>Вставити закладку</translation>
1260
  </message>
1261
  <message>
1262
    <source>Cancel</source>
1263
    <translation>Вихід</translation>
1264
  </message>
1265
</context>
1266
<context>
1267
  <name>BookPalette</name>
1268
  <message>
1269
    <source>Bookmarks</source>
1270
    <translation>Закладки</translation>
1271
  </message>
1272
</context>
1273
<context>
1274
  <name>ButtonIcon</name>
1275
  <message>
1276
    <source>Icon Placement</source>
1277
    <translation>Розміщення іконок</translation>
1278
  </message>
1279
  <message>
1280
    <source>Layout:</source>
1281
    <translation>Схема:</translation>
1282
  </message>
1283
  <message>
1284
    <source>Scale:</source>
1285
    <translation>Масштаб:</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
1288
    <source>Always</source>
1289
    <translation>Завжди</translation>
1290
  </message>
1291
  <message>
1292
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 1293
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 1294
  </message>
1295
  <message>
1296
    <source>When Icon is too big</source>
1297
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
1298
  </message>
1299
  <message>
1300
    <source>Never</source>
1301
    <translation>Ніколи</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>Scale How:</source>
1305
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>Proportional</source>
1309
    <translation>Пропорційно</translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
1312
    <source>Non Proportional</source>
1313
    <translation>Непропорційно</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
1316
    <source>Icon</source>
1317
    <translation>Іконка</translation>
1318
  </message>
1319
  <message>
1320
    <source>OK</source>
1321
    <translation>Гаразд</translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
1324
    <source>Cancel</source>
1325
    <translation>Вихід</translation>
1326
  </message>
1327
  <message>
1328
    <source>Reset</source>
1329
    <translation>Скинути значення</translation>
1330
  </message>
1331
  <message>
1332
    <source>Caption only</source>
1333
    <translation>Лише описання</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
1336
    <source>Icon only</source>
1337
    <translation>Лише іконка</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
1340
    <source>Caption below Icon</source>
1341
    <translation>Описання під іконкою</translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
1344
    <source>Caption above Icon</source>
1345
    <translation>Описання над іконкою</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
1348
    <source>Caption right to Icon</source>
1349
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
1352
    <source>Caption left to Icon</source>
1353
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
1356
    <source>Caption overlays Icon</source>
1357
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
1358
  </message>
1359
</context>
1360
<context>
1361
  <name>CMSPrefs</name>
1362
  <message>
1363
    <source>Color Management Settings</source>
1364
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1368
    <translation type="obsolete">Активувати установку палітри кольорів</translation>
188 Franz 1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>System Profiles</source>
1372
    <translation>Системні профілі</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1376
    <translation type="obsolete">Зображення:</translation>
188 Franz 1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1380
    <translation type="obsolete">Однотонні кольори:</translation>
188 Franz 1381
  </message>
1382
  <message>
1383
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1384
    <translation type="obsolete">Монітор:</translation>
188 Franz 1385
  </message>
1386
  <message>
1387
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1388
    <translation type="obsolete">Принтер:</translation>
188 Franz 1389
  </message>
1390
  <message>
1391
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 1392
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 1393
  </message>
1394
  <message>
1395
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1396
    <translation type="obsolete">Симулювати принтер на екрані</translation>
188 Franz 1397
  </message>
1398
  <message>
1399
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1400
    <translation type="obsolete">Помітити кольору, які не попадають в діапазон</translation>
188 Franz 1401
  </message>
1402
  <message>
1403
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1404
    <translation type="obsolete">Використовувати компенсацію чорної точки</translation>
188 Franz 1405
  </message>
1406
  <message>
1407
    <source>OK</source>
341 Franz 1408
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1412
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>Perceptual</source>
1416
    <translation>Уявний</translation>
1417
  </message>
1418
  <message>
1419
    <source>Relative Colorimetric</source>
1420
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
1421
  </message>
1422
  <message>
1423
    <source>Saturation</source>
1424
    <translation>Насичення</translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1428
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
1429
  </message>
243 Franz 1430
  <message>
1431
    <source>Default color profile for imported images</source>
1432
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1436
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
1437
  </message>
1438
  <message>
1439
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1440
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1441
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
1442
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1443
  </message>
1444
  <message>
1445
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1446
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1447
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
1448
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1452
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1453
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
1454
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1455
або перцептивну схему.</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
1458
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1459
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1460
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
1461
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1462
або перцептивну схему.</translation>
1463
  </message>
1464
  <message>
1465
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1466
based on the chosen printer profile.</source>
1467
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
1468
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
1471
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1472
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1473
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
1474
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
1475
  </message>
1476
  <message>
1477
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1478
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1479
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
1480
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
1481
  </message>
341 Franz 1482
  <message>
1483
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
1484
    <translation type="unfinished"></translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
1487
    <source>&amp;Pictures:</source>
1488
    <translation type="unfinished"></translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1492
    <translation type="unfinished"></translation>
1493
  </message>
1494
  <message>
1495
    <source>&amp;Monitor:</source>
1496
    <translation type="unfinished"></translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
1499
    <source>P&amp;rinter:</source>
1500
    <translation type="unfinished"></translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1503
    <source>M&amp;onitor:</source>
1504
    <translation type="unfinished"></translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
1507
    <source>Pr&amp;inter:</source>
1508
    <translation type="unfinished"></translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
1511
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
1512
    <translation type="unfinished"></translation>
1513
  </message>
1514
  <message>
1515
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
1516
    <translation type="unfinished"></translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1520
    <translation type="unfinished"></translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>&amp;OK</source>
1524
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
1527
    <source>&amp;Cancel</source>
1528
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1529
  </message>
188 Franz 1530
</context>
1531
<context>
1532
  <name>CMYKChoose</name>
1533
  <message>
1534
    <source>Edit Color</source>
1535
    <translation>Редагування кольору</translation>
1536
  </message>
1537
  <message>
1538
    <source>Name:</source>
351 Franz 1539
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1540
  </message>
1541
  <message>
1542
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1543
    <translation type="obsolete">Кольорова модель</translation>
188 Franz 1544
  </message>
1545
  <message>
1546
    <source>CMYK</source>
1547
    <translation>CMYK</translation>
1548
  </message>
1549
  <message>
1550
    <source>RGB</source>
1551
    <translation>RGB</translation>
1552
  </message>
1553
  <message>
1554
    <source>Web Safe RGB</source>
1555
    <translation>RGB для web</translation>
1556
  </message>
1557
  <message>
1558
    <source>New</source>
1559
    <translation>Новий</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
1562
    <source>Old</source>
1563
    <translation>Старий</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>OK</source>
1567
    <translation>Гаразд</translation>
1568
  </message>
1569
  <message>
1570
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1571
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>C:</source>
1575
    <translation>C:</translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
1578
    <source>M:</source>
1579
    <translation>M:</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
1582
    <source>Y:</source>
1583
    <translation>Y:</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
1586
    <source>K:</source>
1587
    <translation>K:</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
1590
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1591
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
1592
  </message>
1593
  <message>
1594
    <source>Static Color Bars</source>
1595
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
1596
  </message>
1597
  <message>
1598
    <source>R:</source>
1599
    <translation>R:</translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
1602
    <source>G:</source>
1603
    <translation>G:</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
1606
    <source>B:</source>
1607
    <translation>B:</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
274 Franz 1610
    <source> %</source>
1611
    <translation>%</translation>
188 Franz 1612
  </message>
1613
  <message>
274 Franz 1614
    <source>Warning</source>
1615
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 1616
  </message>
218 Franz 1617
  <message>
274 Franz 1618
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1619
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 1620
  </message>
282 Franz 1621
  <message>
302 Franz 1622
    <source>HSV-Colormap</source>
1623
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 1624
  </message>
351 Franz 1625
  <message>
1626
    <source>&amp;Name:</source>
1627
    <translation type="unfinished"></translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>Color &amp;Model</source>
1631
    <translation type="unfinished"></translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>&amp;OK</source>
1635
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1636
  </message>
1637
  <message>
1638
    <source>&amp;Cancel</source>
1639
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1640
  </message>
188 Franz 1641
</context>
1642
<context>
1643
  <name>Cpalette</name>
1644
  <message>
1645
    <source>Normal</source>
1646
    <translation>Нормальне</translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
1649
    <source>Horizontal Gradient</source>
1650
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <source>Vertical Gradient</source>
1654
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
1657
    <source>Diagonal Gradient</source>
1658
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
1659
  </message>
1660
  <message>
1661
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1662
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>Radial Gradient</source>
1666
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1669
    <source>Opacity:</source>
1670
    <translation>Непрозорість:</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
1673
    <source> %</source>
1674
    <translation>%</translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
1677
    <source>None</source>
1678
    <translation>Немає</translation>
1679
  </message>
218 Franz 1680
  <message>
1681
    <source>Shade:</source>
1682
    <translation>Тінь:</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
1685
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1686
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
1689
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1690
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
1691
  </message>
1692
  <message>
1693
    <source>Saturation of color</source>
274 Franz 1694
    <translation>Насиченість кольору</translation>
218 Franz 1695
  </message>
1696
  <message>
1697
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1698
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
1699
  </message>
1700
  <message>
1701
    <source>Edit the first color of object</source>
302 Franz 1702
    <translation type="obsolete">Редагувати перший колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1703
  </message>
1704
  <message>
1705
    <source>Edit the second color of object</source>
302 Franz 1706
    <translation type="obsolete">Редагувати другий колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1707
  </message>
1708
  <message>
1709
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1710
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
1711
  </message>
1712
  <message>
1713
    <source>Color of selected object</source>
1714
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
1715
  </message>
302 Franz 1716
  <message>
1717
    <source>Special</source>
1718
    <translation type="obsolete">Особливий</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1721
    <source>Free linear Gradient</source>
1722
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>X1:</source>
1726
    <translation>X1:</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
1729
    <source>Y1:</source>
1730
    <translation>Y1:</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
1733
    <source> pt</source>
1734
    <translation>тчк</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
1737
    <source>X2:</source>
1738
    <translation>X2:</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
1741
    <source>Y2:</source>
1742
    <translation>Y2:</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
1745
    <source> mm</source>
1746
    <translation>мм</translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
1749
    <source> in</source>
1750
    <translation>д</translation>
1751
  </message>
1752
  <message>
1753
    <source> p</source>
1754
    <translation>п</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
1757
    <source>Free radial Gradient</source>
1758
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
1759
  </message>
188 Franz 1760
</context>
1761
<context>
1762
  <name>CupsOptions</name>
1763
  <message>
1764
    <source>Printer Options</source>
274 Franz 1765
    <translation>Установки принтера</translation>
188 Franz 1766
  </message>
1767
  <message>
1768
    <source>Option</source>
1769
    <translation>Опція</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source>Value</source>
1773
    <translation>Значення</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
1776
    <source>Page Set</source>
1777
    <translation>Набір сторінок</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
1780
    <source>All Pages</source>
1781
    <translation>Всі сторінки</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>Even Pages only</source>
1785
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
1786
  </message>
1787
  <message>
1788
    <source>Odd Pages only</source>
1789
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
1792
    <source>Mirror</source>
1793
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>No</source>
1797
    <translation>Ні</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
1800
    <source>Yes</source>
1801
    <translation>Так</translation>
1802
  </message>
1803
  <message>
1804
    <source>Orientation</source>
1805
    <translation>Орієнтація</translation>
1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>Portrait</source>
1809
    <translation>Вертикальна</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
1812
    <source>Landscape</source>
1813
    <translation>Горизонтальна</translation>
1814
  </message>
1815
  <message>
1816
    <source>N-Up Printing</source>
1817
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
1820
    <source>Page per Sheet</source>
1821
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
1824
    <source>Pages per Sheet</source>
1825
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
1826
  </message>
1827
  <message>
1828
    <source>OK</source>
351 Franz 1829
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1830
  </message>
1831
  <message>
1832
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1833
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1834
  </message>
302 Franz 1835
  <message>
1836
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1837
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1838
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1839
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1840
Missing library support is indicated by a *</source>
1841
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
1842
Набір доступних параметрів залежить від
1843
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
1844
можна засвідчити вибравши меню
1845
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
1846
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як
1847
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс,
1848
С=littlecms - Проста система керування кольором,
1849
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF.
1850
При відсутності бібліотеки літера індикатор
1851
заміщається на *</translation>
1852
  </message>
351 Franz 1853
  <message>
1854
    <source>&amp;OK</source>
1855
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1856
  </message>
1857
  <message>
1858
    <source>&amp;Cancel</source>
1859
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1860
  </message>
188 Franz 1861
</context>
1862
<context>
1863
  <name>CustomFDialog</name>
1864
  <message>
1865
    <source>Compress File</source>
341 Franz 1866
    <translation type="obsolete">Стиснути файл</translation>
188 Franz 1867
  </message>
1868
  <message>
1869
    <source>Encoding:</source>
1870
    <translation>Кодування:</translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
1873
    <source>Moves to your Document Directory.
1874
This can be set in the Preferences.</source>
1875
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
1876
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
1877
  </message>
310 Franz 1878
  <message>
1879
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 1880
    <translation type="obsolete">Включити шрифти</translation>
310 Franz 1881
  </message>
341 Franz 1882
  <message>
1883
    <source>&amp;Compress File</source>
1884
    <translation type="unfinished"></translation>
1885
  </message>
1886
  <message>
1887
    <source>&amp;Include Fonts</source>
1888
    <translation type="unfinished"></translation>
1889
  </message>
188 Franz 1890
</context>
1891
<context>
1892
  <name>DelColor</name>
1893
  <message>
1894
    <source>Delete Color</source>
1895
    <translation>Видалити колір</translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>?</source>
1899
    <translation>?</translation>
1900
  </message>
1901
  <message>
1902
    <source>Replace it with:</source>
1903
    <translation>Замінити це на:</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
1906
    <source>OK</source>
1907
    <translation>Гаразд</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>Cancel</source>
1911
    <translation>Вихід</translation>
1912
  </message>
226 Franz 1913
  <message>
1914
    <source>Delete color:</source>
1915
    <translation>Видалити колір:</translation>
1916
  </message>
188 Franz 1917
</context>
1918
<context>
1919
  <name>DelPages</name>
1920
  <message>
1921
    <source>Delete Pages</source>
1922
    <translation>Видалення сторінок</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
1925
    <source>Delete from:</source>
1926
    <translation>Видалити з:</translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <source>to:</source>
1930
    <translation>до:</translation>
1931
  </message>
1932
  <message>
1933
    <source>OK</source>
351 Franz 1934
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1935
  </message>
1936
  <message>
1937
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1938
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1939
  </message>
351 Franz 1940
  <message>
1941
    <source>&amp;OK</source>
1942
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
1943
  </message>
1944
  <message>
1945
    <source>&amp;Cancel</source>
1946
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
1947
  </message>
188 Franz 1948
</context>
1949
<context>
1950
  <name>DmF</name>
1951
  <message>
1952
    <source>Missing Font</source>
1953
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1957
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>Use</source>
1961
    <translation>Використати</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>instead</source>
1965
    <translation>замість</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>OK</source>
1969
    <translation>Гаразд</translation>
1970
  </message>
1971
</context>
1972
<context>
1973
  <name>DocInfos</name>
1974
  <message>
1975
    <source>Document Info</source>
337 Franz 1976
    <translation type="obsolete">Інформація про документ</translation>
188 Franz 1977
  </message>
1978
  <message>
1979
    <source>Author:</source>
337 Franz 1980
    <translation type="obsolete">Автор:</translation>
188 Franz 1981
  </message>
1982
  <message>
1983
    <source>Title:</source>
337 Franz 1984
    <translation type="obsolete">Заголовок:</translation>
188 Franz 1985
  </message>
1986
  <message>
1987
    <source>Description:</source>
337 Franz 1988
    <translation type="obsolete">Опис:</translation>
188 Franz 1989
  </message>
1990
  <message>
1991
    <source>Keywords:</source>
337 Franz 1992
    <translation type="obsolete">Ключові слова:</translation>
188 Franz 1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>OK</source>
341 Franz 1996
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1997
  </message>
1998
  <message>
1999
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2000
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2001
  </message>
274 Franz 2002
  <message>
2003
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
337 Franz 2004
    <translation type="obsolete">Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка</translation>
274 Franz 2005
  </message>
2006
  <message>
2007
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
337 Franz 2008
    <translation type="obsolete">Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті</translation>
274 Franz 2009
  </message>
2010
  <message>
2011
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
337 Franz 2012
    <translation type="obsolete">Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів</translation>
274 Franz 2013
  </message>
337 Franz 2014
  <message>
2015
    <source>Document Information</source>
2016
    <translation>Інформація про документ</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
2019
    <source>&amp;Title:</source>
2020
    <translation>&amp;Заголовок:</translation>
2021
  </message>
2022
  <message>
2023
    <source>&amp;Author:</source>
2024
    <translation>&amp;Автор:</translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
2027
    <source>&amp;Keywords:</source>
2028
    <translation>&amp;Ключові слова:</translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
2031
    <source>Descri&amp;ption:</source>
2032
    <translation>&amp;Опис:</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
2035
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2036
    <translation>&amp;Видавник:</translation>
2037
  </message>
2038
  <message>
2039
    <source>&amp;Contributors:</source>
2040
    <translation>&amp;Співробітники:</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
2043
    <source>Dat&amp;e:</source>
2044
    <translation>&amp;Дата:</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>T&amp;ype:</source>
2048
    <translation>&amp;Тип:</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <source>F&amp;ormat:</source>
2052
    <translation>&amp;Формат:</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>Identi&amp;fier:</source>
2056
    <translation>В&amp;изначник:</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <source>&amp;Source:</source>
2060
    <translation>Д&amp;жерело:</translation>
2061
  </message>
2062
  <message>
2063
    <source>&amp;Language:</source>
2064
    <translation>&amp;Мова:</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
2067
    <source>&amp;Relation:</source>
2068
    <translation>В&amp;ідношення:</translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <source>Co&amp;verage:</source>
2072
    <translation>&amp;Покриття:</translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
2076
    <translation>П&amp;рава:</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
2079
    <source>&amp;Document</source>
2080
    <translation>Док&amp;умент</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>Further &amp;Information</source>
2084
    <translation>Д&amp;одаткова інформація</translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
2087
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2088
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2089
    <translation>Людина чи організація, відповідальна за створення документа,
2090
Це поле може бути вміщене в документ Scribus для довідки а також в
2091
метадані PDF</translation>
2092
  </message>
2093
  <message>
2094
    <source>A name given to the document.
2095
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2096
    <translation>Ім&apos;я дане документу.
2097
Це поле може бути вміщене в документ Scribus, а також в метадані PDF</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>An account of the content of the document.
2101
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
2102
    <translation>Огляд змісту документа. Це поле призначається для короткого пояснення або абстракту документа.
2103
Воно вміщується в PDF при експорті</translation>
2104
  </message>
2105
  <message>
2106
    <source>The topic of the content of the document.
2107
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
2108
    <translation>Це заголовок змісту документа. Це поле призначається для ключових слів документа, які ви бажаєте
2109
вмістити в PDF для полегшення пошуків та індексування файлів PDF</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
2112
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
2113
    <translation>Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ</translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
2116
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
2117
    <translation>Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
2120
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
2121
    <translation>Дата зв&apos;язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601</translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
2124
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
2125
    <translation>Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі</translation>
2126
  </message>
2127
  <message>
2128
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2129
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
2130
    <translation>Фізичне чи цифрове відображення документа. Тип паперу та розміри можуть бути цікавими.
2131
Тут можить придатися RFC2045 і RFC2046 для типів MIME</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
2134
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
2135
    <translation>Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI</translation>
2136
  </message>
2137
  <message>
2138
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISDN or URI</source>
341 Franz 2139
    <translation type="obsolete">Ссилка на документ нащадком якого є активний документ. Наприклад ISDN чи URI</translation>
337 Franz 2140
  </message>
2141
  <message>
2142
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2143
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
2144
    <translation>Мова, на якій написано документ, зазвичай мовний код з ISO-639 інколи з додатковим суфіксом через
2145
тире і код країни з ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH</translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
2149
    <translation>Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI</translation>
2150
  </message>
2151
  <message>
2152
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
2153
    <translation>Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції</translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
2156
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
2157
    <translation>Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка</translation>
2158
  </message>
341 Franz 2159
  <message>
2160
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
2161
    <translation type="unfinished"></translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <source>&amp;OK</source>
2165
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2166
  </message>
2167
  <message>
2168
    <source>&amp;Cancel</source>
2169
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2170
  </message>
188 Franz 2171
</context>
2172
<context>
2173
  <name>Druck</name>
2174
  <message>
2175
    <source>Setup Printer</source>
2176
    <translation>Налаштування принтера</translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2180
    <translation type="obsolete">Куди друкувати</translation>
188 Franz 2181
  </message>
2182
  <message>
2183
    <source>File</source>
2184
    <translation>Файл</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>Options...</source>
351 Franz 2188
    <translation type="obsolete">Установки...</translation>
188 Franz 2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>File:</source>
351 Franz 2192
    <translation type="obsolete">Файл:</translation>
188 Franz 2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <source>Change...</source>
351 Franz 2196
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 2197
  </message>
2198
  <message>
2199
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2200
    <translation type="obsolete">Альтернативна команда для друку</translation>
188 Franz 2201
  </message>
2202
  <message>
2203
    <source>Command:</source>
351 Franz 2204
    <translation type="obsolete">Команда:</translation>
188 Franz 2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <source>Range:</source>
351 Franz 2208
    <translation type="obsolete">Діапазон:</translation>
188 Franz 2209
  </message>
2210
  <message>
2211
    <source>To page:</source>
337 Franz 2212
    <translation type="obsolete">До сторінки номер:</translation>
188 Franz 2213
  </message>
2214
  <message>
2215
    <source>From page:</source>
337 Franz 2216
    <translation type="obsolete">З сторінки номер:</translation>
188 Franz 2217
  </message>
2218
  <message>
2219
    <source>Print range</source>
351 Franz 2220
    <translation type="obsolete">Друкувати інтервал</translation>
188 Franz 2221
  </message>
2222
  <message>
2223
    <source>Print all</source>
351 Franz 2224
    <translation type="obsolete">Друкувати всі сторінки</translation>
188 Franz 2225
  </message>
2226
  <message>
2227
    <source>Print last page first</source>
337 Franz 2228
    <translation type="obsolete">Почати друк з останньої сторінки</translation>
188 Franz 2229
  </message>
2230
  <message>
2231
    <source>Print first page first</source>
337 Franz 2232
    <translation type="obsolete">Почати друк з першої сторінки</translation>
188 Franz 2233
  </message>
2234
  <message>
2235
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2236
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
188 Franz 2237
  </message>
2238
  <message>
2239
    <source>Options</source>
274 Franz 2240
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 2241
  </message>
2242
  <message>
2243
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2244
    <translation type="obsolete">Звичайний друк</translation>
188 Franz 2245
  </message>
2246
  <message>
2247
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2248
    <translation type="obsolete">Друкувати сепарації кольорів</translation>
188 Franz 2249
  </message>
2250
  <message>
2251
    <source>All</source>
274 Franz 2252
    <translation>Всі кольори</translation>
188 Franz 2253
  </message>
2254
  <message>
2255
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2256
    <translation type="obsolete">Кольоровий друк, якщо доступний</translation>
188 Franz 2257
  </message>
2258
  <message>
2259
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2260
    <translation type="obsolete">Друк у відтінках сірого</translation>
188 Franz 2261
  </message>
2262
  <message>
2263
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2264
    <translation type="obsolete">Додаткові установки...</translation>
188 Franz 2265
  </message>
2266
  <message>
2267
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2268
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <source>Save as</source>
2272
    <translation>Записати як</translation>
2273
  </message>
2274
  <message>
2275
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2276
    <translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
2277
  </message>
204 Franz 2278
  <message>
2279
    <source>Cyan</source>
2280
    <translation>Салатовий</translation>
2281
  </message>
2282
  <message>
2283
    <source>Magenta</source>
2284
    <translation>Малиновий</translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
2287
    <source>Yellow</source>
2288
    <translation>Жовтий</translation>
2289
  </message>
2290
  <message>
2291
    <source>Black</source>
2292
    <translation>Чорний</translation>
2293
  </message>
274 Franz 2294
  <message>
2295
    <source>Print</source>
351 Franz 2296
    <translation type="obsolete">Друк</translation>
274 Franz 2297
  </message>
310 Franz 2298
  <message>
2299
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2300
    <translation type="obsolete">Друк активної сторінки</translation>
310 Franz 2301
  </message>
337 Franz 2302
  <message>
2303
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2304
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2305
a range of pages or a single page number.</source>
2306
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
2307
може &quot;бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
2308
номер окремої сторінки.</translation>
2309
  </message>
351 Franz 2310
  <message>
2311
    <source>Print Destination</source>
2312
    <translation type="unfinished"></translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
2315
    <source>&amp;Options...</source>
2316
    <translation type="unfinished"></translation>
2317
  </message>
2318
  <message>
2319
    <source>&amp;File:</source>
2320
    <translation type="unfinished"></translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
2323
    <source>C&amp;hange...</source>
2324
    <translation type="unfinished"></translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
2327
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
2328
    <translation type="unfinished"></translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>Co&amp;mmand:</source>
2332
    <translation type="unfinished"></translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
2335
    <source>Range</source>
2336
    <translation type="unfinished"></translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
2339
    <source>Print &amp;All</source>
2340
    <translation type="unfinished"></translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
2343
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
2344
    <translation type="unfinished"></translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
2347
    <source>Print &amp;Range</source>
2348
    <translation type="unfinished"></translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
2351
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
2352
    <translation type="unfinished"></translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
2355
    <source>Print &amp;Normal</source>
2356
    <translation type="unfinished"></translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <source>Print &amp;Separations</source>
2360
    <translation type="unfinished"></translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
2364
    <translation type="unfinished"></translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
2367
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
2368
    <translation type="unfinished"></translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2372
    <translation type="unfinished"></translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
2375
    <source>&amp;Print</source>
2376
    <translation type="unfinished"></translation>
2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <source>&amp;Cancel</source>
2380
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2381
  </message>
188 Franz 2382
</context>
2383
<context>
302 Franz 2384
  <name>EPSPlug</name>
2385
  <message>
2386
    <source>Importing File:
2387
%1
2388
failed!</source>
2389
    <translation>Імпортувати файл:
2390
%1
2391
не вдалося!</translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>Fatal Error</source>
2395
    <translation>Фатальна помилка</translation>
2396
  </message>
2397
</context>
2398
<context>
188 Franz 2399
  <name>EditStyle</name>
2400
  <message>
2401
    <source>Edit Style</source>
2402
    <translation>Редагування стилю</translation>
2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>Name:</source>
351 Franz 2406
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Character</source>
2410
    <translation>Символ</translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>Face:</source>
351 Franz 2414
    <translation type="obsolete">Гарнітура:</translation>
188 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Size:</source>
351 Franz 2418
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
188 Franz 2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source> pt</source>
2422
    <translation>тчк</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Effect:</source>
2426
    <translation>Ефект:</translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2430
    <translation type="obsolete">Вирівнювання:</translation>
188 Franz 2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2434
    <translation type="obsolete">Колір заповнення:</translation>
188 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>None</source>
2438
    <translation>Немає</translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2442
    <translation type="obsolete">Буквиця</translation>
188 Franz 2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2446
    <translation type="obsolete">Рядків:</translation>
188 Franz 2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Vertical Spaces</source>
2450
    <translation>Вертикальні проміжки</translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Line Spacing</source>
274 Franz 2454
    <translation>Інтервал між рядками</translation>
188 Franz 2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>Above:</source>
351 Franz 2458
    <translation type="obsolete">Над:</translation>
188 Franz 2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>Below:</source>
351 Franz 2462
    <translation type="obsolete">Під:</translation>
188 Franz 2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>OK</source>
2466
    <translation>Гаразд</translation>
2467
  </message>
2468
  <message>
2469
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2470
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source>Warning</source>
274 Franz 2474
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2478
    <translation>Ім&apos;я стилю вже використане</translation>
2479
  </message>
204 Franz 2480
  <message>
2481
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2482
    <translation type="obsolete">Колір контура:</translation>
204 Franz 2483
  </message>
243 Franz 2484
  <message>
2485
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2486
    <translation type="obsolete">Прив&apos;язатися до базової сітки</translation>
243 Franz 2487
  </message>
2488
  <message>
2489
    <source> mm</source>
2490
    <translation>мм</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source> in</source>
282 Franz 2494
    <translation>д</translation>
243 Franz 2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source> p</source>
2498
    <translation>пік</translation>
2499
  </message>
274 Franz 2500
  <message>
2501
    <source>Name of your paragraph style</source>
2502
    <translation>Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>Font of selected text or object</source>
2506
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>Font Size</source>
2510
    <translation>Розмір шрифта</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>Color of text fill</source>
2514
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>Color of text stroke</source>
2518
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2522
    <translation>Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект</translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2526
    <translation>Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>Align text to baseline grid</source>
2530
    <translation>Вирівняти текст по базовій сітці</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2534
    <translation>Проміжок над абзацом</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
2537
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2538
    <translation>Проміжок під абзацом</translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
282 Franz 2541
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2542
    <translation>Табулятори та відступи</translation>
274 Franz 2543
  </message>
302 Franz 2544
  <message>
2545
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2546
    <translation type="obsolete">Міжрядковий інтервал:</translation>
302 Franz 2547
  </message>
351 Franz 2548
  <message>
2549
    <source>&amp;Name:</source>
2550
    <translation type="unfinished"></translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>&amp;Font:</source>
2554
    <translation type="unfinished"></translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>Si&amp;ze:</source>
2558
    <translation type="unfinished"></translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>&amp;Alignment:</source>
2562
    <translation type="unfinished"></translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>&amp;Drop Caps</source>
2566
    <translation type="unfinished"></translation>
2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>&amp;Lines:</source>
2570
    <translation type="unfinished"></translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>F&amp;ill Color:</source>
2574
    <translation type="unfinished"></translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2578
    <translation type="unfinished"></translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
2582
    <translation type="unfinished"></translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
2586
    <translation type="unfinished"></translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>Abo&amp;ve:</source>
2590
    <translation type="unfinished"></translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>&amp;Below:</source>
2594
    <translation type="unfinished"></translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>&amp;OK</source>
2598
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>&amp;Cancel</source>
2602
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
2603
  </message>
188 Franz 2604
</context>
2605
<context>
2606
  <name>Editor</name>
2607
  <message>
2608
    <source>Editor</source>
2609
    <translation>Редактор</translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>New</source>
351 Franz 2613
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2617
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <source>Load...</source>
351 Franz 2621
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2625
    <translation type="obsolete">Зберегти документ та вийти</translation>
188 Franz 2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2629
    <translation type="obsolete">Вийти без збереження</translation>
188 Franz 2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source>Undo</source>
351 Franz 2633
    <translation type="obsolete">Відмінити</translation>
188 Franz 2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>Redo</source>
351 Franz 2637
    <translation type="obsolete">Повторити</translation>
188 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>Cut</source>
351 Franz 2641
    <translation type="obsolete">Вирізати</translation>
188 Franz 2642
  </message>
2643
  <message>
2644
    <source>Copy</source>
351 Franz 2645
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
188 Franz 2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>Paste</source>
351 Franz 2649
    <translation type="obsolete">Вклеїти</translation>
188 Franz 2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>Clear</source>
351 Franz 2653
    <translation type="obsolete">Очистити</translation>
188 Franz 2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2657
    <translation type="obsolete">Визначити імена полів</translation>
188 Franz 2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>File</source>
351 Franz 2661
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 2662
  </message>
2663
  <message>
2664
    <source>Edit</source>
351 Franz 2665
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 2666
  </message>
2667
  <message>
2668
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2669
    <translation>Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*)</translation>
2670
  </message>
351 Franz 2671
  <message>
2672
    <source>&amp;New</source>
2673
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>&amp;Open...</source>
2677
    <translation type="unfinished">&amp;Відчинити...</translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>Save &amp;As...</source>
2681
    <translation type="unfinished">Записати &amp;як...</translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
2684
    <source>&amp;Save and Exit</source>
2685
    <translation type="unfinished"></translation>
2686
  </message>
2687
  <message>
2688
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
2689
    <translation type="unfinished"></translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source>&amp;Undo</source>
2693
    <translation type="unfinished">&amp;Відмінити</translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>&amp;Redo</source>
2697
    <translation type="unfinished">&amp;Повторити</translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>Cu&amp;t</source>
2701
    <translation type="unfinished"></translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>&amp;Copy</source>
2705
    <translation type="unfinished">&amp;Скопіювати</translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>&amp;Paste</source>
2709
    <translation type="unfinished">&amp;Вклеїти</translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>C&amp;lear</source>
2713
    <translation type="unfinished">О&amp;чистити</translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>&amp;Get Field Names</source>
2717
    <translation type="unfinished"></translation>
2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>&amp;File</source>
2721
    <translation type="unfinished">&amp;Файл</translation>
2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>&amp;Edit</source>
2725
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
2726
  </message>
188 Franz 2727
</context>
2728
<context>
302 Franz 2729
  <name>ExportForm</name>
2730
  <message>
2731
    <source>Choose a Export Directory</source>
2732
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Export as Image</source>
2736
    <translation>Експортувати, як растрове зображення</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2740
    <translation type="obsolete">Директорія для експортування:</translation>
302 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2744
    <translation type="obsolete">&amp;Замінити...</translation>
302 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Alt+C</source>
2748
    <translation>Alt+C</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2752
    <translation type="obsolete">Тип зображення:</translation>
302 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2756
    <translation type="obsolete">Якість:</translation>
302 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>%</source>
2760
    <translation>%</translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Size:</source>
351 Franz 2764
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
302 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Export </source>
2768
    <translation>Експортування</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>&amp;One page</source>
2772
    <translation>&amp;Одна сторінка</translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Alt+O</source>
2776
    <translation>Alt+O</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>&amp;All pages</source>
2780
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Alt+A</source>
2784
    <translation>Alt+A</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>&amp;Interval from:</source>
2788
    <translation>&amp;Інтервал від:</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Alt+I</source>
2792
    <translation>Alt+I</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>to:</source>
2796
    <translation>до:</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>&amp;OK</source>
2800
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>&amp;Cancel</source>
2804
    <translation>В&amp;ихід</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Change the output directory</source>
2808
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>The output directory - the place to store your images.
2812
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2813
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
2814
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
2815
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>Export only the current page</source>
2819
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Export all pages to images</source>
2823
    <translation>Експортувати всі сторінки, як растрові зображення</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Export a range of pages to images</source>
2827
    <translation>Експортувати діапазон сторінок, як растрові зображення</translation>
2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>First page to export when exporting a range</source>
2831
    <translation>Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
2835
    <translation>Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>The height of the output images in pixels</source>
2839
    <translation>Висота вихідних зображень в пікселях</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
2843
    <translation>Якість зображень - 100% - навища, 1% - максимальне стиснення</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>Available export formats</source>
2847
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
2848
  </message>
351 Franz 2849
  <message>
2850
    <source>C&amp;hange...</source>
2851
    <translation type="unfinished"></translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
2855
    <translation type="unfinished"></translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Image &amp;Type:</source>
2859
    <translation type="unfinished"></translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>&amp;Quality:</source>
2863
    <translation type="unfinished"></translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>&amp;Size:</source>
2867
    <translation type="unfinished"></translation>
2868
  </message>
302 Franz 2869
</context>
2870
<context>
188 Franz 2871
  <name>FDialogPreview</name>
2872
  <message>
2873
    <source>Size:</source>
2874
    <translation>Розмір:</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Title:</source>
2878
    <translation>Заголовок:</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>No Title</source>
2882
    <translation>Немає заголовка</translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Author:</source>
2886
    <translation>Автор:</translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Unknown</source>
2890
    <translation>Невідомий</translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 2894
    <translation type="obsolete">Документ Scribus</translation>
188 Franz 2895
  </message>
341 Franz 2896
  <message>
2897
    <source>Scribus Document</source>
2898
    <translation type="unfinished"></translation>
2899
  </message>
188 Franz 2900
</context>
2901
<context>
2902
  <name>Farbmanager</name>
2903
  <message>
2904
    <source>Colors</source>
2905
    <translation>Кольори</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Append</source>
341 Franz 2909
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>New</source>
341 Franz 2913
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Edit</source>
341 Franz 2917
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
188 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 2921
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Delete</source>
341 Franz 2925
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2929
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Color Sets</source>
2933
    <translation>Набори кольорів</translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Current Color Set:</source>
2937
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 2941
    <translation type="obsolete">Зберегти набір</translation>
188 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Name:</source>
351 Franz 2945
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Choose a Name</source>
2949
    <translation>Вибрати ім&apos;я</translation>
2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>Open</source>
2953
    <translation>Відчинити</translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
2957
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
2961
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>New Color</source>
2965
    <translation>Новий колір</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>Copy of %1</source>
2969
    <translation>Копія %1</translation>
2970
  </message>
191 Franz 2971
  <message>
2972
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 2973
    <translation type="obsolete">Видалити невикористані</translation>
191 Franz 2974
  </message>
226 Franz 2975
  <message>
2976
    <source>Choose a color set to load</source>
2977
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Save the current color set</source>
2981
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2985
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2989
    <translation>Добавити кольори з існуючого документа в активний набір</translation>
2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Create a new color within the current set</source>
2993
    <translation>Створити новий колір всередині активного набору</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Edit the currently selected color</source>
2997
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
3001
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Delete the currently selected color</source>
3005
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3009
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
3010
  </message>
274 Franz 3011
  <message>
3012
    <source>OK</source>
341 Franz 3013
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
274 Franz 3014
  </message>
341 Franz 3015
  <message>
3016
    <source>&amp;Append</source>
3017
    <translation type="unfinished"></translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>&amp;New</source>
3021
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>&amp;Edit</source>
3025
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>D&amp;uplicate</source>
3029
    <translation type="unfinished">&amp;Дублювати</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>&amp;Delete</source>
3033
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>&amp;Remove Unused</source>
3037
    <translation type="unfinished"></translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>&amp;Save Color Set</source>
3041
    <translation type="unfinished"></translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
3044
    <source>&amp;OK</source>
3045
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <source>&amp;Cancel</source>
3049
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3050
  </message>
351 Franz 3051
  <message>
3052
    <source>&amp;Name:</source>
3053
    <translation type="unfinished"></translation>
3054
  </message>
188 Franz 3055
</context>
3056
<context>
3057
  <name>FontPrefs</name>
3058
  <message>
3059
    <source>Global Font Settings</source>
3060
    <translation>Глобальнi установки шрифтiв</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Available Fonts</source>
3064
    <translation>Доступні шрифти</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Font Substitutions</source>
218 Franz 3068
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
188 Franz 3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Additional Paths</source>
218 Franz 3072
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
188 Franz 3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Postscript</source>
3076
    <translation>Постскрипт</translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Yes</source>
3080
    <translation>Так</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Font Name</source>
3084
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Replacement</source>
218 Franz 3088
    <translation>Підміна</translation>
188 Franz 3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>Delete</source>
341 Franz 3092
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>Change...</source>
341 Franz 3096
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>Add...</source>
341 Franz 3100
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>Remove</source>
341 Franz 3104
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>OK</source>
341 Franz 3108
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3112
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Choose a Directory</source>
3116
    <translation>Вибрати директорію</translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>Use Font</source>
218 Franz 3120
    <translation>Використовувати</translation>
188 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Embed in:</source>
3124
    <translation>Вбудувати в:</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Subset</source>
3128
    <translation>Вибірка</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Type</source>
3132
    <translation>Тип</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Path to Font File</source>
218 Franz 3136
    <translation>Шлях до файла шрифта</translation>
188 Franz 3137
  </message>
274 Franz 3138
  <message>
3139
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3140
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3144
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3148
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
3149
  </message>
341 Franz 3150
  <message>
3151
    <source>&amp;Delete</source>
3152
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>C&amp;hange...</source>
3156
    <translation type="unfinished"></translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>A&amp;dd...</source>
3160
    <translation type="unfinished"></translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>&amp;Remove</source>
3164
    <translation type="unfinished">Ви&amp;далити</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>&amp;OK</source>
3168
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>&amp;Cancel</source>
3172
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3173
  </message>
188 Franz 3174
</context>
3175
<context>
302 Franz 3176
  <name>FontPreview</name>
3177
  <message>
3178
    <source>Font Preview</source>
3179
    <translation>Попередній перегляд шрифта</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>&amp;OK</source>
3183
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Alt+O</source>
3187
    <translation>Alt+O</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>&amp;Cancel</source>
3191
    <translation>В&amp;ихід</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Alt+C</source>
3195
    <translation>Alt+C</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3199
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
3200
  </message>
3201
</context>
3202
<context>
3203
  <name>GradientEditor</name>
3204
  <message>
3205
    <source>Position:</source>
3206
    <translation>Позиція:</translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source> %</source>
3210
    <translation>%</translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3214
    <translation>Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів.</translation>
3215
  </message>
3216
</context>
3217
<context>
188 Franz 3218
  <name>GuideManager</name>
3219
  <message>
3220
    <source>Manage Guides</source>
3221
    <translation>Керування направляючими</translation>
3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source>Horizontal Guides</source>
3225
    <translation>Горизонтальні направляючі</translation>
3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3229
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
188 Franz 3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Add</source>
341 Franz 3233
    <translation type="obsolete">Додати</translation>
188 Franz 3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>Delete</source>
341 Franz 3237
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>Vertical Guides</source>
3241
    <translation>Вертикальні направляючі</translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3245
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
188 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3249
    <translation type="obsolete">Замкнути направляючі</translation>
188 Franz 3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>OK</source>
341 Franz 3253
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3257
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source> pt</source>
274 Franz 3261
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source> mm</source>
274 Franz 3265
    <translation>мм</translation>
188 Franz 3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source> in</source>
282 Franz 3269
    <translation>д</translation>
188 Franz 3270
  </message>
3271
  <message>
3272
    <source> p</source>
282 Franz 3273
    <translation>п</translation>
188 Franz 3274
  </message>
341 Franz 3275
  <message>
3276
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3277
    <translation type="unfinished"></translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>&amp;Add</source>
3281
    <translation type="unfinished"></translation>
3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>D&amp;elete</source>
3285
    <translation type="unfinished"></translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>&amp;X-Pos:</source>
3289
    <translation type="unfinished"></translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>A&amp;dd</source>
3293
    <translation type="unfinished"></translation>
3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>De&amp;lete</source>
3297
    <translation type="unfinished"></translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>&amp;Lock Guides</source>
3301
    <translation type="unfinished"></translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>&amp;OK</source>
3305
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>&amp;Cancel</source>
3309
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3310
  </message>
188 Franz 3311
</context>
3312
<context>
3313
  <name>HelpBrowser</name>
3314
  <message>
218 Franz 3315
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
3316
    <translation>Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування.</translation>
3317
  </message>
188 Franz 3318
</context>
3319
<context>
3320
  <name>HyAsk</name>
3321
  <message>
3322
    <source>Possible Hyphenation</source>
3323
    <translation>Можливий перенос</translation>
3324
  </message>
3325
  <message>
3326
    <source>Accept</source>
3327
    <translation>Застосувати</translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <source>Skip</source>
3331
    <translation>Пропустити</translation>
3332
  </message>
3333
  <message>
3334
    <source>Cancel</source>
3335
    <translation>Вихід</translation>
3336
  </message>
3337
</context>
3338
<context>
3339
  <name>HySettings</name>
3340
  <message>
3341
    <source>Hyphenator Settings</source>
3342
    <translation>Установки переносу</translation>
3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3346
    <translation type="obsolete">Повністю автоматичний</translation>
188 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3350
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
204 Franz 3351
    <translation>Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз,
188 Franz 3352
як можливий переніс буде знайдено,
3353
ви побачите діалогове вікно.</translation>
3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3357
    <translation type="obsolete">Перевіряти під час друкування</translation>
188 Franz 3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3361
    <translation>Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування.</translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>Language:</source>
341 Franz 3365
    <translation type="obsolete">Мова:</translation>
188 Franz 3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3369
    <translation type="obsolete">Найкоротше слово:</translation>
188 Franz 3370
  </message>
3371
  <message>
3372
    <source>OK</source>
341 Franz 3373
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3374
  </message>
3375
  <message>
3376
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3377
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3378
  </message>
243 Franz 3379
  <message>
3380
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3381
    <translation>Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
3382
  </message>
274 Franz 3383
  <message>
3384
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3385
    <translation type="obsolete">Дозволене число переносів:</translation>
274 Franz 3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3389
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3390
    <translation>Максимальне число послідовних переносів.
3391
Нульове значення встановлює необмежену кількість
3392
переносів.</translation>
3393
  </message>
341 Franz 3394
  <message>
3395
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
3396
    <translation type="unfinished"></translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Check &amp;During Typing</source>
3400
    <translation type="unfinished"></translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>&amp;Language:</source>
3404
    <translation type="unfinished">&amp;Мова:</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
3408
    <translation type="unfinished"></translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
3412
    <translation type="unfinished"></translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>&amp;OK</source>
3416
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>&amp;Cancel</source>
3420
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3421
  </message>
188 Franz 3422
</context>
3423
<context>
3424
  <name>InsPage</name>
3425
  <message>
3426
    <source>Insert Page</source>
3427
    <translation>Вставити сторінку</translation>
3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>Inserting</source>
3431
    <translation>Вставка</translation>
3432
  </message>
3433
  <message>
3434
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3435
    <translation type="obsolete">сторінки(ок)</translation>
188 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>before Page</source>
3439
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>after Page</source>
3443
    <translation>після цієї сторінки</translation>
3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>at End</source>
3447
    <translation>в кінці документа</translation>
3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3451
    <translation type="obsolete">Шаблон (Ліва сторінка):</translation>
188 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Template:</source>
351 Franz 3455
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>Normal</source>
3459
    <translation>Звичайний</translation>
3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>Template (Right Page):</source>
3463
    <translation>Шаблон (Права сторінка):</translation>
3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>OK</source>
351 Franz 3467
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3471
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3472
  </message>
351 Franz 3473
  <message>
3474
    <source>&amp;Inserting</source>
3475
    <translation type="unfinished"></translation>
3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>Page(s)</source>
3479
    <translation type="unfinished"></translation>
3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
3483
    <translation type="unfinished"></translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>&amp;Template:</source>
3487
    <translation type="unfinished"></translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>&amp;OK</source>
3491
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>&amp;Cancel</source>
3495
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3496
  </message>
188 Franz 3497
</context>
3498
<context>
243 Franz 3499
  <name>InsertTable</name>
3500
  <message>
3501
    <source>Insert Table</source>
3502
    <translation>Вставити таблицю</translation>
3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Number of Rows:</source>
3506
    <translation>Число рядків:</translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Number of Columns:</source>
3510
    <translation>Число стовпців:</translation>
3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>OK</source>
3514
    <translation>Гаразд</translation>
3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>Cancel</source>
3518
    <translation>Вихід</translation>
3519
  </message>
3520
</context>
3521
<context>
188 Franz 3522
  <name>JavaDocs</name>
3523
  <message>
3524
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3525
    <translation type="obsolete">Редагування...</translation>
188 Franz 3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>Add...</source>
341 Franz 3529
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>Delete</source>
341 Franz 3533
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>Close</source>
341 Franz 3537
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3541
    <translation type="obsolete">Новий сценарій:</translation>
188 Franz 3542
  </message>
3543
  <message>
3544
    <source>New Script</source>
3545
    <translation>Новий сценарій</translation>
3546
  </message>
226 Franz 3547
  <message>
3548
    <source>Edit JavaScripts</source>
3549
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
3550
  </message>
274 Franz 3551
  <message>
3552
    <source>Warning</source>
3553
    <translation>Застереження</translation>
3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3557
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>No</source>
351 Franz 3561
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
274 Franz 3562
  </message>
3563
  <message>
3564
    <source>Yes</source>
351 Franz 3565
    <translation type="obsolete">Так</translation>
274 Franz 3566
  </message>
341 Franz 3567
  <message>
3568
    <source>&amp;Edit...</source>
3569
    <translation type="unfinished"></translation>
3570
  </message>
3571
  <message>
3572
    <source>&amp;Add...</source>
3573
    <translation type="unfinished"></translation>
3574
  </message>
3575
  <message>
3576
    <source>&amp;Delete</source>
3577
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3578
  </message>
3579
  <message>
3580
    <source>&amp;Close</source>
3581
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
3582
  </message>
351 Franz 3583
  <message>
3584
    <source>&amp;New Script:</source>
3585
    <translation type="unfinished"></translation>
3586
  </message>
3587
  <message>
3588
    <source>&amp;No</source>
3589
    <translation type="unfinished">&amp;Ні</translation>
3590
  </message>
3591
  <message>
3592
    <source>&amp;Yes</source>
3593
    <translation type="unfinished">&amp;Так</translation>
3594
  </message>
188 Franz 3595
</context>
3596
<context>
3597
  <name>KeyManager</name>
3598
  <message>
3599
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3600
    <translation>Керування гарячими клавішами</translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Action</source>
3604
    <translation>Дія</translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>Current Key</source>
3608
    <translation>Активна клавіша</translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>Select a Key for this Action</source>
3612
    <translation>Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>No Key</source>
341 Franz 3616
    <translation type="obsolete">Ніякої клавіші</translation>
188 Franz 3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3620
    <translation type="obsolete">Клавіша призначена користувачем</translation>
188 Franz 3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3624
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3628
    <translation type="obsolete">Призначити клавішу</translation>
188 Franz 3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>OK</source>
341 Franz 3632
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3636
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Alt</source>
3640
    <translation>Alt</translation>
3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Ctrl</source>
3644
    <translation>Ctrl</translation>
3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Shift</source>
3648
    <translation>Shift</translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Shift+</source>
3652
    <translation>Shift+</translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Alt+</source>
3656
    <translation>Alt+</translation>
3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>Ctrl+</source>
3660
    <translation>Ctrl+</translation>
3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Warning</source>
274 Franz 3664
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
341 Franz 3668
    <translation type="obsolete">Ця гаряча клавіша вже використовується</translation>
188 Franz 3669
  </message>
341 Franz 3670
  <message>
3671
    <source>&amp;No Key</source>
3672
    <translation type="unfinished"></translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>&amp;User Defined Key</source>
3676
    <translation type="unfinished"></translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>Set &amp;Key</source>
3680
    <translation type="unfinished"></translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>&amp;OK</source>
3684
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>&amp;Cancel</source>
3688
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
3692
    <translation type="unfinished"></translation>
3693
  </message>
188 Franz 3694
</context>
3695
<context>
3696
  <name>LayerPalette</name>
3697
  <message>
3698
    <source>Layers</source>
3699
    <translation>Плани</translation>
3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Add a new Layer</source>
3703
    <translation>Додати новий план</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Delete Layer</source>
3707
    <translation>Видалити план</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>Raise Layer</source>
3711
    <translation>Підняти план</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Lower Layer</source>
3715
    <translation>Опустити план</translation>
3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>New Layer</source>
3719
    <translation>Новий план</translation>
3720
  </message>
218 Franz 3721
  <message>
3722
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3723
    <translation>Ви бажаєте видалити всі об&apos;екти разом з цим планом?</translation>
3724
  </message>
188 Franz 3725
</context>
3726
<context>
3727
  <name>LineFormate</name>
3728
  <message>
3729
    <source>Edit Line Styles</source>
3730
    <translation>Редагування стилів ліній</translation>
3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>Append</source>
341 Franz 3734
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>New</source>
341 Franz 3738
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>Edit</source>
341 Franz 3742
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3746
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>Delete</source>
341 Franz 3750
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>Save</source>
341 Franz 3754
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3758
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>Copy of %1</source>
3762
    <translation>Копія %1</translation>
3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>New Style</source>
3766
    <translation>Новий стиль</translation>
3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>Warning</source>
274 Franz 3770
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3774
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>No</source>
351 Franz 3778
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
188 Franz 3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>Yes</source>
351 Franz 3782
    <translation type="obsolete">Так</translation>
188 Franz 3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Open</source>
3786
    <translation>Відчинити</translation>
3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3790
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3794
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
3795
  </message>
226 Franz 3796
  <message>
274 Franz 3797
    <source>OK</source>
341 Franz 3798
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
226 Franz 3799
  </message>
341 Franz 3800
  <message>
3801
    <source>&amp;Append</source>
3802
    <translation type="unfinished"></translation>
3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>&amp;New</source>
3806
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>&amp;Edit</source>
3810
    <translation type="unfinished">&amp;Редагування</translation>
3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>D&amp;uplicate</source>
3814
    <translation type="unfinished">&amp;Дублювати</translation>
3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>&amp;Delete</source>
3818
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>&amp;Save</source>
3822
    <translation type="unfinished">&amp;Записати</translation>
3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>&amp;OK</source>
3826
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>&amp;Cancel</source>
3830
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3831
  </message>
351 Franz 3832
  <message>
3833
    <source>&amp;No</source>
3834
    <translation type="unfinished">&amp;Ні</translation>
3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>&amp;Yes</source>
3838
    <translation type="unfinished">&amp;Так</translation>
3839
  </message>
188 Franz 3840
</context>
3841
<context>
302 Franz 3842
  <name>MSpinBox</name>
3843
  <message>
3844
    <source> pt</source>
3845
    <translation>тчк</translation>
3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>pt</source>
3849
    <translation>тчк</translation>
3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>mm</source>
3853
    <translation>мм</translation>
3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>in</source>
3857
    <translation>д</translation>
3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>p</source>
3861
    <translation>п</translation>
3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source> mm</source>
3865
    <translation>мм</translation>
3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source> in</source>
3869
    <translation>д</translation>
3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source> p</source>
3873
    <translation>п</translation>
3874
  </message>
3875
</context>
3876
<context>
188 Franz 3877
  <name>Mdup</name>
3878
  <message>
3879
    <source>Multiple Duplicate</source>
3880
    <translation>Множинне дублювання</translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Number of Copies:</source>
341 Franz 3884
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
188 Franz 3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Horizontal Shift:</source>
341 Franz 3888
    <translation type="obsolete">Горизонтальний зсув:</translation>
188 Franz 3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Vertical Shift:</source>
341 Franz 3892
    <translation type="obsolete">Вертикальний зсув:</translation>
188 Franz 3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>OK</source>
341 Franz 3896
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3900
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3901
  </message>
337 Franz 3902
  <message>
3903
    <source> pt</source>
3904
    <translation>пт</translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source> mm</source>
3908
    <translation>мм</translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source> in</source>
3912
    <translation>д</translation>
3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source> p</source>
3916
    <translation>п</translation>
3917
  </message>
341 Franz 3918
  <message>
3919
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
3920
    <translation type="unfinished"></translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
3924
    <translation type="unfinished"></translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
3928
    <translation type="unfinished"></translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>&amp;OK</source>
3932
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
3933
  </message>
3934
  <message>
3935
    <source>&amp;Cancel</source>
3936
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
3937
  </message>
188 Franz 3938
</context>
3939
<context>
302 Franz 3940
  <name>Measurements</name>
3941
  <message>
3942
    <source>Distances</source>
3943
    <translation>Відстані</translation>
3944
  </message>
3945
  <message>
3946
    <source>X1:</source>
3947
    <translation>X1:</translation>
3948
  </message>
3949
  <message>
3950
    <source>Y1:</source>
3951
    <translation>Y1:</translation>
3952
  </message>
3953
  <message>
3954
    <source>X2:</source>
3955
    <translation>X2:</translation>
3956
  </message>
3957
  <message>
3958
    <source>Y2:</source>
3959
    <translation>Y2:</translation>
3960
  </message>
3961
  <message>
3962
    <source>DX:</source>
3963
    <translation>DX:</translation>
3964
  </message>
3965
  <message>
3966
    <source>DY:</source>
3967
    <translation>DY:</translation>
3968
  </message>
3969
  <message>
3970
    <source>Angle:</source>
3971
    <translation>Кут:</translation>
3972
  </message>
3973
  <message>
3974
    <source>Length:</source>
3975
    <translation>Довжина:</translation>
3976
  </message>
3977
  <message>
3978
    <source> pt</source>
3979
    <translation>тчк</translation>
3980
  </message>
3981
  <message>
3982
    <source> mm</source>
3983
    <translation>мм</translation>
3984
  </message>
3985
  <message>
3986
    <source> in</source>
3987
    <translation>д</translation>
3988
  </message>
3989
  <message>
3990
    <source> p</source>
3991
    <translation>п</translation>
3992
  </message>
3993
</context>
3994
<context>
188 Franz 3995
  <name>MenuTest</name>
3996
  <message>
3997
    <source>Show Console</source>
310 Franz 3998
    <translation type="obsolete">Показати консоль</translation>
188 Franz 3999
  </message>
4000
  <message>
4001
    <source>Hide Console</source>
310 Franz 4002
    <translation type="obsolete">Сховати консоль</translation>
188 Franz 4003
  </message>
226 Franz 4004
  <message>
4005
    <source>Script error</source>
4006
    <translation>Помилка сценарія</translation>
4007
  </message>
4008
  <message>
4009
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
4010
    <translation>Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
4011
  </message>
310 Franz 4012
  <message>
4013
    <source>Show &amp;Console</source>
320 Franz 4014
    <translation>Показати &amp;Консоль</translation>
310 Franz 4015
  </message>
4016
  <message>
4017
    <source>Hide &amp;Console</source>
320 Franz 4018
    <translation>Сховати &amp;Консоль</translation>
310 Franz 4019
  </message>
337 Franz 4020
  <message>
4021
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
4022
    <translation>Це повідомлення також розміщене в блоці копіювання. Використайте
4023
Ctrl-V для вставки його в систему обробітку програмних помилок.</translation>
4024
  </message>
188 Franz 4025
</context>
4026
<context>
4027
  <name>MergeDoc</name>
4028
  <message>
4029
    <source>Import a Page</source>
337 Franz 4030
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку</translation>
188 Franz 4031
  </message>
4032
  <message>
4033
    <source>Document to load:</source>
337 Franz 4034
    <translation type="obsolete">Документ для завантаження:</translation>
188 Franz 4035
  </message>
4036
  <message>
4037
    <source>Change...</source>
4038
    <translation>Вибрати...</translation>
4039
  </message>
4040
  <message>
4041
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
337 Franz 4042
    <translation type="obsolete">В документі: 0 сторінка(ок)</translation>
188 Franz 4043
  </message>
4044
  <message>
4045
    <source>Import Page Nr:</source>
337 Franz 4046
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку номер:</translation>
188 Franz 4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>Import</source>
4050
    <translation>Імпортувати</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>Cancel</source>
4054
    <translation>Вихід</translation>
4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Open</source>
4058
    <translation>Відчинити</translation>
4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
4062
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
4066
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
4067
  </message>
4068
  <message>
4069
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
337 Franz 4070
    <translation type="obsolete">В документі: %1 сторінка(ок)</translation>
188 Franz 4071
  </message>
337 Franz 4072
  <message>
4073
    <source>Import Template</source>
4074
    <translation>Шаблон імпортування</translation>
4075
  </message>
4076
  <message>
4077
    <source>Import Page(s)</source>
4078
    <translation>Імпортувати сторінку(и)</translation>
4079
  </message>
4080
  <message>
4081
    <source>From Document:</source>
4082
    <translation>З документа:</translation>
4083
  </message>
4084
  <message>
4085
    <source>Import Page(s):</source>
4086
    <translation>Імпортувати сторінку(и):</translation>
4087
  </message>
4088
  <message>
4089
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
4090
a token can be * for all the pages, 1-5 for
4091
a range of pages or a single page number.</source>
4092
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
4093
може *бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
4094
номер окремої сторінки.</translation>
4095
  </message>
4096
  <message>
4097
    <source> from 0</source>
4098
    <translation>від 0</translation>
4099
  </message>
4100
  <message>
4101
    <source>Create Page(s)</source>
4102
    <translation>Створити Сторінку(и)</translation>
4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>before Page</source>
4106
    <translation>перед сторінкою</translation>
4107
  </message>
4108
  <message>
4109
    <source>after Page</source>
4110
    <translation>після сторінки</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source>at End</source>
4114
    <translation>в кінці</translation>
4115
  </message>
4116
  <message>
4117
    <source> from %1</source>
4118
    <translation>з %1</translation>
4119
  </message>
188 Franz 4120
</context>
4121
<context>
4122
  <name>MovePages</name>
4123
  <message>
4124
    <source>Move Pages</source>
4125
    <translation>Переміщення сторінок</translation>
4126
  </message>
4127
  <message>
4128
    <source>Copy Page</source>
4129
    <translation>Скопіювати сторінку</translation>
4130
  </message>
4131
  <message>
4132
    <source>Move Page(s):</source>
4133
    <translation>Перемістити сторінку(и):</translation>
4134
  </message>
4135
  <message>
4136
    <source>to:</source>
4137
    <translation>до:</translation>
4138
  </message>
4139
  <message>
4140
    <source>before Page</source>
4141
    <translation>перед сторінкою</translation>
4142
  </message>
4143
  <message>
4144
    <source>after Page</source>
4145
    <translation>за сторінку</translation>
4146
  </message>
4147
  <message>
4148
    <source>at End</source>
4149
    <translation>в кінець документа</translation>
4150
  </message>
4151
  <message>
4152
    <source>OK</source>
351 Franz 4153
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 4154
  </message>
4155
  <message>
4156
    <source>Cancel</source>
351 Franz 4157
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 4158
  </message>
351 Franz 4159
  <message>
4160
    <source>&amp;OK</source>
4161
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
4162
  </message>
4163
  <message>
4164
    <source>&amp;Cancel</source>
4165
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
4166
  </message>
188 Franz 4167
</context>
4168
<context>
4169
  <name>Mpalette</name>
4170
  <message>
4171
    <source>Properties</source>
4172
    <translation>Властивості</translation>
4173
  </message>
4174
  <message>
4175
    <source>X, Y, Z</source>
351 Franz 4176
    <translation type="obsolete">X, Y, Z</translation>
188 Franz 4177
  </message>
4178
  <message>
4179
    <source>Shape</source>
351 Franz 4180
    <translation type="obsolete">Фігура</translation>
188 Franz 4181
  </message>
4182
  <message>
4183
    <source>Text</source>
351 Franz 4184
    <translation type="obsolete">Текст</translation>
188 Franz 4185
  </message>
4186
  <message>
4187
    <source>Image</source>
351 Franz 4188
    <translation type="obsolete">Зображення</translation>
188 Franz 4189
  </message>
4190
  <message>
4191
    <source>Line</source>
351 Franz 4192
    <translation type="obsolete">Лінія</translation>
188 Franz 4193
  </message>
4194
  <message>
4195
    <source>Colors</source>
351 Franz 4196
    <translation type="obsolete">Кольори</translation>
188 Franz 4197
  </message>
4198
  <message>
4199
    <source>Name</source>
4200
    <translation>Ім&apos;я</translation>
4201
  </message>
4202
  <message>
4203
    <source>Geometry</source>
4204
    <translation>Геометрія</translation>
4205
  </message>
4206
  <message>
4207
    <source>X-Pos:</source>
351 Franz 4208
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
188 Franz 4209
  </message>
4210
  <message>
4211
    <source>Y-Pos:</source>
351 Franz 4212
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
188 Franz 4213
  </message>
4214
  <message>
4215
    <source>Width:</source>
351 Franz 4216
    <translation type="obsolete">Ширина:</translation>
188 Franz 4217
  </message>
4218
  <message>
4219
    <source>Height:</source>
351 Franz 4220
    <translation type="obsolete">Висота:</translation>
188 Franz 4221
  </message>
4222
  <message>
4223
    <source> pt</source>
274 Franz 4224
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 4225
  </message>
4226
  <message>
4227
    <source>Rotation:</source>
351 Franz 4228
    <translation type="obsolete">Орієнтація:</translation>
188 Franz 4229
  </message>
4230
  <message>
4231
    <source>Basepoint:</source>
4232
    <translation>Точка відліку:</translation>
4233
  </message>
4234
  <message>
4235
    <source>Level</source>
4236
    <translation>План</translation>
4237
  </message>
4238
  <message>
4239
    <source>Use Bounding Box</source>
351 Franz 4240
    <translation type="obsolete">Використовувати обмежуючу рамку</translation>
188 Franz 4241
  </message>
4242
  <message>
4243
    <source>Shape:</source>
4244
    <translation>Фігура:</translation>
4245
  </message>
4246 <