Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 358 | Rev 370 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation>Про Scribus %1 %2</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation>%1. %2 %3</translation>
11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Scribus Version %1
14
%2 %3</source>
15
    <translation>Версія Scribus %1
16
%2 %3</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>Build-ID:</source>
20
    <translation> Збірка:</translation>
21
  </message>
22
  <message>
23
    <source>About</source>
341 Franz 24
    <translation type="obsolete">Програма</translation>
188 Franz 25
  </message>
26
  <message>
27
    <source>Programming:</source>
28
    <translation>Програмування:</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>У співпраці з:</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>Windows port:</source>
36
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Documentation:</source>
40
    <translation>Документація:</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Authors</source>
341 Franz 44
    <translation type="obsolete">Автори</translation>
188 Franz 45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>German:</source>
48
    <translation>Німецька:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>French:</source>
52
    <translation>Французська:</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>Spanish and Catalan:</source>
56
    <translation>Іспанська та Каталонська:</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Italian:</source>
60
    <translation>Італійська:</translation>
61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Hungarian:</source>
64
    <translation>Венгерська:</translation>
65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Ukrainian:</source>
68
    <translation>Українська:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Bulgarian:</source>
72
    <translation>Болгарська:</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Galician:</source>
76
    <translation>Галицька:</translation>
77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Turkish:</source>
80
    <translation>Турецька:</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Lithuanian:</source>
84
    <translation>Литовська:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Polish:</source>
88
    <translation>Польська:</translation>
89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Czech:</source>
92
    <translation>Чешська:</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
96
    <translation>Словацька:</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Danish:</source>
100
    <translation>Датська:</translation>
101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Norwegian:</source>
104
    <translation>Норвежська:</translation>
105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>English:</source>
108
    <translation>Англійська:</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Welsh:</source>
112
    <translation>Уельська:</translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Russian:</source>
116
    <translation>Російська:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Brazilian:</source>
120
    <translation>Бразільська:</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Finnish:</source>
124
    <translation>Фінська:</translation>
125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Translations</source>
341 Franz 128
    <translation type="obsolete">Переклад</translation>
188 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Close</source>
341 Franz 132
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 133
  </message>
226 Franz 134
  <message>
135
    <source>Homepage and online reference</source>
136
    <translation>Веб сторінка та довідник</translation>
137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Mailing list</source>
140
    <translation>Розсилка електронної пошти</translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Bugs and feature requests</source>
144
    <translation>Програмні помилки та заявки на нові можливості</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>Online</source>
341 Franz 148
    <translation type="obsolete">Веб ресурси</translation>
226 Franz 149
  </message>
274 Franz 150
  <message>
151
    <source>Basque:</source>
152
    <translation>Баскська:</translation>
153
  </message>
282 Franz 154
  <message>
155
    <source>Slovenian:</source>
156
    <translation>Словенська:</translation>
157
  </message>
302 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки і
164
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
165
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
166
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
167
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
168
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
169
літера індикатор заміщається на *</translation>
170
  </message>
341 Franz 171
  <message>
172
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 173
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 177
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 178
  </message>
179
  <message>
180
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 181
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 182
  </message>
183
  <message>
184
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 185
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 189
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 190
  </message>
188 Franz 191
</context>
192
<context>
193
  <name>AdvOptions</name>
194
  <message>
195
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 196
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 200
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально</translation>
188 Franz 201
  </message>
202
  <message>
203
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 204
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально</translation>
188 Franz 205
  </message>
206
  <message>
207
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 208
    <translation type="obsolete">Застосувати ICC-профілі</translation>
188 Franz 209
  </message>
210
  <message>
211
    <source>OK</source>
351 Franz 212
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 213
  </message>
214
  <message>
215
    <source>Cancel</source>
351 Franz 216
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 217
  </message>
310 Franz 218
  <message>
219
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 220
    <translation type="obsolete">Постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 224
    <translation type="obsolete">Постскрипт 2 рівня</translation>
310 Franz 225
  </message>
226
  <message>
227
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 228
    <translation type="obsolete">Постскрипт 1 рівня</translation>
310 Franz 229
  </message>
230
  <message>
231
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 232
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 233
  </message>
234
  <message>
235
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
236
this can create huge files</source>
320 Franz 237
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
238
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 239
  </message>
240
  <message>
241
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
242
this can create huge files</source>
320 Franz 243
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
244
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 245
  </message>
351 Franz 246
  <message>
247
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
358 Franz 248
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;горизонтально</translation>
351 Franz 249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
358 Franz 252
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;вертикально</translation>
351 Franz 253
  </message>
254
  <message>
255
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
358 Franz 256
    <translation>Застосувати &amp;ICC профілі</translation>
351 Franz 257
  </message>
258
  <message>
259
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
358 Franz 260
    <translation>&amp;1 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 261
  </message>
262
  <message>
263
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
358 Franz 264
    <translation>&amp;2 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
358 Franz 268
    <translation>&amp;3 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 269
  </message>
270
  <message>
271
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 272
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 273
  </message>
274
  <message>
275
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 276
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 277
  </message>
358 Franz 278
  <message>
279
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
280
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
281
  </message>
364 Franz 282
  <message>
283
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
284
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
285
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
286
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
287
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
288
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
289
    <translation type="unfinished"></translation>
290
  </message>
188 Franz 291
</context>
292
<context>
293
  <name>Align</name>
294
  <message>
295
    <source>Distribute/Align</source>
296
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
297
  </message>
298
  <message>
299
    <source>Align</source>
300
    <translation>Вирівняти</translation>
301
  </message>
302
  <message>
303
    <source>Horizontal</source>
304
    <translation>Горизонтально</translation>
305
  </message>
306
  <message>
307
    <source>between:</source>
351 Franz 308
    <translation type="obsolete">поміж:</translation>
188 Franz 309
  </message>
310
  <message>
311
    <source>Left Sides</source>
312
    <translation>Ліві сторони</translation>
313
  </message>
314
  <message>
315
    <source>Middles</source>
316
    <translation>Середини</translation>
317
  </message>
318
  <message>
319
    <source>Right Sides</source>
320
    <translation>Праві сторони</translation>
321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 324
    <translation type="obsolete">Не змінювати</translation>
188 Franz 325
  </message>
326
  <message>
327
    <source>Displacement</source>
351 Franz 328
    <translation type="obsolete">Зсув елементів</translation>
188 Franz 329
  </message>
330
  <message>
331
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 332
    <translation type="obsolete">Розташувати рівномірно</translation>
188 Franz 333
  </message>
334
  <message>
335
    <source>Vertical</source>
336
    <translation>Вертикально</translation>
337
  </message>
338
  <message>
339
    <source>Top Sides</source>
340
    <translation>Верхні сторони</translation>
341
  </message>
342
  <message>
343
    <source>Bottom Sides</source>
344
    <translation>Нижні сторони</translation>
345
  </message>
346
  <message>
347
    <source> pts</source>
351 Franz 348
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
188 Franz 349
  </message>
350
  <message>
351
    <source> mm</source>
352
    <translation>мм</translation>
353
  </message>
354
  <message>
355
    <source> in</source>
282 Franz 356
    <translation>д</translation>
188 Franz 357
  </message>
358
  <message>
359
    <source> p</source>
360
    <translation>піки</translation>
361
  </message>
362
  <message>
363
    <source>OK</source>
341 Franz 364
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 365
  </message>
366
  <message>
367
    <source>Apply</source>
341 Franz 368
    <translation type="obsolete">Застосувати</translation>
188 Franz 369
  </message>
370
  <message>
371
    <source>Cancel</source>
341 Franz 372
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 373
  </message>
341 Franz 374
  <message>
375
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 376
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 377
  </message>
378
  <message>
379
    <source>&amp;Apply</source>
358 Franz 380
    <translation>&amp;Застосувати</translation>
341 Franz 381
  </message>
382
  <message>
383
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 384
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 385
  </message>
351 Franz 386
  <message>
387
    <source>&amp;Between:</source>
358 Franz 388
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 389
  </message>
390
  <message>
391
    <source>A&amp;lign</source>
358 Franz 392
    <translation>В&amp;ирівняти</translation>
351 Franz 393
  </message>
394
  <message>
395
    <source>Di&amp;splacement</source>
358 Franz 396
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 397
  </message>
398
  <message>
399
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
358 Franz 400
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 401
  </message>
402
  <message>
403
    <source>Bet&amp;ween:</source>
358 Franz 404
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 405
  </message>
406
  <message>
407
    <source>Do &amp;Not Change</source>
358 Franz 408
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
351 Franz 409
  </message>
410
  <message>
411
    <source>Al&amp;ign</source>
358 Franz 412
    <translation>В&amp;ирівнювання</translation>
351 Franz 413
  </message>
414
  <message>
415
    <source>Dis&amp;placement</source>
358 Franz 416
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 417
  </message>
418
  <message>
419
    <source> pt</source>
358 Franz 420
    <translation>тчк</translation>
351 Franz 421
  </message>
422
  <message>
423
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
358 Franz 424
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 425
  </message>
356 Franz 426
  <message>
427
    <source>&amp;Do Not Change</source>
358 Franz 428
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
356 Franz 429
  </message>
188 Franz 430
</context>
431
<context>
432
  <name>AlignSelect</name>
433
  <message>
434
    <source>Align Text Left</source>
435
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
436
  </message>
437
  <message>
438
    <source>Align Text Right</source>
439
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
440
  </message>
441
  <message>
442
    <source>Align Text Center</source>
443
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
444
  </message>
218 Franz 445
  <message>
446
    <source>Align Text Justified</source>
447
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
448
  </message>
449
  <message>
450
    <source>Align Text Forced Justified</source>
451
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
452
  </message>
188 Franz 453
</context>
454
<context>
455
  <name>Annot</name>
456
  <message>
457
    <source>Field Properties</source>
458
    <translation>Властивості поля</translation>
459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>Type:</source>
462
    <translation>Тип:</translation>
463
  </message>
464
  <message>
465
    <source>Properties</source>
466
    <translation>Властивості</translation>
467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>Name:</source>
470
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
471
  </message>
472
  <message>
473
    <source>Tool-Tip:</source>
474
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>Text</source>
478
    <translation>Текст</translation>
479
  </message>
480
  <message>
481
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 482
    <translation type="obsolete">Шрифт для використання з PDF-1.3:</translation>
188 Franz 483
  </message>
484
  <message>
485
    <source>Border</source>
486
    <translation>Рамка</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>Color:</source>
490
    <translation>Колір:</translation>
491
  </message>
492
  <message>
493
    <source>None</source>
494
    <translation>Нічого немає</translation>
495
  </message>
496
  <message>
497
    <source>Width:</source>
498
    <translation>Товщина:</translation>
499
  </message>
500
  <message>
501
    <source>Thin</source>
502
    <translation>Тонка</translation>
503
  </message>
504
  <message>
505
    <source>Normal</source>
506
    <translation>Звичайна</translation>
507
  </message>
508
  <message>
509
    <source>Wide</source>
510
    <translation>Широка</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>Style:</source>
514
    <translation>Стиль:</translation>
515
  </message>
516
  <message>
517
    <source>Solid</source>
518
    <translation>Суцільна</translation>
519
  </message>
520
  <message>
521
    <source>Dashed</source>
522
    <translation>Переривчаста</translation>
523
  </message>
524
  <message>
525
    <source>Underline</source>
526
    <translation>Підкреслена</translation>
527
  </message>
528
  <message>
529
    <source>Beveled</source>
530
    <translation>Фасочна</translation>
531
  </message>
532
  <message>
533
    <source>Inset</source>
534
    <translation>Вкладка</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>Other</source>
538
    <translation>Інша</translation>
539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>Read Only</source>
542
    <translation>Лише для читання</translation>
543
  </message>
544
  <message>
545
    <source>Required</source>
546
    <translation>Необхідне</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
550
    <translation>Не експортувати значення</translation>
551
  </message>
552
  <message>
553
    <source>Visibility:</source>
554
    <translation>Видимість:</translation>
555
  </message>
556
  <message>
557
    <source>Visible</source>
558
    <translation>Видима</translation>
559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>Hidden</source>
562
    <translation>Схована</translation>
563
  </message>
564
  <message>
565
    <source>No Print</source>
566
    <translation>Не друкувати</translation>
567
  </message>
568
  <message>
569
    <source>No View</source>
570
    <translation>Не показувати</translation>
571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>Appearance</source>
574
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
575
  </message>
576
  <message>
577
    <source>Text for Button Down</source>
578
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
579
  </message>
580
  <message>
581
    <source>Text for Roll Over</source>
582
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
583
  </message>
584
  <message>
585
    <source>Icons</source>
586
    <translation>Іконки</translation>
587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>Use Icons</source>
590
    <translation>Використовувати іконки</translation>
591
  </message>
592
  <message>
593
    <source>Remove</source>
594
    <translation>Видалити</translation>
595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>Pressed</source>
598
    <translation>Натиснута</translation>
599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>Roll Over</source>
602
    <translation>Розміщення поверх</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>Icon Placement...</source>
606
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>Highlight</source>
610
    <translation>Виділення</translation>
611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>Invert</source>
614
    <translation>Негатив</translation>
615
  </message>
616
  <message>
617
    <source>Outlined</source>
618
    <translation>Обведена</translation>
619
  </message>
620
  <message>
621
    <source>Push</source>
622
    <translation>Натиснути</translation>
623
  </message>
624
  <message>
625
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 626
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 627
  </message>
628
  <message>
629
    <source>Password</source>
630
    <translation>Пароль</translation>
631
  </message>
632
  <message>
633
    <source>Limit of</source>
634
    <translation>Обмеження на</translation>
635
  </message>
636
  <message>
637
    <source>Characters</source>
638
    <translation>Знаки</translation>
639
  </message>
640
  <message>
641
    <source>Do Not Scroll</source>
642
    <translation>Не прокручувати</translation>
643
  </message>
644
  <message>
645
    <source>Do Not Spell Check</source>
646
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
647
  </message>
648
  <message>
649
    <source>Check Style:</source>
650
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
651
  </message>
652
  <message>
653
    <source>Default is Checked</source>
654
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
655
  </message>
656
  <message>
657
    <source>Editable</source>
658
    <translation>Можна редагувати</translation>
659
  </message>
660
  <message>
661
    <source>Options</source>
274 Franz 662
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 663
  </message>
664
  <message>
665
    <source>Event:</source>
666
    <translation>Подія:</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>Script:</source>
670
    <translation>Сценарій:</translation>
671
  </message>
672
  <message>
673
    <source>Edit...</source>
674
    <translation>Редагування...</translation>
675
  </message>
676
  <message>
677
    <source>Submit to URL:</source>
678
    <translation>Відправити на URL:</translation>
679
  </message>
680
  <message>
681
    <source>Submit Data as HTML</source>
682
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
683
  </message>
684
  <message>
685
    <source>Import Data from:</source>
686
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
687
  </message>
688
  <message>
689
    <source>Destination</source>
690
    <translation>Призначення</translation>
691
  </message>
692
  <message>
693
    <source>To File:</source>
694
    <translation>Зберегти:</translation>
695
  </message>
696
  <message>
697
    <source>Change...</source>
698
    <translation>Змінити...</translation>
699
  </message>
700
  <message>
701
    <source>Page:</source>
702
    <translation>Сторінка:</translation>
703
  </message>
704
  <message>
705
    <source>X-Pos:</source>
706
    <translation>Поз. Х:</translation>
707
  </message>
708
  <message>
709
    <source> pt</source>
274 Franz 710
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 711
  </message>
712
  <message>
713
    <source>Y-Pos:</source>
714
    <translation>Поз. У:</translation>
715
  </message>
716
  <message>
717
    <source>Action</source>
718
    <translation>Дія</translation>
719
  </message>
720
  <message>
721
    <source>Field is formatted as:</source>
722
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
723
  </message>
724
  <message>
725
    <source>Number Format</source>
726
    <translation>Формат числа</translation>
727
  </message>
728
  <message>
729
    <source>Decimals:</source>
730
    <translation>Десяткові:</translation>
731
  </message>
732
  <message>
733
    <source>Use Currency Symbol</source>
734
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
735
  </message>
736
  <message>
737
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 738
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 739
  </message>
740
  <message>
741
    <source>Formatting</source>
742
    <translation>Формати</translation>
743
  </message>
744
  <message>
745
    <source>Percent Format</source>
746
    <translation>Формат процентів</translation>
747
  </message>
748
  <message>
749
    <source>Date Format</source>
750
    <translation>Формат дати</translation>
751
  </message>
752
  <message>
753
    <source>Time Format</source>
754
    <translation>Формат часу</translation>
755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>Custom Scripts</source>
758
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
759
  </message>
760
  <message>
761
    <source>Format:</source>
762
    <translation>Формат:</translation>
763
  </message>
764
  <message>
765
    <source>Keystroke:</source>
766
    <translation>Клавіша:</translation>
767
  </message>
768
  <message>
769
    <source>Format</source>
770
    <translation>Формат</translation>
771
  </message>
772
  <message>
773
    <source>Value is not validated</source>
774
    <translation>Значення не перевірене</translation>
775
  </message>
776
  <message>
777
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
778
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
779
  </message>
780
  <message>
781
    <source>and less or equal to:</source>
782
    <translation>і менше або рівне:</translation>
783
  </message>
784
  <message>
785
    <source>Custom validate script:</source>
786
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>Validate</source>
790
    <translation>Перевірити</translation>
791
  </message>
792
  <message>
793
    <source>Value is not calculated</source>
794
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
795
  </message>
796
  <message>
797
    <source>Value is the</source>
798
    <translation>Значення дорівнює</translation>
799
  </message>
800
  <message>
801
    <source>sum</source>
802
    <translation>Сумма</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>product</source>
806
    <translation>помножене</translation>
807
  </message>
808
  <message>
809
    <source>average</source>
810
    <translation>середнє арифметичне</translation>
811
  </message>
812
  <message>
813
    <source>minimum</source>
814
    <translation>мінімум</translation>
815
  </message>
816
  <message>
817
    <source>maximum</source>
818
    <translation>максимум</translation>
819
  </message>
820
  <message>
821
    <source>of the following fields:</source>
822
    <translation>з наступих полів:</translation>
823
  </message>
824
  <message>
825
    <source>Pick...</source>
826
    <translation>Вибрати...</translation>
827
  </message>
828
  <message>
829
    <source>Custom calculation script:</source>
830
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
831
  </message>
832
  <message>
833
    <source>Calculate</source>
834
    <translation>Обчислити</translation>
835
  </message>
836
  <message>
837
    <source>OK</source>
838
    <translation>Гаразд</translation>
839
  </message>
840
  <message>
841
    <source>Cancel</source>
842
    <translation>Вихід</translation>
843
  </message>
844
  <message>
845
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 846
    <translation type="obsolete">Мітка ігнорується в PDF-1.3</translation>
188 Franz 847
  </message>
848
  <message>
849
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
850
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
851
  </message>
852
  <message>
853
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
854
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
855
  </message>
856
  <message>
857
    <source>Open</source>
858
    <translation>Відчинити</translation>
859
  </message>
860
  <message>
861
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
862
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
863
  </message>
864
  <message>
865
    <source>Example:</source>
866
    <translation>Приклад:</translation>
867
  </message>
868
  <message>
869
    <source>Selection Change</source>
870
    <translation>Зміни вибірки</translation>
871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>Java Script</source>
874
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
875
  </message>
876
  <message>
877
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 878
    <translation type="obsolete">PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
188 Franz 879
  </message>
880
  <message>
881
    <source>Button</source>
882
    <translation>Кнопка</translation>
883
  </message>
884
  <message>
885
    <source>Text Field</source>
886
    <translation>Текстове поле</translation>
887
  </message>
888
  <message>
889
    <source>Check Box</source>
890
    <translation>Вибіркове поле</translation>
891
  </message>
892
  <message>
893
    <source>Combo Box</source>
894
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
895
  </message>
896
  <message>
897
    <source>List Box</source>
898
    <translation>Випадаючий список</translation>
899
  </message>
900
  <message>
901
    <source>Check</source>
902
    <translation>Галочка</translation>
903
  </message>
904
  <message>
905
    <source>Cross</source>
906
    <translation>Хрест</translation>
907
  </message>
908
  <message>
909
    <source>Diamond</source>
910
    <translation>Ромб</translation>
911
  </message>
912
  <message>
913
    <source>Circle</source>
914
    <translation>Коло</translation>
915
  </message>
916
  <message>
917
    <source>Star</source>
918
    <translation>Зірка</translation>
919
  </message>
920
  <message>
921
    <source>Square</source>
922
    <translation>Квадрат</translation>
923
  </message>
924
  <message>
925
    <source>Go To</source>
926
    <translation>Перейти до</translation>
927
  </message>
928
  <message>
929
    <source>Submit Form</source>
930
    <translation>Відправити форму</translation>
931
  </message>
932
  <message>
933
    <source>Reset Form</source>
934
    <translation>Очистити форму</translation>
935
  </message>
936
  <message>
937
    <source>Import Data</source>
938
    <translation>Імпортувати дані</translation>
939
  </message>
940
  <message>
941
    <source>Mouse Up</source>
942
    <translation>Миша вгору</translation>
943
  </message>
944
  <message>
945
    <source>Mouse Down</source>
946
    <translation>Миша вниз</translation>
947
  </message>
948
  <message>
949
    <source>Mouse Enter</source>
950
    <translation>Миша вхід</translation>
951
  </message>
952
  <message>
953
    <source>Mouse Exit</source>
954
    <translation>Миша вихід</translation>
955
  </message>
956
  <message>
957
    <source>On Focus</source>
958
    <translation>На фокусування</translation>
959
  </message>
960
  <message>
961
    <source>On Blur</source>
962
    <translation>На розмивання</translation>
963
  </message>
964
  <message>
965
    <source>Plain</source>
966
    <translation>Звичайний</translation>
967
  </message>
968
  <message>
969
    <source>Number</source>
970
    <translation>Номер</translation>
971
  </message>
972
  <message>
973
    <source>Percentage</source>
974
    <translation>Частка</translation>
975
  </message>
976
  <message>
977
    <source>Date</source>
978
    <translation>Дата</translation>
979
  </message>
980
  <message>
981
    <source>Time</source>
982
    <translation>Час</translation>
983
  </message>
984
  <message>
985
    <source>Custom</source>
986
    <translation>Нестандартний</translation>
987
  </message>
351 Franz 988
  <message>
989
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
358 Franz 990
    <translation>Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
351 Franz 991
  </message>
992
  <message>
993
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
358 Franz 994
    <translation>Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
351 Franz 995
  </message>
996
  <message>
997
    <source>PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
364 Franz 998
    <translation type="obsolete">PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
351 Franz 999
  </message>
364 Franz 1000
  <message>
1001
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
1002
    <translation type="unfinished">PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
1003
  </message>
188 Franz 1004
</context>
1005
<context>
1006
  <name>Annota</name>
1007
  <message>
1008
    <source>Annotation Properties</source>
1009
    <translation>Властивості аннотації</translation>
1010
  </message>
1011
  <message>
1012
    <source>Type:</source>
1013
    <translation>Тип:</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
1016
    <source>Text</source>
1017
    <translation>Текст</translation>
1018
  </message>
1019
  <message>
1020
    <source>Link</source>
1021
    <translation>Ссилка</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
1024
    <source>External Link</source>
1025
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
1028
    <source>External Web-Link</source>
1029
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
1032
    <source>Destination</source>
1033
    <translation>Призначення</translation>
1034
  </message>
1035
  <message>
1036
    <source>Change...</source>
1037
    <translation>Змінити...</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
1040
    <source>Page:</source>
1041
    <translation>Сторінка:</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
1044
    <source>X-Pos:</source>
1045
    <translation>Поз. Х:</translation>
1046
  </message>
1047
  <message>
1048
    <source> pt</source>
1049
    <translation>точок</translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
1052
    <source>Y-Pos:</source>
1053
    <translation>Поз. У:</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
1056
    <source>OK</source>
1057
    <translation>Гаразд</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
1060
    <source>Cancel</source>
1061
    <translation>Вихід</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
1064
    <source>Open</source>
1065
    <translation>Відчинити</translation>
1066
  </message>
1067
  <message>
1068
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1069
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
1070
  </message>
1071
</context>
1072
<context>
1073
  <name>ApplyT</name>
1074
  <message>
1075
    <source>Apply Template</source>
1076
    <translation>Використати шаблон</translation>
1077
  </message>
1078
  <message>
1079
    <source>Template:</source>
341 Franz 1080
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 1081
  </message>
1082
  <message>
1083
    <source>Normal</source>
282 Franz 1084
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 1085
  </message>
1086
  <message>
1087
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1088
    <translation type="obsolete">Застосувати для цієї сторінки</translation>
188 Franz 1089
  </message>
1090
  <message>
1091
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1092
    <translation type="obsolete">Застосувати з сторінки:</translation>
188 Franz 1093
  </message>
1094
  <message>
1095
    <source>to:</source>
341 Franz 1096
    <translation type="obsolete">до:</translation>
188 Franz 1097
  </message>
1098
  <message>
1099
    <source>OK</source>
341 Franz 1100
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1101
  </message>
1102
  <message>
1103
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1104
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1105
  </message>
341 Franz 1106
  <message>
1107
    <source>&amp;Template:</source>
358 Franz 1108
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
341 Franz 1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
358 Franz 1112
    <translation>Застосувати на &amp;активній сторінці</translation>
341 Franz 1113
  </message>
1114
  <message>
1115
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
358 Franz 1116
    <translation>Застосувати &amp;з сторінки:</translation>
341 Franz 1117
  </message>
1118
  <message>
1119
    <source>To:</source>
358 Franz 1120
    <translation>До:</translation>
341 Franz 1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1124
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 1125
  </message>
1126
  <message>
1127
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1128
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 1129
  </message>
364 Franz 1130
  <message>
1131
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
1132
    <translation type="unfinished"></translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
1136
    <translation type="unfinished"></translation>
1137
  </message>
188 Franz 1138
</context>
1139
<context>
1140
  <name>Biblio</name>
1141
  <message>
1142
    <source>Scrapbook</source>
1143
    <translation>Чорновик</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
1146
    <source>New</source>
341 Franz 1147
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 1148
  </message>
1149
  <message>
1150
    <source>Save</source>
341 Franz 1151
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1155
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 1156
  </message>
1157
  <message>
1158
    <source>Load...</source>
341 Franz 1159
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 1160
  </message>
1161
  <message>
1162
    <source>Close</source>
341 Franz 1163
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 1164
  </message>
1165
  <message>
1166
    <source>Small</source>
341 Franz 1167
    <translation type="obsolete">Малий</translation>
188 Franz 1168
  </message>
1169
  <message>
1170
    <source>Medium</source>
341 Franz 1171
    <translation type="obsolete">Середній</translation>
188 Franz 1172
  </message>
1173
  <message>
1174
    <source>Big</source>
341 Franz 1175
    <translation type="obsolete">Великий</translation>
188 Franz 1176
  </message>
1177
  <message>
1178
    <source>File</source>
341 Franz 1179
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 1180
  </message>
1181
  <message>
1182
    <source>Preview</source>
341 Franz 1183
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд</translation>
188 Franz 1184
  </message>
1185
  <message>
1186
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1187
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
1190
    <source>Delete</source>
1191
    <translation>Видалити</translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
1194
    <source>Object</source>
1195
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
1198
    <source>Name:</source>
351 Franz 1199
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1200
  </message>
1201
  <message>
1202
    <source>New Entry</source>
1203
    <translation>Новий екземпляр</translation>
1204
  </message>
302 Franz 1205
  <message>
1206
    <source>Rename</source>
1207
    <translation>Перейменувати</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
1210
    <source>Warning</source>
1211
    <translation>Застереження</translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
1214
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1215
Please choose another.</source>
1216
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
1217
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
1220
    <source>OK</source>
1221
    <translation>Гаразд</translation>
1222
  </message>
341 Franz 1223
  <message>
1224
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 1225
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 1226
  </message>
1227
  <message>
1228
    <source>&amp;Load...</source>
358 Franz 1229
    <translation>За&amp;вантажити...</translation>
341 Franz 1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>&amp;Save</source>
358 Franz 1233
    <translation>&amp;Записати</translation>
341 Franz 1234
  </message>
1235
  <message>
1236
    <source>Save &amp;As...</source>
358 Franz 1237
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
341 Franz 1238
  </message>
1239
  <message>
1240
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 1241
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>&amp;Small</source>
358 Franz 1245
    <translation>&amp;Малий</translation>
341 Franz 1246
  </message>
1247
  <message>
1248
    <source>&amp;Medium</source>
358 Franz 1249
    <translation>&amp;Середній</translation>
341 Franz 1250
  </message>
1251
  <message>
1252
    <source>&amp;Large</source>
358 Franz 1253
    <translation>&amp;Великий</translation>
341 Franz 1254
  </message>
1255
  <message>
1256
    <source>&amp;File</source>
358 Franz 1257
    <translation>&amp;Файл</translation>
341 Franz 1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>&amp;Preview</source>
358 Franz 1261
    <translation>&amp;Попередній перегляд</translation>
341 Franz 1262
  </message>
351 Franz 1263
  <message>
1264
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 1265
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 1266
  </message>
188 Franz 1267
</context>
1268
<context>
1269
  <name>BookMView</name>
1270
  <message>
1271
    <source>Bookmarks</source>
1272
    <translation>Закладки</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
1275
    <source>Move Bookmark</source>
1276
    <translation>Перемістити закладку</translation>
1277
  </message>
1278
  <message>
1279
    <source>Insert Bookmark</source>
1280
    <translation>Вставити закладку</translation>
1281
  </message>
1282
  <message>
1283
    <source>Cancel</source>
1284
    <translation>Вихід</translation>
1285
  </message>
1286
</context>
1287
<context>
1288
  <name>BookPalette</name>
1289
  <message>
1290
    <source>Bookmarks</source>
1291
    <translation>Закладки</translation>
1292
  </message>
1293
</context>
1294
<context>
1295
  <name>ButtonIcon</name>
1296
  <message>
1297
    <source>Icon Placement</source>
1298
    <translation>Розміщення іконок</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
1301
    <source>Layout:</source>
1302
    <translation>Схема:</translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
1305
    <source>Scale:</source>
1306
    <translation>Масштаб:</translation>
1307
  </message>
1308
  <message>
1309
    <source>Always</source>
1310
    <translation>Завжди</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
1313
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 1314
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 1315
  </message>
1316
  <message>
1317
    <source>When Icon is too big</source>
1318
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
1321
    <source>Never</source>
1322
    <translation>Ніколи</translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
1325
    <source>Scale How:</source>
1326
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
1329
    <source>Proportional</source>
1330
    <translation>Пропорційно</translation>
1331
  </message>
1332
  <message>
1333
    <source>Non Proportional</source>
1334
    <translation>Непропорційно</translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
1337
    <source>Icon</source>
1338
    <translation>Іконка</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
1341
    <source>OK</source>
1342
    <translation>Гаразд</translation>
1343
  </message>
1344
  <message>
1345
    <source>Cancel</source>
1346
    <translation>Вихід</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>Reset</source>
1350
    <translation>Скинути значення</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
1353
    <source>Caption only</source>
1354
    <translation>Лише описання</translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
1357
    <source>Icon only</source>
1358
    <translation>Лише іконка</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
1361
    <source>Caption below Icon</source>
1362
    <translation>Описання під іконкою</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
1365
    <source>Caption above Icon</source>
1366
    <translation>Описання над іконкою</translation>
1367
  </message>
1368
  <message>
1369
    <source>Caption right to Icon</source>
1370
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
1373
    <source>Caption left to Icon</source>
1374
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
1377
    <source>Caption overlays Icon</source>
1378
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
1379
  </message>
1380
</context>
1381
<context>
1382
  <name>CMSPrefs</name>
1383
  <message>
1384
    <source>Color Management Settings</source>
1385
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
1388
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1389
    <translation type="obsolete">Активувати установку палітри кольорів</translation>
188 Franz 1390
  </message>
1391
  <message>
1392
    <source>System Profiles</source>
1393
    <translation>Системні профілі</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1397
    <translation type="obsolete">Зображення:</translation>
188 Franz 1398
  </message>
1399
  <message>
1400
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1401
    <translation type="obsolete">Однотонні кольори:</translation>
188 Franz 1402
  </message>
1403
  <message>
1404
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1405
    <translation type="obsolete">Монітор:</translation>
188 Franz 1406
  </message>
1407
  <message>
1408
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1409
    <translation type="obsolete">Принтер:</translation>
188 Franz 1410
  </message>
1411
  <message>
1412
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 1413
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 1414
  </message>
1415
  <message>
1416
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1417
    <translation type="obsolete">Симулювати принтер на екрані</translation>
188 Franz 1418
  </message>
1419
  <message>
1420
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1421
    <translation type="obsolete">Помітити кольору, які не попадають в діапазон</translation>
188 Franz 1422
  </message>
1423
  <message>
1424
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1425
    <translation type="obsolete">Використовувати компенсацію чорної точки</translation>
188 Franz 1426
  </message>
1427
  <message>
1428
    <source>OK</source>
341 Franz 1429
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1430
  </message>
1431
  <message>
1432
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1433
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1434
  </message>
1435
  <message>
1436
    <source>Perceptual</source>
1437
    <translation>Уявний</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
1440
    <source>Relative Colorimetric</source>
1441
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
1444
    <source>Saturation</source>
1445
    <translation>Насичення</translation>
1446
  </message>
1447
  <message>
1448
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1449
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
1450
  </message>
243 Franz 1451
  <message>
1452
    <source>Default color profile for imported images</source>
1453
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1457
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
1460
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1461
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1462
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
1463
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
1466
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1467
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1468
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
1469
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1473
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1474
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
1475
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1476
або перцептивну схему.</translation>
1477
  </message>
1478
  <message>
1479
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1480
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1481
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
1482
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1483
або перцептивну схему.</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
1486
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1487
based on the chosen printer profile.</source>
1488
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
1489
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1493
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1494
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
1495
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1499
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1500
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
1501
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
1502
  </message>
341 Franz 1503
  <message>
1504
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
358 Franz 1505
    <translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
341 Franz 1506
  </message>
1507
  <message>
1508
    <source>&amp;Pictures:</source>
358 Franz 1509
    <translation>Зо&amp;браження:</translation>
341 Franz 1510
  </message>
1511
  <message>
1512
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
358 Franz 1513
    <translation>&amp;Однотонні кольори:</translation>
341 Franz 1514
  </message>
1515
  <message>
1516
    <source>&amp;Monitor:</source>
358 Franz 1517
    <translation>&amp;Екран:</translation>
341 Franz 1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>P&amp;rinter:</source>
358 Franz 1521
    <translation>Прин&amp;тер:</translation>
341 Franz 1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>M&amp;onitor:</source>
358 Franz 1525
    <translation>Екр&amp;ан:</translation>
341 Franz 1526
  </message>
1527
  <message>
1528
    <source>Pr&amp;inter:</source>
358 Franz 1529
    <translation>Пр&amp;интер:</translation>
341 Franz 1530
  </message>
1531
  <message>
1532
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
358 Franz 1533
    <translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
341 Franz 1534
  </message>
1535
  <message>
1536
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
358 Franz 1537
    <translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
341 Franz 1538
  </message>
1539
  <message>
1540
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
358 Franz 1541
    <translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
341 Franz 1542
  </message>
1543
  <message>
1544
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1545
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 1546
  </message>
1547
  <message>
1548
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1549
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 1550
  </message>
188 Franz 1551
</context>
1552
<context>
1553
  <name>CMYKChoose</name>
1554
  <message>
1555
    <source>Edit Color</source>
1556
    <translation>Редагування кольору</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>Name:</source>
351 Franz 1560
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1561
  </message>
1562
  <message>
1563
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1564
    <translation type="obsolete">Кольорова модель</translation>
188 Franz 1565
  </message>
1566
  <message>
1567
    <source>CMYK</source>
1568
    <translation>CMYK</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
1571
    <source>RGB</source>
1572
    <translation>RGB</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>Web Safe RGB</source>
1576
    <translation>RGB для web</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
1579
    <source>New</source>
1580
    <translation>Новий</translation>
1581
  </message>
1582
  <message>
1583
    <source>Old</source>
1584
    <translation>Старий</translation>
1585
  </message>
1586
  <message>
1587
    <source>OK</source>
1588
    <translation>Гаразд</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1592
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1593
  </message>
1594
  <message>
1595
    <source>C:</source>
1596
    <translation>C:</translation>
1597
  </message>
1598
  <message>
1599
    <source>M:</source>
1600
    <translation>M:</translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
1603
    <source>Y:</source>
1604
    <translation>Y:</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
1607
    <source>K:</source>
1608
    <translation>K:</translation>
1609
  </message>
1610
  <message>
1611
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1612
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1615
    <source>Static Color Bars</source>
1616
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
1619
    <source>R:</source>
1620
    <translation>R:</translation>
1621
  </message>
1622
  <message>
1623
    <source>G:</source>
1624
    <translation>G:</translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
1627
    <source>B:</source>
1628
    <translation>B:</translation>
1629
  </message>
1630
  <message>
274 Franz 1631
    <source> %</source>
1632
    <translation>%</translation>
188 Franz 1633
  </message>
1634
  <message>
274 Franz 1635
    <source>Warning</source>
1636
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 1637
  </message>
218 Franz 1638
  <message>
274 Franz 1639
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1640
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 1641
  </message>
282 Franz 1642
  <message>
302 Franz 1643
    <source>HSV-Colormap</source>
1644
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 1645
  </message>
351 Franz 1646
  <message>
1647
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 1648
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 1649
  </message>
1650
  <message>
1651
    <source>Color &amp;Model</source>
358 Franz 1652
    <translation>Кольорова &amp;модель</translation>
351 Franz 1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1656
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1660
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 1661
  </message>
188 Franz 1662
</context>
1663
<context>
1664
  <name>Cpalette</name>
1665
  <message>
1666
    <source>Normal</source>
1667
    <translation>Нормальне</translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
1670
    <source>Horizontal Gradient</source>
1671
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
1674
    <source>Vertical Gradient</source>
1675
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>Diagonal Gradient</source>
1679
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
1682
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1683
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>Radial Gradient</source>
1687
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>Opacity:</source>
1691
    <translation>Непрозорість:</translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
1694
    <source> %</source>
1695
    <translation>%</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
1698
    <source>None</source>
1699
    <translation>Немає</translation>
1700
  </message>
218 Franz 1701
  <message>
1702
    <source>Shade:</source>
1703
    <translation>Тінь:</translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1707
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
1710
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1711
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>Saturation of color</source>
274 Franz 1715
    <translation>Насиченість кольору</translation>
218 Franz 1716
  </message>
1717
  <message>
1718
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1719
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
1722
    <source>Edit the first color of object</source>
302 Franz 1723
    <translation type="obsolete">Редагувати перший колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1724
  </message>
1725
  <message>
1726
    <source>Edit the second color of object</source>
302 Franz 1727
    <translation type="obsolete">Редагувати другий колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1728
  </message>
1729
  <message>
1730
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1731
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
1734
    <source>Color of selected object</source>
1735
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
1736
  </message>
302 Franz 1737
  <message>
1738
    <source>Special</source>
1739
    <translation type="obsolete">Особливий</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
1742
    <source>Free linear Gradient</source>
1743
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
1746
    <source>X1:</source>
1747
    <translation>X1:</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
1750
    <source>Y1:</source>
1751
    <translation>Y1:</translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <source> pt</source>
1755
    <translation>тчк</translation>
1756
  </message>
1757
  <message>
1758
    <source>X2:</source>
1759
    <translation>X2:</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source>Y2:</source>
1763
    <translation>Y2:</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source> mm</source>
1767
    <translation>мм</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
1770
    <source> in</source>
1771
    <translation>д</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
1774
    <source> p</source>
1775
    <translation>п</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source>Free radial Gradient</source>
1779
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
1780
  </message>
188 Franz 1781
</context>
1782
<context>
1783
  <name>CupsOptions</name>
1784
  <message>
1785
    <source>Printer Options</source>
274 Franz 1786
    <translation>Установки принтера</translation>
188 Franz 1787
  </message>
1788
  <message>
1789
    <source>Option</source>
1790
    <translation>Опція</translation>
1791
  </message>
1792
  <message>
1793
    <source>Value</source>
1794
    <translation>Значення</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>Page Set</source>
1798
    <translation>Набір сторінок</translation>
1799
  </message>
1800
  <message>
1801
    <source>All Pages</source>
1802
    <translation>Всі сторінки</translation>
1803
  </message>
1804
  <message>
1805
    <source>Even Pages only</source>
1806
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
1809
    <source>Odd Pages only</source>
1810
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
1813
    <source>Mirror</source>
1814
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
1815
  </message>
1816
  <message>
1817
    <source>No</source>
1818
    <translation>Ні</translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
1821
    <source>Yes</source>
1822
    <translation>Так</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
1825
    <source>Orientation</source>
1826
    <translation>Орієнтація</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
1829
    <source>Portrait</source>
1830
    <translation>Вертикальна</translation>
1831
  </message>
1832
  <message>
1833
    <source>Landscape</source>
1834
    <translation>Горизонтальна</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
1837
    <source>N-Up Printing</source>
1838
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
1839
  </message>
1840
  <message>
1841
    <source>Page per Sheet</source>
1842
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
1843
  </message>
1844
  <message>
1845
    <source>Pages per Sheet</source>
1846
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
1849
    <source>OK</source>
351 Franz 1850
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1854
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1855
  </message>
302 Franz 1856
  <message>
1857
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1858
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1859
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1860
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1861
Missing library support is indicated by a *</source>
1862
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
1863
Набір доступних параметрів залежить від
1864
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
1865
можна засвідчити вибравши меню
1866
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
1867
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як
1868
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс,
1869
С=littlecms - Проста система керування кольором,
1870
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF.
1871
При відсутності бібліотеки літера індикатор
1872
заміщається на *</translation>
1873
  </message>
351 Franz 1874
  <message>
1875
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1876
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 1877
  </message>
1878
  <message>
1879
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1880
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 1881
  </message>
188 Franz 1882
</context>
1883
<context>
1884
  <name>CustomFDialog</name>
1885
  <message>
1886
    <source>Compress File</source>
341 Franz 1887
    <translation type="obsolete">Стиснути файл</translation>
188 Franz 1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <source>Encoding:</source>
1891
    <translation>Кодування:</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>Moves to your Document Directory.
1895
This can be set in the Preferences.</source>
1896
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
1897
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
1898
  </message>
310 Franz 1899
  <message>
1900
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 1901
    <translation type="obsolete">Включити шрифти</translation>
310 Franz 1902
  </message>
341 Franz 1903
  <message>
1904
    <source>&amp;Compress File</source>
358 Franz 1905
    <translation>&amp;Стиснути файл</translation>
341 Franz 1906
  </message>
1907
  <message>
1908
    <source>&amp;Include Fonts</source>
358 Franz 1909
    <translation>Включити &amp;шрифти</translation>
341 Franz 1910
  </message>
188 Franz 1911
</context>
1912
<context>
1913
  <name>DelColor</name>
1914
  <message>
1915
    <source>Delete Color</source>
1916
    <translation>Видалити колір</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
    <source>?</source>
1920
    <translation>?</translation>
1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <source>Replace it with:</source>
1924
    <translation>Замінити це на:</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
1927
    <source>OK</source>
1928
    <translation>Гаразд</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
1931
    <source>Cancel</source>
1932
    <translation>Вихід</translation>
1933
  </message>
226 Franz 1934
  <message>
1935
    <source>Delete color:</source>
1936
    <translation>Видалити колір:</translation>
1937
  </message>
188 Franz 1938
</context>
1939
<context>
1940
  <name>DelPages</name>
1941
  <message>
1942
    <source>Delete Pages</source>
1943
    <translation>Видалення сторінок</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
1946
    <source>Delete from:</source>
1947
    <translation>Видалити з:</translation>
1948
  </message>
1949
  <message>
1950
    <source>to:</source>
1951
    <translation>до:</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
1954
    <source>OK</source>
351 Franz 1955
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1956
  </message>
1957
  <message>
1958
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1959
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1960
  </message>
351 Franz 1961
  <message>
1962
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1963
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 1964
  </message>
1965
  <message>
1966
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1967
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 1968
  </message>
188 Franz 1969
</context>
1970
<context>
1971
  <name>DmF</name>
1972
  <message>
1973
    <source>Missing Font</source>
1974
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1978
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>Use</source>
1982
    <translation>Використати</translation>
1983
  </message>
1984
  <message>
1985
    <source>instead</source>
1986
    <translation>замість</translation>
1987
  </message>
1988
  <message>
1989
    <source>OK</source>
1990
    <translation>Гаразд</translation>
1991
  </message>
1992
</context>
1993
<context>
1994
  <name>DocInfos</name>
1995
  <message>
1996
    <source>Document Info</source>
337 Franz 1997
    <translation type="obsolete">Інформація про документ</translation>
188 Franz 1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <source>Author:</source>
337 Franz 2001
    <translation type="obsolete">Автор:</translation>
188 Franz 2002
  </message>
2003
  <message>
2004
    <source>Title:</source>
337 Franz 2005
    <translation type="obsolete">Заголовок:</translation>
188 Franz 2006
  </message>
2007
  <message>
2008
    <source>Description:</source>
337 Franz 2009
    <translation type="obsolete">Опис:</translation>
188 Franz 2010
  </message>
2011
  <message>
2012
    <source>Keywords:</source>
337 Franz 2013
    <translation type="obsolete">Ключові слова:</translation>
188 Franz 2014
  </message>
2015
  <message>
2016
    <source>OK</source>
341 Franz 2017
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2021
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2022
  </message>
274 Franz 2023
  <message>
2024
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
337 Franz 2025
    <translation type="obsolete">Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка</translation>
274 Franz 2026
  </message>
2027
  <message>
2028
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
337 Franz 2029
    <translation type="obsolete">Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті</translation>
274 Franz 2030
  </message>
2031
  <message>
2032
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
337 Franz 2033
    <translation type="obsolete">Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів</translation>
274 Franz 2034
  </message>
337 Franz 2035
  <message>
2036
    <source>Document Information</source>
2037
    <translation>Інформація про документ</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>&amp;Title:</source>
2041
    <translation>&amp;Заголовок:</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <source>&amp;Author:</source>
2045
    <translation>&amp;Автор:</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
2048
    <source>&amp;Keywords:</source>
2049
    <translation>&amp;Ключові слова:</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <source>Descri&amp;ption:</source>
2053
    <translation>&amp;Опис:</translation>
2054
  </message>
2055
  <message>
2056
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2057
    <translation>&amp;Видавник:</translation>
2058
  </message>
2059
  <message>
2060
    <source>&amp;Contributors:</source>
2061
    <translation>&amp;Співробітники:</translation>
2062
  </message>
2063
  <message>
2064
    <source>Dat&amp;e:</source>
2065
    <translation>&amp;Дата:</translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
2068
    <source>T&amp;ype:</source>
2069
    <translation>&amp;Тип:</translation>
2070
  </message>
2071
  <message>
2072
    <source>F&amp;ormat:</source>
2073
    <translation>&amp;Формат:</translation>
2074
  </message>
2075
  <message>
2076
    <source>Identi&amp;fier:</source>
2077
    <translation>В&amp;изначник:</translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
2080
    <source>&amp;Source:</source>
2081
    <translation>Д&amp;жерело:</translation>
2082
  </message>
2083
  <message>
2084
    <source>&amp;Language:</source>
2085
    <translation>&amp;Мова:</translation>
2086
  </message>
2087
  <message>
2088
    <source>&amp;Relation:</source>
2089
    <translation>В&amp;ідношення:</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
2092
    <source>Co&amp;verage:</source>
2093
    <translation>&amp;Покриття:</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
2097
    <translation>П&amp;рава:</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>&amp;Document</source>
2101
    <translation>Док&amp;умент</translation>
2102
  </message>
2103
  <message>
2104
    <source>Further &amp;Information</source>
2105
    <translation>Д&amp;одаткова інформація</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2109
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2110
    <translation>Людина чи організація, відповідальна за створення документа,
2111
Це поле може бути вміщене в документ Scribus для довідки а також в
2112
метадані PDF</translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <source>A name given to the document.
2116
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2117
    <translation>Ім&apos;я дане документу.
2118
Це поле може бути вміщене в документ Scribus, а також в метадані PDF</translation>
2119
  </message>
2120
  <message>
2121
    <source>An account of the content of the document.
2122
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
2123
    <translation>Огляд змісту документа. Це поле призначається для короткого пояснення або абстракту документа.
2124
Воно вміщується в PDF при експорті</translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
2127
    <source>The topic of the content of the document.
2128
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
2129
    <translation>Це заголовок змісту документа. Це поле призначається для ключових слів документа, які ви бажаєте
2130
вмістити в PDF для полегшення пошуків та індексування файлів PDF</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
2134
    <translation>Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ</translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
2137
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
2138
    <translation>Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа</translation>
2139
  </message>
2140
  <message>
2141
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
2142
    <translation>Дата зв&apos;язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
2145
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
2146
    <translation>Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі</translation>
2147
  </message>
2148
  <message>
2149
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2150
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
2151
    <translation>Фізичне чи цифрове відображення документа. Тип паперу та розміри можуть бути цікавими.
2152
Тут можить придатися RFC2045 і RFC2046 для типів MIME</translation>
2153
  </message>
2154
  <message>
2155
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
2156
    <translation>Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
2159
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISDN or URI</source>
341 Franz 2160
    <translation type="obsolete">Ссилка на документ нащадком якого є активний документ. Наприклад ISDN чи URI</translation>
337 Franz 2161
  </message>
2162
  <message>
2163
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2164
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
2165
    <translation>Мова, на якій написано документ, зазвичай мовний код з ISO-639 інколи з додатковим суфіксом через
2166
тире і код країни з ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH</translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
2169
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
2170
    <translation>Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI</translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
2174
    <translation>Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції</translation>
2175
  </message>
2176
  <message>
2177
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
2178
    <translation>Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка</translation>
2179
  </message>
341 Franz 2180
  <message>
2181
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
358 Franz 2182
    <translation>Ссилка на документ який послужив основою для данного документа, напр. ISBN чи URI</translation>
341 Franz 2183
  </message>
2184
  <message>
2185
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2186
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 2187
  </message>
2188
  <message>
2189
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2190
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 2191
  </message>
188 Franz 2192
</context>
2193
<context>
2194
  <name>Druck</name>
2195
  <message>
2196
    <source>Setup Printer</source>
2197
    <translation>Налаштування принтера</translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
2200
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2201
    <translation type="obsolete">Куди друкувати</translation>
188 Franz 2202
  </message>
2203
  <message>
2204
    <source>File</source>
2205
    <translation>Файл</translation>
2206
  </message>
2207
  <message>
2208
    <source>Options...</source>
351 Franz 2209
    <translation type="obsolete">Установки...</translation>
188 Franz 2210
  </message>
2211
  <message>
2212
    <source>File:</source>
351 Franz 2213
    <translation type="obsolete">Файл:</translation>
188 Franz 2214
  </message>
2215
  <message>
2216
    <source>Change...</source>
351 Franz 2217
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 2218
  </message>
2219
  <message>
2220
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2221
    <translation type="obsolete">Альтернативна команда для друку</translation>
188 Franz 2222
  </message>
2223
  <message>
2224
    <source>Command:</source>
351 Franz 2225
    <translation type="obsolete">Команда:</translation>
188 Franz 2226
  </message>
2227
  <message>
2228
    <source>Range:</source>
351 Franz 2229
    <translation type="obsolete">Діапазон:</translation>
188 Franz 2230
  </message>
2231
  <message>
2232
    <source>To page:</source>
337 Franz 2233
    <translation type="obsolete">До сторінки номер:</translation>
188 Franz 2234
  </message>
2235
  <message>
2236
    <source>From page:</source>
337 Franz 2237
    <translation type="obsolete">З сторінки номер:</translation>
188 Franz 2238
  </message>
2239
  <message>
2240
    <source>Print range</source>
351 Franz 2241
    <translation type="obsolete">Друкувати інтервал</translation>
188 Franz 2242
  </message>
2243
  <message>
2244
    <source>Print all</source>
351 Franz 2245
    <translation type="obsolete">Друкувати всі сторінки</translation>
188 Franz 2246
  </message>
2247
  <message>
2248
    <source>Print last page first</source>
337 Franz 2249
    <translation type="obsolete">Почати друк з останньої сторінки</translation>
188 Franz 2250
  </message>
2251
  <message>
2252
    <source>Print first page first</source>
337 Franz 2253
    <translation type="obsolete">Почати друк з першої сторінки</translation>
188 Franz 2254
  </message>
2255
  <message>
2256
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2257
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
188 Franz 2258
  </message>
2259
  <message>
2260
    <source>Options</source>
274 Franz 2261
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 2262
  </message>
2263
  <message>
2264
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2265
    <translation type="obsolete">Звичайний друк</translation>
188 Franz 2266
  </message>
2267
  <message>
2268
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2269
    <translation type="obsolete">Друкувати сепарації кольорів</translation>
188 Franz 2270
  </message>
2271
  <message>
2272
    <source>All</source>
274 Franz 2273
    <translation>Всі кольори</translation>
188 Franz 2274
  </message>
2275
  <message>
2276
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2277
    <translation type="obsolete">Кольоровий друк, якщо доступний</translation>
188 Franz 2278
  </message>
2279
  <message>
2280
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2281
    <translation type="obsolete">Друк у відтінках сірого</translation>
188 Franz 2282
  </message>
2283
  <message>
2284
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2285
    <translation type="obsolete">Додаткові установки...</translation>
188 Franz 2286
  </message>
2287
  <message>
2288
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2289
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2290
  </message>
2291
  <message>
2292
    <source>Save as</source>
2293
    <translation>Записати як</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
2296
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2297
    <translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
2298
  </message>
204 Franz 2299
  <message>
2300
    <source>Cyan</source>
2301
    <translation>Салатовий</translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
2304
    <source>Magenta</source>
2305
    <translation>Малиновий</translation>
2306
  </message>
2307
  <message>
2308
    <source>Yellow</source>
2309
    <translation>Жовтий</translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>Black</source>
2313
    <translation>Чорний</translation>
2314
  </message>
274 Franz 2315
  <message>
2316
    <source>Print</source>
351 Franz 2317
    <translation type="obsolete">Друк</translation>
274 Franz 2318
  </message>
310 Franz 2319
  <message>
2320
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2321
    <translation type="obsolete">Друк активної сторінки</translation>
310 Franz 2322
  </message>
337 Franz 2323
  <message>
2324
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2325
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2326
a range of pages or a single page number.</source>
2327
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
2328
може &quot;бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
2329
номер окремої сторінки.</translation>
2330
  </message>
351 Franz 2331
  <message>
2332
    <source>Print Destination</source>
358 Franz 2333
    <translation>Призначення для друку</translation>
351 Franz 2334
  </message>
2335
  <message>
2336
    <source>&amp;Options...</source>
358 Franz 2337
    <translation>&amp;Установки...</translation>
351 Franz 2338
  </message>
2339
  <message>
2340
    <source>&amp;File:</source>
358 Franz 2341
    <translation>&amp;Файл:</translation>
351 Franz 2342
  </message>
2343
  <message>
2344
    <source>C&amp;hange...</source>
358 Franz 2345
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
351 Franz 2346
  </message>
2347
  <message>
2348
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
358 Franz 2349
    <translation>&amp;Альтернативна команда для принтера</translation>
351 Franz 2350
  </message>
2351
  <message>
2352
    <source>Co&amp;mmand:</source>
358 Franz 2353
    <translation>&amp;Команда:</translation>
351 Franz 2354
  </message>
2355
  <message>
2356
    <source>Range</source>
358 Franz 2357
    <translation>Діапазон</translation>
351 Franz 2358
  </message>
2359
  <message>
2360
    <source>Print &amp;All</source>
358 Franz 2361
    <translation>Друкувати &amp;все</translation>
351 Franz 2362
  </message>
2363
  <message>
2364
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
358 Franz 2365
    <translation>Друкувати активну &amp;сторінку</translation>
351 Franz 2366
  </message>
2367
  <message>
2368
    <source>Print &amp;Range</source>
358 Franz 2369
    <translation>Друкувати &amp;діапазон</translation>
351 Franz 2370
  </message>
2371
  <message>
2372
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
358 Franz 2373
    <translation>Число ко&amp;пій:</translation>
351 Franz 2374
  </message>
2375
  <message>
2376
    <source>Print &amp;Normal</source>
358 Franz 2377
    <translation>&amp;Звичайний друк</translation>
351 Franz 2378
  </message>
2379
  <message>
2380
    <source>Print &amp;Separations</source>
358 Franz 2381
    <translation>Друкувати &amp;сепарації кольорів</translation>
351 Franz 2382
  </message>
2383
  <message>
2384
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
358 Franz 2385
    <translation>Друкувати в &amp;кольорі, якщо можливо</translation>
351 Franz 2386
  </message>
2387
  <message>
2388
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
358 Franz 2389
    <translation>Друкувати у відтінках &amp;сірого</translation>
351 Franz 2390
  </message>
2391
  <message>
2392
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
358 Franz 2393
    <translation>&amp;Додаткові установки...</translation>
351 Franz 2394
  </message>
2395
  <message>
2396
    <source>&amp;Print</source>
358 Franz 2397
    <translation>&amp;Друк</translation>
351 Franz 2398
  </message>
2399
  <message>
2400
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2401
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2402
  </message>
364 Franz 2403
  <message>
2404
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2405
to utilize additional printing options</source>
2406
    <translation type="unfinished"></translation>
2407
  </message>
188 Franz 2408
</context>
2409
<context>
302 Franz 2410
  <name>EPSPlug</name>
2411
  <message>
2412
    <source>Importing File:
2413
%1
2414
failed!</source>
2415
    <translation>Імпортувати файл:
2416
%1
2417
не вдалося!</translation>
2418
  </message>
2419
  <message>
2420
    <source>Fatal Error</source>
2421
    <translation>Фатальна помилка</translation>
2422
  </message>
2423
</context>
2424
<context>
188 Franz 2425
  <name>EditStyle</name>
2426
  <message>
2427
    <source>Edit Style</source>
2428
    <translation>Редагування стилю</translation>
2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>Name:</source>
351 Franz 2432
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <source>Character</source>
2436
    <translation>Символ</translation>
2437
  </message>
2438
  <message>
2439
    <source>Face:</source>
351 Franz 2440
    <translation type="obsolete">Гарнітура:</translation>
188 Franz 2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>Size:</source>
351 Franz 2444
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
188 Franz 2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source> pt</source>
2448
    <translation>тчк</translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <source>Effect:</source>
2452
    <translation>Ефект:</translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2456
    <translation type="obsolete">Вирівнювання:</translation>
188 Franz 2457
  </message>
2458
  <message>
2459
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2460
    <translation type="obsolete">Колір заповнення:</translation>
188 Franz 2461
  </message>
2462
  <message>
2463
    <source>None</source>
2464
    <translation>Немає</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2468
    <translation type="obsolete">Буквиця</translation>
188 Franz 2469
  </message>
2470
  <message>
2471
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2472
    <translation type="obsolete">Рядків:</translation>
188 Franz 2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>Vertical Spaces</source>
2476
    <translation>Вертикальні проміжки</translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>Line Spacing</source>
274 Franz 2480
    <translation>Інтервал між рядками</translation>
188 Franz 2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>Above:</source>
351 Franz 2484
    <translation type="obsolete">Над:</translation>
188 Franz 2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <source>Below:</source>
351 Franz 2488
    <translation type="obsolete">Під:</translation>
188 Franz 2489
  </message>
2490
  <message>
2491
    <source>OK</source>
2492
    <translation>Гаразд</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
2495
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2496
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>Warning</source>
274 Franz 2500
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 2501
  </message>
2502
  <message>
2503
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2504
    <translation>Ім&apos;я стилю вже використане</translation>
2505
  </message>
204 Franz 2506
  <message>
2507
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2508
    <translation type="obsolete">Колір контура:</translation>
204 Franz 2509
  </message>
243 Franz 2510
  <message>
2511
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2512
    <translation type="obsolete">Прив&apos;язатися до базової сітки</translation>
243 Franz 2513
  </message>
2514
  <message>
2515
    <source> mm</source>
2516
    <translation>мм</translation>
2517
  </message>
2518
  <message>
2519
    <source> in</source>
282 Franz 2520
    <translation>д</translation>
243 Franz 2521
  </message>
2522
  <message>
2523
    <source> p</source>
2524
    <translation>пік</translation>
2525
  </message>
274 Franz 2526
  <message>
2527
    <source>Name of your paragraph style</source>
2528
    <translation>Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>Font of selected text or object</source>
2532
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
2535
    <source>Font Size</source>
2536
    <translation>Розмір шрифта</translation>
2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>Color of text fill</source>
2540
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>Color of text stroke</source>
2544
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2548
    <translation>Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект</translation>
2549
  </message>
2550
  <message>
2551
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2552
    <translation>Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
2555
    <source>Align text to baseline grid</source>
2556
    <translation>Вирівняти текст по базовій сітці</translation>
2557
  </message>
2558
  <message>
2559
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2560
    <translation>Проміжок над абзацом</translation>
2561
  </message>
2562
  <message>
2563
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2564
    <translation>Проміжок під абзацом</translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
282 Franz 2567
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2568
    <translation>Табулятори та відступи</translation>
274 Franz 2569
  </message>
302 Franz 2570
  <message>
2571
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2572
    <translation type="obsolete">Міжрядковий інтервал:</translation>
302 Franz 2573
  </message>
351 Franz 2574
  <message>
2575
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 2576
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 2577
  </message>
2578
  <message>
2579
    <source>&amp;Font:</source>
358 Franz 2580
    <translation>&amp;Шрифт:</translation>
351 Franz 2581
  </message>
2582
  <message>
2583
    <source>Si&amp;ze:</source>
358 Franz 2584
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
351 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>&amp;Alignment:</source>
358 Franz 2588
    <translation>Ви&amp;рівнювання:</translation>
351 Franz 2589
  </message>
2590
  <message>
2591
    <source>&amp;Drop Caps</source>
358 Franz 2592
    <translation>&amp;Буквиця</translation>
351 Franz 2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>&amp;Lines:</source>
358 Franz 2596
    <translation>&amp;Лінії:</translation>
351 Franz 2597
  </message>
2598
  <message>
2599
    <source>F&amp;ill Color:</source>
358 Franz 2600
    <translation>Колір запо&amp;внення:</translation>
351 Franz 2601
  </message>
2602
  <message>
2603
    <source>St&amp;roke Color:</source>
358 Franz 2604
    <translation>Колір кон&amp;тура:</translation>
351 Franz 2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
358 Franz 2608
    <translation>Вирівняти текст по &amp;базовій сітці</translation>
351 Franz 2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
358 Franz 2612
    <translation>Інтервал мі&amp;ж рядками:</translation>
351 Franz 2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>Abo&amp;ve:</source>
358 Franz 2616
    <translation>Н&amp;ад:</translation>
351 Franz 2617
  </message>
2618
  <message>
2619
    <source>&amp;Below:</source>
358 Franz 2620
    <translation>&amp;Під:</translation>
351 Franz 2621
  </message>
2622
  <message>
2623
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2624
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2628
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2629
  </message>
188 Franz 2630
</context>
2631
<context>
2632
  <name>Editor</name>
2633
  <message>
2634
    <source>Editor</source>
2635
    <translation>Редактор</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>New</source>
351 Franz 2639
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2643
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>Load...</source>
351 Franz 2647
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2651
    <translation type="obsolete">Зберегти документ та вийти</translation>
188 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2655
    <translation type="obsolete">Вийти без збереження</translation>
188 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Undo</source>
351 Franz 2659
    <translation type="obsolete">Відмінити</translation>
188 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Redo</source>
351 Franz 2663
    <translation type="obsolete">Повторити</translation>
188 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Cut</source>
351 Franz 2667
    <translation type="obsolete">Вирізати</translation>
188 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Copy</source>
351 Franz 2671
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
188 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Paste</source>
351 Franz 2675
    <translation type="obsolete">Вклеїти</translation>
188 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Clear</source>
351 Franz 2679
    <translation type="obsolete">Очистити</translation>
188 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2683
    <translation type="obsolete">Визначити імена полів</translation>
188 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>File</source>
351 Franz 2687
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>Edit</source>
351 Franz 2691
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2695
    <translation>Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*)</translation>
2696
  </message>
351 Franz 2697
  <message>
2698
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 2699
    <translation>&amp;Новий</translation>
351 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>&amp;Open...</source>
358 Franz 2703
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
351 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>Save &amp;As...</source>
358 Franz 2707
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
351 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>&amp;Save and Exit</source>
358 Franz 2711
    <translation>&amp;Записати і вийти</translation>
351 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
358 Franz 2715
    <translation>&amp;Вийти без запису</translation>
351 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>&amp;Undo</source>
358 Franz 2719
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
351 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>&amp;Redo</source>
358 Franz 2723
    <translation>&amp;Повторити</translation>
351 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Cu&amp;t</source>
358 Franz 2727
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
351 Franz 2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>&amp;Copy</source>
358 Franz 2731
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
351 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>&amp;Paste</source>
358 Franz 2735
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
351 Franz 2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>C&amp;lear</source>
358 Franz 2739
    <translation>О&amp;чистити</translation>
351 Franz 2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>&amp;Get Field Names</source>
358 Franz 2743
    <translation>&amp;Визначити назви полів</translation>
351 Franz 2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>&amp;File</source>
358 Franz 2747
    <translation>&amp;Файл</translation>
351 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>&amp;Edit</source>
358 Franz 2751
    <translation>&amp;Редагування</translation>
351 Franz 2752
  </message>
188 Franz 2753
</context>
2754
<context>
302 Franz 2755
  <name>ExportForm</name>
2756
  <message>
2757
    <source>Choose a Export Directory</source>
2758
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>Export as Image</source>
364 Franz 2762
    <translation type="obsolete">Експортувати, як растрове зображення</translation>
302 Franz 2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2766
    <translation type="obsolete">Директорія для експортування:</translation>
302 Franz 2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2770
    <translation type="obsolete">&amp;Замінити...</translation>
302 Franz 2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>Alt+C</source>
364 Franz 2774
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
302 Franz 2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2778
    <translation type="obsolete">Тип зображення:</translation>
302 Franz 2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2782
    <translation type="obsolete">Якість:</translation>
302 Franz 2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>%</source>
364 Franz 2786
    <translation type="obsolete">%</translation>
302 Franz 2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>Size:</source>
351 Franz 2790
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
302 Franz 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>Export </source>
364 Franz 2794
    <translation type="obsolete">Експортування</translation>
302 Franz 2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <source>&amp;One page</source>
364 Franz 2798
    <translation type="obsolete">&amp;Одна сторінка</translation>
302 Franz 2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>Alt+O</source>
364 Franz 2802
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
302 Franz 2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>&amp;All pages</source>
2806
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>Alt+A</source>
364 Franz 2810
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
302 Franz 2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>&amp;Interval from:</source>
364 Franz 2814
    <translation type="obsolete">&amp;Інтервал від:</translation>
302 Franz 2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Alt+I</source>
364 Franz 2818
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
302 Franz 2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>to:</source>
364 Franz 2822
    <translation type="obsolete">до:</translation>
302 Franz 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>&amp;OK</source>
2826
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>&amp;Cancel</source>
2830
    <translation>В&amp;ихід</translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>Change the output directory</source>
2834
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>The output directory - the place to store your images.
2838
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2839
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
2840
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
2841
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>Export only the current page</source>
2845
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>Export all pages to images</source>
364 Franz 2849
    <translation type="obsolete">Експортувати всі сторінки, як растрові зображення</translation>
302 Franz 2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>Export a range of pages to images</source>
364 Franz 2853
    <translation type="obsolete">Експортувати діапазон сторінок, як растрові зображення</translation>
302 Franz 2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <source>First page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2857
    <translation type="obsolete">Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
302 Franz 2858
  </message>
2859
  <message>
2860
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2861
    <translation type="obsolete">Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
302 Franz 2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>The height of the output images in pixels</source>
364 Franz 2865
    <translation type="obsolete">Висота вихідних зображень в пікселях</translation>
302 Franz 2866
  </message>
2867
  <message>
2868
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
364 Franz 2869
    <translation type="obsolete">Якість зображень - 100% - навища, 1% - максимальне стиснення</translation>
302 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>Available export formats</source>
2873
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
2874
  </message>
351 Franz 2875
  <message>
2876
    <source>C&amp;hange...</source>
358 Franz 2877
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
351 Franz 2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
358 Franz 2881
    <translation>&amp;Еспортувати в директорію:</translation>
351 Franz 2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>Image &amp;Type:</source>
358 Franz 2885
    <translation>Тип &amp;зображення:</translation>
351 Franz 2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>&amp;Quality:</source>
358 Franz 2889
    <translation>&amp;Якість:</translation>
351 Franz 2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>&amp;Size:</source>
364 Franz 2893
    <translation type="obsolete">&amp;Розмір:</translation>
351 Franz 2894
  </message>
364 Franz 2895
  <message>
2896
    <source>Export as Image(s)</source>
2897
    <translation type="unfinished"></translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Options</source>
2901
    <translation type="unfinished">Установки</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>&amp;Resolution:</source>
2905
    <translation type="unfinished">&amp;Розрішення:</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source> %</source>
2909
    <translation type="unfinished">%</translation>
2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source> dpi</source>
2913
    <translation type="unfinished">тнд</translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Range</source>
2917
    <translation type="unfinished">Діапазон</translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>&amp;Current page</source>
2921
    <translation type="unfinished"></translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>&amp;Range</source>
2925
    <translation type="unfinished"></translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>C</source>
2929
    <translation type="unfinished">С</translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Export a range of pages</source>
2933
    <translation type="unfinished"></translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2937
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2938
a range of pages or a single page number.</source>
2939
    <translation type="unfinished"></translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Export all pages</source>
2943
    <translation type="unfinished"></translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Resolution of the Images
2947
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
2948
    <translation type="unfinished"></translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
2952
    <translation type="unfinished"></translation>
2953
  </message>
302 Franz 2954
</context>
2955
<context>
188 Franz 2956
  <name>FDialogPreview</name>
2957
  <message>
2958
    <source>Size:</source>
2959
    <translation>Розмір:</translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Title:</source>
2963
    <translation>Заголовок:</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>No Title</source>
2967
    <translation>Немає заголовка</translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Author:</source>
2971
    <translation>Автор:</translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Unknown</source>
2975
    <translation>Невідомий</translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 2979
    <translation type="obsolete">Документ Scribus</translation>
188 Franz 2980
  </message>
341 Franz 2981
  <message>
2982
    <source>Scribus Document</source>
358 Franz 2983
    <translation>Документ Scribus</translation>
341 Franz 2984
  </message>
188 Franz 2985
</context>
2986
<context>
2987
  <name>Farbmanager</name>
2988
  <message>
2989
    <source>Colors</source>
2990
    <translation>Кольори</translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Append</source>
341 Franz 2994
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>New</source>
341 Franz 2998
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>Edit</source>
341 Franz 3002
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
188 Franz 3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3006
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Delete</source>
341 Franz 3010
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3014
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Color Sets</source>
3018
    <translation>Набори кольорів</translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Current Color Set:</source>
3022
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 3026
    <translation type="obsolete">Зберегти набір</translation>
188 Franz 3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Name:</source>
351 Franz 3030
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Choose a Name</source>
3034
    <translation>Вибрати ім&apos;я</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Open</source>
3038
    <translation>Відчинити</translation>
3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3042
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3046
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>New Color</source>
3050
    <translation>Новий колір</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Copy of %1</source>
3054
    <translation>Копія %1</translation>
3055
  </message>
191 Franz 3056
  <message>
3057
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 3058
    <translation type="obsolete">Видалити невикористані</translation>
191 Franz 3059
  </message>
226 Franz 3060
  <message>
3061
    <source>Choose a color set to load</source>
3062
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Save the current color set</source>
3066
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
3070
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
3074
    <translation>Добавити кольори з існуючого документа в активний набір</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Create a new color within the current set</source>
3078
    <translation>Створити новий колір всередині активного набору</translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Edit the currently selected color</source>
3082
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
3086
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Delete the currently selected color</source>
3090
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3094
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
3095
  </message>
274 Franz 3096
  <message>
3097
    <source>OK</source>
341 Franz 3098
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
274 Franz 3099
  </message>
341 Franz 3100
  <message>
3101
    <source>&amp;Append</source>
358 Franz 3102
    <translation>&amp;Добавити</translation>
341 Franz 3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 3106
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>&amp;Edit</source>
358 Franz 3110
    <translation>&amp;Редагування</translation>
341 Franz 3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>D&amp;uplicate</source>
358 Franz 3114
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
341 Franz 3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>&amp;Delete</source>
358 Franz 3118
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>&amp;Remove Unused</source>
358 Franz 3122
    <translation>Видалити &amp;невикористані</translation>
341 Franz 3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>&amp;Save Color Set</source>
358 Franz 3126
    <translation>Зберегти &amp;набір кольорів</translation>
341 Franz 3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3130
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3134
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3135
  </message>
351 Franz 3136
  <message>
3137
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 3138
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 3139
  </message>
188 Franz 3140
</context>
3141
<context>
3142
  <name>FontPrefs</name>
3143
  <message>
3144
    <source>Global Font Settings</source>
3145
    <translation>Глобальнi установки шрифтiв</translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
3148
    <source>Available Fonts</source>
3149
    <translation>Доступні шрифти</translation>
3150
  </message>
3151
  <message>
3152
    <source>Font Substitutions</source>
218 Franz 3153
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
188 Franz 3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <source>Additional Paths</source>
218 Franz 3157
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
188 Franz 3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>Postscript</source>
3161
    <translation>Постскрипт</translation>
3162
  </message>
3163
  <message>
3164
    <source>Yes</source>
3165
    <translation>Так</translation>
3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <source>Font Name</source>
3169
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>Replacement</source>
218 Franz 3173
    <translation>Підміна</translation>
188 Franz 3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>Delete</source>
341 Franz 3177
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>Change...</source>
341 Franz 3181
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>Add...</source>
341 Franz 3185
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>Remove</source>
341 Franz 3189
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>OK</source>
341 Franz 3193
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3197
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Choose a Directory</source>
3201
    <translation>Вибрати директорію</translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Use Font</source>
218 Franz 3205
    <translation>Використовувати</translation>
188 Franz 3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Embed in:</source>
3209
    <translation>Вбудувати в:</translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>Subset</source>
3213
    <translation>Вибірка</translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>Type</source>
3217
    <translation>Тип</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>Path to Font File</source>
218 Franz 3221
    <translation>Шлях до файла шрифта</translation>
188 Franz 3222
  </message>
274 Franz 3223
  <message>
3224
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3225
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3229
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3233
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
3234
  </message>
341 Franz 3235
  <message>
3236
    <source>&amp;Delete</source>
358 Franz 3237
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>C&amp;hange...</source>
358 Franz 3241
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
341 Franz 3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>A&amp;dd...</source>
358 Franz 3245
    <translation>&amp;Додати...</translation>
341 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>&amp;Remove</source>
358 Franz 3249
    <translation>Ви&amp;далити</translation>
341 Franz 3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3253
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3257
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3258
  </message>
188 Franz 3259
</context>
3260
<context>
302 Franz 3261
  <name>FontPreview</name>
3262
  <message>
3263
    <source>Font Preview</source>
364 Franz 3264
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд шрифта</translation>
302 Franz 3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>&amp;OK</source>
3268
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Alt+O</source>
3272
    <translation>Alt+O</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>&amp;Cancel</source>
3276
    <translation>В&amp;ихід</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Alt+C</source>
3280
    <translation>Alt+C</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3284
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
3285
  </message>
364 Franz 3286
  <message>
3287
    <source>Fonts Preview</source>
3288
    <translation type="unfinished">Попередній перегляд шрифтів</translation>
3289
  </message>
302 Franz 3290
</context>
3291
<context>
3292
  <name>GradientEditor</name>
3293
  <message>
3294
    <source>Position:</source>
3295
    <translation>Позиція:</translation>
3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <source> %</source>
3299
    <translation>%</translation>
3300
  </message>
3301
  <message>
3302
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3303
    <translation>Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів.</translation>
3304
  </message>
3305
</context>
3306
<context>
188 Franz 3307
  <name>GuideManager</name>
3308
  <message>
3309
    <source>Manage Guides</source>
3310
    <translation>Керування направляючими</translation>
3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>Horizontal Guides</source>
3314
    <translation>Горизонтальні направляючі</translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3318
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
188 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>Add</source>
341 Franz 3322
    <translation type="obsolete">Додати</translation>
188 Franz 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>Delete</source>
341 Franz 3326
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>Vertical Guides</source>
3330
    <translation>Вертикальні направляючі</translation>
3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3334
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
188 Franz 3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3338
    <translation type="obsolete">Замкнути направляючі</translation>
188 Franz 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>OK</source>
341 Franz 3342
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3346
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source> pt</source>
274 Franz 3350
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source> mm</source>
274 Franz 3354
    <translation>мм</translation>
188 Franz 3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source> in</source>
282 Franz 3358
    <translation>д</translation>
188 Franz 3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source> p</source>
282 Franz 3362
    <translation>п</translation>
188 Franz 3363
  </message>
341 Franz 3364
  <message>
3365
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
358 Franz 3366
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
341 Franz 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>&amp;Add</source>
358 Franz 3370
    <translation>&amp;Додати</translation>
341 Franz 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>D&amp;elete</source>
358 Franz 3374
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>&amp;X-Pos:</source>
358 Franz 3378
    <translation>Поз. &amp;Х:</translation>
341 Franz 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>A&amp;dd</source>
358 Franz 3382
    <translation>&amp;Додати</translation>
341 Franz 3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>De&amp;lete</source>
358 Franz 3386
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>&amp;Lock Guides</source>
358 Franz 3390
    <translation>&amp;Замкнути направляючі</translation>
341 Franz 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3394
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3398
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3399
  </message>
188 Franz 3400
</context>
3401
<context>
3402
  <name>HelpBrowser</name>
3403
  <message>
218 Franz 3404
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
3405
    <translation>Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування.</translation>
3406
  </message>
188 Franz 3407
</context>
3408
<context>
3409
  <name>HyAsk</name>
3410
  <message>
3411
    <source>Possible Hyphenation</source>
3412
    <translation>Можливий перенос</translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Accept</source>
3416
    <translation>Застосувати</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Skip</source>
3420
    <translation>Пропустити</translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Cancel</source>
3424
    <translation>Вихід</translation>
3425
  </message>
3426
</context>
3427
<context>
3428
  <name>HySettings</name>
3429
  <message>
3430
    <source>Hyphenator Settings</source>
3431
    <translation>Установки переносу</translation>
3432
  </message>
3433
  <message>
3434
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3435
    <translation type="obsolete">Повністю автоматичний</translation>
188 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3439
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
204 Franz 3440
    <translation>Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз,
188 Franz 3441
як можливий переніс буде знайдено,
3442
ви побачите діалогове вікно.</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3446
    <translation type="obsolete">Перевіряти під час друкування</translation>
188 Franz 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3450
    <translation>Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування.</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Language:</source>
341 Franz 3454
    <translation type="obsolete">Мова:</translation>
188 Franz 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3458
    <translation type="obsolete">Найкоротше слово:</translation>
188 Franz 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>OK</source>
341 Franz 3462
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3466
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3467
  </message>
243 Franz 3468
  <message>
3469
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3470
    <translation>Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
3471
  </message>
274 Franz 3472
  <message>
3473
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3474
    <translation type="obsolete">Дозволене число переносів:</translation>
274 Franz 3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3478
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3479
    <translation>Максимальне число послідовних переносів.
3480
Нульове значення встановлює необмежену кількість
3481
переносів.</translation>
3482
  </message>
341 Franz 3483
  <message>
3484
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
358 Franz 3485
    <translation>Повністю &amp;автоматична</translation>
341 Franz 3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source>Check &amp;During Typing</source>
358 Franz 3489
    <translation>Перевіряти &amp;під час друкування</translation>
341 Franz 3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>&amp;Language:</source>
358 Franz 3493
    <translation>&amp;Мова:</translation>
341 Franz 3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
358 Franz 3497
    <translation>&amp;Найменше слово:</translation>
341 Franz 3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
358 Franz 3501
    <translation>&amp;Дозволене число переносів:</translation>
341 Franz 3502
  </message>
3503
  <message>
3504
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3505
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3506
  </message>
3507
  <message>
3508
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3509
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3510
  </message>
188 Franz 3511
</context>
3512
<context>
3513
  <name>InsPage</name>
3514
  <message>
3515
    <source>Insert Page</source>
3516
    <translation>Вставити сторінку</translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Inserting</source>
3520
    <translation>Вставка</translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3524
    <translation type="obsolete">сторінки(ок)</translation>
188 Franz 3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>before Page</source>
3528
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>after Page</source>
3532
    <translation>після цієї сторінки</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>at End</source>
3536
    <translation>в кінці документа</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3540
    <translation type="obsolete">Шаблон (Ліва сторінка):</translation>
188 Franz 3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>Template:</source>
351 Franz 3544
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>Normal</source>
3548
    <translation>Звичайний</translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>Template (Right Page):</source>
3552
    <translation>Шаблон (Права сторінка):</translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>OK</source>
351 Franz 3556
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3560
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3561
  </message>
351 Franz 3562
  <message>
3563
    <source>&amp;Inserting</source>
358 Franz 3564
    <translation>&amp;Вставка</translation>
351 Franz 3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>Page(s)</source>
358 Franz 3568
    <translation>Сторінка(и)</translation>
351 Franz 3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
358 Franz 3572
    <translation>Шаблон (&amp;Ліва сторінка):</translation>
351 Franz 3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>&amp;Template:</source>
358 Franz 3576
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
351 Franz 3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3580
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3584
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 3585
  </message>
188 Franz 3586
</context>
3587
<context>
243 Franz 3588
  <name>InsertTable</name>
3589
  <message>
3590
    <source>Insert Table</source>
3591
    <translation>Вставити таблицю</translation>
3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>Number of Rows:</source>
3595
    <translation>Число рядків:</translation>
3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>Number of Columns:</source>
3599
    <translation>Число стовпців:</translation>
3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>OK</source>
3603
    <translation>Гаразд</translation>
3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>Cancel</source>
3607
    <translation>Вихід</translation>
3608
  </message>
3609
</context>
3610
<context>
188 Franz 3611
  <name>JavaDocs</name>
3612
  <message>
3613
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3614
    <translation type="obsolete">Редагування...</translation>
188 Franz 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Add...</source>
341 Franz 3618
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Delete</source>
341 Franz 3622
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>Close</source>
341 Franz 3626
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3630
    <translation type="obsolete">Новий сценарій:</translation>
188 Franz 3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>New Script</source>
3634
    <translation>Новий сценарій</translation>
3635
  </message>
226 Franz 3636
  <message>
3637
    <source>Edit JavaScripts</source>
3638
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
3639
  </message>
274 Franz 3640
  <message>
3641
    <source>Warning</source>
3642
    <translation>Застереження</translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3646
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>No</source>
351 Franz 3650
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
274 Franz 3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Yes</source>
351 Franz 3654
    <translation type="obsolete">Так</translation>
274 Franz 3655
  </message>
341 Franz 3656
  <message>
3657
    <source>&amp;Edit...</source>
358 Franz 3658
    <translation>&amp;Редагувати...</translation>
341 Franz 3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>&amp;Add...</source>
358 Franz 3662
    <translation>&amp;Додати...</translation>
341 Franz 3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>&amp;Delete</source>
358 Franz 3666
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3670
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3671
  </message>
351 Franz 3672
  <message>
3673
    <source>&amp;New Script:</source>
358 Franz 3674
    <translation>&amp;Новий сценарій:</translation>
351 Franz 3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>&amp;No</source>
358 Franz 3678
    <translation>&amp;Ні</translation>
351 Franz 3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>&amp;Yes</source>
358 Franz 3682
    <translation>&amp;Так</translation>
351 Franz 3683
  </message>
188 Franz 3684
</context>
3685
<context>
3686
  <name>KeyManager</name>
3687
  <message>
3688
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3689
    <translation>Керування гарячими клавішами</translation>
3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>Action</source>
3693
    <translation>Дія</translation>
3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>Current Key</source>
3697
    <translation>Активна клавіша</translation>
3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>Select a Key for this Action</source>
3701
    <translation>Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>No Key</source>
341 Franz 3705
    <translation type="obsolete">Ніякої клавіші</translation>
188 Franz 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3709
    <translation type="obsolete">Клавіша призначена користувачем</translation>
188 Franz 3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3713
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3717
    <translation type="obsolete">Призначити клавішу</translation>
188 Franz 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>OK</source>
341 Franz 3721
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3725
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>Alt</source>
3729
    <translation>Alt</translation>
3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>Ctrl</source>
3733
    <translation>Ctrl</translation>
3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>Shift</source>
3737
    <translation>Shift</translation>
3738
  </message>
3739
  <message>
3740
    <source>Shift+</source>
3741
    <translation>Shift+</translation>
3742
  </message>
3743
  <message>
3744
    <source>Alt+</source>
3745
    <translation>Alt+</translation>
3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>Ctrl+</source>
3749
    <translation>Ctrl+</translation>
3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>Warning</source>
274 Franz 3753
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
341 Franz 3757
    <translation type="obsolete">Ця гаряча клавіша вже використовується</translation>
188 Franz 3758
  </message>
341 Franz 3759
  <message>
3760
    <source>&amp;No Key</source>
358 Franz 3761
    <translation>&amp;Без ключа</translation>
341 Franz 3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>&amp;User Defined Key</source>
358 Franz 3765
    <translation>Ключ визначений &amp;користувачем</translation>
341 Franz 3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>Set &amp;Key</source>
358 Franz 3769
    <translation>&amp;Установити ключ</translation>
341 Franz 3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3773
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3777
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3778
  </message>
3779
  <message>
3780
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
358 Franz 3781
    <translation>Ця послідовність ключа уже використана</translation>
341 Franz 3782
  </message>
188 Franz 3783
</context>
3784
<context>
3785
  <name>LayerPalette</name>
3786
  <message>
3787
    <source>Layers</source>
3788
    <translation>Плани</translation>
3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Add a new Layer</source>
3792
    <translation>Додати новий план</translation>
3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Delete Layer</source>
3796
    <translation>Видалити план</translation>
3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Raise Layer</source>
3800
    <translation>Підняти план</translation>
3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>Lower Layer</source>
3804
    <translation>Опустити план</translation>
3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>New Layer</source>
3808
    <translation>Новий план</translation>
3809
  </message>
218 Franz 3810
  <message>
3811
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3812
    <translation>Ви бажаєте видалити всі об&apos;екти разом з цим планом?</translation>
3813
  </message>
188 Franz 3814
</context>
3815
<context>
3816
  <name>LineFormate</name>
3817
  <message>
3818
    <source>Edit Line Styles</source>
3819
    <translation>Редагування стилів ліній</translation>
3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source>Append</source>
341 Franz 3823
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>New</source>
341 Franz 3827
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 3828
  </message>
3829
  <message>
3830
    <source>Edit</source>
341 Franz 3831
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3835
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>Delete</source>
341 Franz 3839
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3840
  </message>
3841
  <message>
3842
    <source>Save</source>
341 Franz 3843
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 3844
  </message>
3845
  <message>
3846
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3847
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3848
  </message>
3849
  <message>
3850
    <source>Copy of %1</source>
3851
    <translation>Копія %1</translation>
3852
  </message>
3853
  <message>
3854
    <source>New Style</source>
3855
    <translation>Новий стиль</translation>
3856
  </message>
3857
  <message>
3858
    <source>Warning</source>
274 Franz 3859
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3860
  </message>
3861
  <message>
3862
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3863
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
3864
  </message>
3865
  <message>
3866
    <source>No</source>
351 Franz 3867
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
188 Franz 3868
  </message>
3869
  <message>
3870
    <source>Yes</source>
351 Franz 3871
    <translation type="obsolete">Так</translation>
188 Franz 3872
  </message>
3873
  <message>
3874
    <source>Open</source>
3875
    <translation>Відчинити</translation>
3876
  </message>
3877
  <message>
3878
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3879
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3880
  </message>
3881
  <message>
3882
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3883
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
3884
  </message>
226 Franz 3885
  <message>
274 Franz 3886
    <source>OK</source>
341 Franz 3887
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
226 Franz 3888
  </message>
341 Franz 3889
  <message>
3890
    <source>&amp;Append</source>
358 Franz 3891
    <translation>&amp;Добавити</translation>
341 Franz 3892
  </message>
3893
  <message>
3894
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 3895
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 3896
  </message>
3897
  <message>
3898
    <source>&amp;Edit</source>
358 Franz 3899
    <translation>&amp;Редагувати</translation>
341 Franz 3900
  </message>
3901
  <message>
3902
    <source>D&amp;uplicate</source>
358 Franz 3903
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
341 Franz 3904
  </message>
3905
  <message>
3906
    <source>&amp;Delete</source>
358 Franz 3907
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3908
  </message>
3909
  <message>
3910
    <source>&amp;Save</source>
358 Franz 3911
    <translation>&amp;Записати</translation>
341 Franz 3912
  </message>
3913
  <message>
3914
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3915
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3916
  </message>
3917
  <message>
3918
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3919
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3920
  </message>
351 Franz 3921
  <message>
3922
    <source>&amp;No</source>
358 Franz 3923
    <translation>&amp;Ні</translation>
351 Franz 3924
  </message>
3925
  <message>
3926
    <source>&amp;Yes</source>
358 Franz 3927
    <translation>&amp;Так</translation>
351 Franz 3928
  </message>
188 Franz 3929
</context>
3930
<context>
302 Franz 3931
  <name>MSpinBox</name>
3932
  <message>
3933
    <source> pt</source>
3934
    <translation>тчк</translation>
3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>pt</source>
3938
    <translation>тчк</translation>
3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>mm</source>
3942
    <translation>мм</translation>
3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>in</source>
3946
    <translation>д</translation>
3947
  </message>
3948
  <message>
3949
    <source>p</source>
3950
    <translation>п</translation>
3951
  </message>
3952
  <message>
3953
    <source> mm</source>
3954
    <translation>мм</translation>
3955
  </message>
3956
  <message>
3957
    <source> in</source>
3958
    <translation>д</translation>
3959
  </message>
3960
  <message>
3961
    <source> p</source>
3962