Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 381 | Rev 418 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
3
  <name>About</name>
4
  <message>
5
    <source>About Scribus%1%2</source>
6
    <translation>Про Scribus %1 %2</translation>
7
  </message>
8
  <message>
9
    <source>%1. %2 %3 </source>
10
    <translation>%1. %2 %3</translation>
11
  </message>
12
  <message>
13
    <source>Scribus Version %1
14
%2 %3</source>
15
    <translation>Версія Scribus %1
16
%2 %3</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>Build-ID:</source>
20
    <translation> Збірка:</translation>
21
  </message>
22
  <message>
23
    <source>About</source>
341 Franz 24
    <translation type="obsolete">Програма</translation>
188 Franz 25
  </message>
26
  <message>
27
    <source>Programming:</source>
28
    <translation>Програмування:</translation>
29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>У співпраці з:</translation>
33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>Windows port:</source>
36
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>Documentation:</source>
40
    <translation>Документація:</translation>
41
  </message>
42
  <message>
43
    <source>Authors</source>
341 Franz 44
    <translation type="obsolete">Автори</translation>
188 Franz 45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>German:</source>
48
    <translation>Німецька:</translation>
49
  </message>
50
  <message>
51
    <source>French:</source>
52
    <translation>Французська:</translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>Spanish and Catalan:</source>
56
    <translation>Іспанська та Каталонська:</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>Italian:</source>
60
    <translation>Італійська:</translation>
61
  </message>
62
  <message>
63
    <source>Hungarian:</source>
64
    <translation>Венгерська:</translation>
65
  </message>
66
  <message>
67
    <source>Ukrainian:</source>
68
    <translation>Українська:</translation>
69
  </message>
70
  <message>
71
    <source>Bulgarian:</source>
72
    <translation>Болгарська:</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>Galician:</source>
76
    <translation>Галицька:</translation>
77
  </message>
78
  <message>
79
    <source>Turkish:</source>
80
    <translation>Турецька:</translation>
81
  </message>
82
  <message>
83
    <source>Lithuanian:</source>
84
    <translation>Литовська:</translation>
85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>Polish:</source>
88
    <translation>Польська:</translation>
89
  </message>
90
  <message>
91
    <source>Czech:</source>
92
    <translation>Чешська:</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>Slovak:</source>
96
    <translation>Словацька:</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>Danish:</source>
100
    <translation>Датська:</translation>
101
  </message>
102
  <message>
103
    <source>Norwegian:</source>
104
    <translation>Норвежська:</translation>
105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>English:</source>
108
    <translation>Англійська:</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>Welsh:</source>
112
    <translation>Уельська:</translation>
113
  </message>
114
  <message>
115
    <source>Russian:</source>
116
    <translation>Російська:</translation>
117
  </message>
118
  <message>
119
    <source>Brazilian:</source>
120
    <translation>Бразільська:</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>Finnish:</source>
124
    <translation>Фінська:</translation>
125
  </message>
126
  <message>
127
    <source>Translations</source>
341 Franz 128
    <translation type="obsolete">Переклад</translation>
188 Franz 129
  </message>
130
  <message>
131
    <source>Close</source>
341 Franz 132
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 133
  </message>
226 Franz 134
  <message>
135
    <source>Homepage and online reference</source>
136
    <translation>Веб сторінка та довідник</translation>
137
  </message>
138
  <message>
139
    <source>Mailing list</source>
140
    <translation>Розсилка електронної пошти</translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <source>Bugs and feature requests</source>
144
    <translation>Програмні помилки та заявки на нові можливості</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>Online</source>
341 Franz 148
    <translation type="obsolete">Веб ресурси</translation>
226 Franz 149
  </message>
274 Franz 150
  <message>
151
    <source>Basque:</source>
152
    <translation>Баскська:</translation>
153
  </message>
282 Franz 154
  <message>
155
    <source>Slovenian:</source>
156
    <translation>Словенська:</translation>
157
  </message>
302 Franz 158
  <message>
159
    <source>This panel shows the version, build date and
160
 compiled in library support in Scribus
161
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
162
Missing library support is indicated by a *</source>
163
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки і
164
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
165
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
166
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
167
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
168
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
169
літера індикатор заміщається на *</translation>
170
  </message>
341 Franz 171
  <message>
172
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 173
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 177
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 178
  </message>
179
  <message>
180
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 181
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 182
  </message>
183
  <message>
184
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 185
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 186
  </message>
187
  <message>
188
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 189
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 190
  </message>
188 Franz 191
</context>
192
<context>
193
  <name>AdvOptions</name>
194
  <message>
195
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 196
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
351 Franz 200
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально</translation>
188 Franz 201
  </message>
202
  <message>
203
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
351 Franz 204
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально</translation>
188 Franz 205
  </message>
206
  <message>
207
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
351 Franz 208
    <translation type="obsolete">Застосувати ICC-профілі</translation>
188 Franz 209
  </message>
210
  <message>
211
    <source>OK</source>
351 Franz 212
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 213
  </message>
214
  <message>
215
    <source>Cancel</source>
351 Franz 216
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 217
  </message>
310 Franz 218
  <message>
219
    <source>PostScript Level 3</source>
351 Franz 220
    <translation type="obsolete">Постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>PostScript Level 2</source>
351 Franz 224
    <translation type="obsolete">Постскрипт 2 рівня</translation>
310 Franz 225
  </message>
226
  <message>
227
    <source>PostScript Level 1</source>
351 Franz 228
    <translation type="obsolete">Постскрипт 1 рівня</translation>
310 Franz 229
  </message>
230
  <message>
231
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 232
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 233
  </message>
234
  <message>
235
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
236
this can create huge files</source>
320 Franz 237
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
238
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 239
  </message>
240
  <message>
241
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
242
this can create huge files</source>
320 Franz 243
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
244
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 245
  </message>
351 Franz 246
  <message>
247
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
358 Franz 248
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;горизонтально</translation>
351 Franz 249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
358 Franz 252
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;вертикально</translation>
351 Franz 253
  </message>
254
  <message>
255
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
358 Franz 256
    <translation>Застосувати &amp;ICC профілі</translation>
351 Franz 257
  </message>
258
  <message>
259
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
358 Franz 260
    <translation>&amp;1 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 261
  </message>
262
  <message>
263
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
358 Franz 264
    <translation>&amp;2 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
358 Franz 268
    <translation>&amp;3 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 269
  </message>
270
  <message>
271
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 272
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 273
  </message>
274
  <message>
275
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 276
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 277
  </message>
358 Franz 278
  <message>
279
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
280
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
281
  </message>
364 Franz 282
  <message>
283
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
284
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
285
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
286
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
287
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
288
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 289
    <translation>Метод переводу певних відтінків сірого, які складаються з салатового,
290
жовтого та рожевого кольорів, на використання чорного кольору.
291
UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних
292
та/чи темних відтінків близьких до сірого. Використання цієї установки може
293
покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експерименти
294
необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення
295
паперу CMY чорнилами.</translation>
364 Franz 296
  </message>
188 Franz 297
</context>
298
<context>
299
  <name>Align</name>
300
  <message>
301
    <source>Distribute/Align</source>
302
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
303
  </message>
304
  <message>
305
    <source>Align</source>
306
    <translation>Вирівняти</translation>
307
  </message>
308
  <message>
309
    <source>Horizontal</source>
310
    <translation>Горизонтально</translation>
311
  </message>
312
  <message>
313
    <source>between:</source>
351 Franz 314
    <translation type="obsolete">поміж:</translation>
188 Franz 315
  </message>
316
  <message>
317
    <source>Left Sides</source>
318
    <translation>Ліві сторони</translation>
319
  </message>
320
  <message>
321
    <source>Middles</source>
322
    <translation>Середини</translation>
323
  </message>
324
  <message>
325
    <source>Right Sides</source>
326
    <translation>Праві сторони</translation>
327
  </message>
328
  <message>
329
    <source>Don&apos;t change</source>
351 Franz 330
    <translation type="obsolete">Не змінювати</translation>
188 Franz 331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>Displacement</source>
351 Franz 334
    <translation type="obsolete">Зсув елементів</translation>
188 Franz 335
  </message>
336
  <message>
337
    <source>Distribute evenly</source>
351 Franz 338
    <translation type="obsolete">Розташувати рівномірно</translation>
188 Franz 339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>Vertical</source>
342
    <translation>Вертикально</translation>
343
  </message>
344
  <message>
345
    <source>Top Sides</source>
346
    <translation>Верхні сторони</translation>
347
  </message>
348
  <message>
349
    <source>Bottom Sides</source>
350
    <translation>Нижні сторони</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source> pts</source>
351 Franz 354
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
188 Franz 355
  </message>
356
  <message>
357
    <source> mm</source>
358
    <translation>мм</translation>
359
  </message>
360
  <message>
361
    <source> in</source>
282 Franz 362
    <translation>д</translation>
188 Franz 363
  </message>
364
  <message>
365
    <source> p</source>
366
    <translation>піки</translation>
367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>OK</source>
341 Franz 370
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 371
  </message>
372
  <message>
373
    <source>Apply</source>
341 Franz 374
    <translation type="obsolete">Застосувати</translation>
188 Franz 375
  </message>
376
  <message>
377
    <source>Cancel</source>
341 Franz 378
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 379
  </message>
341 Franz 380
  <message>
381
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 382
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 383
  </message>
384
  <message>
385
    <source>&amp;Apply</source>
358 Franz 386
    <translation>&amp;Застосувати</translation>
341 Franz 387
  </message>
388
  <message>
389
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 390
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 391
  </message>
351 Franz 392
  <message>
393
    <source>&amp;Between:</source>
358 Franz 394
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>A&amp;lign</source>
358 Franz 398
    <translation>В&amp;ирівняти</translation>
351 Franz 399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>Di&amp;splacement</source>
358 Franz 402
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
358 Franz 406
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 407
  </message>
408
  <message>
409
    <source>Bet&amp;ween:</source>
358 Franz 410
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 411
  </message>
412
  <message>
413
    <source>Do &amp;Not Change</source>
358 Franz 414
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
351 Franz 415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>Al&amp;ign</source>
358 Franz 418
    <translation>В&amp;ирівнювання</translation>
351 Franz 419
  </message>
420
  <message>
421
    <source>Dis&amp;placement</source>
358 Franz 422
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 423
  </message>
424
  <message>
425
    <source> pt</source>
358 Franz 426
    <translation>тчк</translation>
351 Franz 427
  </message>
428
  <message>
429
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
358 Franz 430
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 431
  </message>
356 Franz 432
  <message>
433
    <source>&amp;Do Not Change</source>
358 Franz 434
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
356 Franz 435
  </message>
188 Franz 436
</context>
437
<context>
438
  <name>AlignSelect</name>
439
  <message>
440
    <source>Align Text Left</source>
441
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
442
  </message>
443
  <message>
444
    <source>Align Text Right</source>
445
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
446
  </message>
447
  <message>
448
    <source>Align Text Center</source>
449
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
450
  </message>
218 Franz 451
  <message>
452
    <source>Align Text Justified</source>
453
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
454
  </message>
455
  <message>
456
    <source>Align Text Forced Justified</source>
457
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
458
  </message>
188 Franz 459
</context>
460
<context>
461
  <name>Annot</name>
462
  <message>
463
    <source>Field Properties</source>
464
    <translation>Властивості поля</translation>
465
  </message>
466
  <message>
467
    <source>Type:</source>
468
    <translation>Тип:</translation>
469
  </message>
470
  <message>
471
    <source>Properties</source>
472
    <translation>Властивості</translation>
473
  </message>
474
  <message>
475
    <source>Name:</source>
476
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
477
  </message>
478
  <message>
479
    <source>Tool-Tip:</source>
480
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
481
  </message>
482
  <message>
483
    <source>Text</source>
484
    <translation>Текст</translation>
485
  </message>
486
  <message>
487
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
351 Franz 488
    <translation type="obsolete">Шрифт для використання з PDF-1.3:</translation>
188 Franz 489
  </message>
490
  <message>
491
    <source>Border</source>
492
    <translation>Рамка</translation>
493
  </message>
494
  <message>
495
    <source>Color:</source>
496
    <translation>Колір:</translation>
497
  </message>
498
  <message>
499
    <source>None</source>
500
    <translation>Нічого немає</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>Width:</source>
504
    <translation>Товщина:</translation>
505
  </message>
506
  <message>
507
    <source>Thin</source>
508
    <translation>Тонка</translation>
509
  </message>
510
  <message>
511
    <source>Normal</source>
512
    <translation>Звичайна</translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <source>Wide</source>
516
    <translation>Широка</translation>
517
  </message>
518
  <message>
519
    <source>Style:</source>
520
    <translation>Стиль:</translation>
521
  </message>
522
  <message>
523
    <source>Solid</source>
524
    <translation>Суцільна</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source>Dashed</source>
528
    <translation>Переривчаста</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>Underline</source>
532
    <translation>Підкреслена</translation>
533
  </message>
534
  <message>
535
    <source>Beveled</source>
536
    <translation>Фасочна</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>Inset</source>
540
    <translation>Вкладка</translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>Other</source>
544
    <translation>Інша</translation>
545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>Read Only</source>
548
    <translation>Лише для читання</translation>
549
  </message>
550
  <message>
551
    <source>Required</source>
552
    <translation>Необхідне</translation>
553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
556
    <translation>Не експортувати значення</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>Visibility:</source>
560
    <translation>Видимість:</translation>
561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>Visible</source>
564
    <translation>Видима</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>Hidden</source>
568
    <translation>Схована</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>No Print</source>
572
    <translation>Не друкувати</translation>
573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>No View</source>
576
    <translation>Не показувати</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>Appearance</source>
580
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>Text for Button Down</source>
584
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>Text for Roll Over</source>
588
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>Icons</source>
592
    <translation>Іконки</translation>
593
  </message>
594
  <message>
595
    <source>Use Icons</source>
596
    <translation>Використовувати іконки</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>Remove</source>
600
    <translation>Видалити</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>Pressed</source>
604
    <translation>Натиснута</translation>
605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>Roll Over</source>
608
    <translation>Розміщення поверх</translation>
609
  </message>
610
  <message>
611
    <source>Icon Placement...</source>
612
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>Highlight</source>
616
    <translation>Виділення</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>Invert</source>
620
    <translation>Негатив</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>Outlined</source>
624
    <translation>Обведена</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>Push</source>
628
    <translation>Натиснути</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 632
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>Password</source>
636
    <translation>Пароль</translation>
637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>Limit of</source>
640
    <translation>Обмеження на</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>Characters</source>
644
    <translation>Знаки</translation>
645
  </message>
646
  <message>
647
    <source>Do Not Scroll</source>
648
    <translation>Не прокручувати</translation>
649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>Do Not Spell Check</source>
652
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>Check Style:</source>
656
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>Default is Checked</source>
660
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>Editable</source>
664
    <translation>Можна редагувати</translation>
665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>Options</source>
274 Franz 668
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>Event:</source>
672
    <translation>Подія:</translation>
673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>Script:</source>
676
    <translation>Сценарій:</translation>
677
  </message>
678
  <message>
679
    <source>Edit...</source>
680
    <translation>Редагування...</translation>
681
  </message>
682
  <message>
683
    <source>Submit to URL:</source>
684
    <translation>Відправити на URL:</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>Submit Data as HTML</source>
688
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>Import Data from:</source>
692
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>Destination</source>
696
    <translation>Призначення</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>To File:</source>
700
    <translation>Зберегти:</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>Change...</source>
704
    <translation>Змінити...</translation>
705
  </message>
706
  <message>
707
    <source>Page:</source>
708
    <translation>Сторінка:</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>X-Pos:</source>
712
    <translation>Поз. Х:</translation>
713
  </message>
714
  <message>
715
    <source> pt</source>
274 Franz 716
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>Y-Pos:</source>
720
    <translation>Поз. У:</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>Action</source>
724
    <translation>Дія</translation>
725
  </message>
726
  <message>
727
    <source>Field is formatted as:</source>
728
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>Number Format</source>
732
    <translation>Формат числа</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>Decimals:</source>
736
    <translation>Десяткові:</translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>Use Currency Symbol</source>
740
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 744
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 745
  </message>
746
  <message>
747
    <source>Formatting</source>
748
    <translation>Формати</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>Percent Format</source>
752
    <translation>Формат процентів</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>Date Format</source>
756
    <translation>Формат дати</translation>
757
  </message>
758
  <message>
759
    <source>Time Format</source>
760
    <translation>Формат часу</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>Custom Scripts</source>
764
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>Format:</source>
768
    <translation>Формат:</translation>
769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>Keystroke:</source>
772
    <translation>Клавіша:</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>Format</source>
776
    <translation>Формат</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>Value is not validated</source>
780
    <translation>Значення не перевірене</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
784
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
785
  </message>
786
  <message>
787
    <source>and less or equal to:</source>
788
    <translation>і менше або рівне:</translation>
789
  </message>
790
  <message>
791
    <source>Custom validate script:</source>
792
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>Validate</source>
796
    <translation>Перевірити</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>Value is not calculated</source>
800
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>Value is the</source>
804
    <translation>Значення дорівнює</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>sum</source>
808
    <translation>Сумма</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>product</source>
812
    <translation>помножене</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>average</source>
816
    <translation>середнє арифметичне</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>minimum</source>
820
    <translation>мінімум</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>maximum</source>
824
    <translation>максимум</translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>of the following fields:</source>
828
    <translation>з наступих полів:</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>Pick...</source>
832
    <translation>Вибрати...</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>Custom calculation script:</source>
836
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>Calculate</source>
840
    <translation>Обчислити</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>OK</source>
844
    <translation>Гаразд</translation>
845
  </message>
846
  <message>
847
    <source>Cancel</source>
848
    <translation>Вихід</translation>
849
  </message>
850
  <message>
851
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
351 Franz 852
    <translation type="obsolete">Мітка ігнорується в PDF-1.3</translation>
188 Franz 853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
856
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
860
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
861
  </message>
862
  <message>
863
    <source>Open</source>
864
    <translation>Відчинити</translation>
865
  </message>
866
  <message>
867
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
868
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>Example:</source>
872
    <translation>Приклад:</translation>
873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>Selection Change</source>
876
    <translation>Зміни вибірки</translation>
877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>Java Script</source>
880
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
351 Franz 884
    <translation type="obsolete">PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
188 Franz 885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>Button</source>
888
    <translation>Кнопка</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>Text Field</source>
892
    <translation>Текстове поле</translation>
893
  </message>
894
  <message>
895
    <source>Check Box</source>
896
    <translation>Вибіркове поле</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>Combo Box</source>
900
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>List Box</source>
904
    <translation>Випадаючий список</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>Check</source>
908
    <translation>Галочка</translation>
909
  </message>
910
  <message>
911
    <source>Cross</source>
912
    <translation>Хрест</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>Diamond</source>
916
    <translation>Ромб</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>Circle</source>
920
    <translation>Коло</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>Star</source>
924
    <translation>Зірка</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>Square</source>
928
    <translation>Квадрат</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <source>Go To</source>
932
    <translation>Перейти до</translation>
933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Submit Form</source>
936
    <translation>Відправити форму</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>Reset Form</source>
940
    <translation>Очистити форму</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>Import Data</source>
944
    <translation>Імпортувати дані</translation>
945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>Mouse Up</source>
948
    <translation>Миша вгору</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>Mouse Down</source>
952
    <translation>Миша вниз</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>Mouse Enter</source>
956
    <translation>Миша вхід</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>Mouse Exit</source>
960
    <translation>Миша вихід</translation>
961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>On Focus</source>
964
    <translation>На фокусування</translation>
965
  </message>
966
  <message>
967
    <source>On Blur</source>
968
    <translation>На розмивання</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>Plain</source>
972
    <translation>Звичайний</translation>
973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>Number</source>
976
    <translation>Номер</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>Percentage</source>
980
    <translation>Частка</translation>
981
  </message>
982
  <message>
983
    <source>Date</source>
984
    <translation>Дата</translation>
985
  </message>
986
  <message>
987
    <source>Time</source>
988
    <translation>Час</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>Custom</source>
992
    <translation>Нестандартний</translation>
993
  </message>
351 Franz 994
  <message>
995
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
358 Franz 996
    <translation>Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
351 Franz 997
  </message>
998
  <message>
999
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
358 Franz 1000
    <translation>Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
351 Franz 1001
  </message>
1002
  <message>
1003
    <source>PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
364 Franz 1004
    <translation type="obsolete">PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
351 Franz 1005
  </message>
364 Franz 1006
  <message>
1007
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 1008
    <translation>PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
364 Franz 1009
  </message>
188 Franz 1010
</context>
1011
<context>
1012
  <name>Annota</name>
1013
  <message>
1014
    <source>Annotation Properties</source>
1015
    <translation>Властивості аннотації</translation>
1016
  </message>
1017
  <message>
1018
    <source>Type:</source>
1019
    <translation>Тип:</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <source>Text</source>
1023
    <translation>Текст</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
1026
    <source>Link</source>
1027
    <translation>Ссилка</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
1030
    <source>External Link</source>
1031
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
1034
    <source>External Web-Link</source>
1035
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
1036
  </message>
1037
  <message>
1038
    <source>Destination</source>
1039
    <translation>Призначення</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>Change...</source>
1043
    <translation>Змінити...</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
1046
    <source>Page:</source>
1047
    <translation>Сторінка:</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
1050
    <source>X-Pos:</source>
1051
    <translation>Поз. Х:</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
1054
    <source> pt</source>
1055
    <translation>точок</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
1058
    <source>Y-Pos:</source>
1059
    <translation>Поз. У:</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
1062
    <source>OK</source>
1063
    <translation>Гаразд</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>Cancel</source>
1067
    <translation>Вихід</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>Open</source>
1071
    <translation>Відчинити</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
1074
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
1075
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
1076
  </message>
1077
</context>
1078
<context>
1079
  <name>ApplyT</name>
1080
  <message>
1081
    <source>Apply Template</source>
1082
    <translation>Використати шаблон</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>Template:</source>
341 Franz 1086
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 1087
  </message>
1088
  <message>
1089
    <source>Normal</source>
282 Franz 1090
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>Apply to Current Page</source>
341 Franz 1094
    <translation type="obsolete">Застосувати для цієї сторінки</translation>
188 Franz 1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>Apply from Page:</source>
341 Franz 1098
    <translation type="obsolete">Застосувати з сторінки:</translation>
188 Franz 1099
  </message>
1100
  <message>
1101
    <source>to:</source>
341 Franz 1102
    <translation type="obsolete">до:</translation>
188 Franz 1103
  </message>
1104
  <message>
1105
    <source>OK</source>
341 Franz 1106
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1107
  </message>
1108
  <message>
1109
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1110
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1111
  </message>
341 Franz 1112
  <message>
1113
    <source>&amp;Template:</source>
358 Franz 1114
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
341 Franz 1115
  </message>
1116
  <message>
1117
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
358 Franz 1118
    <translation>Застосувати на &amp;активній сторінці</translation>
341 Franz 1119
  </message>
1120
  <message>
1121
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
358 Franz 1122
    <translation>Застосувати &amp;з сторінки:</translation>
341 Franz 1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>To:</source>
358 Franz 1126
    <translation>До:</translation>
341 Franz 1127
  </message>
1128
  <message>
1129
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1130
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 1131
  </message>
1132
  <message>
1133
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1134
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 1135
  </message>
364 Franz 1136
  <message>
1137
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 1138
    <translation>Застосувати на всіх &amp;парних сторінках</translation>
364 Franz 1139
  </message>
1140
  <message>
1141
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 1142
    <translation>Застосувати на всіх &amp;непарних сторінках</translation>
364 Franz 1143
  </message>
188 Franz 1144
</context>
1145
<context>
1146
  <name>Biblio</name>
1147
  <message>
1148
    <source>Scrapbook</source>
1149
    <translation>Чорновик</translation>
1150
  </message>
1151
  <message>
1152
    <source>New</source>
341 Franz 1153
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 1154
  </message>
1155
  <message>
1156
    <source>Save</source>
341 Franz 1157
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 1158
  </message>
1159
  <message>
1160
    <source>Save as...</source>
341 Franz 1161
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>Load...</source>
341 Franz 1165
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 1166
  </message>
1167
  <message>
1168
    <source>Close</source>
341 Franz 1169
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 1170
  </message>
1171
  <message>
1172
    <source>Small</source>
341 Franz 1173
    <translation type="obsolete">Малий</translation>
188 Franz 1174
  </message>
1175
  <message>
1176
    <source>Medium</source>
341 Franz 1177
    <translation type="obsolete">Середній</translation>
188 Franz 1178
  </message>
1179
  <message>
1180
    <source>Big</source>
341 Franz 1181
    <translation type="obsolete">Великий</translation>
188 Franz 1182
  </message>
1183
  <message>
1184
    <source>File</source>
341 Franz 1185
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 1186
  </message>
1187
  <message>
1188
    <source>Preview</source>
341 Franz 1189
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд</translation>
188 Franz 1190
  </message>
1191
  <message>
1192
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
1193
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
1196
    <source>Delete</source>
1197
    <translation>Видалити</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
1200
    <source>Object</source>
1201
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
1204
    <source>Name:</source>
351 Franz 1205
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1206
  </message>
1207
  <message>
1208
    <source>New Entry</source>
1209
    <translation>Новий екземпляр</translation>
1210
  </message>
302 Franz 1211
  <message>
1212
    <source>Rename</source>
1213
    <translation>Перейменувати</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
1216
    <source>Warning</source>
1217
    <translation>Застереження</translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
1220
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
1221
Please choose another.</source>
1222
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
1223
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
1226
    <source>OK</source>
1227
    <translation>Гаразд</translation>
1228
  </message>
341 Franz 1229
  <message>
1230
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 1231
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 1232
  </message>
1233
  <message>
1234
    <source>&amp;Load...</source>
358 Franz 1235
    <translation>За&amp;вантажити...</translation>
341 Franz 1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>&amp;Save</source>
358 Franz 1239
    <translation>&amp;Записати</translation>
341 Franz 1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>Save &amp;As...</source>
358 Franz 1243
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
341 Franz 1244
  </message>
1245
  <message>
1246
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 1247
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 1248
  </message>
1249
  <message>
1250
    <source>&amp;Small</source>
358 Franz 1251
    <translation>&amp;Малий</translation>
341 Franz 1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>&amp;Medium</source>
358 Franz 1255
    <translation>&amp;Середній</translation>
341 Franz 1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>&amp;Large</source>
358 Franz 1259
    <translation>&amp;Великий</translation>
341 Franz 1260
  </message>
1261
  <message>
1262
    <source>&amp;File</source>
358 Franz 1263
    <translation>&amp;Файл</translation>
341 Franz 1264
  </message>
1265
  <message>
1266
    <source>&amp;Preview</source>
358 Franz 1267
    <translation>&amp;Попередній перегляд</translation>
341 Franz 1268
  </message>
351 Franz 1269
  <message>
1270
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 1271
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 1272
  </message>
188 Franz 1273
</context>
1274
<context>
1275
  <name>BookMView</name>
1276
  <message>
1277
    <source>Bookmarks</source>
1278
    <translation>Закладки</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
1281
    <source>Move Bookmark</source>
1282
    <translation>Перемістити закладку</translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
1285
    <source>Insert Bookmark</source>
1286
    <translation>Вставити закладку</translation>
1287
  </message>
1288
  <message>
1289
    <source>Cancel</source>
1290
    <translation>Вихід</translation>
1291
  </message>
1292
</context>
1293
<context>
1294
  <name>BookPalette</name>
1295
  <message>
1296
    <source>Bookmarks</source>
1297
    <translation>Закладки</translation>
1298
  </message>
1299
</context>
1300
<context>
1301
  <name>ButtonIcon</name>
1302
  <message>
1303
    <source>Icon Placement</source>
1304
    <translation>Розміщення іконок</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
1307
    <source>Layout:</source>
1308
    <translation>Схема:</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
1311
    <source>Scale:</source>
1312
    <translation>Масштаб:</translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>Always</source>
1316
    <translation>Завжди</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 1320
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 1321
  </message>
1322
  <message>
1323
    <source>When Icon is too big</source>
1324
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>Never</source>
1328
    <translation>Ніколи</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>Scale How:</source>
1332
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
1335
    <source>Proportional</source>
1336
    <translation>Пропорційно</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>Non Proportional</source>
1340
    <translation>Непропорційно</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>Icon</source>
1344
    <translation>Іконка</translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
1347
    <source>OK</source>
1348
    <translation>Гаразд</translation>
1349
  </message>
1350
  <message>
1351
    <source>Cancel</source>
1352
    <translation>Вихід</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>Reset</source>
1356
    <translation>Скинути значення</translation>
1357
  </message>
1358
  <message>
1359
    <source>Caption only</source>
1360
    <translation>Лише описання</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>Icon only</source>
1364
    <translation>Лише іконка</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>Caption below Icon</source>
1368
    <translation>Описання під іконкою</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
1371
    <source>Caption above Icon</source>
1372
    <translation>Описання над іконкою</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>Caption right to Icon</source>
1376
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>Caption left to Icon</source>
1380
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
1381
  </message>
1382
  <message>
1383
    <source>Caption overlays Icon</source>
1384
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
1385
  </message>
1386
</context>
1387
<context>
1388
  <name>CMSPrefs</name>
1389
  <message>
1390
    <source>Color Management Settings</source>
1391
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
1392
  </message>
1393
  <message>
1394
    <source>Activate Color Management</source>
341 Franz 1395
    <translation type="obsolete">Активувати установку палітри кольорів</translation>
188 Franz 1396
  </message>
1397
  <message>
1398
    <source>System Profiles</source>
1399
    <translation>Системні профілі</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
1402
    <source>Pictures:</source>
341 Franz 1403
    <translation type="obsolete">Зображення:</translation>
188 Franz 1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>Solid Colors:</source>
341 Franz 1407
    <translation type="obsolete">Однотонні кольори:</translation>
188 Franz 1408
  </message>
1409
  <message>
1410
    <source>Monitor:</source>
341 Franz 1411
    <translation type="obsolete">Монітор:</translation>
188 Franz 1412
  </message>
1413
  <message>
1414
    <source>Printer:</source>
341 Franz 1415
    <translation type="obsolete">Принтер:</translation>
188 Franz 1416
  </message>
1417
  <message>
1418
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 1419
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 1420
  </message>
1421
  <message>
1422
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
341 Franz 1423
    <translation type="obsolete">Симулювати принтер на екрані</translation>
188 Franz 1424
  </message>
1425
  <message>
1426
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
341 Franz 1427
    <translation type="obsolete">Помітити кольору, які не попадають в діапазон</translation>
188 Franz 1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
341 Franz 1431
    <translation type="obsolete">Використовувати компенсацію чорної точки</translation>
188 Franz 1432
  </message>
1433
  <message>
1434
    <source>OK</source>
341 Franz 1435
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1436
  </message>
1437
  <message>
1438
    <source>Cancel</source>
341 Franz 1439
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>Perceptual</source>
1443
    <translation>Уявний</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
1446
    <source>Relative Colorimetric</source>
1447
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
1450
    <source>Saturation</source>
1451
    <translation>Насичення</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
1454
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1455
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
1456
  </message>
243 Franz 1457
  <message>
1458
    <source>Default color profile for imported images</source>
1459
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
1460
  </message>
1461
  <message>
1462
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
1463
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
1466
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1467
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1468
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
1469
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1473
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1474
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
1475
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
1478
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
1479
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1480
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
1481
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1482
або перцептивну схему.</translation>
1483
  </message>
1484
  <message>
1485
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
1486
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
1487
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
1488
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
1489
або перцептивну схему.</translation>
1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
1493
based on the chosen printer profile.</source>
1494
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
1495
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
1499
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
1500
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
1501
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
1504
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
1505
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
1506
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
1507
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
1508
  </message>
341 Franz 1509
  <message>
1510
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
358 Franz 1511
    <translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
341 Franz 1512
  </message>
1513
  <message>
1514
    <source>&amp;Pictures:</source>
358 Franz 1515
    <translation>Зо&amp;браження:</translation>
341 Franz 1516
  </message>
1517
  <message>
1518
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
358 Franz 1519
    <translation>&amp;Однотонні кольори:</translation>
341 Franz 1520
  </message>
1521
  <message>
1522
    <source>&amp;Monitor:</source>
358 Franz 1523
    <translation>&amp;Екран:</translation>
341 Franz 1524
  </message>
1525
  <message>
1526
    <source>P&amp;rinter:</source>
358 Franz 1527
    <translation>Прин&amp;тер:</translation>
341 Franz 1528
  </message>
1529
  <message>
1530
    <source>M&amp;onitor:</source>
358 Franz 1531
    <translation>Екр&amp;ан:</translation>
341 Franz 1532
  </message>
1533
  <message>
1534
    <source>Pr&amp;inter:</source>
358 Franz 1535
    <translation>Пр&amp;интер:</translation>
341 Franz 1536
  </message>
1537
  <message>
1538
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
358 Franz 1539
    <translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
341 Franz 1540
  </message>
1541
  <message>
1542
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
358 Franz 1543
    <translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
341 Franz 1544
  </message>
1545
  <message>
1546
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
358 Franz 1547
    <translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
341 Franz 1548
  </message>
1549
  <message>
1550
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1551
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 1552
  </message>
1553
  <message>
1554
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1555
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 1556
  </message>
188 Franz 1557
</context>
1558
<context>
1559
  <name>CMYKChoose</name>
1560
  <message>
1561
    <source>Edit Color</source>
1562
    <translation>Редагування кольору</translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <source>Name:</source>
351 Franz 1566
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 1567
  </message>
1568
  <message>
1569
    <source>Color Model</source>
351 Franz 1570
    <translation type="obsolete">Кольорова модель</translation>
188 Franz 1571
  </message>
1572
  <message>
1573
    <source>CMYK</source>
1574
    <translation>CMYK</translation>
1575
  </message>
1576
  <message>
1577
    <source>RGB</source>
1578
    <translation>RGB</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
1581
    <source>Web Safe RGB</source>
1582
    <translation>RGB для web</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
1585
    <source>New</source>
1586
    <translation>Новий</translation>
1587
  </message>
1588
  <message>
1589
    <source>Old</source>
1590
    <translation>Старий</translation>
1591
  </message>
1592
  <message>
1593
    <source>OK</source>
1594
    <translation>Гаразд</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
1597
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1598
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1599
  </message>
1600
  <message>
1601
    <source>C:</source>
1602
    <translation>C:</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
1605
    <source>M:</source>
1606
    <translation>M:</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
1609
    <source>Y:</source>
1610
    <translation>Y:</translation>
1611
  </message>
1612
  <message>
1613
    <source>K:</source>
1614
    <translation>K:</translation>
1615
  </message>
1616
  <message>
1617
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1618
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
1621
    <source>Static Color Bars</source>
1622
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
1625
    <source>R:</source>
1626
    <translation>R:</translation>
1627
  </message>
1628
  <message>
1629
    <source>G:</source>
1630
    <translation>G:</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
1633
    <source>B:</source>
1634
    <translation>B:</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
274 Franz 1637
    <source> %</source>
1638
    <translation>%</translation>
188 Franz 1639
  </message>
1640
  <message>
274 Franz 1641
    <source>Warning</source>
1642
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 1643
  </message>
218 Franz 1644
  <message>
274 Franz 1645
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1646
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 1647
  </message>
282 Franz 1648
  <message>
302 Franz 1649
    <source>HSV-Colormap</source>
1650
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 1651
  </message>
351 Franz 1652
  <message>
1653
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 1654
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 1655
  </message>
1656
  <message>
1657
    <source>Color &amp;Model</source>
358 Franz 1658
    <translation>Кольорова &amp;модель</translation>
351 Franz 1659
  </message>
1660
  <message>
1661
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1662
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1666
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 1667
  </message>
188 Franz 1668
</context>
1669
<context>
1670
  <name>Cpalette</name>
1671
  <message>
1672
    <source>Normal</source>
1673
    <translation>Нормальне</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
1676
    <source>Horizontal Gradient</source>
1677
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
1680
    <source>Vertical Gradient</source>
1681
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
1682
  </message>
1683
  <message>
1684
    <source>Diagonal Gradient</source>
1685
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
1686
  </message>
1687
  <message>
1688
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
1689
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
1690
  </message>
1691
  <message>
1692
    <source>Radial Gradient</source>
1693
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
1694
  </message>
1695
  <message>
1696
    <source>Opacity:</source>
1697
    <translation>Непрозорість:</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
1700
    <source> %</source>
1701
    <translation>%</translation>
1702
  </message>
1703
  <message>
1704
    <source>None</source>
1705
    <translation>Немає</translation>
1706
  </message>
218 Franz 1707
  <message>
1708
    <source>Shade:</source>
1709
    <translation>Тінь:</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
1712
    <source>Edit Line Color Properties</source>
1713
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
1716
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
1717
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
1720
    <source>Saturation of color</source>
274 Franz 1721
    <translation>Насиченість кольору</translation>
218 Franz 1722
  </message>
1723
  <message>
1724
    <source>Normal or gradient fill method</source>
1725
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
1726
  </message>
1727
  <message>
1728
    <source>Edit the first color of object</source>
302 Franz 1729
    <translation type="obsolete">Редагувати перший колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1730
  </message>
1731
  <message>
1732
    <source>Edit the second color of object</source>
302 Franz 1733
    <translation type="obsolete">Редагувати другий колір об&apos;єкта</translation>
218 Franz 1734
  </message>
1735
  <message>
1736
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
1737
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
1738
  </message>
1739
  <message>
1740
    <source>Color of selected object</source>
1741
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
1742
  </message>
302 Franz 1743
  <message>
1744
    <source>Special</source>
1745
    <translation type="obsolete">Особливий</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
1748
    <source>Free linear Gradient</source>
1749
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
1750
  </message>
1751
  <message>
1752
    <source>X1:</source>
1753
    <translation>X1:</translation>
1754
  </message>
1755
  <message>
1756
    <source>Y1:</source>
1757
    <translation>Y1:</translation>
1758
  </message>
1759
  <message>
1760
    <source> pt</source>
1761
    <translation>тчк</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
1764
    <source>X2:</source>
1765
    <translation>X2:</translation>
1766
  </message>
1767
  <message>
1768
    <source>Y2:</source>
1769
    <translation>Y2:</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source> mm</source>
1773
    <translation>мм</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
1776
    <source> in</source>
1777
    <translation>д</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
1780
    <source> p</source>
1781
    <translation>п</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>Free radial Gradient</source>
1785
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
1786
  </message>
188 Franz 1787
</context>
1788
<context>
377 Franz 1789
  <name>CsvDialog</name>
1790
  <message>
1791
    <source>CSV Importer Options</source>
383 Franz 1792
    <translation>Установки імпорту csv</translation>
377 Franz 1793
  </message>
1794
  <message>
1795
    <source>Field delimiter:</source>
383 Franz 1796
    <translation>Розділювач полів:</translation>
377 Franz 1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>(TAB)</source>
383 Franz 1800
    <translation>(Таб)</translation>
377 Franz 1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <source>Value delimiter:</source>
383 Franz 1804
    <translation>Розділювач значень:</translation>
377 Franz 1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>First row is a header</source>
383 Franz 1808
    <translation>Перший ряд містить заголовки</translation>
377 Franz 1809
  </message>
1810
  <message>
1811
    <source>OK</source>
383 Franz 1812
    <translation>Гаразд</translation>
377 Franz 1813
  </message>
1814
  <message>
1815
    <source>Cancel</source>
383 Franz 1816
    <translation>Вихід</translation>
377 Franz 1817
  </message>
381 Franz 1818
  <message>
1819
    <source>None</source>
383 Franz 1820
    <translation>Немає</translation>
381 Franz 1821
  </message>
377 Franz 1822
</context>
1823
<context>
188 Franz 1824
  <name>CupsOptions</name>
1825
  <message>
1826
    <source>Printer Options</source>
274 Franz 1827
    <translation>Установки принтера</translation>
188 Franz 1828
  </message>
1829
  <message>
1830
    <source>Option</source>
1831
    <translation>Опція</translation>
1832
  </message>
1833
  <message>
1834
    <source>Value</source>
1835
    <translation>Значення</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <source>Page Set</source>
1839
    <translation>Набір сторінок</translation>
1840
  </message>
1841
  <message>
1842
    <source>All Pages</source>
1843
    <translation>Всі сторінки</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
1846
    <source>Even Pages only</source>
1847
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
1848
  </message>
1849
  <message>
1850
    <source>Odd Pages only</source>
1851
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1854
    <source>Mirror</source>
1855
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
1856
  </message>
1857
  <message>
1858
    <source>No</source>
1859
    <translation>Ні</translation>
1860
  </message>
1861
  <message>
1862
    <source>Yes</source>
1863
    <translation>Так</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source>Orientation</source>
1867
    <translation>Орієнтація</translation>
1868
  </message>
1869
  <message>
1870
    <source>Portrait</source>
1871
    <translation>Вертикальна</translation>
1872
  </message>
1873
  <message>
1874
    <source>Landscape</source>
1875
    <translation>Горизонтальна</translation>
1876
  </message>
1877
  <message>
1878
    <source>N-Up Printing</source>
1879
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
1882
    <source>Page per Sheet</source>
1883
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
1886
    <source>Pages per Sheet</source>
1887
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <source>OK</source>
351 Franz 1891
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>Cancel</source>
351 Franz 1895
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 1896
  </message>
302 Franz 1897
  <message>
1898
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
1899
The exact parameters available will depend on your printer driver.
1900
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
1901
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
1902
Missing library support is indicated by a *</source>
1903
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
1904
Набір доступних параметрів залежить від
1905
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
1906
можна засвідчити вибравши меню
1907
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
1908
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як
1909
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс,
1910
С=littlecms - Проста система керування кольором,
1911
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF.
1912
При відсутності бібліотеки літера індикатор
1913
заміщається на *</translation>
1914
  </message>
351 Franz 1915
  <message>
1916
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 1917
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 1918
  </message>
1919
  <message>
1920
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 1921
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 1922
  </message>
188 Franz 1923
</context>
1924
<context>
1925
  <name>CustomFDialog</name>
1926
  <message>
1927
    <source>Compress File</source>
341 Franz 1928
    <translation type="obsolete">Стиснути файл</translation>
188 Franz 1929
  </message>
1930
  <message>
1931
    <source>Encoding:</source>
1932
    <translation>Кодування:</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>Moves to your Document Directory.
1936
This can be set in the Preferences.</source>
1937
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
1938
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
1939
  </message>
310 Franz 1940
  <message>
1941
    <source>Include Fonts</source>
341 Franz 1942
    <translation type="obsolete">Включити шрифти</translation>
310 Franz 1943
  </message>
341 Franz 1944
  <message>
1945
    <source>&amp;Compress File</source>
358 Franz 1946
    <translation>&amp;Стиснути файл</translation>
341 Franz 1947
  </message>
1948
  <message>
1949
    <source>&amp;Include Fonts</source>
358 Franz 1950
    <translation>Включити &amp;шрифти</translation>
341 Franz 1951
  </message>
188 Franz 1952
</context>
1953
<context>
1954
  <name>DelColor</name>
1955
  <message>
1956
    <source>Delete Color</source>
1957
    <translation>Видалити колір</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>?</source>
1961
    <translation>?</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>Replace it with:</source>
1965
    <translation>Замінити це на:</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>OK</source>
1969
    <translation>Гаразд</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1972
    <source>Cancel</source>
1973
    <translation>Вихід</translation>
1974
  </message>
226 Franz 1975
  <message>
1976
    <source>Delete color:</source>
1977
    <translation>Видалити колір:</translation>
1978
  </message>
188 Franz 1979
</context>
1980
<context>
1981
  <name>DelPages</name>
1982
  <message>
1983
    <source>Delete Pages</source>
1984
    <translation>Видалення сторінок</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
1987
    <source>Delete from:</source>
1988
    <translation>Видалити з:</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
1991
    <source>to:</source>
1992
    <translation>до:</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>OK</source>
351 Franz 1996
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 1997
  </message>
1998
  <message>
1999
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2000
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2001
  </message>
351 Franz 2002
  <message>
2003
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2004
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 2005
  </message>
2006
  <message>
2007
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2008
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2009
  </message>
188 Franz 2010
</context>
2011
<context>
2012
  <name>DmF</name>
2013
  <message>
2014
    <source>Missing Font</source>
2015
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
2018
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2019
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
2020
  </message>
2021
  <message>
2022
    <source>Use</source>
2023
    <translation>Використати</translation>
2024
  </message>
2025
  <message>
2026
    <source>instead</source>
2027
    <translation>замість</translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>OK</source>
2031
    <translation>Гаразд</translation>
2032
  </message>
2033
</context>
2034
<context>
2035
  <name>DocInfos</name>
2036
  <message>
2037
    <source>Document Info</source>
337 Franz 2038
    <translation type="obsolete">Інформація про документ</translation>
188 Franz 2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <source>Author:</source>
337 Franz 2042
    <translation type="obsolete">Автор:</translation>
188 Franz 2043
  </message>
2044
  <message>
2045
    <source>Title:</source>
337 Franz 2046
    <translation type="obsolete">Заголовок:</translation>
188 Franz 2047
  </message>
2048
  <message>
2049
    <source>Description:</source>
337 Franz 2050
    <translation type="obsolete">Опис:</translation>
188 Franz 2051
  </message>
2052
  <message>
2053
    <source>Keywords:</source>
337 Franz 2054
    <translation type="obsolete">Ключові слова:</translation>
188 Franz 2055
  </message>
2056
  <message>
2057
    <source>OK</source>
341 Franz 2058
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 2059
  </message>
2060
  <message>
2061
    <source>Cancel</source>
341 Franz 2062
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2063
  </message>
274 Franz 2064
  <message>
2065
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
337 Franz 2066
    <translation type="obsolete">Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка</translation>
274 Franz 2067
  </message>
2068
  <message>
2069
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
337 Franz 2070
    <translation type="obsolete">Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті</translation>
274 Franz 2071
  </message>
2072
  <message>
2073
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
337 Franz 2074
    <translation type="obsolete">Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів</translation>
274 Franz 2075
  </message>
337 Franz 2076
  <message>
2077
    <source>Document Information</source>
2078
    <translation>Інформація про документ</translation>
2079
  </message>
2080
  <message>
2081
    <source>&amp;Title:</source>
2082
    <translation>&amp;Заголовок:</translation>
2083
  </message>
2084
  <message>
2085
    <source>&amp;Author:</source>
2086
    <translation>&amp;Автор:</translation>
2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <source>&amp;Keywords:</source>
2090
    <translation>&amp;Ключові слова:</translation>
2091
  </message>
2092
  <message>
2093
    <source>Descri&amp;ption:</source>
2094
    <translation>&amp;Опис:</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
2097
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2098
    <translation>&amp;Видавник:</translation>
2099
  </message>
2100
  <message>
2101
    <source>&amp;Contributors:</source>
2102
    <translation>&amp;Співробітники:</translation>
2103
  </message>
2104
  <message>
2105
    <source>Dat&amp;e:</source>
2106
    <translation>&amp;Дата:</translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>T&amp;ype:</source>
2110
    <translation>&amp;Тип:</translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
2113
    <source>F&amp;ormat:</source>
2114
    <translation>&amp;Формат:</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
2117
    <source>Identi&amp;fier:</source>
2118
    <translation>В&amp;изначник:</translation>
2119
  </message>
2120
  <message>
2121
    <source>&amp;Source:</source>
2122
    <translation>Д&amp;жерело:</translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>&amp;Language:</source>
2126
    <translation>&amp;Мова:</translation>
2127
  </message>
2128
  <message>
2129
    <source>&amp;Relation:</source>
2130
    <translation>В&amp;ідношення:</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>Co&amp;verage:</source>
2134
    <translation>&amp;Покриття:</translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
2137
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
2138
    <translation>П&amp;рава:</translation>
2139
  </message>
2140
  <message>
2141
    <source>&amp;Document</source>
2142
    <translation>Док&amp;умент</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
2145
    <source>Further &amp;Information</source>
2146
    <translation>Д&amp;одаткова інформація</translation>
2147
  </message>
2148
  <message>
2149
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
2150
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2151
    <translation>Людина чи організація, відповідальна за створення документа,
2152
Це поле може бути вміщене в документ Scribus для довідки а також в
2153
метадані PDF</translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
2156
    <source>A name given to the document.
2157
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
2158
    <translation>Ім&apos;я дане документу.
2159
Це поле може бути вміщене в документ Scribus, а також в метадані PDF</translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source>An account of the content of the document.
2163
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
2164
    <translation>Огляд змісту документа. Це поле призначається для короткого пояснення або абстракту документа.
2165
Воно вміщується в PDF при експорті</translation>
2166
  </message>
2167
  <message>
2168
    <source>The topic of the content of the document.
2169
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
2170
    <translation>Це заголовок змісту документа. Це поле призначається для ключових слів документа, які ви бажаєте
2171
вмістити в PDF для полегшення пошуків та індексування файлів PDF</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
2174
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
2175
    <translation>Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ</translation>
2176
  </message>
2177
  <message>
2178
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
2179
    <translation>Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа</translation>
2180
  </message>
2181
  <message>
2182
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
2183
    <translation>Дата зв&apos;язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601</translation>
2184
  </message>
2185
  <message>
2186
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
2187
    <translation>Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі</translation>
2188
  </message>
2189
  <message>
2190
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
2191
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
2192
    <translation>Фізичне чи цифрове відображення документа. Тип паперу та розміри можуть бути цікавими.
2193
Тут можить придатися RFC2045 і RFC2046 для типів MIME</translation>
2194
  </message>
2195
  <message>
2196
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
2197
    <translation>Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI</translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
2200
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISDN or URI</source>
341 Franz 2201
    <translation type="obsolete">Ссилка на документ нащадком якого є активний документ. Наприклад ISDN чи URI</translation>
337 Franz 2202
  </message>
2203
  <message>
2204
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
2205
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
2206
    <translation>Мова, на якій написано документ, зазвичай мовний код з ISO-639 інколи з додатковим суфіксом через
2207
тире і код країни з ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH</translation>
2208
  </message>
2209
  <message>
2210
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
2211
    <translation>Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI</translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
2214
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
2215
    <translation>Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції</translation>
2216
  </message>
2217
  <message>
2218
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
2219
    <translation>Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка</translation>
2220
  </message>
341 Franz 2221
  <message>
2222
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
358 Franz 2223
    <translation>Ссилка на документ який послужив основою для данного документа, напр. ISBN чи URI</translation>
341 Franz 2224
  </message>
2225
  <message>
2226
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2227
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 2228
  </message>
2229
  <message>
2230
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2231
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 2232
  </message>
188 Franz 2233
</context>
2234
<context>
2235
  <name>Druck</name>
2236
  <message>
2237
    <source>Setup Printer</source>
2238
    <translation>Налаштування принтера</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>Print destination</source>
351 Franz 2242
    <translation type="obsolete">Куди друкувати</translation>
188 Franz 2243
  </message>
2244
  <message>
2245
    <source>File</source>
2246
    <translation>Файл</translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
2249
    <source>Options...</source>
351 Franz 2250
    <translation type="obsolete">Установки...</translation>
188 Franz 2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>File:</source>
351 Franz 2254
    <translation type="obsolete">Файл:</translation>
188 Franz 2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source>Change...</source>
351 Franz 2258
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <source>Alternative Printer Command</source>
351 Franz 2262
    <translation type="obsolete">Альтернативна команда для друку</translation>
188 Franz 2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>Command:</source>
351 Franz 2266
    <translation type="obsolete">Команда:</translation>
188 Franz 2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>Range:</source>
351 Franz 2270
    <translation type="obsolete">Діапазон:</translation>
188 Franz 2271
  </message>
2272
  <message>
2273
    <source>To page:</source>
337 Franz 2274
    <translation type="obsolete">До сторінки номер:</translation>
188 Franz 2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>From page:</source>
337 Franz 2278
    <translation type="obsolete">З сторінки номер:</translation>
188 Franz 2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <source>Print range</source>
351 Franz 2282
    <translation type="obsolete">Друкувати інтервал</translation>
188 Franz 2283
  </message>
2284
  <message>
2285
    <source>Print all</source>
351 Franz 2286
    <translation type="obsolete">Друкувати всі сторінки</translation>
188 Franz 2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>Print last page first</source>
337 Franz 2290
    <translation type="obsolete">Почати друк з останньої сторінки</translation>
188 Franz 2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>Print first page first</source>
337 Franz 2294
    <translation type="obsolete">Почати друк з першої сторінки</translation>
188 Franz 2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <source>Number of copies:</source>
351 Franz 2298
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
188 Franz 2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>Options</source>
274 Franz 2302
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>Print Normal</source>
351 Franz 2306
    <translation type="obsolete">Звичайний друк</translation>
188 Franz 2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>Print Separations</source>
351 Franz 2310
    <translation type="obsolete">Друкувати сепарації кольорів</translation>
188 Franz 2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>All</source>
274 Franz 2314
    <translation>Всі кольори</translation>
188 Franz 2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>Print in color if available</source>
351 Franz 2318
    <translation type="obsolete">Кольоровий друк, якщо доступний</translation>
188 Franz 2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>Print in grayscale</source>
351 Franz 2322
    <translation type="obsolete">Друк у відтінках сірого</translation>
188 Franz 2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <source>Advanced Options...</source>
351 Franz 2326
    <translation type="obsolete">Додаткові установки...</translation>
188 Franz 2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2330
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2331
  </message>
2332
  <message>
2333
    <source>Save as</source>
2334
    <translation>Записати як</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
2338
    <translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
2339
  </message>
204 Franz 2340
  <message>
2341
    <source>Cyan</source>
2342
    <translation>Салатовий</translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <source>Magenta</source>
2346
    <translation>Малиновий</translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>Yellow</source>
2350
    <translation>Жовтий</translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>Black</source>
2354
    <translation>Чорний</translation>
2355
  </message>
274 Franz 2356
  <message>
2357
    <source>Print</source>
351 Franz 2358
    <translation type="obsolete">Друк</translation>
274 Franz 2359
  </message>
310 Franz 2360
  <message>
2361
    <source>Print current page</source>
351 Franz 2362
    <translation type="obsolete">Друк активної сторінки</translation>
310 Franz 2363
  </message>
337 Franz 2364
  <message>
2365
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2366
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2367
a range of pages or a single page number.</source>
2368
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
2369
може &quot;бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
2370
номер окремої сторінки.</translation>
2371
  </message>
351 Franz 2372
  <message>
2373
    <source>Print Destination</source>
358 Franz 2374
    <translation>Призначення для друку</translation>
351 Franz 2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>&amp;Options...</source>
358 Franz 2378
    <translation>&amp;Установки...</translation>
351 Franz 2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>&amp;File:</source>
358 Franz 2382
    <translation>&amp;Файл:</translation>
351 Franz 2383
  </message>
2384
  <message>
2385
    <source>C&amp;hange...</source>
358 Franz 2386
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
351 Franz 2387
  </message>
2388
  <message>
2389
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
358 Franz 2390
    <translation>&amp;Альтернативна команда для принтера</translation>
351 Franz 2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>Co&amp;mmand:</source>
358 Franz 2394
    <translation>&amp;Команда:</translation>
351 Franz 2395
  </message>
2396
  <message>
2397
    <source>Range</source>
358 Franz 2398
    <translation>Діапазон</translation>
351 Franz 2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>Print &amp;All</source>
358 Franz 2402
    <translation>Друкувати &amp;все</translation>
351 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
358 Franz 2406
    <translation>Друкувати активну &amp;сторінку</translation>
351 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Print &amp;Range</source>
358 Franz 2410
    <translation>Друкувати &amp;діапазон</translation>
351 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
358 Franz 2414
    <translation>Число ко&amp;пій:</translation>
351 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Print &amp;Normal</source>
358 Franz 2418
    <translation>&amp;Звичайний друк</translation>
351 Franz 2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>Print &amp;Separations</source>
358 Franz 2422
    <translation>Друкувати &amp;сепарації кольорів</translation>
351 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
358 Franz 2426
    <translation>Друкувати в &amp;кольорі, якщо можливо</translation>
351 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
358 Franz 2430
    <translation>Друкувати у відтінках &amp;сірого</translation>
351 Franz 2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
358 Franz 2434
    <translation>&amp;Додаткові установки...</translation>
351 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>&amp;Print</source>
358 Franz 2438
    <translation>&amp;Друк</translation>
351 Franz 2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2442
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2443
  </message>
364 Franz 2444
  <message>
2445
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2446
to utilize additional printing options</source>
370 Franz 2447
    <translation>Використати альтернативний менеджер друку, наприклад krpinter
2448
чи gtklp, для доступу до додаткових установок друку</translation>
364 Franz 2449
  </message>
188 Franz 2450
</context>
2451
<context>
302 Franz 2452
  <name>EPSPlug</name>
2453
  <message>
2454
    <source>Importing File:
2455
%1
2456
failed!</source>
2457
    <translation>Імпортувати файл:
2458
%1
2459
не вдалося!</translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source>Fatal Error</source>
2463
    <translation>Фатальна помилка</translation>
2464
  </message>
2465
</context>
2466
<context>
188 Franz 2467
  <name>EditStyle</name>
2468
  <message>
2469
    <source>Edit Style</source>
2470
    <translation>Редагування стилю</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source>Name:</source>
351 Franz 2474
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>Character</source>
2478
    <translation>Символ</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
2481
    <source>Face:</source>
351 Franz 2482
    <translation type="obsolete">Гарнітура:</translation>
188 Franz 2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source>Size:</source>
351 Franz 2486
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
188 Franz 2487
  </message>
2488
  <message>
2489
    <source> pt</source>
2490
    <translation>тчк</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source>Effect:</source>
2494
    <translation>Ефект:</translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source>Alignment:</source>
351 Franz 2498
    <translation type="obsolete">Вирівнювання:</translation>
188 Franz 2499
  </message>
2500
  <message>
2501
    <source>Fill Color:</source>
351 Franz 2502
    <translation type="obsolete">Колір заповнення:</translation>
188 Franz 2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>None</source>
2506
    <translation>Немає</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>Drop Caps</source>
351 Franz 2510
    <translation type="obsolete">Буквиця</translation>
188 Franz 2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>Lines:</source>
351 Franz 2514
    <translation type="obsolete">Рядків:</translation>
188 Franz 2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>Vertical Spaces</source>
2518
    <translation>Вертикальні проміжки</translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>Line Spacing</source>
274 Franz 2522
    <translation>Інтервал між рядками</translation>
188 Franz 2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Above:</source>
351 Franz 2526
    <translation type="obsolete">Над:</translation>
188 Franz 2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>Below:</source>
351 Franz 2530
    <translation type="obsolete">Під:</translation>
188 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>OK</source>
2534
    <translation>Гаразд</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
2537
    <source>Cancel</source>
351 Franz 2538
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>Warning</source>
274 Franz 2542
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>Name of the Style is not unique</source>
2546
    <translation>Ім&apos;я стилю вже використане</translation>
2547
  </message>
204 Franz 2548
  <message>
2549
    <source>Stroke Color:</source>
351 Franz 2550
    <translation type="obsolete">Колір контура:</translation>
204 Franz 2551
  </message>
243 Franz 2552
  <message>
2553
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
351 Franz 2554
    <translation type="obsolete">Прив&apos;язатися до базової сітки</translation>
243 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source> mm</source>
2558
    <translation>мм</translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source> in</source>
282 Franz 2562
    <translation>д</translation>
243 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source> p</source>
2566
    <translation>пік</translation>
2567
  </message>
274 Franz 2568
  <message>
2569
    <source>Name of your paragraph style</source>
2570
    <translation>Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>Font of selected text or object</source>
2574
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>Font Size</source>
2578
    <translation>Розмір шрифта</translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Color of text fill</source>
2582
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Color of text stroke</source>
2586
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
2590
    <translation>Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект</translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
2594
    <translation>Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>Align text to baseline grid</source>
2598
    <translation>Вирівняти текст по базовій сітці</translation>
2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2602
    <translation>Проміжок над абзацом</translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <source>Spacing below the paragraph</source>
2606
    <translation>Проміжок під абзацом</translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
282 Franz 2609
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2610
    <translation>Табулятори та відступи</translation>
274 Franz 2611
  </message>
302 Franz 2612
  <message>
2613
    <source>Line Spacing:</source>
351 Franz 2614
    <translation type="obsolete">Міжрядковий інтервал:</translation>
302 Franz 2615
  </message>
351 Franz 2616
  <message>
2617
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 2618
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 2619
  </message>
2620
  <message>
2621
    <source>&amp;Font:</source>
358 Franz 2622
    <translation>&amp;Шрифт:</translation>
351 Franz 2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source>Si&amp;ze:</source>
358 Franz 2626
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
351 Franz 2627
  </message>
2628
  <message>
2629
    <source>&amp;Alignment:</source>
358 Franz 2630
    <translation>Ви&amp;рівнювання:</translation>
351 Franz 2631
  </message>
2632
  <message>
2633
    <source>&amp;Drop Caps</source>
358 Franz 2634
    <translation>&amp;Буквиця</translation>
351 Franz 2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>&amp;Lines:</source>
358 Franz 2638
    <translation>&amp;Лінії:</translation>
351 Franz 2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <source>F&amp;ill Color:</source>
358 Franz 2642
    <translation>Колір запо&amp;внення:</translation>
351 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>St&amp;roke Color:</source>
358 Franz 2646
    <translation>Колір кон&amp;тура:</translation>
351 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
358 Franz 2650
    <translation>Вирівняти текст по &amp;базовій сітці</translation>
351 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
358 Franz 2654
    <translation>Інтервал мі&amp;ж рядками:</translation>
351 Franz 2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Abo&amp;ve:</source>
358 Franz 2658
    <translation>Н&amp;ад:</translation>
351 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>&amp;Below:</source>
358 Franz 2662
    <translation>&amp;Під:</translation>
351 Franz 2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2666
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2670
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2671
  </message>
188 Franz 2672
</context>
2673
<context>
2674
  <name>Editor</name>
2675
  <message>
2676
    <source>Editor</source>
2677
    <translation>Редактор</translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>New</source>
351 Franz 2681
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 2682
  </message>
2683
  <message>
2684
    <source>Save as...</source>
351 Franz 2685
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
188 Franz 2686
  </message>
2687
  <message>
2688
    <source>Load...</source>
351 Franz 2689
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
188 Franz 2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source>Save and Exit</source>
351 Franz 2693
    <translation type="obsolete">Зберегти документ та вийти</translation>
188 Franz 2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>Exit without Saving</source>
351 Franz 2697
    <translation type="obsolete">Вийти без збереження</translation>
188 Franz 2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>Undo</source>
351 Franz 2701
    <translation type="obsolete">Відмінити</translation>
188 Franz 2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>Redo</source>
351 Franz 2705
    <translation type="obsolete">Повторити</translation>
188 Franz 2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>Cut</source>
351 Franz 2709
    <translation type="obsolete">Вирізати</translation>
188 Franz 2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>Copy</source>
351 Franz 2713
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
188 Franz 2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>Paste</source>
351 Franz 2717
    <translation type="obsolete">Вклеїти</translation>
188 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>Clear</source>
351 Franz 2721
    <translation type="obsolete">Очистити</translation>
188 Franz 2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>Get Field Names</source>
351 Franz 2725
    <translation type="obsolete">Визначити імена полів</translation>
188 Franz 2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>File</source>
351 Franz 2729
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
188 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>Edit</source>
351 Franz 2733
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
2737
    <translation>Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*)</translation>
2738
  </message>
351 Franz 2739
  <message>
2740
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 2741
    <translation>&amp;Новий</translation>
351 Franz 2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <source>&amp;Open...</source>
358 Franz 2745
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
351 Franz 2746
  </message>
2747
  <message>
2748
    <source>Save &amp;As...</source>
358 Franz 2749
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
351 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>&amp;Save and Exit</source>
358 Franz 2753
    <translation>&amp;Записати і вийти</translation>
351 Franz 2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
358 Franz 2757
    <translation>&amp;Вийти без запису</translation>
351 Franz 2758
  </message>
2759
  <message>
2760
    <source>&amp;Undo</source>
358 Franz 2761
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
351 Franz 2762
  </message>
2763
  <message>
2764
    <source>&amp;Redo</source>
358 Franz 2765
    <translation>&amp;Повторити</translation>
351 Franz 2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <source>Cu&amp;t</source>
358 Franz 2769
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
351 Franz 2770
  </message>
2771
  <message>
2772
    <source>&amp;Copy</source>
358 Franz 2773
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
351 Franz 2774
  </message>
2775
  <message>
2776
    <source>&amp;Paste</source>
358 Franz 2777
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
351 Franz 2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>C&amp;lear</source>
358 Franz 2781
    <translation>О&amp;чистити</translation>
351 Franz 2782
  </message>
2783
  <message>
2784
    <source>&amp;Get Field Names</source>
358 Franz 2785
    <translation>&amp;Визначити назви полів</translation>
351 Franz 2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>&amp;File</source>
358 Franz 2789
    <translation>&amp;Файл</translation>
351 Franz 2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>&amp;Edit</source>
358 Franz 2793
    <translation>&amp;Редагування</translation>
351 Franz 2794
  </message>
188 Franz 2795
</context>
2796
<context>
302 Franz 2797
  <name>ExportForm</name>
2798
  <message>
2799
    <source>Choose a Export Directory</source>
2800
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>Export as Image</source>
364 Franz 2804
    <translation type="obsolete">Експортувати, як растрове зображення</translation>
302 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Export to directory:</source>
351 Franz 2808
    <translation type="obsolete">Директорія для експортування:</translation>
302 Franz 2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>&amp;Change...</source>
351 Franz 2812
    <translation type="obsolete">&amp;Замінити...</translation>
302 Franz 2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>Alt+C</source>
364 Franz 2816
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
302 Franz 2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>Image type:</source>
351 Franz 2820
    <translation type="obsolete">Тип зображення:</translation>
302 Franz 2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>Quality :</source>
351 Franz 2824
    <translation type="obsolete">Якість:</translation>
302 Franz 2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>%</source>
364 Franz 2828
    <translation type="obsolete">%</translation>
302 Franz 2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>Size:</source>
351 Franz 2832
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
302 Franz 2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>Export </source>
364 Franz 2836
    <translation type="obsolete">Експортування</translation>
302 Franz 2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>&amp;One page</source>
364 Franz 2840
    <translation type="obsolete">&amp;Одна сторінка</translation>
302 Franz 2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>Alt+O</source>
364 Franz 2844
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
302 Franz 2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>&amp;All pages</source>
2848
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Alt+A</source>
364 Franz 2852
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
302 Franz 2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>&amp;Interval from:</source>
364 Franz 2856
    <translation type="obsolete">&amp;Інтервал від:</translation>
302 Franz 2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>Alt+I</source>
364 Franz 2860
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
302 Franz 2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>to:</source>
364 Franz 2864
    <translation type="obsolete">до:</translation>
302 Franz 2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>&amp;OK</source>
2868
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>&amp;Cancel</source>
2872
    <translation>В&amp;ихід</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>Change the output directory</source>
2876
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>The output directory - the place to store your images.
2880
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
2881
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
2882
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
2883
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>Export only the current page</source>
2887
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>Export all pages to images</source>
364 Franz 2891
    <translation type="obsolete">Експортувати всі сторінки, як растрові зображення</translation>
302 Franz 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Export a range of pages to images</source>
364 Franz 2895
    <translation type="obsolete">Експортувати діапазон сторінок, як растрові зображення</translation>
302 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>First page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2899
    <translation type="obsolete">Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
302 Franz 2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
364 Franz 2903
    <translation type="obsolete">Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
302 Franz 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>The height of the output images in pixels</source>
364 Franz 2907
    <translation type="obsolete">Висота вихідних зображень в пікселях</translation>
302 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
364 Franz 2911
    <translation type="obsolete">Якість зображень - 100% - навища, 1% - максимальне стиснення</translation>
302 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Available export formats</source>
2915
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
2916
  </message>
351 Franz 2917
  <message>
2918
    <source>C&amp;hange...</source>
358 Franz 2919
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
351 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
358 Franz 2923
    <translation>&amp;Еспортувати в директорію:</translation>
351 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Image &amp;Type:</source>
358 Franz 2927
    <translation>Тип &amp;зображення:</translation>
351 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>&amp;Quality:</source>
358 Franz 2931
    <translation>&amp;Якість:</translation>
351 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>&amp;Size:</source>
364 Franz 2935
    <translation type="obsolete">&amp;Розмір:</translation>
351 Franz 2936
  </message>
364 Franz 2937
  <message>
2938
    <source>Export as Image(s)</source>
370 Franz 2939
    <translation>Експортувати, як зображення</translation>
364 Franz 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Options</source>
370 Franz 2943
    <translation>Установки</translation>
364 Franz 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>&amp;Resolution:</source>
370 Franz 2947
    <translation>&amp;Розрішення:</translation>
364 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source> %</source>
370 Franz 2951
    <translation>%</translation>
364 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source> dpi</source>
370 Franz 2955
    <translation>тнд</translation>
364 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Range</source>
370 Franz 2959
    <translation>Діапазон</translation>
364 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>&amp;Current page</source>
370 Franz 2963
    <translation>Активна &amp;сторінка</translation>
364 Franz 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>&amp;Range</source>
370 Franz 2967
    <translation>&amp;Діапазон</translation>
364 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>C</source>
370 Franz 2971
    <translation>С</translation>
364 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Export a range of pages</source>
370 Franz 2975
    <translation>Експортувати діапазон сторінок</translation>
364 Franz 2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
2979
a token can be * for all the pages, 1-5 for
2980
a range of pages or a single page number.</source>
370 Franz 2981
    <translation>Вмістити список елементів, розділених комами, де елемент
2982
може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
2983
номер окремої сторінки.</translation>
364 Franz 2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>Export all pages</source>
370 Franz 2987
    <translation>Експортувати всі сторінки</translation>
364 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>Resolution of the Images
2991
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
370 Franz 2992
    <translation>Розрішення зображень
2993
Використовуйте 72 тнд для зображень,
2994
призначених для виводу на екран</translation>
364 Franz 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
370 Franz 2998
    <translation>Якість зображень - 100% - найвища, 1% - найнижча якість</translation>
364 Franz 2999
  </message>
302 Franz 3000
</context>
3001
<context>
188 Franz 3002
  <name>FDialogPreview</name>
3003
  <message>
3004
    <source>Size:</source>
3005
    <translation>Розмір:</translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Title:</source>
3009
    <translation>Заголовок:</translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
3012
    <source>No Title</source>
3013
    <translation>Немає заголовка</translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <source>Author:</source>
3017
    <translation>Автор:</translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>Unknown</source>
3021
    <translation>Невідомий</translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>Scribus-Document</source>
341 Franz 3025
    <translation type="obsolete">Документ Scribus</translation>
188 Franz 3026
  </message>
341 Franz 3027
  <message>
3028
    <source>Scribus Document</source>
358 Franz 3029
    <translation>Документ Scribus</translation>
341 Franz 3030
  </message>
188 Franz 3031
</context>
3032
<context>
3033
  <name>Farbmanager</name>
3034
  <message>
3035
    <source>Colors</source>
3036
    <translation>Кольори</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Append</source>
341 Franz 3040
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>New</source>
341 Franz 3044
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>Edit</source>
341 Franz 3048
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
188 Franz 3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3052
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>Delete</source>
341 Franz 3056
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3060
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Color Sets</source>
3064
    <translation>Набори кольорів</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Current Color Set:</source>
3068
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Save Color Set</source>
341 Franz 3072
    <translation type="obsolete">Зберегти набір</translation>
188 Franz 3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Name:</source>
351 Franz 3076
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
188 Franz 3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Choose a Name</source>
3080
    <translation>Вибрати ім&apos;я</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Open</source>
3084
    <translation>Відчинити</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3088
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3092
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>New Color</source>
3096
    <translation>Новий колір</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>Copy of %1</source>
3100
    <translation>Копія %1</translation>
3101
  </message>
191 Franz 3102
  <message>
3103
    <source>Remove Unused</source>
341 Franz 3104
    <translation type="obsolete">Видалити невикористані</translation>
191 Franz 3105
  </message>
226 Franz 3106
  <message>
3107
    <source>Choose a color set to load</source>
3108
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Save the current color set</source>
3112
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
3116
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
3120
    <translation>Добавити кольори з існуючого документа в активний набір</translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Create a new color within the current set</source>
3124
    <translation>Створити новий колір всередині активного набору</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Edit the currently selected color</source>
3128
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
3132
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Delete the currently selected color</source>
3136
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
3140
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
3141
  </message>
274 Franz 3142
  <message>
3143
    <source>OK</source>
341 Franz 3144
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
274 Franz 3145
  </message>
341 Franz 3146
  <message>
3147
    <source>&amp;Append</source>
358 Franz 3148
    <translation>&amp;Добавити</translation>
341 Franz 3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 3152
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>&amp;Edit</source>
358 Franz 3156
    <translation>&amp;Редагування</translation>
341 Franz 3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>D&amp;uplicate</source>
358 Franz 3160
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
341 Franz 3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>&amp;Delete</source>
358 Franz 3164
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>&amp;Remove Unused</source>
358 Franz 3168
    <translation>Видалити &amp;невикористані</translation>
341 Franz 3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>&amp;Save Color Set</source>
358 Franz 3172
    <translation>Зберегти &amp;набір кольорів</translation>
341 Franz 3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3176
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3180
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3181
  </message>
351 Franz 3182
  <message>
3183
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 3184
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 3185
  </message>
188 Franz 3186
</context>
3187
<context>
3188
  <name>FontPrefs</name>
3189
  <message>
3190
    <source>Global Font Settings</source>
3191
    <translation>Глобальнi установки шрифтiв</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Available Fonts</source>
3195
    <translation>Доступні шрифти</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Font Substitutions</source>
218 Franz 3199
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
188 Franz 3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Additional Paths</source>
218 Franz 3203
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
188 Franz 3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>Postscript</source>
3207
    <translation>Постскрипт</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>Yes</source>
3211
    <translation>Так</translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>Font Name</source>
3215
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>Replacement</source>
218 Franz 3219
    <translation>Підміна</translation>
188 Franz 3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>Delete</source>
341 Franz 3223
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3224
  </message>
3225
  <message>
3226
    <source>Change...</source>
341 Franz 3227
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
188 Franz 3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>Add...</source>
341 Franz 3231
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>Remove</source>
341 Franz 3235
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3236
  </message>
3237
  <message>
3238
    <source>OK</source>
341 Franz 3239
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3240
  </message>
3241
  <message>
3242
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3243
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3244
  </message>
3245
  <message>
3246
    <source>Choose a Directory</source>
3247
    <translation>Вибрати директорію</translation>
3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>Use Font</source>
218 Franz 3251
    <translation>Використовувати</translation>
188 Franz 3252
  </message>
3253
  <message>
3254
    <source>Embed in:</source>
3255
    <translation>Вбудувати в:</translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
3258
    <source>Subset</source>
3259
    <translation>Вибірка</translation>
3260
  </message>
3261
  <message>
3262
    <source>Type</source>
3263
    <translation>Тип</translation>
3264
  </message>
3265
  <message>
3266
    <source>Path to Font File</source>
218 Franz 3267
    <translation>Шлях до файла шрифта</translation>
188 Franz 3268
  </message>
274 Franz 3269
  <message>
3270
    <source>&amp;Available Fonts</source>
3271
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
3272
  </message>
3273
  <message>
3274
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
3275
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <source>Additional &amp;Paths</source>
3279
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
3280
  </message>
341 Franz 3281
  <message>
3282
    <source>&amp;Delete</source>
358 Franz 3283
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3284
  </message>
3285
  <message>
3286
    <source>C&amp;hange...</source>
358 Franz 3287
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
341 Franz 3288
  </message>
3289
  <message>
3290
    <source>A&amp;dd...</source>
358 Franz 3291
    <translation>&amp;Додати...</translation>
341 Franz 3292
  </message>
3293
  <message>
3294
    <source>&amp;Remove</source>
358 Franz 3295
    <translation>Ви&amp;далити</translation>
341 Franz 3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3299
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3300
  </message>
3301
  <message>
3302
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3303
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3304
  </message>
188 Franz 3305
</context>
3306
<context>
302 Franz 3307
  <name>FontPreview</name>
3308
  <message>
3309
    <source>Font Preview</source>
377 Franz 3310
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд шрифта</translation>
302 Franz 3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>&amp;OK</source>
3314
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>Alt+O</source>
3318
    <translation>Alt+O</translation>
3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>&amp;Cancel</source>
3322
    <translation>В&amp;ихід</translation>
3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>Alt+C</source>
3326
    <translation>Alt+C</translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
3330
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
3331
  </message>
364 Franz 3332
  <message>
3333
    <source>Fonts Preview</source>
383 Franz 3334
    <translation>Попередній перегляд шрифтів</translation>
364 Franz 3335
  </message>
302 Franz 3336
</context>
3337
<context>
3338
  <name>GradientEditor</name>
3339
  <message>
3340
    <source>Position:</source>
3341
    <translation>Позиція:</translation>
3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <source> %</source>
3345
    <translation>%</translation>
3346
  </message>
3347
  <message>
3348
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
3349
    <translation>Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів.</translation>
3350
  </message>
3351
</context>
3352
<context>
188 Franz 3353
  <name>GuideManager</name>
3354
  <message>
3355
    <source>Manage Guides</source>
3356
    <translation>Керування направляючими</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Horizontal Guides</source>
3360
    <translation>Горизонтальні направляючі</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Y-Pos:</source>
341 Franz 3364
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
188 Franz 3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Add</source>
341 Franz 3368
    <translation type="obsolete">Додати</translation>
188 Franz 3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Delete</source>
341 Franz 3372
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Vertical Guides</source>
3376
    <translation>Вертикальні направляючі</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>X-Pos:</source>
341 Franz 3380
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
188 Franz 3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Lock Guides</source>
341 Franz 3384
    <translation type="obsolete">Замкнути направляючі</translation>
188 Franz 3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>OK</source>
341 Franz 3388
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3392
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source> pt</source>
274 Franz 3396
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source> mm</source>
274 Franz 3400
    <translation>мм</translation>
188 Franz 3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source> in</source>
282 Franz 3404
    <translation>д</translation>
188 Franz 3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source> p</source>
282 Franz 3408
    <translation>п</translation>
188 Franz 3409
  </message>
341 Franz 3410
  <message>
3411
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
358 Franz 3412
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
341 Franz 3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>&amp;Add</source>
358 Franz 3416
    <translation>&amp;Додати</translation>
341 Franz 3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>D&amp;elete</source>
358 Franz 3420
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>&amp;X-Pos:</source>
358 Franz 3424
    <translation>Поз. &amp;Х:</translation>
341 Franz 3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>A&amp;dd</source>
358 Franz 3428
    <translation>&amp;Додати</translation>
341 Franz 3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>De&amp;lete</source>
358 Franz 3432
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>&amp;Lock Guides</source>
358 Franz 3436
    <translation>&amp;Замкнути направляючі</translation>
341 Franz 3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3440
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3444
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3445
  </message>
188 Franz 3446
</context>
3447
<context>
3448
  <name>HelpBrowser</name>
3449
  <message>
218 Franz 3450
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
3451
    <translation>Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування.</translation>
3452
  </message>
188 Franz 3453
</context>
3454
<context>
3455
  <name>HyAsk</name>
3456
  <message>
3457
    <source>Possible Hyphenation</source>
3458
    <translation>Можливий перенос</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Accept</source>
3462
    <translation>Застосувати</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Skip</source>
3466
    <translation>Пропустити</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>Cancel</source>
3470
    <translation>Вихід</translation>
3471
  </message>
3472
</context>
3473
<context>
3474
  <name>HySettings</name>
3475
  <message>
3476
    <source>Hyphenator Settings</source>
3477
    <translation>Установки переносу</translation>
3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>Fully Automatic</source>
341 Franz 3481
    <translation type="obsolete">Повністю автоматичний</translation>
188 Franz 3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
3485
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
204 Franz 3486
    <translation>Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз,
188 Franz 3487
як можливий переніс буде знайдено,
3488
ви побачите діалогове вікно.</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Check during Typing</source>
341 Franz 3492
    <translation type="obsolete">Перевіряти під час друкування</translation>
188 Franz 3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
3496
    <translation>Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування.</translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>Language:</source>
341 Franz 3500
    <translation type="obsolete">Мова:</translation>
188 Franz 3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Smallest Word:</source>
341 Franz 3504
    <translation type="obsolete">Найкоротше слово:</translation>
188 Franz 3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>OK</source>
341 Franz 3508
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3512
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3513
  </message>
243 Franz 3514
  <message>
3515
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
3516
    <translation>Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
3517
  </message>
274 Franz 3518
  <message>
3519
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
341 Franz 3520
    <translation type="obsolete">Дозволене число переносів:</translation>
274 Franz 3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
3524
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
3525
    <translation>Максимальне число послідовних переносів.
3526
Нульове значення встановлює необмежену кількість
3527
переносів.</translation>
3528
  </message>
341 Franz 3529
  <message>
3530
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
358 Franz 3531
    <translation>Повністю &amp;автоматична</translation>
341 Franz 3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>Check &amp;During Typing</source>
358 Franz 3535
    <translation>Перевіряти &amp;під час друкування</translation>
341 Franz 3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>&amp;Language:</source>
358 Franz 3539
    <translation>&amp;Мова:</translation>
341 Franz 3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
358 Franz 3543
    <translation>&amp;Найменше слово:</translation>
341 Franz 3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
358 Franz 3547
    <translation>&amp;Дозволене число переносів:</translation>
341 Franz 3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3551
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3555
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3556
  </message>
188 Franz 3557
</context>
3558
<context>
3559
  <name>InsPage</name>
3560
  <message>
3561
    <source>Insert Page</source>
3562
    <translation>Вставити сторінку</translation>
3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Inserting</source>
3566
    <translation>Вставка</translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>page(s)</source>
351 Franz 3570
    <translation type="obsolete">сторінки(ок)</translation>
188 Franz 3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>before Page</source>
3574
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>after Page</source>
3578
    <translation>після цієї сторінки</translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>at End</source>
3582
    <translation>в кінці документа</translation>
3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Template (Left Page):</source>
351 Franz 3586
    <translation type="obsolete">Шаблон (Ліва сторінка):</translation>
188 Franz 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Template:</source>
351 Franz 3590
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
188 Franz 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Normal</source>
3594
    <translation>Звичайний</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Template (Right Page):</source>
3598
    <translation>Шаблон (Права сторінка):</translation>
3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>OK</source>
351 Franz 3602
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Cancel</source>
351 Franz 3606
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3607
  </message>
351 Franz 3608
  <message>
3609
    <source>&amp;Inserting</source>
358 Franz 3610
    <translation>&amp;Вставка</translation>
351 Franz 3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Page(s)</source>
358 Franz 3614
    <translation>Сторінка(и)</translation>
351 Franz 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
358 Franz 3618
    <translation>Шаблон (&amp;Ліва сторінка):</translation>
351 Franz 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>&amp;Template:</source>
358 Franz 3622
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
351 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3626
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3630
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 3631
  </message>
188 Franz 3632
</context>
3633
<context>
243 Franz 3634
  <name>InsertTable</name>
3635
  <message>
3636
    <source>Insert Table</source>
3637
    <translation>Вставити таблицю</translation>
3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>Number of Rows:</source>
3641
    <translation>Число рядків:</translation>
3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>Number of Columns:</source>
3645
    <translation>Число стовпців:</translation>
3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>OK</source>
3649
    <translation>Гаразд</translation>
3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>Cancel</source>
3653
    <translation>Вихід</translation>
3654
  </message>
3655
</context>
3656
<context>
188 Franz 3657
  <name>JavaDocs</name>
3658
  <message>
3659
    <source>Edit...</source>
341 Franz 3660
    <translation type="obsolete">Редагування...</translation>
188 Franz 3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Add...</source>
341 Franz 3664
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
188 Franz 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Delete</source>
341 Franz 3668
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Close</source>
341 Franz 3672
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
188 Franz 3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>New Script:</source>
351 Franz 3676
    <translation type="obsolete">Новий сценарій:</translation>
188 Franz 3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>New Script</source>
3680
    <translation>Новий сценарій</translation>
3681
  </message>
226 Franz 3682
  <message>
3683
    <source>Edit JavaScripts</source>
3684
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
3685
  </message>
274 Franz 3686
  <message>
3687
    <source>Warning</source>
3688
    <translation>Застереження</translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3692
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>No</source>
351 Franz 3696
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
274 Franz 3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Yes</source>
351 Franz 3700
    <translation type="obsolete">Так</translation>
274 Franz 3701
  </message>
341 Franz 3702
  <message>
3703
    <source>&amp;Edit...</source>
358 Franz 3704
    <translation>&amp;Редагувати...</translation>
341 Franz 3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>&amp;Add...</source>
358 Franz 3708
    <translation>&amp;Додати...</translation>
341 Franz 3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>&amp;Delete</source>
358 Franz 3712
    <translation>&amp;Видалити</translation>
341 Franz 3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3716
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3717
  </message>
351 Franz 3718
  <message>
3719
    <source>&amp;New Script:</source>
358 Franz 3720
    <translation>&amp;Новий сценарій:</translation>
351 Franz 3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>&amp;No</source>
358 Franz 3724
    <translation>&amp;Ні</translation>
351 Franz 3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>&amp;Yes</source>
358 Franz 3728
    <translation>&amp;Так</translation>
351 Franz 3729
  </message>
188 Franz 3730
</context>
3731
<context>
3732
  <name>KeyManager</name>
3733
  <message>
3734
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
3735
    <translation>Керування гарячими клавішами</translation>
3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Action</source>
3739
    <translation>Дія</translation>
3740
  </message>
3741
  <message>
3742
    <source>Current Key</source>
3743
    <translation>Активна клавіша</translation>
3744
  </message>
3745
  <message>
3746
    <source>Select a Key for this Action</source>
3747
    <translation>Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>No Key</source>
341 Franz 3751
    <translation type="obsolete">Ніякої клавіші</translation>
188 Franz 3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>User Defined Key</source>
341 Franz 3755
    <translation type="obsolete">Клавіша призначена користувачем</translation>
188 Franz 3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
3759
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>Set Key</source>
341 Franz 3763
    <translation type="obsolete">Призначити клавішу</translation>
188 Franz 3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>OK</source>
341 Franz 3767
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
188 Franz 3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3771
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>Alt</source>
3775
    <translation>Alt</translation>
3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>Ctrl</source>
3779
    <translation>Ctrl</translation>
3780
  </message>
3781
  <message>
3782
    <source>Shift</source>
3783
    <translation>Shift</translation>
3784
  </message>
3785
  <message>
3786
    <source>Shift+</source>
3787
    <translation>Shift+</translation>
3788
  </message>
3789
  <message>
3790
    <source>Alt+</source>
3791
    <translation>Alt+</translation>
3792
  </message>
3793
  <message>
3794
    <source>Ctrl+</source>
3795
    <translation>Ctrl+</translation>
3796
  </message>
3797
  <message>
3798
    <source>Warning</source>
274 Franz 3799
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3800
  </message>
3801
  <message>
3802
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
341 Franz 3803
    <translation type="obsolete">Ця гаряча клавіша вже використовується</translation>
188 Franz 3804
  </message>
341 Franz 3805
  <message>
3806
    <source>&amp;No Key</source>
358 Franz 3807
    <translation>&amp;Без ключа</translation>
341 Franz 3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>&amp;User Defined Key</source>
358 Franz 3811
    <translation>Ключ визначений &amp;користувачем</translation>
341 Franz 3812
  </message>
3813
  <message>
3814
    <source>Set &amp;Key</source>
358 Franz 3815
    <translation>&amp;Установити ключ</translation>
341 Franz 3816
  </message>
3817
  <message>
3818
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3819
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3823
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
358 Franz 3827
    <translation>Ця послідовність ключа уже використана</translation>
341 Franz 3828
  </message>
188 Franz 3829
</context>
3830
<context>
3831
  <name>LayerPalette</name>
3832
  <message>
3833
    <source>Layers</source>
3834
    <translation>Плани</translation>
3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Add a new Layer</source>
3838
    <translation>Додати новий план</translation>
3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>Delete Layer</source>
3842
    <translation>Видалити план</translation>
3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Raise Layer</source>
3846
    <translation>Підняти план</translation>
3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Lower Layer</source>
3850
    <translation>Опустити план</translation>
3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source>New Layer</source>
3854
    <translation>Новий план</translation>
3855
  </message>
218 Franz 3856
  <message>
3857
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
3858
    <translation>Ви бажаєте видалити всі об&apos;екти разом з цим планом?</translation>
3859
  </message>
188 Franz 3860
</context>
3861
<context>
3862
  <name>LineFormate</name>
3863
  <message>
3864
    <source>Edit Line Styles</source>
3865
    <translation>Редагування стилів ліній</translation>
3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source>Append</source>
341 Franz 3869
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
188 Franz 3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>New</source>
341 Franz 3873
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
188 Franz 3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source>Edit</source>
341 Franz 3877
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
188 Franz 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>Duplicate</source>
341 Franz 3881
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
188 Franz 3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>Delete</source>
341 Franz 3885
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
188 Franz 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>Save</source>
341 Franz 3889
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
188 Franz 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>Cancel</source>
341 Franz 3893
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
188 Franz 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>Copy of %1</source>
3897
    <translation>Копія %1</translation>
3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>New Style</source>
3901
    <translation>Новий стиль</translation>
3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>Warning</source>
274 Franz 3905
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3909
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>No</source>
351 Franz 3913
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
188 Franz 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Yes</source>
351 Franz 3917
    <translation type="obsolete">Так</translation>
188 Franz 3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>Open</source>
3921
    <translation>Відчинити</translation>
3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3925
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
3929
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>