Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13427 → Rev 13426

/trunk/Scribus/translations/qm/scribus.et.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
/trunk/Scribus/translations/po/scribus.et.ts
3260,7 → 3260,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Mõõtmine</translation>
<translation>&amp;Mõõdud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
3710,7 → 3710,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Juuspeen tühik</translation>
<translation>Juuksekarvatühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
6538,42 → 6538,42
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>&amp;RGB-pildid:</translation>
<translation>&amp;RGB pildid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Imporditud RGB-piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
<translation>Imporditud RGB piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>&amp;CMYK-pildid:</translation>
<translation>&amp;CMYK pildid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Imporditud CMYK-piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
<translation>Imporditud CMYK piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>Ühtlased &amp;RGB-värvid:</translation>
<translation>&amp;RGB ühtlased värvid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Ühtlaste RGB-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
<translation>Ühtlaste RGB värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>Ühtlased &amp;CMYK-värvid:</translation>
<translation>&amp;CMYK ühtlased värvid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Ühtlaste CMYK-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
<translation>Ühtlaste CMYK värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
8259,7 → 8259,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="173"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
<translation>Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Spot-värve tähistatakse punase ringikesega. Täpsemalt tutvustab värviulatuse hoiatusi dokumentatsioon värvihalduse osas. Kokkutrükivärvidel on värvi ees kokkutrükimärk. Neid tuleb kasutada ainult printeri- ja lõikemärkide jaoks.</translation>
<translation>Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Spot-värve tähistatakse punase ringikesega. Täpsemalt tutvustab värviulatuse hoiatusi dokumentatsioon värvihalduse osas. Kokkutrükivärvidel on värvi ees registreerimismärk. Neid tuleb kasutada ainult printeri- ja lõikemärkide jaoks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
9292,7 → 9292,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Väljajätmine</translation>
<translation>VäljajätmineVäljajätmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
9770,7 → 9770,7
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="511"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation>Lülitab kõvera lineaarse ja kolmanda astme interpolatsiooni vahel</translation>
<translation>Lülitab kõvera lineaarse ja kolmanda astme intepolatsiooni vahel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="512"/>
10945,7 → 10945,7
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="216"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Posterdamine:</translation>
<translation>Poster:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="500"/>
10985,7 → 10985,7
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1406"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posterdamine</translation>
<translation>Poster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1383"/>
11055,7 → 11055,7
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1565"/>
<source>Curves</source>
<translation>Kurvid</translation>
<translation>Kõverad</translation>
</message>
</context>
<context>
14443,7 → 14443,7
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation>(sp)%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
15591,7 → 15591,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="78"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Leheküljed lisatakse</translation>
<translation>Leheküljed luuakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="82"/>
16949,7 → 16949,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>Al&amp;usvärvi eemaldamine</translation>
<translation>&amp;Under Color Removal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="139"/>
16984,7 → 16984,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="152"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Värvi nimi</translation>
<translation>Värvilahutuse nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="164"/>
17009,7 → 17009,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="299"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Skaala:</translation>
<translation>Skaleerimine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="324"/>
17039,12 → 17039,12
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="357"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Trükkimise eelvaatlusel simuleeritakse RGB-värvide asemel CMYK-värve</translation>
<translation>Trükkimise eelvaatlusel simuleeritakse RGB värvide asemel CMYK värve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="358"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Asendab tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halltoonid mustaga. UCR mõjutab eelkõige piltide neid osi, kus on valitsevad neutraalsed või hallilähedased tumedad toonid. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab CMY värvide üleküllastuse võimalust.</translation>
<translation>Võimalus lülitada välja mõningad tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halli toonid ning kasutada selle asemel musta. UCR mõjutab kõige rohkem piltide neid osi, kus valitsevad neutraalsed ja/või tumedad toonid, mis on suhteliselt lähedal hallile. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab üleküllastuse võimalust CMY värvides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="359"/>
17134,7 → 17134,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="275"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Halltoonides trükk</translation>
<translation>Halltoonis trükk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="281"/>
17174,7 → 17174,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="272"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Kärpimine printeri veeriste järgi</translation>
<translation>Kärpimine printeri veeriste juures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
17858,7 → 17858,7
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="938"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation>Dokumendi paigutuses näidatavate dokumendi tavaliste lehekülgede loend. Lehekülgi võib lohistada nende ümberkorraldamiseks või kustutamiseks.</translation>
<translation>Dokumendi paigutuses näidatavate dokumendi tavaliste lehejülgede loend. Lehekülgi võib lohistada nende ümberkorraldamiseks või kustutamiseks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="939"/>
20263,7 → 20263,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="336"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Harilik trükk</translation>
<translation>Normaalne trükk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../printdialog.cpp" line="172"/>
20581,7 → 20581,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="280"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Harilik trükk</translation>
<translation>Normaalne trükk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="285"/>
20596,7 → 20596,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="299"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Halltoonides trükk</translation>
<translation>Halltoonis trükk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="314"/>
20633,7 → 20633,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation>Trükimaterjali suuruse määramine</translation>
<translation>Andmekandja suuruse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
20653,7 → 20653,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Alusvärvi eemaldamine (UCR)</translation>
<translation>UCR-i (Under Color Removal) rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
20663,7 → 20663,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Spot-värvide teisendamine protsessvärvideks</translation>
<translation>Spot-värvide teisendamine protsessivärvideks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="416"/>
20688,7 → 20688,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="436"/>
<source>Marks</source>
<translation>Märgid</translation>
<translation>Tähised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="442"/>
20703,12 → 20703,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="452"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation>Kokkutrükimärkide lisamine igale lahutusele</translation>
<translation>Registreerimismärkide lisamine igale lahutusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="455"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Kokkutrükimärgid</translation>
<translation>Registreerimismärgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="462"/>
20738,7 → 20738,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="491"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Näitab kokkutrükimärkide nihutamise ulatust</translation>
<translation>Näitab registreerimismärkide nihutamise ulatust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="514"/>
20825,17 → 20825,17
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<source>This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation>See võimaldab vahetult määrata PostScript-faili trükimaterjali suuruse. Pole soovitatav, kui seda ei nõua just trükikoda.</translation>
<translation>See võimaldab vahetult määrata PostScript-faili andmekandja suuruse. Pole soovitatav, kui seda ei nõua just trükikoda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Kärpimine printeri veeriste järgi</translation>
<translation>Kärpimine printeri veeriste juures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Võimalus lülitada välja mõningad tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halli toonid ning kasutada selle asemel musta. UCR mõjutab kõige rohkem piltide neid osi, kus valitsevad neutraalsed ja/või tumedad toonid, mis on suhteliselt lähedal hallile. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab üleküllastuse võimalust CMY-värvides.</translation>
<translation>Võimalus lülitada välja mõningad tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halli toonid ning kasutada selle asemel musta. UCR mõjutab kõige rohkem piltide neid osi, kus valitsevad neutraalsed ja/või tumedad toonid, mis on suhteliselt lähedal hallile. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab üleküllastuse võimalust CMY värvides.</translation>
</message>
</context>
<context>
21075,7 → 21075,7
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Üm&amp;britsev ristkülik</translation>
<translation>Üm&amp;britsev kast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
21195,7 → 21195,7
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5250"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>Nu&amp;rgad:</translation>
<translation>Se&amp;rvad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5253"/>
21640,7 → 21640,7
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Ku&amp;jund</translation>
<translation>Kasti ku&amp;jundi kasutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
21810,7 → 21810,7
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Pildi lõikejoon</translation>
<translation>Pildi lõikejoone kasutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
21910,17 → 21910,17
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation>Esimese rea kõrgus</translation>
<translation>Esimese rea nihe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="832"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation>Kõrgeima märgi järgi</translation>
<translation>Maksimaalne ülapikendus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="833"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation>Fondi kõrgeima märgi järgi</translation>
<translation>Fondi ülapikendus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
24460,7 → 24460,7
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="181"/>
<source>font %1 </source>
<translation>font %1 </translation>
<translation>font %1(sp)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="183"/>
26063,7 → 26063,7
<message>
<location filename="../../scribus/smlinestyle.cpp" line="593"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
<translation>(sp)pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smlinestyle.cpp" line="673"/>
26093,7 → 26093,7
<message>
<location filename="../../scribus/smlinestyle.cpp" line="669"/>
<source> pt </source>
<translation> pt </translation>
<translation>(sp)pt(sp)</translation>
</message>
</context>
<context>
26597,7 → 26597,7
<message>
<location filename="../../scribus/smtabruler.cpp" line="20"/>
<source> Parent Tabs </source>
<translation> Eellase tabelduskohad </translation>
<translation>(sp)Eellase tabelduskohad(sp)</translation>
</message>
</context>
<context>
26730,19 → 26730,19
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="135"/>
<source>Save Images inline</source>
<translation>Rasterpiltide salvestamine faili</translation>
<translation>Piltide salvestamine märkpiltidena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="136"/>
<source>Adds all Images on the Page inline to the SVG.
Caution: this will increase the file size!</source>
<translation>Kõik lehekülje rasterpildid lisatakse SVG-faili.
<translation>Kõik lehekülje pildid lisatakse SVG-sse märkpiltidena.
Ettevaatust: see suurendab faili suurust!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="140"/>
<source>Export Page background</source>
<translation>Lehekülje eksportimine taustana</translation>
<translation>Lehekülje importimine taustana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="141"/>
27350,7 → 27350,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7233"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
<translation>Kas tõesti puhastada kogu tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7280"/>
27380,7 → 27380,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="715"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>ICC-profiilide avamisel tekkis viga, värvihaldus on välja lülitatud.</translation>
<translation>ICC profiilide avamisel tekkis viga, värvihaldus on välja lülitatud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="136966688"/>
28013,7 → 28013,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4227"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
<translation>Kas tõesti puhastada kogu tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="287"/>
28213,7 → 28213,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="418"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation>ICC-profiili teabe asukoha näitamine konsoolis käivitamise ajal</translation>
<translation>ICC profiili teabe asukoha nätiamine konsoolis käivitamise ajal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="217"/>
29424,7 → 29424,7
<message>
<location filename="../../scribus/storyeditor.cpp" line="2699"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
<translation>Kas tõesti puhastada kogu tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/storyeditor.cpp" line="3166"/>
30074,7 → 30074,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabcheckdoc.cpp" line="63"/>
<source>Lowest allowed resolution</source>
<translation>Vähim lubatud lahutus</translation>
<translation>Väikseim lubatud lahutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabcheckdoc.cpp" line="76"/>
31137,7 → 31137,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabgeneral.cpp" line="61"/>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc </source>
<translation>ICC-profiilide vaikimisi kataloog. Seda ei saa muuta, kui mõni dokument on avatud. Vaikimisi otsib Scribus neid Mac OS X ja Windowsi korral süsteemsetest kataloogidest. Linuxi ja Unixi korral otsib Scribus neid kataloogidest $home/.color/icc,/usr/share/color/icc ja /usr/local/share/color/icc </translation>
<translation>ICC profiilide vaikimisi kataloog. Seda ei saa muuta, kui mõni dokument on avatud. Vaikimisi otsib Scribus neid Mac OS X ja Windowsi korral süsteemsetest kataloogidest. Linuxi ja Unixi korral otsib Scribus neid kataloogidest $home/.color/icc,/usr/share/color/icc ja /usr/local/share/color/icc.(sp)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabgeneral.cpp" line="62"/>
31262,7 → 31262,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabgeneral.ui" line="339"/>
<source>&amp;ICC Profiles:</source>
<translation>I&amp;CC-profiilid:</translation>
<translation>I&amp;CC profiilid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabgeneral.ui" line="352"/>
31458,12 → 31458,12
<message>
<location filename="../../scribus/tabguides.cpp" line="56"/>
<source>Snapping</source>
<translation>Tõmbumine</translation>
<translation>Haaramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabguides.cpp" line="61"/>
<source>Snap Distance:</source>
<translation>Tõmbumise kaugus:</translation>
<translation>Haaramise kaugus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabguides.cpp" line="69"/>
31623,7 → 31623,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabguides.cpp" line="223"/>
<source>Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting.</source>
<translation>Vahemaa, millest väiksema väärtuse korral tõmmatakse objekt juhtjoonele. Määramise järel tuleb Scribus taaskäivitada.</translation>
<translation>Vahemaa, millest väiksema väärtuse korral haaratakse objekt juhtjoonele. Määramise järel tuleb Scribus taaskäivitada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabguides.cpp" line="224"/>
32588,7 → 32588,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="686"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Spot-värvide teisendamine protsessvärvideks</translation>
<translation>Spot-värvide teisendamine protsessivärvideks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="690"/>
32993,17 → 32993,17
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="458"/>
<source>Fonts to outline:</source>
<translation>Fondid kontuurjoontena:</translation>
<translation>Kontuurfondid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="463"/>
<source>&amp;Outline all</source>
<translation>&amp;Kõik fondid kontuurjoontena</translation>
<translation>&amp;Kõik kontuurfontideks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="794"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation>Printerimärgid</translation>
<translation>Printeritähised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="799"/>
33018,7 → 33018,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="803"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Kokkutrükimärgid</translation>
<translation>Registreerimismärgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="805"/>
33073,7 → 33073,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="917"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation>Kõigi dokumendi glüüfide muutmine kontuurjoonteks.</translation>
<translation>Kõigi dokumendi glüüfide muutmine kontuurkirjaks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="965"/>
33183,7 → 33183,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="992"/>
<source>Add registration marks to each separation</source>
<translation>Kokkutrükimärkide lisamine igale lahutusele</translation>
<translation>Registreerimismärkide lisamine igale lahutusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="993"/>
33198,7 → 33198,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="995"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Näitab kokkutrükimärkide nihutamise ulatust</translation>
<translation>Näitab registreerimismärkide nihutamise ulatust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="1000"/>
33263,7 → 33263,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabpdfoptions.cpp" line="305"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Kärpimine printeri veeriste järgi</translation>
<translation>Kärpimine printeri veeriste juures</translation>
</message>
</context>
<context>
33328,7 → 33328,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.cpp" line="38"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation>Võimaldab konkreetselt määrata kindlaks PostScript-faili trükimaterjali (paberi, kile vms.) suuruse. Kui printer seda otseselt ei nõua, ei ole seda mõtet sisse lülitada.</translation>
<translation>Võimaldab konkreetselt määrata kindlaks PostScript-faili andmekandja (paberi, kile vms.) suuruse. Kui printer seda otseselt ei nõua, ei ole seda mõtet sisse lülitada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.cpp" line="82"/>
33368,7 → 33368,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="83"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation>Trükimaterjali suuruse määramine</translation>
<translation>Andmekandja suuruse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="98"/>
33378,7 → 33378,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="112"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Halltoonides trükk</translation>
<translation>Halltoonis trükk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="119"/>
33413,7 → 33413,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="157"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Harilik trükk</translation>
<translation>Normaalne trükk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="184"/>
33423,12 → 33423,12
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="196"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Alusvärvi eemaldamine (UCR)</translation>
<translation>UCR-i (Under Color Removal) rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="203"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Spot-värvide teisendamine protsessvärvideks</translation>
<translation>Spot-värvide teisendamine protsessivärvideks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="281"/>
33438,12 → 33438,12
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="210"/>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation>ICC-profiilide rakendamine</translation>
<translation>ICC profiilide rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="221"/>
<source>Marks &amp;&amp; Bleeds</source>
<translation>Märgid &amp;&amp; lõikevaru</translation>
<translation>Tähised &amp;&amp; lõikevaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="233"/>
33473,7 → 33473,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="300"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation>Printerimärgid</translation>
<translation>Printeri tähised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="312"/>
33493,12 → 33493,12
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="335"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation>Kokkutrükimärkide lisamine igale lahutusele</translation>
<translation>Registreerimismärkide lisamine igale lahutusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="338"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Kokkutrükimärgid</translation>
<translation>Registreerimismärgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="345"/>
33553,12 → 33553,12
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.cpp" line="35"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Asendab tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halltoonid mustaga. UCR mõjutab eelkõige piltide neid osi, kus on valitsevad neutraalsed või hallilähedased tumedad toonid. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab CMY värvide üleküllastuse võimalust.</translation>
<translation>Võimalus lülitada välja mõningad tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halli toonid ning kasutada selle asemel musta. UCR mõjutab kõige rohkem piltide neid osi, kus valitsevad neutraalsed ja/või tumedad toonid, mis on suhteliselt lähedal hallile. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab üleküllastuse võimalust CMY värvides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.ui" line="90"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Kärpimine printeri veeriste järgi</translation>
<translation>Kärpimine printeri veeriste juures</translation>
</message>
</context>
<context>
34176,7 → 34176,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="510"/>
<source>Constrain to:</source>
<translation>Samm:</translation>
<translation>Piirang:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="531"/>
34231,7 → 34231,7
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="561"/>
<source>Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed</source>
<translation>Pööramistööriista samm Ctrl-klahvi vajutamisel</translation>
<translation>Pööramistööriista piirang Ctrl-klahvi vajutamisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="513"/>
35568,7 → 35568,7
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<source>Convert to outlines</source>
<translation>Kontuurjoonteks teisendamine</translation>
<translation>Kontuurkirjaks teisendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
36125,7 → 36125,7
<message>
<location filename="../../scribus/hysettingsBase.ui" line="128"/>
<source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
<translation>Lühima sõna pikkus, mida veel poolitatakse.</translation>
<translation>Väikseima sõna pikkus, mida veel poolitatakse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettingsBase.ui" line="138"/>