Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13480 → Rev 13479

/trunk/Scribus/translations/qm/scribus.cs.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
/trunk/Scribus/translations/po/scribus.cs_CZ.ts
11,8 → 11,8
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
28,7 → 28,7
<translation type="unfinished">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
69,7 → 69,7
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
237,7 → 237,7
 
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
</message>
<message>
529,7 → 529,7
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
559,7 → 559,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
589,7 → 589,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
624,7 → 624,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
638,7 → 638,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
685,7 → 685,7
</source>
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
736,7 → 736,7
</source>
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
818,7 → 818,7
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
864,7 → 864,7
</source>
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
</message>
<message>
1041,7 → 1041,7
</source>
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1087,7 → 1087,7
</source>
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1113,7 → 1113,7
</source>
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1386,12 → 1386,12
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1407,12 → 1407,12
</source>
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1428,12 → 1428,12
</source>
<translation type="unfinished">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1449,12 → 1449,12
</source>
<translation type="unfinished">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1470,12 → 1470,12
</source>
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1494,13 → 1494,13
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
1522,15 → 1522,15
</source>
<translation type="unfinished">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
1553,14 → 1553,14
</source>
<translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
1578,14 → 1578,14
</source>
<translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
</message>
<message>
1877,7 → 1877,7
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt.</translation>
</message>
1908,7 → 1908,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
1941,7 → 1941,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
1960,7 → 1960,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
1976,7 → 1976,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
</message>
1990,7 → 1990,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
</message>
2004,7 → 2004,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
</message>
2054,7 → 2054,7
</source>
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2193,7 → 2193,7
</source>
<translation type="unfinished">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
2229,7 → 2229,7
</source>
<translation type="unfinished">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
2860,8 → 2860,8
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2886,7 → 2886,7
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
2933,12 → 2933,12
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
3089,7 → 3089,7
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
3116,7 → 3116,7
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
3425,7 → 3425,7
<translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
3444,7 → 3444,7
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
3563,7 → 3563,7
 
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
</message>
<message>
3714,7 → 3714,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
3726,7 → 3726,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
3751,7 → 3751,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ spojení linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
3765,7 → 3765,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
3779,7 → 3779,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
3816,7 → 3816,7
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
3856,7 → 3856,7
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
3872,7 → 3872,7
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
3912,7 → 3912,7
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadaný &quot;nr&quot;, pak indikuje,
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
</message>
<message>
4057,7 → 4057,7
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
4079,7 → 4079,7
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
4105,7 → 4105,7
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
4217,12 → 4217,12
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
4238,12 → 4238,12
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novoý obrázkový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
4259,12 → 4259,12
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
4280,12 → 4280,12
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
4304,13 → 4304,13
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
4332,15 → 4332,15
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
4363,14 → 4363,14
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
4388,14 → 4388,14
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
</message>
<message>
4616,7 → 4616,7
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt.</translation>
</message>
4629,7 → 4629,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
4644,7 → 4644,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
4663,7 → 4663,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
4679,7 → 4679,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
</message>
4693,7 → 4693,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
</message>
4707,7 → 4707,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
</message>
4757,7 → 4757,7
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
4957,100 → 4957,100
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importuji: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Zkoumám soubor:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2468"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Vytvářím objekty</translation>
<translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Příspěvky od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>O &amp;Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autoři</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Překlady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Tým vývojářů:</translation>
<translation>Vývojový tým:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiální dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ostatní dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Webová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="354"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailová skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="330"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
</message>
5060,27 → 5060,27
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript verze %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript není dostupný</translation>
</message>
5090,7 → 5090,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
5100,109 → 5100,109
<translation type="obsolete">Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
<translation>Ikony projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Verze Scribusu</translation>
<translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Úvodní obrazovka:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="352"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog vývojářů</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>Akt&amp;ualizace</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="648"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licence</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished">Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished">C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="647"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="646"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Kontrola aktualizace selhala</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Správci webových stránek:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished">Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
5260,7 → 5260,7
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: O modulech</translation>
<translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
</message>
</context>
<context>
5426,7 → 5426,7
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="905"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
<translation type="obsolete">Styly l&amp;inek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
5486,12 → 5486,12
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Po&amp;dtržené</translation>
<translation>Po&amp;dtržení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podtržená &amp;slova</translation>
<translation>Podtrhnout &amp;slova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
5571,22 → 5571,22
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Přesunout dos&amp;podu</translation>
<translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Přesunout nav&amp;rch</translation>
<translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>O hladinu &amp;níž</translation>
<translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>O hladinu &amp;výš</translation>
<translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
5596,7 → 5596,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributy...</translation>
<translation>Vl&amp;astnosti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
5716,7 → 5716,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Importovat...</translation>
<translation>&amp;Import...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
5906,32 → 5906,32
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Čára</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Čára od r&amp;uky</translation>
<translation type="obsolete">Linka r&amp;ukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Otočit objekt</translation>
<translation>Otočit prvek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Přiblížit nebo oddálit</translation>
<translation>Zvětšit nebo zmenšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Přiblížit</translation>
<translation>Zvětšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Oddálit</translation>
<translation>Zmenšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
5996,7 → 5996,7
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1065"/>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit čáru</translation>
<translation type="obsolete">Vložit linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1066"/>
6006,10 → 6006,10
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1067"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit čáru od ruky</translation>
<translation type="obsolete">Vložit linku kreslenou od ruky</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Správa &amp;obrázků</translation>
</message>
6041,7 → 6041,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Tipy nástrojů</translation>
<translation>&amp;Tipy pro nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
6071,7 → 6071,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nový řádek</translation>
<translation>Nová linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
6106,22 → 6106,22
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Em pomlčka</translation>
<translation>En dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>En Dash</source>
<translation>En pomlčka</translation>
<translation>En dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Číslicová pomlčka</translation>
<translation>Figure dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Uvozovací pomlčka</translation>
<translation>Uvozovky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1118"/>
6136,22 → 6136,22
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1120"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
<translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1121"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché anglické</translation>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1122"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
<translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1123"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité anglické</translation>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1124"/>
6186,12 → 6186,12
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1130"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
<translation type="obsolete">Dolní jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1131"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
<translation type="obsolete">Dolní dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1132"/>
6292,7 → 6292,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Střední tečka</translation>
<translation>Middle Dot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
6424,430 → 6424,430
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Získat vektorový soubor...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Uložit jako &amp;EPS...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Pokročilý hromadný výběr...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Změnit zdroj...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Nahradit barvy...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Obrysy...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Poslat do obrysů</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Rámec...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Lepící nástroje</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>&amp;Přizpůsobit výšce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Přizpůsobit šířce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Náhledový režim</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished">Zobrazit spadávku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Zobrazit ukazatele vrstev</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Zobrazit související nabídku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Vložit &amp;textový rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Vložit &amp;obrázkový rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Vložit &amp;generovaný rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Vložit t&amp;abulku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Vložit t&amp;var</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Vložit &amp;mnohoúhelník</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Vložit čá&amp;ru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Vložit Beziérovu &amp;křivku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Vložit čáru od ru&amp;ky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Vložit PDF tlačítko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Vložit PDF textové pole</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Vložit PDF pole k zaškrtnutí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Vložit PDF pole k výběru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Vložit PDF pole se seznamem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Vložit textovou anotaci</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">Vložit anotaci odkazem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>O &amp;modulech</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Webová stránka Scribusu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Online dokumentace Scribusu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Wiki Scribusu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Začínáme se Scribusem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished">Vložit znak unicode pro začátek sekvence</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Počet stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Nulová mezera</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nulová nedělitená mezera</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
<translation type="unfinished">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Přímé dvojité</translation>
<translation type="unfinished">Přímé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Pravé jednoduché</translation>
<translation type="unfinished">Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pravé jednoduché anglické</translation>
<translation type="unfinished">Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Pravé dvojité</translation>
<translation type="unfinished">Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Pravé dvojité anglické</translation>
<translation type="unfinished">Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Jednoduché obrácené</translation>
<translation type="unfinished">Jednoduché obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Dvojité obrácené</translation>
<translation type="unfinished">Dvojité obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation type="unfinished">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation type="unfinished">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation type="unfinished">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
<translation type="unfinished">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Levé jednoduché</translation>
<translation type="unfinished">Dolní jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Levé dvojité</translation>
<translation type="unfinished">Dolní dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Asijské levé jednoduché</translation>
<translation type="unfinished">Asijské levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
<translation type="unfinished">Asijské pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Asijské levé dvojité</translation>
<translation type="unfinished">Asijské levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Asijské pravé dvojité</translation>
<translation type="unfinished">Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Změnit velikost obrázku na rozměr rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>File</source>
<translation>Soubor</translation>
<translation type="unfinished">Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Soubor</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Edit</source>
<translation>Upravit</translation>
<translation type="unfinished">Upravit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
<translation type="unfinished">Ú&amp;pravy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
<translation type="unfinished">Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>St&amp;yl</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Item</source>
<translation>Objekt</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>O&amp;bjekt</translation>
<translation type="unfinished">O&amp;bjekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>Insert</source>
<translation>Vložit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>Page</source>
<translation>Stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stránka</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>View</source>
<translation>Náhled</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>Ná&amp;hled</translation>
<translation type="unfinished">Ná&amp;hled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extra</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtra</translation>
<translation type="unfinished">E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okna</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Okna</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Help</source>
<translation>Nápověda</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Nápo&amp;věda</translation>
<translation type="unfinished">Nápo&amp;věda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished">Nabídka modulů</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
6857,17 → 6857,17
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Znaky unicode</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished">Přesunout/změnit velikost ukazatele hodnoty</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
<translation type="unfinished">N&amp;ový ze šablony...</translation>
</message>
</context>
<context>
6875,7 → 6875,7
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>Nastavení CMS</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
6883,32 → 6883,32
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
<source>Align</source>
<translation>Zarovnat</translation>
<translation type="unfinished">Zarovnat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>Vy&amp;brané vodítko:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Vybrané vodítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>V&amp;zhledem k:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmístit</translation>
<translation type="unfinished">Rozmístit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Vzdálenost:</translation>
</message>
</context>
<context>
6926,7 → 6926,7
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>V&amp;zhledem k:</translation>
<translation>&amp;Relativně k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
7106,72 → 7106,72
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Zarovnat relativně k:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;První položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhé položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuální stránce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraji aktuální stránky&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítku&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výběru&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Umístění vybraného vodítka, ke kterému se bude zarovnávat</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Zarovnat levé strany objektů na pravou stranu kotvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Zarovnat horní části objektů k spodní části kotvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Zarovnat spodní části objektů k horní části kotvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished">Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/spodním okrajem stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished">Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/spodním okrajem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
7227,17 → 7227,17
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Pole k zaškrtnuti</translation>
<translation>Políčko k zaškrtnuti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Pole k výběru</translation>
<translation>Výběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>List Box</source>
<translation>Pole se seznamem</translation>
<translation>Seznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
7252,7 → 7252,7
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="109"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Tip nástroje:</translation>
<translation type="obsolete">Nástrojový tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
7277,7 → 7277,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
<source>Width:</source>
<translation>Tloušťka:</translation>
<translation>Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
7327,7 → 7327,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
<source>Other</source>
<translation>Ostatní</translation>
<translation>jiný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
7402,7 → 7402,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Zmáčnkuté</translation>
<translation>Stlačené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
7622,7 → 7622,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
7702,7 → 7702,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Formát datumu</translation>
<translation>Formát data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
7873,7 → 7873,7
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Žádné</translation>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2067"/>
7884,32 → 7884,32
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation>Tip nástroje:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation>Neexportovat hodnotu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished">Exportovat absolutní název souboru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Všechny soubory (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
<source>Submit format:</source>
<translation type="unfinished">Schválit formát:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
7919,7 → 7919,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>HTML</source>
<translation>HTML</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
7929,7 → 7929,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
7967,7 → 7967,7
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
7996,8 → 7996,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X-Poz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
8007,16 → 8007,11
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished">Expotrovat absolutní název souboru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
8035,7 → 8030,7
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>V&amp;zorová stránka:</translation>
<translation>&amp;Vzorová stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
8120,32 → 8115,32
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Použít na</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>&amp;Aktuální stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>&amp;Sudé stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>&amp;Liché stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Všechny stránky</translation>
<translation type="unfinished">Všechny str&amp;ánky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;Interval stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
8161,27 → 8156,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Kontrola pravopisu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Kontrola pravopisu zapnuta</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Přidejte kontrolu pravopisu prostřednictvím Aspellu. Můžete ji vybrat z nainstalovaných slovníků. Kontrolu pravopisu můžete použít průběžně v celém dokumentu nebo na vybraný text.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Chyba modulu Aspell</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
8189,22 → 8184,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Kontrolovat pravopis</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Nahrada:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>&amp;Přidat slovo</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>Z&amp;měnit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
8214,52 → 8209,52
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished">Není ve slovníku:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Slovo nebylo nalezeno v aktivním slovníku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished">Ve slovníku nebyl nalezen nahrazující text pro aktuální slovo</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Aktivní slovník:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished">Aktuálně aktivní slovník. Scribus používá slovníky Aspell.&lt;br/&gt;Jestliže jej chcete aktualizovat nebo přidat další slovníky, můžete je instalovat pomocí systémového instalátoru nebo správce balíků.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished">Ignorovat aktuální text, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignorovat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Ignorovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished">Ignorovat všechny výskyty aktuálního textu, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnorovat vše</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Přidat aktuální slovo do Vašeho slovníku pro další použití</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
8274,12 → 8269,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>Změ&amp;nit vše</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
</message>
</context>
<context>
8287,17 → 8282,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished">Načtený</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>default </source>
<translation>výchozí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"> slovník Aspell.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="84"/>
8327,17 → 8322,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Kontrola pravopisu dokončena</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Kontrola pravopisu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Nebyl nalezen žádný slovník Aspell. Prosíme, nainstalujte nějaký.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="429"/>
8350,27 → 8345,27
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Běžné tvary</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Šipky</translation>
<translation type="unfinished">Šipky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Vývojový diagram</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Skládačka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Specials</source>
<translation>Speciální tvary</translation>
<translation type="unfinished">Speciální znaky</translation>
</message>
</context>
<context>
8388,7 → 8383,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>Čá&amp;rový kód...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
8441,7 → 8436,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
8481,12 → 8476,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Vybrat typ</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation>Vybrat typ čárového kódu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
8519,7 → 8514,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
<translation>Znovu nastavit ukázku čárového kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
8569,12 → 8564,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Barva pozadí - pod čaramy kódu</translation>
<translation>Barva pozadí - pod řádky kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>Čá&amp;ry</translation>
<translation>&amp;Linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
8584,7 → 8579,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Barva čar v čárovém kódu</translation>
<translation>Barva linek v čárovém kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
8649,32 → 8644,32
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation>Vložit čárový kód</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation>Formát</translation>
<translation type="unfinished">Formát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>Vl&amp;ožit kontrolní číslici</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>&amp;Hlídat okolní místo</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>Vložit t&amp;ext do výsledného kódu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
8737,19 → 8732,19
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Název %1 není jedinečný.
Prosím, zvolte jiný.</translation>
<translation>Jméno %1 není unikátní.
Prosím, zvolte jiné.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Zvolit adresář zápisníku</translation>
<translation>Zvolte adresář zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
8764,12 → 8759,12
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Zvolit zápisník k importu</translation>
<translation>Vyberte zápisník, který importuji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="688"/>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat soubory zápisníku...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Import souborů zápisníku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
8779,77 → 8774,77
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Zkopírované položky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Vložit na stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopírovat do:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Přesunout do:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Uložit jako...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Vymazat obsah</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Opravdu si přejete smazat všechny vstupy?</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nový název</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Vytvořit novou stránku zápisníku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation>Nahrát existující zápisník</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation>Uložit zvolený zápisník</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Importovat zápisník ze Scribusu &lt;=1.3.2</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zavřít vybraný zápisník</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
9026,7 → 9021,7
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="164"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil pro plné barvy na stránce</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil pro plné barvy na stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="143"/>
9046,7 → 9041,7
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="167"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Výchozí účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
<translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
9053,7 → 9048,7
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="168"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Výchozí vykreslování pro tiskárnu. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
<translation type="obsolete">Implicitní vykreslování pro tiskárnu. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
9122,12 → 9117,12
<translation type="obsolete">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
9134,12 → 9129,12
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="139"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil importovaných CMYK obrázků</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="140"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil importovaných RGB obrázků</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
9167,57 → 9162,57
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Aktivovat správu barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation>Systémové profily</translation>
<translation type="unfinished">Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Výchozí barevný profil importovaných RGB obrázků</translation>
<translation type="unfinished">Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Výchozí barevný profil importovaných CMYK obrázků</translation>
<translation type="unfinished">Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">&amp;RGB plné barvy:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished">Výchozí barevný profil pro plné RGB barvy na stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">&amp;CMYK plné barvy:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished">Výchozí barevný profil pro plné CMYK barvy na stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
9229,14 → 9224,14
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Tiskárna:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Tiskárna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na Váši tiskárnu - ne obecný (např. sRGB).</translation>
<translation type="unfinished">Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
9246,7 → 9241,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrázky:</translation>
<translation type="unfinished">Obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
9274,7 → 9269,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovku</translation>
<translation type="unfinished">Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
9285,7 → 9280,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished">Konvertovat všechny barvy do barev tiskárny</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
9297,7 → 9292,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Označit netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
<translation type="unfinished">Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
9392,7 → 9387,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="195"/>
9402,7 → 9397,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
9423,13 → 9418,13
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nelze vytvořit barvu s názvem &quot;%1&quot;.
Je vyhrazen pro průhlednou barvu</translation>
<translation>Nelze vytvořit barvu jménem &quot;%1&quot;.
Je rezervováno pro průhlednou barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Název barvy není jedinečný</translation>
<translation type="obsolete">Jméno barvy není jedinečné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="374"/>
9457,13 → 9452,12
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Zadaný název barvy již existuje,
prosím, vyberte jiný.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished">Barevná mapa HSV</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
9471,42 → 9465,42
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Slučování barev</translation>
<translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Error: </source>
<translation>Chyba:</translation>
<translation type="unfinished">Chyba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Barva %1 už existuje!</translation>
<translation type="unfinished">Barva %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Barva %1 přidána.</translation>
<translation type="unfinished">Barva %1 přidána.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Spouštění správce barev.</translation>
<translation type="unfinished">Spouštění správce barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Slučování barev</translation>
<translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="488"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
<translation type="unfinished">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Kruhová paleta</translation>
<translation type="unfinished">Kruhová paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
9516,22 → 9510,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation>Výsledné barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
9541,12 → 9535,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished">Způsob barevného schéma</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Úhel:</translation>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
9561,12 → 9555,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
<translation type="unfinished">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation>&amp;Sloučit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
9576,12 → 9570,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
<translation type="unfinished">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>&amp;Nahradit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Nahradit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
9591,112 → 9585,112
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Ponechat barvy netknuté</translation>
<translation type="unfinished">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+Z</translation>
<translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation>Náhled:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation>Ukázkové barevné schéma.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
<translation type="unfinished">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation>Typ poruchy vidění:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
<translation type="unfinished">K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation>RGB:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation>HSV:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
<translation type="unfinished">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
<translation type="unfinished">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation>CMYK:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation>H:</translation>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation>S:</translation>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
<translation type="unfinished">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
9705,32 → 9699,29
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2243"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
Y: %2</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2228"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2235"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2251"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Délka: %1
Úhel: %2</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2253"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Šířka: %1
Výška: %2</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
9738,17 → 9729,17
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="167"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nový název.</translation>
<translation type="unfinished">Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nové jméno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="170"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Barva nenalezena</translation>
<translation type="unfinished">Barva nenalezena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte, prosím, novou barvu jinak.</translation>
<translation type="unfinished">Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte prosím novou barvu jinak.</translation>
</message>
</context>
<context>
9756,12 → 9747,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1331"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1362"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
</context>
<context>
9852,7 → 9843,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Symboly měn</translation>
<translation type="obsolete">Měny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
9862,7 → 9853,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Symboly číslic</translation>
<translation type="obsolete">Číselné formy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
9937,22 → 9928,22
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="393"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Arabština</translation>
<translation type="obsolete">Arabské</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="399"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Rozšířená arabština A</translation>
<translation type="obsolete">Arabské rozšířené A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="405"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Rozšířená arabština B</translation>
<translation type="obsolete">Arabské rozšířené B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="411"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Hebrejština</translation>
<translation type="obsolete">Hebrejské</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="325"/>
9972,47 → 9963,47
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta znaků Scribusu (*.ucp);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Vyberte název souboru, který má být otevřen</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Chyba při načítání souboru %1 - soubor může být poškozený.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Nelze uložit soubor %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Vypráznit paletu?</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Opravdu chcete vypráznit všechny znaky z palety?</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation>Paleta znaků</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Skrýt/zobrazit pokročilou paletu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
10022,7 → 10013,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Uložit rychlou paletu znaků</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
10030,62 → 10021,62
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Plná znaková sada</translation>
<translation type="unfinished">Plná znaková sada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Základní latinka</translation>
<translation type="unfinished">Základní latinka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latin-1 doplňky</translation>
<translation type="unfinished">Latin-1 doplňky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Rozšířená latinka A</translation>
<translation type="unfinished">Rozšířená latinka A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Rozšířená latinka B</translation>
<translation type="unfinished">Rozšířená latinka B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Obecná interpunkce</translation>
<translation type="unfinished">Obecná interpunkce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Horní a dolní indexy</translation>
<translation type="unfinished">Horní a dolní indexy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Symboly měn</translation>
<translation type="unfinished">Měny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Symboly dopisu</translation>
<translation type="unfinished">Symboly dopisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Symboly číslic</translation>
<translation type="unfinished">Číselné formy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Šipky</translation>
<translation type="unfinished">Šipky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Matematické operátory</translation>
<translation type="unfinished">Matematické operátory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
10100,12 → 10091,12
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Geometrické tvary</translation>
<translation type="unfinished">Geometrické tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Různé symboly</translation>
<translation type="unfinished">Různé symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
10115,67 → 10106,67
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Varianty minuskulí</translation>
<translation type="unfinished">Varianty minuskulí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligatury</translation>
<translation type="unfinished">Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation>Speciální znaky</translation>
<translation type="unfinished">Speciální znaky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation>Řečtina</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Rozšířená řečtina</translation>
<translation type="unfinished">Rozšířená řečtina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Azbuka</translation>
<translation type="unfinished">Azbuka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Azbuka - doplňky</translation>
<translation type="unfinished">Azbuka - doplňky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabština</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Rozšířená arabština A</translation>
<translation type="unfinished">Arabské rozšířené A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Rozšířená arabština B</translation>
<translation type="unfinished">Arabské rozšířené B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrejština</translation>
<translation type="unfinished">Hebrejské</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation>Rozšířená paleta znaků</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Písmo:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
10186,12 → 10177,12
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation>Vložit &amp;kód:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
10201,32 → 10192,32
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation>Znaky k vložení</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
<translation type="unfinished">Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
<translation type="unfinished">Smazat aktuální výběr(y).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vymazat</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation>Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
10234,7 → 10225,7
<message>
<location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
10242,7 → 10233,7
<message>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation>Smazat</translation>
<translation type="unfinished">Smazat</translation>
</message>
</context>
<context>
10250,7 → 10241,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Chybí znaky</translation>
<translation>Chybí znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="661"/>
10275,12 → 10266,12
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt obsahuje průhlednost</translation>
<translation>Objek onsahuje průhlednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt je PDF anotace nebo pole</translation>
<translation>Objekt je PDF anotace nebo formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="669"/>
10320,7 → 10311,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="647"/>
<source>Items</source>
<translation>Objekty</translation>
<translation>Onjekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="648"/>
10345,27 → 10336,27
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="382"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="412"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Je použita průhlednost</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="415"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Je použito směšování barev</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="422"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Vrstva &quot;%1&quot;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="654"/>
<source>Check again</source>
<translation>Znovu zkontrolovat</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="656"/>
10375,7 → 10366,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Ignorovat nalezené chyby a pokračovat v exportu nebo tisku. Měli byste vědět, jaké chyby ingnorujete před tím, než budete pokračovat.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="658"/>
10385,17 → 10376,17
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Prázdý obrázkový rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrázek je GIF</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="393"/>
<source>Layers</source>
<translation>Vrstvy</translation>
<translation type="unfinished">Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="493"/>
10405,26 → 10396,24
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="435"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Vzorové stránky</translation>
<translation type="unfinished">Vzorové stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="648"/>
<source>Layer</source>
<translation>Vrstva</translation>
<translation type="unfinished">Vrstva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Rozlišení obrázku pod %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Rozlišení obrázku nad %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
10450,7 → 10439,7
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="68"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished">Provádím export...</translation>
<translation>Provádím export...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../collect4output.cpp" line="72"/>
10461,7 → 10450,7
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nelze exportovat všechny soubory:
<translation>Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
</message>
<message>
10468,7 → 10457,7
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="87"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nelze exportovat soubor:
<translation> Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
</message>
</context>
10482,7 → 10471,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="80"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importovat</translation>
<translation>&amp;Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="82"/>
10517,7 → 10506,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="109"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Aktuální množina barev:</translation>
<translation>Aktuálí množina barev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="140"/>
10567,17 → 10556,17
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="172"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Nastavit aktuální množinu barev jako výchozí</translation>
<translation>Nastavit aktuální množinu barev jako implicitní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Vybrat název</translation>
<translation>Vybrat jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="564"/>
10617,7 → 10606,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation>Všechny podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatní soubory (%3);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
10636,7 → 10625,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished">Importovat barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
10772,7 → 10761,7
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="231"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="232"/>
10812,7 → 10801,7
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nahradit barvy</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zaměnit barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="243"/>
10822,12 → 10811,12
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="244"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="245"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Ponechat barvy netknuté</translation>
<translation type="obsolete">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="328"/>
10922,7 → 10911,7
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="97"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barevné složky...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Barevné komponenty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="180"/>
10973,7 → 10962,7
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Použít</translation>
<translation>&amp;Aplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
11010,7 → 10999,7
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Jedna strana</translation>
<translation>Jedna stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
11180,314 → 11169,314
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="262"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
<translation type="unfinished">Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
<translation type="unfinished">Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Ano</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Ne</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Textový rámec</translation>
<translation type="unfinished">Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<source>Image Frame</source>
<translation>Obrázkový rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
<source>Line</source>
<translation>Čára</translation>
<translation type="unfinished">Linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Mnohoúhelník</translation>
<translation type="unfinished">Mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Lomená čára</translation>
<translation type="unfinished">Lomená linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Text na křivce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Generovaný rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished">Vícenásobný</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation>PDF tlačítko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation>PDF Textové pole</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation>PDF pole k výběru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation>PDF pole se seznamem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished">PDF textová anotace</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">PDF anotace odkazem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation>Levá stránka</translation>
<translation type="unfinished">Levá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation>Střední</translation>
<translation type="unfinished">Střední</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation>Střední levá</translation>
<translation type="unfinished">Střední levá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation>Střední pravá</translation>
<translation type="unfinished">Střední pravá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation>Pravá stránka</translation>
<translation type="unfinished">Pravá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation>Normální</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation>Normální vlevo</translation>
<translation type="unfinished">Normální vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation>Normální na střed</translation>
<translation type="unfinished">Normální na střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation>Normální vpravo</translation>
<translation type="unfinished">Normální vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>Solid Line</source>
<translation>Plná čára</translation>
<translation type="unfinished">Plná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Přerušovaná čára</translation>
<translation type="unfinished">Přerušovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Tečkovaná čára</translation>
<translation type="unfinished">Tečkovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Čerchovaná čára</translation>
<translation type="unfinished">Čerchovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Dvojitě čerchovaná čára</translation>
<translation type="unfinished">Dvojitě čerchovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation>Výchozí styl odstavce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation>Výchozí styl znaku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation>Výchozí styl čáry</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>RGB</translation>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>CMYK</translation>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Odstíny šedé</translation>
<translation type="unfinished">Odstíny šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation>Neznámý</translation>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation>Normální vidění</translation>
<translation type="unfinished">Normální vidění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation>Barvoslepost (červená)</translation>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (červená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation>Barvoslepost (zelená)</translation>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (zelená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation>Barvoslepost (modrá)</translation>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (modrá)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation>Barvoslepost</translation>
<translation type="unfinished">Barvoslepost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation>Vlastní: </translation>
<translation type="unfinished">Vlastní: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Žádné</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vyčnívající vlevo</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vyčnívající vpravo</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vlevo zavěšená interpunkce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vpravo zavěšená interpunkce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Výchozí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation>Min. prokládání textu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation>Max. prokládání textu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation>Min. šířka znaků</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation>Max. šířka znaků</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
11515,22 → 11504,22
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavení náhledu</translation>
<translation type="unfinished">Nastavení náhledu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Vložit soubor...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Smazat stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation>Vložit obrázek ze schránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
11538,12 → 11527,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
<translation type="unfinished">Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
<translation type="unfinished">Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
11556,7 → 11545,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
<translation type="unfinished">Nová vzorová stránka %1</translation>
</message>
</context>
<context>
11599,7 → 11588,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
11609,12 → 11598,12
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Upravit vlastnosti barvy čáry</translation>
<translation>Upravit vlastnosti barvy linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Upravit vlastnosti barvy výplně</translation>
<translation>Barva výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
11654,7 → 11643,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="562"/>
11679,82 → 11668,82
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation>Zobrazit pouze použité barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished">Obrys</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="988"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished">Posuny</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
<source>Scaling</source>
<translation>Změna velikosti</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation>X-Měřítko:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation>Y-Měřítko:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rotation</source>
<translation>Otočení</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Angle</source>
<translation>Úhel</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation>Nastavení průhlednosti</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Režim směšování:</translation>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Darken</source>
<translation>Ztmavit</translation>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Zesvětlit</translation>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Násobit</translation>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Screen</source>
<translation>Obrazovka</translation>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
11774,7 → 11763,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Difference</source>
<translation>Rozdíl</translation>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
11794,27 → 11783,27
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Hue</source>
<translation>Odstín</translation>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sytost</translation>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Světlost</translation>
<translation type="unfinished">Světlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation>Zobrazit celý seznam barev v dokumentu nebo jen použité barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
11822,32 → 11811,32
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
<source>Create Range</source>
<translation>Vytvořit interval</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation>Počet stránek v dokumentu:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation>Interval stránek dokumentu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation>Základní výběr intervalu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation>Interval stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
11857,7 → 11846,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation>Přesunout &amp;dolů</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
11867,7 → 11856,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation>Přesunout &amp;nahoru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
11877,7 → 11866,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation>Přidat interval stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
11887,12 → 11876,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
<source>Even Pages</source>
<translation>Sudé stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
<source>From:</source>
<translation>Od:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
11902,7 → 11891,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished">&amp;Přidat do intervalu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
11912,27 → 11901,27
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation>Liché stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation>Seznam oddělený čárkami</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished">Pokročilé seřazení</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished">Pořadí stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished">Ukázkové pořadí stránek:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
11942,7 → 11931,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
11952,7 → 11941,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
12009,7 → 11998,7
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="52"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Nastavení tiskárny</translation>
<translation>Možnosti tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="63"/>
12044,7 → 12033,7
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="160"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Zrcadlit</translation>
<translation>Zrcadlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="150"/>
12079,7 → 12068,7
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Stránek na list</translation>
<translation>Stránka na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="196"/>
12097,49 → 12086,49
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="414"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="449"/>
<source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Soubory křivek (*.scu);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="449"/>
<source>Save as</source>
<translation>Uložit jako</translation>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="483"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nelze uložit soubor:
<translation type="unfinished">Nelze uložit soubor:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="509"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation type="unfinished">Převrátit křivku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="510"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation type="unfinished">Obnovit křivku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="511"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation type="unfinished">Přepnout mezi lineární a kubickou interpoloací křivky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="512"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation type="unfinished">Nahrát křivku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="513"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation type="unfinished">Uložit tuto křivku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
12159,7 → 12148,7
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Komprimovat soubor</translation>
<translation>&amp;Komprimovaný soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="306"/>
12169,22 → 12158,22
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="274"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Ukázat náhled</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Ukázat náhled a informace o vybraném souboru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>Včetně profilů &amp;barev</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished">Při uložení komprimovat dokument Scribusu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
12290,12 → 12279,12
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="363"/>
<source>Value:</source>
<translation>Hodnota:</translation>
<translation type="unfinished">Hodnota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="364"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">Posun:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
12376,7 → 12365,7
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Chyba importu Word dokumentu
<translation>Chyba importu Word souboru
%1</translation>
</message>
</context>
12485,7 → 12474,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="166"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, funkce, žánr, atd</translation>
<translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, finkce atd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
12510,7 → 12499,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Informace o autorských právech a licencích, např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
<translation>Informace o autorských právech, licencích apod. Např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="152"/>
12525,7 → 12514,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribusu jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
<translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
12553,12 → 12542,12
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Přidat do dokumentu část s číslováním stránek. Nová část bude přidána za aktuálně vybranou část.</translation>
<translation>Přidat do dokumentu sekci s číslováním stránek. Nová sekce bude přidána za aktuálně vybranou sekci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Odstranit aktuálně vybranou část.</translation>
<translation>Odstranit aktuálně vybranou sekci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
12588,12 → 12577,12
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="79"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro část, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této části zobrazit čísla stránek a pokud je v části alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Číslo stránky, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Po:&lt;/b&gt; Číslo stránky, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stránek.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začátek:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ..., potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. V první části dokumentu se nahradí původní první stránka novým značením.</translation>
<translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro sekci, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této sekci zobrazit čísla stránek a pokud je v sekci alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Index stránky, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Do:&lt;/b&gt; Index stránky, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stránek.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ...,potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. U první sekce v dokumentu to nahradí původní první číslo strany v novém okně souboru. (fixme).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Číslo stránky je mimo povolené hranice</translation>
<translation>Číslo stránky je mimo použitelnou oblast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
12603,57 → 12592,57
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation>Části dokumentu</translation>
<translation type="unfinished">Sekce dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation>Zobrazeno</translation>
<translation type="unfinished">Zobrazeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
<translation type="unfinished">Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation>Po</translation>
<translation type="unfinished">po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
<translation type="unfinished">Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation>Začátek</translation>
<translation type="unfinished">Start</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Přidat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+V</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+S</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
12661,12 → 12650,12
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="16"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Části dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Sekce dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="39"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="55"/>
12691,7 → 12680,7
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="125"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="128"/>
12782,27 → 12771,27
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atributy objektů dokumentu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation>Hodnota</translation>
<translation type="unfinished">Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parametr</translation>
<translation type="unfinished">Parametr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
12822,7 → 12811,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Přidat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
12832,7 → 12821,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
12842,7 → 12831,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
12852,7 → 12841,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Vyčistit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
12865,12 → 12854,12
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="30"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributy objektů dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Vlastnosti položek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="47"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="52"/>
12905,7 → 12894,7
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="123"/>
13120,9 → 13109,14
<translation type="obsolete">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="224"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="obsolete">Použít během odstranění barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="227"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="obsolete">Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
<translation type="obsolete">Konvertovat spot barvy na process</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="233"/>
13195,7 → 13189,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="477"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
13204,12 → 13198,12
se nepodařil!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="479"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="877"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
13219,27 → 13213,27
<translation type="obsolete">Importuji PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="84"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analyzuji PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="483"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Vytvářím objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="875"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Konverze %1 obrázků selhala!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="81"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importuji: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="743"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="742"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13269,7 → 13263,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="353"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Název stylu odstavce</translation>
<translation type="obsolete">Jméno stylu odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="354"/>
13284,7 → 13278,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="356"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Barva výplně textu</translation>
<translation type="obsolete">Barva výplně písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="357"/>
13314,12 → 13308,12
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Název:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="260"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Čáry:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="231"/>
13374,7 → 13368,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="501"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation type="obsolete">Název stylu není jedinečný</translation>
<translation type="obsolete">Jméno stylu není jedinečné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="320"/>
13412,7 → 13406,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation>Upravit</translation>
<translation type="unfinished">Upravit</translation>
</message>
</context>
<context>
13480,7 → 13474,7
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="63"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>Získat &amp;názvy polí</translation>
<translation>Získat &amp;jména polí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="65"/>
13643,37 → 13637,37
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="351"/>
<source>Color 1:</source>
<translation>Barva 1:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="371"/>
<source>Color 2:</source>
<translation>Barva 2:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="391"/>
<source>Color 3:</source>
<translation>Barva 3:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="411"/>
<source>Color 4:</source>
<translation>Barva 4:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1412"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Tritone</source>
<translation type="unfinished">Tříbarevný</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1499"/>
<source>Quadtone</source>
<translation type="unfinished">Čtyřbarevný</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1565"/>
13686,27 → 13680,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Uložit jako obrázek</translation>
<translation type="unfinished">Uložit jako obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
<translation type="unfinished">Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Soubor již existuje. Přepsat?</translation>
<translation type="unfinished">Soubor existuje. Přepsat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="205"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>už existuje. Přepsat?</translation>
<translation type="unfinished">už existuje. Přepsat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="219"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Chyba při zápisu souboru.</translation>
<translation type="unfinished">Chyba při zápisu souboru.</translation>
</message>
</context>
<context>
13726,7 → 13720,7
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
Názvy exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;nazevdokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
Jména exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;jmenodokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
13751,7 → 13745,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Exportovat do adresáře:</translation>
<translation>&amp;Export do adresáře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
13811,7 → 13805,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exportovat interval stránek</translation>
<translation>Exportovat rozsah stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
13857,17 → 13851,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation>Velikost obrázku v pixelech</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation>Komprimační poměr vašeho obrázku - 100% je bez komprimace, 0% nejvyšší komprimace. Jestliže si nevíte rady, použijte &apos;Automaticky&apos;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaticky</translation>
<translation type="unfinished">Automaticky</translation>
</message>
</context>
<context>
13985,7 → 13979,7
<message>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="133"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="185"/>
14010,7 → 14004,7
<message>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="276"/>
<source>Live Preview</source>
<translation>Živý náhled</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
14078,20 → 14072,20
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="226"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Formát souboru:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="593"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Některá písma, použitá v tomto dokumentu, byla nahrazena:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="597"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> nahrazeno čím: </translation>
<translation> nahrazeno: </translation>
</message>
</context>
<context>
14099,7 → 14093,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<source>File</source>
<translation>Soubor</translation>
<translation type="unfinished">Soubor</translation>
</message>
</context>
<context>
14107,12 → 14101,12
<message>
<location filename="../../scribus/fontcombo.cpp" line="148"/>
<source>Face:</source>
<translation type="unfinished">Vzhled:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontcombo.cpp" line="149"/>
<source>Style:</source>
<translation>Styl:</translation>
<translation type="unfinished">Styl:</translation>
</message>
</context>
<context>
14120,22 → 14114,22
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Název písma</translation>
<translation type="unfinished">Název písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<source>Use Font</source>
<translation>Použít písmo</translation>
<translation type="unfinished">Použít písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<source>Family</source>
<translation>Rodina</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
<translation type="unfinished">Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
14145,17 → 14139,17
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<source>Format</source>
<translation>Formát</translation>
<translation type="unfinished">Formát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation>Vložený v PostScriptu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
14165,46 → 14159,46
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<source>Access</source>
<translation>Přístup</translation>
<translation type="unfinished">Přístup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation>Použité v dokumentu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Cesta k souboru s písmem</translation>
<translation type="unfinished">Cesta k souboru s písmem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation>Neznámý</translation>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation>Neznámý</translation>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Uživatel</translation>
<translation type="unfinished">Uživatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Systém</translation>
<translation type="unfinished">Systém</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation>Kliknutím změníte hodnotu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
14267,7 → 14261,7
<message>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Přidat...</translation>
<translation>&amp;Připojit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="111"/>
14305,7 → 14299,7
<translation type="obsolete">Cesta k souboru s písmem</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
14312,12 → 14306,12
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="189"/>
<source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="obsolete">Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu pro písma v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
<translation type="obsolete">Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu pro písma v nabídce Soubor - Nastavení - Písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="130"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation>Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu pro písma v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
14380,12 → 14374,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Náhled písem</translation>
<translation type="unfinished">Náhled písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation>&amp;Rychlé hledání:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Rychlé hledání:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
14400,22 → 14394,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>&amp;Velikost písma:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Velikost písma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
<translation type="unfinished">Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation>Výplňový text, který se zobrazí</translation>
<translation type="unfinished">Text, který se zobrazí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation>Na&amp;stavit</translation>
<translation type="unfinished">Na&amp;stavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
14425,17 → 14419,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation>Obnovit text</translation>
<translation type="unfinished">Obnovit text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation>Vých&amp;ozí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
14445,18 → 14439,18
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation>Zobrazit rozšířené informace o písmu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation>Nastavit výplňový text</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
</message>
14609,7 → 14603,7
<message>
<location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished">Pokud volbu povolíte, Scribus použije tyto náhrady chybějících písem ve všech budoucích dokumentech. Později to lze zrušit v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
<translation>Pokud volbu povolíte, Scribus použije tyto náhrady chybějících písem ve všech budoucích dokumentech. Později to lze zrušit v nabídce Úpravy - Nastavení - Písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
14627,7 → 14621,7
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="328"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="336"/>
14640,7 → 14634,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="100"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation>Vektor přechodu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
14668,7 → 14662,7
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="55"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Přidat</translation>
<translation>&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="65"/>
14683,7 → 14677,7
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="94"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>Přd&amp;at</translation>
<translation>Přip&amp;ojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="104"/>
14723,22 → 14717,22
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="225"/>
<source>Refer to:</source>
<translation type="obsolete">Vztaženo k:</translation>
<translation type="obsolete">Odkaz na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stránce</translation>
<translation>&amp;Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Okrajům</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="230"/>
<source>&amp;Selection</source>
<translation type="obsolete">&amp;Výběru</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Výběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="249"/>
14784,117 → 14778,117
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="15"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation>Správce vodítek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="31"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="unfinished">&amp;Jednoduché</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="140"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sloupce/řádky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="331"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="unfinished">&amp;Různé</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="unfinished">Vodorovné</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="233"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="unfinished">Svislé</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="320"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="unfinished">&amp;Použít pro všechny stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Počet:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="unfinished">P&amp;očet</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="175"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="unfinished">Po&amp;užít mezeru:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="262"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished">Použít &amp;mezeru:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="294"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="unfinished">Okr&amp;ajům</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="304"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="unfinished">Vý&amp;běrům</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="340"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished">Smazat vodítka z &amp;aktuální stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="353"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">Smazat vodítka ze &amp;všech stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation>Přidat nové vodorovné vodítko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation>Smazat vybrané vodorovné vodítko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation>Přidat nové svislé vodítko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation>Smazat vybrané svislé vodítko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation>Zamknout vodítka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation>Použít pro všechny stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation type="unfinished">Počet vytvořených vodorovných vodítek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation type="unfinished">Počet vytvořených svislých vodítek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
14939,17 → 14933,17
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation>Použít zobrazená vodítka na všechny stránky dokumentu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation>Smazat všechna vodítka zobrazené na aktuální stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation>Smazat všechny vodítka na všech stránkách</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
14994,17 → 14988,17
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Smazat všechny vodítka na aktuální stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Smazat všechny vodítka v aktuálním dokumentu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
<source>Refer to</source>
<translation type="unfinished">Vztaženo k</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15149,48 → 15143,48
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="294"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Konec</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="715"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation type="unfinished">&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Lituji, ale není dostupný žádný manuál!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prosím, podívejte se na:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net , kde naleznete aktuální dokumentaci&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net ke stažení&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
<source>Scribus Help</source>
<translation>Nápověda Scribusu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
<source>Searching is case insensitive</source>
<translation>Hledání ignoruje velikost písmen</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
<source>1</source>
<translation>1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
<source>Find &amp;Next...</source>
<translation>Hledat &amp;další...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
<source>Find &amp;Previous...</source>
<translation>Hledat &amp;předchozí...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Přidat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
</message>
</context>
<context>
15203,7 → 15197,7
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="68"/>
<source>Accept</source>
<translation>Přijmout</translation>
<translation>Akceptovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="89"/>
15219,13 → 15213,13
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="77"/>
<source>Add to the
Exception List</source>
<translation>Přidat so seznamu výjimek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="97"/>
<source>Add to the
Ignore List</source>
<translation type="unfinished">Seznam k ignorování</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15250,7 → 15244,7
<message>
<location filename="../hysettings.cpp" line="34"/>
<source>&amp;Smallest Word:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nejkratší slovo:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Nejmenší slovo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../hysettings.cpp" line="16"/>
15281,22 → 15275,22
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished">Seznam k ignorování</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation>Přidat položku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation>Upravit položku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation>Seznam výjimek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15334,7 → 15328,7
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
<source>Profile Name:</source>
<translation>Název profilu:</translation>
<translation>Jméno profilu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
15399,17 → 15393,17
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
<source>Exposure time</source>
<translation>Expoziční čas</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
<source>Aperture:</source>
<translation>Clona:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation>Ekvivalent ISO:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15417,24 → 15411,23
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation>Importovat AI...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation>Importovat soubory Illustratoru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje do dokumentu většinu souborů Illustratoru,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="162"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Soubor nelze importovat</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15442,12 → 15435,12
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation type="obsolete">Importovat &amp;EPS/PS...</translation>
<translation type="obsolete">Import &amp;EPS/PS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports EPS Files</source>
<translation type="obsolete">Importovat EPS soubory</translation>
<translation type="obsolete">Import EPS souborů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="75"/>
15457,7 → 15450,7
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
15469,19 → 15462,18
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
<source>Import PostScript...</source>
<translation>Importovat PostScript...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
<source>Imports PostScript Files</source>
<translation>Importovat PostScript soubory</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje většinu PostSript souborů do aktuálního dokumentu
a konvertuje vektorová data do objektů Scribusu.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15489,24 → 15481,23
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation>Importovat Xfig...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation>Importovat Xfig soubory</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje většinu Xfig souborů do aktuálního dokumentu,
přičemž konvertuje vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="126"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
</message>
</context>
<context>
15514,12 → 15505,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Na výšku</translation>
<translation type="unfinished">Na výšku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Na šířku</translation>
<translation type="unfinished">Na šířku</translation>
</message>
</context>
<context>
15537,7 → 15528,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
<source>Copies</source>
<translation type="unfinished">Kopie</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
15552,42 → 15543,42
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
<source>Front side</source>
<translation>Titulní stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
<source>Back side</source>
<translation type="unfinished">Zadní stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
<source>&amp;Booklet</source>
<translation>&amp;Brožura</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
<source>Pages per sheet</source>
<translation>Stránek na list</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
<source>4</source>
<translation>4</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
<source>8</source>
<translation>8</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
<source>16</source>
<translation>16</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
<source>Pages</source>
<translation>Stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
15605,7 → 15596,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
<source>Front page from</source>
<translation>Titulní stránka z</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
15615,47 → 15606,47
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
<source>Back page from</source>
<translation type="unfinished">Zadní stránka z</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
<source>Destination page</source>
<translation type="unfinished">Cílová stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
<translation type="unfinished">Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientace</translation>
<translation type="unfinished">Orientace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
<source>Width</source>
<translation>Šířka</translation>
<translation type="unfinished">Šířka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
<source>Height</source>
<translation>Výška</translation>
<translation type="unfinished">Výška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
<source>Preview</source>
<translation>Náhled</translation>
<translation type="unfinished">Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
<source>Refresh preview</source>
<translation>Obnovit náhled</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
15665,7 → 15656,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
15721,7 → 15712,7
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="46"/>
<source>Page(s)</source>
<translation>Stránku(y)</translation>
<translation>Stránka(y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="63"/>
15789,62 → 15780,62
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="237"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="13"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation>Vložit rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="37"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation>T&amp;yp</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="75"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Textový rámec</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="85"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="122"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation>&amp;Umístění</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="137"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished">Umístění stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
<source>Current Page</source>
<translation>Aktuální stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Všechny stránky</translation>
<translation type="unfinished">Všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation>Interval stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="225"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation>Umístění rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
15864,72 → 15855,72
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
<source>Custom Position</source>
<translation>Vlastní umístění</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="316"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="379"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation>&amp;Velikost</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation>Shodná jako okraje stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation>Shodná jako stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="429"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished">Shodná jako spadávka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="439"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation>Shodná jako importovaný obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<source>Custom Size</source>
<translation>Vlastní velikost</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="488"/>
<source>Height:</source>
<translation>Výška:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="495"/>
<source>Width:</source>
<translation>Šířka:</translation>
<translation type="unfinished">Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="558"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation>&amp;Volby</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="611"/>
<source>Gap:</source>
<translation>Mezera:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="625"/>
<source>Columns:</source>
<translation>Sloupce:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
15944,7 → 15935,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="813"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation>Nenalezeny žádné volby pro tento typ rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
15959,52 → 15950,52
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
<source>Insert one or more text frames</source>
<translation>Vloží jeden nebo více textových rámců</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
<source>Insert one or more image frames</source>
<translation>Vloží jeden nebo více obrázkových rámců</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
<source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
<translation>Umístit nové rámce na aktuální stránku, na všechny stránky nebo vybraný interval</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
<source>Insert the frame on the current page only</source>
<translation>Vložit rámec pouze na aktuální stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
<source>Insert one frame for each existing page</source>
<translation>Vložit jeden rámec na všechny existující stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
<source>Insert frames on a range of pages</source>
<translation>Vložit rámce na interval stránek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
<source>Range of pages to insert frames on</source>
<translation>Interval stránek, na které budou vloženy rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
<source>Position the new frame in relation to the page</source>
<translation>Umístění nového rámce vzhledem ke stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
<translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje </translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page</source>
<translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
16014,7 → 16005,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
<source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
<translation type="unfinished">Vložit rámec do vlastního umístění na stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
16029,12 → 16020,12
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
<translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako okraje stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
<translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
16049,27 → 16040,27
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
<source>Insert the new frame with a custom size</source>
<translation>Vložit nový rámec s vlastní velikostí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
<source>Width of the inserted frame</source>
<translation>Šířka vloženého rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
<source>Height of the inserted frame</source>
<translation>Výška vloženého rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
<source>Number of columns for the inserted text frame</source>
<translation>Počet sloupců vloženého textového rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
<source>Distance between the columns in the text frame</source>
<translation>Vzdálenost mezi sloupci v textovém rámci</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
16079,22 → 16070,22
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
<source>Link Inserted Frames</source>
<translation type="unfinished">Spojit vložené rámce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
<source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
<translation type="unfinished">Spojit první vložený rámec s existujícím textovým rámcem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
<source>Link to Existing Frame</source>
<translation type="unfinished">Spojit s existujícím rámcem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
<source>Name of existing text frame to link to</source>
<translation type="unfinished">Název existujícího textového rámce, se kterým se spojí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
16117,7 → 16108,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="28"/>
<source>Number of rows:</source>
<translation>Počet řádků:</translation>
<translation>Počet řádek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="29"/>
16135,7 → 16126,7
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="27"/>
<source>Edit JavaScripts</source>
<translation>Upravit Java skripty</translation>
<translation>Editace Java skriptů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="46"/>
16180,7 → 16171,7
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="71"/>
<source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
<translation type="unfinished">Přidá nový skript a definuje funkci se stejným názvem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte název funkce.</translation>
<translation>Přidá nový skript a definuje funkci se stejným jménem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte jméno funkce.</translation>
</message>
</context>
<context>
16263,12 → 16254,12
<message>
<location filename="../keymanager.cpp" line="182"/>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Import...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../keymanager.cpp" line="183"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Exportovat...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Export...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../keymanager.cpp" line="185"/>
16326,127 → 16317,127
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="336"/>
<source>Status: </source>
<translation>Stav:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="340"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="342"/>
<source>Finished</source>
<translation>Dokončeno</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="345"/>
<source>Running</source>
<translation>Běží</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="522"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="524"/>
<source>No item selected!</source>
<translation type="unfinished">Není vybraná žádná položka!</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="526"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation type="obsolete">Vložit symbol</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="13"/>
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished">Editor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="33"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="32"/>
<source>Enter Code:</source>
<translation>Vložit kód:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="44"/>
<source>Update</source>
<translation>Aktualizovat</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="51"/>
<source>Revert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<source>Options</source>
<translation>Volby</translation>
<translation type="unfinished">Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozlišení:</translation>
<translation type="unfinished">Rozlišení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="88"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaticky</translation>
<translation type="unfinished">Automaticky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="91"/>
<source> DPI</source>
<translation> DPI</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="104"/>
<source>Program:</source>
<translation>Program:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="116"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="130"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation>Hlášení programu:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="165"/>
<source>Kill Program</source>
<translation>Zabít program</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="181"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation>Stav: Neznámý</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="130"/>
<source>Information</source>
<translation>Informace</translation>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="124"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished">Editor pro tento rámec již běží!</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="150"/>
<source>Editor running!</source>
<translation type="unfinished">Editor běží!</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="132"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished">Prosím, určete editor v nastavení!</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="167"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished">Není možné vytvořit dočasný adresář pro běh externího editoru!</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="222"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished">Spustit externí editor...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="207"/>
16456,16 → 16447,11
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="225"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished">Spuštění editoru &quot;%1&quot; selhalo!</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<translation type="obsolete">Spustit externí editor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="523"/>
<source>Insert Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
16489,7 → 16475,7
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
16504,57 → 16490,57
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Raise layer</source>
<translation type="obsolete">Vrstvu nahoru</translation>
<translation type="obsolete">Vrstvu dopředu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Lower layer</source>
<translation type="obsolete">Vrstvu dolů</translation>
<translation type="obsolete">Vrstvu dozadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="586"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Neprůsvitnost:</translation>
<translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Režim směšování:</translation>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normální</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<source>Darken</source>
<translation>Ztmavit</translation>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Zesvětlit</translation>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Násobit</translation>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="574"/>
<source>Screen</source>
<translation>Obrazovka</translation>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="575"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Překrytí</translation>
<translation type="unfinished">Overlay</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="576"/>
16569,7 → 16555,7
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="578"/>
<source>Difference</source>
<translation>Rozdíl</translation>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
16589,22 → 16575,22
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="582"/>
<source>Hue</source>
<translation>Odstín</translation>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="583"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sytost</translation>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="584"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="585"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Světlost</translation>
<translation type="unfinished">Světlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="603"/>
16614,22 → 16600,22
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="604"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation>Zviditelnit vrstvu - odškrtnutím zkryjete vrstvu z displeje</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="605"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation>Tiskne vrstvu - nezaškrtnutá vypne tisk.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="606"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation>Zamkne nebo odemkne vrstvu - nezaškrtnutá je odemčená</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="607"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished">Text obtéká objekty v nižších vrstvách - Povolením vynutíte, aby text obtékal i objekty v nižších vrstvách</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="608"/>
16639,37 → 16625,37
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="601"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation>Vybrat režim směšování, funguje pouze v PDF 1.4</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="602"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation>Průsvitnost vrstev, funguje pouze v PDF 1.4 a SVG</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation>Přidat vrstvu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation>Duplikovat aktuální vrstvu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation>Vrstvu nahoru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation>Vrstvu dolů</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="609"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation>Název vrstvy - Dvojklikem na název jej změníte</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
16677,12 → 16663,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4974"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5004"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
</context>
<context>
16690,22 → 16676,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation>Optická čočka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
<source>-</source>
<translation>-</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation>Parametry čočky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
16715,82 → 16701,82
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation>Přidat novou čočku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation>&amp;Přidat čočku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation>Odstanit vybranou čočku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation>&amp;Odstanit čočku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Zoom In</source>
<translation>Přiblížit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation>Oddálit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation>&amp;X Poz:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation>Vodorovné umístění čočky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation>&amp;Y Poz:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation>Svislé umístění čočky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation>Vybraná čočka funguje jako lupa</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation>&amp;Zvětšení čočky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation>Vybraná čočka funguje jako čočka typu rybí oko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation>Čočka typu rybí &amp;oko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation>Polomě&amp;r:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation>Poloměr čočky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
16808,7 → 16794,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="66"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation>Efekt čočky...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="70"/>
16818,7 → 16804,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="90"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Efekt čočky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="91"/>
16831,7 → 16817,7
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="28"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation type="obsolete">Upravit styly čar</translation>
<translation type="obsolete">Upravit styly linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="120"/>
16896,7 → 16882,7
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="44"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="188"/>
16914,7 → 16900,7
<message>
<location filename="../smlinestylewbase.ui" line="239"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Tloušťka čáry:</translation>
<translation type="obsolete">Šířka linky:</translation>
</message>
</context>
<context>
16957,27 → 16943,27
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="163"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Plná čára</translation>
<translation type="obsolete">Plná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="151"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Přerušovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Přerušovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="154"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Tečkovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Tečkovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="157"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Čerchovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Čerchovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="160"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná linka</translation>
</message>
</context>
<context>
16985,12 → 16971,12
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="81"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Všechny soubory (*)</translation>
<translation>Včechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="80"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation>Program nenalezl žádné moduly</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17038,22 → 17024,22
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="266"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation>Náhodné odstavce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="271"/>
<source>Standard Lorem Ipsum</source>
<translation>Klasické Lorem Ipsum</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="272"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation>Počet odstavců, do kterých se vlije vybraný výplňový text</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation>Seznam jazyků, ve kterých můžete vlít výplňový text</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17121,32 → 17107,32
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="116"/>
<source>Other Settings</source>
<translation>Ostatní nastavení</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="121"/>
<source>Master Page:</source>
<translation>Vzorová stránka:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished">Velikost vložených stránek, běžné nebo vlastní velikosti.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation>Orientace stránek, které budou vloženy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation>Šířka stránek, které budou vloženy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation>Výška stránek, které budou vloženy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="179"/>
17159,22 → 17145,22
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dole:</translation>
<translation>&amp;Dolní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>Na&amp;hoře:</translation>
<translation>&amp;Horní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>V&amp;pravo:</translation>
<translation>&amp;Pravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>V&amp;levo:</translation>
<translation>&amp;Levý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
17234,17 → 17220,17
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="79"/>
<source>Apply settings to:</source>
<translation>Použít nastavení na:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="82"/>
<source>All Document Pages</source>
<translation>Všechny stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="86"/>
<source>All Master Pages</source>
<translation>Všechny vzorové stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="91"/>
17254,17 → 17240,17
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="108"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Okrajová vodítka</translation>
<translation type="unfinished">Okrajová vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="126"/>
<source>Top:</source>
<translation>Nahoře:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="131"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Dole:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
17289,7 → 17275,7
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="152"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished">Spadávka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="158"/>
17304,28 → 17290,28
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="217"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished">Zevnitř:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished">Zvenku:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="222"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished">Vlevo:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="223"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Vpravo:</translation>
<translation type="unfinished">Pravý:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="39"/>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation>Upravit vzorové stránky</translation>
</message>
17345,12 → 17331,12
<translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Název:</translation>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Nová vzorová stránka</translation>
</message>
17360,17 → 17346,17
<translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Nová vzorová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="355"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie č. %1 z</translation>
</message>
17380,64 → 17366,64
<translation type="obsolete">Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="94"/>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation>Duplikovat zvolenou vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="95"/>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation>Smazat zvolenou vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="96"/>
<source>Add a new master page</source>
<translation>Přidat novou vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="97"/>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Importovat vzorové stránky z existujícího dokumentu</translation>
<translation>Import vzorových stránek z existujícího dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Nelze přejmenovat vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Normální stránka nemůže být přejmenována.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Přejmenovat vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished">Nový název:</translation>
<translation>Nové jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="171"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation>Kopie #%1 z/ze %2</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="135"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation>Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
<translation>Opravdu si přejete smazat vzorovou stránku &quot;%1&quot;?</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17518,7 → 17504,7
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="51"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17526,57 → 17512,57
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="13"/>
<source>Distances</source>
<translation>Vzdálenosti</translation>
<translation type="unfinished">Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="19"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
<translation type="unfinished">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="145"/>
<source>10000.0000</source>
<translation>10000.0000</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="36"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="53"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="70"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="87"/>
<source>Length:</source>
<translation>Délka:</translation>
<translation type="unfinished">Délka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="104"/>
<source>DX:</source>
<translation>DX:</translation>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="121"/>
<source>DY:</source>
<translation>DY:</translation>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="138"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Úhel:</translation>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="155"/>
<source>Unit:</source>
<translation>Jednotka:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17664,12 → 17650,12
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importovat</translation>
<translation>&amp;Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Select...</source>
<translation>&amp;Vybrat...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17677,17 → 17663,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
<source>-</source>
<translation>-</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Mesh Distortion</source>
<translation type="unfinished">Síťové zkreslení</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
17697,12 → 17683,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
<source>Zoom In</source>
<translation>Přiblížit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation>Oddálit</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
17721,7 → 17707,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="69"/>
<source>Mesh Distortion...</source>
<translation type="unfinished">Síťové zkreslení...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="73"/>
17731,7 → 17717,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Síťové zkreslení mnohoúhelníků</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17762,12 → 17748,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
<translation type="unfinished">Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="121"/>
<source>Properties...</source>
<translation>Vlastnosti...</translation>
<translation type="unfinished">Vlastnosti...</translation>
</message>
</context>
<context>
17820,7 → 17806,7
<message>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="58"/>
<source>Number of Copies:</source>
<translation>Počet kopií:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
17833,7 → 17819,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3751"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3752"/>
17973,7 → 17959,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3955"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="obsolete">Název vybraného objektu</translation>
<translation type="obsolete">Jméno vybraného objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3956"/>
17998,13 → 17984,13
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3960"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="obsolete">Otočení objektu podle aktuálního středu otáčení</translation>
<translation type="obsolete">Rotace objektu podle aktuálního středu otáčení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3961"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="obsolete">Bod (počátek souřadnic), od kterého jsou
odvozeny vzdálenosti nebo úhly otočení</translation>
odvozeny vzdálenosti nebo úhly rotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3962"/>
18072,7 → 18058,7
<translation type="obsolete">Zamknout nebo odemknout rozměry objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enable or disable printing of the object</source>
<translation type="obsolete">Povolit nebo zakázat tisk objektu</translation>
</message>
18084,7 → 18070,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3985"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation type="obsolete">Upravit šířku znaků</translation>
<translation type="obsolete">Změna šířky znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3989"/>
18094,7 → 18080,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3990"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Sytost barvy výplně textu</translation>
<translation type="obsolete">Sytost barvy výplně písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3995"/>
18109,27 → 18095,27
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3999"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation type="obsolete">Styl čáry</translation>
<translation type="obsolete">Styl linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4000"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation type="obsolete">Tloušťka čáry</translation>
<translation type="obsolete">Tloušťka linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4001"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation type="obsolete">Typy spojení čar</translation>
<translation type="obsolete">Typy spojení linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4002"/>
<source>Type of line end</source>
<translation type="obsolete">Typy ukončení čar</translation>
<translation type="obsolete">Typy ukončení linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4003"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation type="obsolete">Styl čáry aktuálního objektu</translation>
<translation type="obsolete">Styl linky aktuálního objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4005"/>
18224,27 → 18210,27
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3839"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation type="obsolete">Čáry buňky v tabulce</translation>
<translation type="obsolete">Linky buňky v tabulce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3840"/>
<source>Line at Top</source>
<translation type="obsolete">Horní čára</translation>
<translation type="obsolete">Horní linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3841"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation type="obsolete">Levá čára</translation>
<translation type="obsolete">Levá linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3842"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation type="obsolete">Pravá čára</translation>
<translation type="obsolete">Pravá linka </translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3843"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation type="obsolete">Dolní čára</translation>
<translation type="obsolete">Dolní linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4023"/>
18304,7 → 18290,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3748"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Čára</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3749"/>
18334,7 → 18320,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3757"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Otočení:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Rotace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3761"/>
18351,7 → 18337,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3764"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sloupce:</translation>
<translation type="obsolete">S&amp;loupce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3765"/>
18361,22 → 18347,22
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3766"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation type="obsolete">Na&amp;hoře:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Horní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3767"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dole:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Dolní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3768"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">V&amp;levo:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Levý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3769"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">V&amp;pravo:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Pravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3770"/>
18396,7 → 18382,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3780"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="obsolete">Použít &amp;obrysovou čáru</translation>
<translation type="obsolete">Použít &amp;obrysovou linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3781"/>
18441,12 → 18427,12
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3810"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Typ čáry:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Typ linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3822"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="obsolete">Tloušť&amp;ka čáry:</translation>
<translation type="obsolete">Šíř&amp;ka linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3823"/>
18531,17 → 18517,17
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3984"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="obsolete">Posunout vzhledem k účaří znaků</translation>
<translation type="obsolete">Offset k účaří znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3986"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="obsolete">Upravit výšku znaků</translation>
<translation type="obsolete">Měřená výška znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3634"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
<translation type="obsolete">Jméno &quot;%1&quot; není jedinečné.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiné.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3775"/>
18581,7 → 18567,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3979"/>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="obsolete">Pro obtékání textových rámců pod objektem použijte druhou čáru založenou na tvaru rámce. </translation>
<translation type="obsolete">Pro obtékání textových rámců pod objektem použijte druhou linku založenou na tvaru rámce. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="1814"/>
18639,7 → 18625,7
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="94"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Tloušťka čáry:</translation>
<translation type="obsolete">Šířka linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="261"/>
18659,32 → 18645,32
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="280"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Plná čára</translation>
<translation type="obsolete">Plná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="268"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Přerušovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Přerušovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="271"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Tečkovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Tečkovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="274"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Čerchovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Čerchovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="277"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="295"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Název %1 není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
<translation type="obsolete">Jméno %1 není jedinečné.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiné.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="181"/>
18697,22 → 18683,22
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<source>%v of %m</source>
<translation type="unfinished">%v z %m</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
<source>Progress</source>
<translation>Průběh</translation>
<translation type="unfinished">Průběh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation>Celkový průběh:</translation>
<translation type="unfinished">Celkový průběh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
18738,32 → 18724,32
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="112"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="165"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>&amp;Svislé posunutí:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Svislé posunutí:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
<source>&amp;Horizontal Gap:</source>
<translation>&amp;Vodorovná mezera:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Vertical Gap:</source>
<translation>&amp;Svislá mezera:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="13"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation>Vícenásobné duplikování</translation>
<translation type="unfinished">Vícenásobné duplikování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="32"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="unfinished">Podle počtu &amp;kopií</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="50"/>
18773,7 → 18759,7
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="81"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="unfinished">Vytvořit &amp;mezeru mezi objekty</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="84"/>
18783,7 → 18769,7
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="91"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="unfinished">Po&amp;sunout vytvořené objekty</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="94"/>
18793,42 → 18779,42
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="145"/>
<source>Rotation:</source>
<translation>Otočení:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="217"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="unfinished">Podle počtu &amp;řad a sloupců</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="245"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation>Svislá mezera:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="272"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation>Vodorovná mezera:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="289"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation>Počet řádků:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="309"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation>Počet sloupců:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="383"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="399"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
18912,7 → 18898,7
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Výchozí měrná jednotka dokumentu</translation>
<translation>Implicitní měrná jednotka dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="149"/>
18952,7 → 18938,7
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="297"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Výchozí jednotka:</translation>
<translation>&amp;Implicitní jednotka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="307"/>
19007,22 → 18993,22
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="181"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Vzhled dokumentu</translation>
<translation type="unfinished">Vzhled dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="256"/>
<source>First Page is:</source>
<translation>První stránka je:</translation>
<translation type="unfinished">První stránka je:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="329"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Po vytvoření dokumentu ukázat jeho nastavení</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation>N&amp;ový ze šablony</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
19098,12 → 19084,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Upravit &amp;obrysovou čáru</translation>
<translation>Upravit &amp;obrysovou linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Zr&amp;ušit obrysovou čáru</translation>
<translation>Zr&amp;ušit obrysovou linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
19158,12 → 19144,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation type="unfinished">Otočení proti směru hodinových ručiček</translation>
<translation>Rotace proti směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation type="unfinished">Otočení po směru hodinových ručiček</translation>
<translation>Rotace po směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
19173,17 → 19159,17
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation type="unfinished">Úhel otočení</translation>
<translation>Úhel rotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové čáry</translation>
<translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Nastavit obrysovou čáru na původní tvar rámce</translation>
<translation>Nastavit obrysovou linku na původní tvar rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
19228,12 → 19214,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>k ploše</translation>
<translation>na plochu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>to Page</source>
<translation>k stránce</translation>
<translation>na stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
19259,12 → 19245,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="299"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Tento dokument nevypadá jako OpenOffice Draw soubor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="618"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19272,41 → 19258,41
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Importovat OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
<translation>Import OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Importovat soubory OpenOffice Draw</translation>
<translation>Import souborů OpenOffice Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje do aktuálního dokumentu soubory OpenOffice.org Draw a převede vektory na objekty Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="138"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Tento soubor obsahuje nějaké nepodporované vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Soubor nelze importovat</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
19314,7 → 19300,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Použít název dokumentu jako předponu stylů odstavce</translation>
<translation>Použít jméno dokumentu jako předponu stylů odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
19349,12 → 19335,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation>Přidat název dokumentu do názvu stylu.</translation>
<translation>Přidat název dokumentu do jména stylu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation>Nastavit tyto vlastnosti jako výchozí a neptat se na ně při každém importu OASIS OpenDocument formátu.</translation>
<translation>Nastavit tyto vlastnosti jako implicitní a neptat se na ně při každém importu OASIS OpenDocument formátu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
19385,37 → 19371,37
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="37"/>
<source>Origin</source>
<translation>Počátek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="54"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
<translation type="unfinished">Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="59"/>
<source>Width:</source>
<translation>Šířka:</translation>
<translation type="unfinished">Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="61"/>
<source>Length:</source>
<translation>Délka:</translation>
<translation type="unfinished">Délka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="69"/>
<source>Height:</source>
<translation>Výška:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="71"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Úhel:</translation>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="101"/>
<source>Remember Values</source>
<translation>Zapamatovat hodnoty</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
19428,7 → 19414,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="876"/>
19438,7 → 19424,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="751"/>
<source>Page </source>
<translation>Stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="806"/>
19448,7 → 19434,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Outline</source>
<translation>Obrys</translation>
<translation type="unfinished">Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="140"/>
19458,7 → 19444,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation>Filtr:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
19477,7 → 19463,7
<message>
<location filename="../../scribus/styleselect.cpp" line="98"/>
<source>Linewidth</source>
<translation>Tloušťka čáry</translation>
<translation>Šířka linky</translation>
</message>
</context>
<context>
19530,19 → 19516,18
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="153"/>
<source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
<translation>%1 neexistuje a bude vytvořen, pokračovat?</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="170"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Nelze vytvořit adresář:
%1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save As</source>
<translation>Uložit jako</translation>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
</message>
</context>
<context>
19550,57 → 19535,57
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="135"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation>Ukládám PDF</translation>
<translation type="unfinished">Ukládám PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation>Exportuji vzorovou stránku:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exportuji stránku:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation>Exportuji objekty na aktuální stránce:</translation>
<translation type="unfinished">Export objektů aktuální stránky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2470"/>
<source>Page:</source>
<translation>Stránka:</translation>
<translation type="unfinished">Stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2483"/>
<source>Date:</source>
<translation>Datum:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7753"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Chyba při nahrávání obrázku: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7758"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Chyba při ukládání obrázku: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7763"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">Chyba při nahrávání masky obrázku: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7768"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7748"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Při ukládání došlo k chybě. Prosím, zkontrolujte volné místo na disku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
19608,7 → 19593,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="29"/>
<source>PDF Tools</source>
<translation>PDF nástroje</translation>
<translation type="unfinished">PDF nástroje</translation>
</message>
</context>
<context>
19714,7 → 19699,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="152"/>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished">Název separace</translation>
<translation>Jméno separace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="164"/>
19784,17 → 19769,17
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="260"/>
<source>Print Settings</source>
<translation type="unfinished">Nastavení tisku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="266"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="269"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
19804,32 → 19789,32
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="275"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
<translation type="unfinished">Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="281"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished">Konvertovat přímé barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="284"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation>Použít profily barev</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="311"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Přizpůsobit šířce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="312"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation>Přizpůsobit výšce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="313"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation>Přizpůsobit stránce</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="355"/>
19849,7 → 19834,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="272"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished">Zmenšit na okraje stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
19864,7 → 19849,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="217"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="221"/>
19885,34 → 19870,34
<translation type="obsolete">Export stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1772"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1771"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1777"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1776"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Chyba při exportu obrázku: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1781"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">Chyba při nahrávání masky obrázky: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1787"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1786"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Zpracovávám vzorovou stránku:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exportuji stránku:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
19930,7 → 19915,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="396"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Čára</translation>
<translation>Linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="400"/>
19940,7 → 19925,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="404"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Lomená čára</translation>
<translation>Lomená linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="408"/>
19979,42 → 19964,42
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="13"/>
<source>Attributes</source>
<translation type="unfinished">Atributy</translation>
<translation type="unfinished">Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="23"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="28"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="33"/>
<source>Value</source>
<translation>Hodnota</translation>
<translation type="unfinished">Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="38"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parametr</translation>
<translation type="unfinished">Parametr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="43"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Vztah</translation>
<translation type="unfinished">Vztah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="48"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Vztah k</translation>
<translation type="unfinished">Vztah k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Přidat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="61"/>
20024,7 → 20009,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="68"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="71"/>
20034,7 → 20019,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="78"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="81"/>
20054,12 → 20039,12
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="114"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="130"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
20072,7 → 20057,7
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="36"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="41"/>
20102,7 → 20087,7
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="87"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="90"/>
20155,7 → 20140,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<source>Image</source>
<translation>Obrázek</translation>
<translation type="unfinished">Obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
20165,62 → 20150,62
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="470"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished">Vložený obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<source>File:</source>
<translation>Soubor:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="473"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation>Původní PPI:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation>Aktuální PPI:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<source>Size:</source>
<translation>Velikost:</translation>
<translation type="unfinished">Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="475"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Barevný prostor:</translation>
<translation type="unfinished">Barevný prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámý</translation>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
<source>Page:</source>
<translation>Stránka:</translation>
<translation type="unfinished">Stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="488"/>
<source>Pages:</source>
<translation>Stránky:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation type="unfinished">Chybí vložený obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<source>missing</source>
<translation type="unfinished">chybí</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="502"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation type="unfinished">Není nahrán žádný obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
20233,7 → 20218,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="565"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="166"/>
20273,32 → 20258,32
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="558"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished">Generovaný rámec</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="559"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished">Aplikace</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="560"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="562"/>
<source>State</source>
<translation>Stav</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="567"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished">Dokončeno</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Running</source>
<translation>Běží</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="224"/>
20308,17 → 20293,17
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished">Není nastavena žádná aplikace</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="130"/>
<source>Rendering...</source>
<translation type="unfinished">Generuji...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="139"/>
<source>Render Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba generování</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
20326,55 → 20311,55
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="319"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Odstavců:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="327"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Řádků:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="333"/>
<source>Words: </source>
<translation>Slov:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="341"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaků:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3469"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Řeťezený text</translation>
<translation type="unfinished">Řeťezený text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3473"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Textový rámec</translation>
<translation type="unfinished">Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3477"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3475"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Odstavce:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3485"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3483"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Řádků:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3491"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3489"/>
<source>Words: </source>
<translation>Slov:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3499"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3497"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaků:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
20461,12 → 20446,12
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="628"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation>Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="632"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation>Opravdu chcete smazat tuto vzorovou stránku?</translation>
<translation type="unfinished">Opravdu chcete smazat tuto vzorovou stránku?</translation>
</message>
</context>
<context>
20474,43 → 20459,43
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="266"/>
<source>%1 of %2</source>
<translation type="obsolete">%1 z %2</translation>
<translation type="obsolete">%1 of %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pageselector.cpp" line="210"/>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="obsolete">%1 z %1</translation>
<translation type="obsolete">%1 of %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="267"/>
<source>Go to the first page</source>
<translation>Jdi na první stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="268"/>
<source>Go to the previous page</source>
<translation>Jdi na předchozí stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="269"/>
<source>Go to the next page</source>
<translation>Jdi na následující stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="270"/>
<source>Go to the last page</source>
<translation>Jdi na poslední stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="271"/>
<source>Select the current page</source>
<translation>Vybrat aktuální stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="272"/>
<source> of %1</source>
<comment>number of pages in document</comment>
<translation>z %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
20631,7 → 20616,7
<message>
<location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="62"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
20667,12 → 20652,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Starting Point</source>
<translation>Počáteční bod</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>End Point</source>
<translation>Koncový bod</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
20743,17 → 20728,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="119"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation>Verze Qt je zastaralá</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="119"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation>Tento modul vyžaduje verzi knihovny Qt alespoň 4.3.3</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="150"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="150"/>
20772,7 → 20757,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="21"/>
<source>Effect Type</source>
<translation>Typ efektu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="29"/>
20807,7 → 20792,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
<source>Gap between Objects</source>
<translation>Mezera mezi objekty</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
20817,27 → 20802,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation>Otočit objekt o:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation>0°</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation>90°</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation>180°</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation>270°</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
20850,12 → 20835,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="97"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="195"/>
<source>=</source>
<translation>=</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="274"/>
20865,7 → 20850,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="357"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="381"/>
20890,12 → 20875,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="234"/>
<source>The resulting shape.</source>
<translation>Výsledný tvar.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="286"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished">Spojit tvary</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="321"/>
20905,7 → 20890,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="337"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished">Výsledkem je plocha, kde se tvary neprotínají</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="353"/>
20916,7 → 20901,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="450"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation>Vlastní barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
20926,7 → 20911,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="488"/>
<source>Fill:</source>
<translation>Výplň:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="158"/>
20976,12 → 20961,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="478"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation>Barva tahu</translation>
<translation type="unfinished">Barva tahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="498"/>
<source>Fill Color</source>
<translation>Barva výplně</translation>
<translation type="unfinished">Barva výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
21027,12 → 21012,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation>Verze Qt je zastaralá</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation>Tento modul vyžaduje verzi knihovny Qt alespoň 4.3.3</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
21058,7 → 21043,7
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="84"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="84"/>
21068,37 → 21053,37
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="134"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Vybrat adresář</translation>
<translation type="unfinished">Vybrat adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="162"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished">Nahrávám obrysy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="296"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Včechny soubory (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="310"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="14"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Obrysy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="56"/>
<source>Load</source>
<translation>Načíst</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="63"/>
21108,27 → 21093,27
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="70"/>
<source>Rename</source>
<translation>Přejmenovat</translation>
<translation type="unfinished">Přejmenovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="77"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstranit</translation>
<translation type="unfinished">Odstranit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="84"/>
<source>Remove All</source>
<translation>Odstanit vše</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="107"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="114"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
21161,32 → 21146,32
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="108"/>
<source>Size:</source>
<translation>Velikost:</translation>
<translation type="unfinished">Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="109"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozlišení:</translation>
<translation type="unfinished">Rozlišení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="109"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="112"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámý</translation>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="115"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Barevný prostor:</translation>
<translation type="unfinished">Barevný prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="86"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Náhled</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="89"/>
21214,12 → 21199,12
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="58"/>
<source>Cancel Search</source>
<translation>Zrušit hledání</translation>
<translation type="unfinished">Zrušit hledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="124"/>
<source>Start Search</source>
<translation>Spustit hledání</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="91"/>
21240,37 → 21225,37
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="140"/>
<source>The search failed: %1</source>
<translation type="unfinished">Hledání selhalo: %1</translation>
<translation type="unfinished">Chyba hledání: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="13"/>
<source>Search Images</source>
<translation type="unfinished">Hledat obrázky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="25"/>
<source>Search for:</source>
<translation>Hledat:</translation>
<translation type="unfinished">Hledat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="38"/>
<source>Start at:</source>
<translation type="unfinished">Začít na:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="64"/>
<source>Change...</source>
<translation>Změnit...</translation>
<translation type="unfinished">Změnit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="79"/>
<source>Searching</source>
<translation>Hledání</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="141"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation>Hledání ignoruje velikost písmen</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="148"/>
21283,7 → 21268,7
<message>
<location filename="../picstatus.cpp" line="79"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../picstatus.cpp" line="79"/>
21336,7 → 21321,7
<translation type="obsolete">Zrušit hledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Správa obrázků</translation>
</message>
21368,47 → 21353,47
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="228"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation>Seřadit podle názvu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="230"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation type="unfinished">Seřadit podle stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="253"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation type="unfinished">Mimo stránku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>JPG</source>
<translation>JPG</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="281"/>
<source>TIFF</source>
<translation>TIFF</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="284"/>
<source>PSD</source>
<translation>PSD</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="287"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation>EPS/PS</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="290"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="293"/>
<source>JPG2000</source>
<translation>JPG2000</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="299"/>
21418,7 → 21403,7
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="305"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámý</translation>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="322"/>
21428,47 → 21413,47
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="83"/>
<source>Information</source>
<translation>Informace</translation>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="155"/>
<source>Path:</source>
<translation>Cesta:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="198"/>
<source>Search...</source>
<translation>Hledat...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="105"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
<translation type="unfinished">Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="215"/>
<source>Image</source>
<translation>Obrázek</translation>
<translation type="unfinished">Obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="256"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Barevný prostor:</translation>
<translation type="unfinished">Barevný prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="221"/>
<source>Format:</source>
<translation>Formát:</translation>
<translation type="unfinished">Formát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="288"/>
<source>DPI:</source>
<translation>DPI:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="323"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
<translation type="unfinished">Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="387"/>
21478,12 → 21463,12
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="358"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Měřítko:</translation>
<translation type="unfinished">Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="329"/>
<source>Pixels:</source>
<translation>Pixelů:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="425"/>
21498,12 → 21483,12
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="530"/>
<source>Go to</source>
<translation>Jít na</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="433"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="unfinished">Na stránce:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
21513,77 → 21498,77
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="600"/>
<source>Extended Image Properties...</source>
<translation>Rozšířené vlastnosti obrázku...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="613"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Upravit obrázek...</translation>
<translation type="unfinished">Upravit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="623"/>
<source>Image Visible</source>
<translation>Obrázek je viditelný</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="633"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation>Efekty obrázku...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="684"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="127"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation>Název obrázku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="177"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished">Umístění obrázku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="195"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation>Hledat chybějící obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="240"/>
<source>Type of the image</source>
<translation>Typ obrázku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="253"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation>Barevný prostor obrázku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="275"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation>Barevný prostor obrázku, např. RGB nebo CMYK</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="307"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation>Původní rozlišení obrázku, v bidech an palec (DPI)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="345"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation>Výška a čířka obrázku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="374"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished">Vodorovné a svislé měřítko aplikované na obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="409"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation>Velikost obrázku při tisku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="449"/>
21598,22 → 21583,22
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="478"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished">Název objektu stránky, který obsahuje obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="491"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation>Efektivní DPI:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="510"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation>Efektivní rozlišení obrázku po změně velikosti</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="527"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation>Přesunout na stránku s obrázkem</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="543"/>
21628,7 → 21613,7
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="590"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation>Exportovat/tisknout obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="597"/>
21653,7 → 21638,7
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="264"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Vložený obrázek</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
21676,17 → 21661,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="145"/>
<source>Export successful</source>
<translation>Export byl úspěšný</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="123"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Uložit jako obrázek</translation>
<translation type="unfinished">Uložit jako obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="118"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation type="unfinished">Cílové umístění %1 musí existovat</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
21753,7 → 21738,7
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="344"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Modul: %1 byl inicializován</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
21838,7 → 21823,7
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Otočení:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Rotace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="91"/>
21863,7 → 21848,7
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="142"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="obsolete">Stupně otočení mnohoúhelníků</translation>
<translation type="obsolete">Stupně rotace mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="143"/>
21891,93 → 21876,93
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="30"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation> &amp;Vrcholy:</translation>
<translation type="unfinished">Ro&amp;hy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Počet vrcholů mnohoúhelníků</translation>
<translation type="unfinished">Počet rohů mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Otočení:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Rotace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="76"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Otočení mnohoúhelníků</translation>
<translation type="unfinished">Stupně rotace mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="121"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Ukázkový mnohoúhelník</translation>
<translation type="unfinished">Ukázkový mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="143"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Aplikovat konvexnost/konkávnost pro změnu tvaru mnohoúhelníku</translation>
<translation type="unfinished">Aplikovat konvexnost/konkávnost pro změnu tvaru mnohoúhelníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="146"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Použít &amp;faktor</translation>
<translation type="unfinished">Použít &amp;faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Faktor:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="187"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Záporná hodnota nastaví mnohoúhelník jako konkávní (nebo s tvarem hvězdy), kladná jako konvexní</translation>
<translation type="unfinished">Záporná hodnota nastaví mnohoúhelník jako konkávní (nebo s tvarem hvězdy), kladná jako konvexní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="216"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="206"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation>&amp;Zakřivení:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="72"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="75"/>
<source>General</source>
<translation>Všeobecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="78"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="81"/>
<source>Guides</source>
<translation>Vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="84"/>
<source>Typography</source>
<translation>Typografie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="87"/>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="138"/>
<source>Display</source>
<translation>Zobrazit</translation>
</message>
22037,7 → 22022,7
<translation type="obsolete">Vybrat adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="141"/>
<source>External Tools</source>
<translation>Externí nástroje</translation>
</message>
22054,7 → 22039,7
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="719"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation type="obsolete">Výchozí měrná jednotka dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní měrná jednotka dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="720"/>
22069,22 → 22054,22
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="722"/>
<source>Default documents directory</source>
<translation type="obsolete">Výchozí adresář na dokumenty</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní adresář na dokumenty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="724"/>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="obsolete">Výchozí adresář na skripty</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní adresář na skripty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="727"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="obsolete">Výchozí velikost stránky, standardní nebo vlastní rozměr</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní velikost stránky, standardní nebo vlastní rozměr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="728"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation type="obsolete">Výchozí orientace stránek dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní orientace stránek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="729"/>
22114,7 → 22099,7
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="742"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation type="obsolete">Nastavení výchozí úrovně zvětšení</translation>
<translation type="obsolete">Nastavení implicitní úrovně zvětšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="746"/>
22199,17 → 22184,17
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="485"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">Na&amp;hoře:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Horní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="511"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">V&amp;pravo:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Pravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="492"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">V&amp;levo:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Levý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="305"/>
22244,7 → 22229,7
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="628"/>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation type="obsolete">Název &amp;spustitelného souboru (programu):</translation>
<translation type="obsolete">Jméno &amp;spustitelného souboru (programu):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="194"/>
22277,42 → 22262,42
<translation type="obsolete">Délka historie akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="90"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Dělení slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="93"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="99"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Předtisková kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="104"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Správa barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="119"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="124"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">Atributy objektů dokumentu</translation>
<translation>Vlastnosti položek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="129"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Obsah a rejstříky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="132"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Klávesové zkratky</translation>
</message>
22332,7 → 22317,7
<translation type="obsolete">Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show Pictures</source>
<translation type="obsolete">Zobrazit obrázky</translation>
</message>
22422,12 → 22407,12
<translation type="obsolete">Počet odstavců:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="144"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation>Různé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="148"/>
<source>Plugins</source>
<translation>Moduly</translation>
</message>
22442,7 → 22427,7
<translation type="obsolete">Přepíná zobrazení rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Turns the display of pictures on or off</source>
<translation type="obsolete">Přepíná zobrazení obrázků</translation>
</message>
22514,12 → 22499,12
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="716"/>
<source>Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins.</source>
<translation type="obsolete">Výchozí dekorace oken a vzhled. Scribus přejímá dostupná témata KDE nebo Qt, pokud je Qt nastaveno pro vyhledávání pluginů KDE.</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní dekorace oken a vzhled. Scribus přejímá dostupná témata KDE nebo Qt, pokud je Qt nastaveno pro vyhledávání pluginů KDE.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="718"/>
<source>Default font size for the tool windows</source>
<translation type="obsolete">Výchozí velikost písma pro okna nástrojů</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní velikost písma pro okna nástrojů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="723"/>
22557,14 → 22542,14
<translation type="obsolete">Přepne zobrazení obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="96"/>
<source>Printer</source>
<translation>Tiskárna</translation>
<translation type="unfinished">Tiskárna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="135"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Zápisník</translation>
<translation type="unfinished">Zápisník</translation>
</message>
</context>
<context>
22587,12 → 22572,12
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<source>Export...</source>
<translation type="unfinished">Exportovat...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Použít</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Aplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
22602,28 → 22587,28
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation type="unfinished">Použít změny bez zavření dialogu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="196"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation>Exportuje aktuální nastavení do souboru</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2071"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2062"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postsript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="815"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="814"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Převést stará nastavení Scribusu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="817"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation>Scribus nalezl soubory s nastavením pro Scribus 1.2.
22630,68 → 22615,68
Chcete je převést na novou verzi Scribusu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2071"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2062"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1691"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Nelze otevřít soubor s nastavením &quot;%1&quot; pro zápis: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Zápis do souboru s nastavením &quot;%1&quot; selhal: chybový kód QIODevice %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Nelze otevřít soubor s nastavením &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Nelze číst XML nastavení z &quot;%1&quot;: %2, řádek %3, sloupec %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PDF 1.4</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PDF/X-3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2410"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2402"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Chyba zápisu nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2416"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2408"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Nelze uložit nastavení: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt; Zkontrolujte prosím oprávnění k souboru a adresáři a také volné místo dostupné na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2429"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2421"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Chyba při načítání nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2434"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2426"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Nelze načíst nastavení:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Použije se výchozí nastavení.</translation>
<translation>Nelze načíst nastavení:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Použije se implicitní nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2142"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2134"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22745,12 → 22730,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="565"/>
<source>File</source>
<translation>Soubor</translation>
<translation type="unfinished">Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="509"/>
<source>All</source>
<translation>Všechny</translation>
<translation type="unfinished">Všechny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="508"/>
22760,37 → 22745,37
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="507"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurová</translation>
<translation type="unfinished">Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="506"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Žlutá</translation>
<translation type="unfinished">Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="505"/>
<source>Black</source>
<translation>Černá</translation>
<translation type="unfinished">Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="103"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished">Zevnitř:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="104"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished">Zvenku:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="336"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Tisknout normálně</translation>
<translation type="unfinished">Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="311"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
<translation type="unfinished">Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
22800,17 → 22785,17
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="361"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation type="unfinished">Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="375"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
<translation type="unfinished">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="361"/>
<source>Save As</source>
<translation>Uložit jako</translation>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
</message>
</context>
<context>
22818,27 → 22803,27
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Setup Printer</source>
<translation>Nastavit tiskárnu</translation>
<translation type="unfinished">Nastavit tiskárnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="22"/>
<source>Print Destination</source>
<translation>Tisk do</translation>
<translation type="unfinished">Tisk do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="49"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Volby...</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Volby...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="85"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation>&amp;Soubor:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="101"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished">Změ&amp;nit...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="116"/>
22848,12 → 22833,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="119"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation>A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
<translation type="unfinished">A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="137"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation>&amp;Příkaz:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Příkaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="159"/>
22863,22 → 22848,22
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation>Tisknout &amp;vše</translation>
<translation type="unfinished">Tisknout &amp;vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="191"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation>&amp;Počet kopií:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Počet kopií:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="211"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
<translation type="unfinished">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="218"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation>T&amp;isknout interval</translation>
<translation type="unfinished">T&amp;isknout interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="228"/>
22892,12 → 22877,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="273"/>
<source>Options</source>
<translation>Volby</translation>
<translation type="unfinished">Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="280"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Tisknout normálně</translation>
<translation type="unfinished">Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="285"/>
22907,12 → 22892,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation>Tisknout barevně, pokud lze</translation>
<translation type="unfinished">Tisknout barevně, pokud lze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="299"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
<translation type="unfinished">Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="314"/>
22924,22 → 22909,22
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="334"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation>Pokročilé volby</translation>
<translation type="unfinished">Pokročilé volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="340"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Stránka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="346"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="353"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
22959,7 → 22944,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
22969,7 → 22954,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Použít během odstranění barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
22979,7 → 22964,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished">Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
22989,12 → 22974,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation>Použít profily barev</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="436"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Značky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="442"/>
23004,7 → 22989,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="445"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Ořezové značky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="452"/>
23014,7 → 22999,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="455"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished">Registrační známky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="462"/>
23024,7 → 23009,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="465"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished">Značky spadávky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="472"/>
23034,12 → 23019,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="475"/>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished">Barevné mřížky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="484"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">Posun:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="491"/>
23049,12 → 23034,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="514"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished">Spadávka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="520"/>
<source>Top:</source>
<translation>Nahoře:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="527"/>
23064,7 → 23049,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="534"/>
<source>Left:</source>
<translation>Vlevo</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="541"/>
23074,7 → 23059,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="548"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Dole:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="555"/>
23084,7 → 23069,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="562"/>
<source>Right:</source>
<translation>Vpravo:</translation>
<translation type="unfinished">Pravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="569"/>
23099,34 → 23084,33
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="579"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished">Použít spadávku dokumentu</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="605"/>
<source>Preview...</source>
<translation>Náhled...</translation>
<translation type="unfinished">Náhled...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="615"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation>&amp;Tisk</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="625"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
<translation type="unfinished">Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output.
Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished">Vložit PDF anotace a odkazy do výstupu.
Pozn.: PDF forumuláře nebudou exportovány.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="326"/>
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation type="unfinished">Vložit PDF anotace a odkazy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
23136,7 → 23120,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished">Zmenšit na okraje stránky</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
23147,9 → 23131,9
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation>Posunutí prvního řádku</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="832"/>
23162,265 → 23146,265
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5470"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5459"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Řádkování</translation>
<translation type="unfinished">Řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation>Nastavení průhlednosti</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Pevné řádkování</translation>
<translation type="unfinished">Pevné řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatické řádkování</translation>
<translation type="unfinished">Automatické řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
<translation type="unfinished">Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3154"/>
<source>Auto</source>
<translation>Automaticky</translation>
<translation type="unfinished">Auto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Custom</source>
<translation>Vlastní</translation>
<translation type="unfinished">Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">Šíř&amp;ka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4045"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4041"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4046"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4042"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
<translation type="unfinished">X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4043"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
<translation type="unfinished">Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4048"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4044"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5503"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5492"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Vzdálenost mezi sloupci</translation>
<translation type="unfinished">Vzdálenost mezi sloupci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3809"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3805"/>
<source>Column width</source>
<translation>Šířka sloupce</translation>
<translation type="unfinished">Šířka sloupce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5328"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5317"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<source>Properties</source>