Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 19154 → Rev 19155

/branches/Version14x/Scribus/resources/translations/po/scribus.pl_PL.ts
22834,12 → 22834,13
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="121"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Katalog docelowy %1 nie istnieje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="127"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translatorcomment>Katalog docelowy %1 musi być udostępniony do zapisywania</translatorcomment>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
26325,19 → 26326,20
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="133"/>
<source>Another script is already running...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inny skrypt jest właśnie w trakcie wykonywania...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="149"/>
<source>Please let it finish its task...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odczekaj, aż wykona swoje zadanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="148"/>
<source>
&gt;&gt;&gt; Another script is already running...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>
&gt;&gt;&gt; Inny skrypt jest właśnie w trakcie wykonywania...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="183"/>
27362,7 → 27364,7
<message>
<location filename="../../../scribus/langmgr.cpp" line="65"/>
<source>Anii</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/langmgr.cpp" line="76"/>
42449,7 → 42451,7
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="184"/>
<source>WMF file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik WMF zawiera nieobługiwane właściwości</translation>
</message>
</context>
<context>