Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 4971 → Rev 4972

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.da_DK.ts
2859,10 → 2859,6
<translation>&amp;Indsæt</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation>&amp;Fjern indhold</translation>
</message>
<message>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Ma&amp;rkér alt</translation>
</message>
3555,14 → 3551,6
<translation>Mere Info...</translation>
</message>
<message>
<source>Copy Contents</source>
<translation>Kopiér indhold</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Contents</source>
<translation>Indsæt indhold</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Oversigt</translation>
3612,10 → 3600,6
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation>Indsæt indhold (Ubetinget)</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tile...</translation>
</message>
3677,6 → 3661,14
<source>Hair Space</source>
<translation>Hår spatie</translation>
</message>
<message>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Indsæt (&amp;Ubetinget)</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Nu&amp;lstil</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
4723,10 → 4715,6
<translation>Visning af resultatet. 72dpi prøve.</translation>
</message>
<message>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation>Lav kontrol-ciffer synlig i tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Ko&amp;de:</translation>
</message>
6819,17 → 6807,25
<translation>Fatal fejl</translation>
</message>
<message>
<source>Converting Image:
%1
failed!</source>
<translation>Convertering af billede:
%1
fejlede!</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Fejl</translation>
</message>
<message>
<source>Importing PostScript</source>
<translation>Importerer PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analyserer Postscript:</translation>
</message>
<message>
<source>Generating Items</source>
<translation>Genererer elementer</translation>
</message>
<message>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Convertering af %1 billeder fejlede!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditStyle</name>
6945,6 → 6941,18
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation>Vælg for lettere læsning af lyst farvede typografier</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Manuel spatiering</translation>
</message>
<message>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Forskydning til tegnenes basislinie</translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation>Tryk for at vælge linieafstandens type</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
7668,8 → 7676,8
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation>Her kan du tilføje, ændre og fjerne farve-stop.</translation>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Tilføje, ændr eller fjern farveskift her</translation>
</message>
</context>
<context>
9507,6 → 9515,10
<source>Non Zero</source>
<translation>Ikke Nul</translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation>Tryk for at vælge linieafstandens type</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
11087,10 → 11099,6
<translation>Placer en linial mod din skærm og træk glideren for at sætte zoom-niveauet, så Scribus viser dine sider og objekter på dem i den rigtige størrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Placering af Ghostscript fortolkeren i filsystemet</translation>
</message>
<message>
<source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Definerer mængden af plads til venstre for dokument-området tilgængeligt som et midlertidigt arbejdssted til at lave og ændre elementer og derefter trække dem ind på den aktive side</translation>
</message>
11203,6 → 11211,10
<source>Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc </source>
<translation>Standard ICC-profilmappe. Denne kan ikke ændres, når der er åbnede dokumenter. Som standard vil Scribus se i system-mapperne under Mac OSX og Windows. På Linux og Unix, søger Scribus i $HOME/.color/icc, /usr/share/color/icc og /usr/local/share/color/icc </translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter.</source>
<translation>Placering af Ghostscript fortolkeren i filsystemet.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
13265,6 → 13277,10
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>Denne fil er ikke genkendt som et PDB dokument. Reportér venligst dette som en fejl, hvis du er sikker på det er det.</translation>
</message>
<message>
<source>Japanese</source>
<translation>Japansk</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
14503,6 → 14519,10
Horisontal forskydning: %2
Vertikal forskydning: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Contents</source>
<translation>Indhold</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusQApp</name>
14741,6 → 14761,10
<source>Grayscale</source>
<translation>Gråskala</translation>
</message>
<message>
<source>Contents</source>
<translation>Indhold</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
16203,10 → 16227,6
<translation>Viser en miniature af hver side, som er vist her ovenover.</translation>
</message>
<message>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
<translation>Den tid siden er vist, før præsentationen starter på den valgte side.</translation>
</message>
<message>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation>Skærm-effektens type.</translation>
</message>
16517,6 → 16537,10
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation>Vis ikke objekter udenfor margener i den eksporterede fil</translation>
</message>
<message>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Den tid siden er vist, før præsentationen starter på den valgte side. Værdien 0 deaktiverer automatisk sideskift.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabTools</name>
/branches/Version13x/Scribus/scribus/qm/scribus.da.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream