Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 8329 → Rev 8330

/branches/Version13x/Scribus/scribus/loremipsum/eo.xml
22,13 → 22,11
agantoj », la pioniroj de novaj ideoj renkontas nenion krom mokoj kaj atakoj;
la unua renkontita tre malmulte lerninta bubo rigardas ilin de alte kaj
diras al ili, ke ili okupas sin je malsaĝaĵoj; la unua renkontita gazeta
felietonisto skribas pri ili « spritajn » artikolojn kaj notojn, n
e preninte sur sin la laboron almenaŭ iom ekscii, super kio ili propre
felietonisto skribas pri ili « spritajn » artikolojn kaj notojn, ne preninte sur sin la laboron almenaŭ iom ekscii, super kio ili propre
laboras; kaj la publiko, kiu ĉiam iras kiel anaro da ŝafoj post la
kriemuloj, ridas kaj ridegas kaj eĉ por unu minuto ne faras al si
la demandon, ĉu ekzistas eĉ guto da senco kaj logiko en ĉiuj tiuj
ĉi « spritaj » mokoj. Pri tiuj ĉi ideoj « estas modo » paroli ne ali
e, ol kun ironia kaj malestima rideto, tial tiel agas ankaŭ A kaj B kaj C,
ĉi « spritaj » mokoj. Pri tiuj ĉi ideoj « estas modo » paroli ne alie, ol kun ironia kaj malestima rideto, tial tiel agas ankaŭ A kaj B kaj C,
kaj ĉiu el ili timas enpensiĝi serioze eĉ unu minuton pri la
mokata ideo, ĉar li « scias antaŭe », ke « ĝi krom malsaĝaĵo enhavas ja nenion », kaj li timas, ke oni iel alkalkulos lin mem al la nombro de « tiuj malsaĝuloj », se li eĉ en la daŭro de unu minuto provos rilati serioze al tiu ĉi malsaĝaĵo. La homoj miras, « kiamaniere en nia praktika tempo povas aperi tiaj malsaĝaj fantaziuloj kaj kial oni ne metas ilin en la domojn por frenezuloj ».</p>
<p>