Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 511 → Rev 512

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.sr.ts
1,4 → 1,5
<!DOCTYPE TS><TS>
<!DOCTYPE TS>
<TS>
<context>
<name>About</name>
<message>
191,15 → 192,15
</message>
<message>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Званични преводи и преводиоци:</translation>
</message>
<message>
<source>Serbian:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Српски:</translation>
</message>
<message>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Они који су претходно допринели превођењу:</translation>
</message>
</context>
<context>
520,7 → 521,7
<translation>Захтевано</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<source>Don't Export Value</source>
<translation>Немој да извозиш вредност</translation>
</message>
<message>
947,10 → 948,6
<translation>Својства анотације</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Врста:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
</message>
971,34 → 968,10
<translation>Одредиште</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Измени...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Страна:</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">X Поз:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Y Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
1008,23 → 981,23
</message>
<message>
<source>&amp;Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Врста:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished">И&amp;змени...</translation>
<translation>И&amp;змени...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Страница:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;X-Поз</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y Поз:</translation>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
</message>
</context>
<context>
1133,7 → 1106,7
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
<translation>Име „%1“ није јединствено.
Молим Вас изаберите друго.</translation>
1379,7 → 1352,7
требало би да буде изабрано „Релативна колорметрика“ или „Перцептуално“.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
<source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Укључи „меко проверавање“ како ће се штампати боје у Вашем документу,
на основу изабраног профила за штампач.</translation>
1715,12 → 1688,12
<message>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
You can confirm CUPS support by selecting Help > About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Овај панел приказује различите опције CUPS-а током штампања.
Доступни параметри ће зависити од управљачког програма Вашег штампача.
Можете потврдити CUPS подршку избором „Помоћ &gt; О програму“.
Можете потврдити CUPS подршку избором „Помоћ > О програму“.
Тражите ставке: C-C-T Оне означавају C=CUPS C=littlecms T=TIFF подршку.
Непостојећа подршка за библиотеке је означена *</translation>
</message>
2449,7 → 2422,7
</message>
<message>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype'</source>
<translation>Излазни директоријум - место за смештање Ваших слика.
Име извезеног фајла ће бити „имедокумента-бројстране.врстафајла“</translation>
</message>
2544,7 → 2517,7
<translation>Сними текући скуп боја</translation>
</message>
<message>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<source>Remove unused colors from current document's color set</source>
<translation>Уклони некоришћене боје из скупа боја текућег документа</translation>
</message>
<message>
2868,7 → 2841,7
</message>
<message>
<source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
<translation>Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра&gt;Спајај текст цртицом“.</translation>
<translation>Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра>Спајај текст цртицом“.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
3331,8 → 3304,8
<translation>Грешка скрипте</translation>
</message>
<message>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Ако радите са званичном скриптом молим Вас пријавите грешку на &lt;a href=\&quot;http://bugs.scribus.net\&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a> please.</source>
<translation>Ако радите са званичном скриптом молим Вас пријавите грешку на &lt;a href=\&quot;http://bugs.scribus.net\&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a>.</translation>
</message>
<message>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
3849,11 → 3822,11
<translation>Натерај текст у нижим оквирима да плута око објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
<source>Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow</source>
<translation>Користи окружујућу кутију уместо облика оквира за плутање текста</translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
<source>Use a second line originally based on the frame's shape for text flow</source>
<translation>Користи другу линију оригинално постављену на облик оквира за плутање текста</translation>
</message>
<message>
3885,10 → 3858,6
<translation>Засићење боје испуњеног текста</translation>
</message>
<message>
<source>Reverse Writing</source>
<translation type="obsolete">Обрнуто писање</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Kerning</source>
<translation>Ручни кернинг</translation>
</message>
4057,7 → 4026,7
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
<translation>Име „%1“ није јединствено.
Молим вас изаберите друго.</translation>
4068,7 → 4037,7
</message>
<message>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Писање с десна на лево</translation>
</message>
</context>
<context>
4150,7 → 4119,7
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
<translation>Име „%1“ није јединствено.
Молим вас изаберите друго.</translation>
4378,15 → 4347,15
<translation>Величина странице документа, или стандардна величина или произвољна величина</translation>
</message>
<message>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<source>Orientation of the document's pages</source>
<translation>Усмерење страница документа</translation>
</message>
<message>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<source>Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Ширина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице</translation>
</message>
<message>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<source>Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Висина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице</translation>
</message>
<message>
4672,10 → 4641,6
<translation>&amp;Резолуција:</translation>
</message>
<message>
<source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
<translation type="obsolete">Компр&amp;есуј текст и векторку графику</translation>
</message>
<message>
<source>Image Settings</source>
<translation>Поставке слике</translation>
</message>
4744,8 → 4709,8
<translation>Доступни фонтови:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
<source>&amp;>></source>
<translation>&amp;>></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
4760,18 → 4725,10
<translation>&amp;Фонтови</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Окрени страницу(е) &amp;водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
<translation type="obsolete">Укључи ефекте &amp;презентације</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation>Страница</translation>
</message>
4880,10 → 4837,6
<translation>&amp;Примени ефекат на све странице</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="obsolete">Пр&amp;оширења</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation>&amp;Користи шифровање</translation>
</message>
5012,7 → 4965,7
<translation>Слике:</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<source>Don't use embedded ICC profiles</source>
<translation>Немој да користиш уметнуте ICC профиле</translation>
</message>
<message>
5313,23 → 5266,23
</message>
<message>
<source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Компресуј текст и &amp;векторску графику</translation>
</message>
<message>
<source>En&amp;able Presentation Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ук&amp;ључи ефекте за презентацију</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Presentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Презентација</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Удвоји страницу(е) &amp;усправно</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Опције</translation>
</message>
</context>
<context>
6862,8 → 6815,8
<translation>&amp;Произвољне боје</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
<translation>&amp;Дефинишите произвољне боје &gt;&gt;</translation>
<source>&amp;Define Custom Colors >></source>
<translation>&amp;Дефинишите произвољне боје >></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
7077,8 → 7030,8
<translation>Обриши %1</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Да ли сте сигурни да желите да обришете %1 „%2“?&lt;/qt&gt;</translation>
<source>&lt;qt>Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt></source>
<translation>&lt;qt>Да ли сте сигурни да желите да обришете %1 „%2“?&lt;/qt></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
7241,18 → 7194,18
<context>
<name>QMessageBox</name>
<message>
<source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h3&gt;О Qt-у&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Овај програм користи Qt верзију %1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Qt је вишеплатформски C++ GUI скуп алата од
фирме Trolltech.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Qt пружа портабилност на нивоу изворног
<source>&lt;h3>About Qt&lt;/h3>&lt;p>This program uses Qt version %1.&lt;/p>&lt;p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p>&lt;p>Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br>Qt is also available for embedded devices.&lt;/p>&lt;p>Qt is a Trolltech product. See &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> for more information.&lt;/p></source>
<translation>&lt;h3>О Qt-у&lt;/h3>
&lt;p>Овај програм користи Qt верзију %1.&lt;/p>
&lt;p>Qt је вишеплатформски C++ GUI скуп алата од
фирме Trolltech.&lt;/p>
&lt;p>Qt пружа портабилност на нивоу изворног
кода кроз MS Windows, Mac OS X, Linux, и све главне
комерцијалне Unix варијанте.
&lt;br&gt;Qt такође, постоји и за преносне и
уградиве уређаје.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Погледајте &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; за више
информација.&lt;/p&gt;</translation>
&lt;br>Qt такође, постоји и за преносне и
уградиве уређаје.&lt;/p>
&lt;p>Погледајте &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> за више
информација.&lt;/p></translation>
</message>
</context>
<context>
7480,27 → 7433,27
<translation>Сними &amp;као...</translation>
</message>
<message>
<source>Oook! You&apos;re trying to load image into an object doesn&apos;t exist or isn&apos;t selected!</source>
<source>Oook! You're trying to load image into an object doesn't exist or isn't selected!</source>
<translation>Упс! Покушавате да учитате слику у објекат који не постоји или није изабран.</translation>
</message>
<message>
<source>Oook! You&apos;re trying to (un)lock an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
<source>Oook! You're trying to (un)lock an object doesn't exist! None selected too.</source>
<translation>Упс! Покушавате да (откључате)закључате објекат који не постоји! Такође, ниједан није изабран.</translation>
</message>
<message>
<source>Oook! You&apos;re trying to query an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
<source>Oook! You're trying to query an object doesn't exist! None selected too.</source>
<translation>Упс! Покушавате да позовете објекат који не постоји! Такође, ниједан није изабран.</translation>
</message>
<message>
<source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
<source>Oook! You're calling an object doesn't exist!</source>
<translation>Упс! Позивате објекат који не постоји!</translation>
</message>
<message>
<source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
<source>Oook! You're trying to erase an object doesn't exist!</source>
<translation>Упс! Покушавате да обришете објекат који не постоји!</translation>
</message>
<message>
<source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
<source>Oook! An object you're trying to textflow doesn't exist!</source>
<translation>Упс! Објекат који покушавате да придружите тексту не постоји!</translation>
</message>
<message>
7596,7 → 7549,7
</message>
<message>
<source>Media Cases</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Медисјки случајеви</translation>
</message>
</context>
<context>
8831,11 → 8784,11
<translation>Увези страницу(е)</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Покушавате да увезете више страница него што је доступно у
текућем документу ако се броји од активне странице.&lt;/p&gt;Изаберите нешто од следећег:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Направи&lt;/b&gt; стране које
недостају&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Увези&lt;/b&gt;
странице до последње&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Поништи&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</translation>
<source>&lt;p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p>Choose one of the following:&lt;br>&lt;ul>&lt;li>&lt;b>Create&lt;/b> missing pages&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Import&lt;/b> pages until the last page&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Cancel&lt;/b>&lt;/li>&lt;/ul>&lt;br></source>
<translation>&lt;p>Покушавате да увезете више страница него што је доступно у
текућем документу ако се броји од активне странице.&lt;/p>Изаберите нешто од следећег:&lt;br>&lt;ul>&lt;li>&lt;b>Направи&lt;/b> стране које
недостају&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Увези&lt;/b>
странице до последње&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Поништи&lt;/b>&lt;/li>&lt;/ul>&lt;br></translation>
</message>
<message>
<source>Create</source>
8878,7 → 8831,7
<translation>Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t write the File:
<source>Can't write the File:
%1</source>
<translation>t Фајл 1</translation>
</message>
9350,8 → 9303,8
<translation>Доступна поља</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
<source>&amp;>></source>
<translation>&amp;>></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
9700,7 → 9653,7
</message>
<message>
<source>If there already exists a paragraph style with the same
name than current OO.o document&apos;s paragraph should the style
name than current OO.o document's paragraph should the style
in Scribus be edited to match the one being imported
or left untouched</source>
<translation>Ако већ постоји стил пасуса са истим
9713,12 → 9666,6
<translation>Користи име документа као префикс за стилове пасуса</translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scirubs</source>
<translation type="obsolete">Да ли би увозник требало да дода име документа
испред имена стила пасуса у Scribus-у</translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
<translation>Не питај опет</translation>
</message>
9737,7 → 9684,8
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Да ли би увозник требало да дода име документа
испред имена стила параграфа у Scribus-у</translation>
</message>
</context>
<context>
9845,7 → 9793,7
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
<translation>Име „%1“ није јединствено.
Молим Вас изаберите друго.</translation>