Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13421 → Rev 13419

/branches/Version133x/Scribus/scribus/po/scribus.da_DK.ts
2662,14 → 2662,7
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If "name"
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextDistances([&quot;navn&quot;]) -&gt; tuple
 
Returnerer tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Afstandene returneres som en tuple som (venstre, højre, top bund). Hvis
&quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
 
 
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2680,14 → 2673,7
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation>setTextDistances(venstre, højre, top, bund, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdierne
&quot;venstre&quot;, &quot;højre&quot;, &quot;top&quot; og &quot;bund&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
det markerede element.
 
Kan rejse ValueError hvis nogen af afstandene er uden for tilladte område (skal være positiv).
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
2702,18 → 2688,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
 
Sletter farven &quot;navn&quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til
&quot;NONE&quot; - transparent.
 
deleteColor arbejder på standard dokumentets farver, hvis der ikke er åbnet
et dokument. I dette tilfælde har &quot;erstat&quot; ingen effekt, selvom det angives.
 
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
2723,13 → 2698,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
 
Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.
 
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
4547,23 → 4516,23
</message>
<message>
<source>Submit format:</source>
<translation>Send format:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>FDF</source>
<translation>FDF</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HTML</source>
<translation>HTML</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>XFDF</source>
<translation>XFDF</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
7260,11 → 7229,11
</message>
<message>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Skrifttegnenes skalerings-bredde</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Skrifttegnenes skalerings-højde</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
9848,22 → 9817,6
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation>Muliggør eller forhindrer eksport af objektet</translation>
</message>
<message>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation>Pilhoved-stil for start af linie</translation>
</message>
<message>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation>Pilhoved-stil for slutning af linie</translation>
</message>
<message>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation>Billedets effektive horisontale DPI efter skalering</translation>
</message>
<message>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation>Billedets effektive vertikale DPI efter skalering</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
10441,7 → 10394,7
</message>
<message>
<source>A write error occured, please check available disk space</source>
<translation>En skrivefejl opstod, kontroller venligst tilgængelig diskplads</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
13691,22 → 13644,22
</message>
<message>
<source>%1 has more than 8 bits per channel, Scribus will not preserve less significant bits</source>
<translation>%1 har mere en 8 bits per kanal, Scribus vil ikke bevare de mindst betydende bits</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text distances of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke hente tekst-afstande fra andet end tekst-ramme.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Tekst-afstande uden for tilladt område, skal være positiv.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke sætte tekst-afstande for andet end tekst-ramme.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
/branches/Version133x/Scribus/scribus/qm/scribus.da.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream