Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 19159 → Rev 19152

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts
22826,7 → 22826,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="154"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished">Eksport stron wzorcowych:</translation>
<translation>Ekport stron wzorcowych:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="154"/>
30954,7 → 30954,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="66"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation type="unfinished">Włącz opcję bezpieczeństwa w eksportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
<translation type="unfinished">Włącz opcję bezpieczeństwa w ekportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
52829,7 → 52829,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="978"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation type="unfinished">Włącz opcję bezpieczeństwa w eksportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
<translation>Włącz opcję bezpieczeństwa w ekportowanym pliku PDF. Jeśli wybrałeś PDF 1.3, PDF będzie zabezpieczony szyfrowaniem 40 bitowym. Jeśli wybrałeś PDF 1.4, zostanie zastosowane szyfrowanie 128 bitowe. Uwaga: szyfrowanie w PDF nie jest tak samo niezawodne jak szyfrowanie GPG lub PGP i ma pewne ograniczenia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="979"/>