Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24628 → Rev 24627

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.tr.ts
3382,24 → 3382,6
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1126"/>
<source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1133"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1142"/>
<source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="271"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dinamik Renk Çubukları</translation>
3436,6 → 3418,13
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1133"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.<byte value="xd"/>
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; ismiyle renk oluşturamazsınız.<byte value="xd"/>
Bu isim şeffaflık için ayrılmıştır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="216"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished">Bunu seçmek, bu rengi spot renk haline getirecek ve böylece plakalar veya ayrımlar oluştururken başka bir nokta oluşturacaktır. Bu, çoğunlukla bir logo veya başka bir rengin tam olarak gösterilmesi gerektiğinde veya CMYK mürekkepleriyle kopyalanamadığında kullanılır. Metalik ve floresan mürekkepler, CMYK mürekkeplerle kolayca kopyalanamayan iyi örneklerdir.</translation>
3457,6 → 3446,18
<translation type="unfinished">Renk yönetimi etkinleştirilirse, bir ünlem işareti, rengin seçilen geçerli yazıcı profilinin renk gamının dışında olabileceğini gösterir. Bunun anlamı, rengin tam olarak ekranda gösterildiği gibi yazdırılamayabileceğidir. Gamut uyarıları hakkında daha fazla ipucu, Renk Yönetimi altındaki çevrimiçi yardımdadır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1126"/>
<source>You cannot create a color without a name.<byte value="xd"/>
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1142"/>
<source>The name of the color already exists.<byte value="xd"/>
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="721"/>
3810,9 → 3811,10
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2504"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2532"/>
<source>X: %1
<source>X: %1<byte value="xd"/>
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">X: %1<byte value="xd"/>
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2517"/>
3826,15 → 3828,16
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2540"/>
<source>Length: %1
<source>Length: %1<byte value="xd"/>
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2542"/>
<source>Width: %1
<source>Width: %1<byte value="xd"/>
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Genişlik: %1 <byte value="xd"/>
Yükseklik: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2554"/>
3945,12 → 3948,6
<translation type="unfinished">%2 Dosyasındaki %1 Sayfasına Git</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)
Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1499"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished">%1 sayfası yok!</translation>
3957,22 → 3954,28
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1505"/>
<source>Link Target is Web URL.
<source>Link Target is Web URL.<byte value="xd"/>
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1511"/>
<source>Information</source>
<translation>Bilgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1510"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
<source>Link Target is external File.<byte value="xd"/>
File: %1<byte value="xd"/>
Page: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1511"/>
<source>Information</source>
<translation>Bilgi</translation>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)<byte value="xd"/>
Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
3989,9 → 3992,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="386"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4252,7 → 4255,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="90"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.<byte value="xd"/>
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4444,6 → 4447,18
<translation>Katman</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,<byte value="xd"/>
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,<byte value="xd"/>
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="137"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished">Görüntü boyutu çerçevesinden daha küçük</translation>
4491,23 → 4506,11
<translation type="unfinished">İçe aktarılan belge gömülü olmayan fontlar içeriyor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="138"/>
<source>This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images.</source>
<translation type="unfinished">Bu uyarı, genellikle yüksek çözünürlüklü görüntüler için kullanılmayan bit eşlem tabanlı bir grafik biçimi kullandığınız konusunda sizi uyarır (.gif bunlardan biridir). Bu, düşük görüntüleme kalitesine neden olabilir (örneğin: ticari olarak basıldığında, yüksek çözünürlüklü ekranlarda görüntülendiğinde vb.). PDF&apos;niz ticari olarak yazdırılacaksa, bu tür görüntüleri yazdırmada zorluk yaşayacak bazı yazdırma sistemleri vardır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="143"/>
<source>PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used.</source>
<translation type="unfinished">PDF, RGB, CMYK ve Spot (diğer adıyla Ayırma) renkleri dahil olmak üzere herhangi bir nesnenin rengini temsil etmenin birçok farklı yolunu destekler. PDF / X-1a gibi bazı PDF standartları, yalnızca CMYK ve Spot renklerin kullanılmasını gerektirir.</translation>
4621,27 → 4624,29
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
<source>Cannot create directory:
<source>Cannot create directory:<byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="109"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Toplanıyor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="113"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
<source>Cannot collect all files for output for file:<byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Bu dizine çıktı için tüm dosyalar toplanamadı:<byte value="xd"/>
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="127"/>
<source>Cannot collect the file:
<source>Cannot collect the file: <byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Toplanamayan dosya: <byte value="xd"/>
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="109"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Toplanıyor...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
4672,15 → 4677,17
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="92"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
<source>Cannot collect all files for output for file:<byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Bu dizine çıktı için tüm dosyalar toplanamadı:<byte value="xd"/>
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect the file:
<source>Cannot collect the file: <byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Toplanamayan dosya: <byte value="xd"/>
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
5166,10 → 5173,10
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1084"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
This prevents importing colors from some files.
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.<byte value="xd"/>
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. <byte value="xd"/>
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.<byte value="xd"/>
This prevents importing colors from some files.<byte value="xd"/>
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6344,9 → 6351,10
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="483"/>
<source>Cannot write the file:
<source>Cannot write the file: <byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Dosya yazılamıyor:<byte value="xd"/>
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="509"/>
6585,7 → 6593,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="179"/>
<source>Importing Word document failed
<source>Importing Word document failed <byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6662,6 → 6670,15
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="433"/>
<source>Importing File:<byte value="xd"/>
%1<byte value="xd"/>
failed!</source>
<translation type="unfinished">Dosya alınıyor:<byte value="xd"/>
%1<byte value="xd"/>
Başarısız oldu!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="434"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritik Hata</translation>
6682,13 → 6699,6
<translation type="unfinished">Dipnot Analizi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="433"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="772"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation type="unfinished">%1 görüntünün dönüştürülmesi başarısız oldu!</translation>
7153,40 → 7163,28
<translation>Çıktı dizinini değiştir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<source>The output directory - the place to store your images.<byte value="xd"/>
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation type="unfinished">Çıktı dizini-resimlerin kaydedileceği yer.<byte value="xd"/>
Dosya adı &apos;belgeadı-sayfano.dosyatipi&apos; şeklinde olacaktır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
<source>Choose an Export Directory</source>
<translation type="unfinished">Bir Dışa Aktarma Dizini seçin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Yalnızca geçerli sayfayı dışa aktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Mevcut dışa aktarma Biçimler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="47"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>D&amp;eğiştir...</translation>
7258,6 → 7256,13
<translation>Tüm sayfaları dışa aktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>Resolution of the Images<byte value="xd"/>
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation type="unfinished">Resimlerin çözünürlüğü<byte value="xd"/>
Sadece ekranda görüntülenecekse 72 dpi yeterlidir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="178"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Ölçü:</translation>
7307,6 → 7312,13
<source>Create a range of pages</source>
<translation type="unfinished">Bir dizi sayfa oluşturun</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where<byte value="xd"/>
a token can be * for all the pages, 1-5 for<byte value="xd"/>
a range of pages or a single page number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExtImageProps</name>
7567,9 → 7579,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="350"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8597,28 → 8609,28
<translation>Kabul Et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="93"/>
<source>Skip</source>
<translation>Atla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="112"/>
<source>Cancel</source>
<translation>İptal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="81"/>
<source>Add to the
<source>Add to the<byte value="xd"/>
Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="93"/>
<source>Skip</source>
<translation>Atla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="102"/>
<source>Add to the
<source>Add to the<byte value="xd"/>
Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="112"/>
<source>Cancel</source>
<translation>İptal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="71"/>
<source>Accept the proposed hyphenation</source>
<translation type="unfinished">Önerilen tirelemeyi kabul edin</translation>
8850,9 → 8862,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="168"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9070,7 → 9082,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus<byte value="xd"/>
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9195,7 → 9207,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most PostScript files into the current document,
<source>Imports most PostScript files into the current document,<byte value="xd"/>
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10824,7 → 10836,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="248"/>
<source>An error occurred while parsing file at line %1, column %2 :
<source>An error occurred while parsing file at line %1, column %2 :<byte value="xd"/>
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11460,7 → 11472,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="95"/>
<source>Resets the selected handles to their initial position.
<source>Resets the selected handles to their initial position.<byte value="xd"/>
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12056,231 → 12068,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation type="unfinished">Düğümler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation type="unfinished">Düğümleri Taşı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation type="unfinished">Kontrol Noktalarını Taşı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation type="unfinished">Düğümler Ekle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation type="unfinished">Düğümleri Sil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation type="unfinished">Tüm Kontrol Noktalarını sıfırlayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation type="unfinished">Seçili Kontrol Noktasını sıfırla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mutlak Koordinatlar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation type="unfinished">Düğümleri Gizle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kontur Çizgisini Düzenle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Kontür Çizgisini &amp;Sıfırla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation type="unfinished">Kontrol Noktalarını Taşı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation type="unfinished">Kontrol Noktalarını Taşı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">Çokgen Açar veya Bezier Eğrisini Keser</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Bu Bezier Eğrisini kapat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation type="unfinished">Yolu Yatay Aynala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation type="unfinished">Yolu Dikey Aynala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation type="unfinished">Yolu Yatay Olarak Sola Doğru Kes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation type="unfinished">Yolu Dikey Olarak Yukarı Kes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation type="unfinished">Yolu Dikey Olarak Aşağı Kes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation type="unfinished">Yolu Saat Yönünün Tersine Döndür</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation type="unfinished">Yolu Saat Yönünde Döndür</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished">Yolun Boyutunu gösterilen % oranında büyüt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation type="unfinished">Dönme Açısı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation type="unfinished">Kontur Çizgisi Düzenleme Modunu Etkinleştirin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation type="unfinished">Kontur Çizgisini Çerçevenin Orijinal Şekline Sıfırlayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation type="unfinished">Yolu Yatay Olarak Sağa Doğru Kes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished">Yolun Boyutunu gösterilen % oranında küçült</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished">Yolun Boyutunu gösterilen değer kadar azaltın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished">Yolun Boyutunu gösterilen değere göre büyüt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished">Büyütme veya Küçültme Yüzdesi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished">Büyütmek veya Küçültmek İçin Değer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">Konturu Görüntü Klipine Ayarla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">Kontur Çizgisini Görüntünün Kırpma Yoluna Sıfırlayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished">tuvale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished">sayfaya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">Şekli Görüntü Klibine Ayarla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">Şekli Görüntünün Kırpma Yoluna Ayarlayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>TAMAM</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>İptal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished">Tüm düzenlemeleri sıfırlayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished">İşaretlendiğinde sayfaya göre koordinatları kullanın, aksi takdirde koordinatlar Nesne ile görelidir</translation>
</message>
13268,18 → 13280,6
<translation>&amp;Kaydet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="174"/>
<source>The range of pages to export is invalid.
Please check it and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="205"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="245"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-Belgeleri (*.pdf);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
13295,6 → 13295,12
<translation type="unfinished">%1 yok ve oluşturulacak, devam edilsin mi?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="205"/>
<source>Cannot create directory: <byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="245"/>
<source>Save As</source>
<translation>Farklı kaydet</translation>
13309,6 → 13315,12
<source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab</source>
<translation type="unfinished">PDF/X&apos;i dışa aktarmaya çalışıyorsanız ve bilgi dizesi PDF/X sekmesinde eksikse kaydet düğmesi devre dışı bırakılacaktır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="174"/>
<source>The range of pages to export is invalid.<byte value="xd"/>
Please check it and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDFLibCore</name>
13349,7 → 13361,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10399"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
<source>Failed to embed the PDF file : %1.<byte value="xd"/>
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13463,8 → 13475,8
<translation type="unfinished">Simge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopyası</translation>
</message>
14250,18 → 14262,18
<translation>Dosya Analizi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="810"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Öğeler oluşturuluyor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="387"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="810"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Öğeler oluşturuluyor</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathAlongPathPlugin</name>
14390,7 → 14402,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
<source>The cutting line must cross the polygon and<byte value="xd"/>
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14521,6 → 14533,12
<translation type="unfinished">Sonuç, iki şeklin kesişmediği alandır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="359"/>
<source>Break apart,<byte value="xd"/>
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="441"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished">Özel Renkler</translation>
14553,12 → 14571,6
<translation type="unfinished">İkinci şekli ilk şekilden çıkarır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="359"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="376"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation type="unfinished">Kaynak Şekillerini Değiştirin</translation>
14869,7 → 14881,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.cpp" line="54"/>
<source>The range of pages to import is invalid.
<source>The range of pages to import is invalid.<byte value="xd"/>
Please check it and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14953,27 → 14965,27
<translation type="unfinished">scriptname.py</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="43"/>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;<byte value="xd"/>
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;<byte value="xd"/>
p, li { white-space: pre-wrap; }<byte value="xd"/>
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;<byte value="xd"/>
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;<byte value="xd"/>
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;<byte value="xd"/>
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="61"/>
<source>De&amp;tails &gt;&gt;</source>
<translation type="unfinished">Ay&amp;rıntılar &gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="43"/>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="73"/>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;<byte value="xd"/>
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;<byte value="xd"/>
p, li { white-space: pre-wrap; }<byte value="xd"/>
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;<byte value="xd"/>
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15096,12 → 15108,6
<translation>Scribus - Resim Arama</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="104"/>
<source>Base directory for search does not exist.
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="143"/>
<source>The search failed: %1</source>
<translation type="unfinished">Arama başarısız oldu: %1</translation>
15142,6 → 15148,12
<translation type="unfinished">Yinelemeli arama</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="104"/>
<source>Base directory for search does not exist.<byte value="xd"/>
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="52"/>
<source>The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows.</source>
<translation type="unfinished">Bunu kontrol ettiğinizde dosya sistemi büyük / küçük harfe duyarlı olmayan dosya adları için aranacaktır. MS Windows dışında çoğu işletim sisteminde varsayılan olmadığını unutmayın.</translation>
16340,9 → 16352,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpm.cpp" line="346"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16488,12 → 16500,6
<translation>Eski Scribus ayarlarını al?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="875"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2434"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2444"/>
<source>PostScript</source>
16505,6 → 16511,12
<translation>Tercihler dosyası &quot;%1&quot; yazma işlemi için açılamıyor: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="875"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.<byte value="xd"/>
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1961"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Tercihler dosyası &quot;%1&quot; yazılamadı: QIODevice durum kodu %2</translation>
17756,13 → 17768,6
<translation type="unfinished">Dönüştürücü yürütülebilir dosyası bulunamadı!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltools.cpp" line="223"/>
<source>Scribus has found the following pdflatex command:
%1
Do you want to use this?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltools.cpp" line="262"/>
<source>Locate a Configuration file</source>
<translation type="unfinished">Bir Yapılandırma dosyası bulun</translation>
17793,6 → 17798,13
<translation type="unfinished">LaTeX Komutu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltools.cpp" line="223"/>
<source>Scribus has found the following pdflatex command:<byte value="xd"/>
%1<byte value="xd"/>
Do you want to use this?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltoolsbase.ui" line="344"/>
<source>&lt;qt&gt;File system location for web browser&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Web tarayıcısı için dosya sistemi konumu&lt;/qt&gt;</translation>
20399,7 → 20411,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printer.cpp" line="34"/>
<source>Sets the printing language to use.
<source>Sets the printing language to use.<byte value="xd"/>
Setting to Postscript Level 1 or 2 can create huge files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21062,7 → 21074,7
</message>
<message>
<source></source>
<translation></translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21148,8 → 21160,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Tümü</translation>
</message>
21169,48 → 21181,43
<translation>Sarı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Siyah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Seçili Sa&amp;yfayı Yazdır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Normal Yazdır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Dipnot Dosyaları(*.ps);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Yazıcı ayarları alınamadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished">İçinde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished">Dışında:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-Belgeleri (*.pdf);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Farklı kaydet</translation>
</message>
21283,13 → 21290,6
<translation type="unfinished">Baskı &amp;Aralığı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="271"/>
<source>Options</source>
<translation>Seçenekler</translation>
21515,6 → 21515,13
<translation type="unfinished">Bir dizi sayfa oluşturun</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where<byte value="xd"/>
a token can be * for all the pages, 1-5 for<byte value="xd"/>
a range of pages or a single page number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="319"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished">Çıktıya PDF Açıklamaları ve Bağlantıları ekleyin. Not: PDF Formları dışa aktarılmayacaktır.</translation>
22340,20 → 22347,6
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="288"/>
<source>Content covers
Drop Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="289"/>
<source>Inherit Object
Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="292"/>
<source>Darken</source>
<translation>Karart</translation>
22428,6 → 22421,20
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Parlaklık</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="288"/>
<source>Content covers<byte value="xd"/>
Drop Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="289"/>
<source>Inherit Object<byte value="xd"/>
Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ShadowBase</name>
23793,7 → 23800,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_hyphenationbase.ui" line="88"/>
<source>Maximum number of Hyphenations following each other.
<source>Maximum number of Hyphenations following each other.<byte value="xd"/>
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24130,9 → 24137,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="353"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24175,24 → 24182,11
<translation>Komut Dosyası Konsolu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="61"/>
<source>This is a standard Python console with some
known limitations. Please consult the Scribus
Scripter documentation for further information. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="133"/>
<source>Output of your script</source>
<translation>Komut dosyanızın çıktısı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="158"/>
<source>
&gt;&gt;&gt; Another script is already running...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="235"/>
<source>Save the Python Commands in File</source>
<translation>Python Komutlarını Dosyaya Kaydet</translation>
24223,6 → 24217,13
<translation>Scribus Python Konsolu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="61"/>
<source>This is a standard Python console with some <byte value="xd"/>
known limitations. Please consult the Scribus <byte value="xd"/>
Scripter documentation for further information. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="193"/>
<source>Open Python Script File</source>
<translation>Python Komut Dosyası Dosyasını Aç</translation>
24266,6 → 24267,12
<translation type="unfinished">Lütfen görevini bitirmesine izin verin...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="158"/>
<source><byte value="xd"/>
&gt;&gt;&gt; Another script is already running...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="132"/>
<source>Write your commands here. A selection is processed as script.</source>
<translation type="unfinished">Komutlarınızı buraya yazın. Bir seçim komut dosyası olarak işlenir.</translation>
24633,10 → 24640,12
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/translationdummy.cpp" line="80"/>
<source>%1
File not found.
<source>%1<byte value="xd"/>
File not found.<byte value="xd"/>
Check path and filename.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">%1<byte value="xd"/>
Dosya bulunamadı.<byte value="xd"/>
Dizin ve dosya adını kontrol edin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/translationdummy.cpp" line="81"/>
24956,13 → 24965,6
<translation>Farklı kaydet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="190"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/scgtplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="329"/>
25146,6 → 25148,14
<translation>CSV_header</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="661"/>
<source><byte value="xd"/>
External Links<byte value="xd"/>
</source>
<translation type="unfinished"><byte value="xd"/>
Dışarı Link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/textfilter.cpp" line="26"/>
<source>Text Filters</source>
<translation>Metin Süzgeçleri</translation>
28767,6 → 28777,41
<translation>Komut Dosyaları Hakkında</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="977"/>
<source>Scribus Python interface module<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions<byte value="xd"/>
to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each<byte value="xd"/>
function is documented individually below.<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
A few things are common across most of the interface.<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,<byte value="xd"/>
a string - they are not real Python objects. Many functions take an<byte value="xd"/>
optional (non-keyword) parameter, a frame name.<byte value="xd"/>
Many exceptions are also common across most functions. These are<byte value="xd"/>
not currently documented in the docstring for each function.<byte value="xd"/>
- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them<byte value="xd"/>
without a document to operate on.<byte value="xd"/>
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,<byte value="xd"/>
the function will use the currently selected frame, if any, or<byte value="xd"/>
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate<byte value="xd"/>
on.<byte value="xd"/>
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them<byte value="xd"/>
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting<byte value="xd"/>
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result<byte value="xd"/>
in this exception being raised.<byte value="xd"/>
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be<byte value="xd"/>
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by<byte value="xd"/>
any function as provided here and in its docstring is incomplete.<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Details of what exceptions each function may throw are provided on the<byte value="xd"/>
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list<byte value="xd"/>
is not exhaustive due to exceptions from called functions.<byte value="xd"/>
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="38"/>
<source>Could not open output file %1</source>
<translation>Çıktı dosyası %1 açılamıyor</translation>
28916,41 → 28961,6
<translation>Komut Dosyası</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="977"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each
function is documented individually below.
 
A few things are common across most of the interface.
 
Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
a string - they are not real Python objects. Many functions take an
optional (non-keyword) parameter, a frame name.
Many exceptions are also common across most functions. These are
not currently documented in the docstring for each function.
- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="86"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Kısa kelimeler</translation>
29549,6 → 29559,13
<translation type="unfinished">%1;;Tüm Dosyalar (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="190"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:<byte value="xd"/>
%1 ?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="85"/>
<source>GIF</source>
<translation>GIF</translation>
29606,12 → 29623,6
<translation>Hata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="443"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="408"/>
<source>Configfile %1 not found or the file is not readable</source>
<translation type="unfinished">%1 yapılandırma dosyası bulunamadı veya dosya okunabilir değil</translation>
29723,6 → 29734,12
<translation type="unfinished">Norveççe (Bokmål)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="443"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!<byte value="xd"/>
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="93"/>
<source>MeshDistortion</source>
<translation type="unfinished">Mesh Bozulması</translation>
29771,6 → 29788,14
<translation type="unfinished">Yol Bağlantısı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_ps.cpp" line="529"/>
<source>The Font(s):<byte value="xd"/>
%1 are not embedded or available for Scribus.<byte value="xd"/>
They might be replaced by &quot;Courier&quot;, depending how your Ghostscript is configured.<byte value="xd"/>
Therefore the image may be not correct</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scprintengine_gdi.cpp" line="109"/>
<source>Save As</source>
<translation>Farklı kaydet</translation>
30734,21 → 30759,6
<source>MarkDown Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_ps.cpp" line="529"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
They might be replaced by &quot;Courier&quot;, depending how your Ghostscript is configured.
Therefore the image may be not correct</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="661"/>
<source>
External Links
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
30871,23 → 30881,23
<context>
<name>Query</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/query.cpp" line="71"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not allowed.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/query.cpp" line="83"/>
<source>Name &quot;%1&quot; already exists.
<source>Name &quot;%1&quot; already exists.<byte value="xd"/>
Do you want to replace the current contents?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/query.cpp" line="93"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.<byte value="xd"/>
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/query.cpp" line="71"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not allowed.<byte value="xd"/>
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QxpPlug</name>
30903,9 → 30913,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxp.cpp" line="363"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32521,7 → 32531,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="145"/>
<source>Adds all Images on the Page inline to the SVG.
<source>Adds all Images on the Page inline to the SVG.<byte value="xd"/>
Caution: this will increase the file size!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33998,12 → 34008,6
<translation>Scribus 1.2.x Belgesi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1384"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2483"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>#%1&apos;in kopyası </translation>
34019,6 → 34023,12
<translation type="unfinished">Scribus&apos;un Scribus 1.2.x formatlı dosyaları okumasına izin verir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1384"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.<byte value="xd"/>
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="492"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grup%1</translation>
34073,7 → 34083,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1201"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.<byte value="xd"/>
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34217,6 → 34227,22
<translation type="unfinished">doğrudan karakter biçimlendirmesini kaldır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13407"/>
<source>Number of copies: %1<byte value="xd"/>
Horizontal shift: %2<byte value="xd"/>
Vertical shift: %3<byte value="xd"/>
Rotation: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13440"/>
<source>Number of rows: %1<byte value="xd"/>
Number of columns: %2<byte value="xd"/>
Horizontal gap: %3<byte value="xd"/>
Vertical gap: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13561"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation type="unfinished">%2 sayfada %1 öğe kopyalandı</translation>
34235,22 → 34261,6
<translation type="unfinished">İçe Aktarıldı </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13407"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
Rotation: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13440"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
Vertical gap: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16454"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation type="unfinished">%1 dosyası otomatik olarak kaydedildi</translation>
34360,6 → 34370,12
<translation>İçe aktarılacak hiçbir şey bulunamadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3287"/>
<source>File does not exist on the specified path :<byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3333"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>%1 dosyası kabul edilen bir biçimde değil</translation>
34390,6 → 34406,17
<translation>Tüm dosyalar (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4019"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4084"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7165"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7179"/>
<source>Cannot write the file: <byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished">Dosya yazılamıyor:<byte value="xd"/>
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6996"/>
<source>Save As</source>
34459,6 → 34486,26
<translation>Ölçü</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6523"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.<byte value="xd"/>
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6942"/>
<source>Scribus detected some errors.<byte value="xd"/>
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished">Scribus bazı hatalar buldu.<byte value="xd"/>
Baskı denetleyicisi aracını kullanarak düzeltmeyi deneyebilirsiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7038"/>
<source>Detected some errors.<byte value="xd"/>
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished">Bazı hatalar bulundu.<byte value="xd"/>
Baskı denetleyicisi aracını kullanarak düzeltmeyi deneyebilirsiniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7161"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Sayfa%1</translation>
34545,6 → 34592,13
<translation type="unfinished">Görüntüleri Güncelleme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4017"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4082"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved: <byte value="xd"/>
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4369"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished">Baskı motoru başlatılamadı</translation>
34748,34 → 34802,11
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3287"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3318"/>
<source>This document is already open. It will be set as the active document.</source>
<translation type="unfinished">Bu belge zaten açık. Aktif belge olarak ayarlanacaktır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4017"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4082"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4019"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4084"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7165"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7179"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5093"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Metin Dosyaları (*.txt);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
34796,24 → 34827,6
<translation>Dil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6523"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6942"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7038"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7510"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation type="unfinished">Satır İçi Öğeyi Düzenleme</translation>
35083,17 → 35096,17
<translation>İptal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Yazdır: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Etkin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Devredışı</translation>
</message>
36916,12 → 36929,6
<translation type="unfinished">Sağa bakan sayfa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="900"/>
<source>Javascript to be executed
when PDF document is opened:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1052"/>
<source>General</source>
<translation>Genel</translation>
37328,6 → 37335,12
<translation type="unfinished">Kayıpsız - Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="900"/>
<source>Javascript to be executed<byte value="xd"/>
when PDF document is opened:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="222"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">Adobe &amp;#174; kullanırken sunum efektlerini etkinleştirir Okuyucu &amp;#174; ve bunu tam ekran modunda destekleyen diğer PDF görüntüleyiciler.</translation>
38224,6 → 38237,20
<translation>Döndür</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="591"/>
<source>X1: %1, Y1: %2, %3<byte value="xd"/>
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
<translation type="unfinished">X1: %1, Y1: %2, %3<byte value="xd"/>
X2: %4, Y2: %5, %6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="592"/>
<source>W1: %1, H1: %2<byte value="xd"/>
W2: %3, H2: %4</source>
<translation type="unfinished">W1: %1, H1: %2<byte value="xd"/>
W2: %3, H2: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="597"/>
<source>Selection</source>
<translation>Seçim</translation>
38244,6 → 38271,13
<translation>Oluştur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="605"/>
<source>X: %1, Y: %2<byte value="xd"/>
W: %3, H: %4</source>
<translation type="unfinished">X: %1, Y: %2<byte value="xd"/>
W: %3, H: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="606"/>
<source>Align/Distribute</source>
<translation>Hizala ve Dağıt</translation>
38329,6 → 38363,13
<translation>Yeniden isimlendir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="628"/>
<source>From %1<byte value="xd"/>
to %2</source>
<translation type="unfinished">Buradan %1<byte value="xd"/>
buraya %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="585"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Mastar sayfayı uygula</translation>
38711,6 → 38752,20
<translation type="unfinished">Görüntü Ölçeğini Değiştir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="595"/>
<source>X1: %1, Y1: %2<byte value="xd"/>
X2: %4, Y2: %5</source>
<translation type="unfinished">X1: %1, Y1: %2<byte value="xd"/>
X2: %4, Y2: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="596"/>
<source>X: %1, Y: %2<byte value="xd"/>
X: %4, Y: %5</source>
<translation type="unfinished">X: %1, Y: %2<byte value="xd"/>
X: %4, Y: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="781"/>
<source>Apply text style</source>
<translation type="unfinished">Metin stilini uygula</translation>
38968,30 → 39023,6
<translation type="unfinished">Çokgenleri Böl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="591"/>
<source>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="592"/>
<source>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="595"/>
<source>X1: %1, Y1: %2
X2: %4, Y2: %5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="596"/>
<source>X: %1, Y: %2
X: %4, Y: %5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="601"/>
<source>Level up</source>
<translation type="unfinished">Seviye yukarı</translation>
39012,12 → 39043,6
<translation type="unfinished">En alta gönder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="605"/>
<source>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="618"/>
<source>Change image resolution</source>
<translation type="unfinished">Görüntü çözünürlüğünü değiştir</translation>
39028,12 → 39053,6
<translation type="unfinished">Maske gradyan türünü ayarla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="628"/>
<source>From %1
to %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="631"/>
<source>Change round corner</source>
<translation type="unfinished">Yuvarlak köşeyi değiştir</translation>
39453,16 → 39472,16
<translation type="unfinished">Geçerli nesne veya belge için son eylemi yeniden yap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="461"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="268"/>
<source>Show Selected Object Only</source>
<translation type="unfinished">Yalnızca Seçili Nesneyi Göster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="461"/>
<source>%1 - %2<byte value="xd"/>
%3</source>
<translation type="unfinished">%1 %2 %3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UndoWidget</name>
39544,6 → 39563,12
<translation type="unfinished">Dosya sunucuda bulunamadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="134"/>
<source>Could not open version file: %1<byte value="xd"/>
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="206"/>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation type="unfinished">Scribus için güncellemeler ararken bir hata oluştu, lütfen internet bağlantınızı kontrol edin.</translation>
39569,12 → 39594,6
<translation type="unfinished">Tamamlandı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="134"/>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="214"/>
<source>This list may contain development/unstable versions.</source>
<translation type="unfinished">Bu liste, geliştirme / kararsız sürümler içerebilir.</translation>
39614,7 → 39633,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/urllauncher.cpp" line="57"/>
<source>Scribus was not able to start the external web browser application %1. Please check the setting in Preferences.
<source>Scribus was not able to start the external web browser application %1. Please check the setting in Preferences.<byte value="xd"/>
Would you like to start the system&apos;s default browser instead?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39757,9 → 39776,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="359"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40020,9 → 40039,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmf.cpp" line="357"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
<source>Parsing failed!<byte value="xd"/>
<byte value="xd"/>
Please submit your file (if possible) to the<byte value="xd"/>
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40256,13 → 40275,13
<name>gradientEditDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gradientaddedit.cpp" line="59"/>
<source>You cannot create a gradient without a name
<source>You cannot create a gradient without a name<byte value="xd"/>
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gradientaddedit.cpp" line="68"/>
<source>The name of the gradient already exists,
<source>The name of the gradient already exists,<byte value="xd"/>
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.af.ts
3502,7 → 3502,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Naam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="66"/>
3522,12 → 3522,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="262"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Kanselleer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="113"/>
<source>New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nuut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="135"/>
3537,7 → 3537,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="588"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="550"/>
3545,22 → 3545,22
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="652"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="639"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="671"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="518"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">K:</translation>
</message>
</context>
<context>
9074,7 → 9074,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12060,231 → 12060,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodusse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Skuif Nodusse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Skuif Kontrolepunte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Voeg Nodusse toe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Verwyder Nodusse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Herstel Kontrolepunte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Herstel hierdie Kontrolepunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute Koördinate</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Wysig &amp;Kontoerlyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Herstel Kontoe&amp;rlyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Skuif Kontrolepunte Onafhanklik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Skuif Kontrolepunte Simmetries</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Begin ’n Poligoon of Sny ’n Bezierkurwe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Sluit hierdie Bezierkurwe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Spieël die Pad Horisontaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Spieël die Pad Vertikaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Trek die Pad Horisontaal Skeef na Links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Trek die Pad Vertikaal Opwaarts Skeef</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Trek die Pad Vertikaal Afwaarts Skeef</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Roteer Pad Antikloksgewys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Roteer Pad Kloksgewys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Vergroot Padgrootte met getoonde %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Rotasiehoek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktiveer Kontoerlynwysigingsmodus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Herstel die Kontoerlyn na die Oorspronklike Raamvorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Trek die Pad Horisontaal Skeef na Regs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>Goed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Kanselleer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13467,8 → 13467,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie van</translation>
</message>
14961,7 → 14961,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
14977,7 → 14977,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21065,8 → 21065,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21152,8 → 21152,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Alles</translation>
</message>
21173,48 → 21173,43
<translation>Geel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation>Swart</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Druk Huidige Bla&amp;dsy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-lêers (*.pdf);;Alle Lêers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Bewaar As</translation>
</message>
28793,11 → 28788,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28804,7 → 28799,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
33956,7 → 33951,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="80"/>
35091,17 → 35086,17
<translation>Kanselleer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.ar.ts
6351,7 → 6351,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="230"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *.</source>
<translation>تعرض هذه اللوحة خيارات متعددة لنظام طباعة يونكس العام (ن ط ي ع) عند الطباعة. ستعتمد المعلمات المتاحة نفسها على مشغّل طباعتك. ويمكنك أن تؤكد دعم ن ط ي ع من خلال اختيار مساعدة &gt; حول. ابحث عن القوائم: ع-ن-ت اختصارًا لـ ع=نظام طباعة يونكس العام ن= نظام لإدارة الألوان مفتوح المصدر (LCMS) ت= دعم تيف. يُشار إلى دعم مكتبة مفقود بـ *.</translation>
<translation>تعرض هذه اللوحة خيارات متعددة لنظام طباعة يونكس العام (ن ط ي ع) عند الطباعة. ستعتمد المعلمات المتاحة نفسها على مشغّل طباعتك. ويمكنك أن تؤكد دعم ن ط ي ع من خلال اختيار مساعدة &gt;&#xa0;حول. ابحث عن القوائم: ع-ن-ت اختصارًا لـ ع=نظام طباعة يونكس العام ن= نظام لإدارة الألوان مفتوح المصدر (LCMS) ت= دعم تيف. يُشار إلى دعم مكتبة مفقود بـ *.</translation>
</message>
</context>
<context>
7195,7 → 7195,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>صدّر الصفحة الحالية فقط </translation>
<translation>صدّر الصفحة الحالية فقط&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
8368,7 → 8368,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="294"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation>أنشئ العدد المُختار من الأدلة الأفقية بالنسبة إلى الاختيار الحالي للعناصر </translation>
<translation>أنشئ العدد المُختار من الأدلة الأفقية بالنسبة إلى الاختيار الحالي للعناصر&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="370"/>
8908,7 → 8908,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="97"/>
<source>CGM File</source>
<translation>ملف CGM </translation>
<translation>ملف CGM&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="99"/>
9110,7 → 9110,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12099,231 → 12099,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>عُقَد</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>حرّك عقدًا</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>حرّك نقاط تحكم</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>أضِف عُقَد</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>اِحذف عُقَد</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>صفّر نقاط التحكم</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>صفّر نقطة التحكم هذه</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;إحداثيات مطلقة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;الموضع السيني:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;الموضع الأفقي:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>اَخفِ عُقَد</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>حرّر محيط ال&amp;خط</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;صفّر محيط الخط</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>حرّك نقاط تحكم بشكل مستقل</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>حرّك نقاط تحكم بشكل متساو</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>فتح مضلع أو قصّ منحنى بيزية</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>أغلق منحنى البيزية هذا</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>اعكس المسار أفقيًا</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>اعكس المسار رأسيًا</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>قُصّ المسار أفقيًّا إلى اليسار</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>قُصّ المسار رأسيًّا إلى الأعلى</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>قُصّ المسار رأسيًّا إلى الأسفل</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>لف المسار ع_كس اتجاه عقارب الساعة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>لف المسار باتجاه عقارب الساعة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>مدّد حجم المسار بالموضّح %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>زاوية الدوران</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>فعّل نمط تحرير خط المحيط</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>صفّر خط المحيط إلى شكل الإطار الاصلي</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>مزّق المسار أُفقيًّا إلى اليمين</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>قلّص حجم المسار بالظاهر %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>قلّص حجم المسار بالقيمة المعروضة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>مدّد حجم المسار بالقيمة المعروضة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% لتمديد أو تقليص بـ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>القيمة للتمديد أو التقليص بـ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>اِضبط المحيط على قصّ الصورة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>صفّر خط المحيط على مسار قصّ الصورة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>على رقعة الرسم</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>للصفحة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>اِضبط الشكل على قصّ الصورة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>اِضبط الشكل على مسار قصّ الصورة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>موافق</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>الغاء</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>صفّر جميع التحريرات</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>عند التحقق استخدم إحداثيات بالنسبة إلى الصفحة، وفي حال عدم فعل ذلك ستصبح الإحداثيات بالنسبة إلى الكائن</translation>
</message>
12460,7 → 12460,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="67"/>
<source>Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode.</source>
<translation>النوافذ الحوارية في وضعيّة إضافة نمط ملاحظات جديد. بعد الضغط على زر إلغاء ستتغير وضعيّة مُحرّر أنماط الملاحظات إلى وضعية تحرير أنماط الملاحظات المُعتادة. </translation>
<translation>النوافذ الحوارية في وضعيّة إضافة نمط ملاحظات جديد. بعد الضغط على زر إلغاء ستتغير وضعيّة مُحرّر أنماط الملاحظات إلى وضعية تحرير أنماط الملاحظات المُعتادة.&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="68"/>
12973,22 → 12973,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="96"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="101"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="106"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="111"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="116"/>
13340,7 → 13340,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="133"/>
<source>Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination</source>
<translation>افتح PDF المصدّر باستخدام عارض PDF  كما هو محدد في تفضيلات الأدوات الخارجية عند عدم التصدير إلى وجهة تصدير متعددة الملفات</translation>
<translation>افتح PDF المصدّر باستخدام عارض PDF&#xa0; كما هو محدد في تفضيلات الأدوات الخارجية عند عدم التصدير إلى وجهة تصدير متعددة الملفات</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="134"/>
13380,7 → 13380,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="617"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation>يفتقد بناء Qt كلًا من برامج الترميز النصية &quot;UTF-16&quot; و&quot;ISO-10646-UCS-2&quot;، لا يمكن تصدير pdf </translation>
<translation>يفتقد بناء Qt كلًا من برامج الترميز النصية &quot;UTF-16&quot; و&quot;ISO-10646-UCS-2&quot;، لا يمكن تصدير pdf&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3596"/>
13509,8 → 13509,8
<translation>الرمز</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>نسخة من</translation>
</message>
15008,7 → 15008,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
15030,7 → 15030,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
16385,7 → 16385,7
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="239"/>
<source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
<translation>توجد مشكلة في تحميل %1 من %2 من الملحقات. %3 من المحتمل أن يكون السبب نوع من مشاكل التبعية أو ملحقات قديمة موجودة في الدليل المثبّت. إذا استمرت هذه المشكلة في الظهور رغم تنظيفك الدليل المثبّت وإعادة تثبيته فأبلغ عنها على الموقع الإلكتروني bugs.scribus.net</translation>
<translation>توجد مشكلة في تحميل %1&#xa0;من %2 من الملحقات. %3 من المحتمل أن يكون السبب نوع من مشاكل التبعية أو ملحقات قديمة موجودة في الدليل المثبّت. إذا استمرت هذه المشكلة في الظهور رغم تنظيفك الدليل المثبّت وإعادة تثبيته فأبلغ عنها على الموقع الإلكتروني bugs.scribus.net</translation>
</message>
</context>
<context>
16583,7 → 16583,7
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1984"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>فشلت قراءة تفضيلات XML  من &quot;1%&quot;: 2% في السطر 3%، العمود 4% </translation>
<translation>فشلت قراءة تفضيلات XML&#xa0; من &quot;1%&quot;: 2% في السطر 3%، العمود 4% </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2860"/>
17610,7 → 17610,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltoolsbase.ui" line="74"/>
<source>PostScript Interpreter</source>
<translation>مؤول PostScript </translation>
<translation>مؤول PostScript&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltoolsbase.ui" line="90"/>
17664,7 → 17664,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltoolsbase.ui" line="156"/>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation>نعّم &amp;الرسومات</translation>
<translation>نعّم&#xa0;&amp;الرسومات</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltoolsbase.ui" line="159"/>
17709,7 → 17709,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltoolsbase.ui" line="385"/>
<source>PDF Viewer</source>
<translation>عارض PDF </translation>
<translation>عارض PDF&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_externaltoolsbase.ui" line="449"/>
19048,7 → 19048,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="326"/>
<source>Save Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>احفظ الإطارات النصية المترابطة كمقالات PDF </translation>
<translation>احفظ الإطارات النصية المترابطة كمقالات PDF&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="333"/>
20275,7 → 20275,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="326"/>
<source>Check for GIF images</source>
<translation>تحقق من صور GIF </translation>
<translation>تحقق من صور GIF&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="333"/>
21129,8 → 21129,8
<translation>يسمح الوقت قبل بدء التحجيم أو التحريك بتأخير طفيف بين النقر والنقر وتحدث العملية لتجنب التحركات غير المقصودة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا عند التعامل مع إعدادات حساسية الفأرة أو مشكلات إمكانية الوصول المتعلقة بأجهزة الفأرة المريحة أو الراسمات اللمسية أو حركة المعصمين واليدين.</translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21216,8 → 21216,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>الكل</translation>
</message>
21237,48 → 21237,43
<translation>اصفر</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation>اسود</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>اطبع ال&amp;صفحة الحالية</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>طباعة عادية</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript Files (*.ps);;كل الملفات (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>فشل في استعادة إعدادات الطابعة</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>داخل:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>خارج:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF Files (*.pdf);;كل الملفات (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>حفظ باسم</translation>
</message>
21763,22 → 21758,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="260"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="265"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="270"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="275"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="280"/>
22097,7 → 22092,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="355"/>
<source>PDF Compression</source>
<translation>ضغط PDF </translation>
<translation>ضغط PDF&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="376"/>
28788,7 → 28783,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="308"/>
<source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>تظليل التعبئة جاوز الحدود، يجب أن يكون 0 &lt;=  تظليل &lt;= 100.</translation>
<translation>تظليل التعبئة جاوز الحدود، يجب أن يكون 0 &lt;=&#xa0; تظليل &lt;= 100.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="401"/>
28868,11 → 28863,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28879,7 → 28874,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation>وحدة واجهة لغة بايثون سكريبس
29201,7 → 29196,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="52"/>
<source>Word Documents</source>
<translation>مستندات Word </translation>
<translation>مستندات Word&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="36"/>
29652,7 → 29647,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>PostScript Importer</source>
<translation>مستورد PostScript </translation>
<translation>مستورد PostScript&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="135"/>
29959,7 → 29954,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="66"/>
<source>Pict Importer</source>
<translation>مستورد Pict </translation>
<translation>مستورد Pict&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="77"/>
29969,7 → 29964,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="66"/>
<source>WPG Importer</source>
<translation>مستورد WPG </translation>
<translation>مستورد WPG&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="66"/>
30472,7 → 30467,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation>مُلحق Hunspell </translation>
<translation>مُلحق Hunspell&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
30507,7 → 30502,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="847"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation>تعمل الآن النسخة المطوّرة من سكريبس 1.5.x. أُنشئ المستند الذي تعمل عليه في سكريبس 1.2.x. إذا حفظت الملف الحالي بمسمى 1.5.x فلن يُمكن تحريره في إصدارات 1.2x. إذا كنت ترغب في تمكين خاصيّة التحرير في 1.2.x فاحفظ الملف بمسمى آخر وحرر الملف المسمى حديثًا أكثر ولن يتغير الملف الأصلي. هل أنت متأكد من رغبتك في إتمام هذه العملية؟</translation>
<translation>تعمل الآن النسخة المطوّرة من سكريبس 1.5.x. أُنشئ المستند الذي تعمل عليه في سكريبس&#xa0;1.2.x. إذا حفظت الملف الحالي بمسمى 1.5.x فلن يُمكن تحريره في إصدارات 1.2x. إذا كنت ترغب في تمكين خاصيّة التحرير في 1.2.x فاحفظ الملف بمسمى آخر وحرر الملف المسمى حديثًا أكثر ولن يتغير الملف الأصلي. هل أنت متأكد من رغبتك في إتمام هذه العملية؟</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="66"/>
33512,7 → 33507,7
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="630"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>الصور (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript  (*.eps *.epsi);;كل الملفات (*)</translation>
<translation>الصور (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript&#xa0; (*.eps *.epsi);;كل الملفات (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="750"/>
35220,17 → 35215,17
<translation>الغاء</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>اطبع:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>تفعيل:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>تعطيل</translation>
</message>
35472,7 → 35467,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="538"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>مخطوطات بايثون (*.py *.PY);; جميع الملفات (*)</translation>
<translation>مخطوطات بايثون&#xa0;(*.py *.PY);; جميع الملفات (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
36651,7 → 36646,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="62"/>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document</source>
<translation>اجعل هذه الإعدادات هي الإعدادات الإفتراضية ولا تستحثها مرة أخرى عند استيراد مستند OpenOffice.org 1.x </translation>
<translation>اجعل هذه الإعدادات هي الإعدادات الإفتراضية ولا تستحثها مرة أخرى عند استيراد مستند OpenOffice.org 1.x&#xa0;</translation>
</message>
</context>
<context>
37711,7 → 37706,7
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="814"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">غطِّ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="620"/>
38839,7 → 38834,7
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="691"/>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
<translation>استورد صورة OpenOffice.org Draw </translation>
<translation>استورد صورة OpenOffice.org Draw&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="652"/>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.be.ts
9070,7 → 9070,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12056,231 → 12056,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13463,8 → 13463,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14957,7 → 14957,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
14973,7 → 14973,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21061,8 → 21061,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21148,8 → 21148,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21169,48 → 21169,43
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28785,11 → 28780,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28796,7 → 28791,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
35083,17 → 35078,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.bg.ts
3497,7 → 3497,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="14"/>
<source>Edit Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Редактиране на цвят</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="40"/>
3517,17 → 3517,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="239"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Да</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="262"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Отказ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="113"/>
<source>New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Нов</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="135"/>
9070,7 → 9070,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12056,231 → 12056,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Върхове</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>Да</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Отказ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13463,8 → 13463,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14957,7 → 14957,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
14973,7 → 14973,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21061,8 → 21061,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21148,8 → 21148,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Всички</translation>
</message>
21169,48 → 21169,43
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28785,11 → 28780,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28796,7 → 28791,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
33893,7 → 33888,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="55"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Библиотека</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
33903,7 → 33898,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Илюстрация</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="61"/>
33928,7 → 33923,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="75"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Преглед</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="76"/>
35083,17 → 35078,17
<translation>Отказ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.br.ts
5614,7 → 5614,7
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Liveoù louedoù</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
9114,7 → 9114,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12103,231 → 12103,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Klomoù</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Dilec&apos;hiañ ar c&apos;hlomoù</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Dilec&apos;hiañ ar poentoù reoliñ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Ouzhpennañ klomoù</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Diverkañ klomoù</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Adderaouekaat ar poentoù reoliñ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Adderaouekaat ar poent reoliñ-mañ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>D&amp;aveennoù dizave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Lec&apos;h-&amp;X :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Lec&apos;h-&amp;Y :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Embann an &amp;drolinenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Ad&amp;deraouekaat an drolinenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Dilec&apos;hiañ ar poentoù reoliñ ent dizalc&apos;h</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Dilec&apos;hiañ ar poentoù reoliñ ent kemparzh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Digeriñ a ra ul liestueg pe zidroc&apos;hañ ur grommenn mod Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Klozañ ar grommenn mod Bezier-mañ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Melezour an treug a-blaen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Melezour an treug a-serzh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Astenn an treug a-blaen davit an tu kleiz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Astenn an treug a-serzh d&apos;al lein</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Astenn an treug a-serzh d&apos;an traoñ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>C&apos;hwelañ an treug gant roud gin ar bizied eurier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>C&apos;hwelañ an treug gant roud ar bizied eurier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Brasaat ment an treug dre an dregantad diskouezet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Korn c&apos;hwelañ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Gweredekaat mod embann an trolinennoù</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Adderaouekaat an drolinenn e-keñver stumm ar stern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Astenn an treug a-blaen davit an tu dehou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Bihanaat ment an treug dre an dregantad diskouezet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Bihanaat ment an treug dre ar werzh diskouezet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Brasaat ment an treug dre ar werzh diskouezet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% brasaat pe vihanaat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Gwerzh vrasaat pe vihanaat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Arventennañ an drolinenn e-keñver dic&apos;hronnañ ar skeudenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Adderaouekaat an drolinenn e-keñver treug dic&apos;hronnañ ar skeudenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>war ar steuenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>war ar bajenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Arventennañ ar stumm e-keñver dic&apos;hronnañ ar skeudenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Arventennañ ar stumm e-keñver treug dic&apos;hronnañ ar skeudenn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>Mat eo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Nullañ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Adderaouekaat an holl embannadurioù</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>Mar bez kevasket ez arverer an daveennoù daveel ouzh ar bajenn, a-hend-all ez arverer ar re zaveel ouzh an ergorenn.</translation>
</message>
12977,22 → 12977,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="96"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="101"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="106"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="111"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="116"/>
13512,8 → 13512,8
<translation>Arouez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Eilad eus</translation>
</message>
15011,7 → 15011,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
15033,7 → 15033,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
21138,8 → 21138,8
<translation>Amzer kent ma krogo an adventañ pe an dilec&apos;hiañ ; aotreet eo un dale bihan etre ar c&apos;hlikañ ha derou an ober a-benn mirout ouzh dilec&apos;hiadurioù ne fellfe ket deoc&apos;h. Talvoudus pa vez kempennet kizidigezh arventennoù al logodenn pe gudennoù haezadusted e-keñver logodennoù c&apos;hwelaozouriezhel, pavezioù stekiñ pe aesder da fiñval an daouarn.</translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21225,8 → 21225,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Pep tra</translation>
</message>
21246,48 → 21246,43
<translation>Melen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation>Du</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Moullañ ar ba&amp;jennad vremanel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Moullañ skoueriek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Restroù mod PostScript (*.ps);;An holl restroù (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>C&apos;hwitadenn war gaout arventennoù ho moullerez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Diabarzh :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Diavaez :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Restroù mod PDF (*.pdf);;An holl restroù (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Enrollañ evel</translation>
</message>
21774,22 → 21769,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="260"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="265"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="270"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="275"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="280"/>
23759,72 → 23754,72
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="491"/>
<source>5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="498"/>
<source>9</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">9</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="505"/>
<source>13</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">13</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="512"/>
<source>17</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">17</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="519"/>
<source>2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="526"/>
<source>6</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="533"/>
<source>10</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">10</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="540"/>
<source>14</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">14</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="547"/>
<source>18</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">18</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="554"/>
<source>3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="561"/>
<source>7</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">7</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="568"/>
<source>11</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">11</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="575"/>
<source>15</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">15</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="582"/>
<source>19</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">19</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="589"/>
23839,7 → 23834,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="603"/>
<source>12</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">12</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="610"/>
23849,7 → 23844,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="617"/>
<source>20</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">20</translation>
</message>
</context>
<context>
28874,11 → 28869,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28885,7 → 28880,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation>Mollad ketal Python Scribus
30050,7 → 30045,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="84"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Skor Scribus 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="66"/>
35221,17 → 35216,17
<translation>Nullañ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Moullañ : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Gweredekaet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Diweredekaet</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.ca.ts
5602,7 → 5602,7
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
9093,7 → 9093,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12081,231 → 12081,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Mou els nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Mou els punts de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Afegeix nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Suprimeix nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Restableix els punts de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Restableix punt de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Coordenades &amp;absolutes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Oculta els nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edita la línia de &amp;contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Restableix la línia de contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Mou independentment els punts de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Mou simètricament els punts de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Obre un polígon o retalla una corba de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Tanca aquesta corba de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Reflecteix el camí horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Reflecteix el camí verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Talla el camí horitzontalment cap a l&apos;esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Talla el camí verticalment cap amunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Talla el camí verticalment cap avall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Gira el camí en sentit antihorari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Gira el camí en sentit horari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Augmenta la mida del camí amb el % mostrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Angle de gir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activa l&apos;edició de la línia de contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Restableix el contorn del contorn a la forma original del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Talla el camí horitzontalment cap a la dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Disminueix la mida del camí amb el % mostrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Redueix la mida del camí amb el valor mostrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Augmenta la mida del camí amb el valor mostrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% d&apos;allargament o disminució</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Allargament o reducció per</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Fixa el contorn al clip de la imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>al llenç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>a la pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Fixa la forma al clip de la imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Restableix totes les edicions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12955,22 → 12955,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="96"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="101"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="106"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="111"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="116"/>
13490,8 → 13490,8
<translation>Símbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Còpia de</translation>
</message>
14951,7 → 14951,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="49"/>
<source>PDF 1.6 (Acrobat 7)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">PDF 1.5 (Acrobat 6) {1.6 ?} {7)?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="51"/>
14986,7 → 14986,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
15002,7 → 15002,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21094,8 → 21094,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21181,8 → 21181,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Tot</translation>
</message>
21202,48 → 21202,43
<translation>Groc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation>Ordena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Imprimeix la pà&amp;gina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Impressió normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Fitxers PostScript (*.ps);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>No s&apos;han pogut obtenir els ajusts de la impressora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Dins:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Anomena i desa</translation>
</message>
21727,22 → 21722,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="260"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="265"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="270"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="275"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="280"/>
28827,11 → 28822,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28838,7 → 28833,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation>Mòdul de la interfície Python de l&apos;Scribus
34018,12 → 34013,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="77"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Marcs de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="78"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Marcs d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="79"/>
35173,17 → 35168,17
<translation>Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Impressió: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Habilitada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Inhabilitada</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.cs_CZ.ts
8969,7 → 8969,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="100"/>
<source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
<translation>Soubor Micrografx DRW (*.drw *.DRW)</translation>
<translation>Soubor Micrografx DRW&#xa0;(*.drw *.DRW)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
9100,7 → 9100,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12087,231 → 12087,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Přesunout uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Přesunout řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Přidat uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Smazat uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Vynulovat řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Vynulovat tento řídicí bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolutní souřadnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Skrýt uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Upravit &amp;obrysovou čáru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Zr&amp;ušit obrysovou čáru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Nezávisle přesouvat řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Symetricky přesouvat řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Otevře polygon nebo ořeže Bézierovou křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Zavřít tuto Beziérovu křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Zrcadlit vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Zrcadlit svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Uvolnit horizontálu doleva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Uvolnit vertikálu nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Uvolnit vertikálu dolů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Otočit cestu proti směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Otočit cestu po směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zvětšit o uvedené %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Úhel otočení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové čáry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Nastavit obrysovou čáru na původní tvar rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Uvolnit horizontálu doprava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zmenšit o uvedené %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zmenšit o zobrazenou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zvětšit o zobrazenou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% zvětšení či zmenšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Hodnota zvětšení či zmenšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>k ploše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>k stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12961,22 → 12961,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="96"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="101"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="106"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="111"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="116"/>
13495,8 → 13495,8
<translation>Symbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie</translation>
</message>
14958,7 → 14958,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="49"/>
<source>PDF 1.6 (Acrobat 7)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">PDF 1.5 (Acrobat 6) {1.6 ?} {7)?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="51"/>
14993,7 → 14993,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
15009,7 → 15009,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21100,8 → 21100,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21187,8 → 21187,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Všechny</translation>
</message>
21208,48 → 21208,43
<translation>Žlutá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation>Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Uvnitř:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Vně:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
21732,22 → 21727,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="260"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="265"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="270"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="275"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="280"/>
23081,7 → 23076,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="301"/>
<source>0</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="329"/>
28837,11 → 28832,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28848,7 → 28843,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
30484,7 → 30479,7
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="371"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
33975,12 → 33970,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="69"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="74"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zoom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="75"/>
35150,17 → 35145,17
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Tisk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Povoleno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Zakázáno</translation>
</message>
36186,7 → 36181,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2048"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Znak...</translation>
</message>
</context>
<context>
37745,7 → 37740,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="260"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Jedná se o pokročilé nastavení, které není běžně povoleno. Povolte jej pouze v případě, že jej vyžaduje vaše tiskárna a máte přesné instrukce, jak to udělat. Jinak hrozí, že vytvořené PDF nebude možné korektně tisknout a rozhodně jej nebude možné používat na různých systémech.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="199"/>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.cy.ts
4905,7 → 4905,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="45"/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="55"/>
8517,7 → 8517,7
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="83"/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="76"/>
9062,7 → 9062,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Pob Fformat a Gynhelir</translation>
</message>
</context>
<context>
9085,7 → 9085,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11359,7 → 11359,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="14"/>
<source>Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Mesuriadau</translation>
</message>
</context>
<context>
12071,231 → 12071,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Symud Nodau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Symud Pwyntiau Rheoli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Ychwanegu Nodau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Dileu Nodau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Ailosod Pwyntiau Rheoli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Ailosod y Pwynt Rheoli yma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Cyfesurynnau &amp;Absoliwt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Lleoliad &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Lleoliad &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Golygu Llinell A&amp;mlin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Ail&amp;osod Llinell Amlin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Symud Pwyntiau Rheoli yn Annibynnol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Symud Pwyntiau Rheoli yn Gymesurol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Agor Polygon neu Dorri Cromlin Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Cau&apos;r Cromlin Bezier yma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Adlewyrchu&apos;r Llwybr yn Llorweddol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Adlewyrchu&apos;r Llwybr yn Fertigol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Croesrwygo&apos;r Llybr yn Llorweddol i&apos;r Chwith</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Croesrwygo&apos;r Llybr yn Fertigol i Fyny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Croesrwygo&apos;r Llybr yn Fertigol i Lawr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Cylchdroi&apos;r Llwybr yn Wrth-glocwedd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Cylchdroi&apos;r Llwybr yn Glocwedd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Cynyddu Maint y Llwybr gan y % a ddangosir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Ongl Cylchdroi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Gweithredoli Modd Golygu Llinellau Amlin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Ailosod y Llinell Amlin i Siâp Gwreiddiol y Ffrâm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Croesrwygo&apos;r Llybr yn Llorweddol i&apos;r Dde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>Iawn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Diddymu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12945,22 → 12945,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="96"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="101"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="106"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="111"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="116"/>
13478,8 → 13478,8
<translation>Symbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14475,22 → 14475,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="93"/>
<source>0°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">0°</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="98"/>
<source>90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">90°</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
<source>180°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">180°</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="108"/>
<source>270°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">270°</translation>
</message>
</context>
<context>
14974,7 → 14974,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
14990,7 → 14990,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21079,8 → 21079,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21166,8 → 21166,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Popeth</translation>
</message>
21187,48 → 21187,43
<translation>Melyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation>Du</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Argraffu &amp;Tudalen Gyfredol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Dogfennau-PDF (*.pdf);;Pob Ffeil (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Cadw Fel</translation>
</message>
21711,22 → 21706,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="260"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="265"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="270"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="275"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="280"/>
23689,102 → 23684,102
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="484"/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="491"/>
<source>5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="498"/>
<source>9</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">9</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="505"/>
<source>13</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">13</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="512"/>
<source>17</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">17</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="519"/>
<source>2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="526"/>
<source>6</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="533"/>
<source>10</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">10</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="540"/>
<source>14</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">14</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="547"/>
<source>18</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">18</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="554"/>
<source>3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="561"/>
<source>7</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">7</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="568"/>
<source>11</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">11</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="575"/>
<source>15</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">15</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="582"/>
<source>19</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">19</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="589"/>
<source>4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="596"/>
<source>8</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="603"/>
<source>12</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">12</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="610"/>
<source>16</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">16</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertywidget_fontfeaturesbase.ui" line="617"/>
<source>20</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">20</translation>
</message>
</context>
<context>
28806,11 → 28801,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28817,7 → 28812,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
30452,7 → 30447,7
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="371"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
33914,7 → 33909,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="55"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Llyfr Lloffion</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
33924,7 → 33919,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Delwedd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="61"/>
33969,7 → 33964,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Dogfen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="80"/>
35105,17 → 35100,17
<translation>Diddymu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36142,7 → 36137,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2048"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Glyff...</translation>
</message>
</context>
<context>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.da_DK.ts
12103,231 → 12103,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Noder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Nulstil dette kontrolpunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Slet noder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Tilføj noder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Flyt noder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Flyt kontrolpunkter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Nulstil kontrolpunkter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>A&amp;bsolutte koordinater</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Annuller</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Skjul noder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Rediger &amp;konturlinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Nu&amp;lstil konturlinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Flyt kontrolpunkter en af gangen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Flyt kontrolpunkter symmetrisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Åbn en polygon eller overskær en bezierkurve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Luk denne bezierkurve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Spejlvend stien horisontalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Spejlvend stien vertikalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Forskyd mod venstre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Forskyd mod top</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Forskyd mod bund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Roterer stien mod uret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Roterer stien med uret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Forøger størrelsen på stien med den viste %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Rotationsvinkel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktiverer Redigering af konturlinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Nulstil konturlinjen til den originale form på rammen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>Sæt kryds for at få koordinater i forhold til siden, ellers er koordinaterne vist i forhold til objektet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Forskyd mod højre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Reducer størrelsen på stien med viste %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Nulstil alle redigeringer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Formindsk størrelsen på stien med den viste værdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Forøg størrelsen på stien med den viste værdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% til at forøge eller reducere med</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Værdi til at forøge eller reducere med</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Indstil kontur til billed-afskæring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Nulstiller konturlinjen til billedets fritlægningsmaske</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>til dokumentområde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>til side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Indstil form til billed-afskæring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Indstil formen til billedets fritlægningsmaske</translation>
</message>
13538,8 → 13538,8
<translation>Tabel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopi af</translation>
</message>
21216,8 → 21216,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Alle</translation>
</message>
21237,48 → 21237,43
<translation>Gul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Sort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Udskriv &amp;denne side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Udskriv normalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript Filer (*.ps);;Alle Filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Kunne ikke hente printerindstillinger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Inderside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Yderside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gem som</translation>
</message>
35215,17 → 35210,17
<translation>Annuller</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Udskriv: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Aktiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Deaktiveret</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.de.ts
12105,231 → 12105,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Pfade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Alle Änderungen zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Punkte verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Kontrollpunkte verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Punkte hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Punkte löschen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Kontrollpunkte zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Diesen Kontrollpunkt zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute Koordinaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Abbrechen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Position:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Position:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Punkte verbergen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Konturlinie bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Konturlinie &amp;zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Kontrollpunkte unabhängig verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Kontrollpunkte symmetrisch verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Bézierkurve oder Polygon öffnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Bézierkurve schließen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Pfad horizontal spiegeln</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Pfad vertikal spiegeln</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Pfad horizontal nach links verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Pfad nach oben scheren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Pfad nach unten scheren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Pfad gegen den Uhrzeigersinn drehen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Pfad mit dem Uhrzeigersinn drehen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Pfad vergrößern um x %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Grad der Drehung</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Konturmodus aktivieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Kontur auf die originale Form zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>Wenn ausgewählt, werden die Koordinaten relativ zur Seite verwendet, andernfalls relativ zum Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Pfad horizontal nach rechts verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Größe des Pfads verringern um x %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Größe des Pfads um den angezeigten Wert verringern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Größe des Pfads um den angezeigten Wert vergrößern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Prozent vergrößern/verkleinern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Um den Wert vergrößern/verkleinern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Konturlinie auf Beschneidungspfad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Setzt die Konturlinie auf den Beschneidungspfad des Bildes zurück</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>relativ zur Arbeitsfläche</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>relativ zur Seite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Form als Beschneidungspfad verwenden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Form dem Beschneidungspfad des Bildes anpassen</translation>
</message>
13545,8 → 13545,8
<translation>Tabelle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie von</translation>
</message>
21232,8 → 21232,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Alle</translation>
</message>
21253,48 → 21253,43
<translation>Gelb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Schwarz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Aktue&amp;lle Seite drucken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Normal drucken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript-Dateien (*.ps);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Abfragen der Druckereinstellungen fehlgeschlagen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Innen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Außen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-Dateien (*.pdf);;Alle Dateien (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Speichern unter</translation>
</message>
35237,17 → 35232,17
<translation>Abbrechen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Drucken: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>nein</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.de_1901.ts
12104,231 → 12104,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Pfade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Alle Änderungen zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Punkte verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Kontrollpunkte verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Punkte hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Punkte löschen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Kontrollpunkte zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Diesen Kontrollpunkt zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute Koordinaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Abbrechen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Position:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Position:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Punkte verbergen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Konturlinie bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Konturlinie &amp;zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Kontrollpunkte unabhängig verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Kontrollpunkte symmetrisch verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Bézierkurve oder Polygon öffnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Bézierkurve schließen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Pfad horizontal spiegeln</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Pfad vertikal spiegeln</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Pfad horizontal nach links verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Pfad nach oben scheren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Pfad nach unten scheren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Pfad gegen den Uhrzeigersinn drehen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Pfad mit dem Uhrzeigersinn drehen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Pfad vergrößern um x %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Grad der Drehung</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Konturmodus aktivieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Kontur auf die originale Form zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>Wenn ausgewählt, werden die Koordinaten relativ zur Seite verwendet, andernfalls relativ zum Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Pfad horizontal nach rechts verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Größe des Pfads verringern um x %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Größe des Pfads um den angezeigten Wert verringern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Größe des Pfads um den angezeigten Wert vergrößern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Prozent vergrößern/verkleinern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Um den Wert vergrößern/verkleinern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Konturlinie auf Beschneidungspfad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Setzt die Konturlinie auf den Beschneidungspfad des Bildes zurück</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>relativ zur Arbeitsfläche</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>relativ zur Seite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Form als Beschneidungspfad verwenden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Form dem Beschneidungspfad des Bildes anpassen</translation>
</message>
13544,8 → 13544,8
<translation>Tabelle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie von</translation>
</message>
21232,8 → 21232,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Alle</translation>
</message>
21253,48 → 21253,43
<translation>Gelb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Schwarz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Aktue&amp;lle Seite drucken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Normal drucken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript-Dateien (*.ps);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Abfragen der Druckereinstellungen fehlgeschlagen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Innen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Außen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-Dateien (*.pdf);;Alle Dateien (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Speichern unter</translation>
</message>
35234,17 → 35229,17
<translation>Abbrechen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Drucken: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>nein</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.de_CH.ts
12104,231 → 12104,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Pfade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Alle Änderungen zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Punkte verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Kontrollpunkte verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Punkte hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Punkte löschen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Kontrollpunkte zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Diesen Kontrollpunkt zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute Koordinaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Abbrechen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Position:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Position:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Punkte verbergen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Konturlinie bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Konturlinie &amp;zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Kontrollpunkte unabhängig verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Kontrollpunkte symmetrisch verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Bézierkurve oder Polygon öffnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Bézierkurve schliessen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Pfad horizontal spiegeln</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Pfad vertikal spiegeln</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Pfad horizontal nach links verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Pfad nach oben scheren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Pfad nach unten scheren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Pfad gegen den Uhrzeigersinn drehen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Pfad mit dem Uhrzeigersinn drehen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Pfad vergrössern um x %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Grad der Drehung</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Konturmodus aktivieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Kontur auf die originale Form zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>Wenn ausgewählt, werden die Koordinaten relativ zur Seite verwendet, andernfalls relativ zum Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Pfad horizontal nach rechts verschieben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Grösse des Pfads verringern um x %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Grösse des Pfads um den angezeigten Wert verringern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Grösse des Pfads um den angezeigten Wert vergrössern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Prozent vergrössern/verkleinern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Um den Wert vergrössern/verkleinern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Konturlinie auf Beschneidungspfad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Setzt die Konturlinie auf den Beschneidungspfad des Bildes zurück</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>relativ zur Arbeitsfläche</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>relativ zur Seite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Form als Beschneidungspfad verwenden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Form dem Beschneidungspfad des Bildes anpassen</translation>
</message>
13544,8 → 13544,8
<translation>Tabelle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie von</translation>
</message>
21232,8 → 21232,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Alle</translation>
</message>
21253,48 → 21253,43
<translation>Gelb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Schwarz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Aktue&amp;lle Seite drucken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Normal drucken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript-Dateien (*.ps);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Abfragen der Druckereinstellungen fehlgeschlagen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Innen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Aussen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-Dateien (*.pdf);;Alle Dateien (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Speichern unter</translation>
</message>
35234,17 → 35229,17
<translation>Abbrechen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Drucken: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>nein</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.el.ts
1420,7 → 1420,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
3015,7 → 3015,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
<source>Options:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Επιλογές:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="383"/>
3030,7 → 3030,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>Version:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Έκδοση:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
3489,7 → 3489,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="804"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
</context>
<context>
3497,12 → 3497,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="14"/>
<source>Edit Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Επεξεργασία χρώματος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ό&amp;νομα:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="66"/>
3517,17 → 3517,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="239"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Εντάξει</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="262"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ακύρωση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="113"/>
<source>New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Νέο</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="135"/>
3537,7 → 3537,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="588"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="550"/>
3545,22 → 3545,22
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="652"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="639"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="671"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="518"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">K:</translation>
</message>
</context>
<context>
3817,12 → 3817,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2517"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2524"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2540"/>
5588,7 → 5588,7
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Διαβάθμιση του γκρι</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
7558,7 → 7558,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="141"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Εισαγωγή κειμένου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="144"/>
9047,7 → 9047,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές</translation>
</message>
</context>
<context>
9070,7 → 9070,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12035,252 → 12035,252
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="79"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Απόσταση χρωματισμού από το πάνω μέρος της σελίδας</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="80"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Απόσταση χρωματισμού από το κάτω μέρος της σελίδας</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="81"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Απόσταση χρωματισμού από το αριστερό μέρος της σελίδας</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="82"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Απόσταση χρωματισμού από το δεξί μέρος της σελίδας</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Κόμβοι</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Μετακίνηση κόμβων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Μετακίνηση σημείων ελέγχου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Προσθήκη κόμβων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Διαγραφή κόμβων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Επαναφορά σημείων ελέγχου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Επαναφορά αυτού του σημείου ελέγχου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Απόλυτες συντεταγμένες</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Θεσ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Θεσ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Επεξεργασία &amp;περιγράμματος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Επαναφορά περιγράμματος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Μετακίνηση σημείων ελέγχου ανεξάρτητα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Μετακίνηση σημείων ελέγχου συμμετρικά</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Άνοιγμα ενός πολυγώνου ή κοπή μιας καμπύλης Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Κλείσιμο αυτής της καμπύλης Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Καθρεφτισμός διαδρομής οριζόντια</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Καθρεφτισμός διαδρομής κατακόρυφα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Στρέβλωση διαδρομής οριζόντια προς τα αριστερά</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Στρέβλωση διαδρομής κατακόρυφα προς τα πάνω</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Στρέβλωση διαδρομής κατακόρυφα προς τα κάτω</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Περιστροφή διαδρομής αριστερόστροφα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Περιστροφή διαδρομής δεξιόστροφα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Μεγέθυνση διαδρομής κατά το εμφανιζόμενο %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Γωνία περιστροφής</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Ενεργοποίηση λειτουργίας επεξεργασίας περιγράμματος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Επαναφορά του περιγράμματος στο αρχικό σχήμα του πλαισίου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Στρέβλωση διαδρομής οριζόντια προς τα δεξιά</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Σμίκρυνση διαδρομής κατά το εμφανιζόμενο %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Μείωση του μεγέθους διαδρομής κατά την εμφανιζόμενη τιμή</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Αύξηση του μεγέθους διαδρομής κατά την εμφανιζόμενη τιμή</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Τιμή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>Εντάξει</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Ακύρωση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13463,8 → 13463,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Αντιγραφή του</translation>
</message>
14957,7 → 14957,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
14973,7 → 14973,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19932,7 → 19932,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1253"/>
<source>PDF/X Output Intent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ένταση αποτύπωσης PDF/X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
21061,8 → 21061,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="98"/>
21148,8 → 21148,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>Όλα</translation>
</message>
21169,48 → 21169,43
<translation>Κίτρινο</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation>Μαύρο</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Εκτύπωση τρέχουσας &amp;σελίδας</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Κανονική εκτύπωση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Αρχεία PostScript (*.ps);;Όλα τα αρχεία (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Αποτυχία ανάκτησης ρυθμίσεων εκτυπωτή</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>&amp;Εσωτερικά:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Ε&amp;ξωτερικά:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Αρχεία PDF (*.pdf);;Όλα τα αρχεία (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Αποθήκευση ως</translation>
</message>
28785,11 → 28780,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
28796,7 → 28791,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
30431,7 → 30426,7
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="371"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
33016,7 → 33011,7
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="920"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1385"/>
<source>Go To</source>
<translation>Μετάβαση σε</translation>
<translation>Μετάβαση&#xa0;σε</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="925"/>
33893,7 → 33888,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="55"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Βιβλίο αποκομμάτων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
33903,7 → 33898,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Εικόνα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="61"/>
33918,12 → 33913,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="69"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Περιθώρια</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="74"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Μεγέθυνση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="75"/>
33938,17 → 33933,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="77"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Πλαίσια κειμένου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="78"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Πλαίσια εικόνας</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Έγγραφο</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="80"/>
35083,17 → 35078,17
<translation>Ακύρωση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Εκτύπωση: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Ενεργοποιημένο</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Απενεργοποιημένο</translation>
</message>
36118,7 → 36113,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2048"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Γλυφή...</translation>
</message>
</context>
<context>
37676,7 → 37671,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="260"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Αυτή είναι μια ρύθμιση για προχωρημένους η οποία δεν είναι ενεργοποιημένη προκαθορισμένα. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο αν απαιτείται ρητά από το μοντέλο εκτυπωτή σας και έχετε διαθέσιμες τις ακριβείς λεπτομέρειες γι&apos; αυτό. Σε άλλη περίπτωση, το εξαγόμενο PDF μπορεί να μην εκτυπωθεί σωστά ενώ μπορεί να μην είναι πραγματικά συμβατό μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="199"/>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.en_AU.ts
12101,231 → 12101,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Move Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Move Control Points</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Add Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Delete Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Reset Control Points</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Reset this Control Point</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute Coordinates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Hide Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edit &amp;Contour Line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Reset Contour Line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Move Control Points Independently</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Move Control Points Symmetrical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Close this Bezier Curve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Mirror the Path Horizontally</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Mirror the Path Vertically</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Shear the Path Horizontally to the Left</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Shear the Path Vertically Up</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Shear the Path Vertically Down</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rotate the Path Counter-Clockwise</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rotate the Path Clockwise</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Enlarge the Size of the Path by shown %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Angle of Rotation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activate Contour Line Editing Mode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Shear the Path Horizontally to the Right</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Shrink the Size of the Path by shown %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Reduce the Size of the Path by the shown value</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Enlarge the Size of the Path by the shown value</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% to Enlarge or Shrink By</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Value to Enlarge or Shrink By</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Set Contour to Image Clip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>to Canvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>to Page</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Set Shape to Image Clip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Reset all edits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</translation>
</message>
13511,8 → 13511,8
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Copy of</translation>
</message>
21220,8 → 21220,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>All</translation>
</message>
21241,48 → 21241,43
<translation>Yellow</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Black</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Print Current Pa&amp;ge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Print Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Failed to retrieve printer settings</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Inside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Outside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Save As</translation>
</message>
35226,17 → 35221,17
<translation>Cancel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Print: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Enabled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Disabled</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.en_GB.ts
12100,231 → 12100,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Move Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Move Control Points</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Add Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Delete Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Reset Control Points</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Reset this Control Point</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute Coordinates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Hide Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edit &amp;Contour Line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Reset Contour Line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Move Control Points Independently</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Move Control Points Symmetrical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Close this Bezier Curve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Mirror the Path Horizontally</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Mirror the Path Vertically</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Shear the Path Horizontally to the Left</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Shear the Path Vertically Up</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Shear the Path Vertically Down</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rotate the Path Counter-Clockwise</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rotate the Path Clockwise</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Enlarge the Size of the Path by shown %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Angle of Rotation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activate Contour Line Editing Mode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Shear the Path Horizontally to the Right</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Shrink the Size of the Path by shown %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Reduce the Size of the Path by the shown value</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Enlarge the Size of the Path by the shown value</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% to Enlarge or Shrink By</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Value to Enlarge or Shrink By</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Set Contour to Image Clip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>to Canvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>to Page</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Set Shape to Image Clip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1098"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation>Reset all edits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
<translation>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</translation>
</message>
13510,8 → 13510,8
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Copy of</translation>
</message>
21218,8 → 21218,8
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<source>All</source>
<translation>All</translation>
</message>
21239,48 → 21239,43
<translation>Yellow</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Black</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Print Current Pa&amp;ge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="396"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Print Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="313"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Failed to retrieve printer settings</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="120"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Inside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="121"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Outside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="445"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="446"/>
<source>Save As</source>
<translation>Save As</translation>
</message>
35218,17 → 35213,17
<translation>Cancel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10379"/>
<source>Print: </source>
<translation>Print: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10382"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10381"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Enabled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10383"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Disabled</translation>
</message>
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.en_US.ts
12100,231 → 12100,231
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1083"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Move Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Move Control Points</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1102"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Add Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Delete Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Reset Control Points</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Reset this Control Point</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1086"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute Coordinates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1089"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1090"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1091"/>
<source>Hide Nodes</source>
<translation>Hide Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1092"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edit &amp;Contour Line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1093"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Reset Contour Line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Move Control Points Independently</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Move Control Points Symmetrical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Close this Bezier Curve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Mirror the Path Horizontally</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Mirror the Path Vertically</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Shear the Path Horizontally to the Left</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Shear the Path Vertically Up</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Shear the Path Vertically Down</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1116"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rotate the Path Counter-Clockwise</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rotate the Path Clockwise</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Enlarge the Size of the Path by shown %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Angle of Rotation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activate Contour Line Editing Mode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Shear the Path Horizontally to the Right</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1084"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Shrink the Size of the Path by shown %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Reduce the Size of the Path by the shown value</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Enlarge the Size of the Path by the shown value</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% to Enlarge or Shrink By</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Value to Enlarge or Shrink By</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1094"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Set Contour to Image Clip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1087"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>to Canvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1088"/>
<source>to Page</source>
<translation>to Page</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1095"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Set Shape to Image Clip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1096"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1097"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
<location filename="