Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 15892 → Rev 16522

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.gl.ts
7238,24 → 7238,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>A analizar ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2131"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3186"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A xerar elementos</translation>
</message>
7285,7 → 7283,7
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Aportacións de:</translation>
</message>
7408,52 → 7406,52
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Acerca de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Traducións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;En liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Acerca de Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Documentación Oficial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Outra Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
</message>
7486,27 → 7484,27
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Sitio web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Erros e Peticións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista de Correo</translation>
</message>
7559,7 → 7557,7
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
7568,22 → 7566,22
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>A utilizar Ghostscript versión %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
</message>
7592,7 → 7590,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID da Compilación:</translation>
</message>
7601,12 → 7599,12
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
7615,12 → 7613,12
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Iconas do Proxecto Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
7633,90 → 7631,90
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Comprobar se existen actualizacións de Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre a máquina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Versión do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Pantalla de Presentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de bibliotecas incorporado no Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=acepta TIFF F=acepta Fontconfig. A derradeira letra é o renderizador C=cairo ou Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Se falta o soporte para unha biblioteca indícase cun *. Isto tamén indica a versión do Ghostscript detectada polo Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>A versión para Windows non emprega as bibliotecas fontconfig e CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Comprobar se Hai Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Cancelar a Comprobación de Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blogue dos Desenvolvedores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro coa licenza. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web de Scribus para información sobre a licenza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Tradutores da documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasters:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro %1. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web do Scribus para información sobre %1.</translation>
</message>
7827,57 → 7825,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Abrir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Gardar &amp;como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Volver ao Gardado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Recoller para s&amp;aída...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Obter Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Obter unha imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
</message>
7886,59 → 7884,59
<translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Configuración do documento...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Im&amp;primir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Sair</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Desfacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Modo de acción do &amp;elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
7947,27 → 7945,27
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Seleccion&amp;alo todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Modificar a Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>C&amp;ores...</translation>
</message>
7980,52 → 7978,52
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Páxinas &amp;mestras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>P&amp;referencias...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Outra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Centro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Di&amp;reita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>B&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Forzado</translation>
</message>
8034,42 → 8032,42
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Subliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Ri&amp;scar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Ver&amp;salitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Su&amp;períndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Su&amp;bíndice</translation>
</message>
8078,77 → 8076,77
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>S&amp;ombra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>T&amp;abuladores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Desa&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Está b&amp;loqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Tama&amp;ño bloqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Traer para &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Baixar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Subi&amp;r</translation>
</message>
8157,102 → 8155,102
<translation type="obsolete">Enviar para o po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>Resolución &amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>Resolución &amp;Completa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>É A&amp;notación PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
8261,67 → 8259,67
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glifo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Texto de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Inserir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;portar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Eliminar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Copiar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Mover...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Aplicar páxina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Converter a páxina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
</message>
8330,22 → 8328,22
<translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
8354,42 → 8352,42
<translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
</message>
8398,72 → 8396,72
<translation type="obsolete">Regras relativas á Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Medidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historial das Accións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Comprobador Pré-&amp;voo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Escoller Elemento</translation>
</message>
8484,52 → 8482,52
<translation type="obsolete">Liña a &amp;Man alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Xirar Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Achegarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Conta&amp;gotas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Copiar as Propiedades do Elemento</translation>
</message>
8574,32 → 8572,32
<translation type="obsolete">&amp;Xerir as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Cascada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Mosaico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
</message>
8608,17 → 8606,17
<translation type="obsolete">&amp;Sobre as Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Su&amp;xestións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
</message>
8627,72 → 8625,72
<translation type="obsolete">&amp;Guións finais de liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Guión que non quebra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Número de Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Salto de Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Salto de Columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Imaxe para listas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Guión tamaño -m-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Guión tamaño -n-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Guión Números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Guión para diálogos</translation>
</message>
8773,17 → 8771,17
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Des/Activar Paletas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Des/Activar Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Máis información...</translation>
</message>
8796,68 → 8794,68
<translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>Im&amp;presión Permitida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Voltear Horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Voltear Verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Mostrar as Regras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Sólido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punto medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>En Space</source>
<translation>Espazo de tamaño n</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Espazo de tamaño m</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Espazo pequeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Espazo ancho</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Espazo mediano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Espazo finísimo</translation>
</message>
8878,37 → 8876,37
<translation type="obsolete">Inserir o Número da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
8917,12 → 8915,12
<translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Es&amp;tilos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>C&amp;ontorno
8930,501 → 8928,510
efecto de tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Pegar (&amp;Absoluto)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Inserir Botón Premer de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Inserir Campo de Texto PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Inserir Caixa de Verificación de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Inserir Menú Despregábel de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Inserir Caixa de Lista de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Inserir Anotación de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Inserir Anotación de Ligazón</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Salvar como &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Mostrar as columnas da moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Moldura...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Modo de Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Mostrar os indicadores de capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Deseños...</translation>
<translation type="obsolete">Deseños...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Enviar a Deseños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Ferramentas Pegañentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>A&amp;xustar á altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Axustar á largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Mostrar Sangrados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>Espazo de Largura &amp;Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Espazo que non quebra de Largura Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Inserir T&amp;áboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>In&amp;serir Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Inserir &amp;Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Inserir &amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Inserir Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Inserir Liña a &amp;Man Alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Sitio Web de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Documentación de Scribus En Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Wiki de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Iniciación a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Mostrar Menú de Contexto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>Xestionar I&amp;maxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Acerca dos engadidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Inserir Secuencia Unicode de Inicio de Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Obter Ficheiro Vectorial...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Seleccionalo todo Avanzado...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Editar Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Substituir cores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Regras Relativas á Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Inserir Moldura &amp;Renderizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Comprobai se Hai Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Número de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Axustar a imaxe á moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>File</source>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Edit</source>
<translation>Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Style</source>
<translation>Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>E&amp;stilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Item</source>
<translation>Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert</source>
<translation>Inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>I&amp;nserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Page</source>
<translation>Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>View</source>
<translation>Vista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Vista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Windows</source>
<translation>Xanelas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Xanelas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Help</source>
<translation>Axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2043"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Elementos do menú do engadido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2045"/>
<source>Others</source>
<translation>Outro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2047"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Caracteres Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Mover/Modificar o tamaño do indicador do valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Novo a partir dun &amp;modelo...</translation>
</message>
10126,7 → 10133,7
<translation>Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2122"/>
<source>None</source>
<translation>Nengún</translation>
</message>
10378,25 → 10385,25
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>Go To</source>
<translation>Ir A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Enviar o Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Limpar o Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importar Datos</translation>
</message>
10407,37 → 10414,37
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Rato Soltado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Rato Premido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Entrar co Rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Sair co Rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Focus</source>
<translation>On Focus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Blur</source>
<translation>On Blur</translation>
</message>
10708,10 → 10715,10
<translation>É preciso, como mínimo, a Icona de Normal para usar Iconas en Botóns</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
10720,12 → 10727,12
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1490"/>
<source>Example:</source>
<translation>Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Modificación da Selección</translation>
</message>
10741,14 → 10748,14
<translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2123"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
10764,7 → 10771,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Nengunha</translation>
10780,13 → 10787,13
<translation>Non exportar o valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1372"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1315"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
11109,6 → 11116,62
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
11709,7 → 11772,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2084"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1780"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Porta-retallos</translation>
</message>
11718,28 → 11781,28
<translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1832"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1696"/>
<source>Object</source>
<translation>Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Entrada Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Mudar o Nome</translation>
</message>
11798,11 → 11861,11
<translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nome:</translation>
</message>
11813,7 → 11876,7
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Escolla un directorio de porta-retallos</translation>
</message>
11826,12 → 11889,12
<translation type="obsolete">Caderno de retallos (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="807"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Escolla un ficheiro de caderno de retallos para importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1781"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Crear unha páxina nova do caderno de retallos</translation>
</message>
11848,103 → 11911,103
<translation type="obsolete">Importar un ficheiro de caderno de retallos de Scribus &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1784"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Fechar o caderno de retallos seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Copiar Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Mover Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<source>Main</source>
<translation>Principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="611"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Elementos Copiados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<source>New Name</source>
<translation>Novo Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="809"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Porta-retallos (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1786"/>
<source>Hide Directorys</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1787"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished">Agochar as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1788"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="591"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1789"/>
<source>Open Directorys in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Apegar na Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1050"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Gardar como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1053"/>
<source>Close</source>
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1056"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Eliminar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Ten certeza de querer eliminar todas as entradas?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1782"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1783"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1785"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13158,8 → 13221,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2296"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2167"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2195"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
13166,17 → 13229,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2281"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2180"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2288"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2187"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2304"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2203"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Lonxitude: %1
13183,7 → 13246,7
Ángulo: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2306"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2205"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Anchura: %1
13190,7 → 13253,8
Altura: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2318"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2217"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2224"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13216,12 → 13280,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1273"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos admitidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1301"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
13229,23 → 13293,21
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="147"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="150"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
<translation type="obsolete">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13459,7 → 13521,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Error</source>
<translation>Erro</translation>
</message>
13473,7 → 13535,7
<translation type="obsolete">Escolle un nome de ficheiro para gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="299"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Non se puido escribir o ficheiro %1</translation>
</message>
13495,12 → 13557,12
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Baleirar a Paleta?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="308"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Eliminará todos os caracteres desta paleta. Seguro?</translation>
</message>
13753,22 → 13815,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="611"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Glifos ausentes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="612"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Rebordo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>O Obxecto non é unha Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="614"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Falta a Imaxe</translation>
</message>
13777,37 → 13839,37
<translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="618"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>O obxecto ten transparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="619"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>O obxecto é unha Anotación ou Campo PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="620"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>O obxecto é un PDF colocado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="285"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="287"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Non se atoparon problemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="499"/>
<source>Page </source>
<translation>Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="563"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Obxectos Libres</translation>
</message>
13816,33 → 13878,33
<translation type="obsolete">Atopáronse Problemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="596"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador Pré-voo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Items</source>
<translation>Elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="603"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Perfil actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="604"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignorar os erros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="605"/>
<source>Check again</source>
<translation>Comprobar outra vez</translation>
</message>
13855,83 → 13917,83
<translation type="obsolete">Resolución de imaxe por enriba de %1 DPI, actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="621"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>A imaxe é un GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="288"/>
<source>OK</source>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="319"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Úsase transparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Úsase modo de fusión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="337"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Capa &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>A anotación emprega unha fonte que non é TrueType</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="607"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Perfil pré-voo no que se baseará a xeración do informe. Pódense configurar as opcións en Configuración do documento ou en Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="608"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Ignorar os erros atopados e continuar a exportar ou imprimir. Asegúrese de que entende os erros que está a ignorar antes de continuar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="609"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Volver a examinar o documento para verificar as correccións que fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="615"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Moldura de Imaxe Baleira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="300"/>
<source>Layers</source>
<translation>Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="329"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="428"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Problema(s): %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="353"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Páxinas mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<source>Layer</source>
<translation>Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="616"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>A resolución da imaxe está por baixo dos %1 DPI,
13938,12 → 14000,17
actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="617"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>A resolución da imaxe está por riba dos %1 DPI,
actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
15061,12 → 15128,12
<translation>Configuración da antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="432"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Apegar un ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="465"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Eliminar Páxina</translation>
</message>
15339,7 → 15406,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="915"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15828,7 → 15895,7
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="404"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Codificación:</translation>
</message>
15839,13 → 15906,13
Pódese definir nas Preferencias.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="376"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Comprimir o Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Incluír as fontes</translation>
</message>
15854,32 → 15921,32
<translation type="obsolete">&amp;Incluir Perfís ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="323"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Mostrar a antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Incluír os perfís de cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Mostrar unha antevisión e información do ficheiro seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Comprimir o documento de Scribus ao gardalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="393"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Incluír as fontes tipográficas cando se recollan os ficheiros para o documento. Asegúrese de que coñece e comprende a información sobre a licenza de todas as fontes que recolla e posibelmente redistribúa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Incluír os perfís de cores ao recoller ficheiros para o documento</translation>
</message>
15887,23 → 15954,21
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="143"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="146"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
<translation type="obsolete">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="349"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16133,12 → 16198,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="164"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Fallou a importación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="165"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation> Fallou a importación do documento de Word
16369,109 → 16434,88
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Adicione unha sección de numeración de páxinas ao documento. Engadirase unha sección nova a continuación da seleccionada actualmente.</translation>
<translation type="obsolete">Adicione unha sección de numeración de páxinas ao documento. Engadirase unha sección nova a continuación da seleccionada actualmente.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Eliminar a sección seleccionada.</translation>
<translation type="obsolete">Eliminar a sección seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
<translation type="obsolete">1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
<translation type="obsolete">i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation>I, II, III, ...</translation>
<translation type="obsolete">I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation>a, b, c, ...</translation>
<translation type="obsolete">a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation>A, B, C, ...</translation>
<translation type="obsolete">A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Nome:&lt;/b&gt; Nome optativo para a sección, p.ex. Índice&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mostrados:&lt;/b&gt; Escolla se quer mostrar os números de páxina nesta sección se hai unha ou máis molduras de texto que o fagan.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Desde:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que comezar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Até:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que rematar.&lt;/br/&gt;&lt;b&gt;Estilo&lt;/b&gt; Escolla o estilo de número de páxina que quer utilizar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Inicio:&lt;/b&gt; O índice dentro do intervalo do Estilo no que comezar. P.ex. Se Inicio=2 e Estilo=a,b,c,..., os números comezarán en b. Para a primeira sección do documento isto substitúe o antigo Número da Primeira Páxina na nova xanela de ficheiro.</translation>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Nome:&lt;/b&gt; Nome optativo para a sección, p.ex. Índice&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mostrados:&lt;/b&gt; Escolla se quer mostrar os números de páxina nesta sección se hai unha ou máis molduras de texto que o fagan.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Desde:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que comezar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Até:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que rematar.&lt;/br/&gt;&lt;b&gt;Estilo&lt;/b&gt; Escolla o estilo de número de páxina que quer utilizar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Inicio:&lt;/b&gt; O índice dentro do intervalo do Estilo no que comezar. P.ex. Se Inicio=2 e Estilo=a,b,c,..., os números comezarán en b. Para a primeira sección do documento isto substitúe o antigo Número da Primeira Páxina na nova xanela de ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Número de Páxina Fora de Limites</translation>
<translation type="obsolete">Número de Páxina Fora de Limites</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>O valor que introduciu está fora do intervalo de números de páxina do documento actual (%1-%2).</translation>
<translation type="obsolete">O valor que introduciu está fora do intervalo de números de páxina do documento actual (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation>Seccións do Documento</translation>
<translation type="obsolete">Seccións do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation>Nome</translation>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation>Mostrados</translation>
<translation type="obsolete">Mostrados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation>Deste</translation>
<translation type="obsolete">Deste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation>Até</translation>
<translation type="obsolete">Até</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation>Estilo</translation>
<translation type="obsolete">Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation>Inicio</translation>
<translation type="obsolete">Inicio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Adicionar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Eliminar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
</context>
<context>
16528,149 → 16572,121
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Relacionado Con</translation>
<translation type="obsolete">Relacionado Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>É Pai De</translation>
<translation type="obsolete">É Pai De</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>É Fillo De</translation>
<translation type="obsolete">É Fillo De</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Text Frames</source>
<translation>Molduras de Texto</translation>
<translation type="obsolete">Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Image Frames</source>
<translation>Molduras de Imaxe</translation>
<translation type="obsolete">Molduras de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Booleano</translation>
<translation type="obsolete">Booleano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Integer</source>
<translation>Inteiro</translation>
<translation type="obsolete">Inteiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>String</source>
<translation>Cadea</translation>
<translation type="obsolete">Cadea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atributos do Elemento Documento</translation>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation>Nome</translation>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation>Tipo</translation>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation>Valor</translation>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parámetro</translation>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Relación</translation>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Relación Con</translation>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Adicionar Automaticamente A</translation>
<translation type="obsolete">Adicionar Automaticamente A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Adicionar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copiar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Eliminar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Limpar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Nengunha</translation>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation>Nengunha</translation>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation>Nengún
<translation type="obsolete">Nengún
 
tipos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Real Number</source>
<translation>Número Real</translation>
<translation type="obsolete">Número Real</translation>
</message>
</context>
<context>
16743,24 → 16759,22
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1224"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="159"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="162"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16768,7 → 16782,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
16777,7 → 16791,7
fallou!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Erro Fatal</translation>
</message>
16790,7 → 16804,7
fallou!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="792"/>
<source>Error</source>
<translation>Erro</translation>
</message>
16800,19 → 16814,18
<translation>A analizar PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A xerar os elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="791"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Fallou a conversión de %1 imaxes!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="664"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
17963,48 → 17976,46
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="252"/>
<source>Size:</source>
<translation>Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="265"/>
<source>Title:</source>
<translation>Título:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>No Title</source>
<translation>Sen Título</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor/a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Documento de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Resolución:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
18021,7 → 18032,7
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
18030,7 → 18041,7
<translation type="obsolete">Duotono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Formato de Ficheiro:</translation>
</message>
18165,12 → 18176,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="626"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Subsituíronse algunhas das fontes utilizadas neste documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="630"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> substituíuse por: </translation>
</message>
18184,6 → 18195,29
</message>
</context>
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<source>Face:</source>
18458,76 → 18492,49
<context>
<name>FontPrefsTab</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">Fontes disponíbeis</translation>
<translation type="obsolete">Fontes disponíbeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation type="unfinished">Substitución de fontes</translation>
<translation type="obsolete">Substitución de fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation type="unfinished">Rotas adicionais</translation>
<translation type="obsolete">Rotas adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">Fontes &amp;disponíbeis</translation>
<translation type="obsolete">Fontes &amp;disponíbeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
<source>Replacement</source>
<translation type="unfinished">Substitución</translation>
<translation type="obsolete">Substitución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Eliminar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation type="unfinished">&amp;Substitucións de fontes</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Substitucións de fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation type="unfinished">A&amp;dicionar...</translation>
<translation type="obsolete">A&amp;dicionar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation type="unfinished">Elimina&amp;r</translation>
<translation type="obsolete">Elimina&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished">As rotas de procura das fontes só se poden indicar en Ficheiro &gt; Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche os documentos abertos e depois vaia a Ficheiro &gt; Preferencias &gt; Fontes para modificar a rota de procura das fontes.</translation>
<translation type="obsolete">As rotas de procura das fontes só se poden indicar en Ficheiro &gt; Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche os documentos abertos e depois vaia a Ficheiro &gt; Preferencias &gt; Fontes para modificar a rota de procura das fontes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation type="unfinished">Ro&amp;tas adicionais</translation>
<translation type="obsolete">Ro&amp;tas adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreview</name>
19913,7 → 19920,7
<translation>&amp;Sair</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="756"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Vaia, non hai ningún manual instalado!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consulte &lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net para documentación actualizada&lt;li&gt;http://www.scribus.net para descargas&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
20094,28 → 20101,20
O valor 0 significa un número ilimitado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation>Listaxe a Ignorar</translation>
<translation type="obsolete">Listaxe a Ignorar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation>Engadir unha entrada nova</translation>
<translation type="obsolete">Engadir unha entrada nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation>Modificar a entrada</translation>
<translation type="obsolete">Modificar a entrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation>Listaxe de excepcións</translation>
<translation type="obsolete">Listaxe de excepcións</translation>
</message>
</context>
<context>
20486,6 → 20485,82
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="52"/>
<source>Import Dia Shapes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="89"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="73"/>
<source>Imports Dia shape Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports most Dia shapes into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="91"/>
<source>Dia shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="96"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="98"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
22028,14 → 22103,12
<translation type="obsolete">Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos coñecidos</translation>
<translation type="obsolete">Todos os formatos coñecidos</translation>
</message>
</context>
<context>
22196,12 → 22269,12
<translation>Ferramentas de trazado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="95"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Efectos da lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation>Aplicar efectos de lente elaborados</translation>
</message>
22406,12 → 22479,12
<translation>Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="231"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="236"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
23636,8 → 23709,8
<translation>Ferramentas de trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="99"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation>Distorsión de malla de polígonos</translation>
</message>
23673,19 → 23746,19
<translation>Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="160"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="161"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="162"/>
<source>Properties...</source>
<translation>Propiedades...</translation>
</message>
24181,8 → 24254,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="689"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<source>New Document</source>
<translation>Documento novo</translation>
</message>
24249,17 → 24322,17
<translation>&amp;Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<source>New from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24466,7 → 24539,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
24633,127 → 24706,127
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Coordenadas &amp;absolutas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Modificar a liña de &amp;contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Bo&amp;rrar a liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>R&amp;ematar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Mover os nodos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Mover os puntos de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Adicionar nodos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Eliminar nodos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Mover os puntos de control independentemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Mover os puntos de control simetricamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Limpar os puntos de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Limpar este punto de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Abrir un polígono ou cortar unha curva de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Fechar esta curva de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Reflectir o trazo horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Reflectir o trazo verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Recortar o trazo horizontalmente para a dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Recortar o trazo horizontalmente para a esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Recortar o trazo verticalmente para riba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Recortar o trazo verticalmente para baixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Xirar o trazo en sentido anti-reloxio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Xirar o trazo no sentido do reloxio</translation>
</message>
24762,12 → 24835,12
<translation type="obsolete">Reducir o Tamaño do Trazo polo % mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Aumentar o tamaño do trazo no % mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Ángulo de rotación</translation>
</message>
24776,12 → 24849,12
<translation type="obsolete">% polo que Aumentar ou Reducir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activar o modo de edición da liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Limpar a liña de contorno para a forma orixinal da moldura</translation>
</message>
24791,69 → 24864,69
<translation type="obsolete">Se está seleccionado, úsanse as Coordenadas relativas á Páxina; se non, as Coordenadas son relativas ao Obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>De estar seleccionado utilizar coordenadas relativas á páxina; se non, as coordenadas son relativas ao Obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Encoller o tamaño do trazo na percentaxe mostrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Reducir o tamaño do trazo no valor mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Aumentar o tamaño do trazo no valor mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Percentaxe no que aumentar ou reducir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Valor no que aumentar ou reducir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Fixar o contorno ao pegado de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Desfacer a liña de contorno ao trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>á mesa de traballo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>to Page</source>
<translation>á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Axustar a forma á imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Axustar a forma ao trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
24861,14 → 24934,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="457"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Este documento non parece ser un ficheiro do Draw de OpenOffice.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="835"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="695"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
25314,41 → 25385,37
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="869"/>
<source>Element</source>
<translation>Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="323"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="767"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Group </source>
<translation>Grupo </translation>
<translation type="obsolete">Grupo </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="745"/>
<source>Page </source>
<translation>Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Obxectos Libres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="868"/>
<source>Outline</source>
<translation>Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="164"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation>Introduza unha palabra chave ou unha expresión regular para filtrar o esquema.</translation>
</message>
25358,13 → 25425,13
<translation type="obsolete">Ctrl+f</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="870"/>
<source>Filter:</source>
<translation>Filtro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="165"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation>Ctrl+F</translation>
25476,57 → 25543,57
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="146"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation>A salvar PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation>A exportar a páxina mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>A exportar a páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation>A exportar os elementos da páxina actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="188"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2851"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2875"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2864"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10286"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Non se puido cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10291"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Non se puido escribir unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10296"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Non se puido cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10301"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
25535,7 → 25602,7
<translation type="obsolete">Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10281"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
26424,8 → 26491,8
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="704"/>
<source>All</source>
<translation>Todo</translation>
</message>
26494,7 → 26561,7
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1311"/>
<source>File</source>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
26624,32 → 26691,32
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>A procesar a páxina mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>A exportar a páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1422"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation>Non se puideron escribir os datos dunha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1427"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Non se puido cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1432"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Non se puido cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1437"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
27049,8 → 27116,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5041"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4654"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4655"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Copiar de</translation>
</message>
27256,87 → 27343,87
<translation type="obsolete">Configuración da Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
<source>Image</source>
<translation>Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="447"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Imaxe embebida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>File:</source>
<translation>Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="450"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation>PPI Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation>PPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<source>Size:</source>
<translation>Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="452"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="456"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="463"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="465"/>
<source>Pages:</source>
<translation>Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation>Falta a imaxe embebida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>missing</source>
<translation>falta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation>Non se carregou nengunha imaxe</translation>
</message>
27344,11 → 27431,11
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="420"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="576"/>
<source>Error</source>
<translation>Erro</translation>
</message>
27359,8 → 27446,8
<translation>Fallou a execución da aplicación externa!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation>Non se puido crear un ficheiro temporal para executar a aplicación!</translation>
</message>
27389,12 → 27476,12
<translation type="obsolete">Fallou a execución do editor &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="422"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation>Fallou a execución da aplicación &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="581"/>
<source>Running</source>
<translation>A executar</translation>
</message>
27403,27 → 27490,27
<translation type="obsolete">A aplicación &quot;%1&quot; non se deu inciado!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation>A aplicación &quot;%1&quot; fallou!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Application</source>
<translation>Aplicación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
<source>DPI</source>
<translation>PPP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<source>State</source>
<translation>Estado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="578"/>
<source>Finished</source>
<translation>Rematado</translation>
</message>
27443,28 → 27530,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation>O ficheiro de configuración non especifica un camiño ao executábel!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="569"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Moldura Renderizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="232"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation>Non se definiu nengunha configuración para executar a aplicación!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="429"/>
<source>No application defined</source>
<translation>Non se definiu ningunha aplicación</translation>
</message>
27531,32 → 27618,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3533"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Texto ligado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3535"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3579"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3539"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Parágrafos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3587"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3547"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Liñas: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3593"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3553"/>
<source>Words: </source>
<translation>Palabras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3601"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3561"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Caracteres:</translation>
</message>
27926,118 → 28013,167
<context>
<name>PaintManagerDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="79"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="81"/>
<source>Gradients</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="90"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Deseños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="99"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="103"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="111"/>
<source>Merge Color Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="314"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Ordenar polo nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="315"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="316"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="353"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="354"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished">Engadir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="393"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="394"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="384"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Mudar o Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="442"/>
<source>New Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="460"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished">Mudarlle o nome á entrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="628"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="661"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="741"/>
<source>Selected Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="796"/>
<source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="777"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="873"/>
<source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1060"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1004"/>
<source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1005"/>
<source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="783"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1006"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1153"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1038"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Todos os Formatos Coñecidos (%1);;Documentos (%2);;Outros Ficheiros (%3);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1039"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished">Importar Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
28050,12 → 28186,23
Consulte a sección Editar Cores da documentación para máis detalles.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1193"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1221"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished">A carregar deseños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">Escolla un Nome</translation>
</message>
28073,27 → 28220,27
<context>
<name>PathAlongPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<source>Path Along Path...</source>
<translation>Trazo ao longo dun trazo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="71"/>
<source>Bends a Polygon along a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="75"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Ferramentas de trazado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="102"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation>Dobra un polígono ao longo dunha poli-liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="103"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation>Este engadido dobra un polígono con axuda dunha poli-liña.</translation>
</message>
28164,7 → 28311,7
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="97"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation>Conectar trazos</translation>
</message>
28179,7 → 28326,7
<translation>Ferramentas de trazado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="98"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation>Conectar 2 poli-liñas.</translation>
</message>
28202,28 → 28349,28
<translation>Ferramentas de trazado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation>Recorta un polígono ao longo dunha poli-liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation>A versión de Qt é demasiado vella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation>Este engadido require ao menos a versión 4.3.3 da biblioteca Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>Error</source>
<translation>Erro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation>A liña de corte ha de cruzar o polígono e ambos
28517,22 → 28664,22
<translation>Ferramentas de trazado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="110"/>
<source>Path Operations</source>
<translation>Operacións dos trazos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="111"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation>Aplicar operacións lóxicas elaboradas aos trazos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation>A versión de Qt é demasiado vella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation>Este engadido require ao menos a versión 4.3.3 da biblioteca Qt</translation>
</message>
28541,7 → 28688,7
<name>PathStrokerPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="105"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation>Crear camiño a partir de trazo</translation>
</message>
28551,7 → 28698,7
<translation>Ferramentas de trazado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="106"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation>Converte o trazado dun camiño nun camiño recheo.</translation>
</message>
28559,29 → 28706,24
<context>
<name>PatternDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="134"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Escolla un directorio</translation>
<translation type="obsolete">Escolla un directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="162"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation>A carregar deseños</translation>
<translation type="obsolete">A carregar deseños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="296"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Todos os ficheiros (*)</translation>
<translation type="obsolete">Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="310"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="15"/>
<source>Patterns</source>
<translation>Deseños</translation>
<translation type="obsolete">Deseños</translation>
</message>
<message>
<source>Load</source>
28588,54 → 28730,40
<translation type="obsolete">Carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="48"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="55"/>
<source>Load Set</source>
<translation>Carregar un conxunto</translation>
<translation type="obsolete">Carregar un conxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="69"/>
<source>Remove</source>
<translation>Eliminar</translation>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="76"/>
<source>Remove All</source>
<translation>Eliminalo todo</translation>
<translation type="obsolete">Eliminalo todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="99"/>
<source>OK</source>
<translation>Aceptar</translation>
<translation type="obsolete">Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="106"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancelar</translation>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nome:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation>Mudarlle o nome á entrada</translation>
<translation type="obsolete">Mudarlle o nome á entrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos coñecidos</translation>
<translation type="obsolete">Todos os formatos coñecidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="62"/>
<source>Rename</source>
<translation>Mudar o Nome</translation>
<translation type="obsolete">Mudar o Nome</translation>
</message>
</context>
<context>
28734,23 → 28862,21
<context>
<name>PctPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="146"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="149"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
<translation type="obsolete">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="494"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="381"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29093,7 → 29219,7
<translation type="obsolete">Xerir as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation>Scribus - Procura de imaxes</translation>
</message>
29102,7 → 29228,7
<translation type="obsolete">Fallou a pesquisa: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation>Non se atoparon imaxes co nome &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
29116,47 → 29242,47
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation>Non nunha páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="303"/>
<source>JPG</source>
<translation>JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="306"/>
<source>TIFF</source>
<translation>TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="290"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="309"/>
<source>PSD</source>
<translation>PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="312"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation>EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="315"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="318"/>
<source>JPG2000</source>
<translation>JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="324"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation>PSD embebido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="330"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
29177,7 → 29303,7
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="347"/>
<source>n/a</source>
<translation>n/d</translation>
</message>
29298,12 → 29424,12
<translation>Propiedades extendidas da imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="247"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation>Ordenar polo nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="249"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation>Ordenar pola páxina</translation>
</message>
29441,9 → 29567,9
<translation>Aplicar efectos non destrutivos á imaxe na súa moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="289"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Imaxe embebida</translation>
</message>
30050,122 → 30176,122
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="818"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="834"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>Picture Browser Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<source>No Image(s) Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<source>You have to create a category first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<source>No image(s) selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<source>No page/image frame selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<source>Directory does not exist</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1227"/>
<source>Select Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<source>Import Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Scribus ImageCollection (*.sic)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Export Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<source>You have to select something you want to export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>No tag entered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<source>Image still loading</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished">JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished">TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1755"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished">PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished">EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1767"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished">JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1775"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished">PSD embebido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1779"/>
<source>not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1804"/>
<source>No image selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30292,13 → 30418,13
<translation type="obsolete">Draw do OpenOffice.org (*.sxd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="347"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Engadido: %1 inicializada sen problemas </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="349"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Engadido: %1 fallou a post-inicialización</translation>
30366,9 → 30492,22
</message>
</context>
<context>
<name>PolyVectorDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="19"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation type="unfinished">Propiedades do Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="32"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PolygonProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="20"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="49"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation>Propiedades do Polígono</translation>
</message>
30480,62 → 30619,77
<translation>Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="33"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>&amp;Esquinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="43"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Número de esquinas dos polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="79"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Graos de rotación dos polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="98"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="190"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="223"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Polígono de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="133"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Aplicar un factor de convexidade/concavidade para mudar a forma dos polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Aplicar &amp;factor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="145"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Factor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="171"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Un valor negativo fará que o polígono sexa cóncavo (ou con forma de estrela); un valor positivo faráo convexo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="207"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation>C&amp;urvatura:</translation>
<translation type="obsolete">C&amp;urvatura:</translation>
</message>
</context>
<context>
30574,49 → 30728,40
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="73"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Preferencias</translation>
<translation type="obsolete">Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="76"/>
<source>General</source>
<translation>Xeral</translation>
<translation type="obsolete">Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="82"/>
<source>Guides</source>
<translation>Guías</translation>
<translation type="obsolete">Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="85"/>
<source>Typography</source>
<translation>Tipografía</translation>
<translation type="obsolete">Tipografía</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="88"/>
<source>Tools</source>
<translation>Ferramentas</translation>
<translation type="obsolete">Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="136"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Porta-retallos</translation>
<translation type="obsolete">Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="139"/>
<source>Display</source>
<translation>Visualización</translation>
<translation type="obsolete">Visualización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="142"/>
<source>External Tools</source>
<translation>Ferramentas externas</translation>
<translation type="obsolete">Ferramentas externas</translation>
</message>
<message>
<source>Misc.</source>
31562,44 → 31707,36
<translation type="obsolete">Tamaño do historial de Accións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="91"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Separador de guións</translation>
<translation type="obsolete">Separador de guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="94"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Fontes</translation>
<translation type="obsolete">Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="100"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador Pré-voo</translation>
<translation type="obsolete">Verificador Pré-voo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="105"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Xestión da Cor</translation>
<translation type="obsolete">Xestión da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="120"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>Exportación a PDF</translation>
<translation type="obsolete">Exportación a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="125"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atributos do Elemento do Documento</translation>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="130"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Índice e Índices Analíticos</translation>
<translation type="obsolete">Índice e Índices Analíticos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="133"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Atallos do teclado</translation>
<translation type="obsolete">Atallos do teclado</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
31690,14 → 31827,12
<translation type="obsolete">Conta de Parágrafos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="145"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation>Diversos</translation>
<translation type="obsolete">Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="149"/>
<source>Plugins</source>
<translation>Engadidos</translation>
<translation type="obsolete">Engadidos</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
31805,9 → 31940,8
A UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes, ainda que é preciso experimentar segundo cada caso. A UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="97"/>
<source>Printer</source>
<translation>Impresora</translation>
<translation type="obsolete">Impresora</translation>
</message>
</context>
<context>
31977,9 → 32111,8
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation>&amp;Predefinido</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Predefinido</translation>
</message>
<message>
<source>Save...</source>
31986,34 → 32119,28
<translation type="obsolete">Salvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="207"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation>Salvar as Preferencias</translation>
<translation type="obsolete">Salvar as Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="197"/>
<source>Export...</source>
<translation>Exportar...</translation>
<translation type="obsolete">Exportar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="199"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Aplicar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation>Todas as preferencias pódense restaurar aquí</translation>
<translation type="obsolete">Todas as preferencias pódense restaurar aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation>Aplicar todas as mudanzas sen fechar o diálogo</translation>
<translation type="obsolete">Aplicar todas as mudanzas sen fechar o diálogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="202"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation>Exportar as preferencias actuais a un ficheiro</translation>
<translation type="obsolete">Exportar as preferencias actuais a un ficheiro</translation>
</message>
</context>
<context>
32055,13 → 32182,13
<translation type="obsolete">Medio Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2220"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2243"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="815"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Migrar a Configuación Antiga de Scribus?</translation>
</message>
32072,7 → 32199,7
Quéreos migrar para a nova versión de Scribus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="810"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished">Scribus detecteu que existen ficheiros con preferencias de Scribus 1.2.
32079,28 → 32206,28
Quéreos migrar para a nova versión de Scribus? {1.3.5 ?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Non se puido abrir o ficheiro de preferencias &quot;%1&quot; para escribir: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1793"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1810"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Non se puido escribir as preferencias no ficheiro &quot;%1&quot;: Código de estado QIODevice %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1808"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Non se puido abrir o ficheiro de preferencias &quot;%1%: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1818"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1835"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Non se puideron ler as preferencias XML de &quot;%1&quot;: %2 na liña %3, columna %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2221"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
32117,12 → 32244,12
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2615"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2618"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Erro ao Escribir as Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2617"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2620"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus non puido salvar as súas preferencias:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Comprobe os permisos do ficheiro e do directorio e o espazo disponíbel no disco.
32130,12 → 32257,12
erro da aplicación scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2634"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2637"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Erro ao Carregar as Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2636"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2639"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus non puido carregar as súas preferencias:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Carregarase a configuración por omisión.</translation>
</message>
32144,7 → 32271,7
<translation type="obsolete">PDF 1.5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2308"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2332"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation>Non se atopou a configuración da moldura de renderizado. Emprégase o predefinido!</translation>
</message>
32162,112 → 32289,117
<translation type="unfinished">Xestión da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="83"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="97"/>
<source>Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="104"/>
<source>Simulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="111"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished">Converter todas as cores ao espazo da impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="118"/>
<source>Mark Colors out of Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="125"/>
<source>Use Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="154"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="176"/>
<source>RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="196"/>
<source>CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="216"/>
<source>RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="229"/>
<source>CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="242"/>
<source>Printer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="295"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="305"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">Cores sólidas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="339"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="361"/>
<source>Monitor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="28"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open</source>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<source>&lt;qt&gt;Color Management cannot be activated due to missing color profiles.&lt;/br&gt;You need to install at least one RGB and one CMYK profile.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Colorimétrico relativo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
34115,6 → 34247,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1445"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1492"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="45"/>
34123,7 → 34265,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="373"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35358,201 → 35500,201
<translation type="unfinished">Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="394"/>
<source>No Script</source>
<translation type="unfinished">Sen script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="539"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="994"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">Sen Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="995"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished">Persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="996"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="997"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished">Disolución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="998"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished">Brillos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="999"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">Partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished">Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished">Premer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished">Tapar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished">Descubrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished">Esvaecer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="630"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished">Embeber as fontes no PDF. Embeber as fontes manterá a disposición e a aparencia do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="631"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">Permite os efectos de presentación ao utilizar o Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; e outros lectores de PDF que permitan isto en modo a pantalla completa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="632"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished">Mostrar a antevisión de páxina para cada páxina das que se listan en cima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="633"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished">Tempo durante o que se mostra a páxina antes de que se inicie a presentación nunha páxina seleccionada. Se se fixa en 0 desactívase a transición automática de páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="634"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished">Duración de tempo durante o que se executa o efecto. Un tempo menor acelerará o efecto, un maior enlentecerao.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished">Tipo de efecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished">Dirección do efecto de liñas que se moven para os efectos partir e persianas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished">Posición inicial para os efectos de caixa e partir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished">Dirección dos efectos de brillos e borrado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished">Aplicar os efectos seleccionados a todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished">Converter todos os glifos do documento en siluetas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished">Mostrar o documento en modo de páxina única</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished">Mostrar o documento nunha páxina única coas páxinas seguidas, pegadas como se fose papel continuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished">Mostrar o documento con páxinas enfrontadas, comezando coa primeira páxina á esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished">Mostrar o documento con páxinas enfrontadas, comezando coa primeira páxina á dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished">Empregar as predefinicións do usuario ou as súas preferencias se son diferentes das predefinicións do visor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished">Activa antever o documento a pantalla completa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished">Mostrar os marcadores ao abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished">Mostrar as miniaturas das páxinas ao abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished">Forza que se mostren as capas. Só resulta útil para PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished">Acocha a barra de ferramentas, que ten selección e outras opcións de edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished">Acocha a barra do menú do visor; o PDF exhibirase nunha xanela normal. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished">Axustar a páxina ou páxinas do documento ao espazo disponíbel na xanela do visor.</translation>
</message>
35813,47 → 35955,52
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="242"/>
<source>Check for part filed image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="249"/>
<source>Check image resolution</source>
<translation type="unfinished">Comprobar a resolución das imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<source>Minimum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="281"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="294"/>
<source>Maximum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<source>Check for placed PDF files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<source>Check for GIF images</source>
<translation type="unfinished">Comprobar imaxes GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished">Comprobar as anotacións e campos PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<source>Check for Visible/Printable mismatch in layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="331"/>
<source>Ignore non-printable layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36366,7 → 36513,7
<translation type="unfinished">Non se Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="214"/>
<source>Table of Contents %1</source>
<translation type="unfinished">Índice %1</translation>
</message>
37483,115 → 37630,115
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4866"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4867"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Name</source>
<translation>Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Xeometría</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5019"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5020"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>La&amp;rgura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Punto Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Level</source>
<translation>Nível</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4887"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Forma:</translation>
</message>
37600,7 → 37747,7
<translation type="obsolete">&amp;Modificar a Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>Esquinas
37611,7 → 37758,7
<translation type="obsolete">Distancia do Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4889"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Colu&amp;mnas:</translation>
</message>
37620,48 → 37767,48
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>Su&amp;perior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Inferior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Esquerda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>Di&amp;reita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>T&amp;abuladores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Propiedades do Trazado do Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Mostrar a Curva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4975"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Distancia ao Inicio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4976"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Distáncia á Curva:</translation>
</message>
37670,14 → 37817,14
<translation type="obsolete">O Texto &amp;Flúe Arredor da Moldura </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4983"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Usar &amp;Caixa Delimitadora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Usar Liña de Contorno</translation>
</message>
37686,7 → 37833,7
<translation type="obsolete">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
37715,199 → 37862,199
<translation type="obsolete">Lin&amp;gua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5016"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>Ampliación &amp;Libre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>Esc&amp;ala-X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Escal&amp;a-Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished">Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5024"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Acomodar ao Tamaño da &amp;Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5025"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;roporcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Perfil de Entrada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Propósito da exhibición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5041"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Colorimétrico relativo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5042"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5069"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Extremo esquerdo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5070"/>
<source>End Points</source>
<translation>Extremos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5072"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Punto Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5073"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>T&amp;ipo de Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5077"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">Escala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>La&amp;rgura da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Xunta en inglete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Xunta biselada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>U&amp;nións:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Terminación Plana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Terminación cadrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Terminación Arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>R&amp;emates:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Liña en cima</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Liña á Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Liña á Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Liña embaixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Nome do obxecto seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Posición horizontal do punto base actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Posición vertical do punto base actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Width</source>
<translation>Largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Height</source>
<translation>Altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Rotación do obxecto sobre o punto base actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Punto desde o que se referencian as medidas e ángulos de rotación</translation>
</message>
37932,47 → 38079,47
<translation type="obsolete">Seleccionar como punto base o centro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Voltear na Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5095"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Voltear na Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5096"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Subir un nível</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Baixar un nível</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Traer para a frente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Enviar para o fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Indica o nível no que se atopa o obxecto; 0 significa que o obxecto está no fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Bloquear ou desbloquear o obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Bloquear ou desbloquear o tamaño do obxecto</translation>
</message>
37997,12 → 38144,12
<translation type="obsolete">Fonte do texto ou obxecto seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Largura de ampliación dos caracteres</translation>
</message>
38015,28 → 38162,29
<translation type="obsolete">Cor do enchido do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Saturación da cor do trazo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Saturación da cor do enchido do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Escrita de Dereita a Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Tracking Manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Interliñado</translation>
</message>
38049,183 → 38197,183
<translation type="obsolete">Lingua da moldura para cortar con guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Mudar a configuración para os puntos esquerdo ou final</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Deseño da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Largura da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Tipo de xuntas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Tipo de extremo da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Estilo da liña do obxecto actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Escoller a forma da moldura...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Modificar a forma da moldura...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Indicar o radio do arredondeamento da esquina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Número de columnas na moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Alterna entre Separación e Largura de Columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3428"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Distancia entre columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Arrow head scale for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Arrow head scale for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Distancia do texto desde a parte superior da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Distancia do texto desde a parte inferior da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Distancia do texto desde a parte esquerda da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5231"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Distancia do texto desde a parte dereita da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Modificar os tabuladores da moldura de texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Permitir que a imaxe teña un tamaño diferente do da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5235"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Distancia horizontal da imaxe dentro da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5236"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Distancia vertical da imaxe dentro da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5237"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Modificar o tamaño da imaxe na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5238"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Modificar o tamaño da imaxe na vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5239"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Manter igual a relación entre X e Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Manter a proporción</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5241"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Facer que a imaxe se acomode dentro do tamaño da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5244"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Usar as proporcións da imaxe en vez das da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5245"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Perfil da fonte da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5246"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3691"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3692"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3693"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3694"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
38242,12 → 38390,12
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3430"/>
<source>Column width</source>
<translation>Largura da columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5051"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Nengunha</translation>
</message>
38266,52 → 38414,52
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Interliñado fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Interliñado automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Aliñar á Grella Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>X-DPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Y-DPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5074"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Frecha Inicial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5075"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Frecha Final:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Separación dos caracteres da liña base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Escala da altura dos caracteres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
38324,17 → 38472,17
<translation type="obsolete">Cor do enchido do texto. Só está disponíbel coa decoración de texto &quot;contorno&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Regra de Enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Par-Impar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>Non Cero</translation>
</message>
38351,68 → 38499,68
<translation type="obsolete">Sobreimprimir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation>Cor do trazo de texto e/ou sombra, dependendo de cal se escolla. Se se escollen os dous, comparten a mesma cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation>Cor do texto seleccionado. Se se activa a decoración do texto en silueta, esta cor será a cor de recheo. Se se activa Texto con Sobra, esta será a cor superior.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>Gap:</source>
<translation>Separación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Width:</source>
<translation>Largura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation>&amp;Fluxo do Texto Arredor de Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Usar a Fo&amp;rma da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4956"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5026"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Efectos de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5027"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propiedades Extendidas de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation>Desactivar o fluxo de texto das molduras inferiores arredor do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Usar a forma da muldura para o fluxo do texto das molduras de texto por baixo do obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Usar a caixa delimitadora, que é sempre rectangular, en troques da forma da moltura para o bluxo do texto das molduras de texto por baixo do obxecto. </translation>
</message>
38421,12 → 38569,12
<translation type="obsolete">Configuración da Transparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38495,73 → 38643,73
<translation type="obsolete">Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<source>PDF Compression Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5031"/>
<source>PDF Compression Quality:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5055"/>
<source>Global</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5048"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5049"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation type="unfinished">Con perda - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5050"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation type="unfinished">Sen perda - Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="unfinished">Máxima</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5057"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished">Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5058"/>
<source>Medium</source>
<translation type="unfinished">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5059"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished">Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5060"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="unfinished">Mínima</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation>Agrupar os obxectos seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5247"/>
<source>Compression method used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5248"/>
<source>Compression quality used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38570,8 → 38718,8
<translation type="obsolete">Destrúe o grupo seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2748"/>
<source>Auto</source>
<translation>Auto</translation>
</message>
38584,43 → 38732,43
<translation type="obsolete">Clicar e manter para seleccionar o modo de espaciamento da liña.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4968"/>
<source>Default</source>
<translation>Predefinido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4969"/>
<source>Stair Step</source>
<translation>Chanzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<source>Skew</source>
<translation>Sesgo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<source>Flip Text</source>
<translation>Voltear o Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Type:</source>
<translation>Tipo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Usar o Trazo de Pegado da Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation>Est&amp;ilo de Parágrafo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation>Est&amp;ilo de Carácter:</translation>
</message>
38629,64 → 38777,64
<translation type="obsolete">Marxes Ópticas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation>Tracking de Palabra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<source>Min:</source>
<translation>Mín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<source>Norm:</source>
<translation>Norm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Extensión de Glifos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<source>Max:</source>
<translation>Máx:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5183"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation>Utilizar o trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Estilo de parágrafo do texto ou parágrafo seleccionados actualmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Estilo de carácter do texto ou parágrafo seleccionados actualmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation>Largura mínima dos espazos entre palabras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation>Largura normal dos espazos entre palabras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation>Redución mínima dos glifos para xustificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation>Extensión máxima dos glifos para xustificar</translation>
</message>
38695,104 → 38843,106
<translation type="obsolete">Usa puntuación colgante e kerning de marxe para lograr columnas de mellor aspecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation>Eliminar o Formato Directo de Parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation>Eliminar o Formato Directo de Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation>Permitir ou impedir que se exporte o obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<source>Custom</source>
<translation>Personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4886"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5009"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation>Indentación da Primeira Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5010"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation>Ascendente Máximo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5011"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation>Ascendente da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation>Cor e Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Configuración Avanzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5008"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Configuración dos Estilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2750"/>
<source>Baseline</source>
<translation>Liña base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation>Desagrupar o grupo seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation>Seleccionar o modo de espaciamento da liña.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation>Configurar a altura da primeira liña da moldura de texto para que empregue a altura maior dos caracteres incluídos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation>Configurar a altura da primeira liña da moldura de texto para que empregue a ascendente completa do(s) tipo(s) de letra en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation>Configurar a altura da primeira liña da moldura de texto coa altura de liña especificada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5015"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation>Número da &amp;páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="706"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5013"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation>Distancias entre as columnas e os textos</translation>
</message>
38813,66 → 38963,67
<translation type="obsolete">Puntuación colgante á dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Reset</source>
<translation>Configuración inicial</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Marxes ópticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Hairline</source>
<translation>Mira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="735"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Ambas as dúas caras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Só a esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Só a dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation>Estilo da cabeza da frecha do comezo da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation>Estilo da cabeza da frecha do remate da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5242"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation>DPI horizonais efectivos da imaxe despois da ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5243"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation>DPI verticais efectivos da imaxe despois da ampliación</translation>
</message>
39635,7 → 39786,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
<source>All Supported Formats</source>
39642,7 → 39793,7
<translation>Todos os Formatos Coñecidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="264"/>
<source>All Files (*)</source>
39869,7 → 40020,7
<translation>A Fonte %1 está mal; desbótase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="227"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>A inicializar...</translation>
</message>
39878,10 → 40029,11
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1056"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1335"/>
<source>Background</source>
<translation>Fondo</translation>
</message>
40146,7 → 40298,9
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
40276,7 → 40430,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="418"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se atopou a fonte.</translation>
40534,121 → 40688,121
<translation>Índice de inserción fora de límites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="330"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Aliñamento fora do intervalo. Utilice unha das constantes scribus.ALIGN*.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="338"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode obter o aliñamento do texto dunha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="364"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Tamaño de fonte fora de límites: debe ser 1 &lt;= tamaño &lt;= 512.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="373"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar o tamaño de fonte dunha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="402"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar unha fonte a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="436"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Interliñado fora de límites; debe ser &gt;=0.1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="444"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar un interliñado a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="473"/>
<source>Line space mode invalid, must be 0, 1 or 2</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="481"/>
<source>Cannot set line spacing mode on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="533"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Distancia entre columnas fora de límites; debe ser positiva.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="541"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar unha distancia entre columnas a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="560"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Número de columnas fora de límites; debe ser &gt; 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="569"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="568"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar un número de columnas a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="600"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="599"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Índice de selección fora de límites</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="604"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode seleccionar texto nunha moldura que non sexa de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="641"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode eliminar texto dunha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="673"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar un enchido de texto a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="709"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar un trazo de texto a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="822"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar un matiz de texto a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="863"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="862"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Só se poden vincular molduras de texto.</translation>
40661,25 → 40815,25
erro de python.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A moldura de destino xa está vinculada a outra moldura.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="878"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="877"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A moldura de destino xa ten un vínculo desde outra moldura.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="882"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A orixe e o destino son o mesmo obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="907"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode desvincular unha moldura que non sexa de texto.</translation>
40699,19 → 40853,19
erro de python.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="962"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode converter a siluetas unha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1082"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1081"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode colocar un marcador nunha moldura que non sexa de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1115"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode obter información dunha moldura que non sexa de texto</translation>
40926,9 → 41080,9
<translation>Ficheiros de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3027"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2059"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4080"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copiar nº %1 de </translation>
</message>
41082,30 → 41236,30
<translation>ao elemento &lt;IpiSettingsEntry&gt; fáltalle o atributo &quot;nome&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/scprintengine_gdi.cpp" line="486"/>
<source>All</source>
<translation>Todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<source>Black</source>
<translation>Preto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1652"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cián</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1654"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Maxenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1656"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Amarelo</translation>
</message>
41120,7 → 41274,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="591"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>A fonte %1 está mal (fluxo de lectura), non se vai embeber</translation>
</message>
41188,32 → 41342,32
<translation type="obsolete">A fonte %1 ten un glifo non válido %2 (código %3), desbótase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="469"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>a extrair a face %1 da fonte %2 (offset=%3, nTables=%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="482"/>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation>cabezallo memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="491"/>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
<translation>tabela &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="492"/>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation>tabela memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="495"/>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation>offset memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Versión de Desenvolvemento de Scribus</translation>
</message>
41426,8 → 41580,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1988"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2039"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Modelo de Documento: </translation>
</message>
41526,50 → 41680,50
<translation type="obsolete">Xa existe un obxecto co nome proposto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="194"/>
<source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A lista de puntos debe conter dous pontos cando menos (catro valores).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="276"/>
<source>Point list must contain an even number of values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A lista de puntos debe conter un número par de valores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="271"/>
<source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A lista de puntos debe conter tres puntos cando menos (seis valores).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="352"/>
<source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A lista de puntos debe conter catro valores cando menos (oito valores).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="357"/>
<source>Point list must have a multiple of six values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A lista de puntos debe ter un múltiplo de seis valores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="455"/>
<source>Object not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se achou o obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="580"/>
<source>Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se achou o estilo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="606"/>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar un estilo a unha moldura que non sexa de texto.</translation>
41640,7 → 41794,7
<translation>Non se achou o estilo da liña.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="913"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>O obxecto non é unha moldura de texto vinculada, non se pode desvincular.</translation>
41653,7 → 41807,7
erro de python.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="989"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Só se pode comprobar se rebosan as molduras de texto</translation>
41666,42 → 41820,42
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>&amp;Executar un script...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="567"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="532"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Mostrar a &amp;Consola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="568"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="533"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>&amp;Acerca de Script...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="535"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="536"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Scripts Guións do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="537"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>Scripts &amp;Recentes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="504"/>
<source>About Script</source>
<translation>Acerca do Script</translation>
</message>
41786,7 → 41940,7
<translation>Exportación a SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="102"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>Importación de SVG</translation>
</message>
41834,7 → 41988,7
<translation type="obsolete">Está a executar unha versión de desenvolvemento de Scribus 1.3.x. O documento no que está a traballar creouse con Scribus 1.2.3 ou anterior. O proceso de gardado fará que este ficheiro non se poida ler de novo en Scribus 1.2.3 a non ser que utilice Ficheiro-&gt;Gardar Como. Ten a certeza de querer continuar con esta oepración?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4327"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Non se gardaron as mudanzas realizadas no documento e pediu volver atrás. Desexa continuar?</translation>
</message>
41862,27 → 42016,27
<translation>Alemán (Trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1477"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>A exportar Ficheiro PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1479"/>
<source>Printing File</source>
<translation>A imprimir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3523"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3584"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Está tentando importar máis páxinas das disponíbeis no documento actual a contar desde a páxina actual.&lt;/p&gt;Escolla entre o seguinte:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt; as páxinas que faltan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; páxinas até a derradeira páxina&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancelar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3527"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3588"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>C&amp;rear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3589"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importar</translation>
</message>
42203,7 → 42357,7
<translation>Modo de mescla fora de limites, debe ser 0 &lt;= modo de mescla &lt;= 15.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="62"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation>Axuda do Scribus 1.2.x</translation>
</message>
42224,7 → 42378,7
<translation>Non se pode obter o número de liñas dunha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="633"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation>Está a executar unha versión en desenvolvemento de Scribus 1.3.x. O documento co que está a traballar creouse con Scribus 1.2.x. Se grava o ficheiro actual con 1.3.x non se poderá editar nas versións 1.2.x do Scribus. Para manter a posibilidade de editalo con 1.2.x, salve este ficheiro cun nome diferente e continúe editando o ficheiro novo deixando o orixinal sen tocar. Ten certeza de querer continuar con esta operación?</translation>
</message>
42346,11 → 42500,8
<translation type="obsolete">TextoEnTrazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="396"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation>Copia de %1 (%2)</translation>
<translation type="obsolete">Copia de %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/langmgr.cpp" line="67"/>
42434,7 → 42585,7
<translation>%1;;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="168"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Realmente quer sobreescreber o Ficheiro:
42622,34 → 42773,34
<translation>Un nome de estilo de carácter non pode estar baleiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1038"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Só se poden colocar guións nunha moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1062"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1061"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Só se poden quitar guións nunha moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="87"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Efectos da Lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="98"/>
<source>PathCutter</source>
<translation>CortaTrazos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="102"/>
<source>PathFinder</source>
<translation>AtopaCamiños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="97"/>
<source>PathStroker</source>
<translation>RiscaCamiños</translation>
</message>
42680,12 → 42831,12
%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="90"/>
<source>MeshDistortion</source>
<translation>DistorsiónMalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
<source>PathAlongPath</source>
<translation>TrazoAoLongoDeTrazo</translation>
</message>
42700,13 → 42851,13
<translation>Non se poden obter as distancias dunha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="507"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>As distancias do texto están fora de límite; han de ser positivas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se poden configurar distancias de texto nunha moldura que non sexa de texto.</translation>
42723,12 → 42874,11
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="69"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation>Axuda en liña do Scribus 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="89"/>
<source>PathConnect</source>
<translation>ConectarTrazos</translation>
</message>
42780,15 → 42930,15
<translation>A opacidade está fóra dos límites; ha de ser 0 &lt;= transparencia &lt;= 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="744"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="778"/>
<source>Character scaling out of bounds, must be &gt;= 10</source>
<comment>python error</comment>
<translation>A ampliación do carácter está fóra dos límites; ha de ser &gt;= 10</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="786"/>
<source>Cannot set character scaling on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Non se pode asignar unha ampliación de caracteres nunha moldura que non sexa de texto.</translation>
42876,10 → 43026,34
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scpreview.cpp" line="103"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
<translation type="obsolete">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished">Axuda en liña do Scribus 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="65"/>
<source>Shape Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="72"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
43097,9 → 43271,8
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="63"/>
<source>Document Setup</source>
<translation>Configuración do Documento</translation>
<translation type="obsolete">Configuración do Documento</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
43254,19 → 43427,16
<translation type="obsolete">&amp;Intervalo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="66"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="69"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Información sobre o Documento</translation>
<translation type="obsolete">Información sobre o Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="72"/>
<source>Guides</source>
<translation>Guías</translation>
<translation type="obsolete">Guías</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
43321,54 → 43491,44
<translation type="obsolete">Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="76"/>
<source>Display</source>
<translation>Visualización</translation>
<translation type="obsolete">Visualización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="79"/>
<source>Typography</source>
<translation>Tipografía</translation>
<translation type="obsolete">Tipografía</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="82"/>
<source>Tools</source>
<translation>Ferramentas</translation>
<translation type="obsolete">Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="85"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Separador de guións</translation>
<translation type="obsolete">Separador de guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="88"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Fontes</translation>
<translation type="obsolete">Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="91"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador Pré-voo</translation>
<translation type="obsolete">Verificador Pré-voo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="96"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>Exportación a PDF</translation>
<translation type="obsolete">Exportación a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="101"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atributos do Elemento Documento</translation>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="106"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Índice e Índices Analíticos</translation>
<translation type="obsolete">Índice e Índices Analíticos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="116"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Xestión da Cor</translation>
<translation type="obsolete">Xestión da Cor</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked text frames.</source>
43395,9 → 43555,8
<translation type="obsolete">Mascarar a área por fora das marxes coa cor das marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="462"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as Cores</translation>
<translation type="obsolete">A axustar as Cores</translation>
</message>
<message>
<source>Apply size settings to all pages</source>
43404,9 → 43563,8
<translation type="obsolete">Aplicar a configuración de tamaño a todas as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="110"/>
<source>Sections</source>
<translation>Seccións</translation>
<translation type="obsolete">Seccións</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
44706,17 → 44864,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="94"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Importar &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Importa ficheiros SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros SVG no documento actual,
44727,12 → 44885,11
<translation type="obsolete">Gráficos de Vectores Escalábeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="199"/>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation>O ficheiro SVG contén algunhas características non recoñecidas</translation>
<translation type="obsolete">O ficheiro SVG contén algunhas características non recoñecidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="198"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Non se puido importar o ficheiro</translation>
</message>
44740,9 → 44897,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1201"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
45195,7 → 45350,7
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="112"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Documento de Scribus 1.2.x</translation>
</message>
45204,23 → 45359,28
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1802"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2263"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copiar nº %1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation>Axuda para o formato de ficheiro do Scribus 1.2.x</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="73"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation>Permite que o Scribus lea ficheiros formatados para Scribus 1.2.x.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="474"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1273"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>Abriu un ficheiro producido con Scribus 1.2.x.
45234,7 → 45394,7
<translation type="obsolete">Documento do Scribus 1.3.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3452"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3540"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº %1 de </translation>
</message>
45257,7 → 45417,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2505"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº %1 de </translation>
</message>
45277,7 → 45437,7
<translation>Permite que o Scribus lea ficheiros formatados para Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1101"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>Abriu un ficheiro producido con Scribus 1.3.3.x.
45287,22 → 45447,30
<context>
<name>Scribus150Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished">Axuda para o formato de ficheiro do Scribus 1.3.4+</translation>
<translation type="obsolete">Axuda para o formato de ficheiro do Scribus 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished">Permite que o Scribus lea ficheiros formatados para Scribus 1.3.4 e posteriores.</translation>
<translation type="obsolete">Permite que o Scribus lea ficheiros formatados para Scribus 1.3.4 e posteriores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished">Axuda para o formato de ficheiro do Scribus 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished">Permite que o Scribus lea ficheiros formatados para Scribus 1.3.4 e posteriores. {1.5.0 ?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation type="unfinished">Documento do Scribus 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3560"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4549"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
46751,17 → 46919,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="174"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>A inicializar os engadidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>A inicializar os atallos de teclado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>A ler as preferencias</translation>
</message>
46770,37 → 46938,37
<translation type="obsolete">A ler os Perfís ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="206"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="315"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>A procurar as fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Non se atoparon fontes neste sistema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="321"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>A sair agora.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Erro fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="325"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>O sistema de fontes está inicializado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="201"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>A ler os perfís de cores</translation>
</message>
46808,14 → 46976,14
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="255"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="469"/>
<source>Background</source>
<translation>Fondo</translation>
</message>
46828,37 → 46996,37
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8383"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8810"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Realmente pretende eliminar todo o texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Non se pode Eliminar o Elemento en Uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Cancelarase a operación de eliminación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9017"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9449"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9013"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9445"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquealo todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9014"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9446"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Saltar os obxectos bloqueados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="882"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Produciuse un erro ao abrir os perfís ICC; non se habilitará a xestión da cor.</translation>
</message>
46871,7 → 47039,7
Desprazamento vertical: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10516"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11005"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
46880,8 → 47048,8
Separación vertical: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12579"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13269"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as cores</translation>
</message>
46902,7 → 47070,7
<translation type="obsolete">eliminar o estilo de carácter manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10976"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
46913,18 → 47081,19
Rotación: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6875"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6975"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7107"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7207"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="4016"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11602"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12065"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12116"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12252"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
46933,7 → 47102,7
<translation type="obsolete">Copia_de_</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1355"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Importado</translation>
46954,7 → 47123,7
<translation type="obsolete">A ler as Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="353"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>A iniciar o editor de artigos</translation>
</message>
46963,12 → 47132,12
<translation type="obsolete">A Ler os Perfís ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="359"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation>A iniciar o separador de guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="365"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>A ler o porta-retallos</translation>
</message>
46997,7 → 47166,7
<translation type="obsolete">A sair agora.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3762"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Erro fatal</translation>
</message>
47010,17 → 47179,17
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="648"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Abrir un &amp;recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="656"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>E&amp;xportar</translation>
</message>
47057,22 → 47226,22
<translation type="obsolete">&amp;Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="768"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Configuración da antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="749"/>
<source>Level</source>
<translation>Nível</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="755"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Enviar para a &amp;capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="776"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcións do &amp;PDF</translation>
</message>
47081,7 → 47250,7
<translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="782"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>C&amp;onverter en</translation>
</message>
47126,66 → 47295,71
<translation type="obsolete">&amp;Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1767"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3974"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4369"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4586"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4725"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9519"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4033"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4428"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4652"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9676"/>
<source>Ready</source>
<translation>Preparado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2609"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2611"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3478"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4065"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4124"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3493"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>A Importar páxina(s)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3522"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importar páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3564"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3625"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3568"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3629"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Non se atopou nada que importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3717"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3763"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>O ficheiro %1 non está nun formato aceptábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3764"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3790"/>
<source>Loading...</source>
<translation>A carregar...</translation>
</message>
47198,31 → 47372,31
<translation type="obsolete">Non están instalados algúns perfís ICC utilizados por este documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3869"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3937"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> substituíuse por: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3969"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(convertido)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3331"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3396"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos coñecidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4303"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4364"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8228"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8250"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8162"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8296"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8318"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Non se pode escribir o ficheiro:
47237,20 → 47411,20
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4349"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4408"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4378"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4437"/>
<source>Saving...</source>
<translation>A salvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7947"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8015"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros. Considere utilizar o Verificador de Pré-Voo para corrixilos</translation>
</message>
47263,44 → 47437,44
<translation type="obsolete">P&amp;arar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4736"/>
<source>Printing...</source>
<translation>A Imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1872"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8062"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8130"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4711"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4777"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Non se puido Imprimir!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Non se pode recortar un elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Cancelarase a operación de recortar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5372"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Acerca do Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5385"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Manual do Scribus</translation>
</message>
47309,7 → 47483,7
<translation type="obsolete">Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Ficheiros de texto (*.txt);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
47326,32 → 47500,32
<translation type="obsolete">Converter a Páxina en Páxina Mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>Size</source>
<translation>Tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>Shade</source>
<translation>Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7016"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7043"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7743"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
47365,12 → 47539,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: Non se poden utilizar imaxes EPS na Antevisión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7983"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8051"/>
<source>All</source>
<translation>Todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8031"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus detectou algúns erros.
47381,7 → 47555,7
<translation type="obsolete">Ficheiros EPS (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8128"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8196"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detectáronse algúns erros
47388,72 → 47562,82
Considere utilizar o Comprobador Pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8224"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8292"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Páxina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8824"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8633"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8820"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>B&amp;loquealo todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="757"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Enviar para o porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7833"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7889"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7836"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7892"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7894"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7840"/>
<source>Please read our &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;help and installation instructions&lt;/a&gt;.</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7902"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8333"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8265"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8536"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8634"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8573"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8821"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquealo todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>Information</source>
<translation>Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Xa está a correr o programa %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9400"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9554"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Falta o programa %1!</translation>
</message>
47486,14 → 47670,14
<translation type="obsolete">&amp;Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Posición X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9673"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Posición Y:</translation>
</message>
47526,38 → 47710,38
<translation type="obsolete">Falta o Ghostscript: Non se dispón da Antevisión da Impresión Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9737"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4204"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9880"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Pretende substituir a imaxe existente?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="690"/>
<source>Contents</source>
<translation>Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Cita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="866"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>Es&amp;pazos e quebras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="689"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Pegar recente</translation>
</message>
47566,7 → 47750,7
<translation type="obsolete">A actualizar as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4347"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4406"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Documentos (*.sla *.sla.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
47575,43 → 47759,48
<translation type="obsolete">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4152"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Realmente pretende eliminar todo o texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="292"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="980"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>&amp;Tutoriais en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3866"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Non están instalados algúns dos perfís de cores empregados por este documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7897"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>A Aplicar os atallos do usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>A actualizar as imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4301"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4421"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>O documento gardouse nun ficheiro temporal e non se puido mover:
47618,32 → 47807,32
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4832"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Fallou a inicialización do motor de impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Entrada nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7893"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7961"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Falta o Ghostscript: Non se dispón da Antevisión da Impresión Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3745"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>O documento xa está aberto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3685"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3746"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Xa se está a utilizar este documento. Pasará a esta xanela agora.</translation>
</message>
47790,7 → 47979,7
<context>
<name>ScribusView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="202"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
47823,22 → 48012,22
<translation type="obsolete">Copiar de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1091"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1077"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Copiar aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1078"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Mover aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1093"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1079"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="418"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
47883,19 → 48072,19
<translation type="obsolete">Caracteres: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7214"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="128"/>
<source>Print: </source>
<translation>Imprimir: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7216"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7218"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="133"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivado</translation>
47926,12 → 48115,12
<translation>Enviar para a &amp;capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation>Ní&amp;vel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="366"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Conve&amp;rter en</translation>
</message>
47942,8 → 48131,6
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1966"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1973"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation>Ligar as molduras de texto</translation>
</message>
47968,17 → 48155,17
<translation type="obsolete">O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Cancelarase a operación de recordado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Non se pode converter o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Saltarase a operación de conversión deste elemento a siluetas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2454"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2302"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Póxina %1 a %2</translation>
</message>
48003,12 → 48190,12
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="398"/>
<source>Contents</source>
<translation>Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="424"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Pegar recente</translation>
</message>
48059,18 → 48246,17
<translation type="obsolete">Alterna a activación da Xestión da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="425"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Modo de antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="427"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>CMS está activo. En consecuencia, pode que a exhibición da cor non coincida coa percepción por parte de quen teña problemas visuais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="2829"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="891"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation>Introducir o tamaño do obxecto</translation>
</message>
48080,13 → 48266,11
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1967"/>
<source>You are trying to link a frame to itself.</source>
<translation>Está a tentar ligar unha moldura consigo mesma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1974"/>
<source>You are trying to link a frame which is already linked.</source>
<translation>Está a tentar ligar unha moldura que xa está ligada.</translation>
</message>
48099,72 → 48283,72
<translation type="obsolete">Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Activar/desactivar a xestión da cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Activar/desactivar o modo de antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Seleccionar a aparencia visual da exhibición. Pode escoller entre normal e varias formas de cegueira para a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Configurar CMS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="354"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Ampliar ao 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="355"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Alonxarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Achegarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Nivel actual da ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="360"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Seleccionar a capa actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="361"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Seleccionar a unidade actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="190"/>
<source>High</source>
<translation>Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="191"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<source>Low</source>
<translation>Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Selecciona a calidade da vista previa da imaxe</translation>
</message>
48184,12 → 48368,12
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="125"/>
<source>Document:</source>
<translation>Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="127"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>mudou desde a última vez que se salvou.</translation>
</message>
48356,19 → 48540,19
<translation type="obsolete">Guións en Python (*.py);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="593"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="402"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>Script error</source>
<translation>Erro do script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="326"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Se está a executar un script oficial informe disto en &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;, por favor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="328"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Esta mensaxe tamén está no porta-retallos. Use Ctrl+V para apegala no xestor de erros.</translation>
</message>
48406,12 → 48590,12
<translation type="obsolete">Acerca do Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="403"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation>Produciuse un erro interno ao tentar o comando introducido. Enviáronse os detalles á saída normal.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="481"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Examinar o script</translation>
</message>
48420,7 → 48604,7
<translation type="obsolete">Guións en Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation>Fallou a configuración do engadido en Python. Enviáronse os detalles á saída normal.</translation>
</message>
48429,22 → 48613,22
<translation type="obsolete">Guións en Python (*.py);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="494"/>
<source>Documentation for:</source>