Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 16522 → Rev 16565

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.lt_LT.ts
14,12 → 14,12
<translation>Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2283"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3378"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
325,144 → 325,149
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Naujas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Atverti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Į&amp;rašyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>G&amp;rįžti prie įrašyto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>&amp;Surinkti perdavimui į spaudą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Importuoti tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Pridurti &amp;tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Importuoti paveikslą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Įrašyti &amp;tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Įrašyti kaip P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Dokumento nuo&amp;statos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>S&amp;pausdinti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Atša&amp;ukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>A&amp;tstatyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Veiksmų tik su pasirinktu objektu veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Iškirpti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopijuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Pa&amp;dėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Puslapio šablonas iš iškarpinės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Pažymėti &amp;viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>Visi &amp;nepažymėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Ieškoti/Keisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Taisyti paveikslą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>Spalv&amp;os...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>P&amp;uslapių šablonai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Programos nuostatos...</translation>
</message>
479,152 → 484,152
<translation type="obsolete">Gradientas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Kita...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>K&amp;airėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>Per &amp;vidurį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Dešinėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Bloko pločio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Paspartintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>Įp&amp;rastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Pa&amp;braukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Pa&amp;braukti žodžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Pe&amp;rbraukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Visos &amp;didžiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Mažos didžiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Viršutinis indeksas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>&amp;Apatinis indeksas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Š&amp;ešėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Paveikslo efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabuliatoriai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;ublikatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Daug kopijų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation>&amp;Transformuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>P&amp;ašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Išgrupuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Pri&amp;tvirtintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Nekeičiamas dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Į pačią a&amp;pačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Į patį &amp;viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>Vienu že&amp;miau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Vienu au&amp;kščiau</translation>
</message>
633,700 → 638,700
<translation type="obsolete">Siųsti į &amp;koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Pa&amp;veikslas matomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>At&amp;naujinti paveikslą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Rėmelį padaryti paveikslo dydžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Embed Image</source>
<translation>Įtraukti paveikslą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Ž&amp;ema raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normali raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Maksimali raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Tai PDF &amp;nuoroda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Tai PDF &amp;anotacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Anotacijos &amp;ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Lauko pa&amp;rinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Taisyti &amp;figūrą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Susieti tekstą su kreive</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>A&amp;tsieti tekstą nuo kreivės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Su&amp;vienyti daugiakampius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Sus&amp;kaidyti daugiakampius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezjė kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Pave&amp;ikslo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>Daugiakam&amp;pį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Teksto rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Rašmenys...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Teksto pavyzdys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>Į&amp;terpti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;portuoti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>Pa&amp;šalinti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopijuoti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Perkelti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>P&amp;ritaikyti puslapio šabloną...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Tvarkyti &amp;kreiptines...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Tvarkyti puslapio ypatybes...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Rodyti &amp;paraštes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Rodyti &amp;rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Rodyti pa&amp;veikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Rodyti &amp;tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Rodyti &amp;kreiptines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Rodyti &amp;bazinį tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Rodyti teksto &amp;grandis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Rodyti valdymo simbolius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Tr&amp;aukti prie tinklelio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Traukti prie kreiptinių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Koliažinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>S&amp;luoksniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>T&amp;varkyti puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Nuorodos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Matuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>Veiksmų &amp;žurnalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Priešspaustuvinis &amp;tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Simboliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Pažymėti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Pažymėti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Didinti/mažinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Didinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Mažinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Taisyti rėmelio turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Taisyti tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Susieti teksto rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Atsieti teksto rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Pipetė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopijuoti objekto ypatybes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation>Įterpti kaligrafinę eilutę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation>Įterpti erdvinę (3D) anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Skiemenuoti tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Panaikinti teksto skiemenavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>Surinkti &amp;turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Apie „Scribus“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Apie &amp;„Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Įrankių &amp;paaiškinimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>„Scribus“ &amp;vadovas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nekeliamasis brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Nekeliamasis &amp;tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Puslapio &amp;numeris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nauja eilutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Rėmelio turinio pabaiga (lūžis)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Stulpelio pabaiga (lūžis)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Autorių teisės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registruotasis prekės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Prekės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Ženkliukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Ilgasis brūkšnys („Em“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Vidutinis brūkšnys („En“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Brūkšnelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Dialogų brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Perjungti palečių rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Perjungti kreiptinių rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Spausdinio pe&amp;ržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>„&amp;JavaScript“ programos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Konvertuoti į puslapio šabloną...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Pakopos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Išklotinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Daugiau informacijos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Spausdinimas leidžiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Atspindėti horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Atspindėti vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Rodyti liniuotes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Kontūrai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Pasviras brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Vidutinis taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>En Space</source>
<translation>„N“ tarpas (1/2 „M“ tarpo)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Em Space</source>
<translation>„M“ tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>1/5 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>1/3 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>1/4 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Siauriausias tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tiliai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Kontūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Kontūrai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Padėti (&amp;tiksliai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Išvalyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Įterpti PDF paleidimo mygtuką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Įterpti PDF teksto lauką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Įterpti PDF žymimąjį langelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Įterpti PDF parinkties akutę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Įterpti PDF sąrašo langelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Įterpti tekstinę anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Įterpti saito anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Įrašyti kaip &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Rodyti teksto rėmelio stulpelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Rėmelis...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Peržiūros veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Rodyti sluoksnių rodmenis</translation>
</message>
1335,405 → 1340,405
<translation type="obsolete">Tekstūros...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Siųsti į tekstūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Kibieji įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Su&amp;talpinti aukščio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Rodyti užlaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation>Korektiškas &amp;skiemuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Nulinio pločio tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nulinio pločio nekeliamasis tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrofas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Rašomosios mašinėlės kabutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Lietuviškos uždarančiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Uždarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Apversta vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Apverstos dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Prancūziška atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Prancūziška uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Prancūziškos atidarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Prancūziškos uždarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Apatinis atidarantysis apostrofas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Lietuviškos atidarančiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK atidarančioji dviguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK uždarančioji dviguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Įterpti &amp;teksto rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Įterpti &amp;paveikslo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Įterpti &amp;lentelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Įterpti &amp;figūrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Įterpti &amp;daugiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Įterpti l&amp;iniją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Įterpti &amp;Bezjė kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Įterpti &amp;ranka brėžtą liniją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>„Scribus“ interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>„Scribus“ dokumentacija internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>„Scribus“ vikio žinynas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Darbo su „Scribus“ pradžia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Rodyti kontekstinį meniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Tvarkyti paveikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Apie papildinius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Įterpti unikodo simbolio pradžios seką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Importuoti vektorinį failą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Pažymėti pagal kriterijus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Taisyti šaltinį...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Keisti spalvas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Liniuotės susietos su puslapiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Įterpti &amp;vizualizavimo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Ieškoti programos atnaujinimų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Puslapių skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Pritaikyti paveikslo mastelį prie rėmelio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>File</source>
<translation>Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Edit</source>
<translation>Taisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Taisa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Style</source>
<translation>Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Item</source>
<translation>Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Insert</source>
<translation>Įterpimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Įterpimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Page</source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>View</source>
<translation>Rodymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Rodymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Extras</source>
<translation>Priemonės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>Prie&amp;monės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Windows</source>
<translation>Langai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Langai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Help</source>
<translation>Pagalba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Pa&amp;galba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2043"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Papildinių meniu elementai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2045"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
<source>Others</source>
<translation>Kiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2047"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Unikodo rašmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Perkėlimo/Mastelio pakeitimo reikšmės indikatorius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Naujas &amp;šablono pagrindu...</translation>
</message>
1920,19 → 1925,16
<translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>Moving (Preserve Size)</source>
<translation>Perkėlimas (išlaikant dydį)</translation>
<translation type="obsolete">Perkėlimas (išlaikant dydį)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
<translation>Dydžio keitimas (nekeičiant priešingos pusės)</translation>
<translation type="obsolete">Dydžio keitimas (nekeičiant priešingos pusės)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Vienos objekto pusės lygiavimas:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet keiskite tik vieno krašto padėti, kita keisis atitinkamai (nekeiskite esamų objekto matmenų), arba &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nurodykite fiksuoti kitą pusę (užuot perkėlę objektą, keiskite jo dydį) jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Vienos objekto pusės lygiavimas:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet keiskite tik vieno krašto padėti, kita keisis atitinkamai (nekeiskite esamų objekto matmenų), arba &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nurodykite fiksuoti kitą pusę (užuot perkėlę objektą, keiskite jo dydį) jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
2049,6 → 2051,21
<translation>Lygiuoti dešiniuosius objektų kraštus pagal kairįjį prieraišo kraštą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Perkelti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Keisti dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Lygiuoti kairiuosius objektų kraštus pagal dešinįjį prieraišo kraštą</translation>
3160,7 → 3177,7
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Rašybos tikrinimo palaikymas</translation>
</message>
3169,22 → 3186,22
<translation type="obsolete">Prideda rašybos tikrinimo galimybę naudojant „aspell“ žodynus. Kalbas galima parinkti iš įdiegtų „aspell“ žodynų ir bus galima tikrinti rašybą ištisai ar pasirinktame teksto fragmente.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>0.1</source>
<translation>0,1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Rašybos tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="72"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Prideda rašybos tikrinimo funkcijas sistemoje esančių „Aspell“ žodynų pagrindu. Kalbą galima nurodyti tikrinimo metu. Rašybos tikrinimas gali būti atliekamas ir visamo dokumentui, ir pažymėtai teksto daliai.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="100"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>„Aspell“ papildinio klaida</translation>
</message>
3289,12 → 3306,12
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="46"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Įkeltas </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="46"/>
<source>default </source>
<translation>numatytasis </translation>
</message>
3311,53 → 3328,53
<translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida bandant sukurti „aspell“ rašybos tikrintuvą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Negalima praleisti visų pavartotų &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="369"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation> įtraukiant jį į seansų sąrašą. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="390"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Negalima įdėti žodžio į asmeninį sąrašą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="244"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Rašybos tikrinimas baigtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="46"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation> „Aspell“ žodynas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="91"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration.</source>
<translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida „Aspell“ rašybos tikrintuvo konfigūracijoje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="98"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller.</source>
<translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida „Aspell“ rašybos tikrintuvo kūrimo metu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="436"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Rašybos tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="71"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Nerasta prieinamų „aspell“ žodynų. Prašome įdiegti bent vieną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="437"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Ar pakeitus kalbą kita, pradėti tikrinti nuo pažymėtos srities pradžios?</translation>
</message>
4392,37 → 4409,37
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Spalvų suliejimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation>Klaida: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>„%1“ spalva jau yra!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>„%1“ spalva pridėta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Atveriamas spalvų tvarkiklis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Spalvų suliejimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Nepavyksta rasti nurodytos spalvos. Galite pasirinkti juodą, pilką arba baltą. Nėra galimybės apdoroti šią spalvą.</translation>
</message>
4693,12 → 4710,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1277"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1305"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
5201,12 → 5218,12
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="71"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Parinkite aplanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="84"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Nepavyksta sukurti aplanko:
5213,7 → 5230,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="99"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Renkama...</translation>
</message>
5222,7 → 5239,7
<translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Negalima surinkti visų failų perdavimui į spaudą; maketo failas:
5229,7 → 5246,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Negalima surinkti failų perdavimui į spaudą:
5239,32 → 5256,32
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation>Renkamos objektai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation>Renkamos tekstūros:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation>Renkami šriftai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation>Renkami profiliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Renkama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Negalima surinkti visų failų perdavimui į spaudą; maketo failas:
5271,7 → 5288,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Negalima surinkti failų perdavimui į spaudą:
6012,24 → 6029,23
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="220"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Peržiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="432"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="431"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Padėti failą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="464"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Pašalinti puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="188"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation>Puslapio šablonas iš iškarpinės</translation>
<translation type="obsolete">Puslapio šablonas iš iškarpinės</translation>
</message>
</context>
<context>
6229,8 → 6245,10
<translation type="obsolete">Kampas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="362"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="obsolete">Tekstūra</translation>
<translation type="unfinished">Tekstūra</translation>
</message>
<message>
<source>Exclusion</source>
6253,13 → 6271,25
<translation type="obsolete">Rodyti visas dokumento spalvų sąrašo spalvas arba tik panaudotas spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="78"/>
<source>Solid</source>
<translation type="unfinished">Ryškus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<source>Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="596"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="599"/>
<source>Custom</source>
<translation>Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1112"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation>Sukurti karkaso tinklelį</translation>
</message>
6770,7 → 6800,7
<context>
<name>DialogsAPI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="37"/>
<source>Alert - Scribus</source>
<translation>Įspėjimas - „Scribus“</translation>
</message>
7235,7 → 7265,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
7245,38 → 7275,38
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="425"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Lemtinga klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="792"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="793"/>
<source>Error</source>
<translation>Klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analizuojamas postskriptas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="430"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="792"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Nepavyko konvertuoti paveikslo „%1“!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="664"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="665"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importuojama: %1</translation>
</message>
8622,17 → 8652,17
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="170"/>
<source>Position:</source>
<translation>Vieta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="171"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="179"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Pridėti, keisti arba pašalinti spalvų kontrolės taškus</translation>
</message>
8675,12 → 8705,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="222"/>
<source>Add Stop</source>
<translation>Pridėti „Stop“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation>Pašalinti „Stop“</translation>
</message>
9502,17 → 9532,17
<context>
<name>ImportAIPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import AI...</source>
<translation>Importuoti „.ai“ failus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation>Importuoti „Adobe Illustrator“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoti daugumą „Adobe Illustrator“ failų į aktyvų dokumentą,
9519,7 → 9549,7
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="166"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Failo importuoti negalima</translation>
</message>
11125,17 → 11155,17
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="201"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="231"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="233"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation>Aptikta klaida atidarant failą arba failas yra pažeistas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="238"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation>aptikta klaida tikrinant failą (eilutė %1, stulpelis %2):
11142,10 → 11172,10
%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="200"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation>Failų įkėliklio papildinio nerasta</translation>
</message>
11473,7 → 11503,7
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation>Keisti puslapių šablonus</translation>
</message>
11482,27 → 11512,27
<translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="179"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="179"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Naujas puslapio šablonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="305"/>
<source>Name:</source>
<translation>Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="305"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Naujas puslapio šablonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="374"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
11511,62 → 11541,62
<translation type="obsolete">Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation>Dubliuoti pasirinktą puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation>Pašalinti pasirinktą puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="102"/>
<source>Add a new master page</source>
<translation>Pridėti naują puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="103"/>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Importuoti puslapių šablonus iš kitų dokumentų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="305"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Naujas puslapio šablonas %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="466"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Neįmanoma pervadinti puslapio šablono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="466"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>„Įprastojo puslapio“ neleidžiama pervadinti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="470"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Pervadinti puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="470"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Naujas pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation>Kopija #%1 iš %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="141"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation>Puslapio šablonai dokumente panaudoti mažiausiai vieną kartą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="145"/>
<source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti puslapio šabloną „%1“?</translation>
</message>
12687,12 → 12717,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="459"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Dokumentas nepanašus į „OpenOffice Draw“ failą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="697"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
12700,40 → 12730,40
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="98"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Importuoti „&amp;OpenOffice.org Draw“...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Importuoja „Imports OpenOffice.org Draw“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="114"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį „OpenOffice.org Draw“ failų į dabartinį dokumentą,
konvertuoja jų vektorinius objektus į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="128"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>„OpenDocument 1.0“ brėžinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="142"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>„OpenDocument 1.x“ brėžinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="216"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Šiame faile yra nepalaikomų ypatybių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Failo negalima importuoti</translation>
</message>
13794,63 → 13824,63
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="527"/>
<source>Image</source>
<translation>Paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="531"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="536"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="535"/>
<source>Line</source>
<translation>Linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="540"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="539"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Daugiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="544"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="543"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Laužtė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="548"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="547"/>
<source>PathText</source>
<translation>Kreivės tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="551"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Simbolis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="555"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Grupuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="559"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="563"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="567"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4654"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4655"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4628"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4629"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopija </translation>
</message>
13978,87 → 14008,87
<context>
<name>PageItem_ImageFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="442"/>
<source>Image</source>
<translation>Paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="448"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Įtrauktasis paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="450"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="477"/>
<source>File:</source>
<translation>Failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="450"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation>Originalo raiška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="452"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation>Dabartinė raiška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="117"/>
<source>Size:</source>
<translation>Dydis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Spalvų modelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="456"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="457"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Nežinomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<source>Page:</source>
<translation>Puslapis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="466"/>
<source>Pages:</source>
<translation>Puslapiai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="475"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation>Nerastas įtrauktasis paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="477"/>
<source>missing</source>
<translation>nerastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="480"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation>Nėra įkelto paveikslo</translation>
</message>
14066,43 → 14096,43
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
<source>Error</source>
<translation>Klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="180"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation>Nepavyko paleisti išorinės programos!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="163"/>
<source>This is usually a problem with your input. Please check the program&apos;s output.</source>
<translation>Ši problema susijusi su jūsų įvedamais duomenimis. Patikrinkite programų išvedamus rezultatus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="165"/>
<source>Do you want to open the editor to fix the problem?</source>
<translation>Ar atverti rengyklę problemai ištaisyti?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation>Nepavyksta sukurti laikino failo, reikalingo programai paleisti!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="412"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
<translation>Nepavyko paleisti programos „%1“! Patikrinkite, ar teisingai nurodyta jos įdiegimo vieta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="422"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="423"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation>Programos „%1“ vykdymas nutrauktas!</translation>
</message>
14111,68 → 14141,68
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
<source>Running</source>
<translation>Vykdoma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="417"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation>Programos „%1“ vykdymas nutrūko!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
<source>Application</source>
<translation>Programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="572"/>
<source>DPI</source>
<translation>tšk. col.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
<source>State</source>
<translation>Būsena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="579"/>
<source>Finished</source>
<translation>Atlikta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="45"/>
<source>Render</source>
<translation>Vizualizuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation>Konfigūracijos faile nenurodyta vizualizavimo programos vieta!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="569"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Vizualizavimo rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="233"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation>Neapibrėžta programos paleidimo konfigūracija!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="430"/>
<source>No application defined</source>
<translation>Nenurodyta programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="129"/>
<source>Rendering...</source>
<translation>Vizualizuojama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="138"/>
<source>Render Error</source>
<translation>Vizualizavimo klaida</translation>
</message>
14229,32 → 14259,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3533"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3537"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Susaistytas tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3535"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3539"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3543"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Pastraipų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3547"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3551"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Linijų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3553"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3557"/>
<source>Words: </source>
<translation>Žodžių:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3561"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3565"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Ženklų: </translation>
</message>
16596,70 → 16626,70
<context>
<name>PluginManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="73"/>
<source>Cannot find plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Nepavyksta rasti papildinio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="62"/>
<source>unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>nežinoma klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="98"/>
<source>Cannot find symbol (%1)</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Nepavyksta rasti simbolio (%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="158"/>
<source>Plugin: loading %1</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Papildinys: įkeliama %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="265"/>
<source>init failed</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>inicializavimas nutrauktas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="271"/>
<source>unknown plugin type</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>nežinomas papildinio tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="274"/>
<source>Plugin: %1 loaded</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Papildinys: %1 įkeltas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="278"/>
<source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Papildinys: %1 nepavyko įkelti: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="348"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Papildinys: %1 inicializuotas sėkmingai </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="350"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Papildinys: %1 poinicializaciniai veiksmai nepavyko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="231"/>
<source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
<translation>Iškilo problemų įkeliamt %1 iš %2 papildinių. %3 Tikėtina, kad tai susiję su priklausomumo problema arba seni papildiniai yra įdiegti diegimo aplanke. Jei išvalius aplanką ir pakartojus diegimą klaida kartojasi, prašome informuoti apie tai internete: bugs.scribus.net.</translation>
</message>
22318,192 → 22348,141
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="892"/>
<source>Properties</source>
<translation>Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="894"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="897"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Figūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="895"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="896"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="898"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="899"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Name</source>
<translation>Pavadinimas</translation>
<translation type="obsolete">Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometrija</translation>
<translation type="obsolete">Geometrija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5019"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X koord.:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5020"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y koord:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Y koord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Plotis:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Aukštis:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Aukštis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>Pa&amp;sukimo kampas:</translation>
<translation type="obsolete">Pa&amp;sukimo kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Atskaitos taškas:</translation>
<translation type="obsolete">Atskaitos taškas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Level</source>
<translation>Lygmuo</translation>
<translation type="obsolete">Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Figūra:</translation>
<translation type="obsolete">Figūra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>Ap&amp;valinti
<translation type="obsolete">Ap&amp;valinti
kampus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Stu&amp;lpeliai:</translation>
<translation type="obsolete">Stu&amp;lpeliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>Nuo &amp;viršaus:</translation>
<translation type="obsolete">Nuo &amp;viršaus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>Nuo &amp;apačios:</translation>
<translation type="obsolete">Nuo &amp;apačios:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>Iš &amp;kairės:</translation>
<translation type="obsolete">Iš &amp;kairės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>Iš &amp;dešinės:</translation>
<translation type="obsolete">Iš &amp;dešinės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>T&amp;abuliatoriai...</translation>
<translation type="obsolete">T&amp;abuliatoriai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Kreivės teksto ypatybės</translation>
<translation type="obsolete">Kreivės teksto ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Rodyti kreivę</translation>
<translation type="obsolete">Rodyti kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4975"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Poslinkio pradžia:</translation>
<translation type="obsolete">Poslinkio pradžia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4976"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Atstumas nuo kreivės:</translation>
<translation type="obsolete">Atstumas nuo kreivės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4983"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>&amp;Apybrėžai naudoti stačiakampį</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Apybrėžai naudoti stačiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Naudoti &amp;figūros apybrėžą</translation>
<translation type="obsolete">Naudoti &amp;figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<source>Shade:</source>
22510,344 → 22489,269
<translation type="obsolete">Šešėlis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5016"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Laisvas dydžio keitimas</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Laisvas dydžio keitimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X m&amp;astelis:</translation>
<translation type="obsolete">X m&amp;astelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y mas&amp;telis:</translation>
<translation type="obsolete">Y mas&amp;telis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5024"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Mastelis &amp;pagal rėmelio dydį</translation>
<translation type="obsolete">Mastelis &amp;pagal rėmelio dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5025"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;roporcingai</translation>
<translation type="obsolete">P&amp;roporcingai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Įvesties profilis:</translation>
<translation type="obsolete">Įvesties profilis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Vizualizavimo tikslumas:</translation>
<translation type="obsolete">Vizualizavimo tikslumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Suvokiamas</translation>
<translation type="obsolete">Suvokiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5041"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Santykinis kolorimetrinis</translation>
<translation type="obsolete">Santykinis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5042"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Prisotintasis</translation>
<translation type="obsolete">Prisotintasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
<translation type="obsolete">Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5069"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Kairysis taškas</translation>
<translation type="obsolete">Kairysis taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5070"/>
<source>End Points</source>
<translation>Pabaigos taškai</translation>
<translation type="obsolete">Pabaigos taškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5072"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>A&amp;tskaitos taškas:</translation>
<translation type="obsolete">A&amp;tskaitos taškas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5073"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>L&amp;inijos tipas:</translation>
<translation type="obsolete">L&amp;inijos tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>Linijos st&amp;oris:</translation>
<translation type="obsolete">Linijos st&amp;oris:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Įžambioji jungtis</translation>
<translation type="obsolete">Įžambioji jungtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Nuožulnioji jungtis</translation>
<translation type="obsolete">Nuožulnioji jungtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Suapvalintoji jungtis</translation>
<translation type="obsolete">Suapvalintoji jungtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>&amp;Kraštai:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kraštai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Plokščias viršus</translation>
<translation type="obsolete">Plokščias viršus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Kvadratinis viršus</translation>
<translation type="obsolete">Kvadratinis viršus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Apvalus viršus</translation>
<translation type="obsolete">Apvalus viršus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Pabaigos:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Pabaigos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>No Style</source>
<translation>Be stiliaus</translation>
<translation type="obsolete">Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="901"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation>&amp;Permatomumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<source>Rotation:</source>
<translation>Posūkis:</translation>
<translation type="obsolete">Posūkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<source>PDF Compression Method:</source>
<translation>PDF glaudinimo metodas:</translation>
<translation type="obsolete">PDF glaudinimo metodas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5031"/>
<source>PDF Compression Quality:</source>
<translation>PDF glaudinimo kokybė:</translation>
<translation type="obsolete">PDF glaudinimo kokybė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5055"/>
<source>Global</source>
<translation>Globaliai</translation>
<translation type="obsolete">Globaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5048"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatiškai</translation>
<translation type="obsolete">Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5049"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation>Nuostolingas – JPEG</translation>
<translation type="obsolete">Nuostolingas – JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5050"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation>Nenuostolingas – Zip</translation>
<translation type="obsolete">Nenuostolingas – Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<source>Maximum</source>
<translation>Maksimali</translation>
<translation type="obsolete">Maksimali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5057"/>
<source>High</source>
<translation>Aukšta</translation>
<translation type="obsolete">Aukšta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5058"/>
<source>Medium</source>
<translation>Vidutinė</translation>
<translation type="obsolete">Vidutinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5059"/>
<source>Low</source>
<translation>Žema</translation>
<translation type="obsolete">Žema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5060"/>
<source>Minimum</source>
<translation>Minimali</translation>
<translation type="obsolete">Minimali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5077"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Mastelis:</translation>
<translation type="obsolete">Mastelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Langelio linijos</translation>
<translation type="obsolete">Langelio linijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Linija viršuje</translation>
<translation type="obsolete">Linija viršuje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Linija kairėje</translation>
<translation type="obsolete">Linija kairėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Linija dešinje</translation>
<translation type="obsolete">Linija dešinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Linija apačioje</translation>
<translation type="obsolete">Linija apačioje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Pasirinkto objekto pavadinimas</translation>
<translation type="obsolete">Pasirinkto objekto pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Atskaitos taško horizontalioji pozicija</translation>
<translation type="obsolete">Atskaitos taško horizontalioji pozicija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Atskaitos taško vertikalioji pozicija</translation>
<translation type="obsolete">Atskaitos taško vertikalioji pozicija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Width</source>
<translation>Plotis</translation>
<translation type="obsolete">Plotis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Height</source>
<translation>Aukštis</translation>
<translation type="obsolete">Aukštis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Objekto sukimas apie atskaitos tašką</translation>
<translation type="obsolete">Objekto sukimas apie atskaitos tašką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Taškas, kurio atžvilgiu atliekami skaičiavimai arba sukamas objektas</translation>
<translation type="obsolete">Taškas, kurio atžvilgiu atliekami skaičiavimai arba sukamas objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Atspindėti horizontaliai</translation>
<translation type="obsolete">Atspindėti horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Atspindėti vertikaliai</translation>
<translation type="obsolete">Atspindėti vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Pakelti į aukštesnį lygmenį</translation>
<translation type="obsolete">Pakelti į aukštesnį lygmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Nuleisti į žemesnį lygmenį</translation>
<translation type="obsolete">Nuleisti į žemesnį lygmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Perkelti į viršų</translation>
<translation type="obsolete">Perkelti į viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Nuleisti į apačią</translation>
<translation type="obsolete">Nuleisti į apačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Objektų lygis kitų objektų atžvilgiu; nulis reiškia kad objektas yra apačioje</translation>
<translation type="obsolete">Objektų lygis kitų objektų atžvilgiu; nulis reiškia kad objektas yra apačioje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Prirakinti arba atrakinti objektą</translation>
<translation type="obsolete">Prirakinti arba atrakinti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Leisti arba drausti keisti objekto dydį</translation>
<translation type="obsolete">Leisti arba drausti keisti objekto dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translatorcomment>Pažymėta figūros apybrėža gali būti keičiama figūrų redagavimo priemone (mygtukas „Taisyti figūrą...“ aukščiau esančioje paletėje). Taisant figūrų paletės priemonėmis sukuriama antra papildoma apybrėža figūros pagrindu tekstui, skirtam blokui po objektu esančiuose teksiniuose rėmeliuose, apgaubti.</translatorcomment>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Šrifto dydis</translation>
<translation type="obsolete">Šrifto dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Rašmenų pločio mastelis</translation>
<translation type="obsolete">Rašmenų pločio mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Teksto apvado spalvos grynis</translation>
<translation type="obsolete">Teksto apvado spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Teksto užpildo spalvos grynis</translation>
<translation type="obsolete">Teksto užpildo spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5247"/>
<source>Compression method used in PDF export for the image</source>
<translation>Glaudinimo metodas, kurį paveikslams naudoja PDF eksportas</translation>
<translation type="obsolete">Glaudinimo metodas, kurį paveikslams naudoja PDF eksportas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5248"/>
<source>Compression quality used in PDF export for the image</source>
<translation>Glaudinimo kokybė, kurią paveikslams naudoja PDF eksportas</translation>
<translation type="obsolete">Glaudinimo kokybė, kurią paveikslams naudoja PDF eksportas</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Kerning</source>
22854,196 → 22758,152
<translation type="obsolete">Pasirinktinis rašmenų sutankinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Intervalas tarp eilučių</translation>
<translation type="obsolete">Intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Pakeisti kairiojo arba paskutinio taško nuostatas</translation>
<translation type="obsolete">Pakeisti kairiojo arba paskutinio taško nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Linijos tekstūra</translation>
<translation type="obsolete">Linijos tekstūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Linijos storis</translation>
<translation type="obsolete">Linijos storis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Linijos sujunginų tipas</translation>
<translation type="obsolete">Linijos sujunginų tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Linijos pabaigos tipas</translation>
<translation type="obsolete">Linijos pabaigos tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Aktyviojo objekto linijos stilius</translation>
<translation type="obsolete">Aktyviojo objekto linijos stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Parinkti figūros formą...</translation>
<translation type="obsolete">Parinkti figūros formą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Taisyti figūros formą...</translation>
<translation type="obsolete">Taisyti figūros formą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Parinkti kampų suapvalinimo spindulį</translation>
<translation type="obsolete">Parinkti kampų suapvalinimo spindulį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Tekstinio rėmelio stulpelių skaičius</translation>
<translation type="obsolete">Tekstinio rėmelio stulpelių skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Perjungia tarp intervalo ir stulpelio pločio</translation>
<translation type="obsolete">Perjungia tarp intervalo ir stulpelio pločio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3428"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Atstumas tarp stulpelių</translation>
<translation type="obsolete">Atstumas tarp stulpelių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Arrow head scale for start of line</source>
<translation>Linijos pradžios rodyklės mastelis</translation>
<translation type="obsolete">Linijos pradžios rodyklės mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Arrow head scale for end of line</source>
<translation>Linijos pabaigos rodyklės mastelis</translation>
<translation type="obsolete">Linijos pabaigos rodyklės mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Atstumas iki teksto nuo rėmelio viršaus</translation>
<translation type="obsolete">Atstumas iki teksto nuo rėmelio viršaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Atstumas iki teksto nuo rėmelio apačios</translation>
<translation type="obsolete">Atstumas iki teksto nuo rėmelio apačios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Atstumas iki teksto nuo rėmelio kairės</translation>
<translation type="obsolete">Atstumas iki teksto nuo rėmelio kairės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5231"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Atstumas iki teksto nuo rėmelio dešinės</translation>
<translation type="obsolete">Atstumas iki teksto nuo rėmelio dešinės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Taisyti teksto rėmelio nuostatas...</translation>
<translation type="obsolete">Taisyti teksto rėmelio nuostatas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Leisti skirtiną paveikslo ir rėmelio dydžius</translation>
<translation type="obsolete">Leisti skirtiną paveikslo ir rėmelio dydžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5235"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Horizontalus paveikslo poslinkis rėmelyje</translation>
<translation type="obsolete">Horizontalus paveikslo poslinkis rėmelyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5236"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Vertikalus paveikslo poslinkis rėmelyje</translation>
<translation type="obsolete">Vertikalus paveikslo poslinkis rėmelyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5237"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Pakeisti paveikslo plotį</translation>
<translation type="obsolete">Pakeisti paveikslo plotį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5238"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Pakeisti paveikslo aukštį</translation>
<translation type="obsolete">Pakeisti paveikslo aukštį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5239"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>X ir Y mastelį laikyti vienodu</translation>
<translation type="obsolete">X ir Y mastelį laikyti vienodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Išlaikyti proporcijas</translation>
<translation type="obsolete">Išlaikyti proporcijas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5241"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Kadro matmenis pritaikyti paveikslui</translation>
<translation type="obsolete">Kadro matmenis pritaikyti paveikslui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5244"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Paveikslo proporcijas naudoti vietoje bloko proporcijų</translation>
<translation type="obsolete">Paveikslo proporcijas naudoti vietoje bloko proporcijų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5245"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Paveikslo šaltinio profilis</translation>
<translation type="obsolete">Paveikslo šaltinio profilis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5246"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Paveikslo vizualizavimo tikslumas</translation>
<translation type="obsolete">Paveikslo vizualizavimo tikslumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3691"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3692"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
<translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3693"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
<translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3694"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3430"/>
<source>Column width</source>
<translation>Stulpelio plotis</translation>
<translation type="obsolete">Stulpelio plotis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5051"/>
<source>None</source>
<translation>Nieko</translation>
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
23054,79 → 22914,64
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Rašymas iš dešinės kairėn</translation>
<translation type="obsolete">Rašymas iš dešinės kairėn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5074"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Pradžios rodyklė:</translation>
<translation type="obsolete">Pradžios rodyklė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5075"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Pabaigos rodyklė:</translation>
<translation type="obsolete">Pabaigos rodyklė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fiksuotas intervalas tarp eilučių</translation>
<translation type="obsolete">Fiksuotas intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatinis intervalas tarp eilučių</translation>
<translation type="obsolete">Automatinis intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Lygiuoti pagal tinklelio linijas</translation>
<translation type="obsolete">Lygiuoti pagal tinklelio linijas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>Reali X raiška (tšk. col.):</translation>
<translation type="obsolete">Reali X raiška (tšk. col.):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Reali Y raiška (tšk. col.):</translation>
<translation type="obsolete">Reali Y raiška (tšk. col.):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Rašmenų bazinės linijos poslinkis</translation>
<translation type="obsolete">Rašmenų bazinės linijos poslinkis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Rašmenų aukščio mastelis</translation>
<translation type="obsolete">Rašmenų aukščio mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Pasirinktinis rašmenų sutankinimas</translation>
<translation type="obsolete">Pasirinktinis rašmenų sutankinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Pavadinimas „%1“ jau yra.&lt;br/&gt;Prašome parinkti kitą.</translation>
<translation type="obsolete">Pavadinimas „%1“ jau yra.&lt;br/&gt;Prašome parinkti kitą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Ištisinis užpildymas</translation>
<translation type="obsolete">Ištisinis užpildymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Lyginis-nelyginis</translation>
<translation type="obsolete">Lyginis-nelyginis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>Ne nulis</translation>
<translation type="obsolete">Ne nulis</translation>
</message>
<message>
<source>Overprinting</source>
23141,70 → 22986,52
<translation type="obsolete">Užspausdinamasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation>Teksto apvado ar šešėlių spalva, priklausomai nuo to, kas pasirinkta. Jei pasirinkti abu, tai jų spalva bus ta pati. </translation>
<translation type="obsolete">Teksto apvado ar šešėlių spalva, priklausomai nuo to, kas pasirinkta. Jei pasirinkti abu, tai jų spalva bus ta pati. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation>Pažymėto teksto spalva. Jei teksto kontūro puošyba leidžiama, ši spalva bus užpildo spalva. Jei leidžiami teksto šešėliai, tai ši spalva bus viršutinė.</translation>
<translation type="obsolete">Pažymėto teksto spalva. Jei teksto kontūro puošyba leidžiama, ši spalva bus užpildo spalva. Jei leidžiami teksto šešėliai, tai ši spalva bus viršutinė.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>Gap:</source>
<translation>Intervalas:</translation>
<translation type="obsolete">Intervalas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Width:</source>
<translation>Plotis:</translation>
<translation type="obsolete">Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation>Apgaubti &amp;rėmelį tekstu</translation>
<translation type="obsolete">Apgaubti &amp;rėmelį tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Draudžiama</translation>
<translation type="obsolete">Draudžiama</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Naudoti kontūro &amp;formą</translation>
<translation type="obsolete">Naudoti kontūro &amp;formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5026"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Paveikslų efektai</translation>
<translation type="obsolete">Paveikslų efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5027"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
<translation type="obsolete">Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation>Drausti apgaubti objektą žemesniame sluoksnyje esančio teksto rėmelio tekstu</translation>
<translation type="obsolete">Drausti apgaubti objektą žemesniame sluoksnyje esančio teksto rėmelio tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Objektus, esančius greta teksto rėmelio, apgaubti tekstu pagal objektų figūros formą.</translation>
<translation type="obsolete">Objektus, esančius greta teksto rėmelio, apgaubti tekstu pagal objektų figūros formą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Naudoti aprėpos stačiakampį tekstui apgaubti (vietoje objektų rėmelių formos).Tekstui apgaubti naudoti apybrėžos stačiakampį (vietoje objektų formos apybrėžos).</translation>
<translation type="obsolete">Naudoti aprėpos stačiakampį tekstui apgaubti (vietoje objektų rėmelių formos).Tekstui apgaubti naudoti apybrėžos stačiakampį (vietoje objektų formos apybrėžos).</translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
23211,7 → 23038,7
<translation type="obsolete">Permatomumo nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="900"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuoti</translation>
</message>
23280,15 → 23107,12
<translation type="obsolete">Spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation>Sugrupuoti pažymėtus objektus</translation>
<translation type="obsolete">Sugrupuoti pažymėtus objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2748"/>
<source>Auto</source>
<translation>Automatiškai</translation>
<translation type="obsolete">Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
23295,279 → 23119,2020
<translation type="obsolete">Pažymėta figūros apybrėža gali būti keičiama figūrų redagavimo priemone (mygtukas „Taisyti figūrą...“ aukščiau esančioje paletėje). Taisant figūrų paletės priemonėmis sukuriama antra papildoma apybrėža figūros pagrindu tekstui, skirtam blokui po objektu esančiuose teksiniuose rėmeliuose, apgaubti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4968"/>
<source>Default</source>
<translation>Numatytasis</translation>
<translation type="obsolete">Numatytasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4969"/>
<source>Stair Step</source>
<translation>Žvaigždės pakopa</translation>
<translation type="obsolete">Žvaigždės pakopa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<source>Skew</source>
<translation>Posvyris</translation>
<translation type="obsolete">Posvyris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<source>Flip Text</source>
<translation>Atspindėti tekstą</translation>
<translation type="obsolete">Atspindėti tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Type:</source>
<translation>Tipas:</translation>
<translation type="obsolete">Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
<translation type="obsolete">Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation>Pastraipos st&amp;ilius:</translation>
<translation type="obsolete">Pastraipos st&amp;ilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation>Rašmens st&amp;ilius:</translation>
<translation type="obsolete">Rašmens st&amp;ilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation>Žodžių retinimas</translation>
<translation type="obsolete">Žodžių retinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<source>Min:</source>
<translation>Min:</translation>
<translation type="obsolete">Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<source>Norm:</source>
<translation>Įpr.:</translation>
<translation type="obsolete">Įpr.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Rašmenų išplėtimas</translation>
<translation type="obsolete">Rašmenų išplėtimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<source>Max:</source>
<translation>Maks:</translation>
<translation type="obsolete">Maks:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5183"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation>Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
<translation type="obsolete">Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Pastraipos stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
<translation type="obsolete">Pastraipos stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Rašmens stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
<translation type="obsolete">Rašmens stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation>Pašalinti tiesioginį pastraipų formatavimą</translation>
<translation type="obsolete">Pašalinti tiesioginį pastraipų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation>Pašalinti tiesioginį rašmenų formatavimą</translation>
<translation type="obsolete">Pašalinti tiesioginį rašmenų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation>Mažiausias atstumas tarp žodžių</translation>
<translation type="obsolete">Mažiausias atstumas tarp žodžių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation>Normalus tarpų tarp žodžių dydis</translation>
<translation type="obsolete">Normalus tarpų tarp žodžių dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation>Mažiausias rašmenų sutraukimas abipusio lygiavimo atveju</translation>
<translation type="obsolete">Mažiausias rašmenų sutraukimas abipusio lygiavimo atveju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation>Maksimalus rašmenų išplėtimas abipusio lygiavimo atveju</translation>
<translation type="obsolete">Maksimalus rašmenų išplėtimas abipusio lygiavimo atveju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation>Leisti arba drausti eksportuoti objektą</translation>
<translation type="obsolete">Leisti arba drausti eksportuoti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<source>Custom</source>
<translation>Individualus</translation>
<translation type="obsolete">Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Taisyti...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Taisyti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5009"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation>Pirmosios eilutės nuleidimas</translation>
<translation type="obsolete">Pirmosios eilutės nuleidimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5010"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation>Pagal aukščiausią eilutės rašmenį</translation>
<translation type="obsolete">Pagal aukščiausią eilutės rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5011"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation>Pagal aukščiausią šrifto rašmenį</translation>
<translation type="obsolete">Pagal aukščiausią šrifto rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation>Spalvos ir efektai</translation>
<translation type="obsolete">Spalvos ir efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Papildomos nuostatos</translation>
<translation type="obsolete">Papildomos nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5008"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Stiliaus nuostatos</translation>
<translation type="obsolete">Stiliaus nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2750"/>
<source>Baseline</source>
<translation>Bazinė linija</translation>
<translation type="obsolete">Bazinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation>Išgrupuoti pažymėtą grupę</translation>
<translation type="obsolete">Išgrupuoti pažymėtą grupę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation>Parinkti intervalų tarp eilučių veikseną.</translation>
<translation type="obsolete">Parinkti intervalų tarp eilučių veikseną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation>Nustatyti pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį pagal aukščiausią tos eilutės rašmenį</translation>
<translation type="obsolete">Nustatyti pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį pagal aukščiausią tos eilutės rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation>Nustatyti pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį pagal aukščiausią jame panaudotų šriftų rašmenį</translation>
<translation type="obsolete">Nustatyti pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį pagal aukščiausią jame panaudotų šriftų rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation>Nustatyti nurodytą pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį</translation>
<translation type="obsolete">Nustatyti nurodytą pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5015"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation>&amp;Puslapio numeris:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Puslapio numeris:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5013"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation>Stulpeliai ir atstumai iki teksto</translation>
<translation type="obsolete">Stulpeliai ir atstumai iki teksto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Reset</source>
<translation>Atstatyti</translation>
<translation type="obsolete">Atstatyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optinės paraštės</translation>
<translation type="obsolete">Optinės paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Hairline</source>
<translation>Ploniausia linija</translation>
<translation type="obsolete">Ploniausia linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Nėra</translation>
<translation type="obsolete">Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Abi pusės</translation>
<translation type="obsolete">Abi pusės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Tik kairė</translation>
<translation type="obsolete">Tik kairė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Tik dešinė</translation>
<translation type="obsolete">Tik dešinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation>Pradžios rodyklės stilius</translation>
<translation type="obsolete">Pradžios rodyklės stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation>Pabaigos rodyklės stilius</translation>
<translation type="obsolete">Pabaigos rodyklės stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5242"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation>Efektyvioji horizontali paveikslo raiška (tšk. col.) pritaikius mastelį</translation>
<translation type="obsolete">Efektyvioji horizontali paveikslo raiška (tšk. col.) pritaikius mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5243"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation>Efektyvioji vertikali paveikslo raiška (tšk. col.) pritaikius mastelį</translation>
<translation type="obsolete">Efektyvioji vertikali paveikslo raiška (tšk. col.) pritaikius mastelį</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="601"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Taisyti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="602"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Figūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="604"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">Apgaubti &amp;rėmelį tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="605"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="606"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">Naudoti kontūro &amp;formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="607"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Apybrėžai naudoti stačiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="608"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Naudoti &amp;figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="609"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="611"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">Drausti apgaubti objektą žemesniame sluoksnyje esančio teksto rėmelio tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="612"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">Objektus, esančius greta teksto rėmelio, apgaubti tekstu pagal objektų figūros formą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="613"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished">Naudoti aprėpos stačiakampį tekstui apgaubti (vietoje objektų rėmelių formos).Tekstui apgaubti naudoti apybrėžos stačiakampį (vietoje objektų formos apybrėžos).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="614"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="615"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_GroupBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="26"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Figūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="56"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="63"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Taisyti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="75"/>
<source>Text Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="96"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="208"/>
<source>textFlowBtnGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="121"/>
<source>Use &amp;Frame Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="146"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Apybrėžai naudoti stačiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="171"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Naudoti &amp;figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="196"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="215"/>
<source>Transparency</source>
<translation type="unfinished">Permatomumas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Image</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="48"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="725"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation type="unfinished">Reali X raiška (tšk. col.):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="726"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation type="unfinished">Reali Y raiška (tšk. col.):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="727"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="728"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y koord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="729"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation type="unfinished">X m&amp;astelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="730"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation type="unfinished">Y mas&amp;telis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="731"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation type="unfinished">&amp;Laisvas dydžio keitimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="732"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Puslapio numeris:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="733"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="735"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation type="unfinished">P&amp;roporcingai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="736"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished">Paveikslų efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="737"/>
<source>Extended Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="739"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation type="unfinished">Įvesties profilis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="740"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation type="unfinished">Vizualizavimo tikslumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="741"/>
<source>Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="742"/>
<source>Quality:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="746"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="747"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Santykinis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="748"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="749"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="763"/>
<source>Global</source>
<translation type="unfinished">Globaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="755"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="756"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation type="unfinished">Nuostolingas – JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="757"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation type="unfinished">Nenuostolingas – Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="758"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="764"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="unfinished">Maksimali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="765"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="766"/>
<source>Medium</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="767"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="768"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="unfinished">Minimali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="771"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="777"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="783"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation type="unfinished">Horizontalus paveikslo poslinkis rėmelyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="784"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation type="unfinished">Vertikalus paveikslo poslinkis rėmelyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="785"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation type="unfinished">Pakeisti paveikslo plotį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="786"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation type="unfinished">Pakeisti paveikslo aukštį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="787"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation type="unfinished">X ir Y mastelį laikyti vienodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="788"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation type="unfinished">Leisti skirtiną paveikslo ir rėmelio dydžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="789"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation type="unfinished">Kadro matmenis pritaikyti paveikslui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="790"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished">Efektyvioji horizontali paveikslo raiška (tšk. col.) pritaikius mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="791"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished">Efektyvioji vertikali paveikslo raiška (tšk. col.) pritaikius mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="792"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation type="unfinished">Paveikslo proporcijas naudoti vietoje bloko proporcijų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="793"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation type="unfinished">Paveikslo šaltinio profilis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="794"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation type="unfinished">Paveikslo vizualizavimo tikslumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="795"/>
<source>Compression method used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished">Glaudinimo metodas, kurį paveikslams naudoja PDF eksportas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_image.cpp" line="796"/>
<source>Compression quality used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished">Glaudinimo kokybė, kurią paveikslams naudoja PDF eksportas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ImageBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="28"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="45"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="62"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Puslapio numeris:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="69"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">Y koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="86"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="95"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished">Mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="101"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation type="unfinished">X m&amp;astelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="118"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation type="unfinished">Y mas&amp;telis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="180"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="154"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation type="unfinished">Reali X raiška (tšk. col.):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="164"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation type="unfinished">Reali Y raiška (tšk. col.):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="193"/>
<source>Free</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="200"/>
<source>Proportional</source>
<translation type="unfinished">Proporcingai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="207"/>
<source>To Frame Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="217"/>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished">Spalvų valdymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="223"/>
<source>Input Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="240"/>
<source>Intent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="253"/>
<source>PDF Compression</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="259"/>
<source>Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="276"/>
<source>Quality:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="304"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished">Paveikslų efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_imagebase.ui" line="317"/>
<source>Extended Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Line</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="684"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="402"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="741"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="688"/>
<source>Left Point</source>
<translation type="unfinished">Kairysis taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="689"/>
<source>End Points</source>
<translation type="unfinished">Pabaigos taškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="691"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">A&amp;tskaitos taškas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="692"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation type="unfinished">L&amp;inijos tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="693"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished">Pradžios rodyklė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="694"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished">Pabaigos rodyklė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="696"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">Mastelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="706"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">Linijos st&amp;oris:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="707"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kraštai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="711"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="712"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="713"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="718"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="unfinished">Plokščias viršus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="719"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="unfinished">Kvadratinis viršus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="720"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="unfinished">Apvalus viršus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="722"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pabaigos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="724"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation type="unfinished">Langelio linijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="725"/>
<source>Line at Top</source>
<translation type="unfinished">Linija viršuje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="726"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation type="unfinished">Linija kairėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="727"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation type="unfinished">Linija dešinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="728"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation type="unfinished">Linija apačioje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="730"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="734"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="738"/>
<source>Hairline</source>
<translation type="unfinished">Ploniausia linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="743"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation type="unfinished">Pakeisti kairiojo arba paskutinio taško nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="744"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation type="unfinished">Linijos tekstūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="745"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation type="unfinished">Linijos storis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="746"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation type="unfinished">Linijos sujunginų tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="747"/>
<source>Type of line end</source>
<translation type="unfinished">Linijos pabaigos tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="748"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation type="unfinished">Aktyviojo objekto linijos stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="749"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation type="unfinished">Pradžios rodyklės stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="750"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation type="unfinished">Pabaigos rodyklės stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="751"/>
<source>Arrow head scale for start of line</source>
<translation type="unfinished">Linijos pradžios rodyklės mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_line.cpp" line="752"/>
<source>Arrow head scale for end of line</source>
<translation type="unfinished">Linijos pabaigos rodyklės mastelis</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_LineBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="20"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">A&amp;tskaitos taškas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="27"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation type="unfinished">L&amp;inijos tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="34"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished">Pradžios rodyklė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="71"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">Mastelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="87"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished">Pabaigos rodyklė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="94"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">Linijos st&amp;oris:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="101"/>
<source>Hairline</source>
<translation type="unfinished">Ploniausia linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="111"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kraštai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="121"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pabaigos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="163"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation type="unfinished">Langelio linijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="169"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation type="unfinished">Linija kairėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="176"/>
<source>Line at the Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="183"/>
<source>Line at the Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_linebase.ui" line="190"/>
<source>Line at the Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shape</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="529"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="533"/>
<source>Shape:</source>
<translation type="unfinished">Figūra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="534"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation type="unfinished">Parinkti figūros formą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="535"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Taisyti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="536"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation type="unfinished">Parinkti kampų suapvalinimo spindulį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="537"/>
<source>R&amp;ound Corners:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="538"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">Ištisinis užpildymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="539"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">Lyginis-nelyginis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="540"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">Ne nulis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="542"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">Apgaubti &amp;rėmelį tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="543"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="544"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">Naudoti kontūro &amp;formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="545"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Apybrėžai naudoti stačiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="546"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Naudoti &amp;figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="547"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ShapeBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="26"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Figūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="56"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="63"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Taisyti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="74"/>
<source>Round Corners</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="96"/>
<source>Text Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="117"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="229"/>
<source>textFlowBtnGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="142"/>
<source>Use &amp;Frame Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="167"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Apybrėžai naudoti stačiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="192"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Naudoti &amp;figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="217"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="247"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">Ištisinis užpildymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="281"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">Lyginis-nelyginis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="294"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">Ne nulis</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Text</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="915"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished">Spalvos ir efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="917"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished">Pirmosios eilutės nuleidimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="918"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="919"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished">Optinės paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="916"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished">Papildomos nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="920"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation type="unfinished">Kreivės teksto ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="530"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="532"/>
<source>Baseline</source>
<translation type="unfinished">Bazinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation type="unfinished">Atstumas tarp stulpelių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<source>Column width</source>
<translation type="unfinished">Stulpelio plotis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="912"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">Pastraipos st&amp;ilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="913"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">Rašmens st&amp;ilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="925"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="926"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="927"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="930"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="943"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">Šrifto dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="945"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="946"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished">Parinkti intervalų tarp eilučių veikseną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="947"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">Pastraipos stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="948"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">Rašmens stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="949"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished">Pašalinti tiesioginį pastraipų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="950"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished">Pašalinti tiesioginį rašmenų formatavimą</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_TextBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_textbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_XYZ</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1381"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="371"/>
<source>&amp;Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y koord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aukštis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="362"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="363"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation type="unfinished">X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="364"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation type="unfinished">Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="365"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1377"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1379"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1380"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">Geometrija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">Pa&amp;sukimo kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1386"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">Atskaitos taškas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1387"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1389"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1398"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="unfinished">Pasirinkto objekto pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1399"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Atskaitos taško horizontalioji pozicija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1400"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Atskaitos taško vertikalioji pozicija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1401"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Plotis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1402"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Aukštis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1403"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Objekto sukimas apie atskaitos tašką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1404"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="unfinished">Taškas, kurio atžvilgiu atliekami skaičiavimai arba sukamas objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1405"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished">Sugrupuoti pažymėtus objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1406"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished">Išgrupuoti pažymėtą grupę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1407"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Atspindėti horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1408"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="unfinished">Atspindėti vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1409"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="unfinished">Pakelti į aukštesnį lygmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1410"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="unfinished">Nuleisti į žemesnį lygmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1411"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="unfinished">Perkelti į viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1412"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="unfinished">Nuleisti į apačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1413"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation type="unfinished">Objektų lygis kitų objektų atžvilgiu; nulis reiškia kad objektas yra apačioje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1414"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="unfinished">Prirakinti arba atrakinti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1415"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="unfinished">Leisti arba drausti keisti objekto dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1416"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished">Leisti arba drausti eksportuoti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1418"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="unfinished">Išlaikyti proporcijas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_XYZBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="60"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">Geometrija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="94"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="101"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y koord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="114"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aukštis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="124"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">Pa&amp;sukimo kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="138"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">Atskaitos taškas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="154"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="174"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="238"/>
<source>0</source>
<translation type="unfinished">270° {0?}</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_Advanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="300"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation type="unfinished">Žodžių retinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="304"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished">Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="302"/>
<source>Norm:</source>
<translation type="unfinished">Įpr.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="303"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished">Rašmenų išplėtimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="305"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished">Maks:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="307"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="317"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="unfinished">Rašmenų bazinės linijos poslinkis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="318"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="319"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation type="unfinished">Rašmenų pločio mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="320"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished">Rašmenų aukščio mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="322"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished">Mažiausias atstumas tarp žodžių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="323"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished">Normalus tarpų tarp žodžių dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="324"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished">Mažiausias rašmenų sutraukimas abipusio lygiavimo atveju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advanced.cpp" line="325"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished">Maksimalus rašmenų išplėtimas abipusio lygiavimo atveju</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_AdvancedBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advancedbase.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advancedbase.ui" line="79"/>
<source>Word Spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advancedbase.ui" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advancedbase.ui" line="133"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished">Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advancedbase.ui" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advancedbase.ui" line="166"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished">Maks:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_advancedbase.ui" line="126"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished">Rašmenų išplėtimas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_Distance</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="111"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="115"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished">Intervalas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="116"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="119"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation type="unfinished">Nuo &amp;viršaus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="120"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="121"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="122"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="124"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation type="unfinished">T&amp;abuliatoriai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="126"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="136"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation type="unfinished">Tekstinio rėmelio stulpelių skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="137"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation type="unfinished">Perjungia tarp intervalo ir stulpelio pločio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="138"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation type="unfinished">Atstumas tarp stulpelių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="139"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation type="unfinished">Atstumas iki teksto nuo rėmelio viršaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="140"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation type="unfinished">Atstumas iki teksto nuo rėmelio apačios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="141"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation type="unfinished">Atstumas iki teksto nuo rėmelio kairės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="142"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation type="unfinished">Atstumas iki teksto nuo rėmelio dešinės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distance.cpp" line="143"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation type="unfinished">Taisyti teksto rėmelio nuostatas...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_DistanceBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="32"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="50"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished">Intervalas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="55"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="66"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation type="unfinished">Nuo &amp;viršaus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="76"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="86"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="96"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_distancebase.ui" line="112"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation type="unfinished">T&amp;abuliatoriai...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_Flop</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flop.cpp" line="50"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished">Pagal aukščiausią eilutės rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flop.cpp" line="51"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished">Pagal aukščiausią šrifto rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flop.cpp" line="52"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flop.cpp" line="54"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished">Nustatyti pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį pagal aukščiausią tos eilutės rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flop.cpp" line="55"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished">Nustatyti pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį pagal aukščiausią jame panaudotų šriftų rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flop.cpp" line="56"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished">Nustatyti nurodytą pirmosios teksto rėmelio eilutės aukštį</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_FlopBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flopbase.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flopbase.ui" line="26"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished">Pagal aukščiausią eilutės rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flopbase.ui" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flopbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flopbase.ui" line="49"/>
<source>flopGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flopbase.ui" line="36"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished">Pagal aukščiausią šrifto rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_flopbase.ui" line="46"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_OptMargins</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmargins.cpp" line="48"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmargins.cpp" line="49"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Abi pusės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmargins.cpp" line="50"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Tik kairė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmargins.cpp" line="51"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Tik dešinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmargins.cpp" line="52"/>
<source>Reset</source>
<translation type="unfinished">Atstatyti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_OptMarginsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmarginsbase.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmarginsbase.ui" line="32"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmarginsbase.ui" line="39"/>
<source>Both Sides</source>
<translation type="unfinished">Abi pusės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmarginsbase.ui" line="46"/>
<source>Left Only</source>
<translation type="unfinished">Tik kairė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmarginsbase.ui" line="53"/>
<source>Right Only</source>
<translation type="unfinished">Tik dešinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_optmarginsbase.ui" line="60"/>
<source>Reset</source>
<translation type="unfinished">Atstatyti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="79"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished">Numatytasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="80"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished">Žvaigždės pakopa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="81"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="84"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished">Atspindėti tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="85"/>
<source>Show Curve</source>
<translation type="unfinished">Rodyti kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="86"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="87"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="unfinished">Poslinkio pradžia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="88"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation type="unfinished">Atstumas nuo kreivės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="90"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_PathTextBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtextbase.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtextbase.ui" line="32"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtextbase.ui" line="42"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="unfinished">Poslinkio pradžia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtextbase.ui" line="52"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation type="unfinished">Atstumas nuo kreivės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtextbase.ui" line="62"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished">Atspindėti tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtextbase.ui" line="69"/>
<source>Show Curve</source>
<translation type="unfinished">Rodyti kreivę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_TextColor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_textcolor.cpp" line="399"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished">Pažymėto teksto spalva. Jei teksto kontūro puošyba leidžiama, ši spalva bus užpildo spalva. Jei leidžiami teksto šešėliai, tai ši spalva bus viršutinė.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_textcolor.cpp" line="400"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished">Teksto apvado ar šešėlių spalva, priklausomai nuo to, kas pasirinkta. Jei pasirinkti abu, tai jų spalva bus ta pati. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_textcolor.cpp" line="401"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation type="unfinished">Teksto užpildo spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_textcolor.cpp" line="402"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished">Teksto apvado spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_textcolor.cpp" line="404"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation type="unfinished">Rašymas iš dešinės kairėn</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_TextColorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_textcolorbase.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Rėmelis</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.ui" line="93"/>
24272,7 → 25837,7
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="87"/>
<source>Importing text</source>
<translation>Importuojamas tekstas</translation>
</message>
24292,16 → 25857,16
<translation>Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="228"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Inicializuojama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1056"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1337"/>
<source>Background</source>
<translation>Fonas</translation>
</message>
24480,18 → 26045,18
<translation type="obsolete">Taip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="128"/>
24802,13 → 26367,13
<translation>Pažymėtos dalies indeksas uyž leistinų ribų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="251"/>
<source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Vienetas nepatenka į leistinus rėžius. Naudokite vieną iš „scribus.UNIT_*“ konstantų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="30"/>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Tikslas nėra paveikslo rėmelis.</translation>
24940,18 → 26505,18
<translation>Paveikslo eksportavimas nutrauktas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="438"/>
<source>Cannot scale by 0%.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Negalimas mastelis 0%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="553"/>
<source>Specified item not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nurodytas objektas nėra paveikslo rėmelis.</translation>
25176,7 → 26741,7
<translation type="obsolete">Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="636"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>„Scribus“ plėtotės versija</translation>
</message>
25216,7 → 26781,7
<translation>Anglosaksų sp. tšk. (pica, p)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/util.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/util.cpp" line="366"/>
<source>File exists</source>
<translation>Failas jau yra</translation>
</message>
25229,13 → 26794,13
<translation>Viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="173"/>
<source>Failed to open document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nepavyko atverti dokumento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="213"/>
<source>Failed to save document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nepavyko įrašyti dokumento.</translation>
25333,37 → 26898,37
<translation>Netekstiniam rėmeliui nurodyti stiliaus negalima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="61"/>
<source>Failed to save EPS.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nepavyko įrašyti EPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="214"/>
<source>Page number out of range.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nėra tokio puslapio numerio.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="338"/>
<source>argument is not list: must be list of float values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>argumentas – ne sąrašas: turi būti realiųjų skaičių sąrašas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="298"/>
<source>argument contains non-numeric values: must be list of float values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>ne visos antrojo argumento reikšmės – skaičiai: turi būti realiųjų skaičių sąrašas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="349"/>
<source>argument contains no-numeric values: must be list of float values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>ne visos antrojo argumento reikšmės – skaičiai: turi būti realiųjų skaičių sąrašas.</translation>
25584,7 → 27149,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="591"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="646"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Šriftas „%1“ yra sugadintas (srauto skaitymas); neįtrauktas</translation>
</message>
25627,27 → 27192,27
<translation>Nepavyko įkelti šrifto – „freetype2“ negali rasti šrifto failo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="532"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>ištraukiamas simbolis „%1“ iš šrifto „%2“ (poslinkis = %3, nTables = %4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="545"/>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation>„memcpy“ antraštė: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="491"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="554"/>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
<translation>„%1“ lentelė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="492"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="555"/>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation>„memcpy“ lantelė: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="495"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="558"/>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation>„memcpy“ poslinkis: %1 %2 %3</translation>
</message>
25677,7 → 27242,7
<translation>Cicerai (c)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/util.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/util.cpp" line="529"/>
<source>page</source>
<comment>page export</comment>
<translation>puslapis</translation>
25684,8 → 27249,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2039"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2046"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Dokumento šablonas: </translation>
</message>
25716,13 → 27281,13
<translation>Numatytosiose spalvose ši spalva nerasta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="397"/>
<source>Cannot group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Sugrupuoti galima ne mažiau, kaip 2 objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="365"/>
<source>Need selection or argument list of items to group</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Būtina pažymėti arba pateikti argumentą – sąrašą grupuosimų objektų</translation>
25815,9 → 27380,9
<translation>„OpenDocument“ tekstiniai dokumentai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2059"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4080"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4082"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
25882,12 → 27447,12
<translation>SVG eksportavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="103"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>SVG importas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="106"/>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation>„OpenOffice.org Draw“ importuoklis</translation>
</message>
25922,17 → 27487,17
<translation>Ieškoma šriftų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4327"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Jūs neįrašėte dokumento pakeitimų ir netinate visus juos atšaukti.Ar tikrai tęsti?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/util.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/util.cpp" line="367"/>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation>Failas vardu „%1“ jau yra.&lt;br/&gt;Ar pakeisti esamą failą tuo failu,kurį ketinate įrašyti?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="48"/>
<source>firstPageOrder is bigger than allowed.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Pirmojo puslapio numeris yra didesnis už leidžiamą.</translation>
25958,17 → 27523,17
<translation>Spausdinimas failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3584"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3558"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Jūs bandote importuoti daugiau puslapių negu yra šiame dokumente pradedantskaičiuoti nuo aktyviojo puslapio. &lt;/p&gt;Pasirinkite vieną iš galimų spendimų:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Sukurti&lt;/b&gt; trūkstamus puslapius&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importuoti &lt;/b&gt; puslapius iki paskutinio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Atsisakyti&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3588"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3562"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>Suku&amp;rti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3589"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3563"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuoti</translation>
</message>
25984,7 → 27549,7
<translation>Brūkšninių kodų generuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg) Visi failai (*)</translation>
</message>
25994,20 → 27559,20
<translation>Wordo dokumentas </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="35"/>
<source>Palm PDB Documents</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>Delninuko PDB dokumentai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="103"/>
<source>PDB Import</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>PDB importas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="95"/>
<source>Could not open file %1</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>Nepavksta atverti failo „%1“</translation>
26029,7 → 27594,7
<translation>Šriftas %1(%2) yra sugadintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="142"/>
<source>Given master page name does not match any existing.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nurodytas puslapio šablono pavadinimas nesutampa nė su vienu turimu.</translation>
26285,7 → 27850,7
<translation>Scribus 1.2.x palaikymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="104"/>
<source>This file is not recognized as a PDB document. Please, report this as a bug if you are sure it is one.</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>Šia failas neatpažintas kaip PDB dokumentas. Prašome pranešti apie šią klaidą, jei esate įsitikinęs, kad taip buvo.</translation>
26297,7 → 27862,7
<translation>Negalima sužinoti eilučių skaičiaus neteksto rėmelyje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="637"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation>Jūs dirbate su nestabilia „Scribus 1.3.x“ versija. Jūsų atvertas dokumentas buvo sukurtas su „Scribus 1.2.x“. Jei įrašysite jį kaip 1.3.x dokumentą, tai jo nebebus galima atverti su „Scribus 1.2.x“ programa. Norint pasilikti galimybę atverti jį ir su „Scribus 1.2.x“, įrašykite šį failą kitokiu pavadinimu ir tolesni pakeitimai bus įrašomi į šį failą, o ankstesnis liks nepakeistas. Ar tikrai tęsti šią operaciją?</translation>
</message>
26409,7 → 27974,7
<translation>Išvesties profilis nepalaikomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="90"/>
<source>WMF Import</source>
<translation>WMF importas</translation>
</message>
26420,7 → 27985,7
<translation>Naujas sluoksnis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="72"/>
<source>Adobe Illustrator Importer</source>
<translation>„Adobe Illustrator„ importuoklį</translation>
</message>
26607,13 → 28172,13
<translation>Konfigūracijos failas „%1“ nerastas arba neįmanoma jo perskaityti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="433"/>
<source>second argument is not tuple: must be tuple of int values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>antrasis argumentas – ne rinkinys: turi būti sveikųjų skaičių rinkinys.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="445"/>
<source>second argument contains non-numeric values: must be list of int values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>ne visos antrojo argumento reikšmės – skaičiai: turi būti sveikųjų skaičių sąrašas.</translation>
26882,7 → 28447,7
<translation>Srkiptų rašyklės papildinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="62"/>
<source>Spell check (Aspell)</source>
<translation>Rašybos tikrinimas (Aspell)</translation>
</message>
27467,33 → 29032,33
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1812"/>
<source>Properties</source>
<translation>Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1444"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Rašmenų stiliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1449"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Rašmenų stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1589"/>
<source>New Style</source>
<translation>Naujas stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1611"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kopija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1635"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
27523,73 → 29088,73
<context>
<name>SMLineStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="35"/>
<source>Properties</source>
<translation>Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="45"/>
<source>Line Styles</source>
<translation>Linijų stiliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="50"/>
<source>Line Style</source>
<translation>Linijos stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="192"/>
<source>New Style</source>
<translation>Naujas stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="202"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kopija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="215"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="606"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="607"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="687"/>
<source>Solid Line</source>
<translation>Ištisinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="689"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="690"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Punktyrinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="693"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Taškinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="696"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Brūkšnelių ir taškų linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="699"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Brūkšnelių ir taškų porų linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smlinestyle.cpp" line="683"/>
<source> pt </source>
<translation> pt</translation>
</message>
27914,33 → 29479,33
<context>
<name>SMParagraphStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="58"/>
<source>Paragraph Styles</source>
<translation>Pastraipų stiliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="63"/>
<source>Paragraph Style</source>
<translation>Pastraipos stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="229"/>
<source>New Style</source>
<translation>Naujas stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="251"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kopija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="276"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1384"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Bandymas nurodyti šį stilių kilminiu sukels begalinį ciklą.</translation>
</message>
28226,17 → 29791,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="95"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Importuoti &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Importuoja SVG failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį „SVG“ failų į dabartinį dokumentą,
28247,7 → 29812,7
<translation type="obsolete">SVG faile yra nepalaikomų ypatybių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="199"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Failo negalima importuoti</translation>
</message>
28255,7 → 29820,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1201"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1202"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
28670,7 → 30235,7
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3542"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
28746,7 → 30311,7
<translation>„Scribus 1.3.5“ (ir naujesnių) dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4549"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4551"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
29124,52 → 30689,52
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="175"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicializuojami papildiniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="187"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Inicializuojamos klaviatūros sparčiosios komandos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="189"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Skaitomos nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="207"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation>Inicializuojamas paveikslų podėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="316"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Ieškoma šriftų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="321"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Jūsų sistemoje nerasta šriftų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Išeinama dabar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Lemtinga klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="326"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Šriftų sistema inicializuota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="202"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Skaitomi spalvų profiliai</translation>
</message>
29197,32 → 30762,32
<translation>Fonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8810"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8865"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti visą tekstą?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8945"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Negalima pašalinti naudojamų objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8945"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Objektas „%1“ šiuo metu yra pakeistas „Teksto tvarkytuvėje“. Šalinimo komanda bus atšaukta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9449"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9504"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Kai kurie objektai fiksuoti (prirakinti).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9445"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9500"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>At&amp;rakinti viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9446"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9501"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Praleisti fiksuotus (prirakintus) objektus</translation>
</message>
29232,7 → 30797,7
<translation>Atveriant ICC profilius įvyko klaida. Spalvų valdymas neleidžiamas. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11005"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11063"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
29242,22 → 30807,22
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13269"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13354"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Patikslinti spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6975"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6962"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>pašalinti tiesioginį pastraipų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7207"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7194"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>pašalinti tiesioginį rašmenų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10976"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11034"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
29268,9 → 30833,9
Posūkis: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12065"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12116"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12252"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12146"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12333"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
29292,17 → 30857,17
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="368"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicializuojama teksto tvarkytuvė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="374"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation>Inicializuojamas skiemenuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="380"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Skaitoma koliažinė</translation>
</message>
29311,22 → 30876,22
<translation type="obsolete">Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3762"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3732"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Lemtinga klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="652"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Atverti &amp;paskiausiai naudotą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="660"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="667"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuoti</translation>
</message>
29339,47 → 30904,47
<translation type="obsolete">&amp;Šriftas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="768"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="772"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Peržiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="749"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="753"/>
<source>Level</source>
<translation>Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="755"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="759"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Pereiti prie sl&amp;uoksnio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="757"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="761"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation>Siųsti į koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="780"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="786"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>K&amp;onvertuoti į</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7889"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7830"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation>Jūsų sistemoje neįdiegta „Ghostscript“ arba „Scribus“ programai nenurodyta vieta, kur ji yra įdiegta. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7892"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7833"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation>Kol tai nepataisyta, negalėsite importuoti EPS paveikslų arba naudoti spausdinio peržiūros. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7894"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7835"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation>Kol tai nepataisyta, negalėsite importuoti EPS paveikslų arba naudotipostskriptinio spausdinio peržiūros. </translation>
</message>
29388,7 → 30953,7
<translation type="obsolete">Prašome perskaityti &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;žinyną ir diegimo nurodymus.&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7902"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7843"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation>Nerasta „Ghostscript“</translation>
</message>
29409,55 → 30974,55
<translation type="obsolete">&amp;Lygiuotė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4033"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4428"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4652"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9676"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1792"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4003"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4398"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4621"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9614"/>
<source>Ready</source>
<translation>Pasirengęs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2609"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2605"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation>Pažymėtas 1 objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2611"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2607"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation>%1 objektas pažymėtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4124"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3397"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3513"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4096"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3528"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Importuojami puslapiai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3557"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importuoti puslapį (-ius)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3625"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3599"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importavimas baigtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3629"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3603"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nieko nerasta importavimui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3717"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3687"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation>Nurodytoje vietoje failo nėra:
29464,46 → 31029,46
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3763"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3733"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Failas %1 nepriimtino formato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3764"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3734"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3790"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3760"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Keliama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3937"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3907"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> bus pakeisti šiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3969"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3939"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(konvertuotas)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4236"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation>Paveikslo failo vardas ir kelias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4236"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8162"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8296"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8318"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4332"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8103"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8237"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8259"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Negalima įrašyti failo:
29510,57 → 31075,57
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4408"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4378"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5399"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<source>Save As</source>
<translation>Įrašyti kitaip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4437"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4407"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Įrašoma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8015"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4672"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7956"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>„Scribus“ aptiko keletą klaidų. Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4736"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4705"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Spausdinama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8130"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1897"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8071"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4777"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4746"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Spausdinimas nepavyko!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4834"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Negalima iškirpti naudojamo objekto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4834"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Objektas „%1“ šiuo metu yra pakeistas „Teksto tvarkytuvėje“. Iškirpimo komanda bus atšaukta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5372"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5342"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Apie „Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5385"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5355"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>„Scribus“ vadovas</translation>
</message>
29569,7 → 31134,7
<translation type="obsolete">Įrašyti kitaip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5399"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Tekstiniai failai (*.txt);;Visi failai (*)</translation>
</message>
29582,32 → 31147,32
<translation type="obsolete">Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6879"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Dydis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6879"/>
<source>Size</source>
<translation>Dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Šešėlis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>Shade</source>
<translation>Šešėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7043"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7013"/>
<source>No Style</source>
<translation>Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7743"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7684"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Monitoriaus profilio atvėrimo klaida.
29614,17 → 31179,17
Bus naudojamas senas profilis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7897"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7838"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8051"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7992"/>
<source>All</source>
<translation>Viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8040"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>„Scribus“ aptiko keletą klaidų.
29631,7 → 31196,7
Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8196"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8137"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Aptikta keletas klaidų.
29638,57 → 31203,57
Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8292"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8233"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Puslapis%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8333"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8274"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Nurodyti PDF žiūryklės vietą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8474"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8573"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8511"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8524"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8824"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8762"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Kai kurie objektai fiksuoti (prirakinti).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8820"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8758"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Prirakinti visus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8821"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8759"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>At&amp;rakinti viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9453"/>
<source>Information</source>
<translation>Informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9453"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Programa „%1“ jau paleista!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9554"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9492"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Programos „%1“ nėra!</translation>
</message>
29705,96 → 31270,96
<translation type="obsolete">Per&amp;žiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9610"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9611"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4204"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9880"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4175"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9818"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Ar tikrai norite nori pakeisti turimą paveikslą?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="690"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="694"/>
<source>Contents</source>
<translation>Turinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="827"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Specialusis simbolis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="845"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Kabutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="866"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="870"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Tarpai ir pabaigos (lūžiai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="884"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tūros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="689"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="693"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Padėti paskiausiai naudotą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4406"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4376"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumentai (*.sla *.sla.gz);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4152"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4123"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti visą tekstą?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="292"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="306"/>
<source>Scribus </source>
<translation>„Scribus“ </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="980"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="984"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>&amp;Mokymosi priemonės internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3904"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Kai kurie šiame dokumente naudojami profiliai neįdiegti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="346"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Taikoma klaviatūros sparčiosioms komandoms</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7785"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Atnaujinami paveikslai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4421"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4330"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4391"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Jūsų dokumentas įrašytas į laikiną failą ir jo negalima perkelti:
29801,37 → 31366,37
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4832"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4801"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Nepavyko inicializuoti spausdinimo sistemos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3396"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3371"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9892"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9892"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Naujas įrašas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7961"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7902"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Nėra „Ghostscript“: postskriptinio spausdinimo peržiūra negalima</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3745"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3715"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>Dokumentas jau atvertas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3716"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Dokumentas jau naudojamas. Jums reikia pereiti į to dokumento langą.</translation>
</message>
29978,7 → 31543,7
<context>
<name>ScribusView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="206"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
30002,7 → 31567,7
<translation>Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="418"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="417"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Pa&amp;dėti</translation>
</message>
30011,51 → 31576,51
<translation type="obsolete">Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="129"/>
<source>Print: </source>
<translation>Spausdinti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="132"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Leidžiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Draudžiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="144"/>
<source>In&amp;fo</source>
<translation>In&amp;formacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="262"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="292"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation>Siųsti į koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="315"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Pereiti prie sl&amp;uksnio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="343"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation>Per&amp;kelti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="365"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Konve&amp;rtuoti į</translation>
</message>
30074,17 → 31639,17
<translation>Susietieji teksto rėmeliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3389"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Naudojamo objekto negalima konvertuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3389"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Objektas „%1“ yra pakeistas teksto tvarkytuvėje. Konvertavimo į kontūrinį pavidalą komanda bus ignoruota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2302"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2279"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Puslapiai: nuo %1 iki %2</translation>
</message>
30093,12 → 31658,12
<translation type="obsolete">Nežinomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="397"/>
<source>Contents</source>
<translation>Turinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="423"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Padėti paskiausiai naudotą</translation>
</message>
30107,12 → 31672,12
<translation type="obsolete">Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="430"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Peržiūros veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="431"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>Spalvų valdymas yra įjungtas. Daltonikai gali spalvas suvokti neteisingai</translation>
</message>
30132,72 → 31697,72
<translation>Bandote susieti rėmelį su jau susietu rėmeliu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="368"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Leisti/Drausti spalvų valdymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="370"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Leisti/Drausti peržiūros veikseną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="371"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Parinkite vaizdavimo ekrane veikseną. Galima rinktis įprastą veikseną arba vieną iš spalvų neskyrimo veiksenų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="369"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Konfiguruoti CMS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="358"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Padidinti iki 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="359"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Mažinti pažingsniui imant įrankių ypatybėse nurodytas mastelio reikšmes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="360"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Didinti pažingsniui imant įrankių ypatybėse nurodytas mastelio reikšmes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="361"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Dabartinis mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Pasirink aktyvų sluoksnį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Pasirink dabartinį matavimo vienetą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="194"/>
<source>High</source>
<translation>Aukštas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="195"/>
<source>Normal</source>
<translation>Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="196"/>
<source>Low</source>
<translation>Žemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Pasirink paveikslo peržiūros kokybę</translation>
</message>
30209,12 → 31774,12
<translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="126"/>
<source>Document:</source>
<translation>Dokumentas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="128"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>pakeistas po paskutinio įrašymo.</translation>
</message>
31676,7 → 33241,7
<context>
<name>SymbolPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="200"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Simboliai</translation>
</message>
34900,7 → 36465,7
<context>
<name>Tpalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/transparencypalette.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/transparencypalette.cpp" line="198"/>
<source>Custom</source>
<translation>Individualus</translation>
</message>
35926,48 → 37491,48
<context>
<name>UndoPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="309"/>
<source>Action History</source>
<translation>Veiksmų žurnalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="311"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Atša&amp;ukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="312"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>A&amp;tstatyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="282"/>
<source>Initial State</source>
<translation>Pradinė būsena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<source>Show the action history for the selected item only. This changes the effect of the undo/redo buttons to act on the object or document.</source>
<translation>Rodyti tik veiksmų su pažymėtu objektu istoriją. Veiksmų atšaukimas ar kartojimas bus taikomas tik objektui, o ne visam dokumentui.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="315"/>
<source>Undo the last action for either the current object or the document</source>
<translation>Atšaukti paskutinį veiksmą, atliktą su objektu ar dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<source>Redo the last action for either the current object or the document</source>
<translation>Grąžinti paskutinį veiksmą, atliktą su objektu ar dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="533"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="310"/>
<source>Show Selected Object Only</source>
<translation>Rodyti tik pažymėtus objektus</translation>
</message>
35975,8 → 37540,8
<context>
<name>UndoWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/undogui.cpp" line="148"/>
<source>%1: %2</source>
<comment>undo target: action (f.e. Text frame: Resize)</comment>
<translation>%1: %2</translation>
36041,17 → 37606,17
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="111"/>
<source>Timed out when attempting to get update file.</source>
<translation>Baigėsi laikas, skirtas atnaujinimo failui gauti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="140"/>
<source>File not found on server</source>
<translation>Serveryje failas nerastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="142"/>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation>Negalima atverti versijos failo: %1
36058,54 → 37623,54
Klaida:%2. Eilutė: %3, stulpelis: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="223"/>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation>Ieškant „Scribus“ atnaujinimų įvyko klaida. Prašome patikrinti interneto ryšį.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="227"/>
<source>No updates are available for your version of Scribus %1</source>
<translation>Jūsų „Scribus %1“ versijos atnaujinimų nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="230"/>
<source>One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:</source>
<translation>Yra vienas ar daugiau „Scribus“ (%1) atnaujinimų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="234"/>
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation>Išsamesnės informacijos prašome ieškoti adresu www.scribus.net.&lt;br&gt;
---------------.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="123"/>
<source>Finished</source>
<translation>--------------- &lt;br&gt;
Atlikta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="218"/>
<source>Operation canceled</source>
<translation>Operacija atšaukta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="231"/>
<source>This list may contain development/unstable versions.</source>
<translation>Šiame sąraše gali būti darbinių/nestabilių versijų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="314"/>
<source>Error: %1</source>
<translation>Klaida: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="86"/>
<source>No data on your computer will be sent to an external location</source>
<translation>Jokie jūsų kompiuterio duomenys nebus perduodami į išorę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/upgradechecker.cpp" line="92"/>
<source>Attempting to get the Scribus version update file:</source>
<translation>Ketinama atsiųsti „Scribus“ atnaujinimo failą:</translation>
</message>
36203,17 → 37768,17
<context>
<name>WMFImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="82"/>
<source>Import &amp;WMF...</source>
<translation>Importuoti &amp;WMF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="97"/>
<source>Imports WMF Files</source>
<translation>Importuoti WMF failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="98"/>
<source>Imports most WMF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį WMF failų į aktyvųjį dokumentą ir
36220,12 → 37785,12
konvertuoja vektorinius objektus į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="185"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Failo negalima importuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="187"/>
<source>WMF file contains some unsupported features</source>
<translation>WMF faile yra nepalaikomų formatavimo elementų</translation>
</message>
36404,164 → 37969,175
<translation>Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="28"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Keisti linijos spalvos ypatybes</translation>
<translation type="obsolete">Keisti linijos spalvos ypatybes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="44"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Keisti užpildo spalvos ypatybes</translation>
<translation type="obsolete">Keisti užpildo spalvos ypatybes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="290"/>
<source>Solid</source>
<translation>Ryškus</translation>
<translation type="obsolete">Ryškus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="643"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Šešėlis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="314"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Spalvos grynis</translation>
<translation type="obsolete">Spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="479"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="505"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="524"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="550"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="569"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="595"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="466"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="333"/>
<source>Gradient</source>
<translation>Gradientinis</translation>
<translation type="obsolete">Gradientinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="678"/>
<source>Linear</source>
<translation>Tiesinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="683"/>
<source>Radial</source>
<translation>Spindulinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="370"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Kairiojo pelės klavišo paspaudimu nurodykite gradiento vektoriaus pradžią, o dešiniojo pelės klavišo paspaudimu – pabaigą</translation>
<translation type="obsolete">Kairiojo pelės klavišo paspaudimu nurodykite gradiento vektoriaus pradžią, o dešiniojo pelės klavišo paspaudimu – pabaigą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="691"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Perkelti vektorių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="773"/>
<source>Pattern</source>
<translation>Tekstūra</translation>
<translation type="obsolete">Tekstūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="782"/>
<source>Pattern follows Path</source>
<translation>Tekstūra palei kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="812"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="565"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="759"/>
<source>Properties...</source>
<translation>Ypatybės...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="27"/>
<source>Fill</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="41"/>
<source>Fill Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="650"/>
<source>%</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="123"/>
<source>4 Colors</source>
<translation>4 spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="128"/>
<source>Diamond</source>
<translation>Rombas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="133"/>
<source>Mesh</source>
<translation>Karkaso tinklelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="185"/>
<source>Color</source>
<translation>Spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="192"/>
<source>Shade</source>
<translation>Šešėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="199"/>
<source>Transparency</source>
<translation>Permatomumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="407"/>
<source>Color:</source>
<translation>Spalva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="456"/>
<source>Transparency:</source>
<translation>Permatomumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="730"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="486"/>
<source>Edit Colors</source>
<translation>Taisyti spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="842"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation>Rodyti visas dokumento spalvų sąrašo spalvas arba tik panaudotas spalvas</translation>
<translation type="obsolete">Rodyti visas dokumento spalvų sąrašo spalvas arba tik panaudotas spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="845"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="827"/>
<source>Display only used colors</source>
<translation>Rodyti tik naudojamas spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="801"/>
<source>Overprinting</source>
<translation>Užspausdinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="863"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="592"/>
<source>Stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="606"/>
<source>Stroke Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="809"/>
<source>Knockout</source>
<translation>Išgaubtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="868"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="814"/>
<source>Overprint</source>
<translation>Užspausdinamas</translation>
</message>