Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 15293 → Rev 15294

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.pl_PL.ts
1973,17 → 1973,14
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
Returns a tuple with document page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation>getPageSize() -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<source>getPageNSize() -&gt; tuple
<source>getPageNSize(nr) -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1992,8 → 1989,17
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<source>getPageNMargins() -&gt; tuple
<source>getPageMargins()
 
Returns the document page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the document&apos;s current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<source>getPageNMargins(nr) -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
2000,7 → 2006,18
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="200"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2016,13 → 2033,12
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
5306,12 → 5322,12
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
</message>
5341,9 → 5357,9
<translation>Webmasterzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="560"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="626"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
7599,12 → 7615,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="483"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
19311,9 → 19327,8
<translation>Zabezpiecz lub odbezpiecz warstwę. Brak zakreślenia oznacza odbezpieczenie warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="608"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation>Tekst opływa obiekty na niższych warstwach. Włączenie tej opcji spowoduje, że ramki tekstowe będą opływały także obiekty położone na niższych warstwach</translation>
<translation type="obsolete">Tekst opływa obiekty na niższych warstwach. Włączenie tej opcji spowoduje, że ramki tekstowe będą opływały także obiekty położone na niższych warstwach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="609"/>
19353,6 → 19368,11
<translation>Klonuj aktualną warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="608"/>
<source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="610"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation>Nazwa warstwy. Dwuklik, aby zmienić nazwę</translation>
22251,37 → 22271,37
<translation>Eksportowanie obiektów na aktualnej stronie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2843"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2847"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2856"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2860"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10342"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10346"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10347"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10351"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Nie udało się zapisać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10352"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10356"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać maski obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10357"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10361"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za mało pamięci by przetworzyć obrazek</translation>
</message>
22290,7 → 22310,7
<translation type="obsolete">Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10337"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10341"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
31150,7 → 31170,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_scrapbook.cpp" line="28"/>
<source>The minimum number is 1; the maximum us 100</source>
<source>The minimum number is 1; the maximum is 100</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
35775,7 → 35795,7
<translation type="obsolete">Font %1 (wykryty za pomocą fontconfiga) zawiera błędy i zostaje wyłączony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="612"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribus Development Version</translation>
</message>
35894,8 → 35914,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1956"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1959"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Szablon dokumentu:</translation>
</message>
36046,7 → 36066,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="246"/>
<source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12.</source>
<source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 300.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36247,7 → 36267,7
<translation type="obsolete">Błędy: http://bugs.scribus.net</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="54"/>
<source>Freetype2 library not available</source>
<translation>Biblioteka Freetype2 nie jest dostępna</translation>
</message>
36256,7 → 36276,7
<translation type="obsolete">Font %1 zawiera błędy, nie zagnieżdżam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="585"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Font %1 zawiera błędy i nie zostanie osadzony</translation>
36271,7 → 36291,7
<translation>Font %1 jest wadliwy i zostaje odrzucony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="398"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
36544,7 → 36564,7
<translation type="obsolete">Używasz rozwojowej wersji Scribusa z serii 1.3.x. Dokument, nad którym pracujesz, utworzony został w wersji 1.2.3 Scribusa lub w wersji niższej. Zapisanie tego pliku spowoduje, że nie będziesz mógł go otworzyć w Scribusie 1.2.3, chyba że użyjesz opcji Plik&gt;Zapisz jako. Czy na pewno chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4170"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Zmiany w twoim dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, a mają być cofnięte. Czy chcesz kontynuować? </translation>
</message>
36580,17 → 36600,17
<translation>Drukowanie pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3421"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3424"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3425"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3428"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Utwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3426"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3429"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
36650,8 → 36670,8
<translation>Japoński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="86"/>
<source>Font %1(%2) is broken</source>
<translation>Font %1(%2) jest wadliwy</translation>
</message>
36917,7 → 36937,7
<translation>%1 może być uszkodzony: brak znaczników rozdzielczości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="183"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2</source>
<translation>Font %1 zawiera uszkodzony glif %2</translation>
</message>
36945,7 → 36965,7
<translation>Nie można ustalić liczby wierszy w ramce nietekstowej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="613"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41055,7 → 41075,7
<translation type="obsolete">Zakończenie działania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3599"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3602"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Krytyczny błąd</translation>
</message>
41068,17 → 41088,17
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="628"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Otwórz &amp;poprzedni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="636"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="643"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuj</translation>
</message>
41115,22 → 41135,22
<translation type="obsolete">&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="745"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Rodzielczość podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="729"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="728"/>
<source>Level</source>
<translation>Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="735"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="734"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>P&amp;rzesuń do warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="753"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcje PD&amp;F</translation>
</message>
41139,7 → 41159,7
<translation type="obsolete">&amp;Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="759"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>Za&amp;mień na</translation>
</message>
41184,66 → 41204,66
<translation type="obsolete">&amp;Wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3873"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4482"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4621"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9390"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4271"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4485"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4624"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9397"/>
<source>Ready</source>
<translation>Gotowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2490"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2493"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2495"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3376"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3964"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3271"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3379"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3967"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3394"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Import stron w toku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3420"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3423"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importuj strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3462"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3465"/>
<source>Import done</source>
<translation>Import zakończony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3466"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3469"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nie znaleziono niczego do zaimportowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3557"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3599"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3602"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Plik %1 nie jest w dopuszczalnym formacie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3620"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3623"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Pobieranie...</translation>
</message>
41256,31 → 41276,31
<translation type="obsolete">Niektóre profile ICC używane przez ten dokument nie są zainstalowane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3768"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3771"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>został zastąpiony przez:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3800"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3803"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(zamienione)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3239"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3242"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4106"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4109"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4202"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4263"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7971"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8105"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4205"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7978"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8112"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8134"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku:
41295,20 → 41315,20
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4248"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5315"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4251"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5322"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7969"/>
<source>Save As</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4277"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4280"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Zapisywanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4533"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7824"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7831"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus wykrył błędy, proszę użyć weryfikatora materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
41321,44 → 41341,44
<translation type="obsolete">&amp;Porzuć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4566"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4569"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Drukowanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1839"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4570"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7939"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1842"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4573"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7946"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4106"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4109"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4607"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4610"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Wydruk nie został ukończony!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4705"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Nie można wyciąć obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4705"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja wycinania zostaje anulowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5274"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5281"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5285"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5292"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Podręcznik Scribusa</translation>
</message>
41367,7 → 41387,7
<translation type="obsolete">Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5315"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5322"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Pliki tekstowe (*.txt);;Wszystkie pliki(*)</translation>
</message>
41388,27 → 41408,27
<translation type="obsolete">Nowa strona wzorcowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6766"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6766"/>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6796"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>C&amp;ieniowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6796"/>
<source>Shade</source>
<translation>Cieniowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6893"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6900"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
41421,12 → 41441,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: Nie będzie można używać grafik EPS ani podglądu wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7860"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7867"/>
<source>All</source>
<translation>Wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7908"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7915"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
41437,7 → 41457,7
<translation type="obsolete">Pliki EPS (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8012"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
41444,74 → 41464,74
materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8101"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8108"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-strona%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8511"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8518"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8507"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8514"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Zabezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7432"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7565"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7439"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7572"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7710"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7717"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7713"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7720"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7715"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7722"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7717"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7724"/>
<source>Please read our &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;help and installation instructions&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7721"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7728"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8142"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8149"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8508"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8515"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9232"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9239"/>
<source>Information</source>
<translation>Informacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9232"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9239"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Program %1 jest już uruchomiony!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9271"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9278"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Brak programu %1!</translation>
</message>
41544,14 → 41564,14
<translation type="obsolete">&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9386"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9393"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Wsp. X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9387"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9394"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. Y:</translation>
</message>
41584,38 → 41604,38
<translation type="obsolete">Brak Ghostscriptu: podgląd wydruku w Postscripcie jest niedostępny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4044"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9608"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9615"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Czy naprawdę zastąpić istniejący obrazek?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="670"/>
<source>Contents</source>
<translation>Zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="798"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="797"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Cytat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="840"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Spacje i przenoszenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="854"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>&amp;Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="669"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Wklej poprzedni</translation>
</message>
41624,7 → 41644,7
<translation type="obsolete">Aktualizacja obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4246"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4249"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
41637,7 → 41657,7
<translation type="obsolete">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3992"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3995"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
41647,17 → 41667,17
<translation>Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="955"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>&amp;Samouczki w trybie online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3765"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3768"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Niektóre profile kolorów używane przez ten dokument nie są zainstalowane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7969"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
41667,45 → 41687,45
<translation>Przypisywanie skrótów klawiaturowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7589"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7666"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7596"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7673"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Aktualizacja obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4200"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4261"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4203"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4264"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4665"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9665"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9665"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7770"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7777"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu: podgląd wydruku w Postscripcie jest niedostępny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3582"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3585"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>Dokument jest już otwarty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3586"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
47868,12 → 47888,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="48"/>
<source>The minimum number is 1; the maximum is 100.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The minimum number is 1; the maximum us 100.</source>
<translation>Minimalna wartość to 1, maksymalna wartość to 100.</translation>
<translation type="obsolete">Minimalna wartość to 1, maksymalna wartość to 100.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="51"/>
<source>Number of Copied Items to Keep in Scrapbook:</source>
<translation>Ilość skopiowanych elementów do przechowywania w bibliotece:</translation>
</message>