Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 15401 → Rev 15402

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.pl_PL.ts
9556,12 → 9556,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
21000,22 → 21000,22
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10356"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10361"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Nie udało się zapisać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10366"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać maski obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10371"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za mało pamięci by przetworzyć obrazek</translation>
</message>
21024,7 → 21024,7
<translation type="obsolete">Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10351"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
35178,9 → 35178,9
<translation>strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3046"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2746"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3150"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3027"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3132"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
35812,9 → 35812,9
<translation type="obsolete">Tekst na ścieżce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="398"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation>Kopia %1 z (%2)</translation>
</message>
38792,7 → 38792,7
<translation type="obsolete">Dokument Scribusa 1.3.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3471"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3452"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
38819,7 → 38819,7
<translation type="obsolete">Document Scribusa 1.3.0-&gt;1.3.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3192"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3175"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
38863,7 → 38863,7
<translation type="unfinished">Dokument Scribusa 1.3.4 {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3559"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3541"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40675,19 → 40675,19
<translation type="obsolete">Znaków: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7209"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7211"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="126"/>
<source>Print: </source>
<translation>Drukowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7211"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="129"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Włączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7213"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Wyłączone</translation>