Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 15293 → Rev 15294

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sl.ts
1956,7 → 1956,7
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
Returns a tuple with document page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
1963,7 → 1963,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<source>getPageNSize() -&gt; tuple
<source>getPageNSize(nr) -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1972,8 → 1972,17
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<source>getPageNMargins() -&gt; tuple
<source>getPageMargins()
 
Returns the document page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the document&apos;s current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<source>getPageNMargins(nr) -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
1980,7 → 1989,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="200"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1991,13 → 2000,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished">getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
5201,12 → 5209,12
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>O preverjanju stanja posodobitev</translation>
</message>
5236,9 → 5244,9
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="560"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="626"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7400,12 → 7408,12
<translation type="obsolete">&amp;Odkleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="483"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
18536,9 → 18544,8
<translation>Zakleni ali Odkleni plast - Neizbrano je odklenjeno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="608"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation>Besedilo poteka okoli predmetov na spodnjih plasteh - Z vključitvijo te nastavitve vsilite besedilnim okvirom, da potekajo okoli drugih predmetov, celo na plasteh pod njimi</translation>
<translation type="obsolete">Besedilo poteka okoli predmetov na spodnjih plasteh - Z vključitvijo te nastavitve vsilite besedilnim okvirom, da potekajo okoli drugih predmetov, celo na plasteh pod njimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="609"/>
18570,6 → 18577,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="608"/>
<source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="610"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
21731,42 → 21743,42
<translation>Izvažanje predmetov na trenutni strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2843"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2847"/>
<source>Page:</source>
<translation>Stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2856"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2860"/>
<source>Date:</source>
<translation>Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10342"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10346"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10347"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10351"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Slike ni mogoče zapisati: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10352"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10356"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Maske slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10357"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10361"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za obdelavo slike primanjkuje pomnilnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10337"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10341"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
31866,7 → 31878,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_scrapbook.cpp" line="28"/>
<source>The minimum number is 1; the maximum us 100</source>
<source>The minimum number is 1; the maximum is 100</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
36488,7 → 36500,7
<translation type="obsolete">Pisava %1 (ki jo je našel fontconfig) je pokvarjena, zato jo zanemarjam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="612"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Razvojna različica Scribusa</translation>
</message>
36743,12 → 36755,17
<translation>argument ne vsebuje številčnih vrednosti: mora biti spisek decimalnih (float) vrednosti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="246"/>
<source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Višina vrstice je izven obsega, mora biti 0 &lt;= širina &lt;= 12.</translation>
<translation type="obsolete">Višina vrstice je izven obsega, mora biti 0 &lt;= širina &lt;= 12.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="246"/>
<source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 300.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="266"/>
<source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
<comment>python error</comment>
36941,7 → 36958,7
<translation>elementu &lt;lpiSettingsEntry&gt; manjka lastnost &apos;name&apos; (ime)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="54"/>
<source>Freetype2 library not available</source>
<translation>Knjižnica Freetype2 ni na voljo</translation>
</message>
36950,7 → 36967,7
<translation type="obsolete">Pisava %1 je okvarjena, zato ne bo vdelana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="585"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Pisava %1 je okvarjena (branje toka), zato ne bo vdelana</translation>
36965,7 → 36982,7
<translation>Pisava %1 je okvarjena (brez vrste), zato bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="398"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
37168,8 → 37185,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1956"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1959"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Predloga dokumenta: </translation>
</message>
37430,7 → 37447,7
<translation type="obsolete">Uporabljate razvojno različico Scribus 1.3.x. Trenutni dokument je bil izvorno pripravljen s Scribusom 1.2.2 ali starejšim. Če ga sedaj shranite, ga s Scribusom 1.2.2 ne boste več mogli odpreti, razen če izberete Datoteka-&gt;Shrani kot. Ste prepričani, da želite nadaljevati s to operacijo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4170"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Spremembe v vašem dokumentu niso bile shranjene, zahtevali pa ste, da se jih povrne v staro stanje. Želite nadaljevati?</translation>
</message>
37466,17 → 37483,17
<translation>Tiskanje datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3421"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3424"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Ali poskušati uvoziti več strani, kot jih je trenutno na voljo v dokumentu, šteto od aktivne strani.&lt;/p&gt;Izberite eno od naslednjih možnosti:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Ustvari&lt;/b&gt; manjkajoče strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Uvozi&lt;/b&gt; strani do zadnje strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Prekliči&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3425"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3428"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Ustvari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3426"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3429"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>Uvo&amp;zi</translation>
</message>
37600,13 → 37617,13
<translation>nemški (Švica)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="86"/>
<source>Font %1(%2) is broken</source>
<translation>Pisava %1(%2) je okvarjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="183"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2</source>
<translation>Pisava %1 ima pokvarjen znak %2</translation>
</message>
37863,7 → 37880,7
<translation>Nova plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="613"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation>Uporabljate razvojno različico Scribusa 1.3.x. Dokument, s katerim delate, je bil ustvarjen z različico Scribusa 1.2.x. Če trenutno datoteko shranite z 1.3.x, je v različicah Scribusa 1.2.x ne boste mogli urejati. Da bi ohranili možnost urejanja z različicami 1.2.x, to datoteko shranite pod drugim imenom in še naprej urejajte novoimenovano datoteko, da bo ostal izvirnik nedotaknjen. Ste prepričani, da želite nadaljevati s to operacijo?</translation>
</message>
42642,7 → 42659,7
<translation type="obsolete">Sledi izhod.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3599"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3602"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Usodna napaka</translation>
</message>
42655,17 → 42672,17
<translation type="obsolete">&amp;Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="628"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Odpri &amp;nedavne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="636"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="643"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Izvozi</translation>
</message>
42702,22 → 42719,22
<translation type="obsolete">&amp;Predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="745"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavitve predogleda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="729"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="728"/>
<source>Level</source>
<translation>Raven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="735"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="734"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Pošlji na p&amp;last</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="753"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Možnosti &amp;PDF</translation>
</message>
42726,7 → 42743,7
<translation type="obsolete">&amp;Oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="759"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>&amp;Pretvori v</translation>
</message>
42771,66 → 42788,66
<translation type="obsolete">P&amp;oravnava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3873"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4482"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4621"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9390"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4271"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4485"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4624"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9397"/>
<source>Ready</source>
<translation>Pripravljen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2490"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2493"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2495"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3376"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3964"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3271"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3379"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3967"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3394"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Uvažanje strani ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3420"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3423"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Uvozi stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3462"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3465"/>
<source>Import done</source>
<translation>Uvoz končan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3466"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3469"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nič ni bilo mogoče uvoziti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3557"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3599"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3602"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Datoteka %1 ni v sprejemljivi obliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3620"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3623"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Nalaganje ...</translation>
</message>
42843,31 → 42860,31
<translation type="obsolete">Nekateri profili ICC, uporabljeni v dokumentu, niso nameščeni:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3768"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3771"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>je bila zamenjana z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3800"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3803"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(pretvorjen)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3239"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3242"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Vse podprte vrste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4106"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4109"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4202"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4263"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7971"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8105"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4205"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7978"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8112"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8134"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>V datoteko ni mogoče pisati:
42882,20 → 42899,20
<translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4248"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5315"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4251"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5322"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7969"/>
<source>Save As</source>
<translation>Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4277"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4280"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Shranjevanje poteka ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4533"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7824"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7831"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake. Uporabite Končno preverjanje, da jih odpravite</translation>
</message>
42908,44 → 42925,44
<translation type="obsolete">&amp;Ustavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4566"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4569"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Tiskanje v teku ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1839"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4570"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7939"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1842"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4573"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7946"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4106"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4109"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4607"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4610"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Tiskanje ni uspelo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4705"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Ne morete izrezati predmetov v uporabi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4705"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodb. Izrezovanje je bilo preklicano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5274"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5281"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O QT-ju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5285"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5292"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Priročnik za Scribus</translation>
</message>
42954,7 → 42971,7
<translation type="obsolete">Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5315"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5322"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke(*)</translation>
</message>
42975,33 → 42992,33
<translation type="obsolete">Nova glavna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6766"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6766"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6796"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6796"/>
<source>Shade</source>
<translation>Senči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6893"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6900"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7432"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7565"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7439"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7572"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
43015,12 → 43032,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: slik EPS ne morete uporabiti v predogledu tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7860"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7867"/>
<source>All</source>
<translation>Vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7908"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7915"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus je našel napake.
43031,7 → 43048,7
<translation type="obsolete">Datoteke EPS (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8012"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake.
43038,67 → 43055,67
Uporabite Končno preverjanje, da jih odpravite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8101"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8108"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Stran%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8511"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8518"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8507"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8514"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Zakleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7710"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7717"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7713"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7720"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7715"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7722"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7717"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7724"/>
<source>Please read our &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;help and installation instructions&lt;/a&gt;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7721"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7728"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8142"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8149"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8508"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8515"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odkleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9232"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9239"/>
<source>Information</source>
<translation>Podatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9232"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9239"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Program %1 že teče!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9271"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9278"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Program %1 manjka!</translation>
</message>
43131,14 → 43148,14
<translation type="obsolete">&amp;Orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9386"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9393"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9387"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9394"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
43171,18 → 43188,18
<translation type="obsolete">Ghostscript manjka: Predogled tiskanja Postscript ni na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4044"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9608"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9615"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Resnično želite zamenjati obstoječo sliko?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="670"/>
<source>Contents</source>
<translation>Vsebina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="854"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tura</translation>
</message>
43192,27 → 43209,27
<translation>Scribus </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="669"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Prilepi nedavne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="798"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="797"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Narekovaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="840"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>Pres&amp;ledki in prelomi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="955"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>Spletni &amp;vodniki</translation>
</message>
43221,22 → 43238,22
<translation type="obsolete">Posodabljanje slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3765"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3768"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Nekateri barvni profili, ki jih uporablja ta dokument, niso nameščeni:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3992"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3995"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Resnično želite izbrisati vse besedilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4246"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4249"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7969"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
43246,14 → 43263,14
<translation>Uveljavljanje tipk za bližnjice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7589"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7666"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7596"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7673"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Posodabljanje slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4200"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4261"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4203"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4264"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Vaš dokument je bil shranjen v začasno datoteko in ga ni mogoče premakniti:
43260,32 → 43277,32
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4665"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Inicializacija tiskalniškega pogona ni uspela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9665"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9665"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nov vnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7770"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7777"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3582"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3585"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3586"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49158,12 → 49175,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="48"/>
<source>The minimum number is 1; the maximum is 100.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The minimum number is 1; the maximum us 100.</source>
<translation>Najmanjše število je 1; največje je 100.</translation>
<translation type="obsolete">Najmanjše število je 1; največje je 100.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/tabscrapbook.ui" line="51"/>
<source>Number of Copied Items to Keep in Scrapbook:</source>
<translation>Število kopiranih predmetov, ki jih hrani skicirka:</translation>
</message>