Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 23793 → Rev 23816

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.fi.ts
11341,26 → 11341,26
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="243"/>
<source>An error occurred while opening file or file is damaged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="248"/>
<source>An error occurred while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="189"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12310,8 → 12310,8
<name>NewDocDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="681"/>
<source>New Document</source>
<translation>Uusi asiakirja</translation>
</message>
12466,22 → 12466,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="373"/>
<source>Open</source>
<translation>Avaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="668"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="675"/>
<source>New from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="677"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="679"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13682,27 → 13682,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11519"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11505"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Kuvan lataus epäonnistui %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11524"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11510"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Kuvan tallennus epäonnistui %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11529"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11515"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Kuvan maskin lataus epäonnistui %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11534"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11520"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Muistin määrä ei riitä kuvan työstöön</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11514"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11500"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16516,7 → 16516,7
<context>
<name>PictureBrowserPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowserplugin.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowserplugin.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Picture Browser...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21896,179 → 21896,179
<context>
<name>PrintPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="83"/>
<source>Print Preview</source>
<translation type="unfinished">Tulostuksen esikatselu</translation>
<translation>Tulostuksen esikatselu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="112"/>
<source>Display Settings</source>
<translation type="unfinished">Näytön asetukset</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="310"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Esikatselu jäljittelee CMYK musteita RGB-värien sijaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="118"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation type="unfinished">Käytä reun&amp;anpehmennystä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="122"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation type="unfinished">Näytä &amp;läpinäkyvyys</translation>
<translation>Näytä &amp;läpinäkyvyys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="127"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation type="unfinished">Näytä &amp;CMYK</translation>
<translation>Näytä &amp;CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="243"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>&amp;Alivärin poisto (UCR)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="140"/>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished">Osavärin nimi</translation>
<translation>Osavärin nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="151"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Syaani</translation>
<translation>Syaani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="158"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Magenta</translation>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="165"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Keltainen</translation>
<translation>Keltainen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="172"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Musta</translation>
<translation>Musta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="194"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="225"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Esikatseluasetukset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="202"/>
<source>Threshold:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="259"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Skaalaus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="205"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="287"/>
<source>Print...</source>
<translation>Tulosta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="210"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Ei mitään</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="311"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
tulostamista. UCR parantaa kykyä välttää värien liikakylläisyyttä CMY-musteilla.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista testausta. UCR
vähentää ylikylläisyyden vaaraa CMY-musteilla.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="226"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Esikatseluasetukset</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="284"/>
<source>Close</source>
<translation>Sulje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="232"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Peilaa sivut vaakasuunnassa</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="1157"/>
<source>File</source>
<translation>Tiedosto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="235"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Peilaa sivut pystysuunnassa</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="117"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation>Käytä reun&amp;anpehmennystä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="238"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="271"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Sovita leveyteen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="241"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Harmaasävytulostus</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="272"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation>Sovita korkeuteen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished">&amp;Alivärin poisto (UCR)</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="273"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation>Sovita sivulle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="247"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished">Muunna lisävärit</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="308"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="260"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">Skaalaus:</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="111"/>
<source>Display Settings</source>
<translation>Näytön asetukset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="272"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished">Sovita leveyteen</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="231"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Peilaa sivut vaakasuunnassa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="273"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished">Sovita korkeuteen</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="234"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Peilaa sivut pystysuunnassa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="274"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished">Sovita sivulle</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="240"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Harmaasävytulostus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="285"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Sulje</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="246"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation>Muunna lisävärit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="288"/>
<source>Print...</source>
<translation type="unfinished">Tulosta...</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="313"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Mahdollistaa lisävärien muuntamisen prosessiväreiksi. Jos et aio painaa käyttäen lisävärejä, tämä on paras jättää valituksi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="309"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="237"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="310"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="193"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="311"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation type="unfinished">Esikatselu jäljittelee CMYK musteita RGB-värien sijaan</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="201"/>
<source>Threshold:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="312"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
tulostamista. UCR parantaa kykyä välttää värien liikakylläisyyttä CMY-musteilla.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista testausta. UCR
vähentää ylikylläisyyden vaaraa CMY-musteilla.</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="204"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="313"/>
<source>Resize the scale of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="209"/>
<source>None</source>
<translation>Ei mitään</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="314"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished">Mahdollistaa lisävärien muuntamisen prosessiväreiksi. Jos et aio painaa käyttäen lisävärejä, tämä on paras jättää valituksi.</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="309"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="1158"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Tiedosto</translation>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="312"/>
<source>Resize the scale of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
30786,7 → 30786,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18228"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18278"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34575,66 → 34575,66
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16690"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16740"/>
<source>Document</source>
<translation>Asiakirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="444"/>
<source>Background</source>
<translation>Tausta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11394"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11444"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Käytössä olevaa kohdetta ei voi poistaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11394"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11444"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Kohde %1 on parhaillaan avoinna tekstieditorissa. Poisto-operaatio peruutetaan.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11999"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12049"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Jotkin kohteet ovat lukittuina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11995"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12045"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Vapauta kaikki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11996"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12046"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Ohita lukitut kohteet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="937"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="938"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>ICC-profiilien avaamisessa tapahtui virhe. Värienhallintaa ei otettu käyttöön.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="946"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16278"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="947"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16328"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Säädetään värejä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9049"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9121"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9518"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9590"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13603"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13653"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
34642,7 → 34642,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13638"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13688"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
34650,41 → 34650,41
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13758"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13808"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15004"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15059"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15054"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15109"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15263"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Ryhmä%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1523"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16706"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16756"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17855"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17894"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17905"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17944"/>
<source>No Style</source>
<translation>Ei tyyliä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18222"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18272"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11301"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11351"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35073,31 → 35073,31
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9646"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9648"/>
<source>Insert new </source>
<translation>Lisää uusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9663"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9891"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9665"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9893"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9673"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9906"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9679"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9942"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9681"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9944"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9689"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9963"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9691"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9965"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35269,7 → 35269,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9873"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9875"/>
<source>Edit %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>