Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 12612 → Rev 12611

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.uk.ts
3,7 → 3,7
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
11,7 → 11,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
18,13 → 18,13
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
31,7 → 31,7
кольорів.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38,7 → 38,7
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
46,19 → 46,19
документ було створено.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
66,7 → 66,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
75,7 → 75,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
82,7 → 82,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
91,7 → 91,7
рівні сценарія.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
102,7 → 102,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
114,7 → 114,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121,7 → 121,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
129,13 → 129,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
142,7 → 142,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
153,7 → 153,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
<translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
 
255,6 → 255,9
дозволений для pagesType діапазон.
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
330,7 → 333,7
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
343,7 → 346,7
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
355,7 → 358,7
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
372,7 → 375,7
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
391,7 → 394,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
413,7 → 416,7
дозволений діапазон.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
433,7 → 436,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
451,7 → 454,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
468,7 → 471,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
489,7 → 492,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
511,7 → 514,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
526,7 → 529,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
541,7 → 544,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
554,7 → 557,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
572,7 → 575,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
592,7 → 595,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
613,7 → 616,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2320,7 → 2323,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2603,7 → 2606,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3006,7 → 3009,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3201,7 → 3204,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3302,7 → 3305,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3313,7 → 3316,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3332,6 → 3335,34
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
кольорів.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
 
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
документ було створено.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3376,6 → 3407,108
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
належить до групи, то рухається вся група.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
рівні сценарія.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
3423,35 → 3556,41
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3459,22 → 3598,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Генерація об&apos;єктів</translation>
</message>
3482,107 → 3621,107
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="163"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>У співпраці з:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="143"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Про</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="217"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Автори</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="400"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Перекладачі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="423"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Веб ресурси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="462"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="149"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Команда розробників:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="195"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Офіційна документація:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="203"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Інша документація:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="406"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Домашня сторінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="408"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Документація на Інтернеті</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="412"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="416"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Список розсилки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="357"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="53"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Про Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="410"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Вікі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="80"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="88"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="138"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Використовує Ghostscript версії %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="140"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Не знайдено жодної версії Ghostscript</translation>
</message>
3592,7 → 3731,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus версії %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Збірка:</translation>
</message>
3604,12 → 3743,12
певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Мак ОС&amp;#174; Х Аква Порт:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="191"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Віндоус&amp;#174; Порт:</translation>
</message>
3619,100 → 3758,85
<translation type="obsolete">Березень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="211"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="426"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="475"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="208"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="471"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="472"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="473"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="474"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Версія Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="643"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="641"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
3793,57 → 3917,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1233"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Новий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1234"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Відчинити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1235"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1236"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Записати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1237"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Записати &amp;як...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1238"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1239"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1240"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Вставити текст...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1241"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Додати &amp;текст...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Вставити зображення...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Записати &amp;текст...</translation>
</message>
3853,77 → 3977,77
<translation type="obsolete">Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Установки &amp;Документа...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Друк...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Вихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Відміна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Повтор</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Ви&amp;різати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Скопіювати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Вклеїти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Виді&amp;лити все</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Редагувати зображення...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>&amp;Кольори...</translation>
</message>
3938,47 → 4062,47
<translation type="obsolete">Стилі &amp;ліній...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Установки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 тчк</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Інше...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Ліве</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>По &amp;центру</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Праве</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Блок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Вимушене</translation>
</message>
3985,270 → 4109,270
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
<translation>&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Звичайне</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Підкреслення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Перекреслення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Ка&amp;пітель</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Т&amp;інь</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Табулятори...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Дублювати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Видалити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>З&amp;групувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Розгрупувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Замкнуті</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Опустити на &amp;дно</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Підняти на&amp;гору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Опустити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Підняти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Атрибути...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Зображення видиме</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>По&amp;новити зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Додаткові властивості зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Повне розрішення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>&amp;Закладка PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Властивості &amp;поля</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Крива &amp;Безьє</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Рамка &amp;зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>Полі&amp;гон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Текстова рамка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Символ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Зразковий текст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Вставити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Імпортувати...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Видалити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Скопіювати...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Перемістити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Застосувати головну сторінку...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
</message>
4258,22 → 4382,22
<translation type="obsolete">&amp;Змінити до розміру вікна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
4283,107 → 4407,107
<translation type="obsolete">&amp;Мініатюрні зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Показати ра&amp;мки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>&amp;Показати зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Показати &amp;сітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Показати лан&amp;цюг тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Показати контрольні знаки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Властивості</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Чорновик</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>П&amp;лани</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Закладки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Виміри</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>Покрокова &amp;історія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Попередня перевірка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Розташувати/Вирівняти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Інструменти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>PDF &amp;Інструменти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Вибрати об&apos;єкт</translation>
</message>
4408,52 → 4532,52
<translation type="obsolete">&amp;Вільна лінія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Повернути об&apos;єкт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Змінити масштаб зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Збільшити масштаб зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Зменшити масштаб зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Редагувати зміст рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Редагувати текст...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Установити зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Розірвати зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Селектор кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Копіювати властивості об&apos;єкта</translation>
</message>
4508,107 → 4632,107
<translation type="obsolete">Керування &amp;зображеннями</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>Пе&amp;ренос тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Генерувати зміст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Про програму Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Про &amp;систему Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Пі&amp;дказки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Довідка по Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>Розумний знак &amp;переносу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Непереносне тире</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Непереносний промі&amp;жок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Номер &amp;сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>New Line</source>
<translation>Нова лінія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Розрив рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Розрив колонки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Копірайт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Зареєстрована торгова марка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Торгова марка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Куля</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Ем риска</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Ен риска</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Фігурна риска</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Цитатна риска</translation>
</message>
4703,17 → 4827,17
<translation type="obsolete">CJK подвійний правий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Переключити палітри</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Переключити направляючі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Керування установками сторінки...</translation>
</message>
4723,37 → 4847,37
<translation type="obsolete">Лінійки відносні до сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Розмістити сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Видалити переноси тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Перегляд перед д&amp;руком</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScript сценарії...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Конвертувати в головну сторінку...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Каскадне розміщення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Мозаїчне розміщення</translation>
</message>
4763,73 → 4887,73
<translation type="obsolete">&amp;Про модулі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Додаткова інформація...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Друк ввімкнено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Перевернути по горизонталі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Перевернути по вертикалі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Показати лінійки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>С&amp;хема</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Солідус</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Середня точка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>En Space</source>
<translation>Ен проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Ем проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Вузький проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Широкий проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Середній проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Волосинний проміжок</translation>
</message>
4854,415 → 4978,402
<translation type="obsolete">Вставити номер сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>ff</source>
<translation>Лігатура ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>fi</source>
<translation>Лігатура fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>fl</source>
<translation>Лігатура fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>ffi</source>
<translation>Лігатура ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>ffl</source>
<translation>Лігатура ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>ft</source>
<translation>Лігатура ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>st</source>
<translation>Лігатура st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>С&amp;тилі...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>С&amp;хема документу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Контури</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Вставка (&amp;Абсолютна)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>О&amp;чистити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Апостроф</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Пряма подвійна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Пряма ліва</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Пряма права</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Подвійна ліва</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Подвійна права</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Одинарна зворотня</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Подвійна зворотня</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Одинарний лівий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Одинарний правий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Подвійний лівий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Подвійний правий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Низька одинарна кома</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Низька подвійна кома</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK одинарний лівий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK одинарний правий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK подвійний лівий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK подвійний правий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
5506,12 → 5617,12
<translation>Нічого не було вибрано</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="442"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="450"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
6539,95 → 6650,56
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="99"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
<source>Active dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">В&amp;ийти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="212"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="241"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
<source>&amp;Skip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ігнорувати</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished">В&amp;ийти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Зачинити</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
6657,30 → 6729,35
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="316"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="317"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="339"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="228"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
<source>Spelling check complete</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="335"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
<source>Spell Checker</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="336"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
6718,12 → 6795,12
<translation type="obsolete">&amp;Генератор штрих-кодів...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="40"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation>Інтерфейс Scribus для самостійного генератора Postscript штрих-кодів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7303,30 → 7380,30
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="34"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Системні профілі</translation>
<translation>Системні профілі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="89"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Схеми перерахунку кольорів</translation>
<translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Уявний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Відносна кольорометрія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Насичення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
</message>
7339,7 → 7416,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="143"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
<translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
7346,7 → 7423,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="144"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
<translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
7369,7 → 7446,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="147"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
<translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
</message>
<message>
7376,7 → 7453,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="149"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
<translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
</message>
<message>
7383,13 → 7460,13
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="150"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
<translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="31"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
<translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
7399,12 → 7476,12
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Екран:</translation>
<translation>&amp;Екран:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="83"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">Прин&amp;тер:</translation>
<translation>Прин&amp;тер:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
7419,17 → 7496,17
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="113"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
<translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="130"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
<translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="134"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
<translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="43"/>
7444,254 → 7521,156
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="139"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень</translation>
<translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="140"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень</translation>
<translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Зображення:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="59"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="unfinished">Системні профілі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="67"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="106"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="121"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="141"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="142"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Екран:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">Прин&amp;тер:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished">Схеми перерахунку кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Зображення:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="145"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="146"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished">Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="148"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished">Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="51"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Зображення:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="91"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Редагування кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="909"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="914"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="768"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="767"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB для web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="140"/>
<source>New</source>
<translation>Новий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="157"/>
<source>Old</source>
<translation>Старий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="711"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="344"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="441"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="439"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Статичні кольорові полоси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="752"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="755"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
7698,20 → 7677,20
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
<translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="100"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="110"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>Кольорова &amp;модель</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="124"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Точковий колір</translation>
</message>
7721,7 → 7700,7
<translation type="obsolete">Реєстраційний колір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="989"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Ви не можете створити колір з назвою &quot;%1&quot;.
7733,32 → 7712,27
<translation type="obsolete">Назва кольору не являється неповторною</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="998"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="387"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="789"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="788"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="982"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStyleP</name>
8167,22 → 8141,22
<translation type="obsolete">Вибрати символ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="100"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="112"/>
<source>Font:</source>
<translation>Шрифт:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="135"/>
<source>Character Class:</source>
<translation>Символьний клас:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="203"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="214"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Вставити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="213"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="224"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>О&amp;чистити</translation>
</message>
8192,12 → 8166,12
<translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="200"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="211"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Вставити символи в текст в місці знаходження курсора</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="221"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Видалити активну вибірку.</translation>
</message>
8359,7 → 8333,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку
<translation type="unfinished">Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку
миші. Клавіша &quot;Вставити&quot; вставляє знак у вибірку внизу а клавіша &quot;Видалити&quot; видаляє
останній вставлений знак</translation>
</message>
8384,7 → 8358,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="648"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="644"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Помилка</translation>
</message>
8394,7 → 8368,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="645"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8409,12 → 8388,12
<translation type="obsolete">&amp;Пошук</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="653"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="654"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8423,17 → 8402,6
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
8800,6 → 8768,11
<translation type="unfinished">Інформація</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
8818,11 → 8791,6
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheel</name>
9678,17 → 9646,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="198"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Установки попереднього перегляду перед друком</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="408"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="441"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9722,77 → 9690,77
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Normal</source>
<translation>Звичайний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Горизонтальний градієнт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Вертикальний градієнт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Діагональний градієнт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Радіальний градієнт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Непрозорість:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="981"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Тінь:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Насиченість кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
</message>
9807,7 → 9775,7
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="980"/>
<source> pt</source>
<translation> тчк</translation>
</message>
9822,67 → 9790,67
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Перемістити вектор</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Перемістити початок вектора градієнта натиснувши ліву клавішу миші, або перемістити кінець вектора градієнта натиснувши праву клавішу миші</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Режим змішування:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Затемнити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Зробити світлішим</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Перемножити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Екран</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Перекрити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Різке світло</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">М&apos;яке світло</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Різниця</translation>
</message>
9892,92 → 9860,92
<translation type="obsolete">Виключення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Уникання кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Випалення кольором</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Відтінок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Насичення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Колір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Яскравість</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="995"/>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Виключення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="990"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11651,7 → 11619,7
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="71"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
</message>
11661,12 → 11629,12
<translation>&amp;Всі сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Змінити вихідну директорію</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
11674,12 → 11642,12
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Доступні формати експортування</translation>
</message>
11749,12 → 11717,12
<translation type="obsolete">С</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Експортувати діапазон сторінок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
11763,12 → 11731,12
номер окремої сторінки.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Експортувати всі сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Розрішення зображень
11778,7 → 11746,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation type="obsolete">Якість зображень - 100% - найвища, 1% - найнижча якість</translation>
<translation>Якість зображень - 100% - найвища, 1% - найнижча якість</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
11786,7 → 11754,7
<translation>&amp;Розмір:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Розмір зображень. 100% - без зміни, 200% для подвійного збільшення, і.т.д.</translation>
</message>
11800,16 → 11768,6
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Автоматичний</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExtImageProps</name>
12286,7 → 12244,7
<translation type="obsolete">Додати вибраний шрифт в меню Стиль, Шрифт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Вихід з попереднього перегляду</translation>
12294,10 → 12252,10
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="114"/>
<source>Start searching</source>
<translation type="obsolete">Почати пошук</translation>
<translation>Почати пошук</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="115"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Розмір вибраного шрифта</translation>
</message>
12362,40 → 12320,40
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Пошук</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Пошук</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="38"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="90"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Розмір шрифта:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Текст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="unfinished">Зразок тексту для показу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="130"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="unfinished">На&amp;бір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="140"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="unfinished">Перезавантажити текст</translation>
</message>
12405,35 → 12363,30
<translation type="obsolete">&amp;Добавити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="183"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="186"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="45"/>
<source>Show Extended Font Informations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="143"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
13860,22 → 13813,32
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="205"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Відчинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="115"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="119"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="13"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="29"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="61"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Текстова рамка</translation>
</message>
13885,7 → 13848,7
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="85"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="68"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">Рамка &amp;зображення</translation>
</message>
13905,102 → 13868,102
<translation type="obsolete">Полігон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="97"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="137"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="109"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="121"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="128"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Всі сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="606"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="225"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="178"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="190"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="197"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="260"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="204"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="316"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="379"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="304"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished">&amp;Розмір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="328"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="335"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="429"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="342"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="349"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="488"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="395"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="495"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="402"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Товщина:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="558"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="759"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="596"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14010,22 → 13973,27
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="813"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="638"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="625"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="507"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="611"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="497"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="531"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="546"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14040,180 → 14008,20
<translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="135"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="211"/>
<source>Custom Position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="356"/>
<source>Custom Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="137"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
<source>Insert one or more text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
<source>Insert one or more image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
<source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
<source>Insert the frame on the current page only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
<source>Insert one frame for each existing page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
<source>Insert frames on a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
<source>Range of pages to insert frames on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
<source>Position the new frame in relation to the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
<source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
<source>Top position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="330"/>
<source>Left position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="436"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
<source>Insert the new frame with a custom size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
<source>Width of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
<source>Height of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
<source>Number of columns for the inserted text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
<source>Distance between the columns in the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
<source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
<source>Link Inserted Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
<source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
<source>Link to Existing Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
<source>Name of existing text frame to link to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
<source>Source document to load into the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="766"/>
<source>Source image to load into the inserted image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
14516,77 → 14324,77
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="122"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="162"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<source>Kill Program</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="65"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Установки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">Розрішення:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="80"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Автоматичний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="83"/>
<source> DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="96"/>
<source>Program:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="108"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="180"/>
<source>Status: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="322"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="183"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Помилка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="185"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="188"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="505"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="368"/>
<source>No item selected!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="507"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="370"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14595,151 → 14403,106
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished">Редактор</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="133"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Інформація</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="125"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="129"/>
<source>Editor running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="135"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="166"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="221"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="206"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="552"/>
<source>Layers</source>
<translation>Плани</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="282"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Видалити план</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<source>Name</source>
<translation>Ім&apos;я</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="283"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Ви бажаєте також видалити всі об&apos;єкти на цьому плані?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
<source>Add a new layer</source>
<translation>Додати новий план</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Видалити план</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="582"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Підняти план на вищий рівень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="583"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Опустити план на нижчий рівень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Непрозорість:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="553"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Режим змішування:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="563"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="555"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="556"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Затемнити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="565"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="557"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Зробити світлішим</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="558"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Перемножити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="559"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Екран</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="560"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Перекрити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="561"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Різке світло</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="562"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">М&apos;яке світло</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="563"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Різниця</translation>
</message>
14749,77 → 14512,77
<translation type="obsolete">Виключення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="565"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Уникання кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="566"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Випалення кольором</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="564"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Виключення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="575"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Відтінок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="576"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Насичення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="577"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="569"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Колір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="578"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Яскравість</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
<source>Duplicates the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="584"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="585"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="586"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14832,12 → 14595,12
<translation type="obsolete">Всі файли (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5024"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5008"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Відчинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4994"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4978"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Всі формати, що підтримуються</translation>
</message>
14850,115 → 14613,60
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="64"/>
<source>Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
<source>-</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="71"/>
<source>Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
<source>Lens Parameters</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
<source>Radius:</source>
<translation type="obsolete">Радіус:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>Zoom Out</source>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="123"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="147"/>
<source>X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="164"/>
<source>Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
<source>Radius:</source>
<translation type="unfinished">Радіус:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="215"/>
<source>Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="181"/>
<source>Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="191"/>
<source>Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LensEffectsPlugin</name>
15294,37 → 15002,37
<translation>Тип:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="115"/>
<source>Other Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="120"/>
<source>Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="174"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15332,47 → 15040,47
<context>
<name>MarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Низ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Верх:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Правий край:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="207"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лівий край:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="153"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="154"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="207"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Зсередини:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="208"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>Зз&amp;овні:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="36"/>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation>Попередньо підготовлені схеми розміщення:</translation>
</message>
15382,7 → 15090,7
<translation type="obsolete">Застосувати установки полів до всіх сторінок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="88"/>
<source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
<translation>Застосувати зміни полів до всіх існуючих сторінок документа</translation>
</message>
15397,102 → 15105,102
<translation type="obsolete">Відстань між направляючою правого поля і краєм сторінки. Якщо були вибрані дзеркальні сторінки, цей простір на полях може використовуватися для забезпечення достатніх полів для переплітання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="100"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Поля принтера...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="102"/>
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation>Імпортувати поля для вибраного розміру сторінки від доступних принтерів.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="77"/>
<source>Apply settings to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="80"/>
<source>All Document Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="84"/>
<source>All Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="89"/>
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="106"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Розмітка полів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="124"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="129"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="140"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="141"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="142"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="149"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="213"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="214"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="219"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Праве:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="155"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15633,47 → 15341,47
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="127"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Відстані</translation>
<translation>Відстані</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="129"/>
<source>X1:</source>
<translation type="obsolete">X1:</translation>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="130"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="131"/>
<source>X2:</source>
<translation type="obsolete">X2:</translation>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="132"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="133"/>
<source>DX:</source>
<translation type="obsolete">DX:</translation>
<translation>DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="134"/>
<source>DY:</source>
<translation type="obsolete">DY:</translation>
<translation>DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="135"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Кут:</translation>
<translation>Кут:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="136"/>
<source>Length:</source>
<translation type="obsolete">Довжина:</translation>
<translation>Довжина:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="49"/>
15681,65 → 15389,12
<translation type="obsolete">тчк</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="111"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeasurementsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="13"/>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Відстані</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="19"/>
<source>X1:</source>
<translation type="unfinished">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="239"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="52"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="82"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="112"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="142"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Довжина:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="172"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="202"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="232"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Кут:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="135"/>
15830,46 → 15485,20
<context>
<name>MeshDistortionDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Mesh Distortion</source>
<source>Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
<source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="36"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
<source>Zoom In</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="43"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
<source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished">&amp;Перезавантажити</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeshDistortionPlugin</name>
16277,7 → 15906,7
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="99"/>
<source>New Document</source>
<translation>Новий документ</translation>
</message>
16287,87 → 15916,87
<translation type="obsolete">Розмір сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="229"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Вертикальна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="230"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Горизонтальна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="258"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Розмітка полів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="276"/>
<source>Options</source>
<translation>Установки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="139"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="140"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Орієнтація сторінок документу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="141"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Ширина сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="142"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Висота сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Стандартна одиниця вимірювання для редагування документа</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Відстань між автоматично створеними стовпцями</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Число стовпців в автоматично створених текстових рамках</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="217"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Розмір:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="226"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>&amp;Орієнтація:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="236"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Ширина:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="242"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висота:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="287"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>Одиниця виміру по &amp;умовчанню:</translation>
</message>
16377,7 → 16006,7
<translation>&amp;Автоматичні текстові рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="310"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Проміжок:</translation>
</message>
16387,37 → 16016,37
<translation>&amp;Стовпці:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="125"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation>Не показувати це діалогове вікно знову</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation>Початкове число сторінок документу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="281"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>Число сто&amp;рінок:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="357"/>
<source>Open</source>
<translation>Відчинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="109"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>&amp;Новий документ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="111"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Відчинити &amp;Існуючий документ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="114"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Відчинити &amp;Недавно редагований документ</translation>
</message>
16432,17 → 16061,17
<translation type="obsolete">Макет сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="249"/>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished">Перша сторінка:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="323"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="174"/>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16468,202 → 16097,202
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="882"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Вузли</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Перемістити вузли</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Перемістити контрольні точки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Додати вузли</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Видалити вузли</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Повернути контрольні точки до початкового стану</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Повернути цю контрольну точку до початкового стану</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="885"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Абсолютні координати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="888"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Поз. &amp;Х:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="889"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Поз. &amp;У:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Редагувати &amp;контурну лінію</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Повернути &amp;контурну лінію в початковий стан</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Закінчити редагування</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Переміщати контрольні точки незалежно</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Переміщати контрольні точки симетрично</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Роз&apos;єднує полігон або розрізає криву Безьє</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>З&apos;єднати кінці кривої Безьє</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Віддзеркалити шлях горизонтально</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Віддзеркалити шлях вертикально</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Зсунути шлях горизонтально вліво</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Зсунути шлях вертикально вверх</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Зсунути шлях вертикально вниз</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Повернути шлях проти годинної стрілки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Повернути шлях по годинній стрілці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Збільшити розмір шляху на вказані %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Кут повороту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Активувати режим редагування контурної лінії</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Повернути контурну лінію до початкової форми рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Зсунути шлях горизонтально вправо</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="883"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Коли вибрано, використовувати координати відносно до сторінки. В іншому випадку координати відносні до об&apos;єкта.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Зменшити розмір шляху на вказані %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Зменшити розмір шляху на показане значення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Збільшити розмір шляху на показане значення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% збільшення чи зменшення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Значення для збільшення чи зменшення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="892"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="886"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="887"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16839,51 → 16468,35
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="860"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Елемент</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="270"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">Назва &quot;%1&quot; не являється неповторною.&lt;br/&gt;Будь-ласка виберіть іншу.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="828"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Група</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="751"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="733"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">Вільні об&quot;єкти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="859"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="140"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+f</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OutlineValues</name>
16901,7 → 16514,7
<context>
<name>PDFExportDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="151"/>
<source>Save as PDF</source>
<translation>Записати як PDF</translation>
</message>
16926,12 → 16539,12
<translation>&amp;Записати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="210"/>
<source>Save as</source>
<translation>Записати як</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="210"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
</message>
16947,12 → 16560,12
<translation>Кнопка запису буде недоступна, якщо Ви намагаєтеся експортувати PDF/X-3 і інформаційний рядок відсутній з закладки PDF/X-3.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="152"/>
<source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="175"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
16961,60 → 16574,55
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="134"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished">Запис PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished">Експортування об&apos;єктів з активної сторінки:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2516"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2485"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Сторінка:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2529"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2498"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7530"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7281"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7535"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7286"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7540"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7291"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7545"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7296"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7525"/>
<source>A write error occured, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDFToolBar</name>
17060,38 → 16668,38
<translation>Перегляд перед друком</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="631"/>
<source>All</source>
<translation>Все</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="330"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Показує прозорість та прозорі об&apos;єкти в документі. Вимагає Ghostscript 7.07 чи новіший</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="331"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію
звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="356"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>Ввімкнути/вимкнути C (Салатову) чорнильну пластину</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="357"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>Ввімкнути/вимкнути М (Малинову) чорнильну пластину</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="358"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Ввімкнути/вимкнути Y (Жовту) чорнильну пластину</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="359"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>Ввімкнути/вимкнути К (Чорну) чорнильну пластину</translation>
</message>
17106,72 → 16714,72
<translation type="obsolete">Антиаліасинг &amp;графіки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="134"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation>Показувати п&amp;розорість</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="139"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation>Показувати &amp;CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="207"/>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="212"/>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="217"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="222"/>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="249"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>У &amp;видаленні &amp;кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="151"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Ім&apos;я кольорового розділення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="163"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Салатовий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="170"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Малиновий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="177"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Жовтий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="184"/>
<source>Black</source>
<translation>Чорний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="273"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Масштабування:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="301"/>
<source>Print...</source>
<translation>Друк...</translation>
</message>
17186,7 → 16794,7
<translation type="obsolete">Забезпечує біль приємний вигляд шрифтів TrueType та OpenType, EPS, PDF, та векторної графіки у вікні попереднього перегляду за рахунок невеликого сповільненя процесу перегляду</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="328"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="332"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з салатового,
жовтого та малинового кольорів, і використання чорного кольору натомість.
17197,77 → 16805,82
ймовірність перенасичення паперу СЖМ чорнилами.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="333"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation>Змінити масштаб сторінки.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="298"/>
<source>Close</source>
<translation>Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="1106"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="1119"/>
<source>File</source>
<translation>Файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="252"/>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="129"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="285"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="286"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="287"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="329"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="123"/>
<source>Display Settings</source>
<translation type="unfinished">Установки показу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="231"/>
<source>Print Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="237"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="240"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Віддзеркалити сторінку(и) вертикально</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="243"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished">Обрізати по полях сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="246"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Друкувати у відтінках сірого кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="255"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17277,22 → 16890,27
<translation type="obsolete">Застосувати ICC профілі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="334"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="335"/>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../preview.cpp" line="326"/>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="obsolete">Дозволяє вставку кольорових профілів в потік даних для друку при ввімкненому управлінні кольорами</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="258"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="336"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17310,32 → 16928,32
<translation type="obsolete">Експортування сторінок:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1704"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1704"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1635"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1645"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17409,7 → 17027,7
<translation>Текст на шляху</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3563"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3528"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Копія</translation>
</message>
17624,12 → 17242,12
<translation type="obsolete">Зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="334"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Установки попереднього перегляду перед друком</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="404"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="402"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Зображення</translation>
</message>
17637,27 → 17255,52
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="670"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Помилка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="192"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="258"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="328"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Інформація</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="322"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="330"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="424"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="487"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="503"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17667,52 → 17310,52
<translation type="obsolete">Гаразд</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="675"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="521"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="664"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="665"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="667"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="533"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="672"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="50"/>
<source>Render</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="278"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="663"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17743,32 → 17386,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3371"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Зв&apos;язаний текст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3401"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3373"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Текстова рамка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3405"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3377"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3413"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3385"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3419"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3391"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17790,17 → 17433,6
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="268"/>
<source>Number of pages to show side-by-side on the canvas
Often used for allowing items to be placed across page spreads</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="273"/>
<source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PagePalette</name>
17831,33 → 17463,33
<translation type="obsolete">Звичайна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="879"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation>Розташувати сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="880"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation>Доступні майстер сторінки:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="881"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation>Сторінки документа:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="919"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="883"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or ont empty space to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="920"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="884"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="918"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="885"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
18057,7 → 17689,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context encoding="UTF-8">
<context>
<name>PathDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
18099,41 → 17731,21
<source>Vertical Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Object by 90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="79"/>
<source>Gap between Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="89"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderBase</name>
18603,7 → 18215,7
<translation type="obsolete">Вибрати базову директорію для пошуку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="684"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="719"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Зачинити</translation>
</message>
18668,102 → 18280,112
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="83"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="81"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Інформація</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="159"/>
<source>Path:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="169"/>
<source>Search...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="105"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="219"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="215"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="248"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="346"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="333"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Формат:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="256"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="320"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Кольоровий простір:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="323"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="362"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Розмір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="329"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="454"/>
<source>Pixels:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="358"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="444"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Масштаб:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="387"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="418"/>
<source>Printed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="425"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="467"/>
<source>Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="433"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="588"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="546"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="552"/>
<source>Object:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="539"/>
<source>Select</source>
<translation type="unfinished">Вибрати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="604"/>
<source>Image Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="623"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="652"/>
<source>Image Visible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="633"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="659"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="613"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="645"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished">Редагувати зображення...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="600"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="628"/>
<source>Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="635"/>
<source>Extended Image Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18783,125 → 18405,15
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="530"/>
<source>Go to</source>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="562"/>
<source>Eff. DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="127"/>
<source>Name of the image file</source>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
<source>Go to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="177"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="195"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="240"/>
<source>Type of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="253"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="275"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="307"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="345"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="374"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="409"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="449"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="462"/>
<source>Page Item:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="478"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="491"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="510"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="527"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="543"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="587"/>
<source>Enable or disable exporting of the item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="590"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="597"/>
<source>Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="610"/>
<source>Edit the image in the default editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="620"/>
<source>Make the image visible or invisible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="630"/>
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
18939,67 → 18451,67
<context>
<name>PluginManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="71"/>
<source>Cannot find plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Неможливо знайти модуль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="60"/>
<source>unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>невідома помилка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="96"/>
<source>Cannot find symbol (%1)</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Неможливо знайти символ (%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="156"/>
<source>Plugin: loading %1</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Модуль: завантаження %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="260"/>
<source>init failed</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>Ініціалізація не досягла успіху</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="266"/>
<source>unknown plugin type</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>Невідомий тип модуля</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="270"/>
<source>Plugin: %1 loaded</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Модуль: %1 завантажений</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="274"/>
<source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Модуль: %1 неможливо завантажити: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="340"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="342"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="227"/>
<source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19743,7 → 19255,7
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="192"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation>По &amp;умовчанню</translation>
</message>
19753,32 → 19265,32
<translation type="obsolete">Записати...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation>Записати установки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<source>Export...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">&amp;Застосувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="196"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19786,7 → 19298,7
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2027"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Постскрипт</translation>
</message>
19806,12 → 19318,12
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="793"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Конвертувати старі установки?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="795"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation>Scribus знайшов файл з установками формату Scribus 1.2.
19818,48 → 19330,48
Ви бажаєте конвертувати їх у формат нової версії Scribus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2027"/>
<source>PostScript</source>
<translation>Постскрипт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Неможливо відчинити файл з установками &quot;%1&quot; для запису: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1673"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Запис у файл установок &quot;%1&quot; неможливий: код статуса QIODevice %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Неможливо відчинити файл установок &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1697"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Неможливо прочитати ХМЛ установки з &quot;%1&quot;: %2 в рядку %3, колонка %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2380"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2359"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Помилка запису установок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2386"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2365"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus не зміг записати свої установки:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Будь-ласка перевірте дозволи на запис файлів та директорій та наявність вільного простіру на диску.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2399"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2378"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Помилка зчитування установок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2404"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2383"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus не зміг зчитати свої установки:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Будуть використані стандартні установки.</translation>
</message>
19872,27 → 19384,27
<context>
<name>PresetLayout</name>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="484"/>
<source>Magazine</source>
<translation>Журнал</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="485"/>
<source>Fibonacci</source>
<translation>Фібоначчі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="486"/>
<source>Golden Mean</source>
<translation>Золота середина</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="487"/>
<source>Nine Parts</source>
<translation>Дев&apos;ять частин</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="483"/>
<source>Gutenberg</source>
<translation>Гутенберг</translation>
</message>
19903,14 → 19415,14
класичному стилі. &apos;Журнальний&apos; установлює всі поля до однакового значення. Головним є ліве/внутрішнє значення.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="482"/>
<source>None</source>
<comment>layout type</comment>
<translation>Ніякого</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="561"/>
<source>When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. &apos;None&apos; leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="490"/>
<source>You can select a predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
19922,7 → 19434,7
<translation type="obsolete">Налаштування принтера</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="563"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="559"/>
<source>File</source>
<translation>Файл</translation>
</message>
19932,32 → 19444,32
<translation type="obsolete">Установки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="507"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="503"/>
<source>All</source>
<translation>Всі кольори</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="355"/>
<source>Save as</source>
<translation>Записати як</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="502"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Салатовий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="505"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="501"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Малиновий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="500"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Жовтий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="499"/>
<source>Black</source>
<translation>Чорний</translation>
</message>
20011,7 → 19523,7
<translation type="obsolete">Друкувати &amp;все</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="369"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Друкувати активну &amp;сторінку</translation>
</message>
20031,7 → 19543,7
<translation type="obsolete">&amp;Друк</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="331"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Звичайний друк</translation>
</message>
20124,7 → 19636,7
до створення дуже великих файлів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="355"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
</message>
20159,7 → 19671,7
<translation type="obsolete">Дозволяє явну установку розміру паперу для ПостСкрипт файла. Не рекомендується без запиту від професійного друкаря.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="307"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Не вдалося отримати установки прінтера</translation>
</message>
20222,63 → 19734,63
<translation type="unfinished">Призначення для друку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="49"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Установки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="94"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Файл:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="101"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="110"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="125"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished">Використовуйте альтернативний менеджер друку, такий як kprinter чи gtklp, щоб мати
доступ до додаткових установок друку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="128"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished">&amp;Альтернативна команда для принтера</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="137"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="146"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Команда:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="159"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="168"/>
<source>Range</source>
<translation type="unfinished">Діапазон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="192"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation type="unfinished">Друкувати &amp;все</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="212"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation type="unfinished">Число ко&amp;пій:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="232"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished">Друкувати активну &amp;сторінку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="239"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation type="unfinished">Друкувати &amp;діапазон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="249"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
20285,32 → 19797,32
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Установки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="280"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="301"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished">Звичайний друк</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="306"/>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished">Друкувати окремі кольори</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="315"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished">Друкувати в кольорі, якщо можливо</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="299"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="320"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Друкувати у відтінках сірого кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="314"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="335"/>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="unfinished">Установлює рівень Постскрипту.
20318,47 → 19830,47
до створення дуже великих файлів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="334"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="344"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="unfinished">Додаткові установки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="340"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="350"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Сторінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="356"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="353"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Віддзеркалити сторінку(и) вертикально</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished">Дозволяє явну установку розміру паперу для ПостСкрипт файла. Не рекомендується без запиту від професійного друкаря.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="373"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished">Установити розмір паперу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished">Обрізати по полях сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="390"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Колір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">Метод заміни деяких відтінків сірого, які насправді складаються з салатового, жовтого та фуксинового кольорів, на
чорний колір. UCR найбільше впливає на частини зображень з нейтральними та або темними відтінками близькими до
20366,346 → 19878,345
експериментальний підбір варіантів. UCR знижує ймовірність перенасичення паперу СЖФ чорнилами.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished">Виконати видалення кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished">Конвертувати точкові кольори в процесні кольори</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="416"/>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="419"/>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="426"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="429"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="436"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="440"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="446"/>
<source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="445"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="449"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="456"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="455"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="459"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="462"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="466"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="469"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="472"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="476"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="475"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="479"/>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="484"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="488"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="491"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="495"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="514"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="518"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="520"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="524"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="527"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="531"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="534"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="538"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="541"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="545"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="548"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="552"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="555"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="559"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="562"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="566"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Праве:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="569"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="573"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="576"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="580"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="579"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="583"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="605"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="609"/>
<source>Preview...</source>
<translation type="unfinished">Попередній перегляд...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="615"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="619"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation type="unfinished">&amp;Друк</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="625"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="629"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Вихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output.
Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="326"/>
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4415"/>
<source>Properties</source>
<translation>Властивості</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4825"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4425"/>
<source>Name</source>
<translation>Ім&apos;я</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4826"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4426"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Геометрія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4605"/>
<source> pt</source>
<translation> тчк</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4432"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Точка відліку:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4833"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4433"/>
<source>Level</source>
<translation>План</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4839"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4439"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Фігура:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4460"/>
<source>Distance of Text</source>
<translation>Відстань від тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4479"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Показати криву</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4481"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Почати відступ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4482"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Відстань від кривої:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4591"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4528"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Профіль вводу:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4529"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Схема перерахунку кольорів:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4536"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Уявний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4537"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Відносна кольорометрія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4538"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Насичення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4539"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4548"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Ліва точка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4549"/>
<source>End Points</source>
<translation>Кінцеві точки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4568"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Фацеточне з&apos;єднання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4569"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Фасочне з&apos;єднання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4570"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Заокруглене з&apos;єднання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4575"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Пласка верхівка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4576"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Квадратна верхівка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4577"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Заокруглена верхівка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4631"/>
<source>No Style</source>
<translation>Стиль не встановлено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4763"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Розмір шрифта</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4773"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Проміжки між рядками</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4726"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Назва вибраного об&apos;єкту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4727"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Горизонтальна позиція активної точки відліку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4728"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Вертикальна позиція активної точки відліку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4729"/>
<source>Width</source>
<translation>Ширина</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4730"/>
<source>Height</source>
<translation>Висота</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5140"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4731"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Кут повороту об&apos;єкту від активної точки відліку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Точка, відносно якої вимірюються відстані та кути обертання</translation>
</message>
20735,42 → 20246,42
<translation type="obsolete">Вибрати центр, як точку відліку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4740"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Перевернути по горизонталі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4741"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Перевернути по вертикалі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5151"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4742"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Перемістити на один план вгору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4743"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Перемістити на один план вниз</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4744"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Перемістити на передній план</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4745"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Перемістити на задній план</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4747"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Замкнути або відімкнути об&apos;єкт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4748"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Закнути або відімкнути розмір об&apos;єкта</translation>
</message>
20780,22 → 20291,22
<translation type="obsolete">Дозволити або заборонити друкування об&apos;екта</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4762"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкта</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4765"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Масштабування ширини знаків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4769"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Насиченість кольору знакових силуетів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4770"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Насиченість кольору заповнення знаків</translation>
</message>
20805,177 → 20316,177
<translation type="obsolete">Стиль активного абзацу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5201"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4787"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Змінити установки для лівих та правих закінчень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4788"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Вид лінії</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4789"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Товщина лінії</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4790"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Тип з&apos;єднань ліній</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4791"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Тип закінчення лінії</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4792"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Стиль ліній активного об&apos;єкту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4794"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Вибрати форму рамки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4795"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Редагувати форму рамки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4796"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Установити радіус заокруглення кутів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4797"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Число стовпців в текстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Інтервал між стовпцями</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4800"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Відстань від верхівки рамки до тексту </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4801"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Відстань від тексту до низу рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4802"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Відстань від лівої сторони рамки до тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4803"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Відстань від тексту до правої сторони рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4804"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Редагувати установки відступів текстової рамки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4806"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Дозволити неспівпадання розмірів зображення та рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4807"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Горизонтальне зміщення зображення в рамці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4808"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Вертикальне зміщення зображення в рамці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4809"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Змінити розмір зображення по горизонталі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4810"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Змінити розмір зображення по вертикалі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4811"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Утримувати масштаб по вісях X та Y однаковим</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4813"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Змусити зображення вміститися в рамку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4814"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Використовувати відношення сторін зображення, а не рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4581"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Лінії обрамлення клітин таблиці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4582"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Лінія верхньої сторони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4583"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Лінія лівої сторони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4584"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Лінія правої сторони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4585"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Лінія нижньої сторони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4812"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Зберігати відношення сторін</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Стартовий профіль зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4816"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Схема перерахунку кольорів зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4798"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Вибір між шириною стовпців або проміжком між стовпцями</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3558"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3158"/>
<source>Column width</source>
<translation>Ширина стовпця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4473"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Властивості текстового шляху</translation>
</message>
20985,62 → 20496,62
<translation type="obsolete">Змусити текст в рамках на задніх планах обтікати форму об&apos;єкта</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4746"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Вказує на план, на якому розташовано об&apos;єкт. Нуль означає, що об&apos;єкт знаходиться на самому нижньому плані</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4417"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4420"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Фігура</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4818"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4418"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Текст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4419"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4421"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Лінія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4422"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Кольори</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4520"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Поз. &amp;Х:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4521"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Поз. &amp;У:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4829"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4429"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Ширина:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4830"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4430"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висота:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4431"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Кут повороту:</translation>
</message>
21050,7 → 20561,7
<translation type="obsolete">&amp;Редагувати форму...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4459"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>З&amp;аокруглення
21057,7 → 20568,7
кутів:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4461"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Стовпці:</translation>
</message>
21067,27 → 20578,27
<translation type="obsolete">&amp;Проміжок:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4468"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Верх:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4469"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Низ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4470"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лівий край:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4471"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Правий край:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4472"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>&amp;Табулятори...</translation>
</message>
21097,12 → 20608,12
<translation type="obsolete">Текст &amp;огинає рамку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4495"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Використовувати об&amp;межуючу рамку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4496"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Використовувати &amp;контурну лінію</translation>
</message>
21117,72 → 20628,72
<translation type="obsolete">&amp;Мова:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4517"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Вільне масштабування</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4522"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>Масштабування по шкалі &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4523"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Масштабування по шкалі &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4524"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Установити масштаб по розміру &amp;рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4525"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>&amp;Пропорційно</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4551"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>Точка ві&amp;дліку:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4552"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>&amp;Тип лінії:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4564"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>Тов&amp;щина лінії:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4565"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>&amp;Краї:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4579"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Кінці:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3794"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3394"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3795"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3395"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>&amp;X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3796"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3396"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>&amp;Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3797"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3397"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
21202,62 → 20713,62
<translation type="obsolete">Використовувати другу лінію, основану на формі рамки, для огинання тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4771"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Написання зправа наліво</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4772"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Слідкування вручну</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4531"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Фіксований міжрядковий проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4532"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Автоматичний міжрядковий проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4533"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Вирівняти по базовій сітці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4518"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>Справжні X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4519"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Справжні Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4553"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Початок стрілки:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4554"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Кінець стрілки:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4764"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Відступ від основи знаків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4766"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Масштабування висоти знаків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4691"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4291"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Назва &quot;%1&quot; не являється неповторною.&lt;br/&gt;Будь-ласка виберіть іншу.</translation>
</message>
21272,17 → 20783,17
<translation type="obsolete">Колір заповнення тексту. Доступний лише з прикрасою тексту &quot;контурний&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4483"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Правило заливки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4484"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Непарний-парний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4485"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>Не нульовий</translation>
</message>
21292,380 → 20803,345
<translation type="obsolete">Кляцніть для вибору режиму установки міжрядкових проміжків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4587"/>
<source>Overprinting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4588"/>
<source>Knockout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4589"/>
<source>Overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4767"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4768"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4464"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4865"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4465"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Товщина:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4492"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4493"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Вимкнено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4894"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4494"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4526"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished">Ефекти зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4527"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished">Додаткові властивості зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4756"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4757"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4758"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4840"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4440"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4823"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4423"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">З&amp;групувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4841"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4441"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Непрозорість:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4842"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4442"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Режим змішування:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4844"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4444"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4845"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4445"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Затемнити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4846"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4446"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Зробити світлішим</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4847"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4447"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Перемножити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4848"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4448"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Екран</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4849"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4449"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Перекрити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4850"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4450"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Різке світло</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4851"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4451"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">М&apos;яке світло</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4852"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Різниця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4853"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4453"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Виключення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4854"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4454"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Уникання кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4855"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4455"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Випалення кольором</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4856"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4456"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Відтінок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4858"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4458"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Колір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4738"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2942"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4739"/>
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2556"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4759"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4774"/>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4475"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4476"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4477"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4478"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4480"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Тип:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4497"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4498"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4499"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4900"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4500"/>
<source>Optical Margins:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4511"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4515"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4513"/>
<source>Norm:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4514"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4516"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4760"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4775"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4776"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4777"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4778"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4781"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4782"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4783"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4784"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4785"/>
<source>Uses hanging punctuation and margin kerning to achieve nicer looking columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4749"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4544"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Нестандартний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4838"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4438"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Редагувати...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="519"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="522"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="523"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">Установки стилю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2944"/>
<source>Baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5184"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
22374,7 → 21850,7
<translation type="obsolete">Ні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1090"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1089"/>
<source>Background</source>
<translation>Фон</translation>
</message>
22817,31 → 22293,31
<translation>Неможливо визначити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="152"/>
<source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо визначити дистанцію між колонками тексту в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="202"/>
<source>Cannot get text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо повернути текст з нетекстової рамки.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="235"/>
<source>Cannot set text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити текст в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="269"/>
<source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо вставити текст в нетекстову рамку.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="307"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Вирівнювання виходить за доступний діапазон. Використайте
22848,13 → 22324,13
одну з констант ALIGN*.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="506"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Індекс вибірки виходить за доступний діапазон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="797"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="749"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Об&apos;єкт не являється зв&apos;язаною текстовою рамкою, неможливо розімкнути.</translation>
22866,7 → 22342,7
<translation type="obsolete">Об&apos;єкт являється останньою рамкою в серії, неможливо роз&apos;єднати. Роз&apos;єднайте попередню рамку натомість.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="219"/>
<source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Одиниця виходить за доступний діапазон. Використайте одну з
23030,7 → 22506,7
<translation>Вказаний об&apos;єкт не являється рамкою для зображень.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="395"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Шрифт не знайдено.</translation>
23066,103 → 22542,103
<translation>Неможливо створити план без імені.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="278"/>
<source>Insert index out of bounds.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Індекс вставки виходить за доступний діапазон.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="315"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо встановити вирівнювання тексту в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="341"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Розмір шрифта виходить за доступний діапазон - повинен бути 1 &lt;= розмір &lt;= 512.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="350"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити розмір шрифта в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="379"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити шрифт в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="435"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="413"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Міжрядковий інтервал виходить за межі дозволеного, має бути &gt;= 0.1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="421"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="488"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="440"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Дистанція між колонками тексту виходить за дозволений проміжок. Повинна бути позитивною.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="496"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="448"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити дистанцію між колонками тексту в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="467"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Число колонок тексту виходить за доступний діапазон - повинен бути &gt; 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="523"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="475"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити число колонок тексту в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="511"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо вибрати текст в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="548"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо видалити текст в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="628"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="580"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити заповнення текста в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="616"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити контур текста в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="706"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="658"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити тінь текста в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="746"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="698"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Установити зв&apos;язок можна лише між текстовими рамками.</translation>
23174,43 → 22650,43
<translation type="obsolete">Рамка призначення повинна бути пустою.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="756"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="708"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Рамка призначення зв&apos;язана з іншою рамкою.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="713"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Інша рамка зв&apos;язана з рамкою призначення.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="766"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="718"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Джерело та ціль є одним і тим же об&apos;єктом.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="791"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Видалити зв&apos;язок можна лише між текстовими рамками.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="846"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="798"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо конвертувати нетекстову рамку в контур.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="915"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо установити закладку в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="949"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо визначити інформацію з нетекстової рамки</translation>
23241,7 → 22717,7
<translation>Аварійний вихід Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/main_nix.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/main_nix.cpp" line="120"/>
<source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
<translation>Аварійний вихід Scribus з приводу сигнала номер %1</translation>
</message>
23256,12 → 22732,12
<translation type="obsolete">Нестандартний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="81"/>
<source>Page</source>
<translation>Сторінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="90"/>
<source>Master Page </source>
<translation>Головна сторінка</translation>
</message>
23301,70 → 22777,70
<translation>Перевірка установок не пройшла успішно: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="282"/>
<source>Could not open input file %1</source>
<translation>Неможливо відчинити вхідний файл %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="666"/>
<source>Unable to read settings XML:</source>
<translation>Неможливо зчитати установки ХМЛ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="298"/>
<source>%1 (line %2 col %3)</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>%1 (рядок %2 колонка %3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<source>Unable to read settings XML: %1</source>
<translation>Неможливо зчитати установки ХМЛ: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<source>null root node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>Нульовий корневий вузол</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="444"/>
<source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>&lt;pdfVersion&gt; невірна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="454"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="457"/>
<source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>знайдено %1 &lt;%2&gt; вузлів, повинен бути 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="472"/>
<source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>неочікуваний нульовий &lt;%2&gt; вузол</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="480"/>
<source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>вузол &lt;%1&gt; не являється елементом</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="497"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="500"/>
<source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>елемент &lt;%1&gt; не містить атрибут `value&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="529"/>
<source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>значення елемента &lt;%1&gt; повинне бути `true&apos; або `false&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="667"/>
<source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>елемент &lt;lpiSettingsEntry&gt; не містить атрибут `name&apos; </translation>
23475,7 → 22951,7
<translation>зміщення memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="581"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Версія Scribus в стадії розробки</translation>
</message>
23555,7 → 23031,7
<translation>Сентиметри (см)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="406"/>
<source>File exists</source>
<translation>Файл вже існує</translation>
</message>
23575,13 → 23051,13
<translation>Шаблон документа: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="152"/>
<source>Failed to open document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо відчинити документ.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="181"/>
<source>Failed to save document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Неможливо записати документ.</translation>
23736,7 → 23212,7
<translation>стиль лінії не знайдено.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Лише текстові рамки можуть бути перевірені на переповнення</translation>
23747,7 → 23223,7
<translation>С&amp;ценарій</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="759"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="757"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
23844,32 → 23320,32
<translation>Ім&apos;я файла не повинне бути пустою строковою величиною.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2610"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2609"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Копія №%1 з</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1962"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1878"/>
<source>Black</source>
<translation>Чорний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1964"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1880"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Салатовий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1966"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1882"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Малиновий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1968"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1884"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Жовтий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="518"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="569"/>
<source>page</source>
<comment>page export</comment>
<translation>сторінка</translation>
23977,12 → 23453,12
чи може відміните її і запишете цей файл під іншим іменем?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4210"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4294"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Зміни внесені в документ не були записані і Ви бажаєте їх відмінити. Ви хочете продовжити виконання цієї операції?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="407"/>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation>Файл з назвою &apos;%1&apos; вже існує.&lt;br/&gt;Ви бажаєте замінити його файлом, який Ви записуєте?</translation>
</message>
24003,27 → 23479,27
<translation>Німецька (Традиц.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1778"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1694"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Експортування постскрипт файла</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1780"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1696"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Друк файла</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3602"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3687"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Ви намагаєтеся імпортувати більше число сторінок ніж є доступним в активному документі рахуючи з активної сторінки.&lt;/p&gt;Виберіть варіант дії:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Створити&lt;/b&gt; недостаючі сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Імпортувати&lt;/b&gt; сторінки до останньої існуючої сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Вихід&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3603"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3688"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>С&amp;творити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3604"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3689"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>І&amp;мпортувати</translation>
</message>
24033,7 → 23509,7
<translation>Таіландська</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="32"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Генератор штрих-коду</translation>
</message>
24114,77 → 23590,77
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="166"/>
<source>font %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="168"/>
<source>size %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="170"/>
<source>+style </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="172"/>
<source>+color </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="174"/>
<source>+underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="174"/>
<source>-underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="176"/>
<source>+strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="176"/>
<source>-strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="178"/>
<source>+shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="178"/>
<source>-shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="180"/>
<source>+outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="180"/>
<source>-outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="182"/>
<source>-tracking </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="186"/>
<source>+stretch </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="188"/>
<source>parent= %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24358,17 → 23834,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="582"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="182"/>
<source>+tracking %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="184"/>
<source>+baseline %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24426,7 → 23902,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/serializer.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/serializer.cpp" line="349"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24602,12 → 24078,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="428"/>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="433"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Помилка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
<source>Configfile %1 not found or the file is not readable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24642,13 → 24118,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="943"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="895"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
24699,7 → 24175,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="430"/>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="435"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
24725,24 → 24201,6
<comment>degrees, unicode 0xB0</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="152"/>
<source>Cannot get text distances of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="462"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="470"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
25141,7 → 24599,7
<translation type="obsolete">Ввімкнути або вимкнути показ поєднаних текстових рамок.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/reformdoc.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/reformdoc.cpp" line="463"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Налаштування кольорів</translation>
</message>
25310,135 → 24768,135
<context>
<name>SMCStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="84"/>
<source>Tracking</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="88"/>
<source>Language</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Font face</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="33"/>
<source>Based On:</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="83"/>
<source>Font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="301"/>
<source>Language:</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="84"/>
<source>Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="457"/>
<source>Shade</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="85"/>
<source>Baseline offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="55"/>
<source>Basic Formatting</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="86"/>
<source>Horizontal scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="271"/>
<source> %</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="87"/>
<source>Vertical scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="198"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="88"/>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="428"/>
<source>TextLabel</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="89"/>
<source>Fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="345"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Кольори</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="90"/>
<source>Fill shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Parent Style</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="91"/>
<source>Stroke color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Font Face</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="92"/>
<source>Stroke shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="83"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">Розмір шрифта</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="33"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="85"/>
<source>Baseline Offset</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="301"/>
<source>Language:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="86"/>
<source>Horizontal Scaling</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="447"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="87"/>
<source>Vertical Scaling</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="55"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="89"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Колір заповнення</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="271"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="90"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="unfinished">Тінь заповнення</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="198"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="91"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="unfinished">Колір контура</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="428"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="92"/>
<source>Stroke Shade</source>
<translation type="unfinished">Тінь контура</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="345"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Кольори</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1566"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Властивості</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1231"/>
<source>Character Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1256"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1236"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1359"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">Новий стиль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1373"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1400"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
25625,57 → 25083,57
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="250"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Фіксований міжрядковий проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="251"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Автоматичний міжрядковий проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="252"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Вирівняти по базовій сітці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="71"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="254"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="255"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Буквиця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="366"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="367"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="unfinished">Табулятори та відступи</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="28"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="20"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Властивості</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="272"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="273"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Лінії:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="297"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="unfinished">Відстань від тексту:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="76"/>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25705,47 → 25163,47
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="74"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="75"/>
<source>Drop Cap Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="77"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="78"/>
<source>Left Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="79"/>
<source>Right Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="42"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="43"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="172"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="351"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="352"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="427"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="420"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25763,17 → 25221,17
<translation type="unfinished">Стиль абзацу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="208"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">Новий стиль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="222"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="250"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
25872,28 → 25330,23
<translation type="unfinished">Вибрати стилі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="20"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished">Доступні стилі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="47"/>
<source>&amp;Rename Imported Style</source>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="28"/>
<source>In case of the name clash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="57"/>
<source>R&amp;eplace Existing Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="34"/>
<source>Select or Unselect All</source>
<source>&amp;Rename Imported Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="41"/>
<source>In case of a name clash</source>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="44"/>
<source>R&amp;eplace Existing Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
25922,12 → 25375,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1289"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Стиль активного абзацу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1262"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Установки стилю</translation>
</message>
25935,17 → 25388,17
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1026"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Колір заповнення тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1027"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Насиченість кольору заповнення тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="989"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Установки кольору заповнення</translation>
</message>
25953,17 → 25406,17
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1099"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Колір силуетів тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1100"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Насиченість кольору силуетів тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1064"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Установки кольору контурів</translation>
</message>
25973,12 → 25426,12
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1318"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">тчк</translation>
<translation>тчк</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1337"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1363"/>
25996,7 → 25449,7
<translation>Масштабування ширини знаків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1309"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Установки шрифтів</translation>
</message>
26009,12 → 25462,12
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1133"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1132"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Установки текстових символів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1174"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Слідкування вручну</translation>
</message>
26021,7 → 25474,7
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1144"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
<translation> %</translation>
</message>
</context>
<context>
26277,24 → 25730,24
<context>
<name>ScPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="47"/>
<source>Persistent</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation>Постійний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="49"/>
<source>Action</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation>Дія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="45"/>
<source>Load/Save/Import/Export</source>
<translation>Завантажити/Записати/Імпортувати/Експортувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="53"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Невідомий</translation>
</message>
26382,7 → 25835,7
<translation type="obsolete">Фон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1712"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26395,7 → 25848,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3415"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3414"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26403,7 → 25856,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3056"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3054"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26477,12 → 25930,12
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="225"/>
<source>Document</source>
<translation>Документ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="467"/>
<source>Background</source>
<translation>Фон</translation>
</message>
26497,37 → 25950,37
<translation type="obsolete">Звичайний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6938"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6984"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6982"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7028"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Неможливо видалити об&apos;єкт під час його використання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6982"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7028"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Об&apos;єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція видалення буде відмінена</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7497"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7543"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7493"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7539"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7494"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7540"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="722"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="719"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26541,7 → 25994,7
Вертикальний зсув: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8631"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8674"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
26548,22 → 26001,32
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="851"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Налаштування кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5738"/>
<location filename="../../scribus/styles/paragraphstyle.cpp" line="66"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="151"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5794"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5984"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6040"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8602"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8648"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
26571,21 → 26034,15
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9659"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9702"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="2574"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="2596"/>
<source>Copy_of_</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1203"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
26605,7 → 26062,7
<translation type="obsolete">Зчитування установок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="338"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Ініціалізація текстового редактора</translation>
</message>
26615,12 → 26072,12
<translation type="obsolete">Зчитування ICC профілів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="344"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation>Ініціалізація системи переносів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="350"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Зчитування чорновика</translation>
</message>
26655,7 → 26112,7
<translation type="obsolete">Терміновий вихід.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3760"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3845"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Фатальна помилка</translation>
</message>
26665,27 → 26122,27
<translation type="obsolete">Шрифтова система ініціалізована</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9313"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9476"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9314"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9477"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Відчинити &amp;недавно редагований документ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9316"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9479"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>І&amp;мпортувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9317"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9480"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Експортувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9318"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9481"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Редагувати</translation>
</message>
26720,7 → 26177,7
<translation type="obsolete">&amp;Ефекти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9320"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9483"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Об&apos;єкт</translation>
</message>
26730,17 → 26187,17