Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13479 → Rev 13480

/trunk/Scribus/translations/qm/scribus.cs.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
/trunk/Scribus/translations/po/scribus.cs_CZ.ts
11,8 → 11,8
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
28,7 → 28,7
<translation type="unfinished">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
69,7 → 69,7
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
237,7 → 237,7
 
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
</message>
<message>
529,7 → 529,7
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
559,7 → 559,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
589,7 → 589,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
624,7 → 624,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
638,7 → 638,7
</source>
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
685,7 → 685,7
</source>
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
736,7 → 736,7
</source>
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
818,7 → 818,7
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
864,7 → 864,7
</source>
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
</message>
<message>
1041,7 → 1041,7
</source>
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1087,7 → 1087,7
</source>
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1113,7 → 1113,7
</source>
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1386,12 → 1386,12
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1407,12 → 1407,12
</source>
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1428,12 → 1428,12
</source>
<translation type="unfinished">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1449,12 → 1449,12
</source>
<translation type="unfinished">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1470,12 → 1470,12
</source>
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1494,13 → 1494,13
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
1522,15 → 1522,15
</source>
<translation type="unfinished">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
1553,14 → 1553,14
</source>
<translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
1578,14 → 1578,14
</source>
<translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
</message>
<message>
1877,7 → 1877,7
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt.</translation>
</message>
1908,7 → 1908,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
1941,7 → 1941,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
1960,7 → 1960,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
1976,7 → 1976,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
</message>
1990,7 → 1990,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
</message>
2004,7 → 2004,7
</source>
<translation type="unfinished">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
</message>
2054,7 → 2054,7
</source>
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2193,7 → 2193,7
</source>
<translation type="unfinished">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
2229,7 → 2229,7
</source>
<translation type="unfinished">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
2860,8 → 2860,8
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2886,7 → 2886,7
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
2933,12 → 2933,12
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
3089,7 → 3089,7
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
3116,7 → 3116,7
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
3425,7 → 3425,7
<translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
3444,7 → 3444,7
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
3563,7 → 3563,7
 
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
</message>
<message>
3714,7 → 3714,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
3726,7 → 3726,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
3751,7 → 3751,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Vrátí typ spojení linek objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
3765,7 → 3765,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
3779,7 → 3779,7
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
3816,7 → 3816,7
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
3856,7 → 3856,7
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
3872,7 → 3872,7
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
3912,7 → 3912,7
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadaný &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
</message>
<message>
4057,7 → 4057,7
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
4079,7 → 4079,7
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
4105,7 → 4105,7
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
4217,12 → 4217,12
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
4238,12 → 4238,12
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří novoý obrázkový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
4259,12 → 4259,12
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
4280,12 → 4280,12
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
4304,13 → 4304,13
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
4332,15 → 4332,15
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
4363,14 → 4363,14
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
4388,14 → 4388,14
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
</message>
<message>
4616,7 → 4616,7
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt.</translation>
</message>
4629,7 → 4629,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
4644,7 → 4644,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
4663,7 → 4663,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
4679,7 → 4679,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
</message>
4693,7 → 4693,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
</message>
4707,7 → 4707,7
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
</message>
4757,7 → 4757,7
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
4957,100 → 4957,100
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuji: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zkoumám soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2468"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2469"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
<translation>Vytvářím objekty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Příspěvky od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="188"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>O &amp;Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="201"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autoři</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="215"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Překlady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Vývojový tým:</translation>
<translation>Tým vývojářů:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiální dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ostatní dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Webová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailová skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
</message>
5060,27 → 5060,27
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript verze %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript není dostupný</translation>
</message>
5090,7 → 5090,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
5100,109 → 5100,109
<translation type="obsolete">Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony projektu Tango:</translation>
<translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
<translation>Verze Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Úvodní obrazovka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Blog vývojářů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Akt&amp;ualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="648"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Licence</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="249"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="646"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola aktualizace selhala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Správci webových stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="625"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
5260,7 → 5260,7
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
<translation>Scribus: O modulech</translation>
</message>
</context>
<context>
5426,7 → 5426,7
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="905"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Styly l&amp;inek...</translation>
<translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
5486,12 → 5486,12
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Po&amp;dtržení</translation>
<translation>Po&amp;dtržené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podtrhnout &amp;slova</translation>
<translation>Podtržená &amp;slova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
5571,22 → 5571,22
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
<translation>Přesunout dos&amp;podu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
<translation>Přesunout nav&amp;rch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
<translation>O hladinu &amp;níž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
<translation>O hladinu &amp;výš</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
5596,7 → 5596,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Vl&amp;astnosti...</translation>
<translation>&amp;Atributy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
5716,7 → 5716,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Import...</translation>
<translation>&amp;Importovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
5906,32 → 5906,32
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Linka</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Linka r&amp;ukou</translation>
<translation type="obsolete">Čára od r&amp;uky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Otočit prvek</translation>
<translation>Otočit objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Zvětšit nebo zmenšit</translation>
<translation>Přiblížit nebo oddálit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Zvětšit</translation>
<translation>Přiblížit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Zmenšit</translation>
<translation>Oddálit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
5996,7 → 5996,7
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1065"/>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit linku</translation>
<translation type="obsolete">Vložit čáru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1066"/>
6006,10 → 6006,10
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1067"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit linku kreslenou od ruky</translation>
<translation type="obsolete">Vložit čáru od ruky</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Správa &amp;obrázků</translation>
</message>
6041,7 → 6041,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Tipy pro nástroje</translation>
<translation>&amp;Tipy nástrojů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
6071,7 → 6071,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nová linka</translation>
<translation>Nový řádek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
6106,22 → 6106,22
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>En dash</translation>
<translation>Em pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>En Dash</source>
<translation>En dash</translation>
<translation>En pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Figure dash</translation>
<translation>Číslicová pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Uvozovky</translation>
<translation>Uvozovací pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1118"/>
6136,22 → 6136,22
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1120"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1121"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché anglické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1122"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1123"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité anglické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1124"/>
6186,12 → 6186,12
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1130"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Dolní jednoduché</translation>
<translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1131"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Dolní dvojité</translation>
<translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1132"/>
6292,7 → 6292,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Middle Dot</translation>
<translation>Střední tečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
6424,430 → 6424,430
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Získat vektorový soubor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uložit jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokročilý hromadný výběr...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Změnit zdroj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nahradit barvy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrysy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poslat do obrysů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Rámec...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lepící nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Přizpůsobit výšce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přizpůsobit šířce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Náhledový režim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zobrazit spadávku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zobrazit ukazatele vrstev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zobrazit související nabídku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit &amp;textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit &amp;obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit &amp;generovaný rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit t&amp;abulku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit t&amp;var</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit &amp;mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit čá&amp;ru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit Beziérovu &amp;křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit čáru od ru&amp;ky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit PDF tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit PDF textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit PDF pole k zaškrtnutí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit PDF pole k výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit PDF pole se seznamem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit textovou anotaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit anotaci odkazem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O &amp;modulech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Webová stránka Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Online dokumentace Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wiki Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Začínáme se Scribusem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit znak unicode pro začátek sekvence</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nulová mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nulová nedělitená mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apostrof</translation>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Přímé dvojité</translation>
<translation>Přímé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Levé jednoduché</translation>
<translation>Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Pravé jednoduché</translation>
<translation>Pravé jednoduché anglické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Levé dvojité</translation>
<translation>Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Pravé dvojité</translation>
<translation>Pravé dvojité anglické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché obrácené</translation>
<translation>Jednoduché obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité obrácené</translation>
<translation>Dvojité obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
<translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Dolní jednoduché</translation>
<translation>Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Dolní dvojité</translation>
<translation>Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">Asijské levé jednoduché</translation>
<translation>Asijské levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">Asijské pravé jednoduché</translation>
<translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">Asijské levé dvojité</translation>
<translation>Asijské levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">Asijské pravé dvojité</translation>
<translation>Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Změnit velikost obrázku na rozměr rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Soubor</translation>
<translation>Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Soubor</translation>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Upravit</translation>
<translation>Upravit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">Ú&amp;pravy</translation>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Styl</translation>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>St&amp;yl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">O&amp;bjekt</translation>
<translation>O&amp;bjekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vložit</translation>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Stránka</translation>
<translation>&amp;Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">Ná&amp;hled</translation>
<translation>Ná&amp;hled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Extra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;xtra</translation>
<translation>E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">&amp;Okna</translation>
<translation>&amp;Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nápověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">Nápo&amp;věda</translation>
<translation>Nápo&amp;věda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nabídka modulů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
6857,17 → 6857,17
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Znaky unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Přesunout/změnit velikost ukazatele hodnoty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">N&amp;ový ze šablony...</translation>
<translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
</message>
</context>
<context>
6875,7 → 6875,7
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavení CMS</translation>
</message>
</context>
<context>
6883,32 → 6883,32
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Zarovnat</translation>
<translation>Zarovnat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vybrané vodítko:</translation>
<translation>Vy&amp;brané vodítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>V&amp;zhledem k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Rozmístit</translation>
<translation>Rozmístit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vzdálenost:</translation>
<translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
</message>
</context>
<context>
6926,7 → 6926,7
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Relativně k:</translation>
<translation>V&amp;zhledem k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
7106,72 → 7106,72
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Zarovnat relativně k:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;První položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhé položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuální stránce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraji aktuální stránky&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítku&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výběru&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Umístění vybraného vodítka, ke kterému se bude zarovnávat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zarovnat levé strany objektů na pravou stranu kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zarovnat horní části objektů k spodní části kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zarovnat spodní části objektů k horní části kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/spodním okrajem stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/spodním okrajem</translation>
</message>
</context>
<context>
7227,17 → 7227,17
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Políčko k zaškrtnuti</translation>
<translation>Pole k zaškrtnuti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Výběr</translation>
<translation>Pole k výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>List Box</source>
<translation>Seznam</translation>
<translation>Pole se seznamem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
7252,7 → 7252,7
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="109"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Nástrojový tip:</translation>
<translation type="obsolete">Tip nástroje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
7277,7 → 7277,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
<source>Width:</source>
<translation>Šířka:</translation>
<translation>Tloušťka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
7327,7 → 7327,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
<source>Other</source>
<translation>jiný</translation>
<translation>Ostatní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
7402,7 → 7402,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Stlačené</translation>
<translation>Zmáčnkuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
7622,7 → 7622,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
7702,7 → 7702,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Formát data</translation>
<translation>Formát datumu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
7873,7 → 7873,7
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Žádná</translation>
<translation>Žádné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2067"/>
7884,32 → 7884,32
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tip nástroje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neexportovat hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Exportovat absolutní název souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
<source>Submit format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Schválit formát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
7919,7 → 7919,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>HTML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
7929,7 → 7929,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
<translation>PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
7967,7 → 7967,7
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
7996,8 → 7996,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X-Poz</translation>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
8007,11 → 8007,16
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Expotrovat absolutní název souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
8030,7 → 8035,7
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Vzorová stránka:</translation>
<translation>V&amp;zorová stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
8115,32 → 8120,32
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Sudé stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Liché stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">Všechny str&amp;ánky</translation>
<translation>&amp;Všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Interval stránek</translation>
</message>
</context>
<context>
8156,27 → 8161,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola pravopisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola pravopisu zapnuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidejte kontrolu pravopisu prostřednictvím Aspellu. Můžete ji vybrat z nainstalovaných slovníků. Kontrolu pravopisu můžete použít průběžně v celém dokumentu nebo na vybraný text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba modulu Aspell</translation>
</message>
</context>
<context>
8184,22 → 8189,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrolovat pravopis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nahrada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Přidat slovo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Z&amp;měnit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
8209,52 → 8214,52
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Není ve slovníku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slovo nebylo nalezeno v aktivním slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ve slovníku nebyl nalezen nahrazující text pro aktuální slovo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktivní slovník:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Aktuálně aktivní slovník. Scribus používá slovníky Aspell.&lt;br/&gt;Jestliže jej chcete aktualizovat nebo přidat další slovníky, můžete je instalovat pomocí systémového instalátoru nebo správce balíků.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ignorovat aktuální text, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ignorovat</translation>
<translation>&amp;Ignorovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ignorovat všechny výskyty aktuálního textu, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;gnorovat vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat aktuální slovo do Vašeho slovníku pro další použití</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
8269,12 → 8274,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Změ&amp;nit vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
<translation>Zavřít</translation>
</message>
</context>
<context>
8282,17 → 8287,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Načtený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>výchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished"> slovník Aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="84"/>
8322,17 → 8327,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola pravopisu dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola pravopisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nebyl nalezen žádný slovník Aspell. Prosíme, nainstalujte nějaký.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="429"/>
8345,27 → 8350,27
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Běžné tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Šipky</translation>
<translation>Šipky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vývojový diagram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skládačka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Speciální znaky</translation>
<translation>Speciální tvary</translation>
</message>
</context>
<context>
8383,7 → 8388,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Čá&amp;rový kód...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
8436,7 → 8441,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
8476,12 → 8481,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybrat typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybrat typ čárového kódu</translation>
</message>
</context>
<context>
8514,7 → 8519,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Znovu nastavit ukázku čárového kódu</translation>
<translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
8564,12 → 8569,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Barva pozadí - pod řádky kódu</translation>
<translation>Barva pozadí - pod čaramy kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Linky</translation>
<translation>Čá&amp;ry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
8579,7 → 8584,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Barva linek v čárovém kódu</translation>
<translation>Barva čar v čárovém kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
8644,32 → 8649,32
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit čárový kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formát</translation>
<translation>Formát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vl&amp;ožit kontrolní číslici</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Hlídat okolní místo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit t&amp;ext do výsledného kódu</translation>
</message>
</context>
<context>
8732,19 → 8737,19
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Jméno %1 není unikátní.
Prosím, zvolte jiné.</translation>
<translation>Název %1 není jedinečný.
Prosím, zvolte jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Zvolte adresář zápisníku</translation>
<translation>Zvolit adresář zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
8759,12 → 8764,12
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Vyberte zápisník, který importuji</translation>
<translation>Zvolit zápisník k importu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="688"/>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Import souborů zápisníku...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat soubory zápisníku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
8774,77 → 8779,77
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zkopírované položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit na stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopírovat do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přesunout do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uložit jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
<translation>Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vymazat obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opravdu si přejete smazat všechny vstupy?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nový název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vytvořit novou stránku zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nahrát existující zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uložit zvolený zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importovat zápisník ze Scribusu &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zavřít vybraný zápisník</translation>
</message>
</context>
<context>
9021,7 → 9026,7
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="164"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil pro plné barvy na stránce</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil pro plné barvy na stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="143"/>
9041,7 → 9046,7
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="167"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
<translation type="obsolete">Výchozí účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
9048,7 → 9053,7
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="168"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Implicitní vykreslování pro tiskárnu. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
<translation type="obsolete">Výchozí vykreslování pro tiskárnu. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
9117,12 → 9122,12
<translation type="obsolete">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
9129,12 → 9134,12
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="139"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil importovaných CMYK obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="140"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil importovaných RGB obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
9162,57 → 9167,57
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aktivovat správu barev</translation>
<translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="unfinished">Systémové profily</translation>
<translation>Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished">&amp;RGB obrázky:</translation>
<translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
<translation>Výchozí barevný profil importovaných RGB obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished">&amp;CMYK obrázky:</translation>
<translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
<translation>Výchozí barevný profil importovaných CMYK obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;RGB plné barvy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Výchozí barevný profil pro plné RGB barvy na stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;CMYK plné barvy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Výchozí barevný profil pro plné CMYK barvy na stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
9224,14 → 9229,14
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tiskárna:</translation>
<translation>&amp;Tiskárna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
<translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na Váši tiskárnu - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
9241,7 → 9246,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Obrázky:</translation>
<translation>Obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
9269,7 → 9274,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished">Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
<translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
9280,7 → 9285,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Konvertovat všechny barvy do barev tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
9292,7 → 9297,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
<translation type="unfinished">Označit netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
9387,7 → 9392,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="195"/>
9397,7 → 9402,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
9418,13 → 9423,13
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nelze vytvořit barvu jménem &quot;%1&quot;.
Je rezervováno pro průhlednou barvu</translation>
<translation>Nelze vytvořit barvu s názvem &quot;%1&quot;.
Je vyhrazen pro průhlednou barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Jméno barvy není jedinečné</translation>
<translation type="obsolete">Název barvy není jedinečný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="374"/>
9452,12 → 9457,13
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zadaný název barvy již existuje,
prosím, vyberte jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Barevná mapa HSV</translation>
</message>
</context>
<context>
9465,42 → 9471,42
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Chyba:</translation>
<translation>Chyba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">Barva %1 už existuje!</translation>
<translation>Barva %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">Barva %1 přidána.</translation>
<translation>Barva %1 přidána.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Spouštění správce barev.</translation>
<translation>Spouštění správce barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="488"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
<translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Kruhová paleta</translation>
<translation>Kruhová paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
9510,22 → 9516,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výsledné barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
9535,12 → 9541,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Způsob barevného schéma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
<translation>Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
9555,12 → 9561,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
<translation>Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Sloučit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
9570,12 → 9576,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
<translation type="unfinished">Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nahradit</translation>
<translation>&amp;Nahradit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
9585,112 → 9591,112
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
<translation type="unfinished">Ponechat barvy netknuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
<translation>Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Náhled:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ukázkové barevné schéma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
<translation>Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Typ poruchy vidění:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">K:</translation>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
<translation>Dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
9699,29 → 9705,32
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2243"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2228"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2235"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2251"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Délka: %1
Úhel: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2253"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šířka: %1
Výška: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
9729,17 → 9738,17
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="167"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nové jméno.</translation>
<translation>Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nový název.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="170"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">Barva nenalezena</translation>
<translation>Barva nenalezena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte prosím novou barvu jinak.</translation>
<translation>Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte, prosím, novou barvu jinak.</translation>
</message>
</context>
<context>
9747,12 → 9756,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1331"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1362"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
</context>
<context>
9843,7 → 9852,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Měny</translation>
<translation type="obsolete">Symboly měn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
9853,7 → 9862,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Číselné formy</translation>
<translation type="obsolete">Symboly číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
9928,22 → 9937,22
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="393"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Arabské</translation>
<translation type="obsolete">Arabština</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="399"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Arabské rozšířené A</translation>
<translation type="obsolete">Rozšířená arabština A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="405"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Arabské rozšířené B</translation>
<translation type="obsolete">Rozšířená arabština B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="411"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Hebrejské</translation>
<translation type="obsolete">Hebrejština</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="325"/>
9963,47 → 9972,47
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paleta znaků Scribusu (*.ucp);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vyberte název souboru, který má být otevřen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba při načítání souboru %1 - soubor může být poškozený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze uložit soubor %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vypráznit paletu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opravdu chcete vypráznit všechny znaky z palety?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paleta znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrýt/zobrazit pokročilou paletu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
10013,7 → 10022,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uložit rychlou paletu znaků</translation>
</message>
</context>
<context>
10021,62 → 10030,62
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Plná znaková sada</translation>
<translation>Plná znaková sada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished">Základní latinka</translation>
<translation>Základní latinka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished">Latin-1 doplňky</translation>
<translation>Latin-1 doplňky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished">Rozšířená latinka A</translation>
<translation>Rozšířená latinka A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished">Rozšířená latinka B</translation>
<translation>Rozšířená latinka B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished">Obecná interpunkce</translation>
<translation>Obecná interpunkce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished">Horní a dolní indexy</translation>
<translation>Horní a dolní indexy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished">Měny</translation>
<translation>Symboly měn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished">Symboly dopisu</translation>
<translation>Symboly dopisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished">Číselné formy</translation>
<translation>Symboly číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Šipky</translation>
<translation>Šipky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished">Matematické operátory</translation>
<translation>Matematické operátory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
10091,12 → 10100,12
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished">Geometrické tvary</translation>
<translation>Geometrické tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished">Různé symboly</translation>
<translation>Různé symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
10106,67 → 10115,67
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished">Varianty minuskulí</translation>
<translation>Varianty minuskulí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished">Ligatury</translation>
<translation>Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Speciální znaky</translation>
<translation>Speciální znaky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Řečtina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished">Rozšířená řečtina</translation>
<translation>Rozšířená řečtina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Azbuka</translation>
<translation>Azbuka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished">Azbuka - doplňky</translation>
<translation>Azbuka - doplňky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arabština</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished">Arabské rozšířené A</translation>
<translation>Rozšířená arabština A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished">Arabské rozšířené B</translation>
<translation>Rozšířená arabština B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebrejské</translation>
<translation>Hebrejština</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozšířená paleta znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Písmo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
10177,12 → 10186,12
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit &amp;kód:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
10192,32 → 10201,32
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Znaky k vložení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
<translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vložit</translation>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Smazat aktuální výběr(y).</translation>
<translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Vymazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
</message>
</context>
<context>
10225,7 → 10234,7
<message>
<location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
10233,7 → 10242,7
<message>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Smazat</translation>
<translation>Smazat</translation>
</message>
</context>
<context>
10241,7 → 10250,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Chybí znak</translation>
<translation>Chybí znaky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="661"/>
10266,12 → 10275,12
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objek onsahuje průhlednost</translation>
<translation>Objekt obsahuje průhlednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt je PDF anotace nebo formulář</translation>
<translation>Objekt je PDF anotace nebo pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="669"/>
10311,7 → 10320,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="647"/>
<source>Items</source>
<translation>Onjekty</translation>
<translation>Objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="648"/>
10336,27 → 10345,27
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="382"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="412"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Je použita průhlednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="415"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Je použito směšování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="422"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vrstva &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="654"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Znovu zkontrolovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="656"/>
10366,7 → 10375,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorovat nalezené chyby a pokračovat v exportu nebo tisku. Měli byste vědět, jaké chyby ingnorujete před tím, než budete pokračovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="658"/>
10376,17 → 10385,17
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prázdý obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrázek je GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="393"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">Vrstvy</translation>
<translation>Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="493"/>
10396,24 → 10405,26
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="435"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished">Vzorové stránky</translation>
<translation>Vzorové stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="648"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Vrstva</translation>
<translation>Vrstva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozlišení obrázku pod %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozlišení obrázku nad %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
</message>
</context>
<context>
10439,7 → 10450,7
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="68"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Provádím export...</translation>
<translation type="unfinished">Provádím export...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../collect4output.cpp" line="72"/>
10450,7 → 10461,7
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Nelze exportovat všechny soubory:
<translation type="unfinished">Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
</message>
<message>
10457,7 → 10468,7
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="87"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation> Nelze exportovat soubor:
<translation type="unfinished">Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
</message>
</context>
10471,7 → 10482,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="80"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Import</translation>
<translation>&amp;Importovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="82"/>
10506,7 → 10517,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="109"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Aktuálí množina barev:</translation>
<translation>Aktuální množina barev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="140"/>
10556,17 → 10567,17
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="172"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Nastavit aktuální množinu barev jako implicitní</translation>
<translation>Nastavit aktuální množinu barev jako výchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Vybrat jméno</translation>
<translation>Vybrat název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="564"/>
10606,7 → 10617,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Všechny podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatní soubory (%3);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
10625,7 → 10636,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Importovat barvy</translation>
</message>
</context>
<context>
10761,7 → 10772,7
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="231"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="232"/>
10801,7 → 10812,7
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zaměnit barvy</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Nahradit barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="243"/>
10811,12 → 10822,12
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="244"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="245"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
<translation type="obsolete">Ponechat barvy netknuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="328"/>
10911,7 → 10922,7
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="97"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barevné komponenty...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Barevné složky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="180"/>
10962,7 → 10973,7
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Aplikovat</translation>
<translation>&amp;Použít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
10999,7 → 11010,7
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Jedna stránka</translation>
<translation>Jedna strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
11169,314 → 11180,314
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="262"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Ano</translation>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Ne</translation>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ano</translation>
<translation>&amp;Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ne</translation>
<translation>&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Textový rámec</translation>
<translation>Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Linka</translation>
<translation>Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Mnohoúhelník</translation>
<translation>Mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Lomená linka</translation>
<translation>Lomená čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Text na křivce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generovaný rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vícenásobný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF Textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF pole k výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF pole se seznamem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">PDF textová anotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">PDF anotace odkazem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Levá stránka</translation>
<translation>Levá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished">Střední</translation>
<translation>Střední</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Střední levá</translation>
<translation>Střední levá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Střední pravá</translation>
<translation>Střední pravá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Pravá stránka</translation>
<translation>Pravá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished">Normální vlevo</translation>
<translation>Normální vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished">Normální na střed</translation>
<translation>Normální na střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished">Normální vpravo</translation>
<translation>Normální vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="unfinished">Plná linka</translation>
<translation>Plná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="unfinished">Přerušovaná linka</translation>
<translation>Přerušovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="unfinished">Tečkovaná linka</translation>
<translation>Tečkovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Čerchovaná linka</translation>
<translation>Čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Dvojitě čerchovaná linka</translation>
<translation>Dvojitě čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výchozí styl odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výchozí styl znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výchozí styl čáry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">Odstíny šedé</translation>
<translation>Odstíny šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished">Normální vidění</translation>
<translation>Normální vidění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (červená)</translation>
<translation>Barvoslepost (červená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (zelená)</translation>
<translation>Barvoslepost (zelená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (modrá)</translation>
<translation>Barvoslepost (modrá)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost</translation>
<translation>Barvoslepost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished">Vlastní: </translation>
<translation>Vlastní: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Žádné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vyčnívající vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vyčnívající vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vlevo zavěšená interpunkce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vpravo zavěšená interpunkce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Min. prokládání textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Max. prokládání textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Min. šířka znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Max. šířka znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
11504,22 → 11515,22
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Nastavení náhledu</translation>
<translation>Nastavení náhledu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit soubor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smazat stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit obrázek ze schránky</translation>
</message>
</context>
<context>
11527,12 → 11538,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished">Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
<translation>Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Název:</translation>
<translation>Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
11545,7 → 11556,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">Nová vzorová stránka %1</translation>
<translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
</message>
</context>
<context>
11588,7 → 11599,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
11598,12 → 11609,12
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Upravit vlastnosti barvy linek</translation>
<translation>Upravit vlastnosti barvy čáry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Barva výplně</translation>
<translation>Upravit vlastnosti barvy výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
11643,7 → 11654,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="562"/>
11668,82 → 11679,82
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zobrazit pouze použité barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="988"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Posuny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Změna velikosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X-Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y-Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otočení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Úhel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavení průhlednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
<translation>Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
<translation>Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
<translation>Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
<translation>Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
<translation>Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
11763,7 → 11774,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
<translation>Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
11783,27 → 11794,27
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
<translation>Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
<translation>Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Světlost</translation>
<translation>Světlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zobrazit celý seznam barev v dokumentu nebo jen použité barvy</translation>
</message>
</context>
<context>
11811,32 → 11822,32
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vytvořit interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet stránek v dokumentu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interval stránek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Základní výběr intervalu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
11846,7 → 11857,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přesunout &amp;dolů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
11856,7 → 11867,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přesunout &amp;nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
11866,7 → 11877,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
11876,12 → 11887,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sudé stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
<source>From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
11891,7 → 11902,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Přidat do intervalu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
11901,27 → 11912,27
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Liché stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam oddělený čárkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Pokročilé seřazení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Pořadí stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ukázkové pořadí stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
11931,7 → 11942,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
11941,7 → 11952,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
11998,7 → 12009,7
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="52"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Možnosti tiskárny</translation>
<translation>Nastavení tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="63"/>
12033,7 → 12044,7
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="160"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Zrcadlo</translation>
<translation>Zrcadlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="150"/>
12068,7 → 12079,7
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Stránka na list</translation>
<translation>Stránek na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="196"/>
12086,49 → 12097,49
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="414"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="449"/>
<source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Soubory křivek (*.scu);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="449"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="483"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nelze uložit soubor:
<translation>Nelze uložit soubor:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="509"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Převrátit křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="510"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Obnovit křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="511"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Přepnout mezi lineární a kubickou interpoloací křivky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="512"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nahrát křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/curvewidget.cpp" line="513"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Uložit tuto křivku</translation>
</message>
</context>
<context>
12148,7 → 12159,7
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Komprimovaný soubor</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Komprimovat soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="306"/>
12158,22 → 12169,22
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="274"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ukázat náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ukázat náhled a informace o vybraném souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Včetně profilů &amp;barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Při uložení komprimovat dokument Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
12279,12 → 12290,12
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="363"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished">Hodnota:</translation>
<translation>Hodnota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="364"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Posun:</translation>
</message>
</context>
<context>
12365,7 → 12376,7
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Chyba importu Word souboru
<translation>Chyba importu Word dokumentu
%1</translation>
</message>
</context>
12474,7 → 12485,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="166"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, finkce atd</translation>
<translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, funkce, žánr, atd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
12499,7 → 12510,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Informace o autorských právech, licencích apod. Např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
<translation>Informace o autorských právech a licencích, např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="152"/>
12514,7 → 12525,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
<translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribusu jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
12542,12 → 12553,12
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Přidat do dokumentu sekci s číslováním stránek. Nová sekce bude přidána za aktuálně vybranou sekci.</translation>
<translation>Přidat do dokumentu část s číslováním stránek. Nová část bude přidána za aktuálně vybranou část.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Odstranit aktuálně vybranou sekci.</translation>
<translation>Odstranit aktuálně vybranou část.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
12577,12 → 12588,12
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="79"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro sekci, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této sekci zobrazit čísla stránek a pokud je v sekci alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Index stránky, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Do:&lt;/b&gt; Index stránky, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stránek.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ...,potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. U první sekce v dokumentu to nahradí původní první číslo strany v novém okně souboru. (fixme).</translation>
<translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro část, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této části zobrazit čísla stránek a pokud je v části alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Číslo stránky, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Po:&lt;/b&gt; Číslo stránky, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stránek.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začátek:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ..., potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. V první části dokumentu se nahradí původní první stránka novým značením.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Číslo stránky je mimo použitelnou oblast</translation>
<translation>Číslo stránky je mimo povolené hranice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
12592,57 → 12603,57
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="unfinished">Sekce dokumentu</translation>
<translation>Části dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished">Zobrazeno</translation>
<translation>Zobrazeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished">Od</translation>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished">po</translation>
<translation>Po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Styl</translation>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Start</translation>
<translation>Začátek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
<translation>&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
</context>
<context>
12650,12 → 12661,12
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="16"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Sekce dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Části dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="39"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="55"/>
12680,7 → 12691,7
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="125"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="128"/>
12771,27 → 12782,27
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atributy objektů dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">Hodnota</translation>
<translation>Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished">Parametr</translation>
<translation>Parametr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
12811,7 → 12822,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
12821,7 → 12832,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
12831,7 → 12842,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
12841,7 → 12852,7
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vyčistit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
12854,12 → 12865,12
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="30"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Vlastnosti položek dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Atributy objektů dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="47"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="52"/>
12894,7 → 12905,7
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="123"/>
13109,14 → 13120,9
<translation type="obsolete">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="224"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="obsolete">Použít během odstranění barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="227"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="obsolete">Konvertovat spot barvy na process</translation>
<translation type="obsolete">Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="233"/>
13189,7 → 13195,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
13198,12 → 13204,12
se nepodařil!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="479"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="877"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
13213,27 → 13219,27
<translation type="obsolete">Importuji PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="85"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analyzuji PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="483"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="484"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Vytvářím objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Konverze %1 obrázků selhala!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="82"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuji: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="742"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="743"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13263,7 → 13269,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="353"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Jméno stylu odstavce</translation>
<translation type="obsolete">Název stylu odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="354"/>
13278,7 → 13284,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="356"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Barva výplně písma</translation>
<translation type="obsolete">Barva výplně textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="357"/>
13308,12 → 13314,12
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Jméno:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="260"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Linky:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Čáry:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="231"/>
13368,7 → 13374,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="501"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation type="obsolete">Jméno stylu není jedinečné</translation>
<translation type="obsolete">Název stylu není jedinečný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="320"/>
13406,7 → 13412,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Upravit</translation>
<translation>Upravit</translation>
</message>
</context>
<context>
13474,7 → 13480,7
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="63"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>Získat &amp;jména polí</translation>
<translation>Získat &amp;názvy polí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="65"/>
13637,37 → 13643,37
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="351"/>
<source>Color 1:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva 1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="371"/>
<source>Color 2:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva 2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="391"/>
<source>Color 3:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva 3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="411"/>
<source>Color 4:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva 4:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1412"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Tritone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Tříbarevný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1499"/>
<source>Quadtone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Čtyřbarevný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1565"/>
13680,27 → 13686,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="unfinished">Uložit jako obrázek</translation>
<translation>Uložit jako obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation type="unfinished">Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
<translation>Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">Soubor existuje. Přepsat?</translation>
<translation>Soubor již existuje. Přepsat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="205"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">už existuje. Přepsat?</translation>
<translation>už existuje. Přepsat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="219"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation type="unfinished">Chyba při zápisu souboru.</translation>
<translation>Chyba při zápisu souboru.</translation>
</message>
</context>
<context>
13720,7 → 13726,7
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
Jména exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;jmenodokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
Názvy exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;nazevdokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
13745,7 → 13751,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Export do adresáře:</translation>
<translation>&amp;Exportovat do adresáře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
13805,7 → 13811,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exportovat rozsah stránek</translation>
<translation>Exportovat interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
13851,17 → 13857,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velikost obrázku v pixelech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Komprimační poměr vašeho obrázku - 100% je bez komprimace, 0% nejvyšší komprimace. Jestliže si nevíte rady, použijte &apos;Automaticky&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automaticky</translation>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
</context>
<context>
13979,7 → 13985,7
<message>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="133"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="185"/>
14004,7 → 14010,7
<message>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="276"/>
<source>Live Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Živý náhled</translation>
</message>
</context>
<context>
14072,20 → 14078,20
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="226"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formát souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="594"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Některá písma, použitá v tomto dokumentu, byla nahrazena:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="598"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> nahrazeno: </translation>
<translation> nahrazeno čím: </translation>
</message>
</context>
<context>
14093,7 → 14099,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Soubor</translation>
<translation>Soubor</translation>
</message>
</context>
<context>
14101,12 → 14107,12
<message>
<location filename="../../scribus/fontcombo.cpp" line="148"/>
<source>Face:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vzhled:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontcombo.cpp" line="149"/>
<source>Style:</source>
<translation type="unfinished">Styl:</translation>
<translation>Styl:</translation>
</message>
</context>
<context>
14114,22 → 14120,22
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished">Název písma</translation>
<translation>Název písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="unfinished">Použít písmo</translation>
<translation>Použít písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<source>Family</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Styl</translation>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
14139,17 → 14145,17
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formát</translation>
<translation>Formát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložený v PostScriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
14159,46 → 14165,46
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<source>Access</source>
<translation type="unfinished">Přístup</translation>
<translation>Přístup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použité v dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="unfinished">Cesta k souboru s písmem</translation>
<translation>Cesta k souboru s písmem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Uživatel</translation>
<translation>Uživatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Systém</translation>
<translation>Systém</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kliknutím změníte hodnotu</translation>
</message>
</context>
<context>
14261,7 → 14267,7
<message>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Připojit...</translation>
<translation>&amp;Přidat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="111"/>
14299,7 → 14305,7
<translation type="obsolete">Cesta k souboru s písmem</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
14306,12 → 14312,12
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="189"/>
<source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="obsolete">Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu pro písma v nabídce Soubor - Nastavení - Písma.</translation>
<translation type="obsolete">Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu pro písma v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="130"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu pro písma v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
</message>
</context>
<context>
14374,12 → 14380,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="unfinished">Náhled písem</translation>
<translation>Náhled písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rychlé hledání:</translation>
<translation>&amp;Rychlé hledání:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
14394,22 → 14400,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Velikost písma:</translation>
<translation>&amp;Velikost písma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Text</translation>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="unfinished">Text, který se zobrazí</translation>
<translation>Výplňový text, který se zobrazí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="unfinished">Na&amp;stavit</translation>
<translation>Na&amp;stavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
14419,17 → 14425,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="unfinished">Obnovit text</translation>
<translation>Obnovit text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vých&amp;ozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
14439,18 → 14445,18
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zobrazit rozšířené informace o písmu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavit výplňový text</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
</message>
14603,7 → 14609,7
<message>
<location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Pokud volbu povolíte, Scribus použije tyto náhrady chybějících písem ve všech budoucích dokumentech. Později to lze zrušit v nabídce Úpravy - Nastavení - Písma.</translation>
<translation type="unfinished">Pokud volbu povolíte, Scribus použije tyto náhrady chybějících písem ve všech budoucích dokumentech. Později to lze zrušit v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
14621,7 → 14627,7
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="328"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="336"/>
14634,7 → 14640,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="100"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vektor přechodu</translation>
</message>
</context>
<context>
14662,7 → 14668,7
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="55"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Připojit</translation>
<translation>&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="65"/>
14677,7 → 14683,7
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="94"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>Přip&amp;ojit</translation>
<translation>Přd&amp;at</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="104"/>
14717,22 → 14723,22
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="225"/>
<source>Refer to:</source>
<translation type="obsolete">Odkaz na:</translation>
<translation type="obsolete">Vztaženo k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stránka</translation>
<translation>&amp;Stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Okraje</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Okrajům</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="230"/>
<source>&amp;Selection</source>
<translation type="obsolete">&amp;Výběr</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guidemanager.cpp" line="249"/>
14778,117 → 14784,117
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="15"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Správce vodítek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="31"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="140"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Sloupce/řádky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="331"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Různé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vodorovné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="233"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Svislé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="320"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Použít pro všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&amp;Počet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">P&amp;očet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="175"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Po&amp;užít mezeru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="262"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Použít &amp;mezeru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="294"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Okr&amp;ajům</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="304"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vý&amp;běrům</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="340"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Smazat vodítka z &amp;aktuální stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="353"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Smazat vodítka ze &amp;všech stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat nové vodorovné vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smazat vybrané vodorovné vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat nové svislé vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smazat vybrané svislé vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamknout vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít pro všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Počet vytvořených vodorovných vodítek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Počet vytvořených svislých vodítek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
14933,17 → 14939,17
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít zobrazená vodítka na všechny stránky dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smazat všechna vodítka zobrazené na aktuální stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smazat všechny vodítka na všech stránkách</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
14988,17 → 14994,17
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smazat všechny vodítka na aktuální stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smazat všechny vodítka v aktuálním dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
<source>Refer to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vztaženo k</translation>
</message>
</context>
<context>
15143,48 → 15149,48
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="294"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
<translation>&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="715"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Lituji, ale není dostupný žádný manuál!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prosím, podívejte se na:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net , kde naleznete aktuální dokumentaci&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net ke stažení&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
<source>Scribus Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nápověda Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
<source>Searching is case insensitive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hledání ignoruje velikost písmen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
<source>Find &amp;Next...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hledat &amp;další...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
<source>Find &amp;Previous...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hledat &amp;předchozí...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
<translation>&amp;Přidat</translation>
</message>
</context>
<context>
15197,7 → 15203,7
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="68"/>
<source>Accept</source>
<translation>Akceptovat</translation>
<translation>Přijmout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="89"/>
15213,13 → 15219,13
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="77"/>
<source>Add to the
Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat so seznamu výjimek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="97"/>
<source>Add to the
Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Seznam k ignorování</translation>
</message>
</context>
<context>
15244,7 → 15250,7
<message>
<location filename="../hysettings.cpp" line="34"/>
<source>&amp;Smallest Word:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nejmenší slovo:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Nejkratší slovo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../hysettings.cpp" line="16"/>
15275,22 → 15281,22
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Seznam k ignorování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Upravit položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam výjimek</translation>
</message>
</context>
<context>
15328,7 → 15334,7
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
<source>Profile Name:</source>
<translation>Jméno profilu:</translation>
<translation>Název profilu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
15393,17 → 15399,17
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
<source>Exposure time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Expoziční čas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
<source>Aperture:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Clona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ekvivalent ISO:</translation>
</message>
</context>
<context>
15411,23 → 15417,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importovat AI...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importovat soubory Illustratoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuje do dokumentu většinu souborů Illustratoru,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="162"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Soubor nelze importovat</translation>
</message>
</context>
<context>
15435,12 → 15442,12
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation type="obsolete">Import &amp;EPS/PS...</translation>
<translation type="obsolete">Importovat &amp;EPS/PS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports EPS Files</source>
<translation type="obsolete">Import EPS souborů</translation>
<translation type="obsolete">Importovat EPS soubory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="75"/>
15450,7 → 15457,7
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
15462,18 → 15469,19
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
<source>Import PostScript...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importovat PostScript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
<source>Imports PostScript Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importovat PostScript soubory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuje většinu PostSript souborů do aktuálního dokumentu
a konvertuje vektorová data do objektů Scribusu.</translation>
</message>
</context>
<context>
15481,23 → 15489,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importovat Xfig...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importovat Xfig soubory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuje většinu Xfig souborů do aktuálního dokumentu,
přičemž konvertuje vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="126"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
</message>
</context>
<context>
15505,12 → 15514,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Na výšku</translation>
<translation>Na výšku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Na šířku</translation>
<translation>Na šířku</translation>
</message>
</context>
<context>
15528,7 → 15537,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
<source>Copies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Kopie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
15543,42 → 15552,42
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
<source>Front side</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Titulní stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
<source>Back side</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zadní stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
<source>&amp;Booklet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Brožura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
<source>Pages per sheet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stránek na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
<source>4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
<source>8</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
<source>16</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>16</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
<source>Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
15596,7 → 15605,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
<source>Front page from</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Titulní stránka z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
15606,47 → 15615,47
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
<source>Back page from</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zadní stránka z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
<source>Destination page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Cílová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Velikost</translation>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
<source>Orientation</source>
<translation type="unfinished">Orientace</translation>
<translation>Orientace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Šířka</translation>
<translation>Šířka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Výška</translation>
<translation>Výška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Náhled</translation>
<translation>Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
<source>Refresh preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obnovit náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
15656,7 → 15665,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
15712,7 → 15721,7
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="46"/>
<source>Page(s)</source>
<translation>Stránka(y)</translation>
<translation>Stránku(y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="63"/>
15780,62 → 15789,62
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="237"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="13"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="37"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>T&amp;yp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="75"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Textový rámec</translation>
<translation>&amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="85"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Obrázkový rámec</translation>
<translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="122"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="137"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Umístění stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktuální stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Všechny stránky</translation>
<translation>Všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="225"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Umístění rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
15855,72 → 15864,72
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
<source>Custom Position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vlastní umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="316"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="379"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished">&amp;Velikost</translation>
<translation>&amp;Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Shodná jako okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Shodná jako stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="429"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Shodná jako spadávka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="439"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Shodná jako importovaný obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<source>Custom Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vlastní velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="488"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="495"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Šířka:</translation>
<translation>Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="558"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="611"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mezera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="625"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sloupce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
15935,7 → 15944,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="813"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nenalezeny žádné volby pro tento typ rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
15950,52 → 15959,52
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
<source>Insert one or more text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vloží jeden nebo více textových rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
<source>Insert one or more image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vloží jeden nebo více obrázkových rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
<source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Umístit nové rámce na aktuální stránku, na všechny stránky nebo vybraný interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
<source>Insert the frame on the current page only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit rámec pouze na aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
<source>Insert one frame for each existing page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit jeden rámec na všechny existující stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
<source>Insert frames on a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit rámce na interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
<source>Range of pages to insert frames on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interval stránek, na které budou vloženy rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
<source>Position the new frame in relation to the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Umístění nového rámce vzhledem ke stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
16005,7 → 16014,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
<source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit rámec do vlastního umístění na stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
16020,12 → 16029,12
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
16040,27 → 16049,27
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
<source>Insert the new frame with a custom size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit nový rámec s vlastní velikostí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
<source>Width of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šířka vloženého rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
<source>Height of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výška vloženého rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
<source>Number of columns for the inserted text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet sloupců vloženého textového rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
<source>Distance between the columns in the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vzdálenost mezi sloupci v textovém rámci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
16070,22 → 16079,22
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
<source>Link Inserted Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spojit vložené rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
<source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spojit první vložený rámec s existujícím textovým rámcem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
<source>Link to Existing Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spojit s existujícím rámcem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
<source>Name of existing text frame to link to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Název existujícího textového rámce, se kterým se spojí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
16108,7 → 16117,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="28"/>
<source>Number of rows:</source>
<translation>Počet řádek:</translation>
<translation>Počet řádků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="29"/>
16126,7 → 16135,7
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="27"/>
<source>Edit JavaScripts</source>
<translation>Editace Java skriptů</translation>
<translation>Upravit Java skripty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="46"/>
16171,7 → 16180,7
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="71"/>
<source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
<translation>Přidá nový skript a definuje funkci se stejným jménem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte jméno funkce.</translation>
<translation type="unfinished">Přidá nový skript a definuje funkci se stejným názvem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte název funkce.</translation>
</message>
</context>
<context>
16254,12 → 16263,12
<message>
<location filename="../keymanager.cpp" line="182"/>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Import...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../keymanager.cpp" line="183"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Export...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Exportovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../keymanager.cpp" line="185"/>
16317,127 → 16326,127
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="336"/>
<source>Status: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stav:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="340"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="342"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokončeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="345"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Běží</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="522"/>
<source>No item selected!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Není vybraná žádná položka!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="526"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">Vložit symbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="14"/>
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished">Editor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="33"/>
<source>Enter Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložit kód:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="45"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktualizovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="52"/>
<source>Revert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="66"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Volby</translation>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="74"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">Rozlišení:</translation>
<translation>Rozlišení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automaticky</translation>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="84"/>
<source> DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="97"/>
<source>Program:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="109"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="123"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hlášení programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="158"/>
<source>Kill Program</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zabít program</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="174"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stav: Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="130"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
<translation>Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="124"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Editor pro tento rámec již běží!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="150"/>
<source>Editor running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Editor běží!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="132"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Prosím, určete editor v nastavení!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="167"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Není možné vytvořit dočasný adresář pro běh externího editoru!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spustit externí editor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="207"/>
16447,11 → 16456,16
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="225"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spuštění editoru &quot;%1&quot; selhalo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<translation type="obsolete">Spustit externí editor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="523"/>
<source>Insert Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
16475,7 → 16489,7
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
16490,57 → 16504,57
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Raise layer</source>
<translation type="obsolete">Vrstvu dopředu</translation>
<translation type="obsolete">Vrstvu nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Lower layer</source>
<translation type="obsolete">Vrstvu dozadu</translation>
<translation type="obsolete">Vrstvu dolů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="586"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
<translation>Neprůsvitnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
<translation>Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
<translation>Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
<translation>Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
<translation>Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="574"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
<translation>Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="575"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Overlay</translation>
<translation>Překrytí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="576"/>
16555,7 → 16569,7
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="578"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
<translation>Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
16575,22 → 16589,22
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="582"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
<translation>Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="583"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
<translation>Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="584"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="585"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Světlost</translation>
<translation>Světlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="603"/>
16600,22 → 16614,22
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="604"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zviditelnit vrstvu - odškrtnutím zkryjete vrstvu z displeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="605"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tiskne vrstvu - nezaškrtnutá vypne tisk.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="606"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamkne nebo odemkne vrstvu - nezaškrtnutá je odemčená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="607"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Text obtéká objekty v nižších vrstvách - Povolením vynutíte, aby text obtékal i objekty v nižších vrstvách</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="608"/>
16625,37 → 16639,37
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="601"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybrat režim směšování, funguje pouze v PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="602"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Průsvitnost vrstev, funguje pouze v PDF 1.4 a SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat vrstvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Duplikovat aktuální vrstvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vrstvu nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vrstvu dolů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="609"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Název vrstvy - Dvojklikem na název jej změníte</translation>
</message>
</context>
<context>
16663,12 → 16677,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4974"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5004"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
</context>
<context>
16676,22 → 16690,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Optická čočka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parametry čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
16701,82 → 16715,82
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat novou čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Přidat čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstanit vybranou čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Odstanit čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přiblížit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oddálit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;X Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vodorovné umístění čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Y Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Svislé umístění čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybraná čočka funguje jako lupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zvětšení čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybraná čočka funguje jako čočka typu rybí oko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Čočka typu rybí &amp;oko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Polomě&amp;r:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poloměr čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
16794,7 → 16808,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="66"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efekt čočky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="70"/>
16804,7 → 16818,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="90"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efekt čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="91"/>
16817,7 → 16831,7
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="28"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation type="obsolete">Upravit styly linek</translation>
<translation type="obsolete">Upravit styly čar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="120"/>
16882,7 → 16896,7
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="44"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Import</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="188"/>
16900,7 → 16914,7
<message>
<location filename="../smlinestylewbase.ui" line="239"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Šířka linky:</translation>
<translation type="obsolete">Tloušťka čáry:</translation>
</message>
</context>
<context>
16943,27 → 16957,27
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="163"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Plná linka</translation>
<translation type="obsolete">Plná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="151"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Přerušovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Přerušovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="154"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Tečkovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Tečkovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="157"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Čerchovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="160"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
</message>
</context>
<context>
16971,12 → 16985,12
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="81"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Včechny soubory (*)</translation>
<translation>Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="80"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program nenalezl žádné moduly</translation>
</message>
</context>
<context>
17024,22 → 17038,22
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="266"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Náhodné odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="271"/>
<source>Standard Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klasické Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="272"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet odstavců, do kterých se vlije vybraný výplňový text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam jazyků, ve kterých můžete vlít výplňový text</translation>
</message>
</context>
<context>
17107,32 → 17121,32
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="116"/>
<source>Other Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ostatní nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="121"/>
<source>Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vzorová stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Velikost vložených stránek, běžné nebo vlastní velikosti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Orientace stránek, které budou vloženy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šířka stránek, které budou vloženy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výška stránek, které budou vloženy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="179"/>
17145,22 → 17159,22
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dolní:</translation>
<translation>&amp;Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Horní:</translation>
<translation>Na&amp;hoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Pravý:</translation>
<translation>V&amp;pravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Levý:</translation>
<translation>V&amp;levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
17220,17 → 17234,17
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="79"/>
<source>Apply settings to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít nastavení na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="82"/>
<source>All Document Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="86"/>
<source>All Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Všechny vzorové stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="91"/>
17240,17 → 17254,17
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="108"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Okrajová vodítka</translation>
<translation>Okrajová vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="126"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nahoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="131"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
17275,7 → 17289,7
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="152"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spadávka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="158"/>
17290,28 → 17304,28
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="217"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zevnitř:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zvenku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="222"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vlevo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="223"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Pravý:</translation>
<translation type="unfinished">Vpravo:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="43"/>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation>Upravit vzorové stránky</translation>
</message>
17331,12 → 17345,12
<translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Nová vzorová stránka</translation>
</message>
17346,17 → 17360,17
<translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Nová vzorová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="359"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie č. %1 z</translation>
</message>
17366,64 → 17380,64
<translation type="obsolete">Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation>Duplikovat zvolenou vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation>Smazat zvolenou vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
<source>Add a new master page</source>
<translation>Přidat novou vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Import vzorových stránek z existujícího dokumentu</translation>
<translation>Importovat vzorové stránky z existujícího dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Nelze přejmenovat vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Normální stránka nemůže být přejmenována.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Přejmenovat vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Nové jméno:</translation>
<translation type="unfinished">Nový název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="175"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopie #%1 z/ze %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opravdu si přejete smazat vzorovou stránku &quot;%1&quot;?</translation>
</message>
</context>
<context>
17504,7 → 17518,7
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="51"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> °</translation>
</message>
</context>
<context>
17512,57 → 17526,57
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="13"/>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenosti</translation>
<translation>Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="19"/>
<source>X1:</source>
<translation type="unfinished">X1:</translation>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="145"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>10000.0000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="36"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="53"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="70"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="87"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Délka:</translation>
<translation>Délka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="104"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
<translation>DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="121"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
<translation>DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="138"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
<translation>Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="155"/>
<source>Unit:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jednotka:</translation>
</message>
</context>
<context>
17650,12 → 17664,12
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Import</translation>
<translation>&amp;Importovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Select...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vybrat...</translation>
</message>
</context>
<context>
17663,17 → 17677,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Mesh Distortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Síťové zkreslení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
17683,12 → 17697,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přiblížit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oddálit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
17707,7 → 17721,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="69"/>
<source>Mesh Distortion...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Síťové zkreslení...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="73"/>
17717,7 → 17731,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Síťové zkreslení mnohoúhelníků</translation>
</message>
</context>
<context>
17748,12 → 17762,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
<source>Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje</translation>
<translation>Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="121"/>
<source>Properties...</source>
<translation type="unfinished">Vlastnosti...</translation>
<translation>Vlastnosti...</translation>
</message>
</context>
<context>
17806,7 → 17820,7
<message>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="58"/>
<source>Number of Copies:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet kopií:</translation>
</message>
</context>
<context>
17819,7 → 17833,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3751"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3752"/>
17959,7 → 17973,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3955"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="obsolete">Jméno vybraného objektu</translation>
<translation type="obsolete">Název vybraného objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3956"/>
17984,13 → 17998,13
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3960"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="obsolete">Rotace objektu podle aktuálního středu otáčení</translation>
<translation type="obsolete">Otočení objektu podle aktuálního středu otáčení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3961"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="obsolete">Bod (počátek souřadnic), od kterého jsou
odvozeny vzdálenosti nebo úhly rotace</translation>
odvozeny vzdálenosti nebo úhly otočení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3962"/>
18058,7 → 18072,7
<translation type="obsolete">Zamknout nebo odemknout rozměry objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enable or disable printing of the object</source>
<translation type="obsolete">Povolit nebo zakázat tisk objektu</translation>
</message>
18070,7 → 18084,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3985"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation type="obsolete">Změna šířky znaků</translation>
<translation type="obsolete">Upravit šířku znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3989"/>
18080,7 → 18094,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3990"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Sytost barvy výplně písma</translation>
<translation type="obsolete">Sytost barvy výplně textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3995"/>
18095,27 → 18109,27
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3999"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation type="obsolete">Styl linky</translation>
<translation type="obsolete">Styl čáry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4000"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation type="obsolete">Tloušťka linky</translation>
<translation type="obsolete">Tloušťka čáry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4001"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation type="obsolete">Typy spojení linek</translation>
<translation type="obsolete">Typy spojení čar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4002"/>
<source>Type of line end</source>
<translation type="obsolete">Typy ukončení linek</translation>
<translation type="obsolete">Typy ukončení čar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4003"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation type="obsolete">Styl linky aktuálního objektu</translation>
<translation type="obsolete">Styl čáry aktuálního objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4005"/>
18210,27 → 18224,27
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3839"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation type="obsolete">Linky buňky v tabulce</translation>
<translation type="obsolete">Čáry buňky v tabulce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3840"/>
<source>Line at Top</source>
<translation type="obsolete">Horní linka</translation>
<translation type="obsolete">Horní čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3841"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation type="obsolete">Levá linka</translation>
<translation type="obsolete">Levá čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3842"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation type="obsolete">Pravá linka </translation>
<translation type="obsolete">Pravá čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3843"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation type="obsolete">Dolní linka</translation>
<translation type="obsolete">Dolní čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4023"/>
18290,7 → 18304,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3748"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Linka</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3749"/>
18320,7 → 18334,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3757"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotace:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Otočení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3761"/>
18337,7 → 18351,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3764"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="obsolete">S&amp;loupce:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Sloupce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3765"/>
18347,22 → 18361,22
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3766"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Horní:</translation>
<translation type="obsolete">Na&amp;hoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3767"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dolní:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3768"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Levý:</translation>
<translation type="obsolete">V&amp;levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3769"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pravý:</translation>
<translation type="obsolete">V&amp;pravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3770"/>
18382,7 → 18396,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3780"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="obsolete">Použít &amp;obrysovou linku</translation>
<translation type="obsolete">Použít &amp;obrysovou čáru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3781"/>
18427,12 → 18441,12
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3810"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Typ linky:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Typ čáry:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3822"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="obsolete">Šíř&amp;ka linky:</translation>
<translation type="obsolete">Tloušť&amp;ka čáry:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3823"/>
18517,17 → 18531,17
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3984"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="obsolete">Offset k účaří znaků</translation>
<translation type="obsolete">Posunout vzhledem k účaří znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3986"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="obsolete">Měřená výška znaků</translation>
<translation type="obsolete">Upravit výšku znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3634"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Jméno &quot;%1&quot; není jedinečné.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiné.</translation>
<translation type="obsolete">Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3775"/>
18567,7 → 18581,7
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3979"/>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="obsolete">Pro obtékání textových rámců pod objektem použijte druhou linku založenou na tvaru rámce. </translation>
<translation type="obsolete">Pro obtékání textových rámců pod objektem použijte druhou čáru založenou na tvaru rámce. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="1814"/>
18625,7 → 18639,7
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="94"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Šířka linky:</translation>
<translation type="obsolete">Tloušťka čáry:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="261"/>
18645,32 → 18659,32
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="280"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Plná linka</translation>
<translation type="obsolete">Plná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="268"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Přerušovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Přerušovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="271"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Tečkovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Tečkovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="274"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Čerchovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="277"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná linka</translation>
<translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="295"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Jméno %1 není jedinečné.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiné.</translation>
<translation type="obsolete">Název %1 není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="181"/>
18683,22 → 18697,22
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<source>%v of %m</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">%v z %m</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
<source>Progress</source>
<translation type="unfinished">Průběh</translation>
<translation>Průběh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="unfinished">Celkový průběh:</translation>
<translation>Celkový průběh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
18724,32 → 18738,32
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="112"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
<translation>&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="165"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Svislé posunutí:</translation>
<translation>&amp;Svislé posunutí:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
<source>&amp;Horizontal Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vodorovná mezera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Vertical Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Svislá mezera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="13"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished">Vícenásobné duplikování</translation>
<translation>Vícenásobné duplikování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="32"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Podle počtu &amp;kopií</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="50"/>
18759,7 → 18773,7
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="81"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vytvořit &amp;mezeru mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="84"/>
18769,7 → 18783,7
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="91"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Po&amp;sunout vytvořené objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="94"/>
18779,42 → 18793,42
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="145"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otočení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="217"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Podle počtu &amp;řad a sloupců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="245"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Svislá mezera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="272"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vodorovná mezera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="289"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet řádků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="309"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet sloupců:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="383"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="399"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
18898,7 → 18912,7
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Implicitní měrná jednotka dokumentu</translation>
<translation>Výchozí měrná jednotka dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="149"/>
18938,7 → 18952,7
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="297"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Implicitní jednotka:</translation>
<translation>&amp;Výchozí jednotka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="307"/>
18993,22 → 19007,22
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="181"/>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished">Vzhled dokumentu</translation>
<translation>Vzhled dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="256"/>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished">První stránka je:</translation>
<translation>První stránka je:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="329"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Po vytvoření dokumentu ukázat jeho nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>N&amp;ový ze šablony</translation>
</message>
</context>
<context>
19084,12 → 19098,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Upravit &amp;obrysovou linku</translation>
<translation>Upravit &amp;obrysovou čáru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Zr&amp;ušit obrysovou linku</translation>
<translation>Zr&amp;ušit obrysovou čáru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
19144,12 → 19158,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rotace proti směru hodinových ručiček</translation>
<translation type="unfinished">Otočení proti směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rotace po směru hodinových ručiček</translation>
<translation type="unfinished">Otočení po směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
19159,17 → 19173,17
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Úhel rotace</translation>
<translation type="unfinished">Úhel otočení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové linky</translation>
<translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové čáry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Nastavit obrysovou linku na původní tvar rámce</translation>
<translation>Nastavit obrysovou čáru na původní tvar rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
19214,12 → 19228,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>na plochu</translation>
<translation>k ploše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>to Page</source>
<translation>na stránku</translation>
<translation>k stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
19245,12 → 19259,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="300"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Tento dokument nevypadá jako OpenOffice Draw soubor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="619"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19258,41 → 19272,41
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Import OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
<translation>Importovat OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Import souborů OpenOffice Draw</translation>
<translation>Importovat soubory OpenOffice Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje do aktuálního dokumentu soubory OpenOffice.org Draw a převede vektory na objekty Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="127"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="139"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="211"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Tento soubor obsahuje nějaké nepodporované vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="209"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Soubor nelze importovat</translation>
</message>
</context>
<context>
19300,7 → 19314,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation>Použít jméno dokumentu jako předponu stylů odstavce</translation>
<translation type="unfinished">Použít název dokumentu jako předponu stylů odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
19335,12 → 19349,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation>Přidat název dokumentu do jména stylu.</translation>
<translation>Přidat název dokumentu do názvu stylu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation>Nastavit tyto vlastnosti jako implicitní a neptat se na ně při každém importu OASIS OpenDocument formátu.</translation>
<translation>Nastavit tyto vlastnosti jako výchozí a neptat se na ně při každém importu OASIS OpenDocument formátu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
19371,37 → 19385,37
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="37"/>
<source>Origin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počátek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="54"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Velikost</translation>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="59"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Šířka:</translation>
<translation>Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="61"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Délka:</translation>
<translation>Délka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="69"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="71"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
<translation>Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="101"/>
<source>Remember Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapamatovat hodnoty</translation>
</message>
</context>
<context>
19414,7 → 19428,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="876"/>
19424,7 → 19438,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="751"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="806"/>
19434,7 → 19448,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">Obrys</translation>
<translation>Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="140"/>
19444,7 → 19458,7
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Filtr:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
19463,7 → 19477,7
<message>
<location filename="../../scribus/styleselect.cpp" line="98"/>
<source>Linewidth</source>
<translation>Šířka linky</translation>
<translation>Tloušťka čáry</translation>
</message>
</context>
<context>
19516,18 → 19530,19
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="153"/>
<source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 neexistuje a bude vytvořen, pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="170"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vytvořit adresář:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
</context>
<context>
19535,57 → 19550,57
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="135"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished">Ukládám PDF</translation>
<translation>Ukládám PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportuji vzorovou stránku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportuji stránku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished">Export objektů aktuální stránky:</translation>
<translation>Exportuji objekty na aktuální stránce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2470"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Stránka:</translation>
<translation>Stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2483"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7753"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba při nahrávání obrázku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7758"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba při ukládání obrázku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7763"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Chyba při nahrávání masky obrázku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7768"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7748"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Při ukládání došlo k chybě. Prosím, zkontrolujte volné místo na disku</translation>
</message>
</context>
<context>
19593,7 → 19608,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="29"/>
<source>PDF Tools</source>
<translation type="unfinished">PDF nástroje</translation>
<translation>PDF nástroje</translation>
</message>
</context>
<context>
19699,7 → 19714,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="152"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Jméno separace</translation>
<translation type="unfinished">Název separace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="164"/>
19769,17 → 19784,17
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="260"/>
<source>Print Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nastavení tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="266"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
<translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="269"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky svisle</translation>
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
19789,32 → 19804,32
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="275"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Tisknout v odstínech šedé</translation>
<translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="281"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Konvertovat přímé barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="284"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít profily barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="311"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přizpůsobit šířce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="312"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přizpůsobit výšce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="313"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přizpůsobit stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="355"/>
19834,7 → 19849,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="272"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
19849,7 → 19864,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="217"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="221"/>
19870,34 → 19885,34
<translation type="obsolete">Export stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1771"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1772"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1776"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1777"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba při exportu obrázku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1781"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1782"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Chyba při nahrávání masky obrázky: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1787"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zpracovávám vzorovou stránku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportuji stránku:</translation>
</message>
</context>
<context>
19915,7 → 19930,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="396"/>
<source>Line</source>
<translation>Linka</translation>
<translation type="unfinished">Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="400"/>
19925,7 → 19940,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="404"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Lomená linka</translation>
<translation type="unfinished">Lomená čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="408"/>
19964,42 → 19979,42
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="13"/>
<source>Attributes</source>
<translation type="unfinished">Vlastnosti</translation>
<translation type="unfinished">Atributy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="23"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="28"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="33"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">Hodnota</translation>
<translation>Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="38"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished">Parametr</translation>
<translation>Parametr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="43"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished">Vztah</translation>
<translation>Vztah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="48"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished">Vztah k</translation>
<translation>Vztah k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="61"/>
20009,7 → 20024,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="68"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="71"/>
20019,7 → 20034,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="78"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="81"/>
20039,12 → 20054,12
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="114"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="130"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
20057,7 → 20072,7
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="36"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="41"/>
20087,7 → 20102,7
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="87"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pageitemattributesbase.ui" line="90"/>
20140,7 → 20155,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Obrázek</translation>
<translation>Obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
20150,62 → 20165,62
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="470"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložený obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="473"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Původní PPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktuální PPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">Velikost:</translation>
<translation>Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="475"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Barevný prostor:</translation>
<translation>Barevný prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Stránka:</translation>
<translation>Stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="488"/>
<source>Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stránky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Chybí vložený obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<source>missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">chybí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="502"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Není nahrán žádný obrázek</translation>
</message>
</context>
<context>
20218,7 → 20233,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="565"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="166"/>
20258,32 → 20273,32
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="558"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Generovaný rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="559"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Aplikace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="560"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="562"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="567"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Dokončeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Běží</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="224"/>
20293,17 → 20308,17
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Není nastavena žádná aplikace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="130"/>
<source>Rendering...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Generuji...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="139"/>
<source>Render Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Chyba generování</translation>
</message>
</context>
<context>
20311,55 → 20326,55
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="319"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstavců:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="327"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Řádků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="333"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="341"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Znaků:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3469"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Řeťezený text</translation>
<translation>Řeťezený text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3473"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Textový rámec</translation>
<translation>Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3475"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3477"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstavce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3483"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3485"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Řádků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3489"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3491"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3497"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3499"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Znaků:</translation>
</message>
</context>
<context>
20446,12 → 20461,12
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="628"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="632"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">Opravdu chcete smazat tuto vzorovou stránku?</translation>
<translation>Opravdu chcete smazat tuto vzorovou stránku?</translation>
</message>
</context>
<context>
20459,43 → 20474,43
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="266"/>
<source>%1 of %2</source>
<translation type="obsolete">%1 of %2</translation>
<translation type="obsolete">%1 z %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pageselector.cpp" line="210"/>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="obsolete">%1 of %1</translation>
<translation type="obsolete">%1 z %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="267"/>
<source>Go to the first page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jdi na první stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="268"/>
<source>Go to the previous page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jdi na předchozí stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="269"/>
<source>Go to the next page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jdi na následující stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="270"/>
<source>Go to the last page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jdi na poslední stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="271"/>
<source>Select the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybrat aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="272"/>
<source> of %1</source>
<comment>number of pages in document</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>z %1</translation>
</message>
</context>
<context>
20616,7 → 20631,7
<message>
<location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="62"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
20652,12 → 20667,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Starting Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počáteční bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>End Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Koncový bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
20728,17 → 20743,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="119"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verze Qt je zastaralá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="119"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tento modul vyžaduje verzi knihovny Qt alespoň 4.3.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="150"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="150"/>
20757,7 → 20772,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="21"/>
<source>Effect Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Typ efektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="29"/>
20792,7 → 20807,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
<source>Gap between Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mezera mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
20802,27 → 20817,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otočit objekt o:</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>90°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>180°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>270°</translation>
</message>
</context>
<context>
20835,12 → 20850,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="97"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="195"/>
<source>=</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>=</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="274"/>
20850,7 → 20865,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="357"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="381"/>
20875,12 → 20890,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="234"/>
<source>The resulting shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výsledný tvar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="286"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spojit tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="321"/>
20890,7 → 20905,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="337"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Výsledkem je plocha, kde se tvary neprotínají</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="353"/>
20901,7 → 20916,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="450"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vlastní barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
20911,7 → 20926,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="488"/>
<source>Fill:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výplň:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="158"/>
20961,12 → 20976,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="478"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="unfinished">Barva tahu</translation>
<translation>Barva tahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="498"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Barva výplně</translation>
<translation>Barva výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
21012,12 → 21027,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verze Qt je zastaralá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tento modul vyžaduje verzi knihovny Qt alespoň 4.3.3</translation>
</message>
</context>
<context>
21043,7 → 21058,7
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="84"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Jméno:</translation>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="84"/>
21053,37 → 21068,37
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="134"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Vybrat adresář</translation>
<translation>Vybrat adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="162"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nahrávám obrysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="296"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Včechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="310"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="14"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Obrysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="56"/>
<source>Load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Načíst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="63"/>
21093,27 → 21108,27
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="70"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Přejmenovat</translation>
<translation>Přejmenovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="77"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished">Odstranit</translation>
<translation>Odstranit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="84"/>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstanit vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="107"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="114"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Zrušit</translation>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
21146,32 → 21161,32
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="108"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">Velikost:</translation>
<translation>Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="109"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">Rozlišení:</translation>
<translation>Rozlišení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="109"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="112"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="115"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Barevný prostor:</translation>
<translation>Barevný prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="86"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="unfinished">&amp;Náhled</translation>
<translation>&amp;Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="89"/>
21199,12 → 21214,12
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="58"/>
<source>Cancel Search</source>
<translation type="unfinished">Zrušit hledání</translation>
<translation>Zrušit hledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="124"/>
<source>Start Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spustit hledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="91"/>
21225,37 → 21240,37
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="140"/>
<source>The search failed: %1</source>
<translation type="unfinished">Chyba hledání: %1</translation>
<translation type="unfinished">Hledání selhalo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="13"/>
<source>Search Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hledat obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="25"/>
<source>Search for:</source>
<translation type="unfinished">Hledat:</translation>
<translation>Hledat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="38"/>
<source>Start at:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Začít na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="64"/>
<source>Change...</source>
<translation type="unfinished">Změnit...</translation>
<translation>Změnit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="79"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="141"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hledání ignoruje velikost písmen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="148"/>
21268,7 → 21283,7
<message>
<location filename="../picstatus.cpp" line="79"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../picstatus.cpp" line="79"/>
21321,7 → 21336,7
<translation type="obsolete">Zrušit hledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Správa obrázků</translation>
</message>
21353,47 → 21368,47
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="228"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seřadit podle názvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="230"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Seřadit podle stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="253"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Mimo stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="281"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="284"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="287"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="290"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
<translation>PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="293"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="299"/>
21403,7 → 21418,7
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="305"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="322"/>
21413,47 → 21428,47
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="83"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
<translation>Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="155"/>
<source>Path:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cesta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="198"/>
<source>Search...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hledat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="105"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Název:</translation>
<translation>Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="215"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Obrázek</translation>
<translation>Obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="256"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Barevný prostor:</translation>
<translation>Barevný prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="221"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Formát:</translation>
<translation>Formát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="288"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="323"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Velikost</translation>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="387"/>
21463,12 → 21478,12
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="358"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Měřítko:</translation>
<translation>Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="329"/>
<source>Pixels:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pixelů:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="425"/>
21483,12 → 21498,12
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="530"/>
<source>Go to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jít na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="433"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Na stránce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
21498,77 → 21513,77
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="600"/>
<source>Extended Image Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozšířené vlastnosti obrázku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="613"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished">Upravit obrázek...</translation>
<translation>Upravit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="623"/>
<source>Image Visible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrázek je viditelný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="633"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efekty obrázku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="684"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
<translation>Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="127"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Název obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="177"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Umístění obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="195"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hledat chybějící obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="240"/>
<source>Type of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Typ obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="253"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barevný prostor obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="275"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barevný prostor obrázku, např. RGB nebo CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="307"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Původní rozlišení obrázku, v bidech an palec (DPI)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="345"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výška a čířka obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="374"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vodorovné a svislé měřítko aplikované na obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="409"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velikost obrázku při tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="449"/>
21583,22 → 21598,22
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="478"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Název objektu stránky, který obsahuje obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="491"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efektivní DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="510"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efektivní rozlišení obrázku po změně velikosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="527"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přesunout na stránku s obrázkem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="543"/>
21613,7 → 21628,7
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="590"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportovat/tisknout obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="597"/>
21638,7 → 21653,7
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="264"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vložený obrázek</translation>
</message>
</context>
<context>
21661,17 → 21676,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="145"/>
<source>Export successful</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Export byl úspěšný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="123"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="unfinished">Uložit jako obrázek</translation>
<translation>Uložit jako obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="118"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Cílové umístění %1 musí existovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
21738,7 → 21753,7
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="344"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Modul: %1 byl inicializován</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
21823,7 → 21838,7
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotace:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Otočení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="91"/>
21848,7 → 21863,7
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="142"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="obsolete">Stupně rotace mnohoúhelníků</translation>
<translation type="obsolete">Stupně otočení mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="143"/>
21876,93 → 21891,93
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="30"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished">Ro&amp;hy:</translation>
<translation> &amp;Vrcholy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished">Počet rohů mnohoúhelníků</translation>
<translation>Počet vrcholů mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rotace:</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Otočení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="76"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished">Stupně rotace mnohoúhelníků</translation>
<translation>Otočení mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="121"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Ukázkový mnohoúhelník</translation>
<translation>Ukázkový mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="143"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Aplikovat konvexnost/konkávnost pro změnu tvaru mnohoúhelníku</translation>
<translation>Aplikovat konvexnost/konkávnost pro změnu tvaru mnohoúhelníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="146"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="unfinished">Použít &amp;faktor</translation>
<translation>Použít &amp;faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faktor:</translation>
<translation>&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="187"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation type="unfinished">Záporná hodnota nastaví mnohoúhelník jako konkávní (nebo s tvarem hvězdy), kladná jako konvexní</translation>
<translation>Záporná hodnota nastaví mnohoúhelník jako konkávní (nebo s tvarem hvězdy), kladná jako konvexní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="216"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="206"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zakřivení:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="73"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="76"/>
<source>General</source>
<translation>Všeobecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="82"/>
<source>Guides</source>
<translation>Vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="85"/>
<source>Typography</source>
<translation>Typografie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="88"/>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="139"/>
<source>Display</source>
<translation>Zobrazit</translation>
</message>
22022,7 → 22037,7
<translation type="obsolete">Vybrat adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="142"/>
<source>External Tools</source>
<translation>Externí nástroje</translation>
</message>
22039,7 → 22054,7
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="719"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation type="obsolete">Implicitní měrná jednotka dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí měrná jednotka dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="720"/>
22054,22 → 22069,22
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="722"/>
<source>Default documents directory</source>
<translation type="obsolete">Implicitní adresář na dokumenty</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí adresář na dokumenty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="724"/>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="obsolete">Implicitní adresář na skripty</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí adresář na skripty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="727"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="obsolete">Implicitní velikost stránky, standardní nebo vlastní rozměr</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí velikost stránky, standardní nebo vlastní rozměr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="728"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation type="obsolete">Implicitní orientace stránek dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí orientace stránek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="729"/>
22099,7 → 22114,7
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="742"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation type="obsolete">Nastavení implicitní úrovně zvětšení</translation>
<translation type="obsolete">Nastavení výchozí úrovně zvětšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="746"/>
22184,17 → 22199,17
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="485"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Horní:</translation>
<translation type="obsolete">Na&amp;hoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="511"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pravý:</translation>
<translation type="obsolete">V&amp;pravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="492"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Levý:</translation>
<translation type="obsolete">V&amp;levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="305"/>
22229,7 → 22244,7
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="628"/>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation type="obsolete">Jméno &amp;spustitelného souboru (programu):</translation>
<translation type="obsolete">Název &amp;spustitelného souboru (programu):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="194"/>
22262,42 → 22277,42
<translation type="obsolete">Délka historie akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="91"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Dělení slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="94"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="100"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Předtisková kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="105"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Správa barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="120"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="125"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Vlastnosti položek dokumentu</translation>
<translation type="unfinished">Atributy objektů dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="130"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Obsah a rejstříky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="133"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Klávesové zkratky</translation>
</message>
22317,7 → 22332,7
<translation type="obsolete">Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show Pictures</source>
<translation type="obsolete">Zobrazit obrázky</translation>
</message>
22407,12 → 22422,12
<translation type="obsolete">Počet odstavců:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="145"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation>Různé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="149"/>
<source>Plugins</source>
<translation>Moduly</translation>
</message>
22427,7 → 22442,7
<translation type="obsolete">Přepíná zobrazení rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>Turns the display of pictures on or off</source>
<translation type="obsolete">Přepíná zobrazení obrázků</translation>
</message>
22499,12 → 22514,12
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="716"/>
<source>Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins.</source>
<translation type="obsolete">Implicitní dekorace oken a vzhled. Scribus přejímá dostupná témata KDE nebo Qt, pokud je Qt nastaveno pro vyhledávání pluginů KDE.</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí dekorace oken a vzhled. Scribus přejímá dostupná témata KDE nebo Qt, pokud je Qt nastaveno pro vyhledávání pluginů KDE.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="718"/>
<source>Default font size for the tool windows</source>
<translation type="obsolete">Implicitní velikost písma pro okna nástrojů</translation>
<translation type="obsolete">Výchozí velikost písma pro okna nástrojů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../prefs.cpp" line="723"/>
22542,14 → 22557,14
<translation type="obsolete">Přepne zobrazení obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="97"/>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Tiskárna</translation>
<translation>Tiskárna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="136"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Zápisník</translation>
<translation>Zápisník</translation>
</message>
</context>
<context>
22572,12 → 22587,12
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<source>Export...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Exportovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aplikovat</translation>
<translation>&amp;Použít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
22587,28 → 22602,28
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Použít změny bez zavření dialogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="196"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportuje aktuální nastavení do souboru</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2062"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2071"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postsript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="814"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="815"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Převést stará nastavení Scribusu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="817"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation>Scribus nalezl soubory s nastavením pro Scribus 1.2.
22615,68 → 22630,68
Chcete je převést na novou verzi Scribusu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2062"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2071"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Nelze otevřít soubor s nastavením &quot;%1&quot; pro zápis: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Zápis do souboru s nastavením &quot;%1&quot; selhal: chybový kód QIODevice %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Nelze otevřít soubor s nastavením &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Nelze číst XML nastavení z &quot;%1&quot;: %2, řádek %3, sloupec %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF 1.4</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF/X-3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2402"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2410"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Chyba zápisu nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2408"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2416"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Nelze uložit nastavení: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt; Zkontrolujte prosím oprávnění k souboru a adresáři a také volné místo dostupné na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2421"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2429"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Chyba při načítání nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2426"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2434"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Nelze načíst nastavení:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Použije se implicitní nastavení.</translation>
<translation>Nelze načíst nastavení:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Použije se výchozí nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2134"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2142"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22730,12 → 22745,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="565"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Soubor</translation>
<translation>Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="509"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Všechny</translation>
<translation>Všechny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="508"/>
22745,37 → 22760,37
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="507"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Purpurová</translation>
<translation>Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="506"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Žlutá (Yellow)</translation>
<translation>Žlutá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="505"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Černá (Black)</translation>
<translation>Černá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="103"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zevnitř:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="104"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zvenku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="336"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished">Tisknout normálně</translation>
<translation>Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="311"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="unfinished">Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
<translation>Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
22785,17 → 22800,17
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="361"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation>Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="375"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
<translation>Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="361"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
</context>
<context>
22803,27 → 22818,27
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Setup Printer</source>
<translation type="unfinished">Nastavit tiskárnu</translation>
<translation>Nastavit tiskárnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="22"/>
<source>Print Destination</source>
<translation type="unfinished">Tisk do</translation>
<translation>Tisk do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="49"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Volby...</translation>
<translation>&amp;Volby...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="85"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Soubor:</translation>
<translation>&amp;Soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="101"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Změ&amp;nit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="116"/>
22833,12 → 22848,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="119"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished">A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
<translation>A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="137"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Příkaz:</translation>
<translation>&amp;Příkaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="159"/>
22848,22 → 22863,22
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation type="unfinished">Tisknout &amp;vše</translation>
<translation>Tisknout &amp;vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="191"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Počet kopií:</translation>
<translation>&amp;Počet kopií:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="211"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
<translation>Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="218"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation type="unfinished">T&amp;isknout interval</translation>
<translation>T&amp;isknout interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="228"/>
22877,12 → 22892,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="273"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Volby</translation>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="280"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished">Tisknout normálně</translation>
<translation>Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="285"/>
22892,12 → 22907,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished">Tisknout barevně, pokud lze</translation>
<translation>Tisknout barevně, pokud lze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="299"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Tisknout v odstínech šedé</translation>
<translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="314"/>
22909,22 → 22924,22
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="334"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="unfinished">Pokročilé volby</translation>
<translation>Pokročilé volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="340"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="346"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
<translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="353"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky svisle</translation>
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
22944,7 → 22959,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
22954,7 → 22969,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished">Použít během odstranění barvy</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
22964,7 → 22979,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
22974,12 → 22989,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít profily barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="436"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="442"/>
22989,7 → 23004,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="445"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ořezové značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="452"/>
22999,7 → 23014,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="455"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Registrační známky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="462"/>
23009,7 → 23024,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="465"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Značky spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="472"/>
23019,12 → 23034,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="475"/>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Barevné mřížky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="484"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Posun:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="491"/>
23034,12 → 23049,12
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="514"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Spadávka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="520"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nahoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="527"/>
23049,7 → 23064,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="534"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="541"/>
23059,7 → 23074,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="548"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="555"/>
23069,7 → 23084,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="562"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Pravý:</translation>
<translation>Vpravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="569"/>
23084,33 → 23099,34
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="579"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Použít spadávku dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="605"/>
<source>Preview...</source>
<translation type="unfinished">Náhled...</translation>
<translation>Náhled...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="615"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tisk</translation>
<translation>&amp;Tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="625"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Zrušit</translation>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output.
Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit PDF anotace a odkazy do výstupu.
Pozn.: PDF forumuláře nebudou exportovány.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="326"/>
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Vložit PDF anotace a odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
23120,7 → 23136,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
23131,9 → 23147,9
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posunutí prvního řádku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="832"/>
23146,265 → 23162,265
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5459"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5470"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Řádkování</translation>
<translation>Řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavení průhlednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Pevné řádkování</translation>
<translation>Pevné řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Automatické řádkování</translation>
<translation>Automatické řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
<translation>Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3154"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Auto</translation>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Vlastní</translation>
<translation>Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X-Poz:</translation>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">Šíř&amp;ka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y-Poz:</translation>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4041"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4045"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X1:</translation>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4042"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4046"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation type="unfinished">X&amp;2:</translation>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4043"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4047"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation type="unfinished">Y&amp;1:</translation>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4044"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4048"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y2:</translation>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5492"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5503"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost mezi sloupci</translation>
<translation>Vzdálenost mezi sloupci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3805"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3809"/>
<source>Column width</source>
<translation type="unfinished">Šířka sloupce</translation>
<translation>Šířka sloupce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5317"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5328"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unf