Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 1371 → Rev 1372

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.pl_PL.ts
10272,34 → 10272,9
<message>
<source>Color not found - python error</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie znaleziono koloru - błąd pythona</translation>
</message>
<message>
<source>Custom (optional) configuration: </source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Ustawienia własne (opcjonalne):</translation>
</message>
<message>
<source>Standard configuration: </source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Ustawienia domyślne:</translation>
</message>
<message>
<source>Short &amp;Words...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Short &amp;Words...</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Operacja w toku. Proszę czekać...</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Operacja zakończona.</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
10325,8 → 10300,56
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Moduł interfejsu Pythona w Scribusie
 
Moduł ten udostępnia interfejs Pythona w Scribusie. Pozwala on na używanie funkcji
kontrolujących Scribusa i na manipulowanie obiektami w obszarze roboczym.
Każda funkcja została opisana poniżej.
 
Parę rzeczy jest wspólnych dla całego interfejsu.
 
Większość funkcji operuje na ramkach. Ramki identyfikowane są
na podstawie ich nazwy - ciągu znaków, który nie jest obiektem Pythona.
Wiele funkcji używa opcjonalnego (nie kluczowego) parametru: nazwy ramki.
Wiele wyjątków jest również wspólnych dla większości funkcji. Nie są one
aktualnie opisane w dokumentacji poszczególnych funkcji.
- Wiele funkcji zwróci błąd NoDocOpenError, jeśli użyjesz ich bez dokumentu, na którym mają operować.
- Jeśli nie przekażesz funkcji nazwy ramki, a funkcja jej wymaga, funkcja ta użyje
aktualnie wybranej ramki, jeśli taka istnieje, lub zwróci błąd NoValidObjectError,
jeśli nie znajdzie niczego, na czym będzie mogła operować.
- Wiele funkcji zwróci błąd WrongFrameTypeError, jeśli spróbujesz użyć ich na typie
ramki, dla którego nie ma to żadnego sensu. Na przykład, przypisanie koloru tekstu
w ramce graficznej nie ma żadnego sensu i spowoduje zwrócenie tego błędu.
- Błędy wynikające z wywołań API Pythona będą przekazywane bez zmiany.
Lista wyjątków zwracanych przez poszczególne funkcje zarówno opisana tutaj jak i dołączona do opisów funkcji jest niekompletna.
 
Szczegóły na temat wyjątków zwracanych przez każdą funkcję zawarte są w dokumentacji poszczególnych funkcji.</translation>
</message>
<message>
<source>Custom (optional) configuration: </source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Ustawienia własne (opcjonalne):</translation>
</message>
<message>
<source>Standard configuration: </source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Ustawienia domyślne:</translation>
</message>
<message>
<source>Short &amp;Words...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Short &amp;Words...</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Operacja w toku. Proszę czekać...</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Operacja zakończona.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
12520,7 → 12543,7
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pakuj style akapitów</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
12527,7 → 12550,10
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grupuj style akapitów według atrybutów.
Mniej styli akapitów, ale kontrola nad nimi może być trudna.
Powinno się stosować, kiedy wiadomo, że tekst nie będzie
edytowany po zaimportowaniu.</translation>
</message>
</context>
<context>
12777,7 → 12803,9
You can replace predefined values by yours
with checked button too.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>możesz wybrać, czy dołączyć ustawienia własne
do ustawień domyślnych, nie zakreślając tej opcji,
czy też zastąpić domyślne ustawienia własnymi, zakreślając ją.</translation>
</message>
<message>
<source>Only selected frames processed.</source>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.pl.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream