Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 20674 → Rev 20675

/branches/Version14x/Scribus/resources/translations/po/scribus.da_DK.ts
20431,7 → 20431,8
<location filename="../../../scribus/pdfopts.cpp" line="169"/>
<source>The range of pages to export is invalid.
Please check it and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Intervallet af sider der skal eksporteres er ugyldig.
Kontroller det venligst og prøv igen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdfopts.cpp" line="181"/>