Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 511 → Rev 512

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.sr.ts
1,273 → 1,274
<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
<!DOCTYPE TS>
<TS>
<context>
<name>About</name>
<message>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation>О Scribus-у%1%2</translation>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation>О Scribus-у%1%2</translation>
</message>
<message>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation>%1. %2 %3 </translation>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation>%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Version %1
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation>Scribus верзија %1
<translation>Scribus верзија %1
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>Build-ID:</source>
<translation>ID градње:</translation>
<source>Build-ID:</source>
<translation>ID градње:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About</source>
<translation>О прогр&amp;аму</translation>
<source>&amp;About</source>
<translation>О прогр&amp;аму</translation>
</message>
<message>
<source>Development Team:</source>
<translation>Развојни тим:</translation>
<source>Development Team:</source>
<translation>Развојни тим:</translation>
</message>
<message>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Прилози од стране:</translation>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Прилози од стране:</translation>
</message>
<message>
<source>Windows port:</source>
<translation>Порт за windows:</translation>
<source>Windows port:</source>
<translation>Порт за windows:</translation>
</message>
<message>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Званична документација:</translation>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Званична документација:</translation>
</message>
<message>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Остала документација:</translation>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Остала документација:</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>А&amp;утори</translation>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>А&amp;утори</translation>
</message>
<message>
<source>Basque:</source>
<translation>Баскијски:</translation>
<source>Basque:</source>
<translation>Баскијски:</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian:</source>
<translation>Бразилски:</translation>
<source>Brazilian:</source>
<translation>Бразилски:</translation>
</message>
<message>
<source>Bulgarian:</source>
<translation>Бугарски:</translation>
<source>Bulgarian:</source>
<translation>Бугарски:</translation>
</message>
<message>
<source>Catalan:</source>
<translation>Каталански:</translation>
<source>Catalan:</source>
<translation>Каталански:</translation>
</message>
<message>
<source>Czech:</source>
<translation>Чешки:</translation>
<source>Czech:</source>
<translation>Чешки:</translation>
</message>
<message>
<source>Danish:</source>
<translation>Дански:</translation>
<source>Danish:</source>
<translation>Дански:</translation>
</message>
<message>
<source>English (British):</source>
<translation>Енглески (Британски):</translation>
<source>English (British):</source>
<translation>Енглески (Британски):</translation>
</message>
<message>
<source>Esperanto:</source>
<translation>Есперанто:</translation>
<source>Esperanto:</source>
<translation>Есперанто:</translation>
</message>
<message>
<source>Finnish:</source>
<translation>Фински:</translation>
<source>Finnish:</source>
<translation>Фински:</translation>
</message>
<message>
<source>French:</source>
<translation>Француски:</translation>
<source>French:</source>
<translation>Француски:</translation>
</message>
<message>
<source>Galician:</source>
<translation>Галицијски:</translation>
<source>Galician:</source>
<translation>Галицијски:</translation>
</message>
<message>
<source>German:</source>
<translation>Немачки:</translation>
<source>German:</source>
<translation>Немачки:</translation>
</message>
<message>
<source>Hungarian:</source>
<translation>Мађарски:</translation>
<source>Hungarian:</source>
<translation>Мађарски:</translation>
</message>
<message>
<source>Italian:</source>
<translation>Италијански:</translation>
<source>Italian:</source>
<translation>Италијански:</translation>
</message>
<message>
<source>Korean:</source>
<translation>Корејски:</translation>
<source>Korean:</source>
<translation>Корејски:</translation>
</message>
<message>
<source>Lithuanian:</source>
<translation>Литвански:</translation>
<source>Lithuanian:</source>
<translation>Литвански:</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian:</source>
<translation>Норвешки:</translation>
<source>Norwegian:</source>
<translation>Норвешки:</translation>
</message>
<message>
<source>Polish:</source>
<translation>Пољски:</translation>
<source>Polish:</source>
<translation>Пољски:</translation>
</message>
<message>
<source>Russian:</source>
<translation>Руски:</translation>
<source>Russian:</source>
<translation>Руски:</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak:</source>
<translation>Словачки:</translation>
<source>Slovak:</source>
<translation>Словачки:</translation>
</message>
<message>
<source>Slovenian:</source>
<translation>Словеначки:</translation>
<source>Slovenian:</source>
<translation>Словеначки:</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish:</source>
<translation>Шпански:</translation>
<source>Spanish:</source>
<translation>Шпански:</translation>
</message>
<message>
<source>Swedish:</source>
<translation>Шведски:</translation>
<source>Swedish:</source>
<translation>Шведски:</translation>
</message>
<message>
<source>Turkish:</source>
<translation>Турски:</translation>
<source>Turkish:</source>
<translation>Турски:</translation>
</message>
<message>
<source>Ukrainian:</source>
<translation>Украјински:</translation>
<source>Ukrainian:</source>
<translation>Украјински:</translation>
</message>
<message>
<source>Welsh:</source>
<translation>Велшки:</translation>
<source>Welsh:</source>
<translation>Велшки:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Преводи</translation>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Преводи</translation>
</message>
<message>
<source>Homepage</source>
<translation>Почетна страница</translation>
<source>Homepage</source>
<translation>Почетна страница</translation>
</message>
<message>
<source>Online Reference</source>
<translation>Веб референца</translation>
<source>Online Reference</source>
<translation>Веб референца</translation>
</message>
<message>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Грешке и захтеви за нове могућности</translation>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Грешке и захтеви за нове могућности</translation>
</message>
<message>
<source>Mailing List</source>
<translation>Дискусиона листа</translation>
<source>Mailing List</source>
<translation>Дискусиона листа</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Online</source>
<translation>На &amp;вези</translation>
<source>&amp;Online</source>
<translation>На &amp;вези</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Овај панел приказује верзију, датум прављења и
<translation>Овај панел приказује верзију, датум прављења и
укомпајлирану подршку за библиотеке у Scribus-у
C-C-T означава: C=CUPS C=littlecms T=TIFF подршку.
Подршка за библиотеке које недостају је обележена *</translation>
</message>
<message>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Званични преводи и преводиоци:</translation>
</message>
<message>
<source>Serbian:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Serbian:</source>
<translation>Српски:</translation>
</message>
<message>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Они који су претходно допринели превођењу:</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<source>Advanced Options</source>
<translation>Напредне опције</translation>
<source>Advanced Options</source>
<translation>Напредне опције</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation>Окрени страницу(е) &amp;водоравно</translation>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation>Окрени страницу(е) &amp;водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation>Окрени страницу(е) &amp;усправно</translation>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation>Окрени страницу(е) &amp;усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation>Примени под &amp;уклањањем боја</translation>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation>Примени под &amp;уклањањем боја</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation>Примени &amp;ICC профиле</translation>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation>Примени &amp;ICC профиле</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation>PostScript ниво &amp;1</translation>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation>PostScript ниво &amp;1</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation>PostScript ниво &amp;2</translation>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation>PostScript ниво &amp;2</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation>PostScript ниво &amp;3</translation>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation>PostScript ниво &amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation>Прави PostScript ниво 3</translation>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation>Прави PostScript ниво 3</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation>Прави PostScript ниво 2 само, опрез,
<translation>Прави PostScript ниво 2 само, опрез,
ово може направити огромне фајлове</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation>Прави PostScript ниво 1 само, опрез,
<translation>Прави PostScript ниво 1 само, опрез,
oво може направити огромне фајловеНиво огроман</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Начин за искључивање неких сивих сенки које су састављене
<translation>Начин за искључивање неких сивих сенки које су састављене
од цијан, жуте, и магенте и коришћења црне уместо тога.
UCR највише утиче на делове слике који имају неутралне и/или тамне тонове
који су блиски сивој. Коришћење овога може поправити штампу неких слика
274,4860 → 275,4812
и потребно је мало експериментисања у зависности од случаја.
UCR смањује могућност презасићености CMY мастилима</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Align</name>
<message>
<source>Distribute/Align</source>
<translation>Распореди/Поравнај</translation>
<source>Distribute/Align</source>
<translation>Распореди/Поравнај</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation>Поравнај</translation>
<source>Align</source>
<translation>Поравнај</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation>Водоравно</translation>
<source>Horizontal</source>
<translation>Водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>Left Sides</source>
<translation>Леве стране</translation>
<source>Left Sides</source>
<translation>Леве стране</translation>
</message>
<message>
<source>Middles</source>
<translation>Средине</translation>
<source>Middles</source>
<translation>Средине</translation>
</message>
<message>
<source>Right Sides</source>
<translation>Десне стране</translation>
<source>Right Sides</source>
<translation>Десне стране</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Between:</source>
<translation>&amp;Између:</translation>
<source>&amp;Between:</source>
<translation>&amp;Између:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;lign</source>
<translation>П&amp;оравнај</translation>
<source>A&amp;lign</source>
<translation>П&amp;оравнај</translation>
</message>
<message>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation>Распореди &amp;равномерно</translation>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation>Распореди &amp;равномерно</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation>Усправно</translation>
<source>Vertical</source>
<translation>Усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Top Sides</source>
<translation>Горње стране</translation>
<source>Top Sides</source>
<translation>Горње стране</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom Sides</source>
<translation>Доње стране</translation>
<source>Bottom Sides</source>
<translation>Доње стране</translation>
</message>
<message>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation>Изм&amp;еђу:</translation>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation>Изм&amp;еђу:</translation>
</message>
<message>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation>&amp;Немој да мењаш</translation>
</message>
<message>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation>По&amp;равнај</translation>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation>По&amp;равнај</translation>
</message>
<message>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation>Погрешно &amp;постављање</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation>Распореди рав&amp;номерно</translation>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation>Распореди рав&amp;номерно</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Поравнај текст лево</translation>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Поравнај текст лево</translation>
</message>
<message>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Поравнај текст десно</translation>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Поравнај текст десно</translation>
</message>
<message>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Поравнај текст по средини</translation>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Поравнај текст по средини</translation>
</message>
<message>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Поравнај текст развучено</translation>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Поравнај текст развучено</translation>
</message>
<message>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Поравнај текст насилно развучено</translation>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Поравнај текст насилно развучено</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<source>Field Properties</source>
<translation>Својства поља</translation>
<source>Field Properties</source>
<translation>Својства поља</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation>Врста:</translation>
<source>Type:</source>
<translation>Врста:</translation>
</message>
<message>
<source>Button</source>
<translation>Дугме</translation>
<source>Button</source>
<translation>Дугме</translation>
</message>
<message>
<source>Text Field</source>
<translation>Поље за текст</translation>
<source>Text Field</source>
<translation>Поље за текст</translation>
</message>
<message>
<source>Check Box</source>
<translation>Кућица</translation>
<source>Check Box</source>
<translation>Кућица</translation>
</message>
<message>
<source>Combo Box</source>
<translation>Комбо кутија</translation>
<source>Combo Box</source>
<translation>Комбо кутија</translation>
</message>
<message>
<source>List Box</source>
<translation>Кутија листе</translation>
<source>List Box</source>
<translation>Кутија листе</translation>
</message>
<message>
<source>Properties</source>
<translation>Својства</translation>
<source>Properties</source>
<translation>Својства</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation>Име:</translation>
<source>Name:</source>
<translation>Име:</translation>
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation>Алат-Савет:</translation>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation>Алат-Савет:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
</message>
<message>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Фонт за коришћење са PDF 1.3:</translation>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Фонт за коришћење са PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<source>Border</source>
<translation>Оквир</translation>
<source>Border</source>
<translation>Оквир</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation>Боја:</translation>
<source>Color:</source>
<translation>Боја:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation>Ширина:</translation>
<source>Width:</source>
<translation>Ширина:</translation>
</message>
<message>
<source>Thin</source>
<translation>Танак</translation>
<source>Thin</source>
<translation>Танак</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
</message>
<message>
<source>Wide</source>
<translation>Широк</translation>
<source>Wide</source>
<translation>Широк</translation>
</message>
<message>
<source>Style:</source>
<translation>Стил:</translation>
<source>Style:</source>
<translation>Стил:</translation>
</message>
<message>
<source>Solid</source>
<translation>Пуно</translation>
<source>Solid</source>
<translation>Пуно</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed</source>
<translation>Испрекидано</translation>
<source>Dashed</source>
<translation>Испрекидано</translation>
</message>
<message>
<source>Underline</source>
<translation>Подвучено</translation>
<source>Underline</source>
<translation>Подвучено</translation>
</message>
<message>
<source>Beveled</source>
<translation>Искошено</translation>
<source>Beveled</source>
<translation>Искошено</translation>
</message>
<message>
<source>Inset</source>
<translation>Уметак</translation>
<source>Inset</source>
<translation>Уметак</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation>Остало</translation>
<source>Other</source>
<translation>Остало</translation>
</message>
<message>
<source>Read Only</source>
<translation>Само за читање</translation>
<source>Read Only</source>
<translation>Само за читање</translation>
</message>
<message>
<source>Required</source>
<translation>Захтевано</translation>
<source>Required</source>
<translation>Захтевано</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation>Немој да извозиш вредност</translation>
<source>Don't Export Value</source>
<translation>Немој да извозиш вредност</translation>
</message>
<message>
<source>Visibility:</source>
<translation>Видљивост:</translation>
<source>Visibility:</source>
<translation>Видљивост:</translation>
</message>
<message>
<source>Visible</source>
<translation>Видљиво</translation>
<source>Visible</source>
<translation>Видљиво</translation>
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation>Скривен</translation>
<source>Hidden</source>
<translation>Скривен</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
<translation>Не штампај</translation>
<source>No Print</source>
<translation>Не штампај</translation>
</message>
<message>
<source>No View</source>
<translation>Без приказа</translation>
<source>No View</source>
<translation>Без приказа</translation>
</message>
<message>
<source>Appearance</source>
<translation>Изглед</translation>
<source>Appearance</source>
<translation>Изглед</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Текст за Дугме Доле</translation>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Текст за Дугме Доле</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Текст за превртање</translation>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Текст за превртање</translation>
</message>
<message>
<source>Icons</source>
<translation>Иконе</translation>
<source>Icons</source>
<translation>Иконе</translation>
</message>
<message>
<source>Use Icons</source>
<translation>Користи иконе</translation>
<source>Use Icons</source>
<translation>Користи иконе</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation>Уклони</translation>
<source>Remove</source>
<translation>Уклони</translation>
</message>
<message>
<source>Pressed</source>
<translation>Притиснуто</translation>
<source>Pressed</source>
<translation>Притиснуто</translation>
</message>
<message>
<source>Roll Over</source>
<translation>Превртање</translation>
<source>Roll Over</source>
<translation>Превртање</translation>
</message>
<message>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Постављање икона...</translation>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Постављање икона...</translation>
</message>
<message>
<source>Highlight</source>
<translation>Истицање</translation>
<source>Highlight</source>
<translation>Истицање</translation>
</message>
<message>
<source>Invert</source>
<translation>Инвертуј</translation>
<source>Invert</source>
<translation>Инвертуј</translation>
</message>
<message>
<source>Outlined</source>
<translation>Уоквирено</translation>
<source>Outlined</source>
<translation>Уоквирено</translation>
</message>
<message>
<source>Push</source>
<translation>Гурни</translation>
<source>Push</source>
<translation>Гурни</translation>
</message>
<message>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Мулти-линија</translation>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Мулти-линија</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation>Лозинка</translation>
<source>Password</source>
<translation>Лозинка</translation>
</message>
<message>
<source>Limit of</source>
<translation>Лимит од</translation>
<source>Limit of</source>
<translation>Лимит од</translation>
</message>
<message>
<source>Characters</source>
<translation>Знакови</translation>
<source>Characters</source>
<translation>Знакови</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Немој да скролујеш</translation>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Немој да скролујеш</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Немој да провераваш правопис</translation>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Немој да провераваш правопис</translation>
</message>
<message>
<source>Check Style:</source>
<translation>Провери стил:</translation>
<source>Check Style:</source>
<translation>Провери стил:</translation>
</message>
<message>
<source>Check</source>
<translation>Провери</translation>
<source>Check</source>
<translation>Провери</translation>
</message>
<message>
<source>Cross</source>
<translation>Крст</translation>
<source>Cross</source>
<translation>Крст</translation>
</message>
<message>
<source>Diamond</source>
<translation>Дијамант</translation>
<source>Diamond</source>
<translation>Дијамант</translation>
</message>
<message>
<source>Circle</source>
<translation>Круг</translation>
<source>Circle</source>
<translation>Круг</translation>
</message>
<message>
<source>Star</source>
<translation>Звезда</translation>
<source>Star</source>
<translation>Звезда</translation>
</message>
<message>
<source>Square</source>
<translation>Квадрат</translation>
<source>Square</source>
<translation>Квадрат</translation>
</message>
<message>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Подразумевано је обележено</translation>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Подразумевано је обележено</translation>
</message>
<message>
<source>Editable</source>
<translation>Може се уређивати</translation>
<source>Editable</source>
<translation>Може се уређивати</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
</message>
<message>
<source>Java Script</source>
<translation>Java Script</translation>
<source>Java Script</source>
<translation>Java Script</translation>
</message>
<message>
<source>Go To</source>
<translation>Иди на</translation>
<source>Go To</source>
<translation>Иди на</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Form</source>
<translation>Пошаљи формулар</translation>
<source>Submit Form</source>
<translation>Пошаљи формулар</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Form</source>
<translation>Ресетуј формулар</translation>
<source>Reset Form</source>
<translation>Ресетуј формулар</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data</source>
<translation>Увези податке</translation>
<source>Import Data</source>
<translation>Увези податке</translation>
</message>
<message>
<source>Event:</source>
<translation>Догађај:</translation>
<source>Event:</source>
<translation>Догађај:</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Миш горе</translation>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Миш горе</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Миш доле</translation>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Миш доле</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Миш унеси</translation>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Миш унеси</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Миш изађи</translation>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Миш изађи</translation>
</message>
<message>
<source>On Focus</source>
<translation>На фокус</translation>
<source>On Focus</source>
<translation>На фокус</translation>
</message>
<message>
<source>On Blur</source>
<translation>На замућење</translation>
<source>On Blur</source>
<translation>На замућење</translation>
</message>
<message>
<source>Script:</source>
<translation>Скрипта:</translation>
<source>Script:</source>
<translation>Скрипта:</translation>
</message>
<message>
<source>Edit...</source>
<translation>Уреди...</translation>
<source>Edit...</source>
<translation>Уреди...</translation>
</message>
<message>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Пошаљи до URL-а:</translation>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Пошаљи до URL-а:</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation>Пошаљи податке као HTML</translation>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation>Пошаљи податке као HTML</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Увези податке од:</translation>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Увези податке од:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination</source>
<translation>Одредиште</translation>
<source>Destination</source>
<translation>Одредиште</translation>
</message>
<message>
<source>To File:</source>
<translation>У фајл:</translation>
<source>To File:</source>
<translation>У фајл:</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation>Измени...</translation>
<source>Change...</source>
<translation>Измени...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation>Страна:</translation>
<source>Page:</source>
<translation>Страна:</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X Поз:</translation>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X Поз:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y Поз:</translation>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation>Акција</translation>
<source>Action</source>
<translation>Акција</translation>
</message>
<message>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>Поље је форматирано као:</translation>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>Поље је форматирано као:</translation>
</message>
<message>
<source>Plain</source>
<translation>Обичан</translation>
<source>Plain</source>
<translation>Обичан</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation>Број</translation>
<source>Number</source>
<translation>Број</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage</source>
<translation>Проценат</translation>
<source>Percentage</source>
<translation>Проценат</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Датум</translation>
<source>Date</source>
<translation>Датум</translation>
</message>
<message>
<source>Time</source>
<translation>Време</translation>
<source>Time</source>
<translation>Време</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Произвољно</translation>
<source>Custom</source>
<translation>Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>Number Format</source>
<translation>Формат бројева</translation>
<source>Number Format</source>
<translation>Формат бројева</translation>
</message>
<message>
<source>Decimals:</source>
<translation>Децимале:</translation>
<source>Decimals:</source>
<translation>Децимале:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Користи симбол валуте</translation>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Користи симбол валуте</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Валута Симбол</translation>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Валута Симбол</translation>
</message>
<message>
<source>Formatting</source>
<translation>Форматирање</translation>
<source>Formatting</source>
<translation>Форматирање</translation>
</message>
<message>
<source>Percent Format</source>
<translation>Процентни формат</translation>
<source>Percent Format</source>
<translation>Процентни формат</translation>
</message>
<message>
<source>Date Format</source>
<translation>Формат датума</translation>
<source>Date Format</source>
<translation>Формат датума</translation>
</message>
<message>
<source>Time Format</source>
<translation>Формат времена</translation>
<source>Time Format</source>
<translation>Формат времена</translation>
</message>
<message>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Произвољне скрипте</translation>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Произвољне скрипте</translation>
</message>
<message>
<source>Format:</source>
<translation>Формат:</translation>
<source>Format:</source>
<translation>Формат:</translation>
</message>
<message>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Притисак дугмета:</translation>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Притисак дугмета:</translation>
</message>
<message>
<source>Format</source>
<translation>Формат</translation>
<source>Format</source>
<translation>Формат</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not validated</source>
<translation>Вредност није оверена</translation>
<source>Value is not validated</source>
<translation>Вредност није оверена</translation>
</message>
<message>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>Вредност мора бити већа или једнака са:</translation>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>Вредност мора бити већа или једнака са:</translation>
</message>
<message>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>и мања или једнака са:</translation>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>и мања или једнака са:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Произвољне скрипте за оверавање:</translation>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Произвољне скрипте за оверавање:</translation>
</message>
<message>
<source>Validate</source>
<translation>Овери</translation>
<source>Validate</source>
<translation>Овери</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>Вредност није израчуната</translation>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>Вредност није израчуната</translation>
</message>
<message>
<source>Value is the</source>
<translation>Вредност је</translation>
<source>Value is the</source>
<translation>Вредност је</translation>
</message>
<message>
<source>sum</source>
<translation>сума</translation>
<source>sum</source>
<translation>сума</translation>
</message>
<message>
<source>product</source>
<translation>производ</translation>
<source>product</source>
<translation>производ</translation>
</message>
<message>
<source>average</source>
<translation>средња вредност</translation>
<source>average</source>
<translation>средња вредност</translation>
</message>
<message>
<source>minimum</source>
<translation>минимум</translation>
<source>minimum</source>
<translation>минимум</translation>
</message>
<message>
<source>maximum</source>
<translation>максимум</translation>
<source>maximum</source>
<translation>максимум</translation>
</message>
<message>
<source>of the following fields:</source>
<translation>од следећих поља:</translation>
<source>of the following fields:</source>
<translation>од следећих поља:</translation>
</message>
<message>
<source>Pick...</source>
<translation>Изабери...</translation>
<source>Pick...</source>
<translation>Изабери...</translation>
</message>
<message>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Произвољна скрипта за израчунавање:</translation>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Произвољна скрипта за израчунавање:</translation>
</message>
<message>
<source>Calculate</source>
<translation>Израчунај</translation>
<source>Calculate</source>
<translation>Израчунај</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>Застава се игнорише за PDF 1.3</translation>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>Застава се игнорише за PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Овде унесите листу поља одвојених зарезима</translation>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Овде унесите листу поља одвојених зарезима</translation>
</message>
<message>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>Потребна Вам је барем икона за Нормално да бисте користили икону за дугмад</translation>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>Потребна Вам је барем икона за Нормално да бисте користили икону за дугмад</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Слике (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Слике (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Example:</source>
<translation>Пример:</translation>
<source>Example:</source>
<translation>Пример:</translation>
</message>
<message>
<source>Selection Change</source>
<translation>Промена избора</translation>
<source>Selection Change</source>
<translation>Промена избора</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Својства анотације</translation>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Својства анотације</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Врста:</translation>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
<source>Link</source>
<translation>Веза</translation>
</message>
<message>
<source>Link</source>
<translation>Веза</translation>
<source>External Link</source>
<translation>Спољашња веза</translation>
</message>
<message>
<source>External Link</source>
<translation>Спољашња веза</translation>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Спољашња веб-веза</translation>
</message>
<message>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Спољашња веб-веза</translation>
<source>Destination</source>
<translation>Одредиште</translation>
</message>
<message>
<source>Destination</source>
<translation>Одредиште</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Измени...</translation>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Страна:</translation>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-Документи (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">X Поз:</translation>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Врста:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Y Поз:</translation>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Страница:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">У реду</translation>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X-Поз</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Поништи</translation>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-Документи (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished">И&amp;змени...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y Поз:</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<source>Apply Template</source>
<translation>Примени шаблон</translation>
<source>Apply Template</source>
<translation>Примени шаблон</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template:</source>
<translation>Ша&amp;блон:</translation>
<source>&amp;Template:</source>
<translation>Ша&amp;блон:</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation>Примени на &amp;текућу страницу</translation>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation>Примени на &amp;текућу страницу</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation>Примени на све &amp;парне странице</translation>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation>Примени на све &amp;парне странице</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation>Примени на све &amp;непарне стране</translation>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation>Примени на све &amp;непарне стране</translation>
</message>
<message>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation>Примени од &amp;стране:</translation>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation>Примени од &amp;стране:</translation>
</message>
<message>
<source>To:</source>
<translation>За:</translation>
<source>To:</source>
<translation>За:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Албум</translation>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Албум</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation>&amp;Учитај...</translation>
<source>&amp;Load...</source>
<translation>&amp;Учитај...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Сними &amp;као...</translation>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Сними &amp;као...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Small</source>
<translation>&amp;Мала</translation>
<source>&amp;Small</source>
<translation>&amp;Мала</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Medium</source>
<translation>&amp;Средње</translation>
<source>&amp;Medium</source>
<translation>&amp;Средње</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Large</source>
<translation>&amp;Велики</translation>
<source>&amp;Large</source>
<translation>&amp;Велики</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Фајл</translation>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Фајл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Преглед</translation>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Преглед</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation>Албуми (*.scs);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation>Албуми (*.scs);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Rename</source>
<translation>Преименуј</translation>
<source>Rename</source>
<translation>Преименуј</translation>
</message>
<message>
<source>Delete</source>
<translation>Обриши</translation>
<source>Delete</source>
<translation>Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
<translation>Име „%1“ није јединствено.
<translation>Име „%1“ није јединствено.
Молим Вас изаберите друго.</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Object</source>
<translation>Објекат</translation>
<source>Object</source>
<translation>Објекат</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
</message>
<message>
<source>New Entry</source>
<translation>Нов унос</translation>
<source>New Entry</source>
<translation>Нов унос</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Маркери</translation>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Маркери</translation>
</message>
<message>
<source>Move Bookmark</source>
<translation>Помери маркер</translation>
<source>Move Bookmark</source>
<translation>Помери маркер</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation>Уметни маркер</translation>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation>Уметни маркер</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Маркери</translation>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Маркери</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Постављање икона</translation>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Постављање икона</translation>
</message>
<message>
<source>Layout:</source>
<translation>Распоред:</translation>
<source>Layout:</source>
<translation>Распоред:</translation>
</message>
<message>
<source>Caption only</source>
<translation>Само натпис</translation>
<source>Caption only</source>
<translation>Само натпис</translation>
</message>
<message>
<source>Icon only</source>
<translation>Само икона</translation>
<source>Icon only</source>
<translation>Само икона</translation>
</message>
<message>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Натпис испод иконе</translation>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Натпис испод иконе</translation>
</message>
<message>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Натпис изнад иконе</translation>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Натпис изнад иконе</translation>
</message>
<message>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Натпис десно од иконе</translation>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Натпис десно од иконе</translation>
</message>
<message>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Натпис лево од иконе</translation>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Натпис лево од иконе</translation>
</message>
<message>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Натпис преко иконе</translation>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Натпис преко иконе</translation>
</message>
<message>
<source>Scale:</source>
<translation>Размера:</translation>
<source>Scale:</source>
<translation>Размера:</translation>
</message>
<message>
<source>Always</source>
<translation>Увек</translation>
<source>Always</source>
<translation>Увек</translation>
</message>
<message>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Када је икона превише мала</translation>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Када је икона превише мала</translation>
</message>
<message>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Када је икона превише велика</translation>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Када је икона превише велика</translation>
</message>
<message>
<source>Never</source>
<translation>Никад</translation>
<source>Never</source>
<translation>Никад</translation>
</message>
<message>
<source>Scale How:</source>
<translation>Скалирај како:</translation>
<source>Scale How:</source>
<translation>Скалирај како:</translation>
</message>
<message>
<source>Proportional</source>
<translation>Пропорционалан</translation>
<source>Proportional</source>
<translation>Пропорционалан</translation>
</message>
<message>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Непропорционално</translation>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Непропорционално</translation>
</message>
<message>
<source>Icon</source>
<translation>Икона</translation>
<source>Icon</source>
<translation>Икона</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>Reset</source>
<translation>Ресетуј</translation>
<source>Reset</source>
<translation>Ресетуј</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>Color Management Settings</source>
<translation>Подешавање управљања бојама</translation>
<source>Color Management Settings</source>
<translation>Подешавање управљања бојама</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Активирај управљање бојама</translation>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Активирај управљање бојама</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation>Системски профили</translation>
<source>System Profiles</source>
<translation>Системски профили</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation>&amp;Слике:</translation>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation>&amp;Слике:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation>&amp;Пуне боје:</translation>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation>&amp;Пуне боје:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Надгледач:</translation>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Надгледач:</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>Ш&amp;тампач:</translation>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>Ш&amp;тампач:</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>Намере рендеровања</translation>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>Намере рендеровања</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
<translation>Перцептуално</translation>
<source>Perceptual</source>
<translation>Перцептуално</translation>
</message>
<message>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Релативна колорметрика</translation>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Релативна колорметрика</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation>Засићење</translation>
<source>Saturation</source>
<translation>Засићење</translation>
</message>
<message>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Апсолутна колорметрика</translation>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Апсолутна колорметрика</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation>М&amp;онитор:</translation>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation>М&amp;онитор:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation>Шт&amp;ампач:</translation>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation>Шт&amp;ампач:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Симу&amp;лирај штампач на екрану</translation>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Симу&amp;лирај штампач на екрану</translation>
</message>
<message>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Означи боје изван &amp;gamut-а</translation>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Означи боје изван &amp;gamut-а</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Користи компензацију &amp;црне тачке</translation>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Користи компензацију &amp;црне тачке</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation>Подразумевани профил боја за увезене слике</translation>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation>Подразумевани профил боја за увезене слике</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation>Подразумевани профил боја за пуне боје на страници</translation>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation>Подразумевани профил боја за пуне боје на страници</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Профил боја који сте направили или добили од произвођача.
<translation>Профил боја који сте направили или добили од произвођача.
Овај профил би требало да буде баш за Ваш монитор, а не генерички профил (тј. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Профил боја за Ваш модел штампача од произвођача.
<translation>Профил боја за Ваш модел штампача од произвођача.
Овај профил би требало да буде баш за Ваш штампач, а не генерички профил (тј. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш монитор. Уколико не знате зашто ово да промените,
<translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш монитор. Уколико не знате зашто ово да промените,
требало би да буде изабрано „Релативна колорметрика“ или „Перцептуално“.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш штампач. Уколико не знате зашто ово да промените,
<translation>Подразумеване намере рендеровања за Ваш штампач. Уколико не знате зашто ово да промените,
требало би да буде изабрано „Релативна колорметрика“ или „Перцептуално“.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
<source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Укључи „меко проверавање“ како ће се штампати боје у Вашем документу,
<translation>Укључи „меко проверавање“ како ће се штампати боје у Вашем документу,
на основу изабраног профила за штампач.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Метод за приказивање боја на екрану које можда неће бити добро одштампане.
<translation>Метод за приказивање боја на екрану које можда неће бити добро одштампане.
Ово захтева веома прецизне профиле и служи само као упозорење.</translation>
</message>
<message>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Компензација црне тачке је метод поправљања контраста на фотографијама.
<translation>Компензација црне тачке је метод поправљања контраста на фотографијама.
Препоручљиво је да ово укључите ако имате фотографије у документу.</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<source>Edit Color</source>
<translation>Уређивање боја</translation>
<source>Edit Color</source>
<translation>Уређивање боја</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
</message>
<message>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Модел боја</translation>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Модел боја</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Веб сигуран RGB</translation>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Веб сигуран RGB</translation>
</message>
<message>
<source>New</source>
<translation>Нови</translation>
<source>New</source>
<translation>Нови</translation>
</message>
<message>
<source>Old</source>
<translation>Стари</translation>
<source>Old</source>
<translation>Стари</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation>HSV мапа боја</translation>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation>HSV мапа боја</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Динамичке линије боја</translation>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Динамичке линије боја</translation>
</message>
<message>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Статичне линије боја</translation>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Статичне линије боја</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation>Име боје није јединствено</translation>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation>Име боје није јединствено</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
<translation>Сенка:</translation>
<source>Shade:</source>
<translation>Сенка:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation>Непрозирност:</translation>
<source>Opacity:</source>
<translation>Непрозирност:</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Водоравни прелаз</translation>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Водоравни прелаз</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Усправни прелаз</translation>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Усправни прелаз</translation>
</message>
<message>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Дијагонални прелаз</translation>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Дијагонални прелаз</translation>
</message>
<message>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Укрштени дијагонални прелаз</translation>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Укрштени дијагонални прелаз</translation>
</message>
<message>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Радијални прелаз</translation>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Радијални прелаз</translation>
</message>
<message>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Слободни линијски прелаз</translation>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Слободни линијски прелаз</translation>
</message>
<message>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Слободни радијални прелаз</translation>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Слободни радијални прелаз</translation>
</message>
<message>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Уреди поставке линије са бојама</translation>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Уреди поставке линије са бојама</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Уреди поставке попуњености бојама</translation>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Уреди поставке попуњености бојама</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Засићење боје</translation>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Засићење боје</translation>
</message>
<message>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Нормални или прелазни метод попуњавања</translation>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Нормални или прелазни метод попуњавања</translation>
</message>
<message>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Постави прозирност за изабрану боју</translation>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Постави прозирност за изабрану боју</translation>
</message>
<message>
<source>Color of selected object</source>
<translation>Боја изабраног објекта</translation>
<source>Color of selected object</source>
<translation>Боја изабраног објекта</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Опције CSV увозника</translation>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Опције CSV увозника</translation>
</message>
<message>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Границе поља:</translation>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Границе поља:</translation>
</message>
<message>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Граничне вредности:</translation>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Граничне вредности:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source>First row is a header</source>
<translation>Први ред је заглавље</translation>
<source>First row is a header</source>
<translation>Први ред је заглавље</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<source>Printer Options</source>
<translation>Опције штампача</translation>
<source>Printer Options</source>
<translation>Опције штампача</translation>
</message>
<message>
<source>Page Set</source>
<translation>Поставка странице</translation>
<source>Page Set</source>
<translation>Поставка странице</translation>
</message>
<message>
<source>All Pages</source>
<translation>Све странице</translation>
<source>All Pages</source>
<translation>Све странице</translation>
</message>
<message>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Само парне странице</translation>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Само парне странице</translation>
</message>
<message>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Само непарне странице</translation>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Само непарне странице</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror</source>
<translation>Огледало</translation>
<source>Mirror</source>
<translation>Огледало</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Не</translation>
<source>No</source>
<translation>Не</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
</message>
<message>
<source>Orientation</source>
<translation>Усмерење</translation>
<source>Orientation</source>
<translation>Усмерење</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation>Усправно</translation>
<source>Portrait</source>
<translation>Усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation>Водоравно</translation>
<source>Landscape</source>
<translation>Водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>N-Горе штампање</translation>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>N-Горе штампање</translation>
</message>
<message>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Једна страница по листу</translation>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Једна страница по листу</translation>
</message>
<message>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Број страница на листу</translation>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Број страница на листу</translation>
</message>
<message>
<source>Option</source>
<translation>Опција</translation>
<source>Option</source>
<translation>Опција</translation>
</message>
<message>
<source>Value</source>
<translation>Вредност</translation>
<source>Value</source>
<translation>Вредност</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
You can confirm CUPS support by selecting Help > About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Овај панел приказује различите опције CUPS-а током штампања.
<translation>Овај панел приказује различите опције CUPS-а током штампања.
Доступни параметри ће зависити од управљачког програма Вашег штампача.
Можете потврдити CUPS подршку избором „Помоћ &gt; О програму“.
Можете потврдити CUPS подршку избором „Помоћ > О програму“.
Тражите ставке: C-C-T Оне означавају C=CUPS C=littlecms T=TIFF подршку.
Непостојећа подршка за библиотеке је означена *</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Компресуј фајл</translation>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Компресуј фајл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Укључи фонтове</translation>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Укључи фонтове</translation>
</message>
<message>
<source>Encoding:</source>
<translation>Кодирање:</translation>
<source>Encoding:</source>
<translation>Кодирање:</translation>
</message>
<message>
<source>Moves to your Document Directory.
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation>Премешта у Ваш директоријум за документе.
<translation>Премешта у Ваш директоријум за документе.
Ово се може наместити у поставкама.</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<source>Delete Color</source>
<translation>Обриши боју</translation>
<source>Delete Color</source>
<translation>Обриши боју</translation>
</message>
<message>
<source>Delete color:</source>
<translation>Обриши боју:</translation>
<source>Delete color:</source>
<translation>Обриши боју:</translation>
</message>
<message>
<source>?</source>
<translation>?</translation>
<source>?</source>
<translation>?</translation>
</message>
<message>
<source>Replace it with:</source>
<translation>Замени је са:</translation>
<source>Replace it with:</source>
<translation>Замени је са:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Обриши странице</translation>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Обриши странице</translation>
</message>
<message>
<source>Delete from:</source>
<translation>Обриши од:</translation>
<source>Delete from:</source>
<translation>Обриши од:</translation>
</message>
<message>
<source>to:</source>
<translation>у:</translation>
<source>to:</source>
<translation>у:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<source>Missing Font</source>
<translation>Недостаје фонт</translation>
<source>Missing Font</source>
<translation>Недостаје фонт</translation>
</message>
<message>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation>Фонт %1 није инсталиран.</translation>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation>Фонт %1 није инсталиран.</translation>
</message>
<message>
<source>Use</source>
<translation>Користи</translation>
<source>Use</source>
<translation>Користи</translation>
</message>
<message>
<source>instead</source>
<translation>уместо</translation>
<source>instead</source>
<translation>уместо</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<source>Document Information</source>
<translation>Информације о документу</translation>
<source>Document Information</source>
<translation>Информације о документу</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Наслов:</translation>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Наслов:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Аутор:</translation>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Аутор:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Кључне речи:</translation>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Кључне речи:</translation>
</message>
<message>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>Оп&amp;ис:</translation>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>Оп&amp;ис:</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>И&amp;здавач:</translation>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>И&amp;здавач:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>&amp;Помагачи:</translation>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>&amp;Помагачи:</translation>
</message>
<message>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>&amp;Датум:</translation>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>&amp;Датум:</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>В&amp;рста:</translation>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>В&amp;рста:</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>Ф&amp;ормат:</translation>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>Ф&amp;ормат:</translation>
</message>
<message>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>Означ&amp;ивач:</translation>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>Означ&amp;ивач:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>&amp;Извор:</translation>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>&amp;Извор:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Језик:</translation>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Језик:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>&amp;Однос:</translation>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>&amp;Однос:</translation>
</message>
<message>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>Покр&amp;ивеност:</translation>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>Покр&amp;ивеност:</translation>
</message>
<message>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>Пр&amp;ава:</translation>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>Пр&amp;ава:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Document</source>
<translation>&amp;Документ</translation>
<source>&amp;Document</source>
<translation>&amp;Документ</translation>
</message>
<message>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Додатне &amp;информације</translation>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Додатне &amp;информације</translation>
</message>
<message>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Особа или организација примарно одговорна за прављење садржаја документа.
<translation>Особа или организација примарно одговорна за прављење садржаја документа.
Ово поље се може уметнути у scribus документ као референца, као и у meta податке PDF-а</translation>
</message>
<message>
<source>A name given to the document.
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Име дато документу.
<translation>Име дато документу.
Ово поље се може уметнути у scribus документ као референца, као и у meta податке PDF-а</translation>
</message>
<message>
<source>An account of the content of the document.
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>Извод из садржаја документа.
<translation>Извод из садржаја документа.
Ово поље служи за кратак опис или апстракт документа. Умеће се у PDF приликом изласка</translation>
</message>
<message>
<source>The topic of the content of the document.
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Тема садржаја документа.
<translation>Тема садржаја документа.
Ово поље служи за кључне речи документа које желите да уметнете у PDF, да би побољшали индексирање и претрагу PDF фајлова</translation>
</message>
<message>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Особа или организација одговорни за издавање документа</translation>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Особа или организација одговорни за издавање документа</translation>
</message>
<message>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Особа или организација одговорни за допринос садржају документа</translation>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Особа или организација одговорни за допринос садржају документа</translation>
</message>
<message>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Датум повезан са неким догађајем у животном циклусу документа, у ГГГГ-ММ-ДД формату, као по ISO 8601</translation>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Датум повезан са неким догађајем у животном циклусу документа, у ГГГГ-ММ-ДД формату, као по ISO 8601</translation>
</message>
<message>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Природа или жанр садржаја документа, нпр. категорије, функције, жанрови, итд.</translation>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Природа или жанр садржаја документа, нпр. категорије, функције, жанрови, итд.</translation>
</message>
<message>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>Физичка или дигитална манифестација документа. Врста медија и димензије не би ничему служили.
<translation>Физичка или дигитална манифестација документа. Врста медија и димензије не би ничему служили.
RFC2045,RFC2046 за MIME врсте су такође корисни овде</translation>
</message>
<message>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Прецизна референца на документ у оквиру датог контекста као што је ISBN
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Прецизна референца на документ у оквиру датог контекста као што је ISBN
или URI</translation>
</message>
<message>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Референца на документ из кога је тренутни документ изведен, нпр.
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Референца на документ из кога је тренутни документ изведен, нпр.
ISBN или URI</translation>
</message>
<message>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>Језик којим је написан садржај документа, обично ISO-
<translation>Језик којим је написан садржај документа, обично ISO-
639 језички код
коме опционо претходи цртица и ISO-3166 код земље, нпр. en-GB, fr-
CH</translation>
</message>
<message>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Референца на повезани документ, вероватно коришћењем формалног идентификатора као што је ISBN или URI</translation>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Референца на повезани документ, вероватно коришћењем формалног идентификатора као што је ISBN или URI</translation>
</message>
<message>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Степен или делокруг садржаја документа, вероватно укључујући место, време и опсеге надлежности</translation>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Степен или делокруг садржаја документа, вероватно укључујући место, време и опсеге надлежности</translation>
</message>
<message>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Информације о правима у и над документом, нпр. copyright, патент или бренд</translation>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Информације о правима у и над документом, нпр. copyright, патент или бренд</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Druck</name>
<message>
<source>Setup Printer</source>
<translation>Подеси штампач</translation>
<source>Setup Printer</source>
<translation>Подеси штампач</translation>
</message>
<message>
<source>Print Destination</source>
<translation>Одредиште за штампу</translation>
<source>Print Destination</source>
<translation>Одредиште за штампу</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation>Фајл</translation>
<source>File</source>
<translation>Фајл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Опције...</translation>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Опције...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File:</source>
<translation>&amp;Фајл:</translation>
<source>&amp;File:</source>
<translation>&amp;Фајл:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation>А&amp;лтернативна наредба штампача</translation>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation>А&amp;лтернативна наредба штампача</translation>
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
<translation>Користи или до</translation>
<translation>Користи или до</translation>
</message>
<message>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation>&amp;Наредба:</translation>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation>&amp;Наредба:</translation>
</message>
<message>
<source>Range</source>
<translation>Опсег</translation>
<source>Range</source>
<translation>Опсег</translation>
</message>
<message>
<source>Print &amp;All</source>
<translation>Штампај &amp;све</translation>
<source>Print &amp;All</source>
<translation>Штампај &amp;све</translation>
</message>
<message>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Штампај текућу стр&amp;аницу</translation>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Штампај текућу стр&amp;аницу</translation>
</message>
<message>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation>&amp;Опсег штампања</translation>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation>&amp;Опсег штампања</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
обележје може бити * за све странице, 1-5 за
опсег страница или број једне странице.</translation>
</message>
<message>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation>Б&amp;рој копија:</translation>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation>Б&amp;рој копија:</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
</message>
<message>
<source>Print &amp;Normal</source>
<translation>Штампај &amp;нормално</translation>
<source>Print &amp;Normal</source>
<translation>Штампај &amp;нормално</translation>
</message>
<message>
<source>Print &amp;Separations</source>
<translation>Штампај &amp;раздвајања</translation>
<source>Print &amp;Separations</source>
<translation>Штампај &amp;раздвајања</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation>Све</translation>
<source>All</source>
<translation>Све</translation>
</message>
<message>
<source>Cyan</source>
<translation>Цијан</translation>
<source>Cyan</source>
<translation>Цијан</translation>
</message>
<message>
<source>Magenta</source>
<translation>Магента</translation>
<source>Magenta</source>
<translation>Магента</translation>
</message>
<message>
<source>Yellow</source>
<translation>Жута</translation>
<source>Yellow</source>
<translation>Жута</translation>
</message>
<message>
<source>Black</source>
<translation>Црна</translation>
<source>Black</source>
<translation>Црна</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
<translation>Шт&amp;ампај у боји ако је доступно</translation>
<source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
<translation>Шт&amp;ампај у боји ако је доступно</translation>
</message>
<message>
<source>Print In Gra&amp;yscale</source>
<translation>Штампај у &amp;сивим тоновима</translation>
<source>Print In Gra&amp;yscale</source>
<translation>Штампај у &amp;сивим тоновима</translation>
</message>
<message>
<source>Ad&amp;vanced Options...</source>
<translation>&amp;Напредне опције...</translation>
<source>Ad&amp;vanced Options...</source>
<translation>&amp;Напредне опције...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print</source>
<translation>&amp;Штампај</translation>
<source>&amp;Print</source>
<translation>&amp;Штампај</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation>Сними као</translation>
<source>Save as</source>
<translation>Сними као</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Postscript-фајлови (*.ps);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Postscript-фајлови (*.ps);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<source>Importing File:
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
<translation>Увожење фајла:
<translation>Увожење фајла:
%1
није успело!</translation>
</message>
<message>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Фатална грешка</translation>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Фатална грешка</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>EditStyle</name>
<message>
<source>Edit Style</source>
<translation>Уреди стил</translation>
<source>Edit Style</source>
<translation>Уреди стил</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
<translation>Знак</translation>
<source>Character</source>
<translation>Знак</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Фонт:</translation>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Фонт:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation>&amp;Величина:</translation>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation>&amp;Величина:</translation>
</message>
<message>
<source>Effect:</source>
<translation>Ефекат:</translation>
<source>Effect:</source>
<translation>Ефекат:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation>&amp;Поравнање:</translation>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation>&amp;Поравнање:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation>&amp;Испусти велика слова</translation>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation>&amp;Испусти велика слова</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation>&amp;Линије:</translation>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation>&amp;Линије:</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation>Боја за поп&amp;уњавање:</translation>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation>Боја за поп&amp;уњавање:</translation>
</message>
<message>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation>Боја за црт&amp;ање:</translation>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation>Боја за црт&amp;ање:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation>Усправни размаци</translation>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation>Усправни размаци</translation>
</message>
<message>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation>Прилагоди основној &amp;мрежи</translation>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation>Прилагоди основној &amp;мрежи</translation>
</message>
<message>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation>&amp;Проред:</translation>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation>&amp;Проред:</translation>
</message>
<message>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation>Изн&amp;ад:</translation>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation>Изн&amp;ад:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Below:</source>
<translation>&amp;Испод:</translation>
<source>&amp;Below:</source>
<translation>&amp;Испод:</translation>
</message>
<message>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Табулатори и увлачење</translation>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Табулатори и увлачење</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation>Име Вашег стила пасуса</translation>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation>Име Вашег стила пасуса</translation>
</message>
<message>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Фонт изабраног текста или објекта</translation>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Фонт изабраног текста или објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size</source>
<translation>Величина фонта</translation>
<source>Font Size</source>
<translation>Величина фонта</translation>
</message>
<message>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Боја попуњеног текста</translation>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Боја попуњеног текста</translation>
</message>
<message>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Боја текста</translation>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Боја текста</translation>
</message>
<message>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation>Обезбеђује увеличано прво слово за пасус. Користи се ради стилског ефекта</translation>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation>Обезбеђује увеличано прво слово за пасус. Користи се ради стилског ефекта</translation>
</message>
<message>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation>Утврђује свеукупну висину, бројеве у низу, испуштених великих слова</translation>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation>Утврђује свеукупну висину, бројеве у низу, испуштених великих слова</translation>
</message>
<message>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation>Поравнај текст са основном мрежом</translation>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation>Поравнај текст са основном мрежом</translation>
</message>
<message>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation>Проред изнад пасуса</translation>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation>Проред изнад пасуса</translation>
</message>
<message>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation>Проред испод пасуса</translation>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation>Проред испод пасуса</translation>
</message>
<message>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Проред</translation>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Проред</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation>Име стила није јединствено</translation>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation>Име стила није јединствено</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<source>Editor</source>
<translation>Уређивач</translation>
<source>Editor</source>
<translation>Уређивач</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Отвори...</translation>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Отвори...</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Сними &amp;као...</translation>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Сними &amp;као...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Сними и изађи</translation>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Сними и изађи</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>&amp;Изађи без снимања</translation>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>&amp;Изађи без снимања</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Опозови</translation>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Опозови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>Поно&amp;ви</translation>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>Поно&amp;ви</translation>
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Исеци</translation>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Исеци</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Копирај</translation>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Копирај</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Пренеси</translation>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Пренеси</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Оч&amp;исти</translation>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Оч&amp;исти</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Добави имена поља</translation>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Добави имена поља</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Фајл</translation>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Фајл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Уреди</translation>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Уреди</translation>
</message>
<message>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>Javascripts (*.js);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>Javascripts (*.js);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум за извоз</translation>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум за извоз</translation>
</message>
<message>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation>Извези као слику(е)</translation>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation>Извези као слику(е)</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Извези у директоријум:</translation>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Извези у директоријум:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
</message>
<message>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>&amp;Врста слике:</translation>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>&amp;Врста слике:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Квалитет:</translation>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Квалитет:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Резолуција:</translation>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Резолуција:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source> dpi</source>
<translation> тпи</translation>
<source> dpi</source>
<translation> тпи</translation>
</message>
<message>
<source>Range</source>
<translation>Опсег</translation>
<source>Range</source>
<translation>Опсег</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>&amp;Текућа страница</translation>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>&amp;Текућа страница</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Све странице</translation>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Све странице</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Опсег</translation>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Опсег</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>C</source>
<translation>C</translation>
<source>C</source>
<translation>C</translation>
</message>
<message>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Извези опсег страница</translation>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Извези опсег страница</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
обележје може бити * за све странице, 1-5 за
опсег страница или број једне странице.</translation>
</message>
<message>
<source>Export all pages</source>
<translation>Извези све странице</translation>
<source>Export all pages</source>
<translation>Извези све странице</translation>
</message>
<message>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Извези само текућу страницу</translation>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Извези само текућу страницу</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution of the Images
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Резолуција слика
<translation>Резолуција слика
Користи 72 тпи за слике предвиђене за приказивање на екрану</translation>
</message>
<message>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation>Квалитет Ваших слика - 100\\% је најбољи, 1\\% је најлошији</translation>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation>Квалитет Ваших слика - 100\\% је најбољи, 1\\% је најлошији</translation>
</message>
<message>
<source>Available export formats</source>
<translation>Доступни формати за извоз</translation>
<source>Available export formats</source>
<translation>Доступни формати за извоз</translation>
</message>
<message>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Излазни директоријум - место за смештање Ваших слика.
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype'</source>
<translation>Излазни директоријум - место за смештање Ваших слика.
Име извезеног фајла ће бити „имедокумента-бројстране.врстафајла“</translation>
</message>
<message>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Промени излазни директоријум</translation>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Промени излазни директоријум</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<source>Size:</source>
<translation>Величина:</translation>
<source>Size:</source>
<translation>Величина:</translation>
</message>
<message>
<source>Title:</source>
<translation>Наслов:</translation>
<source>Title:</source>
<translation>Наслов:</translation>
</message>
<message>
<source>No Title</source>
<translation>Без наслова</translation>
<source>No Title</source>
<translation>Без наслова</translation>
</message>
<message>
<source>Author:</source>
<translation>Аутор:</translation>
<source>Author:</source>
<translation>Аутор:</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
<translation>Непознат</translation>
<source>Unknown</source>
<translation>Непознат</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus документ</translation>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus документ</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Farbmanager</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation>Боје</translation>
<source>Colors</source>
<translation>Боје</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Append</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
<source>&amp;Append</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Уреди</translation>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Уреди</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Д&amp;уплирај</translation>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Д&amp;уплирај</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation>&amp;Уклони некоришћено</translation>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation>&amp;Уклони некоришћено</translation>
</message>
<message>
<source>Color Sets</source>
<translation>Скупови боја</translation>
<source>Color Sets</source>
<translation>Скупови боја</translation>
</message>
<message>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Текући скуп боја:</translation>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Текући скуп боја:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation>&amp;Сними скуп боја</translation>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation>&amp;Сними скуп боја</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation>Изаберите скуп боја за учитавање</translation>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation>Изаберите скуп боја за учитавање</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current color set</source>
<translation>Сними текући скуп боја</translation>
<source>Save the current color set</source>
<translation>Сними текући скуп боја</translation>
</message>
<message>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation>Уклони некоришћене боје из скупа боја текућег документа</translation>
<source>Remove unused colors from current document's color set</source>
<translation>Уклони некоришћене боје из скупа боја текућег документа</translation>
</message>
<message>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation>Примени боје на текући скуп из постојећег документа</translation>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation>Примени боје на текући скуп из постојећег документа</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Направи нову боју у оквиру текућег скупа</translation>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Направи нову боју у оквиру текућег скупа</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation>Уреди тренутно изабрану боју</translation>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation>Уреди тренутно изабрану боју</translation>
</message>
<message>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation>Направи копију тренутно изабране боје</translation>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation>Направи копију тренутно изабране боје</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation>Обриши тренутно изабрану боју</translation>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation>Обриши тренутно изабрану боју</translation>
</message>
<message>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Учини да тренутни скуп боја буде подразумевани</translation>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Учини да тренутни скуп боја буде подразумевани</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Изаберите име</translation>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Изаберите име</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Копија од %1</translation>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Копија од %1</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation>Нова боја</translation>
<source>New Color</source>
<translation>Нова боја</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>FontPrefs</name>
<message>
<source>Global Font Settings</source>
<translation>Глобалне поставке фонтова</translation>
<source>Global Font Settings</source>
<translation>Глобалне поставке фонтова</translation>
</message>
<message>
<source>Available Fonts</source>
<translation>Доступни фонтови</translation>
<source>Available Fonts</source>
<translation>Доступни фонтови</translation>
</message>
<message>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Замене за фонтове</translation>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Замене за фонтове</translation>
</message>
<message>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Додатне путање</translation>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Додатне путање</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
</message>
<message>
<source>Font Name</source>
<translation>Име фонта</translation>
<source>Font Name</source>
<translation>Име фонта</translation>
</message>
<message>
<source>Use Font</source>
<translation>Користи фонт</translation>
<source>Use Font</source>
<translation>Користи фонт</translation>
</message>
<message>
<source>Embed in:</source>
<translation>Уметни у:</translation>
<source>Embed in:</source>
<translation>Уметни у:</translation>
</message>
<message>
<source>Subset</source>
<translation>Подсет</translation>
<source>Subset</source>
<translation>Подсет</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Врста</translation>
<source>Type</source>
<translation>Врста</translation>
</message>
<message>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Путања до фајла фонта</translation>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Путања до фајла фонта</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation>&amp;Доступни фонтови</translation>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation>&amp;Доступни фонтови</translation>
</message>
<message>
<source>Replacement</source>
<translation>Замена</translation>
<source>Replacement</source>
<translation>Замена</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation>&amp;Замене за фонтове</translation>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation>&amp;Замене за фонтове</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Додај...</translation>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Додај...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Уклони</translation>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Уклони</translation>
</message>
<message>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation>Додатне &amp;путање</translation>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation>Додатне &amp;путање</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум</translation>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Преглед фонтова</translation>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Преглед фонтова</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц</translation>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<source>Position:</source>
<translation>Позиција:</translation>
<source>Position:</source>
<translation>Позиција:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation>Овде можете додавати, мењати или уклањати зауставне боје.</translation>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation>Овде можете додавати, мењати или уклањати зауставне боје.</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>GuideManager</name>
<message>
<source>Manage Guides</source>
<translation>Управљање водиљама</translation>
<source>Manage Guides</source>
<translation>Управљање водиљама</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation>Водоравне водиље</translation>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation>Водоравне водиље</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Додај</translation>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Додај</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical Guides</source>
<translation>Усправне водиље</translation>
<source>Vertical Guides</source>
<translation>Усправне водиље</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X Поз:</translation>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Додај</translation>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Додај</translation>
</message>
<message>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Закључај водиље</translation>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Закључај водиље</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
<source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
<translation>Извините, нема доступног упутства! Молим Вас погледајте: http://docs.scribus.net за освежене документе
<translation>Извините, нема доступног упутства! Молим Вас погледајте: http://docs.scribus.net за освежене документе
и www.scribus.net за преузимање.</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
<message>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Могуће спајање цртицом</translation>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Могуће спајање цртицом</translation>
</message>
<message>
<source>Accept</source>
<translation>Прихвати</translation>
<source>Accept</source>
<translation>Прихвати</translation>
</message>
<message>
<source>Skip</source>
<translation>Прескочи</translation>
<source>Skip</source>
<translation>Прескочи</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation>Поставке спајања цртицом</translation>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation>Поставке спајања цртицом</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
<translation>Предлози за &amp;спајање цртицом</translation>
<source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
<translation>Предлози за &amp;спајање цртицом</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
<translation>Аутоматски спајај текст цртицама &amp;приликом куцања</translation>
<source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
<translation>Аутоматски спајај текст цртицама &amp;приликом куцања</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Језик:</translation>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Језик:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Smallest Word:</source>
<translation>&amp;Најмања реч:</translation>
<source>&amp;Smallest Word:</source>
<translation>&amp;Најмања реч:</translation>
</message>
<message>
<source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
<translation>&amp;Дозвољена су узастопна спајања цртицом:</translation>
<source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
<translation>&amp;Дозвољена су узастопна спајања цртицом:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
<translation>Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра&gt;Спајај текст цртицом“.</translation>
<source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
<translation>Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра>Спајај текст цртицом“.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
<translation>Укључује аутоматско спајање текста цртицама у току куцања.</translation>
<source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
<translation>Укључује аутоматско спајање текста цртицама у току куцања.</translation>
</message>
<message>
<source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
<translation>Дужина најмање речи која се може спајати цртицом.</translation>
<source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
<translation>Дужина најмање речи која се може спајати цртицом.</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum number of Hyphenations following each other.
<source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
<translation>Максималан број спајања цртицом који могу ићи једно за другим.
<translation>Максималан број спајања цртицом који могу ићи једно за другим.
Вредност 0 означава неограничено спајање цртицом.</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>InsPage</name>
<message>
<source>Insert Page</source>
<translation>Убаци страну</translation>
<source>Insert Page</source>
<translation>Убаци страну</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation>&amp;Умећем</translation>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation>&amp;Умећем</translation>
</message>
<message>
<source>Page(s)</source>
<translation>Страна(е)</translation>
<source>Page(s)</source>
<translation>Страна(е)</translation>
</message>
<message>
<source>before Page</source>
<translation>пре странице</translation>
<source>before Page</source>
<translation>пре странице</translation>
</message>
<message>
<source>after Page</source>
<translation>после странице</translation>
<source>after Page</source>
<translation>после странице</translation>
</message>
<message>
<source>at End</source>
<translation>на крају</translation>
<source>at End</source>
<translation>на крају</translation>
</message>
<message>
<source>Inserting</source>
<translation>Умећем</translation>
<source>Inserting</source>
<translation>Умећем</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation>&amp;Шаблон (Лева страна):</translation>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation>&amp;Шаблон (Лева страна):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template:</source>
<translation>Ша&amp;блон:</translation>
<source>&amp;Template:</source>
<translation>Ша&amp;блон:</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
</message>
<message>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation>Шаблон (Десна страна):</translation>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation>Шаблон (Десна страна):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>InsertTable</name>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation>Убаци табелу</translation>
<source>Insert Table</source>
<translation>Убаци табелу</translation>
</message>
<message>
<source>Number of Rows:</source>
<translation>Број редова:</translation>
<source>Number of Rows:</source>
<translation>Број редова:</translation>
</message>
<message>
<source>Number of Columns:</source>
<translation>Број колона:</translation>
<source>Number of Columns:</source>
<translation>Број колона:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>JavaDocs</name>
<message>
<source>Edit JavaScripts</source>
<translation>Уређивање JavaScript-а</translation>
<source>Edit JavaScripts</source>
<translation>Уређивање JavaScript-а</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Уреди...</translation>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Уреди...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add...</source>
<translation>&amp;Додај...</translation>
<source>&amp;Add...</source>
<translation>&amp;Додај...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New Script:</source>
<translation>&amp;Нови скрипта:</translation>
<source>&amp;New Script:</source>
<translation>&amp;Нови скрипта:</translation>
</message>
<message>
<source>New Script</source>
<translation>Нова скрипта</translation>
<source>New Script</source>
<translation>Нова скрипта</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
<translation>Да ли стварно желите да обришете ову скрипту?</translation>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
<translation>Да ли стварно желите да обришете ову скрипту?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>KeyManager</name>
<message>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Управљање пречицама на тастатури</translation>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Управљање пречицама на тастатури</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation>Акција</translation>
<source>Action</source>
<translation>Акција</translation>
</message>
<message>
<source>Current Key</source>
<translation>Текуће дугме</translation>
<source>Current Key</source>
<translation>Текуће дугме</translation>
</message>
<message>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation>Изаберите дугме за ову акцију</translation>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation>Изаберите дугме за ову акцију</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No Key</source>
<translation>&amp;Нема дугмета</translation>
<source>&amp;No Key</source>
<translation>&amp;Нема дугмета</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation>&amp;Дугме дефинисано од стране корисника</translation>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation>&amp;Дугме дефинисано од стране корисника</translation>
</message>
<message>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation>ALT+SHIFT+T</translation>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation>ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation>Постави &amp;дугме</translation>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation>Постави &amp;дугме</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Alt</source>
<translation>Alt</translation>
<source>Alt</source>
<translation>Alt</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl</source>
<translation>Ctrl</translation>
<source>Ctrl</source>
<translation>Ctrl</translation>
</message>
<message>
<source>Shift</source>
<translation>Shift</translation>
<source>Shift</source>
<translation>Shift</translation>
</message>
<message>
<source>Shift+</source>
<translation>Shift+</translation>
<source>Shift+</source>
<translation>Shift+</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+</source>
<translation>Alt+</translation>
<source>Alt+</source>
<translation>Alt+</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+</source>
<translation>Ctrl+</translation>
<source>Ctrl+</source>
<translation>Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation>Та комбинација дугмади је већ у употреби</translation>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation>Та комбинација дугмади је већ у употреби</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<source>Layers</source>
<translation>Слојеви</translation>
<source>Layers</source>
<translation>Слојеви</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new Layer</source>
<translation>Додај нови слој</translation>
<source>Add a new Layer</source>
<translation>Додај нови слој</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Обриши слој</translation>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Обриши слој</translation>
</message>
<message>
<source>Raise Layer</source>
<translation>Подигни слој</translation>
<source>Raise Layer</source>
<translation>Подигни слој</translation>
</message>
<message>
<source>Lower Layer</source>
<translation>Спусти слој</translation>
<source>Lower Layer</source>
<translation>Спусти слој</translation>
</message>
<message>
<source>New Layer</source>
<translation>Нови слој</translation>
<source>New Layer</source>
<translation>Нови слој</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation>Да ли такође желите да обришете све објекте на овом слоју?</translation>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation>Да ли такође желите да обришете све објекте на овом слоју?</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>LineFormate</name>
<message>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation>Уређивање стилова линија</translation>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation>Уређивање стилова линија</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Append</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
<source>&amp;Append</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Уреди</translation>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Уреди</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Д&amp;упликуј</translation>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Д&amp;упликуј</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Копија од %1</translation>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Копија од %1</translation>
</message>
<message>
<source>New Style</source>
<translation>Нови стил</translation>
<source>New Style</source>
<translation>Нови стил</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
<translation>Да ли стварно желите да обришете овај стил?</translation>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
<translation>Да ли стварно желите да обришете овај стил?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>MSpinBox</name>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>pt</source>
<translation>pt</translation>
<source>pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<source>mm</source>
<translation>mm</translation>
<source>mm</source>
<translation>mm</translation>
</message>
<message>
<source>in</source>
<translation>in</translation>
<source>in</source>
<translation>in</translation>
</message>
<message>
<source>p</source>
<translation>p</translation>
<source>p</source>
<translation>p</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Mdup</name>
<message>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation>Многоструки дупликат</translation>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation>Многоструки дупликат</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation>&amp;Број копија:</translation>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation>&amp;Број копија:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>&amp;Водоравна промена:</translation>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>&amp;Водоравна промена:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>&amp;Усправна промена:</translation>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>&amp;Усправна промена:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Measurements</name>
<message>
<source>Distances</source>
<translation>Удаљеност</translation>
<source>Distances</source>
<translation>Удаљеност</translation>
</message>
<message>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<source>DX:</source>
<translation>DX:</translation>
<source>DX:</source>
<translation>DX:</translation>
</message>
<message>
<source>DY:</source>
<translation>DY:</translation>
<source>DY:</source>
<translation>DY:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation>Угао:</translation>
<source>Angle:</source>
<translation>Угао:</translation>
</message>
<message>
<source>Length:</source>
<translation>Дужина:</translation>
<source>Length:</source>
<translation>Дужина:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>MenuTest</name>
<message>
<source>Script error</source>
<translation>Грешка скрипте</translation>
<source>Script error</source>
<translation>Грешка скрипте</translation>
</message>
<message>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Ако радите са званичном скриптом молим Вас пријавите грешку на &lt;a href=\&quot;http://bugs.scribus.net\&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a> please.</source>
<translation>Ако радите са званичном скриптом молим Вас пријавите грешку на &lt;a href=\&quot;http://bugs.scribus.net\&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a>.</translation>
</message>
<message>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Ова порука је и у Вашем клипборду. Користите Ctrl+V да је пренесете у пратиоца грешака.</translation>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Ова порука је и у Вашем клипборду. Користите Ctrl+V да је пренесете у пратиоца грешака.</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Прикажи &amp;конзолу</translation>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Прикажи &amp;конзолу</translation>
</message>
<message>
<source>Hide &amp;Console</source>
<translation>Сакриј &amp;конзолу</translation>
<source>Hide &amp;Console</source>
<translation>Сакриј &amp;конзолу</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<source>Import Template</source>
<translation>Увези шаблон</translation>
<source>Import Template</source>
<translation>Увези шаблон</translation>
</message>
<message>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Увези страницу(е)</translation>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Увези страницу(е)</translation>
</message>
<message>
<source>From Document:</source>
<translation>Из документа:</translation>
<source>From Document:</source>
<translation>Из документа:</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation>Измени...</translation>
<source>Change...</source>
<translation>Измени...</translation>
</message>
<message>
<source>Import Page(s):</source>
<translation>Увези страницу(е):</translation>
<source>Import Page(s):</source>
<translation>Увези страницу(е):</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где\n
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где\n
обележје може бити * за све странице, 1-5 за\n
опсег страница или број једне странице.</translation>
</message>
<message>
<source> from 0</source>
<translation> из 0</translation>
<source> from 0</source>
<translation> из 0</translation>
</message>
<message>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Направи страницу(е)</translation>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Направи страницу(е)</translation>
</message>
<message>
<source>before Page</source>
<translation>пре странице</translation>
<source>before Page</source>
<translation>пре странице</translation>
</message>
<message>
<source>after Page</source>
<translation>после странице</translation>
<source>after Page</source>
<translation>после странице</translation>
</message>
<message>
<source>at End</source>
<translation>на крају</translation>
<source>at End</source>
<translation>на крају</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation>Увези</translation>
<source>Import</source>
<translation>Увези</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Документи (*.sla *.scd);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source> from %1</source>
<translation> из %1</translation>
<source> from %1</source>
<translation> из %1</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>MovePages</name>
<message>
<source>Move Pages</source>
<translation>Помери странице</translation>
<source>Move Pages</source>
<translation>Помери странице</translation>
</message>
<message>
<source>Copy Page</source>
<translation>Копирај страницу</translation>
<source>Copy Page</source>
<translation>Копирај страницу</translation>
</message>
<message>
<source>Move Page(s):</source>
<translation>Помери страницу(е):</translation>
<source>Move Page(s):</source>
<translation>Помери страницу(е):</translation>
</message>
<message>
<source>to:</source>
<translation>у:</translation>
<source>to:</source>
<translation>у:</translation>
</message>
<message>
<source>before Page</source>
<translation>пре странице</translation>
<source>before Page</source>
<translation>пре странице</translation>
</message>
<message>
<source>after Page</source>
<translation>после странице</translation>
<source>after Page</source>
<translation>после странице</translation>
</message>
<message>
<source>at End</source>
<translation>на крају</translation>
<source>at End</source>
<translation>на крају</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Mpalette</name>
<message>
<source>Properties</source>
<translation>Својства</translation>
<source>Properties</source>
<translation>Својства</translation>
</message>
<message>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Облик</translation>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Облик</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Текст</translation>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Текст</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Image</source>
<translation>Сл&amp;ика</translation>
<source>&amp;Image</source>
<translation>Сл&amp;ика</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Линија</translation>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Линија</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Боје</translation>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Боје</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Име</translation>
<source>Name</source>
<translation>Име</translation>
</message>
<message>
<source>Geometry</source>
<translation>Геометрија</translation>
<source>Geometry</source>
<translation>Геометрија</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X Поз:</translation>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Ш&amp;ирина:</translation>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Ш&amp;ирина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висина:</translation>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
</message>
<message>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Почетна тачка:</translation>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Почетна тачка:</translation>
</message>
<message>
<source>Level</source>
<translation>Ниво</translation>
<source>Level</source>
<translation>Ниво</translation>
</message>
<message>
<source>Shape:</source>
<translation>Облик:</translation>
<source>Shape:</source>
<translation>Облик:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Уређивање облика...</translation>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Уређивање облика...</translation>
</message>
<message>
<source>R&amp;ound
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>За&amp;обљени углови:</translation>
<translation>За&amp;обљени углови:</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of Text</source>
<translation>Растојање текста</translation>
<source>Distance of Text</source>
<translation>Растојање текста</translation>
</message>
<message>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Колоне:</translation>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Колоне:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Процеп:</translation>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Процеп:</translation>
</message>
<message>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>Вр&amp;х:</translation>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>Вр&amp;х:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Дно:</translation>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Дно:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лево:</translation>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лево:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Десно:</translation>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Десно:</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>Т&amp;абулатори...</translation>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>Т&amp;абулатори...</translation>
</message>
<message>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Својства путање текста</translation>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Својства путање текста</translation>
</message>
<message>
<source>Show Curve</source>
<translation>Прикажи криву</translation>
<source>Show Curve</source>
<translation>Прикажи криву</translation>
</message>
<message>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Покрени померај:</translation>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Покрени померај:</translation>
</message>
<message>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Растојање од криве:</translation>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Растојање од криве:</translation>
</message>
<message>
<source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
<translation>Текст &amp;плута око оквира</translation>
<source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
<translation>Текст &amp;плута око оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Користи кутија за &amp;везивање</translation>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Користи кутија за &amp;везивање</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Користи контуру</translation>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Користи контуру</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>Величина &amp;фонта:</translation>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>Величина &amp;фонта:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>Shade:</source>
<translation>Сенка:</translation>
<source>Shade:</source>
<translation>Сенка:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom Spacing</source>
<translation>Произвољан проред</translation>
<source>Custom Spacing</source>
<translation>Произвољан проред</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Kerning:</source>
<translation>&amp;Кернинг:</translation>
<source>&amp;Kerning:</source>
<translation>&amp;Кернинг:</translation>
</message>
<message>
<source>L&amp;ine Spacing:</source>
<translation>&amp;Проред:</translation>
<source>L&amp;ine Spacing:</source>
<translation>&amp;Проред:</translation>
</message>
<message>
<source>St&amp;yle:</source>
<translation>Ст&amp;ил:</translation>
<source>St&amp;yle:</source>
<translation>Ст&amp;ил:</translation>
</message>
<message>
<source>Lan&amp;guage:</source>
<translation>Је&amp;зик:</translation>
<source>Lan&amp;guage:</source>
<translation>Је&amp;зик:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Слободно скалирање</translation>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Слободно скалирање</translation>
</message>
<message>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X Ска&amp;лирај:</translation>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X Ска&amp;лирај:</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y Ска&amp;лирај:</translation>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y Ска&amp;лирај:</translation>
</message>
<message>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Скалирај &amp;до величине оквира</translation>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Скалирај &amp;до величине оквира</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>Пр&amp;опорционалан</translation>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>Пр&amp;опорционалан</translation>
</message>
<message>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Улазни профил:</translation>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Улазни профил:</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Намера рендеровања:</translation>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Намера рендеровања:</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
<translation>Перцептуално</translation>
<source>Perceptual</source>
<translation>Перцептуално</translation>
</message>
<message>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Релативна колорметрика</translation>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Релативна колорметрика</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation>Засићење</translation>
<source>Saturation</source>
<translation>Засићење</translation>
</message>
<message>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Апсолутна колорметрика</translation>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Апсолутна колорметрика</translation>
</message>
<message>
<source>Left Point</source>
<translation>Лева тачка</translation>
<source>Left Point</source>
<translation>Лева тачка</translation>
</message>
<message>
<source>End Points</source>
<translation>Крајње тачке</translation>
<source>End Points</source>
<translation>Крајње тачке</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Основна тачка:</translation>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Основна тачка:</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>В&amp;рста линије:</translation>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>В&amp;рста линије:</translation>
</message>
<message>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Ширина линије:</translation>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Ширина линије:</translation>
</message>
<message>
<source>Miter Join</source>
<translation>Угаони спој</translation>
<source>Miter Join</source>
<translation>Угаони спој</translation>
</message>
<message>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Коси спој</translation>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Коси спој</translation>
</message>
<message>
<source>Round Join</source>
<translation>Кружни спој</translation>
<source>Round Join</source>
<translation>Кружни спој</translation>
</message>
<message>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>Ив&amp;ице:</translation>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>Ив&amp;ице:</translation>
</message>
<message>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Раван поклопац</translation>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Раван поклопац</translation>
</message>
<message>
<source>Square Cap</source>
<translation>Квадратни поклопац</translation>
<source>Square Cap</source>
<translation>Квадратни поклопац</translation>
</message>
<message>
<source>Round Cap</source>
<translation>Кружни поклопац</translation>
<source>Round Cap</source>
<translation>Кружни поклопац</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Завршеци:</translation>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Завршеци:</translation>
</message>
<message>
<source>No Style</source>
<translation>Нема стила</translation>
<source>No Style</source>
<translation>Нема стила</translation>
</message>
<message>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Линије ћелије</translation>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Линије ћелије</translation>
</message>
<message>
<source>Line at Top</source>
<translation>Линија на врху</translation>
<source>Line at Top</source>
<translation>Линија на врху</translation>
</message>
<message>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Линија лево</translation>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Линија лево</translation>
</message>
<message>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Линија десно</translation>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Линија десно</translation>
</message>
<message>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Линија на дну</translation>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Линија на дну</translation>
</message>
<message>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Име изабраног објекта</translation>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Име изабраног објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Водоравни положај тренутне почетне тачке</translation>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Водоравни положај тренутне почетне тачке</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Усправни положај тренутне почетне тачке</translation>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Усправни положај тренутне почетне тачке</translation>
</message>
<message>
<source>Width</source>
<translation>Ширина</translation>
<source>Width</source>
<translation>Ширина</translation>
</message>
<message>
<source>Height</source>
<translation>Висина</translation>
<source>Height</source>
<translation>Висина</translation>
</message>
<message>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Ротација објекта у тренутној почетној тачки</translation>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Ротација објекта у тренутној почетној тачки</translation>
</message>
<message>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Тачка од које се референцирају мере или углови ротације</translation>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Тачка од које се референцирају мере или углови ротације</translation>
</message>
<message>
<source>Select top left for basepoint</source>
<translation>Изабери врх лево за почетну тачку</translation>
<source>Select top left for basepoint</source>
<translation>Изабери врх лево за почетну тачку</translation>
</message>
<message>
<source>Select top right for basepoint</source>
<translation>Изабери врх десно за почетну тачку</translation>
<source>Select top right for basepoint</source>
<translation>Изабери врх десно за почетну тачку</translation>
</message>
<message>
<source>Select bottom left for basepoint</source>
<translation>Изабери дно лево за почетну тачку</translation>
<source>Select bottom left for basepoint</source>
<translation>Изабери дно лево за почетну тачку</translation>
</message>
<message>
<source>Select bottom right for basepoint</source>
<translation>Изабери дно десно за почетну тачку</translation>
<source>Select bottom right for basepoint</source>
<translation>Изабери дно десно за почетну тачку</translation>
</message>
<message>
<source>Select center for basepoint</source>
<translation>Изабери центар за почетну тачку</translation>
<source>Select center for basepoint</source>
<translation>Изабери центар за почетну тачку</translation>
</message>
<message>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Преврни водоравно</translation>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Преврни водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Преврни усправно</translation>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Преврни усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Move one level up</source>
<translation>Помери за један ниво на горе</translation>
<source>Move one level up</source>
<translation>Помери за један ниво на горе</translation>
</message>
<message>
<source>Move one level down</source>
<translation>Помери за један ниво на доле</translation>
<source>Move one level down</source>
<translation>Помери за један ниво на доле</translation>
</message>
<message>
<source>Move to front</source>
<translation>Помери ка напред</translation>
<source>Move to front</source>
<translation>Помери ка напред</translation>
</message>
<message>
<source>Move to back</source>
<translation>Помери у позадину</translation>
<source>Move to back</source>
<translation>Помери у позадину</translation>
</message>
<message>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Указује на ком је нивоу објекат, 0 значи да је објекат на дну</translation>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Указује на ком је нивоу објекат, 0 значи да је објекат на дну</translation>
</message>
<message>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Закључај или откључај објекат</translation>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Закључај или откључај објекат</translation>
</message>
<message>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Закључај или откључај величину објекта</translation>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Закључај или откључај величину објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable printing of the object</source>
<translation>Укључи или искључи штампање објекта</translation>
<source>Enable or disable printing of the object</source>
<translation>Укључи или искључи штампање објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
<translation>Натерај текст у нижим оквирима да плута око објекта</translation>
<source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
<translation>Натерај текст у нижим оквирима да плута око објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation>Користи окружујућу кутију уместо облика оквира за плутање текста</translation>
<source>Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow</source>
<translation>Користи окружујућу кутију уместо облика оквира за плутање текста</translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation>Користи другу линију оригинално постављену на облик оквира за плутање текста</translation>
<source>Use a second line originally based on the frame's shape for text flow</source>
<translation>Користи другу линију оригинално постављену на облик оквира за плутање текста</translation>
</message>
<message>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Фонт изабраног текста или објекта</translation>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Фонт изабраног текста или објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size</source>
<translation>Величина фонта</translation>
<source>Font Size</source>
<translation>Величина фонта</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Скалирање ширине карактера</translation>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Скалирање ширине карактера</translation>
</message>
<message>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Боја текста</translation>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Боја текста</translation>
</message>
<message>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Боја попуњеног текста</translation>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Боја попуњеног текста</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Засићење боје текста</translation>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Засићење боје текста</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Засићење боје испуњеног текста</translation>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Засићење боје испуњеног текста</translation>
</message>
<message>
<source>Reverse Writing</source>
<translation type="obsolete">Обрнуто писање</translation>
<source>Manual Kerning</source>
<translation>Ручни кернинг</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Kerning</source>
<translation>Ручни кернинг</translation>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Проред</translation>
</message>
<message>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Проред</translation>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Стил тренутног пасуса</translation>
</message>
<message>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Стил тренутног пасуса</translation>
<source>Hyphenation language of frame</source>
<translation>Језик оквира за спајање цртицом</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphenation language of frame</source>
<translation>Језик оквира за спајање цртицом</translation>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Измени поставке за леве или крајње тачке</translation>
</message>
<message>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Измени поставке за леве или крајње тачке</translation>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Узорак линије</translation>
</message>
<message>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Узорак линије</translation>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Дебљина линије</translation>
</message>
<message>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Дебљина линије</translation>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Врста спојева линија</translation>
</message>
<message>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Врста спојева линија</translation>
<source>Type of line end</source>
<translation>Врста краја линије</translation>
</message>
<message>
<source>Type of line end</source>
<translation>Врста краја линије</translation>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Стил линија тренутног објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Стил линија тренутног објекта</translation>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Изаберите облик оквира...</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Изаберите облик оквира...</translation>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Уређивање облика оквира...</translation>
</message>
<message>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Уређивање облика оквира...</translation>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Постави полупречник за заобљавање углова</translation>
</message>
<message>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Постави полупречник за заобљавање углова</translation>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Број колона у тексталном оквиру</translation>
</message>
<message>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Број колона у тексталном оквиру</translation>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Пребацује између ширине процепа и ширине колоне</translation>
</message>
<message>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Пребацује између ширине процепа и ширине колоне</translation>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Растојање између колона</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Растојање између колона</translation>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Растојање текста од врха оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Растојање текста од врха оквира</translation>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Растојање текста од дна оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Растојање текста од дна оквира</translation>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Растојање текста од леве стране оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Растојање текста од леве стране оквира</translation>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Растојање текста од десне стране оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Растојање текста од десне стране оквира</translation>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Уређивање поставки језичака текстуалног оквира...</translation>
</message>
<message>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Уређивање поставки језичака текстуалног оквира...</translation>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Дозволи да слика буде различите величине од оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Дозволи да слика буде различите величине од оквира</translation>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Водоравно одступање слике унутар оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Водоравно одступање слике унутар оквира</translation>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Усправно одступање слике унутар оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Усправно одступање слике унутар оквира</translation>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Промени величину слике водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Промени величину слике водоравно</translation>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Промени величину слике усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Промени величину слике усправно</translation>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Задржи исто X и Y скалирање</translation>
</message>
<message>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Задржи исто X и Y скалирање</translation>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Задржи аспектни однос</translation>
</message>
<message>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Задржи аспектни однос</translation>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Натерај слику да стане у оквир</translation>
</message>
<message>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Натерај слику да стане у оквир</translation>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Радије користи пропорције слике него оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Радије користи пропорције слике него оквира</translation>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Изворни профил слике</translation>
</message>
<message>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Изворни профил слике</translation>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Намера рендеровања за слику</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Намера рендеровања за слику</translation>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source>Column width</source>
<translation>Ширина колона</translation>
</message>
<message>
<source>Column width</source>
<translation>Ширина колона</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
<translation>Име „%1“ није јединствено.
<translation>Име „%1“ није јединствено.
Молим вас изаберите друго.</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Писање с десна на лево</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
<message>
<source>Edit Style</source>
<translation>Уреди стил</translation>
<source>Edit Style</source>
<translation>Уреди стил</translation>
</message>
<message>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Раван поклопац</translation>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Раван поклопац</translation>
</message>
<message>
<source>Square Cap</source>
<translation>Квадратни поклопац</translation>
<source>Square Cap</source>
<translation>Квадратни поклопац</translation>
</message>
<message>
<source>Round Cap</source>
<translation>Кружни поклопац</translation>
<source>Round Cap</source>
<translation>Кружни поклопац</translation>
</message>
<message>
<source>Miter Join</source>
<translation>Угаони спој</translation>
<source>Miter Join</source>
<translation>Угаони спој</translation>
</message>
<message>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Коси спој</translation>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Коси спој</translation>
</message>
<message>
<source>Round Join</source>
<translation>Кружни спој</translation>
<source>Round Join</source>
<translation>Кружни спој</translation>
</message>
<message>
<source>Line Width:</source>
<translation>Ширина линије:</translation>
<source>Line Width:</source>
<translation>Ширина линије:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source> pt </source>
<translation> pt </translation>
<source> pt </source>
<translation> pt </translation>
</message>
<message>
<source>Solid Line</source>
<translation>Непрекидна линија</translation>
<source>Solid Line</source>
<translation>Непрекидна линија</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Испрекидана линија</translation>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Испрекидана линија</translation>
</message>
<message>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Тачкаста линија</translation>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Тачкаста линија</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Црта-тачка</translation>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Црта-тачка</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Црта-тачка-тачка</translation>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Црта-тачка-тачка</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
<translation>Име „%1“ није јединствено.
<translation>Име „%1“ није јединствено.
Молим вас изаберите друго.</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>MusterSeiten</name>
<message>
<source>Edit Templates</source>
<translation>Уређивање шаблона</translation>
<source>Edit Templates</source>
<translation>Уређивање шаблона</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Append</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
<source>&amp;Append</source>
<translation>&amp;Примени</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Д&amp;уплирај</translation>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Д&amp;уплирај</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Затвори</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this Template?</source>
<translation>Да ли стварно желите да обришете овај шаблон?</translation>
<source>Do you really want to delete this Template?</source>
<translation>Да ли стварно желите да обришете овај шаблон?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Име:</translation>
</message>
<message>
<source>New Template</source>
<translation>Нови шаблон</translation>
<source>New Template</source>
<translation>Нови шаблон</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Копија од %1</translation>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Копија од %1</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation>Име:</translation>
<source>Name:</source>
<translation>Име:</translation>
</message>
<message>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Копија #%1 од</translation>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Копија #%1 од</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
<source>Normal</source>
<translation>Нормално</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
<message>
<source>New Document</source>
<translation>Нови документ</translation>
<source>New Document</source>
<translation>Нови документ</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation>Величина папира</translation>
<source>Page Size</source>
<translation>Величина папира</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Величина:</translation>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Величина:</translation>
</message>
<message>
<source>Legal</source>
<translation>Legal</translation>
<source>Legal</source>
<translation>Legal</translation>
</message>
<message>
<source>Letter</source>
<translation>Letter</translation>
<source>Letter</source>
<translation>Letter</translation>
</message>
<message>
<source>Tabloid</source>
<translation>Таблоид</translation>
<source>Tabloid</source>
<translation>Таблоид</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Произвољно</translation>
<source>Custom</source>
<translation>Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Усм&amp;ерење:</translation>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Усм&amp;ерење:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation>Усправно</translation>
<source>Portrait</source>
<translation>Усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation>Водоравно</translation>
<source>Landscape</source>
<translation>Водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Ш&amp;ирина:</translation>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Ш&amp;ирина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висина:</translation>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation>&amp;Упоредне странице</translation>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation>&amp;Упоредне странице</translation>
</message>
<message>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation>Прво лева &amp;страница</translation>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation>Прво лева &amp;страница</translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Водиље маргина</translation>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Водиље маргина</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лево:</translation>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лево:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Десно:</translation>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Десно:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Врх:</translation>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Врх:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Дно:</translation>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Дно:</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
<source>Options</source>
<translation>Опције</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation>П&amp;рви број странице:</translation>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation>П&amp;рви број странице:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Подразумевана јединица:</translation>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Подразумевана јединица:</translation>
</message>
<message>
<source>Points (pts)</source>
<translation>Тачке (pts)</translation>
<source>Points (pts)</source>
<translation>Тачке (pts)</translation>
</message>
<message>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation>Милиметри (mm)</translation>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation>Милиметри (mm)</translation>
</message>
<message>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Инчи (in)</translation>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Инчи (in)</translation>
</message>
<message>
<source>Picas (p)</source>
<translation>Пика (p)</translation>
<source>Picas (p)</source>
<translation>Пика (p)</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>&amp;Аутоматски текстуални оквир</translation>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>&amp;Аутоматски текстуални оквир</translation>
</message>
<message>
<source>Column Guides</source>
<translation>Водиље колоне</translation>
<source>Column Guides</source>
<translation>Водиље колоне</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Процеп:</translation>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Процеп:</translation>
</message>
<message>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Колоне:</translation>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Колоне:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Величина странице документа, или стандардна величина или произвољна величина</translation>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Величина странице документа, или стандардна величина или произвољна величина</translation>
</message>
<message>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Усмерење страница документа</translation>
<source>Orientation of the document's pages</source>
<translation>Усмерење страница документа</translation>
</message>
<message>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Ширина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице</translation>
<source>Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Ширина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице</translation>
</message>
<message>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Висина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице</translation>
<source>Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Висина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице</translation>
</message>
<message>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation>Укључи једноструки распоред или раширени распоред</translation>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation>Укључи једноструки распоред или раширени распоред</translation>
</message>
<message>
<source>Make the first page the left page of the document</source>
<translation>Учини да прва страница буде лева</translation>
<source>Make the first page the left page of the document</source>
<translation>Учини да прва страница буде лева</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље горње маргине и обода странице</translation>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље горње маргине и обода странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље доње маргине и обода странице</translation>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље доње маргине и обода странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation>Растојање између водиље леве маргине и обода странице.
<translation>Растојање између водиље леве маргине и обода странице.
Ако је изабрано „Упоредне странице“, овај размак маргина се може користити за постизање исправних маргина за повезивање</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation>Растојање између водиље десне маргине и обода странице.\n
<translation>Растојање између водиље десне маргине и обода странице.\n
Ако је изабрано „Упоредне странице“, овај размак маргина се може користити за постизање исправних маргина за повезивање</translation>
</message>
<message>
<source>First page number of the document</source>
<translation>Први број стране документа</translation>
<source>First page number of the document</source>
<translation>Први број стране документа</translation>
</message>
<message>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Подразумевана јединица мере за уређивање документа</translation>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Подразумевана јединица мере за уређивање документа</translation>
</message>
<message>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Направи текстуалне оквире аутоматски при додавању нових страница</translation>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Направи текстуалне оквире аутоматски при додавању нових страница</translation>
</message>
<message>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Број колона у аутоматски направљеним текстуалним оквирима</translation>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Број колона у аутоматски направљеним текстуалним оквирима</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Растојање између аутоматски направљених колона</translation>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Растојање између аутоматски направљених колона</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Унутра:</translation>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Унутра:</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>Спо&amp;ља:</translation>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>Спо&amp;ља:</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>NewTm</name>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation>Лева страница</translation>
<source>Left Page</source>
<translation>Лева страница</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation>Десна страница</translation>
<source>Right Page</source>
<translation>Десна страница</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<source>Nodes</source>
<translation>Нодови</translation>
<source>Nodes</source>
<translation>Нодови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Апсолутне координате</translation>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Апсолутне координате</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X Поз:</translation>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y Поз:</translation>
</message>
<message>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Уреди &amp;контуру</translation>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Уреди &amp;контуру</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Ресетуј контуру</translation>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Ресетуј контуру</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Крај уређивања</translation>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Крај уређивања</translation>
</message>
<message>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Помери нодове</translation>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Помери нодове</translation>
</message>
<message>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Помери контролне тачке</translation>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Помери контролне тачке</translation>
</message>
<message>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Додај нодове</translation>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Додај нодове</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Обриши нодове</translation>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Обриши нодове</translation>
</message>
<message>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Помери контролне тачке независно</translation>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Помери контролне тачке независно</translation>
</message>
<message>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Помери контролне тачке симетрично</translation>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Помери контролне тачке симетрично</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Ресетуј контролне тачке</translation>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Ресетуј контролне тачке</translation>
</message>
<message>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Ресетуј ову контролну тачку</translation>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Ресетуј ову контролну тачку</translation>
</message>
<message>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Отвори полигон или исеци bezier криву</translation>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Отвори полигон или исеци bezier криву</translation>
</message>
<message>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Затвори ову bezier криву</translation>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Затвори ову bezier криву</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Окрени путању водоравно</translation>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Окрени путању водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Окрени путању усправно</translation>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Окрени путању усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Развуци путању водоравно на десно</translation>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Развуци путању водоравно на десно</translation>
</message>
<message>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Развуци путању водоравно на лево</translation>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Развуци путању водоравно на лево</translation>
</message>
<message>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Развуци путању усправно на горе</translation>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Развуци путању усправно на горе</translation>
</message>
<message>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Развуци путању усправно на доле</translation>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Развуци путању усправно на доле</translation>
</message>
<message>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Ротирај путању супротно од смера казаљке на часовнику</translation>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Ротирај путању супротно од смера казаљке на часовнику</translation>
</message>
<message>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Ротирај путању у смеру казаљке на часовнику</translation>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Ротирај путању у смеру казаљке на часовнику</translation>
</message>
<message>
<source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Умањи величину путање за приказаних %</translation>
<source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Умањи величину путање за приказаних %</translation>
</message>
<message>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Повећај величину путање за приказаних %</translation>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Повећај величину путање за приказаних %</translation>
</message>
<message>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Угао ротације</translation>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Угао ротације</translation>
</message>
<message>
<source>% to Enlarge or Reduce By</source>
<translation>% to Enlarge or Reduce By</translation>
<source>% to Enlarge or Reduce By</source>
<translation>% to Enlarge or Reduce By</translation>
</message>
<message>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Активирај режим уређивања контура</translation>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Активирај режим уређивања контура</translation>
</message>
<message>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Ресетуј контуре на оригинални облик оквира</translation>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Ресетуј контуре на оригинални облик оквира</translation>
</message>
<message>
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Када је штиклирано користи координате у односу на страну,
<translation>Када је штиклирано користи координате у односу на страну,
иначе, координате се односе на објекат.</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
<message>
<source>Script Console</source>
<translation>Конзола за скрипте</translation>
<source>Script Console</source>
<translation>Конзола за скрипте</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Направи PDF фајл</translation>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Направи PDF фајл</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation>Из&amp;лаз у фајл:</translation>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation>Из&amp;лаз у фајл:</translation>
</message>
<message>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation>Изме&amp;ни...</translation>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation>Изме&amp;ни...</translation>
</message>
<message>
<source>Export Range</source>
<translation>Опсег извожења</translation>
<source>Export Range</source>
<translation>Опсег извожења</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Све странице</translation>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Све странице</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation>Изаб&amp;ерите странице</translation>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation>Изаб&amp;ерите странице</translation>
</message>
<message>
<source>File Options</source>
<translation>Опције за фајлове</translation>
<source>File Options</source>
<translation>Опције за фајлове</translation>
</message>
<message>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation>Компатибилнос&amp;т:</translation>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation>Компатибилнос&amp;т:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation>&amp;Повезивање</translation>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation>&amp;Повезивање</translation>
</message>
<message>
<source>Left Margin</source>
<translation>Лева маргина</translation>
<source>Left Margin</source>
<translation>Лева маргина</translation>
</message>
<message>
<source>Right Margin</source>
<translation>Десна маргина</translation>
<source>Right Margin</source>
<translation>Десна маргина</translation>
</message>
<message>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation>Направи &amp;сличице</translation>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation>Направи &amp;сличице</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>Сними &amp;повезане текстуалне оквире као PDF чланке</translation>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>Сними &amp;повезане текстуалне оквире као PDF чланке</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation>&amp;Обухвати маркере</translation>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation>&amp;Обухвати маркере</translation>
</message>
<message>
<source> dpi</source>
<translation> тпи</translation>
<source> dpi</source>
<translation> тпи</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Резолуција:</translation>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Резолуција:</translation>
</message>
<message>
<source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
<translation type="obsolete">Компр&amp;есуј текст и векторку графику</translation>
<source>Image Settings</source>
<translation>Поставке слике</translation>
</message>
<message>
<source>Image Settings</source>
<translation>Поставке слике</translation>
<source>Automatic</source>
<translation>Аутоматски</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic</source>
<translation>Аутоматски</translation>
<source>JPEG</source>
<translation>JPEG</translation>
</message>
<message>
<source>JPEG</source>
<translation>JPEG</translation>
<source>Zip</source>
<translation>Zip</translation>
</message>
<message>
<source>Zip</source>
<translation>Zip</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>&amp;Method:</source>
<translation>&amp;Метод:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Method:</source>
<translation>&amp;Метод:</translation>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Квалитет:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Квалитет:</translation>
<source>Maximum</source>
<translation>Максимално</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum</source>
<translation>Максимално</translation>
<source>High</source>
<translation>Висок</translation>
</message>
<message>
<source>High</source>
<translation>Висок</translation>
<source>Medium</source>
<translation>Средњи</translation>
</message>
<message>
<source>Medium</source>
<translation>Средњи</translation>
<source>Low</source>
<translation>Низак</translation>
</message>
<message>
<source>Low</source>
<translation>Низак</translation>
<source>Minimum</source>
<translation>Минимално</translation>
</message>
<message>
<source>Minimum</source>
<translation>Минимално</translation>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
<translation>&amp;Смањи резолуцију слике на:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
<translation>&amp;Смањи резолуцију слике на:</translation>
<source>&amp;General</source>
<translation>&amp;Опште</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;General</source>
<translation>&amp;Опште</translation>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation>&amp;Уметни све фонтове</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation>&amp;Уметни све фонтове</translation>
<source>Embedding</source>
<translation>Уметање</translation>
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
<translation>Уметање</translation>
<source>Available Fonts:</source>
<translation>Доступни фонтови:</translation>
</message>
<message>
<source>Available Fonts:</source>
<translation>Доступни фонтови:</translation>
<source>&amp;>></source>
<translation>&amp;>></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Фонтови за уметање:</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Фонтови за уметање:</translation>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation>&amp;Фонтови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation>&amp;Фонтови</translation>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Окрени страницу(е) &amp;водоравно</translation>
<source>Page</source>
<translation>Страница</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation>Прикажи пред&amp;приказе страница</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
<translation type="obsolete">Укључи ефекте &amp;презентације</translation>
<source>Effects</source>
<translation>Ефекти</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation>Страница</translation>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation>&amp;Прикажи трајање:</translation>
</message>
<message>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation>Прикажи пред&amp;приказе страница</translation>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation>Ефека&amp;т трајање:</translation>
</message>
<message>
<source>Effects</source>
<translation>Ефекти</translation>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation>Ефекат в&amp;рста:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation>&amp;Прикажи трајање:</translation>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation>&amp;Премештам линије:</translation>
</message>
<message>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation>Ефека&amp;т трајање:</translation>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation>&amp;Од:</translation>
</message>
<message>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation>Ефекат в&amp;рста:</translation>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation>С&amp;мера:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation>&amp;Премештам линије:</translation>
<source> sec</source>
<translation> сек.</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation>&amp;Од:</translation>
<source>No Effect</source>
<translation>Без ефеката</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation>С&amp;мера:</translation>
<source>Blinds</source>
<translation>Ролетне</translation>
</message>
<message>
<source> sec</source>
<translation> сек.</translation>
<source>Box</source>
<translation>Кутија</translation>
</message>
<message>
<source>No Effect</source>
<translation>Без ефеката</translation>
<source>Dissolve</source>
<translation>Растварање</translation>
</message>
<message>
<source>Blinds</source>
<translation>Ролетне</translation>
<source>Glitter</source>
<translation>Сјај</translation>
</message>
<message>
<source>Box</source>
<translation>Кутија</translation>
<source>Split</source>
<translation>Раздвоји</translation>
</message>
<message>
<source>Dissolve</source>
<translation>Растварање</translation>
<source>Wipe</source>
<translation>Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>Glitter</source>
<translation>Сјај</translation>
<source>Horizontal</source>
<translation>Водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>Split</source>
<translation>Раздвоји</translation>
<source>Vertical</source>
<translation>Усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Wipe</source>
<translation>Обриши</translation>
<source>Inside</source>
<translation>Унутра</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation>Водоравно</translation>
<source>Outside</source>
<translation>Споља</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation>Усправно</translation>
<source>Left to Right</source>
<translation>С лева на десно</translation>
</message>
<message>
<source>Inside</source>
<translation>Унутра</translation>
<source>Top to Bottom</source>
<translation>Од врха до дна</translation>
</message>
<message>
<source>Outside</source>
<translation>Споља</translation>
<source>Bottom to Top</source>
<translation>Од дна до врха</translation>
</message>
<message>
<source>Left to Right</source>
<translation>С лева на десно</translation>
<source>Right to Left</source>
<translation>С десна на лево</translation>
</message>
<message>
<source>Top to Bottom</source>
<translation>Од врха до дна</translation>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation>Врх-лево до дно-десно</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom to Top</source>
<translation>Од дна до врха</translation>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
<translation>&amp;Примени ефекат на све странице</translation>
</message>
<message>
<source>Right to Left</source>
<translation>С десна на лево</translation>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation>&amp;Користи шифровање</translation>
</message>
<message>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation>Врх-лево до дно-десно</translation>
<source>Passwords</source>
<translation>Лозинке</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
<translation>&amp;Примени ефекат на све странице</translation>
<source>&amp;User:</source>
<translation>&amp;Корисник:</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="obsolete">Пр&amp;оширења</translation>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation>&amp;Власник:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation>&amp;Користи шифровање</translation>
<source>Settings</source>
<translation>Поставке</translation>
</message>
<message>
<source>Passwords</source>
<translation>Лозинке</translation>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation>Дозволи &amp;штампање документа</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;User:</source>
<translation>&amp;Корисник:</translation>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation>Дозволи &amp;измену документа</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation>&amp;Власник:</translation>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation>Дозволи &amp;копирање текста и графике</translation>
</message>
<message>
<source>Settings</source>
<translation>Поставке</translation>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation>Дозволи додавање &amp;анотација и поља</translation>
</message>
<message>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation>Дозволи &amp;штампање документа</translation>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation>&amp;Безбедност</translation>
</message>
<message>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation>Дозволи &amp;измену документа</translation>
<source>General</source>
<translation>Опште</translation>
</message>
<message>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation>Дозволи &amp;копирање текста и графике</translation>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation>Излаз &amp;намењен за:</translation>
</message>
<message>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation>Дозволи додавање &amp;анотација и поља</translation>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Екран / веб</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation>&amp;Безбедност</translation>
<source>Printer</source>
<translation>Штампач</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>Опште</translation>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation>&amp;Користи произвољне поставке рендеровања</translation>
</message>
<message>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation>Излаз &amp;намењен за:</translation>
<source>Rendering Settings</source>
<translation>Поставке рендеровања</translation>
</message>
<message>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Екран / веб</translation>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation>Уче&amp;сталост:</translation>
</message>
<message>
<source>Printer</source>
<translation>Штампач</translation>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation>&amp;Угао:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation>&amp;Користи произвољне поставке рендеровања</translation>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation>Та&amp;чка функција:</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Settings</source>
<translation>Поставке рендеровања</translation>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Једноставна тачка</translation>
</message>
<message>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation>Уче&amp;сталост:</translation>
<source>Line</source>
<translation>Линија</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation>&amp;Угао:</translation>
<source>Round</source>
<translation>Кружна</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation>Та&amp;чка функција:</translation>
<source>Ellipse</source>
<translation>Елипса</translation>
</message>
<message>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Једноставна тачка</translation>
<source>Solid Colors:</source>
<translation>Пуне боје:</translation>
</message>
<message>
<source>Line</source>
<translation>Линија</translation>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation>Користи ICC профил</translation>
</message>
<message>
<source>Round</source>
<translation>Кружна</translation>
<source>Profile:</source>
<translation>Профил:</translation>
</message>
<message>
<source>Ellipse</source>
<translation>Елипса</translation>
<source>Rendering-Intent:</source>
<translation>Намера рендеровања:</translation>
</message>
<message>
<source>Solid Colors:</source>
<translation>Пуне боје:</translation>
<source>Perceptual</source>
<translation>Перцептуално</translation>
</message>
<message>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation>Користи ICC профил</translation>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Релативна колорметрика</translation>
</message>
<message>
<source>Profile:</source>
<translation>Профил:</translation>
<source>Saturation</source>
<translation>Засићење</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering-Intent:</source>
<translation>Намера рендеровања:</translation>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Апсолутна колорметрика</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
<translation>Перцептуално</translation>
<source>Images:</source>
<translation>Слике:</translation>
</message>
<message>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Релативна колорметрика</translation>
<source>Don't use embedded ICC profiles</source>
<translation>Немој да користиш уметнуте ICC профиле</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation>Засићење</translation>
<source>C&amp;olor</source>
<translation>Б&amp;оја</translation>
</message>
<message>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Апсолутна колорметрика</translation>
<source>PDF/X-3 Output Intent</source>
<translation>PDF/X-3 на излазу</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
<translation>Слике:</translation>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation>&amp;Инфо знаковни низ:</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<translation>Немој да користиш уметнуте ICC профиле</translation>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation>Излазни &amp;профил:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor</source>
<translation>Б&amp;оја</translation>
<source>Trim Box</source>
<translation>Подсеци кутију</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 Output Intent</source>
<translation>PDF/X-3 на излазу</translation>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation>PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation>&amp;Инфо знаковни низ:</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation>Излазни &amp;профил:</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source>Trim Box</source>
<translation>Подсеци кутију</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation>PDF/X-&amp;3</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation>Извези све странице у PDF</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation>Извези опсег страница у PDF</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation>Извези све странице у PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation>Извези опсег страница у PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
<translation>Унесите листу обележја раздвојених зарезима где
обележје може бити * за све странице, 1-5 за
опсег страница или број једне странице.</translation>
</message>
<message>
<source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
<source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
<translation>Утврђује PDF компатибилност. Подразумевана је Acrobat 4.0 који даје најширу компатибилност.
<translation>Утврђује PDF компатибилност. Подразумевана је Acrobat 4.0 који даје најширу компатибилност.
Изаберите Acrobat 5.0 ако Ваши фајлови поседују PDF 1.4 карактеристике као што су провидност или Вам је потребна 128. битно шифровање.
PDF/X-3 служи за извоз у PDF за комерцијалну штампу и могуће га је изабрати када активирате управљање бојама.</translation>
</message>
<message>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation>Утврђује повезивање страна у PDF-у. Отавите подразумевани
<translation>Утврђује повезивање страна у PDF-у. Отавите подразумевани
избор - Лево, осим ако знате да ово треба да промените.</translation>
</message>
<message>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation>Прави сличицу сваке стране у PDF-у.
<translation>Прави сличицу сваке стране у PDF-у.
Неки прегледачи могу користити сличице за навигацију.</translation>
</message>
<message>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation>Прави PDF чланке, што је корисно за навигацију по повезаним чланцима у PDF-у.</translation>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation>Прави PDF чланке, што је корисно за навигацију по повезаним чланцима у PDF-у.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation>Умеће маркере које сте направили у Ваш документ.
<translation>Умеће маркере које сте направили у Ваш документ.
Ово је корисно при навигацији кроз дугачке PDF документе.</translation>
</message>
<message>
<source>Export resolution of text and vector graphics.
<source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation>Извози резолуцију текста и векторске графике.
<translation>Извози резолуцију текста и векторске графике.
Ово не утиче на резолуцију bitmap слика као што су фотографије.</translation>
</message>
<message>
<source>Compression of text and graphics.
<source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
<translation>Компресија текста и графике.
<translation>Компресија текста и графике.
Оставите ово штиклирано, осим ако немате разлога за супротно. Ово смањује величину PDF-а.</translation>
</message>
<message>
<source>Version of compression for images.
<source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
<translation>Верзија компресије за слике.
<translation>Верзија компресије за слике.
„Аутоматска“ дозвољава Scribus-у да изабере најбољи метод.
ZIP је добар за слике са пуним бојама.
JPEG је бољи за прављење PDF фајлова који садрже много фотографија (са могућим малим губитком квалитета).
5134,69 → 5087,69
Оставите поставку на „Аутоматска“, уколико немате потребу за специјалним опцијама компресије.</translation>
</message>
<message>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
<translation>Нивои компресије: Минималан (25\\%), Низак (50\\%), Средњи (75\\%), Висок (85\\%), Максималан (95\\%)</translation>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
<translation>Нивои компресије: Минималан (25\\%), Низак (50\\%), Средњи (75\\%), Висок (85\\%), Максималан (95\\%)</translation>
</message>
<message>
<source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
<source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
<translation>Смањите резолуцију Ваших битмап слика на изабрани резолуцију (тпи).
<translation>Смањите резолуцију Ваших битмап слика на изабрани резолуцију (тпи).
Ако ово оставите нештиклирано рендероваће се у матичној резолуцији.</translation>
</message>
<message>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation>ТПИ (Тачака По Инчу) за извоз слика.</translation>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation>ТПИ (Тачака По Инчу) за извоз слика.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Уметни фонтове у PDF. Уметање фонтова
<translation>Уметни фонтове у PDF. Уметање фонтова
ће сачувати распоред и изглед Вашег документа.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
<translation>Укључује ефекте презентације када се користи Acrobat Reader у режиму преко целог екрана.</translation>
<source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
<translation>Укључује ефекте презентације када се користи Acrobat Reader у режиму преко целог екрана.</translation>
</message>
<message>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Прикажи преглед стране за сваку од горе излистаних страница.</translation>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Прикажи преглед стране за сваку од горе излистаних страница.</translation>
</message>
<message>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
<translation>Временски интервал за који се приказује страница пре него што почне презентација на изабраној страници.</translation>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
<translation>Временски интервал за који се приказује страница пре него што почне презентација на изабраној страници.</translation>
</message>
<message>
<source>Length of time the effect runs.
<source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Дужина трајања ефекта.
<translation>Дужина трајања ефекта.
Краће време ће убрзати ефекат, а дуже ће га успорити.</translation>
</message>
<message>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation>Врста ефекта приказа.</translation>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation>Врста ефекта приказа.</translation>
</message>
<message>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation>Смер ефекта крећућих линија за ефекте „подели“ и „ролетна“.</translation>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation>Смер ефекта крећућих линија за ефекте „подели“ и „ролетна“.</translation>
</message>
<message>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation>Почетна позиција за ефекте „подели“ и „кутија“.</translation>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation>Почетна позиција за ефекте „подели“ и „кутија“.</translation>
</message>
<message>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation>Смер ефеката „сјај“ и „брисање“.</translation>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation>Смер ефеката „сјај“ и „брисање“.</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation>Примени изабрани ефекат на све странице.</translation>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation>Примени изабрани ефекат на све странице.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable the security features in your exported PDF.
<source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation>Укључи сигурносна својства у PDF-у.
<translation>Укључи сигурносна својства у PDF-у.
Ако сте изабрали Acrobat 4.0, PDF ће бити заштићен 40 битном
енкрипцијом.
Ако сте изабрали Acrobat 5.0, PDF ће бити заштићен 128 битном
5204,221 → 5157,221
Обавештење: PDF енкрипција није тако поуздана као GPG или PGP енкрипција и има неких ограничења.</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a master password which enables or disables all the
<source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
<translation>Изаберите главну лозинку која укључује или искључује сва
<translation>Изаберите главну лозинку која укључује или искључује сва
сигурносна својства и Вашем извезеном PDF-у</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation>Изаберите лозинку помоћу које ће корисници моћи да читају Ваш PDF.</translation>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation>Изаберите лозинку помоћу које ће корисници моћи да читају Ваш PDF.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation>Дозволи штампање PDF-а. Ако није штиклирано, штампање није омогућено. </translation>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation>Дозволи штампање PDF-а. Ако није штиклирано, штампање није омогућено. </translation>
</message>
<message>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation>Дозволи измену PDF-а. Ако није штиклирано, измена PDF-а није омогућена.</translation>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation>Дозволи измену PDF-а. Ако није штиклирано, измена PDF-а није омогућена.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF.
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF.
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation>Дозволи копирање текста и графике из PDF-а.
<translation>Дозволи копирање текста и графике из PDF-а.
Ако није штиклирано, текст и графика се не могу копирати.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Дозволи додавање анотација и поља у PDF.
<translation>Дозволи додавање анотација и поља у PDF.
Ако није штиклирано, уређивање анотација и поља је онемогућено.</translation>
</message>
<message>
<source>Color model for the output of your PDF.
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
<translation>Модел боја за излазни PDF.
<translation>Модел боја за излазни PDF.
Изаберите Екран/Веб за PDF-ове који се користе за приказ на екрану и штампање на обичним штампачима.
Изабери штампач када се штампа на штампачу са CMYK четворобојном штампом.</translation>
</message>
<message>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation>јОво је напредно поешавање које није укључено као подразумевано. Ово би требало да буде укључено само
<translation>јОво је напредно поешавање које није укључено као подразумевано. Ово би требало да буде укључено само
када се то експлицитно захтева од стране Вашег штампача и имате прецизне податке који су Вам потребни.
Иначе, Ваш извезени PDF може да има грешке при штампању и да не буде преносив између различитих система.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Уметни профил боја за пуне боје</translation>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Уметни профил боја за пуне боје</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Профил боја за пуне боје</translation>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Профил боја за пуне боје</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Намера рендеровања за пуне боје</translation>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Намера рендеровања за пуне боје</translation>
</message>
<message>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation>Уметни профил боја за слик</translation>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation>Уметни профил боја за слик</translation>
</message>
<message>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation>Немој да користиш профиле боја који су уметнути у изворне слике</translation>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation>Немој да користиш профиле боја који су уметнути у изворне слике</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for images</source>
<translation>Профил боја за слике</translation>
<source>Color profile for images</source>
<translation>Профил боја за слике</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation>Намера рендеровања за слике</translation>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation>Намера рендеровања за слике</translation>
</message>
<message>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation>Излазни профил за штампу. Ако је могуће, добавите нека упутства од Вашег штампача везана за избор профила.</translation>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation>Излазни профил за штампу. Ако је могуће, добавите нека упутства од Вашег штампача везана за избор профила.</translation>
</message>
<message>
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation>Обавезан знаковни низ за PDF/X-3 или неће успети прилагођавање
<translation>Обавезан знаковни низ за PDF/X-3 или неће успети прилагођавање
PDF-а PDF/X-3-у. Препоручујемо да користите наслов документа.</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење од врха физичке странице</translation>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење од врха физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење од дна физичке странице</translation>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење од дна физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење с лева физичке странице</translation>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење с лева физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење с десна физичке странице</translation>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Растојање за цурење с десна физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation>Сними као</translation>
<source>Save as</source>
<translation>Сними као</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
<translation>Компресуј текст и &amp;векторску графику</translation>
</message>
<message>
<source>En&amp;able Presentation Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>En&amp;able Presentation Effects</source>
<translation>Ук&amp;ључи ефекте за презентацију</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Presentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Presentation</source>
<translation>&amp;Презентација</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontally</source>
<translation>Удвоји страницу(е) &amp;усправно</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Options</source>
<translation>&amp;Опције</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
<message>
<source>Print Preview</source>
<translation>Преглед пре штампања</translation>
<source>Print Preview</source>
<translation>Преглед пре штампања</translation>
</message>
<message>
<source>Anti-alias &amp;Text</source>
<translation>Омекшај &amp;текст</translation>
<source>Anti-alias &amp;Text</source>
<translation>Омекшај &amp;текст</translation>
</message>
<message>
<source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
<translation>Омекшај &amp;графику</translation>
<source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
<translation>Омекшај &amp;графику</translation>
</message>
<message>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation>Прикажи провидн&amp;ост</translation>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation>Прикажи провидн&amp;ост</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>&amp;Под уклањањем боја</translation>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>&amp;Под уклањањем боја</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation>&amp;Прикажи CMYK</translation>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation>&amp;Прикажи CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation>Обезбеђује пријатнији приказ текстуалних ставки у прегледачу, на рачун
<translation>Обезбеђује пријатнији приказ текстуалних ставки у прегледачу, на рачун
незнатног успорења при прегледању. Ово утиче само на Type 1 фонтове</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
<source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Обезбеђује пријатнији приказ True Type фонтова, Open Type фонтова, EPS, PDF
<translation>Обезбеђује пријатнији приказ True Type фонтова, Open Type фонтова, EPS, PDF
и
векторске графике у прегледу, на рачун незнатног успорења при прегледању</translation>
</message>
<message>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Приказује провидност и провидне ставке у Вашем документу. Захтева Ghostscript 7.07 или новији</translation>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Приказује провидност и провидне ставке у Вашем документу. Захтева Ghostscript 7.07 или новији</translation>
</message>
<message>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Даје преглед за штампу користећи симулацију генеричких CMYK мастила, уместо RGB боја</translation>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Даје преглед за штампу користећи симулацију генеричких CMYK мастила, уместо RGB боја</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи C (Цијан) палету мастила</translation>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи C (Цијан) палету мастила</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи М (Магента) палету мастила</translation>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи М (Магента) палету мастила</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи Y (Жута) палету мастила</translation>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи Y (Жута) палету мастила</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи К (Црна) палету мастила</translation>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>Укључи/искључи К (Црна) палету мастила</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching some of the gray shades which are composed
<source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Начин за замену неких од сивих нијанси које се састоје од
<translation>Начин за замену неких од сивих нијанси које се састоје од
цијан, жуте и магенте и коришћење црне уместо тога.
UCR највише утиче на делове слике који су неутрални и/или тамни тонови
блиски сивој. Коришћење овога може поправити штампу неких слика,
5426,1372 → 5379,1372
UCR смањује могућност презасићења CMY мастилима.</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation>Све</translation>
<source>All</source>
<translation>Све</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Page</name>
<message>
<source>Copy Here</source>
<translation>Копирај овде</translation>
<source>Copy Here</source>
<translation>Копирај овде</translation>
</message>
<message>
<source>Move Here</source>
<translation>Помери овде</translation>
<source>Move Here</source>
<translation>Помери овде</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Пренеси</translation>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Пренеси</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Прикажи &amp;маргине</translation>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Прикажи &amp;маргине</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Прикажи &amp;оквире</translation>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Прикажи &amp;оквире</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Прикажи &amp;слике</translation>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Прикажи &amp;слике</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Прикажи &amp;мрежу</translation>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Прикажи &amp;мрежу</translation>
</message>
<message>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Прикажи &amp;водиље</translation>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Прикажи &amp;водиље</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Прикажи мрежу &amp;основне линије</translation>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Прикажи мрежу &amp;основне линије</translation>
</message>
<message>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Пре&amp;баци на мрежу</translation>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Пре&amp;баци на мрежу</translation>
</message>
<message>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Преб&amp;аци на водиље</translation>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Преб&amp;аци на водиље</translation>
</message>
<message>
<source>Picture</source>
<translation>Слика</translation>
<source>Picture</source>
<translation>Слика</translation>
</message>
<message>
<source>File: </source>
<translation>Фајл: </translation>
<source>File: </source>
<translation>Фајл: </translation>
</message>
<message>
<source>Original PPI: </source>
<translation>Оригинални PPI: </translation>
<source>Original PPI: </source>
<translation>Оригинални PPI: </translation>
</message>
<message>
<source>Actual PPI: </source>
<translation>Стварни PPI: </translation>
<source>Actual PPI: </source>
<translation>Стварни PPI: </translation>
</message>
<message>
<source>Linked Text</source>
<translation>Повезан текст</translation>
<source>Linked Text</source>
<translation>Повезан текст</translation>
</message>
<message>
<source>Text Frame</source>
<translation>Текстуални оквир</translation>
<source>Text Frame</source>
<translation>Текстуални оквир</translation>
</message>
<message>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Текст на путањи</translation>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Текст на путањи</translation>
</message>
<message>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Пасуси: </translation>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Пасуси: </translation>
</message>
<message>
<source>Words: </source>
<translation>Речи: </translation>
<source>Words: </source>
<translation>Речи: </translation>
</message>
<message>
<source>Chars: </source>
<translation>Карактери: </translation>
<source>Chars: </source>
<translation>Карактери: </translation>
</message>
<message>
<source>Print: </source>
<translation>Штампај: </translation>
<source>Print: </source>
<translation>Штампај: </translation>
</message>
<message>
<source>Enabled</source>
<translation>Укључено</translation>
<source>Enabled</source>
<translation>Укључено</translation>
</message>
<message>
<source>Disabled</source>
<translation>Искључено</translation>
<source>Disabled</source>
<translation>Искључено</translation>
</message>
<message>
<source>In&amp;fo</source>
<translation>Ин&amp;фо</translation>
<source>In&amp;fo</source>
<translation>Ин&amp;фо</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Get Picture...</source>
<translation>&amp;Добави слику...</translation>
<source>&amp;Get Picture...</source>
<translation>&amp;Добави слику...</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>С&amp;лика видљива</translation>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>С&amp;лика видљива</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Update Picture</source>
<translation>&amp;Ажурирај слику</translation>
<source>&amp;Update Picture</source>
<translation>&amp;Ажурирај слику</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit Picture</source>
<translation>&amp;Уређивање слике</translation>
<source>&amp;Edit Picture</source>
<translation>&amp;Уређивање слике</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
<translation>&amp;Подеси оквир према слици</translation>
<source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
<translation>&amp;Подеси оквир према слици</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Get Text...</source>
<translation>&amp;Добави текст...</translation>
<source>&amp;Get Text...</source>
<translation>&amp;Добави текст...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Append Text...</source>
<translation>&amp;Примени текст...</translation>
<source>&amp;Append Text...</source>
<translation>&amp;Примени текст...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit Text...</source>
<translation>&amp;Уређивање текста...</translation>
<source>&amp;Edit Text...</source>
<translation>&amp;Уређивање текста...</translation>
</message>
<message>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Је PDF &amp;маркер</translation>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Је PDF &amp;маркер</translation>
</message>
<message>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Је PDF ан&amp;отација</translation>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Је PDF ан&amp;отација</translation>
</message>
<message>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>С&amp;војства анотације</translation>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>С&amp;војства анотације</translation>
</message>
<message>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>С&amp;војства поља</translation>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>С&amp;војства поља</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF опције</translation>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF опције</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Уреди текст...</translation>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Уреди текст...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock</source>
<translation>&amp;Закључај</translation>
<source>&amp;Lock</source>
<translation>&amp;Закључај</translation>
</message>
<message>
<source>Un&amp;lock</source>
<translation>От&amp;кључај</translation>
<source>Un&amp;lock</source>
<translation>От&amp;кључај</translation>
</message>
<message>
<source>Lock Object &amp;Size</source>
<translation>Закључај &amp;величину објекта</translation>
<source>Lock Object &amp;Size</source>
<translation>Закључај &amp;величину објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock Object &amp;Size</source>
<translation>Откључај &amp;величину објекта</translation>
<source>Unlock Object &amp;Size</source>
<translation>Откључај &amp;величину објекта</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Пошаљи у св&amp;еску</translation>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Пошаљи у св&amp;еску</translation>
</message>
<message>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Пошаљи у сл&amp;ој</translation>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Пошаљи у сл&amp;ој</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Sample Text</source>
<translation>&amp;Уметни пример текста</translation>
<source>&amp;Insert Sample Text</source>
<translation>&amp;Уметни пример текста</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Група</translation>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Група</translation>
</message>
<message>
<source>Un&amp;group</source>
<translation>Од&amp;групиши</translation>
<source>Un&amp;group</source>
<translation>Од&amp;групиши</translation>
</message>
<message>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation>Ни&amp;во</translation>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation>Ни&amp;во</translation>
</message>
<message>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation>&amp;Пошаљи иза свега</translation>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation>&amp;Пошаљи иза свега</translation>
</message>
<message>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation>&amp;Доведи испред свега</translation>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation>&amp;Доведи испред свега</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Спусти</translation>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Спусти</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Подигни</translation>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Подигни</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Picture Frame</source>
<translation>Оквир &amp;слике</translation>
<source>&amp;Picture Frame</source>
<translation>Оквир &amp;слике</translation>
</message>
<message>
<source>Pol&amp;ygon</source>
<translation>Пол&amp;игон</translation>
<source>Pol&amp;ygon</source>
<translation>Пол&amp;игон</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation>&amp;Оквирне линије</translation>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation>&amp;Оквирне линије</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Текстуални оквир</translation>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Текстуални оквир</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezier крива</translation>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezier крива</translation>
</message>
<message>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Претв&amp;ори у</translation>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Претв&amp;ори у</translation>
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Исеци</translation>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Исеци</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Копирај</translation>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Копирај</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation>О&amp;чисти садржај</translation>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation>О&amp;чисти садржај</translation>
</message>
<message>
<source>Show P&amp;roperties...</source>
<translation>Прикажи с&amp;војства...</translation>
<source>Show P&amp;roperties...</source>
<translation>Прикажи с&amp;војства...</translation>
</message>
<message>
<source>Hide P&amp;roperties...</source>
<translation>Сакриј св&amp;ојства...</translation>
<source>Hide P&amp;roperties...</source>
<translation>Сакриј св&amp;ојства...</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation>Да ли стварно желите да очистите сав текст?</translation>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation>Да ли стварно желите да очистите сав текст?</translation>
</message>
<message>
<source>The Program</source>
<translation>Програм</translation>
<source>The Program</source>
<translation>Програм</translation>
</message>
<message>
<source>is missing!</source>
<translation>недостаје!</translation>
<source>is missing!</source>
<translation>недостаје!</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Копија</translation>
<source>Copy of</source>
<translation>Копија</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<source>Image</source>
<translation>Слика</translation>
<source>Image</source>
<translation>Слика</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
</message>
<message>
<source>Line</source>
<translation>Линија</translation>
<source>Line</source>
<translation>Линија</translation>
</message>
<message>
<source>Polygon</source>
<translation>Полигон</translation>
<source>Polygon</source>
<translation>Полигон</translation>
</message>
<message>
<source>Polyline</source>
<translation>Полилинија</translation>
<source>Polyline</source>
<translation>Полилинија</translation>
</message>
<message>
<source>PathText</source>
<translation>Текста путање</translation>
<source>PathText</source>
<translation>Текста путање</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PageSelector</name>
<message>
<source>Page </source>
<translation>Страница</translation>
<source>Page </source>
<translation>Страница</translation>
</message>
<message>
<source> of %1</source>
<translation> од %1</translation>
<source> of %1</source>
<translation> од %1</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PicSearch</name>
<message>
<source>Result</source>
<translation>Резултат</translation>
<source>Result</source>
<translation>Резултат</translation>
</message>
<message>
<source>Search Results for: </source>
<translation>Тражи резултате за: </translation>
<source>Search Results for: </source>
<translation>Тражи резултате за: </translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Преглед</translation>
<source>Preview</source>
<translation>Преглед</translation>
</message>
<message>
<source>Select</source>
<translation>Изабери</translation>
<source>Select</source>
<translation>Изабери</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PicStatus</name>
<message>
<source>Pictures</source>
<translation>Слике</translation>
<source>Pictures</source>
<translation>Слике</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Име</translation>
<source>Name</source>
<translation>Име</translation>
</message>
<message>
<source>Path</source>
<translation>Путања</translation>
<source>Path</source>
<translation>Путања</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation>Страница</translation>
<source>Page</source>
<translation>Страница</translation>
</message>
<message>
<source>Print</source>
<translation>Штампај</translation>
<source>Print</source>
<translation>Штампај</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
<translation>Статус</translation>
<source>Status</source>
<translation>Статус</translation>
</message>
<message>
<source>Goto</source>
<translation>Иди на</translation>
<source>Goto</source>
<translation>Иди на</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Missing</source>
<translation>Недостаје</translation>
<source>Missing</source>
<translation>Недостаје</translation>
</message>
<message>
<source>Search</source>
<translation>Тражи</translation>
<source>Search</source>
<translation>Тражи</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>PolygonProps</name>
<message>
<source>Polygon Properties</source>
<translation>Својства полигона</translation>
<source>Polygon Properties</source>
<translation>Својства полигона</translation>
</message>
<message>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>Угл&amp;ови:</translation>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>Угл&amp;ови:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Примени &amp;фактор</translation>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Примени &amp;фактор</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Фактор:</translation>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Фактор:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Број углова за полигоне</translation>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Број углова за полигоне</translation>
</message>
<message>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Степени ротације за полигоне</translation>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Степени ротације за полигоне</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Примени конвексно/конкавно фактор да би променио облик полигона</translation>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Примени конвексно/конкавно фактор да би променио облик полигона</translation>
</message>
<message>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Пример полигона</translation>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Пример полигона</translation>
</message>
<message>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
a positive value will make it convex</source>
<translation>Негативна вредност ће полигон учинити конкавним
<translation>Негативна вредност ће полигон учинити конкавним
(или у облику звезде),
позитивна вредност ће га учинити конвексним</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<source>Preferences</source>
<translation>Подешавања</translation>
<source>Preferences</source>
<translation>Подешавања</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>Опште</translation>
<source>General</source>
<translation>Опште</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation>Документ</translation>
<source>Document</source>
<translation>Документ</translation>
</message>
<message>
<source>Guides</source>
<translation>Водиље</translation>
<source>Guides</source>
<translation>Водиље</translation>
</message>
<message>
<source>Typography</source>
<translation>Типографија</translation>
<source>Typography</source>
<translation>Типографија</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translation>Алати</translation>
<source>Tools</source>
<translation>Алати</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Албум</translation>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Албум</translation>
</message>
<message>
<source>Display</source>
<translation>Приказ</translation>
<source>Display</source>
<translation>Приказ</translation>
</message>
<message>
<source>External Tools</source>
<translation>Спољашњи алати</translation>
<source>External Tools</source>
<translation>Спољашњи алати</translation>
</message>
<message>
<source>Misc.</source>
<translation>Разно</translation>
<source>Misc.</source>
<translation>Разно</translation>
</message>
<message>
<source>GUI</source>
<translation>Кориснички интерфејс</translation>
<source>GUI</source>
<translation>Кориснички интерфејс</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Theme:</source>
<translation>&amp;Тема:</translation>
<source>&amp;Theme:</source>
<translation>&amp;Тема:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
<source> pt</source>
<translation> тач.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>Величина &amp;фонта:</translation>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>Величина &amp;фонта:</translation>
</message>
<message>
<source>Units</source>
<translation>Јединице</translation>
<source>Units</source>
<translation>Јединице</translation>
</message>
<message>
<source>Points (pt)</source>
<translation>тачке (pt)</translation>
<source>Points (pt)</source>
<translation>тачке (pt)</translation>
</message>
<message>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation>Милиметри (mm)</translation>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation>Милиметри (mm)</translation>
</message>
<message>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Инчи (in)</translation>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Инчи (in)</translation>
</message>
<message>
<source>Picas (p)</source>
<translation>Пика (p)</translation>
<source>Picas (p)</source>
<translation>Пика (p)</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Settings</source>
<translation>Поставке миша</translation>
<source>Mouse Settings</source>
<translation>Поставке миша</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Wheel Jump:</source>
<translation>&amp;Скок помоћу точкића:</translation>
<source>&amp;Wheel Jump:</source>
<translation>&amp;Скок помоћу точкића:</translation>
</message>
<message>
<source> px</source>
<translation> px</translation>
<source> px</source>
<translation> px</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Grab Radius:</source>
<translation>&amp;Зграби полупречник:</translation>
<source>&amp;Grab Radius:</source>
<translation>&amp;Зграби полупречник:</translation>
</message>
<message>
<source>Menus</source>
<translation>Менији</translation>
<source>Menus</source>
<translation>Менији</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Recent Documents:</source>
<translation>&amp;Скорашњи документи:</translation>
<source>&amp;Recent Documents:</source>
<translation>&amp;Скорашњи документи:</translation>
</message>
<message>
<source>Paths</source>
<translation>Путање</translation>
<source>Paths</source>
<translation>Путање</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Documents:</source>
<translation>&amp;Документи:</translation>
<source>&amp;Documents:</source>
<translation>&amp;Документи:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change...</source>
<translation>&amp;Измени...</translation>
<source>&amp;Change...</source>
<translation>&amp;Измени...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;ICC Profiles:</source>
<translation>&amp;ICC профили:</translation>
<source>&amp;ICC Profiles:</source>
<translation>&amp;ICC профили:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>И&amp;змени...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Scripts:</source>
<translation>С&amp;крипте:</translation>
<source>&amp;Scripts:</source>
<translation>С&amp;крипте:</translation>
</message>
<message>
<source>Ch&amp;ange...</source>
<translation>Изм&amp;ени...</translation>
<source>Ch&amp;ange...</source>
<translation>Изм&amp;ени...</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;emplates:</source>
<translation>Ш&amp;аблони:</translation>
<source>T&amp;emplates:</source>
<translation>Ш&amp;аблони:</translation>
</message>
<message>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation>Изме&amp;ни...</translation>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation>Изме&amp;ни...</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation>Величина папира</translation>
<source>Page Size</source>
<translation>Величина папира</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Произвољно</translation>
<source>Custom</source>
<translation>Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Величина:</translation>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Величина:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation>Усправно</translation>
<source>Portrait</source>
<translation>Усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation>Водоравно</translation>
<source>Landscape</source>
<translation>Водоравно</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Усм&amp;ерење:</translation>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Усм&amp;ерење:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Ш&amp;ирина:</translation>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Ш&amp;ирина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висина:</translation>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Висина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation>&amp;Упоредне странице</translation>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation>&amp;Упоредне странице</translation>
</message>
<message>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation>Прво лева &amp;страница</translation>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation>Прво лева &amp;страница</translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Водиље маргина</translation>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Водиље маргина</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Дно:</translation>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Дно:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Врх:</translation>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Врх:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Десно:</translation>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Десно:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лево:</translation>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Лево:</translation>
</message>
<message>
<source>Autosave</source>
<translation>Аутоматско снимање</translation>
<source>Autosave</source>
<translation>Аутоматско снимање</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Enabled</source>
<translation>Укључ&amp;ено</translation>
<source>&amp;Enabled</source>
<translation>Укључ&amp;ено</translation>
</message>
<message>
<source>min</source>
<translation>мин</translation>
<source>min</source>
<translation>мин</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Interval:</source>
<translation>&amp;Период:</translation>
<source>&amp;Interval:</source>
<translation>&amp;Период:</translation>
</message>
<message>
<source>Grid Layout</source>
<translation>Распоред мреже</translation>
<source>Grid Layout</source>
<translation>Распоред мреже</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
<translation>С&amp;итни проред мреже:</translation>
<source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
<translation>С&amp;итни проред мреже:</translation>
</message>
<message>
<source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
<translation>Озб&amp;иљни проред мреже:</translation>
<source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
<translation>Озб&amp;иљни проред мреже:</translation>
</message>
<message>
<source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
<translation>Растојање &amp;пресецања водиља:</translation>
<source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
<translation>Растојање &amp;пресецања водиља:</translation>
</message>
<message>
<source>Grid Colors</source>
<translation>Боје мреже</translation>
<source>Grid Colors</source>
<translation>Боје мреже</translation>
</message>
<message>
<source>Min&amp;or Grid Color:</source>
<translation>Си&amp;тне боје мреже:</translation>
<source>Min&amp;or Grid Color:</source>
<translation>Си&amp;тне боје мреже:</translation>
</message>
<message>
<source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
<translation>Озб&amp;иљне боје мреже:</translation>
<source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
<translation>Озб&amp;иљне боје мреже:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;User Guides Color:</source>
<translation>Боје &amp;корисничких водиља:</translation>
<source>&amp;User Guides Color:</source>
<translation>Боје &amp;корисничких водиља:</translation>
</message>
<message>
<source>Base&amp;line Grid Color:</source>
<translation>Боја осн&amp;овне мреже:</translation>
<source>Base&amp;line Grid Color:</source>
<translation>Боја осн&amp;овне мреже:</translation>
</message>
<message>
<source>Placing</source>
<translation>Постављање</translation>
<source>Placing</source>
<translation>Постављање</translation>
</message>
<message>
<source>In the &amp;Background</source>
<translation>У &amp;позадини</translation>
<source>In the &amp;Background</source>
<translation>У &amp;позадини</translation>
</message>
<message>
<source>In the Fore&amp;ground</source>
<translation>&amp;Спреда</translation>
<source>In the Fore&amp;ground</source>
<translation>&amp;Спреда</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline Grid</source>
<translation>Основна мрежа</translation>
<source>Baseline Grid</source>
<translation>Основна мрежа</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;n</source>
<translation>&amp;Укључи</translation>
<source>O&amp;n</source>
<translation>&amp;Укључи</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;ff</source>
<translation>И&amp;скључи се</translation>
<source>O&amp;ff</source>
<translation>И&amp;скључи се</translation>
</message>
<message>
<source>Subscript</source>
<translation>Индекс</translation>
<source>Subscript</source>
<translation>Индекс</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Displacement:</source>
<translation>&amp;Погрешно постављање:</translation>
<source>&amp;Displacement:</source>
<translation>&amp;Погрешно постављање:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Scaling:</source>
<translation>&amp;Скалирање:</translation>
<source>&amp;Scaling:</source>
<translation>&amp;Скалирање:</translation>
</message>
<message>
<source>Superscript</source>
<translation>Изложилац</translation>
<source>Superscript</source>
<translation>Изложилац</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;isplacement:</source>
<translation>По&amp;грешно постављање:</translation>
<source>D&amp;isplacement:</source>
<translation>По&amp;грешно постављање:</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;caling:</source>
<translation>С&amp;калирање:</translation>
<source>S&amp;caling:</source>
<translation>С&amp;калирање:</translation>
</message>
<message>
<source>Small Caps</source>
<translation>Мала верзална слова</translation>
<source>Small Caps</source>
<translation>Мала верзална слова</translation>
</message>
<message>
<source>Sc&amp;aling:</source>
<translation>Ска&amp;лирање:</translation>
<source>Sc&amp;aling:</source>
<translation>Ска&amp;лирање:</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation>Остало</translation>
<source>Other</source>
<translation>Остало</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline &amp;Grid:</source>
<translation>Основна &amp;мрежа:</translation>
<source>Baseline &amp;Grid:</source>
<translation>Основна &amp;мрежа:</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline &amp;Offset:</source>
<translation>Основни &amp;померај:</translation>
<source>Baseline &amp;Offset:</source>
<translation>Основни &amp;померај:</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
<translation>Аутоматски проред &amp;линија:</translation>
<source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
<translation>Аутоматски проред &amp;линија:</translation>
</message>
<message>
<source>Default &amp;Font:</source>
<translation>Подразумевани &amp;фонт:</translation>
<source>Default &amp;Font:</source>
<translation>Подразумевани &amp;фонт:</translation>
</message>
<message>
<source>Default &amp;Size:</source>
<translation>Подразумевана &amp;величина:</translation>
<source>Default &amp;Size:</source>
<translation>Подразумевана &amp;величина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Text Color:</source>
<translation>Боја &amp;текста:</translation>
<source>&amp;Text Color:</source>
<translation>Боја &amp;текста:</translation>
</message>
<message>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Колоне:</translation>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Колоне:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Процеп:</translation>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Процеп:</translation>
</message>
<message>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц</translation>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
<source>None</source>
<translation>Ниједан</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Color:</source>
<translation>Боја &amp;линије:</translation>
<source>&amp;Line Color:</source>
<translation>Боја &amp;линије:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shading:</source>
<translation>&amp;Сенчење:</translation>
<source>&amp;Shading:</source>
<translation>&amp;Сенчење:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fill Color:</source>
<translation>Боја &amp;испуњавања:</translation>
<source>&amp;Fill Color:</source>
<translation>Боја &amp;испуњавања:</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;hading:</source>
<translation>Се&amp;нчење:</translation>
<source>S&amp;hading:</source>
<translation>Се&amp;нчење:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Type of Line:</source>
<translation>&amp;Врста линије:</translation>
<source>&amp;Type of Line:</source>
<translation>&amp;Врста линије:</translation>
</message>
<message>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Ширина линије:</translation>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Ширина линије:</translation>
</message>
<message>
<source>Mi&amp;nimum:</source>
<translation>Мин&amp;имално:</translation>
<source>Mi&amp;nimum:</source>
<translation>Мин&amp;имално:</translation>
</message>
<message>
<source>Ma&amp;ximum:</source>
<translation>Мак&amp;симално:</translation>
<source>Ma&amp;ximum:</source>
<translation>Мак&amp;симално:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Stepping:</source>
<translation>&amp;Кораци:</translation>
<source>&amp;Stepping:</source>
<translation>&amp;Кораци:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Слободно скалирање</translation>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Слободно скалирање</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
<translation>&amp;Водоравно скалирање:</translation>
<source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
<translation>&amp;Водоравно скалирање:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Vertical Scaling:</source>
<translation>&amp;Усправно скалирање:</translation>
<source>&amp;Vertical Scaling:</source>
<translation>&amp;Усправно скалирање:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
<translation>&amp;Скалирај слику на величину оквира</translation>
<source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
<translation>&amp;Скалирај слику на величину оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
<translation>Задржи аспектну &amp;сразмеру</translation>
<source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
<translation>Задржи аспектну &amp;сразмеру</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation>Боја за поп&amp;уњавање:</translation>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation>Боја за поп&amp;уњавање:</translation>
</message>
<message>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>Угл&amp;ови:</translation>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>Угл&amp;ови:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Ротација:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Примени &amp;фактор</translation>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Примени &amp;фактор</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Фактор:</translation>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Фактор:</translation>
</message>
<message>
<source>Other Options</source>
<translation>Остале опције</translation>
<source>Other Options</source>
<translation>Остале опције</translation>
</message>
<message>
<source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
<translation>Сн&amp;ими садржај приликом измена</translation>
<source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
<translation>Сн&amp;ими садржај приликом измена</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Преглед</translation>
<source>Preview</source>
<translation>Преглед</translation>
</message>
<message>
<source>Small</source>
<translation>Мали</translation>
<source>Small</source>
<translation>Мали</translation>
</message>
<message>
<source>Medium</source>
<translation>Средњи</translation>
<source>Medium</source>
<translation>Средњи</translation>
</message>
<message>
<source>Large</source>
<translation>Велики</translation>
<source>Large</source>
<translation>Велики</translation>
</message>
<message>
<source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
<translation>Прикажи странице &amp;једну до друге</translation>
<source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
<translation>Прикажи странице &amp;једну до друге</translation>
</message>
<message>
<source>Page Colors</source>
<translation>Боје странице</translation>
<source>Page Colors</source>
<translation>Боје странице</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Background:</source>
<translation>&amp;Позадина:</translation>
<source>&amp;Background:</source>
<translation>&amp;Позадина:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Margins:</source>
<translation>&amp;Маргине:</translation>
<source>&amp;Margins:</source>
<translation>&amp;Маргине:</translation>
</message>
<message>
<source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation>Прикажи област која се не може одштампати у боји маргине</translation>
<source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation>Прикажи област која се не може одштампати у боји маргине</translation>
</message>
<message>
<source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
<translation>Користи опције &amp;провидности PDF 1.4</translation>
<source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
<translation>Користи опције &amp;провидности PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Adjust Display Size</source>
<translation>&amp;Подеси величину приказа</translation>
<source>&amp;Adjust Display Size</source>
<translation>&amp;Подеси величину приказа</translation>
</message>
<message>
<source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
<translation>Да бисте подесили приказ вуците лењир испод помоћу клизача.</translation>
<source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
<translation>Да бисте подесили приказ вуците лењир испод помоћу клизача.</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript Interpreter</source>
<translation>Postscript интерпретатор</translation>
<source>Postscript Interpreter</source>
<translation>Postscript интерпретатор</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name of Executable:</source>
<translation>&amp;Име извршног фајла:</translation>
<source>&amp;Name of Executable:</source>
<translation>&amp;Име извршног фајла:</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Text</source>
<translation>Омекшај &amp;текст</translation>
<source>Antialias &amp;Text</source>
<translation>Омекшај &amp;текст</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation>Омекшај &amp;графику</translation>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation>Омекшај &amp;графику</translation>
</message>
<message>
<source>Image Processing Tool</source>
<translation>Алат за обраду слика</translation>
<source>Image Processing Tool</source>
<translation>Алат за обраду слика</translation>
</message>
<message>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation>Имена &amp;извршних фајлова:</translation>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation>Имена &amp;извршних фајлова:</translation>
</message>
<message>
<source>Printing</source>
<translation>Штампање</translation>
<source>Printing</source>
<translation>Штампање</translation>
</message>
<message>
<source>Clip to Page &amp;Margins</source>
<translation>Исеци у &amp;маргину странице</translation>
<source>Clip to Page &amp;Margins</source>
<translation>Исеци у &amp;маргину странице</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
<translation>Примени &amp;под уклањање боја</translation>
<source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
<translation>Примени &amp;под уклањање боја</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;У реду</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Откажи</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the default window decoration and looks.
<source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
<translation>Изаберите подразумевано украшавање прозора и изглед.
<translation>Изаберите подразумевано украшавање прозора и изглед.
Scribus наслеђује било које доступне KDE или Qt теме</translation>
</message>
<message>
<source>Default font size for the menus and windows</source>
<translation>Подразумевана величина за меније и прозоре</translation>
<source>Default font size for the menus and windows</source>
<translation>Подразумевана величина за меније и прозоре</translation>
</message>
<message>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Подразумевана јединица мере за уређивање документа</translation>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Подразумевана јединица мере за уређивање документа</translation>
</message>
<message>
<source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
<translation>Број линија које ће се скроловати при сваком померању точкића на мишу</translation>
<source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
<translation>Број линија које ће се скроловати при сваком померању точкића на мишу</translation>
</message>
<message>
<source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
<translation>Радијус области где ће Вам scribus дозволити да хватате објекте</translation>
<source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
<translation>Радијус области где ће Вам scribus дозволити да хватате објекте</translation>
</message>
<message>
<source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
<translation>Број скорије измењених докумената који се приказују у менију „Фајл“</translation>
<source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
<translation>Број скорије измењених докумената који се приказују у менију „Фајл“</translation>
</message>
<message>
<source>Default documents directory</source>
<translation>Подразумевани директоријум за документе</translation>
<source>Default documents directory</source>
<translation>Подразумевани директоријум за документе</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Подразумевани директоријум за ICC профиле</translation>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Подразумевани директоријум за ICC профиле</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation>Подразумевани директоријум за scripter скрипте</translation>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation>Подразумевани директоријум за scripter скрипте</translation>
</message>
<message>
<source>Additional Directory for Document Templates</source>
<translation>Додатни директоријум за шаблоне докумената</translation>
<source>Additional Directory for Document Templates</source>
<translation>Додатни директоријум за шаблоне докумената</translation>
</message>
<message>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Подразумевана величина странице, или стандардна или произвољна величина</translation>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Подразумевана величина странице, или стандардна или произвољна величина</translation>
</message>
<message>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation>Подразумевана оријентација страница документа</translation>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation>Подразумевана оријентација страница документа</translation>
</message>
<message>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Ширина страница документа, измењива ако сте изабрали произвољну величину странице</translation>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Ширина страница документа, измењива ако сте изабрали произвољну величину странице</translation>
</message>
<message>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Висина страница документа, измењива ако сте изабрали произвољну величину странице</translation>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Висина страница документа, измењива ако сте изабрали произвољну величину странице</translation>
</message>
<message>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation>Укључи једноструки распоред или раширени распоред</translation>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation>Укључи једноструки распоред или раширени распоред</translation>
</message>
<message>
<source>Make the first page the left page of a document</source>
<translation>Учини да прва страица документа буде лева</translation>
<source>Make the first page the left page of a document</source>
<translation>Учини да прва страица документа буде лева</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље горње маргине и обода странице</translation>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље горње маргине и обода странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље доње маргине и обода странице</translation>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Растојање између водиље доње маргине и обода странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation>Растојање између водиље леве маргине и обода странице.
<translation>Растојање између водиље леве маргине и обода странице.
Ако је изабрано „Упоредне странице“, овај размак маргина се може користити за постизање исправних маргина за повезивање</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation>Растојање између водиље десне маргине и обода странице.
<translation>Растојање између водиље десне маргине и обода странице.
Ако је изабрано „Упоредне странице“, овај размак маргина се може користити за постизање исправних маргина за повезивање</translation>
</message>
<message>
<source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
<source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
<translation>Када је укључено, Scribus снима резервну копију Вашег документа са наставком .bak
<translation>Када је укључено, Scribus снима резервну копију Вашег документа са наставком .bak
сваки пут када истекне временски период</translation>
</message>
<message>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation>Временски период између аутоматског снимања</translation>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation>Временски период између аутоматског снимања</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the minor grid lines</source>
<translation>Растојање између мањих линија мреже</translation>
<source>Distance between the minor grid lines</source>
<translation>Растојање између мањих линија мреже</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the major grid lines</source>
<translation>Растојање између озбиљних линија мреже</translation>
<source>Distance between the major grid lines</source>
<translation>Растојање између озбиљних линија мреже</translation>
</message>
<message>
<source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
<translation>Растојање у оквиру кога ће се објекат пребацити на постављене водиље</translation>
<source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
<translation>Растојање у оквиру кога ће се објекат пребацити на постављене водиље</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the minor grid lines</source>
<translation>Боја мањих линија мреже</translation>
<source>Color of the minor grid lines</source>
<translation>Боја мањих линија мреже</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the major grid lines</source>
<translation>Боја озбиљнијих линија мреже</translation>
<source>Color of the major grid lines</source>
<translation>Боја озбиљнијих линија мреже</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the guide lines you insert</source>
<translation>Боја водиља које Ви умећете</translation>
<source>Color of the guide lines you insert</source>
<translation>Боја водиља које Ви умећете</translation>
</message>
<message>
<source>Place the grid behind your page objects</source>
<translation>Постави мрежу иза Ваших објеката на страници</translation>
<source>Place the grid behind your page objects</source>
<translation>Постави мрежу иза Ваших објеката на страници</translation>
</message>
<message>
<source>Place the grid in front of your page objects</source>
<translation>Постави мрежу испред Ваших објеката на страници</translation>
<source>Place the grid in front of your page objects</source>
<translation>Постави мрежу испред Ваших објеката на страници</translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Укључује основну мрежу</translation>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Укључује основну мрежу</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Искључује основну мрежу</translation>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Искључује основну мрежу</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation>Погрешно постављање изнад основне линије фонта на линији</translation>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation>Погрешно постављање изнад основне линије фонта на линији</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
<translation>Релативна величина superscript-а у поређењу са нормалним фонтом</translation>
<source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
<translation>Релативна величина superscript-а у поређењу са нормалним фонтом</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
<translation>Погрешно постављање испод основне линије фонта на линији</translation>
<source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
<translation>Погрешно постављање испод основне линије фонта на линији</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
<translation>Релативна величина subscript-а у поређењу са нормалним фонтом</translation>
<source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
<translation>Релативна величина subscript-а у поређењу са нормалним фонтом</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
<translation>Релативна величина фонта малих слова у поређењу са нормалним фонтом</translation>
<source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
<translation>Релативна величина фонта малих слова у поређењу са нормалним фонтом</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
<translation>Процентуално повећање величине фонта за проред линија</translation>
<source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
<translation>Процентуално повећање величине фонта за проред линија</translation>
</message>
<message>
<source>Text Frame Properties</source>
<translation>Својства текстуалног оквира</translation>
<source>Text Frame Properties</source>
<translation>Својства текстуалног оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Picture Frame Properties</source>
<translation>Својства оквира за слике</translation>
<source>Picture Frame Properties</source>
<translation>Својства оквира за слике</translation>
</message>
<message>
<source>Shape Drawing Properties</source>
<translation>Својства исцртавања облика</translation>
<source>Shape Drawing Properties</source>
<translation>Својства исцртавања облика</translation>
</message>
<message>
<source>Magnification Level Defaults</source>
<translation>Подразумеване вредности нивоа увеличавања</translation>
<source>Magnification Level Defaults</source>
<translation>Подразумеване вредности нивоа увеличавања</translation>
</message>
<message>
<source>Line Drawing Properties</source>
<translation>Својства исцртавања линија</translation>
<source>Line Drawing Properties</source>
<translation>Својства исцртавања линија</translation>
</message>
<message>
<source>Polygon Drawing Properties</source>
<translation>Својства исцртавања полигона</translation>
<source>Polygon Drawing Properties</source>
<translation>Својства исцртавања полигона</translation>
</message>
<message>
<source>Font for new text frames</source>
<translation>Фонт за нове текстуалне оквире</translation>
<source>Font for new text frames</source>
<translation>Фонт за нове текстуалне оквире</translation>
</message>
<message>
<source>Size of font for new text frames</source>
<translation>Величина фонта за нове текстуалне оквире</translation>
<source>Size of font for new text frames</source>
<translation>Величина фонта за нове текстуалне оквире</translation>
</message>
<message>
<source>Color of font</source>
<translation>Боја фонта</translation>
<source>Color of font</source>
<translation>Боја фонта</translation>
</message>
<message>
<source>Number of columns in a text frame</source>
<translation>Број колона у текстуалном оквиру</translation>
<source>Number of columns in a text frame</source>
<translation>Број колона у текстуалном оквиру</translation>
</message>
<message>
<source>Gap between text frame columns</source>
<translation>Размак између колона текстуалног оквира</translation>
<source>Gap between text frame columns</source>
<translation>Размак између колона текстуалног оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Sample of your font</source>
<translation>Пример Вашег фонта</translation>
<source>Sample of your font</source>
<translation>Пример Вашег фонта</translation>
</message>
<message>
<source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
<translation>Оквири за слике дозвољавају скалирање слика на било коју величину</translation>
<source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
<translation>Оквири за слике дозвољавају скалирање слика на било коју величину</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal scaling of images</source>
<translation>Водоравно скалирање слика</translation>
<source>Horizontal scaling of images</source>
<translation>Водоравно скалирање слика</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical scaling of images</source>
<translation>Усправно скалирање слика</translation>
<source>Vertical scaling of images</source>
<translation>Усправно скалирање слика</translation>
</message>
<message>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation>Задржи подједнако водоравно и усправно скалирање</translation>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation>Задржи подједнако водоравно и усправно скалирање</translation>
</message>
<message>
<source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
<translation>Слике у оквирима за слике се скалирају према величини оквира</translation>
<source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
<translation>Слике у оквирима за слике се скалирају према величини оквира</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
<translation>Аутоматски скалиране слике задржавају своје оригиналне пропорције</translation>
<source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
<translation>Аутоматски скалиране слике задржавају своје оригиналне пропорције</translation>
</message>
<message>
<source>Fill color of picture frames</source>
<translation>Боја за испуњавање оквира за слике</translation>
<source>Fill color of picture frames</source>
<translation>Боја за испуњавање оквира за слике</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of fill</source>
<translation>Засићење боје за испуњавање</translation>
<source>Saturation of color of fill</source>
<translation>Засићење боје за испуњавање</translation>
</message>
<message>
<source>Line color of shapes</source>
<translation>Боја линије за облике</translation>
<source>Line color of shapes</source>
<translation>Боја линије за облике</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of lines</source>
<translation>Засићење боје за линије</translation>
<source>Saturation of color of lines</source>
<translation>Засићење боје за линије</translation>
</message>
<message>
<source>Fill color of shapes</source>
<translation>Боја испуњавања за облике</translation>
<source>Fill color of shapes</source>
<translation>Боја испуњавања за облике</translation>
</message>
<message>
<source>Line style of shapes</source>
<translation>Стил линије за облике</translation>
<source>Line style of shapes</source>
<translation>Стил линије за облике</translation>
</message>
<message>
<source>Line width of shapes</source>
<translation>Ширина линије за облике</translation>
<source>Line width of shapes</source>
<translation>Ширина линије за облике</translation>
</message>
<message>
<source>Minimum magnification allowed</source>
<translation>Минимално увећање дозвољено</translation>
<source>Minimum magnification allowed</source>
<translation>Минимално увећање дозвољено</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum magnification allowed</source>
<translation>Максимално увећање дозвољено</translation>
<source>Maximum magnification allowed</source>
<translation>Максимално увећање дозвољено</translation>
</message>
<message>
<source>Change in magnification for each zoom operation</source>
<translation>Измена увеличања за сваку операцију увеличавања/умањивања</translation>
<source>Change in magnification for each zoom operation</source>
<translation>Измена увеличања за сваку операцију увеличавања/умањивања</translation>
</message>
<message>
<source>Color of lines</source>
<translation>Боја линија</translation>
<source>Color of lines</source>
<translation>Боја линија</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Засићење боје</translation>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Засићење боје</translation>
</message>
<message>
<source>Style of lines</source>
<translation>Стил линија</translation>
<source>Style of lines</source>
<translation>Стил линија</translation>
</message>
<message>
<source>Width of lines</source>
<translation>Ширина линија</translation>
<source>Width of lines</source>
<translation>Ширина линија</translation>
</message>
<message>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Број углова за полигоне</translation>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Број углова за полигоне</translation>
</message>
<message>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Степени ротације за полигоне</translation>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Степени ротације за полигоне</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Примени конвексно/конкавно фактор да би променио облик полигона</translation>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Примени конвексно/конкавно фактор да би променио облик полигона</translation>
</message>
<message>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Пример полигона</translation>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Пример полигона</translation>
</message>
<message>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
a positive value will make it convex</source>
<translation>Негативна вредност ће полигон учинити конкавним
<translation>Негативна вредност ће полигон учинити конкавним
(или у облику звезде),
позитивна вредност ће га учинити конвексним</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
<translation>Изаберите величину прегледа у албумској палети</translation>
<source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
<translation>Изаберите величину прегледа у албумској палети</translation>
</message>
<message>
<source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
<translation>Сними садржај албума после сваке измене</translation>
<source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
<translation>Сними садржај албума после сваке измене</translation>
</message>
<message>
<source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
<translation>Када се користе наспрамне странице, прикажи две странице једну поред друге</translation>
<source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
<translation>Када се користе наспрамне странице, прикажи две странице једну поред друге</translation>
</message>
<message>
<source>Color for paper</source>
<translation>Боја папира</translation>
<source>Color for paper</source>
<translation>Боја папира</translation>
</message>
<message>
<source>Color for the margin lines</source>
<translation>Боја линија маргина</translation>
<source>Color for the margin lines</source>
<translation>Боја линија маргина</translation>
</message>
<message>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation>Маскирај област изван линија маргина у боју тих линија</translation>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation>Маскирај област изван линија маргина у боју тих линија</translation>
</message>
<message>
<source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
<translation>Укључи својства провидности у оквиру PDF 1.4 извоза</translation>
<source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
<translation>Укључи својства провидности у оквиру PDF 1.4 извоза</translation>
</message>
<message>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation>Постави подразумевани ниво увеличања/умањења</translation>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation>Постави подразумевани ниво увеличања/умањења</translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Локација фајл система за Ghostscript интепретатор</translation>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Локација фајл система за Ghostscript интепретатор</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation>Омекшај текст за EPS и PDF рендеровање на екрану</translation>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation>Омекшај текст за EPS и PDF рендеровање на екрану</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation>Омекшај графику за EPS и PDF рендеровање на екрану</translation>
<source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation>Омекшај графику за EPS и PDF рендеровање на екрану</translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Локација фајл система за измењивач графике</translation>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Локација фајл система за измењивач графике</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation>Немој да приказујеш објекте изван маргина на одштампаној страници или извезеном фајлу</translation>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation>Немој да приказујеш објекте изван маргина на одштампаној страници или извезеном фајлу</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Начин за искључивање неких сивих сенки које су састављене
<translation>Начин за искључивање неких сивих сенки које су састављене
од цијан, жуте, и магенте и коришћења црне уместо тога.
UCR највише утиче на делове слике који имају неутралне и/или тамне тонове
који су блиски сивој. Коришћење овога може поправити штампу неких слика
6799,3623 → 6752,3618
UCR смањује могућност презасићености CMY мастилима.</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум</translation>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Унутра:</translation>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Унутра:</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>Спо&amp;ља:</translation>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>Спо&amp;ља:</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
<source> mm</source>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
<source> in</source>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
<source> p</source>
<translation> p</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
<message>
<source>Hu&amp;e:</source>
<translation>Нијансира&amp;ј:</translation>
<source>Hu&amp;e:</source>
<translation>Нијансира&amp;ј:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sat:</source>
<translation>&amp;Зас:</translation>
<source>&amp;Sat:</source>
<translation>&amp;Зас:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Val:</source>
<translation>&amp;Вре:</translation>
<source>&amp;Val:</source>
<translation>&amp;Вре:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Red:</source>
<translation>&amp;Црвена:</translation>
<source>&amp;Red:</source>
<translation>&amp;Црвена:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Green:</source>
<translation>&amp;Зелена:</translation>
<source>&amp;Green:</source>
<translation>&amp;Зелена:</translation>
</message>
<message>
<source>Bl&amp;ue:</source>
<translation>Пл&amp;ава:</translation>
<source>Bl&amp;ue:</source>
<translation>Пл&amp;ава:</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;lpha channel:</source>
<translation>А&amp;лфа канал:</translation>
<source>A&amp;lpha channel:</source>
<translation>А&amp;лфа канал:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Basic colors</source>
<translation>&amp;Основне боје</translation>
<source>&amp;Basic colors</source>
<translation>&amp;Основне боје</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Custom colors</source>
<translation>&amp;Произвољне боје</translation>
<source>&amp;Custom colors</source>
<translation>&amp;Произвољне боје</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
<translation>&amp;Дефинишите произвољне боје &gt;&gt;</translation>
<source>&amp;Define Custom Colors >></source>
<translation>&amp;Дефинишите произвољне боје >></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add to Custom Colors</source>
<translation>&amp;Додај у биране боје</translation>
<source>&amp;Add to Custom Colors</source>
<translation>&amp;Додај у биране боје</translation>
</message>
<message>
<source>Select color</source>
<translation>Изаберите боју</translation>
<source>Select color</source>
<translation>Изаберите боју</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>QFileDialog</name>
<message>
<source>Copy or Move a File</source>
<translation>Копирај или помери фајл</translation>
<source>Copy or Move a File</source>
<translation>Копирај или помери фајл</translation>
</message>
<message>
<source>Read: %1</source>
<translation>Прочитај: %1</translation>
<source>Read: %1</source>
<translation>Прочитај: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Write: %1</source>
<translation>Упиши: %1</translation>
<source>Write: %1</source>
<translation>Упиши: %1</translation>
</message>
<message>
<source>File &amp;name:</source>
<translation>&amp;Име фајла:</translation>
<source>File &amp;name:</source>
<translation>&amp;Име фајла:</translation>
</message>
<message>
<source>File &amp;type:</source>
<translation>&amp;Врста фајла:</translation>
<source>File &amp;type:</source>
<translation>&amp;Врста фајла:</translation>
</message>
<message>
<source>One directory up</source>
<translation>Један директоријум горе</translation>
<source>One directory up</source>
<translation>Један директоријум горе</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Сви фајлови (*)</translation>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Име</translation>
<source>Name</source>
<translation>Име</translation>
</message>
<message>
<source>Size</source>
<translation>Величина</translation>
<source>Size</source>
<translation>Величина</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Врста</translation>
<source>Type</source>
<translation>Врста</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Датум</translation>
<source>Date</source>
<translation>Датум</translation>
</message>
<message>
<source>Attributes</source>
<translation>Атрибути</translation>
<source>Attributes</source>
<translation>Атрибути</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Look &amp;in:</source>
<translation>Т&amp;ражи у:</translation>
<source>Look &amp;in:</source>
<translation>Т&amp;ражи у:</translation>
</message>
<message>
<source>Back</source>
<translation>Назад</translation>
<source>Back</source>
<translation>Назад</translation>
</message>
<message>
<source>Create New Folder</source>
<translation>Направи нови директоријум</translation>
<source>Create New Folder</source>
<translation>Направи нови директоријум</translation>
</message>
<message>
<source>List View</source>
<translation>Приказ листе</translation>
<source>List View</source>
<translation>Приказ листе</translation>
</message>
<message>
<source>Detail View</source>
<translation>Приказ детаља</translation>
<source>Detail View</source>
<translation>Приказ детаља</translation>
</message>
<message>
<source>Preview File Info</source>
<translation>Преглед информација о фајлу</translation>
<source>Preview File Info</source>
<translation>Преглед информација о фајлу</translation>
</message>
<message>
<source>Preview File Contents</source>
<translation>Преглед садржаја фајла</translation>
<source>Preview File Contents</source>
<translation>Преглед садржаја фајла</translation>
</message>
<message>
<source>Read-write</source>
<translation>Читање-упис</translation>
<source>Read-write</source>
<translation>Читање-упис</translation>
</message>
<message>
<source>Read-only</source>
<translation>Само за читање</translation>
<source>Read-only</source>
<translation>Само за читање</translation>
</message>
<message>
<source>Write-only</source>
<translation>Само за упис</translation>
<source>Write-only</source>
<translation>Само за упис</translation>
</message>
<message>
<source>Inaccessible</source>
<translation>Није приступачан</translation>
<source>Inaccessible</source>
<translation>Није приступачан</translation>
</message>
<message>
<source>Symlink to File</source>
<translation>Симболичка веза до фајла</translation>
<source>Symlink to File</source>
<translation>Симболичка веза до фајла</translation>
</message>
<message>
<source>Symlink to Directory</source>
<translation>Симболичка веза до директоријума</translation>
<source>Symlink to Directory</source>
<translation>Симболичка веза до директоријума</translation>
</message>
<message>
<source>Symlink to Special</source>
<translation>Симболичка веза до специјалног</translation>
<source>Symlink to Special</source>
<translation>Симболичка веза до специјалног</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation>Фајл</translation>
<source>File</source>
<translation>Фајл</translation>
</message>
<message>
<source>Dir</source>
<translation>Дир.</translation>
<source>Dir</source>
<translation>Дир.</translation>
</message>
<message>
<source>Special</source>
<translation>Специјално</translation>
<source>Special</source>
<translation>Специјално</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>Save As</source>
<translation>Сними као</translation>
<source>Save As</source>
<translation>Сними као</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Отвори</translation>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Сними</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rename</source>
<translation>&amp;Преименуј</translation>
<source>&amp;Rename</source>
<translation>&amp;Преименуј</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Обриши</translation>
</message>
<message>
<source>R&amp;eload</source>
<translation>У&amp;читај поново</translation>
<source>R&amp;eload</source>
<translation>У&amp;читај поново</translation>
</message>
<message>
<source>Sort by &amp;Name</source>
<translation>Поређај по &amp;имену</translation>
<source>Sort by &amp;Name</source>
<translation>Поређај по &amp;имену</translation>
</message>
<message>
<source>Sort by &amp;Size</source>
<translation>Поређај по &amp;величини</translation>
<source>Sort by &amp;Size</source>
<translation>Поређај по &amp;величини</translation>
</message>
<message>
<source>Sort by &amp;Date</source>
<translation>Поређај по &amp;датуму</translation>
<source>Sort by &amp;Date</source>
<translation>Поређај по &amp;датуму</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unsorted</source>
<translation>&amp;Није поређано</translation>
<source>&amp;Unsorted</source>
<translation>&amp;Није поређано</translation>
</message>
<message>
<source>Sort</source>
<translation>Поређај</translation>
<source>Sort</source>
<translation>Поређај</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;hidden files</source>
<translation>Приказуј &amp;скривене фајлове</translation>
<source>Show &amp;hidden files</source>
<translation>Приказуј &amp;скривене фајлове</translation>
</message>
<message>
<source>the file</source>
<translation>тај фајл</translation>
<source>the file</source>
<translation>тај фајл</translation>
</message>
<message>
<source>the directory</source>
<translation>тај директоријум</translation>
<source>the directory</source>
<translation>тај директоријум</translation>
</message>
<message>
<source>the symlink</source>
<translation>та симболичка веза</translation>
<source>the symlink</source>
<translation>та симболичка веза</translation>
</message>
<message>
<source>Delete %1</source>
<translation>Обриши %1</translation>
<source>Delete %1</source>
<translation>Обриши %1</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Да ли сте сигурни да желите да обришете %1 „%2“?&lt;/qt&gt;</translation>
<source>&lt;qt>Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt></source>
<translation>&lt;qt>Да ли сте сигурни да желите да обришете %1 „%2“?&lt;/qt></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Да</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Не</translation>
</message>
<message>
<source>New Folder 1</source>
<translation>Нови директоријум 1</translation>
<source>New Folder 1</source>
<translation>Нови директоријум 1</translation>
</message>
<message>
<source>New Folder</source>
<translation>Нови директоријум</translation>
<source>New Folder</source>
<translation>Нови директоријум</translation>
</message>
<message>
<source>New Folder %1</source>
<translation>Нови директоријум %1</translation>
<source>New Folder %1</source>
<translation>Нови директоријум %1</translation>
</message>
<message>
<source>Find Directory</source>
<translation>Нађи директоријум</translation>
<source>Find Directory</source>
<translation>Нађи директоријум</translation>
</message>
<message>
<source>Directories</source>
<translation>Директоријуми</translation>
<source>Directories</source>
<translation>Директоријуми</translation>
</message>
<message>
<source>Save</source>
<translation>Сними</translation>
<source>Save</source>
<translation>Сними</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Грешка</translation>
<source>Error</source>
<translation>Грешка</translation>
</message>
<message>
<source>%1
<source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
<translation>%1
<translation>%1
Фајл није пронађен.
Проверите путању и име фајла.</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*.*)</source>
<translation>Сви фајлови (*.*)</translation>
<source>All Files (*.*)</source>
<translation>Сви фајлови (*.*)</translation>
</message>
<message>
<source>Select a Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум</translation>
<source>Select a Directory</source>
<translation>Изаберите директоријум</translation>
</message>
<message>
<source>Directory:</source>
<translation>Директоријум:</translation>
<source>Directory:</source>
<translation>Директоријум:</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>QFontDialog</name>
<message>
<source>&amp;Font</source>
<translation>&amp;Фонт</translation>
<source>&amp;Font</source>
<translation>&amp;Фонт</translation>
</message>
<message>
<source>Font st&amp;yle</source>
<translation>Ст&amp;ил фонта</translation>
<source>Font st&amp;yle</source>
<translation>Ст&amp;ил фонта</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size</source>
<translation>&amp;Величина</translation>
<source>&amp;Size</source>
<translation>&amp;Величина</translation>
</message>
<message>
<source>Effects</source>
<translation>Ефекти</translation>
<source>Effects</source>
<translation>Ефекти</translation>
</message>
<message>
<source>Stri&amp;keout</source>
<translation>&amp;Прецртано</translation>
<source>Stri&amp;keout</source>
<translation>&amp;Прецртано</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Подвуци</translation>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Подвуци</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Color</source>
<translation>&amp;Боја</translation>
<source>&amp;Color</source>
<translation>&amp;Боја</translation>
</message>
<message>
<source>Sample</source>
<translation>Пример</translation>
<source>Sample</source>
<translation>Пример</translation>
</message>
<message>
<source>Scr&amp;ipt</source>
<translation>Скр&amp;ипт</translation>
<source>Scr&amp;ipt</source>
<translation>Скр&amp;ипт</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
<source>OK</source>
<translation>У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Apply</source>
<translation>Примени</translation>
<source>Apply</source>
<translation>Примени</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
<source>Cancel</source>
<translation>Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
<translation>Затвори</translation>
<source>Close</source>
<translation>Затвори</translation>
</message>
<message>
<source>Select Font</source>
<translation>Изаберите фонт</translation>
<source>Select Font</source>
<translation>Изаберите фонт</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>QLineEdit</name>
<message>
<source>Clear</source>
<translation>Очисти</translation>
<source>Clear</source>
<translation>Очисти</translation>
</message>
<message>
<source>Select All</source>
<translation>Изабери све</translation>
<source>Select All</source>
<translation>Изабери све</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Опозови</translation>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Опозови</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>Поно&amp;ви</translation>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>Поно&amp;ви</translation>
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Исеци</translation>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Исеци</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Копирај</translation>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Копирај</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Пренеси</translation>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Пренеси</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>QMainWindow</name>
<message>
<source>Line up</source>
<translation>Поравнај</translation>
<source>Line up</source>
<translation>Поравнај</translation>
</message>
<message>
<source>Customize...</source>
<translation>Подеси...</translation>
<source>Customize...</source>
<translation>Подеси...</translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>QMessageBox</name>
<message>
<source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h3&gt;О Qt-у&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Овај програм користи Qt верзију %1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Qt је вишеплатформски C++ GUI скуп алата од
фирме Trolltech.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Qt пружа портабилност на нивоу изворног
<source>&lt;h3>About Qt&lt;/h3>&lt;p>This program uses Qt version %1.&lt;/p>&lt;p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p>&lt;p>Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br>Qt is also available for embedded devices.&lt;/p>&lt;p>Qt is a Trolltech product. See &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> for more information.&lt;/p></source>
<translation>&lt;h3>О Qt-у&lt;/h3>
&lt;p>Овај програм користи Qt верзију %1.&lt;/p>
&lt;p>Qt је вишеплатформски C++ GUI скуп алата од
фирме Trolltech.&lt;/p>
&lt;p>Qt пружа портабилност на нивоу изворног
кода кроз MS Windows, Mac OS X, Linux, и све главне
комерцијалне Unix варијанте.
&lt;br&gt;Qt такође, постоји и за преносне и
уградиве уређаје.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Погледајте &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; за више
информација.&lt;/p&gt;</translation>
&lt;br>Qt такође, постоји и за преносне и
уградиве уређаје.&lt;/p>
&lt;p>Погледајте &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> за више
информација.&lt;/p></translation>
</message>
</context>
<context>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
<translation>Упс! Погрешни аргументи! Позови: </translation>
<source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
<translation>Упс! Погрешни аргументи! Позови: </translation>
</message>
<message>
<source>Importing text</source>
<translation>Увозим текст</translation>
<source>Importing text</source>
<translation>Увозим текст</translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Сви подржани формати</translation>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Сви подржани формати</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Сви фајлови (*)</translation>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Сви фајлови (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Фонт %1 није исправан, одбацујем га</translation>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Фонт %1 није исправан, одбацујем га</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing...</source>
<translation>Иницијализује се...</translation>
<source>Initializing...</source>
<translation>Иницијализује се...</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation>Документ</translation>
<source>Document</source>
<translation>Документ</translation>
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation>Позадина</translation>
<source>Background</source>
<translation>Позадина</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
<source>Warning</source>
<translation>Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to overwrite the File:
<source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
<translation>Да ли стварно желите да пребришете фајл:
<translation>Да ли стварно желите да пребришете фајл:
%1 ?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts Preview</source>
<translation>Преглед &amp;фонтова</translation>
<source>&amp;Fonts Preview</source>
<translation>Преглед &amp;фонтова</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Special</source>
<translation>&amp;Уметни специјално</translation>
<source>&amp;Insert Special</source>
<translation>&amp;Уметни специјално</translation>
</message>
<message>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Нови &amp;из шаблона...</translation>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Нови &amp;из шаблона...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Нови</translation>
</message>
<message>
<source>Template: </source>
<translation>Шаблон: </translation>
<source>Template: </source>
<translation>Шаблон: </translation>
</message>
<message>
<source>Newsletters</source>
<translation>Кружно писмо</translation>
<source>Newsletters</source>
<translation>Кружно писмо</translation>
</message>
<message>
<source>Brochures</source>
<translation>Брошуре</translation>
<source>Brochures</source>
<translation>Брошуре</translation>
</message>
<message>
<source>Catalogs</source>
<translation>Каталози</translation>
<source>Catalogs</source>
<translation>Каталози</translation>
</message>
<message>
<source>Flyers</source>
<translation>Флајери</translation>
<source>Flyers</source>
<translation>Флајери</translation>
</message>
<message>
<source>Signs</source>
<translation>Знаци</translation>
<source>Signs</source>
<translation>Знаци</translation>
</message>
<message>
<source>Cards</source>
<translation>Картице</translation>
<source>Cards</source>
<translation>Картице</translation>
</message>
<message>
<source>Letterheads</source>
<translation>Заглавља</translation>
<source>Letterheads</source>
<translation>Заглавља</translation>
</message>
<message>
<source>Envelopes</source>
<translation>Коверте</translation>
<source>Envelopes</source>
<translation>Коверте</translation>
</message>
<message>
<source>Business Cards</source>
<translation>Подсетнице</translation>
<source>Business Cards</source>
<translation>Подсетнице</translation>
</message>
<message>
<source>Calendars</source>
<translation>Календари</translation>
<source>Calendars</source>
<translation>Календари</translation>
</message>
<message>
<source>Advertisements</source>
<translation>Огласи</translation>
<source>Advertisements</source>
<translation>Огласи</translation>
</message>
<message>
<source>Labels</source>
<translation>Ознаке</translation>
<source>Labels</source>
<translation>Ознаке</translation>
</message>
<message>
<source>Menus</source>
<translation>Менији</translation>
<source>Menus</source>
<translation>Менији</translation>
</message>
<message>
<source>Programs</source>
<translation>Програми</translation>
<source>Programs</source>
<translation>Програми</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Forms</source>
<translation>PDF формулари</translation>
<source>PDF Forms</source>
<translation>PDF формулари</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Presentations</source>
<translation>PDF презентације</translation>
<source>PDF Presentations</source>
<translation>PDF презентације</translation>
</message>
<message>
<source>Magazines</source>
<translation>Часописи</translation>
<source>Magazines</source>
<translation>Часописи</translation>
</message>
<message>
<source>Posters</source>
<translation>Постери</translation>
<source>Posters</source>
<translation>Постери</translation>
</message>
<message>
<source>Announcements</source>
<translation>Објаве</translation>
<source>Announcements</source>
<translation>Објаве</translation>
</message>
<message>
<source>Text Documents</source>
<translation>Текстуални документи</translation>
<source>Text Documents</source>
<translation>Текстуални документи</translation>
</message>
<message>
<source>Folds</source>
<translation>Фасцикле</translation>
<source>Folds</source>
<translation>Фасцикле</translation>
</message>
<message>
<source>Own Templates</source>
<translation>Властити шаблони</translation>
<source>Own Templates</source>
<translation>Властити шаблони</translation>
</message>
<message>
<source>Save as &amp;Image...</source>
<translation>Сними као &amp;слику...</translation>
<source>Save as &amp;Image...</source>
<translation>Сними као &amp;слику...</translation>
</message>
<message>
<source>Save as Image</source>
<translation>Сними као слику</translation>
<source>Save as Image</source>
<translation>Сними као слику</translation>
</message>
<message>
<source>Error writting the output file(s).</source>
<translation>Грешка при писању излазног фајла(ова).</translation>
<source>Error writting the output file(s).</source>
<translation>Грешка при писању излазног фајла(ова).</translation>
</message>
<message>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Грешка при писању излазног фајла(ова).</translation>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Грешка при писању излазног фајла(ова).</translation>
</message>
<message>
<source>Export successful.</source>
<translation>Извоз успешан.</translation>
<source>Export successful.</source>
<translation>Извоз успешан.</translation>
</message>
<message>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Фајл постоји. Да пребришем?</translation>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Фајл постоји. Да пребришем?</translation>
</message>
<message>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>већ постоји Да пребришем?</translation>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>већ постоји Да пребришем?</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Не</translation>
<source>No</source>
<translation>Не</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
<source>Yes</source>
<translation>Да</translation>
</message>
<message>
<source>Yes all</source>
<translation>Да све</translation>
<source>Yes all</source>
<translation>Да све</translation>
</message>
<message>
<source>Print Preview</source>
<translation>Преглед пре штампања</translation>
<source>Print Preview</source>
<translation>Преглед пре штампања</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Ш&amp;тампај...</translation>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Ш&amp;тампај...</translation>
</message>
<message>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Прегл&amp;ед за штампање</translation>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Прегл&amp;ед за штампање</translation>
</message>
<message>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation>Увези &amp;EPS/PS...</translation>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation>Увези &amp;EPS/PS...</translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation>Сви подржани формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation>Сви подржани формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
<source>Open</source>
<translation>Отвори</translation>
</message>
<message>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation>Сними као &amp;шаблон...</translation>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation>Сними као &amp;шаблон...</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Сними &amp;као...</translation>
<source>Save &amp;As...</source>