Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 10132 → Rev 10133

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.se.ts
2122,7 → 2122,7
<message>
<location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Kopia #%1 av</translation>
<translation type="obsolete">Kopia #%1 av</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2281,12 → 2281,12
<translation type="obsolete">Om Scribus%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="134"/>
<location filename="../about.cpp" line="140"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Om</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="152"/>
<location filename="../about.cpp" line="158"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Bidrag från:</translation>
</message>
2296,7 → 2296,7
<translation type="obsolete">Portning till Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="205"/>
<location filename="../about.cpp" line="211"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>Skapa&amp;re:</translation>
</message>
2401,17 → 2401,17
<translation type="obsolete">Baskiska:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="381"/>
<location filename="../about.cpp" line="387"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>Översä&amp;ttningar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="402"/>
<location filename="../about.cpp" line="408"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>O&amp;nline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="421"/>
<location filename="../about.cpp" line="427"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Stäng</translation>
</message>
2427,17 → 2427,17
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="140"/>
<location filename="../about.cpp" line="146"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Utvecklargrupp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="183"/>
<location filename="../about.cpp" line="189"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Officiell dokumentation:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="191"/>
<location filename="../about.cpp" line="197"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Övrig dokumentation:</translation>
</message>
2452,27 → 2452,27
<translation type="obsolete">Svenska:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="387"/>
<location filename="../about.cpp" line="393"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Hemsida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="389"/>
<location filename="../about.cpp" line="395"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online referenshandbok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="393"/>
<location filename="../about.cpp" line="399"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Felrapporter och önskemål om nya funktioner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="395"/>
<location filename="../about.cpp" line="401"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Utsändningslista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="213"/>
<location filename="../about.cpp" line="219"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Officiella översättningar och översättare:</translation>
</message>
2497,7 → 2497,7
<translation type="obsolete">Spanska:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="340"/>
<location filename="../about.cpp" line="346"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Tidigare översättare:</translation>
</message>
2507,32 → 2507,32
<translation type="obsolete">Katalanska:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="43"/>
<location filename="../about.cpp" line="48"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Om Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="391"/>
<location filename="../about.cpp" line="397"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="69"/>
<location filename="../about.cpp" line="75"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1%2%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="77"/>
<location filename="../about.cpp" line="83"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="129"/>
<location filename="../about.cpp" line="135"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Använder Ghostscript version %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="131"/>
<location filename="../about.cpp" line="137"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ingen Ghostscript-version tillgänglig</translation>
</message>
2539,10 → 2539,10
<message>
<location filename="../about.cpp" line="132"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="132"/>
<location filename="../about.cpp" line="138"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Bygg-ID:</translation>
</message>
2552,65 → 2552,75
<translation type="obsolete">Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="171"/>
<location filename="../about.cpp" line="177"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="179"/>
<location filename="../about.cpp" line="185"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="199"/>
<location filename="../about.cpp" line="205"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikoner från projekt Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="405"/>
<location filename="../about.cpp" line="411"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="409"/>
<location filename="../about.cpp" line="415"/>
<source>Check for &amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="434"/>
<location filename="../about.cpp" line="440"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="175"/>
<location filename="../about.cpp" line="181"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="196"/>
<location filename="../about.cpp" line="202"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="430"/>
<location filename="../about.cpp" line="436"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="431"/>
<location filename="../about.cpp" line="437"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="432"/>
<location filename="../about.cpp" line="438"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="433"/>
<location filename="../about.cpp" line="439"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="138"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="138"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Scribus version</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
2691,57 → 2701,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1169"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1175"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1176"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>Ö&amp;ppna...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1171"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1177"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1172"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1178"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1173"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1179"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Sp&amp;ara som...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1174"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1180"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1175"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1181"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Samla ihop för &amp;utskrift...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1176"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1182"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Hämta text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1177"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1183"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Lägg &amp;till text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1178"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1184"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Hämta bild...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1179"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1185"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Spara &amp;text...</translation>
</message>
2751,52 → 2761,52
<translation type="obsolete">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1181"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1187"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1182"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1188"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1184"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1190"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Skriv ut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1186"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1192"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Avsluta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1188"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1194"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Ån&amp;gra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1189"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1195"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>Gö&amp;r om</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1190"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1196"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Akt&amp;ivitetsläge för enhet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1191"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1197"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Klipp u&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1194"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1200"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1195"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1201"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>K&amp;listra in</translation>
</message>
2806,27 → 2816,27
<translation type="obsolete">Rensa innehå&amp;ll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1198"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1204"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>M&amp;arkera allt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1199"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1205"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>Ångra &amp;markering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1200"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1201"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Redigera bild...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1202"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>Fä&amp;rger...</translation>
</message>
2841,7 → 2851,7
<translation type="obsolete">&amp;Linjemallar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1205"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Mallsidor...</translation>
</message>
2851,87 → 2861,87
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1183"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1189"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Inställninga&amp;r...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1213"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1228"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1234"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Annan...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1216"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1222"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1217"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Centrerat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1218"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1224"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Höge&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Marginajustera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1220"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation>&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1229"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1230"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Understrykning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>&amp;Understrukna ord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1232"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Genomstrykning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1233"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1239"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Vers&amp;aler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1234"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitäler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1241"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>U&amp;pphöjt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1242"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Ne&amp;dsänkt</translation>
</message>
2941,172 → 2951,172
<translation type="obsolete">�amp;versikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1244"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>S&amp;kugga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>B&amp;ildeffekter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1241"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1244"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplicera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Gruppera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Är &amp;låst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Storle&amp;ken är låst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Lä&amp;gg underst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Lyf&amp;t till överst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>F&amp;lytta ner en nivå</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Skicka till &amp;klippbok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Egensk&amp;aper...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>B&amp;ild synlig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Justera ramen till bild</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Utökade bildegenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Låg upplösning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normal upplösning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Full upplösning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>R&amp;edigera form...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>S&amp;ammanfoga text med kurva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezierkurva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>B&amp;ildram</translation>
</message>
3116,62 → 3126,62
<translation type="obsolete">&amp;Konturer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polygon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Textram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Tecken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Exempeltext</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Infoga...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;portera...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Ta bort...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiera...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Flytta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Använd mallsidor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Hantera sidegenskaper...</translation>
</message>
3181,22 → 3191,22
<translation type="obsolete">Anpassa till &amp;fönster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
3206,347 → 3216,347
<translation type="obsolete">Minia&amp;tyrer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Visa &amp;marginaler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Visa &amp;ramar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Visa b&amp;ilder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Visa &amp;textflöde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Visa kontrolltecken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation>Linjaler relativt sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>Egenska&amp;per</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Klippbok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>Ordn&amp;a sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Bokmärken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Måttangivelser</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historik över händelser</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Verifiering (Pre-flight)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>Juster&amp;a och fördela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>Verk&amp;tyg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF verktyg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Välj objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation>T&amp;abell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Form</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation>&amp;Frihandslinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Rotera objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Förstora eller förminska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Förstora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Förminska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Redigera raminnehåll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Redigera text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Länka textramar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Avbryt länk mellan textramar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Droppv&amp;erktyg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiera objektegenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation>Redigera text med Texthanteraren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation>Infoga textram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation>Infoga bildram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>Insert Table</source>
<translation>Infoga tabell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Insert Shape</source>
<translation>Infoga form</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Insert Polygon</source>
<translation>Infoga polygon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>Insert Line</source>
<translation>Infoga linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation>Infoga Bezierkurva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation>Infoga frihandslinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation>Bild&amp;hantering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>A&amp;vstava text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Ångra avstavning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>Skapa inne&amp;hållsförteckning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Om Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Om &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Verktygsti&amp;ps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus &amp;handbok...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>Smart avstavnin&amp;g</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Hårt bindestreck</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Fast mellan&amp;slag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Sid&amp;nummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>New Line</source>
<translation>Ny rad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Bryt ram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Kolumnbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registrerat varumärke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Varumärke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Bomber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Långt tankstreck (helfyrkant)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Kort tankstreck (halvfyrkant)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Citattecken</translation>
</message>
3641,406 → 3651,411
<translation type="obsolete">CJK Dubbelt höger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Växla paletter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Växla hjälplinjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1185"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1191"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Omvandla till mallsidor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Sida vid sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation>Om insticksprogr&amp;am</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Mer info...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Utskrift aktiverad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Vänd horisontellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Vänd vertikalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Visa linjaler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>Öve&amp;rsikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Snedstreck</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Mager punkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>En Space</source>
<translation>Halv fyrkant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Hel fyrkant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Smalt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Tjockt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Normalt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Hårtunnt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation>Infoga smart avstavning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation>Infoga icke-brytande bindestreck</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation>Infoga icke-brytande mellanslag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Insert Page Number</source>
<translation>Infoga sidnummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1204"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tilmallar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>K&amp;ontur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Konturer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1196"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1202"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Klistra in (&amp;Absolut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1197"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1203"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Ra&amp;dera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Infoga PDF tryckknapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Infoga PDF textfält</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Infoga PDF kryssruta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Infoga PDF kombobox</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Infoga PDF listbox</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Infoga Textmarkering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Infoga länkmarkering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1180"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1186"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Spara som &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Visa kolumner i textram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1203"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Dubbel divis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Enkelt vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Enklet höger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Dubbelt vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Dubbelt höger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Enkelt omvänt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Dubbelt omvänt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Enkelt vänster gåsöga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Enkelt höger gåsöga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Dubbelt höger gåsöga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Enkelt komma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Dubbelt komma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK Enkelt vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK Enkelt höger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJL Dubbelt vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK Dubbelt höger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
4265,32 → 4280,32
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="32"/>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="35"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Justera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="76"/>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="79"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="89"/>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="92"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="428"/>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="431"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="267"/>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="270"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Fördela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="487"/>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">Avstån&amp;d:</translation>
</message>
4326,47 → 4341,47
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="83"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="81"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Justera och fördela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="84"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="82"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Justera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="86"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="84"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Relativt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="89"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="87"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Först valda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="88"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Sist valda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="89"/>
<source>Page</source>
<translation>Sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marginaler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
<source>Guide</source>
<translation>Hjälplinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Selection</source>
<translation>Urval</translation>
</message>
4381,12 → 4396,12
<translation type="obsolete">Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Justera nederkanter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Justera höger kanter</translation>
</message>
4396,17 → 4411,17
<translation type="obsolete">Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="108"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Centrera runt vertikal axel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="110"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Justera vänsterkanter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="110"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Centrera runt horisontell axel</translation>
</message>
4416,17 → 4431,17
<translation type="obsolete">Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="116"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="114"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Justera överkanter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="118"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="116"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>Vald hjälp&amp;linje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="85"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="83"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Fördela</translation>
</message>
4441,17 → 4456,17
<translation type="obsolete">Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="126"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="124"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Fördela höger kanter på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="126"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Fördela nederkanterna på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Fördela mittpunkterna på lika avstånd horisontellt</translation>
</message>
4466,32 → 4481,32
<translation type="obsolete">Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="136"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="134"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Fördela vänster kanter på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="138"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="136"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Fördela mittpunklterna på lika avstånd vertikalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="140"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="138"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Fördela överkanterna på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="150"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="148"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>Avstån&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Fördela objekten med angivet avstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Inget valt</translation>
</message>
4511,62 → 4526,62
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="106"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="114"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="134"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="132"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="142"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="148"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="146"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="146"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="144"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="144"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4602,47 → 4617,47
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="47"/>
<location filename="../annot.cpp" line="59"/>
<source>Field Properties</source>
<translation>Fältegenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="506"/>
<location filename="../annot.cpp" line="532"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="82"/>
<location filename="../annot.cpp" line="94"/>
<source>Button</source>
<translation>Knapp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="82"/>
<location filename="../annot.cpp" line="94"/>
<source>Text Field</source>
<translation>Textfält:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="82"/>
<location filename="../annot.cpp" line="94"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Kryssruta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="82"/>
<location filename="../annot.cpp" line="94"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Radioknapp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="82"/>
<location filename="../annot.cpp" line="94"/>
<source>List Box</source>
<translation>Lista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../annot.cpp" line="109"/>
<source>Properties</source>
<translation>Egenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="105"/>
<location filename="../annot.cpp" line="119"/>
<source>Name:</source>
<translation>Namn:</translation>
</message>
4652,93 → 4667,93
<translation type="obsolete">Verktygstips:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="259"/>
<location filename="../annot.cpp" line="273"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="135"/>
<location filename="../annot.cpp" line="150"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Teckensnitt att använda med PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="157"/>
<location filename="../annot.cpp" line="174"/>
<source>Border</source>
<translation>Ram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="164"/>
<location filename="../annot.cpp" line="180"/>
<source>Color:</source>
<translation>Färg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2009"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2077"/>
<source>None</source>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="180"/>
<location filename="../annot.cpp" line="196"/>
<source>Width:</source>
<translation>Bredd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="184"/>
<location filename="../annot.cpp" line="200"/>
<source>Thin</source>
<translation>Tunn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="294"/>
<location filename="../annot.cpp" line="310"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="184"/>
<location filename="../annot.cpp" line="200"/>
<source>Wide</source>
<translation>Bred
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="192"/>
<location filename="../annot.cpp" line="208"/>
<source>Style:</source>
<translation>Stil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="196"/>
<location filename="../annot.cpp" line="212"/>
<source>Solid</source>
<translation>Heldragen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="196"/>
<location filename="../annot.cpp" line="212"/>
<source>Dashed</source>
<translation>Streckad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="196"/>
<location filename="../annot.cpp" line="212"/>
<source>Underline</source>
<translation>Understruken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="197"/>
<location filename="../annot.cpp" line="213"/>
<source>Beveled</source>
<translation>Fasad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="197"/>
<location filename="../annot.cpp" line="213"/>
<source>Inset</source>
<translation>Infälld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="207"/>
<location filename="../annot.cpp" line="223"/>
<source>Other</source>
<translation>Annan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../annot.cpp" line="229"/>
<source>Read Only</source>
<translation>Endast läsning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="220"/>
<location filename="../annot.cpp" line="235"/>
<source>Required</source>
<translation>Nödvändigt</translation>
</message>
4748,172 → 4763,172
<translation type="obsolete">Exportera inte värdet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="232"/>
<location filename="../annot.cpp" line="247"/>
<source>Visibility:</source>
<translation>Synlighet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../annot.cpp" line="251"/>
<source>Visible</source>
<translation>Synlig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../annot.cpp" line="251"/>
<source>Hidden</source>
<translation>Dold</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../annot.cpp" line="251"/>
<source>No Print</source>
<translation>Ingen utskrift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="237"/>
<location filename="../annot.cpp" line="252"/>
<source>No View</source>
<translation>Visas inte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="246"/>
<location filename="../annot.cpp" line="261"/>
<source>Appearance</source>
<translation>Utseende</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="266"/>
<location filename="../annot.cpp" line="279"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Text när knapp trycks ner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="269"/>
<location filename="../annot.cpp" line="282"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Text som visas vid Mus-över</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="280"/>
<location filename="../annot.cpp" line="293"/>
<source>Icons</source>
<translation>Ikoner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="287"/>
<location filename="../annot.cpp" line="299"/>
<source>Use Icons</source>
<translation>Använd ikoner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="336"/>
<location filename="../annot.cpp" line="356"/>
<source>Remove</source>
<translation>Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="310"/>
<location filename="../annot.cpp" line="328"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Tryckt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="326"/>
<location filename="../annot.cpp" line="346"/>
<source>Roll Over</source>
<translation>Mus-över</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="343"/>
<location filename="../annot.cpp" line="365"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Ikonplacering...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="391"/>
<location filename="../annot.cpp" line="413"/>
<source>Highlight</source>
<translation>Markera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="399"/>
<location filename="../annot.cpp" line="420"/>
<source>Invert</source>
<translation>Invertera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="399"/>
<location filename="../annot.cpp" line="420"/>
<source>Outlined</source>
<translation>Konturerad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="399"/>
<location filename="../annot.cpp" line="420"/>
<source>Push</source>
<translation>Tryck</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="417"/>
<location filename="../annot.cpp" line="437"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Flerradig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../annot.cpp" line="441"/>
<source>Password</source>
<translation>Lösenord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="426"/>
<location filename="../annot.cpp" line="448"/>
<source>Limit of</source>
<translation>Begränsning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="437"/>
<location filename="../annot.cpp" line="459"/>
<source>Characters</source>
<translation>Tecken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="443"/>
<location filename="../annot.cpp" line="465"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Rulla (scrolla) inte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="447"/>
<location filename="../annot.cpp" line="469"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Kör inte Rättstavning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="461"/>
<location filename="../annot.cpp" line="484"/>
<source>Check Style:</source>
<translation>Kontrollera stil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="464"/>
<location filename="../annot.cpp" line="487"/>
<source>Check</source>
<translation>Kontrollera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="464"/>
<location filename="../annot.cpp" line="487"/>
<source>Cross</source>
<translation>Kors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="464"/>
<location filename="../annot.cpp" line="487"/>
<source>Diamond</source>
<translation>Diamant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="464"/>
<location filename="../annot.cpp" line="487"/>
<source>Circle</source>
<translation>Cirkel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="464"/>
<location filename="../annot.cpp" line="487"/>
<source>Star</source>
<translation>Stjärna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="464"/>
<location filename="../annot.cpp" line="487"/>
<source>Square</source>
<translation>Kvadrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="478"/>
<location filename="../annot.cpp" line="501"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Startvärde markerat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="491"/>
<location filename="../annot.cpp" line="513"/>
<source>Editable</source>
<translation>Redigerbar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="498"/>
<location filename="../annot.cpp" line="520"/>
<source>Options</source>
<translation>Alternativ</translation>
</message>
4923,327 → 4938,327
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1972"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
<source>Go To</source>
<translation>Gå till</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1973"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Skicka formulär</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1973"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Återställ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1973"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importera data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../annot.cpp" line="569"/>
<source>Event:</source>
<translation>Händelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1952"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Mus upp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1952"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Mus ner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1952"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Mus aktiverar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1953"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Mus avslutar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1953"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
<source>On Focus</source>
<translation>I fokus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1953"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Ej i fokus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="554"/>
<location filename="../annot.cpp" line="584"/>
<source>Script:</source>
<translation>Skript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1023"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1088"/>
<source>Edit...</source>
<translation>Redigera...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="577"/>
<location filename="../annot.cpp" line="663"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Skicka till URL:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="585"/>
<location filename="../annot.cpp" line="671"/>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation>Skicka data som HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="596"/>
<location filename="../annot.cpp" line="684"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Importera data från:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="607"/>
<location filename="../annot.cpp" line="609"/>
<source>Destination</source>
<translation>Mottagare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="616"/>
<location filename="../annot.cpp" line="615"/>
<source>To File:</source>
<translation>Till fil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="623"/>
<location filename="../annot.cpp" line="622"/>
<source>Change...</source>
<translation>Ändra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="626"/>
<location filename="../annot.cpp" line="625"/>
<source>Page:</source>
<translation>Sida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="640"/>
<location filename="../annot.cpp" line="639"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="652"/>
<location filename="../annot.cpp" line="651"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="648"/>
<location filename="../annot.cpp" line="647"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="656"/>
<location filename="../annot.cpp" line="693"/>
<source>Action</source>
<translation>Åtgärd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="683"/>
<location filename="../annot.cpp" line="724"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>Fält är formatterat som:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../annot.cpp" line="727"/>
<source>Plain</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../annot.cpp" line="727"/>
<source>Number</source>
<translation>Nummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../annot.cpp" line="727"/>
<source>Percentage</source>
<translation>Procent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../annot.cpp" line="727"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../annot.cpp" line="727"/>
<source>Time</source>
<translation>Tid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../annot.cpp" line="727"/>
<source>Custom</source>
<translation>Anpassad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="704"/>
<location filename="../annot.cpp" line="745"/>
<source>Number Format</source>
<translation>Nummerformat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="769"/>
<location filename="../annot.cpp" line="813"/>
<source>Decimals:</source>
<translation>Decimaler:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="724"/>
<location filename="../annot.cpp" line="768"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Använd valutasymbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="733"/>
<location filename="../annot.cpp" line="777"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Lägg till valutasymbol först</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="780"/>
<location filename="../annot.cpp" line="824"/>
<source>Formatting</source>
<translation>Formattera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="761"/>
<location filename="../annot.cpp" line="804"/>
<source>Percent Format</source>
<translation>Procentformat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="804"/>
<location filename="../annot.cpp" line="847"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Datumformat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="829"/>
<location filename="../annot.cpp" line="873"/>
<source>Time Format</source>
<translation>Tidformat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="852"/>
<location filename="../annot.cpp" line="895"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Anpassade skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="861"/>
<location filename="../annot.cpp" line="907"/>
<source>Format:</source>
<translation>Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="882"/>
<location filename="../annot.cpp" line="933"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Snabbkommando:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="905"/>
<location filename="../annot.cpp" line="957"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="920"/>
<location filename="../annot.cpp" line="973"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation>Värdet är ej bekräftat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="927"/>
<location filename="../annot.cpp" line="982"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>Värdet måste vara större än eller lika med:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="931"/>
<location filename="../annot.cpp" line="986"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>och mindre än eller lika med:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="944"/>
<location filename="../annot.cpp" line="997"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Anpassat valideringsskript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="962"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1018"/>
<source>Validate</source>
<translation>Bekräfta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="977"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1035"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>Värde har ej beräknats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="984"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1044"/>
<source>Value is the</source>
<translation>Värdet är</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="989"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
<source>sum</source>
<translation>summa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="989"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
<source>product</source>
<translation>produkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="989"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
<source>average</source>
<translation>medelvärde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="989"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
<source>minimum</source>
<translation>minimum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="990"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1050"/>
<source>maximum</source>
<translation>maximum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="997"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1057"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation>av följande fält:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1005"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1067"/>
<source>Pick...</source>
<translation>Välj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1010"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1072"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Anpassat beräkningsskript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1027"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1092"/>
<source>Calculate</source>
<translation>Beräkna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1046"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1111"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1050"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1115"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1102"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1167"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>Markering beaktas ej för PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1103"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1168"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Ange en kommaseparerad fältförteckning här</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1104"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1169"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>Du måste minst ange en ikon för Normal om du vill använda knappikoner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2163"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
<source>Open</source>
<translation>Öppna</translation>
</message>
5253,22 → 5268,22
<translation type="obsolete">Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1380"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1446"/>
<source>Example:</source>
<translation>Exempel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2001"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2069"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Ändring av markering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2163"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2010"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2078"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
5278,29 → 5293,29
<translation type="obsolete">Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Alla filer(*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="399"/>
<location filename="../annot.cpp" line="420"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1972"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="118"/>
<location filename="../annot.cpp" line="132"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="226"/>
<location filename="../annot.cpp" line="241"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1269"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1335"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5308,72 → 5323,72
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="41"/>
<location filename="../annota.cpp" line="46"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Egenskaper Anteckningar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="72"/>
<location filename="../annota.cpp" line="76"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="72"/>
<location filename="../annota.cpp" line="76"/>
<source>Link</source>
<translation>Länk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="72"/>
<location filename="../annota.cpp" line="76"/>
<source>External Link</source>
<translation>Extern länk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="73"/>
<location filename="../annota.cpp" line="77"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Extern webblänk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="90"/>
<location filename="../annota.cpp" line="99"/>
<source>Destination</source>
<translation>Mottagare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="143"/>
<location filename="../annota.cpp" line="149"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="350"/>
<location filename="../annota.cpp" line="351"/>
<source>Open</source>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="350"/>
<location filename="../annota.cpp" line="351"/>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-dokument (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="104"/>
<location filename="../annota.cpp" line="110"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="115"/>
<location filename="../annota.cpp" line="121"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Sida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="138"/>
<location filename="../annota.cpp" line="144"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X-Pos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="145"/>
<location filename="../annota.cpp" line="151"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
5396,90 → 5411,95
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="257"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="260"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Använd mallsida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="258"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Mallsida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="259"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="262"/>
<source>Apply To</source>
<translation>Använd på</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="260"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="263"/>
<source>Current &amp;page</source>
<translation>Aktuell &amp;sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="261"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="264"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation>Jämna sid&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="263"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="264"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation>U&amp;dda sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Alla sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>&amp;Within range</source>
<translation>Ino&amp;m givet område</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>to</source>
<translation>till</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Använd den valda mallsidan jämna, udda eller alla sidor inom följande område</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="51"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="unfinished">Möjlig avstavning</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyT</name>
5539,7 → 5559,7
<message>
<location filename="../arrowchooser.cpp" line="33"/>
<source>None</source>
<translation>Inget</translation>
<translation type="obsolete">Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
5804,7 → 5824,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1273"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1341"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Klippbok,</translation>
</message>
5864,12 → 5884,12
<translation type="obsolete">Klippbok (*.scs);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="796"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="826"/>
<source>Rename</source>
<translation>Byt namn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="797"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="828"/>
<source>Delete</source>
<translation>Ta bort</translation>
</message>
5891,22 → 5911,22
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1188"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1244"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1108"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Namn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1108"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Ny artikel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="973"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1047"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt
5913,70 → 5933,75
Välj ett nytt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="656"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="712"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Välj en katalog för klippboken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="715"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="770"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Välj en katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="693"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="747"/>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation>Klippbok (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="696"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="750"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Välj en klippboksfil att importera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1274"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1342"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Skapa en ny klippbokssida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1275"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1343"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation>Läs in en befintlig klippbok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1276"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1344"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation>Spara den valda klippboken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1277"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1345"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Importera en klippboksfil från Scribus &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1278"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="1346"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Stäng den valda klippboken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="798"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="833"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="799"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="834"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="515"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="580"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="518"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="582"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="1040"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
6004,7 → 6029,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../bookpalette.cpp" line="69"/>
<location filename="../bookpalette.cpp" line="39"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Bokmärken</translation>
</message>
6012,107 → 6037,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="26"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="30"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Ikonplacering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="31"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="39"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Layout:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="34"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Endast text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="34"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Endast ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="34"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Text under ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="34"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Text ovanför ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="35"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Text till höger om ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="35"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Text till vänster om ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="35"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Text ovanpå ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="51"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Skala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="48"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Always</source>
<translation>alltid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="48"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>När ikonen är för liten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="49"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>När ikonen är för stor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="49"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
<source>Never</source>
<translation>Aldrig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="64"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Skala hur:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="59"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Proportionellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="60"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="68"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Icke-proportionellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="79"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="91"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="103"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="118"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="107"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="122"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="110"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="125"/>
<source>Reset</source>
<translation>Återställ</translation>
</message>
6125,12 → 6150,12
<translation type="obsolete">Inställningar för färghantering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="26"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="28"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Aktivera färghantering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="30"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="31"/>
<source>System Profiles</source>
<translation>Systemprofiler</translation>
</message>
6145,37 → 6170,37
<translation type="obsolete">&amp;Fyllda färger:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="104"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="68"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="117"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="75"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>S&amp;krivare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="122"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="80"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>Återgivningsavsikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="265"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptuell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="265"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativ kolormetri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="266"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Mättnad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="266"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolut kolormetri</translation>
</message>
6190,17 → 6215,17
<translation type="obsolete">S&amp;krivare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="159"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="102"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Sim&amp;ulera skrivare på skärmen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="177"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="119"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Markera färger utanför &amp;färgområdet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="181"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="123"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Använd &amp;svartpunktskompensation</translation>
</message>
6225,7 → 6250,7
<translation type="obsolete">Standard färgprofil för tonplattor på sidan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="203"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="132"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line)
6232,7 → 6257,7
Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="204"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="133"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line)
6253,7 → 6278,7
bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="207"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="136"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Tillåt &apos;soft proofing&apos; för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line)
6260,7 → 6285,7
baserat på din valda skrivarprofil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="209"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="138"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line)
6267,7 → 6292,7
Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="210"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="139"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line)
6274,62 → 6299,62
Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="52"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="40"/>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation>&amp;RGB-bilder:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="65"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation>&amp;CMYK-bilder:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="199"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="128"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Standard färgprofil för importerade CMYK-bilder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="200"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="129"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Standard färgprofil för importerade RGB-bilder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="54"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>&amp;RGB Tonplattor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="91"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="61"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>&amp;CMYK Tonplattor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="143"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="89"/>
<source>Pictures:</source>
<translation>Bilder:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="153"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="96"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>Tonp&amp;lattor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="168"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="110"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="201"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="130"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Standard färgprofil för RGB tonplattor på sidan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="202"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="131"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Standard färgprofil för CMYK-tonplattor på sidan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="205"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="134"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standardrendering avsedd för tonplattor -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
6336,7 → 6361,7
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="206"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="135"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standardrendering avsedd för bilder -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
6343,7 → 6368,7
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="208"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="137"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation>Simulerar full färghanteringsmiljö:
6353,42 → 6378,42
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="79"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="88"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Redigera färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="88"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="97"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Namn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="98"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="107"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>Färg&amp;modell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="993"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMGS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="995"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1009"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="862"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="876"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Webbsäker RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="128"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="137"/>
<source>New</source>
<translation>Ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="145"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="154"/>
<source>Old</source>
<translation>Gammal</translation>
</message>
6403,57 → 6428,57
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="183"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="192"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation>HSV-färgkarta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="803"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="817"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="802"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="816"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="804"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="818"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="805"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="819"/>
<source>Y:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="347"/>
<source>K:</source>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="427"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="436"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dynamiska färgstaplar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="428"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="439"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Statiska färgstaplar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="847"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="861"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="848"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="862"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="849"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="863"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
6485,17 → 6510,17
Namnet är reserverat för en transparent färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="112"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="121"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Är en tonplatta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="117"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="126"/>
<source>Is Registration Color</source>
<translation>Är en färgseparation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1065"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1079"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Du kan inte skapa en färg med namnet &quot;%1&quot;.
6507,23 → 6532,23
<translation type="obsolete">Färgens namn är inte unikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="381"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="391"/>
<source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1074"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1088"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="382"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="392"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="883"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="897"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6584,37 → 6609,37
<translation type="obsolete">Full färgblindhet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="306"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="318"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Sammanfoga färger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="312"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Fel: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="312"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">Färgen %1 finns redan!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="317"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">Färgen %1 tillagd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="321"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="333"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Nu öpnnas färghanteraren.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="336"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Färger sammanfogas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">Kan inte hitta den begärda färgen. Du har antagligen valt svart, grå eller vit. Det finns inget sätt att hantera denna färg.</translation>
</message>
6958,22 → 6983,22
<translation type="obsolete">Välj tecken:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="55"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="56"/>
<source>Font:</source>
<translation>Teckensnitt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="63"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="64"/>
<source>Character Class:</source>
<translation>Teckenklass:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="88"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="89"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Infoga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="89"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="90"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Ra&amp;dera</translation>
</message>
6983,12 → 7008,12
<translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="136"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="137"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Infoga tecken vid markören i texten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="137"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="138"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Ta bort aktuell(a) markering(ar).</translation>
</message>
6998,142 → 7023,142
<translation type="obsolete">Stäng denna dialogruta och återvänd till textredigering.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="329"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="330"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Full teckenuppsättning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="334"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="335"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Grundläggande Latin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="340"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="341"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latin-1 tillägg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="346"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="347"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Latin Utökad-A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="352"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="353"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Latin Utökad-B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="358"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="359"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Allmän interpunktion</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="364"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="365"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Upp- eller nedsänkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="370"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="371"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Valutasymboler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="376"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="377"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Bokstavsliknande symboler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="382"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="383"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Nummerformer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="388"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="389"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Pilar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="394"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="395"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Matematiska operatorer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="400"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="401"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Rita rutor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="406"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="407"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Större beståndsdel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="412"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="413"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Geometriska former</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="418"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="419"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Blandade symboler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="424"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="425"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Teckensymboler (dingbats)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="430"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="431"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Små storlekar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="436"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="437"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligaturer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="442"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="443"/>
<source>Specials</source>
<translation>Special</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="448"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="449"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grekiska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="454"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="455"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Grekiska (utökad)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="460"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="461"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Kyrillisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="466"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="467"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Kyrillisk (tillägg)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="472"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="473"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabiska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="478"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="479"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Arabiska Utökad A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="484"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="485"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Arabiska Utökad B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="490"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="491"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebreiska</translation>
</message>
7153,67 → 7178,67
<translation type="obsolete">Skriv in ett fyrsiffrigt unicode-värde här</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="138"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="139"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Du kan se en miniatyrbild om du trycker ner och håller den högra musknappen nere. Kommandot Infoga infogar ett smalt avstånd i urvalet nedan, och kommandot Ta bort tar bort den senast infogade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="37"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="38"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="46"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="47"/>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="97"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="98"/>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="104"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="105"/>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="647"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="648"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="712"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="713"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Fel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="674"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="675"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="693"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="694"/>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="713"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="714"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="721"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="722"/>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="722"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="723"/>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="36"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="37"/>
<source>Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7221,7 → 7246,7
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../spalette.cpp" line="118"/>
<location filename="../spalette.cpp" line="117"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Ingen stilmall</translation>
</message>
7237,7 → 7262,7
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../chartable.cpp" line="158"/>
<location filename="../chartableview.cpp" line="23"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Ta bort</translation>
</message>
7245,132 → 7270,132
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="839"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="822"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktuell profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="818"/>
<source>Items</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="837"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="819"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="843"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="826"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Saknade tecken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="844"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="827"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Text överflödar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="845"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="828"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objektet finns inte på någon sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="846"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="829"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Bild saknas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="849"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="832"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt har genomskinlighet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="851"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="834"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objektet är en monterad PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="267"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="248"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="271"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="252"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Inga problem funna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="647"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="628"/>
<source>Page </source>
<translation>Sida </translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="815"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="796"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Lösgör objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="821"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="802"/>
<source>Problems found</source>
<translation>Problem hittade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="816"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Förhandskontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="850"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="833"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objektet är en PDF-notering eller -fält</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="840"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="823"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignorera fel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="841"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="824"/>
<source>Check again</source>
<translation>Kontrolera igen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="847"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="830"/>
<source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Bildens upplösning är mindre än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="848"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="831"/>
<source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Bildens upplösning är större än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="852"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Bilden är en GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="272"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="253"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="293"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="274"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="296"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="277"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="303"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="284"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="853"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7388,12 → 7413,12
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="95"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation>Välj stilmall</translation>
<translation type="obsolete">Välj stilmall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="100"/>
<source>Available Styles</source>
<translation>Tillgängliga stilmallar</translation>
<translation type="obsolete">Tillgängliga stilmallar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
7441,107 → 7466,107
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="45"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="49"/>
<source>Colors</source>
<translation>Färger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="65"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="67"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="77"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="69"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="79"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>R&amp;edigera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="73"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="83"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplicera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="76"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="86"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="81"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="91"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation>&amp;Ta bort oanvända</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="88"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="98"/>
<source>Color Sets</source>
<translation>Färggrupper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="95"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="104"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Aktuell färggrupp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="135"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="147"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation>&amp;Spara färggrupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="154"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="166"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation>Välj färggrupp att ladda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="155"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation>Spara aktuell färggrupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="160"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="172"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation>Ta bort oanvända färger från aktuellt dokuments färggrupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="162"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="174"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation>Importera färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="163"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="175"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Skapa en ny färg i färggruppen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="164"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="176"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation>Redigera vald färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="165"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="177"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation>Gör en kopia av vald färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="166"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="178"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation>Ta bort vald färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="179"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="184"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Namn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="184"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="197"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Välj ett namn</translation>
</message>
7561,37 → 7586,37
<translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="552"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="559"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopia av %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="562"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="570"/>
<source>New Color</source>
<translation>Ny färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="168"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="180"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="421"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="537"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Information</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="421"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="427"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished">Importera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="537"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="543"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
7937,64 → 7962,64
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="176"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="186"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>A&amp;nvänd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="179"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="182"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="186"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="196"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="199"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="202"/>
<source>Warning</source>
<translation>Varning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="183"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="193"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="200"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="210"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Anpassad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="206"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="216"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Enkelsidig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="207"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="217"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Dubbelsidig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="208"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="218"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>3-vik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="209"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="219"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>4-vik</translation>
</message>
8024,117 → 8049,117
<translation type="obsolete">Höger sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="237"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
<source>Monday</source>
<translation>Måndag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="238"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
<source>Tuesday</source>
<translation>Tisdag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="239"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
<source>Wednesday</source>
<translation>Onsdag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="240"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
<source>Thursday</source>
<translation>Torsdag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
<source>Friday</source>
<translation>Fredag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
<source>Saturday</source>
<translation>Lördag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
<source>Sunday</source>
<translation>Söndag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="244"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
<source>January</source>
<translation>Januari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
<source>February</source>
<translation>Februari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="246"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="256"/>
<source>March</source>
<translation>Mars</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
<source>April</source>
<translation>April</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
<source>May</source>
<translation>Maj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
<source>June</source>
<translation>Juni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="260"/>
<source>July</source>
<translation>Juli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="261"/>
<source>August</source>
<translation>Augusti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="262"/>
<source>September</source>
<translation>September</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
<source>October</source>
<translation>Oktober</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="264"/>
<source>November</source>
<translation>November</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="265"/>
<source>December</source>
<translation>December</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="194"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="204"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="195"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="205"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Nej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="196"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="206"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="197"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="207"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nej</translation>
</message>
8144,281 → 8169,316
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="216"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="226"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Vänster sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="217"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="227"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished">Mellan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="218"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="228"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Mellan vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="219"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Mellan höger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="220"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="230"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Höger sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="223"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="233"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="225"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="227"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="237"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="239"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="273"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished">Normalsyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Protanopia (Red)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Green)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="260"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="276"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Tritanopia (Blue)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="261"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished">Full färgblindhet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished">Anpassad: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="231"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="unfinished">Heldragen linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="232"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="unfinished">Streckad linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="233"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="unfinished">Punktlinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="234"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="244"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Streck-punkt linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Streck-punkt-punkt linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="265"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="266"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="282"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="267"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="283"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="268"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="284"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="285"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="286"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="273"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="289"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="274"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="290"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="277"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="293"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="278"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="294"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="267"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="268"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">CMGS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">Gråskala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="271"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation type="unfinished">Okänd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished">PostScript</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="818"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="833"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Nyans:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="802"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="817"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="819"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="834"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Täckning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="841"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="856"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="829"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="844"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Horisontell toning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="830"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="845"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Vertikal toning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="831"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="846"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Diagonal toning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="832"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="847"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Korsvis, diagonal toning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="833"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="848"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Radiell toning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="834"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="849"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Anpassad linjär toning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="835"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="850"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Anpassad radiell toning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="820"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="835"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="821"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="836"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="797"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="812"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="837"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="823"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="838"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="858"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="873"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Redigera linjens färgegenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="874"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Redigera fyllningsfärgens egenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="860"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="875"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Färgmättnad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="861"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="876"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Normal eller tonad fyllning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="862"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="877"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Ange graden av transparens för vald färg</translation>
</message>
8448,62 → 8508,62
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="824"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="839"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Flytta vektor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="863"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="878"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Flytta början på toningsvektorn med vänster musknapp nedtryckt och flytta slutet på toningsvektorn med höger musknapp nedtryckt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="838"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="853"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="839"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="854"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Blandningsläge:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="842"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="857"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Mörkare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="843"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="858"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Ljusare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="844"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="859"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Flerfaldiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="845"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="860"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Raster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="846"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="861"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Överlägg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="847"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="862"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Hårt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="848"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="863"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Mjukt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="849"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="864"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Skillnad</translation>
</message>
8513,82 → 8573,82
<translation type="obsolete">Uteslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="851"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="866"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="852"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="867"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="853"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="868"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Färgton</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="854"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="869"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Mättnad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="855"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="870"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="856"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="871"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Luminans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="805"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="820"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="806"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="821"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="808"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="823"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="810"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="825"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="815"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="830"/>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="816"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="831"/>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="836"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="851"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="850"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="865"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Uteslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="811"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="826"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="813"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="828"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8651,87 → 8711,87
<translation type="unfinished">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="175"/>
<location filename="../createrange.ui" line="173"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="187"/>
<location filename="../createrange.ui" line="185"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="197"/>
<location filename="../createrange.ui" line="195"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="204"/>
<location filename="../createrange.ui" line="202"/>
<source>From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="236"/>
<location filename="../createrange.ui" line="234"/>
<source>To:</source>
<translation type="unfinished">Till:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="270"/>
<location filename="../createrange.ui" line="268"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="273"/>
<location filename="../createrange.ui" line="271"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="298"/>
<location filename="../createrange.ui" line="296"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="308"/>
<location filename="../createrange.ui" line="306"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="319"/>
<location filename="../createrange.ui" line="317"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="363"/>
<location filename="../createrange.ui" line="361"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="373"/>
<location filename="../createrange.ui" line="371"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="402"/>
<location filename="../createrange.ui" line="400"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="440"/>
<location filename="../createrange.ui" line="438"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="443"/>
<location filename="../createrange.ui" line="441"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="450"/>
<location filename="../createrange.ui" line="448"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../createrange.ui" line="453"/>
<location filename="../createrange.ui" line="451"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
8792,22 → 8852,22
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="21"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Alternativ för CSV-import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Fältavgränsare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="71"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="40"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Värdeavgränsare:</translation>
</message>
8817,22 → 8877,22
<translation type="obsolete">Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="52"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<source>First row is a header</source>
<translation>Första raden är rubrik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="58"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="61"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="45"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation>Inget</translation>
8841,32 → 8901,32
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="47"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="52"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Skrivaralternativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="133"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="143"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Sidan inställd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="137"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="147"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Alla sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="131"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="141"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Endast jämna sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="132"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="142"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Endast udda sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="150"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="160"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Spegla</translation>
</message>
8881,42 → 8941,42
<translation type="obsolete">Ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="167"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="177"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="171"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="181"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Porträtt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="165"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="175"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Landskap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="187"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="197"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Utskrift av N-sidor på arket</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="201"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Sida per ark</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="186"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="196"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Sidor per ark</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="63"/>
<source>Option</source>
<translation>Alternativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="64"/>
<source>Value</source>
<translation>Värde</translation>
</message>
8944,7 → 9004,7
Eventuellt saknat stöd markeras med *.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="219"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="224"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Denna panel visar olika CUPS-alternativ vid utskrift. De tillgängliga parametrarna bestämms av skrivarens drivrutin. Du kan bekräfta stöd för CUPS genom att välja Hjälp&gt;Om. Sök efter: C-C-T vilket översätts till C=CUPS, C=littlecms och T=TIFF-stöd. Saknas ett bibliotek markeras det med *</translation>
</message>
9002,17 → 9062,17
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="298"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="332"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Komprimera fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="311"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Inkludera teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="318"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="352"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodning:</translation>
</message>
9020,14 → 9080,19
<location filename="../customfdialog.cpp" line="366"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation>Förflyttar till din dokumentmapp.
<translation type="obsolete">Förflyttar till din dokumentmapp.
Du kan ange dokumentmapp i Inställningar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="313"/>
<source>&amp;Include ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="283"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CwSetColor</name>
9128,7 → 9193,7
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="../dcolor.cpp" line="35"/>
<location filename="../dcolor.cpp" line="30"/>
<source>Delete Color</source>
<translation>Ta bort färg</translation>
</message>
9173,12 → 9238,12
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../dcolor.cpp" line="41"/>
<location filename="../dcolor.cpp" line="38"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Ta bort färg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../dcolor.cpp" line="50"/>
<location filename="../dcolor.cpp" line="47"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Ersätt med:</translation>
</message>
9221,22 → 9286,22
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="36"/>
<source>Delete Style</source>
<translation>Ta bort stilmall</translation>
<translation type="obsolete">Ta bort stilmall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="42"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation>Ta bort stilmall:</translation>
<translation type="obsolete">Ta bort stilmall:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="46"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Ersätt med:</translation>
<translation type="obsolete">Ersätt med:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="49"/>
<source>No Style</source>
<translation>Ingen stilmall</translation>
<translation type="obsolete">Ingen stilmall</translation>
</message>
</context>
<context>
9270,12 → 9335,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="173"/>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Importen misslyckades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="174"/>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Import av word-dokument misslyckades
9285,82 → 9350,82
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="34"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="31"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Dokumentinformation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="43"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="40"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Titel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="49"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="46"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Författare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="55"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Nyckelord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="62"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="59"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>Beskri&amp;vning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="74"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="71"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>U&amp;tgivare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="80"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="77"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>&amp;Bidragare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="87"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="84"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>Dat&amp;um:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="93"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="90"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>T&amp;yp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="99"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="96"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>F&amp;ormat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="105"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="102"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>Identi&amp;fierare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="111"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>&amp;Källa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="117"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="114"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>S&amp;pråk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="123"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="120"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>&amp;Relation:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="129"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="126"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>Täc&amp;kning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="135"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="132"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>Rätti&amp;gheter:</translation>
</message>
9370,7 → 9435,7
<translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="142"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="139"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Ytterligare &amp;information</translation>
</message>
9403,22 → 9468,22
Används för att bädda in nyckelord i PDF, för att underlätta sökning och indexering av PDF-filer.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="149"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>En person eller organisation som är ansvarig för att göra dokumentet tillgängligt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="150"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>En person eller organisation ansvarig för att bidraga till dokumentinnehåll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="154"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="151"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Ett datum kopplat tilll en tidpunkt i dokumentets livscykel i formatet YYYY-MM-DD, enligt ISO 8601</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="155"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Typ av innehåll eller genre i dokumentet, t ex kategori, funktion, genre, avdelning etc</translation>
</message>
9430,12 → 9495,12
RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också lämpliga att ange.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="157"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="154"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>En entydig referens till dokumentet i ett givet sammanhang, t ex ISBN eller URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="158"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="155"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>En referens till dokument som aktuellt dokument baseras på, t ex ISBN eller URI</translation>
</message>
9447,17 → 9512,17
alternativt med en förkortning och en ISO-3166 landskod tillagt i slutet, t ex en-GB, fr-CH.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="160"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="157"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>En referens till ett relaterat dokument, oftast med en formell identifierare som ISBN eller URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="161"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="158"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Innehållets giltighetsområde, oftast med angivande av plats, tidpunkt och ansvarsområde angett.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="162"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Information rörande upphovsrätt avseende aktuellt dokument, t ex copyright, patent, varumärke m m.</translation>
</message>
9472,37 → 9537,37
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="141"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="138"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation>Dokumen&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="148"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Person eller organisation primärt ansvarig för skapandet av innehållet. Detta fält kan antingen bäddas in i Scribus-dokumentet som referens eller som metadata i en PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="149"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="146"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Dokumentets namn. Fältet kan antingen bäddas in i Scribus-dokumentet eller som metadata i en PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="150"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="147"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>En sammanfattning av dokumentinnehållet.Fältet är en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentet och bäddas in i PDF vid export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="151"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="148"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Ämnet för dokumentinnehållet. Detta fält innehåller nyckelord för dokumentinnehållet som du vill bädda in i PDF för att förenkla sökning och indexering av PDF-filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="156"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>Den fysiska eller digitala beskrivningen av dokumentet. Mediatyp och dimensioner bör anges. RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också bra att ange</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="156"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>Det språk i vilket dokumentet är skrivet, vanligtvis en ISO-639 kod med (möjligen) ett tillägg iform av bindestreck följt av en landskod (ISO-3166), t. ex. en-GB, sv-SE</translation>
</message>
9510,52 → 9575,52
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="60"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="61"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Lägg till en sidnumrerat avsnitt till dokumentet. Det nya avsnittet kommer att läggas till efter det markerade avsnittet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="61"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="62"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Ta bort det markerade avsnittet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="75"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="75"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="75"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation>I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="75"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation>a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="75"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation>A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="67"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="68"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Namn:&lt;/b&gt;Valfritt namn för avsnitt, t. ex. Index&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Visat:&lt;/b&gt;Välj för att visa sidnummer i etta avsnitt om det finns en eller flera textramar för detta ändamål.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Från:&lt;/b&gt;Det sidindex som detta avsnitt börjar på.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Till:&lt;/b&gt;Det sidindex som detta avsnitt ska sluta på.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Stil:&lt;/b&gt;Välj den stil som ska användas.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt;Anger vilken position i stilen som skall inleda, t. ex. om Start=2 och Stil=a, b, c, ... så inleds indexeringen på b. I det första avsnittet i dokumentet kommer detta att ersätta sidnumret på förstasidan i den nya filen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="184"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Sidnumret utanför gränserna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="184"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>Det värde du har angett är utanför gränserna för det aktuella dokumentet (%1-%2).</translation>
</message>
9565,25 → 9630,55
<translation type="unfinished">Dokumentavsnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="74"/>
<location filename="../docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="77"/>
<location filename="../docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="84"/>
<location filename="../docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="87"/>
<location filename="../docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Namn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished">Visad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished">Från</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished">Till</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Start</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
9651,59 → 9746,59
<translation type="obsolete">Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="18"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Hänger samman med</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="18"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Är förälder till</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="18"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Är barn till</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Text Frames</source>
<translation>Textramar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Image Frames</source>
<translation>Bildramar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="22"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Logisk (Boolesk)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="22"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Integer</source>
<translation>Heltal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="22"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>String</source>
<translation>Sträng</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Namn</translation>
<translation type="unfinished">Namn</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Typ</translation>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Värde</translation>
<translation type="unfinished">Värde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="82"/>
9726,30 → 9821,30
<translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="18"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="22"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="22"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Real Number</source>
<translation>Reella tal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="25"/>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="19"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9773,6 → 9868,26
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished">Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished">Samband</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished">Samband med</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="unfinished">Lägg till automatiskt till</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
9860,37 → 9975,37
<context>
<name>Druck</name>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="56"/>
<location filename="../druck.cpp" line="66"/>
<source>Setup Printer</source>
<translation>Skrivarinställningar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="63"/>
<location filename="../druck.cpp" line="73"/>
<source>Print Destination</source>
<translation>Vald skrivare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="782"/>
<location filename="../druck.cpp" line="796"/>
<source>File</source>
<translation>Fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="107"/>
<location filename="../druck.cpp" line="114"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Alternativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="119"/>
<location filename="../druck.cpp" line="126"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation>&amp;Fil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="124"/>
<location filename="../druck.cpp" line="131"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="131"/>
<location filename="../druck.cpp" line="138"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation>A&amp;lternativt skrivarkommando</translation>
</message>
9902,32 → 10017,32
för att utnyttja ytterligare skrivaralternativ.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="140"/>
<location filename="../druck.cpp" line="147"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation>Ko&amp;mmando:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="147"/>
<location filename="../druck.cpp" line="154"/>
<source>Range</source>
<translation>Avsnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="153"/>
<location filename="../druck.cpp" line="159"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation>S&amp;kriv ut allt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="619"/>
<location filename="../druck.cpp" line="633"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Skriv ut aktuell si&amp;da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="157"/>
<location filename="../druck.cpp" line="163"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation>Skriv &amp;ut avsnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="364"/>
<location filename="../druck.cpp" line="376"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
9936,12 → 10051,12
av sidor eller en enskild sida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="175"/>
<location filename="../druck.cpp" line="183"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation>An&amp;tal kopior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="212"/>
<location filename="../druck.cpp" line="222"/>
<source>Options</source>
<translation>Alternativ</translation>
</message>
9956,27 → 10071,27
<translation type="obsolete">Skriv ut s&amp;eparationer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="807"/>
<location filename="../druck.cpp" line="821"/>
<source>All</source>
<translation>Allt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="806"/>
<location filename="../druck.cpp" line="820"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cyan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="805"/>
<location filename="../druck.cpp" line="819"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="804"/>
<location filename="../druck.cpp" line="818"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Gult</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="803"/>
<location filename="../druck.cpp" line="817"/>
<source>Black</source>
<translation>Svart</translation>
</message>
9996,7 → 10111,7
<translation type="obsolete">A&amp;vancerat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="337"/>
<location filename="../druck.cpp" line="349"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation>&amp;Skriv ut</translation>
</message>
10006,7 → 10121,7
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="605"/>
<location filename="../druck.cpp" line="619"/>
<source>Save as</source>
<translation>Spara som</translation>
</message>
10016,92 → 10131,92
<translation type="obsolete">Postscriptfiler (*.ps);; Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="567"/>
<location filename="../druck.cpp" line="581"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Skriv ut normalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="185"/>
<location filename="../druck.cpp" line="195"/>
<source>Print Separations</source>
<translation>Skriv ut separationer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="189"/>
<location filename="../druck.cpp" line="199"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation>Skriv ut i färg om tillgängligt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="190"/>
<location filename="../druck.cpp" line="200"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Skriv ut i gråskala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="207"/>
<location filename="../druck.cpp" line="217"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation>PostScript Nivå 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="208"/>
<location filename="../druck.cpp" line="218"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation>PostScript Nivå 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="209"/>
<location filename="../druck.cpp" line="219"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation>PostScript Nivå 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="216"/>
<location filename="../druck.cpp" line="228"/>
<source>Page</source>
<translation>Sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="223"/>
<location filename="../druck.cpp" line="234"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Spegelvänd sida(or) horisontellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="226"/>
<location filename="../druck.cpp" line="237"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Spegelvänd sida(or) vertikalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="229"/>
<location filename="../druck.cpp" line="240"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation>Ange storlek på media</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="235"/>
<location filename="../druck.cpp" line="246"/>
<source>Color</source>
<translation>Färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="242"/>
<location filename="../druck.cpp" line="252"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Använd underfärgsborttagning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="245"/>
<location filename="../druck.cpp" line="255"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Omvandla tonplattor till processfärger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="253"/>
<location filename="../druck.cpp" line="263"/>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation>Använd ICC-profiler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="257"/>
<location filename="../druck.cpp" line="267"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation>Avancerade alternativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="332"/>
<location filename="../druck.cpp" line="344"/>
<source>Preview...</source>
<translation>Förhandsgranska...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="366"/>
<location filename="../druck.cpp" line="378"/>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation>Sätter PostScript-nivå.
10108,37 → 10223,37
Att sätta till Nivå 1 eller 2 kan skapa mycket stora filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="605"/>
<location filename="../druck.cpp" line="619"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>PostScript-filer (*.ps);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="365"/>
<location filename="../druck.cpp" line="377"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation>Använd en annan utskriftshanterare, t. ex. kprinter eller gtklp, för att erhålla ytterligare utskriftsalternativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="367"/>
<location filename="../druck.cpp" line="379"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Ett sätt att stänga av några av de gråtoner som består av cyan, gult och magenta för att istället använda svart. Underfärgsborttagning påverkar huvudsakligen delar av bilder som är neutrala och/eller mörka toner som är nära grått. Användning av detta kan förbättra utskriften av vissa bilder och kräver experimenterande med testutskrifter från fall till fall. Underfärgsborttagning minskar risken för övermättnad av CMG-färger.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="368"/>
<location filename="../druck.cpp" line="380"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Tillåter att tonplattor konverteras till sammansatta färger. Om du inte tänker skriva ut färger som tonplattor på ett tryckeri bör du helst lämna denna aktiverad.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="371"/>
<location filename="../druck.cpp" line="383"/>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation>Gör det möjligt att bädda in ICC-profiler i utskriftsströmmen när färghantering är aktiverad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="372"/>
<location filename="../druck.cpp" line="384"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation>Möjliggör för dig att uttryckligen ange mediastorlek för PostScript-filen. Bör ej användas om det inte uttryckligen krävs av tryckeriet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="231"/>
<location filename="../druck.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation>Beskär till sidmarginalerna</translation>
</message>
10148,152 → 10263,152
<translation type="obsolete">Visa inte objekt utanför marginalerna vid utskrift eller export av filen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="555"/>
<location filename="../druck.cpp" line="569"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Misslyckades att hitta skrivarinställningarna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="361"/>
<location filename="../druck.cpp" line="373"/>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation>Visa inte objekt utanför marginalerna för den tryckbara sidan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="248"/>
<location filename="../druck.cpp" line="258"/>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation>Påtvingad övertryckning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="369"/>
<location filename="../druck.cpp" line="381"/>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation>Tillåter övertryckning av hela dokumentet oavsett inställningar för objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="262"/>
<location filename="../druck.cpp" line="274"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="268"/>
<location filename="../druck.cpp" line="279"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="270"/>
<location filename="../druck.cpp" line="281"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="272"/>
<location filename="../druck.cpp" line="283"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="274"/>
<location filename="../druck.cpp" line="285"/>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="277"/>
<location filename="../druck.cpp" line="288"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="282"/>
<location filename="../druck.cpp" line="293"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="287"/>
<location filename="../druck.cpp" line="300"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="294"/>
<location filename="../druck.cpp" line="306"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="299"/>
<location filename="../druck.cpp" line="311"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="304"/>
<location filename="../druck.cpp" line="316"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="309"/>
<location filename="../druck.cpp" line="321"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Höger:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="313"/>
<location filename="../druck.cpp" line="325"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="317"/>
<location filename="../druck.cpp" line="329"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="320"/>
<location filename="../druck.cpp" line="332"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="321"/>
<location filename="../druck.cpp" line="333"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="378"/>
<location filename="../druck.cpp" line="390"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="379"/>
<location filename="../druck.cpp" line="391"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="380"/>
<location filename="../druck.cpp" line="392"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="381"/>
<location filename="../druck.cpp" line="393"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="373"/>
<location filename="../druck.cpp" line="385"/>
<source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="374"/>
<location filename="../druck.cpp" line="386"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="375"/>
<location filename="../druck.cpp" line="387"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="376"/>
<location filename="../druck.cpp" line="388"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="377"/>
<location filename="../druck.cpp" line="389"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="382"/>
<location filename="../druck.cpp" line="394"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10301,7 → 10416,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="490"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="499"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
10310,12 → 10425,12
misslyckades!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="491"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="500"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Allvarligt fel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="838"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="855"/>
<source>Error</source>
<translation>Fel</translation>
</message>
10325,27 → 10440,27
<translation type="obsolete">Importerar PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="72"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="73"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analyserar PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="496"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="505"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Skapar objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="837"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="854"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Konvertering av %1 bilder misslyckades!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="708"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="725"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="69"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="70"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10373,17 → 10488,17
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="47"/>
<source>Edit Style</source>
<translation>Redigera stilmall</translation>
<translation type="obsolete">Redigera stilmall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Namn:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Namn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="80"/>
<source>Character</source>
<translation>Tecken</translation>
<translation type="obsolete">Tecken</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10393,7 → 10508,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="272"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10418,7 → 10533,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation>&amp;Linjer:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Linjer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10463,7 → 10578,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="300"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabulatorer och indrag</translation>
<translation type="obsolete">Tabulatorer och indrag</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10478,27 → 10593,27
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="360"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation>Namn på styckemall</translation>
<translation type="obsolete">Namn på styckemall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="361"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Teckensnitt från vald text eller objekt</translation>
<translation type="obsolete">Teckensnitt från vald text eller objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="362"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Teckengrad</translation>
<translation type="obsolete">Teckengrad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="363"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Textens fyllnadsfärg</translation>
<translation type="obsolete">Textens fyllnadsfärg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="364"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Textens konturfärg</translation>
<translation type="obsolete">Textens konturfärg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10509,7 → 10624,7
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="366"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation>Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader.</translation>
<translation type="obsolete">Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10519,17 → 10634,17
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="369"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation>Utrymme ovanför stycke</translation>
<translation type="obsolete">Utrymme ovanför stycke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="370"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation>Utrymme nedanför stycke</translation>
<translation type="obsolete">Utrymme nedanför stycke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="373"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Radavstånd</translation>
<translation type="obsolete">Radavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10564,62 → 10679,62
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="239"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="200"/>
<source>Distances</source>
<translation>Avstånd</translation>
<translation type="obsolete">Avstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="209"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fast radavstånd</translation>
<translation type="obsolete">Fast radavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="210"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatiskt radavstånd</translation>
<translation type="obsolete">Automatiskt radavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="211"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Justera mot baslinjemönstret</translation>
<translation type="obsolete">Justera mot baslinjemönstret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="257"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Anfanger</translation>
<translation type="obsolete">Anfanger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="274"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Avstånd till text:</translation>
<translation type="obsolete">Avstånd till text:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="324"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation>Förhandsvisning av stilmallar för stycke</translation>
<translation type="obsolete">Förhandsvisning av stilmallar för stycke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="367"/>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation>Beräknar avståndet mellan anfang och texten</translation>
<translation type="obsolete">Beräknar avståndet mellan anfang och texten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="375"/>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
<translation>Växla mellan exempeltexter med styckets stilmall</translation>
<translation type="obsolete">Växla mellan exempeltexter med styckets stilmall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="508"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation>Stilmallens namn är inte unikt</translation>
<translation type="obsolete">Stilmallens namn är inte unikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="328"/>
<source>Background</source>
<translation>Bakgrund</translation>
<translation type="obsolete">Bakgrund</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
10629,103 → 10744,98
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="371"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Manuell spärrning</translation>
<translation type="obsolete">Manuell spärrning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="372"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Avvikelse från tecknens baslinje</translation>
<translation type="obsolete">Avvikelse från tecknens baslinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="374"/>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation>Klicka för val av radavstånd</translation>
<translation type="obsolete">Klicka för val av radavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="359"/>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="448"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Automatiskt</translation>
<translation type="obsolete">Automatiskt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="27"/>
<location filename="../editor.cpp" line="30"/>
<source>Editor</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="35"/>
<location filename="../editor.cpp" line="36"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="36"/>
<location filename="../editor.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>�amp;ppna...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="37"/>
<location filename="../editor.cpp" line="41"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Spara &amp;som...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="39"/>
<location filename="../editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Spara och avsluta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="40"/>
<location filename="../editor.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>&amp;Avsluta utan att spara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="42"/>
<location filename="../editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Ån&amp;gra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../editor.cpp" line="50"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>Gör &amp;om</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../editor.cpp" line="52"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Klipp ut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="46"/>
<location filename="../editor.cpp" line="55"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>K&amp;opiera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../editor.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Klistr&amp;a in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="48"/>
<location filename="../editor.cpp" line="61"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Ra&amp;dera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="50"/>
<location filename="../editor.cpp" line="63"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Hämta fältnamn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../editor.cpp" line="65"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="53"/>
<location filename="../editor.cpp" line="72"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>R&amp;edigera</translation>
</message>
10735,165 → 10845,190
<translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="90"/>
<location filename="../editor.cpp" line="127"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>JavaScripts (*.js);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="37"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="48"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="53"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="56"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="59"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="66"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="41"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Bildeffekter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="103"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="78"/>
<source>Options:</source>
<translation>Alternativ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="95"/>
<source>Color:</source>
<translation>Färg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="106"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Nyans:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="137"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="122"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Ljushet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="155"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="144"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Kontrast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="195"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Radie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="180"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="177"/>
<source>Value:</source>
<translation>Värde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="204"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="213"/>
<source>Posterize:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="482"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="497"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Tillgängiga effekter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1346"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1383"/>
<source>Blur</source>
<translation>Smeta ut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1324"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1361"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Ljushet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1315"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1352"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Färga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1330"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1367"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="933"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="970"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Gråskala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="935"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="972"/>
<source>Invert</source>
<translation>Invertera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1359"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1396"/>
<source>Posterize</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1336"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1373"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Öka skärpan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="479"/>
<source>&gt;&gt;</source>
<translation>&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="483"/>
<source>&lt;&lt;</source>
<translation>&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="479"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="494"/>
<source>Effects in use</source>
<translation>Effekter som används</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="608"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="593"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="612"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="348"/>
<source>Color 1:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="368"/>
<source>Color 2:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="371"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="388"/>
<source>Color 3:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="391"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="408"/>
<source>Color 4:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1365"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1402"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1401"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1438"/>
<source>Tritone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1452"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1489"/>
<source>Quadtone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1518"/>
<location filename="../effectsdialog.cpp" line="1555"/>
<source>Curves</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11080,92 → 11215,92
<context>
<name>ExtImageProps</name>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="39"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="35"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Utökade bildegenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="92"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="95"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="93"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="96"/>
<source>Darken</source>
<translation>Mörkare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="94"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="97"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Ljusare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="95"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
<source>Hue</source>
<translation>Färgton</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="96"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="99"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Mättnad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="97"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="100"/>
<source>Color</source>
<translation>Färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="101"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Luminans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="99"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="102"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Flerfaldiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="100"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="103"/>
<source>Screen</source>
<translation>Raster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="101"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="104"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Upplösa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="102"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="105"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Överlägg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="103"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="106"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Hårt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="104"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="107"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Mjukt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="105"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="108"/>
<source>Difference</source>
<translation>Skillnad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="106"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="109"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Uteslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="107"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="110"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="108"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="111"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11175,17 → 11310,17
<translation type="obsolete">Uteslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="88"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="91"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Blandningsläge:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="111"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="114"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Täckning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="117"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="120"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
11200,17 → 11335,17
<translation type="obsolete">Bakgrund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="205"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="207"/>
<source>Layers</source>
<translation>Lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="252"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="260"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Använd ingen kurvlinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="254"/>
<location filename="../extimageprops.cpp" line="262"/>
<source>Paths</source>
<translation>Sökvägar</translation>
</message>
11218,42 → 11353,42
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="180"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="191"/>
<source>Size:</source>
<translation>Storlek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="223"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="218"/>
<source>Title:</source>
<translation>Titel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="226"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="221"/>
<source>No Title</source>
<translation>Ingen titel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="228"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="223"/>
<source>Author:</source>
<translation>Författare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="231"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="226"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Okänd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="233"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="228"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribusdokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="181"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Upplösning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="181"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
11260,15 → 11395,15
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="193"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMGS</translation>
<translation type="obsolete">CMGS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="203"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="198"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Färgrymd:</translation>
</message>
11275,13 → 11410,8
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="196"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Gråskala</translation>
<translation type="obsolete">Gråskala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="199"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Farbmanager</name>
11439,12 → 11569,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../fileloader.cpp" line="598"/>
<location filename="../fileloader.cpp" line="597"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Några teckensnitt som använts i detta dokument har ersatts:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fileloader.cpp" line="602"/>
<location filename="../fileloader.cpp" line="601"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> ersattes av: </translation>
</message>
11452,12 → 11582,12
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<location filename="../fontcombo.cpp" line="167"/>
<location filename="../fontcombo.cpp" line="136"/>
<source>Face:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontcombo.cpp" line="168"/>
<location filename="../fontcombo.cpp" line="137"/>
<source>Style:</source>
<translation type="unfinished">Stil:</translation>
</message>
11470,17 → 11600,17
<translation type="obsolete">Globala inställningar för teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="42"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation>Tillgängliga teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="42"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Teckensnittsersättningar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="42"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Ytterligare sökvägar</translation>
</message>
11495,14 → 11625,14
<translation type="obsolete">Ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="77"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="88"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Teckensnittsnamn</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="58"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="obsolete">Använd teckensnitt</translation>
<translation type="unfinished">Använd teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
11510,9 → 11640,9
<translation type="obsolete">Inbäddad i:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="60"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Delmängd</translation>
<translation type="unfinished">Delmängd</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
11520,47 → 11650,47
<translation type="obsolete">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="61"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="obsolete">Sökväg till teckensnittsfil</translation>
<translation type="unfinished">Sökväg till teckensnittsfil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="65"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="80"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation>&amp;Tillgängliga teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="89"/>
<source>Replacement</source>
<translation>Ersättning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="99"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="104"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="105"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="110"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation>Teckensnitt&amp;sersättningar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="120"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="129"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="122"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="131"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Lägg till...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="124"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="133"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="148"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="157"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation>Ytterligare &amp;sökvägar</translation>
</message>
11575,7 → 11705,7
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="287"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="300"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Välj en katalog</translation>
</message>
11583,13 → 11713,13
<location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Teckensnittsnamn</translation>
<translation type="obsolete">Teckensnittsnamn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="49"/>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Använd teckensnitt</translation>
<translation type="obsolete">Använd teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
11601,13 → 11731,13
<location filename="../fontprefs.cpp" line="53"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Delmängd</translation>
<translation type="obsolete">Delmängd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="55"/>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Sökväg till teckensnittsfil</translation>
<translation type="obsolete">Sökväg till teckensnittsfil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
11618,13 → 11748,18
<location filename="../fontprefs.cpp" line="51"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Inbakad i PostScript</translation>
<translation type="obsolete">Inbakad i PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="143"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="152"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="59"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation type="unfinished">Inbakad i PostScript</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreview</name>
11729,13 → 11864,13
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="159"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="164"/>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="160"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="165"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Avbryt Förhandsvisning</translation>
11758,12 → 11893,12
<translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="162"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="167"/>
<source>Start searching</source>
<translation>Påbörja sökning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="163"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="168"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Storleken på valt teckensnitt</translation>
</message>
11778,7 → 11913,7
<translation type="obsolete">Exemplet visas så snart tangenten släpps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="161"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="166"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
<translation>Skriv in text här för snabbsökning på teckensnittsnamn. Sökningen skiljer mellan stora och små bokstäver. Du kan använda de vanliga jokertecknen (*, ?, [...]) i sökfrasen.
Exempel: t* eller T* listar alla teckensnitt som börjar på t eller T. *bold* listar alla teckensnitt med bold [fet], bolder [fetare] i namnet.</translation>
11960,17 → 12095,17
<context>
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="50"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation>&amp;Förhandsvisning av teckensnitt...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="65"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Sortering, sökning visning av tillgängliga teckensnitt.</translation>
</message>
11978,7 → 12113,7
<context>
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="32"/>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="29"/>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Teckensnittsersättning</translation>
</message>
11993,7 → 12128,7
<translation>Ersättningsteckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="67"/>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="71"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Gör ersättningarna bestående</translation>
</message>
12008,17 → 12143,17
<translation>Detta dokument innehåller teckensnitt som inte finns installerade i ditt system. Välj en lämplig ersättning för dem. Avbryt gör att dokumentet inte läses in.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="82"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Avbryter teckensnittsersättningen och stoppar inläsningen av dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="79"/>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Aktivering av dessa innebär att Scribus ersätter de saknade teckensnitten även i framtida layouter. Denna ersättning kan tas bort eller ändras i Redigera &gt; Inställningar &gt; Teckensnitt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Om du väljer OK och sedan sparar kommer dessa ersättningar att bli bestående i dokumentet.</translation>
</message>
12441,7 → 12576,7
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="529"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="269"/>
<source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
<translation>Tyvärr finns ingen manual tillgänglig! Vänligen besök http://docs.scribus.net
12450,40 → 12585,40
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="457"/>
<source>Contents</source>
<translation>Innehåll</translation>
<translation type="obsolete">Innehåll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="343"/>
<source>Link</source>
<translation>Länk</translation>
<translation type="obsolete">Länk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="456"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="268"/>
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Scribus Online-hjälp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="460"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
<source>&amp;Contents</source>
<translation>&amp;Innehåll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="319"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation>&amp;Sök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="336"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
<source>Se&amp;arch</source>
<translation>&amp;Sök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="353"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="383"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
12490,20 → 12625,20
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="355"/>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation>Ta b&amp;ort allt</translation>
<translation type="obsolete">Ta b&amp;ort allt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
<source>Book&amp;marks</source>
<translation>Bok&amp;märken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="372"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Skriv ut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="374"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="220"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>A&amp;vsluta</translation>
</message>
12510,65 → 12645,65
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="461"/>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation>Sökning är oberoende av stora eller små bokstäver</translation>
<translation type="obsolete">Sökning är oberoende av stora eller små bokstäver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="835"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
<source>Find</source>
<translation>Hitta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="835"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="328"/>
<source>Search Term:</source>
<translation>Sökterm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="900"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
<source>New Bookmark</source>
<translation>Nytt bokmärke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="900"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="360"/>
<source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
<translation>Titel på nytt bokmärke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="375"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="212"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="377"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
<source>&amp;Find...</source>
<translation>&amp;Hitta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="378"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="222"/>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation>Hitta &amp;nästa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="379"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="223"/>
<source>Find &amp;Previous</source>
<translation>Hitta &amp;föregående</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="380"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="213"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>R&amp;edigera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="382"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="224"/>
<source>&amp;Add Bookmark</source>
<translation>Lägg till &amp;bokmärke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="384"/>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
<source>D&amp;elete All</source>
<translation>Ta b&amp;ort allt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="386"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Bokmärken</translation>
</message>
12575,28 → 12710,101
<message>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="325"/>
<source>Relevance</source>
<translation>Relevans</translation>
<translation type="obsolete">Relevans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
<source>Scribus Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
<source>Searching is case insensitive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished">Avsl&amp;uta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
<source>Find &amp;Next...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
<source>Find &amp;Previous...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpBrowser2</name>
<message>
<location filename="../ui/hb2.ui" line="13"/>
<source>Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/hb2.ui" line="30"/>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished">&amp;Innehåll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/hb2.ui" line="84"/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/hb2.ui" line="49"/>
<source>Se&amp;arch</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/hb2.ui" line="57"/>
<source>Searching is case insensitive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/hb2.ui" line="64"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/hb2.ui" line="77"/>
<source>Book&amp;marks</source>
<translation type="unfinished">Bok&amp;märken</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
<message>
<location filename="../hyask.cpp" line="48"/>
<location filename="../hyask.cpp" line="46"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Möjlig avstavning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../hyask.cpp" line="63"/>
<location filename="../hyask.cpp" line="65"/>
<source>Accept</source>
<translation>Acceptera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../hyask.cpp" line="69"/>
<location filename="../hyask.cpp" line="71"/>
<source>Skip</source>
<translation>Hoppa över</translation>
</message>
<message>
<location filename="../hyask.cpp" line="74"/>
<location filename="../hyask.cpp" line="76"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Avbryt</translation>
</message>
12669,22 → 12877,22
<context>
<name>ImageInfoDialog</name>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="21"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="24"/>
<source>Image Info</source>
<translation>Bildinformation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="26"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="31"/>
<source>General Info</source>
<translation>Allmän information</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="31"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="35"/>
<source>Date / Time:</source>
<translation>Datum/Tid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="35"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="39"/>
<source>Has Embedded Profile:</source>
<translation>Har inbäddad profil:</translation>
</message>
12699,82 → 12907,82
<translation type="obsolete">Nej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="43"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="47"/>
<source>Profile Name:</source>
<translation>Profilnamn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="47"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="51"/>
<source>Has Embedded Paths:</source>
<translation>Har inbäddade markeringslinjer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="55"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="59"/>
<source>Has Layers:</source>
<translation>Har lager:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="66"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="70"/>
<source>EXIF Info</source>
<translation>EXIF info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="82"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="85"/>
<source>Artist:</source>
<translation>Artist:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="127"/>
<source>Comment:</source>
<translation>Kommentar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="128"/>
<source>User Comment:</source>
<translation>Användarkommentar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="129"/>
<source>Camera Model:</source>
<translation>Kameramodell:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="130"/>
<source>Camera Manufacturer:</source>
<translation>Kameratillverkare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="133"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="136"/>
<source>Description:</source>
<translation>Beskrivning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="134"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="137"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright::</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="135"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="138"/>
<source>Scanner Model:</source>
<translation>Skannermodell:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="136"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="139"/>
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation>Skannertillverkare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="128"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="131"/>
<source>Exposure time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="129"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="132"/>
<source>Aperture:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="130"/>
<location filename="../imageinfodialog.cpp" line="133"/>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12782,42 → 12990,42
<context>
<name>ImportDialog</name>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="31"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="30"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished">Välj stilmall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="36"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="35"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished">Tillgängliga stilmallar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="41"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="40"/>
<source>Character Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="50"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="49"/>
<source>Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="59"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="58"/>
<source>Line Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="77"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="76"/>
<source>In case of a name clash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="78"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="77"/>
<source>Rename imported style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="80"/>
<location filename="../smstyleimport.cpp" line="79"/>
<source>Replace existing style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12825,17 → 13033,17
<context>
<name>ImportPSPlugin</name>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation>Importera &amp;EPS/PS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
<source>Imports EPS Files</source>
<translation>Importera EPS-filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importerar de flesta EPS-filer till aktuellt dokument,
12844,10 → 13052,10
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="92"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="105"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
12983,17 → 13191,17
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../insertaframe.cpp" line="184"/>
<location filename="../insertaframe.cpp" line="201"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.cpp" line="94"/>
<location filename="../insertaframe.cpp" line="111"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.cpp" line="98"/>
<location filename="../insertaframe.cpp" line="115"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13008,7 → 13216,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="70"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="61"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Textram</translation>
</message>
13015,10 → 13223,10
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="73"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished">Alt+T</translation>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="80"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="68"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">B&amp;ildram</translation>
</message>
13025,205 → 13233,150
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="83"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="unfinished">Alt+I</translation>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="93"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="unfinished">T&amp;abell</translation>
<translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="96"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="106"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="116"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polygon</translation>
<translation type="obsolete">Polygon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="134"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="97"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="146"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="109"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="195"/>
<source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="188"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="121"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="198"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="128"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Alla sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="205"/>
<source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="208"/>
<source>Range of Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="241"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="606"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="269"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="178"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="310"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="313"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="190"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="320"/>
<source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="323"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="197"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="330"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="333"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="204"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="340"/>
<source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="343"/>
<source>Custom Position:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="385"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="257"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="413"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="250"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="481"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="304"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished">&amp;Storlek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="511"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="328"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="518"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="335"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="525"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="342"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="532"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="349"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="539"/>
<source>Custom Size:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="581"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="395"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Höjd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="627"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="402"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Bredd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="674"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="449"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="712"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="596"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="914"/>
<source>&amp;Select File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="917"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="771"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="638"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="843"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="507"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="853"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="497"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="886"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="531"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="901"/>
<location filename="../insertaframe.ui" line="546"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13230,13 → 13383,28
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="974"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="990"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="135"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="211"/>
<source>Custom Position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="356"/>
<source>Custom Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
13357,37 → 13525,37
<context>
<name>JavaDocs</name>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="26"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="28"/>
<source>Edit JavaScripts</source>
<translation>Redigera Javascripts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="41"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>R&amp;edigera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="44"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="50"/>
<source>&amp;Add...</source>
<translation>&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="47"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="53"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="52"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="74"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="78"/>
<source>&amp;New Script:</source>
<translation>&amp;Nytt script:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="75"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="79"/>
<source>New Script</source>
<translation>Nytt script</translation>
</message>
13412,12 → 13580,12
<translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort detta skript?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="120"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="124"/>
<source>Do you really want to delete this script?</source>
<translation>Vill du verkligen ta bort det här skriptet?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../javadocs.cpp" line="68"/>
<location filename="../javadocs.cpp" line="72"/>
<source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
<translation>Lägger till ett nytt skript och fördefinierar en funktion med samma namn. Om du vill använda detta skript i &quot;Open Action&quot; var noga med att inte ändra nmanet på funktionen.</translation>
</message>
13588,7 → 13756,7
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="605"/>
<location filename="../layers.cpp" line="485"/>
<source>Layers</source>
<translation>Lager</translation>
</message>
13598,7 → 13766,7
<translation type="obsolete">Lägg till nytt lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="391"/>
<location filename="../layers.cpp" line="275"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Ta bort lager</translation>
</message>
13623,92 → 13791,92
<translation type="obsolete">Vill du också ta bort alla objetkt i detta lager?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="626"/>
<location filename="../layers.cpp" line="506"/>
<source>Name</source>
<translation>Namn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="392"/>
<location filename="../layers.cpp" line="276"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Vill du även ta bort alla objekt i detta lager?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="632"/>
<location filename="../layers.cpp" line="512"/>
<source>Add a new layer</source>
<translation>Lägg till ett nytt lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="634"/>
<location filename="../layers.cpp" line="514"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Ta bort lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="635"/>
<location filename="../layers.cpp" line="515"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Lyft upp lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="636"/>
<location filename="../layers.cpp" line="516"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Sänk ner lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="624"/>
<location filename="../layers.cpp" line="504"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Täckning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="625"/>
<location filename="../layers.cpp" line="505"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="606"/>
<location filename="../layers.cpp" line="486"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Blandningsläge:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="608"/>
<location filename="../layers.cpp" line="488"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="609"/>
<location filename="../layers.cpp" line="489"/>
<source>Darken</source>
<translation>Mörkare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="610"/>
<location filename="../layers.cpp" line="490"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Ljusare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="611"/>
<location filename="../layers.cpp" line="491"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Flerfaldiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="612"/>
<location filename="../layers.cpp" line="492"/>
<source>Screen</source>
<translation>Raster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="613"/>
<location filename="../layers.cpp" line="493"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Överlägg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="614"/>
<location filename="../layers.cpp" line="494"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Hårt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="615"/>
<location filename="../layers.cpp" line="495"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Mjukt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="616"/>
<location filename="../layers.cpp" line="496"/>
<source>Difference</source>
<translation>Skillnad</translation>
</message>
13718,45 → 13886,80
<translation type="obsolete">Uteslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="618"/>
<location filename="../layers.cpp" line="498"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="619"/>
<location filename="../layers.cpp" line="499"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="617"/>
<location filename="../layers.cpp" line="497"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Uteslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="620"/>
<location filename="../layers.cpp" line="500"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Färgton</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="621"/>
<location filename="../layers.cpp" line="501"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Mättnad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="622"/>
<location filename="../layers.cpp" line="502"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="623"/>
<location filename="../layers.cpp" line="503"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Luminans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="633"/>
<location filename="../layers.cpp" line="513"/>
<source>Duplicates the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="517"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="518"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="519"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="520"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="521"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="522"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../layers.cpp" line="523"/>
<source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LineFormate</name>
13763,7 → 13966,7
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="33"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation>Redigera linjeutseende</translation>
<translation type="obsolete">Redigera linjeutseende</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
13773,27 → 13976,27
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="52"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Ny</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="55"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>R&amp;edigera</translation>
<translation type="obsolete">R&amp;edigera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="60"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplicera</translation>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="64"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="68"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Spara</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
13808,12 → 14011,12
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="125"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopia av %1</translation>
<translation type="obsolete">Kopia av %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="154"/>
<source>New Style</source>
<translation>Ny stil</translation>
<translation type="obsolete">Ny stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
13833,12 → 14036,12
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
<source>Open</source>
<translation>Öppna</translation>
<translation type="obsolete">Öppna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
<translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
13853,12 → 14056,12
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importera</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Importera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../lineformats.cpp" line="194"/>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation>Vill du verkligen ta bort den här stilen?</translation>
<translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort den här stilen?</translation>
</message>
</context>
<context>
13885,37 → 14088,37
<context>
<name>LineStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="176"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="180"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="53"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="52"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Platt avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="54"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="53"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Fyrkantig avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="55"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="54"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Rundad avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="57"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="56"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Spetsigt hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="58"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="57"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Fasat hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="59"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="58"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Rundat hörn</translation>
</message>
13945,42 → 14148,42
<translation type="obsolete">Streck-punkt-punkt linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="71"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="70"/>
<source>Add a new line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="72"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="71"/>
<source>Remove a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="73"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="72"/>
<source>Line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="74"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="73"/>
<source>Line width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="75"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="74"/>
<source>End style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="76"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="75"/>
<source>Join style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="77"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="76"/>
<source>Line color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="78"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="77"/>
<source>Line shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14001,47 → 14204,47
<context>
<name>LoremManager</name>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="121"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="118"/>
<source>Select Lorem Ipsum</source>
<translation>Välj Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="179"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="183"/>
<source>Author:</source>
<translation>Författare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="180"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="185"/>
<source>Get More:</source>
<translation>Hämta mer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="181"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="187"/>
<source>XML File:</source>
<translation>XML fil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="199"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="206"/>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation>Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="200"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="207"/>
<source>Paragraphs:</source>
<translation>Stycken:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="202"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="209"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="204"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="211"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="205"/>
<location filename="../loremipsum.cpp" line="212"/>
<source>Standard Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14125,17 → 14328,17
<context>
<name>MarginDialog</name>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="35"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="32"/>
<source>Manage Page Properties</source>
<translation>Hantera sidproportioner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="41"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="40"/>
<source>Page Size</source>
<translation>Sidstorlek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="49"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Storlek:</translation>
</message>
14145,52 → 14348,52
<translation type="obsolete">Anpassad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="65"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="61"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Orie&amp;ntering:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="68"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="64"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Porträtt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="69"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="65"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Landskap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="76"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="72"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Bredd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="83"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="79"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Höjd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="87"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="83"/>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation>Flytta objekt tillsammans med sidan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="93"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="89"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="113"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="109"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Marginallinjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="115"/>
<source>Other Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../margindialog.cpp" line="128"/>
<location filename="../margindialog.cpp" line="120"/>
<source>Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14213,32 → 14416,32
<translation>Övers&amp;t:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="200"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>Höge&amp;r:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="199"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>Vä&amp;nster:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="148"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="149"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="199"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Insida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="200"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>Ytt&amp;ersida:</translation>
</message>
14253,7 → 14456,7
<translation type="obsolete">Använd marginalinställningar på alla sidor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="82"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="83"/>
<source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
<translation>Använd marginaländringar på alla sidor i dokumentet</translation>
</message>
14268,102 → 14471,102
<translation type="obsolete">Avståndet mellan högermarginal och papprets kant. Om &quot;Uppslag&quot; valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="94"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="95"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Skrivarmarginaler...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="96"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="97"/>
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation>Importera marginaler för vald sidstorlek från tillgängliga skrivare.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="71"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="72"/>
<source>Apply settings to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="74"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="75"/>
<source>All Document Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="78"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="79"/>
<source>All Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="83"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="84"/>
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="101"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Marginallinjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="118"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="119"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="123"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="124"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="132"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="135"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="133"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="136"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="134"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="137"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="135"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="138"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="144"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="205"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="208"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="206"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="209"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="210"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="213"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="211"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="214"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Höger:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="147"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="150"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../marginWidget.cpp" line="151"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14381,7 → 14584,7
<translation type="obsolete">Varning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="106"/>
<location filename="../muster.cpp" line="109"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation>Vill du verkligen ta bort mallsidan?</translation>
</message>
14396,12 → 14599,12
<translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="169"/>
<location filename="../muster.cpp" line="176"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Namn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="169"/>
<location filename="../muster.cpp" line="176"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Ny mallsida</translation>
</message>
14411,17 → 14614,17
<translation type="obsolete">Kopia av %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="265"/>
<location filename="../muster.cpp" line="273"/>
<source>Name:</source>
<translation>Namn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="265"/>
<location filename="../muster.cpp" line="273"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Ny mallsida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="314"/>
<location filename="../muster.cpp" line="322"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia #%1 av</translation>
</message>
14431,52 → 14634,52
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="75"/>
<location filename="../muster.cpp" line="78"/>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation>Duplicera den valda mallsidan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="76"/>
<location filename="../muster.cpp" line="79"/>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation>Ta bort den valda mallsidan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="77"/>
<location filename="../muster.cpp" line="80"/>
<source>Add a new master page</source>
<translation>Lägg till en ny mallsida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="78"/>
<location filename="../muster.cpp" line="81"/>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Importera mallsida från ett annat dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="265"/>
<location filename="../muster.cpp" line="273"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Ny mallsida %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="392"/>
<location filename="../muster.cpp" line="402"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="392"/>
<location filename="../muster.cpp" line="402"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="397"/>
<location filename="../muster.cpp" line="406"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="397"/>
<location filename="../muster.cpp" line="406"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../muster.cpp" line="167"/>
<location filename="../muster.cpp" line="174"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14486,7 → 14689,7
<message>
<location filename="../mdup.cpp" line="29"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation>Duplicera flera gånger</translation>
<translation type="obsolete">Duplicera flera gånger</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
14511,17 → 14714,17
<message>
<location filename="../mdup.cpp" line="48"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation>A&amp;ntal kopior:</translation>
<translation type="obsolete">A&amp;ntal kopior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mdup.cpp" line="50"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>&amp;Horisontell förflyttning:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Horisontell förflyttning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mdup.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>&amp;Vertikal förflyttning:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Vertikal förflyttning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
14537,47 → 14740,47
<context>
<name>Measurements</name>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="119"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="115"/>
<source>Distances</source>
<translation>Avstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="121"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="117"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="122"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="118"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="123"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="119"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="124"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="120"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="125"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="121"/>
<source>DX:</source>
<translation>DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="126"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="122"/>
<source>DY:</source>
<translation>DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="127"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="123"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Vinkel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="128"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="124"/>
<source>Length:</source>
<translation>Längd:</translation>
</message>
14602,7 → 14805,7
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="53"/>
<location filename="../measurements.cpp" line="49"/>
<source>pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
14643,7 → 14846,7
<translation type="obsolete">Importera mall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="44"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importera sida/sidor</translation>
</message>
14672,12 → 14875,12
av sidor eller en enskild sida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="77"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="75"/>
<source> from 0</source>
<translation>från 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="80"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="78"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Skapa sida/sidor</translation>
</message>
14727,32 → 14930,32
<translation>från %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="51"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="49"/>
<source>&amp;From Document:</source>
<translation>&amp;Från dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="54"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>Chan&amp;ge...</source>
<translation>Änd&amp;ra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="57"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="55"/>
<source>&amp;Import Page(s):</source>
<translation>&amp;Importera sida/sidor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="84"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="82"/>
<source>Before Page</source>
<translation>Före sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="85"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="83"/>
<source>After Page</source>
<translation>Efter sida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="86"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="84"/>
<source>At End</source>
<translation>I slutet</translation>
</message>
14767,17 → 14970,17
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="44"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
<source>Import Master Page</source>
<translation>Importera mallsida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="61"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Import Master Page</source>
<translation>&amp;Importera mallsida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="74"/>
<location filename="../mergedoc.cpp" line="72"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Infoga en kommaseparerad lista av tokens där en token kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett sidavsnitt eller ett enskilt sidnummer.</translation>
</message>
14785,22 → 14988,22
<context>
<name>MissingFont</name>
<message>
<location filename="../missing.cpp" line="312"/>
<location filename="../missing.cpp" line="309"/>
<source>Missing Font</source>
<translation>Saknat teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../missing.cpp" line="318"/>
<location filename="../missing.cpp" line="317"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation>Teckensnitt %1 är inte installerat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../missing.cpp" line="323"/>
<location filename="../missing.cpp" line="322"/>
<source>Use</source>
<translation>Använd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../missing.cpp" line="337"/>
<location filename="../missing.cpp" line="336"/>
<source>instead</source>
<translation>istället</translation>
</message>
14813,12 → 15016,12
<context>
<name>ModeToolBar</name>
<message>
<location filename="../werktoolb.cpp" line="40"/>
<location filename="../werktoolb.cpp" line="39"/>
<source>Tools</source>
<translation>Verktyg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../werktoolb.cpp" line="133"/>
<location filename="../werktoolb.cpp" line="130"/>
<source>Properties...</source>
<translation>Egenskaper...</translation>
</message>
14904,102 → 15107,102
<context>
<name>Mpalette</name>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4445"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4296"/>
<source>Properties</source>
<translation>Egenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4447"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4298"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4450"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4301"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Form</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4448"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4299"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4449"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4300"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Bild</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4451"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4302"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Linje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4303"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Färger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4455"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4306"/>
<source>Name</source>
<translation>Namn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4456"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4307"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4625"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4476"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4548"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4399"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4549"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4400"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4459"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4310"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Bredd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4460"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4311"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Höjd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4461"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4312"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rotation:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4462"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4313"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Baspunkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4463"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4314"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivå</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4466"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4317"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Form:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4467"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4318"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>R&amp;edigera form...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4487"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4338"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>R&amp;unda(new line)
15006,12 → 15209,12
hörn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4488"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4339"/>
<source>Distance of Text</source>
<translation>Textavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4489"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4340"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Kolu&amp;mner:</translation>
</message>
15021,47 → 15224,47
<translation type="obsolete">&amp;Mellanrum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4496"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4347"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>To&amp;pp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4497"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4348"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Nederst:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4498"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4349"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Vänster:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4499"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4350"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>Höge&amp;r:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4500"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4351"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>T&amp;abulatorer...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4501"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4352"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Egenskaper för text längs kurvlinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4507"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4358"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Visa kurvlinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4509"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4360"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Start offset:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4510"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4361"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Avstånd från kurvlinje:</translation>
</message>
15071,12 → 15274,12
<translation type="obsolete">&amp;Flöda text runt ramen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4523"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4374"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Använd &amp;avgränsande ram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4524"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4375"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Använd kont&amp;urlinje</translation>
</message>
15086,7 → 15289,7
<translation type="obsolete">&amp;Teckengrad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4613"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4464"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
15121,262 → 15324,262
<translation type="obsolete">S&amp;pråk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4545"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4396"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>Anpassa storleken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4550"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4401"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X-sk&amp;ala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4551"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4402"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y-ska&amp;la:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4552"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4403"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Skala &amp;till ramstorlek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4553"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4404"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;roportionellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4556"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4407"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Inmatningsprofil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4557"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4408"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Återgivningsavsikt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4563"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4414"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptuell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4564"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4415"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativ kolormetri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4565"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4416"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Mättnad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4566"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4417"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolut kolormetri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4570"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4421"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Vänster punkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4571"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4422"/>
<source>End Points</source>
<translation>Slutpunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4573"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4424"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Baspunkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4574"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4425"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>Linjet&amp;yp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4586"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4437"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>Linje&amp;bredd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4590"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4441"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Spetsigt hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4591"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4442"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Fasat hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4592"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4443"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Rundat hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4587"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4438"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>Ka&amp;nter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4597"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4448"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Platt avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4598"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4449"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Fyrkantig avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4599"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4450"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Rundad avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4601"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4452"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Avslutning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4650"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4501"/>
<source>No Style</source>
<translation>Ingen stilmall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4603"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4454"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Cellkanter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4604"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4455"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Linje överst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4605"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4456"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Linje till vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4606"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4457"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Linje till höger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4607"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4458"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Linje nederst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4745"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4596"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Namn på valt objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4746"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4597"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Horisontell position för vald baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4747"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4598"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Vertikal position för vald baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4748"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4599"/>
<source>Width</source>
<translation>Bredd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4749"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4600"/>
<source>Height</source>
<translation>Höjd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4750"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4601"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Rotation av objekt vid vald baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4751"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4602"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Punkt från vilken måttangivelse eller rotationsvinkel beräknas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4752"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4603"/>
<source>Select top left for basepoint</source>
<translation>Välj överst till vänster som baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4753"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4604"/>
<source>Select top right for basepoint</source>
<translation>Välj överst till höger som baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4754"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4605"/>
<source>Select bottom left for basepoint</source>
<translation>Välj nederst till vänster som baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4755"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4606"/>
<source>Select bottom right for basepoint</source>
<translation>Välj nederst till höger som baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4756"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4607"/>
<source>Select center for basepoint</source>
<translation>Välj mitten som baspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4759"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4610"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Vänd horisontellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4760"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4611"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Vänd vertikalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4761"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4612"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Flytta upp en nivå</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4762"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4613"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Flytta ner en nivå</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4763"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4614"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Flytta till överst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4764"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4615"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Flytta till nederst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4765"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4616"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Markerar vilken nivå objektet befinner sig, 0 markerar nederst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4766"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4617"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Lås eller lås upp objektet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4767"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4618"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Lås eller lås upp objektets storlek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4768"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4619"/>
<source>Enable or disable printing of the object</source>
<translation>Tillåt/tillåt ej utskrift av objektet</translation>
</message>
15396,17 → 15599,17
<translation type="obsolete">Använd en extra linje baserat på objektets form för textflöde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4781"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4632"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Teckensnitt för vald text eller objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4782"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4633"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Teckengrad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4784"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4635"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Storleksförändra teckenbredd</translation>
</message>
15421,12 → 15624,12
<translation type="obsolete">Fyllnadsfärg på text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4788"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4639"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Mättnad på färg på textkontur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4789"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4640"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Mättnad på fyllnadsfärg för text</translation>
</message>
15436,7 → 15639,7
<translation type="obsolete">Manuell kerning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4792"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4643"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Radavstånd</translation>
</message>
15451,162 → 15654,162
<translation type="obsolete">Avstavningsspråk för ramen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4806"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4657"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Ändra inställningar för vänsterpunkt eller slutpunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4807"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4658"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Linjemönster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4808"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4659"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Linjetjocklek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4809"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4660"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Fogtyper för linjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4810"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4661"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Typ av linjeavslut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4811"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4662"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Linjestil på valt objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4813"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4664"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Välj form på ram...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4814"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4665"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Redigera form på ram...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4815"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4666"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Ange hörnradie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4816"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4667"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Antal spalter i textramen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4817"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4668"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Växla mellan spaltmellanrum och spaltbredd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4818"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4669"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Spaltmellanrum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4819"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4670"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Avstånd till text från ramens överkant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4820"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4671"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Avstånd till text från ramens nederkant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4821"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4672"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Avstånd till text från ramens vänsterkant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4822"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4673"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Avstånd till text från ramens högerkant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4823"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4674"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Redigera ramens tabulatorinställningar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4825"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4676"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Tillåt att bildens storlek är en annan än ramens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4826"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4677"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Horisontell offset för bilden innanför ramen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4827"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4678"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Vertikal offset för bilden innanför ramen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4828"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4679"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Storleksförändra bilden horisontellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4829"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4680"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Storleksförändra bilden vertikalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4830"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4681"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Behåll proportioner i X- och Y-led</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4831"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4682"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Behåll proportionerna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4832"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4683"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Anpassa bilden till ramstorleken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4833"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4684"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Använd bildens proportioner istället för ramens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4834"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4685"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Bildens ursprungsprofil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4835"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4686"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Syfte för bildåtergivning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3354"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3201"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3355"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3202"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>&amp;X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3356"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3203"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>&amp;Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3357"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3204"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
15626,7 → 15829,7
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="3147"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="2994"/>
<source>Column width</source>
<translation>Spaltbredd</translation>
</message>
15653,102 → 15856,102
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4790"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4641"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Skrivning från höger till vänster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4575"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4426"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Startpil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4576"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4427"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Avslutspil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4558"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4409"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fast radavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4559"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4410"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatiskt radavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4560"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4411"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Justera mot baslinjemönstret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4546"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4397"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>Faktisk X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4547"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4398"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Faktisk Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4783"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4634"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Avvikelse från tecknens baslinje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4785"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4636"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Storleksförändring av teckenhöjd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4791"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4642"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Manuell spärrning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4332"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4181"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt. &lt;br /&gt;Välj ett annat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4511"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4362"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Fyllningsregel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4512"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4363"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Jämn-Udda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4513"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4364"/>
<source>Non Zero</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4609"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4460"/>
<source>Overprinting</source>
<translation>Övertryckning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4610"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4461"/>
<source>Knockout</source>
<translation>Utslagning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4611"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4462"/>
<source>Overprint</source>
<translation>Övertryck</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4786"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4637"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation>Färg på textkontur och/eller textskugga, beroende på vad som valts. Om båda valts så får de samma färg.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4787"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4638"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation>Färg på vald text. Om Kontur valts som teckendekor blir detta fyllnadsfärgen. Om Textskugga har valts blir detta den översta färgen.</translation>
</message>
15758,287 → 15961,287
<translation type="obsolete">Klicka för val av radavstånd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4492"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4343"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4493"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4344"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Bredd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4520"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4371"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4521"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4372"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Inaktiverad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4522"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4373"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4554"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4405"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished">Bildeffekter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4555"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4406"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished">Utökade bildegenskaper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4775"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4626"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4776"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4627"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4777"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4628"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4468"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4319"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4453"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4304"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">&amp;Gruppera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4469"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4320"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Täckning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4470"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4321"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Blandningsläge:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4472"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4323"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4473"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4324"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Mörkare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4474"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4325"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Ljusare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4475"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4326"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Flerfaldiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4476"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4327"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Raster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4477"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4328"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Överlägg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4478"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4329"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Hårt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4479"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4330"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Mjukt ljus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4480"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4331"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Skillnad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4481"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4332"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Uteslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4482"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4333"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4483"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4334"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4484"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4335"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Färgton</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4486"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4337"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Färg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4757"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4608"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4758"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4609"/>
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="2542"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="2389"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Automatiskt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4778"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4629"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4793"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4644"/>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4503"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4354"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4504"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4355"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4505"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4356"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4506"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4357"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4508"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4359"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4525"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4376"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4526"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4377"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4527"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4378"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4528"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4379"/>
<source>Optical Margins:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4539"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4390"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4543"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4394"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4541"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4392"/>
<source>Norm:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4542"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4393"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4544"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4395"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4779"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4630"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4794"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4645"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4795"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4646"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4796"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4647"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4797"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4648"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4800"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4651"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4801"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4652"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4802"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4653"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4803"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4654"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4804"/>
<location filename="../mpalette.cpp" line="4655"/>
<source>Uses hanging punctuation and margin kerning to achieve nicer looking columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16048,52 → 16251,52
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="32"/>
<source>Edit Style</source>
<translation>Redigera stilmall</translation>
<translation type="obsolete">Redigera stilmall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="86"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Platt avslutning</translation>
<translation type="obsolete">Platt avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="87"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Fyrkantig avslutning</translation>
<translation type="obsolete">Fyrkantig avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="88"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Rundad avslutning</translation>
<translation type="obsolete">Rundad avslutning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="92"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Spetsigt hörn</translation>
<translation type="obsolete">Spetsigt hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="93"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Fasat hörn</translation>
<translation type="obsolete">Fasat hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="94"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Rundat hörn</translation>
<translation type="obsolete">Rundat hörn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="100"/>
<source>Line Width:</source>
<translation>Linjebredd:</translation>
<translation type="obsolete">Linjebredd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="105"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="118"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136953768"/>
16150,17 → 16353,17
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="284"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="284"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt. &lt;br /&gt;Välj ett annat.</translation>
<translation type="obsolete">Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt. &lt;br /&gt;Välj ett annat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiline.cpp" line="270"/>
<source>pt</source>
<translation type="unfinished">pt</translation>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
</context>
<context>
16171,15 → 16374,20
<translation type="unfinished">Förlopp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiprogressdialog.ui" line="39"/>
<location filename="../multiprogressdialog.ui" line="24"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="unfinished">Förloppet i sin helhet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiprogressdialog.ui" line="75"/>
<location filename="../multiprogressdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<source>%v of %m</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>