Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 1232 → Rev 1233

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.uk.ts
9,7 → 9,11
the selection is returned.
If "name" is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
17,7 → 21,11
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getColorNames() -&gt; list
 
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
кольорів.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
26,7 → 34,12
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newDocDialog() -&gt; bool
 
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
документ було створено.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
34,7 → 47,10
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
44,7 → 60,13
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
належить до групи, то рухається вся група.
</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
53,7 → 75,13
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setRedraw(bool)
 
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
рівні сценарія.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
66,7 → 94,16
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
79,7 → 116,17
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
діапазон
</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
88,7 → 135,12
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
96,7 → 148,11
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
132,7 → 188,40
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
слідуюче значення:
 
розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
можете використовувати попередньо визначені константи названі
PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
 
поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
 
орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
LANDSCAPE - ландшафтна.
 
firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
 
одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
 
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
</context>
<context>
145,7 → 234,11
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
153,7 → 246,11
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
163,7 → 260,13
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
173,7 → 276,12
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
181,7 → 289,11
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
189,7 → 301,11
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
197,7 → 313,10
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
207,7 → 326,13
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
219,7 → 344,15
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
дозволений діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
230,7 → 363,14
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
242,7 → 382,16
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
дозволений діапазон.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
253,7 → 402,15
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
за доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
263,7 → 420,14
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
273,7 → 437,13
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
284,7 → 454,16
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
дивіться в dir(scribus).
 
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
невірно.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
296,7 → 475,16
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
наявного тексту.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
305,7 → 493,12
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
314,7 → 507,12
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
322,7 → 520,11
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
333,7 → 535,13
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
344,7 → 552,15
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
 
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
правил зв&apos;язування рамок.
</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
355,7 → 571,16
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
з&apos;єднання рамок.
</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
362,7 → 587,10
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>traceText([&quot;name&quot;])
 
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
374,7 → 602,16
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
жодного документа, повертає значення для названого
кольору з палітри стандартних кольорів.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
386,7 → 623,17
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
0 до 255.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
401,7 → 648,16
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
 
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
411,7 → 667,12
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
</message>
<message>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
432,7 → 693,24
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
величина з іменем файла
 
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
 
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
 
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
468,7 → 746,40
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
 
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
просту розмітку по типу HTML.
 
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
починаються з 1.
 
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
кнопок
BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
BUTTONOPT_ESCAPE Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
 
Приклади використання:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Визначені константи кнопок та іконок:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
478,7 → 789,15
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
 
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
отримане значення, як строкову величину
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
по умовчанню&apos; (default).
 
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
487,7 → 806,13
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>closeDoc()
 
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
 
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
документа для зачиняння
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
494,7 → 819,10
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
 
Повертає правдиве булеве значення при
наявності відчиненого документа.</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
503,7 → 831,13
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
було відчинити.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
514,7 → 848,15
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>saveDoc()
 
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
діалог збереження файла.
 
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
524,7 → 866,13
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
повним або відносним шляхом.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
532,7 → 880,11
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
 
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
541,7 → 893,12
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
константи.
</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
551,7 → 908,14
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setUnit(type)
 
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
виміру.
</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
560,7 → 924,12
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
констант UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
568,7 → 937,10
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
578,7 → 950,13
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
586,7 → 964,11
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
 
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
594,7 → 976,11
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
602,7 → 988,11
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
611,7 → 1001,12
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
 
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
620,7 → 1015,12
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
 
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
629,7 → 1029,14
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
 
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
LINE_SOLID (суцільна)
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
637,7 → 1044,11
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
645,7 → 1056,11
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
653,7 → 1068,11
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
 
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
663,7 → 1082,13
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
 
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
для подальшої інформації.
</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
672,7 → 1097,12
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
679,7 → 1109,10
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getAllObjects() -&gt; список
 
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
689,7 → 1122,13
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
700,7 → 1139,15
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
708,7 → 1155,11
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
 
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
717,7 → 1168,12
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
 
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
724,7 → 1180,10
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>selectionCount() -&gt; ціле число
 
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
731,7 → 1190,10
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
738,7 → 1200,10
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deselectAll()
 
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
747,13 → 1212,21
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>groupObjects(list)
 
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
766,7 → 1239,16
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
776,7 → 1258,14
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
для зображень
</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
787,7 → 1276,15
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
дорівнює 100 %.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
рамкою для зображень
</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
796,7 → 1293,12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
804,7 → 1306,11
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
811,7 → 1317,10
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFontNames() -&gt; list
 
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
819,7 → 1328,12
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
 
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
</translation>
</message>
<message>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
830,7 → 1344,15
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
837,7 → 1359,10
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLayers() -&gt; list
 
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
847,7 → 1372,13
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
854,7 → 1385,10
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getActiveLayer() -&gt; string
 
Повертає назву активного плану.
</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
865,7 → 1399,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
876,7 → 1417,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
887,7 → 1435,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
899,7 → 1454,15
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
невидимий.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
911,7 → 1474,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
922,7 → 1492,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
останній план документа нічого не відбувається.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
931,7 → 1508,12
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createLayer(layer)
 
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
938,7 → 1520,10
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
 
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
951,7 → 1536,17
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
964,7 → 1559,17
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
977,7 → 1582,18
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
990,7 → 1606,17
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1006,7 → 1632,20
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1024,7 → 1663,22
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1043,7 → 1697,23
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1057,7 → 1727,20
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
базових об&apos;єкти не існують.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1065,7 → 1748,10
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1074,7 → 1760,13
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
стану параметра на протилежний.
</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1083,7 → 1775,12
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
 
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1091,7 → 1788,11
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
буде використано вибраний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
1098,7 → 1799,10
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getAllStyles() -&gt; список
 
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
1106,7 → 1810,11
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>currentPage() -&gt; ціле число
 
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
1113,7 → 1821,10
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>redrawAll()
 
Перерисовує всі сторінки.
</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1122,7 → 1833,12
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
1133,7 → 1849,15
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deletePage(nr)
 
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
межі доступного діапазону
</translation>
</message>
<message>
<source>gotoPage(nr)
1144,7 → 1868,15
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>gotoPage(nr)
 
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
доступного діапазону.
</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
1151,7 → 1883,10
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>pageCount() -&gt; ціле число
 
Повертає число сторінок в документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
1159,7 → 1894,12
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getHGuides() -&gt; список
 
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
1170,7 → 1910,16
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setHGuides(list)
 
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
 
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
заміщення існуючих
setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
1177,7 → 1926,10
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getVGuides()
 
Див. getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
1184,7 → 1936,10
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setVGuides()
 
Див. setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
1192,7 → 1947,11
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getPageSize() -&gt; тупль
 
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
1202,7 → 1961,12
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getPageItems() -&gt; список
 
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
1210,7 → 1974,11
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getPageMargins()
 
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1219,7 → 1987,12
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1227,7 → 2000,11
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1238,7 → 2015,15
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1250,7 → 2035,15
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1259,7 → 2052,12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1268,7 → 2066,12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1277,7 → 2080,12
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1289,7 → 2097,16
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1299,7 → 2116,13
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1309,7 → 2132,13
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
1317,7 → 2146,11
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>progressReset()
 
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
використання панелі. Див. progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
1325,7 → 2158,11
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>progressTotal(max)
 
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
число. Див. progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
1338,7 → 2175,18
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>progressSet(nr)
 
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
1345,7 → 2193,11
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setCursor()
 
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
Поки що не використовуйте.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
1354,7 → 2206,12
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>docChanged(булеве значення)
 
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
змін автоматично при роботі сценарія.
</translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1365,7 → 2222,16
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
бути в діапазоні від 0 до 255.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
назва кольору.
</translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1374,7 → 2240,10
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1384,7 → 2253,13
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
довідки.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1393,7 → 2268,12
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
</context>
<context>
1603,7 → 2483,7
</message>
<message>
<source>About Scribus %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Про Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and
1610,7 → 2490,15
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ця панель показує версію, дату збірки та
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
вказується зірочкою (*)
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
tiff</translation>
</message>
</context>
<context>
2412,11 → 3300,11
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
<translation>&amp;Гаразд</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
<translation>В&amp;ихід</translation>
</message>
</context>
<context>
2891,12 → 3779,13
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Нічого</translation>
</message>
<message>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ви не можете створити колір під назвою &quot;%1&quot;.
Це ім&apos;я зарезервоване для прозорого кольору</translation>
</message>
</context>
<context>
3183,15 → 4072,15
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Нічого</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
<translation>&amp;Гаразд</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
<translation>В&amp;ихід</translation>
</message>
</context>
<context>
3880,11 → 4769,11
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Розмір:</translation>
<translation>&amp;Розмір:</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Розмір зображень. 100% - без зміни, 200% для подвійного збільшення, і.т.д.</translation>
</message>
</context>
<context>
4030,7 → 4919,7
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Нічого</translation>
</message>
</context>
<context>
4156,11 → 5045,11
</message>
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Додати вибраний шрифт в меню Стиль, Шрифт</translation>
</message>
<message>
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Вихід з попереднього перегляду</translation>
</message>
</context>
<context>
4254,15 → 5143,15
</message>
<message>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Зміст</translation>
</message>
<message>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished">Ссилка</translation>
<translation>Ссилка</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Допомога по Scribus на вебі</translation>
</message>
</context>
<context>
5900,15 → 6789,15
</message>
<message>
<source>Executive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Виконавчий</translation>
</message>
<message>
<source>Folio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Альбомний</translation>
</message>
<message>
<source>Ledger</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Бухгалтерський</translation>
</message>
</context>
<context>
6790,11 → 7679,11
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Віддзеркалити сторінку(и) вертикально</translation>
</message>
</context>
<context>
6902,12 → 7791,21
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Метод переходу від деяких відтінків сірого, які складаються
з салатного, жовтого та малинового кольорів до використання
чорного кольору.
UCR найбільше впливає на частини зображень з нейтральними
та темними тонами, близькими до сірого кольору. Його використання
може покращити друк деяких зображень. Деяке експериментування
та тестування може бути необхідним для досягнення потрібного
результату. UCR знижує можливість перенасичення паперу CMY
чорнилами.</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Надає кращий вигляд шрифтам TrueType, OpenType, EPS, PDF та векторній графіці
в попередньому перегляді за рахунок невеликого сповільнення процесу перегляду</translation>
</message>
</context>
<context>
8305,27 → 9203,27
</message>
<message>
<source>Executive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Виконавчий</translation>
</message>
<message>
<source>Folio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Альбомний</translation>
</message>
<message>
<source>Ledger</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Бухгалтерський</translation>
</message>
<message>
<source>Legal</source>
<translation type="unfinished">Юридичний</translation>
<translation>Юридичний</translation>
</message>
<message>
<source>Letter</source>
<translation type="unfinished">Лист</translation>
<translation>Лист</translation>
</message>
<message>
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished">Таблоїд</translation>
<translation>Таблоїд</translation>
</message>
</context>
<context>
9082,567 → 9980,582
</message>
<message>
<source>Albanian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Албанська</translation>
</message>
<message>
<source>Basque</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Баскська</translation>
</message>
<message>
<source>Bulgarian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Болгарська</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Бразільська</translation>
</message>
<message>
<source>Catalan</source>
<translation type="unfinished">Каталанська</translation>
<translation>Каталанська</translation>
</message>
<message>
<source>Chinese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Китайська</translation>
</message>
<message>
<source>Czech</source>
<translation type="unfinished">Чешська</translation>
<translation>Чешська</translation>
</message>
<message>
<source>Danish</source>
<translation type="unfinished">Датська</translation>
<translation>Датська</translation>
</message>
<message>
<source>Dutch</source>
<translation type="unfinished">Голландська</translation>
<translation>Голландська</translation>
</message>
<message>
<source>English</source>
<translation type="unfinished">Англійська</translation>
<translation>Англійська</translation>
</message>
<message>
<source>English (British)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Англійська (Британська)</translation>
</message>
<message>
<source>Esperanto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Есперанто</translation>
</message>
<message>
<source>German</source>
<translation type="unfinished">Німецька</translation>
<translation>Німецька</translation>
</message>
<message>
<source>Finnish</source>
<translation type="unfinished">Фінська</translation>
<translation>Фінська</translation>
</message>
<message>
<source>French</source>
<translation type="unfinished">Французська</translation>
<translation>Французька</translation>
</message>
<message>
<source>Galician</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Галицька</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Грецька</translation>
<translation>Грецька</translation>
</message>
<message>
<source>Hungarian</source>
<translation type="unfinished">Венгерська</translation>
<translation>Венгерська</translation>
</message>
<message>
<source>Indonesian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Індонезійська</translation>
</message>
<message>
<source>Italian</source>
<translation type="unfinished">Італійська</translation>
<translation>Італійська</translation>
</message>
<message>
<source>Korean</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Корейська</translation>
</message>
<message>
<source>Lithuanian</source>
<translation type="unfinished">Литовська</translation>
<translation>Литовська</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian (Bokmaal)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Норвезька (Букмааль)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Норвезька (Нниорськ)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Норвезька</translation>
</message>
<message>
<source>Polish</source>
<translation type="unfinished">Польська</translation>
<translation>Польська</translation>
</message>
<message>
<source>Russian</source>
<translation type="unfinished">Російська</translation>
<translation>Російська</translation>
</message>
<message>
<source>Swedish</source>
<translation type="unfinished">Шведська</translation>
<translation>Шведська</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish</source>
<translation type="unfinished">Іспанська</translation>
<translation>Іспанська</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Іспанська (Латинь)</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak</source>
<translation type="unfinished">Словацька</translation>
<translation>Словацька</translation>
</message>
<message>
<source>Slovenian</source>
<translation type="unfinished">Словенська</translation>
<translation>Словенська</translation>
</message>
<message>
<source>Serbian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Сербська</translation>
</message>
<message>
<source>Tried to set progress &gt; maximum progress</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Була зроблена спроба установки показника
прогресу більшого ніж максимально можливий</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Про скрипт...</translation>
</message>
<message>
<source>About Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Про скрипт</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо визначити розмір шрифта в нетекстовій рамці.
</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо визначити шрифт в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо визначити розмір тексту в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get column count of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо визначити число колонок тексту в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get line space of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо визначити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо визначити дистанцію між колонками тексту в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо повернути текст з нетекстової рамки.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити текст в нетекстовій рамці.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо вставити текст в нетекстову рамку.</translation>
</message>
<message>
<source>Insert index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Індекс вставки виходить за доступний діапазон</translation>
</message>
<message>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Вирівнювання виходить за доступний діапазон. Використайте
одну з констант ALIGN*.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text alignment on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити вирівнювання тексту в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Розмір шрифта виходить за доступний діапазон - має бути 1 &lt;= розмір &lt;= 512</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set font size on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити розмір шрифта в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set font on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити текст в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Font not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Шрифт не знайдено</translation>
</message>
<message>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Міжрядковий інтервал виходить за доступний діапазон, має бути &gt;= 0.1</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t line spacing on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо визначити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Column gap out of bounds, must be positive</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Дистанція між колонками тексту виходить за доступний діапазон, має бути позитивною</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t column gap on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити число колонок тексту в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Число колонок тексту виходить за доступний діапазон, має бути &gt; 1</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t number of columns on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити число колонок тексту в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Індекс вибірки виходить за доступний діапазон</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо вибрати текст в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete text from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо видалити текст з нетекстової рамки</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text fill on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити заповнення тексту в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text stroke on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити виділення контурів знаків в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text shade on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити тінь тексту в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Can only link text frames</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Лише текстові рамки можуть бути з&apos;єднані в ланцюжок</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame must be empty</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Рамка призначення має бути пуста</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame links to another frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Рамка призначення зв&apos;язана з іншою рамкою</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame is linked to by another frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Інша рамка зв&apos;язана з рамкою призначення</translation>
</message>
<message>
<source>Source and target are the same object</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Вихідна рамка і рамка призначення являються одним і тим самим об&apos;єктом</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t unlink a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо від&apos;єднати нетекстову рамку</translation>
</message>
<message>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Об&apos;єкт не являється зв&apos;язаною текстовою рамкою, неможливо розімкнути.</translation>
</message>
<message>
<source>Object the last frame in a series, can&apos;t unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Об&apos;єкт являється останньою рамкою в серії, неможливо роз&apos;єднати. Роз&apos;єднайте попередню рамку натомість.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t convert a non-text frame to outlines</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо конвертувати нетекстову рамку в контурні лінії</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to open document</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Документ неможливо відкрити</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to save document</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо записати документ</translation>
</message>
<message>
<source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Одиниця виходить за доступний діапазон. Використайте одну з
scribus.UNIT_* констант.</translation>
</message>
<message>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Рамка призначення не є рамкою для зображень.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t scale by 0%</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо змінити масштаб на 0%</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t render an empty sample</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо прорисувати пустий зразок</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t save to a blank filename</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо записати файл з пустим ім&apos;ям</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t have an empty layer name</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Не допускається пусте ім&apos;я плану</translation>
</message>
<message>
<source>Layer not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>План не знайдено</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t remove the last layer</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо видалити останній існуючий план</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t create layer without a name</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо створити план без імені</translation>
</message>
<message>
<source>An object with the requested name already exists</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Об&apos;єкт з таким ім&apos;ям вже існує</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least two points (four values)</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Список точок має складатися, як мінімум, з двох точок (чотири значення)</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain an even number of values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Список точок має складатися з парного числа значень</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least three points (six values)</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Список точок має складатися, як мінімум, з трьох точок (шість значень)</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least four points (eight values)</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Список точок має складатися, як мінімум, з чотирьох точок (вісім значень)</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must have a multiple of six values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Список точок має складатися з шестикратного числа значень</translation>
</message>
<message>
<source>Object not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Об&apos;єкт не знайдено</translation>
</message>
<message>
<source>Style not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Стиль не знайдено</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set style on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо установити стиль в нетекстовій рамці</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to save EPS</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо записати EPS (енкапсульований постскрипт)</translation>
</message>
<message>
<source>Page number out of range</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Число сторінок виходить за доступний діапазон</translation>
</message>
<message>
<source>argument is not list: must be list of float values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>аргумент не є списком: має бути списком дійсних чисел</translation>
</message>
<message>
<source>argument contains non-numeric values: must be list of float values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>аргумент містить нечислові значення: має бути списком дійсних чисел</translation>
</message>
<message>
<source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Товщина лінії виходить за межі дозволеного, має бути 0 &lt;= товщина_лінії &lt;= 12</translation>
</message>
<message>
<source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Тінь лінії виходить за межі дозволеного, має бути 0 &lt;= тінь &lt;= 100</translation>
</message>
<message>
<source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Тінь заповнення виходить за межі дозволеного, має бути 0 &lt;= тінь &lt;= 100</translation>
</message>
<message>
<source>Corner radius must be a positive number.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Радіус кута повинен бути позитивним числом.</translation>
</message>
<message>
<source>Line style not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Стиль лінії не знайдено</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо повернути колір з пустим ім&apos;ям.</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Колір не знайдено</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо змінити колір з пустим ім&apos;ям.</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in document</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Колір не знайдено в документі</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in default colors</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Колір не знайдено в стандартних кольорах</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо створити колір з пустим ім&apos;ям.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot delete a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо видалити колір з пустим ім&apos;ям.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot replace a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Неможливо замінити колір з пустим ім&apos;ям.</translation>
</message>
<message>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Python interface module
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>function is documented individually below.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>A few things are common across most of the interface.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>A few things are common across most of the interface.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>a string - they are not real Python objects. Many functions take an
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>optional (non-keyword) parameter, a frame name.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>Many exceptions are also common across most functions. These are
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>not currently documented in the docstring for each function.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> without a document to operate on.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - If you do not pass a frame name to a function that requires one,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - If you do not pass a frame name to a function that requires one,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> the function will use the currently selected frame, if any, or
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> on.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> the text colour on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> in this exception being raised.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> any function as provided here and in its docstring is incomplete.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>Details of what exceptions each function may throw are provided on the
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>Details of what exceptions each function may throw are provided on the
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>function&apos;s documentation.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/></source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Модуль інтерфейса Scribus для мови програмування Пітон (Python).
 
Цей модуль є інтерфейсом Scribus для Пітона. Він містить функції, які дозволяють
керувати програмою scribus та маніпулювати об&apos;єктами на канві. Кожна функція
має окреме описання. Декілька понять є загальними для більшої частини інтерфейса.
Більшість функцій оперують рамками. Рамки визначаються за їх назвою, яка
виражається строковою величиною, вони не є справжніми об&apos;єктами Пітону. Багато
функій сприймають необов&apos;язковий параметр (не ключове слово) - назва рамки.
Багато помилок (винятків) також є спільними для більшості функцій.
- Багато функцій повернуть помилку NoDocOpenError, якщо їх виконати при відсутності
відчиненого документа, яким вони могли б оперувати.
- Якщо не передати назву рамки функції, яка потребує цей параметр, ця функція
використає вибрану рамку, якщо така є, або поверне помилку NoValidObjectError, якщо
вона не зможе знайти відповідний об&apos;єкт.
- Багато функцій повернуть помилку WrongFrameTypeError, якщо їх використати на
невірному типі рамки. Наприклад установка кольору тексту для рамки для зображень
не має сенсу і приведе до повернення цієї помилки.
- Помилки, які повертаються викликами до базового програмного інтерфейсу Пітона (Python API) будуть повертатися без змін. Це приводить то того, що список помилок, які
можуть повертатися любою функцією, як вказано тут і в документаційній строці функції, є неповним. Довідка про помилки, які можуть бути повернені кожною функцією розміщена
в документації по функції.</translation>
</message>
<message>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Імпортувати файл &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Всі файли (*)</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
<translation>Документи OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
9870,39 → 10783,39
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Розмір сторінки</translation>
<translation>Розмір сторінки</translation>
</message>
<message>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">Розмір:</translation>
<translation>Розмір:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Нестандартний</translation>
<translation>Нестандартний</translation>
</message>
<message>
<source>Orientation:</source>
<translation type="unfinished">Орієнтація:</translation>
<translation>Орієнтація:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Вертикальна</translation>
<translation>Вертикальна</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Горизонтальна</translation>
<translation>Горизонтальна</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Товщина:</translation>
<translation>Товщина:</translation>
</message>
<message>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Висота:</translation>
<translation>Висота:</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation type="unfinished">Номер &amp;першої сторінки:</translation>
<translation>Номер &amp;першої сторінки:</translation>
</message>
</context>
<context>
11193,7 → 12106,7
</message>
<message>
<source>Font System Initialized</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Шрифтова система ініціалізована</translation>
</message>
</context>
<context>
11384,7 → 12297,7
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">О&amp;чистити</translation>
<translation>О&amp;чистити</translation>
</message>
</context>
<context>
11822,18 → 12735,36
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Якщо стиль абзацу імпортований з активного абзацу документа
OpenOffice.org вже існує, стиль в документі Scribus повинен бути
відредагованим для співпадання з імпортованим стилем, або
залишений незмінним</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Установки імпортера документів OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Чи повинет імпортер завжди використовувати
активне значення без підтверждення</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation>Упакувати стилі абзаців</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation>Згрупувати стилі абзаців за атрибутами. Це приводить до
зменшення числа стилів абзаців, але викликає труднощі
в їх контролі. Використовуйте, якщо відомо, що текст не
повинен редагуватися після імпортування.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
11918,7 → 12849,7
</message>
<message>
<source>Left Ind&amp;ent:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Лівий В&amp;ідступ:</translation>
</message>
</context>
<context>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.uk.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream