Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13498 → Rev 13499

/trunk/Scribus/translations/qm/scribus.da.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
/trunk/Scribus/translations/po/scribus.da_DK.ts
1,5 → 1,6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="da_DK">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name></name>
<message>
9,10 → 10,10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; liste
<translation>getColorNames() -&gt; liste
 
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokument farver.
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokumentets farver.
</translation>
</message>
<message>
26,11 → 27,11
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
<translation>getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
 
Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åben, så
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokument farver.
Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åbne, så
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokumentets farver.
 
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
48,12 → 49,12
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
<translation>getColorAsRGB(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple
 
Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter
Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter
af farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum.
Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne
farve fra standard dokument farver.
farve fra standard dokumentets farver.
 
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
70,7 → 71,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
<translation>changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
 
Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
90,7 → 91,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
<translation>defineColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)
 
Definerer en ny farve &quot;navn &quot;. Farveværdien er defineret via fire komponenter:
c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være
113,12 → 114,20
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
<translation>deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
 
Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til
&quot;NONE&quot; - transparent.
 
 
å
å
 
æ
&quot;er
&quot;
 
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
132,7 → 141,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
<translation>replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)
 
Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.
 
148,11 → 157,11
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
<translation>newDocDialog() -&gt; bool
 
Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog boks. Laver et nyt dokument, hvis brugeren
accepterer indstillingerne. Laver ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev lavet et nyt dokument.
Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog-boks. opretter et nyt dokument, hvis brugeren
accepterer indstillingerne. Opretter ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev oprettet et nyt dokument.
</translation>
</message>
<message>
176,7 → 185,25
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fileDialog(&quot;overskrift&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;standardnavn&quot; ,har-previsning, er-gem, er-mappe]) -&gt; streng med fil-navn
 
Viser en &quot;Fil-åbn&quot; dialog-boks med overskriften &quot;overskrift&quot;. Filer er filtreret
med filter-strengen &quot;filter&quot;. Et standard fil-navn eller fil-sti kan også
angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den.
Hvis har-previsning er &quot;TRUE&quot; aktiveres et lille visningsvindue i fil-valg-boksen.
Når er-gem værdien er sat til &quot;True&quot;, så fungerer dialogboksen som en &quot;Gem som&quot;
dialog, ellers fungerer den som en &quot;Fil åbn&quot; dialog. Når er-mappe værdien er
&quot;True&quot;, så viser og returnerer dialogboksen kun mapper. Standardværdien for
alle de valgfri parametre er &quot;False&quot;.
 
Filteret, hvis specificeret, har formen &apos;kommentar (*.type *.type2 ...)&apos;.
For eksempel &apos;billeder&apos; (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre.
 
Eksempel: fileDialog(&apos;Åbn input&apos;, &apos;CSV filer (*.csv)&apos;)
Eksempel: fileDialog(&apos;Gem report&apos;, standardnavn=&apos;report.txt&apos;, er-gem=True)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
213,7 → 240,7
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished">messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
<translation>messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
256,7 → 283,7
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="unfinished">valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng
<translation>valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng
 
Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.
271,9 → 298,9
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; streng
<translation>newStyleDialog() -&gt; streng
 
Viser &apos;Lav ny afsnits typografi&apos; vindue. Funktionen returnerer det rigtige
Viser &apos;Opret ny afsnits-typografi&apos; vindue. Funktionen returnerer det rigtige
typografi navn eller Intet når bruger annullerer vinduet.
</translation>
</message>
319,10 → 346,10
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished">newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
<translation>newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -&gt; bool
 
Laver et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
følgende betydning:
 
størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
396,12 → 423,12
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished">newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
<translation>newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -&gt; bool
 
ADVARSEL: Forældet procedure! brug newDocument i stedet for.
 
Laver et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
følgende betydning:
 
størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
438,7 → 465,7
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="unfinished">closeDoc()
<translation>closeDoc()
 
Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.
 
451,7 → 478,7
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
<translation>haveDoc() -&gt; bool
 
Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
</translation>
464,7 → 491,7
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished">openDoc(&quot;navn&quot;)
<translation>openDoc(&quot;navn&quot;)
 
Åbner dokumentet &quot;navn&quot;
 
481,7 → 508,7
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished">saveDoc(&quot;navn&quot;)
<translation>saveDoc(&quot;navn&quot;)
 
Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme
499,12 → 526,12
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;navn&quot;)
<translation>saveDocAs(&quot;navn&quot;)
 
Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en
fuld eller relativ sti).
 
Kan rejse ScribusError hvis gemningen fejler.
Kan rejse ScribusError hvis gem fejler.
</translation>
</message>
<message>
514,7 → 541,7
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished">setInfo(&quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -&gt; bool
<translation>setInfo(&quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -&gt; bool
Sætter dokument-informationen. &quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot; er
strenge.
</translation>
527,7 → 554,12
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sætter dokumentets margener, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt;
konstanter.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
538,7 → 570,7
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished">setUnit(type)
<translation>setUnit(type)
 
Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.
554,7 → 586,7
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)
<translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)
 
Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
af UNIT_* konstanterne:
568,7 → 600,7
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
<translation>loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
 
Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot;
ind i det aktive dokument.
583,7 → 615,7
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished">setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)
<translation>setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)
 
Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
598,7 → 630,7
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">closeMasterPage()
<translation>closeMasterPage()
 
Lukker den aktive masterside, hvis der er nogen, og returnerer
redigering til normal. Begynd redigering med editMasterPage().
610,7 → 642,7
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">masterPageNames()
<translation>masterPageNames()
 
Returnerer en liste af navnene på alle mastersider i dokumentet.
</translation>
622,7 → 654,7
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">editMasterPage(sideNavn)
<translation>editMasterPage(sideNavn)
 
Aktiverer redigering af masterside og åbner den navngivne masterside
for redigering. Afslut redigering med closeMasterPage().
635,9 → 667,9
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="unfinished">createMasterPage(sideNavn)
<translation>createMasterPage(sideNavn)
 
Laver en masterside med navnet sideNavn og åbner den for
Opretter en ny masterside med navnet sideNavn og åbner den for
redigering.
</translation>
</message>
647,7 → 679,7
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="unfinished">deleteMasterPage(sideNavn)
<translation>deleteMasterPage(sideNavn)
 
Sletter den navngivne masterside.
</translation>
659,7 → 691,7
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
672,7 → 704,7
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
<translation>getFillTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
 
Returnerer fyld gennemsigtigheden for objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element.
685,7 → 717,7
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
<translation>getFillBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
 
Returnerer fyld blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element.
698,7 → 730,7
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Returnerer navnet på linie-farven på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
711,7 → 743,7
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
<translation>getLineTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
 
Returnerer liniens gennemsigtighed af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element.
724,7 → 756,7
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
<translation>getLineBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
 
Returnerer linie blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element.
737,7 → 769,7
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Returnerer linie-bredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element.
750,7 → 782,7
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
764,7 → 796,12
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
 
Returnerer typen af liniesamlingen på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
774,7 → 811,7
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
<translation>getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
 
Returnerer typen af linieenden på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er
789,7 → 826,7
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
<translation>getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)
 
Returnerer liniestilen på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; ikke
angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er
803,7 → 840,7
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
817,7 → 854,7
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>getCornerRadius([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Returnerer radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er
udtrykt i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
831,7 → 868,7
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation>getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen
&quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
844,7 → 881,7
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis
&quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
859,7 → 896,7
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation>getPosition([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
876,7 → 913,7
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde)
<translation>getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde)
 
Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen
892,7 → 929,7
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="unfinished">getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Returnerer rotationen på objektet &quot;navn&quot;. Værdien er udtrykt i grader,
og med uret giver en positiv værdi. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
905,7 → 942,7
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; liste
<translation>getAllObjects() -&gt; liste
 
Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side.
</translation>
919,7 → 956,7
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished">getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True)
<translation>getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True)
 
Returnerer navnet på `egenskab&apos;ens C type i det givne `objekt&apos;. Se getProperty()
 
934,7 → 971,7
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished">getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True)
<translation>getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True)
 
Returnerer en liste af egenskabs navne understøttet af `objekt&apos;.
Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, returneres også navnene på egenskaber
956,7 → 993,7
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished">getProperty(objekt, egenskab)
<translation>getProperty(objekt, egenskab)
 
Returnerer værdien af egenskab `egenskab&apos; i det givne `objekt&apos;.
 
980,7 → 1017,7
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished">setProperty(objekt, egenskab, værdi)
<translation>setProperty(objekt, egenskab, værdi)
 
Sætter `egenskab&apos; af `objekt&apos; til `værdi&apos;. Hvis `værdi&apos; ikke kan konverteres til en type
der er forenelig med typen af `egenskab&apos;, vil en indsigelse blive rejst. En indsigelse
998,7 → 1035,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
 
Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position.
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT
1015,7 → 1052,7
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;])
<translation>moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;])
 
Flytter objektet &quot;navn&quot; til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den
aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis &quot;navn&quot;
1033,7 → 1070,14
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rotateObject(rot [, &quot;navn&quot;])
 
Roterer objektet &quot;navn&quot; med &quot;rot&quot; grader relativt. Objektet er roteret
omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er
det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning
mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis &quot;navn&quot; ikke
angives, så bruges det markerede element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1043,7 → 1087,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;navn&quot;])
<translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;navn&quot;])
 
Sætter rotationen af objektet &quot;navn&quot; til &quot;rot&quot;. Positive værdier
angiver drejning mod uret. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges
1057,7 → 1101,7
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])
<translation>sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])
 
Ændrer størrelsen på objektet &quot;navn&quot; til den givne bredde og højde.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1071,7 → 1115,7
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; streng
<translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; streng
 
Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis &quot;nr&quot; angives, så indikerer
det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede
1084,7 → 1128,7
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
<translation>selectionCount() -&gt; integer
 
Returneret antallet af markerede objekter.
</translation>
1095,7 → 1139,7
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="unfinished">selectObject(&quot;navn&quot;)
<translation>selectObject(&quot;navn&quot;)
 
Marker objekt med det givne &quot;navn&quot;.
</translation>
1106,7 → 1150,7
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="unfinished">deselectAll()
<translation>deselectAll()
 
Fjerner alle markeringer i hele dokumentet.
</translation>
1119,9 → 1163,9
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="unfinished">groupObjects(liste)
<translation>groupObjects(liste)
 
Laver en gruppe af alle objekter der er nævnt i &quot;liste&quot;. &quot;liste&quot; skal indeholde
Opretter en gruppe af alle objekter der er nævnt i &quot;liste&quot;. &quot;liste&quot; skal indeholde
navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis &quot;liste&quot; ikke angives,
så bruges de markerede elementer.
</translation>
1131,7 → 1175,7
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;navn&quot;)
<translation>unGroupObjects(&quot;navn&quot;)
 
Adskiller gruppen, som objektet &quot;navn&quot; hører til. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
så bruges det markerede element.
1149,7 → 1193,7
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="unfinished">scaleGroup(faktor [,&quot;navn&quot;])
<translation>scaleGroup(faktor [,&quot;navn&quot;])
 
Skalerer gruppen, som objekter &quot;navn&quot; hører til. Værdier større en 1 forstørrer
gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5
1169,7 → 1213,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">loadImage(&quot;filnavn&quot;, &quot;navn&quot;)
<translation>loadImage(&quot;filnavn&quot;, &quot;navn&quot;)
 
Indlæser billedet &quot;filnavn&quot; ind i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så bruges det markerede element.
1204,7 → 1248,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="unfinished">lockObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
<translation>lockObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
 
Låser objektet &quot;navn&quot; hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1218,7 → 1262,7
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">isLocked([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
<translation>isLocked([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
 
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet &quot;navn&quot; er låst. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
så bruges det markerede element.
1234,7 → 1278,7
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=&lt;markering&gt;)
<translation>setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=&lt;markering&gt;)
 
Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe&apos;.
Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt&apos;.
1251,7 → 1295,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
<translation>setRedraw(bool)
 
Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
1264,7 → 1308,7
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; liste
<translation>getFontNames() -&gt; liste
 
Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte.
</translation>
1276,7 → 1320,7
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; liste af tupler
<translation>getXFontNames() -&gt; liste af tupler
 
Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med:
[ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ]
1295,7 → 1339,7
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished">renderFont(&quot;navn&quot;, &quot;filenavn&quot;, &quot;eksempel&quot;, størrelse, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
<translation>renderFont(&quot;navn&quot;, &quot;filenavn&quot;, &quot;eksempel&quot;, størrelse, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Laver en billed-visning af fonten &quot;navn&quot; med teksten &quot;eksempel&quot; og størrelse.
Hvis &quot;filnavn&quot; ikke er &quot;&quot;, så bliver billedet gemt i &quot;filnavn&quot;. Ellers returneres
1313,7 → 1357,7
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; liste
<translation>getLayers() -&gt; liste
 
Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag.
</translation>
1327,7 → 1371,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;navn&quot;)
<translation>setActiveLayer(&quot;navn&quot;)
 
Sætter laget &quot;navn&quot; som det aktive lag.
 
1341,7 → 1385,7
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; streng
<translation>getActiveLayer() -&gt; streng
 
Returnerer navnet på det aktive lag.
</translation>
1356,7 → 1400,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])
<translation>sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])
 
Sender objektet &quot;navn&quot; til laget &quot;lag&quot;. Laget skal eksistere.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
1375,7 → 1419,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)
<translation>setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)
 
Sætter laget &quot;lag&quot; til at være synligt eller usynligt. Hvis &quot;synlig&quot; sættes til
&quot;False&quot;, så er laget usynligt.
1394,7 → 1438,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, printbar)
<translation>setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, printbar)
 
Sætter laget &quot;lag&quot; til at kunne udskrives eller ej. Hvis
&quot;printbar&quot; sættes til &quot;False&quot;, så bliver laget ikke udskrivet.
1413,7 → 1457,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerLocked(&quot;lag&quot;, låst)
<translation>setLayerLocked(&quot;lag&quot;, låst)
 
Sætter laget &quot;lag&quot; til at være låst eller ej. Hvis låst
sættes til &quot;true&quot; vil laget være låst.
1432,7 → 1476,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerOutlined(&quot;lag&quot;, omrids)
<translation>setLayerOutlined(&quot;lag&quot;, omrids)
 
Sætter laget &quot;lag&quot; til at blive vist som omrids eller ej. Hvis omrids
er sat til &quot;true&quot; vil laget blive vist som omrids.
1451,7 → 1495,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerFlow(&quot;lag&quot;, flyd)
<translation>setLayerFlow(&quot;lag&quot;, flyd)
 
sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; flydningskontrol til flyd. Hvis flyd sættes til &quot;true&quot;,
vil tekst i lag over dette flyde rundt om objekter i dette lag.
1469,9 → 1513,9
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerBlendmode(&quot;lag&quot;, blanding)
<translation>setLayerBlendmode(&quot;lag&quot;, blanding)
 
Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand til blanding.
Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand til blanding.
 
Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
1486,7 → 1530,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerTransparency(&quot;lag&quot;, trans)
<translation>setLayerTransparency(&quot;lag&quot;, trans)
 
Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed til trans.
 
1505,7 → 1549,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
<translation>isLayerVisible(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
 
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er synligt eller ej, værdien &quot;True&quot;
betyder, at laget &quot;lag&quot; er synligt, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1526,7 → 1570,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
<translation>isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
 
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; kan udskrives eller ej, værdien &quot;True&quot;
betyder, at laget &quot;lag&quot; kan udskrives, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget
1547,7 → 1591,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerLocked(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
<translation>isLayerLocked(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
 
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er låst eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
at laget &quot;lag&quot; er redigerbart, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er låst.
1567,7 → 1611,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerOutlined(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
<translation>isLayerOutlined(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
 
Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er vist som omrids eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
at laget &quot;lag&quot; er vist som omrids, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er normalt.
1586,7 → 1630,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerFlow(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
<translation>isLayerFlow(&quot;lag&quot;) -&gt; bool
 
Returnerer hvorvidt tekst flyder omkring objekter på laget &quot;lag&quot;, Værdien &quot;true&quot; betyder,
at tekst flyder omkring objekter, værdien &quot;false&quot; betyder, at tekst ikke flyder omkring objekter
1604,7 → 1648,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerBlendmode(&quot;lag&quot;) -&gt; heltal
<translation>getLayerBlendmode(&quot;lag&quot;) -&gt; heltal
 
Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand.
 
1621,7 → 1665,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;lag&quot;) -&gt; komma-tal
<translation>getLayerTransparency(&quot;lag&quot;) -&gt; komma-tal
 
Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed
 
1639,7 → 1683,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;lag&quot;)
<translation>deleteLayer(&quot;lag&quot;)
 
Sletter laget med navnet &quot;lag&quot;. Der sker ingen ting hvis laget ikke
eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet.
1656,9 → 1700,9
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">createLayer(&quot;lag&quot;)
<translation>createLayer(&quot;lag&quot;)
 
Laver et nyt lag med navnet &quot;lag&quot;.
Opretter et nyt lag med navnet &quot;lag&quot;.
 
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
1669,7 → 1713,7
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; streng
<translation>getGuiLanguage() -&gt; streng
 
Returnerer en streng med -lang værdien.
</translation>
1680,7 → 1724,10
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveSelectionToFront()
 
Flytter det markerede forrest.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
1688,7 → 1735,10
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveSelectionToFront()
 
Flytter det markerede bagerst.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1702,9 → 1752,9
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny rectangle på den aktive side og returnerer dets navn.
Opretter en ny rectangle på den aktive side og returnerer dens navn.
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1725,9 → 1775,9
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createEllipse(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny ellipse på den aktive side og returnerer dets navn.
Opretter en ny ellipse på den aktive side og returnerer dens navn.
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1748,9 → 1798,9
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createImage(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createImage(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dets navn.
Opretter en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dens navn.
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1771,9 → 1821,9
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createText(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createText(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dets navn.
Opretter en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dens navn.
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
1794,9 → 1844,9
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer
Opretter en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer
dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
1820,9 → 1870,9
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createPolyLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter
Opretter en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi
1851,9 → 1901,9
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolygon(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createPolygon(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter
Opretter et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det
første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at
1885,9 → 1935,9
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createBezierLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createBezierLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens
Opretter en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens
punkter er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn].
I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er
1914,9 → 1964,9
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;tekstboks&quot;, &quot;bezierkurve&quot;, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>createPathText(x, y, &quot;tekstboks&quot;, &quot;bezierkurve&quot;, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Laver en ny sti-tekst ved at forene de to objekter &quot;tekstboks&quot; og
Opretter en ny sti-tekst ved at forene de to objekter &quot;tekstboks&quot; og
&quot;bezierkurve&quot; og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt.
1933,7 → 1983,7
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="unfinished">deleteObject([&quot;navn&quot;])
<translation>deleteObject([&quot;navn&quot;])
 
Sletter elementet med navnet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
så slettes det markerede element.
1951,7 → 2001,7
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished">textFlowMode(&quot;navn&quot; [, tilstand])
<translation>textFlowMode(&quot;navn&quot; [, tilstand])
 
Aktiverer/deaktiverer &quot;Tekst flyder omkring ramme&quot; egenskab for objektet &quot;navn&quot;.
Kaldes med parametrene streng &quot;navn&quot; og valgfrit heltal &quot;tilstand&quot; (0 &lt;= tilstand &lt;= 3).
1970,7 → 2020,7
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished">objectExists([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
<translation>objectExists([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
 
Undersøger om et objekt med navnet &quot;navn&quot; virkelig eksisterer i dokumentet.
Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så returneres
1984,7 → 2034,7
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="unfinished">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;navn&quot;])
<translation>setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;navn&quot;])
 
Anvender stil på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
anvendes stilen på det markerede objekt.
1996,7 → 2046,7
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; liste
<translation>getAllStyles() -&gt; liste
 
Returnerer en liste af navne på alle afsnits-typografier i det aktive dokument.
</translation>
2007,9 → 2057,9
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; string
<translation>duplicateObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; string
 
Laver en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe).
Opretter en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe).
</translation>
</message>
<message>
2024,9 → 2074,9
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])
<translation>newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])
 
Laver en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
Opretter en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
Den valgfri parameter &quot;masterside&quot; angiver navnet på den master side,
2042,7 → 2092,7
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
<translation>currentPage() -&gt; integer
 
Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og
opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
2054,7 → 2104,7
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished">redrawAll()
<translation>redrawAll()
 
Gentegner alle sider.
</translation>
2065,7 → 2115,7
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished">Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side
<translation>Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side
</translation>
</message>
<message>
2076,7 → 2126,7
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;navn&quot;)
<translation>savePageAsEPS(&quot;navn&quot;)
 
Gemmer den aktive side som en EPS til filen &quot;navn&quot;
 
2093,7 → 2143,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">deletePage(nr)
<translation>deletePage(nr)
 
Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side.
Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
2111,7 → 2161,14
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>gotoPage(nr)
 
Flytter til siden &quot;nr&quot; (d.v.s. laver siden &quot;nr&quot; til den aktive). bemærk at
gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger
kun den side, som script-kommandoer opererer på.
 
Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
2119,7 → 2176,7
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
<translation>pageCount() -&gt; integer
 
Returnerer antal sider i dokumentet.
</translation>
2131,7 → 2188,7
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; liste
<translation>getHGuides() -&gt; liste
 
Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinier. Værdierne er
angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
2147,7 → 2204,7
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="unfinished">setHGuides(liste)
<translation>setHGuides(liste)
 
Sætter horisontale hjælpelinier. Input-parameter skal være en liste med hlælpeliniernes
placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
2162,7 → 2219,7
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">getVGuides()
<translation>getVGuides()
 
Se getHGuides.
</translation>
2173,7 → 2230,7
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">setVGuides()
<translation>setVGuides()
 
Se setHGuides.
</translation>
2185,7 → 2242,7
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
<translation>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed.
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
2200,7 → 2257,7
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; liste
<translation>getPageItems() -&gt; liste
 
Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er:
(navn, objekt-type, orden) F.eks. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Billed1&apos;, 2, 1)].
2215,7 → 2272,7
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished">getPageMargins()
<translation>getPageMargins()
 
Returnerer side margener som en (top, venstre, højre, bund) tuple i dokumentets
aktuelle måle-enhed. Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageSize().
2232,7 → 2289,16
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>importPage(&quot;fraDok&quot;, (sideListe), [lav, importhvor, importhvorSide])
 
Importerer et antal sider (angivet som en tuple) fra et eksisterende dokument (filnavn skal angives). Denne funktion svarer til &quot;Side&gt;Import&quot; rullemenu funktionen.
fraDok: streng; filnavnet på dokumentet, hvorfra der skal importeres sider
sideListe: tuple med sidenumre på sider der skal importeres
lav: nummer; 0 for at erstatte ekisterende sider, 1 (standardværdi) for at indsætte nye sider
importhvor: nummer; sidenummeret (i aktive dokument) hvortil siderne skal importeres
importhvorSide: nummer; brugt hvis lav==1; 0 for at lave sider før valgte side; 1 for at lave sider efter valgte side; 2 (standardværdi) for at lave
sider i slutningen af dokumentet
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2242,9 → 2308,9
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])
<translation>setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter gradient-fyld af objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
Sætter gradient-fyld på objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
2257,7 → 2323,7
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
<translation>setFillColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
2271,9 → 2337,9
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
<translation>setFillTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter fyld-gennemsigtigheden af objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Sætter fyld-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
</message>
2284,9 → 2350,9
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
<translation>setFillBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter fyld-blandings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Sætter fyld-blandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
</message>
2297,7 → 2363,7
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så
2311,9 → 2377,9
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter linie-gennemsigtigheden af objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Sætter linie-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
</message>
2324,9 → 2390,9
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter linieblandings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Sætter linieblandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.</translation>
</message>
<message>
2339,7 → 2405,7
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineWidth(bredde, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineWidth(bredde, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter linie-bredden på objektet &quot;navn&quot; til &quot;bredde&quot;. &quot;bredde&quot; skal være i
området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke
2357,7 → 2423,7
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>setLineShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Sætter farvemætningen på linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2374,7 → 2440,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineJoin(samling, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineJoin(samling, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter typen af liniesamling på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;samling&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
2389,7 → 2455,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineEnd(endetype, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineEnd(endetype, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter typen af linieende på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;endetype&quot; .
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
2404,7 → 2470,7
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineStyle(stil, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineStyle(stil, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter linie-stil for objektet &quot;navn&quot; til stilen &quot;stil&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke
angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede
2422,7 → 2488,7
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFillShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
<translation>setFillShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
2440,7 → 2506,7
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="unfinished">setCornerRadius(radius, [&quot;navn&quot;])
<translation>setCornerRadius(radius, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er udtrykt
i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2457,7 → 2523,7
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;navngivetStil&quot;, [&quot;navn&quot;])
<translation>setMultiLine(&quot;navngivetStil&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
sætter linie-stil på objektet &quot;navn&quot; til navngivet stil &quot;navngivetStil&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2510,7 → 2576,49
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createParagraphStyle(...)
Opretter en afsnits-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:
 
&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på afsnits-typografien, der skal laves
 
linieafstands-tilstand [valgfrit] -&gt; angiver linieafstands-tilstanden, mulige tilstande er:
 
fast linieafstand: 0
automatisk linieafstand: 1
grundlinie gitter linieafstand: 2
linieafstand [valgfrit] -&gt; angiver linieafstanden hvis der bruges fast linieafstand
 
justering [valgfrit] -&gt; angiver justering af afsnittet
 
-&gt; venstre: 0
 
-&gt; centrer: 1
 
-&gt; højre: 2
-&gt; udslutte: 3
 
-&gt; udvid: 4
 
venstremargen [valgfrit], højremargen [valgfrit] -&gt; angiver margen
 
afstandfør [valgfrit], afstandefter [valgfrit] -&gt; angiver afstanden til det forrige og efterfølgende afsnit
 
førsteindrykning [valgfri] -&gt; indrykningen af den første linie
 
haruncial [valgfrit] -&gt; angiver om der er unicialer (1 = ja, 0 = nej)
 
uniciallinier [valgfrit] -&gt; højde (i linier) af unicialerne hvis de er brugt
 
unicialforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af unicialerne hvis de er brugt
 
&quot;tegnstil&quot; [valgfrit] -&gt; tegnstil der skal bruges
 
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2571,7 → 2679,63
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createCharStyle(...)
 
Opretter en tegn-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:
 
&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på tegn-typografien, der skal laves
&quot;font&quot; [valgfrit] -&gt; navn på fonten der skal bruges
 
fontstørrelse[valgfrit] -&gt; fontstørrelse der skal sættes (double)
 
&quot;egenskaber&quot; [valgfrit] -&gt; nærmere typografiske detaljer kan defineres med en streng, som kunne indholde følgende comma-separerede ord (uden mellemrum!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fyldfarve&quot; [valgfrit], &quot;fyldskygge&quot; [valgfrit] -&gt; angiver fyld tilvalg
&quot;stregfarve&quot; [valgfrit], &quot;streg-farvemætning&quot; [valgfrit] -&gt; angiver streg tilvalg
 
grundlinieforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af grundlinien
 
skygge-xforskydning [valgfrit], skygge-yforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af skyggen hvis den bruges
 
omridsbredde [valgfrit] -&gt; bredde af tegnomrids hvis det bruges
 
understreg-forskydning [valgfrit], understreg-bredde [valgfrit] -&gt; understreg tilvalg hvis det bruges
 
overstreg-forskydning [valgfrit], overstreg-bredde [valgfrit] -&gt; overstreg tilvalg hvis det bruges
 
skaleh [valgfrit], skalev [valgfrit] -&gt; skalering af tegnene
 
spatiering [valgfrit] -&gt; spatiering af teksten
 
&quot;sprog&quot; [valgfrit] -&gt; sprog kode
 
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2582,7 → 2746,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
<translation>getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
 
Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis
denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien
2599,7 → 2763,7
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFont([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>getFont([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Returnerer font-navnet for tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme
har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den
2613,7 → 2777,7
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLength([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>getTextLength([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Returnerer længden på teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2626,7 → 2790,7
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLines([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
<translation>getTextLines([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal
 
Returnerer antal tekst-linier i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
2641,7 → 2805,7
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>getText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme har
noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen,
2658,7 → 2822,7
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">getAllText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
<translation>getAllText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng
 
Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot; og alle tekst-rammer, som er lænket
med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres
2672,7 → 2836,7
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
<translation>getLineSpacing([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
 
Returnerer linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2686,7 → 2850,13
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>
vn
 
Returnerer tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Afstandene returneres som en tuple som (venstre, højre, top bund). Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
2695,7 → 2865,7
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
<translation>getColumnGap([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal
 
Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2708,7 → 2878,7
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumns([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
<translation>getColumns([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer
 
Henter antallet af kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så bruges det markerede element.
2723,7 → 2893,7
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;navn&quot;])
<translation>setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til teksten fra strengen &quot;tekst&quot;.
Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). se FAQ&apos;en
2741,7 → 2911,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;navn&quot;])
<translation>insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;navn&quot;])
 
Indsætter teksten &quot;tekst&quot; ved position &quot;pos&quot; i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
Teksten skal være UTF kodet (se setText() som reference). Første tegn
2761,7 → 2931,7
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;navn&quot;])
<translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter fonten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;font&quot;. Hvis der er markeret nogen
tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
2781,7 → 2951,7
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFontSize(størrelse, [&quot;navn&quot;])
<translation>setFontSize(størrelse, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter font-størrelsen i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. &quot;størrelse&quot;
angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede
2801,7 → 2971,7
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])
<translation>setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;.
&quot;størrelse&quot; er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2820,7 → 2990,18
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>
venstre
højre
und
vn
 
Sætter tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdierne
&quot;venstre&quot;, &quot;højre&quot;, &quot;top&quot; og &quot;bund. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
så bruges det markerede element.
 
Kan rejse ValueError hvis nogen af afstandene er uden for tilladte område (skal være positiv).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
2831,7 → 3012,7
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished">setColumnGap(størrelse, [&quot;navn&quot;])
<translation>setColumnGap(størrelse, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdien &quot;størrelse&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2848,7 → 3029,7
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;navn&quot;])
<translation>setColumns(nr, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter antal kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot; til heltallet &quot;nr&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
2866,7 → 3047,7
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="unfinished">setTextAlignment(justering, [&quot;navn&quot;])
<translation>setTextAlignment(justering, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter tekst-justering i tekst-rammen &quot;navn&quot; til angivet justering.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element. &quot;justering&quot;
2886,7 → 3067,7
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished">selectText(start, antal, [&quot;navn&quot;])
<translation>selectText(start, antal, [&quot;navn&quot;])
 
Markerer &quot;antal&quot; tegn af teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; startende
fra tegn &quot;start&quot;. Tegn tælling starter ved 0. Hvis &quot;antal&quot; er nul, vil
2904,7 → 3085,7
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">deleteText([&quot;navn&quot;])
<translation>deleteText([&quot;navn&quot;])
 
Sletter al tekst i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis der er markeret noget tekst, så
slettes kun den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges
2919,7 → 3100,7
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
<translation>setTextColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter tekst-farven i tekst-rammen &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. Hvis der
er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
2933,7 → 3114,7
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
<translation>setTextStroke(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter tekstens streg-farve. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet,
så bruges det markerede element.
2949,7 → 3130,7
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
<translation>setTextShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret.
2967,7 → 3148,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;franavn&quot;, &quot;tilnavn&quot;)
<translation>linkTextFrames(&quot;franavn&quot;, &quot;tilnavn&quot;)
 
Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen &quot;franavn&quot; bliver sammenkædet
med rammen &quot;tilnavn&quot;. Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må
2984,7 → 3165,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;navn&quot;)
<translation>unlinkTextFrames(&quot;navn&quot;)
 
Fjerner objektet &quot;navn&quot; fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen
var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme
2999,7 → 3180,7
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">traceText([&quot;navn&quot;])
<translation>traceText([&quot;navn&quot;])
 
Konverterer fonte i tekst-rammen &quot;navn&quot; til kurver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives,
så bruges det markerede element.
3015,7 → 3196,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="unfinished">textOverflows([&quot;navn&quot;, ingenlinks]) -&gt; integer
<translation>textOverflows([&quot;navn&quot;, ingenlinks]) -&gt; integer
 
Returnerer det faktiske antal skrifttegn der overløber i tekstramme &quot;navn&quot;.
Hvis ingenlinks er sat til andet end nul tages kun en ramme - der bruger ikke
3034,7 → 3215,13
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>hyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
 
Foretager orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
 
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="399"/>
3045,7 → 3232,13
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dehyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; booll
 
Fjerner orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
 
Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="414"/>
3056,7 → 3249,13
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setPDFBookmark(&quot;til/fra&quot;, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter hvorvidt (til/fra = 1) tekstrammen &quot;navn&quot; er et bogmærke eller ej.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
 
Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="426"/>
3067,7 → 3266,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
<translation>isPDFBookmark([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool
 
Returnerer &quot;true&quot; hvis tekst-rammen &quot;navn&quot; er et PDF bogmærke.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
3082,7 → 3281,7
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;streng&quot;)
<translation>messagebarText(&quot;streng&quot;)
 
Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
3095,7 → 3294,7
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressReset()
<translation>progressReset()
 
Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste
brug af fremgangs-måleren. Se progressSet.
3108,7 → 3307,7
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressTotal(max)
<translation>progressTotal(max)
 
Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal.
Se progressSet.
3126,7 → 3325,7
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="unfinished">progressSet(nr)
<translation>progressSet(nr)
 
Sætter fremgangs-måler positionen til &quot;nr&quot;, en værdi relativ til det tidligere kald af
progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale
3142,10 → 3341,10
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished">setCursor()
<translation>setCursor()
 
[IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen, så
undgå at bruge den lige nu.
[IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen,
så undgå at bruge den lige nu.
</translation>
</message>
<message>
3156,7 → 3355,7
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="unfinished">docChanged(bool)
<translation>docChanged(bool)
 
Aktiverer/deaktiverer &quot;gem-ikonet&quot; i Scribus værktøjslinie og &quot;Gem&quot; i fil-menuen.
Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus
3170,7 → 3369,7
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="unfinished">zoomDocument(dobbelt)
<translation>zoomDocument(dobbelt)
 
Zoom dokumentet i hoved GUI vinduet. Funktionen bruger heltals-værdier
som 20.0, 100.0, etc. Zoom så siden fylder vinduet bruger -100 som mærke.
3182,7 → 3381,10
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>scrollDocument(x,y)
 
Ruller dokumentet i hoved-GUI winduet med værdierne x og y.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
3193,7 → 3395,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished">placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
<translation>placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
 
Placerer SVG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG&apos;en på siden
3210,7 → 3412,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished">placeEPS(&quot;filnavn&quot;, x, y)
<translation>placeEPS(&quot;filnavn&quot;, x, y)
 
Placerer EPS &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af EPS&apos;en på siden
3227,7 → 3429,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished">placeSXD(&quot;filnavn&quot;, x, y)
<translation>placeSXD(&quot;filnavn&quot;, x, y)
 
Placerer SXD &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SXD&apos;en på siden
3244,7 → 3446,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished">placeODG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
<translation>placeODG(&quot;filnavn&quot;, x, y)
 
Placerer ODG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af ODG&apos;en på siden
3262,7 → 3464,14
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>isSpotColor(&quot;navn&quot;) -&gt; bool
 
Returnerer True hvis farven &quot;navn&quot; er en spot-farve.
Se også setSpotColor()
 
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="135"/>
3274,7 → 3483,14
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setSpotColor(&quot;navn&quot;, spot)
 
Sætter farven &quot;navn&quot; som en spot-farve hvis spot parameter er &quot;True&quot;.
se også isSpotColor()
 
Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes..
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="167"/>
3287,7 → 3503,15
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])
 
Sætter de interne Skalerings-faktorer for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1
betyder 100 %. Interne skaleringsfaktorer er forskellig fra værdierne, som
vises på egenskabs-paletten. Bemærk : forældet, brug istedet setImageScale().
 
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="180"/>
3299,7 → 3523,14
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setImagescale(x, y [, &quot;navn&quot;])
 
Sætter skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1  betyder
100 %. Skaleringsfaktorer er lig med værdierne, som vises på egenskabs-paletten.
 
kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
3309,7 → 3540,12
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setGradientStop(&quot;farve&quot;, skygge, ugennemsigtighed, rampepunkt, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter eller tilføjer et gradient-stop til gradient-fyldet i objekt &quot;navn&quot; ved position rampepunkt.
Farve beskrivelserne er de samme som for setFillColor() og setFillShade(). setGradientFill()
skal tidligere være kaldt for at gradient fyldet bliver synligt.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
3318,7 → 3554,11
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextScalingV(skala, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter den vertikale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
3327,7 → 3567,11
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextScalingH(skala, [&quot;navn&quot;])
 
Sætter den horisontale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
</message>
</context>
<context>
3842,7 → 4086,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
6483,100 → 6726,100
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importerer: %1</translation>
<translation>Importerer: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Analyserer fil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gruppe%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2468"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Genererer elementer</translation>
<translation>Genererer elementer</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Bidrag fra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Om</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Forfattere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>Over&amp;sættelser</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Internet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Luk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Udviklings-holdet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Officiel dokumentation:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Anden dokumentation:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Hjemmeside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentation på nettet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Fejlreportering og anmodning om nye funktioner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="354"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Postliste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Officielle oversættelser og oversættere:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="330"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Tidligere oversættelse fra:</translation>
</message>
6586,27 → 6829,27
<translation>Om Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Bruger Ghostscript version %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ingen Ghostscript version tilgængelig</translation>
</message>
6616,27 → 6859,27
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Tango Projekt Ikoner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Opdateringer</translation>
</message>
6646,94 → 6889,93
<translation type="obsolete">Tjek for &amp;Opdateringer</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus. C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig understøttelse. Sidste bogstav viser renderingsbiblioteket C=cairo eller A=libart. Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *. Det viser også den version af Ghostscript, som Scribus har fundet. Windows versionen bruger ikke fontconfig eller CUPS biblioteker.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Tjek for opdateringer til Scribus. Der vil ikke blive sendt nogen data væk fra din maskine.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>reklame-billede:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF understøttelse F=Fontconfig understøttelse. Sidste bogstav er gengivelse til skærm C=cairo eller Q=Qt </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *. Det viser også den version af Ghostscript, som Scribus har fundet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Windows versionen bruger ikke fontconfig eller CUPS biblioteker.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Scribus Version</translation>
<translation>Scribus Version</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="648"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tjek for Opdateringer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="647"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="646"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Afbryd tjek for Opdateringer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="352"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udvikler Blog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Licens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ude af stand til at læse licens-fil. Se venligst efter i installations-mappen eller på Scribus hjemmesiden for licens-information.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Doc Oversættere:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Webmasters:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ude af stand til at læse %1 fil. Se venligst efter i installations-mappen eller på Scribus hjemmesiden for %1 information.</translation>
</message>
</context>
<context>
6781,23 → 7023,20
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished">Scribus: Om Plug-ins</translation>
<translation>Scribus: Om Plug-ins</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Om Plug-ins</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Luk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
7117,7 → 7356,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Justér ramme til billede</translation>
<translation>Tilpas ramme til billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
7270,7 → 7509,6
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">Miniat&amp;urer</translation>
</message>
7302,7 → 7540,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Vis b&amp;asislinie-gitter</translation>
<translation>Vis &amp;grundlinie-gitter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
7850,7 → 8088,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Vis Tryk til kant</translation>
<translation>Vis Til beskæring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
8028,257 → 8266,257
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;tekstramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt b&amp;illedramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt t&amp;abel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;figur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;polygon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;bezierkurve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;frihånds-linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus Hjemmside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus dokumentation på nettet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Komme i gang med scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis kontekst menu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Håndtér billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Om Plugins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt unicode-tegn Begynd sekvens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hent Vektor-fil...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avanceret Marker alt...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigér kilde...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erstat farver...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished">Linialer relativt til side</translation>
<translation>Linialer relativt til side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;render-ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tjek for Opdateringer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilpas billede til ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fil</translation>
<translation>Fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
<translation>&amp;Fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Redigér</translation>
<translation>Redigér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Redigér</translation>
<translation>&amp;Redigér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stil</translation>
<translation>Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Objekt</translation>
<translation>&amp;Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Indsæt</translation>
<translation>&amp;Indsæt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Side</translation>
<translation>Side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">Si&amp;de</translation>
<translation>&amp;Side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">Vi&amp;s</translation>
<translation>&amp;Vis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ekstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;kstra</translation>
<translation>E&amp;kstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vinduer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">Vi&amp;nduer</translation>
<translation>&amp;Vinduer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hjælp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hjælp</translation>
<translation>&amp;Hjælp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin menu-elementer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Andet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Unicode tegn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>/Flyt/Ændre størrelse Værdi-viser</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Nyt &amp;fra skabelon...</translation>
<translation>Nyt &amp;fra skabelon...</translation>
</message>
</context>
<context>
8286,7 → 8524,7
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CMS indstillinger</translation>
</message>
</context>
<context>
8294,68 → 8532,61
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Opstil på linie</translation>
<translation>Opstil på linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Markerede hjælpelinier:</translation>
<translation>&amp;Markerede hjælpelinier:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Relativt til:</translation>
<translation>&amp;Relativt til:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Fordel</translation>
<translation>Fordel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Afstand:</translation>
<translation>&amp;Afstand:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Opstil på linie og fordel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Opstil på linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Markerede hjælpelinier:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relativt til:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Fordel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Afstand:</translation>
</message>
8565,12 → 8796,12
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Juster relativt til:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Først markerede element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Andet markerede element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Den aktive sidde&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Margenerne på den aktive side&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En hjælpelinie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Det markerede&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Placeringen af den markerede hjælpelinie, hvortil der skal justeres</translation>
</message>
</context>
<context>
9283,37 → 9514,37
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Billeder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Alle filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportér absolutte filnavn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
<source>Submit format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Send format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>FDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>FDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>HTML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>XFDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>XFDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
<translation>PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
9391,12 → 9622,12
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1;;Alle filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportér absolutte filnavn</translation>
</message>
</context>
<context>
9489,37 → 9720,37
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="unfinished">Mulig orddeling</translation>
<translation>Mulig orddeling</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anvend på</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denne &amp;side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lige sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ulige sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">All&amp;e sider</translation>
<translation>&amp;Alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Indenfor udvalg</translation>
</message>
</context>
<context>
9535,27 → 9766,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stavekontrol understøttelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføjer understøttelse for stavekontrol via aspell. Sprog kan vælges blandt de installerede aspell ordbøger, og stavekontrol kan udføres løbende, eller på den markerede tekst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stavekontrol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aspell Plugin Fejl</translation>
</message>
</context>
<context>
9563,22 → 9794,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stavekontrol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erstatning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tilføj ord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Erstat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
9588,72 → 9819,72
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ikke i ordbog:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ord, der ikke blev fundet i den aktive ordbog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erstatnings-tekst for det aktive ord, der ikke blev fundet i ordbogen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktive ordbog:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den nuværende aktive ordbog. Scribus bruger aspell for ordbogs-support&lt;br /&gt;hvis du kræver updaterede eller flere ordbøger, så skal du installere dem via dit systems installations-system eller pakke-håndtering.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorér den aktuelle tekst, der ikke blev fundet i den aktive ordbog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ignorér</translation>
<translation>&amp;Ignorér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorér alle forekomster af den aktuelle tekst, der ikke blev fundet i den aktive ordbog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ignorér alle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj det aktuelle ord til din personlige ordbog for fremtidig brug</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erstat det aktuelle ord, der ikke blev fundet til det, der vises i erstatnings-feltet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erstat alle forekomster af det aktuelle ord, der ikke blev fundet, til det der vises i erstatnings-feltet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erstat &amp;alle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Luk</translation>
<translation>Luk</translation>
</message>
</context>
<context>
9661,62 → 9892,62
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlæst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dtandard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>aspell ordbog.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="84"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Fejl i aspell stavekontrol indstilling.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="91"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Fejl i oprettelse af aspell stavekontrol.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="359"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Ude af stand at til springe over alle forekomster af &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ved at tilføje det til sessions-listen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="382"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Ude af stand til at tilføje ord til personlig liste.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stavekontrol tjek fuldført</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stavekrontrol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ingen tilgængelige Aspell ordbøger fundet. Indstaller venligst nogle.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="429"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ønsker du at starte fra begyndelsen af det markerede med et andet sprog?</translation>
</message>
</context>
<context>
9724,27 → 9955,27
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Pile</translation>
<translation>Pile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rutediagram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslespil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Særlige</translation>
<translation>Særlige</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Standard figurer</translation>
</message>
</context>
<context>
9762,12 → 9993,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Stregkode...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus brugerflade til Ren postscript Stregkode generator</translation>
</message>
</context>
<context>
9855,12 → 10086,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vælg type</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vælg stregkode type</translation>
</message>
</context>
<context>
10023,32 → 10254,32
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt stregkode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Format</translation>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inkl&amp;udér kontrolsum ciffer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;nkludér kontrolsum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Besk&amp;yt mellemrum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Inkludér tekst i stregkode</translation>
</message>
</context>
<context>
10133,7 → 10364,7
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Lav en ny scrapbog-side</translation>
<translation>Opret en ny scrapbog-side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
10158,37 → 10389,37
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nyt navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scrapbog (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt på side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gem som...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Luk</translation>
<translation>Luk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slet indhold</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ønsker du virkelig at slette alle indgange?</translation>
</message>
</context>
<context>
10514,109 → 10745,109
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Form</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aktiver farvestyring</translation>
<translation>&amp;Aktiver farvestyring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="unfinished">System profiler</translation>
<translation>System profiler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;RGB Billeder:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Standard Farveprofil for importerede RGB billeder</translation>
<translation>Standard Farveprofil for importerede RGB billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;CMYK Billeder:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Standard Farveprofil for importerede CMYK billeder</translation>
<translation>Standard Farveprofil for importerede CMYK billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">&amp;RGB massive farver:</translation>
<translation>&amp;RGB massive farver:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished">Standard Farveprofil for massive RGB farver på siden</translation>
<translation>Standard Farveprofil for massive RGB farver på siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">&amp;CMYK massive farver:</translation>
<translation>&amp;CMYK massive farver:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished">Standard Farveprofil for massive CMYK farver på siden</translation>
<translation>Standard Farveprofil for massive CMYK farver på siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Skærm:</translation>
<translation>&amp;Skærm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Farveprofil som du har lavet eller har modtaget fra producenten.
Denne profil bør være beregnet for din skærm og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
<translation>Farveprofil som du har lavet eller har modtaget fra producenten.
Denne profil burde være specifik for din skærm og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Printer:</translation>
<translation>&amp;Printer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Farveprofil for din printer fra producenten.
Denne profil bør være beregnet for din printer og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
<translation>Farveprofil for din printer fra producenten.
Denne profil burde være specifik for din printer og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished">Farvetilpasningsmetoder</translation>
<translation>Gengivelses-hensigter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Billeder:</translation>
<translation>Billeder:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished">Standard gengivelse beregnet for din skærm. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
<translation>Standard gengivelse beregnet for billeder. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished">Mass&amp;ive farver:</translation>
<translation>Mass&amp;ive farver:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished">Standard gengivelse beregnet for din skærm. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
<translation>Standard gengivelse beregnet for massive farver. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig.</translation>
</message>
<message>
10623,49 → 10854,49
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Viser på skærmen hvordan dokumentets farver udskrives,
<translation>Aktiverer &apos;godkendelse fra skærm&apos; af hvordan dokumentets farver udskrives,
baseret på den valgte printerprofil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished">Sim&amp;ulér printer på skærmen</translation>
<translation>Sim&amp;ulér printer på skærmen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished">Simulér en fuldigstændig farvestyret omgivelse:
<translation>Simulér en fuldigstændig farvestyret omgivelse:
alle farver, rgb eller cmyk, er konverteret til printerens farverum.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished">Konvertér alle farver til printer rum</translation>
<translation>Konvertér alle farver til printer farverum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished">Metode til at vise på skærmen de farver, som måske ikke udskrives rigtigt.
Dette kræver meget nøjagtige profiler og er kun ment som en advarsel.</translation>
<translation>Metode til at vise på skærmen de farver, som måske ikke udskrives rigtigt.
Dette kræver meget nøjagtige profiler og tjener kun som en advarsel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Markér farver uden for s&amp;kalaen (gamut)</translation>
<translation>Markér farver uden for s&amp;kalaen (gamut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">Sortpunkt kompensation er en metode til at forbedre kontrasten i fotografier.
<translation>Sortpunkt kompensation er en metode til at forbedre kontrasten i fotografier.
Det anbefales at bruge dette, hvis der er fotografier i dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Bru&amp;g sortpunkt kompensation</translation>
<translation>Bru&amp;g sortpunkt kompensation</translation>
</message>
</context>
<context>
10779,7 → 11010,7
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Du kan ikke lave en farve, der hedder &quot;%1&quot;.
<translation>Du kan ikke oprette en farve, der hedder &quot;%1&quot;.
Navnet er reserveret for gennemsigtig farve</translation>
</message>
<message>
10793,7 → 11024,6
<translation>Ved at vælge dette vil gøre denne farve til en spot-farve, og således lave endnu en spot, når der laves plader eller separationer. Det er ofte brugt, når et logo eller anden farve behøver at være helt præcis eller ikke kan laves med CMYK trykfarver. Metalliske og fluorescerende farver er gode eksempler på farver, som ikke særlig let kan laves med CMYK trykfarver.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="obsolete">Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Hvad dette betyder er, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Flere råd om gamut advarsler findes i Scribus manualen under &quot;Color Management&quot;.</translation>
</message>
10807,18 → 11037,19
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Dette betyder, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Flere råd om gamut advarsler findes i &quot;online&quot; hjælpen under &quot;Color Management&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan ikke oprette en farve uden et navn
Give den venligst et navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HSV Farvekort</translation>
</message>
</context>
<context>
10852,27 → 11083,22
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Form1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseret på:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Grundlæggende formatering</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Avanceret formatering</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Farver</translation>
</message>
10917,393 → 11143,354
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Farvehjul</translation>
<translation>Farvehjul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="unfinished">Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farve-model afhænger af det valgte faneblad.</translation>
<translation>Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farve-model afhænger af det valgte faneblad.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished">Resultat farver</translation>
<translation>Resultat farver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="unfinished">Farverne på din valgte farvesammensætning.</translation>
<translation>Farverne på din valgte farvesammensætning.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished">Farve-sammensætnings metode</translation>
<translation>Farve-sammensætnings metode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Vinkel:</translation>
<translation>Vinkel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information.</translation>
<translation>Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Vælg en af metoderne til at lave en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information.</translation>
<translation>Vælg en af metoderne til at oprette en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished">Sammenflet de nye farver med dokumentets farver</translation>
<translation>Sammenflet de nye farver med dokumentets farver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sammenflet</translation>
<translation>&amp;Sammenflet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Erstat dokumentets farver med de nye farver</translation>
<translation>Erstat dokumentets farver med de nye farver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished">&amp;Erstat</translation>
<translation>&amp;Erstat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Efterlad farver urørt</translation>
<translation>Efterlad farver urørt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Annullér</translation>
<translation>&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished">Forhåndsvisning:</translation>
<translation>Forhåndsvisning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished">Farve-sammensætnings prøve.</translation>
<translation>Farve-sammensætnings prøve.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Simulér almindelige synsevne defekter her. Vælg defekt-typen.</translation>
<translation>Simulér almindelige synsevne fejl her. Vælg fejl-typen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished">Synsevne defekt-type:</translation>
<translation>Synsevne fejl-type:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">K:</translation>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished">RGB:</translation>
<translation>RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished">HSV:</translation>
<translation>HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished">CMYK:</translation>
<translation>CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
<translation>Dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Farvehjul</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farve-model afhænger af det valgte faneblad.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Vælg en af metoderne til at lave en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Vinkel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Forhåndsvisning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Synsevne defekt-type:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simulér almindelige synsevne defekter her. Vælg defekt-typen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Farve-sammensætnings prøve.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Farverne på din valgte farvesammensætning.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sammenflet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Sammenflet de nye farver med dokumentets farver</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Erstat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Erstat dokumentets farver med de nye farver</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Efterlad farver urørt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Farve-sammensætnings metode</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Resultat farver</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
11314,29 → 11501,33
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2243"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1
 
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2228"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2235"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2251"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Længde: %1
Vinkel: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2253"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bredde: %1
Højde: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
11344,17 → 11535,17
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="167"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Den valgte farve findes ikke i dokumentets farvesæt. Indtast venligst et navn for denne nye farve.</translation>
<translation>Den valgte farve findes ikke i dokumentets farvesæt. Indtast venligst et navn for denne nye farve.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="170"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">Farve ikke fundet</translation>
<translation>Farve ikke fundet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Navnet du har valgt eksisterer allerede. Indtast venligst et andet navn for denne nye farve.</translation>
<translation>Navnet du har valgt eksisterer allerede. Indtast venligst et andet navn for denne nye farve.</translation>
</message>
</context>
<context>
11362,12 → 11553,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1331"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle understøttede formater</translation>
<translation>Alle understøttede formater</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1362"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Åbn</translation>
<translation>Åbn</translation>
</message>
</context>
<context>
11616,22 → 11807,22
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ryd palette?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du vil fjerne alle tegn fra denne palette. er du sikker?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skjul/Vis Udvidet palette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gem Hurtig skrifttegn-palette</translation>
</message>
</context>
<context>
11639,198 → 11830,200
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Fuldt tegnsæt</translation>
<translation>Fuldt tegnsæt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished">Grundlæggende latin</translation>
<translation>Grundlæggende latin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished">Latin-1 tillæg</translation>
<translation>Latin-1 tillæg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished">Latin udvidet-A</translation>
<translation>Latin udvidet-A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished">Latin udvidet-B</translation>
<translation>Latin udvidet-B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished">Generel tegnsætning</translation>
<translation>Generel tegnsætning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished">Hævet- og sænket skrift</translation>
<translation>Hævet- og sænket skrift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished">Mønt symboler</translation>
<translation>Mønt symboler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished">Bogstavlignende symboler</translation>
<translation>Bogstavlignende symboler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished">Tal former</translation>
<translation>Tal former</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Pile</translation>
<translation>Pile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished">Matematiske operatorer</translation>
<translation>Matematiske operatorer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished">Boks tegning</translation>
<translation>Boks tegning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished">Blok elementer</translation>
<translation>Blok elementer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished">Geometriske figurer</translation>
<translation>Geometriske figurer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished">Diverse symboler</translation>
<translation>Diverse symboler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished">Dingbats</translation>
<translation>Dingbats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished">Små figur varianter</translation>
<translation>Små figur varianter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished">Ligaturer</translation>
<translation>Ligaturer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Særlige</translation>
<translation>Særlige</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Græsk</translation>
<translation>Græsk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished">Græsk udvidet</translation>
<translation>Græsk udvidet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Kyrillisk</translation>
<translation>Kyrillisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished">Kyrillisk tillæg</translation>
<translation>Kyrillisk tillæg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished">Arabisk</translation>
<translation>Arabisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished">Arabisk udvidet A</translation>
<translation>Arabisk udvidet A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished">Arabisk udvidet B</translation>
<translation>Arabisk udvidet B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebraisk</translation>
<translation>Hebraisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udvidet skrifttegn-palette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S&amp;krifttegn klasse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan se en miniature, hvis du trykker på den højre musetaste og holder den nede.
Insert-tasten indsætter en glyf i feltet for neden og delete-tasten fjerner det sidst indsatte
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt &amp;kode:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glyffer som skal indsættes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Indsæt tegn ved markøren i teksten</translation>
<translation>Indsæt tegn ved markøren i teksten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Indsæt</translation>
<translation>&amp;Indsæt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Slet de(t) markerede område(r).</translation>
<translation>Slet de(t) markerede område(r).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">Nu&amp;lstil</translation>
<translation>Nu&amp;lstil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indtast en fire-cifret Unikode værdi direkte her</translation>
</message>
</context>
<context>
11844,7 → 12037,6
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Slet</translation>
</message>
11854,7 → 12046,7
<message>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Slet</translation>
<translation>Slet</translation>
</message>
</context>
<context>
11992,54 → 12184,56
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="656"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preflight profil til grundlag for report-generering. Tilvalg kan sættes i dokument indstillinger eller preferencer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorér fundne fejl og fortsæt med eksport eller udskrivning. Vær sikker på, at forstå de fejl du ignorerer, før du fortsætter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kør dokument-skanningen igen for at kontrollere de ændringer, du har lavet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tøm Billedramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="393"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">Lag</translation>
<translation>Lag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="493"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sag(er): %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="435"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished">Master sider</translation>
<translation>Master sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="648"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Billedopløsning under %1 DPI,
for øjeblikket %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Billedopløsning over %1 DPI,
for øjeblikket %2 x %3 DPI</translation>
</message>
</context>
<context>
12157,7 → 12351,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="168"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Lav en ny farve i det aktive sæt</translation>
<translation>Opret en ny farve i det aktive sæt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="169"/>
12227,7 → 12421,7
This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
<translation>Filen %1 indeholder ikke farver, som kan importeres.
Hvis filen var PostScript-baseret, prøv at importér med Fil -&gt; Importér.
Hvis filen var PostScript-baseret, prøv at importér med Fil -&amp;gt; Importér.
Ikke alle filer har DSC foreskrevne kommentarer hvor farve-beskrivelserne er placeret.
dette forhindre import af farver fra nogle filer.
Se Redigér farver sektionen af dokumentationen for flere detaljer.</translation>
12235,17 → 12429,17
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="173"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Dette betyder, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Spot-farver er vist med en rød cirkel. Flere råd om gamut advarsler findes i &quot;online&quot; hjælpen under &quot;Color Management&quot;. Pasmærke-farver vil have et pasmærke ved siden af farven. Brug kun pasmærker for printermærker og beskæringsmærker.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alle understøttede formater (%1);;Dokumenter (%2);;Andre Filer (%3);;Alle Filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importér farver</translation>
</message>
</context>
<context>
12694,7 → 12888,6
<translation>Højre hængende tegnsætning</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Both sides</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="obsolete">Begge sider</translation>
12705,7 → 12898,6
<translation>Min. ord-spatiering</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Norm. Word Tracking</source>
<translation type="obsolete">Norm. ord-spatiering</translation>
</message>
12723,158 → 12915,158
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished">Standard</translation>
<translation>Standard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Max. ord-spatiering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gråskala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">Duotone</translation>
<translation>Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation type="unfinished">Ukendt</translation>
<translation>Ukendt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished">PostScript</translation>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Tekstramme</translation>
<translation>Tekstramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Billedramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Linie</translation>
<translation>Linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polygon</translation>
<translation>Polygon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Poly-linie</translation>
<translation>Poly-linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="unfinished">Tekst på en sti</translation>
<translation>Tekst på en sti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adskillige</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished">PDF trykknap</translation>
<translation>PDF trykknap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished">PDF tekstfelt</translation>
<translation>PDF tekstfelt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished">PDF afkrydsningsboks</translation>
<translation>PDF afkrydsningsboks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished">PDF kombo-boks</translation>
<translation>PDF kombo-boks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished">PDF liste-boks</translation>
<translation>PDF liste-boks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished">PDF kommentar</translation>
<translation>PDF Tekst kommentar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">PDF lænke-kommentar</translation>
<translation>PDF lænke-kommentar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished">PostScript niveau 1</translation>
<translation>PostScript niveau 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished">PostScript niveau 2</translation>
<translation>PostScript niveau 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished">PostScript niveau 3</translation>
<translation>PostScript niveau 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Windows GDI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gengiv ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished">Standard afsnits-typografi</translation>
<translation>Standard afsnits-typografi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished">Standard Skrifttegn-stil</translation>
<translation>Standard Skrifttegn-typografi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stansard Linie-stil</translation>
</message>
</context>
<context>
12882,22 → 13074,22
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvisnings indstillinger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt Fil...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slet side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt Billeder fra udklipsholder</translation>
</message>
</context>
<context>
12905,17 → 13097,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished">Konvertér side til masterside</translation>
<translation>Konvertér side til masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Navn:</translation>
<translation>Navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopiér anvendte master-side elementer</translation>
</message>
</context>
<context>
12923,7 → 13115,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">Ny masterside %1</translation>
<translation>Ny masterside %1</translation>
</message>
</context>
<context>
13176,12 → 13368,12
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis kun farver, der er i brug</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis alle farver fra dokumentets farveliste, eller kun de der allerede er i brug</translation>
</message>
</context>
<context>
13189,283 → 13381,255
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="unfinished">Lav omfang</translation>
<translation>Lav række</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="unfinished">Antal sider i dokument:</translation>
<translation>Antal sider i dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="unfinished">Dok side-omfang</translation>
<translation>Dok side-omfang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="unfinished">Grundlæggende udvælgelse</translation>
<translation>Grundlæggende udvælgelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished">Række af sider</translation>
<translation>Række af sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">S&amp;let</translation>
<translation>S&amp;let</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="unfinished">Flyt &amp;ned</translation>
<translation>Flyt &amp;ned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="unfinished">Flyt &amp;op</translation>
<translation>Flyt &amp;op</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="unfinished">Tilføj en række af sider</translation>
<translation>Tilføj en række af sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="unfinished">Sammenhængende sider</translation>
<translation>Sammenhængende sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="unfinished">Lige sider</translation>
<translation>Lige sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
<source>From:</source>
<translation type="unfinished">Fra:</translation>
<translation>Fra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
<source>To:</source>
<translation type="unfinished">Til:</translation>
<translation>Til:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tilføj til række</translation>
<translation>&amp;Tilføj til række</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="unfinished">Ulige sider</translation>
<translation>Ulige sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="unfinished">Komma adskilt liste</translation>
<translation>Komma adskilt liste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished">Avanceret omordning</translation>
<translation>Avanceret omordning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished">Side-orden</translation>
<translation>Side-orden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished">Prøve-side orden:</translation>
<translation>Prøve-side orden:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="unfinished">Side-gruppe størrelse:</translation>
<translation>Side-gruppe størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Annullér</translation>
<translation>&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CreateRangeBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="obsolete">Lav omfang</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="obsolete">Antal sider i dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="obsolete">Dok side-omfang</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="obsolete">Grundlæggende udvælgelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Tilføj en række af sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="obsolete">Sammenhængende sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>From:</source>
<translation type="obsolete">Fra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Til:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="obsolete">Komma adskilt liste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="obsolete">Lige sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Ulige sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tilføj til række</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Række af sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="obsolete">Flyt &amp;op</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="obsolete">Flyt &amp;ned</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">S&amp;let</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="obsolete">Avanceret omordning</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="obsolete">Side-gruppe størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="obsolete">Prøve-side orden:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="obsolete">Side-orden</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
13674,32 → 13838,32
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="274"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis Forhåndsvisning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Medtag farve-profiler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis en forhåndsvisning og information for den valgte fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Komprimér Scribus-dokumentet når det gemmes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Medtager fonte, når filerne for dokumentet samles sammen. Vær sikker på at kende og forstå licens-informationen for de fonte du samler og muligvis gendistribuerer.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="346"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Medtag farve-profiler, når filerne for dokumentet samles sammen</translation>
</message>
</context>
<context>
13707,12 → 13871,12
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="363"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished">Værdi:</translation>
<translation>Værdi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="364"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">Forskydning:</translation>
<translation>Forskydning:</translation>
</message>
</context>
<context>
13892,7 → 14056,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="164"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>En person eller organisation som er ansvarlig for at lave bidrag til dokumentets indhold</translation>
<translation>En person eller organisation som er ansvarlig for at yde bidrag til dokumentets indhold</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="165"/>
14020,113 → 14184,102
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="unfinished">Dokument sektioner</translation>
<translation>Dokument sektioner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tilføj</translation>
<translation>&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Slet</translation>
<translation>&amp;Slet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Navn</translation>
<translation>Navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished">Vist</translation>
<translation>Vist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished">Fra</translation>
<translation>Fra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished">Til</translation>
<translation>Til</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stil</translation>
<translation>Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Start</translation>
<translation>Start</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Dokument sektioner</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Fra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">Til</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Start</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Slet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Vist</translation>
</message>
14199,163 → 14352,147
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">Dokument element kvaliteter</translation>
<translation>Dokument element kvaliteter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tilføj</translation>
<translation>&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopiér</translation>
<translation>&amp;Kopiér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Slet</translation>
<translation>&amp;Slet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">Nu&amp;lstil</translation>
<translation>Nu&amp;lstil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Navn</translation>
<translation>Navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Type</translation>
<translation>Type</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">Værdi</translation>
<translation>Værdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished">Parameter</translation>
<translation>Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished">Slægtskab</translation>
<translation>Slægtskab</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished">Slægtskab med</translation>
<translation>Slægtskab med</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="unfinished">Auto tilføj til</translation>
<translation>Auto-tilføj til</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Dokument element kvaliteter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Type</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Værdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Slægtskab</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Slægtskab med</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Auto tilføj til</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kopiér</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Slet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">Nu&amp;lstil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
14363,7 → 14500,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="477"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
14372,37 → 14509,37
fejlede!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="479"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Fatal fejl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="877"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<source>Error</source>
<translation>Fejl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="84"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analyserer Postscript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="483"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Genererer elementer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="875"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Convertering af %1 billeder fejlede!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="743"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="742"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Lav til gruppe%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="81"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importerer: %1</translation>
</message>
14575,7 → 14712,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Redigér</translation>
<translation>Redigér</translation>
</message>
</context>
<context>
14663,27 → 14800,27
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="37"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="48"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="53"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="56"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="59"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl-V</translation>
</message>
</context>
<context>
14836,7 → 14973,7
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1499"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>uadtone</translation>
<translation>Quadtone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1565"/>
14857,7 → 14994,6
<translation>eksisterer allerede. Overskriv?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Alle</translation>
</message>
14864,17 → 15000,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="unfinished">Gem som billede</translation>
<translation>Gem som billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utilstrækkelig hukommelse for denne billed-størrelse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="219"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation type="unfinished">Fejl ved udskrivning af uddata-fil(er).</translation>
<translation>Fejl ved skrivning af uddata-fil(er).</translation>
</message>
</context>
<context>
14972,7 → 15108,6
<translation>&amp;Omfang</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
15025,17 → 15160,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>TekstEtiket</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kompressions-forholdet for dine billeder - 100% er ingen kompression, 0% højeste kompression. Hvis du er i tvivl, så brug &apos;Aautomatisk&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automatisk</translation>
<translation>Automatisk</translation>
</message>
</context>
<context>
15168,7 → 15303,7
<message>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="276"/>
<source>Live Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvisning</translation>
</message>
</context>
<context>
15241,18 → 15376,18
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="226"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fil format:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="593"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Nogle fonte brugt af dette dokument er blevet erstattet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="597"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> er erstattet med: </translation>
</message>
15262,7 → 15397,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fil</translation>
<translation>Fil</translation>
</message>
</context>
<context>
15283,91 → 15418,91
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished">Font navn</translation>
<translation>Font navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="unfinished">Brug font</translation>
<translation>Brug font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<source>Family</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Familie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stil</translation>
<translation>Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
<source>Variant</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Type</translation>
<translation>Type</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Format</translation>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation type="unfinished">Indlejr i PostScript</translation>
<translation>Indlejr i PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
<source>Subset</source>
<translation type="unfinished">Substituere</translation>
<translation>Substituere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<source>Access</source>
<translation type="unfinished">Adgang</translation>
<translation>Adgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brugt i dok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="unfinished">Sti til fontfil</translation>
<translation>Sti til fontfil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation type="unfinished">Ukendt</translation>
<translation>Ukendt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation type="unfinished">Ukendt</translation>
<translation>Ukendt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Bruger</translation>
<translation>Bruger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">System</translation>
<translation>System</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klik for at ændre værdien</translation>
</message>
</context>
<context>
15541,7 → 15676,6
<translation type="obsolete">Indtastning af tekst her giver en hurtig søgning i fontnavne. Søgningen skelner ikke mellem store/små bogstaver. Du kan angive almindelige erstatningstegn (*,?,[...]) i dit søgeord. Eksempler: t* viser alle fonte, der starter med t eller T. *bold* viser alle fonte med ordet bold, bolder etc. i navnet. </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Sample will be shown after key release</source>
<translation type="obsolete">Prøve vil blive vist når tasten slippes</translation>
</message>
15573,12 → 15707,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="unfinished">Font visning</translation>
<translation>Font forhåndsvisning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hurtig søgning:</translation>
<translation>&amp;Hurtig søgning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
15588,32 → 15722,32
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fontstørrelse:</translation>
<translation>&amp;Font størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Tekst</translation>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="unfinished">Prøvetekst der skal vises</translation>
<translation>Prøvetekst der skal vises</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vis</translation>
<translation>&amp;Vis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished">Alt+T</translation>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="unfinished">Nulstil teksten</translation>
<translation>Nulstil teksten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="209"/>
15623,128 → 15757,109
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Luk</translation>
<translation>&amp;Luk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indtastning af tekst her giver en hurtig søgning i fontnavne. Søgningen skelner ikke mellem store/små bogstaver. Den angivne tekst tages som en delstreng.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Standardværdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis den udvidede font-information</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sæt forhåndsvisnings-teksten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Font visning</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hurtig søgning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Søg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="obsolete">Font navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Doc</source>
<translation type="obsolete">Dok</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Type</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Substituere</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Access</source>
<translation type="obsolete">Adgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fontstørrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="obsolete">Prøvetekst der skal vises</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="obsolete">Nulstil teksten</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Luk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
15815,7 → 15930,7
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="327"/>
<source>Position:</source>
<translation>Placering:</translation>
<translation>Position:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="328"/>
15833,7 → 15948,7
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="100"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gradient Vektor</translation>
</message>
</context>
<context>
15856,12 → 15971,12
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="31"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="unfinished">&amp;Enkel</translation>
<translation>&amp;Enkel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="unfinished">Horisontale</translation>
<translation>Horisontale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guidemanager.ui" line="99"/>
15871,82 → 15986,82
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="55"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tilføj</translation>
<translation>&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="65"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="unfinished">Sl&amp;et</translation>
<translation>Sl&amp;et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="307"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished">Alt+E</translation>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="233"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="unfinished">Vertikale</translation>
<translation>Vertikale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="94"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="unfinished">Til&amp;føj</translation>
<translation>Til&amp;føj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="97"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="104"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">S&amp;let</translation>
<translation>S&amp;let</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="122"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="119"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lås hjælpelinier</translation>
<translation>&amp;Lås hjælpelinier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="320"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="unfinished">Anvend effekt p&amp;å alle sider</translation>
<translation>Anvend effekt p&amp;å alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="323"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="unfinished">Alt+Å</translation>
<translation>Alt+Å</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="140"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kolonne/Række</translation>
<translation>&amp;Kolonne/Række</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Antal:</translation>
<translation>&amp;Antal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="175"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="unfinished">B&amp;rug afstand:</translation>
<translation>B&amp;rug afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="178"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
15956,333 → 16071,300
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">Si&amp;de</translation>
<translation>Si&amp;de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="343"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="294"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="unfinished">M&amp;argener</translation>
<translation>M&amp;argener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="304"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="unfinished">Mark&amp;ering</translation>
<translation>Mark&amp;ering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="unfinished">An&amp;tal:</translation>
<translation>An&amp;tal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="262"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished">Brug &amp;afstand:</translation>
<translation>Brug &amp;afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="265"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="331"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="unfinished">&amp;Diverse</translation>
<translation>&amp;Diverse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="unfinished">Slet alle hjælpelinier fra den aktive side</translation>
<translation>Slet alle hjælpelinier fra den aktive side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="340"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished">Slet hjælpelinier fra den aktive &amp;side</translation>
<translation>Slet hjælpelinier fra den aktive &amp;side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="unfinished">Slet alle hjælpelinier fra det aktive dokument</translation>
<translation>Slet alle hjælpelinier fra det aktive dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="353"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">Slet hjælpelinier fra &amp;alle sider</translation>
<translation>Slet hjælpelinier fra &amp;alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="15"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Håndtér hjælpelinier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj en ny horisontal hjælpelinie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slet den valgte horisontale hjælpelinie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj en ny vertikal hjælpelinie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slet den valgte vertikale hjælpelinie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lås hjælpelinierne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anvend på alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal horisontale hjælpelinier der skal oprettes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal vertikale hjælpelinier der skal oprettes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret rækker med hjælpelinier, med ekstra afstand mellem rækkerne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret kolonner med hjælpelinier, med ekstra afstand mellem kolonnerne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret det valgte antal horisontale hjælpelinier relativt til den aktive side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret det valgte antal horisontale hjælpelinier relativt til den aktive sides margener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="265"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret det valgte antal horisontale hjælpelinier relativt til den aktive markering af elementer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="266"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret det valgte antal vertikale hjælpelinier relativt til den aktive side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="267"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret det valgte antal vertikale hjælpelinier relativt til den aktive sides margener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="268"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret det valgte antal vertikale hjælpelinier relativt til den aktive markering af elementer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anvend de viste hjælpelinier på alle sider i dokumentet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slet alle hjælpelinier som er vist på den aktive side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slet alle hjælpelinier på alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
<source>Refer to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I forhold til</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GuideManagerBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Håndtér hjælpelinier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="obsolete">&amp;Enkel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="obsolete">Horisontale</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Guide</source>
<translation type="obsolete">Hjælpelinie</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="obsolete">Sl&amp;et</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="obsolete">Vertikale</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="obsolete">Til&amp;føj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">S&amp;let</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="obsolete">&amp;Lås hjælpelinier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="obsolete">Anvend effekt p&amp;å alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="obsolete">Alt+Å</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kolonne/Række</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Antal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="obsolete">B&amp;rug afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Refer To</source>
<translation type="obsolete">I forhold til</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="obsolete">Si&amp;de</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="obsolete">M&amp;argener</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="obsolete">Mark&amp;ering</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="obsolete">An&amp;tal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="obsolete">Brug &amp;afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="obsolete">&amp;Diverse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="obsolete">Slet alle hjælpelinier fra den aktive side</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="obsolete">Slet alle hjælpelinier fra det aktive dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="obsolete">Slet hjælpelinier fra den aktive &amp;side</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Slet hjælpelinier fra &amp;alle sider</translation>
</message>
16429,48 → 16511,48
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
<source>Scribus Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus Hjælp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
<source>Searching is case insensitive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
<source>1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Afslut</translation>
<translation>&amp;Afslut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
<source>Find &amp;Next...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Søg &amp;Næste...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
<source>Find &amp;Previous...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Søg &amp;Foregående...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tilføj</translation>
<translation>&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="294"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Afslut</translation>
<translation>&amp;Afslut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="715"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Desværre, ingen manual er installeret!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se venligst:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for nyeste dokumentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
16522,13 → 16604,15
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="77"/>
<source>Add to the
Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj til
Undtagelses-liste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="97"/>
<source>Add to the
Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj til
Ignorer-liste</translation>
</message>
</context>
<context>
16583,22 → 16667,22
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorer-liste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj en ny indgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigér indgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Undtagelses-liste</translation>
</message>
</context>
<context>
16709,23 → 16793,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importér alle...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerer Illustrator filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerer de fleste Illustrator filer ind i det aktive dokument,
og konverterer deres vektordata til Scribus objekter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="162"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished">Filen kunne ikke importeres</translation>
<translation>Filen kunne ikke importeres</translation>
</message>
</context>
<context>
16803,18 → 16888,19
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
<source>Import PostScript...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importér PostScript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
<source>Imports PostScript Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerer PostScript filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerer de fleste PostScript filer ind i det aktive dokument,
og konverterer deres vektordata til Scribus objekter.</translation>
</message>
</context>
<context>
16822,23 → 16908,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importér Xfig...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer Xfig filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerer de fleste Xfig filer ind i det aktive dokument,
og konverterer deres vektordata til Scribus objekter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="126"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle understøttede formater</translation>
<translation>Alle understøttede formater</translation>
</message>
</context>
<context>
16846,12 → 16933,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Portræt</translation>
<translation>Portræt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Landskab</translation>
<translation>Landskab</translation>
</message>
</context>
<context>
16859,67 → 16946,67
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
<source>Imposition</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udskydning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
<source>Gri&amp;d</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gi&amp;tter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
<source>Copies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
<source>Do&amp;uble sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>D&amp;obbelt sidet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
<source>Front side</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
<source>Back side</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bagside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
<source>&amp;Booklet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pjece</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
<source>Pages per sheet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sider pr ark</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
<source>4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
<source>8</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
<source>16</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>16</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
<source>Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
16927,82 → 17014,82
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Adskil sider med et komma, et udvalg med en bindestreg, f.eks. 1,4,9-11 for at få siderne 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
<source>Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fold</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
<source>Front page from</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forside fra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
<source>Double sided</source>
<translation type="unfinished">Dobbelt sidet</translation>
<translation>Dobbelt sidet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
<source>Back page from</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bagside fra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
<source>Destination page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bestemmelses-side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Størrelse</translation>
<translation>Størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
<source>Orientation</source>
<translation type="unfinished">Retning</translation>
<translation>Retning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Bredde</translation>
<translation>Bredde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Højde</translation>
<translation>Højde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvisning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
<source>Refresh preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forny Forhåndsvisning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Annullér</translation>
<translation>&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
</context>
<context>
17010,17 → 17097,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Imposition...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Udskydning...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
<source>Imposition dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udskydnings dialog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
<source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udskydning på linienet, pjecer og foldere</translation>
</message>
</context>
<context>
17126,17 → 17213,17
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="13"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="unfinished">Indsæt en ramme</translation>
<translation>Indsæt en ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="37"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="unfinished">T&amp;ype</translation>
<translation>T&amp;ype</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="75"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tekstramme</translation>
<translation>&amp;Tekstramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="73"/>
17146,7 → 17233,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="85"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">B&amp;illed ramme</translation>
<translation>B&amp;illed ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="83"/>
17171,12 → 17258,12
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="122"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sted</translation>
<translation>&amp;Sted</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="137"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished">Side placering</translation>
<translation>Side placering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="195"/>
17186,12 → 17273,12
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="unfinished">Denne side</translation>
<translation>Denne side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Alle sider</translation>
<translation>Alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="205"/>
17206,12 → 17293,12
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="225"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="unfinished">Placering af ramme</translation>
<translation>Position af ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="310"/>
17221,7 → 17308,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="unfinished">Top Venstre af margener</translation>
<translation>Top Venstre af margener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="320"/>
17231,7 → 17318,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="unfinished">Top Venstre af side</translation>
<translation>Top Venstre af side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="330"/>
17241,7 → 17328,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="260"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished">Top venstre af Tryk til kant</translation>
<translation>Top-venstre af beskæring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="340"/>
17256,37 → 17343,37
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="316"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished">X:</translation>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="379"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished">&amp;Størrelse</translation>
<translation>&amp;Størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="unfinished">Det samme som sidemargener</translation>
<translation>Det samme som sidemargener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="unfinished">Det samme som siden</translation>
<translation>Det samme som siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="429"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished">Det samme som tryk til kant området</translation>
<translation>Det samme som beskæring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="439"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished">Det samme som det importerede billede</translation>
<translation>Det samme som det importerede billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="539"/>
17296,22 → 17383,22
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="488"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Højde:</translation>
<translation>Højde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="495"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Bredde:</translation>
<translation>Bredde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="558"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tilvalg</translation>
<translation>&amp;Tilvalg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="759"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="unfinished">Kilde billede:</translation>
<translation>Kilde billede:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="914"/>
17321,17 → 17408,17
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="813"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="unfinished">Der er ikke nogen tilvalg for denne type ramme</translation>
<translation>Der er ikke nogen tilvalg for denne type ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="625"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="unfinished">Kolonner:</translation>
<translation>Kolonner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="611"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished">Afstand:</translation>
<translation>Afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="531"/>
17341,7 → 17428,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="unfinished">Kilde dokument:</translation>
<translation>Kilde dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../insertaframe.ui" line="974"/>
17356,418 → 17443,370
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished">Række af sider</translation>
<translation>Række af sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
<source>Custom Position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruger defineret position</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<source>Custom Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruger defineret størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Indsæt en tekst-ramme&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;En tekst-ramme tillader dig at placere en hvilken som helst tekst i et afgrænset område med den formatering du vælger. Du kan vælge en tekst-fil fra tilvalgs fanebladet, hvis du med det samme ønsker at importere et dokument ind i rammen. Scribus understøtter mange forskellige importerbare formater fra almindelig tekst til OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Din tekst kan redigeres og formateres direkte på siden eller i den indbyggede tekstbehandler.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="137"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Indsæt en billed-ramme&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;En billed-ramme tillader dig at placere et billede på din side. Forskellige billed-effekter kan anvendes eller kombiners inklusive transparens, lysstyrke og posterisation, som tillader retouchering eller fremstilling af interessante visuelle resultater. Billed skalering og formning udføres med egenskabs paletten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
<source>Insert one or more text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt en eller flere tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
<source>Insert one or more image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt en eller flere billedrammer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
<source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Placér de nye rammer på denne side, på alle sider eller på en udvalgt række af sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
<source>Insert the frame on the current page only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt rammen kun på denne side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
<source>Insert one frame for each existing page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt en ramme for hver eksisterende side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
<source>Insert frames on a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt rammer på en udvalgt række af sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
<source>Range of pages to insert frames on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Række af sider hvor rammer skal indsættes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
<source>Position the new frame in relation to the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Placér den nye ramme i forhold til siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt rammem i top-venstre af side-margener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt rammem i top-venstre af siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt rammem i top-venstre af sidens beskæring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
<source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt rammem i en brugerdefineret position på siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
<source>Top position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Top position af den indsatte ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="330"/>
<source>Left position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Venstre position af den indsatte ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som side-margener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som beskærings-området udenfor selve siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="436"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt den nye ramme med de samme dimensioner som billedet, som skal importeres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
<source>Insert the new frame with a custom size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indsæt den nye ramme med en brugerdefineret størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
<source>Width of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bredde af den indsatte ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
<source>Height of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Højde af den indsatte ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
<source>Number of columns for the inserted text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal kolonner for den indsatte tekstramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
<source>Distance between the columns in the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Afstand mellem kolonnerne i tekstrammen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
<source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammenkæd de indsatte tekstrammer for at lave en kæde af rammer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
<source>Link Inserted Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammenkæd de indsatte rammer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
<source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammenkæd den første indsatte ramme med en allerede eksisterende tekstramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
<source>Link to Existing Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammenkæd med eksisterende ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
<source>Name of existing text frame to link to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navn på eksisterende tekstramme som skal lænkes til</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
<source>Source document to load into the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kilde-dokument, som skal indlæses i tekstrammen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="766"/>
<source>Source image to load into the inserted image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kilde-billede, som skal indlæses i den indsattre billedramme</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="obsolete">Indsæt en ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ype</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tekstramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="obsolete">B&amp;illed ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Shape</source>
<translation type="obsolete">Figur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="obsolete">Polygon</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sted</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="obsolete">Side placering</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="obsolete">Denne side</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
<translation type="obsolete">Ved at vælge dette, placeres rammen kun på den aktive side.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Range of Pages:</source>
<translation type="obsolete">Område af sider:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
<translation type="obsolete">Ved at vælge dette, placeres rammen på det valgte område. </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="obsolete">Placering af ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="obsolete">Top Venstre af margener</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre mod side-margener defineret i din dok opsætning.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="obsolete">Top Venstre af side</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
<translation type="obsolete">Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre ved position 0,0</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Custom Position:</source>
<translation type="obsolete">Bruger defineret:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
<translation type="obsolete">Angiv placering herunder i X: Y: vinduerne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>X:</source>
<translation type="obsolete">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="obsolete">&amp;Størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="obsolete">Det samme som sidemargener</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="obsolete">Det samme som siden</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Custom Size:</source>
<translation type="obsolete">Bruger defineret størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Height:</source>
<translation type="obsolete">Højde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Bredde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tilvalg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="obsolete">Kilde billede:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Select File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vælg fil...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="obsolete">Der er ikke nogen tilvalg for denne type ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="obsolete">Kilde dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="obsolete">Kolonner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="obsolete">Afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="obsolete">Sammenkæd de nye rammer</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="obsolete">Alle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="obsolete">Top venstre af Tryk til kant</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Ved at vælge dette, placeres rammen øverst til venstre i Tryk til kant området, som er defineret i din dok opsætning.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="obsolete">Det samme som tryk til kant området</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="obsolete">Det samme som det importerede billede</translation>
</message>
17841,139 → 17880,144
<context>
<name>LatexEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="33"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="32"/>
<source>Enter Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indtast kode:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="44"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opdatér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="51"/>
<source>Revert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fortryd ændringer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="130"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program meddelelser:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="181"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Status: Ukendt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="165"/>
<source>Kill Program</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dræb program</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Indstillinger</translation>
<translation>Tilvalg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">Opløsning:</translation>
<translation>Opløsning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="88"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automatisk</translation>
<translation>Automatisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="91"/>
<source> DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="104"/>
<source>Program:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="116"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brug Latex-hoved</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="336"/>
<source>Status: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Status:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="340"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Fejl</translation>
<translation>Fejl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="342"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Afsluttet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="345"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kører</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="522"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="524"/>
<source>No item selected!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ingen element markeret!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="526"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation>Indsæt symbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="13"/>
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished">Editor</translation>
<translation>Tekstbehandler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="130"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Information</translation>
<translation>Information</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="124"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En tekstbehandler for denne ramme kører allerede!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="150"/>
<source>Editor running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tekstbehandler kører!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="132"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angiv venligst en tekstbehandler i præferencer!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="167"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kunne ikke oprette en midlertidig fil for kørsel af den eksterne tekstbehandler!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="222"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kør ekstern Tekstbehandler...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="207"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kørsel af tekstbehandler mislykkedes med afslutningskode %d!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="225"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kørsel af tekstbehandler &quot;%1&quot; mislykkedes!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="523"/>
<source>Insert Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<translation>Kør ekstern tekstbehandler...</translation>
</message>
</context>
<context>
18121,32 → 18165,32
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="603"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished">Farve på lag-indikatoren - hvert lag har en bestemt farve som vises på dokument-området når lag-indikatoren er aktiveret. Du kan dobbeltklikke for at ændre farven. </translation>
<translation>Farve på lag-indikatoren - hvert lag har fået tildelt en farve, som vises på dokument-området, når lag-indikatoren er aktiveret. Du kan dobbeltklikke for at ændre farven. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="604"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished">Gør lag synligt - Fjern afkrysning for at skjule laget </translation>
<translation>Gør lag synligt - Fjern afkrysning for at skjule laget </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="605"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished">Udskriv lag - Fjern afkrysning for at deaktivere udskrivning. </translation>
<translation>Udskriv lag - Fjern afkrysning for at deaktivere udskrivning. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="606"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished">Lås eller frigør lag - Fjern afkrysning for at frigøre </translation>
<translation>Lås eller frigør lag - Fjern afkrysning for at frigøre </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="607"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished">Tekst flyder uden om objekter i bagved liggende lag - Aktivering af dette tvinger tekst-rammer til at flyde rundt om andre objekter, selv i lag bagved dette</translation>
<translation>Tekst flyder uden om objekter i bagved liggende lag - Aktivering af dette tvinger tekst-rammer til at flyde rundt om andre objekter, selv i lag bagved dette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="608"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished">Omrids tilstand - Slar &apos;trådramme&apos; visning af objekter til/fra for hurtigere visning af meget komplekse objekter.</translation>
<translation>Omrids tilstand - Slår &apos;trådramme&apos; visning af objekter til/fra for hurtigere visning af meget komplekse objekter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="609"/>
18156,37 → 18200,37
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="601"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vælger blandingstilstanden. Virker kun i PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="602"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lag gennemsigtighed, virker kun i PDF 1.4 og SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj et nyt lag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Duplikér det aktive lag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hæv lag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sænk lag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="609"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navn på laget - Dobbeltklik på lagets navn for at redigere navnet</translation>
</message>
</context>
<context>
18199,12 → 18243,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5004"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Åbn</translation>
<translation>Åbn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4974"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle understøttede formater</translation>
<translation>Alle understøttede formater</translation>
</message>
</context>
<context>
18212,22 → 18256,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Optisk linse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linse parametre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
18237,92 → 18281,92
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilføj en ny linse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tilføj linse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fjern valgte linse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Fjern linse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zoom ind</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zoom ud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;X Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linsens horisontale position</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Y Pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linsens vertikale position</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den valgte linse virker som et forstørrelse-glas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Forstørrelses-glas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den valgte linse virker som et fiskeøje-objektiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Fiskeøje-objektiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ra&amp;dius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linsens radius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Styrke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linsens styrke</translation>
</message>
</context>
<context>
18330,22 → 18374,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="66"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linse effekter...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="70"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="90"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linse effekter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="91"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anvend dekorative linse effekter</translation>
</message>
</context>
<context>
18427,17 → 18471,14
<context>
<name>LineStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>LineStyleWBase</source>
<translation type="obsolete">LinieStilWBase</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>%</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Liniebredde:</translation>
</message>
18583,17 → 18624,17
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="266"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilfældige afsnit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="272"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal afsnit af valgte prøve-tekst som skal insættes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Liste over tilgængelige sprog af prøve-tekst</translation>
</message>
</context>
<context>
18666,27 → 18707,27
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Størrelse på de indsatte sider, enten en standard eller bruger-defineret størrelse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Retning på side(r) som skal indsættes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bredde på side(r) som skal indsættes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Højde på side(r) som skal indsættes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="179"/>
<source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Når der insættes en ny side mellem andre, flyt da objekter med deres aktuelle sider. Dette er standard-handlingen.</translation>
</message>
</context>
<context>
18789,27 → 18830,27
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="152"/>
<source>Bleeds</source>
<translation>Tryk til kant</translation>
<translation>Til beskæring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Afstand for tryk til kant fra toppen af den fysiske side</translation>
<translation>Afstand for beskæring fra toppen af den fysiske side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="144"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Afstand for tryk til kant fra bunden af den fysiske side</translation>
<translation>Afstand for beskæring fra bunden af den fysiske side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="145"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Afstand for tryk til kant fra venstre af den fysiske side</translation>
<translation>Afstand for beskæring fra venstre af den fysiske side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="146"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Afstand for tryk til kant fra højre af den fysiske side</translation>
<translation>Afstand for beskæring fra højre af den fysiske side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="217"/>
18845,7 → 18886,7
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="39"/>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation>Redigér Master sider</translation>
</message>
18855,89 → 18896,89
<translation type="obsolete">Ønsker du virkelig at slette denne masterside?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Ny masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<source>Name:</source>
<translation>Navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Ny masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="355"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopi #%1 af </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="94"/>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation>Duplikér den valgte masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="95"/>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation>Slet den valgte masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="96"/>
<source>Add a new master page</source>
<translation>Tilføj en ny masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="97"/>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Importér mastersider fra et andet dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Ny masterside %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Ikke i stand til at omdøbe masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Det er ikke tilladt at omdøbe normalsiden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Omdøb masterside</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Nyt navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="171"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation>Kopi #%1 af %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="135"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denne master-side er brugt mindst en gang i dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ønsker du virkelig at slette masterside &quot;%1&quot;?</translation>
</message>
</context>
<context>
19018,7 → 19059,7
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="51"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> °</translation>
</message>
</context>
<context>
19026,57 → 19067,57
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="13"/>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Afstande</translation>
<translation>Afstande</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="19"/>
<source>X1:</source>
<translation type="unfinished">X1:</translation>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="145"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>10000.0000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="36"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="53"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="70"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="87"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Længde:</translation>
<translation>Længde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="104"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
<translation>DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="121"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
<translation>DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="138"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Vinkel:</translation>
<translation>Vinkel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="155"/>
<source>Unit:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enhed:</translation>
</message>
</context>
<context>
19104,7 → 19145,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="78"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Lav side(r)</translation>
<translation>Opret side(r)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="190"/>
19164,7 → 19205,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Select...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vælg...</translation>
</message>
</context>
<context>
19172,43 → 19213,44
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Mesh Distortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trådnet-forvrængning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
<source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Træk de røde handtag med musen for at forvrænge trådnettet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zoom ind</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zoom ud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
<source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nulstiller de markerede håndtag til deres oprindelige position.
Hvis ingen håndtag er markerede, så nulstilles alle håndtag.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished">Nu&amp;lstil</translation>
<translation>Nu&amp;lstil</translation>
</message>
</context>
<context>
19216,17 → 19258,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="69"/>
<source>Mesh Distortion...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trådnet-forvrængning...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="73"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trådnet-forvrængning af polygoner</translation>
</message>
</context>
<context>
19315,7 → 19357,7
<message>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="58"/>
<source>Number of Copies:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal kopier:</translation>
</message>
</context>
<context>
19391,38 → 19433,35
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
<source>Progress</source>
<translation type="unfinished">Fremgang</translation>
<translation>Fremgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="unfinished">Total fremgang:</translation>
<translation>Total fremgang:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Annullér</translation>
<translation>&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<source>%v of %m</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%v af %m</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiProgressDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Progress</source>
<translation type="obsolete">Fremgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="obsolete">Total fremgang:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
</message>
19452,163 → 19491,146
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="13"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished">Duplikér flere gange</translation>
<translation>Duplikér flere gange</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="32"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="unfinished">&amp;Udfra Antal &amp;kopier</translation>
<translation>&amp;Udfra Antal &amp;kopier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="50"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="unfinished">Antal &amp;kopier:</translation>
<translation>Antal &amp;kopier:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="91"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="unfinished">&amp;Forskyd de nye elementer med</translation>
<translation>&amp;Forskyd de nye elementer med</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="94"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="81"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="unfinished">Lav &amp;afstand mellem elementer på</translation>
<translation>Lav &amp;afstand mellem elementer på</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="84"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="145"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished">Rotation:</translation>
<translation>Rotation:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="217"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="unfinished">Udfra &amp;rækker &amp;&amp; kolonner</translation>
<translation>Udfra &amp;rækker &amp;&amp; kolonner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="245"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation type="unfinished">Vertikal afstand:</translation>
<translation>Vertikal afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="272"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation type="unfinished">Horisontal afstand:</translation>
<translation>Horisontal afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="289"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="unfinished">Antal rækker:</translation>
<translation>Antal rækker:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="309"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="unfinished">Antal kolonner:</translation>
<translation>Antal kolonner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="383"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="399"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Annullér</translation>
<translation>&amp;Annullér</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultipleDuplicateBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplikér flere gange</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="obsolete">&amp;Udfra Antal &amp;kopier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">Antal &amp;kopier:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="obsolete">&amp;Forskyd de nye elementer med</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="obsolete">Lav &amp;afstand mellem elementer på</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Horisontalt skift:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vertikalt skift:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="obsolete">Udfra &amp;rækker &amp;&amp; kolonner</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation type="obsolete">Vertikal afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation type="obsolete">Horisontal afstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Antal rækker:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Antal kolonner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="obsolete">Rotation:</translation>
</message>
19637,164 → 19659,164
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="100"/>
<source>New Document</source>
<translation>Nyt dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="237"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Landskab</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="284"/>
<source>Options</source>
<translation>Indstillinger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="236"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Portræt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="265"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Margen hjælpelinier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Dokumentets papirstørrelse, enten standard- eller brugerdefineret størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Retning på dokumentets sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Bredde af dokumentets sider, kan ændres hvis du har valgt en brugerdefineret størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Højde af dokumentets sider, kan ændres hvis du har valgt en brugerdefineret størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Standard målenhed for dokument-redigering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="149"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Lav tekstrammer automatisk, når der tilføjes nye sider</translation>
<translation>Opret tekstrammer automatisk, når der tilføjes nye sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="150"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Antal kolonner i tekstrammer, der laves automatisk</translation>
<translation>Antal kolonner i tekstrammer, der oprettes automatisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="151"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Afstand mellem kolonner, der laves automatisk</translation>
<translation>Afstand mellem kolonner, der oprettes automatisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="224"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="243"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Bredde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="249"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Højde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="307"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>Auto&amp;matiske tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="317"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>Afstan&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="309"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Kolonner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="233"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>&amp;Retning:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="297"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>Standard &amp;enhed:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="129"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation>Vis ikke dette vindue igen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation>De indledende antal sider i dokumentet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="291"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>Antal si&amp;der:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="370"/>
<source>Open</source>
<translation>Åbn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>&amp;Nyt dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Åbn &amp;eksisterende dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="118"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Åbn nyere &amp;dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="256"/>
<source>First Page is:</source>
<translation>Første side er:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="329"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Vis dokument opsætning efter det er lavet</translation>
<translation>Vis dokument-indstillinger efter det er oprettet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="181"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Dokument layout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nyt &amp;fra skabelon</translation>
</message>
</context>
<context>
20005,38 → 20027,38
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Nulstil kontur-linien til billedets klipnings-sti</translation>
<translation>Nulstil kontur-linien til billedets fritlægningsmaske</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>til dokument-område</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>til side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>sæt form til billed-klipning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sætter formen til billedets fritlægningsmaske</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="299"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Dette dokument synes ikke at være er OpenOffice Tegnings-fil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="618"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Gruppe%1</translation>
</message>
20044,39 → 20066,39
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Importér &amp;OpenOffice.org Tegning...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Importerer OpenOffice.org Tegnings-filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importerer de fleste OpenOffice.org Tegnings-filer ind i det aktive dokument, og konverterer deres vektordata til Scribus objekter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Tegnings-filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="138"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Tegnings-filer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Denne fil indeholder nogle ikke-understøttede egenskaber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Filen kunne ikke importeres</translation>
</message>
20195,48 → 20217,48
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="908"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Objekt</translation>
<translation>Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydigt.&lt;br/&gt;Vælg venligst et andet.</translation>
<translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydigt.&lt;br/&gt;Vælg venligst et andet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="876"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Lav til gruppe </translation>
<translation>Lav til gruppe </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="751"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Side </translation>
<translation>Side </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="806"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">Frie objekter</translation>
<translation>Frigiv objekter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">Oversigt</translation>
<translation>Oversigt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="140"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indtast et nøgleord eller regulært udtryk for at filtrere oversigten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Filter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+F</translation>
</message>
</context>
<context>
20308,13 → 20330,13
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="170"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Kan ikke lave mappe:
<translation>Kan ikke oprette mappe:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Gem som</translation>
<translation>Gem som</translation>
</message>
</context>
<context>
20322,57 → 20344,57
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="135"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished">Gemmer PDF</translation>
<translation>Gemmer PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished">Eksporterer Masterside:</translation>
<translation>Eksporterer Masterside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer Side:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished">Eksporterer elementer på aktive side:</translation>
<translation>Eksporterer elementer på aktive side:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2470"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Side:</translation>
<translation>Side:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2483"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished">Dato:</translation>
<translation>Dato:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7753"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlæsning af billede mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7758"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gemme et billede mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7763"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlæsning af billed-maske mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7768"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7748"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Der opstod en skrivefejl, tjek venligst tilgængelig diskplads</translation>
</message>
</context>
<context>
20636,70 → 20658,70
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="284"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anvend farve-profiler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="361"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tillader dig at indlejre farve-profiler i udskrift-data når farvestyring er aktiveret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="272"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Afskær ved printer margener</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis farvedækning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="214"/>
<source>Threshold:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tærskel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="217"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="221"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Ingen</translation>
<translation>Ingen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Behandler Masterside:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Eksporterér Side:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1772"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1771"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gemme billed-data mislykkedes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1777"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1776"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlæsning af billede mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1781"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlæsning af billed-maske mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1787"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1786"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede</translation>
</message>
</context>
<context>
20748,42 → 20770,34
<context>
<name>PStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Form1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Egenskaber</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabulatorer og indrykning</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="obsolete">Afstande og placering</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Uncialer</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="obsolete">forælders Uncial status</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="obsolete">&amp;Skrifttegn-stile</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseret på:</translation>
</message>
20857,173 → 20871,156
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tilføj</translation>
<translation>&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="61"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="68"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopiér</translation>
<translation>&amp;Kopiér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="71"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="78"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Slet</translation>
<translation>&amp;Slet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="81"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="88"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">Nu&amp;lstil</translation>
<translation>Nu&amp;lstil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="91"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="114"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="130"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Annullér</translation>
<translation>&amp;Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="23"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Navn</translation>
<translation>Navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="28"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Type</translation>
<translation>Type</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="33"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">Værdi</translation>
<translation>Værdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="38"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished">Parameter</translation>
<translation>Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="43"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished">Slægtskab</translation>
<translation>Slægtskab</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="48"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished">Slægtskab med</translation>
<translation>Slægtskab med</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="13"/>
<source>Attributes</source>
<translation type="unfinished">Kvaliteter</translation>
<translation>Kvaliteter</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Page Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Side element kvaliteter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Type</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Værdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Slægtskab</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Slægtskab med</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tilføj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kopiér</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Slet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">Nu&amp;lstil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
</message>
21038,67 → 21035,67
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Billede</translation>
<translation>Billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="470"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlejret billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="473"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Original PPI: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Faktiske PPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">Størrelse:</translation>
<translation>Størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="475"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Farverum:</translation>
<translation>Farverum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Ukendt</translation>
<translation>Ukendt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Side:</translation>
<translation>Side:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="488"/>
<source>Pages:</source>
<translation type="unfinished">Sider:</translation>
<translation>Sider:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlejret billede mangler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<source>missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>mangler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="502"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation type="unfinished">Intet billede indlæst</translation>
<translation>Intet billede indlæst</translation>
</message>
</context>
<context>
21106,17 → 21103,17
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="565"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Fejl</translation>
<translation>Fejl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="166"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kørsel af det externe program mislykkedes!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="239"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kunne ikke oprette en midlertidig fil for kørsel af programmet!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
21126,7 → 21123,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kørsel af programmet &quot;%1&quot; mislykkedes!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pageitem_latexframe.cpp" line="647"/>
21136,72 → 21133,72
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kører</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="405"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Programmet &quot;%1&quot; kunne ikke starte!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="409"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Programmet &quot;%1&quot; er brudt ned!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="559"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="560"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="562"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilstand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="567"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Afsluttet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="44"/>
<source>Render</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gengiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="260"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konfigurations-filen angav ikke en sti til programmet!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="558"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gengiv ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="224"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ingen konfiguration er defineret til at køre programmet!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Intet program defineret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="130"/>
<source>Rendering...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gengivelse...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="139"/>
<source>Render Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gengivelses-fejl</translation>
</message>
</context>
<context>
21209,55 → 21206,55
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="319"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">Afsnit: </translation>
<translation>Afsnit:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="327"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished">Linier: </translation>
<translation>Linier: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="333"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">Ord: </translation>
<translation>Ord: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="341"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">Tegn: </translation>
<translation>Tegn: </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3469"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Sammenkædet tekst</translation>
<translation>Sammenkædet tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3473"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Tekstramme</translation>
<translation>Tekstramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3477"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3475"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">Afsnit: </translation>
<translation>Afsnit: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3485"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3483"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished">Linier: </translation>
<translation>Linier: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3491"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3489"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">Ord: </translation>
<translation>Ord: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3499"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3497"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">Tegn: </translation>
<translation>Tegn: </translation>
</message>
</context>
<context>
21276,12 → 21273,13
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="268"/>
<source>Number of pages to show side-by-side on the canvas
Often used for allowing items to be placed across page spreads</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal sider der skal vises side-om-side på dokument-området
Ofte brugt for at tillade elementer at blive placeret over flere sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="273"/>
<source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stedet på dokument-området, hvor den første side af dokumentet er placeret</translation>
</message>
</context>
<context>
21324,27 → 21322,27
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="938"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Liste over normal-sider i dokumentet, vist med dokument-layout. Sider kan trækkes for at flytte eller slette dem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="939"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Træk sider eller master-sider hen på skraldespanden for at slette dem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="937"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Liste over master-sider i dokumentet. Master-side-navne kan trækkes hen på side-visningen herunder for at anvende master-sider, eller hen på det tomme mellemrum mellem sider for at lave nye sider.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="628"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denne master-side er brugt mindst en gang i dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="632"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">Ønsker du virkelig at slette denne masterside?</translation>
<translation>Ønsker du virkelig at slette denne master-side?</translation>
</message>
</context>
<context>
21355,7 → 21353,6
<translation type="obsolete">%1 of %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="obsolete">%1 of %1</translation>
</message>
21362,33 → 21359,33
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="267"/>
<source>Go to the first page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gå til den første side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="268"/>
<source>Go to the previous page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gå til den foregående side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="269"/>
<source>Go to the next page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gå til den næste side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="270"/>
<source>Go to the last page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gå til den sidste side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="271"/>
<source>Select the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Markér den aktive side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="272"/>
<source> of %1</source>
<comment>number of pages in document</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>af %1</translation>
</message>
</context>
<context>
21404,22 → 21401,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="69"/>
<source>Path Along Path...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti langs sti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="73"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="96"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bøjer en polygon langs en poly-linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="97"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dette plugin bøjer en polygon ved hjælp af en poly-linie.</translation>
</message>
</context>
<context>
21427,47 → 21424,47
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forbind stier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Starting Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Start-punkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>End Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slut-punkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
<source>a straight Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>en lige linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>Points moving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Punkter flyttes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvisning på dokumentområdet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forbind første linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<source>with Second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>med anden linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>by using:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ved brug af:</translation>
</message>
</context>
<context>
21475,17 → 21472,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="90"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forbind stier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forbind 2 poly-linier.</translation>
</message>
</context>
<context>
21493,38 → 21490,39
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="70"/>
<source>Cut Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klip polygon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="76"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="100"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klipper en polygon med en polylinie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="119"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Qt Version for gammel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="119"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dette plugin kræver mindst version 4.3.3 af Qt biblioteket</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="150"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Fejl</translation>
<translation>Fejl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="150"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den klippende linie skal krydse polygonen og
begge endepunkter skal ligge udenfor polygonen</translation>
</message>
</context>
<context encoding="UTF-8">
21532,77 → 21530,77
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Path along Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti langs sti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="21"/>
<source>Effect Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Effekt type</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="29"/>
<source>Single</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="34"/>
<source>Single, stretched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkel, udspændt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="39"/>
<source>Repeated</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gentaget</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="44"/>
<source>Repeated, stretched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gentaget, udspændt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="52"/>
<source>Horizontal Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Horisontal forskydning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="62"/>
<source>Vertical Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vertikal forskydning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
<source>Gap between Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Afstand mellem objekter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvisning på dokument-området</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rotér objekt med:</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>90°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>180°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>270°</translation>
</message>
</context>
<context>
21610,32 → 21608,32
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="13"/>
<source>Boolean Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Boolsk sti operationer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="97"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="195"/>
<source>=</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>=</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="274"/>
<source>Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Operation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="357"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="381"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ombyt figurer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="386"/>
21645,113 → 21643,114
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="41"/>
<source>First source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Første kilde figur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="139"/>
<source>Second source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anden kilde figur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="234"/>
<source>The resulting shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den resulterende figur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="286"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Foren figurerne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="321"/>
<source>Intersection of the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Figurernes skæringspunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="337"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resultatet er området, hvor de to figurer ikke gennemskærer hinanden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="353"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bryd fra hinanden,
Resultatet er en kombination af &quot;gennemskæring&quot; og &quot;udelukkelse&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="450"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruger definerede farver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
<source>Stroke:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Streg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="488"/>
<source>Fill:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fyld:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="158"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Behold en kopi af det originale element efter udførelse af operationen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="161"/>
<source>Keep</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Behold</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="305"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Træk den anden figur fra den første figur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="378"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ombyt kilde figurerne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den resulterende figur bruger farven fra den første kilde figur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="427"/>
<source>First Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Første figur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="437"/>
<source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den resulterende figur bruger farven fra den anden kilde figur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="440"/>
<source>Second Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anden figur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="447"/>
<source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den resulterende figur bruger farverne som er vist herunder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="478"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="unfinished">Stregfarve</translation>
<translation>Stregfarve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="498"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Fyldfarve</translation>
<translation>Fyldfarve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resultat tager farve fra:</translation>
</message>
</context>
<context>
21759,12 → 21758,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="103"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rasultat får farve fra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="127"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>gennemskæring får farve fra:</translation>
</message>
</context>
<context>
21772,32 → 21771,32
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="74"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti operationer...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="78"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="103"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti operationer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="104"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anvend dekorative boolske operationer på stier.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Qt version for gammel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dette plugin kræver mindst version 4.3.3 af Qt biblioteket</translation>
</message>
</context>
<context>
21805,17 → 21804,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="95"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opret sti fra streg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="74"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sti værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="96"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konverterer stregen af en sti til en fyldt sti.</translation>
</message>
</context>
<context>
21843,57 → 21842,57
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="14"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Mønstre</translation>
<translation>Mønstre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="56"/>
<source>Load</source>
<translation type="unfinished">Indlæs</translation>
<translation>Indlæs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="63"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished">Indlæs sæt</translation>
<translation>Indlæs sæt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="77"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished">Fjern</translation>
<translation>Fjern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="84"/>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished">Fjern alle</translation>
<translation>Fjern alle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="107"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="114"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Annullér</translation>
<translation>Annullér</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="84"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Navn:</translation>
<translation>&amp;Navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="84"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Omdøb indgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle understøttede formater</translation>
<translation>Alle understøttede formater</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/patterndialog.ui" line="70"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Omdøb</translation>
</message>
</context>
<context>
21946,68 → 21945,62
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="14"/>
<source>Result</source>
<translation type="unfinished">Resultat</translation>
<translation>Resultat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="34"/>
<source>Search Results for: </source>
<translation type="unfinished">Søg resultater for: </translation>
<translation>Søg resultater for: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="86"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vis udskrift</translation>
<translation>&amp;Vis udskrift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="89"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="115"/>
<source>&amp;Select</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vælg</translation>
<translation>&amp;Vælg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="118"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="128"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Annullér</translation>
<translation>Annullér</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PicSearchBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Result</source>
<translation type="obsolete">Resultat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Search Results for: </source>
<translation type="obsolete">Søg resultater for: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vis udskrift</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>&amp;Select</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vælg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+V</translation>
</message>
22047,84 → 22040,77
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="13"/>
<source>Search Images</source>
<translation type="unfinished">Søg billeder</translation>
<translation>Søg billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="25"/>
<source>Search for:</source>
<translation type="unfinished">Søg efter:</translation>
<translation>Søg efter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="38"/>
<source>Start at:</source>
<translation type="unfinished">Start ved:</translation>
<translation>Start ved:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="64"/>
<source>Change...</source>
<translation type="unfinished">Vælg...</translation>
<translation>Vælg...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="79"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished">Søger</translation>
<translation>Søger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="141"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation type="unfinished">Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver</translation>
<translation>Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.ui" line="148"/>
<source>Search recursively</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Søg rekursivt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="103"/>
<source>Base directory for search does not exist.
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Basismappen for søgning eksisterer ikke
Vælg venligst en anden.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PicSearchOptionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Search Images</source>
<translation type="obsolete">Søg billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Start at:</source>
<translation type="obsolete">Start ved:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Vælg...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Search for:</source>
<translation type="obsolete">Søg efter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation type="obsolete">Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Search recursivly</source>
<translation type="obsolete">Søg rekursivt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Searching</source>
<translation type="obsolete">Søger</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Start Search</source>
<translation type="obsolete">Start søgning</translation>
</message>
22219,72 → 22205,72
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="83"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Information</translation>
<translation>Information</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="155"/>
<source>Path:</source>
<translation type="unfinished">Sti:</translation>
<translation>Sti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="198"/>
<source>Search...</source>
<translation type="unfinished">Søger...</translation>
<translation>Søger...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="105"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Navn:</translation>
<translation>Navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="215"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Billede</translation>
<translation>Billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="288"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="unfinished">DPI:</translation>
<translation>DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="221"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Format:</translation>
<translation>Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="256"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Farverum:</translation>
<translation>Farverum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="323"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Størrelse</translation>
<translation>Størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="329"/>
<source>Pixels:</source>
<translation type="unfinished">Billedpunkter:</translation>
<translation>Billedpunkter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="358"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skalering:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="387"/>
<source>Printed:</source>
<translation type="unfinished">Udskrevet:</translation>
<translation>Udskrevet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="425"/>
<source>Layout</source>
<translation type="unfinished">Layout</translation>
<translation>Layout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="433"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="unfinished">På side:</translation>
<translation>På side:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../picstatus.ui" line="575"/>
22304,12 → 22290,12
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="546"/>
<source>Select</source>
<translation type="unfinished">Vælg</translation>
<translation>Vælg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
<source>Image Tools</source>
<translation type="unfinished">Billed værktøjer</translation>
<translation>Billed værktøjer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../picstatus.ui" line="558"/>
22319,17 → 22305,17
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="623"/>
<source>Image Visible</source>
<translation type="unfinished">Billede er synlig</translation>
<translation>Billed er synlig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="633"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation type="unfinished">Billed effekter...</translation>
<translation>Billed effekter...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="613"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished">Redigér billede...</translation>
<translation>Redigér billed...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="628"/>
22339,283 → 22325,257
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="684"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Luk</translation>
<translation>Luk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="600"/>
<source>Extended Image Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udvidede billed egenskaber...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="228"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sortér efter navn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="230"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sortér efter side</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="16"/>
<source>Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Håndtér billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="530"/>
<source>Go to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gå til</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="127"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navn på billed-filen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="177"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stedet hvor billed-filen er gemt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="195"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Søg efter manglende billder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="240"/>
<source>Type of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Billedtype</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="253"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Billedets farverum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="275"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Farverum brugt i billedet, f.eks. RGB or CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="307"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Billedets originale opløsning i punkter per tomme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="345"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Højde og bredde på billedet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="374"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Horisontal og vertikal skalering anvendt på billedet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="409"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Størrelse på billedet når det udskrives</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="449"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Siden hvor billedet er vist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="462"/>
<source>Page Item:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Side elementer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="478"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navn på side-elementet som indeholder billedet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="491"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Effektive DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="510"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Effektive opløsning på billedet efter skalering</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="527"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flyt til siden hvor billedet er</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="543"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flyt til siden hvor elementet er og markér det</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="587"/>
<source>Enable or disable exporting of the item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktivér eller deaktivér eksport af elementet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="590"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportér/Udskriv billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="597"/>
<source>Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sæt format-specifikke egenskaber for visse billed-typer, som f.eks. fritlægningsmasker</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="610"/>
<source>Edit the image in the default editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigér billedet i standard billedprogrammet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="620"/>
<source>Make the image visible or invisible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gør billedet synligt eller usynligt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="630"/>
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anvend ikke-ødelæggende effekter på billedet i dets ramme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="264"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indlejret billede</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PicStatusBase</name>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Håndtér billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Information</source>
<translation type="obsolete">Information</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Path:</source>
<translation type="obsolete">Sti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Search...</source>
<translation type="obsolete">Søger...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>Image</source>
<translation type="obsolete">Billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136960432"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="obsolete">DPI:</translation>
</message>
<message>