Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 15247 → Rev 15248

/trunk/Scribus/resources/editorconfig/500_povray.xml
49,6 → 49,7
<cs>Nastavení renderování</cs>
<de>Render Optionen</de>
<ru>Параметры визуализации</ru>
<hu>Renderelési beállítások</hu>
</i18n>
</title>
<list name="quality" default="11">
58,15 → 59,37
<cs>Kvalita:</cs>
<de>Qualität:</de>
<ru>Качество:</ru>
<hu>Minőség:</hu>
</i18n>
</title>
<option value="1">Just show quick colors</option>
<option value="3">Show specified diffuse and ambient light</option>
<option value="4">Render shadows, but no extended lights</option>
<option value="5">Render shadows, including extended lights</option>
<option value="7">Compute texture patterns and photons</option>
<option value="8">Compute reflections and refractions</option>
<option value="11">Compute media and radiosity</option>
<option value="1"><i18n>
<en>Just show quick colors</en>
<hu>Csak gyors színek megjelenítése</hu>
</i18n></option>
<option value="3"><i18n>
<en>Show specified diffuse and ambient light</en>
<hu>A megadott diffúz és szórt fény megjelenítése</hu>
</i18n></option>
<option value="4"><i18n>
<en>Render shadows, but no extended lights</en>
<hu>Árnyékok renderelése a kiterjesztett fények elhagyásával</hu>
</i18n></option>
<option value="5"><i18n>
<en>Render shadows, including extended lights</en>
<hu>Árnyékok renderelése a kiterjesztett fényekkel</hu>
</i18n></option>
<option value="7"><i18n>
<en>Compute texture patterns and photons</en>
<hu>Textúra minták és fotonok kiszámítása</hu>
</i18n></option>
<option value="8"><i18n>
<en>Compute reflections and refractions</en>
<hu>Tükröződések és fénytörések kiszámítása </hu>
</i18n></option>
<option value="11"><i18n>
<en>Compute media and radiosity</en>
<hu>Média és radiozitás kiszámítása</hu>
</i18n></option>
</list>
<list name="antialias" default="+A">
<title>
75,10 → 98,17
<cs>Vyhlazování:</cs>
<de>Antialiasing:</de>
<ru>Сглаживание:</ru>
<hu>Élsimítás:</hu>
</i18n>
</title>
<option value="+A">On</option>
<option value="-A">Off</option>
<option value="+A"><i18n>
<en>On</en>
<hu>Bekapcsolva</hu>
</i18n></option>
<option value="-A"><i18n>
<en>Off</en>
<hu>Kikapcsolva</hu>
</i18n></option>
</list>
<spinbox name="aathres" type="double" min="0.0" max="3.0" step="0.1" default="0.3">
<i18n>
86,6 → 116,7
<cs>Prahová hodnota vyhlazování:</cs>
<de>Antialiasing Schwellwert:</de>
<ru>Порог сглаживания:</ru>
<hu>Élsimítási küszöb:</hu>
</i18n>
</spinbox>
<spinbox name="aadepth" type="short" min="1" max="9" step="1" default="3">
94,6 → 125,7
<cs>Hloubka vyhlazování:</cs>
<de>Antialiasing Rekursion:</de>
<ru>Глубина сглаживания:</ru>
<hu>Élsimítás mélysége:</hu>
</i18n>
</spinbox>
</tab>
/trunk/Scribus/resources/editorconfig/200_gnuplot.xml
30,7 → 30,8
<de>Bereiche</de>
<fr>Rangées</fr>
<pl>Zakresy</pl>
<ru>Диапазоны</ru>
<ru>Диапазоны</ru>
<hu>Tartomány</hu>
</i18n></title>
<comment><i18n>
<en>Enter asterisk (*) for autoscale!</en>
38,7 → 39,8
<de>Stern (*) für automatische Skalierung eingeben!</de>
<fr>Entrez une astérisque (*) pour ajuster automatiquement !</fr>
<pl>Wpisz asterisk (*) dla automatycznego skalowania!</pl>
<ru>Enter asterisk (*) for autoscale!</ru>
<ru>Enter asterisk (*) for autoscale!</ru>
<hu>Automatikus méretezés csillaggal (*)</hu>
</i18n></comment>
<spinbox name="xmin" type="double" min="-1e6" max="+1e6" step="1" default="*" special="*"><i18n>
<en>X Min:</en>
72,7 → 74,8
<de>Beschriftungen</de>
<fr>Étiquettes</fr>
<pl>Etykiety</pl>
<ru>Метки</ru>
<ru>Метки</ru>
<hu>Címkék</hu>
</i18n></title>
<text name="title" type="short" default=""><i18n>
<en>Title:</en>
80,19 → 83,22
<de>Titel:</de>
<fr>Titre :</fr>
<pl>Tytuł:</pl>
<ru>Название:</ru>
<ru>Название:</ru>
<hu>Cím</hu>
</i18n></text>
<text name="xlabel" type="short" default=""><i18n>
<en>X-Label:</en>
<cs>Název osy X:</cs>
<de>X-Beschriftung:</de>
<ru>Метка оси X:</ru>
<en>X-Label:</en>
<cs>Název osy X:</cs>
<de>X-Beschriftung:</de>
<ru>Метка оси X:</ru>
<hu>X címke</hu>
</i18n></text>
<text name="ylabel" type="short" default=""><i18n>
<en>Y-Label:</en>
<cs>Název osy Y:</cs>
<de>Y-Beschriftung:</de>
<ru>Метка оси Y:</ru>
<en>Y-Label:</en>
<cs>Název osy Y:</cs>
<de>Y-Beschriftung:</de>
<ru>Метка оси Y:</ru>
<hu>Y címke</hu>
</i18n></text>
<list name="grid" default="#">
<title><i18n>
101,7 → 107,8
<de>Gitter:</de>
<fr>Grille :</fr>
<pl>Siatka:</pl>
<ru>Сетка:</ru>
<ru>Сетка:</ru>
<hu>Rács</hu>
</i18n></title>
<option value="#"><i18n>
<en>No Grid</en>
109,7 → 116,8
<de>Kein Gitter</de>
<fr>Pas de Grille</fr>
<pl>Bez siatki</pl>
<ru>Без сетки</ru>
<ru>Без сетки</ru>
<hu>Rács nélkül</hu>
</i18n></option>
<option value="set grid xtics ytics"><i18n>
<en>Major ticks only</en>
117,7 → 125,8
<de>Nur Hauptstriche</de>
<fr>Seulement les coches majeures</fr>
<pl>Tylko główne linie</pl>
<ru>Только основные линии</ru>
<ru>Только основные линии</ru>
<hu>Csak fővonalak</hu>
</i18n></option>
<option value="set grid xtics ytics mxtics mytics"><i18n>
<en>Major and minor ticks</en>
126,6 → 135,7
<fr>Coches majeures et mineures</fr>
<pl>Wszystkie linie</pl>
<ru>Основные и вторичные линии</ru>
<hu>Fő- és alvonalak is</hu>
</i18n></option>
</list>
<list name="gridlayer" default="back">
135,7 → 145,8
<de>Gitterebene:</de>
<fr>Niveau de la grille :</fr>
<pl>Warstwa siatki:</pl>
<ru>Слой сетки:</ru>
<ru>Слой сетки:</ru>
<hu>Rács réteg</hu>
</i18n></title>
<option value="back"><i18n>
<en>Back</en>
143,7 → 154,8
<de>Hinten</de>
<fr>Arrière</fr>
<pl>Na spodzie</pl>
<ru>Позади</ru>
<ru>Позади</ru>
<hu>Alul</hu>
</i18n></option>
<option value="front"><i18n>
<en>Front</en>
152,6 → 164,7
<fr>A l'avant</fr>
<pl>Na wierzchu</pl>
<ru>Впереди</ru>
<hu>Felül</hu>
</i18n></option>
</list>
<list name="zeroaxis" default="">
162,6 → 175,7
<fr>Axe Zero :</fr>
<pl>Oś zerowa:</pl>
<ru>Начало координат:</ru>
<hu>Nulla tengely</hu>
</i18n></title>
<option value=""><i18n>
<en>None</en>
170,6 → 184,7
<fr>Aucun</fr>
<pl>Brak</pl>
<ru>Нет</ru>
<hu>Nincs</hu>
</i18n></option>
<option value="set xzeroaxis"><i18n>
<en>X axis</en>
177,7 → 192,8
<de>X-Achse</de>
<fr>Axe des X</fr>
<pl>Oś X</pl>
<ru>Для оси X</ru>
<ru>Для оси X</ru>
<hu>X tengely</hu>
</i18n></option>
<option value="set yzeroaxis"><i18n>
<en>Y axis</en>
185,7 → 201,8
<de>Y-Achse</de>
<fr>Axe des Y</fr>
<pl>Oś Y</pl>
<ru>Для оси Y</ru>
<ru>Для оси Y</ru>
<hu>Y tengely</hu>
</i18n></option>
<option value="set zeroaxis"><i18n>
<en>Both</en>
193,7 → 210,8
<de>Beide</de>
<fr>Les deux</fr>
<pl>Obie</pl>
<ru>Для обеих осей</ru>
<ru>Для обеих осей</ru>
<hu>Mindkettő</hu>
</i18n></option>
</list>
</tab>
/trunk/Scribus/resources/editorconfig/100_latex.xml
92,6 → 92,18
becomes
\[J = \int r^2 \mathrm{d}m\]
</ru>
<hu>
\section*{Kézikönyv}
A \LaTeX-keret beállításai működőképesek, ha el tudja olvasni ezt a szöveget.\\
Képletek elhelyezése is nagyon egyszerű:\\
Jobb kattintás $\Rightarrow$ Forrás szerkesztése\\
Majd cserélje le ezt a szöveget a sajátjára. Ez a példa:
\begin{verbatim}
\[J = \int r^2 \mathrm{d}m\]
\end{verbatim}
-- ezt eredményezi:
\[J = \int r^2 \mathrm{d}m\]
</hu>
</i18n>
</empty-frame-text>
<preamble>
118,6 → 130,7
<fr>Polices/En-tête</fr>
<pl>Fonty/Nagłówki</pl>
<ru>Шрифты и заголовки</ru>
<hu>Betűkészlet/Fejléc</hu>
</i18n></title>
<comment><i18n>
<en>Fonts only work when installed on your computer!</en>
126,6 → 139,7
<fr>Les polices fonctionnent uniquement lorsqu'elles sont installées sur votre ordinateur !</fr>
<pl>Fonty muszą być zainstalowane na twoim komputerze!</pl>
<ru>Шрифты работают только если они установлены в системе!</ru>
<hu>A betűkészlet csak akkor működik, ha telepítve van!</hu>
</i18n></comment>
<list name="font" default="">
<title><i18n>
135,6 → 149,7
<fr>Police :</fr>
<pl>Font:</pl>
<ru>Шрифт:</ru>
<hu>Betűkészlet:</hu>
</i18n></title>
<option value="">Computer Modern</option>
<option value="\usepackage{ccfonts}">Concrete</option>
148,6 → 163,7
<de>Hinweis: Am Anfang des Textes muss zusätzlich \sf für Helvetica und \tt für Courier stehen!</de>
<pl>Uwaga: Na początku tekstu należy dodatkowo umieścić \sf dla fontu Helvetica i \tt dla fontu Courier!</pl>
<ru>Примечание: необходимо включить команду \sf в начало текста для Helvetica и \tt для Courier!</ru>
<hu>Megjegyzés: A Helvetica a \sf, a Courier pedig a \tt paranccsal aktiválható.</hu>
</i18n></comment>
<list name="fontsize" default="11pt">
<title><i18n>
157,6 → 173,7
<fr>Taille police :</fr>
<pl>Stopień pisma:</pl>
<ru>Кегль шрифт:</ru>
<hu>Betűméret:</hu>
</i18n></title>
<option value="8pt">8pt</option>
<option value="9pt">9pt</option>
173,6 → 190,7
<de>Textfarbe</de>
<fr>Couleur police</fr>
<pl>Kolor fontu</pl>
<hu>Betűszín</hu>
</i18n></color>
<color name="bg"><i18n>
<en>Backgroundcolor</en>
180,6 → 198,7
<de>Hintergrundfarbe</de>
<fr>Couleur de fond</fr>
<pl>Kolor tła</pl>
<hu>Háttérszín</hu>
</i18n></color>
-->
<text name="additionalheaders" type="long" default="\usepackage{amsmath}"><i18n>
189,6 → 208,7
<fr>En-tête additionnel :</fr>
<pl>Dodatkowe nagłówki:</pl>
<en>Дополнительные заголовки:</en>
<hu>További fejléc:</hu>
</i18n></text>
</tab>
<tab type="items">
199,6 → 219,7
<de>Verhältnissymbole</de>
<pl>Symbole relacji</pl>
<ru>Символы соотношения</ru>
<hu>Relációs jelek</hu>
</i18n></title>
<item value="\pm" image="pm.png" />
<item value="\cap" image="cap.png" />
438,6 → 459,7
<fr>Flèches</fr>
<pl>Strzałki</pl>
<ru>Стрелки</ru>
<hu>Nyilak</hu>
</i18n></title>
<item value="\leftarrow" image="leftarrow.png" />
<item value="\longleftarrow" image="longleftarrow.png" />
517,6 → 539,7
<fr>Symboles divers</fr>
<pl>Różne symbole</pl>
<ru>Различные символы</ru>
<hu>Egyéb szimbólumok</hu>
</i18n></title>
<item value="\ldots" image="ldots.png" />
<item value="\cdots" image="cdots.png" />
586,6 → 609,7
<fr>Délimiteurs</fr>
<pl>Znaki rozdzielające</pl>
<ru>Разделители</ru>
<hu>Határolójelek</hu>
</i18n></title>
<item value="\vert" image="vert.png" />
<item value="\Vert" image="v_ert.png" />
628,6 → 652,7
<fr>Alphabet Grec</fr>
<pl>Alfabet grecki</pl>
<ru>Греческий алфавит</ru>
<hu>Görög betűk</hu>
</i18n></title>
<item value="\alpha" image="alpha.png" />
<item value="\beta" image="beta.png" />
678,6 → 703,7
<fr>Alphabet Math</fr>
<pl>Alfabet matematyczny</pl>
<ru>Математические алфавиты</ru>
<hu>Matematikai betűk</hu>
</i18n></title>
<item value="\mathcal{A}" image="mathcala_.png" />
<item value="\mathcal{B}" image="mathcalb_.png" />
860,6 → 886,7
<fr>Texte normal</fr>
<pl>Zwykły tekst</pl>
<ru>Обычный текст</ru>
<hu>Normál szöveg</hu>
</i18n>
</item>
</tab>
871,6 → 898,7
<fr>Accents Math</fr>
<pl>Akcenty matematyczne</pl>
<ru>Математические акценты</ru>
<hu>Matematikai ékezetek</hu>
</i18n></title>
<item value="\bar{}" image="bara.png" />
<item value="\vec{}" image="veca.png" />