Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 19518 → Rev 19519

/trunk/Scribus/resources/templates/CMakeLists.txt
10,6 → 10,7
 
INSTALL(FILES
template.xml
template.ca.xml
template.de.xml
template.es.xml
template.hu.xml
/trunk/Scribus/resources/templates/template.ca.xml
0,0 → 1,661
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<templates>
<template category="Butlletins">
<name>Newsletter 1</name>
<file>nl1/nl1.sla.gz</file>
<tnail>nl1/nl1tn.png</tnail>
<img>nl1/nl1.png</img>
<psize>A4</psize>
<color>2 colors, verd i taronja</color>
<descr>Plantilla simple per a butlletins</descr>
<usage>Cliqueu amb el botó dret sobre ela marcs d'imatge i text i reemplaçeu el que hi ha en el seu interior. Les imatges es poden usar lliurement en el document.</usage>
<scribus_version>1.2RC1cvs</scribus_version>
<date>2004-07-11</date>
<author>RL</author>
<email>tsoots@gmail.com</email>
</template>
<template category="Butlletins">
<name>Newsletter 2</name>
<file>nl2/nl2.sla.gz</file>
<tnail>nl2/nl2tn.png</tnail>
<img>nl2/nl2.png</img>
<psize>A4</psize>
<color>Blanc i negre</color>
<descr>Plantilla simple per a butlletins</descr>
<usage>Cliqueu amb el botó dret sobre ela marcs d'imatge i text i reemplaçeu el que hi ha en el seu interior. Les imatges es poden usar lliurement en el document.</usage>
<scribus_version>1.2RC1cvs</scribus_version>
<date>2004-07-11</date>
<author>RL</author>
<email>tsoots@gmail.com</email>
</template>
<template category="Futlletons">
<name>Brochure 1</name>
<file>br1/br1.sla.gz</file>
<tnail>br1/br1tn.png</tnail>
<img>br1/br1.png</img>
<psize>A4</psize>
<color>Color</color>
<descr>Futlletó simple amb un tema de fruites molt acolorit.</descr>
<usage>Cliqueu amb el botó dret sobre el text i reemplaçeu el seu contingut.</usage>
<scribus_version>1.2RC1cvs</scribus_version>
<date>2004-07-11</date>
<author>RL</author>
<email>tsoots@gmail.com</email>
</template>
<template category="Butlletins">
<name>TextBased</name>
<file>textbased/textbased.sla.gz</file>
<tnail>textbased/textbasedtn.png</tnail>
<img>textbased/textbased.png</img>
<psize>A4</psize>
<color>Color</color>
<descr>Un butlletí/revista molt decent creat per una organització sense ànim de lucre. Desgraciadament, no s'ha arribat a fer.</descr>
<usage>Cliqueu amb el botó dret sobre el text i reemplaçeu el seu contingut. O qualsevol cosa que vulgueu fer... ;)</usage>
<scribus_version>1.2RC1cvs</scribus_version>
<date>2004-07-10</date>
<author>Petr Vaněk</author>
<email>petr@yarpen.cz</email>
</template>
<template category="Presentacions PDF">
<name>Blue Orange</name>
<file>pres_backgr_1/blue_orange_vector.sla.gz</file>
<tnail>pres_backgr_1/blue_orange_vectortn.png</tnail>
<img>pres_backgr_1/blue_orange_vector.png</img>
<psize>personalitzat, 842x632</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-25</date>
<author>Dhananjay Garg</author>
<email></email>
</template>
<template category="Presentacions PDF">
<name>Flood Light</name>
<file>pres_backgr_2/flood_light.sla.gz</file>
<tnail>pres_backgr_2/flood_lighttn.png</tnail>
<img>pres_backgr_2/flood_light.png</img>
<psize>personalitzat, 842x632</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Fons de presentació</descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-25</date>
<author>Dhananjay Garg</author>
<email></email>
</template>
<template category="Presentacions PDF">
<name>Glass Ripples</name>
<file>pres_backgr_3/glass_ripples.sla.gz</file>
<tnail>pres_backgr_3/glass_ripplestn.png</tnail>
<img>pres_backgr_3/glass_ripples.png</img>
<psize>personalitzat, 842x632</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-27</date>
<author>Dhananjay Garg</author>
<email></email>
</template>
<template category="Presentacions PDF">
<name>Bokeh</name>
<file>pres_backgr_4/bokeh.sla.gz</file>
<tnail>pres_backgr_4/Bokehtn.png</tnail>
<img>pres_backgr_4/Bokeh.png</img>
<psize>personalitzat, 842x632</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-27</date>
<author>Dhananjay Garg</author>
<email></email>
</template>
<template category="Empaquetat">
<name>Cheat Cube</name>
<file>cc/Cheat_Cube.sla.gz</file>
<tnail>cc/Cheat_Cubetn.png</tnail>
<img>cc/Cheat_Cube.png</img>
<psize>personalitzat, 1052x744</psize>
<color>Color</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-18</date>
<author>Fedora Project</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes">
<name>Menu template 1</name>
<file>mc/menu_template1.sla.gz</file>
<tnail>mc/menu_template1tn.png</tnail>
<img>mc/menu_template1.png</img>
<psize>personalitzat, 1224x792</psize>
<color>Color</color>
<descr>Plantilla simple per a menús</descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-18</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Futlletons">
<name>Cover 1</name>
<file>cover1/cover1.sla.gz</file>
<tnail>cover1/cover1tn.png</tnail>
<img>cover1/cover1.png</img>
<psize>A4, Hochformat</psize>
<color>Color</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-18</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Futlletons">
<name>Cover 2</name>
<file>cover2/cover2.sla.gz</file>
<tnail>cover2/cover2tn.png</tnail>
<img>cover2/cover2.png</img>
<psize>A4, Hochformat</psize>
<color>Color</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-18</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Futlletons">
<name>Cover 3</name>
<file>cover3/cover3.sla.gz</file>
<tnail>cover3/cover3tn.png</tnail>
<img>cover3/cover3.png</img>
<psize>A4, Hochformat</psize>
<color>Color</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-18</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Futlletons">
<name>Cover 4</name>
<file>cover4/cover4.sla.gz</file>
<tnail>cover4/cover4tn.png</tnail>
<img>cover4/cover4.png</img>
<psize>A4, Hochformat</psize>
<color>Color</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-18</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Futlletons">
<name>Cover 5</name>
<file>cover5/cover5.sla.gz</file>
<tnail>cover5/cover5tn.png</tnail>
<img>cover5/cover5.png</img>
<psize>A4, Hochformat</psize>
<color>Color</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-18</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid A4 L</name>
<file>grid_br_a4_l/Brochure_Grid_A4_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_a4_l/Brochure_Grid_A4_Ltn.png</tnail>
<img>grid_br_a4_l/Brochure_Grid_A4_L.png</img>
<psize>personalitzat, 1684x596</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A4</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid A4 P</name>
<file>grid_br_a4_p/Brochure_Grid_A4_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_a4_p/Brochure_Grid_A4_Ptn.png</tnail>
<img>grid_br_a4_p/Brochure_Grid_A4_P.png</img>
<psize>personalitzat, 1191x842</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A4</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 975x85 in L</name>
<file>grid_br_975x85in_l/Brochure_Grid_975x85in_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_975x85in_l/Brochure_Grid_975x85_in_Ltn.png</tnail>
<img>grid_br_975x85in_l/Brochure_Grid_975x85_in_L.png</img>
<psize>personalitzat, 1404x612</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster de 9.75x8.5 polzades</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 975x85 in P</name>
<file>grid_br_975x85_p/Brochure_Grid_975x85in_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_975x85_p/Brochure_Grid_975x85_in_Ptn.png</tnail>
<img>grid_br_975x85_p/Brochure_Grid_975x85_in_P.png</img>
<psize>personalitzat, 1224x702</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster de 9.75x8.5 polzades</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 375x85 in P</name>
<file>grid_br_375x85_p/Brochure_Grid_375x85in_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_375x85_p/Brochure_Grid_375x85_in_Ptn.png</tnail>
<img>grid_br_375x85_p/Brochure_Grid_375x85_in_P.png</img>
<psize>personalitzat, 540x613</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster de 3.75x8.5 polzades</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 375x85 in L</name>
<file>grid_br_375x85_l/Brochure_Grid_375x85in_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_375x85_l/Brochure_Grid_375x85_in_Landscapetn.png</tnail>
<img>grid_br_375x85_l/Brochure_Grid_375x85_in_Landscape.png</img>
<psize>personalitzat, 1224x270</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster de 3.75x8.5 polzades</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 100x210 P</name>
<file>grid_br_100x210_p/Brochure_Grid_100x210_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_100x210_p/Brochure_Grid_100x210_Ptn.png</tnail>
<img>grid_br_100x210_p/Brochure_Grid_100x210_P.png</img>
<psize>personalitzat, 567x596</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster vertical de 100x210 mm</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 100x210 L</name>
<file>grid_br_100x210_l/Brochure_Grid_100x210_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_100x210_l/Brochure_Grid_100x210_mm_Landscapetn.png</tnail>
<img>grid_br_100x210_l/Brochure_Grid_100x210_mm_Landscape.png</img>
<psize>personalitzat, 1191x284</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster apaïsat de 100x210 mm</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 55x85in P</name>
<file>grid_br_55x86in_p/Brochure_Grid_55x85in_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_55x86in_p/Brochure_Grid_55x85in_Portraoittn.png</tnail>
<img>grid_br_55x86in_p/Brochure_Grid_55x85in_Portraoit.png</img>
<psize>personalitzat, 792x613</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster de 5.5x8.5 polzades</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid 55x85in L</name>
<file>grid_br_55x85in_l/Brochure_Grid_55x85in_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_55x85in_l/Brochure_Grid_55x85_in_Ltn.png</tnail>
<img>grid_br_55x85in_l/Brochure_Grid_55x85_in_L.png</img>
<psize>personalitzat, 1224x396</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A4 de 5.5x8.5 polzades</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Poster Grid A3</name>
<file>grid_poster_a3/Poster_Grid_A3.sla.gz</file>
<tnail>grid_poster_a3/Poster_Grid_A3tn.png</tnail>
<img>grid_poster_a3/Poster_Grid_A3.png</img>
<psize>personalitzat, 842x1191</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A3</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Poster Grid A2</name>
<file>grid_poster_a2/Poster_Grid_A2.sla.gz</file>
<tnail>grid_poster_a2/Poster_Grid_A2tn.png</tnail>
<img>grid_poster_a2/Poster_Grid_A2.png</img>
<psize>personalitzat, 1191x1684</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A2</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Poster Grid A1</name>
<file>grid_poster_a1/Poster_Grid_A1.sla.gz</file>
<tnail>grid_poster_a1/Poster_Grid_A1tn.png</tnail>
<img>grid_poster_a1/Poster_Grid_A1.png</img>
<psize>personalitzat, 1684x2384</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A1</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Poster Grid A0</name>
<file>grid_poster_a0/Poster_Grid_A0.sla.gz</file>
<tnail>grid_poster_a0/Poster_Grid_A0tn.png</tnail>
<img>grid_poster_a0/Poster_Grid_A0.png</img>
<psize>personalitzat, 2384x3371</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A0</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-24</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid USL P</name>
<file>grid_br_usl_p/Brochure_Grid_USL_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_usl_p/Brochure_Grid_USL_Ptn.png</tnail>
<img>grid_br_usl_p/Brochure_Grid_USL_P.png</img>
<psize>personalitzat, 1224x792</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster US Letter</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid USL L</name>
<file>grid_br_usl_l/Brochure_Grid_USL_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_usl_l/Brochure_Grid_USL_Ltn.png</tnail>
<img>grid_br_usl_l/Brochure Grid_USL_L.png</img>
<psize>personalitzat, 1584x612</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster US Letter</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure_Grid_DIN_LANG P</name>
<file>grid_br_dinl_p/Brochure_Grid_DIN_LANG_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_dinl_p/Brochure_Grid_DIN_LANG_Ptn.png</tnail>
<img>grid_br_dinl_p/Brochure_Grid_DIN_LANG_P.png</img>
<psize>personalitzat, 596x596</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster DIN LANG</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid DIN LANG L</name>
<file>grid_br_dinl_l/Brochure_Grid_DIN_LANG_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_dinl_l/Brochure_Grid_DIN_LANG_Ltn.png</tnail>
<img>grid_br_dinl_l/Brochure_Grid_DIN_LANG_L.png</img>
<psize>personalitzat, 1191x298</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster DIN LANG</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid A5 P</name>
<file>grid_br_a5_p/Brochure_Grid_A5_P.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_a5_p/Brochure_Grid_A5_Portraittn.png</tnail>
<img>grid_br_a5_p/Brochure_Grid_A5_Portrait.png</img>
<psize>personalitzat, 840x596</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A5</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Pòsters">
<name>Brochure Grid A5 L</name>
<file>grid_br_a5_l/Brochure_Grid_A5_L.sla.gz</file>
<tnail>grid_br_a5_l/Brochure_Grid_A5_Ltn.png</tnail>
<img>grid_br_a5_l/Brochure_Grid_A5_L.png</img>
<psize>personalitzat, 1191x420</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Graella de disseny per a un pòster A5</descr>
<usage>Creeu el contingut en la capa &quot;Contingut&quot; i desactiveu la impressió de la capa &quot;Fons&quot; abans d'imprimir o exportar a PDF.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>Christoph Schäfer</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card Collection</name>
<file>buscard_coll/business_card_collection.sla.gz</file>
<tnail>buscard_coll/Business_Card_Collectiontn.png</tnail>
<img>buscard_coll/Business_Card_Collection.png</img>
<psize>personalitzat, 1436x1709</psize>
<color>RGB</color>
<descr>Colecció de targetes de visita.</descr>
<usage>Copieu una targeta de visita al document o a l'àlbum de retalls per a reutilizar-la o editar-la.</usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-23</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 1</name>
<file>buscard1/buscard1.sla.gz</file>
<tnail>buscard1/Business_Card_1tn.png</tnail>
<img>buscard1/Business_Card_1.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 2</name>
<file>buscard2/buscard2.sla.gz</file>
<tnail>buscard2/Business_Card_2tn.png</tnail>
<img>buscard2/Business_Card_2.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 3</name>
<file>buscard3/buscard3.sla.gz</file>
<tnail>buscard3/Business_Card_3tn.png</tnail>
<img>buscard3/Business_Card_3.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 4</name>
<file>buscard4/buscard4.sla.gz</file>
<tnail>buscard4/Business_Card_4tn.png</tnail>
<img>buscard4/Business_Card_4.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 5</name>
<file>buscard5/buscard5.sla.gz</file>
<tnail>buscard5/Business_Card_5tn.png</tnail>
<img>buscard5/Business_Card_5.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 6</name>
<file>buscard6/buscard6.sla.gz</file>
<tnail>buscard6/Business_Card_6tn.png</tnail>
<img>buscard6/Business_Card_6.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 7</name>
<file>buscard7/buscard7.sla.gz</file>
<tnail>buscard7/Business_Card_7tn.png</tnail>
<img>buscard7/Business_Card_7.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 8</name>
<file>buscard8/buscard8.sla.gz</file>
<tnail>buscard8/Business_Card_8tn.png</tnail>
<img>buscard8/Business_Card_8.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 9</name>
<file>buscard9/buscard9.sla.gz</file>
<tnail>buscard9/Business_Card_9tn.png</tnail>
<img>buscard9/Business_Card_9.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 10</name>
<file>buscard10/buscard10.sla.gz</file>
<tnail>buscard10/Business_Card_10tn.png</tnail>
<img>buscard10/Business_Card_10.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
<template category="Targetes de visita">
<name>Business Card 11</name>
<file>buscard11/buscard11.sla.gz</file>
<tnail>buscard11/Business_Card_11tn.png</tnail>
<img>buscard11/Business_Card_11.png</img>
<psize>personalitzat, 252x144</psize>
<color>RGB</color>
<descr></descr>
<usage></usage>
<scribus_version>1.3.9.svn</scribus_version>
<date>2010-10-22</date>
<author>vectorportal.com</author>
<email></email>
</template>
</templates>