Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 15401 → Rev 15402

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.da_DK.ts
11362,12 → 11362,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Alle understøttede formater</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
<source>Open</source>
<translation>Åbn</translation>
</message>
21242,27 → 21242,27
<translation>Dato:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10356"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Indlæsning af billede mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10361"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Gemme et billede mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10366"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Indlæsning af billed-maske mislykkedes: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10371"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10351"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Der opstod en skrivefejl, tjek venligst tilgængelig diskplads</translation>
</message>
33846,9 → 33846,9
<translation>Gul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3046"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2746"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3150"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3027"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3132"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopi #%1 af </translation>
</message>
34444,9 → 34444,9
<translation>Hebraisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="398"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation>Kopi af %1 (%2) </translation>
</message>
36949,7 → 36949,7
<translation type="obsolete">Scribus 1.3.4 dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3471"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3452"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopi #%1 af </translation>
</message>
36972,7 → 36972,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3192"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3175"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopi #%1 af </translation>
</message>
37017,7 → 37017,7
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.4+ dokument {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3559"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3541"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Kopi #%1 af </translation>
</message>
38054,19 → 38054,19
<translation type="obsolete">Tegn: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7209"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7211"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="126"/>
<source>Print: </source>
<translation>Udskriv: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7211"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="129"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Aktiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7213"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Deaktiveret</translation>