Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18309 → Rev 18310

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.et.ts
14,12 → 14,12
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3447"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
27,27 → 27,27
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Scribus %1 info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscripti versioon %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscripti versioon pole teada</translation>
</message>
56,102 → 56,102
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribuse versioon %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Ehitamise ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Arendajate meeskond:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Kaasautorid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Ametlik dokumentatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Muu dokumentatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Tango projekti ikoonid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utorid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Ametlikud tõlked ja tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Varasemad tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tõlked</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Kodulehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentatsioon internetis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Veateated ja soovid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Meililist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>I&amp;nternet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;ulge</translation>
</message>
160,7 → 160,7
<translation type="obsolete">See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms&apos;i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig&apos;i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Uuendused</translation>
</message>
173,90 → 173,90
<translation type="obsolete">See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms&apos;i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig&apos;i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis. Windowsi versioon ei kasuta Fontconfig&apos;i ega CUPS-i teeke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Scribuse uuenduste kontrollimine. Masinast ei saadeta selleks välja mingeid andmeid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Käivitusekraan:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>See paneel näitab Scribuse versiooni, selle valmimise aega ja teekide toetust.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F tähendab: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-i toetus F=Fontconfig&apos;i toetus.Viimane täht märgib renderdajat: C=cairo või Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Teegi toetuse puudumist tähistab *. Samuti on näha Scribuse tuvastatud Ghostscripti versioon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Windowsi versioon ei kasuta fontconfig&apos;i või CUPS-i teeke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribuse versioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Kontrolli uuendusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Loobu uuenduste kontrollist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Arendajate veebipäevik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Litsents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Litsentsifaili avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte litsentsi kohta teabe hankimiseks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentatsiooni tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Veebimeistrid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Faili %1 avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte %1 kohta teabe hankimiseks.</translation>
</message>
335,161 → 335,160
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Uus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Ava...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;ulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Salvesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Salvesta &amp;kui...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Taasta salvestatud versioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Ko&amp;gu väljundiks...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Hangi tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Lisa &amp;tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Hangi pilt...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Salvesta &amp;tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Salvesta &amp;EPS-failina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Salvesta P&amp;DF-failina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Dokumendi &amp;seadistused...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Trüki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>T&amp;rükkimise eelvaatlus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Välju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Võta tagasi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Tee uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Val&amp;itud elemendi režiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Lõika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopeeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Aseta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Aseta (a&amp;bsoluutselt)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Aseta pilt lõikepuhvrist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Puhasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Vali kõik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Tühista kõik valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Ot&amp;si/asenda...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Redigeeri pilti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>Vä&amp;rvid...</translation>
<translation type="obsolete">Vä&amp;rvid...</translation>
</message>
<message>
<source>Gradients...</source>
496,7 → 495,7
<translation type="obsolete">Üleminekud...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tiilid...</translation>
</message>
509,52 → 508,52
<translation type="obsolete">&amp;Joone stiilid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Le&amp;heküljetoorikud...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScriptid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Seadistused...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Muu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Keskele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Rööpjoondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>Pü&amp;siv rööpjoondus</translation>
</message>
563,143 → 562,143
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Alla&amp;joonitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>&amp;Sõnade allajoonimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Läbikriipsutatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>S&amp;uurtähed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapiteelkiri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Ü&amp;laindeks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Ala&amp;indeks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>K&amp;ontuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Vari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Pildiefektid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabeldusmärgid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Klooni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Klooni &amp;mitmekordselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>K&amp;ustuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Rühmita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Lõh&amp;u rühm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Lukustatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Suurus lukustatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Trükkimine lubatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Pee&amp;gelda rõhtsalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Pee&amp;gelda püstiselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>V&amp;ii kõige taha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Too &amp;kõige ette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Vii tahapoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Too ettepoole</translation>
</message>
708,298 → 707,303
<translation type="obsolete">Saada &amp;visandimappi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atribuudid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Rohkem infot...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Pilt &amp;nähtaval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Uuenda pilti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Sobita kast pildiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Embed Image</source>
<translation>Põimi pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Pildi laiendatud omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Madala kvaliteediga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normaalse kvaliteediga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Täieliku kvaliteediga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>On PDF-i &amp;järjehoidja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>On PDF-i &amp;annotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>A&amp;nnotatsiooni omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Välja omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Muuda kuju...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Lis&amp;a tekst vektorjoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Haagi tekst vektorjoone küljest lahti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Ü&amp;henda hulknurgad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Lah&amp;uta hulknurgad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezier&apos; kõver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>P&amp;ildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Kontuurid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glüüf...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Näidistekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>L&amp;isa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;pordi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Eemalda...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopeeri...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Liiguta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Rakenda leheküljetoorikut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Salvesta leheküljetoorikuna...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Halda &amp;juhtjooni...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Halda lehekülje omadusi...</translation>
</message>
1008,22 → 1012,22
<translation type="obsolete">So&amp;bita aknasse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
1032,47 → 1036,47
<translation type="obsolete">&amp;Pisipildid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Veeriste näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>&amp;Kastide näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>P&amp;iltide näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>&amp;Alusvõrgu näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>&amp;Juhtjoonte näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Al&amp;usjoonte näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>&amp;Tekstiahela näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mittetrükitavate märkide näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Joonlaudade näitamine</translation>
</message>
1081,78 → 1085,78
<translation type="obsolete">Joonlauad on seotud leheküljega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Tõmme &amp;alusvõrgule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Tõmme &amp;juhtjoontele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Struktuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Kihid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>L&amp;ehekülgede korraldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Järjehoidjad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Mõõtmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>T&amp;oimingute ajalugu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Trük&amp;ieelne kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>Joo&amp;ndus ja jaotus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF-i tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Vali element</translation>
</message>
1173,52 → 1177,52
<translation type="obsolete">&amp;Vabakäejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Pööra elementi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Suurenda või vähenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Suurenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Vähenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Redigeeri kasti sisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Redigeeri teksti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Lingi tekstikastid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Eemalda tekstikastide link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Värvivalija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopeeri elemendi omadused</translation>
</message>
1259,37 → 1263,37
<translation type="obsolete">Lisa vabakäejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Lisa PDF-i kinnitusnupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Lisa PDF-i tekstiväli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Lisa PDF-i märkekast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Lisa PDF-i liitkast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Lisa PDF-i nimekirjakast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Lisa teksti annotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Lisa lingi annotatsioon</translation>
</message>
1298,32 → 1302,32
<translation type="obsolete">Piltide &amp;haldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Poolitamise lubamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Poolitamise keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>Sisukorra &amp;genereerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskaadi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Paanidena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Scribuse info</translation>
</message>
1332,27 → 1336,27
<translation type="obsolete">&amp;Pluginate info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>&amp;Qt info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Vihjed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>S&amp;cribuse käsiraamat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Lülita palette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Lülita juhtjooni</translation>
</message>
1361,82 → 1365,82
<translation type="obsolete">&amp;Poolituskoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Sidekriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Sisetühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Lehekülje&amp;number</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>New Line</source>
<translation>Uus rida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Kasti katkestus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Veeru katkestus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Autoriõigus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registreeritud kaubamärk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Kaubamärk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Kaldkriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Täpp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punkt keskel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pikk mõttekriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Lühike mõttekriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Arvuvahemiku kriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Tsitaadikriips</translation>
</message>
1513,32 → 1517,32
<translation type="obsolete">CJK kahekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<source>En Space</source>
<translation>Enn-tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Emm-tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Kitsas tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Lai tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Keskmine tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Juuspeen tühik</translation>
</message>
1559,42 → 1563,42
<translation type="obsolete">Lisa leheküljenumber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Tekstikasti veergude näitamine</translation>
</message>
1607,12 → 1611,12
<translation type="obsolete">&amp;Kast...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Eelvaatluse režiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Kihi indikaatorite näitamine</translation>
</message>
1629,465 → 1633,494
<translation type="obsolete">&amp;Seadistused (vana)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Lisa mustritesse</translation>
<translation type="obsolete">Lisa mustritesse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Kleepuvad tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Ma&amp;hutamine kõrgusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Mahutamine laiusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Lõikevaru näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Sümbolid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation>Lisa ruumiline annotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation>&amp;Poolituskoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Null-laiusega tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Null-laiusega sisetühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Ülakoma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Sirged topelt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Ühekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Ühekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Kahekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Kahekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Ühekordne ümberpööratud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Kahekordne ümberpööratud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Ühekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Ühekordne parempoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Kahekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Kahekordne parempoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Ühekordne alumine koma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Kahekordne alumine koma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK ühekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK ühekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK kahekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK kahekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Lisa &amp;tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Lisa p&amp;ildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Lisa t&amp;abel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Li&amp;sa kujund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Lisa &amp;hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>&amp;Lisa joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Lisa &amp;Bezier&apos; kõver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Lisa &amp;vabakäejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Scribuse kodulehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Scribuse dokumentatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribuse Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Scribuse tundmaõppimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Kontekstimenüü näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>Piltide halda&amp;mine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Pluginate info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Lisa Unicode märgi algusjada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Hangi vektorfail...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Põhjalikum kõigi valimine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Muuda allikat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Asenda värvid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Joonlaudade sidumine leheküljega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Lisa &amp;renderduskast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Uuenduste kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Lehekülgede arv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Sobita pilt kasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Mustrid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>File</source>
<translation>Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>Edit</source>
<translation>Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>Style</source>
<translation>Stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>Item</source>
<translation>Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>Insert</source>
<translation>Lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>L&amp;isamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Page</source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>Le&amp;hekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>View</source>
<translation>Vaade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Vaade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>Extras</source>
<translation>Ekstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;kstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>Windows</source>
<translation>Aknad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Aknad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>Help</source>
<translation>Abi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>A&amp;bi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Plugina menüü elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2246"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<source>Others</source>
<translation>Muu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2248"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Unicode märgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Liigutamise/suuruse muutmise väärtuse indikaator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Uus &amp;mallist...</translation>
</message>
2214,47 → 2247,47
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Joondus ja jaotus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation>Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Joondamise alus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Esimene valitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Viimane valitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Veerised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Juhtjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Valik</translation>
</message>
2267,12 → 2300,12
<translation type="obsolete">Objektide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Joondamine alumise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Joondamine parema serva järgi</translation>
</message>
2281,17 → 2314,17
<translation type="obsolete">Objektide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Tsentreerimine püstteljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Joondamine vasaku serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Tsentreerimine rõhtteljel</translation>
</message>
2300,17 → 2333,17
<translation type="obsolete">Objektide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Joondamine ülemise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Valitud juhtjoon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Jaotus</translation>
</message>
2323,17 → 2356,17
<translation type="obsolete">Objektide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Paremate servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Alumiste servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rõhtsuunas keskmete võrdsed vahed</translation>
</message>
2346,57 → 2379,57
<translation type="obsolete">Objektide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Vasakute servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Püstsuunas keskmete võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Ülemiste servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>Va&amp;hemaa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Elementide jaotus määratud vahemaa järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation>Jaotamisel määratud vahemaa järgi muudetakse elementide jaotamise suund vastupidiseks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Valik puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation>Vaheta elemendid vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation>Vaheta elemendid paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
2417,62 → 2450,62
<translation type="obsolete">Objektide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Elementide parema serva joondamine ankru vasaku serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Elementide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Elementide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Elementide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Elementide püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Elementide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje külgede rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje üla- ja alaveerise püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje külgveeriste rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation>Külgede &amp;joondamise meetod:</translation>
</message>
2489,32 → 2522,32
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Elemendi ühe külje joondamisel:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;liigutatakse alati ka teist külge (säilitades senise laiuse ja kõrguse) või &lt;/li&gt;&lt;li&gt;jäetakse teine külg võimaluse korral fikseerituks (liigutamise asemel muudetakse elemendi suurust)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Joondamine järgmistel alustel:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Esimene valitud element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Teine valitud element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktiivne lehekülg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktiivse lehekülje veerised&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Juhtjoon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Valik&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Suuruse muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Valitud juhtjoone asukoht, mille järgi joondada</translation>
</message>
3462,7 → 3495,7
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Õigekirja kontrollimise toetus</translation>
</message>
3471,7 → 3504,7
<translation type="obsolete">Võimaldab kontrollida õigekirja aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
3481,12 → 3514,12
<translation>Õigekirja kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Võimaldab kontrollida õigekirja Aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud Aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Aspelli plugina viga</translation>
</message>
3812,17 → 3845,22
<translation>Varieeruv arv kuueteistkümnendsüsteemi märke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation>Ribakood</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Viga faili avamisel: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Ribakood pole täielik</translation>
</message>
3840,7 → 3878,7
<translation>12 või 13 arvu kriipsudega. ISBN-10 pärandvorming tunnistab 9 või 10 arvu kriipsudega, kuid see standard on tunnistatud alates 1. jaanuarist 2007 iganenuks. (Märkus: vana ISBN-10 teisendamiseks ISBN-13 vormingusse, lisa esimese 9 arvu ette prefiks 978-, nt. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Viimane kontrollarv arvutatakse automaatselt.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Vali tüüp</translation>
</message>
4033,7 → 4071,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Visandimapi kataloogi valik</translation>
</message>
4042,7 → 4080,7
<translation type="obsolete">Visandimapp (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Imporditava visandimapifaili valik</translation>
</message>
4051,12 → 4089,12
<translation type="obsolete">Kataloogi valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Nimeta ümber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Kustuta</translation>
</message>
4067,49 → 4105,49
Palun vali mõni muu nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1760"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Uus kirje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Loo uus visandimapi lehekülg</translation>
</message>
4122,7 → 4160,7
<translation type="obsolete">Salvesta valitud visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Visandimapifaili import Scribuse versioonist &lt;=1.3.2</translation>
</message>
4131,86 → 4169,85
<translation type="obsolete">Impordi visandimapifail Scribuse versioonist &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Sulge valitud visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopeerimine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Liigutamine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="601"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<source>Main</source>
<translation>Peamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Kopeeritud elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<source>New Name</source>
<translation>Uus nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Visandimapp (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1761"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1762"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Aseta leheküljele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1045"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Salvesta kui...</translation>
<translation type="obsolete">Salvesta kui...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Close</source>
<translation>Sulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Kustuta sisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kõik kirjed?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4706,9 → 4743,9
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="843"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
4715,13 → 4752,13
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Web Safe RGB</translation>
</message>
4750,7 → 4787,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
4759,21 → 4796,21
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
4783,12 → 4820,12
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dünaamilised värviribad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Staatilised värviribad</translation>
</message>
4803,22 → 4840,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Värvi nimega &quot;%1&quot; ei saa luua.
4837,7 → 4874,7
<translation type="obsolete">Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Selle nimega värv on juba olemas, palun vali mõni muu nimi.</translation>
4848,13 → 4885,13
<translation>Selle valimisel muudetakse värv spot-värviks, luues plaatide või separeerimise jaoks täiendava värvi. Enamasti on seda mõtet kasutada siis, kui logo või mõned muud värvid peavad olema äärmiselt täpsed või neid ei saa tekitada CMYK-i abil. Heaks näiteks on metallik- ja fluorestsensvärv, mida CMYK-iga on raske saavutada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="729"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Ilma nimeta värvi ei saa luua
5301,8 → 5338,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
5309,17 → 5346,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Pikkus: %1
5326,7 → 5363,7
Nurk: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Laius: %1
5333,8 → 5370,8
Kõrgus: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Nurk: %1</translation>
</message>
5342,17 → 5379,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Valitud värv puudub dokumendi värvikomplektis. Palun anna uuele värvile nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Värvi ei leitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Valitud nimi on juba olemas. Palun anna uuele värvile mõni muu nimi.</translation>
</message>
5360,17 → 5397,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Tekstikastide linkimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5378,44 → 5415,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
5422,12 → 5459,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1807"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1835"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
5445,12 → 5482,12
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
5459,7 → 5496,7
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
5914,22 → 5951,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Probleeme ei esinenud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="549"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<source>Page </source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Vabad objektid</translation>
</message>
5938,68 → 5975,68
<translation type="obsolete">Esines probleeme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Trükieelne kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Items</source>
<translation>Elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Problems</source>
<translation>Probleemid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktiivne profiil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoreeri vigu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation>Trükkimise ja nähtavuse ebakõlad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Check again</source>
<translation>Kontrolli uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Puuduvad glüüfid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Teksti ülejooksmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objekt ei paikne leheküljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Puuduv pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6012,93 → 6049,93
<translation type="obsolete">Pildi lahutus on üle %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt on läbipaistev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt on PDF-i annotatsioon või väli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objekt on põimitud PDF-fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Pilt on GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Läbipaistvuse kasutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Sulandamise kasutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Kiht &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Annotatsioon kasutab muud kui TrueType fonti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Trükieelne profiil, mille põhjal luuakse aruanne. Valikud saab määrata dokumendi või üldistes seadistustes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Leitud vigade eiramine ning ekspordi või trükkimise jätkamine. Enne jätkamist tuleks kindlasti vigade iseloom endale selgeks teha.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Dokumendi taasuurimine, et kontrollida tehtud parandusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Tühi pildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<source>Layers</source>
<translation>Kihid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Probleemid: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="399"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Leheküljetoorikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Layer</source>
<translation>Kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Pildi lahutus on alla %1 DPI,
6105,7 → 6142,7
praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Pildi lahutus on üle %1 DPI,
6214,17 → 6251,17
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Sorteeri nime järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished">Sorteeri tüübi järgi</translation>
</message>
7220,12 → 7257,12
<translation>Eelvaatluse seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="522"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Aseta fail...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="556"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Kustuta lehekülg</translation>
</message>
7499,7 → 7536,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7815,30 → 7852,30
<translation>Printeri valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Lehekülgede valim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Kõik leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Ainult paarisleheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Ainult paaritud leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Peegeldamine</translation>
</message>
7851,40 → 7888,40
<translation type="obsolete">Jah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Püstpaigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Rõhtpaigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Lehekülgi lehele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>lehekülg lehe kohta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>lehekülge lehe kohta</translation>
</message>
7899,7 → 7936,7
<translation>Väärtus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>See dialoog näitab trükkimisel kasutatavaid CUPS-i valikuid. Täpsed parameetrid sõltuvad printeri draiverist. CUPS-i toetust saab kontrollida dialoogis Abi -&gt; Info. Seal tuleb otsida kirjet C-C-T, milles C=CUPS, teine C=littlecms ja T=TIFF. Puuduva toetuse korral seisab vastava teegi asemel *</translation>
</message>
7907,7 → 7944,7
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
7916,18 → 7953,18
<translation type="obsolete">Kõverafailid (*.scu);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation>Kõverafailid &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation>Salvestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Ei õnnestunud kirjutada faili:
7934,27 → 7971,27
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation>Inverteerib kõvera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation>Lähtestab kõvera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation>Lülitab kõvera lineaarse ja kolmanda astme interpolatsiooni vahel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation>Laadib kõvera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation>Salvestab kõvera</translation>
</message>
7962,18 → 7999,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Faili tihendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>Fo&amp;ntide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodeering:</translation>
</message>
7988,32 → 8025,32
<translation type="obsolete">&amp;ICC profiilide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Eelvaatluse näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>Värv&amp;iprofiilide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Valitud faili eelvaatluse ja teabe näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Scribuse dokumendi tihendamine salvestamisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Fontide kaasamine dokumendi failide kogumisel. Kontrolli kindlasti kõigi kogutavate fontide litsentse, sest sellest võib sõltuda õigus neid levitada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Värviprofiilide kaasamine dokunendi failide kogumisel</translation>
</message>
8035,7 → 8072,7
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
8098,12 → 8135,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation>Väärtus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Nihe:</translation>
</message>
8689,7 → 8726,7
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
8704,7 → 8741,7
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
8902,108 → 8939,118
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation>Redaktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Uus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Ava...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Salvesta &amp;kui...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Salvesta ja välju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>&amp;Välju salvestamata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Võta tagasi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Tee uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Lõika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopeeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Aseta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Puhasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Hangi väljanimed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>JavaScriptid (*.js);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation>Ctrl+V</translation>
</message>
9066,10 → 9113,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation>Pehmendamine</translation>
</message>
9076,10 → 9123,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="840"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Heledus</translation>
</message>
9086,11 → 9133,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="764"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="992"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Toonimine</translation>
</message>
9097,10 → 9144,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="774"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
9107,9 → 9154,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Halltoonid</translation>
</message>
9116,9 → 9163,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="836"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation>Inverteerimine</translation>
</message>
9125,10 → 9172,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="792"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posterdamine</translation>
</message>
9135,10 → 9182,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="844"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Teravustamine</translation>
</message>
9195,11 → 9242,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="797"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="861"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Duotone</translation>
</message>
9206,11 → 9253,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Tritone</translation>
</message>
9217,11 → 9264,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="807"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Quadtone</translation>
</message>
9228,10 → 9275,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="812"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation>Kurvid</translation>
</message>
9614,22 → 9661,22
<translation type="obsolete">Taust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<source>Layers</source>
<translation>Kihid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Ära kasuta vektorjooni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<source>Paths</source>
<translation>Vektorjooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<source>Live Preview</source>
<translation>Live-eelvaatlus</translation>
</message>
9638,25 → 9685,25
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation>Suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Lahutus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
9673,27 → 9720,27
<translation type="obsolete">Halltoonid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Värviruum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation>Pealkiri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation>Pealkiri puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribuse dokument</translation>
</message>
9702,7 → 9749,7
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Failivorming:</translation>
</message>
9710,12 → 9757,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Mõned selles dokumendis kasutatavad fondid on asendatud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> asendati fondiga: </translation>
</message>
9781,91 → 9828,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Fondi nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Use Font</source>
<translation>Kasutusel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Family</source>
<translation>Pere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Style</source>
<translation>Stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Variant</source>
<translation>Variant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Type</source>
<translation>Tüüp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Format</source>
<translation>Vorming</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation>Põimimine PostScripti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Subset</source>
<translation>Alamhulk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<source>Access</source>
<translation>Õigused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation>Kasutamine dokumendis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Fondifaili asukoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Kasutaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Süsteem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation>Klõpsa väärtuse muutmiseks</translation>
</message>
10315,22 → 10362,22
<translation>Asendusfont</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Alati kasutatakse määratud asendusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Katkestab fontide asendamise ja dokumendi avamise.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Sisselülitamisel kasutab Scribus määratud asendusi puuduvate fontide jaoks ka edaspidi. Seda saab tühistada või muuta menüükäsuga Redigeerimine-&gt;Seadistused-&gt;Fondid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Kui valida OK ja siis salvestada, kehtestatakse asendused dokumendis püsivalt.</translation>
</message>
10404,12 → 10451,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation>Lisa murdepunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation>Eemalda murdepunkt</translation>
</message>
11455,7 → 11502,7
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="504"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Elementide genereerimine</translation>
</message>
11574,17 → 11621,17
<context>
<name>ImportAIPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation>Impordi AI...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation>Illustratori failide import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Enamiku Illustratori failide import aktiivsesse dokumenti,
11591,33 → 11638,33
teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="166"/>
<source>This file contains 2 versions of the data.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
<source>Choose which one should be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="169"/>
<source>Use the pdf part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the ai part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="179"/>
<source>The PDF Import plugin could not be found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="213"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Faili import nurjus</translation>
</message>
11653,7 → 11700,7
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
11661,17 → 11708,17
<context>
<name>ImportCvgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Cvg...</source>
<translation>Impordi Cvg...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Cvg Files</source>
<translation>Cvg-failide import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Enamiku Cvg-failide import aktiivsesse dokumenti
11678,7 → 11725,7
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
11738,7 → 11785,7
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
11788,39 → 11835,41
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation type="unfinished">Adobe Indesign IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished">Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most IDML files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe Indesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
11870,17 → 11919,17
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Pict...</source>
<translation>Impordi Pict...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Pict Files</source>
<translation>Pict-failide import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Enamiku Maci Pict-failide import aktiivsesse dokumenti
11895,17 → 11944,17
<context>
<name>ImportPdfPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import PDF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="88"/>
<source>Imports PDF Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
<source>Imports most PDF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
11922,6 → 11971,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPubPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import PUB...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Publisher</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports PUB Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Publisher files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
11956,7 → 12041,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
11964,35 → 12049,35
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
12000,17 → 12085,17
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import WPG...</source>
<translation>Impordi WPG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports WPG Files</source>
<translation>WPG-failide import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Enamiku WPG-failide import aktiivsesse dokumenti
12017,7 → 12102,7
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
12054,7 → 12139,7
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
12062,17 → 12147,17
<context>
<name>ImportXfigPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation>Impordi Xfig...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation>Xfig-failide import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Enamiku Xfig-failide import aktiivsesse dokumenti,
12079,7 → 12164,7
teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
12272,22 → 12357,22
<context>
<name>InlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<source>Paste to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="142"/>
<source>Edit Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="145"/>
<source>Remove Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="281"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12387,7 → 12472,7
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="233"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
12637,12 → 12722,12
<translation>Kohandatud suurus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="129"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation>&lt;b&gt;Tekstikasti lisamine&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Tekstikast võimaldab sisestada teksti vajalikku kohta vajaliku vormindusega. Kui soovid kohe kasti dokumendi importida, vali tekstifail valikute kaardil. Scribus toetab paljude vormingute importimist alates klaartekstist ja lõpetades OpenOffice.org-i dokumentidega.&lt;br/&gt;Sisestatud teksti saab redigeerida ja vormindada kas otse leheküljel või lihtsas looredaktoris.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation>&lt;b&gt;Pildikasti lisamine&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Pildikast võimaldab sisestada leheküljele pildi. Piltidele saab ükshaaval või kombineeritult rakendada mitmesuguseid pildiefekte, sealhulgas läbipaistvus, toon ja muud sellised, mis võimaldavad pilti retušeerida või luua huvitavaid visuaalseid efekte. Piltide skaleerimine ja kuju muutmine käib omaduste paleti abil.</translation>
</message>
13409,24 → 13494,24
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Kihi kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="327"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Kas kustutada ka kõik selle kihi objektid?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<source>Layers</source>
<translation>Kihid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<source>Name</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
13448,63 → 13533,63
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Läbipaistmatus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Sulandamisrežiim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<source>Darken</source>
<translation>Tumendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Helendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Korrutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<source>Screen</source>
<translation>Ekraan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Ülekatmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Külm valgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Soe valgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="658"/>
<source>Difference</source>
<translation>Lahutamine</translation>
</message>
13513,57 → 13598,57
<translation type="obsolete">Väljajätmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="660"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Värvi helestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="661"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Värvi tumestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="659"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Väljajätmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="662"/>
<source>Hue</source>
<translation>Toon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="663"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Küllastus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="664"/>
<source>Color</source>
<translation>Värv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Valgsus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="683"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation>Kihi indikaatori värv - igale kihile omistatakse värv, kui kihi indikaatorid on sisse lülitatud. Topeltklõpsuga saab värvi redigeerida. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="684"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation>Kiht on nähtaval - märke eemaldamisel ei ole kihti näha </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="685"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation>Kihi trükkimine - märke eemaldamisel kihti ei trükita. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="686"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation>Kihi lukustamine - märke eemaldamisel ei ole kiht lukustatud </translation>
</message>
13572,7 → 13657,7
<translation type="obsolete">Tekst kulgeb ümber alumiste kihtide objektide - märkimisel kulgeb tekstikastide tekst ümber teiste objektide, isegi kui need asuvad alumistel kihtidel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="688"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation>Kontuurirežiim - lülitab punktiirjoone näitamist objektide ümber, mis kiirendab väga keeruliste objektide kuvamist.</translation>
</message>
13585,47 → 13670,47
<translation type="obsolete">Kloonib aktiivse kihi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="681"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation>Sulandamisrežiimi valik, töötab ainult PDF 1.4 korral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="682"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation>Kihi läbipaistvus, toimib ainult PDF 1.4 ja SVG korral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation>Lisa uus kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation>Klooni aktiivne kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation>Too kiht ettepoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="680"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation>Vii kiht tahapoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="687"/>
<source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
<translation>Alumiste kihtide tekst pannakse kulgema ümber objektide - Selle sisselülitamine sunnib alumiste kihtide teksti kulgema ümber selle kihi objektide, mille puhul säte sisse lülitati</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="689"/>
<source>Select Objects on Layer - Check to enable selecting. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="690"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation>Kihi nimi - topeltklõpsuga kihi nimel saab seda redigeerida</translation>
</message>
13928,17 → 14013,17
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="212"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="244"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation>Faili avamisel tekkis tõrge või on fail vigane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="249"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation>Faili parsimisel tekkis tõrge reas %1 veerus %2:
13945,10 → 14030,10
%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation>Faililaadija pluginaid ei leitud</translation>
</message>
13961,58 → 14046,58
<translation>Lorem Ipsumi valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="228"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="230"/>
<source>Get More:</source>
<translation>Allikas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="232"/>
<source>XML File:</source>
<translation>XML-fail:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation>Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<source>Paragraphs:</source>
<translation>Lõigud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>Alt+C</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="274"/>
<source>Standard Lorem Ipsum</source>
<translation>Standardne Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation>Juhuslikud lõigud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation>Valitud näidisteksti lisatavate lõikude arv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="276"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation>Keelte loend, milles leidub näidistekst</translation>
</message>
14571,22 → 14656,22
<translation type="obsolete">%1 koopia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>Name:</source>
<translation>Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Uus leheküljetoorik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Uus leheküljetoorik %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="400"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 toorikust </translation>
</message>
14595,22 → 14680,22
<translation type="obsolete">Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Leheküljetooriku ümbernimetamine nurjus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Normaalset lehekülge ei saa ümber nimetada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Leheküljetooriku ümbernimetamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Uus nimi:</translation>
</message>
14692,7 → 14777,7
<translation type="obsolete">Pikkus:</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="50"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
14799,42 → 14884,41
<translation>Sisesta komadega eradatud arvud või märgid: * tähistab kõiki lehekülgi, 1-5 lehekülgede vahemikku, konkreetsed leheküljenumbrid vastavaid lehekülgi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="78"/>
<source> from 0</source>
<translation> 0 leheküljest</translation>
<translation type="obsolete"> 0 leheküljest</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Leheküljed lisatakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
<source>Before Page</source>
<translation>enne lehekülge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<source>After Page</source>
<translation>pärast lehekülge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<source>At End</source>
<translation>lõppu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Impordi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
15116,7 → 15200,7
<translation>&amp;Loobu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="72"/>
<source>%v of %m</source>
<translation>%v / %m</translation>
</message>
15140,23 → 15224,23
<name>MultipleDuplicate</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>Ni&amp;he rõhtsuunas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>&amp;Nihe püstsuunas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Horizontal Gap:</source>
<translation>V&amp;ahe rõhtsuunas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="68"/>
<source>&amp;Vertical Gap:</source>
<translation>&amp;Vahe püstsuunas:</translation>
</message>
15331,89 → 15415,89
<translation type="obsolete">Kohandatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<source>New Document</source>
<translation>Uus dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>&amp;Uus dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Ol&amp;emasolev dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="118"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Viimati kasutatud &amp;dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="129"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation>Seda dialoogi rohkem ei näidata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Dokumendi lehekülje suurus: kas mõni standardne või kohandatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Dokumendi lehekülgede orientatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Dokumendi lehekülgede laius. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Dokumendi lehekülgede kõrgus. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation>Esialgne dokumendi lehekülgede arv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Dokumendi redigeerimisel vaikimisi kasutatav mõõtühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Tekstikastide automaatne loomine uute lehekülgede lisamisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Veergude arv automaatselt loodud tekstikastides</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Automaatselt loodud veergude vahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<source>New from Template</source>
<translation>Uus mallist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation>Olemasoleva dokumendi avamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation>Viimati kasutatud dokumendi avamine</translation>
</message>
15422,73 → 15506,72
<translation type="obsolete">Lehekülje suurus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="234"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Orie&amp;ntatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="237"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Püstpaigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Rõhtpaigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Laius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Kõrgus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="266"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Veerisejooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="285"/>
<source>Options</source>
<translation>Valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="292"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>Le&amp;hekülgede arv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="298"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>Va&amp;ikimisi ühik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>&amp;Automaatsed tekstikastid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="318"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>Va&amp;he:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="310"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>V&amp;eergude arv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="366"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
15497,22 → 15580,22
<translation type="obsolete">Lehekülgede paigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="258"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="257"/>
<source>First Page is:</source>
<translation>Esimene lehekülg on:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="330"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Dokumendi seadistuste näitamine loomise järel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="182"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Dokumendi omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation>Uus &amp;mallist</translation>
</message>
15621,214 → 15704,230
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Sõlmed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absoluutsed koordinaadid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Kontuurjoone redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Lä&amp;htesta kontuurjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>Lõp&amp;eta redigeerimine</translation>
<translation type="obsolete">Lõp&amp;eta redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Sõlmede liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Kontrollpunktide liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Sõlmede lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Sõlmede kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Kontrollpunktide liigutamine ükshaaval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Kontrollpunktide liigutamine sümmeetriliselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Kontrollpunktide lähtestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Konkreetse kontrollpunkti lähtestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Hulknurga avamine või Bezier&apos; kõvera lõikamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Bezier&apos; kõvera sulgemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Asukoha peegeldamine rõhtsuunas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Asukoha peegeldamine püstsuunas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Asukoha nihe rõhtsuunas paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Asukoha nihe rõhtsuunas vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Asukoha nihe püstsuunas üles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Asukoha nihe püstsuunas alla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Asukoha pööramine vastupäeva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Asukoha pööramine päripäeva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Asukoha suuruse kärpimine määratud protsendi võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Asukoha suuruse suurendamine määratud protsendi võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Asukoha suuruse kärpimine määratud väärtuse võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Asukoha suuruse suurendamine määratud väärtuse võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Pööramisnurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Suurendamise või vähendamise protsent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Suurendamise või vähendamise väärtus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Kontuurjoone redigeerimise lubamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Kontuurjoone lähtestamine kasti esialgsele kujule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Sisselülitamisel kasutatakse leheküljega, vastasel juhul objektiga seotud koordinaate.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Kontuuri seadmine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Kontuurjoone lähtestamine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>Sidumine dokumendialaga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>to Page</source>
<translation>Sidumine leheküljega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Kujundi seadmine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Kujundi seadmine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
16057,12 → 16156,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="420"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>See dokument ei paista olevat OpenOffice Draw&apos; fail.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="644"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
16070,39 → 16169,51
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="91"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Impordi &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="94"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="109"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Impordib OpenOffice.org Draw&apos; faile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Impordib OpenOffice.org Draw&apos; failid aktiivsesse dokumenti, muutes nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="124"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>See fail sisaldab mõningaid toetamata omadusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Faili import nurjus</translation>
</message>
16496,43 → 16607,43
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1394"/>
<source>Element</source>
<translation>Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="514"/>
<source>Active</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="522"/>
<source>Visible</source>
<translation type="unfinished">Nähtav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="525"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="530"/>
<source>Printing</source>
<translation type="unfinished">Trükkimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="538"/>
<source>Locked</source>
<translation type="unfinished">Lukustatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="626"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Nimi &quot;%1&quot; ei ole unikaalne.&lt;br/&gt;Palun vali mõni muu nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1066"/>
<source>Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1236"/>
<source>Layer: &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16541,17 → 16652,17
<translation type="obsolete">Grupp </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1207"/>
<source>Page </source>
<translation>Lehekülg </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1301"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Vabad objektid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1393"/>
<source>Outline</source>
<translation>Kontuur</translation>
</message>
16562,7 → 16673,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1395"/>
<source>Filter:</source>
<translation>Filter:</translation>
</message>
16740,37 → 16851,37
<translation>Qt paigalduses puuduvad nii &quot;UTF-16&quot; kui ka &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; tekstikoodekid, PDF-i eksporti ei ole võimalik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2878"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2884"/>
<source>Page:</source>
<translation>Lehekülg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2894"/>
<source>Date:</source>
<translation>Kuupäev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11050"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11099"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Pildi laadimine nurjus: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11055"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11104"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Pildi kirjutamine nurjus: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11060"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11109"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Pildimaski laadimine nurjus: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11065"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11114"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Pildi töötlemiseks jääb mälu napiks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11045"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11094"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Kirjutamisel tekkis viga, palun kontrolli kettaruumi saadavust</translation>
</message>
16827,7 → 16938,7
<translation>Lä&amp;bipaistvuse näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>Al&amp;usvärvi eemaldamine</translation>
</message>
16841,22 → 16952,22
<translation type="obsolete">Ületrükirežiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="243"/>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="248"/>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="253"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="258"/>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
16866,42 → 16977,42
<translation>Värvi nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="170"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Tsüaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="177"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="184"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Kollane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="191"/>
<source>Black</source>
<translation>Must</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="267"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Eelvaatluse seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="306"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Skaala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="331"/>
<source>Close</source>
<translation>Sulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="334"/>
<source>Print...</source>
<translation>Trüki...</translation>
</message>
16914,53 → 17025,53
<translation type="obsolete">Võimaldab TrueType fontide, OpenType fontide, EPS-i, PDF-i ja vektorgraafika ilusamat esitamist aknas, seda küll mõningase eelvaatluse aeglustumisega. See puudutab ainult Type 1 fonte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Näitab läbipaistvust ja dokumendi läbipaistvaid elemente. Vajalik on Ghostscript 7.07 või uuem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Trükkimise eelvaatlusel simuleeritakse RGB-värvide asemel CMYK-värve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="365"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Asendab tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halltoonid mustaga. UCR mõjutab eelkõige piltide neid osi, kus on valitsevad neutraalsed või hallilähedased tumedad toonid. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab CMY värvide üleküllastuse võimalust.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="366"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation>Lehekülje skaleerimise muutmine.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="387"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>C värvi (tsüaan) lubamine/keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="388"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>M värvi (magenta) lubamine/keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="389"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Y värvi (kollane) lubamine/keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="390"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>K värvi (must) lubamine/keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="711"/>
<source>All</source>
<translation>Kõik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1329"/>
<source>File</source>
<translation>Fail</translation>
</message>
16970,22 → 17081,22
<translation>&amp;Antialiase lubamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="318"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Mahutamine laiusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="319"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation>Mahutamine kõrgusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="320"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation>Mahutamine leheküljele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Võimaldab Type 1 fontide, TrueType fontide, OpenType fontide, EPS-i, PDF-i ja vektorgraafika ilusamat esitamist aknas, seda küll mõningase eelvaatluse aeglustumisega</translation>
</message>
16999,12 → 17110,12
<translation type="obsolete">Trükkimisseadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="273"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="276"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Lehekülgede peegeldamine püstiselt</translation>
</message>
17013,12 → 17124,12
<translation type="obsolete">Kärpimine lehekülje veeriste juures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="282"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Halltoonides trükk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="288"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation>Spot-värvidesse teisendamine</translation>
</message>
17027,7 → 17138,7
<translation type="obsolete">ICC profiilide rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="367"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Sisselülitamisel teisendatakse spot-värvid komposiitvärvideks. Kui sa ei kavatse just saata trükikotta spot-värve, on mõttekas see sisse lülitada.</translation>
</message>
17040,37 → 17151,37
<translation type="obsolete">Võimaldab värvihalduse korral põimida trükkimisandmetesse ICC profiilid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="291"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation>Värviprofiilide rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="368"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation>Võimaldab põimida värviprofiilid trükkimisprotsessi, kui värvihaldus on sisse lülitatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="279"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Kärpimine printeri veeriste järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="208"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="212"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation>Trükivärvi mahtuvuse näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="220"/>
<source>Threshold:</source>
<translation>Lävi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="223"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="228"/>
<source>None</source>
<translation>Puudub</translation>
</message>
17173,68 → 17284,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="537"/>
<source>Image</source>
<translation>Pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="550"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="541"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Line</source>
<translation>Joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="558"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Murdjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>PathText</source>
<translation>Vektorjoone tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Sümbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7221"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7240"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7241"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Koopia -</translation>
</message>
17242,23 → 17353,23
<context>
<name>PageItemAttributes</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Relates To</source>
<translation>On seotud elemendiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>On eellane elemendile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>On järglane elemendile</translation>
</message>
17680,18 → 17791,18
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
<source>Default</source>
<translation>Vaikimisi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
<source>3D Model</source>
<translation>Ruumiline mudel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
<source>File:</source>
<translation>Fail:</translation>
</message>
17699,22 → 17810,22
<context>
<name>PageItem_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="406"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Lõigud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="414"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Read: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="420"/>
<source>Words: </source>
<translation>Sõnad: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="428"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Märgid: </translation>
</message>
17722,39 → 17833,39
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1634"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Stiil puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5150"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Lingitud tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5152"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5156"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Lõigud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5164"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Read: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5170"/>
<source>Words: </source>
<translation>Sõnad: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5178"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Märgid: </translation>
</message>
17897,42 → 18008,42
<translation type="unfinished">Uus leheküljetoorik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation type="unfinished">Uus leheküljetoorik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">Uus leheküljetoorik %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="383"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">Leheküljetooriku ümbernimetamine nurjus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished">Normaalset lehekülge ei saa ümber nimetada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">Leheküljetooriku ümbernimetamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished">Uus nimi:</translation>
</message>
17953,42 → 18064,42
<context>
<name>PagePalette_Pages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="104"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished">Seda leheküljetoorikut on dokumendis vähemalt ühel korral kasutatud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="108"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">Kas tõesti kustutada see leheküljetoorik?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Lehekülgede korraldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">Saadaolevad leheküljetoorikud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="400"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Dokumendi leheküljed:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished">Dokumendi leheküljetoorikute nimekiri. Leheküljetoorikute nimesid võib lohistada allolevasse leheküljevaatesse, et neid rakendada, või tühjale ruumile lehekülgede vahel, et luua uued leheküljed.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished">Dokumendi paigutuses näidatavate dokumendi tavaliste lehekülgede loend. Lehekülgi võib lohistada nende ümberkorraldamiseks või kustutamiseks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="404"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished">Kusutamiseks lohista leheküljed või leheküljetoorikud prügikasti</translation>
</message>
18153,7 → 18264,7
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
<source>Manage Paints</source>
<source>Manage Colors and Fills</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
18451,7 → 18562,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nimi:</translation>
</message>
18466,7 → 18577,7
<translation type="unfinished">Mustrite laadimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">Nime valik</translation>
</message>
19102,7 → 19213,7
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="454"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
19188,17 → 19299,17
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Elementide genereerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Open PDF-File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">Parool</translation>
</message>
22926,13 → 23037,13
<translation>Asendus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="103"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation>Fondi otsinguteed saab määrata ainult Fail -&gt; Seadistused ja ainult siis, kui parajasti ei ole avatud ühtegi dokumenti. Fondi otsingutee muutmiseks sulge kõik avatud dokumendid ning vali Fail -&gt; Seadistused -&gt; Fondid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="332"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Kataloogi valik</translation>
</message>
23834,7 → 23945,7
<translation>Kiirklahvikomplekti nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="546"/>
<source>The %1 key sequence is already in use by &quot;%2&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24881,8 → 24992,8
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1338"/>
<source>Page</source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
24892,188 → 25003,188
<translation>Skript puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<source>InfoString</source>
<translation>Infostring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>No Effect</source>
<translation>Efekt puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1001"/>
<source>Blinds</source>
<translation>Segunemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<source>Box</source>
<translation>Kast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Hägunemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Glitter</source>
<translation>Sädelus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Split</source>
<translation>Lõhkumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="583"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Wipe</source>
<translation>Pühkimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1009"/>
<source>Push</source>
<translation>Eestlükkamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1010"/>
<source>Cover</source>
<translation>Katmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="588"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<source>Uncover</source>
<translation>Nähtavale toomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<source>Fade</source>
<translation>Hajumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Fontide põimimine PDF-faili. Põimitud fondid aitavad säilitada dokumendi kujunduse ja välimuse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation>Lülitab sisse esitlusefektid, mida saab kasutada Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; ja teiste PDF-näitajate korral, mis toetavad täisekraanirežiimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Kõigi ülalolevate lehekülgede eelvaatluse näitamine.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Aeg, mille jooksul lehekülge näidatakse enne esitluse alustamist. 0 tähendab lehekülgede automaatse ülemineku keelamist.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Efekti esitamise aeg. Lühem aeg kiirendab efekti esitamist, pikem aeglustab.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation>Efekti tüüp.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation>Ridade liigutamise suund segunemise ja lõhkumise efekti korral.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation>Alguspositsioon kasti ja lõhkumise efekti korral.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation>Sädeluse või pühkimise efekti suund.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation>Valitud efekti kasutamine kõigil lehekülgedel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation>Kõigi dokumendi glüüfide muutmine kontuurjoonteks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation>Dokumendi kuvamine üheleherežiimis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation>Dokumendi kuvamine üheleherežiimis, kus lehti näidatakse järjepidevalt nagu kirjarullis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation>Dokumendi kuvamine kaheleherežiimis, kus esimene lehekülg on vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation>Dokumendi kuvamine kaheleherežiimis, kus esimene lehekülg on paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation>Näitaja vaikeväärtuste või kasutaja määrangute kasutamine, kui need erinevad näitaja vaikeväärtustest</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation>Võimaldab näha dokumenti täisekraanirežiimis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation>Järjehoidjate näitamine avamisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation>Lehe pisipiltide näitamine avaminel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation>Kihtide näitamise pealesundimine. Mõttekas ainult PDF 1.5+ korral.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation>Valimise ja muude muutmisvõimalustega tööriistariba peitmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation>Näitaja menüüriba peitmine, PDF-i kuvatakse paljas aknas. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation>Dokumendi lehekülje või lehekülgede mahutamine näitaja aknasse.</translation>
</message>
27995,67 → 28106,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Kujund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">Teksti&amp;voog ümber kasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Keelatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">Ku&amp;jund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Üm&amp;britsev ristkülik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Kont&amp;uurjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Pildi lõikejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">Alumiste kastide teksti kulgemine ümber objekti keelatakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">Kasti kujundi kasutamine objekti all asuvate tekstikastide tekstivoo jaoks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished">Kasti kujundi asemel kasutatakse alati nelinurkset ümbritsevat kasti objekti all asuvate tekstiraamide tekstivoo jaoks. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">Valimise korral saab kontuurjoont muuta ülaloleval paletil asuva kujundi muutmise tööriistaga. Kujundi paletil muutmise korral muutub see omaette jooneks, mis tugineb algselt objektist allpool asuvate tekstikastide tekstivoo arvestamisel kasti kujundile.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">Pildi lõikejoone kasutamine</translation>
</message>
29005,36 → 29116,31
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished">Esimese rea kõrgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Drop Cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished">Optilised veerised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished">Muud seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="683"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation type="unfinished">Vektorjoone teksti omadused</translation>
</message>
29058,78 → 29164,83
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<source>Color &amp;&amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<source>Columns &amp;&amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">Lõigust&amp;iil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="675"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">Märgist&amp;iil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Fikseeritud reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Automaatne reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="689"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Joondamine alusjoontele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="692"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="706"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">Fondi suurus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished">Reavahe režiimi valimine.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">Valitud teksti või lõigu lõigustiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">Valitud teksti või lõigu märgistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished">Lõigu otsevorminduse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="713"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished">Märgi otsevorminduse eemaldamine</translation>
</message>
29965,6 → 30076,199
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="553"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="99"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Süvisinitsiaalid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="555"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="100"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="556"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="557"/>
<source>Enhanced char table to choose bullet chars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="558"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="559"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="560"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Tase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="561"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="562"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Vorming</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="563"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Algus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="564"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="565"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="566"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="567"/>
<source>Auto-Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="568"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="569"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="98"/>
<source>No Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="101"/>
<source>Numerated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffectBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="20"/>
<source>Effect Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="26"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="41"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="61"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="86"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Süvisinitsiaalid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="92"/>
<source>Number of lines used by the drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="95"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="125"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="133"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Tase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="163"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Algus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="184"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="211"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Vorming</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="235"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="261"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="282"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="307"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="323"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="218"/>
30082,6 → 30386,19
</message>
</context>
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1462"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1465"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.ui" line="93"/>
30827,33 → 31144,33
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<source>Spell check (Aspell)</source>
<translation>Õigekirja kontroll (Aspell)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5583"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5687"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 - </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1253"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1185"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1780"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1786"/>
<source>Background</source>
<translation>Taust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="95"/>
<source>Importing text</source>
<translation>Teksti import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
31367,8 → 31684,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>Fondis %1 on vigane glüüf %2 (kood %3)</translation>
</message>
31383,62 → 31700,62
<translation>Fondi %1 lugemine nurjus, ei põimita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Fondipuhvri loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Font %1 on vigane, jäetakse kõrvale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Fondi %1 laadimine nurjus - fondi tüüp on tundmatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Leiti uus font, kontrollitakse...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Leiti muudetud font, kontrollitakse...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>Font %1 laaditud failist %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>Font %1(%2) on %3 kloon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Fondi %1 laadimine (leiti fontconfig&apos;i abil)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="684"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Fondi laadimine nurjus - freetype2 ei leidnud fondifaili</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="775"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="780"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Fondipuhvri lugemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Uuendatud fondipuhvri kirjutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="839"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="844"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Fontide otsimine</translation>
</message>
31472,7 → 31789,7
<translation>memcpy suhtaadress: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribuse arendusversioon</translation>
</message>
31481,16 → 31798,20
<translation type="obsolete">Kasutad Scribus 1.3.x arendusversiooni. Redigeeritav dokument on loodud Scribuse versiooniga 1.2.3 või vanemaga. Salvestamisel ei saa seda enam Scribus 1.2.3 või vanemas kasutada, kui sa ei vali just Fail-&gt;Salvesta kui. Kas soovid kindlasti jätkata?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="718"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished">Sul töötab Scribus 1.3.x arendusversioon. Dokument, millega töötad, on loodud Scribus 1.2.x abil. Faili salvestamine versioonis 1.3.x muudab võimatuks selle edasise redigeerimise Scribus 1.2.x versioonides. Kui soovid säilitada võimaluse redigeerida faili versioonis 1.2.x, salvesta fail teise nimega ning redigeeri edaspidi uue nimega faili, mis jätab originaali puutumata. Kas oled kindel, et soovid jätkata? {1.5.?} {1.2.?} {1.5.?} {1.2.?} {1.2.?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3837"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Üritad importida rohkem lehekülgi, kui neid leidub aktiivses dokumendis alates aktiivsest leheküljest.&lt;/p&gt;Vali üks järgmistest võimalustest:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Loo&lt;/b&gt; puuduvad leheküljed&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Impordi&lt;/b&gt; leheküljed viimase leheküljeni&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Loobu&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Üritad importida rohkem lehekülgi, kui neid leidub aktiivses dokumendis alates aktiivsest leheküljest.&lt;/p&gt;Vali üks järgmistest võimalustest:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Loo&lt;/b&gt; puuduvad leheküljed&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Impordi&lt;/b&gt; leheküljed viimase leheküljeni&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Loobu&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3837"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3841"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Loo</translation>
31501,7 → 31822,7
<translation>&amp;Impordi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4589"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4599"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Dokumenti tehtud muudatused pole salvestatud, nüüd aga soovisid need tühistada. Kas soovid jätkata?</translation>
</message>
31646,8 → 31967,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1921"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2171"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2148"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Dokumendimall: </translation>
</message>
31864,23 → 32185,24
<translation type="obsolete">Kõik toetatud vormingud (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
32712,7 → 33034,7
%1?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="104"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>SVG import</translation>
</message>
32722,12 → 33044,12
<translation>Vana .sla-vormingu toetus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="102"/>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation>OpenOffice.org Draw&apos; importija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
32762,7 → 33084,7
<translation>html</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="667"/>
<source>
External Links
</source>
33077,7 → 33399,7
<translation>Sulandamine väljub piiridest, peab olema 0 &lt;= sulandamine &lt;= 15.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="65"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation>Scribus 1.2.x toetus</translation>
</message>
33170,7 → 33492,7
<translation>Hiina (tradits.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="68"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x Support</source>
<translation>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x toetus</translation>
</message>
33233,7 → 33555,7
<translation>Väljundprofiil ei ole toetatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="84"/>
<source>WMF Import</source>
<translation>WMF import</translation>
</message>
33244,7 → 33566,7
<translation>Uus kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="71"/>
<source>Adobe Illustrator Importer</source>
<translation>Adobe Illustratori importija</translation>
</message>
33417,13 → 33739,13
<translation type="obsolete">Esiletõstmise viga: QT QString.indexOf() tagastas vigase indeksi. See tähendab QT eri versioonide sobimatust ja seda saab parandada ainult Scribust uuesti kompileerides seslle QT versiooniga, mis on kasutusel süsteemis. Süntaksi esiletõstmine on praegu välja lülitatud, kuid renderduskastid peaksid siiski toimima probleemideta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="77"/>
<source>Highlighter error: Invalid index returned by Qt&apos;s QString.indexOf(). This is a incompatibility between different Qt versions and it can only be fixed by recompiling Scribus with the same Qt version that is running on this system. Syntax highlighting is disabled now, but render frames should continue to work without problems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="384"/>
<source>Error</source>
<translation>Viga</translation>
33446,19 → 33768,19
<translation>teine argument sisaldab mittearvulisi väärtusi: peab olema täisarvväärtuste loend.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="54"/>
<source>Cannot have an empty paragraph style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Lõigustiili nimi ei tohi olla tühi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="74"/>
<source>hasdropcap has to be 0 or 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>hasdropcap peab olema 0 või 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="131"/>
<source>Cannot have an empty char style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Märgistiili nimi ei tohi olla tühi.</translation>
33505,7 → 33827,7
<translation>Jagamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation>Xfigi importija</translation>
</message>
33515,7 → 33837,7
<translation>Xfig-fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="432"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="436"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation>Seadistustefaili %1 parsimine nurjus! Sõltuvalt veatüübist ei pruugi renderduskastid korrektselt töötada!
33570,7 → 33892,7
<translation>Sanskriti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation>Scribus 1.3.4+ toetus</translation>
</message>
33580,7 → 33902,7
<translation>Vektorjoonte ühendaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="508"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
They might be replaced by &quot;Courier&quot;, depending how your Ghostscript is configured.
33641,27 → 33963,27
<translation>Märkide skaleerimist saab määrata ainult tekstikastis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="109"/>
<source>Opening the configfile %1 failed! %2</source>
<translation>Seadistustefaili %1 avamine nurjus! %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="66"/>
<source>Cvg Importer</source>
<translation>Cvg importija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="66"/>
<source>Pict Importer</source>
<translation>Picti importija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="77"/>
<source>Uniconvertor Import</source>
<translation>UniConvertori importija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="66"/>
<source>WPG Importer</source>
<translation>WPG importija</translation>
</message>
33727,7 → 34049,7
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.4+ toetus {1.5.0+?}</translation>
</message>
33737,7 → 34059,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="66"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33752,7 → 34074,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="80"/>
<source>PDF Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34083,20 → 34405,25
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Idml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17932"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18438"/>
<source>Unaceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="66"/>
<source>PUB Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
34274,13 → 34601,13
<context>
<name>Query</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="70"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not allowed.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="82"/>
<source>Name &quot;%1&quot; already exists.
Do you want to replace the current contents?</source>
<translation>Nimi &quot;%1&quot; on juba olemas.
34287,7 → 34614,7
Kas tõesti asendada aktiivse sisu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="92"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Nimi &quot;%1&quot; ei ole unikaalne.
34542,47 → 34869,47
<context>
<name>RulerMover</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="86"/>
<source>Reset Rulers</source>
<translation>Lähtesta joonlauad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<source>Move on current Page</source>
<translation>Nihutamine aktiivsel lehel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<source>Origin at Top Left</source>
<translation>Lähtekoht ülal vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<source>Origin at Top Right</source>
<translation>Lähtekoht ülal paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<source>Origin at Bottom Left</source>
<translation>Lähtekoht all vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<source>Origin at Bottom Right</source>
<translation>Lähtekoht all paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<source>Origin at Center</source>
<translation>Lähtekoht keskel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<source>Origin at Top Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="100"/>
<source>Origin at Bottom Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35098,39 → 35425,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<source>Properties</source>
<translation>Omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Märgistiilid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Märgistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<source>New Style</source>
<translation>Uus stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kloon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2420"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Selle stiili määramine eellaseks tekitab lõputu silmuse.</translation>
</message>
35319,26 → 35646,26
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fikseeritud reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automaatne reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Joondamine alusjoontele</translation>
</message>
35352,83 → 35679,181
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation>Vahed ja joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Süvisinitsiaalid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="327"/>
<source>Character Style for Drop Cap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="905"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="941"/>
<source>Don&apos;t separate first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="928"/>
<source> lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="303"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="452"/>
<source>Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Tase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="492"/>
<source>Create New Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="506"/>
<source>Nums Format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="567"/>
<source>Restart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="921"/>
<source>Don&apos;t separate last</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="948"/>
<source>Do not split paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="955"/>
<source>Keep with next paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabeldusmärgid ja taandus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<source>Properties</source>
<translation>Omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Märgistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="629"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation>&amp;Jooned:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="292"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Kaugus tekstist:</translation>
</message>
35441,121 → 35866,165
<translation type="obsolete">Eellase märgistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Alignment</source>
<translation>Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Eellasstiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation>Reavahe režiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Space Above</source>
<translation>Vahe ülal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Space Below</source>
<translation>Vahe all</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation>Süvisinitsiaalide jooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="95"/>
<source>Drop Cap Offset</source>
<translation>Süvisinitsiaalide nihe</translation>
<translation type="obsolete">Süvisinitsiaalide nihe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation>Esimese rea nihe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Left Indent</source>
<translation>Vasak taane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>Right Indent</source>
<translation>Parem taane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Mõlemal küljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Ainult vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Ainult paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Kast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Stiil puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<source>Based On:</source>
<translation>Alus:</translation>
</message>
35563,10 → 36032,10
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="789"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="830"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="865"/>
<source>TextLabel</source>
<translation>Tekstipealdis</translation>
</message>
35575,17 → 36044,17
<translation type="obsolete">Eellase süvisinitsiaali olek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1041"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation>Mär&amp;gistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="723"/>
<source>None</source>
<translation>Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation>Tühiruumi maksimaalne lubatud kokkurusumine.
35592,79 → 36061,78
Väljendatakse protsendina kehtivast tühiruumi väärtusest.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation>Glüüfide maksimaalne kokkusurumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation>Glüüfide maksimaalne laiendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optilised veerised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation>Vaikestiili ei saa omistada eellasstiilile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation>Tühiruumi min laius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="454"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Eellase väärtused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation>Vaikeväärtused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Muud seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Glüüfi laiendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Maks:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="733"/>
<source>Both Sides</source>
<translation>Mõlemal küljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="480"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="740"/>
<source>Left Only</source>
<translation>Ainult vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="747"/>
<source>Right Only</source>
<translation>Ainult paremal</translation>
</message>
35682,23 → 36150,23
<translation>Lõigustiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="235"/>
<source>New Style</source>
<translation>Uus stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="257"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kloon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="282"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Selle stiili määramine eellaseks tekitab lõputu silmuse.</translation>
</message>
35938,12 → 36406,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1366"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Stiiliseadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1393"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Aktiivse lõigu stiil</translation>
</message>
35951,17 → 36419,17
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1093"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Täidise värvi seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Teksti täidise värv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1131"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Teksti täidise värvi küllastus</translation>
</message>
35969,17 → 36437,17
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1168"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Äärejoone värvi seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Teksti äärejoone värv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1204"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Teksti äärejoone värvi küllastus</translation>
</message>
35987,7 → 36455,7
<context>
<name>SToolBFont</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1413"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Fondiseadistused</translation>
</message>
36000,22 → 36468,22
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation>Valitud teksti font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Fondi suurus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Märkide skaleerimislaius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1469"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Märkide skaleerimiskõrgus</translation>
</message>
36023,7 → 36491,7
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1236"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Märkide seadistused</translation>
</message>
36032,7 → 36500,7
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1278"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Märkide koondamine</translation>
</message>
36085,17 → 36553,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Impordi &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Impordib SVG-faile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="112"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Impordib SVG-failid aktiivsesse dokumenti,
36118,7 → 36586,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1258"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
37384,22 → 37852,22
<context>
<name>ScInputDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="79"/>
<source>Input Dialog</source>
<translation>Sisestamisdialoog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<source>InputDialog</source>
<translation>Sisestamisdialoog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="83"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Loobu</translation>
</message>
37598,7 → 38066,8
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="115"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Scribus 1.2.x dokument</translation>
</message>
37607,18 → 38076,18
<translation type="obsolete">Taust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2424"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2423"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 - </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation>Scribus 1.2.x failivormingu toetus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="76"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation>Võimaldab Scribusel lugeda Scribus 1.2.x vormingus faile.</translation>
</message>
37628,7 → 38097,7
<translation type="unfinished">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1363"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>Avasid faili, mis on loodud Scribuse versiooniga 1.2.x.
37642,22 → 38111,23
<translation type="obsolete">Scribus 1.3.4 dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3581"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3582"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 - </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation>Scribus 1.3.4+ failivormingu toetus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation>Võimaldab Scribusel lugeda Scribus 1.3.4 ja uuemas vormingus faile.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Document</source>
<translation>Scribus 1.3.4+ dokument</translation>
</message>
37669,22 → 38139,23
<translation type="obsolete">Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.2 dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2655"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2652"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 - </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="96"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.7 Document</source>
<translation>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.7 dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<source>Scribus 1.3.x File Format Support</source>
<translation>Scribus 1.3.x failivormingu toetus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="79"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x formatted files.</source>
<translation>Võimaldab Scribusel lugeda Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x vormingus faile.</translation>
</message>
37707,22 → 38178,23
<translation type="obsolete">Võimaldab Scribusel lugeda Scribus 1.3.4 ja uuemas vormingus faile.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.4+ failivormingu toetus {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="91"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished">Võimaldab Scribusel lugeda Scribus 1.3.4 ja uuemas vormingus faile. {1.5.0 ?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="108"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation>Scribus 1.5.0+ dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6317"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 - </translation>
</message>
37737,17 → 38209,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Pluginate initsialiseerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Kiirklahvide initsialiseerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Seadistuste lugemine</translation>
</message>
37794,14 → 38266,14
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="579"/>
<source>Background</source>
<translation>Taust</translation>
</message>
37818,37 → 38290,36
<translation type="obsolete">Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11206"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
<translation type="obsolete">Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Kasutuselolevat elementi ei saa kustutada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Elementi %1 redigeeritakse parajasti looredaktoris. Kustutamisoperatsioon katkestatakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11944"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12092"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Mõned objektid on lukustatud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11940"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12088"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Eemalda kõigi l&amp;ukustus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11941"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12089"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Jäta lukustatud objektid vahele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1029"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>ICC-profiilide avamisel tekkis viga, värvihaldus on välja lülitatud.</translation>
</message>
37861,7 → 38332,7
Nihe püstsuunas: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13515"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13663"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
37870,23 → 38341,28
Vahe püstsuunas: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16271"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16419"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Värvide kohandamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8963"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9055"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>lõigu otsevorminduse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9523"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>märgi otsevorminduse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11348"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13635"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
37897,20 → 38373,20
Pööramine: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14666"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14721"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14854"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14870"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15003"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17574"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17612"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18076"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18114"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Stiil puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17926"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18432"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
37919,7 → 38395,7
<translation type="obsolete">Koopia_-_</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1663"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Imporditud </translation>
37932,7 → 38408,7
<translation type="obsolete">Kiirklahvide seadmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="390"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Looredaktori initsialiseerimine</translation>
</message>
37941,7 → 38417,7
<translation type="obsolete">Poolitaja initsialiseerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="404"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Visandimapi lugemine</translation>
</message>
37958,17 → 38434,17
<translation type="obsolete">&amp;Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Ava &amp;viimati kasutatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Impordi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Ekspordi</translation>
</message>
37977,7 → 38453,7
<translation type="obsolete">&amp;Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="770"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="775"/>
<source>Contents</source>
<translation>Sisu</translation>
</message>
38010,22 → 38486,22
<translation type="obsolete">&amp;Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Eelvaatluse seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="832"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="814"/>
<source>Level</source>
<translation>Tase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="819"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Saatmine ki&amp;hile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF-i valikud</translation>
</message>
38034,7 → 38510,7
<translation type="obsolete">&amp;Kuju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="887"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>T&amp;eisendamine</translation>
</message>
38043,22 → 38519,22
<translation type="obsolete">L&amp;isamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="897"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Märk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Jutumärk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="979"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Tühikud ja katkestused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Li&amp;gatuur</translation>
</message>
38087,13 → 38563,13
<translation type="obsolete">&amp;Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1985"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1923"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1963"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4299"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4708"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10069"/>
<source>Ready</source>
<translation>Valmis</translation>
</message>
38106,9 → 38582,9
<translation type="obsolete">%1 objekti valitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3669"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3788"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4397"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
38168,31 → 38644,31
<translation type="obsolete">Mõned dokumendis kasutatud ICC profiilid ei ole paigaldatud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4202"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4203"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> asendati profiiliga: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4235"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(teisendatud)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3643"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4627"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4693"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8371"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8505"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8527"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Ei õnnestunud kirjutada faili:
38207,20 → 38683,20
<translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4678"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8362"/>
<source>Save As</source>
<translation>Salvestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4707"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4717"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Salvestamine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8223"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus avastas vigu. Nende parandamiseks võiks kasutada trükieelset kontrolli</translation>
</message>
38233,174 → 38709,249
<translation type="obsolete">&amp;Katkesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5026"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Trükkimine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8350"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1992"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5042"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="396"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="524"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="525"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2775"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Märgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2735"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="803"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="807"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="822"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="830"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="855"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="860"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Vektorjoone tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="869"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished">Suurendus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1001"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Eelvaatlus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1003"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1007"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Tekstikastid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1012"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">Pildikastid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1019"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2711"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Teadmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2715"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished">Pildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2718"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2721"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2724"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2727"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2754"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2730"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2733"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2736"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished">Sümbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2772"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2783"/>
<source>%1 selected, Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation>Pildi failinimi ja asukoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5072"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5085"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Trükkimine nurjus!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Kasutuselolevat elementi ei saa lõigata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Elementi %1 redigeeritakse parajasti looredaktoris. Lõikamisoperatsioon katkestatakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5771"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5782"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Qt info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5784"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5795"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribuse käsiraamat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10884"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11128"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11133"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11377"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10909"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11153"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11389"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10917"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11185"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11429"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10927"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11206"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11171"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11450"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11115"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11359"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38409,7 → 38960,7
<translation type="obsolete">Salvestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Tekstifailid (*.txt);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
38430,27 → 38981,27
<translation type="obsolete">Uus leheküljetoorik %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>Size</source>
<translation>Suurus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Varjund:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>Shade</source>
<translation>Varjund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7420"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7409"/>
<source>No Style</source>
<translation>Stiil puudub</translation>
</message>
38479,12 → 39030,12
<translation type="obsolete">Ghostscript puudub: ei saa kasutada PostScript trükkimise eelvaatlust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8270"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8258"/>
<source>All</source>
<translation>Kõik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8319"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8308"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus avastas vigu.
38495,7 → 39046,7
<translation type="obsolete">EPS-failid (*.eps);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8416"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8405"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Avastati mõned vead.
38502,37 → 39053,36
Nende parandamiseks võiks kasutada trükieelset kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8512"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8501"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-lk%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9196"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9222"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Mõned objektid on lukustatud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9192"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9218"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Lukusta kõik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="840"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Saada visandimappi</translation>
<translation type="obsolete">Saada visandimappi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8105"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation>Ghostscript ei ole sinu süsteemi paigaldatud või ei ole Scribus seadistatud õiget asukohta kasutama.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8108"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8097"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation>Kuni probleem pole parandatud, ei saa importida EPS-pilte ega kasutada trükkimise eelvaatlust. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8110"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation>Kuni probleem pole parandatud, ei saa importida EPS-pilte ega kasutada PostScripti trükkimise eelvaatlust. </translation>
</message>
38541,64 → 39091,64
<translation type="obsolete">Palun loe meie &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;abiteavet ja paigaldamisjuhiseid&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8118"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8107"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation>Ghostscript puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8553"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8542"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>PDF-i näitaja asukoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8753"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8801"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8795"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8819"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8939"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9064"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8816"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8945"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9082"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Sulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8894"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8897"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8921"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8924"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9028"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9044"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9193"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Eemalda kõigi l&amp;ukustus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<source>Information</source>
<translation>Info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Programm %1 juba töötab!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9915"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9943"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Programm %1 puudub!</translation>
</message>
38643,25 → 39193,25
<translation type="obsolete">&amp;Tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1157"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10026"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10065"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1158"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10027"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10066"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4467"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4473"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10271"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Kas tõesti asendada olemasolev pilt?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="774"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Aseta viimati kasutatud</translation>
</message>
38670,7 → 39220,7
<translation type="obsolete">Piltide uuendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4676"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4686"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumendid (*.sla *.sla.gz);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
38683,43 → 39233,43
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4413"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4417"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1069"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>Õ&amp;ppematerjalid internetis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4199"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4200"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Mõned dokumendis kasutatud värviprofiilid ei ole paigaldatud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8362"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="368"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Kasutaja kiirklahvide rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8055"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8043"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Piltide uuendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4625"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4691"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4635"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4701"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Sinu dokument on salvestatud ajutisse faili ja seda ei saa liigutada:
38726,12 → 39276,17
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2759"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5138"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Trükkimismootori initsialiseerimine nurjus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8020"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8008"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Monitori profiili avamisel tekkis tõrge.
38738,22 → 39293,24
Kasutatakse endist monitori profiili.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8113"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8102"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10544"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10666"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10544"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10666"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Uus kirje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8180"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8169"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript puudub: ei saa kasutada PostScript trükkimise eelvaatlust</translation>
</message>
38771,143 → 39328,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="231"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation>Vigane argument: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="256"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Faili %1 ei ole olemas, lõpetatakse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Kasutamine: scribus [võti ...] [fail]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<source>Options:</source>
<translation>Võtmed:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Abi näitamine ja väljumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>xx kasutamine keele lühendina, näiteks &apos;et&apos; või &apos;en&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Kasutajaliidese paigaldatud keelte nimekiri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Info näitamine konsoolis fontide laadimisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Käivitamisel ei näidata käivitusekraani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation>Käivitamisel ei näidata enam käivitusekraani. Kirjutab kataloogi ~/.scribus tühja faili nimega .neversplash.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Näitab versiooni ja väljub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Vahetab dialooginuppude järjekorra (nt. Loobu/Ei/Jah tavalise Jah/Ei/Loobu asemel)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>filename</source>
<translation>failinimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Failinimi määrab kasutaja seadistuste asukoha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="466"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="482"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Scribuse kasutajaliidese paigaldatud keeled on järgmised:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="483"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Vaikimisi valitud keele tühistamiseks anna käsk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="484"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="489"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx või scribus --lang xx, kus xx on sinu valitud keel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribuse versioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="503"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus - avatud lähtekoodiga küljendusprogramm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="511"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Kodulehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="512"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Dokumentatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="513"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="514"/>
<source>Issues</source>
<translation>Vead</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version.</source>
<translation>Fail laaditakse alla Scribuse veebisaidilt ja näidatakse uusimat saadaolevat versiooni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="462"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Näidatakse konsooliaknas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation>ICC-profiili teabe asukoha näitamine konsoolis käivitamise ajal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="254"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Vigane argument: %1</translation>
</message>
38924,22 → 39481,22
<translation type="obsolete">Kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1154"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopeeri siia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1176"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1155"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Liiguta siia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1177"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1156"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Loobu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="499"/>