Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 15400 → Rev 15401

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.lt_LT.ts
1,59 → 1,57
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<TS version="2.0" language="lt_LT">
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="125"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuojama: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="128"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2320"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="265"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3388"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2483"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="188"/>
<source>&amp;About</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Apie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation type="unfinished">Pagalbininkai:</translation>
<translation>Pagalbininkai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="201"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A&amp;utoriai</translation>
</message>
<message>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Vokiškai:</translation>
<translation type="obsolete">Vokiečių:</translation>
</message>
<message>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Prancūziškai:</translation>
<translation type="obsolete">Prancūzų:</translation>
</message>
<message>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ukrainos:</translation>
<translation type="obsolete">Ukrainiečių:</translation>
</message>
<message>
<source>Lithuanian:</source>
64,207 → 62,207
<translation type="obsolete">Slovakų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="215"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vertimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plėtotės grupė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oficiali dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kita dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Žinynai internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klaidų fiksavimo ir užklausų sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašto grupių sąrašai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oficialūs vertimai ir vertėjai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ankstesni vertimo talkininkai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apie „Scribus“ %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vikis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%3 %2 %1 d.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naudojama „Ghostscript“ %1 versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nėra prieinamos programos „Ghostscript“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Build ID:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laidos Nr.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Windows&amp;#174; prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Tango“ projekto piktogramos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atnaujinimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ieškoti „Scribus“ atnaujinimų. Jokie duomenys iš jūsų kompiuterio nebus siunčiami.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pradžios užsklanda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šiame skydelyje rodoma versija, kompiliavimo data ir „Scribus“ bibliotekų naudojimo galimybė.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„C-C-T-F“ reiškia: C=littlecms C=CUPS T=TIFF palaikymas F=Fontconfig palaikymas. Paskutinė raidė žymi vizualizavimą ir yra arba C=cairo, arba Q=„Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jei biblioteka nenaudojama, vietoje raidės rašoma žvaigždutė *. Čia taip pat parodoma aptiktos „Ghostscript“ versija.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ši „Windows“ laida nenaudoja šriftų konfigūracijos arba CUPS bibliotekų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Scribus“ versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="653"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tikrinti, ar yra atnaujinimų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="651"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nutraukti atnaujinimų paiešką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kūrėjų ir plėtotojų tinklaraštis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Licencija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="249"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima atverti licencijos failo. Infoirmacijos apie licenciją ieškokite programos diegimo aplanke arba„Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentacijos vertėjai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Svetainės prižiūrėtojai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="629"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima atverti failo „%1“. Prašome informacijos apie „%1“ ieškoti programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
</message>
</context>
<context>
278,1463 → 276,1428
<translation type="obsolete">Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Failo vardas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Leidžiama:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laidos data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aprašas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Autorius(-iai):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Autorių teisė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Licencija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Scribus“: apie papildinius</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Naujas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atverti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į&amp;rašyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>G&amp;rįžti prie įrašyto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Surinkti perdavimui į spaudą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<source>Get Text...</source>
<translation type="unfinished">Naudoti tekstą...</translation>
<translation>Tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pridurti &amp;tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>Get Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti &amp;tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti kaip P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Document &amp;Setup (old)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento nuo&amp;statos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>P&amp;references (old)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S&amp;pausdinti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atša&amp;ukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A&amp;tstatyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Veiksmų tik su pasirinktu elementu veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Iškirpti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kopijuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;dėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pažymėti &amp;viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visi &amp;nepažymėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ieškoti/Keisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taisyti paveikslą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalv&amp;os...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;uslapių šablonai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nuostatos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>Gradients...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>%1 pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kita...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>K&amp;airėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Per &amp;vidurį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Dešinėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Bloko pločio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Paspartintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įp&amp;rastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="unfinished">Pa&amp;braukta</translation>
<translation>Pa&amp;braukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;braukti žodžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pe&amp;rbraukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visos &amp;didžiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Mažos didžiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Viršutinis indeksas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Apatinis indeksas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Š&amp;ešėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Paveikslo efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tabuliatoriai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>D&amp;ublikatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Daug dublikatų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;ašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Grupuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Išgrupuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pri&amp;tvirtintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nekeičiamas dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į pačią a&amp;pačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į patį &amp;viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vienu že&amp;miau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vienu au&amp;kščiau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Siųsti į &amp;koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atributai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;veikslas matomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>At&amp;naujinti paveikslą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rėmelį padaryti paveikslo dydžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ž&amp;ema raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Normali raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Maksimali raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tai PDF &amp;nuoroda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tai PDF &amp;anotacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anotacijos &amp;ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lauko pa&amp;rinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taisyti &amp;figūrą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Susieti tekstą su kreive</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A&amp;tsieti tekstą nuo kreivės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Su&amp;vienyti daugiakampius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sus&amp;kaidyti daugiakampius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Bezjė kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pave&amp;ikslo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Daugiakam&amp;pį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Teksto rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Rašmenys...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Sample Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teksto pavyzdys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į&amp;terpti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Im&amp;portuoti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;šalinti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kopijuoti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Perkelti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;ritaikyti puslapio šabloną...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tvarkyti &amp;orientyrus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tvarkyti puslapio ypatybes...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti &amp;paraštes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti &amp;rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti pa&amp;veikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti &amp;tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti &amp;orientyrus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti &amp;bazinį tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti teksto &amp;grandis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti valdymo simbolius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tr&amp;aukti prie tinklelio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Traukti prie orientyrų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Koliažinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S&amp;luoksniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>T&amp;varkyti puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nuorodos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Matuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Veiksmų &amp;žurnalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Priešspaustuvinis &amp;tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;DF įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Select Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pažymėti elementą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="unfinished">Pasukti objektą</translation>
<translation>Pasukti elementą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Didinti/mažinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Didinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mažinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="unfinished">Ką nors pakeisti rėmelyje</translation>
<translation>Taisyti rėmelio turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taisyti tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Susieti teksto rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atsieti teksto rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pipetė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopijuoti elemento ypatybes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Skiemenuoti tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Panaikinti teksto skiemenavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Surinkti &amp;turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Apie „Scribus“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apie &amp;„Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrankių &amp;paaiškinimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Scribus“ &amp;vadovas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nekeliamasis brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nekeliamasis &amp;tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapio &amp;numeris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>New Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nauja eilutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Frame Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rėmelio turinio pabaiga (lūžis)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Column Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stulpelio pabaiga (lūžis)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Copyright</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Autorių teisės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Registruotasis prekės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prekės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ženkliukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ilgasis brūkšnys („Em“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vidutinis brūkšnys („En“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brūkšnelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dialogų brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perjungti palečių rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perjungti orientyrų rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spausdinio pe&amp;ržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„&amp;JavaScript“ programos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konvertuoti į puslapio šabloną...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pakopos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Išklotinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>More Info...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Daugiau informacijos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Spausdinimas leidžiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atspindėti horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atspindėti vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti liniuotes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kontūrai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasviras brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vidutinis taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>En Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„N“ tarpas (1/2 „M“ tarpo)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Em Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„M“ tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Thin Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>1/5 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Thick Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>1/3 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Mid Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>1/4 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Siauriausias tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>ff</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>fi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>fl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>ffi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>ffl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>ft</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>st</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S&amp;tiliai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kontūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kontūrai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Padėti (&amp;tiksliai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Išvalyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti PDF paleidimo mygtuką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti PDF teksto lauką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti PDF žymimąjį langelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti PDF parinkties akutę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti PDF sąrašo langelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti tekstinę anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti saito anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti kaip &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti teksto rėmelio stulpelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Rėmelis...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Peržiūros veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti sluoksnių rodmenis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tekstūros...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Siųsti į tekstūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kibieji įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Su&amp;talpinti aukščio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti užlaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Korektiškas &amp;skiemuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nulinio pločio tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nulinio pločio nekeliamasis tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apostrofas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rašomosios mašinėlės kabutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lietuviškos uždarančiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uždarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apversta vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apverstos dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prancūziška atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prancūziška uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prancūziškos atidarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prancūziškos uždarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apatinis atidarantysis apostrofas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lietuviškos atidarančiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJK atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJK uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJK atidarančioji dviguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJK uždarančioji dviguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;teksto rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;paveikslo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;lentelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;figūrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;daugiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti l&amp;iniją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;Bezjė kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;ranka brėžtą liniją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Scribus“ interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Scribus“ dokumentacija internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Scribus“ vikio žinynas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Darbo su „Scribus“ pradžia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti kontekstinį meniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tvarkyti paveikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Apie priedus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti unikodo simbolio pradžios seką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuoti vektorinį failą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pažymėti pagal kriterijus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taisyti šaltinį...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Keisti spalvas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Liniuotės susietos su puslapiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;vizualizavimo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ieškoti programos atnaujinimų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pritaikyti paveikslo mastelį prie rėmelio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Failas</translation>
<translation>Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Taisa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stilius</translation>
<translation>Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Įterpimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Puslapis</translation>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Rodymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Priemonės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prie&amp;monės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Langai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Langai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pagalba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;galba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Papildinių meniu elementai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Unikodo rašmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perkėlimo/Mastelio pakeitimo reikšmės indikatorius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naujas &amp;šablono pagrindu...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CMS nuostatos</translation>
</message>
</context>
<context>
1741,7 → 1704,7
<name>Align</name>
<message>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Išskirstyti/išligiuoti</translation>
<translation type="obsolete">Lygiuoti/Išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
1753,7 → 1716,7
</message>
<message>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">pagal kairį kraštą</translation>
<translation type="obsolete">Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
</message>
<message>
<source>Middles</source>
1761,7 → 1724,7
</message>
<message>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">pagal dešinį kraštą</translation>
<translation type="obsolete">Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
1769,87 → 1732,80
</message>
<message>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">pagal viršutinį kraštą</translation>
<translation type="obsolete">Pagal viršus</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">pagal apatinį kraštą</translation>
<translation type="obsolete">Pagal apačias</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="36"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Lygiuoti</translation>
<translation>Lygiuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="65"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Parinkti orientyrai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="78"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atsi&amp;žvelgiant į:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="97"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="341"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="403"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="260"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="450"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atstumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="511"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atvirkštinis išdėstymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
1861,951 → 1817,942
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Lygiuoti</translation>
<translation>Lygiuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Susijęs su:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>First Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pirmasis pažymėtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<source>Last Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paskutinis pažymėtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Puslapis</translation>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Orientyras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pažymėtieji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>Moving (Preserve Size)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perkėlimas (išlaikant dydį)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dydžio keitimas (nekeičiant priešingos pusės)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="110"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Vienos elemento pusės lygiavimas:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet keiskite tik vieno krašto padėti, kita keisis atitinkamai (nekeiskite esamų objekto matmenų), arba &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nurodykite fiksuoti kitą pusę (užuot perkėlę objektą, keiskite jo dydį) jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="118"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti apačias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="120"/>
<source>Align right sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="124"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Centruoti vertikalios ašies atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="126"/>
<source>Align left sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="128"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Centruoti horizontalios ašies atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<source>Align tops</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti pagal viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="134"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Parinkti orientyrai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti taip, kad dešinieji objektų kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="144"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti taip, kad objektų apačios būtų nutolusios vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="146"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti horizontaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="152"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti taip, kad objektų kairieji kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="154"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti vertikaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="156"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti taip, kad objektų viršūs būtų nutolę vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="166"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atstumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti objektus nurodytu atstumu vienas nuo kito</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="168"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstydami objektus vienodais atstumais vienas nuo kito, pakeiskite objektų eilės tvarką priešinga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>None Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nėra pažymėtų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="454"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="462"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="114"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti dešiniuosius objektų kraštus pagal kairįjį prieraišo kraštą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="116"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti kairiuosius objektų kraštus pagal dešinįjį prieraišo kraštą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="122"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti objektų viršų pagal prieraišo apačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lygiuoti objektų apačias pagal prieraišo viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Suvienodinti horizontalius tarpus objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Horizontalius tarpus objektų padaryti nurodyto dydžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="148"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti vertikaliai vienodais atstumais tarp objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="150"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti vertikaliai nurodytu atstumu tarp objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="158"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo krašto būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir viršutinės ir apatinės lapo paraščių būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo paraščių būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo viršaus ir apačios būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Lygiuoti pagal:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pirmą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Antrą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinį puslapį&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinio puslapio paraštese&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Orientyrą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pažymėtą dalį&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Orientyro, pagal kurį lygiuoti, padėtis</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation type="unfinished">Lygiuoti tekstą kairėn</translation>
<translation>Kairioji teksto lygiuotė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation type="unfinished">Lygiuoti tekstą dešinėn</translation>
<translation>Dešinioji teksto lygiuotė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation type="unfinished">Tekstas per vidurį</translation>
<translation>Centrinė teksto lygiuotė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Abipusė teksto lygiuotė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Griežtoji abipusė lygiuotė</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
<source>Field Properties</source>
<translation type="unfinished">Laukelių parinktys</translation>
<translation>Lauko ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Tipas:</translation>
<translation>Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Button</source>
<translation type="unfinished">Mygtukas</translation>
<translation>Mygtukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Text Field</source>
<translation type="unfinished">Teksto laukelis</translation>
<translation>Teksto laukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Check Box</source>
<translation type="unfinished">Parinkties laukelis</translation>
<translation>Žymimasis langelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Combo Box</source>
<translation type="unfinished">Kombinuotas laukelis</translation>
<translation>Parinkties akutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>List Box</source>
<translation type="unfinished">Sąrašo laukelis</translation>
<translation>Sąrašo langelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Savybės</translation>
<translation>Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas:</translation>
<translation>Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Patarėjas:</translation>
<translation>Įrankio paaiškinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Tekstas</translation>
<translation>Tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„PDF 1.3“ skirtas šriftas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
<source>Border</source>
<translation type="unfinished">Kontūras</translation>
<translation>Įrėminimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Spalva:</translation>
<translation>Spalva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2110"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Plotis:</translation>
<translation>Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<source>Thin</source>
<translation type="unfinished">Plonas</translation>
<translation>Plonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Paprastas</translation>
<translation>Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<source>Wide</source>
<translation type="unfinished">Platus</translation>
<translation>Platus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
<source>Style:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<source>Solid</source>
<translation type="unfinished">Ryškus</translation>
<translation>Ryškus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<source>Dashed</source>
<translation type="unfinished">Punktyris</translation>
<translation>Punktyrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<source>Underline</source>
<translation type="unfinished">Pabrauktas</translation>
<translation>Pabrauktas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
<source>Beveled</source>
<translation type="unfinished">Nuožulnus</translation>
<translation>Įkypas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
<source>Inset</source>
<translation type="unfinished">Įklija</translation>
<translation>Įklija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
<source>Other</source>
<translation type="unfinished">Kita</translation>
<translation>Kita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
<source>Read Only</source>
<translation type="unfinished">Tik skaitymui</translation>
<translation>Tik skaitymui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
<source>Required</source>
<translation type="unfinished">Būtinas</translation>
<translation>Būtinas</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Neperduoti reikšmės</translation>
<translation>Neeksportuoti reikšmės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
<source>Visibility:</source>
<translation type="unfinished">Matomumas</translation>
<translation>Matomumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<source>Visible</source>
<translation type="unfinished">Matomas</translation>
<translation>Matomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<source>Hidden</source>
<translation type="unfinished">Paslėptas</translation>
<translation>Paslėptas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<source>No Print</source>
<translation type="unfinished">Nespausdinti</translation>
<translation>Nespausdinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
<source>No View</source>
<translation type="unfinished">Nerodyti</translation>
<translation>Nerodyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
<source>Appearance</source>
<translation type="unfinished">Išvaizda</translation>
<translation>Išvaizda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation type="unfinished">Mygtuko žemyn tekstas</translation>
<translation>Mygtuko žemyn tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation type="unfinished">Sąrašo tekstas</translation>
<translation>Išskleidžiamojo sąrašo tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
<source>Icons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Piktogramos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
<source>Use Icons</source>
<translation type="unfinished">Naudoti ženkliuką</translation>
<translation>Naudoti piktogramas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished">Pašalinti</translation>
<translation>Pašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
<source>Pressed</source>
<translation type="unfinished">Paspaustas</translation>
<translation>Nuspaustas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
<source>Roll Over</source>
<translation type="unfinished">Išskleisti</translation>
<translation>Išskleisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation type="unfinished">Ženkliuko įterpimas...</translation>
<translation>Piktogramos padėjimas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
<source>Highlight</source>
<translation type="unfinished">Paryškinti</translation>
<translation>Paryškinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>Invert</source>
<translation type="unfinished">Invertuoti</translation>
<translation>Invertuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>Outlined</source>
<translation type="unfinished">Su kontūrais</translation>
<translation>Sukontūrintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished">Spausti</translation>
<translation>Spausti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation type="unfinished">Daugiaeilė</translation>
<translation>Daugiaeilutis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">Slaptažodis</translation>
<translation>Slaptažodis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
<source>Limit of</source>
<translation type="unfinished">Riba nuo</translation>
<translation>Ribojamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
<source>Characters</source>
<translation type="unfinished">Simboliai</translation>
<translation>Rašmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation type="unfinished">Neprasukti</translation>
<translation>Neslinkti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation type="unfinished">Netikrinti rašybos</translation>
<translation>Netikrinti rašybos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
<source>Check Style:</source>
<translation type="unfinished">Langelio stilius</translation>
<translation>Žymelės tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Check</source>
<translation type="unfinished">Žymėti</translation>
<translation>Žymėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Kryželis</translation>
<translation>Kryželis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Diamond</source>
<translation type="unfinished">Prizmė</translation>
<translation>Rombas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Apskritimas</translation>
<translation>Apskritimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Star</source>
<translation type="unfinished">Žvaigždė</translation>
<translation>Žvaigždė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Square</source>
<translation type="unfinished">Kvadratas</translation>
<translation>Kvadratas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation type="unfinished">Pagrindinis pažymėjus</translation>
<translation>Numatytuoju atveju – pažymėtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
<source>Editable</source>
<translation type="unfinished">Keičiamas</translation>
<translation>Leidžiamas taisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Nuostatos</translation>
<translation>Parinktys</translation>
</message>
<message>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
<translation>„Java Script“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
<source>Go To</source>
<translation type="unfinished">Go To</translation>
<translation>Eiti į</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
<source>Submit Form</source>
<translation type="unfinished">Patvirtinti</translation>
<translation>Perduoti formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
<source>Reset Form</source>
<translation type="unfinished">Atitaisyti</translation>
<translation>Formą gražinti į pradinę būseną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
<source>Import Data</source>
<translation type="unfinished">Įkelti duomenis</translation>
<translation>Importuoti duomenis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
<source>Event:</source>
<translation type="unfinished">Įvykis:</translation>
<translation>Įvykis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="unfinished">Mouse Up</translation>
<translation>Pelė aukštyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="unfinished">Mouse Down</translation>
<translation>Pelė žemyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="unfinished">Mouse Enter</translation>
<translation>Pelės „Įvesties“ klavišas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="unfinished">Mouse Exit</translation>
<translation>Pelės „Išėjimo“ komanda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
<source>On Focus</source>
<translation type="unfinished">On Focus</translation>
<translation>Akiratyje (On Focus)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
<source>On Blur</source>
<translation type="unfinished">On Blur</translation>
<translation>Išnykus (On Blur)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
<source>Script:</source>
<translation type="unfinished">Skriptas:</translation>
<translation>Skriptas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="959"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1111"/>
<source>Edit...</source>
<translation type="unfinished">Taisyti...</translation>
<translation>Taisyti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation type="unfinished">Submit to URL:</translation>
<translation>Perduoti šiuo adresu (URL):</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Patvirtinti duomenis kaip HTML</translation>
<translation type="obsolete">Pateikti duomenis kaip HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="707"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation type="unfinished">Įkelti duomenis iš:</translation>
<translation>Importuoti duomenis iš:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
<source>Destination</source>
<translation type="unfinished">Vieta</translation>
<translation>Paskirtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
<source>To File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į failą:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
<source>Change...</source>
<translation type="unfinished">Pakeisti...</translation>
<translation>Keisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Puslapis:</translation>
<translation>Puslapis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="716"/>
<source>Action</source>
<translation type="unfinished">Veiksmas</translation>
<translation>Veiksmas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="747"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation type="unfinished">Laukelis suformuotas kaip:</translation>
<translation>Laukas suformatuotas kaip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Plain</source>
<translation type="unfinished">Paprastas</translation>
<translation>Paprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Number</source>
<translation type="unfinished">Skaičius</translation>
<translation>Skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Percentage</source>
<translation type="unfinished">Procentinis</translation>
<translation>Procentai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Date</source>
<translation type="unfinished">Data</translation>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Time</source>
<translation type="unfinished">Laikas</translation>
<translation>Laikas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Nuosavas</translation>
<translation>Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="768"/>
<source>Number Format</source>
<translation type="unfinished">Skaičiaus formatas</translation>
<translation>Skaičiaus formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="777"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="836"/>
<source>Decimals:</source>
<translation type="unfinished">Dešimtainis:</translation>
<translation>Dešimtainės dalys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="791"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation type="unfinished">Naudoti valiutos ženklą</translation>
<translation>Naudoti valiutos ženklą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="800"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation type="unfinished">Parinktas valiutos ženklas</translation>
<translation>Valiutos ženklas pradžioje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="847"/>
<source>Formatting</source>
<translation type="unfinished">Formatavimas</translation>
<translation>Formatavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="827"/>
<source>Percent Format</source>
<translation type="unfinished">Procento formatas</translation>
<translation>Procentų formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
<source>Date Format</source>
<translation type="unfinished">Datos formatas</translation>
<translation>Datos formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
<source>Time Format</source>
<translation type="unfinished">Laiko formatas</translation>
<translation>Laiko formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="918"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="unfinished">Nuosavas skriptas</translation>
<translation>Individualus skriptas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="930"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Formatas:</translation>
<translation>Formatas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="956"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation type="unfinished">Klavišas:</translation>
<translation>Klavišų komanda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formatas</translation>
<translation>Formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="996"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation type="unfinished">Reikšmė negaliojanti</translation>
<translation>Reikšmė nepatikrinta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1005"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation type="unfinished">Reikšmė turi būti didesnė ar lygi negu:</translation>
<translation>Reikšmė turi būti didesnė arba lygi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1009"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation type="unfinished">ir mažesnė ar lygi negu:</translation>
<translation>ir mažesnė arba lygi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1020"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="unfinished">Nuosavas galiojimo scriptas:</translation>
<translation>Individualus patikros scriptas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1041"/>
<source>Validate</source>
<translation type="unfinished">Patvirtinti</translation>
<translation>Patikrinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1058"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation type="unfinished">Reišmė nesuskaičiuota</translation>
<translation>Reišmė neapskaičiuota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1067"/>
<source>Value is the</source>
<translation type="unfinished">Reikšmė yra</translation>
<translation>Reikšmė yra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>sum</source>
<translation type="unfinished">suma</translation>
<translation>suma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>product</source>
<translation type="unfinished">sandauga</translation>
<translation>sandauga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>average</source>
<translation type="unfinished">apytiksli</translation>
<translation>vidurkis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>minimum</source>
<translation type="unfinished">mažiausia</translation>
<translation>mažiausia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1073"/>
<source>maximum</source>
<translation type="unfinished">didžiausia</translation>
<translation>didžiausia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1080"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation type="unfinished">iš sekančių laukelių:</translation>
<translation>iš šių laukų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1090"/>
<source>Pick...</source>
<translation type="unfinished">Parink...</translation>
<translation>Parink...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="unfinished">Nuosavas skaičiavimų skriptas:</translation>
<translation>Individualus skaičiavimų skriptas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1115"/>
<source>Calculate</source>
<translation type="unfinished">Skaičiuoti</translation>
<translation>Skaičiuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1134"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Tinka!</translation>
<translation>Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1138"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Netinka</translation>
<translation>Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1189"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1190"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„PDF-1.3“ ignoruojamas vyksmaženklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1191"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įveskite kableliais atskirtų laukų sąrašą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1192"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation type="unfinished">Reiktu turėti nors paprastus ženkliukus mygtukams</translation>
<translation>Reikalinga bent piktograma „Įprastas“ norint naudoti piktogramas mygtukams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2268"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Atidaryti</translation>
<translation>Atverti</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
2812,169 → 2759,169
<translation type="obsolete">Taškinė grafika (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Vektorinė grafika (*.eps);;Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1475"/>
<source>Example:</source>
<translation type="unfinished">Pavyzdys:</translation>
<translation>Pavyzdys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2102"/>
<source>Selection Change</source>
<translation type="unfinished">Parinkties keitimas</translation>
<translation>Pasirinkto keitimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2268"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF failai (*.pdf);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2111"/>
<source>JavaScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„JavaScript“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrankio paaiškinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neeksportuoti reikšmės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslai (*.tif *.png *.jpg *.xpm);; Postskriptiniai failai (*.eps *.epsi);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslai (*.tif *.png *.jpg *.xpm);; %1;; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuoti visą failo vardą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
<source>Submit format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perdavimo formatas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>FDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>FDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>HTML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>XFDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>XFDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation type="unfinished">Aprašymo parinktys</translation>
<translation>Anotacijos ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Tekstas</translation>
<translation>Tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished">Saitas</translation>
<translation>Saitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išorinis saitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išorinis saityno saitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
<source>Destination</source>
<translation type="unfinished">Vieta</translation>
<translation>Vieta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Atidaryti</translation>
<translation>Atverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Keisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Puslapis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Y koord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1;;Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuoti visą failo vardą</translation>
</message>
</context>
<context>
2981,97 → 2928,97
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Paprastas</translation>
<translation type="obsolete">Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pritaikyti puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;uslapio šablonas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+W</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>iki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taikyti pasirinkto puslapio šablono lyginiams, nelyginiams arba visiems nurodyto intervalo puslapiams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Galimas skiemenavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taikyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Dabartiniam puslapiui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lyginiams puslapiams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nelyginiams puslapiams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Visiems puslapiams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Priklausantiems &amp;intervalui</translation>
</message>
</context>
<context>
3082,7 → 3029,7
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Paprastas</translation>
<translation type="obsolete">Įprastas</translation>
</message>
</context>
<context>
3095,219 → 3042,219
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rašybos tikrinimo palaikymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Prideda rašybos tikrinimo galimybę naudojant „aspell“ žodynus. Kalbas galima parinkti iš įdiegtų „aspell“ žodynų ir bus galima tikrinti rašybą ištisai ar pasirinktame teksto fragmente.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0,1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rašybos tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Aspell“ papildinio klaida</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rašybos tikrinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Keitinys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pridėti žodį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Keisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nėra žodyne:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Žodžio aktyviajame žodyne nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šio žodžio pakeitimo tekstas, nerastas žodyne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktyvus žodynas: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation>Šiuo metu aktyvus žodynas. „Scribus“ žodynams naudoja „aspell“ papildinį. &lt;br /&gt;Jei jums reikia atnaujinto ar daugiau žodynų, turite įdiegti jį (juos) savo operacinėje sistemoje ar naudodamiesi paketų tvarkikliu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignoruoti nerastą aktyviame žodyne nerastą tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ignoruoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignoruoti visus šio aktyviame žodyne nerasto teksto atvejus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;gnoruoti visus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įtraukti šį žodį į asmeninį rašybos tikrinimo žodyną ir ateityje jį naudoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pakeisti nerastą žodį nurodytu keitinių lauke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visame tekste pakeisti nerastą žodį nurodytu keitinių lauke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pakeisti v&amp;isus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Uždaryti</translation>
<translation>Užverti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įkeltas </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>numatytasis </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation> „aspell“ žodynas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="82"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida „aspell“ rašybos tikrintuvo konfigūracijoje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida bandant sukurti „aspell“ rašybos tikrintuvą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Negalima praleisti visų pavartotų &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation> įtraukiant jį į seansų sąrašą. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="381"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Negalima įdėti žodžio į asmeninį sąrašą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Rašybos tikrinimas baigtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rašybos tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nerasta prieinamų „aspell“ žodynų. Prašome įdiegti bent vieną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="428"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ar pakeitus kalbą kita, pradėti tikrinti nuo pažymėtos srities pradžios?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyklės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Blokinių schemų elementai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dėlionių elementai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Specialūs ženklai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įprastos figūros</translation>
</message>
</context>
<context>
3315,71 → 3262,71
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Brūkšninis kodas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Pure Postscript Barcode Writer“ sąsaja „Scribus“ programoje</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="341"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="316"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Failo atvėrimo klaida: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>12 arba 13 skaitmenų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>8 skaitmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>11 arba 12 skaitmenų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>7 arba 8 skaitmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>5 skaitmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>2 skaitmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įvairus simbolių, skaitmenų ir ženklų -. *$/+% skaičius.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įvairus ASCII ženklų ir specialių funkcinių simbolių skaičius, pradedant kiekvieno rinkinio pradžios simboliu. UCC/EAN-128s atveju iš karto po pradžios simbolio turi eiti privalomas FNC 1 simbolis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kintamas skaitmenų skaičius ir nė vieno iš simbolių -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kintamas skaitmenų skaičius. ITF-14 turi 14 ženklų ir neturi kontrolinėssumos skaitmens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
3387,334 → 3334,344
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kintamas skaitmenų skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kintamas skaitmenų ir didžiųjų raidžių skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kintamas šešioliktainių ženklų skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="350"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brūkšninis kodas nebaigtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>12 arba 13 skaitmenų su brūkšneliais. ISBN-10 formatui naudojami 9 arbar 10 skaitmenų su brūkšneliais, bet stabdartas nebegalioja nuo 2007 metų sausio 1 d. (Pastaba: senuosius ISBN-10 galima konvertuoti į naujuosius ISBN-13, prirašius prefiksą 978- prie pirrmųjų 9 digits, pavyzdžiui 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479.Kontrolinės sumos skaitmuo pabaigoje apskaičiuojamas automatiškai.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nurodyk tipą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation>Nurodyk brūkšninio kodo tipą</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinkti vieną iš galimų brūkšninio kodo tipų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kodo skaitmeninis atvaizdas. Žr. pahalbos pranešimą apačioje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atstatyti brūkšninio kodo pavyzdžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jei pažymėtas, tai skaitmenys bus parašyti po brūkšniniu kodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apibrėžia rezervuotą sritį aplink kodą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Spalvos</translation>
<translation>Spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Fonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<source>Alt+B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<source>Background color – under the code lines</source>
<translation>Fono spalva – po brūkšninio kodo linijomis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Linijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brūkšninio kodo linijų spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teksto ir skaitmenų spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Čia rodomi patarimai ir pagalba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation>Rezultato peržiūra. 72 tšk. col. pavyzdys.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kodas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<source>Alt+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+Į</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuoti brūkšninį kodą su pridėtų kontrolinės sumos skaitmeniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įtraukti kontrolinės sumos skaitmenį į brūkšninio kodo tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti brūkšninį kodą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formatas</translation>
<translation>Formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įtrau&amp;kti kontrolinės sumos skaitmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Įtraukti kontrolinę sumą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Palikti baltą erdvę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įt&amp;raukti tekstą į brūkšninį kodą</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Kišenė</translation>
<translation>Koliažinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pervardyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Ištrinti</translation>
<translation>Pašalinti</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Tinka!</translation>
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
<source>Object</source>
<translation type="unfinished">Objektas</translation>
<translation>Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>New Entry</source>
<translation type="unfinished">Naujas įrašas</translation>
<translation>Naujas įrašas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="826"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Pavadinimas „%1“ jau yra.
Prašome parinkti kitą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinkite koliažinės aplanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinkti aplanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="899"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinkite importuosimą koliažinės failą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sukurti naują koliažinės puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įkelti turimą koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti pažymėtą koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Užverti pasirinktą koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopijuoti į:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perkelti į:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pagrindinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="718"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nukopijuoti objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naujas vardas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Koliažinė (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Padėti į puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1055"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished">Išsaugoti kitu vardu...</translation>
<translation>Irašyti kitaip...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1058"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Uždaryti</translation>
<translation>Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1061"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti visus įrašus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuoti koliažinės failą iš „Scribus“ &lt;=1.3.2</translation>
</message>
</context>
<context>
3733,123 → 3690,123
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Netinka</translation>
<translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">Nuorodos</translation>
<translation>Nuorodos</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Piktogramų išdėstymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation type="unfinished">Išvaizda:</translation>
<translation>Maketas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation type="unfinished">Tik pavadinimas</translation>
<translation>Tik pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation type="unfinished">Tik ženkliukas</translation>
<translation>Tik piktograma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas po ženkliuku</translation>
<translation>Pavadinimas po piktograma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas virš ženkliuko</translation>
<translation>Pavadinimas virš piktogramos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas ženkliuko dešinėje</translation>
<translation>Pavadinimas piktogramos dešinėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas ženkliuko kairėje</translation>
<translation>Pavadinimas piktogramos kairėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas virš ženkliuko</translation>
<translation>Pavadinimas sluoksnyje virš piktogramos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mastelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation type="unfinished">Visada</translation>
<translation>Visada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation type="unfinished">Kai ženkliukas per mažas</translation>
<translation>Kai piktograma per maža</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation type="unfinished">Kai ženkliukas per didelis</translation>
<translation>Kai piktograma per didelė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation type="unfinished">Niekada</translation>
<translation>Niekada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation type="unfinished">Keisti mastelį kaip:</translation>
<translation>Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation type="unfinished">Proporcingai</translation>
<translation>Proporcingai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation type="unfinished">Ne proporcingai</translation>
<translation>Neproporcingai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Piktograma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Tinka!</translation>
<translation>Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Netinka</translation>
<translation>Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation type="unfinished">Atitaisyti</translation>
<translation>Atstatyti</translation>
</message>
</context>
<context>
3856,318 → 3813,305
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Sistemos šablonai</translation>
<translation type="obsolete">Sistemos profiliai</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Atvaizdavimo tikslumas</translation>
<translation type="obsolete">Vizualizavimo tikslumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Suvokimas</translation>
<translation>Suvokiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Santykinis spalvos matavimas</translation>
<translation>Santykinis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sodrumas</translation>
<translation>Prisotintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Absoliutinis spalvos matavimas</translation>
<translation>Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Paveiksliukai:</translation>
<translation type="obsolete">Paveikslai:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anketa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Su&amp;aktyvinti spalvų valdymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Sistemos šablonai</translation>
<translation>Sistemos profiliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;RŽM (RGB) paveikslai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis spalvų profilis importuotiems RŽM (RGB) paveikslams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;ŽPGJ (CMYK) paveikslai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis spalvų profilis importuotiems ŽPGJ (CMYK) paveikslams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;RŽM (RGB) grynosios spalvos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis spalvų profilis grynoms RŽM (RGB) spalvoms puslapyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;ŽPGJ (CMYK) grynosios spalvos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis spalvų profilis grynoms ŽPGJ (CMYK) spalvoms puslapyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Monitorius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Susikurtas arba gautas iš gamintojo spalvų profilis.
Šis profilis turi būti konkretaus monitoriaus profilis, o ne bendras
(pavyzdžiui, sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spaus&amp;dintuvas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iš spausdintuvo gamintojo gautas spalvų profilis.
Šis profilis turi būti konkretaus spausdintuvo profilis, o ne bendras
(pavyzdžiui, „sRGB“).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Atvaizdavimo tikslumas</translation>
<translation>Vizualizavimo tikslumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Paveiksliukai:</translation>
<translation>Paveikslai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytuoju atveju naudojama paveikslams vizualizuoti. Jei nežinote,
kuri reikalinga, rinkitės santykinį kolorimetrinį arba suprantamą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Grynosios spalvos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytuoju atveju naudojama grynosioms spalvoms vizualizuoti. Jei nežinote,
kuri reikalinga,rinkitės santykinė kolorimetrinį arba suprantamą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įgalinti spausdintuvo „švelniąją spalvų bandymo veikseną“,
pasirinkto spausdintuvo profilio pagrindu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>&amp;Imituoti spausdintuvą ekrane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įmituoti visų spalvų valdymo terpę: visos spalvos, RŽM (RGB)
ar ŽPGJ (CMYK) bus konvertuotos į spausdintuvo spalvas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konvertuoti visas spalvas į spausdintuvo spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų, kurios gali būti blogai spausdinamos, rodymo ekrane metodas.
Tam reikalingas labai tikslus profilis ir naudojamas tik perspėjimui.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pažymėti ne &amp;gamos spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Juodojo taško kompensavimas – kontrasto nuotraukose pagerinimo metodas.
Rekomenduojama jį įgalinti, jei dokumente yra nuotraukų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naudoti &amp;juodojo taško kompensavimą</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="92"/>
<source>Edit Color</source>
<translation type="unfinished">Keisti spalvą</translation>
<translation>Keisti spalvą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų &amp;modelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="899"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="906"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ŽPGJ/CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="911"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RŽM/RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="764"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="764"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Saityno saugios RŽM (RGB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="141"/>
<source>New</source>
<translation type="unfinished">Naujas</translation>
<translation>Nauja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="158"/>
<source>Old</source>
<translation type="unfinished">Senas</translation>
<translation>Sena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="705"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ž (C):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="702"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="702"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="706"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="706"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P (M):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>G (Y):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="347"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>J (K):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="444"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation type="unfinished">Kintančios spalvų juostos</translation>
<translation>Kintančios spalvų juostos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation type="unfinished">Pastovios spalvų juostos</translation>
<translation>Nuolatinės spalvų juostos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="749"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="749"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>R (R):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="750"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ž (G):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="751"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>M (B):</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
4175,7 → 4119,7
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Tinka!</translation>
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
4182,43 → 4126,46
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="125"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bus grynoji spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima sukurti spalvos pavadinimu „%1“.
Šis pavadinimas rezervuotas permatomai spalvai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Toks spalvos pavadinimas jau yra,
prašome parinkti kitą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="390"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinkus tai, spalva taps neskaidoma į kitas spalvas, bus sukuriamas atskiras spalvos skaidinys spaudos plokštei kurti. Tai naudojama tuomet, kai reikia išgauti spaudoje tikslią, pavyzdžiui, logotipo ar kito spalvoto elemento spalvą ar negalima to pasiekti vien ŽPGJ (CMYK) spalvomis. Metalų ar ryškių plakatinių spalvų dažai yra puikus pavyzdys, ko negalima išgauti vien ŽPGJ spalvomis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="785"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jei įjungtas spalvų valdymas, tai perspėjantysis trikampiukas informuoja, kad gali būti, jog spalva nepriklauso naudojamo spausdintuvo pasirinktam spalvų profiliui. Tai reiškia, kad spausdinta spalva gali skirtis nuo matomos ekrane. Išsamiau apie spalvų gamos perspėjimus rasite internete, skyrelyje „Spalvų valdymas“ (Color Management).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="995"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima sukurti bevardės spalvos
Suteik jai pavadinimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AGR/HSV spalvų modelis</translation>
</message>
</context>
<context>
4233,165 → 4180,165
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų suliejimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klaida: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„%1“ spalva jau yra!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„%1“ spalva pridėta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atveriamas spalvų tvarkiklis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų suliejimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nepavyksta rasti nurodytos spalvos. Galite pasirinkti juodą, pilką arba baltą. Nėra galimybės apdoroti šią spalvą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų skritulys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bazinę spalvą gausite spragtelėję ratą. Spalvų modelis priklauso nuo dešinėje pasirinktos kortelės.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gauta spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ŽPGJ/CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RŽM/RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AGR/HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinkto spalvų modelio spalvos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų parinkimo metodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Kampas:</translation>
<translation>Kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skirtumas tarp pasirinktos reikšmės ir apskaičiuotos reikšmės. Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinkite metodą spalvų shemai kurti. Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sukurtas spalvas prijungti prie dokumento spalvų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Prijungti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sukurtas spalvas pakeisti dokumento spalvomis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;keisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Palikti nekpakeistas spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Peržiūra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvos sudėties pavyzdys.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imituoti spalvų vaizdavimo defektus. Parinkite defekto tipą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vaizdavimo defekto tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ž (C):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
4399,112 → 4346,115
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P (M):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>G (Y):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>J (K):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RŽM/RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AGR/HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>R (R):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ž (G):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>M (B):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ŽPGJ/CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A (H):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>G (S):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>R (V):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2465"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2493"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2261"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2289"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2478"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2274"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2281"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2501"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2297"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ilgis: %1
Kampas: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2503"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2299"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plotis: %1
Aukštis: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2515"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2311"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kampas: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
4512,317 → 4462,294
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinktos spalvos nėra dokumento spalvų rinkinyje. Prašome parašyti šios spalvos pavadinimą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalva nerasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinktas pavadinimas jau yra. Prašome įvesti kitą pavadinimą šiai spalvai pavadinti.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1373"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1404"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Atidaryti</translation>
<translation>Atverti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Scribus“ simbolių paletė (*.ucp);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinkite atversimo failo vardą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Failo „%1“ skaitymo klaida: gal būt pažeistas failas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima įrašyti failo „%1“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Raįmenų paletė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ištuštinti paletę?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jūs ketinate pašalinti visus paletės rašmenis. At tikrai tai daryti?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slėpti/rodyti išplėtotąją paletę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti parankinę rašmenų paletę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa rašmenų aibė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pagrindinė lotynų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Papildomoji „Lotynų 1“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lotynų išplėstoji A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lotynų išplėstoji B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bendroji skyrybos ženklų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apatinių ir viršutinių indeksų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Valiutų ženklų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Raidžių pavidalo ženklų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skaičų formų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyklės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Matematiniai ženklai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pseudografika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Blokų elementai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Geometrinės figūros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įvairūs simboliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Piktogramos (dingbats)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mažos formų variacijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ligatūros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Specialūs ženklai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Graikų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Graikų išplėstoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kirilica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kirilica papildomoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arabų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arabų išplėstoji A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arabų išplėstoji B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hebrajų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Praturtintoji rašmenų paletė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Šriftas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Rašmenų klasė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Norėdami pamatyti padidintą rašmens vaizdą palaikykite nuspaustą dešinįjį pelės klavišą.
Klavišu „Įterpti“ (Insert) įterpiamas rašmuo į žemiau esantį „Atrankos“ laukelį, o klavišu „Šalinti“ (Delete) pašaliamas paskutinis to laukelio rašmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti &amp;kodą:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Galimi įterpti rašmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įterpti rašmenis į tekstą ties žymekliu </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į&amp;terpimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti šiuo metu pažymėtą (-us).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Valyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rašyti keturių skaitmenų unikodo reikšmę tiesiog čia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Be stiliaus</translation>
<translation>Be stiliaus</translation>
</message>
</context>
<context>
4829,7 → 4756,7
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Ištrinti</translation>
<translation type="obsolete">Pašalinti</translation>
</message>
</context>
<context>
4837,184 → 4764,185
<message>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Ištrinti</translation>
<translation>Pašalinti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dabartinis profilis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
<source>Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="423"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spausdinamas/Rodomas nesutampa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
<source>Problems</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Problemos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nerasti rašmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Text overflow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teksto perteklius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektas ne puslapyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Missing Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sugadintas paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekte naudojamas permatomumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektas – įdėtas PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="381"/>
<source>No Problems found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Problemų nerasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="561"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="625"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laisvi objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Priešspauspaustuvinis tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektas yra PDF anotacija arba laukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ignoruoti klaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tikrinti vėl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslo formatas – GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="382"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Tinka!</translation>
<translation>Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="413"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naudojamas permatomumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="418"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naudota blukinimo veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="431"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sluoksnis „%1“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anotacijoje naudojamas ne „TrueType“ šriftas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="669"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Priešspaustuvinio tikrinimo profilis, kurio pagrindu rengiama ataskaita. Profilio parinktys parenkamos dokumento arba programos nuostatų lange</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignoruoti aptiktas klaidas ir tęsti eksportavimą arba spausdinimą. Prieš tęsdami įsitikinkite, ar iš tikrųjų ignoruoti klaidas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paleiskite iš naujo padarytų dokumento pataisymų tikrinimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tuščias paveikslo rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="394"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">Sluoksniai</translation>
<translation>Sluoksniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="506"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laida(-os): %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="448"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių šablonai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="661"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sluoksnis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslo raiška mažesnė už %1 tšk. col.,
(konkrečiai – %2 x %3 tšk. col.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslo raiška didesnė už %1 tšk. col. (konkrečiai – %2 x %3 tšk. col.)</translation>
</message>
</context>
<context>
5021,30 → 4949,31
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Tinka!</translation>
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Netinka</translation>
<translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="52"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinkite aplanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="65"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nepavyksta sukurti aplanko:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="80"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Renkama...</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
5051,207 → 4980,173
<translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="85"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima surinkti visų failų perdavimui į spaudą; maketo failas:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="99"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima surinkti failų perdavimui į spaudą:
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="37"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="40"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="85"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="89"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="112"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="54"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Spalvos</translation>
<translation>Spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="80"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="82"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nauja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="84"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Taisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="88"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>D&amp;ublikatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="91"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;ašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pašalinti nenaudojamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="103"/>
<source>Color Sets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų rinkiniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="109"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dabartinis spalvų rinkinys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="140"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į&amp;rašyti spalvų rinkinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="159"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinkti įkelsimą spalvų rinkinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="160"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti dabartinį spalvų rinkinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="165"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti nenaudojamas spalvas iš dabartinio dokumento spalvų rinkinio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="167"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuoti spalvas į dabartinį rinkinį iš turimo dokumento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="168"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sukurti naują spalvą ir įrašyti į dabartinį rinkinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="169"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taisyti šiuo metu pasirinktą spalvą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="170"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kurti šiuo metu pasirinktos spalvos kopiją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="171"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti pasirinktą spalvą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="172"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šiuo metu pasirinktą spalvų rinkinį daryti numatytuoju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinkite pavadinimą</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Atidaryti</translation>
<translation type="obsolete">Atverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="354"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„%1“ kopija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="365"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Nauja spalva</translation>
<translation>Nauja spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="322"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="322"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Faile „%1“ nėra spalvų, kurias galima importuoti.
Jei tai „PostScript“ pagrindu sukurtas failas, pabandykite importuoti „Failas -&amp;gt; Importuoti“.
Ne visuose failuose būna komentarai apie DSC su spalvų aprašais,
leidžiantys importuoti spalvas iš kai kurių failų.
Išsamesnės informacijos ieškokite dokumentacijoje, skyrelyje „Edit Colors“ (Spalvų tvarkymas).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="173"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jei spalvų valdymas yra leidžiamas, perspėjantysis trikampiukas atsiranda greta spalvos, jei ji neatitinka pasirinkto spausdintuvo naudojamo spalvų profilio. Tai reiškia, kas spausdinta spalva galis skirti nuo ekrane matomos.Neskaidomos spalvos pažymėtos raudonu apskritimu. Greta registracinių spalvų bus sutapimo su kitomis spalvomis žymos. Daugiau patarimų apie spalvų naudojimą rasite internete, skyrelyje „Color Management“ (Spalvų valdymas“).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visi palaikomi firmatai (%1);; Dokumentai (%2);; Kiti failai (%3);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="313"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuoti spalvas</translation>
</message>
</context>
<context>
5259,37 → 5154,37
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<source>Monochromatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Monochromatinės spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<source>Analogous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Analoginės spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<source>Complementary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Papildomos spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<source>Split Complementary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atskirtos papildomai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<source>Triadic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Triadinės spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tetradinės spalvos (Dukart papildomos)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<source>Base Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pagrindinės spalvos</translation>
</message>
</context>
<context>
5306,84 → 5201,84
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Spalvų skritulys...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų nuostatų parinkiklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spalvų parinkiklis, atsižvelgiantis į spalvų teoriją.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pritaikyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="250"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="258"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į&amp;rašyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="260"/>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished">Dėmesio!</translation>
<translation>Dėmesio!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation type="unfinished">Nuosavas</translation>
<translation>Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<source>Double Sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dviejų dalių (atvartai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<source>3-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trijų dalių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
<source>4-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Keturių dalių</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
5394,473 → 5289,463
<translation type="obsolete">Dešinysis puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
<source>Monday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pirmadienis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
<source>Tuesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antradienis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
<source>Wednesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trečiadienis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
<source>Thursday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ketvirtadienis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="334"/>
<source>Friday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Penktadienis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<source>Saturday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šeštadienis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<source>Sunday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sekmadienis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>January</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>sausio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>February</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>vasario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
<source>March</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>kovo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
<source>April</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>balandžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
<source>May</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>gegužės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
<source>June</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>birželio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
<source>July</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>liepos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
<source>August</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rugpjūčio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<source>September</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rugsėjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<source>October</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>spalio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>November</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>lapkričio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<source>December</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>gruodžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="262"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Taip</translation>
<translation>Taip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Ne</translation>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Taip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Paprastas</translation>
<translation type="obsolete">Iprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Kairysis puslapis</translation>
<translation>Kairysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vidurinysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vidinis kairysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vidinis dešinysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Dešinysis puslapis</translation>
<translation>Dešinysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Paprastas</translation>
<translation>Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įprastas kairysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įprastas vidurinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įprastas dešinysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normalus vaizdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aklumas raudonai spalvai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aklumas žaliai spalvai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aaklumas mėlynai spalvai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visiškas spalvų neskyrimas (daltonizmas)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Individualus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ištisinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Punktyrinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taškinė linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brūkšnelių ir taškų linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brūkšnelių ir taškų porų linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iškyša kairėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iškyša dešinėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išsikišę kairėje kabutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išsikišę dešinėje kabutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mažiausias tarpžodis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Didžiausias tarpžodis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Minimalus rašmenų išplėtimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Maksimalus rašmenų išplėtimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RŽM/RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ŽPGJ/CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nespalvotai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dupleksas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation type="unfinished">Nežinomas</translation>
<translation>Nežinomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Postskriptas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Teksto rėmelis</translation>
<translation>Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslo rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Linija</translation>
<translation>Linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Daugiakampis</translation>
<translation>Daugiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laužtė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tekstas virš kreivės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>PDF 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įvairiatipis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF paleidimo mygtukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF teksto laukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF žymimasis langelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF parinkties akutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF sąrašo langelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF tekstinė anotacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF saito anotacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„Windows“ grafinė sąsaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vizualizavimo rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis pastraipų stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis rašmenų stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numatytasis linijų stilius</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Peržiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Padėti failą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapio šablonas iš iškarpinės</translation>
</message>
</context>
<context>
5868,17 → 5753,17
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konvertuoti puslapį į puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas:</translation>
<translation>Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopijuoti pritaikytus puslapio šablono objektus</translation>
</message>
</context>
<context>
5886,42 → 5771,254
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naujas puslapio šablonas %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="obsolete">Šešėlis:</translation>
<translation>Šešėlis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Nepermatomumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Paprastas</translation>
<translation>Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Horizalusis gradientas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Vertikalusis gradientas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Įstrižasis gradientas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Įstrižasis kryžinis gradientas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Spindulinis gradientas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Laisvasis tiesinis gradientas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Laisvasis spindulinis gradientas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Keisti linijos spalvos ypatybes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Keisti užpildo spalvos ypatybes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Įprastasis ar gradientinis užpildymo metodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Nurodyti pasirinktos spalvos permatomumą</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Perkelti vektorių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1043"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Kairiojo pelės klavišo paspaudimu nurodykite gradiento vektoriaus pradžią, o dešiniojo pelės klavišo paspaudimu – pabaigą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation>Permatomumo nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Suliejimo būdas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Darken</source>
<translation>Tamsiau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Šviesiau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Dauginti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Screen</source>
<translation>Ekranas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Perdanga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Ryški šviesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Švelni šviesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Difference</source>
<translation>Skirtumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Štrichų patamsinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Štrichų pašviesinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Hue</source>
<translation>Atspalvis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="obsolete">Sodrumas</translation>
<translation>Grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Spalva</translation>
<translation>Spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="400"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Nuosavas</translation>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Ryškumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="988"/>
<source>Offsets</source>
<translation>Poslinkiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
<source>Scaling</source>
<translation>Mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rotation</source>
<translation>Sukimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Angle</source>
<translation>Kampas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Pattern</source>
<translation>Tekstūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Išimtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation>X mastelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation>Y mastelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation>Rodyti tik panaudotas spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation>Rodyti visas dokumento spalvų sąrašo spalvas arba tik panaudotas spalvas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CreateRange</name>
5928,142 → 6025,142
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sukurti puslaių intervalą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento puslapių skaičius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento puslapių intervalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pagrindinio intervalo parinkimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių intervalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;šalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perkelti &amp;žemyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+Ž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perkelti &amp;aukštyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pridėti puslapių intervalą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iš eilės einantys puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lyginiai puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
<source>From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nuo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
<source>To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pridėti prie intervalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelyginiai puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kableliais atskirtų elementų sąrašas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sudėtingesnis perrikiavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių eilė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių eilės pavyzdys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių grupės dydis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
</context>
<context>
6071,84 → 6168,84
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CSV importuoklio parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laukų skyriklis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<source>(TAB)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reikšmių skyriklis:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<source>First row is a header</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pirmoji eilutė – antraštinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Tinka!</translation>
<translation>Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Netinka</translation>
<translation>Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nieko</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="52"/>
<source>Printer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spausdinimo parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<source>Page Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių rinkinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Visi puslapiai</translation>
<translation>Visi puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tik lyginius puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tik nelyginius puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="160"/>
<source>Mirror</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Veidrodiškumas</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
6159,193 → 6256,197
<translation type="obsolete">Taip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="177"/>
<source>Orientation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kryptis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Portretui</translation>
<translation>Stačias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Peizažui</translation>
<translation>Gulsčias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių lape</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapis lape</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapių lape</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="63"/>
<source>Option</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinktis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reikšmė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="224"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šiame pulte spausdinimo metu rodomos įvairios bendrosios UNIX spausdinimo sistemos (CUPS) parinktys. Tikslūs galimi parametrai priklauso nuo spausdintuvo tvarkyklės. Galite patikrinti, ar naudojama CUPS meniu komanda „Pagalba &gt; Apie“. Ieškokite tokio pavidalo santrumpos: C-C-T; čia C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF. Nerastos bibliotekos žymimos „*“</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="415"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Atidaryti</translation>
<translation>Atverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="415"/>
<source>Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation>Kreivių failai (*.scu *.SCU);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="453"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Išsaugoti kitu vardu</translation>
<translation>Įrašyti kitaip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="453"/>
<source>Curve Files (*.scu *.scu);;All Files (*)</source>
<translation>Kreivių failai (*.scu *.scu);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="487"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Negalima įrašyti failo:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="513"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Invertuoja kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="514"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atstato kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="515"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perjungia tarp linijos tiesinės ir kubinės interpoliacijų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="516"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įkelia kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="517"/>
<location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="517"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašo šią kreivę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Suglaudinti failą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="306"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Įtraukti šriftus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="355"/>
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Koduotė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="274"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti peržiūrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Įtraukti spalvų profilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Peržiūrėti pasirinktus failus ir jų informaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Suglaudinti „Scribus“ dokumentą įrašymo metu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įtraukti į aplanką kartu su surinktais failais ir projekte panausotus šriftus. Išsiaiškinkite, ar turima licencija leidžia perduoti šriftus tretiesiems asmenims.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="346"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Surenkant dokumento failus įtraukti ir spalvų profilius</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="79"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuojama: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="82"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="210"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="337"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/dasheditor.cpp" line="363"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reikšmė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/dasheditor.cpp" line="364"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poslinkis:</translation>
</message>
</context>
<context>
6353,15 → 6454,15
<message>
<location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<source>Cancelled by user</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atšaukė naudotojas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="28"/>
<source>Delete Color</source>
<translation type="unfinished">Ištrinti spalvą</translation>
<translation>Pašalinti spalvą</translation>
</message>
<message>
<source>Replace it with:</source>
6369,11 → 6470,11
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Tinka!</translation>
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Netinka</translation>
<translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
6380,36 → 6481,36
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="36"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti spalvą:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="45"/>
<source>Replace With:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Keisti į:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="17"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation type="unfinished">Išplėšti puslapius</translation>
<translation>Pašalinti puslapius</translation>
</message>
<message>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Išplėšti nuo:</translation>
<translation type="obsolete">Pašalinti nuo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="34"/>
<source>to:</source>
<translation type="unfinished">iki:</translation>
<translation>iki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="26"/>
<source>Delete From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti nuo:</translation>
</message>
</context>
<context>
6420,14 → 6521,6
</message>
</context>
<context>
<name>DialogsAPI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
<source>Alert - Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<source>Missing Font</source>
6447,7 → 6540,7
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Tinka!</translation>
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
</context>
<context>
6455,13 → 6548,14
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<source>Importing failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importavimas nepavyko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wordo dokumento importuoti nepavyko
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
6469,280 → 6563,275
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<source>Document Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>An&amp;traštė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Autorius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<source>&amp;Subject:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Raktiniai žodžiai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A&amp;prašas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="74"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Leidėjas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="81"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Talkininkai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="96"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>T&amp;ipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="103"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>F&amp;ormatas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="110"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>V&amp;ardas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="117"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Šaltinis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="124"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ka&amp;lba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="131"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Santykis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="138"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Veiklos sritis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="145"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Teisės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Daugiau &amp;informacijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="163"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Asmuo ar įstaiga, atsakinga už dokumento prieinamumą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="164"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Asmuo ar įstaiga, atsakinga už dokumento dokumento turinio kūrimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="165"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Data, susieta su šio dokumento gtvavimo ciklu, yra YYYY-MM-DD formato (pagal ISO 8601)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="166"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento turinio žanras, pavyzdžiui, kategorijos, funkcijos ir pan.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Unikali nuoroda į dokumentą beveik kaip kontekstas, pavyzdžiui, ISBN abra URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nuoroda į giminingos tematikos dokumentą, gal būt su formaliu identifikatoriumi, pavyzdžiui, ISBN arba URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nuoroda į artimos tematikos dokumentą, gal būt turintį identifikatorių, pavyzdžiui, ISBN arba URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Duoto dokumento aprėpties sritis, gal būt apimanti vietą, laiką ir jurisdikcijos sritį </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Informacija apie teises į dokumentą ir jo turinį, pavyzdžiui, autorines ar patento teises, prekinius ženklus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="152"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumen&amp;tas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="159"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Asmuo ar įmonė, atsakinga už dokumento turinį. Šis laukas gali būti įtrauktas į „Scribus“ dokumentą nuorodoms, pavyzdžiui PDF dokumento metaduomenyse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentui suteiktas pavadinimas. Šis laukas gali būti įtrauktas į „Scribus“ dokumentą nuorodoms, pavyzdžiui PDF dokumento metaduomenyse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trumpas dokumento turinio aprašas. Jis įtraukiamas į PDF dokumentą eksportavimo metu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="162"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento turinio tema. Šis laukas skirtas dokumento raktiniams žodžiams, kurie bus įtraukti i PDF dokumentą ir skirti paieškos sistemoms, indeksuojančioms, PDF failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fizinis ar skaitmeninis dokumento pateikimas. Verta nurodyti laikmenos tipą ir matmenis. MIME tipams taip pat pravers RFC2045 ir RFC2046</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kalba, kuria parašytas dokumentas, paprastai nurodoma ISO-639 kodu, papildomai pridėjus kalbos santrumpą ir valstybės santrumpą (ISO-3166), atskirtas brūkšneliu. Pavyzdžiui, en-GB, fr-CH, lt-LT</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentą papildyti puslapių numeracijos skyriumi. Naujas skyrius bus pridėtas už šiuo metu pažymėto skyriaus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti šiuo metu pažymėtą skyrių.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="74"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Pavadinimas:&lt;/b&gt; Neprivalomas skyriaus pavadinimas, pavyzdžiui, „Rodyklė“&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Rodoma:&lt;/b&gt; Nustatykite, kad būtų rodomi šio skyriaus puslapių numeriai, jei jame yra vienas ar keli nurodyti teksto rėmeliai.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Kas:&lt;/b&gt; Šio skyriaus puslapių numeracijos pradžia nurodoma „nuo“.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Kam:&lt;/b&gt; Puslapių numeracijos, nurodytos „nuo“ pabaiga.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Stilius:&lt;/b&gt; Parinkite naudosimą puslapio numerio stilių.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Pradėti:&lt;/b&gt; Pasirinkto stiliaus puslapių prasidės „nuo“. Pavyzdžiui, jei Pradžia = 2 ir Stilius = a,b,c, ..., tai numeracija prasidės nuo „b“. Pirmajame dokumento skyriuje toks nurodymas reiškia, kad bus pakeistas naujo failo lango anksčiau buvęs „Pirmasis puslapio numeris“.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puslapio numeris už ribų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įvesta reikšmė šio dokumento puslapių numerių rėžius (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento skyriai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pridėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;ašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>iki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stilius</translation>
<translation>Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pradėti</translation>
</message>
</context>
<context>
6756,150 → 6845,150
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Relates To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Susijęs su</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jo sukurtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jį sukūrė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslo rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Boolean</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Loginis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Integer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sveikasis sk.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eilutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Tipas</translation>
<translation>Tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nesisieja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation type="unfinished">Nieko</translation>
<translation>Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Real Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Realusis sk.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumento elemento atributai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pridėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kopijuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;ašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Trinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reikšmė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parametras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ryšys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ryšys su</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Autom. įtraukti į</translation>
</message>
</context>
<context>
6910,75 → 6999,53
</message>
</context>
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="480"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Failo:
%1
importuoti nepavyko!
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="481"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">Tragiška klaida</translation>
<translation>Lemtinga klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="879"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="85"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Analizuojamas postskriptas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="486"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="878"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nepavyko konvertuoti paveikslo „%1“!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="745"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuojama: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
6985,11 → 7052,11
<name>EditStyle</name>
<message>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Keisti stilių</translation>
<translation type="obsolete">Taisyti stilių</translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Raidė</translation>
<translation type="obsolete">Rašmuo</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
7013,7 → 7080,7
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Tinka!</translation>
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<source>Background</source>
7025,385 → 7092,357
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taisyti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="30"/>
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teksto rengyklė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="36"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Naujas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Atverti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="41"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Į&amp;rašyti ir išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;šeiti neįrašius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atša&amp;ukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="50"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A&amp;tstatyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="52"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Iškirpti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="55"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kopijuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pa&amp;dėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="61"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Trinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="63"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Gauti laukelio pavadinimus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="65"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="72"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Taisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="127"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„JavaScript“ (*.js);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="37"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="48"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="53"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="56"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="59"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl-V</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paveikslų efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="82"/>
<source>Options:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parinktys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="99"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Spalva:</translation>
<translation>Spalva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="110"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Šešėlis:</translation>
<translation>Šešėlis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="126"/>
<source>Brightness:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ryškumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="148"/>
<source>Contrast:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrastas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="199"/>
<source>Radius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spindulys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="181"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reikšmė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="218"/>
<location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="217"/>
<source>Posterize:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mažinti spalvų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../