Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18309 → Rev 18310

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.lt_LT.ts
14,12 → 14,12
<translation>Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3447"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
27,17 → 27,17
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Apie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Pagalbininkai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utoriai</translation>
</message>
62,206 → 62,206
<translation type="obsolete">Slovakų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Vertimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Plėtotės grupė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiali dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Kita dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Žinynai internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Klaidų fiksavimo ir užklausų sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Pašto grupių sąrašai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficialūs vertimai ir vertėjai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Ankstesni vertimo talkininkai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Apie „Scribus“ %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Vikis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translatorcomment>data lietuviškai</translatorcomment>
<translation>%3 %2 %1 d.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Naudojama „Ghostscript“ %1 versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Nėra prieinamos programos „Ghostscript“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Laidos Nr.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>„Tango“ projekto piktogramos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Atnaujinimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Ieškoti „Scribus“ atnaujinimų. Jokie duomenys iš jūsų kompiuterio nebus siunčiami.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Pradžios užsklanda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Šiame skydelyje rodoma versija, kompiliavimo data ir „Scribus“ bibliotekų naudojimo galimybė.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>„C-C-T-F“ reiškia: C=littlecms C=CUPS T=TIFF palaikymas F=Fontconfig palaikymas. Paskutinė raidė žymi vizualizavimą ir yra arba C=cairo, arba Q=„Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Jei biblioteka nenaudojama, vietoje raidės rašoma žvaigždutė *. Čia taip pat parodoma aptiktos „Ghostscript“ versija.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Ši „Windows“ laida nenaudoja šriftų konfigūracijos arba CUPS bibliotekų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>„Scribus“ versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Tikrinti, ar yra atnaujinimų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Nutraukti atnaujinimų paiešką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Kūrėjų ir plėtotojų tinklaraštis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Negalima atverti licencijos failo. Informacijos apie licenciją ieškokite programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacijos vertėjai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Svetainės prižiūrėtojai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Negalima atverti failo „%1“. Prašome informacijos apie „%1“ ieškoti programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
</message>
325,159 → 325,158
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Naujas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Atverti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Į&amp;rašyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>G&amp;rįžti prie įrašyto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>&amp;Surinkti maketo failus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Importuoti tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Pridurti &amp;tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Importuoti paveikslą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Įrašyti &amp;tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Įrašyti kaip P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Dokumento nuo&amp;statos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>S&amp;pausdinti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Atša&amp;ukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>A&amp;tstatyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Veiksmų tik su pasirinktu objektu veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Iškirpti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopijuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Pa&amp;dėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation>Įdėti paveikslą iš iškarpinės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Pažymėti &amp;viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>Visi &amp;nepažymėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Ieškoti/Keisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Taisyti paveikslą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>Spalv&amp;os...</translation>
<translation type="obsolete">Spalv&amp;os...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>P&amp;uslapių šablonai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Programos nuostatos...</translation>
</message>
494,157 → 493,157
<translation type="obsolete">Gradientas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Kita...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>K&amp;airėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>Per &amp;vidurį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Dešinėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Bloko pločio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Paspartintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>Įp&amp;rastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Pa&amp;braukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Pa&amp;braukti žodžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Pe&amp;rbraukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Visos &amp;didžiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Mažos didžiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Viršutinis indeksas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>&amp;Apatinis indeksas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Š&amp;ešėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Paveikslo efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabuliatoriai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;ublikatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Daugybinis kopijavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation>&amp;Transformuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>P&amp;ašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Išgrupuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Pri&amp;tvirtintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Nekeičiamas dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Į pačią a&amp;pačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Į patį &amp;viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>Vienu že&amp;miau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Vienu au&amp;kščiau</translation>
</message>
653,830 → 652,840
<translation type="obsolete">Siųsti į &amp;koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Pa&amp;veikslas matomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>At&amp;naujinti paveikslą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Rėmelį padaryti paveikslo dydžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Embed Image</source>
<translation>Įtraukti paveikslą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Ž&amp;ema raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normali raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Maksimali raiška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Tai PDF &amp;nuoroda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Tai PDF &amp;anotacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Anotacijos &amp;ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Lauko pa&amp;rinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Taisyti &amp;figūrą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Susieti tekstą su kreive</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>A&amp;tsieti tekstą nuo kreivės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Su&amp;vienyti daugiakampius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Sus&amp;kaidyti daugiakampius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezjė kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Pave&amp;ikslo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>Daugiakam&amp;pį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Teksto rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Rašmenys...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Teksto pavyzdys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>Į&amp;terpti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;portuoti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>Pa&amp;šalinti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopijuoti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Perkelti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>P&amp;ritaikyti puslapio šabloną...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Tvarkyti &amp;kreiptines...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Tvarkyti puslapio ypatybes...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Rodyti &amp;paraštes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Rodyti &amp;rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Rodyti pa&amp;veikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Rodyti &amp;tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Rodyti &amp;kreiptines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Rodyti &amp;bazinį tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Rodyti teksto &amp;grandis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Rodyti valdymo simbolius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Tr&amp;aukti prie tinklelio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Traukti prie kreiptinių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Koliažinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>S&amp;luoksniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>T&amp;varkyti puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Nuorodos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Matuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>Veiksmų &amp;žurnalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Priešspaustuvinis &amp;tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Simboliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Pažymėti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Pasukti objektą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Didinti/mažinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Didinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Mažinti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Taisyti rėmelio turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Taisyti tekstą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Susieti teksto rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Atsieti teksto rėmelius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Pipetė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopijuoti objekto ypatybes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation>Įterpti lanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation>Įterpti spiralę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation>Įterpti kaligrafinę eilutę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation>Įterpti erdvinę (3D) anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Skiemenuoti tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Panaikinti teksto skiemenavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>Surinkti &amp;turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Apie „Scribus“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Apie &amp;„Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Įrankių &amp;paaiškinimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>„Scribus“ &amp;vadovas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nekeliamasis brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Nekeliamasis &amp;tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Puslapio &amp;numeris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nauja eilutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Rėmelio turinio pabaiga (lūžis)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Stulpelio pabaiga (lūžis)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Autorių teisės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registruotasis prekės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Prekės ženklas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Ženkliukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Ilgasis brūkšnys („Em“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Vidutinis brūkšnys („En“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Brūkšnelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Dialogų brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Perjungti palečių rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Perjungti kreiptinių rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Spausdinio pe&amp;ržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>„&amp;JavaScript“ programos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Konvertuoti į puslapio šabloną...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Pakopos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Išklotinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Daugiau informacijos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Spausdinimas leidžiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Atspindėti horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Atspindėti vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Rodyti liniuotes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Kontūrai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Pasviras brūkšnys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Vidutinis taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<source>En Space</source>
<translation>„N“ tarpas (1/2 „M“ tarpo)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Em Space</source>
<translation>„M“ tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>1/5 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>1/3 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>1/4 „M“ tarpo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Siauriausias tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tiliai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Kontūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Kontūrai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Padėti (&amp;tiksliai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Išvalyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Įterpti PDF paleidimo mygtuką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Įterpti PDF teksto lauką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Įterpti PDF žymimąjį langelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Įterpti PDF parinkties akutę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Įterpti PDF sąrašo langelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Įterpti tekstinę anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Įterpti saito anotaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Įrašyti kaip &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Rodyti teksto rėmelio stulpelius</translation>
</message>
1485,12 → 1494,12
<translation type="obsolete">&amp;Rėmelis...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Peržiūros veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Rodyti sluoksnių rodmenis</translation>
</message>
1499,405 → 1508,429
<translation type="obsolete">Tekstūros...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Siųsti į tekstūras</translation>
<translation type="obsolete">Siųsti į tekstūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Kibieji įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Su&amp;talpinti aukščio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Rodyti užlaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation>Korektiškas &amp;skiemuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Nulinio pločio tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nulinio pločio nekeliamasis tarpas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrofas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Rašomosios mašinėlės kabutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Lietuviškos uždarančiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Uždarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Apversta vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Apverstos dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Prancūziška atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Prancūziška uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Prancūziškos atidarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Prancūziškos uždarančiosios dvigubos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Apatinis atidarantysis apostrofas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Lietuviškos atidarančiosios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK atidarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK uždarančioji vienguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK atidarančioji dviguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK uždarančioji dviguba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Įterpti &amp;teksto rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Įterpti &amp;paveikslo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Įterpti &amp;lentelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Įterpti &amp;figūrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Įterpti &amp;daugiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Įterpti l&amp;iniją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Įterpti &amp;Bezjė kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Įterpti &amp;ranka brėžtą liniją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>„Scribus“ interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>„Scribus“ dokumentacija internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>„Scribus“ vikio žinynas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Darbo su „Scribus“ pradžia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Rodyti kontekstinį meniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Tvarkyti paveikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Apie papildinius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Įterpti unikodo simbolio pradžios seką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Importuoti vektorinį failą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Pažymėti pagal kriterijus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Taisyti šaltinį...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Keisti spalvas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Liniuotės susietos su puslapiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Įterpti &amp;vizualizavimo rėmelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Ieškoti programos atnaujinimų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Puslapių skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Pritaikyti paveikslo mastelį prie rėmelio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Tekstūros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>File</source>
<translation>Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>Edit</source>
<translation>Taisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Taisa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>Style</source>
<translation>Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>Item</source>
<translation>Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>Insert</source>
<translation>Įterpimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Įterpimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Page</source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>View</source>
<translation>Rodymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Rodymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>Extras</source>
<translation>Priemonės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>Prie&amp;monės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>Windows</source>
<translation>Langai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Langai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>Help</source>
<translation>Pagalba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Pa&amp;galba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Papildinių meniu elementai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2246"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<source>Others</source>
<translation>Kiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2248"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Unikodo rašmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Perkėlimo/Mastelio pakeitimo reikšmės indikatorius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Naujas &amp;šablono pagrindu...</translation>
</message>
2039,52 → 2072,52
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation>Lygiuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Susijęs su:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Pirmasis pažymėtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Paskutinis pažymėtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Kreiptinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Pažymėtieji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
</message>
2101,97 → 2134,97
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Vienos objekto pusės lygiavimas:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet keiskite tik vieno krašto padėti, kita keisis atitinkamai (nekeiskite esamų objekto matmenų), arba &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nurodykite fiksuoti kitą pusę (užuot perkėlę objektą, keiskite jo dydį) jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Lygiuoti apačias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Centruoti vertikalios ašies atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Centruoti horizontalios ašies atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Lygiuoti pagal viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Parinkos kreiptinės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Išdėstyti taip, kad dešinieji objektų kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Išdėstyti taip, kad objektų apačios būtų nutolusios vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Išdėstyti horizontaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Išdėstyti taip, kad objektų kairieji kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Išdėstyti vertikaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Išdėstyti taip, kad objektų viršūs būtų nutolę vienodai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Atstumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Išdėstyti objektus nurodytu atstumu vienas nuo kito</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation>Išdėstydami objektus vienodais atstumais vienas nuo kito, pakeiskite objektų eilės tvarką priešinga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Nėra pažymėtų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation>Sukeisti objektus kairėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation>Sukeisti objektus dešinėje</translation>
</message>
2200,102 → 2233,102
<translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Lygiuoti dešiniuosius objektų kraštus pagal kairįjį prieraišo kraštą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation>Perkelti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation>Keisti dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Lygiuojant pagal vieną kraštą:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet pertvarkoma ir kita pusė (išlaikant nepakeistą elemento aukštį ir plotį)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Išlaikoma nepakeista kita pusė (net keičiamas elemento aukštis ir plotis) , jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Lygiuoti kairiuosius objektų kraštus pagal dešinįjį prieraišo kraštą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Lygiuoti objektų viršų pagal prieraišo apačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Lygiuoti objektų apačias pagal prieraišo viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Suvienodinti horizontalius tarpelius objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Horizontalius tarpelius tarp objektų padaryti nurodyto dydžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Išdėstyti vertikaliai vienodu atstumu tarp objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Išdėstyti vertikaliai nurodytu atstumu tarp objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad tarpeliai tarp jų ir lapo krašto būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir viršutinės ir apatinės lapo paraščių būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad tarpeliai tarp jų ir lapo paraščių būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad tarpeliai tarp jų ir lapo viršaus ir apačios būtų vienodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Išdėstyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Lygiuoti pagal:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pirmą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Antrą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinį puslapį&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinio puslapio paraštese&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kreiptinę&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pažymėtą dalį&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Kreiptinės, pagal kurią lygiuoti, padėtis</translation>
</message>
3230,7 → 3263,7
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Rašybos tikrinimo palaikymas</translation>
</message>
3239,7 → 3272,7
<translation type="obsolete">Prideda rašybos tikrinimo galimybę naudojant „aspell“ žodynus. Kalbas galima parinkti iš įdiegtų „aspell“ žodynų ir bus galima tikrinti rašybą ištisai ar pasirinktame teksto fragmente.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0,1</translation>
</message>
3249,12 → 3282,12
<translation>Rašybos tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Prideda rašybos tikrinimo funkcijas sistemoje esančių „Aspell“ žodynų pagrindu. Kalbą galima nurodyti tikrinimo metu. Rašybos tikrinimas gali būti atliekamas ir visamo dokumentui, ir pažymėtai teksto daliai.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>„Aspell“ papildinio klaida</translation>
</message>
3495,7 → 3528,7
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Failo atvėrimo klaida: %1</translation>
</message>
3569,12 → 3602,17
<translation>Kintamas šešioliktainių ženklų skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation>Brūkšninis kodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Brūkšninis kodas nebaigtas</translation>
</message>
3584,7 → 3622,7
<translation>12 arba 13 skaitmenų su brūkšneliais. ISBN-10 formatui naudojami 9 arbar 10 skaitmenų su brūkšneliais, bet stabdartas nebegalioja nuo 2007 metų sausio 1 d. (Pastaba: senuosius ISBN-10 galima konvertuoti į naujuosius ISBN-13, prirašius prefiksą 978- prie pirrmųjų 9 digits, pavyzdžiui 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479.Kontrolinės sumos skaitmuo pabaigoje apskaičiuojamas automatiškai.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Nurodyk tipą</translation>
</message>
3757,17 → 3795,17
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Koliažinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Pervardyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Pašalinti</translation>
</message>
3776,27 → 3814,27
<translation type="obsolete">Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<source>Object</source>
<translation>Objektas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Naujas įrašas</translation>
</message>
3807,7 → 3845,7
Prašome parinkti kitą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Parinkite koliažinės aplanką</translation>
</message>
3816,12 → 3854,12
<translation type="obsolete">Parinkti aplanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Parinkite importuosimą koliažinės failą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Sukurti naują koliažinės puslapį</translation>
</message>
3834,51 → 3872,51
<translation type="obsolete">Įrašyti pažymėtą koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Užverti pasirinktą koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopijuoti į:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Perkelti į:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="601"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<source>Main</source>
<translation>Pagrindinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1760"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Nukopijuoti objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<source>New Name</source>
<translation>Naujas vardas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Koliažinė (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
3887,14 → 3925,14
<translation type="obsolete">Slėpti aplankus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1761"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<source>Hide Images</source>
<translation>Slėpti paveikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1762"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation>Slėpti vektorinius failus</translation>
</message>
3903,42 → 3941,41
<translation type="obsolete">Atverti aplankus naujoje kortelėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Padėti į puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1045"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Irašyti kitaip...</translation>
<translation type="obsolete">Irašyti kitaip...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Close</source>
<translation>Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Pašalinti turinį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti visus įrašus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation>Pereiti į antaplankį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Importuoti koliažinės failą iš „Scribus“ &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation>Konfigūruoti koliažinę</translation>
</message>
4320,9 → 4357,9
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="843"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>ŽPGJ/CMYK</translation>
</message>
4329,13 → 4366,13
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RŽM/RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Saityno saugios RŽM (RGB)</translation>
</message>
4361,7 → 4398,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>Ž (C):</translation>
</message>
4370,21 → 4407,21
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>P (M):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>G (Y):</translation>
</message>
4394,27 → 4431,27
<translation>J (K):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Kintančios spalvų juostos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Nuolatinės spalvų juostos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R (R):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>Ž (G):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>M (B):</translation>
</message>
4436,7 → 4473,7
<translation>Bus neskaidomoji spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Negalima sukurti spalvos pavadinimu „%1“.
4443,7 → 4480,7
Šis pavadinimas rezervuotas permatomai spalvai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Toks spalvos pavadinimas jau yra,
4455,13 → 4492,13
<translation>Pasirinkus tai, spalva taps neskaidoma į kitas spalvas, bus sukuriamas atskiras spalvos skaidinys spaudos plokštei kurti. Tai naudojama tuomet, kai reikia išgauti spaudoje tikslią, pavyzdžiui, logotipo ar kito spalvoto elemento spalvą ar negalima to pasiekti vien ŽPGJ (CMYK) spalvomis. Metalų ar ryškių plakatinių spalvų dažai yra puikus pavyzdys, ko negalima išgauti vien ŽPGJ spalvomis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="729"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Jei įjungtas spalvų valdymas, tai perspėjantysis trikampiukas informuoja, kad gali būti, jog spalva nepriklauso naudojamo spausdintuvo pasirinktam spalvų profiliui. Tai reiškia, kad spausdinta spalva gali skirtis nuo matomos ekrane. Išsamiau apie spalvų gamos perspėjimus rasite internete, skyrelyje „Spalvų valdymas“ (Color Management).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Negalima sukurti bevardės spalvos
4726,8 → 4763,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
4734,17 → 4771,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Ilgis: %1
4751,7 → 4788,7
Kampas: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Plotis: %1
4758,8 → 4795,8
Aukštis: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Kampas: %1</translation>
</message>
4767,17 → 4804,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Pasirinktos spalvos nėra dokumento spalvų rinkinyje. Prašome parašyti šios spalvos pavadinimą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Spalva nerasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Pasirinktas pavadinimas jau yra. Prašome įvesti kitą pavadinimą šiai spalvai pavadinti.</translation>
</message>
4785,17 → 4822,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Susietieji teksto rėmeliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4803,44 → 4840,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
4847,12 → 4884,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1807"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1835"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
4874,17 → 4911,17
<translation type="obsolete">Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importuojama: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
5171,179 → 5208,179
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Dabartinis profilis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Items</source>
<translation>Objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation>Spausdinamas/Rodomas nesutampa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Nerasti rašmenys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Teksto perteklius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objektas ne puslapyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Sugadintas paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekte naudojamas permatomumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objektas – įdėtas PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation>Paveikslo matmuo mažesnis už rėmelio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Problemų nerasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="549"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<source>Page </source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Laisvi objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Priešspauspaustuvinis tikrintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objektas yra PDF anotacija arba laukas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoruoti klaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Check again</source>
<translation>Tikrinti vėl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Paveikslo formatas – GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<source>OK</source>
<translation>Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Naudojamas permatomumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Naudota perėjimo veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Sluoksnis „%1“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Anotacijoje naudojamas ne „TrueType“ šriftas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Priešspaustuvinio tikrinimo profilis, kurio pagrindu rengiama ataskaita. Profilio parinktys parenkamos dokumento arba programos nuostatų lange</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Ignoruoti aptiktas klaidas ir tęsti eksportavimą arba spausdinimą. Prieš tęsdami įsitikinkite, ar iš tikrųjų ignoruoti klaidas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Paleiskite iš naujo padarytų dokumento pataisymų tikrinimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Tuščias paveikslo rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<source>Layers</source>
<translation>Sluoksniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Laida(-os): %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="399"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Puslapių šablonai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Layer</source>
<translation>Sluoksnis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Paveikslo raiška mažesnė už %1 tšk. col.,
5350,7 → 5387,7
(konkrečiai – %2 x %3 tšk. col.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Paveikslo raiška didesnė už %1 tšk. col. (konkrečiai – %2 x %3 tšk. col.)</translation>
5458,17 → 5495,17
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation>Rikiuoti pagal vardus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation>Rikiuoti pagal spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation>Rikiuoti pagal tipą</translation>
</message>
6320,12 → 6357,12
<translation>Peržiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="522"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Importuoti failą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="556"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Pašalinti puslapį</translation>
</message>
6583,7 → 6620,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6788,30 → 6825,30
<translation>Spausdinimo parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Puslapių rinkinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Visi puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Tik lyginius puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Tik nelyginius puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Veidrodiškumas</translation>
</message>
6824,40 → 6861,40
<translation type="obsolete">Taip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Kryptis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Stačias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Gulsčias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Puslapių lape</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Puslapis lape</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Puslapių lape</translation>
</message>
6872,7 → 6909,7
<translation>Reikšmė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Šiame pulte spausdinimo metu rodomos įvairios bendrosios UNIX spausdinimo sistemos (CUPS) parinktys. Tikslūs galimi parametrai priklauso nuo spausdintuvo tvarkyklės. Galite patikrinti, ar naudojama CUPS meniu komanda „Pagalba &gt; Apie“. Ieškokite tokio pavidalo santrumpos: C-C-T; čia C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF. Nerastos bibliotekos žymimos „*“</translation>
</message>
6880,7 → 6917,7
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
6889,7 → 6926,7
<translation type="obsolete">Kreivių failai (*.scu *.SCU);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation>Įrašyti kitaip</translation>
</message>
6898,13 → 6935,13
<translation type="obsolete">Kreivių failai (*.scu *.scu);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation>Kreivių failai „*.scu“ (*.scu *.SCU);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Negalima įrašyti failo:
6911,27 → 6948,27
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation>Invertuoja kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation>Atstato kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation>Perjungia tarp linijos tiesinės ir kubinės interpoliacijų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation>Įkelia kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation>Įrašo šią kreivę</translation>
</message>
6939,48 → 6976,48
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Suglaudinti failą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Įtraukti šriftus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Koduotė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Rodyti peržiūrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Įtraukti spalvų profilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Peržiūrėti pasirinktus failus ir jų informaciją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Suglaudinti „Scribus“ dokumentą įrašymo metu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Įtraukti į aplanką kartu su surinktais failais ir projekte panausotus šriftus. Išsiaiškinkite, ar turima licencija leidžia perduoti šriftus tretiesiems asmenims.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Surenkant dokumento failus įtraukti ir spalvų profilius</translation>
</message>
7002,7 → 7039,7
<translation type="obsolete">Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
7010,12 → 7047,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation>Reikšmė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Poslinkis:</translation>
</message>
7536,7 → 7573,7
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
7551,7 → 7588,7
<translation>Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
7654,108 → 7691,118
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation>Teksto rengyklė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Naujas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Atverti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>Į&amp;rašyti ir išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>I&amp;šeiti neįrašius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Atša&amp;ukti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>A&amp;tstatyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Iškirpti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopijuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Pa&amp;dėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Trinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Gauti laukelio pavadinimus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Taisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>„JavaScript“ (*.js);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation>Ctrl-V</translation>
</message>
7818,10 → 7865,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation>Išsklydimas</translation>
</message>
7828,10 → 7875,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="840"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Ryškumas</translation>
</message>
7838,11 → 7885,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="764"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="992"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Tonavimas</translation>
</message>
7849,10 → 7896,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="774"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrastas</translation>
</message>
7859,9 → 7906,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Nespalvotai</translation>
</message>
7868,9 → 7915,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="836"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation>Invertuoti</translation>
</message>
7877,10 → 7924,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="792"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Sumažinti spalvų</translation>
</message>
7887,10 → 7934,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="844"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Paryškinti</translation>
</message>
7947,11 → 7994,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="797"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="861"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Dupleksas</translation>
</message>
7958,11 → 8005,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Tripleksas</translation>
</message>
7969,11 → 8016,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="807"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Kvadrupleksas</translation>
</message>
7980,10 → 8027,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="812"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation>Kreivės</translation>
</message>
8364,22 → 8411,22
<translation type="obsolete">Fonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<source>Layers</source>
<translation>Sluoksniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Nenaudoti jokių apybrėžų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<source>Paths</source>
<translation>Apybrėžos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<source>Live Preview</source>
<translation>Tiesioginė peržiūra</translation>
</message>
8388,55 → 8435,55
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation>Dydis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation>Antraštė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation>Be antraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autorius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Nežinomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>„Scribus“ dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Raiška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation>tšk. col.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Spalvų modelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Failo formatas:</translation>
</message>
8463,12 → 8510,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Kai kurie šio dokumento šriftai yra pakeisti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> bus pakeisti šiais: </translation>
</message>
8533,91 → 8580,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Šrifto pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Use Font</source>
<translation>Naudoti šriftą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Family</source>
<translation>Garnitūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Style</source>
<translation>Stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Variant</source>
<translation>Atmaina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Type</source>
<translation>Tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Format</source>
<translation>Formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation>Įtraukti į postskriptinius failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Subset</source>
<translation>Poaibis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<source>Access</source>
<translation>Prieiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation>Naudojamas dokumente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Šrifto failo laikymo vieta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation>Nežinomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation>Nežinomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Naudotojas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation>Spragtelėkite, jei norite pakeisti reikšmę</translation>
</message>
8903,7 → 8950,7
<translation>Pakaitos šriftas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Šį keitimą taikyti visuomet</translation>
</message>
8917,17 → 8964,17
<translation>Šiame dokumente vartojami šriftai, kurie neįdiegti jūsų kompiuteryje. Nurodykite, kuriais šriftais juos pakeisti arba atšaukite dokumento atvėrimo komandą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Neatlikti šriftų keitimo ir stabdyti dokumento atvėrimą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Visuomet taikyti tokį šriftų keitimą nesamiems (ar sugadintiems) šriftams pakeisti. Pakeisti šriftų keitimo atitikmenis galima programos nuostatose: Taisa &gt; Nuostatos &gt; Šriftai.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Jei pasirinksite „Gerai“, po to „Įrašyti“, nurodyti šrifto keitimai bus naudojami dokumente.</translation>
</message>
9001,12 → 9048,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation>Pridėti „Stop“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation>Pašalinti „Stop“</translation>
</message>
9805,7 → 9852,7
<translation type="unfinished">Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="504"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generuojami objektai</translation>
</message>
9924,17 → 9971,17
<context>
<name>ImportAIPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation>Importuoti „.ai“ failus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation>Importuoti „Adobe Illustrator“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoti daugumą „Adobe Illustrator“ failų į aktyvų dokumentą,
9941,33 → 9988,33
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="166"/>
<source>This file contains 2 versions of the data.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
<source>Choose which one should be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="169"/>
<source>Use the pdf part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the ai part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="179"/>
<source>The PDF Import plugin could not be found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="213"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Failo importuoti negalima</translation>
</message>
10004,7 → 10051,7
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10012,17 → 10059,17
<context>
<name>ImportCvgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Cvg...</source>
<translation>Importuoti „Cvg“...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Cvg Files</source>
<translation>Importuoti „cvg“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį „cvg“ failų į taisomą dokumentą,
10029,7 → 10076,7
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoja į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10066,7 → 10113,7
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10116,39 → 10163,41
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation type="unfinished">„Adobe Indesign“ IDML failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished">„Adobe Indesign“ IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most IDML files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe Indesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10176,17 → 10225,17
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Pict...</source>
<translation>Importuoti „Mac Pict“ paveikslus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Pict Files</source>
<translation>Importuoja „Mac Pict“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį „Mac Pict“ paveikslų į taisomą dokumentą,
10201,17 → 10250,17
<context>
<name>ImportPdfPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import PDF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="88"/>
<source>Imports PDF Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
<source>Imports most PDF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
10228,6 → 10277,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPubPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import PUB...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Publisher</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports PUB Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Publisher files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
10263,7 → 10348,7
<translation>Diagramų &quot;*.shape&quot; failas (*.shape *.SHAPE)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10271,29 → 10356,29
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation>Importuoti šabloninę diagramą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation>„Kivio“ šabloninės diagramos &quot;*.sml&quot; failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation>„Kivio“ šabloninės diagramos &quot;*.sml&quot; failas (*.sml *.SML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation>Importuoti .sml faillus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoti dažniausiai naudojamas „Kivio“ diagramas į dabartinį
10300,7 → 10385,7
dokumentą ir konvertuoti jų vektorinius elementus į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10308,17 → 10393,17
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import WPG...</source>
<translation>Importuoti WPG failus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports WPG Files</source>
<translation>Importuoti WPG failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoti daugumą „WPG“ failų į aktyvų dokumentą,
10325,7 → 10410,7
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10362,7 → 10447,7
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10370,17 → 10455,17
<context>
<name>ImportXfigPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation>Importuoti „Xfig“...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation>Importuoti „Xfig“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį „Xfig“ failų į taisomą dokumentą,
10387,7 → 10472,7
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoja į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
10580,22 → 10665,22
<context>
<name>InlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<source>Paste to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="142"/>
<source>Edit Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="145"/>
<source>Remove Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="281"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10700,7 → 10785,7
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="233"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
10870,12 → 10955,12
<translation>Pasirinktas dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="129"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation>&lt;b&gt;Įterpti teksto rėmelį&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Naudodamiesi tekstiniais rėmeliais tekstą padėti bet kurioje puslapio vietoje ir suformatuoti taip, kaip jums reikia. „Parinkčių“ kortelėje galima nurodyti tekstinį failą, kuris bus naudojamas tekstiniame rėmelyje. „Scribus“ leidžia panaudoti įvairių formatų tekstinius dokumentus, pradedant grynuoju tekstu ir baigiant „OpenOffice.org“ dokumentais.&lt;br/&gt;Importuotą tekstą galima pakeisti (tvarkyti) tiesiog puslapyje arba „Teksto tvarkytuvėje“.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation>&lt;b&gt;Įterpti paveikslo rėmelį&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Paveikslų rėmeliai naudojami paveikslams puslapiuose išdėlioti. Paveikslus apdoroti galima įvairiai: keisti ryškumą, permatomumą, spalvų mažinimą (posterisation), šviesinti ar tamsinti. Šie įdomūs efektai būtų pritaikomi nekeičiant paveikslo originalo. Mastelio keitimas ir apybrėžos nurodomos „Ypatybių“ skydelyje.</translation>
</message>
11390,7 → 11475,7
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<source>Layers</source>
<translation>Sluoksniai</translation>
</message>
11399,18 → 11484,18
<translation type="obsolete">Pridėti naują sluoksnį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Pašalinti sluoksnį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation>Pakelti sluoksnį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="680"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation>Žemesnis sluoksnis</translation>
</message>
11420,139 → 11505,139
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<source>Name</source>
<translation>Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="327"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti ir visus šio sluoksnio objektus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Nepermatomumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Perėjimo būdas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<source>Normal</source>
<translation>Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<source>Darken</source>
<translation>Tamsyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Šviesyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Daugėja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<source>Screen</source>
<translation>Ekranas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Perdanga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Ryški šviesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Švelni šviesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="658"/>
<source>Difference</source>
<translation>Skirtumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="660"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Štrichų patamsinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="661"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Štrichų pašviesinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="684"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation>Padaryti sluoksnį matomu - nuimti žymą, kad paslėptas sluoksnis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="685"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation>Spausdinti sluoksnį - nuimti žymą, kad draudžiama spausdinti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="686"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation>Užrakintas ar atrakintas sluoksnis: nepažymėtas yra atrakintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="687"/>
<source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
<translation>Leisti žemesnių sluoksnių tekstui apgaubti objektus. Tai leidus, žemesniųjų sluoksnių tekstas apgaubia sluoksnio, kuriam ši parinktis pažymėta, objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="689"/>
<source>Select Objects on Layer - Check to enable selecting. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="659"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Išskyrimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="662"/>
<source>Hue</source>
<translation>Atspalvis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="663"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="664"/>
<source>Color</source>
<translation>Spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Ryškumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="683"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation>Sluoksnių indikatoriaus spalva: kiekvienam sluoksniui priskiriama spalva, kuria nuspalvinamas lapo sluoksnis, jei leidžiami naudoti sluoksnių indikatoriai. Dukart spragtelėjus sluoksnį, bus galima pakeisti spalvą. </translation>
</message>
11569,27 → 11654,27
<translation type="obsolete">Užrakinti arba atrakinti sluoksnį; nepažymėtas sluoksnis yra atrakintas </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="688"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation>Kontūro veiksena; į šią veikseną pereinama, kai reikia pagreitinti sudėtingų objektų vaizdavimą (perpiešimą).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="681"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation>Perėjimo veiksena veikia tik PDF 1.4 dokumentuose</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="682"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation>Sluoksnio skaidrumas, veikia tik PDF 1.4 ir SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation>Pridėti naują sluoksnį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation>Dubliuoti dabartinį sluoksnį</translation>
</message>
11598,7 → 11683,7
<translation type="obsolete">Leisti žemesnių sluoksnių tekstui apgaubti objektus. Tai leidus, žemesniųjų sluoksnių tekstas apgaubia sluoksnio, kuriam ši parinktis pažymėta, objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="690"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation>Sluoksnio pavadinimas: dukart spragtelėję sluoksnio pavadinimą galėsite jį pakeisti</translation>
</message>
11775,17 → 11860,17
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="212"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="244"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation>Aptikta klaida atidarant failą arba failas yra pažeistas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="249"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation>aptikta klaida tikrinant failą (eilutė %1, stulpelis %2):
11792,10 → 11877,10
%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation>Failų įkėliklio papildinio nerasta</translation>
</message>
11808,58 → 11893,58
<translation>Pažymėti „Lorem Ipsum“ tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="228"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autorius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="230"/>
<source>Get More:</source>
<translation>Gauti daugiau:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="232"/>
<source>XML File:</source>
<translation>XML failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation>Šabloninis tekstas „Lorem Ipsum“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<source>Paragraphs:</source>
<translation>Pastraipos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="274"/>
<source>Standard Lorem Ipsum</source>
<translation>Standartiniai šabloniniai tekstai (Lorem Ipsum)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation>Atsitiktinės pastraipos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation>Pasirinkto įterpti pavyzdžio pastraipų skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="276"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation>Kalbų, kuriomis yra įterpiamų pavyzdžių tekstas, sąrašas</translation>
</message>
12374,17 → 12459,17
<translation>Naujas puslapio šablonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>Name:</source>
<translation>Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Naujas puslapio šablonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="400"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
12413,27 → 12498,27
<translation>Importuoti puslapių šablonus iš kitų dokumentų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Naujas puslapio šablonas %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Neįmanoma pervadinti puslapio šablono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>„Įprastojo puslapio“ neleidžiama pervadinti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Pervadinti puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Naujas pavadinimas:</translation>
</message>
12475,7 → 12560,7
<translation type="obsolete">Ilgis:</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="50"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
12557,12 → 12642,11
<translation type="obsolete">Pakeisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="78"/>
<source> from 0</source>
<translation> nuo 0</translation>
<translation type="obsolete"> nuo 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Sukurti puslapį (-ius)</translation>
</message>
12579,12 → 12663,12
<translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumentai (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Visi failai (*)</translation>
</message>
12605,22 → 12689,22
<translation>&amp;Importuoti puslapį (-ius):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
<source>Before Page</source>
<translation>Prieš puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<source>After Page</source>
<translation>Po puslapio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<source>At End</source>
<translation>Pabaigoje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuoti</translation>
</message>
12855,7 → 12939,7
<translation>&amp;Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="72"/>
<source>%v of %m</source>
<translation>%v iš %m </translation>
</message>
12864,23 → 12948,23
<name>MultipleDuplicate</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>&amp;Horizontalus poslinkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>&amp;Vertikalus poslinkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Horizontal Gap:</source>
<translation>&amp;Horizontalus tarpelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="68"/>
<source>&amp;Vertical Gap:</source>
<translation>&amp;Vertikalus tarpelis:</translation>
</message>
13037,9 → 13121,9
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<source>New Document</source>
<translation>Naujas dokumentas</translation>
</message>
13048,7 → 13132,7
<translation type="obsolete">Lapo dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Dydis:</translation>
</message>
13061,42 → 13145,42
<translation type="obsolete">Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="234"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>&amp;Kryptis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="237"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Stačias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Gulsčias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Aukštis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="266"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="285"/>
<source>Options</source>
<translation>Parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="298"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>Numatytieji &amp;vienetai:</translation>
</message>
13109,7 → 13193,7
<translation type="obsolete">Anglosaksų sp. tšk. (pica, p)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>&amp;Automatiniai teksto rėmeliai</translation>
</message>
13118,123 → 13202,122
<translation type="obsolete">Stulpelių kreiptinės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="318"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Tarpelis tarp stulpelių:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="310"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Stu&amp;lpelių:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Dokumento puslapio dydis arba standartinis, arba individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Dokumento puslapių kryptis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Dokumento puslapių plotis keičiamas jei pasirinksite individualų puslapio dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Dokumento puslapių aukštis keičiamas jei pasirinksite individualų puslapio dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Numatytieji taisomo dokumento matavimo vienetai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Pridėjus naują puslapį tekstinius rėmelius sukurti automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Stulpelių skaičius automatiškai sukurtuose tekstiniuose rėmeliuose</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Atstumas tarp automatiškai sukurtų stulpelių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<source>New from Template</source>
<translation>Naujas šablono pagrindu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation>Atverti esamą dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation>Atverti taisytą dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="129"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation>Neberodyti šio lango</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation>Pradinis dokumento puslapių numeris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="292"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>P&amp;uslapių skaičius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="366"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>&amp;Naujas dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Atverti &amp;esamą dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="118"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Atverti taisytą &amp;dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="258"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="257"/>
<source>First Page is:</source>
<translation>Pirmasis puslapis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="330"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Sukūrus dokumentą rodyti jo nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="182"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Dokumento maketas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation>Naujas &amp;šablono pagrindu</translation>
</message>
13354,214 → 13437,230
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Mazgai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absoliučiosios koordinatės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y koord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Taisyti &amp;figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Atitaisyti figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Baigti taisymą</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Baigti taisymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Perkelti mazgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Leisti kilnoti valdymo taškus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Pridėti mazgų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Pašalinti mazgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Perkelti valdymo taškus atskirai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Perkelti valdymo taškus simetriškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Valdymo taškus grąžinti į pradinę būseną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Grąžinti į pradinę būseną šį valdymo tašką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Atrišti mazgą (atverti daugiakampį) arba iškirpti Bezjė kreivę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Sujungti Bezjė kreivės galus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Atspindėti figūrą horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Atspindėti figūrą vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Kreipti figūrą horizontaliai į dešinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Kreipti figūrą horizontaliai į kairę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Kreipti figūrą vertikaliai aukštyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Kreipti figūrą vertikaliai žemyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Pasukti figūrą prieš laikrodžio rodyklę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Pasukti figūrą laikrodžio rodyklės kryptimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Padidinti figūrą (procentais)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Pasukimo kampas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Įjungti figūros apybrėžos keitimo veikseną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Atstatyti figūros apybrėžą į pradinę formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Jei pažymėtas, tai koordinatės nurodytos puslapio atžvilgiu, jei ne – objekto atžvilgiu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Sumažinti figūrą (procentais)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Sumažinti figūros dydį nurodytu skaičiumi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Padidinti figūros dydį nurodytu skaičiumi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% padidinimui arba sumažinimui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Reikšmė, kuria reikia padidinti arba sumažinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Nustatyti apybrėžą pagal paveiksle esančią ąpybrėžą (kontūrą)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Grąžinti figūros apybrėžai paveikslo apybrėžos (kontūro) formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>lapo atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>to Page</source>
<translation>puslapio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Nustatyti piešinio apybrėžos formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Nustatyti formą pagal piešinio apybrėžą</translation>
</message>
13790,12 → 13889,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="420"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Dokumentas nepanašus į „OpenOffice Draw“ failą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="644"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
13803,40 → 13902,52
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="91"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Importuoti „&amp;OpenOffice.org Draw“...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="94"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="109"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Importuoja „Imports OpenOffice.org Draw“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį „OpenOffice.org Draw“ failų į dabartinį dokumentą,
konvertuoja jų vektorinius objektus į „Scribus“ objektus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="124"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>„OpenDocument 1.0“ brėžinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>„OpenDocument 1.x“ brėžinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Šiame faile yra nepalaikomų ypatybių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Failo negalima importuoti</translation>
</message>
14230,43 → 14341,43
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1394"/>
<source>Element</source>
<translation>Elementas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="514"/>
<source>Active</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="522"/>
<source>Visible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="525"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="530"/>
<source>Printing</source>
<translation type="unfinished">Spausdinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="538"/>
<source>Locked</source>
<translation type="unfinished">Fiksuoto dydžio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="626"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Pavadinimas „%1“ nėra unikalus.&lt;br/&gt;Prašome parinkti kitą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1066"/>
<source>Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1236"/>
<source>Layer: &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14275,17 → 14386,17
<translation type="obsolete">Grupė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1207"/>
<source>Page </source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1301"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Laisvi objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1393"/>
<source>Outline</source>
<translation>Kontūras</translation>
</message>
14296,7 → 14407,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1395"/>
<source>Filter:</source>
<translation>Filtras:</translation>
</message>
14474,37 → 14585,37
<translation>Ši „Qt“ laida nepalaiko „UTF-16“ ir „ISO-10646-UCS-2“ teksto koduočių, „pdf“ eksportas negalimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2878"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2884"/>
<source>Page:</source>
<translation>Puslapis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2894"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11050"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11099"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nepavyko įkelti paveikslo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11055"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11104"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Nepavyko įrašyti paveikslo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11060"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11109"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nepavyko įkelti paveikslo maskuotės: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11065"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11114"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nepakanka atminties paveikslui apdoroti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11045"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11094"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Rašymo klaida, prašome patikrinti, ar pakanka vietos diske</translation>
</message>
14677,7 → 14788,7
<translation>Rodyti &amp;permatomumą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>Išskirti j&amp;uodą spalvą (UCR)</translation>
</message>
14687,63 → 14798,63
<translation>Ro&amp;dyti ŽPGJ (CMYK)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="243"/>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;Ž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="248"/>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="253"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="258"/>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;J</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="267"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Peržiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Rodyti permatomus (skaidrius) dokumento objektus. Reikalinga „Ghostscript 7.07“ ar naujesnė programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Įjungiamas ŽPGJ (CMYK) spalvų modelio simuliavimas (vietoje RŽM (RGB))</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="387"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>Leidžia/draudžia žydros (cyan) spalvos plokštę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="388"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>Leidžia/draudžia purpurinės (magenta) spalvos plokštę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="389"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Leidžia/draudžia geltonos (yellow) spalvos plokštę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="390"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>Leidžia/draudžia Juodos (key) spalvos plokštę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="711"/>
<source>All</source>
<translation>Viską</translation>
</message>
14757,52 → 14868,52
<translation>Spalvų skaidinio pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="170"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Žydra (Cyan)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="177"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurinė (Magenta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="184"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Geltona (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="191"/>
<source>Black</source>
<translation>Juoda (Key)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="306"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Mastelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="334"/>
<source>Print...</source>
<translation>Spausdinti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="365"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Kai kurių pilkų (achromatinių) tonų, sudarytų iš žydros (C), purpurinės (M) ir geltonos (Y) spalvų, pašalinimo būdas, pakeičiant juos juodais. Juodos spalvos išskyrimu (UCR) paprastai keičiamos neutralios spalvų atžvilgiu paveikslo dalys. Šio metodo taikymas leidžia pagerinti kai kurių paveikslų spaudos kokybę. Tačiau būtina kiekvieną atvejį nagrinėti ypač atidžiai. Vartojant UCR metodą sumažinama CMY dažų per didelio grynio tikimybė.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="366"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation>Pakeisti puslapio rodymo mastelį.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="331"/>
<source>Close</source>
<translation>Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1329"/>
<source>File</source>
<translation>Failas</translation>
</message>
14812,22 → 14923,22
<translation>Leidžiama &amp;dantijimo šalinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="318"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="319"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation>Pritaikyti mastelį aukščio atžvilgiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="320"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation>Sutalpinti į puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Leidžia išgauti geresnį „Type 1“, „TrueType“, „OpenType“ šriftų, EPS, PDF ir vektorinėsgrafikos vaizdą peržiūros metu; tai pasiekiama sulėtinus vaizdo kontūro perpiešimą</translation>
</message>
14837,62 → 14948,62
<translation>Rodymo nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="273"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Atspindėti puslapį (-ius) horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="276"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Atspindėti puslapį (-ius) vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="282"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Spausdinti nespalvotai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="288"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation>Konvertuoti neskaidomąsias spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="367"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Leisti konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias. Jei ketinate spausdinti neskaidomąsias spalvas profesionaliu spausdintuvu, tai greičiausiai verta palikti įgalintą šią ypatybę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="291"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation>Taikyti spalvų profilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="368"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation>Leidžia įdėti spalvų profilius (ICC) į spausdinimo srautą, kuriame leidžiamas spalvų valdymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="279"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Apkirpti pagal spausdintuvo paraštes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="208"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="212"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation>Rodyti dengimo dažais ribą </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="220"/>
<source>Threshold:</source>
<translation>Slenkstis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="223"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="228"/>
<source>None</source>
<translation>Nėra</translation>
</message>
14974,68 → 15085,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="537"/>
<source>Image</source>
<translation>Paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="550"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="541"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Line</source>
<translation>Linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="558"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Daugiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Laužtė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>PathText</source>
<translation>Kreivės tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Simbolis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>Group</source>
<translation>Grupė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation>Taisyklingas daugiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Arc</source>
<translation>Lankas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>Spiral</source>
<translation>Spiralė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7221"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7240"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7241"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopija </translation>
</message>
15047,17 → 15158,17
<translation type="obsolete">Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Susijęs su</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Jo sukurtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Jį sukūrė</translation>
</message>
15067,7 → 15178,7
<translation>Tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Jokio</translation>
15401,18 → 15512,18
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
<source>Default</source>
<translation>Numatytasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
<source>3D Model</source>
<translation>Trimatis (3D) modelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
<source>File:</source>
<translation>Failas:</translation>
</message>
15420,22 → 15531,22
<context>
<name>PageItem_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="406"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Pastraipų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="414"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Linijų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="420"/>
<source>Words: </source>
<translation>Žodžių:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="428"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Ženklų: </translation>
</message>
15443,39 → 15554,39
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1634"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5150"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Susaistytas tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5152"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5156"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Pastraipų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5164"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Linijų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5170"/>
<source>Words: </source>
<translation>Žodžių:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5178"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Ženklų: </translation>
</message>
15598,42 → 15709,42
<translation type="unfinished">Naujas puslapio šablonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation type="unfinished">Naujas puslapio šablonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">Naujas puslapio šablonas %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="383"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">%1-oji kopija iš </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">Neįmanoma pervadinti puslapio šablono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished">„Įprastojo puslapio“ neleidžiama pervadinti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">Pervadinti puslapio šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished">Naujas pavadinimas:</translation>
</message>
15654,42 → 15765,42
<context>
<name>PagePalette_Pages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="104"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="108"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">Ar tikrai pašalinti šį puslapio šabloną?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">Esami puslapio šablonai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="400"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Dokumento puslapiai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished">Dokumento puslapių šablonų rinkinys. Nutempus puslapio šablono pavadinimą ant puslapio žemiau, šablonas bus pritaikomas puslapiui, nutempus į tuščią vietą – bus sukuriamas naujas puslapis šio šablono pagrindu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished">Įprastų dokumento puslapių sąrašas, rodomas kartu su maketu. Jame galima keisti puslapių eilę, pašalinti nereikalingus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="404"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished">Nutempkite puslapį ar puslapio šabloną ant šiukšlinės ir jis bus pašalintas</translation>
</message>
15761,11 → 15872,15
<context>
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
<source>Manage Paints</source>
<translation>Tvarkyti spalvas</translation>
<translation type="obsolete">Tvarkyti spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
<source>Manage Colors and Fills</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="32"/>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
16060,7 → 16175,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
16075,7 → 16190,7
<translation>Įkeliamos tekstūros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Parinkite pavadinimą</translation>
</message>
16707,7 → 16822,7
<translation type="obsolete">Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="454"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
16793,17 → 16908,17
<translation type="unfinished">Analizuojamas failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generuojami objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Open PDF-File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">Slaptažodis</translation>
</message>
20108,13 → 20223,13
<translation>Keitinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="103"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation>Šriftų paieškos vietas galima nurodyti tik „Failas &gt; Nuostatos“ ir tik jei nėra atverto jokio dokumento. Užverkite visus dokumentus, pasirinkite komandą „Failas &gt; Nuostatos &gt; Šriftai“ ir galėsite pakeisti šriftų paieškos vietas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="332"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Parinkti aplanką</translation>
</message>
21016,7 → 21131,7
<translation>Įveskite klaviatūros komandų rinkinio pavadinimą:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="546"/>
<source>The %1 key sequence is already in use by &quot;%2&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22063,8 → 22178,8
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1338"/>
<source>Page</source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
22074,188 → 22189,188
<translation>Be skriptų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<source>InfoString</source>
<translation>InfoString</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>No Effect</source>
<translation>Be efektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1001"/>
<source>Blinds</source>
<translation>Uždangos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<source>Box</source>
<translation>Dėžutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Išsisklaidymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Glitter</source>
<translation>Mirgesys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Split</source>
<translation>Perskirti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="583"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Wipe</source>
<translation>Nuvalymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1009"/>
<source>Push</source>
<translation>Spausti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1010"/>
<source>Cover</source>
<translation>Uždengti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="588"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<source>Uncover</source>
<translation>Atidengti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<source>Fade</source>
<translation>Prigesinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Įtraukti šriftus į PDF. Šriftų įtraukimas leidžia išlaikyti nepakeistą dokumento maketą ir išvaizdą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation>Leidžiami pateikčių efektai, jei naudojama Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; ir kitos PDF žiūryklės, palaikančios jų rodymą visaekrane veiksena.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Rodyti, kaip bus atspausdintas kiekvienas aukščiau nurodytas puslapis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Laikas, kiek puslapis bus rodomas prieš paleidžiant parinkto puslapio pateiktį. Reikšmė 0 nurodo drausti automatinį puslapių keitimą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Laikas, kurį bus vykdomas efektas. Trumpesnis laikas pagreitins efekto vykdymo spartą, ilgesnis – sulėtins.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation>Rodymo efekto tipas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation>Slenkančiųjų linijų efektų kryptis perskyrimo ir mirgėjimo efektams.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation>Pradžios pozicija stačiakampių ir perskyrimo efektams.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation>Mirgesio arba nuvalymo efektų kryptis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation>Taikyti parinktus efektus visuose puslapiuose.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation>Konvertuoti visus rašmenis į kreivinį pavidalą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation>Rodyti dokumentą po vieną puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation>Rodyti dokumentą po vieną puslapį ištisai, po vieno puslapio pabaigos iš karto slinkti kito pradžią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation>Rodyti dokumentą po du puslapius greta, tik pirmajį – vieną ir kairėje pusėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation>Rodyti dokumentą po du puslapius greta, tik pirmajį – vieną ir dešinėje pusėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation>Naudoti žiūryklės numatytąsias nuostatas arba naudotojo parinktas, jei jos skiriasi nuo numatytųjų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation>Leidžiama visaekranė dokumentų peržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation>Atvėrus rodyti nuorodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation>Atvėrus rodyti puslapių miniatiūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation>Iššaukia sluoksnių rodymą. Aktualu tik PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation>Paslepia priemonių juostą, kurioje yra redagavimo priemonės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation>Paslepia žiūryklės meniu juostą, kad būtų galima rodyti visame ekrane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation>Pritaikyti dokumento puslapio ar puslapių mastelį prie žiūryklės lango erdvės.</translation>
</message>
24923,67 → 25038,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Taisyti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<source>Shape</source>
<translation>Figūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation>Apgaubti &amp;rėmelį tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Neleidžiama</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Naudoti rėmelio &amp;formą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>&amp;Apybrėžai naudoti stačiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Naudoti &amp;figūros apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Naudoti paveikslo kontūro apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation>Drausti apgaubti objektą žemesniame sluoksnyje esančio teksto rėmelio tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Objektus, esančius greta teksto rėmelio, apgaubti tekstu pagal objektų figūros formą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Visuomet naudoti stačiakampį (vietoje objektų rėmelių formos).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Jei pažymėtas, tai kontūro liniją galima redaguoti formų redagavimo priemone iš aukščiau esančios paletės. Jei redaguojama naudojant paletės formas, tai tampa atskira (antra) linija, sukurta formos rėmelio pagrindu, naudojama teksto rėmelių tekstuii apgaubti objektą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation>Naudoti paveikslo apybrėžą</translation>
</message>
25945,40 → 26060,35
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation>Pirmosios eilutės nuleidimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Drop Cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation type="obsolete">Stulpeliai &amp; Atstumai iki teksto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optinės paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Papildomos nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="683"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Kreivės teksto ypatybės</translation>
</message>
26002,78 → 26112,83
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<source>Color &amp;&amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<source>Columns &amp;&amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation>Pastraipos st&amp;ilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="675"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation>Rašmens st&amp;ilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fiksuotas intervalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatinis intervalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="689"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Lygiuoti pagal bazinį tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="692"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="706"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Šrifto dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation>Parinkti intervalų tarp eilučių veikseną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Pastraipos stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Rašmens stilius, pritaikytas šiuo metu pažymėtam tekstui ar pastraipai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation>Pašalinti tiesioginį pastraipų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="713"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation>Pašalinti tiesioginį rašmenų formatavimą</translation>
</message>
26910,6 → 27025,199
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="553"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished">Linijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="99"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Inicialinės raidės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="555"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="100"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="556"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="557"/>
<source>Enhanced char table to choose bullet chars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="558"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="559"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="560"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="561"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="562"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="563"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Pradėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="564"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="565"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="566"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="567"/>
<source>Auto-Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="568"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="569"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="98"/>
<source>No Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="101"/>
<source>Numerated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffectBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="20"/>
<source>Effect Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="26"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="41"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="61"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="86"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Inicialinės raidės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="92"/>
<source>Number of lines used by the drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="95"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished">Linijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="125"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="133"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="163"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Pradėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="184"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="211"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="235"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="261"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="282"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="307"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="323"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="218"/>
27027,6 → 27335,19
</message>
</context>
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1462"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importuojama: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1465"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analizuojamas failas:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.ui" line="93"/>
27748,12 → 28069,12
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="95"/>
<source>Importing text</source>
<translation>Importuojamas tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
27773,11 → 28094,11
<translation>Inicializuojama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1253"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1185"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1780"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1786"/>
<source>Background</source>
<translation>Fonas</translation>
</message>
27962,23 → 28283,24
<translation type="obsolete">Taip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
28013,7 → 28335,7
<translation>html</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="667"/>
<source>
External Links
</source>
28025,7 → 28347,7
<translation>Teksto failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>„%1“ šriftas yra sugadintas; jis pašalintas</translation>
</message>
28720,7 → 29042,7
<translation type="obsolete">Individualus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>„Scribus“ plėtotės versija</translation>
</message>
29140,8 → 29462,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>Šrifto „%1“ sugadintas rašmuo „%2“ (kodas „%3“)</translation>
</message>
29152,27 → 29474,27
<translation>Negalima perskaityti šrifto „%1“; neįtraukiamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Nepavyko įkelti šrifto „%1“ – nežinomas šrifto tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>„%1“ šriftas įkeltas iš %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>Šriftas „%1(%2)“ yra „%3“ dublikatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Įkeliamas šriftas „%1“ (rastas naudojant „fontconfig“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="684"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Nepavyko įkelti šrifto – „freetype2“ negali rasti šrifto failo</translation>
</message>
29234,8 → 29556,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1921"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2171"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2148"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Dokumento šablonas: </translation>
</message>
29365,9 → 29687,9
<translation>„OpenDocument“ tekstiniai dokumentai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5583"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5687"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
29432,47 → 29754,47
<translation>SVG eksportavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="104"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>SVG importas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="102"/>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation>„OpenOffice.org Draw“ importuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Kuriamas šriftų podėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Rastas naujas šriftas, tikrinama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Aptiktas pakeistas šriftas, tikrinama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="775"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="780"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Skaitomas šriftų podėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Rašomas atnaujintas šriftų podėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="839"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="844"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Ieškoma šriftų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4589"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4599"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Jūs neįrašėte dokumento pakeitimų ir netinate visus juos atšaukti.Ar tikrai tęsti?</translation>
</message>
29508,16 → 29830,20
<translation>Spausdinimas failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="718"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished">Jūs dirbate su nestabilia „Scribus 1.3.x“ versija. Jūsų atvertas dokumentas buvo sukurtas su „Scribus 1.2.x“. Jei įrašysite jį kaip 1.3.x dokumentą, tai jo nebebus galima atverti su „Scribus 1.2.x“ programa. Norint pasilikti galimybę atverti jį ir su „Scribus 1.2.x“, įrašykite šį failą kitokiu pavadinimu ir tolesni pakeitimai bus įrašomi į šį failą, o ankstesnis liks nepakeistas. Ar tikrai tęsti šią operaciją? {1.5.?} {1.2.?} {1.5.?} {1.2.?} {1.2.?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3837"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Jūs bandote importuoti daugiau puslapių negu yra šiame dokumente pradedantskaičiuoti nuo aktyviojo puslapio. &lt;/p&gt;Pasirinkite vieną iš galimų spendimų:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Sukurti&lt;/b&gt; trūkstamus puslapius&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importuoti &lt;/b&gt; puslapius iki paskutinio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Atsisakyti&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Jūs bandote importuoti daugiau puslapių negu yra šiame dokumente pradedantskaičiuoti nuo aktyviojo puslapio. &lt;/p&gt;Pasirinkite vieną iš galimų spendimų:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Sukurti&lt;/b&gt; trūkstamus puslapius&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importuoti &lt;/b&gt; puslapius iki paskutinio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Atsisakyti&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3837"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3841"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>Suku&amp;rti</translation>
29538,7 → 29864,7
<translation>Brūkšninių kodų generuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg) Visi failai (*)</translation>
</message>
29834,7 → 30160,7
<translation>Perėjimas nepatenka į leidžiamus rėžius: turi būti nuo 0 iki 15.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="65"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation>Scribus 1.2.x palaikymas</translation>
</message>
29905,7 → 30231,7
<translation>Kiniečių (Trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="68"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x Support</source>
<translation>Scribus 1.3.0 -&gt; 1.3.3.x palaikymas</translation>
</message>
29960,7 → 30286,7
<translation>Išvesties profilis nepalaikomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="84"/>
<source>WMF Import</source>
<translation>WMF importas</translation>
</message>
29971,7 → 30297,7
<translation>Naujas sluoksnis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="71"/>
<source>Adobe Illustrator Importer</source>
<translation>„Adobe Illustrator„ importuoklį</translation>
</message>
30141,13 → 30467,13
<translation>Nerasta „%1“ šrifto metrika; šriftas ignoruojamas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="77"/>
<source>Highlighter error: Invalid index returned by Qt&apos;s QString.indexOf(). This is a incompatibility between different Qt versions and it can only be fixed by recompiling Scribus with the same Qt version that is running on this system. Syntax highlighting is disabled now, but render frames should continue to work without problems.</source>
<translation>Žymėjimo klaida: „Qt“ procedūra QString.indexOf() gražino neteisingą indeksą. Tai nesuderinamumo tarp skirtingų „Qt“ versijų rezultatas ir ištaisoma tik perkompiliavus„Scribus“ naudojant tą pačia „Qt“ versiją, kuri yra paleista ir Jūsų sistemoje. Sintaksės žymėjimas dabar išjungtas, bet vizualizavimo rėmeliai veiks be sutrikimų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="384"/>
<source>Error</source>
<translation>Klaida</translation>
30170,19 → 30496,19
<translation>ne visos antrojo argumento reikšmės – skaičiai: turi būti sveikųjų skaičių sąrašas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="54"/>
<source>Cannot have an empty paragraph style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Negalimas „tuščias“ pastraipos stiliaus pavadinimas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="74"/>
<source>hasdropcap has to be 0 or 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Yra inicialinė raidė („hasdropcap“): turi būti 0 arba 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="131"/>
<source>Cannot have an empty char style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Negalimas „tuščias“ rašmens stiliaus pavadinimas.</translation>
30232,7 → 30558,7
<translation>Padalijimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation>„Xfig“ importuoklis</translation>
</message>
30246,7 → 30572,7
<translation type="obsolete">Išskyrimo priemonės klaida: Grąžintas klaidingas „QT&apos;s QString.indexOf()“ indeksas. Tai nesuderinamumo tarp skirtingų „Qt“ versijų rezultatas ir jį ištaisyti galima tik perkompiliavus „Scribus“ naudojant tą pačią „Qt“ versiją, paleistą šioje sistemoje. Sintaksės išskyrimas šiuo metu negalimas, bet vizualizavimo rėmeliai turi veikti be sutrikimų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="432"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="436"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation>Konfigūracijos failo %1 analizė nepavyko! Priklausomai nuo klaidos tipo vizualizavimo rėmeliai gali veikti netinkamai!
30301,7 → 30627,7
<translation>Sanskritas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation>„Scribus 1.3.4“ ir naujesnių palaikymas</translation>
</message>
30312,7 → 30638,7
<translation>PathConnect</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="508"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
They might be replaced by &quot;Courier&quot;, depending how your Ghostscript is configured.
30373,17 → 30699,17
<translation>Negalima nustatyti rašmenų mastelio neteksto rėmeliui.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="109"/>
<source>Opening the configfile %1 failed! %2</source>
<translation>Konfigūracijos failo „%1“ atidaryti nepavyko! %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="66"/>
<source>Cvg Importer</source>
<translation>„Cvg“ importuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="66"/>
<source>Pict Importer</source>
<translation>„Mac Pict“ importuoklis</translation>
</message>
30408,12 → 30734,12
<translation>„Adobe IDML“ importuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="77"/>
<source>Uniconvertor Import</source>
<translation>„UniConvertor“ importas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="66"/>
<source>WPG Importer</source>
<translation>WPG importuoklis</translation>
</message>
30433,7 → 30759,7
<translation>Srkiptų rašyklės papildinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<source>Spell check (Aspell)</source>
<translation>Rašybos tikrinimas (Aspell)</translation>
</message>
30464,7 → 30790,7
<translation>(mp objektai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation>„Scribus 1.5.0+“ palaikymas</translation>
</message>
30474,7 → 30800,7
<translation>Formų importuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="66"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation>Diagramų (sml) importuoklis</translation>
</message>
30489,7 → 30815,7
<translation>Glodi apybrėža</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="80"/>
<source>PDF Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30820,20 → 31146,25
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Idml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17932"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18438"/>
<source>Unaceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="66"/>
<source>PUB Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
31011,13 → 31342,13
<context>
<name>Query</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="70"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not allowed.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="82"/>
<source>Name &quot;%1&quot; already exists.
Do you want to replace the current contents?</source>
<translation>Pavadinimas „%1“ jau yra.
31024,7 → 31355,7
Ar esamą pakeisti šiuo turiniu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="92"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Pavadinimas „%1“ jau yra.
31167,47 → 31498,47
<context>
<name>RulerMover</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="86"/>
<source>Reset Rulers</source>
<translation>Atstatyti liniuotes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<source>Move on current Page</source>
<translation>Perkelti į dabartinį puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<source>Origin at Top Left</source>
<translation>Pradžia – viršutinis kairysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<source>Origin at Top Right</source>
<translation>Pradžia – viršutinis dešinysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<source>Origin at Bottom Left</source>
<translation>Pradžia – apatinis kairysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<source>Origin at Bottom Right</source>
<translation>Pradžia – apatinis dešinysis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<source>Origin at Center</source>
<translation>Pradžia – centras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<source>Origin at Top Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="100"/>
<source>Origin at Bottom Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
31607,39 → 31938,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<source>Properties</source>
<translation>Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Rašmenų stiliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Rašmenų stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<source>New Style</source>
<translation>Naujas stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kopija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2420"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Bandymas nurodyti šį stilių kilminiu sukels begalinį ciklą.</translation>
</message>
31824,227 → 32155,369
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fiksuotas intervalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatinis intervalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Lygiuoti pagal pagrindinį tinklelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation>Atstumai ir lygiavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Inicialinės raidės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="327"/>
<source>Character Style for Drop Cap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="905"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="941"/>
<source>Don&apos;t separate first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="928"/>
<source> lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="303"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="452"/>
<source>Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="492"/>
<source>Create New Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="506"/>
<source>Nums Format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="567"/>
<source>Restart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="921"/>
<source>Don&apos;t separate last</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="948"/>
<source>Do not split paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="955"/>
<source>Keep with next paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabuliacija ir įtraukos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<source>Properties</source>
<translation>Ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Rašmenų stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="629"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation>Ei&amp;lutės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="292"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Atstumas iki teksto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Alignment</source>
<translation>Lygiuotė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Kilminis stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation>Intervalo tarp eilučių veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Space Above</source>
<translation>Erdvė viršuje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Space Below</source>
<translation>Erdvė apačioje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation>Inicialinės raidės eilutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="95"/>
<source>Drop Cap Offset</source>
<translation>Inicialinės raidės poslinkis</translation>
<translation type="obsolete">Inicialinės raidės poslinkis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation>Pirmosios eilutės įtrauka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Left Indent</source>
<translation>Kairioji įtrauka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>Right Indent</source>
<translation>Dešinioji įtrauka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<source>Based On:</source>
<translation>Pagrindu imtas:</translation>
</message>
32052,25 → 32525,25
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="789"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="830"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="865"/>
<source>TextLabel</source>
<translation>Teksto žyma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1041"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation>&amp;Rašmens stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="723"/>
<source>None</source>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation>Maksimalus leidžiamas tarpo suspaudimas.
32077,79 → 32550,78
Nurodomas procentais nuo dabartinės reikšmės.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation>Maksimalus rašmenų suspaudimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation>Maksimalus rašmenų išplėtimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optinės paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation>Numatytasis stilius negali būti susietas su kilminiu stiliumi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation>Mažiausias tarpo plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="454"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Naudoti pradinę reikšmę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation>Grąžinti numatytąsias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Papildomos nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Rašmenų išplėtimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Maks:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="733"/>
<source>Both Sides</source>
<translation>Abi pusės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="480"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="740"/>
<source>Left Only</source>
<translation>Tik kairė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="747"/>
<source>Right Only</source>
<translation>Tik dešinė</translation>
</message>
32167,23 → 32639,23
<translation>Pastraipos stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="235"/>
<source>New Style</source>
<translation>Naujas stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="257"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kopija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="282"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Bandymas nurodyti šį stilių kilminiu sukels begalinį ciklą.</translation>
</message>
32405,12 → 32877,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1366"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Stiliaus nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1393"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Pastraipos, kurioje teksto žymeklis, stilius</translation>
</message>
32418,7 → 32890,7
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1093"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Užpildo spalvos nuostatos</translation>
</message>
32427,12 → 32899,12
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Teksto užpildo spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1131"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Teksto užpildo spalvos grynis</translation>
</message>
32440,7 → 32912,7
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1168"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Apvado spalvos nuostatos</translation>
</message>
32449,12 → 32921,12
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Teksto apvado spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1204"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Teksto apvado spalvos grynis</translation>
</message>
32462,27 → 32934,27
<context>
<name>SToolBFont</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1413"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Šrifto nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation>Pažymėto teksto šriftas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Šrifto dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Rašmenų pločio mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1469"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Rašmenų aukščio mastelis</translation>
</message>
32490,7 → 32962,7
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1236"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Rašmenų nuostatos</translation>
</message>
32499,7 → 32971,7
<translation type="obsolete">Pasirinktinis rašmenų sutankinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1278"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Pasirinktinis retinimas</translation>
</message>
32552,17 → 33024,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Importuoti &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Importuoja SVG failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="112"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuoja daugelį „SVG“ failų į dabartinį dokumentą,
32581,7 → 33053,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1258"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
33825,22 → 34297,22
<context>
<name>ScInputDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="79"/>
<source>Input Dialog</source>
<translation>Įvesties langas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<source>InputDialog</source>
<translation>Įvesties langas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="83"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Atsisakyti</translation>
</message>
33996,7 → 34468,8
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="115"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>„Scribus 1.2.x“ dokumentas</translation>
</message>
34005,18 → 34478,18
<translation type="obsolete">Fonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2424"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2423"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation>„Scribus 1.2.x“ failų formato palaikymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="76"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation>Leisti „Scribus“ skaituti „Scribus 1.2.x“ formato failus.</translation>
</message>
34026,7 → 34499,7
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1363"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>Jūs atvėrėte „Scribus 1.2.x“ programa sukurtą dokumentą.
34036,22 → 34509,23
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3581"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3582"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation>„Scribus 1.3.4“ (ir naujesnių) formato failų palaikymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation>Leisti „Scribus“ skaityti „Scribus 1.3.4“ ir vėlesnių versijų dokumentus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Document</source>
<translation>„Scribus 1.3.4“ (ir naujesnių) dokumentas</translation>
</message>
34059,22 → 34533,23
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2655"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2652"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="96"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.7 Document</source>
<translation>Scribus 1.3.0 -&gt; 1.3.3.7 dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<source>Scribus 1.3.x File Format Support</source>
<translation>„Scribus 1.3.x“ formato failų palaikymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="79"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x formatted files.</source>
<translation>Leisti „Scribus“ skaityti „Scribus“ 1.3.0 -&gt; 1.3.3.x versijų dokumentus.</translation>
</message>
34097,22 → 34572,23
<translation type="obsolete">Leisti „Scribus“ skaityti „Scribus 1.3.4“ ir vėlesnių versijų dokumentus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation>„Scribus 1.5.0+“ formato failų palaikymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="91"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation>Leisti „Scribus“ skaityti „Scribus 1.5.0“ ir vėlesnių versijų dokumentus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="108"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation>„Scribus 1.3.5“ (ir naujesnių) dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6317"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
34490,17 → 34966,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicializuojami papildiniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Inicializuojamos klaviatūros sparčiosios komandos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Skaitomos nuostatos</translation>
</message>
34551,65 → 35027,64
<translation type="obsolete">Įprastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="579"/>
<source>Background</source>
<translation>Fonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11206"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti visą tekstą?</translation>
<translation type="obsolete">Ar tikrai norite pašalinti visą tekstą?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Negalima pašalinti naudojamų objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Objektas „%1“ šiuo metu yra pakeistas „Teksto tvarkytuvėje“. Šalinimo komanda bus atšaukta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11944"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12092"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Kai kurie objektai fiksuoti (prirakinti).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17574"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17612"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18076"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18114"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17926"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18432"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11940"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12088"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>At&amp;rakinti viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11941"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12089"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Praleisti fiksuotus (prirakintus) objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1029"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Atveriant ICC profilius įvyko klaida. Spalvų valdymas neleidžiamas. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13515"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13663"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
34618,23 → 35093,28
Vertikalus tarpelis: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16271"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16419"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Patikslinti spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8963"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9055"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>pašalinti tiesioginį pastraipų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9523"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>pašalinti tiesioginį rašmenų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11348"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13635"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
34645,9 → 35125,9
Posūkis: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14666"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14721"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14854"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14870"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15003"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
34656,7 → 35136,7
<translation type="obsolete">Kopija iš </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1663"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Importuotas </translation>
34669,7 → 35149,7
<translation type="obsolete">Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="390"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicializuojama teksto tvarkytuvė</translation>
</message>
34678,7 → 35158,7
<translation type="obsolete">Inicializuojamas skiemenuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="404"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Skaitoma koliažinė</translation>
</message>
34692,17 → 35172,17
<translation>Lemtinga klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Atverti &amp;paskiausiai naudotą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuoti</translation>
</message>
34715,177 → 35195,250
<translation type="obsolete">&amp;Šriftas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Peržiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="832"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="814"/>
<source>Level</source>
<translation>Lygmuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="396"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="524"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="525"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="819"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Pereiti prie sl&amp;uoksnio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="840"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation>Siųsti į koliažinę</translation>
<translation type="obsolete">Siųsti į koliažinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2775"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="887"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="803"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="807"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="822"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="830"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Paveikslas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>K&amp;onvertuoti į</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="855"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="860"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="869"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2735"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1001"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Peržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1003"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1007"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1012"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1019"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2711"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Nežinomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2715"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished">Paveikslo rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2718"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2721"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2724"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Daugiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2727"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Laužtė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2754"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2730"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2733"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2736"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished">Simbolis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished">Taisyklingas daugiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished">Lankas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2772"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished">Spiralė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2783"/>
<source>%1 selected, Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8105"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation>Jūsų sistemoje neįdiegta „Ghostscript“ arba „Scribus“ programai nenurodyta vieta, kur ji yra įdiegta. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8108"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8097"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation>Kol tai nepataisyta, negalėsite importuoti EPS paveikslų arba naudoti spausdinio peržiūros. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8110"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation>Kol tai nepataisyta, negalėsite importuoti EPS paveikslų arba naudotipostskriptinio spausdinio peržiūros. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10884"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11128"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11133"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11377"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10909"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11153"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11389"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10917"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11185"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11429"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10927"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11206"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11171"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11450"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11115"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11359"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34894,7 → 35447,7
<translation type="obsolete">Prašome perskaityti &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;žinyną ir diegimo nurodymus.&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8118"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8107"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation>Nerasta „Ghostscript“</translation>
</message>
34915,13 → 35468,13
<translation type="obsolete">&amp;Lygiuotė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1985"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1923"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1963"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4299"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4708"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10069"/>
<source>Ready</source>
<translation>Pasirengęs</translation>
</message>
34934,9 → 35487,9
<translation type="obsolete">%1 objektas pažymėtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3669"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3788"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4397"/>
<source>Open</source>
<translation>Atverti</translation>
</message>
34983,31 → 35536,31
<translation>Keliama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4202"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4203"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> bus pakeisti šiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4235"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(konvertuotas)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation>Paveikslo failo vardas ir kelias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4627"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4693"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8371"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8505"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8527"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Negalima įrašyti failo:
35014,57 → 35567,63
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4678"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8362"/>
<source>Save As</source>
<translation>Įrašyti kitaip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4707"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4717"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Įrašoma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8223"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>„Scribus“ aptiko keletą klaidų. Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5026"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Spausdinama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8350"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1992"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5042"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5072"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2759"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5085"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Spausdinimas nepavyko!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Negalima iškirpti naudojamo objekto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Objektas „%1“ šiuo metu yra pakeistas „Teksto tvarkytuvėje“. Iškirpimo komanda bus atšaukta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5771"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5782"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Apie „Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5784"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5795"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>„Scribus“ vadovas</translation>
</message>
35073,7 → 35632,7
<translation type="obsolete">Įrašyti kitaip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Tekstiniai failai (*.txt);;Visi failai (*)</translation>
</message>
35086,32 → 35645,32
<translation type="obsolete">Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Dydis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>Size</source>
<translation>Dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Šešėlis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>Shade</source>
<translation>Šešėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7420"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7409"/>
<source>No Style</source>
<translation>Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8020"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8008"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Monitoriaus profilio atvėrimo klaida.
35118,17 → 35677,17
Bus naudojamas senas profilis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8113"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8102"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation>Paspausk mygtuką „Pagalba“ norėdamas gauti informacijos apie „Ghostscript“ ir jo diegimą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8270"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8258"/>
<source>All</source>
<translation>Viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8319"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8308"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>„Scribus“ aptiko keletą klaidų.
35135,7 → 35694,7
Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8416"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8405"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Aptikta keletas klaidų.
35142,74 → 35701,74
Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8512"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8501"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Puslapis%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8553"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8542"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Nurodyti PDF žiūryklės vietą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8753"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation>Spragtelėk čia jei nori išeiti iš simbolio redagavimi veiksenos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8801"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8795"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation>Redaguojamas simbolis: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8819"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8939"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9064"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8816"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8945"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9082"/>
<source>Close</source>
<translation>Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8894"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8897"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8921"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8924"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9028"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9044"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9196"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9222"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Kai kurie objektai fiksuoti (prirakinti).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9192"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9218"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Prirakinti visus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9193"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>At&amp;rakinti viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<source>Information</source>
<translation>Informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Programa „%1“ jau paleista!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9915"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9943"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Programos „%1“ nėra!</translation>
</message>
35226,96 → 35785,96
<translation type="obsolete">Per&amp;žiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1157"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10026"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10065"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1158"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10027"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10066"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4467"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4473"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10271"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Ar tikrai norite nori pakeisti turimą paveikslą?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="770"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="775"/>
<source>Contents</source>
<translation>Turinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="897"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Specialusis simbolis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Kabutės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="979"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Tarpai ir pabaigos (lūžiai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tūros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="774"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Padėti paskiausiai naudotą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4676"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4686"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumentai (*.sla *.sla.gz);; Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4413"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4417"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Ar tikrai norite pašalinti visą tekstą?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<source>Scribus </source>
<translation>„Scribus“ </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1069"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>&amp;Mokymosi priemonės internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4199"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4200"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Kai kurie šiame dokumente naudojami profiliai neįdiegti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8362"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Visi failai (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="368"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Taikoma klaviatūros sparčiosioms komandoms</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8055"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8043"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Atnaujinami paveikslai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4625"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4691"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4635"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4701"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Jūsų dokumentas įrašytas į laikiną failą ir jo negalima perkelti:
35322,27 → 35881,29
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5138"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Nepavyko inicializuoti spausdinimo sistemos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3643"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10544"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10666"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10544"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10666"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Naujas įrašas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8180"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8169"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Nėra „Ghostscript“: postskriptinio spausdinimo peržiūra negalima</translation>
</message>
35360,143 → 35921,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="231"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation>Neteisingas argumentas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="256"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Failas %1 neegzistuoja; nutraukiama.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Naudojimas: scribus [parinktis ... ] [failas]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<source>Options:</source>
<translation>Parinktys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Atspausdinti šį pranešimą ir išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Vartoti xx kaip kalbos santrumpą, pavyzdžiui „lt“ arba „en“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Šiuo metu įdiegtų sąsajos kalbų sąrašas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Šriftų įkėlimo metu rodyti informaciją pulte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Nerodyti paleidimo metu užsklandos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Išvesti informaciją apie versiją ir išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Dialogo skydelio mygtukus išdėlioti atvirkščia tvrką (pavyzdžiui, Atsisakyti/Ne/Taip vietoje Taip/Ne/Atsisakyti)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>filename</source>
<translation>Failo vardas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Panaudoti failo vardą kaip būdą pasiekti naudotojo nurodytas nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="466"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="482"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Įdiegtos „Scribus“ sąsaja yra išversta į šias kalbas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="483"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Norėdami pakeisti numatytąją kalbą, parinkite naują:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="484"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="489"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>„Scribus -l xx“ arba „scribus --lang xx“; čia „xx“ – pasirinkta kalba.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="503"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>„Scribus“ – atviroji kompiuterinės leidybos programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="511"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="512"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Dokumentacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="513"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Vikis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="514"/>
<source>Issues</source>
<translation>Laidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation>Stabdyti paleisties užsklandą paleisties metu. Aplanke „~/.scribus“ įrašyti tuščią failą, pavadintą „.neversplash“.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version.</source>
<translation>Parsiųsti failą iš „Scribus“ interneto svetains ir parodyti naujausios prieinamos versijos numerį.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="462"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Rodyti pulto langą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation>Paleidimo metu pulte rodyti ICC profilio informacijos laikymo vietą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="254"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Neteisingas argumentas: %1</translation>
</message>
35513,22 → 36074,22
<translation type="obsolete">Viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1154"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopijuoti čia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1176"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1155"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Perkelti čia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1177"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1156"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="499"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Pa&amp;dėti</translation>
</message>
35537,19 → 36098,19
<translation type="obsolete">Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="10172"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="10191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<source>Print: </source>
<translation>Spausdinti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="10174"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="10193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextme